Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához"

Átírás

1 Imádkozz Esőért! Útmutató az egyesített imádság gyakorlásához

2 Tartalomjegyzék 1. Miért imádkozzunk esőért? Miért egyesített imádság? Mi az egyesített imádság? Hogyan kezdjük az egyesített imát? Imádat és dicsőítés Bűnbánat Könyörgés Hálaadás Hitről szóló bibliaversek az imához Hogyan fejezzük be az egyesített imát? További javaslatok az imavezetőknek Készítsd a szívedet Tiszteletminta Hagyd, hogy a Szentlélek vezessen! Imádkozz többet, beszélj kevesebbet! Egyéni imád legyen rövid Légy tapintatos További ihletés források Az ima négy témája Figyelmeztetés a hamis ébredésre Valódi ébredéstudat Az írások próbája A bűn nyilvános bevallása Az ima akadályai A kitartás szükségessége Gondolatok az egyházvezetőktől Ima és ébredés - forrásanyagok

3 1. Miért imádkozzunk esőért? Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn (Zak 10:1). Kérjék hittel a keresztények a megígért áldást és megkapják. Az apostolok napjaiban a Lélek kiárasztása volt a korai eső, eredményei pedig dicsőségesek voltak. Azonban a késői eső még bőségesebb lesz (Evangelizálás, 456. o.). És megalázza magát az én népem amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket (2Krón 7:14). Semmitől sem fél annyira Sátán, mint attól, hogy Isten népe megtisztítja az utat, és eltávolítja az akadályokat, hogy így az Úr Lelkével eláraszthassa ernyedt egyházát és megtéretlen gyülekezetét (Üzenet az ifjúságnak, o.). Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a Szentlélekre, akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére. Sötétség borítja ma a Földet, akár egy szemfedő. A hamis tanok sokféle változata, tévtanítások és ördögi csalások vezetik félre az embereket. Isten Lelke és hatalma nélkül hiába is fáradozunk az igazság terjesztéséért (Bizonyságtételek a gyülekezetnek, 5. köt., 117. o). Az igazi vallásosság megújulása a legnagyobb és legsürgősebb szükségletünk. Ennek keresése kell legyen legelső munkánk. Valódi erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az Úr áldását megkaphassuk, nem mintha Isten nem volna kész ránk árasztani 2

4 áldásait, hanem mert mi készületlenek vagyunk annak befogadására. Bűneink megvallása, alázat, megtérés és lelkiismeretes imádság által nekünk kell azon feltételeket betöltenünk, amelyek alapján Isten megígérte, hogy ránk árasztja áldásait. Az ébredés csak az imákra érkező válaszaként várható (Szemelvények, 1. köt., 121. o). Isten tájékoztatott engem, hogy munkásainknak meg kell tapasztalniuk Isten Lelkének mély megmozdulását. Sokaknak teljesebb megtérésre van szükségük. Pünkösd napján válaszként a tanítványok folyamatos imáira, a Szentlélek sebesen zúgó szél zendülésével lejött a mennyből. A mennyei befolyások évszázadokon át visszatartattak, de az alázatos emberek buzgó imáira adott válaszként erővel nyilatkoztak meg, hogy együttműködjenek az emberi ügynökökkel. Milyen bűnvallomások törtek fel akkor az emberek ajkairól, és milyen alázat nyilvánult meg a lelkeken! Micsoda dicsőítő és hálaadó énekek vegyültek a bűnbánat és a bűnvallomás hangjaival. Az egész menny lehajolt, hogy hallgassa az alázatos Istent keresőket (Ellen G. White: The Kress Collection, 31. o). Egy őszinte, imádkozó hívőkből álló láncnak kellene behálóznia a világot. Imádkozzunk alázattal. Azok, akik nem tudják elhagyni otthonaikat, gyűjtsék egybe gyerekeiket és tanulják meg közösen, hogyan egyesülhetnek imában. Isten embereinek imáira válaszként angyalok küldetnek mennyei áldásokkal (Ellen G. White: Reflecting Christ 121. o). 3

5 2. Miért egyesített imádság? ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ha ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18:19-20). Bátorítva vagyunk, hogy imádkozzunk a sikerért, és azt az isteni ígéretet kaptuk, hogy imáink meghallgatásra és válaszra találnak Az ígéretnek feltétele, hogy a gyülekezet egyesül imában, és ezen imákra válaszként várható olyan erő, amely a személyes imára kiáradó erőnél is nagyobb. Az adott erő a tagok közötti egységgel és az Isten, valamint az egymás iránti szeretetükkel arányos (Ellen G. White: 9th Manuscript Releases (748. sz.), 303., 32. o., levél, 5. o.) Értékes ígéret! Hisszük-e? Micsoda nagyszerű eredmények lennének, ha a közös imáink élő hittel szállnának fel Istenhez! Evangelizálás, 414. o.) Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk! Hányszor könyörögtünk szobákban, csűrökben, gyümölcsösben, lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben (Bizonyságtételek a gyülekezeteknek, 5. köt., 119. o.). És mikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának (Ap.csel. 2:1). 4

6 A testvérek vállvetve álljanak, egyesítve imáikat a kegyelem trónjánál, hogy megmozgassák a Mindenható karjait. A Menny és a föld akkor szorosan összekapcsolódik a munkára, öröm és boldogság lesz Isten angyalai jelenlétében, amikor az elveszett bárány megtaláltatik és helyreállíttatik (Ellen G. White: Fundamentals of Christian Education 210. o.) És lőn, mikor Mózes felemelé a kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit (2Móz 17:11-12). Azok, akik egyesülnek imában, a Szenttől kenetet kapnak. Nagy szükség van a személyes imára, de arra is, hogy több keresztény összegyűljön és komolyan összefogva tárják Isten elé kéréseiket. (Ellen G. White: In Heavenly Places 91. o.). Minden gyülekezetben létezniük kellene meghatározott alkalmaknak az egyesített imára a munka előrehaladásának érdekében. Legyünk egyek, különleges célja legyen a hitünknek és esedezéseinknek (Ellen G. White: Historical Sketches of the Foreign Missions of the SDAs 294. o.) Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyjafiaival együtt (Ap.csel 1:14). Az egyesített ima célja az, hogy egyetértésre jussunk, és így a Szentlélek be tudjon tölteni. Ezenkívül utasítást is kaptunk rá avégett, hogy Isten ereje kiáradhasson és a Nagy Küzdelem végre befejeződjön. 5

7 3. Mi az egyesített imádság? Ha az a vágyad, hogy az egyesített imádságot a családodba, a barátaid és a gyülekezeti tagok életébe bevezesd, de nem vagy biztos abban, hogy milyen az egyesített imádság, ez a kézikönyv néhány konkrét javaslattal szolgál majd, hogy lendületet adjon a kezdéshez. A minta, amit ajánlunk, két-, vagy akár hatalmas, száz tagú csoportoknál is működik, és bármilyen alkalomra bevezethető. Használható az imaórákon, az evangelizációs sorozatokon, a gyülekezeti szolgálat részeként, az egész napos imára szánt szobában, vagy otthon, a családi körben. Természetesen, a csoportodnak nem kell leragadnia az egyesített imádság egyszerű formájánál. Ezek csupán ötletek a kezdéshez. Engedd Istent, hogy ezen belül vezessen. A Szentlélek vezeti az imaalkalmakat, és mivel tudjuk, hogy Isten a rend Istene, az egyesített imádságokat szervezett módon folytassuk. Néhány utasítás és bevezető szó után a vezető az imádságot dicsőítéssel kezdi, azután pedig megengedi másoknak is, hogy imádkozzanak, még mielőtt áttérnének az együttes bűnvallomásra, könyörgésre és hálaadásra. Íme a javasolt időbeosztás: Bevezető: 5 perc Imádat, dicsőítés: 10 perc Bűnvallomás: 5-10 perc Könyörgés: 20 perc Hálaadás: 5-10 perc Az imavezető megkönnyíti az egyik témáról a másikra való áttérést, de nem mindig imádkozik. Ez közös ima, ezért cél az, hogy bevonjuk az összes résztvevőt. Bátorítjuk a résztvevőket a rövid imákra, de mindenki úgy kéne imádkozzon, ahogy a Szentlélek indítja. 6

8 4. Hogyan kezdjük az egyesített imát? Mielőtt elkezdenénk az egyesített imára szánt órát vagy időt, röviden elmagyarázzuk a részvevőknek, hogyan zajlik egy ilyen alkalom. Ahogy gyakorlottabbá válsz majd a vezetésben, a saját módszereddel fogod ezt az információt megosztani. Ne feledd: ezt csak segítségnek szántuk az induláshoz! Légy nyitott, hogy alkalmazkodni tudj és az Isten vezetésének megfelelően igazítsd az imaalkalom formáját. 1. Négy fő téma alkotja az imádságot Imádat és dicsőítés: Isten felhív, hogy menjünk be a kapuin hálaadással. Ezért az első téma alkalmával az imádatra és a hódolatra összpontosítsunk. Ahelyett, hogy kéréseinkkel elhalmoznánk Istent, jó lenne ha időt szakítanánk arra, hogy Őt imádjuk és elmélkedjünk jellemének szépségéről, amint az az Igében tükröződik vissza. Az ihletés elmondja nekünk, hogy amint egyre többet dicsőítjük Istent, egyre több áldásban részesülünk, amiért szintén dicsőíthetjük Őt. Bűnvallomás: A bűnök megvallása a hatékony imaélet igen fontos szempontja. Abban is segít, hogy nyitva tartja a csatornát közöttünk és Isten között (Ésa 59:1-2, 1Ján 1:9). Természetesen sok bűn személyes jellegű. (Ajánlott, hogy szánjunk időt a csendes bűnvallomásra.) Ha nyilvánosan akarunk bűnöket megvallani (Jak 5:16), ne feledjük, hogy kerülni kell azokat, amelyekkel megbotránkoztatnánk másokat. Például különleges buja cselekedetek vagy gondolatok, szexuális bűnök, stb.). Dán 9:4-16 verseiben Dániel példáját láthatjuk a nyilvános bűnvallomásban, amelyet Isten népe érdekében mondott. A közös, bűnvalló imádkozás ideje alatt célunk a hasonló bűnvallomásra való összpontosítás. 7

9 A legfontosabb dolog viszont az, hogy valljuk meg bűneinket aszerint, ahogy a Szentlélek indít: akár magunkban, akár nyilvánosan. (További, bűnvallomással kapcsolatos magyarázatért lásd a 30. oldalt.) Könyörgés: Itt Istent szaván fogjuk, és bemutatjuk neki lelki és testi szükségleteinket. Ő azt mondja, hogy kérjünk, keressünk és kopogjunk (Mát 7:7), és azt is mondja, hogy azért nincs nekünk, mert nem kérünk (Jak 4:2). Tehát fogjuk Őt szaván, és kérjünk! És ne csak magunknak kérjünk! Kérjünk, hogy mások áldására szolgálhassunk! Isten azt mondja, hogy nagy dolgokat kérjünk Tőle! A mi legnagyobb szükségletünk a Szentlélek; hadd legyen ő a könyörgéseink fő célja. Ne fagassuk ki a résztvevőket imaóra előtt, hogy sorolják fel kéréseiket, ellenben bátorítsuk őket, hogy tárják fel azokat a könyörgés idején Istennek, mi pedig támogatjuk őket. Hálaadás: Hálaadással fejezzük be, dicsőítve Őt azért, amit értünk tett, és várva azt, amit tenni fog! Annak pedig aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint (Ef 3:20). 2. Kérlek, kövessétek az imavezetőt. A vezető fogja kezdeni és befejezni az imát, és átvezetni a csoportot az egyik témáról a másikra. 3. Imádkozhattok több célért, de röviden (2-3 mondat vagy egy teljes gondolat), és koncentráljatok egy témára (imádat, könyörgés, stb.). Aztán adjatok másoknak is lehetőséget imádkozni! 4. Egy akarattal imádkozzunk, mint csoport. Úgy emeld fel imádat, ahogyan a Szentlélek vezet, és ha először csak hallgatni akarsz, vagy magadban imádkozni, az is rendben van. 8

10 5. Elég hangosan imádkozz, hogy a csoport hallhassa és egyetérthessen veled imában. 6. Mondj el egy bibliaverset, vagy énekelj egy éneket az ima alatt. Ha Isten eszedbe juttat egy éneket, szabadon kezdj el énekelni, és a többiek be fognak kapcsolódni. Azt találjuk följegyezve, hogy az ének az imádatnak ugyanolyan értékű tette, mint az imádság (Gyermeknevelés, 523 o.). Semmi sem szárnyalja túl szépségben azt az imádságot, amelyben a csoport énekben és imádatban egyesül! 7. Kérjed Istent, hogy ihlesse az imáidat! Nem csak Jézus nevében, hanem a Szentlélek ihletésével kell imádkoznunk (Krisztus példázatai, 147. o.). 8. Kezdéskor jöjjünk közelebb egymáshoz, és alkossunk szoros kört. Könnyebb hallani egymás imáit, és a közelség egységet is létesít közöttünk. Mi pedig pontosan ezt akarjuk. Ha a mennyben egy napon egy család leszünk, már itt elkezdhetünk úgy viselkedni. Felhívás az imavezetőnek: Az imaalkalom ideje alatt nyugodtan javasolhatsz egy megfelelő bibliaverset, vagy elkezdhetsz egy éneket, amelyet mások is énekelhetnek. Énekbe fogni, mialatt egyik témáról a másikra tértek át, különleges módja a csoport imádatban és dicsőítésben való egyesítésének. Az énekek kiválasztásakor egyszerű és rövid éneket ajánlunk, amit mindenki ismer. Ez kiküszöböli az énekeskönyvek szükségességét és annak veszélyét, hogy megszakadjon az imádati hangulat, miközben a résztvevők a könyvet lapozgatják. A oldalakon felsorolunk néhány éneket, bibliaverset, ahonnan ötletet meríthetsz. 9

11 4.1 Imádat és dicsőítés Énekjavaslatok az imádság megkezdésére: Imádkozz minden reggel / Hozzád száll, jó Atyám / A hódolat szent ösvényén / Oly közel Hozzád! / Várlak, jöjj már! / Üdvteli érzet: Jézus enyém / Úgy vágyom jelenléted! / A helyem ott van, jól tudom! / Vigyázzatok és imádkozzatok / Összegyűltünk e helyen. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel: adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét (Zsolt 100:4). Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk néki zengedezéssel. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! (Zsolt 95:2,6). Áldom az Urat minden időben; dicsérete mindig ajkamon van! Dicsőítsétek velem az Urat és magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsolt 34:1.3). Szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten aki vala és aki van és aki eljövendő (Jel 4:8)! dicsérnék mert örökkévaló az ő irgalmassága (2Krón 7:6). Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150:6) Imádati énekek: Gondviselő Isten! / Várlak, jöjj már! / Uram, Téged áhít szívem! / Üdvteli érzet: Jézus enyém / Szent s felettébb méltó / Mondjuk mind, hogy jó az Isten! / Ó, jó Atyánk örömmel dicsérünk téged! / Jézusommal szemtől szembe / Nyisd meg a szemem! (A szerkesztő megjegyzése: A fenti énekek csupán javaslatok; sokan nem ismerik őket a cím alapján, mivel számos gyülekezet a régi énekeskönyvet használja. Nyugodtan énekeljük a régi szövegű énekeinket, amelyek szövegét kívülről is tudjuk.) 10

12 4.2 Bűnbánat És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket (2Krón 7:14). Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott (Ésa 59:1-2). Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése (Jak 5:16). Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól (1Ján 1:9). Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket (Zsolt 103:12). Énekek bűnvallomáshoz: Mily fenséges a kegyelem / Szívből Köszönöm Uram! / Ó, mily hű barátunk Jézus! / Uram, csak áldott akaratod! / Ó, ne menj előlem Jézus! / Mint vágyik tikkadt szarvas / Jöjj Megváltódhoz! / Lásd, színed elé járulok! / Eléd jöttem, jó Megváltóm! / Mint látod, hűtlen szolgaként. 11

13 4.3 Könyörgés És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle (1Jn 5:14:15). Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám (Mt 18:19). Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik (Mt 7:7-8). nincsen semmitek, mert nem kéritek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen (Jak 4:2b, Ján 16:24). Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (Jn 15:7). Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted! (Jer 32:17). Énekek könyörgéshez: 531, Késői esődet töltsd ránk! / 335, Szívem hoztam áldozatul / 360, Uram, vedd át életem! / Itt van szívem, néked, adom Uram / 252, Ó, vezess, Jézus, engem / 251, Te zaklatott szív, csendben légy! 12

14 4.4 Hálaadás Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint (Ef 3:20). Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet (Zsolt 103:23). És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam (Ésa 65:24). Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől... A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsid 10:22, 11:1-6). Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak (Róm 8:28). Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt (Fil 4:6). Hálaadó énekek: Halld, jó Atyánk / Jóságos Atyánk a mennyből / Uram, vedd át életem! / Késői esődet töltsd ránk! / Szeretlek, Jézusom. 13

15 5. Hitről szóló bibliaversek az imához Legyen néktek a ti hitetek szerint (Mt 9:29). Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (1Móz 18:14) Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak (2Krón 16:9). Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg (Zsolt 20:8). Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson (2Pét 3:9). Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek (2Móz 14:14). Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8:31). Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat (Zsolt 55:17:18). Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18:20). Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által (Róm 10:17). 14

16 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (Ján 15:7). Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges (Mk 10:27). Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek (Mk 11:24). Boldogok, akik nem látnak és hisznek (Jn 20:29). Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért (Ef 6: ). Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek (2Pt 1:4). Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt (1Thessz 5:24). De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül (Mt 24:13). 15

17 6. Hogyan zárjuk az egyesített imát? Az imaalkalom befejezésekor a vezető bátorítsa a résztvevőket, hogy folytassák az imádságot a következőképpen: 1. Tegyék az egyesített imát életük rendszeres részévé. Adj az útmutatóból mindenkinek egy példányt, hogy ha lehetséges, taníthassanak másokat is. 2. Támogasd a 777-es imádkozás ötletet. (Ima a Szentlélekért reggel és este 7 órakor, a hét minden napján, a helyi idő szerint, hogy globális imaláncot alkossunk.) 3. Emeld ki az imában való kitartás fontosságát annak érdekében, hogy ugyanolyan tapasztalatot nyerjünk, mint a tanítványok a felházban. 4. Kérdd, hogy osszák meg tapasztalataikat, ha áldást tapasztaltok az egyesített ima során. Segíteni fog másoknak, hogy ők is kipróbálják a jövőben. Közvetlenül az imaóra után a vezető gyűjthet bizonyságtételeket, vagy irányítsa a résztvevőket, hogy megosszák azokat a Megújulás és Feléledés nevű weboldalon: (www.revivalandreformation.org, a szerk. megj.: a honlap angol nyelvű) mások bátorítására világszerte. 5. Emlékeztesd a résztvevőket, hogy kövessék meggyőződésüket amit Isten helyezett szívükbe az imaalkalom alatt, bármenynyire nehezükre is esne. Imádkozhatunk, de ha ugyanolyan bűnös, önző módon folytatjuk életünket miután az ima véget ért, mi hasznunk lesz belőle? 16

18 7. További javaslatok az imavezetőknek Ez a rész tanácsokat foglal magába, hogy felkészítsen téged feladatodra, és segítsen elkerülni néhány lehetséges csapdát Készítsd a szívedet Létfontosságú, hogy imavezetőként felkészülve, énmentesen és Szentlélekkel beteljesedve jelenj meg az imaórákon. Aki a készülődéssel az utolsó pillanatig vár, nem lesz olyan hatékony, mint az, aki minőségi munkát végzett előtte. Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való küzdelemben egy rettenetes erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét. Ebben az őrült rohanásban Isten szól és megparancsolja, hogy jöjjünk el és lépjünk közösségre Vele. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46:11). Sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel haladnak át Krisztus szerető jelenlétének körén, talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az isteni Tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt térnek vissza munkájukba. Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell szánniuk a gondolkodásra, az elmélkedésre, az imára, és várniuk kell Istenre, hogy megújítsa fizikai, szellemi és lelki erejüket. Nem nélkülözhetik az Ő lelkének felemelő befolyását. Amikor 17

19 ezt elfogadják, új élet üdíti fel őket. Fáradt testük és agyuk felfrissül, megterhelt szívük felüdül. Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes érintkezésre, hogy a Vele való közösségben időzzünk! (Előtted az élet 258, 259. o.) Az ima a lélek lélegzetvétele. A lelki erő titka. Semmilyen más módon nem helyettesíthető a kegyelem, és nem őrizhető meg a lélek egészsége Hanyagold el az ima gyakorlatát, vagy imádkozz görcsösen most, és úgy, ahogy kényelmesnek tűnik, és elveszíted Istennel való kapcsolatodat (Üzenet az ifjúságnak, 249. o.) Tiszteletminta Amikor imádkozunk, a Világegyetem Királyának trónterméhez közeledünk. Vezess másokat arra, hogy tiszteletteljesen viselkedjenek szóban és magatartásban. Bátorítjuk a térdre borulást, de megértjük, ha egészségügyi okok miatt néhányan ülve maradnak. Isten iránti valódi tisztelet akkor jelenik meg, amikor az Ő végtelen nagyságát és jelenlétét valósággal érezzük... Az imára szánt óra és hely szent, mert Isten van ott jelen Amikor az angyalok kiejtik nevét, elfedezik orcájukat. Milyen hódolattal kellene tehát nekünk, bűnös és elbukott embereknek a nevét szánkra vennünk! (Az imádság, 209. o.) 7.3. Hagyd, hogy a Szentlélek vezessen! Az imavezető magától kell érezze a felelősséget, hogy vezesse és élénken tartsa az imaórákat. Ám amint azt már elmondtuk, minden imaalkalom csoportbeszélgetés Istennel; emiatt számíthatunk 18

20 arra, hogy alkalmanként a beszélgetés megakad. Ezek a csendes pillanatok kellemetleneknek tűnnek, de nem kell félni tőlük. A Szentlélek felhasználja ezeket a szüneteket arra, hogy a szívekhez szóljon. Ilyenkor a félénkebbeknek alkalmuk van imádkozni. Vezetőként állj ellen az irányítási vágynak, ne ugorj be rögtön, csak azért, hogy az ima folytatódjon. Hagyd, hogy a Szentlélek munkálkodjon és irányítsa a sebességet Imádkozz többet, beszélj kevesebbet! Sátán izgatott, ha a gondjaink miatti imádkozást siránkozásal töltjük. Éppen ezért, ne bátorítsuk a résztvevőket, hogy imaóra előtt már kitálalják kéréseiket. Ehelyett befolyásoljuk őket arra, hogy a könyörgés ideje alatt egyszerűen mondják ki kéréseiket Istennek. Együttesen tárjátok Isten elé gondjaitokat. Beszéljetek kevesebbet; sok drága időt veszítetek el oly beszéddel, amely nem hoz világosságot. A testvérek egyesüljenek böjtben és imában azért a bölcsességért, amelyet Isten bőkezűen megígért (Táplálkozás és étrend, 130. o., az internetes verzióban) Egyéni imád legyen rövid Fontos, hogy te mint vezető mutass példát a rövid, tömör imára, és a csoport követni fog. Lehet azonban egy-két személy, akik nem figyelnek arra, és amikor szóhoz jutnak, sehogyan sem jutnak a végére. Te csak légy türelmes és tarts velük! Ne feledd: fontos az, hogy imádkoznak! Rövid imákat mondjatok a találkozókon, a hosszú imákat pedig hagyd akkorra, amikor a belső szobádban Istennel beszélsz, és közösségben vagy Vele Tanulj meg röviden és célirányosan imádkozni, kérjed csak azt, amire szükséged van (Manuscript Releases, 10. köt., 130 o., Our High Calling, 130. o.). 19

21 7.6. Légy tapintatos Légy tekintettel arra, hogy néhány résztvevőnek nem megszokott dolog imában közeledni Istenhez. Meglehet, hogy soha nem tapasztalták a saját, belső szobájukban történő, kitartó imádság erejét, és bizonyára nem szoktak hozzá a csoportos imához. Az a vezető, aki hosszú, tökéletesen kifejlesztett imát mond, megijesztheti azokat, akik nem olyan ékesszólóak. Imádkozz, ahogy a Szentlélek vezet, de egyszerűen. Ismerd fel a többi résztvevő szintjét, és ennek megfelelően imádkozz. Egyesek félhetnek az imára szánt idő hosszúságától is. A közös imában még kezdők gyakran aggódnak, hogy elhúzódik az idő, nem tudják elképzelni, hogy egy egész órán át imádkozzanak. Azonban ahogy haladunk a négy témán keresztül és ahogy a résztvevők egyéni rövid és tömör imákra kapnak bátorítást (nem pedig prédikáció-hosszúságúakra, amelyeknek vége-hossza nincs), az idő általában gyorsan telik. Valójában egy óra múlva a legtöbb résztvevő úgy gondolja, hogy mindössze 20 percig imádkoztak. A tapasztalatok többsége azt mutatja, hogy a résztvevőknek ez a meglátása: Eddig még sosem imádkoztam ilyen hosszú ideig, de az idő gyorsan eltelt. Igazán hatékony! 8. További ihletésforrások 8.1. Az ima négy témája A Biblia sok példát tartalmaz az ima négy tárgykörére. Ezek a példák megtalálhatóak az Ó- és az Újszövetségben is, és ami a legfontosabb: Jézus személyes imaéletében. Mélyre hatóak, mégis egy gyerek is megértheti őket. 20

22 Az Úr Imája Mt 6:9-13 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben (dicsőítés/imádat), szenteltessék meg a te neved (dicsőítés), jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, úgy a földön, mint a mennyben is (könyörgés Isten akaratáért). Add meg nekünk mindennapi kenyerünket (kérelem személyes szükségletekért). És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek (bűnvallás és alázat). És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól (könyörgés lelki győzelemért): Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké (dicsőítés/hálaadás). Az Úr imája nem sablonos ismételgetésre, hanem példának volt szánva: milyen legyen az imánk; egyszerű, lelkiismeretes, és átfogó. Egyszerű kérelemként mondd el az Úrnak szükségleteidet, és fejezd ki háládat kegyelméért. Így meghívod Jézust mint szívesen látott vendéget az otthonodba és a szívedbe (Gyermeknevelés, 524. o.). Takarékoskodunk a köszönettel. Sokkal erőteljesebb lenne imánk, ha Isten szerető gondoskodása több hálát és dicséretet visszhangozna bennünk. Egyre gazdagabbá válnánk Isten szeretetében, és többet is ajándékozna nekünk, amiért dicsőíthetnénk Őt. Te, aki panaszkodsz, hogy Isten nem hallgatja meg imádat, változtass jelenlegi magatartásodon, és egészítsd ki kéréseidet dicsérettel. Amikor majd méltányolod jóságát és irgalmát, meglátod, méltányolni fogja kéréseidet (Bizonyságtételek a gyülekezeteknek, 5. köt., 231. o.). További példák ezekre a témákra: Nehémiás imádsága: Neh 1:5-11 Izráel gyermekei imái: Neh 9. Salamon imája: 1Kir 8 Dániel imája: Dán 9:3-19 Pünkösd előtt és után: Apostolok Cselekedetei 21

23 A Szentély mintája Ó, Isten a te utad szentséges Zsolt 77:14 1. Hálaadás: Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel... (Zsolt 100:4). 2. Bűnvallomás: A szentélyben az első állomás az áldozati oltár. Itt valljuk meg bűneinket, és kifejezzük hitünket Krisztusban, igényelve a kereszten hozott áldozatát. A bűnvallomás előfeltétele annak, hogy megkapjuk a vágyott mennyei esőt (2Krón 6:26-27, 3Móz 4:26, Róm 10:9-13). 3. Bűnvallomás és megtisztulás: a mosdómedencénél kérjük Istent, hogy tisztítson meg (kereszteljen meg) Szent Szavának ereje által; mi pedig fogadjuk el az Általa felajánlott bűnbocsánatot (2Móz 30:18-21, Ef 5:26-27). 4. Könyörgés a Szentlélekért: A Szentélyben a következő állomás a hétágú gyertyatartó. Itt kérjük Istent, hogy kereszteljen meg bennünket és töltsön be Szentlelkével (Jel 1:12, Lk 11:13). 22

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Jézushoz vezető út Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. A szentély a keresztény korszakban. 2011. október - december

Szombati Bibliai Tanulmányok. A szentély a keresztény korszakban. 2011. október - december Szombati Bibliai Tanulmányok A szentély a keresztény korszakban 2011. október - december Tartalom 1. Isten Báránya 5 2. Nagy Főpapunk 10 3. Hogy megismerjenek téged 15 4. Bizodalom a szentélybe való bemenetelre

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24.

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24. 1 Imanapi felolvasások 2007. június 15-24. 2 A Lélek gyümölcse Ezen külön, évközi imahét alatt a hívők az egész világon: A Lélek gyümölcseinek csodálatos tárgyát fogják tanulmányozni. Minden fát azon gyümölcsök

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA. E. G. White Hetedik kötet

BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA. E. G. White Hetedik kötet 1 BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZET SZÁMÁRA TÁRGYMUTATÓVAL Jézus megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek." E. G. White Hetedik kötet A fordító kiadása 2001 2 fordította Egervári

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

Az egészségügyi reformátor

Az egészségügyi reformátor Az egészségügyi reformátor Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. január - március Kiadja: A Hetednap Adventista Reform mozgalom Magyarországi Területe Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. január - március 1

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember 1. Tartalom Isten egyháza a hét gyülekezeti

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

JAKAB APOSTOL LEVELE. Biblia-tanulmányok. 2014. október december

JAKAB APOSTOL LEVELE. Biblia-tanulmányok. 2014. október december (Ellen G. White: 1888-as anyagok / Kiben bízhatunk? II. köt., 587 588. o. ) Biblia-tanulmányok Magasra emelem fejem a viharban, mert Ő, az Úr, akié vagyok, és akit szolgálok, nem engedi meg, hogy elborítsanak

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János {k19923a} 1992/3 VEZÉRCIKK Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János Mindannyian ugyanazon a helyen egy indulattal együtt voltak (ApCs 2,1b) Isten szeretete működésének fontos és egyértelműen meghatározott

Részletesebben