Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához"

Átírás

1 Imádkozz Esőért! Útmutató az egyesített imádság gyakorlásához

2 Tartalomjegyzék 1. Miért imádkozzunk esőért? Miért egyesített imádság? Mi az egyesített imádság? Hogyan kezdjük az egyesített imát? Imádat és dicsőítés Bűnbánat Könyörgés Hálaadás Hitről szóló bibliaversek az imához Hogyan fejezzük be az egyesített imát? További javaslatok az imavezetőknek Készítsd a szívedet Tiszteletminta Hagyd, hogy a Szentlélek vezessen! Imádkozz többet, beszélj kevesebbet! Egyéni imád legyen rövid Légy tapintatos További ihletés források Az ima négy témája Figyelmeztetés a hamis ébredésre Valódi ébredéstudat Az írások próbája A bűn nyilvános bevallása Az ima akadályai A kitartás szükségessége Gondolatok az egyházvezetőktől Ima és ébredés - forrásanyagok

3 1. Miért imádkozzunk esőért? Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn (Zak 10:1). Kérjék hittel a keresztények a megígért áldást és megkapják. Az apostolok napjaiban a Lélek kiárasztása volt a korai eső, eredményei pedig dicsőségesek voltak. Azonban a késői eső még bőségesebb lesz (Evangelizálás, 456. o.). És megalázza magát az én népem amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket (2Krón 7:14). Semmitől sem fél annyira Sátán, mint attól, hogy Isten népe megtisztítja az utat, és eltávolítja az akadályokat, hogy így az Úr Lelkével eláraszthassa ernyedt egyházát és megtéretlen gyülekezetét (Üzenet az ifjúságnak, o.). Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a Szentlélekre, akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére. Sötétség borítja ma a Földet, akár egy szemfedő. A hamis tanok sokféle változata, tévtanítások és ördögi csalások vezetik félre az embereket. Isten Lelke és hatalma nélkül hiába is fáradozunk az igazság terjesztéséért (Bizonyságtételek a gyülekezetnek, 5. köt., 117. o). Az igazi vallásosság megújulása a legnagyobb és legsürgősebb szükségletünk. Ennek keresése kell legyen legelső munkánk. Valódi erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az Úr áldását megkaphassuk, nem mintha Isten nem volna kész ránk árasztani 2

4 áldásait, hanem mert mi készületlenek vagyunk annak befogadására. Bűneink megvallása, alázat, megtérés és lelkiismeretes imádság által nekünk kell azon feltételeket betöltenünk, amelyek alapján Isten megígérte, hogy ránk árasztja áldásait. Az ébredés csak az imákra érkező válaszaként várható (Szemelvények, 1. köt., 121. o). Isten tájékoztatott engem, hogy munkásainknak meg kell tapasztalniuk Isten Lelkének mély megmozdulását. Sokaknak teljesebb megtérésre van szükségük. Pünkösd napján válaszként a tanítványok folyamatos imáira, a Szentlélek sebesen zúgó szél zendülésével lejött a mennyből. A mennyei befolyások évszázadokon át visszatartattak, de az alázatos emberek buzgó imáira adott válaszként erővel nyilatkoztak meg, hogy együttműködjenek az emberi ügynökökkel. Milyen bűnvallomások törtek fel akkor az emberek ajkairól, és milyen alázat nyilvánult meg a lelkeken! Micsoda dicsőítő és hálaadó énekek vegyültek a bűnbánat és a bűnvallomás hangjaival. Az egész menny lehajolt, hogy hallgassa az alázatos Istent keresőket (Ellen G. White: The Kress Collection, 31. o). Egy őszinte, imádkozó hívőkből álló láncnak kellene behálóznia a világot. Imádkozzunk alázattal. Azok, akik nem tudják elhagyni otthonaikat, gyűjtsék egybe gyerekeiket és tanulják meg közösen, hogyan egyesülhetnek imában. Isten embereinek imáira válaszként angyalok küldetnek mennyei áldásokkal (Ellen G. White: Reflecting Christ 121. o). 3

5 2. Miért egyesített imádság? ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ha ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18:19-20). Bátorítva vagyunk, hogy imádkozzunk a sikerért, és azt az isteni ígéretet kaptuk, hogy imáink meghallgatásra és válaszra találnak Az ígéretnek feltétele, hogy a gyülekezet egyesül imában, és ezen imákra válaszként várható olyan erő, amely a személyes imára kiáradó erőnél is nagyobb. Az adott erő a tagok közötti egységgel és az Isten, valamint az egymás iránti szeretetükkel arányos (Ellen G. White: 9th Manuscript Releases (748. sz.), 303., 32. o., levél, 5. o.) Értékes ígéret! Hisszük-e? Micsoda nagyszerű eredmények lennének, ha a közös imáink élő hittel szállnának fel Istenhez! Evangelizálás, 414. o.) Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk! Hányszor könyörögtünk szobákban, csűrökben, gyümölcsösben, lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben (Bizonyságtételek a gyülekezeteknek, 5. köt., 119. o.). És mikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának (Ap.csel. 2:1). 4

6 A testvérek vállvetve álljanak, egyesítve imáikat a kegyelem trónjánál, hogy megmozgassák a Mindenható karjait. A Menny és a föld akkor szorosan összekapcsolódik a munkára, öröm és boldogság lesz Isten angyalai jelenlétében, amikor az elveszett bárány megtaláltatik és helyreállíttatik (Ellen G. White: Fundamentals of Christian Education 210. o.) És lőn, mikor Mózes felemelé a kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit (2Móz 17:11-12). Azok, akik egyesülnek imában, a Szenttől kenetet kapnak. Nagy szükség van a személyes imára, de arra is, hogy több keresztény összegyűljön és komolyan összefogva tárják Isten elé kéréseiket. (Ellen G. White: In Heavenly Places 91. o.). Minden gyülekezetben létezniük kellene meghatározott alkalmaknak az egyesített imára a munka előrehaladásának érdekében. Legyünk egyek, különleges célja legyen a hitünknek és esedezéseinknek (Ellen G. White: Historical Sketches of the Foreign Missions of the SDAs 294. o.) Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyjafiaival együtt (Ap.csel 1:14). Az egyesített ima célja az, hogy egyetértésre jussunk, és így a Szentlélek be tudjon tölteni. Ezenkívül utasítást is kaptunk rá avégett, hogy Isten ereje kiáradhasson és a Nagy Küzdelem végre befejeződjön. 5

7 3. Mi az egyesített imádság? Ha az a vágyad, hogy az egyesített imádságot a családodba, a barátaid és a gyülekezeti tagok életébe bevezesd, de nem vagy biztos abban, hogy milyen az egyesített imádság, ez a kézikönyv néhány konkrét javaslattal szolgál majd, hogy lendületet adjon a kezdéshez. A minta, amit ajánlunk, két-, vagy akár hatalmas, száz tagú csoportoknál is működik, és bármilyen alkalomra bevezethető. Használható az imaórákon, az evangelizációs sorozatokon, a gyülekezeti szolgálat részeként, az egész napos imára szánt szobában, vagy otthon, a családi körben. Természetesen, a csoportodnak nem kell leragadnia az egyesített imádság egyszerű formájánál. Ezek csupán ötletek a kezdéshez. Engedd Istent, hogy ezen belül vezessen. A Szentlélek vezeti az imaalkalmakat, és mivel tudjuk, hogy Isten a rend Istene, az egyesített imádságokat szervezett módon folytassuk. Néhány utasítás és bevezető szó után a vezető az imádságot dicsőítéssel kezdi, azután pedig megengedi másoknak is, hogy imádkozzanak, még mielőtt áttérnének az együttes bűnvallomásra, könyörgésre és hálaadásra. Íme a javasolt időbeosztás: Bevezető: 5 perc Imádat, dicsőítés: 10 perc Bűnvallomás: 5-10 perc Könyörgés: 20 perc Hálaadás: 5-10 perc Az imavezető megkönnyíti az egyik témáról a másikra való áttérést, de nem mindig imádkozik. Ez közös ima, ezért cél az, hogy bevonjuk az összes résztvevőt. Bátorítjuk a résztvevőket a rövid imákra, de mindenki úgy kéne imádkozzon, ahogy a Szentlélek indítja. 6

8 4. Hogyan kezdjük az egyesített imát? Mielőtt elkezdenénk az egyesített imára szánt órát vagy időt, röviden elmagyarázzuk a részvevőknek, hogyan zajlik egy ilyen alkalom. Ahogy gyakorlottabbá válsz majd a vezetésben, a saját módszereddel fogod ezt az információt megosztani. Ne feledd: ezt csak segítségnek szántuk az induláshoz! Légy nyitott, hogy alkalmazkodni tudj és az Isten vezetésének megfelelően igazítsd az imaalkalom formáját. 1. Négy fő téma alkotja az imádságot Imádat és dicsőítés: Isten felhív, hogy menjünk be a kapuin hálaadással. Ezért az első téma alkalmával az imádatra és a hódolatra összpontosítsunk. Ahelyett, hogy kéréseinkkel elhalmoznánk Istent, jó lenne ha időt szakítanánk arra, hogy Őt imádjuk és elmélkedjünk jellemének szépségéről, amint az az Igében tükröződik vissza. Az ihletés elmondja nekünk, hogy amint egyre többet dicsőítjük Istent, egyre több áldásban részesülünk, amiért szintén dicsőíthetjük Őt. Bűnvallomás: A bűnök megvallása a hatékony imaélet igen fontos szempontja. Abban is segít, hogy nyitva tartja a csatornát közöttünk és Isten között (Ésa 59:1-2, 1Ján 1:9). Természetesen sok bűn személyes jellegű. (Ajánlott, hogy szánjunk időt a csendes bűnvallomásra.) Ha nyilvánosan akarunk bűnöket megvallani (Jak 5:16), ne feledjük, hogy kerülni kell azokat, amelyekkel megbotránkoztatnánk másokat. Például különleges buja cselekedetek vagy gondolatok, szexuális bűnök, stb.). Dán 9:4-16 verseiben Dániel példáját láthatjuk a nyilvános bűnvallomásban, amelyet Isten népe érdekében mondott. A közös, bűnvalló imádkozás ideje alatt célunk a hasonló bűnvallomásra való összpontosítás. 7

9 A legfontosabb dolog viszont az, hogy valljuk meg bűneinket aszerint, ahogy a Szentlélek indít: akár magunkban, akár nyilvánosan. (További, bűnvallomással kapcsolatos magyarázatért lásd a 30. oldalt.) Könyörgés: Itt Istent szaván fogjuk, és bemutatjuk neki lelki és testi szükségleteinket. Ő azt mondja, hogy kérjünk, keressünk és kopogjunk (Mát 7:7), és azt is mondja, hogy azért nincs nekünk, mert nem kérünk (Jak 4:2). Tehát fogjuk Őt szaván, és kérjünk! És ne csak magunknak kérjünk! Kérjünk, hogy mások áldására szolgálhassunk! Isten azt mondja, hogy nagy dolgokat kérjünk Tőle! A mi legnagyobb szükségletünk a Szentlélek; hadd legyen ő a könyörgéseink fő célja. Ne fagassuk ki a résztvevőket imaóra előtt, hogy sorolják fel kéréseiket, ellenben bátorítsuk őket, hogy tárják fel azokat a könyörgés idején Istennek, mi pedig támogatjuk őket. Hálaadás: Hálaadással fejezzük be, dicsőítve Őt azért, amit értünk tett, és várva azt, amit tenni fog! Annak pedig aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint (Ef 3:20). 2. Kérlek, kövessétek az imavezetőt. A vezető fogja kezdeni és befejezni az imát, és átvezetni a csoportot az egyik témáról a másikra. 3. Imádkozhattok több célért, de röviden (2-3 mondat vagy egy teljes gondolat), és koncentráljatok egy témára (imádat, könyörgés, stb.). Aztán adjatok másoknak is lehetőséget imádkozni! 4. Egy akarattal imádkozzunk, mint csoport. Úgy emeld fel imádat, ahogyan a Szentlélek vezet, és ha először csak hallgatni akarsz, vagy magadban imádkozni, az is rendben van. 8

10 5. Elég hangosan imádkozz, hogy a csoport hallhassa és egyetérthessen veled imában. 6. Mondj el egy bibliaverset, vagy énekelj egy éneket az ima alatt. Ha Isten eszedbe juttat egy éneket, szabadon kezdj el énekelni, és a többiek be fognak kapcsolódni. Azt találjuk följegyezve, hogy az ének az imádatnak ugyanolyan értékű tette, mint az imádság (Gyermeknevelés, 523 o.). Semmi sem szárnyalja túl szépségben azt az imádságot, amelyben a csoport énekben és imádatban egyesül! 7. Kérjed Istent, hogy ihlesse az imáidat! Nem csak Jézus nevében, hanem a Szentlélek ihletésével kell imádkoznunk (Krisztus példázatai, 147. o.). 8. Kezdéskor jöjjünk közelebb egymáshoz, és alkossunk szoros kört. Könnyebb hallani egymás imáit, és a közelség egységet is létesít közöttünk. Mi pedig pontosan ezt akarjuk. Ha a mennyben egy napon egy család leszünk, már itt elkezdhetünk úgy viselkedni. Felhívás az imavezetőnek: Az imaalkalom ideje alatt nyugodtan javasolhatsz egy megfelelő bibliaverset, vagy elkezdhetsz egy éneket, amelyet mások is énekelhetnek. Énekbe fogni, mialatt egyik témáról a másikra tértek át, különleges módja a csoport imádatban és dicsőítésben való egyesítésének. Az énekek kiválasztásakor egyszerű és rövid éneket ajánlunk, amit mindenki ismer. Ez kiküszöböli az énekeskönyvek szükségességét és annak veszélyét, hogy megszakadjon az imádati hangulat, miközben a résztvevők a könyvet lapozgatják. A oldalakon felsorolunk néhány éneket, bibliaverset, ahonnan ötletet meríthetsz. 9

11 4.1 Imádat és dicsőítés Énekjavaslatok az imádság megkezdésére: Imádkozz minden reggel / Hozzád száll, jó Atyám / A hódolat szent ösvényén / Oly közel Hozzád! / Várlak, jöjj már! / Üdvteli érzet: Jézus enyém / Úgy vágyom jelenléted! / A helyem ott van, jól tudom! / Vigyázzatok és imádkozzatok / Összegyűltünk e helyen. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel: adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét (Zsolt 100:4). Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk néki zengedezéssel. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! (Zsolt 95:2,6). Áldom az Urat minden időben; dicsérete mindig ajkamon van! Dicsőítsétek velem az Urat és magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsolt 34:1.3). Szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten aki vala és aki van és aki eljövendő (Jel 4:8)! dicsérnék mert örökkévaló az ő irgalmassága (2Krón 7:6). Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150:6) Imádati énekek: Gondviselő Isten! / Várlak, jöjj már! / Uram, Téged áhít szívem! / Üdvteli érzet: Jézus enyém / Szent s felettébb méltó / Mondjuk mind, hogy jó az Isten! / Ó, jó Atyánk örömmel dicsérünk téged! / Jézusommal szemtől szembe / Nyisd meg a szemem! (A szerkesztő megjegyzése: A fenti énekek csupán javaslatok; sokan nem ismerik őket a cím alapján, mivel számos gyülekezet a régi énekeskönyvet használja. Nyugodtan énekeljük a régi szövegű énekeinket, amelyek szövegét kívülről is tudjuk.) 10

12 4.2 Bűnbánat És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket (2Krón 7:14). Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott (Ésa 59:1-2). Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése (Jak 5:16). Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól (1Ján 1:9). Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket (Zsolt 103:12). Énekek bűnvallomáshoz: Mily fenséges a kegyelem / Szívből Köszönöm Uram! / Ó, mily hű barátunk Jézus! / Uram, csak áldott akaratod! / Ó, ne menj előlem Jézus! / Mint vágyik tikkadt szarvas / Jöjj Megváltódhoz! / Lásd, színed elé járulok! / Eléd jöttem, jó Megváltóm! / Mint látod, hűtlen szolgaként. 11

13 4.3 Könyörgés És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle (1Jn 5:14:15). Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám (Mt 18:19). Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik (Mt 7:7-8). nincsen semmitek, mert nem kéritek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen (Jak 4:2b, Ján 16:24). Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (Jn 15:7). Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted! (Jer 32:17). Énekek könyörgéshez: 531, Késői esődet töltsd ránk! / 335, Szívem hoztam áldozatul / 360, Uram, vedd át életem! / Itt van szívem, néked, adom Uram / 252, Ó, vezess, Jézus, engem / 251, Te zaklatott szív, csendben légy! 12

14 4.4 Hálaadás Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint (Ef 3:20). Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet (Zsolt 103:23). És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam (Ésa 65:24). Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől... A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsid 10:22, 11:1-6). Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak (Róm 8:28). Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt (Fil 4:6). Hálaadó énekek: Halld, jó Atyánk / Jóságos Atyánk a mennyből / Uram, vedd át életem! / Késői esődet töltsd ránk! / Szeretlek, Jézusom. 13

15 5. Hitről szóló bibliaversek az imához Legyen néktek a ti hitetek szerint (Mt 9:29). Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (1Móz 18:14) Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak (2Krón 16:9). Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg (Zsolt 20:8). Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson (2Pét 3:9). Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek (2Móz 14:14). Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8:31). Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat (Zsolt 55:17:18). Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18:20). Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által (Róm 10:17). 14

16 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (Ján 15:7). Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges (Mk 10:27). Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek (Mk 11:24). Boldogok, akik nem látnak és hisznek (Jn 20:29). Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért (Ef 6: ). Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek (2Pt 1:4). Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt (1Thessz 5:24). De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül (Mt 24:13). 15

17 6. Hogyan zárjuk az egyesített imát? Az imaalkalom befejezésekor a vezető bátorítsa a résztvevőket, hogy folytassák az imádságot a következőképpen: 1. Tegyék az egyesített imát életük rendszeres részévé. Adj az útmutatóból mindenkinek egy példányt, hogy ha lehetséges, taníthassanak másokat is. 2. Támogasd a 777-es imádkozás ötletet. (Ima a Szentlélekért reggel és este 7 órakor, a hét minden napján, a helyi idő szerint, hogy globális imaláncot alkossunk.) 3. Emeld ki az imában való kitartás fontosságát annak érdekében, hogy ugyanolyan tapasztalatot nyerjünk, mint a tanítványok a felházban. 4. Kérdd, hogy osszák meg tapasztalataikat, ha áldást tapasztaltok az egyesített ima során. Segíteni fog másoknak, hogy ők is kipróbálják a jövőben. Közvetlenül az imaóra után a vezető gyűjthet bizonyságtételeket, vagy irányítsa a résztvevőket, hogy megosszák azokat a Megújulás és Feléledés nevű weboldalon: (www.revivalandreformation.org, a szerk. megj.: a honlap angol nyelvű) mások bátorítására világszerte. 5. Emlékeztesd a résztvevőket, hogy kövessék meggyőződésüket amit Isten helyezett szívükbe az imaalkalom alatt, bármenynyire nehezükre is esne. Imádkozhatunk, de ha ugyanolyan bűnös, önző módon folytatjuk életünket miután az ima véget ért, mi hasznunk lesz belőle? 16

18 7. További javaslatok az imavezetőknek Ez a rész tanácsokat foglal magába, hogy felkészítsen téged feladatodra, és segítsen elkerülni néhány lehetséges csapdát Készítsd a szívedet Létfontosságú, hogy imavezetőként felkészülve, énmentesen és Szentlélekkel beteljesedve jelenj meg az imaórákon. Aki a készülődéssel az utolsó pillanatig vár, nem lesz olyan hatékony, mint az, aki minőségi munkát végzett előtte. Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való küzdelemben egy rettenetes erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét. Ebben az őrült rohanásban Isten szól és megparancsolja, hogy jöjjünk el és lépjünk közösségre Vele. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46:11). Sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel haladnak át Krisztus szerető jelenlétének körén, talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az isteni Tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt térnek vissza munkájukba. Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell szánniuk a gondolkodásra, az elmélkedésre, az imára, és várniuk kell Istenre, hogy megújítsa fizikai, szellemi és lelki erejüket. Nem nélkülözhetik az Ő lelkének felemelő befolyását. Amikor 17

19 ezt elfogadják, új élet üdíti fel őket. Fáradt testük és agyuk felfrissül, megterhelt szívük felüdül. Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes érintkezésre, hogy a Vele való közösségben időzzünk! (Előtted az élet 258, 259. o.) Az ima a lélek lélegzetvétele. A lelki erő titka. Semmilyen más módon nem helyettesíthető a kegyelem, és nem őrizhető meg a lélek egészsége Hanyagold el az ima gyakorlatát, vagy imádkozz görcsösen most, és úgy, ahogy kényelmesnek tűnik, és elveszíted Istennel való kapcsolatodat (Üzenet az ifjúságnak, 249. o.) Tiszteletminta Amikor imádkozunk, a Világegyetem Királyának trónterméhez közeledünk. Vezess másokat arra, hogy tiszteletteljesen viselkedjenek szóban és magatartásban. Bátorítjuk a térdre borulást, de megértjük, ha egészségügyi okok miatt néhányan ülve maradnak. Isten iránti valódi tisztelet akkor jelenik meg, amikor az Ő végtelen nagyságát és jelenlétét valósággal érezzük... Az imára szánt óra és hely szent, mert Isten van ott jelen Amikor az angyalok kiejtik nevét, elfedezik orcájukat. Milyen hódolattal kellene tehát nekünk, bűnös és elbukott embereknek a nevét szánkra vennünk! (Az imádság, 209. o.) 7.3. Hagyd, hogy a Szentlélek vezessen! Az imavezető magától kell érezze a felelősséget, hogy vezesse és élénken tartsa az imaórákat. Ám amint azt már elmondtuk, minden imaalkalom csoportbeszélgetés Istennel; emiatt számíthatunk 18

20 arra, hogy alkalmanként a beszélgetés megakad. Ezek a csendes pillanatok kellemetleneknek tűnnek, de nem kell félni tőlük. A Szentlélek felhasználja ezeket a szüneteket arra, hogy a szívekhez szóljon. Ilyenkor a félénkebbeknek alkalmuk van imádkozni. Vezetőként állj ellen az irányítási vágynak, ne ugorj be rögtön, csak azért, hogy az ima folytatódjon. Hagyd, hogy a Szentlélek munkálkodjon és irányítsa a sebességet Imádkozz többet, beszélj kevesebbet! Sátán izgatott, ha a gondjaink miatti imádkozást siránkozásal töltjük. Éppen ezért, ne bátorítsuk a résztvevőket, hogy imaóra előtt már kitálalják kéréseiket. Ehelyett befolyásoljuk őket arra, hogy a könyörgés ideje alatt egyszerűen mondják ki kéréseiket Istennek. Együttesen tárjátok Isten elé gondjaitokat. Beszéljetek kevesebbet; sok drága időt veszítetek el oly beszéddel, amely nem hoz világosságot. A testvérek egyesüljenek böjtben és imában azért a bölcsességért, amelyet Isten bőkezűen megígért (Táplálkozás és étrend, 130. o., az internetes verzióban) Egyéni imád legyen rövid Fontos, hogy te mint vezető mutass példát a rövid, tömör imára, és a csoport követni fog. Lehet azonban egy-két személy, akik nem figyelnek arra, és amikor szóhoz jutnak, sehogyan sem jutnak a végére. Te csak légy türelmes és tarts velük! Ne feledd: fontos az, hogy imádkoznak! Rövid imákat mondjatok a találkozókon, a hosszú imákat pedig hagyd akkorra, amikor a belső szobádban Istennel beszélsz, és közösségben vagy Vele Tanulj meg röviden és célirányosan imádkozni, kérjed csak azt, amire szükséged van (Manuscript Releases, 10. köt., 130 o., Our High Calling, 130. o.). 19

21 7.6. Légy tapintatos Légy tekintettel arra, hogy néhány résztvevőnek nem megszokott dolog imában közeledni Istenhez. Meglehet, hogy soha nem tapasztalták a saját, belső szobájukban történő, kitartó imádság erejét, és bizonyára nem szoktak hozzá a csoportos imához. Az a vezető, aki hosszú, tökéletesen kifejlesztett imát mond, megijesztheti azokat, akik nem olyan ékesszólóak. Imádkozz, ahogy a Szentlélek vezet, de egyszerűen. Ismerd fel a többi résztvevő szintjét, és ennek megfelelően imádkozz. Egyesek félhetnek az imára szánt idő hosszúságától is. A közös imában még kezdők gyakran aggódnak, hogy elhúzódik az idő, nem tudják elképzelni, hogy egy egész órán át imádkozzanak. Azonban ahogy haladunk a négy témán keresztül és ahogy a résztvevők egyéni rövid és tömör imákra kapnak bátorítást (nem pedig prédikáció-hosszúságúakra, amelyeknek vége-hossza nincs), az idő általában gyorsan telik. Valójában egy óra múlva a legtöbb résztvevő úgy gondolja, hogy mindössze 20 percig imádkoztak. A tapasztalatok többsége azt mutatja, hogy a résztvevőknek ez a meglátása: Eddig még sosem imádkoztam ilyen hosszú ideig, de az idő gyorsan eltelt. Igazán hatékony! 8. További ihletésforrások 8.1. Az ima négy témája A Biblia sok példát tartalmaz az ima négy tárgykörére. Ezek a példák megtalálhatóak az Ó- és az Újszövetségben is, és ami a legfontosabb: Jézus személyes imaéletében. Mélyre hatóak, mégis egy gyerek is megértheti őket. 20

22 Az Úr Imája Mt 6:9-13 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben (dicsőítés/imádat), szenteltessék meg a te neved (dicsőítés), jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, úgy a földön, mint a mennyben is (könyörgés Isten akaratáért). Add meg nekünk mindennapi kenyerünket (kérelem személyes szükségletekért). És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek (bűnvallás és alázat). És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól (könyörgés lelki győzelemért): Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké (dicsőítés/hálaadás). Az Úr imája nem sablonos ismételgetésre, hanem példának volt szánva: milyen legyen az imánk; egyszerű, lelkiismeretes, és átfogó. Egyszerű kérelemként mondd el az Úrnak szükségleteidet, és fejezd ki háládat kegyelméért. Így meghívod Jézust mint szívesen látott vendéget az otthonodba és a szívedbe (Gyermeknevelés, 524. o.). Takarékoskodunk a köszönettel. Sokkal erőteljesebb lenne imánk, ha Isten szerető gondoskodása több hálát és dicséretet visszhangozna bennünk. Egyre gazdagabbá válnánk Isten szeretetében, és többet is ajándékozna nekünk, amiért dicsőíthetnénk Őt. Te, aki panaszkodsz, hogy Isten nem hallgatja meg imádat, változtass jelenlegi magatartásodon, és egészítsd ki kéréseidet dicsérettel. Amikor majd méltányolod jóságát és irgalmát, meglátod, méltányolni fogja kéréseidet (Bizonyságtételek a gyülekezeteknek, 5. köt., 231. o.). További példák ezekre a témákra: Nehémiás imádsága: Neh 1:5-11 Izráel gyermekei imái: Neh 9. Salamon imája: 1Kir 8 Dániel imája: Dán 9:3-19 Pünkösd előtt és után: Apostolok Cselekedetei 21

23 A Szentély mintája Ó, Isten a te utad szentséges Zsolt 77:14 1. Hálaadás: Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel... (Zsolt 100:4). 2. Bűnvallomás: A szentélyben az első állomás az áldozati oltár. Itt valljuk meg bűneinket, és kifejezzük hitünket Krisztusban, igényelve a kereszten hozott áldozatát. A bűnvallomás előfeltétele annak, hogy megkapjuk a vágyott mennyei esőt (2Krón 6:26-27, 3Móz 4:26, Róm 10:9-13). 3. Bűnvallomás és megtisztulás: a mosdómedencénél kérjük Istent, hogy tisztítson meg (kereszteljen meg) Szent Szavának ereje által; mi pedig fogadjuk el az Általa felajánlott bűnbocsánatot (2Móz 30:18-21, Ef 5:26-27). 4. Könyörgés a Szentlélekért: A Szentélyben a következő állomás a hétágú gyertyatartó. Itt kérjük Istent, hogy kereszteljen meg bennünket és töltsön be Szentlelkével (Jel 1:12, Lk 11:13). 22

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben