Előadó: Papp László. vezérigazgató ÉNYKK Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadó: Papp László. vezérigazgató ÉNYKK Zrt."

Átírás

1 Előadó: Papp László vezérigazgató ÉNYKK Zrt.

2 24 Volán társaság A V O L Á N C É G C S O P O R T fő alkalmazott db autóbusz 439,5 m Fő helyközi utas évente 376 m Fő helyi utas évente 845,5 m Fő utas évente m km fizető helyközi utas km m km fizető helyi utas km m km fizető utas km

3 Eltérő A Z E L M Ú L T É V T I Z E D E K - m ű k ö d é s i k ö r n y e z e t - s z e r v e z e t - ü z e m m é r e t A társaságok egymás és a vasút versenytársai A cégcsoport átalakítását célzó szándékok, melyek megvalósítására nem került sor

4 VOLÁNOK LÉTSZÁM DIFFERENCIÁI fő Hatvani Volán Zrt. Mátra Volán Zrt. Bács Volán Zrt. Átlag Kisalföld Volán Zrt. Borsod Volán Zrt. Volánbusz Zrt.

5 Mrd Ft Következtetés A közösségi közlekedés fenntartása a megrendelő Magyar Állam részéről jelentős finanszírozást igényel, így a szűkösen rendelkezésre álló források ésszerűbb felhasználása érdekében elodázhatatlanná vált az átalakítás.

6 F Ő B B C É L O K Redundanciák megszüntetése mind az irányítást, mind a forgalmi kibocsátást tekintve. Közös beszerzések és a belső folyamatok racionalizálása révén a cégméretből adódó megtakarítások realizálása. Általános költségek csökkentése. A költségvetési források hatékony felhasználása. Finanszírozási problémák csökkentése.

7 4 / s z á m ú R J G Y A Volán társaságok akkori szervezeti és működési kereteinek, üzem és méretgazdaságossági szempontból történő felülvizsgálata. 6 8 regionális társaság kialakításával a társaságok költséghatékony és versenyképes működési feltételeinek megteremtése. Határidő: június 30. Mindezen célok elérése egy olyan folyamat eredményeként kell, hogy teljesüljön, ahol a szolgáltatás minősége nem romolhat.

8 Kialakított régiók 1. Észak-magyarországi régió (Borsod Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Szabolcs Volán Zrt.) 2. Dél-alföldi régió (Bács Volán Zrt., Körös Volán Zrt., Kunság Volán Zrt., Tisza Volán Zrt.) 3. Dél-dunántúli régió (Gemenc Volán Zrt., Kapos Volán Zrt., Pannon Volán Zrt.) 4. Északnyugat-magyarországi régió (Bakony Volán Zrt., Balaton Volán Zrt., Kisalföld Volán Zrt., Somló Volán Zrt., Vasi Volán Zrt., Zala Volán Zrt.) 5. Közép-magyarországi régió nyugati körzet (Alba Volán Zrt., Vértes Volán Zrt.) 6. Közép-magyarországi régió keleti körzet (Agria Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt.) 7. Volánbusz Zrt.

9 Teljes munkaidős állományi létszám létszám (Fő) Észak-Magyarországi régió Dél-Alföldi régió Közép-Nyugat Magyarországi régió Észak-nyugat Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Dunántúli régió Közép Magyarországi régió (VB)

10 Nettó árbevétel (Mrd Ft) Észak-Magyarországi régió Dél-Alföldi régió Közép-Nyugat Magyarországi régió Észak-nyugat Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Dunántúli régió Közép Magyarországi régió (VB)

11 Futásteljesítmény (Millió km) Észak-Magyarországi régió Dél-Alföldi régió Közép-Nyugat Magyarországi régió Észak-nyugat Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Dunántúli régió Közép Magyarországi régió (VB)

12 Autóbuszok db száma (db) Észak-Magyarországi régió Dél-Alföldi régió Közép-Nyugat Magyarországi régió Észak-nyugat Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Dunántúli régió Közép Magyarországi régió (VB)

13 AZ ÁTALAKÍTÁS EZT KÖVETŐ FONTOSABB LÉPÉSEI (I.) A területeken működő Volán társaságok élére a régiós vezetők vezérigazgatóként kinevezésre kerültek. A korábbi vezetők döntő többsége a társaságoknál maradt, az új szervezeti struktúrába illeszkedő pozícióban. Régiónként megalakultak a Közlekedési Központok, melyekbe az érintett Volán társaságok beolvadnak. A létrehozott Közlekedési Központok Zrt-ként működnek, vezető testületeik az igazgatóságok, a munkaszervezeteik operatív irányítói a vezérigazgatók.

14 AZ ÁTALAKÍTÁS EZT KÖVETŐ FONTOSABB LÉPÉSEI (II.) A régióként működő társaságok állami tulajdonú részvényei apportálásra kerültek a Közlekedési Központokba. Ezáltal a Közlekedési Központok, jellemzően minősített befolyást szereztek a Volán társaságokban. A Kormány az 1767/2013 (X.25.) számú határozatában döntött a regionális Közlekedési Központok tőkéjének 1092,7 M Ft összegű megemelése érdekében, a évi központi költségvetésben erre a célra fedezet biztosításáról. A fenti összeg felhasználásával fog sor kerülni, a Közlekedési Központok kisebbségi részvényesek irányába fennálló részvényvásárlási kötelezettségének teljesítésére.

15 M I T J E L E N T A Z Á T A L A K Í T Á S A S Z O L G Á L T A T Ó K S Z Á M Á R A? 1. A szolgáltatók érdekei egybeesnek a döntéshozóéval, hiszen minden szereplő a fenntartható fejlődésben érdekelt. 2. A Volán társaságok menedzsmentjei elkötelezettek az átalakítás sikere mellett. 3. A régiók adottságok, főbb paraméterek tekintetében jelentős eltéréseket mutatnak, de a regionális társaságok kialakításában az MNV Zrt., mint a tulajdonosi jogok gyakorlójának koordinálásával a társaságok vezetői folyamatosan együttműködnek. 4. Az MNV Zrt. Koordinálásával az átalakulás valamennyi területét lefedő munkacsoportok működnek. 5. A közösen meghatározott feladatok végrehajtásának előrehaladásáról 2 hetente előrehaladási jelentések készülnek. 6. Ezáltal biztosított, hogy valamennyi régióban a folyamatok jogszerűen és közel azonos ütemezés szerint kerülnek végrehajtásra.

16 A F E L A D A T T E H Á T A szervezeti integráció során a Volán társaságok a vezérigazgató személyét illetően közös irányítással, de önálló gazdasági társaságokként működnek. A Közlekedési Központok kialakítása a menedzsmentek számára térben és időben is párhuzamos, részben jogi, részben szervezetfejlesztési feladatot jelent.

17 AZ ÉSZAK-NYUGAT MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ALKALMAZOTT MUNKAMÓDSZER (I.) Régióban található társaságok gyakorlatainak feltárása. Legjobb gyakorlatok rögzítése. A rendelkezésre álló humán erőforrás megismerése. A legalkalmasabb munkatársak kiválasztása. A Közlekedési Központ reálfolyamatainak és szervezetének véglegesítése. Erős központi szervezet. A legkiválóbb szakemberek megtartása (személy/szervezet dilemma). Létszám felvételi STOP. Javaslat az alkalmazandó integrált informatikai rendszerről.

18 AZ ÉSZAK-NYUGAT MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ALKALMAZOTT MUNKAMÓDSZER (II.) Szervezeti egységenként a teljes integrációig végrehajtandó feladatok rögzítése/havi beszámoltatás. Közlekedési Központ folyamatos erősítése Szakmai koordináció szakterületenként. Operatív feladatok szükség szerinti felügyelete. Szervezet létszámának növelése (kettős foglalkoztatás). Motiváció JÖVŐKÉP. Feladat: Javadalmazási kérdések rendezése. Kollektív Szerződés - érdekképviseletekkel egyeztetett - kialakítása. Minőségirányítási rendszer véglegesítése, szabályzatok elkészítése. Munkatársak munkaszerződéseinek, munkaköri leírásainak elkészítése, oktatása.

19 A S Z O L G Á L T A T Á S M I N Ő S É G E Az integráció során a már korábban említett szolgáltatási minőség megőrzése prioritás, melynek sok összetevője van. A munka jelen szakaszában különös hangsúlyt kap a szolgáltatás biztonsága, mely feltételezi a munkabéke stabilitását, az érdekképviseletekkel fenntartandó korrekt, partneri kapcsolatot.

20 A HR helye és szerepe A sikeres integráció záloga A legösszetettebb/bonyolultabb feladatcsoport Nem kizárólag munkáltatói döntések összessége Az átalakítás visszhangja alapvetően ennek sikerén múlik.

21 Szakszervezetek Jelenlegi helyzet értékelése/megértése Átmeneti időszak Reprezentativitás Szemléletváltás Folyamatos kommunikáció

22 Feladatok, amik a szakszervezetekkel közös felelősségre épülnek Alágazati együttműködés definiálása AKSZ szerepe, tartalma (Mélység, kötöttség) A helyi KSZ-ek menedzselése Jelenlegi KSZ-ek korrekciója (MNV Zrt. elvárással összhangban) A Közlekedési Központok majdani KSZ-ének előkészítése Foglalkoztatási szabályok Bérrendszert érintő kérdések Cafeteria Békés átmenet a régi és az új KSZek között

23 A VOLÁN CÉGCSOPORT ÁTALAKÍTÁSA A NAGY RENDSZERBEN A közösségi közlekedés átalakításának fontos, de korántsem egyetlen eleme a Volán cégcsoport átalakítása. A szolgáltatók számára továbbra is feladat az alágazatok közti együttműködés javítása, a menetrendi párhuzamosságok felszámolása. Példaként említendő a GYSEV és a Vasi Volán Zrt. együttműködése, melynek keretében a vasútállomás szomszédságában - megépülhetett a körmendi autóbusz-állomás. Ezen túl a két társaság számtalan területen dolgozik azon ma is, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők mindinkább elégedettek legyenek.

24 A G Y S E V Z R T. É S A V A S I V O L Á N Z R T. E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E Összehangolt személyszállítási hálózat kialakítása, az átszállási kapcsolatok optimalizálása, az utas igényekhez illeszkedő, integrált, ütemes menetrend bevezetése Egységes, többcsatornás utas-tájékoztatási rendszer megteremtése, elektronikus forgalomirányítás és tájékoztatás, közös ügyfélkapcsolati és információs pontok létrehozása Egységes, közös jegyértékesítési rendszer bevezetése, az értékesítés és ellenőrzés összehangolása Marketingkommunikáció összehangolása, szolgáltatások kölcsönös értékesítése, komplex, közös utazási programok előkészítése Intermodális csomópontok kialakítása, összehangolt fejlesztéspolitika, közös beruházások Szentgotthárdi intermodális közlekedési csomópont megvalósítása Távlati tervek Kombinált utazási lehetőség és bérletjegy bevezetése Teljes körű, alágazatok között összehangolt regionális menetrend

25 A V O L Á N T Á R S A S Á G O K Á T A L A K Í T Á S A K O M P L E X M U N K A - A jogi és szervezet fejlesztési feladatok mellett a humán erőforrást érintő kérdések is napirenden vannak, amely érzékeny terület. - E mellett az alágazatok közti együttműködés fokozása is aktuális feladat.

26 Az integráció folyamatában az érintettek együttműködése a feltétele és egyben garanciája a kitűzött célok határidőre történő végrehajtásának.

27 K Ö S Z Ö N Ö M M E G T I S Z T E L Ő F I G Y E L M Ü K E T!

A Volán Társaságok regionális átalakításának eddigi és várható eredményei. Készítette: dr. Simon Zoltán igazgató 2014. október 28.

A Volán Társaságok regionális átalakításának eddigi és várható eredményei. Készítette: dr. Simon Zoltán igazgató 2014. október 28. A Volán Társaságok regionális átalakításának eddigi és várható eredményei Budapest, 2014. október 28. dr. Simon Zoltán igazgató 2014. október 28. Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben: Köszönti

Részletesebben

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. I. évfolyam, 2013. október 1. szám (2) A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése értelmében összesen hét közszolgáltató társaság kerül kialakításra

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2008

Évkönyv. Budapest 2008 kti közlekedéstudományi intéze t NONprOfit kf t. 2007 Évkönyv Budapest 2008 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2007 ÉVKÖNYV Budapest 2008 Szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály furedi.mihaly@kti.hu

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Fejlesztési eszközök elemzése 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

CMC minősítés Kovács László. Intézmények, társaságok összevonása a közszolgálatban. Budapest, 2008. március 18.

CMC minősítés Kovács László. Intézmények, társaságok összevonása a közszolgálatban. Budapest, 2008. március 18. CMC minősítés Kovács László Intézmények, társaságok összevonása a közszolgálatban Budapest, 2008. március 18. Tartalom Intézmények, társaságok összevonásának kritikus pontjai Összevonások végrehajtása

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. 2015. január 1. napjától hatályos Budapest M-ST-34_v2 1 /40 oldal Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben LIV. évfolyam 12. szám 441 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben