Gyülekezeti hitoktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezeti hitoktatás"

Átírás

1 11. évfolyam szám Az Alacskai Református Egyházközség Lapja július-augusztus-szeptember Tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell! (1Királyok 8,36) Gyülekezeti hitoktatás Hittanórák rendje a 2009/2010. tanévben Csoport Hittanóra ideje Hittanóra helye Óvodai csoport Csütörtök 9,30-10,00 Óvoda Iskolai 1-2. osztály Hétfő 13,00-13,45 Iskola Iskolai 3-4. osztály Csütörtök 13,00-13,45 Iskola Iskolai 5. osztály Csütörtök 16,00-16,45 Gyülekezeti terem Iskolai 6. osztály (KT) Csütörtök 17,00-17,45 Gyülekezeti terem Kisifi Csütörtök - 18,00 Gyülekezeti terem Nagyifi Péntek - 18,00 Gyülekezeti terem 1

2 A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2 Korinthus 9,7) Gyülekezeti adományok Isten dicsőségére 2009 júniusában, júliusában és augusztusában: - Magát megnevezni nem akaró egyháztagunk Isten dicsőségére 3,000,- forintot adományozott. - Idősebb Pogácsás Illés szerettei Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 10,000,- forintot adományoztak. - Magát megnevezni nem akaró egyháztagunk Isten dicsőségére 5,000,- forintot adományozott. - Simon Józsefné és családja Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 5,000,- forintot adományozott. - Mázik Barnáné Almási Piroska elhunytának 10. évfordulóján szerettei 10,000,- forintot adományoztak Isten dicsőségére. - Ladányi András és családja Isten dicsőségére 5,000,- forintot adományozott. - Ondré Ferenc és felesége Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Özvegy Almási Bertalanné és fia Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Nagy László és családja Isten dicsőségére 1,000,- forintot adományozott. - Boczki Ferencné Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 5,000,- forintot adományozott. - Özvegy Perván Károlyné Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Mészáros Lajosné szeretetvendégségre 1,000,- forintot adományozott. A gyülekezet elnöksége köszöni áldozathozatalukat és Isten áldását kéri életükre. Gyülekezetünkben történt események júniusban, júliusban, augusztusban június 1-én, hétfőn a frissen konfirmált fiataljaink megtekintették a templom harangjait. Már évek óta hagyomány, hogy a konfirmáció után fiataljaink felmennek a toronyba és meglátogatják a harangokat. Ez ebben az évben sem maradt el. A toronyban a fáradságos út megtétele után előkerültek az üdítős palackok és elkészültek a közös fényképek is június 4-én, csütörtökön vendégek érkeztek templomunkba. A berentei Általános Iskola végzős osztálya néhány napot töltött Alacskán lezárva a mögöttünk álló iskolai tanévet. E látogatás alkalmával jöttek el templomunkba és ismerkedtek meg annak múltjával és jelenével. Ebbe az osztályba járt gyülekezetünk kisifijének két tagja: Bruncszlik Ákos és Mezey Martina. 2

3 június 10-én, szerdán a tanév utolsó dicsőítését gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út vezette. A Tóth Pál Diákotthon és Sipos Tamás lelkipásztor szervezésében megtartott alkalmon a kollégiumban lakó fiatalokon kívül gyülekezetünk kisifijének tagjai is részt vettek. Reméljük a Diákotthon lakóinak és gyülekezetünk fiataljainak is maradandó élményt adott ez a szolgálat, amelyen Istent dicsőítő közösségé formálódtunk a zenén keresztül. Köszönjük a meghívást és a vacsorát! A másfél órás alkalmon való szolgálatunk létrejöttéhez köszönetünket fejezzük ki kisifink tagjainak a segítséget (Dedics Tamás, Lakó Kristóf, Pogácsás Patrik, Rákosi Réka, Ujlaki Alexandra), Mezey Emese tanárnőnek a videofelvétel elkészítését és Taraczközi Gerzson lelkipásztornak a kisbusz kölcsönzését június 11-én, csütörtökön kísértük utolsó útjára Rácz Lajos, 60 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének válogatott verseiből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek június 17-én, szerdán a presbitérium határozata alapján megkezdett kútfelújítás a betongyűrű burkolásával folytatódott. Köszönetünket fejezzük ki Sándor Ferenc testvérünknek egész napos munkájáért június 14-én és 21-én, vasárnap a Dédes-bántapolcsányi Református Egyházközségekben végeztünk helyettesítési szolgálatokat szószéken és a hangszereknél egyaránt. Gyülekezetünk két kántora, Mezey Martina és Pogácsás Patrik vezették az éneklést, Rákosi Réka pedig a számkirakásban és a fényképezésben segített. 3

4 június 21-én, vasárnap tartottuk a hittan tanévzáróval egybekötött istentiszteletünket. Az istentisztelet a hittanosok énekével kezdődött. Az igehirdetés után a gyermekek szolgálata következett. Először népdal zsoltárokat énekeltek, majd pedig egy rövid történetet adtak elő a vadludak viselkedéséről, példát állítva mindannyiunk elé a testvéri közösség alapjairól. Az istentisztelet végén az oklevelek és ajándékok átadása következett. A gyülekezet elnöksége köszönetét fejezi ki a mögöttünk álló tanévben a hitoktatásban nyújtott segítségért az óvodai és az iskolai tantestületeknek, a gyülekezet pedagógusainak a kézműves foglalkozások megtartásáért és a szülőknek, hogy engedték és elhozták gyermekeiket a hittanórákra június 27-én, szombaton tartotta ünnepélyes tanévzáró ünnepségét a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Gyülekezetünk gondnoka, ifj. Elek János idén fejezte be tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, sikeres záróvizsgát tett a katekéta-lelkipásztor munkatárs szakon. A gyülekezet egész közössége nevében gratulálnunk neki és Isten áldását kérjük életére és szolgálatára egyaránt június 28-án és július 5-én, vasárnap vendég lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben. Nagytiszteletű Szűcs Endre Dédes-bántapolcsányi lelkipásztor végzett helyettesítési szolgálatot gyülekezetünkben. Köszönjük szolgálatait, életére, családjára és gyülekezeti és közegyházi munkájára Isten áldását kérjük. Köszönjük Rákosi Réka testvérünknek a fényképek elkészítését. 4

5 július 1-én, csütörtökön gyülekezetünk ifjúsági zenekara, Hernádszentandráson szolgált az Abaúji Ifjúsági Napok keretén belül. az Egyetlen Út Köszönjük a zenekar tagjainak (Ifj. Elek János, Elek Judit, Kiss Bence, Mezey Martina, Miliczki Viktória), hogy vállalták a szolgálatot. Köszönjük a segítséget a szervezésben, utazásban, a videofilm készítésében és a fényképezésben következő testvéreinknek: ifj. Elek János, Mezey Emese, ifj. Rákosi József, Rákosi Réka július 10-én, pénteken egy kiránduló csoport látogatta meg templomunkat. Az IBUSZ Természetjáró csoportja érkezett Alacskára templomlátogatásra. A csoport tagjai megismerkedtek a templom felújításának elmúlt évtizedével, valamint a gyülekezet jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel július 12-én, vasárnap a keresztség sákramentumában részeltettük legújabb egyháztagunkat. Lázi Zsolt és Káló Brigitta első gyermekét, Eleonórát kereszteltük meg és a gyülekezet közösségében kértük életükre Isten gazdag áldását július 15-én, szerdán kísértük utolsó útjára idősebb Pogácsás Illés, 74 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje Ézsaiás próféta könyve 41. fejezetének 10. és 13. verseiből szólt hozzánk. A gyülekezet, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek. 5

6 július 13. és 17. között gyülekezetünk kisifijének négy tagja Borzován táborozott. A szlovákiai faluban megrendezett tábor a célkeresés és a céltévesztés fogalomkörét járta körül. Ehhez a gondolathoz választottak a szervezők igéket, előadásokat és szabadidősprogramokat. Az áhítatokon és evangelizációkon a bűnesetről és Jézus példázatairól hallhattak tanítást. Az előadásokon a célttévesztett emberi életek eredményeit láthatták: alkohol, kábítószer és más szenvedélybetegségek. A sport foglalkozások a célra irányultságot erősítették bennük, hiszen légpuskalövészet, íjászat, célbadobás és távolbadobás szerepelt a programban. Az eltelt egy hét megerősítette őket abban, hogy az életben Isten által kell célt kitűzniük maguk elé és azt kell elérniük július 17. és 19. között gyülekezetünk nagyifijének tizenhárom tagja a Mécses Központban töltött el egy hosszú hétvégét. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Szabadidő és Továbbképző Központjába szerveztük idei nyári táborozásunkat. Különféle programok közül választhattak fiataljaink: reggeli és esti áhítaton vettek részt, teniszeztek, ping-pongoztak, filmet néztek, szalonnát sütöttek, zsebpecáztak és persze fürödtek a tóban. Ez a néhány nap lehetőséget biztosított a pihenésre, kikapcsolódásra és a szórakozásra. 6

7 július 21-én, kedden megtekintettük a perselyláda és a számkirakó tábla munkálatait, amelyeknek terveit Farkas Pál építész vezetésével Balla Györgyi és Horváth Mária készítették el A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével Dedics László varbói asztalos lett megbízva a legújabb templomi berendezéseink elkészítésével. A presbitérium döntése alapján a évi karácsonyi kántálás során befolyt adományokból készítteti el ezeket a berendezéseket július 23-án, csütörtökön újabb fázisához érkezett a parókia udvarán lévő kút felújítása: a famunkálatok során felhelyezésre került az apácarács és a kút fedőlapja. Köszönjük önzetlen segítségét Dedics András, Kacsur Bence, ifj. Kacsur József, Kacsur Zoltán és Sándor Ferenc testvéreinknek július 27-én, hétfőn a parókia déli kapuját csiszolták és a kutat festették gyülekezetünk fiataljai. A déli oldalon lévő bejárati kapu és autóbehajtó felújítása kezdődött el a régi festék lecsiszolásával, így előkészítve a felületet a lenolaj- és festékkenésre. Emellett a kútfelújítás részeként az első festékréteg lett felkenve a fafelületre. Köszönjük a segítséget: Elek Gábor, Feczkó Csaba, Gombos Máté, Kiss Bence testvéreinknek július 28-án, kedden folytatódott a parókia udvarán lévő kút felújításának munkálata. A kút köré betonjárda lett készítve, így a kútfelújításnak egy utolsó szerelési fázisa maradt hátra, a lánctartó henger felrakása. Ezen a délutánon a lecsiszolt déli kapu és kerítésbejáró is le lett kenve lenolajjal. Köszönjük a segítséget a következő testvéreknek: Feczkó Csaba, Sándor Attila, Sándor Ferenc. 7

8 július 29-én, szerdán gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Sajóivánkán szolgált. Az ózd-sajóvárkonyi, sajóivánkai és a sajókazai református gyülekezetek nyári tábort rendeztek a sajóivánkai parókián. Ebbe a táborba kapott meghívást gyülekezetünk ifjúsági zenekara, amely meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget. A zenekar új hangzással gazdagodott, mivel új taggal bővült az együttes, Dedics Fruzsina fuvolista személyében. Köszönjük a zenekar tagjainak (Dedics Fruzsina, Ifj. Elek János, Elek Judit, Kiss Bence, Mezey Martina, Miliczki Viktória), hogy vállalták a szolgálatot és ezáltal is bizonyságot tettek hitükről. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a fényképezésben következő testvéreinknek: Gombos Máté, Mezey Emese, Rákosi Réka július 30-án, csütörtökön folytatódott a temetőkert karbantartása. A munkálatok között szerepelt az akácos fűkaszával való vágása és a korábban kivágott akácfák elégetése. Köszönjük a segítséget Feczkó Csaba, Gál Zoltán, Gombos Máté, Kiss Bence és Varga József testvéreinknek augusztus 4-én, kedden kísértük utolsó útjára özvegy Simon Gézáné Kakucsi Erzsébet, 88 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje a Példabeszédek könyve 4. rész első tíz verséből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek. 8

9 augusztus 16-án, vasárnap gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Sajóvelezden szolgált. Az istentiszteleten főszerepet kaptak az ifjúsági énekek, de a gyülekezet énekeskönyvi dicséreteket is énekelhetett a zenekar kíséretében. Az istentisztelet után szeretetvendégséggel várta az alacskai fiatalokat a sajóvelezdi gyülekezet. A gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetésen ismerkedhettek egymással a szolgálattevők és a vendéglátók. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a szövegvetítésben következő testvéreinknek: Mezey Emese, Miliczkiné Tózsa Mariann, Rákosi Réka. Köszönjük a BorsodGömöri Református Egyházmegye támogatását, melynek segítségével gyülekezetünk digitális kivetítőt tudott vásárolni, amely nagy segítséget nyújt szolgálataink során augusztus 20-án, csütörtökön gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Erdőbényén szolgált. A délelőtti zenés-ünnepi istentiszteletre kapott meghívást gyülekezetünk ifjúsági zenekara, amely az erdőbényei egyházközség családi napjának volt egyik programja. Az istentisztelet utáni szeretetvendégség alkalmat biztosított az alacskai fiataloknak és szüleiknek, hogy kötetlen beszélgetés során megismerkedhessenek a vendéglátókkal. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a szövegvetítésben következő testvéreinknek: Dedics László, Mezey Attila, Mezey Emese. 9

10 augusztus 26-án, szerdán gyülekezetünk kisifijének tartottunk nyárvégi alkalmat. Ezen a délutánon az emlékezésé és az ismerkedésé volt a főszerep, hiszen a célunk nemcsak az volt, hogy fiataljaink jól érezzék magukat, hanem az is, hogy idei konfirmandusaink is teljesértékű ifiseknek érezzék magukat. A kisifi elmúlt két évének fényképeit tekintettük meg, felelevenítve az együtt eltöltött kellemes pillanatokat. A fényképnézés után következett a labdarúgás, melynek keretén belül felavattuk az új focikapukat augusztus 26-án, szerdán templomi berendezéseink tervezői és a kivitelező találkozott egymással. Elkészültek és a gyülekezeti teremben a tervezőknek bemutatásra kerültek az új énekszámkirakó táblák és a fali perselyládák, amelyeknek terveit Farkas Pál építész vezetésével Balla Györgyi és Horváth Mária készítették el. Dedics László varbói asztalos műhelyében készültek el templomunk legújabb berendezései. Szeretnénk, ha minél hamarabb végleges helyükre kerülnének, hogy a gyülekezet és konfirmandusaink is használatba vegyék azokat. Ennek egyik feltétele, hogy az északi karzat felújítása teljes egészében befejeződjön. 10

11 augusztus 28-án, pénteken kísértük utolsó útjára özvegy Varga Andrásné Kakucsi Eszter, 90 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje a Zsoltárok könyve 23. részéből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek augusztus 28-án és 29-én hittanos gyermekeinket vártuk a parókiára. Pénteken és szombaton hittan tanévkezdő foglalkozásokat tartottunk a gyülekezeti teremben és a parókia udvarán. A téma a barátság volt. "Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." (János 15,14) Jézusnak ez a kijelentése adta az alapját a tanításnak, az ének- és aranymondás tanulásnak, a kézműves foglalkozásnak, a sorversenyeknek és a kutyabemutatónak is. A miskolci Mancs a Kézben Egyesület három munkatársa érkezett hozzánk, kutyájukkal együtt, akik előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a kutya az ember legjobb barátja. Köszönjük a pedagógus szülők segítségét, akik most is vezették a kézműves foglalkozásokat: Dedicsné Varga Szilvia, Miklósné Tóth Erzsébet és Sulyokné Perván Mariann. Köszönjük a Fénylő Csillag Alapítvány és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye segítségét, hogy anyagilag támogatták nyári alkalmainkat: kisifis és nagyifis táborázás, hittanos foglalkozások. 11

12 augusztus 30-án, vasárnap hittan tanévnyitóval egybekötött zenés-ifjúsági istentiszteletet tartottunk templomunkban Az istentiszteleten fontos szerepet kapott az éneklés. Az istentisztelet kezdetén hittanos gyermekeink a foglalkozásokon tanult énekeket adták elő gyülekezetünk ifjúsági zenekarának kíséretében. Később a jól ismert ifjúsági énekek mellett a református énekeskönyvből vett énekekkel is szolgált zenekarunk, így a gyülekezet idősebb korosztálya is be tudott kapcsolódni a dicsőítésbe. A prédikáció alapigéje a Korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetéből vett "szeretethimnusz" volt, ami megmutatta mindannyiunk számára, hogy miként kell ahhoz élnünk, hogy minden időben jó keresztyén és igaz barátok lehessünk. Az éneklést gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út vezette. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartottunk, melynek keretén belül lehetőség nyílt beszélgetni egymással. A gyermekek kimozoghatták magukat az ugrálóvárban, így nemcsak a lelkük, hanem a testük is felüdülhetett ezen a vasárnap délutánon. Köszönjük a segítséget Mezey Emesének a videofelvételért és Zoltai Evelinnek a projektor kezeléséért. Köszönjük testvéreinknek felajánlásaikat, amelyekkel támogatták szeretetvendégségünket. Köszönjük ifj. Rákosi József presbiter testvérünknek, hogy gyülekezetünk rendelkezésére bocsátotta az ugrálóvárat. Az Örömmondó az Alacskai Református Egyházközség havonta megjelenő ingyenes kiadványa. A kiadásért az Egyházközség Elnöksége felelős. Készült 270 példányban a Tiszáninneni Református Egyházkerület Missziói Központjában. ALACSKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 3779 Alacska, Dózsa György út 1. 48/ ; E mail: 12

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja - 2 - HÚSVÉT NYÚL NÉLKÜL? A Húsvét szimbólumai, ahogyan mindannyian tudjuk: a nyuszi és a piros

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27)

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) XVI. évf. 5-6. szám 2007. május-június El kell mondjam, hogy mi, evangélikusok jól megtanultuk a leckét. Ha a konfirmandusokat kérdezném, már ők is tudnák

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 2007. MÁJUS 19. A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR! (Zsoltárok könyve 111,4.) Többen is jelezték nagyközségünkben, hogy hiányolták a református gyülekezet beszámolóit.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is Ingyenes havilap XII. évfolyam 11. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2010. december 25. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Megújulás és reformáció a Transzeurópai

Részletesebben

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június In nomine Dei Fabiny Tamás ÁRVÍ Z Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak,

Részletesebben

LXV. évf. 2. szám 2012. május. Nem hatalommal és nem eroszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6)

LXV. évf. 2. szám 2012. május. Nem hatalommal és nem eroszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 2. szám 2012. május Nem hatalommal és nem eroszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6), Kedves Olvasó! Kellene valami új. Valami

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

HÍRLEVELE 2012. Reformáció

HÍRLEVELE 2012. Reformáció A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2012. Reformáció Református füllel hallva bizonyára a legkatolikusabb ünnep a Mindenszentek ünnepe, s fordítva, október 31. alighanem valami hasonlót

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Református Élet. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. /Zsoltárok 121,1-2/

Református Élet. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. /Zsoltárok 121,1-2/ Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. /Zsoltárok

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben