Gyülekezeti hitoktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezeti hitoktatás"

Átírás

1 11. évfolyam szám Az Alacskai Református Egyházközség Lapja július-augusztus-szeptember Tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell! (1Királyok 8,36) Gyülekezeti hitoktatás Hittanórák rendje a 2009/2010. tanévben Csoport Hittanóra ideje Hittanóra helye Óvodai csoport Csütörtök 9,30-10,00 Óvoda Iskolai 1-2. osztály Hétfő 13,00-13,45 Iskola Iskolai 3-4. osztály Csütörtök 13,00-13,45 Iskola Iskolai 5. osztály Csütörtök 16,00-16,45 Gyülekezeti terem Iskolai 6. osztály (KT) Csütörtök 17,00-17,45 Gyülekezeti terem Kisifi Csütörtök - 18,00 Gyülekezeti terem Nagyifi Péntek - 18,00 Gyülekezeti terem 1

2 A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2 Korinthus 9,7) Gyülekezeti adományok Isten dicsőségére 2009 júniusában, júliusában és augusztusában: - Magát megnevezni nem akaró egyháztagunk Isten dicsőségére 3,000,- forintot adományozott. - Idősebb Pogácsás Illés szerettei Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 10,000,- forintot adományoztak. - Magát megnevezni nem akaró egyháztagunk Isten dicsőségére 5,000,- forintot adományozott. - Simon Józsefné és családja Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 5,000,- forintot adományozott. - Mázik Barnáné Almási Piroska elhunytának 10. évfordulóján szerettei 10,000,- forintot adományoztak Isten dicsőségére. - Ladányi András és családja Isten dicsőségére 5,000,- forintot adományozott. - Ondré Ferenc és felesége Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Özvegy Almási Bertalanné és fia Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Nagy László és családja Isten dicsőségére 1,000,- forintot adományozott. - Boczki Ferencné Isten dicsőségére, a temetés alkalmából 5,000,- forintot adományozott. - Özvegy Perván Károlyné Isten dicsőségére 2,000,- forintot adományozott. - Mészáros Lajosné szeretetvendégségre 1,000,- forintot adományozott. A gyülekezet elnöksége köszöni áldozathozatalukat és Isten áldását kéri életükre. Gyülekezetünkben történt események júniusban, júliusban, augusztusban június 1-én, hétfőn a frissen konfirmált fiataljaink megtekintették a templom harangjait. Már évek óta hagyomány, hogy a konfirmáció után fiataljaink felmennek a toronyba és meglátogatják a harangokat. Ez ebben az évben sem maradt el. A toronyban a fáradságos út megtétele után előkerültek az üdítős palackok és elkészültek a közös fényképek is június 4-én, csütörtökön vendégek érkeztek templomunkba. A berentei Általános Iskola végzős osztálya néhány napot töltött Alacskán lezárva a mögöttünk álló iskolai tanévet. E látogatás alkalmával jöttek el templomunkba és ismerkedtek meg annak múltjával és jelenével. Ebbe az osztályba járt gyülekezetünk kisifijének két tagja: Bruncszlik Ákos és Mezey Martina. 2

3 június 10-én, szerdán a tanév utolsó dicsőítését gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út vezette. A Tóth Pál Diákotthon és Sipos Tamás lelkipásztor szervezésében megtartott alkalmon a kollégiumban lakó fiatalokon kívül gyülekezetünk kisifijének tagjai is részt vettek. Reméljük a Diákotthon lakóinak és gyülekezetünk fiataljainak is maradandó élményt adott ez a szolgálat, amelyen Istent dicsőítő közösségé formálódtunk a zenén keresztül. Köszönjük a meghívást és a vacsorát! A másfél órás alkalmon való szolgálatunk létrejöttéhez köszönetünket fejezzük ki kisifink tagjainak a segítséget (Dedics Tamás, Lakó Kristóf, Pogácsás Patrik, Rákosi Réka, Ujlaki Alexandra), Mezey Emese tanárnőnek a videofelvétel elkészítését és Taraczközi Gerzson lelkipásztornak a kisbusz kölcsönzését június 11-én, csütörtökön kísértük utolsó útjára Rácz Lajos, 60 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének válogatott verseiből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek június 17-én, szerdán a presbitérium határozata alapján megkezdett kútfelújítás a betongyűrű burkolásával folytatódott. Köszönetünket fejezzük ki Sándor Ferenc testvérünknek egész napos munkájáért június 14-én és 21-én, vasárnap a Dédes-bántapolcsányi Református Egyházközségekben végeztünk helyettesítési szolgálatokat szószéken és a hangszereknél egyaránt. Gyülekezetünk két kántora, Mezey Martina és Pogácsás Patrik vezették az éneklést, Rákosi Réka pedig a számkirakásban és a fényképezésben segített. 3

4 június 21-én, vasárnap tartottuk a hittan tanévzáróval egybekötött istentiszteletünket. Az istentisztelet a hittanosok énekével kezdődött. Az igehirdetés után a gyermekek szolgálata következett. Először népdal zsoltárokat énekeltek, majd pedig egy rövid történetet adtak elő a vadludak viselkedéséről, példát állítva mindannyiunk elé a testvéri közösség alapjairól. Az istentisztelet végén az oklevelek és ajándékok átadása következett. A gyülekezet elnöksége köszönetét fejezi ki a mögöttünk álló tanévben a hitoktatásban nyújtott segítségért az óvodai és az iskolai tantestületeknek, a gyülekezet pedagógusainak a kézműves foglalkozások megtartásáért és a szülőknek, hogy engedték és elhozták gyermekeiket a hittanórákra június 27-én, szombaton tartotta ünnepélyes tanévzáró ünnepségét a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Gyülekezetünk gondnoka, ifj. Elek János idén fejezte be tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, sikeres záróvizsgát tett a katekéta-lelkipásztor munkatárs szakon. A gyülekezet egész közössége nevében gratulálnunk neki és Isten áldását kérjük életére és szolgálatára egyaránt június 28-án és július 5-én, vasárnap vendég lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben. Nagytiszteletű Szűcs Endre Dédes-bántapolcsányi lelkipásztor végzett helyettesítési szolgálatot gyülekezetünkben. Köszönjük szolgálatait, életére, családjára és gyülekezeti és közegyházi munkájára Isten áldását kérjük. Köszönjük Rákosi Réka testvérünknek a fényképek elkészítését. 4

5 július 1-én, csütörtökön gyülekezetünk ifjúsági zenekara, Hernádszentandráson szolgált az Abaúji Ifjúsági Napok keretén belül. az Egyetlen Út Köszönjük a zenekar tagjainak (Ifj. Elek János, Elek Judit, Kiss Bence, Mezey Martina, Miliczki Viktória), hogy vállalták a szolgálatot. Köszönjük a segítséget a szervezésben, utazásban, a videofilm készítésében és a fényképezésben következő testvéreinknek: ifj. Elek János, Mezey Emese, ifj. Rákosi József, Rákosi Réka július 10-én, pénteken egy kiránduló csoport látogatta meg templomunkat. Az IBUSZ Természetjáró csoportja érkezett Alacskára templomlátogatásra. A csoport tagjai megismerkedtek a templom felújításának elmúlt évtizedével, valamint a gyülekezet jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel július 12-én, vasárnap a keresztség sákramentumában részeltettük legújabb egyháztagunkat. Lázi Zsolt és Káló Brigitta első gyermekét, Eleonórát kereszteltük meg és a gyülekezet közösségében kértük életükre Isten gazdag áldását július 15-én, szerdán kísértük utolsó útjára idősebb Pogácsás Illés, 74 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje Ézsaiás próféta könyve 41. fejezetének 10. és 13. verseiből szólt hozzánk. A gyülekezet, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek. 5

6 július 13. és 17. között gyülekezetünk kisifijének négy tagja Borzován táborozott. A szlovákiai faluban megrendezett tábor a célkeresés és a céltévesztés fogalomkörét járta körül. Ehhez a gondolathoz választottak a szervezők igéket, előadásokat és szabadidősprogramokat. Az áhítatokon és evangelizációkon a bűnesetről és Jézus példázatairól hallhattak tanítást. Az előadásokon a célttévesztett emberi életek eredményeit láthatták: alkohol, kábítószer és más szenvedélybetegségek. A sport foglalkozások a célra irányultságot erősítették bennük, hiszen légpuskalövészet, íjászat, célbadobás és távolbadobás szerepelt a programban. Az eltelt egy hét megerősítette őket abban, hogy az életben Isten által kell célt kitűzniük maguk elé és azt kell elérniük július 17. és 19. között gyülekezetünk nagyifijének tizenhárom tagja a Mécses Központban töltött el egy hosszú hétvégét. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Szabadidő és Továbbképző Központjába szerveztük idei nyári táborozásunkat. Különféle programok közül választhattak fiataljaink: reggeli és esti áhítaton vettek részt, teniszeztek, ping-pongoztak, filmet néztek, szalonnát sütöttek, zsebpecáztak és persze fürödtek a tóban. Ez a néhány nap lehetőséget biztosított a pihenésre, kikapcsolódásra és a szórakozásra. 6

7 július 21-én, kedden megtekintettük a perselyláda és a számkirakó tábla munkálatait, amelyeknek terveit Farkas Pál építész vezetésével Balla Györgyi és Horváth Mária készítették el A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével Dedics László varbói asztalos lett megbízva a legújabb templomi berendezéseink elkészítésével. A presbitérium döntése alapján a évi karácsonyi kántálás során befolyt adományokból készítteti el ezeket a berendezéseket július 23-án, csütörtökön újabb fázisához érkezett a parókia udvarán lévő kút felújítása: a famunkálatok során felhelyezésre került az apácarács és a kút fedőlapja. Köszönjük önzetlen segítségét Dedics András, Kacsur Bence, ifj. Kacsur József, Kacsur Zoltán és Sándor Ferenc testvéreinknek július 27-én, hétfőn a parókia déli kapuját csiszolták és a kutat festették gyülekezetünk fiataljai. A déli oldalon lévő bejárati kapu és autóbehajtó felújítása kezdődött el a régi festék lecsiszolásával, így előkészítve a felületet a lenolaj- és festékkenésre. Emellett a kútfelújítás részeként az első festékréteg lett felkenve a fafelületre. Köszönjük a segítséget: Elek Gábor, Feczkó Csaba, Gombos Máté, Kiss Bence testvéreinknek július 28-án, kedden folytatódott a parókia udvarán lévő kút felújításának munkálata. A kút köré betonjárda lett készítve, így a kútfelújításnak egy utolsó szerelési fázisa maradt hátra, a lánctartó henger felrakása. Ezen a délutánon a lecsiszolt déli kapu és kerítésbejáró is le lett kenve lenolajjal. Köszönjük a segítséget a következő testvéreknek: Feczkó Csaba, Sándor Attila, Sándor Ferenc. 7

8 július 29-én, szerdán gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Sajóivánkán szolgált. Az ózd-sajóvárkonyi, sajóivánkai és a sajókazai református gyülekezetek nyári tábort rendeztek a sajóivánkai parókián. Ebbe a táborba kapott meghívást gyülekezetünk ifjúsági zenekara, amely meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget. A zenekar új hangzással gazdagodott, mivel új taggal bővült az együttes, Dedics Fruzsina fuvolista személyében. Köszönjük a zenekar tagjainak (Dedics Fruzsina, Ifj. Elek János, Elek Judit, Kiss Bence, Mezey Martina, Miliczki Viktória), hogy vállalták a szolgálatot és ezáltal is bizonyságot tettek hitükről. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a fényképezésben következő testvéreinknek: Gombos Máté, Mezey Emese, Rákosi Réka július 30-án, csütörtökön folytatódott a temetőkert karbantartása. A munkálatok között szerepelt az akácos fűkaszával való vágása és a korábban kivágott akácfák elégetése. Köszönjük a segítséget Feczkó Csaba, Gál Zoltán, Gombos Máté, Kiss Bence és Varga József testvéreinknek augusztus 4-én, kedden kísértük utolsó útjára özvegy Simon Gézáné Kakucsi Erzsébet, 88 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje a Példabeszédek könyve 4. rész első tíz verséből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek. 8

9 augusztus 16-án, vasárnap gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Sajóvelezden szolgált. Az istentiszteleten főszerepet kaptak az ifjúsági énekek, de a gyülekezet énekeskönyvi dicséreteket is énekelhetett a zenekar kíséretében. Az istentisztelet után szeretetvendégséggel várta az alacskai fiatalokat a sajóvelezdi gyülekezet. A gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetésen ismerkedhettek egymással a szolgálattevők és a vendéglátók. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a szövegvetítésben következő testvéreinknek: Mezey Emese, Miliczkiné Tózsa Mariann, Rákosi Réka. Köszönjük a BorsodGömöri Református Egyházmegye támogatását, melynek segítségével gyülekezetünk digitális kivetítőt tudott vásárolni, amely nagy segítséget nyújt szolgálataink során augusztus 20-án, csütörtökön gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út Erdőbényén szolgált. A délelőtti zenés-ünnepi istentiszteletre kapott meghívást gyülekezetünk ifjúsági zenekara, amely az erdőbényei egyházközség családi napjának volt egyik programja. Az istentisztelet utáni szeretetvendégség alkalmat biztosított az alacskai fiataloknak és szüleiknek, hogy kötetlen beszélgetés során megismerkedhessenek a vendéglátókkal. Köszönjük a segítséget az utazásban, a videofilm készítésében és a szövegvetítésben következő testvéreinknek: Dedics László, Mezey Attila, Mezey Emese. 9

10 augusztus 26-án, szerdán gyülekezetünk kisifijének tartottunk nyárvégi alkalmat. Ezen a délutánon az emlékezésé és az ismerkedésé volt a főszerep, hiszen a célunk nemcsak az volt, hogy fiataljaink jól érezzék magukat, hanem az is, hogy idei konfirmandusaink is teljesértékű ifiseknek érezzék magukat. A kisifi elmúlt két évének fényképeit tekintettük meg, felelevenítve az együtt eltöltött kellemes pillanatokat. A fényképnézés után következett a labdarúgás, melynek keretén belül felavattuk az új focikapukat augusztus 26-án, szerdán templomi berendezéseink tervezői és a kivitelező találkozott egymással. Elkészültek és a gyülekezeti teremben a tervezőknek bemutatásra kerültek az új énekszámkirakó táblák és a fali perselyládák, amelyeknek terveit Farkas Pál építész vezetésével Balla Györgyi és Horváth Mária készítették el. Dedics László varbói asztalos műhelyében készültek el templomunk legújabb berendezései. Szeretnénk, ha minél hamarabb végleges helyükre kerülnének, hogy a gyülekezet és konfirmandusaink is használatba vegyék azokat. Ennek egyik feltétele, hogy az északi karzat felújítása teljes egészében befejeződjön. 10

11 augusztus 28-án, pénteken kísértük utolsó útjára özvegy Varga Andrásné Kakucsi Eszter, 90 esztendőt élt testvérünket. Ravatala mellett Isten vigasztaló Igéje a Zsoltárok könyve 23. részéből szólt hozzánk. Gyülekezetünk, mint lelki család Istentől jövő vigasztalást kér gyászoló testvéreinknek augusztus 28-án és 29-én hittanos gyermekeinket vártuk a parókiára. Pénteken és szombaton hittan tanévkezdő foglalkozásokat tartottunk a gyülekezeti teremben és a parókia udvarán. A téma a barátság volt. "Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." (János 15,14) Jézusnak ez a kijelentése adta az alapját a tanításnak, az ének- és aranymondás tanulásnak, a kézműves foglalkozásnak, a sorversenyeknek és a kutyabemutatónak is. A miskolci Mancs a Kézben Egyesület három munkatársa érkezett hozzánk, kutyájukkal együtt, akik előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a kutya az ember legjobb barátja. Köszönjük a pedagógus szülők segítségét, akik most is vezették a kézműves foglalkozásokat: Dedicsné Varga Szilvia, Miklósné Tóth Erzsébet és Sulyokné Perván Mariann. Köszönjük a Fénylő Csillag Alapítvány és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye segítségét, hogy anyagilag támogatták nyári alkalmainkat: kisifis és nagyifis táborázás, hittanos foglalkozások. 11

12 augusztus 30-án, vasárnap hittan tanévnyitóval egybekötött zenés-ifjúsági istentiszteletet tartottunk templomunkban Az istentiszteleten fontos szerepet kapott az éneklés. Az istentisztelet kezdetén hittanos gyermekeink a foglalkozásokon tanult énekeket adták elő gyülekezetünk ifjúsági zenekarának kíséretében. Később a jól ismert ifjúsági énekek mellett a református énekeskönyvből vett énekekkel is szolgált zenekarunk, így a gyülekezet idősebb korosztálya is be tudott kapcsolódni a dicsőítésbe. A prédikáció alapigéje a Korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetéből vett "szeretethimnusz" volt, ami megmutatta mindannyiunk számára, hogy miként kell ahhoz élnünk, hogy minden időben jó keresztyén és igaz barátok lehessünk. Az éneklést gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út vezette. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartottunk, melynek keretén belül lehetőség nyílt beszélgetni egymással. A gyermekek kimozoghatták magukat az ugrálóvárban, így nemcsak a lelkük, hanem a testük is felüdülhetett ezen a vasárnap délutánon. Köszönjük a segítséget Mezey Emesének a videofelvételért és Zoltai Evelinnek a projektor kezeléséért. Köszönjük testvéreinknek felajánlásaikat, amelyekkel támogatták szeretetvendégségünket. Köszönjük ifj. Rákosi József presbiter testvérünknek, hogy gyülekezetünk rendelkezésére bocsátotta az ugrálóvárat. Az Örömmondó az Alacskai Református Egyházközség havonta megjelenő ingyenes kiadványa. A kiadásért az Egyházközség Elnöksége felelős. Készült 270 példányban a Tiszáninneni Református Egyházkerület Missziói Központjában. ALACSKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 3779 Alacska, Dózsa György út 1. 48/ ; E mail: 12

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

12. évfolyam 5. szám Az Alacskai Református Egyházközség Lapja 2010. május Örömmondó, 2010. május 1 www.alacska.tirek.hu

12. évfolyam 5. szám Az Alacskai Református Egyházközség Lapja 2010. május Örömmondó, 2010. május 1 www.alacska.tirek.hu 12. évfolyam 5. szám Az Alacskai Református Egyházközség Lapja 2010. május Az Alacskai Református Egyházközség presbitériuma fontosnak tartja, hogy ne csak a gyülekezet épületei legyenek karbantartva,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája:

Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája: Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája: Esperes - Lelkész - Kántor részére I. Harangszó 16,00 II. Harangszó 16,30 III. 17,00 (Marinka Sándor) Gyülekezés Kultúrházban (Árpád utca) Lelkészek 16,35-ra. 1. Palástos

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A gyülekezet olyan szeretetközösség, ahol megéljük hitünket! 2007. év a Felszegi Gyülekezetben

A gyülekezet olyan szeretetközösség, ahol megéljük hitünket! 2007. év a Felszegi Gyülekezetben 2007. év a Felszegi Gyülekezetben KÖZÖSSÉG ÉVE A kiscsoport Családias légkör Egymás terhét hordozzátok Bibliakör Egymás hite által épülés Befogad felnőtt konfirmandusokat, presbitereket, más igehirdetőket

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014/2015 augusztus 29. P 30. Szo Kárpát- medencei református tanévnyitó IT 10:00 31. V Tanévnyitó it. 15.00 szeptember 22 nap 1 1 H 2 2 K Szülői értekezlet: 1.a,b,c,d

Részletesebben

2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE. Nekem is megjelent

2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE. Nekem is megjelent 2011. április HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE Kedves Olvasó, e lapszámunk példányát tartod kezedben. Nekem is megjelent Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben