VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: Pk /1995/6. Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

2 13/2. oldal 1. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Sor száma: A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B: Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek 7. II. Követelések 0 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN C. Sajáttőke ( sorok) I. Induló tőke/ jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sor) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

3 13/3. oldal Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Sor száma: A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás 4. a) alapítói 5. b) központi költségvetésből 6. c) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( ) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I. + B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevetelek (A/II. + B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfodításként érvékenyesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyév pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) Nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.- E/3.) H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.-F/4.) Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B./2-F./2.-F/3.) Összes pénzügyi eredmény (+- G/1 +-/H/) 34. J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2. + H/2.)

4 13/4. oldal 35. K. Adófizetési kötelezettség L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott 36. eredménye (H.-K.) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű 37. ráfordítások Bérköltség 39. ebből: -megbízási díjak 40. ebből: -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm. Rend. 16 (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

5 13/5. oldal 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évben nem részesült költségvetési támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyitó Bank HUF Pénztár Nyitó összesen Ft Ft Ft Bevételek Támogatások Ebből pályázati bevételek Ebből Adó 1% Bankkamat Bevételek összesen Pénznövelő tételek összesen Alapítványi kiadások Nyomtatvány, irodaszer Belföldi kiküldetés Postaköltség Bankköltség Pályázati díjak Magánszemélynek nyújtott támogatás Szervezeteknek nyújtott támogatás Pályázatok költségei Működési költségek Egyéb Kiadások összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Záró Bank Pénztár Záró összesen Ft Ft Ft

6 13/6. oldal 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Csoportoknak, jogi személyiség nélküli hallgatói szervezeteknek nyújtott támogatások (pályázat alapján) Magánszemélyeknek nyújtott támogatás ÖSSZESEN: Ft Ft Ft 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása (Tárgyévben felhasznált támogatások) Tárgyévben felhasznált támogatások összege Támogatást nyújtó szervezet, intézmény Összeg Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Működés Ft Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Sajtó Ft Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Kutatás Ft Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Képzés Ft Mobilitás Regionális állásbörze Ft Mobilitás Vezetőképző Ft Polgári Magyarországért Alapítvány EIE és Iuventus ifjúsági rendezvények Ft ICSSZEM HÖK működési támogatás Ft Összesen Ft Pályázati úton elnyert támogatásokból tárgyévben befolyt összegek Támogatást nyújtó szervezet, intézmény Összeg Mobilitás ICSSZEM Polgári Magyarországért Alapítvány Nemzeti Civil Alapprogram Összesen Ft

7 13/7. oldal Jogi személyiséggel rendelkező szervezetektől kapott támogatások Támogató neve Támogatási összeg Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht Büki Gyógyfürdő Rt Diák-Bónusz Kht Döbrönte Köszség Önkormányzata Gerbeaud Gasztronómia Kft Hexolut Tanácsadó Betéti Társaság Horwath Consulting Kft HÖOK I.I.R. GmbH Magyarországi Fióktelepe Incoronata, a Mátyás Templom Kulturális Központja Karol és Blase International Kft Kolping Hotel Kft Malév Air Tours Pannónia Hotels Rt Purator Hungaria Kft Semecs Elektronikai Kft Sicontact Kft T&N Art Bt Vista Utazási Irodák Kft Völgységi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása WestEnd Szállodaüzemeltető Kft Wossala Hotels Kft Zala-Kraft Kft. - Hotel Venus Balaton Volán Rt I.P.A. Hungary Kft MTD Hungária Kft Scmell-Novak UFS Net Volksbank Rt Zal-Agro Rt Összesen Magánszemélyektől kapott támogatások A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évben nem részesült magánszemélyektől kapott támogatásban. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Alapítvány 2005-ben nem nyújtott pénzbeli támogatást vezető tisztségviselőinek.

8 13/8. oldal 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Dr. Hlavay József 1995-ben hozta létre a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítványt a Hallgatói Önkormányzat vezetői kezdeményezésére. Az alapítvány október 14-én közhasznú szervezetként bejegyzésre került a Veszprém Megyei Bíróságon Pk /1995/6. számú határozattal. Az Alapítvány céljai: 04. Nevelés és oktatói képességfejlesztés, ismeretterjesztés 05. Kulturális tevékenység 06. Kulturális örökség megóvása 10 Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Ezen belül: - a rászoruló diákok támogatása - oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása - a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának működési körülményeinek, technikai felszerelésének javítása. Az előbbieken túl az alapítvány célul tűzi ki a végzős hallgatók képzettségének megfelelő álláshoz jutás elősegítését. E körben kapcsolatot teremt a szakirányú munkáltatókkal, évente szükség és igény szerinti alkalommal állásbörzét szervez. Az alapítvány legfőbb kezelő, ügyintéző szerve és egyben képviselője egy 5 főből álló kuratórium (vezető szerv). A kuratórium (vezető szerv) tagjait az alapító kéri fel, aki kijelöli a kuratórium (vezető szerv) elnökét. A kuratórium tagjai 2004 december 31-én: Szonda Tamás elnök Leé Dániel tag Dr. Németh Zoltán tag Nős Gábor tag Wéninger László tag Az alapítványi támogatások odaítélését az alapító okirat és a pályázati felhívás alapján a kuratórium végzi. A kuratórium a évi támogatások odaítéléséről a kuratóriumi ülésen döntött. A kuratórium 2005-ben havonta egyszer, összesen 12 alkalommal ülésezett, melynek helye általában a Veszprémi Egyetem Karrier Irodája volt. Az Alapítvány 2005-ben a jogi személyektől kapott támogatást az Alapítvány cél szerinti támogatásaira és a működési költségek fedezésére használt fel. Alapítónk, Dr. Hlavay József 2005 januárjában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egyéb személyi változások 2005-ben nem voltak az Alapítványnál.

9 13/9. oldal Eseménynaptár Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Adó 1%-os kampány előkészítése, fejlesztése A 2004/2005 második féléves belső pályázatok befogadásával kapcsolatos tájékoztatás nyújtás Belső pályázatok formanyomtatványának módosítása Igazolások kiállítása a tavalyi támogatóknak és a hallgatóknak A weboldalon a Fórum elindítása Közösségi tevékenységhez kapcsolódó ösztöndíj indítása Felügyelő Szerv felállítása, FEB elnök kinevezése Könyvelő megbízatása szívességi szerződés keretében VEHA Határozatok rendszerének kialakítása Közösségi ösztöndíj nyújtása VEHÖK javaslat alapján Öregdiák rendezvény támogatása Tanulmányi kirándulást támogató pályázat kiírása Regionális adó 1%-os kampány Internetes támogatása együttműködésben a Bázis Ifjúsági Egyesülettel Belső pályázatok alapján hallgatói események támogatása HÖOK Észak-Nyugat Magyarországi Regionális Szövetség Érdekvédelmi Konferenciája forintos támogatása Veszprémi Egyetem I. UFS ÖtKARikás játékok forintos támogatása Képzés civil szervezetek számára érdekérvényesítés és forrásteremtés témában Regionális adókampány szervezése Belső pályázati felhívásra beérkezett pályamunkák támogatása Szponzori támogatások gyűjtése és az AKÓ támogatása Keretmegállapodás kötése a Veszprémi Szolgáltató Központ Egyesülettel Universitas gyűrű folyamatos ügyintézése Gólyatábor támogatása forinttal Nyári tábor pályázati kiírás NCA projektek elszámolása, beszámolások, pályázati programok zárása HÖOK-tól forintos támogatás a programjaink sikeresebb megvalósításához GTK5Moon tábor támogatása forinttal Együttműködések előkészítése a NyiCiTa, a VECSA és a KD-RIT szervezetekkel Belső pályázati rendszer újragondolása, formanyomtatványok aktualizálása, módosítása Hallgatói ügyintézés es beindítása Öregdiák fesztivál elmarad, pályázati támogatás lemondva Megújult a VEHA arculata, a szükséges alapnyomtatványok elkészültek EIE és IUVENTUS Egyesületek pályázataihoz pénzügyi lebonyolító szerep vállalása forint összértékben NCA elektori választásokra delegálás forintos támogatás a Mentálhigiénés csoporthoz évi belső pályázatok kihirdetése 7 témában Pályázati tájékoztató fórum tartása A 10 éves jubileumi kiadvány előkészítése Keretmegállapodás a VECSA-val

10 13/10. oldal Október November December Részvétel a GYEKE közbeszerzési tenderében Képzések az NCA támogatásával civil szervezetek részére Döntés a buszbérlet és tankönyvtámogatásokról Menedzserfórum programsorozat támogatása forinttal Kutatás elindítása NCA finanszírozással Szakest támogatási döntések Döntés konferencia részvétel támogatásokról Ö.K.Ö.R. programtámogatás forinttal Magyar Államkincstár ellenőrzés Együttműködés-fejlesztő tréning Csillebércen civil szervezetek számára 2006 os SZJA 1%-os kampány előkészítése Év végi szakmai programok zárása Az alapítvány 2005-ben is folytatta a SZJA 1% gyűjtési kampányát. Plakátokkal és szórólapokkal, valamint Interneten keresztüli kommunikációval, és személyes kapcsolatok útján szólítottuk meg a potenciális célközönséget. Az APEH október 7-én utalta át az adózók által felajánlott forintot. A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2005-ben is folytatta a korábbi években megkezdett tevékenységét, és számos pályázati lehetőségeket indított útjára. A legfontosabb tevékenysége a rászoruló hallgatók támogatása mellett, az egyetemi élet fellendítése, az oktatók és hallgatók közös programjainak fejlesztése oktatáshoz kötődő programok támogatásával, valamint a hallgatói érdekképviselet, oktatás és információátadás, tájékoztatás személyesen és kiadványok segítségével. Kiemelt programok 2005-re vonatkozóan: 1. Buszbérlet-támogatási pályázat A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) pályázatot írt ki szociálisan rászoruló hallgatók részére a 2005/2006-os tanévre vonatkozóan (októberjúnius) veszprémi helyijáratos, illetve maximum 20 km-es helyközi buszbérlet költségeinek 100%-os támogatására. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre.. 2. Tankönyvtámogatási pályázati kiírás A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzat (VEHÖK) pályázatot írt ki szociálisan rászoruló hallgatók részére a 2005/2006-os tanévre vonatkozóan egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges tankönyvek és jegyzetek költségeinek 100%-os támogatására. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre..

11 13/11. oldal 3. Hagyományteremtő és hagyományápoló Szakestek, Szakestélyek támogatási pályázata A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzat pályázatot írt ki a Veszprémi Egyetemen megrendezésre kerülő szakestek megszervezésére. A határidőre 10 pályázat érkezett be, melyek formai és tartalmi bírálaton estek át. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre.. 4. Konferencia részvételt támogató pályázati kiírás A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzat (VEHÖK) pályázatot írt ki a veszprémi egyetemhez kapcsolódó belföldi és külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való hallgatói részvétel támogatására. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre.. 5. Tanulmányi kirándulást támogató pályázati kiírás A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzat (VEHÖK) pályázatot írt ki a Veszprémi Egyetemre beiratkozott hallgatókból álló csoportok, szerveződések tanulmányi kirándulásainak, céglátogatásainak támogatására. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre.. 6. Tanulmányi kirándulást támogató pályázati kiírás A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzat (VEHÖK) pályázatot írt ki a Veszprémi Egyetemre beiratkozott hallgatók, hallgatói csoportok nyári szakmai, tematikus és tanulmányi táborainak támogatására. A VEHA által felállított Bíráló Bizottság döntése alapján 2005-ben Ft összértékű támogatás került kifizetésre..

12 13/12. oldal 7. Egyedi támogatások A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány kuratóriumának döntése alapján egyedi támogatási pályázatra beérkezett pályázatok támogatására az alábbi összegek kerültek kifizetésre: 01 Öregdiák Összejövetel Ft 02 HÖOK ÉNYMRSZ Érdekvédelmi Konferencia Ft 03 I. UFS ÖtKARikás Játékok Ft 04 VSZK támogatás - GT Ft 05 Hallgatói Civil Szerveződések működése konferencia Ft 06 Mentálhigiéne Hallgatói Csoport Ft 07 Menedzserfórum - előadássorozat Ft 08 Öntevékeny Körök Összbemutatkozó Rendezvénye Ft 09 Gólyabál támogatás Ft ÖSSZESEN: Ft 8. Rászoruló hallgatók ösztöndíj-kiegészítése szakmai gyakorlatuk idejére, valamint egyszeri támogatás rászorultsági és szakmaiközéleti alapon 2005-ben ilyen jogcímen kifizetett támogatások összege: forint 9. Az Öregdiákok részére szóló tájékoztató kiadvány elkészítésében és megvalósításában való segítségnyújtás 2005-ben is részt vettünk az Öregdiák Kör szakmai és anyagi támogatásában, elsősorban kiadvány-készítési és rendezvénytámogatási tevékenységünkkel.

13 13/13. oldal ÖSSZEGZÉS: A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2005-ben közhasznú céljainak eleget téve végezte tevékenységét. A bevételeket céltámogatásként a megjelölt célok elérésére, egyéb bevételként rendezvények és rászoruló hallgatók támogatására fordította ben tovább sikerült növelnünk a támogatóink számát és ezzel a támogatások mértékét is. Közepesen sikeresnek ítéljük meg az adó 1% gyűjtése érdekében folytatott tevékenységünket és az adománygyűjtő felajánlások érdekében végzett tetteinket ben számos oktatási, képzési és tanácsadási-tájékoztató tevékenységet végeztünk térítésmentesen a veszprémi egyetemi öntevékeny csoportok és hallgatói szervezetek pályázatíró tagjai számára, elsősorban a sikeres pályázatírás, az érdekérvényesítés és lobby, valamint az adománygyűjtés és kapcsolatépítés területek témakörében. Kiszélesítettük szakmai kapcsolatrendszerünket, az eddigi kapcsolati hálózatunk tagjait regionális szinten gyarapítottuk. Eredményes pályázati tevékenységet folytattunk, melynek eredményeképpen javultak a működési feltételeink, továbbá regionális méretű képzési, kutatási, és kiadvány készítési projektet bonyolítottunk le. A közhasznúsági jelentésből megállapíthatjuk, hogy az alapítvány pénzügyileg egyensúlyban van. Összességében a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány, közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a évben. Veszprém, május 8. Szonda Tamás az alapítvány kuratóriumának elnöke

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés Székhely: 8315 Gyenesdiás Hámán Kató utca 26. Adószám: 18366422-1-20 Az alapítványok nyilvántartó könyvében

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329003949956902 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Rubeus Egyesület Szedervessző 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Rubeus Egyesület Szedervessző 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 8 1 7 7 0 3 3-1 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A 2011. évi közhasznúsági jelentése Székhely: 1076 Budapest Thököly út 8. III.16. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Részletesebben

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY Sóstóhegy, Jázmin út 10. Adószám: 18801600-1-15 Bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.139/1998 Készítette: Ajler Ferencné Az alapítvány elnöke Elfogadta:

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben