V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y"

Átírás

1 V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: Pk /2005/3. T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

2 9/2. oldal A Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke 319 ezer Ft. A részletes kimutatás az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlegéből és a közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetéséből áll. 1. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Az egyéb szervezet megnevezése: Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Sor száma: A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B: Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN C. Sajáttőke ( sorok) I. Induló tőke/ jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sor) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

3 9/3. oldal Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése Sor száma: A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás 4. a) alapítói 5. b) központi költségvetésből 6. c) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( ) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I. + B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II. + B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyév pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) Nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.- E/3.) 30. H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.-F/4.) Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B./2-F./2.-F/3.) Összes pénzügyi eredmény (+- G/1 +-/H/)

4 9/4. oldal 34. J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2. + H/2.) 35. K. Adófizetési kötelezettség L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott 36. eredménye (H.-K.) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű 37. ráfordítások Bérköltség 39. ebből: - megbízási díjak 40. ebből: - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm. Rend. 16 (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

5 9/5. oldal 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Nyitó Bank HUF Pénztár Nyitó összesen Ft Ft Ft Bevételek Támogatások Ebből pályázati bevételek Ebből Adó 1% Bankkamat Törzstőke befizetés Bevételek összesen Pénznövelő tételek összesen Alapítványi kiadások Nyomtatvány, irodaszer Belföldi kiküldetés Postaköltség Bankköltség Pályázati díjak Magánszemélynek nyújtott támogatás Pályázatok költségei, támogatások Működési költségek Egyéb Kiadások összesen Kötelezettség csökkenés Záró Bank Pénztár Záró összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Csoportoknak, jogi személyiség nélküli hallgatói szervezeteknek nyújtott támogatások (pályázat alapján) Magánszemélyeknek nyújtott támogatás ÖSSZESEN: Ft

6 9/6. oldal 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása (Tárgyévben felhasznált támogatások)

7 9/7. oldal Juttatás megnevezése Támogatott cél Keret Támogatás összege (Ft) felhasznált összeg előző évi 2007 tárgyévi 2008 % = - (07-08) /07 Változás Ft Jogi személyiséggel rendelkező szervezetektől kapott támogatások Támogató neve Támogatási összeg (Ft) Összesen Ft Magánszemélyektől kapott támogatások Támogató neve Támogatási összeg (Ft) Összesen Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Alapítvány 2008-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Dr. Szentgyörgyi Szilárd, a Pannon Egyetem oktatója 2005-ben hozta létre a Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítványt az intézményben működő öntevékeny csoportok támogatása céljából. Az Alapítvány céljai: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. Kulturális tevékenység, 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Ezen belül: 1. az öntevékeny hallgatói csoportok, és önszerveződő hallgatói szervezetek működési körülményeinek, technikai feltételeinek, programjainak támogatása 2. rászoruló és kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgatók támogatása 3. oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a civil szerveződések erősítése érdekében

8 9/8. oldal 4. oktatáshoz és a civil szervezetekké váláshoz kötődő rendezvények, programok támogatása 5. tudományos, szakmai és kulturális rendezvények szervezése 6. hallgatói csoportok érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása a civil fórumokon és egyéb érdekérvényesítési lehetőségek alkalmával 7. hátrányos helyzetű hallgatók, és hallgatói szervezetek szakmai és anyagi támogatása, számukra képzések szervezése, lebonyolítása Az alapítványi támogatások odaítélését az alapító okirat és a pályázati felhívás alapján a kuratórium végzi. A kuratórium 2008-ban 2 alkalommal ülésezett, melynek helye a Pannon Egyetem volt. Az Alapítvány a 2008-ban kapott támogatásokat az Alapítvány cél szerinti támogatásaira és a működési költségek fedezésére használt fel. A VECSA elsődleges tevékenysége a Pannon Egyetem civil szervezeteinek és öntevékeny csoportjainak szakmai és anyagi támogatása annak érdekében, hogy az önerőből működni nem képes, de szándékában és céljaiban támogatásra méltó ötletek megfelelő szakmai partnert találjanak az Alapítvány részéről ban megerősítettük a szakmai kapcsolatainkat és saját szervezésben megvalósítottuk az Öntevékeny Körök Összbemutatkozó Rendezvényét, melyet 2008-tól kizárólagosan a VECSA koordinációs tevékenysége mellett lehet megrendezni. Sikeres együttműködést hoztunk létre a veszprémi székhelyű hallgatói szervezetekkel, kiemelten a Várfok Alapítvánnyal és a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvánnyal, akikkel stratégiai szövetséget hoztunk létre az egyetemi fiatal közösségek és öntevékeny szerveződések érdekeinek védelmére, szolgáltatásainak fejlesztésére. A kuratórium fontos célként fogalmazta meg a Pannon Egyetem öntevékeny csoportjainak támogatási rendszerének modernizálását és összehangolását más támogatási forrásokkal. Ennek érdekében pályázati forrásokkal és támogatói, adományozói felajánlásokkal kapcsolatosan együttes megkeresési rendszer fejlesztését jelölte ki ban megkezdtük a megvalósítását a korábbi években kitalált egyik vezető programunknak: az önmagukért felelősséget vállalni tudó, szakmailag és egyénileg fejlődni képes csoportosulások komplex képzési programjának kidolgozását, megvalósíthatóságát. Sikerült egy olyan utat választani magunknak, ahol egyedülálló segítséget tudunk nyújtani a közel 60 öntevékeny csoport növekedésorientált szervezetei számára. Az Alapítvány 2008-ban is folytatta a szakmai tanácsadó programját, melyre a szervezetek önállóan jelentkezhetnek be, így személyes és szervezetre szabott tanácsadásban részesülhetnek saját tevékenységük fejlesztéséhez. Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal munkájában, és aktívan bekapcsolódtunk a városi támogatási rendszerbe, a Veszprém Városi Civil Keret Civil Pályázatok rendszerének finanszírozott szervezeteként. A VECSA 2007-ben csatlakozott az Észak-Dunántúli Felsőoktatási Szellemi Műhelyhez, amelyben szakmai tapasztalatcsere megvalósítása és a tudásmegosztás területeken vállalt aktív részvételt. A VEHA által koordinált szakmai együttműködés 2008-ban jelentős fejlődésen ment át, számos képzési programot, szervezetfejlesztési műhelymunkát és belső koordinációs ülést szervezett, mely munkában a szervezetünk aktív szerepet vállalt. Kezdeményezésünkre továbbfejlesztettük az önkéntes képzési programot és megújítottuk a szervezetek közötti kommunikációs platformokat is. A kuratórium kezdeményezésére saját pályázási rendet vezettünk be, és aktív részesei lettünk a civil élet pályázó közösségének ban sikeresen pályáztunk a Veszprém Városi Civil Keretnél, a Mobilitás Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsnál és a Nemzeti Civil

9 9/9. oldal Alapprogram két kollégiumánál is. A támogatott projektjeink között belső képzések, arculati fejlesztések es egy komolyabb regionális kiadvány megvalósítása is szerepelt ban bekapcsolódtunk a Veszprémi Egyetemi Napok CiviliVENizáció programsorozatának szervezésébe is, ezáltal megerősítve az intézményen belüli pozíciónkat és a fiatalokkal való közvetlen kapcsolatunkat. Megkezdtük a saját önkéntes hálózat fejlesztését és kidolgoztuk a bekapcsolódás feltételeit. Terveink szerint 2009-ben is tudunk fogadni olyan hallgatókat a civil munkába való bevonáshoz, akik a tanulmányaik mellett már bekapcsolódtak az egyetemi ifjúsági közéletbe, és energiáikat szívesen fordítják más szervezetek tevékenységének támogatására. A VECSA-ban dolgozó önkéntesek száma ban 2 fő volt, akik heti órában segítették az Alapítvány működését ban a Nemzeti Civil Alapprogram projekttámogatásának eredményeként 2009-ben Veszprém megye egyetlen kiválasztott szervezeteként kapcsolódtunk be az országosan is ismert Nem kell hős kampánysorozatba és ezáltal a Veszprém megyei adó1%-os felajánlás gyűjtési program szervezésbe, a koordinátori és teljes körű projektmenedzsment szerep felvállalásával. Nagyon nagy szakmai siker és elismerés ez Alapítványunk számára. Ezt a tevékenységet a következő évi kampány során is szeretnénk folytatni. Összességében a Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a évben, a közhasznúsági jelentésből megállapíthatjuk, hogy az alapítvány pénzügyileg egyensúlyban van. Kelt: Veszprém, május 20. Wéninger László az alapítvány kuratóriumának elnöke Záradék: E közhasznúsági jelentést a Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány kuratóriuma május 29-i ülésén elfogadta.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben