JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-án tartott nyílt ülésének határozatairól 20/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat Napirendi pont elfogadása Határozatok tárgya 21/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 22/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat Kisteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 23/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat TaxiHárom Kft. közterület használati díj elengedése iránti kérelme 24/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat Alföldvíz Zrt. Kistelek Város zászlajának használatára vonatkozó engedély iránti kérelme 25/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat Szent-György Patika bérleti díj mérséklése iránti kérelme 26/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat alacsony teherbírású ipari park vételára 27/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat a 2350 és a 2351 hrsz.-ú ingatlanokra vételi ajánlat 28/2014. (II.26.) Kt. sz. határozat köszönetnyilvánítás a Kisteleki Rendőrkapitány részére Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2013. (II.18.) Kt.sz. rendelet módosításáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI.11.) Kt.sz. rendelet módosításáról 1

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26. napján megtartott 5. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó: 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Darabos Gábor alpolgármester Horváth János képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő Dr. Hajdú Imre képviselő Igazoltan távol: Kácsor Péter-képviselő, Csányi József- képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné nagy Katalin-gazdasági vezető (jelenléti ív: 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Köszöntök Mindenkit a képviselő-testület ülésén. Megállapítom, hogy a testület 7 fővel jelen van, határozatképes. Igazoltan távol van Csányi József és Kácsor Péter. A kiküldött napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 20/2014. (II. 26.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor polgármester javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2013.(II.18.)Kt. számú rendelet módosítása 2. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 3. Kisteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 4. Kistelek Város Önkormányzatának A képviselő-testület és szerve szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI. 11.) Kt. rendelet módosítása 5. TaxiHárom Kft. közterület használati díj elengedése iránti kérelme 6. Egyebek 2

4 . I. Napirendi pont Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2013.(II.18.)Kt. számú rendelet módosítása Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést és a rendelet tervezetet. (előterjesztés, rendelet tervezet 3. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: november 1-én változott a temető törvény, ez a temető rendeletünket egy pontban érinti. Eddig is rendelkezett a jogszabály arról, hogy az önkormányzat rendelete kötelezővé teszi a köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, temetőben erre a célra rendszeresen szállító járművel történő szállításával, hamvak meg egyéb tevékenységek végzésével kapcsolatos feladok ellátása az üzemeltető személyzetének és berendezésének igénybevételével történjen. Ez a rendelkezés kibővült még a ravatalozással, az urna elhelyezésével, a sírásással, sírbahelyezéssel, újratemetéssel, exhumálással kapcsolatos feladatokkal. Tehát ezt is a temetőt üzemeltető cég végzi. Megnéztem a temető rendeletünket, és sok rendelkezés van benne, amit magasabb szintű jogszabály, meg a törvény végrehajtásra kiadott rendelet szabályoz. Ezeket én hatályon kívül helyeztem a tervezetben, mert a helyi rendeletünk nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amit már magasabb szintű jogszabály tartalmaz. A díjakkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy most nem változtattunk a díjak mértékén. Annyi volt a kérése az üzemeltetőnek számlázás miatt, hogy egy-egy tételnek elég hosszú megnevezése volt, és rövidítsük már le. A mellékletben csak ezeket módosítottuk. Illetve volt még egy tétel, a szemét, meg a törmelék elszállítása, azt mondta az üzemeltető ki kell venni. Darabos Gábor alpolgármester: Valamiért benne volt! Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, bocsánat, amit kiküldtem előterjesztést abban benne volt. Benne kell hogy legyen? Darabos Gábor alpolgármester: Igen, mert nem véletlenül tettük bele! Gond volt belőle, mert nem akarták elvinni. Gyimesi Zoltán képviselő: Trombitásék? Darabos Gábor alpolgármester: Igen, volt belőle gond. Veszélyes hulladéknak számított a koszorú. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: És azért kellett belerakni. Nagy Sándor polgármester: Hagyjuk benne! Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Tehát amit kiküldtem rendelet tervezetet az akkor rendben van. Gyimesi Zoltán képviselő: És akkor a tavalyi árakhoz képest nincs változás? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Azt szeretném mondani, hogy Lévai János beterjesztett egy áremelési javaslatot, és 20 % díjemelést kérnek. Gyimesi Zoltán képviselő: Az sok ám. 3

5 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Most ezt egyébként sem tudjuk a rendeletünkbe beépíteni, mert ha bármilyen áremelést akarunk, akkor az önkormányzatnak a fogyasztók érdek-képviseletét, meg kell keresni, mert nekik kell jóváhagyni. Minden tételnél 20 % -os áremelést kért, arra hivatkozott, hogy ez energia költség, bér, járulék emelkedése is folyamatos. Nagy Sándor polgármester: Minimálbér 37 %-kal emelkedett. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, és ehhez képest 2009-ben a minimálbér ról Ftra emelkedett 2013-ban. Az áram 36- Ft-ról 48- Ft-ra. Ez náluk is mind költség. Darabos Gábor alpolgármester: Nem volt emelés? Nagy Sándor polgármester: Nem, 5 éve sem. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, illetve egyetlen tételnél kér dupla emelést, a két személyes urnahely urnafalban 10 évre. Ez most Ft. és az üzemeltető azt javasolta, hogy duplája legyen, mert minden más településen, pl. Balástyát hozta példaként, hogy Ft. Míg Szegeden ez Ft. között mozog. Darabos Gábor alpolgármester: Nem lehetne úgy, hogy megkérdezni a környező településeket, ahol nem Lévai Jani van, hogy ott mennyi? Nagy Sándor polgármester: Csongrád megyei települések közül magasan a legolcsóbbak vagyunk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, ez biztos így van. Nagy Sándor polgármester: Én azon gondolkodtam, hogy kérdezzük meg Janit, hogy az segít-e a dolgokon, hogy a temető fejlesztési hozzájárulásra az idén nem rendelnénk semmit, hanem azt idézőjelben visszafordítanánk ebbe. Gyimesi Zoltán képviselő: De azt felsorolta, hogy mit szeretne benyújtani, nem? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Vagy pedig következő testületi-ülésre meghívjuk. Nagy Sándor polgármester: Kérünk többi összehasonlító számokat környékbeli településekről. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Jó. Gyimesi Zoltán képviselő: Igen, mert az a furcsa, hogy pl. a Balaton környékén pár évvel ezelőtt is sokkal olcsóbb volt a temetés, mint a Dél-Alföldön. Nem tudom miből adódik ez, de lényegesen olcsóbb. Darabos Gábor alpolgármester: Meg kell nézni, addig nem tudunk dönteni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Megnézem, hogy más településen milyen árak vannak. Gyimesi Zoltán képviselő: Nagy teher egy temetés, és ez nem véletlen, hogy ennyi. Horváth János képviselő: Jani a szemetet a temetőből hova viszi el? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Mivel ott vállalkozás van, viszi tőle Trombitás Imre. Van neki külön szerződése Szegeddel. 4

6 Horváth János képviselő: A másik, hogy mondtátok a kétszemélyes urnát duplájára kell emelkedett, de az csak 10 évre szól ám. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, 10 évre. Horváth János képviselő: Nagyon soktól hallottam, hogy halottaikat kivették az urnafalból és eltemették kis sírba. Nagy Sándor polgármester: Ezek választási lehetőségek. Jó én azt gondolom, hogy amit a napirendi pontban van, arról döntsünk, viszont hívjuk be majd Janit, legyenek az árak összehasonlítva, és mi azt javasoljuk neki, hogy még most az idén nem emeljünk. Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2013. (II.18.) Kt.sz. rendelet módosításáról (rendelet 4. számú melléklet) II. Napirendi pont Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés 5. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az előterjesztéshez van-e kérdés? Nagy Sándor polgármester: Mondjál róla pár szót. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Április 6-ára ki van tűzve a választás. Úgy szól a jogszabály, hogy március 17-éig meg kell választani a képviselő-testületnek a szavazatszámláló bizottság tagjait. A szavazatszámláló bizottságnak van 3 választott tagja, illetve megbízott tagok attól függően, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek szeretnének e majd delegálni tagot, azt március 21-ig lehet bejelenteni. Öt tagot kell választani, három tag meg két póttag, ha nincs delegált tag, akkor a póttagok kerülne be a bizottságba. Azokat a tagokat tettük bele, akik már eddig is részt vettek választáson, ők már gyakorlottak, de vannak köztük újak is. Darabos Gábor alpolgármester: Ilyenkor a pártok is megkapják a választottak névsorát? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ez nyilvános, majd bele is rakjuk a Hírmondóba. Gyimesi Zoltán képviselő: Ki a vezetője az egésznek? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Van jegyzőkönyv vezetője minden szavazókörnek. Arra gondolsz? Gyimesi Zoltán képviselő: Nem, máskor Csejteiné volt meg Gizi az egésznek. 5

7 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az a Helyi Választási Bizottság, de azt most nem választunk, majd a helyi választások előtt fogunk HVB-t választani. Meg kisebbségi szavazókört is kell biztosítanunk, ha meghaladja a 30 főt a kisebbség létszáma itt a településen. Azt most nem írtam be, mert a kisebbségi szavazókörben akik eddig benne voltak, azt a lyukas helyekre beraktuk rendes tagnak. Majd a helyi választások előtt választunk kisebbségi szavazókörbe tagokat. Gyimesi Zoltán képviselő: A szavazó körök összeállítását nem lehetne máshogy, mert a Diófa utcai lakosoknak a hivatalhoz kell jönni, az Árpád utcaiaknak meg a Petőfi iskolához. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Abba én már nem tudok változtatni. Gyimesi Zoltán képviselő: Csak ésszerűbb lenne, ha az új rész a gimihez menne, nem kellene ide bejönni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nekünk rögzíteni kellett a szavazókörök címét, és úgy a rendszer adta hozzá. Darabos Gábor alpolgármester: Lehet, hogy akkor nagyon felbillenne az egész. Valahol nagyon sokan lennének, valahol meg nagyon kevesen. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, mert megvan, hogy minimum 600 maximum 1500 lehet a létszám. Nagy Sándor polgármester: Szavazatszámláló tagjaihoz van valami hozzáfűzés? Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki ezzel egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 21 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013.XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján az alábbi szavazatszámláló bizottság tagját és póttagját választja meg szavazókör Polgármesteri Hivatal 8-as szoba Árpád u. 1. Tagok: Dobcsányiné Rehák Rózsa, Széchenyi u. 5. Kővágó Lászlóné, Rákóczi u. 2. Onódi Katalin, Kossuth u Póttagok:Zelei Erika Munkácsy u.11. Harkai Julianna, Petőfi u szavazókör Petőfi Iskola, Petőfi u. 9. Tagok Tódorné Bodrogi Tünde, Liget u. 5/a. Jeremiásné Róvó Szilvia, Arany J. u

8 Sisákné Szani Piroska, Móra F. u. 29/a. Póttagok:Szaniné Bakacsi Henrietta, Bezdán J. u. 38. Bencsikné Hideg Gabriella, Diófa u szavazókör Petőfi Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9. Tagok: Molnár Aranka, Szőlő u. 28. Kordás Istvánné, Móra F. u. 34. Bárkányi Istvánné, Akácfa u. 5. Póttagok: Lajos Jánosné, Molnár J. u. 59. Bokor Zsuzsanna, Bezdán J. u szavazókör Zeneiskola Kistelek, Rákóczi u. 51. Tagok: Horváth Lászlóné, Damjanich u. 45. Papp-Tóth Rita, Bocskai u. 12. Guba Istvánné,Kossuth u. 55. Póttagok: Kasza Barbara, Bem u. 27. Béltekiné Budai Hajnalka, Nagy S. u. 39/a szavazókör Ipartestületi Kistelek, Kossuth u. 18. Tagok: Feke Lászlóné, Ady E. u. 12. Erdélyi Csilla, Petőfi u. 35. Gyulainé Orlovszky Edit, Erzsébet u. 4. Póttagok: Magyar Katalin Kistelek, Damjanich u. 41. Bokor Éva Kistelek, Bezdán J. u szavazókör Gimnázium, Ifjúság tér 3. Tagok: Sós Erika, Kisteleki Ede u. 31. Molnárné Berecz Mónika, Bem u. 30 Kovács Anna, Kossuth u Póttagok: Dancsok Istvánné, Kisteleki Ede u. 37. Szécsényi Szandra Kistelek, Móra F. u szavazókör Rózsaliget Kollégium Kistelek, Ifjúság tér 4. Tagok: Rozsnyai Erzsébet, Diófa u. 39. Nagy-György Mártonné, Molnár J. u. 68. Péter-Szabó Hedvig, Liget u. 7. Póttagok: Horváthné Varga Erzsébet, Batthyány u. 25. Bazsó Ibolya, Battyány u. 28/b Határidő: azonnal, folyamatos Felelős: HVI vezető Erről a polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. III. Napirendi pont Kisteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Nagy Sándor polgármester: Tegyük ki az évszámot az épületre? Gyimesi Zoltán képviselő: 1883, akkor lett alapítva, vagy akkor épült a Polgármesteri Hivatal. 7

9 Nagy Sándor polgármester: Milyen betűvel? Gyimesi Zoltán képviselő: Régen hagyományos betűvel volt. Nagy Sándor polgármester: De csak a számot tegyük ki? Dr. Hajdú Imre képviselő: Igen. Nagy Sándor polgármester: Vagy épült? Horváth János képviselő: Épült ekkor és mikor. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Szerintem is épült. Gyimesi Zoltán képviselő: Középre teszed, oda elég az évszám. Nem kell az épült. Nagy Sándor polgármester: Tegyük majd az egyebekhez, Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés 6. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Jogszabály módosítás miatt aktuálissá vált az alapító okirat módosítása. Az új rendelet szerint most már nem szakfeladatokként kell meghatározni az alapfeladatokat, hanem kormányzati funkcióként. A törzskönyvi nyilvántartásban egy okirat kiegészítéssel már a kincstár átdolgozta. Viszont vannak olyan alap feladatok, amik eddig a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szakfeladat szintjén sem szerepeltek. Ezeket már csak módosítással lehet felvenni. Átnéztük az alapító okiratot, és találtunk még egy két olyan jogszabályi helyet, ami azóta változott, illetve a szövegben egy kicsit pontosítani kellett. Emiatt hoztuk mi ezt a módosítást. Nagy része csak szövegszerű pontosítás, az új alapfeladatokat is a jogszabály miatt. A támogatás kezelést csak azért, mert az önkormányzatnál voltak ilyen feladatok, de a Polgármesteri Hivatal is végez ilyet, azt fel kell-e venni. A többi feladatot pedig a jogszabály írja elő, hogy ezek kötelező alapfeladataink, és eddig nem voltak benne. Nagy Sándor polgármester: Aktualizálás. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Bejegyzés napjával hatályos. A módosító okiratot kellene elfogadni. Nagy Sándor polgármester: Kistelek Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés melléklete szerint elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 22 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Kisteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Kisteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 8

10 Erről a polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. IV. Napirendi pont Kistelek Város Önkormányzatának A képviselő-testület és szerve szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI. 11.) Kt. rendelet módosítása Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés, rendelet tervezet 7. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ez az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, hogy kormányzati funkciók vannak a szakmai alaptevékenységek helyett. Az SZMSZ hármas számú melléklete tartalmazta, ezért azt is ennek megfelelően kell módosítani. Nagy Sándor polgármester: A rendelet módosítását elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2006. (XI.11.) Kt.sz. rendelet módosításáról (rendelet 8. számú melléklet) V. Napirendi pont TaxiHárom Kft. közterület használati díj elengedése iránti kérelme Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a kérelmet. (kérelem 9. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ez kicsit összetett. Az elején kezdem. Amikor Pócos Zsolti volt a közterület felügyelőnk, akkor meg lett azzal bízva, hogy Kisteleken a közterületen kihelyezett reklám táblákat mérje fel. Kiderült, hogy a MOL kút után a Forrásnak, ami a Hungest Hotel Forrást reklámozta, van kint egy nagy reklámtáblája ban vagy még előtte lett kihelyezve a tábla, de közterület használati díj nem lett nekik kiszámlázva. Akkor még az elévülési időn belül, 2006-ra visszamenőleg kiszámláztuk a közterület használati díjat, ami Ft volt. Én azt gondoltam, hogy ez a Hungest Hotel Forrás helyezte ki a táblát. Közben kiderült, hogy nem, hanem a Forrást reklámozza ugyan, de aki a táblát kihelyezte, az a TaxiHárom Kft., ami a Taxi Volánnak lett a jogutódja. Mondta a képviselője, hogy valamikor 2011-ben bejött Lillához, és megbeszélték, hogy ezt a táblát átadják az önkormányzatnak, és az önkormányzat azt csinál azzal a táblával ami akar. Mi most is számláztunk neki, de ők nem tartják ezt jogosnak, mivel közben Tóth Sanyi bácsi adott ki egy közterület használati engedélyt egy határozatban, de abban csak az az évi közterület használati díj volt, amikor a határozat ki lett adva, és utána nem lett részükre számlázva. Én sem tudtam a nyilvántartásból, hogy a TaxiHáromnak lett kiadva a közterület - használati engedély. Nem tartják jogosnak, mivel ők nem kaptak minden évben számlát, és kérik ennek az eltörlését. Ők azt gondolták, hogy az egyszeri díj. Nagy Sándor polgármester: El kell engedni! Díj elengedés iránti kérelmet aki jóváhagyja kérem, 9

11 kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 23 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a TaxiHárom Kft. közterület használati díj elengedése iránti kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő testület a TaxiHárom Kft. közterület használati díj elengedése iránti kérelmének helyt ad és elrendeli a Ft közterület-használati díj nyilvántartásból való törlését. Erről a polgármester, jegyző, TaxiHárom Kft, gazdasági iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. VI. Napirendi pont Egyebek Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az Alföldvíz Zrt. kérelmét. (kérelem 10. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az Alföldvíz küldött egy kérelmet, Kistelek zászlaját ki szeretnék helyezni a Kistelek, Bezdán János utca 53. szám alá, a vízműtelephez, és ehhez kérik a testület jóváhagyását. A rendeletünk szerint határozott időre helyezhetik ki. Nagy Sándor polgármester: Öt évre és utána meghosszabbítjuk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Jó, öt évre. És akkor még van olyan a rendeletünkben, hogy nem kereskedelmi célú felhasználás esetén díja Ft-ig. Akarunk-e tőlük díjat kérni? Nagy Sándor polgármester: Nem akarunk. Nagy Sándor polgármester: Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 24 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Alföldvíz Zrt. Kistelek Város zászlajának használatára vonatkozó engedély iránti kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Alföldvíz Zrt. részére 5 évre díjmentesen engedélyezi, hogy Kistelek Város 1 db zászlaját a 6760 Kistelek, Bezdán J. u. 53. szám alatt található vízmű telepen elhelyezze. Erről a Polgármester, a Jegyző, Alföldvíz Zrt. jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. 10

12 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Pro-Art Táncstúdió Egyesület nyújtott be önkormányzati támogatás igényléséhez kérelmet. (Pro-Art Táncstúdió Egyesület kérelme 11. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Amikor költségvetést tárgyaltuk, akkor jeleztem is, hogy ők kimaradtak. Nagy Sándor polgármester: Én azt gondolom, hogy napoljuk el ezt a témát. Készítsük elő komplett módon, hogy a Pro-Art mit akar tőlünk ott bérelni, mennyiért, hogyan. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Szent-György Patika Bt. kérelmét. (kérelem 12. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Szent-György Patika küldött egy kérelmet, az üzlet bérleti díjának 30 %-os mérséklését kérik. Tulajdonos váltás volt, felújítási munkák folytak a tavalyi év második felében, kérik a segítséget annyiban, hogy az üzlet bérleti díját ezévben 30 %-kal mérsékelje az önkormányzat Ft a havi bérleti díjuk. Nagy Sándor polgármester: Ez egy meglévő üzlet, olyat szoktunk, hogy ha induló üzletnél első félévben fele, de itt inkább az elszámolható költségek sorát nézzük, ha olyan dolgokat fordítanak a mi tulajdonunkban lévő üzletre, ami után értéknövekmény van, akkor természetesen pl. 50 %-át lelakhatják vagy bármi. Inkább ebben tárgyaljuk. Aki egyetért azzal, hogy kérelmet nem támogassuk kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 25 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Szent-György Patika Bt. bérleti díj mérséklése iránti kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Szent-György Patika bérleti díj mérséklése iránti kérelmét nem támogatja. Erről a Polgármester, a Jegyző, Szent-György Patika Bt. jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Hajdú Imre képviselő: És ezt akartam mondani, hogy beszéltem Krisztinával, aki most a tulajdonos, ő azt mondta, hogy pár napig zárva lesznek, mert nagyobb felújítás lesz. Én úgy tudtam, hogy burkolat csere, nyílászáró meg radiátor csere lesz. Nem akarok nagylelkűsködni, az egy havit vagy két havit esetleg be lehetne számolni. Nagy Sándor polgármester: Az a gyakorlat általában, hogy 50 %-ban beleszámítjuk a bérleti díjba. Hozza arról a számlát, és az alapján lesz mérséklés. Darabos Gábor alpolgármester: És 50 %-ban már egy meglévőt alakít át. Tehát nem az, hogy valamit befejez. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A kisteleki rendőrkapitány úr, Szitár Ferenc küldött egy meghívót a tanya kabinetről, polgármester úr programja, Darabos Gábor alpolgármester megy erre. 11

13 Tájékoztatni szerettem volna erről a képviselőket. Darabos Gábor alpolgármester: Igen, én megyek rá. Nagy Sándor polgármester: Igen, 6-án 14 óra. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság köszönő levelét. (levél 13.számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság egy köszönő levelet küldött az önkormányzatnak február 7-én értékelte a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 2013 évi munkáját az Országos Rendőr-főkapitányság és munkaértekezletükön Papp Károly altábor úr szakmai szempontból a követelményeknek megfelelően értékelte a kapitányság elmúlt évi tevékenységét. Elmondta, hogy az országos felmérés adatai szerint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság önkormányzati megítélése 4,4 értékű, a megyék között a legjobb. Ideértve a fővárost is. És ebben köszönik szépen az önkormányzat segítségét, közreműködését. Ezt csak tájékoztató jelleggel volt. Horváth János képviselő: Ma délelőtt volt a Rádió 7-ben, hogy tavaly is Csongrád megye volt a legjobb és most is. Illetve tavaly előtt is. Nagy Sándor polgármester: Második legfehérebb település vagy város vagyunk az országban. Darabos Gábor alpolgármester: Így van. Én is ott voltam ezen. Nagy Sándor polgármester: Az első az melyik is?ahogy megyünk a Soproni úton? Szabó Sándor képviselő: Csorna. Nagy Sándor polgármester Csorna az első. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A múlt testületi ülésen a Magyar Közúti Nonprofit Zrt-vel és a Közlekedésfejlesztési Kordinációs Központtal kötött megállapodásról beszéltünk, akkor még nem tudtunk értékeket. Nagy Sándor polgármester: Ki volt pontozva csak emlékeztek rá? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Kistelek 0317/9-es helyrajzi számú terület az Ft-ot ér. A 0317/10-es helyrajzi szám Ft-ot, míg a 0317/11 és 0317/12 nulla forint az értéke. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző:: Szerintem öt éve húzódik ez már. Dr.Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Magyar Közút Nonprofit Zrt. levelét.(levél 14. számú. melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megküldte azt a tájékoztató levelet, én még tavaly októberben kerestem meg vagy novemberben őket a kijelölt gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban,amikor itt az Apró Peti küldött egy kérelmet, hogy kérik, hogy zebrát létesítsünk, mert ezen az oldalon megszűnt a kerékpárút. Azt írták, hogy a szalagkorlátnak biztonsági okokból kell, hogy ott maradjon. Illetve, hogyha az önkormányzat valahova el szeretne zebrát helyezni, az az önkormányzat feladata, meg kell számolni a gyalogos forgalmat meg a gépjármű forgalmat. És utána onnantól kezdve végül is minden költség minket terhel, szakhatóság stb., nekünk kell intézni. 12

14 Gyimesi Zoltán képviselő: Mennyi ennek a költsége? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ezt én az az igazság, nem tudom. Nagy Sándor polgármester: Ez ott kezdődik, hogy két külön oda sárga fényű lámpa, nagyteljesítményű lámpa, utána járdasziget. Darabos Gábor alpolgármester: Megszélesítik ezáltal az utat. Nagy Sándor polgármester: Így van, ez egy 10 milliós tétel. Horváth János képviselő: A Csillag utca Munkácsy utca kereszteződésében is volt csináljunk gyalogátkelő helyet, meg a Csaba saroknál. Nem úgy működik. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Meg kell terveztetni, aztán még a Közlekedési Hatóság engedélyezi. Horváth János képviselő: Nem azt, hogy oda megyünk aztán lefestjük. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nem ám. Darabos Gábor alpolgármester: Oda lámpát akartak hozzánk. Horváth János képviselő: Igen, de látjátok, hogy még se lett belőle semmi. Darabos Gábor alpolgármester: Mit csináljuk ezzel? Nagy Sándor polgármester: Egyenlőre semmit. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. le is írta ebben a levélben, hogy ők nem vállalnak semmit. Darabos Gábor alpolgármester: Te hoztad fel Sanyi? Szabó Sándor képviselő: Engem megkerestek és ennyi. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A Sanyi csak a korlátott vetette fel. Apró Peti hozta be a kérelmet, aláírást gyűjtöttek, hogy állítsuk vissza a kerékpár utat ezen az oldalon. Ekkor beszéltük, hogy megkeressük a közlekedés hatóságot, hogy zebrát hogyan lehet létesíteni a válasz pedig itt van rá. Dr. Hajdú Imre képviselő: Az a baj, hogy a Bezdán János utcától gyalog kell menni, vagy a templomtól. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Azt írták, hogy veszélyes az átkelés. Szabó Sándor képviselő: Az is baj volt, hogy kilépnek a házból és ott már a biciklisek kavarnak. Ebben az esetben is aláírást gyűjtöttek, nem a Petiék, hanem az összes többi ott lakó. Nekik meg most ezzel a helyzettel az a bajuk, hogy nincsen olyan nagy forgalom. Darabos Gábor alpolgármester: Annak idején mikor meg lettek kérdezve, választaniuk kellett. Nagy Sándor polgármester: Én az összköltséget nem vállalnám fel, ha beszállnak, beszélhetünk 13

15 róla. Gyimesi Zoltán képviselő: Lehetne a Csillag utcánál is gyalogos átkelő, hiszen az sokkal forgalmasabb. Horváth János képviselő: A kinti CBA-nál is lehetne. Darabos Gábor alpolgármester: Ott van, csak ott is az óvodába érkezéskor nagy a forgalom. Gyimesi Zoltán képviselő: Olyan nagy az a kereszteződés, hogy egy körforgalom is elférne. Darabos Gábor alpolgármester: Lassítás szempontjából nem lenne rossz. Nagy Sándor polgármester: Az Ipari parknál, a sarkon tudjátok, ahogy elhagyjuk a Fecskeházak vonalát, ott a sarkon ki lett osztva 3 telek. Többek között a Tóth Sanyi féle, a Burkolólap 2000 Kft., aki már építi is, ott áll a váza. Vettek talajmintát, a kötelező statikához csináltak egy talaj mechanikát, melynek eredménye az lett, hogy 1,5 m mélységig javasolják a talajcserét, mert nem megfelelő a talaj teherbírása. Ezen területeknél 30 millió/ha ra egyeztünk meg. Beszéltem mindkettőjükkel, én szerintem az lenne a bölcs, ha ezt a területet 50%-on adnánk, és a talajcserét oldják meg ők. Én azt javaslom, hogy az alacsony teherbírású telkeknél 50% engedményt adunk. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 26 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta alacsony teherbírású ipari park vételára tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alacsony teherbírású ipari park területek vételárából 50% engedményt ad. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Horváth János képviselő: Szólt a Sugár Sanyinak a felesége, hogy eladna egy darab földet. Nagy Sándor polgármester: Volt bent, én arról beszéltem vele. Ismeritek a Kenderföldeket a régi kis kerteket, ezeket a 204 szögöl, 736 m2 azt hiszem, és ha lemegyünk a Mol kút után a Kenderföldnél így befele a trafó állomás után, sok kis kert volt régen. Ezek nagyon jó földek. A Sugárné és a Becsei Zolinak az anyukája az egymás mellett lévő kertjeiket szeretnék értékesíteni Ft/db áron. Én azt mondtam, hogy Ft/db. Gyimesi Zoltán képviselő: Ez mekkora terület? Nagy Sándor polgármester: 736 m2. Dr. Hajdú Imre képviselő: Ők meg el akarják adni az önkormányzatnak Ft-ért? Nagy Sándor polgármester: Az ipari parkban környékén van. Szerintem abba bele lehetne menni, hogy háromszor kifizetünk Ft-ot mindkét részre. Vagy ha azt mondjátok, hogy a

16 Ft-ot kifizetjük két részletbe. Darabos Gábor alpolgármester: A következő kié? Horváth János képviselő: Az ott egy jó gazdasági övezet. Nagy Sándor polgármester: Nem tudom, ott van vagy 10 db. Darabos Gábor alpolgármester: Most megveszünk 2 egymás mellettit, csak azért kérdeztem, hogy utána kié van. Gyimesi Zoltán képviselő: Nem lehetne olcsóbban, mert utána majd mindenki jön, hogy el szeretné adni. Nagy Sándor polgármester: Ígérjünk érte Ft-ot két részletben mindkét helyre. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 27 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a 2350 és a 2351 hrsz.-ú ingatlanokra vételi ajánlat tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat a Kistelek 2350 és a 2351 hrsz.-ú ingatlant megvásárolja a tulajdonosoktól egyenként Ft áron akként, hogy a vételárat mindkét ingatlan esetében két részletben fizeti meg. Erről a Polgármester, a Jegyző, Sugár Sándorné és Becsei Mihályné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Hajdú Imre képviselő: Láttam a Démász udvarban az építkezést. Szeretném kérdezni, hogy a tűzoltóság most hogy áll? Mikorra lesz ebből valami? Nagy Sándor polgármester: Én úgy tudom, hogy májusban vagy júniusban kell, hogy átadják. Úgy tudom, hogy július 1-től áll fel a tűzoltóság. Azt már most lehet tudni, hogy nagy fecskendőt kapunk, 15 tűzoltó fog ott dolgozni. Balázs Andris a 15 önkéntes tűzoltót már felírta, akik nála jelentkeztek. Úgy néz ki feláll az önkéntes tűzoltó egyesület is. Mi azt vállaltuk, hogy az öreg épületet felújítjuk. A fűtést már nem a villanyszerelést is mi csináltuk meg. A tűzoltóság pedig ehhez hozzá építi az új tűzoltószertárt, amiben autó lesz meg még minden egyéb. Darabos Gábor alpolgármester: A HVB ülésen amikor jártak megemlítették, hogy itt Kisteleken új tűzoltó állomás fog épülni. Mi azt hittük, hogy ez nem olyan nagy dolog és utólag kiderült, hogy ennek örült stratégiai szerepe van. Dr. Hajdú Imre képviselő: Most akkor mi az a körzet, amit nekünk el kell látnunk? Úgy lesz mint az SZTK-val, hogy mi fenntartjuk mindenki más meg használja? Nagy Sándor polgármester: Ez állami feladat, nem önkormányzati. 15

17 Darabos Gábor alpolgármester: Nem is gondoltam, hogy ennek ilyen nagy szerepe lesz. Nagy Sándor polgármester: Új autót kapunk. A tűzoltóság feláll az önkénteseinkkel. Gyimesi Zoltán képviselő: Az önkéntesek mennyire értenek ehhez? Nagy Sándor polgármester: Nem tudom, de kapnak kiképzést. Gyimesi Zoltán képviselő: Ezután ők hivatásosak lesznek? Nagy Sándor polgármester: Nem, maradnak önkéntesek. Gyimesi Zoltán képviselő: Akkor hivatásos hány lesz? Nagy Sándor polgármester: 15, több jelentkező volt. El kell végezniük egy több hónapos iskolát. Ezzel így legalább 10 új munkahely keletkezik. Darabos Gábor alpolgármester: Bocsánat, de én úgy gondolom Polgármester úr, hogy ez ugyanolyan minta projekt lehet, mint az egészségügyi központ, ha itt tényleg megvalósul, hogy polgárőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság egy helyen, egy irányítás alatt lesz. Nagy Sándor polgármester: Mondtam nektek tudjátok az egyenruhát az önkéntesek felé, Andris utána nézett a pályázatnak. Úgy tűnik, hogy bele lehet férni, most találjuk ki az ideológiát. Ha létrejön a lovas polgárőrség, bent voltam Vass ügyvédnél, akik a régi honvéd ruhát varratták meg és azt a hagyományt őrzik. Bocskai vagy valami ahhoz hasonló huszár ruhára, I. Világháborús pályázatok lesznek, hozzáteszünk még ezt-azt és ennek a 10 embernek lehetne olyan huszár egyenruhája, amit ünnepeinket tudnának viselni. Így felvonulhatnának, így kezdődne egy-egy rendezvény, szerintem ez így sikkesebb is lenne. Dr. Hajdú Imre képviselő: Akkor most lesz a 15 fő, akik profik? Nagy Sándor polgármester: Igen, és minden településnek meg lesz az önkéntes egyesülete. Dr. Hajdú Imre képviselő: Ami hány fő? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Minimum 10 fő. Dr. Hajdú Imre képviselő: Ők mit csinálnak? Nagy Sándor polgármester: Láttátok, hogy a balástyai önkéntesek hányszor itt voltak nálunk biztosítani egy- egy rendezvényt. Kisebb tüzeket, már helyben el tudunk látni. Darabos Gábor alpolgármester: Ennek nagyon hagyománya van Lengyelországban is. Gyimesi Zoltán képviselő: Kisteleken is volt hagyománya míg működött. Annak idején Pallavicini Gróf hozta létre a kisteleki tűzoltóságot. Nagy Sándor polgármester: Hétvégén meg volt ez az új típusú gasztronómiai fesztivál, amiből szereztünk sok tapasztalatot. Úgy gondolom, hogy elég sok embert megmozgatott. Többé- kevésbe az emberek is jól érezték magukat. Beszélgettem több kollegával is, és arra jutottunk, hogy nem nagyon jellemző, hogy meghívnak a nép világába egy szórakoztató embert, mint például a 16

18 Csocsesz. Ha akarsz vacsorázni, akkor is bemehetsz, meg akkor is, ha nem akarsz vacsorázni. Ha van vacsora jegyed, akkor is táncolhatsz, de akkor is, ha nincs. Ha akarok egy zsíros kenyeret is megenni kérek hozzá helyet, asztalt és terítőt, akkor azt biztosítják. Gyakorlatilag minimális költséggel, normális helyen jól érezheted magad. Úgy láttam, hogy sok ember jól érezte magát, felszabadult. Összességében, jól sikerült. Egy köszönő levelet írjuk a Rendőrkapitány úrnak és az állománynak külön köszönetet szeretnék mondani, hogy egész nap rendőri jelenlét volt. Aki ezzel a köszönet nyilvánítással egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 28 /2014. (II.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta köszönetnyilvánítás a Kisteleki Rendőrkapitány részére tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kistelek Rendőrkapitánya, Szitár Ferenc és állománya részére a Kisteleken február 22. napján Kisteleki Farsangi Disznótoros rendezvényen való jelenlétükért és segítségükért. Erről a Polgármester, a Jegyző, Szitár Ferenc r. alezredes- kapitányságvezető jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Darabos Gábor alpolgármester: Én annyit mondanék negatív dologként, hogy a romák közül volt, akik kéregettek ennivalót, innivalót, ez okozott egy-egy asztaltársaságnak kellemetlenséget. Arra kell figyelni, hogy legyen ott rendfenntartó. Nagy Sándor polgármester: Én azt gondolom, hogy kell adni valami azonosító jegyet, amivel belépsz a rendszerbe, ha még ingyenes is. Lehessen tudni, ki milyen jogcímen van bent. Van e még egyéb? Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Az ülést bezárom. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Pálinkás Pál jegyzőkönyv hitelesítő 17

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. november 17-én 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. március 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 15.-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Theisz Imre képviselő:

Theisz Imre képviselő: Iktatószám: 1375-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben