ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Nőnap IV. Évfolyam 36. szám-2010 április HU ISSN (Online) Nóta Show Előadás Nemzeti Ünnepünk alkalmából

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Élni fogsz, hazám Minden nép történetében vannak sorsfordító események, melyek hosszú időre, évtizedekre, vagy évszázadokra is meghatározzák jövőjét, történelmét. Nemzeti emlékezetünkben így él az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Olyan dicső másfél esztendő volt ez, mellyel ismét az európai haladás élvonalába kerültünk. 162 évvel ezelőtt március idusán Pest-Budán megszületett a szabadság, melyet ifjú forradalmárok maroknyi csoportja vívott ki, Petőfi Sándor vezetésével. Megszerzett jogainkat azonban ismét fegyverrel kellett megvédenünk. Sokan haltak meg a hazáért, hogy még többen élhessenek a Hazának most ez utóbbi a mi kötelességünk, feladatunk. Ünnepelni és emlékezni rájuk! Tanítványaink közül egy-egy ünnepi rendezvény előtt többen megkérdezik tőlem: Kötelező elmenni? Röviden szoktam válaszolni. Nem kötelező, hanem kötelesség. Az egyik külső kényszer, a másik belső, lelkiismereti indíttatású. Nem tette kötelezővé senki az 1848-as vagy 1956-os hősöknek sem, hogy a haza hívó szavára fegyvert fogjanak. Közöttük sok volt a fiatal, vagy gyermekkorú. Tették, amit szívük, lelkiismeretük diktált, s ezért készek voltak a legnagyobb áldozatot is meghozni. Büszkén Tavaszköszöntő emlékezünk dicső Kisütött a meleg napsugár Minden vándormadár hazaszáll, A fák új rügyekben öltöznek, Gólyák a fészkükre visszaköltöznek. Véget ért a kemény tél, Zimankós volt, fagyos, dér, Langyos szellők fújdogálnak, A téli napok emlékek maradnak. Megszólalt a pacsirta, Kertek alatt száll a dala, Metszőollók zaja szól, Szorgos kezek munkája alól. Írta: Borsányi Jánosné Ajánló: old. - Helytörténeti szakkör éve halt meg Ifjúsági szemle Művelődési ház Jeles napok Nóta show Bűvész-suli Nőnapok Püspöki Konferencia Fidesz fórum Jobbik fórum Autóbusz menetrend Vasúti menetrend MSZP fórum Sport Testületi tetteikre, hősi helytállásukra. Sokan érezték így március 12-én, hiszen a rossz időjárás ellenére is benépesült a Szabadság téri Emlékpark. A kopjafánál rendhagyó módon most csak a koszorúzásra került sor, mely délután négy órakor kezdődött. Az alábbi intézmények, társadalmi és civil szervezetek, pártok képviselői helyezték el az emlékezés és a kegyelet virágait: Községi Önkormányzat, Damjanich János Általános Iskola és Óvoda, Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Bölcsőde, Idősek klubja, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Fidesz Csoport április Zagyvarékas, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport, Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Községi Polgárőrség, Községi Sportegyesület, Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, Rékasiak Baráti Köre, Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet Zagyvarékasi Kirendeltsége, Zagyvaparti Egyesület, Zagyvarékasi Margaréta Egyesület, Zagyvarékasi Őszi Alkony Egyesület. Iskolánk kisdiákjai hagyományosan nemzeti színű papírzászlókat készítettek az ünnepi alkalomra. A koszorúzást követően ők tűzdelték körül kis zászlóikkal a kopjafa környékét. Dicséretes, hogy mindezt fegyelmezetten, kellő tiszteletadással tették. A községi ünnepség a Művelődési Ház Színháztermében folytatódott. Nemzeti énekünk közös eléneklése után ifjú Cinka István előadásában Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című versét hallhattuk. A szavalat után Agócs Gyula polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Ezt követően a Kék Ibolya Műkedvelő Művészeti csoport 48-as katonadalokkal lépett színpadra. A toborzókon keresztül átérezhettük a 162 évvel ezelőtti napok, hónapok hazafias lelkesedését. A kulturális műsort a Dream Dance Mazsorett csoport Titanic induló című tánca nyitotta meg. A koreográfiát betanította: Nyemeczné, Nagy Adrienn. A magyaros motívumokra épülő produkciót nagy tapssal köszönte meg a közönség. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történelmi képei elevenedtek meg a színpadon általános iskolánk tanulóinak Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag című verses-zenés irodalmi összeállításán keresztül. A műsort szerkesztette, a szereplőket felkészítette Agócs Gyuláné tanárnő. A dalokat betanította, és az énekkart vezette Nagy Rajmund tanár úr. A táncbetéteket néptánccsoportunk előadásában láthattuk. Felkészítőjük: Bakonyi István, Szász Anita, aki szolnoki Tisza Táncegyüttes tagja és Miklós Szilvia tanárnő. Tanítványaink sokat készültek erre a napra. A közös munka azonban meghozta gyümölcsét. Felemelő percekkel ajándékozták meg a nézőket. A színvonalas műsort nagy taps és számtalan gratuláció követte. Az ünneplő közönség ily módon fejezte ki köszönetét és elismerését minden közreműködőnek. A szereplő gyerekek jutalomkiránduláson vehetnek részt. Név szerint is megemlítjük őket:

3 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Berecz Krisztina, Borbér Krisztina, Czifra Lilla, Csizmás Patricia, Dóra Márton, Farkas Szimonetta, Fazekas Nikolett, Fekete Viktória, Gál Evelin, Jánosi Dávid, Kántor Zoltán, Kiss Dániel, Koroknai Vivien, Kovács Leila, Kovács Zoltán, Kozák Alexandra, Lengyel Klaudia, Lövei Bettina, Magda Rebeka, Máthé Laura, Pomázi Fruzsina, Rab Anita, Rácz Angelika, Rácz Brigitta, Sándor Zsanett, Szabó Szabina, Sztrunga Szilvia, Timkó Edda, Timkó Titusz, Zabláczki Laura 1848 tavaszán egy új Európa volt születőben. A francia fővárosból induló forradalmi hullám március 13-án elérte a császárvárost, Bécset, majd két nappal később Pest-Budán is több ezres tömeg tüntetett a haza és polgári haladás ügye mellett. A nemzet tizenkét pontba foglalt követeléseit Jókai Mór olvasta fel. Petőfi Sándor több helyszínen is elszavalta forradalmi versét, a Nemzeti dalt. Ezt sokan a mai napig Talpra magyar! címmel ismerik és említik. A hazafias buzdítást március 13-án vetette papírra a költő. Az eredeti változatban még Rajta magyar-ként szerepelt a később szállóigévé vált kezdősor. Petőfi sem igen kedvelte, ha verseihez kritikus megjegyzést, vagy javaslatot fűztek. Most mégis kivételt tett. Egy jurátus (joggyakornok, ügyvédbojtár) ismerőse hívta fel figyelmét arra, hogy először talpra kell állítani a nemzetet, és utána lehet a rajta szóval biztatni. Az évszázados szolgaság után e nap dicső eseményeivel a magyar név ismét szép lett, méltó, régi, nagy híréhez. A márciusi forradalomban és az áprilisi törvényekben szentesített jogainkat azonban ismét fegyverrel kellett megvédenünk. A haza hívó szavára ezrek és ezrek álltak a honvédzászlók alá. Földművesek, nincstelen zsellérek, kézműsek, értelmiségiek, akik társadalmi, vagyoni helyzetüket tekintve rendkívül különbözőek voltak. A haza, a nemzeti ügy szolgálata azonban egy táborba szólította őket, köztük a negyvenkét rékasi honvédet is. Egyéni érdekeiket, ellentéteiket alárendelték a köz javának. Összefogtak, és nemcsak lelkesedni tudtak, hanem tetteikkel is bizonyították áldozatkészségüket. Jókai Mór így emlékezik vissza ezekre a történelemformáló időkre A kőszívű ember fiai című regényében: Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig: Az ország egyik bércfaláról A másikig verődött vissza, S midőn visszatért, már nem volt Jajkiáltás, hanem harci riadó! Megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláját, A családapa boldog tűzhelyét, és ment a zászlók alá. Nem kellett félpénzzel csalogatni senkit, Egy nemzetiszínű kokárda volt az egész ajándék, Amit a belépő kapott. Nem rajtunk múlt, hogy a szabadságharc elbukott. Olyan seregek indultak eltiprására, melyet Napóleon óta nem látott Európa. I. Miklós orosz cár 200 ezres hadserege, és Julius von Haynau táborszernagy vezetésével 160 ezer fős osztrák császári sereg. Ezzel a túlerővel szemben kilátástalannak tűnt a harc, mégis küzdöttünk. Egy szálig elveszünk-e mi? - teszi fel a kérdést Petőfi a Szörnyű idő című versében 1849 júliusában. Sajnos az ő sorsa is beteljesedett. Forradalmár életét hősi halálával pecsételte meg, július 31- én a segesvári csatában. Két hét múlva, augusztus 13-án, a világosi mezőn a magyar honvédsereg letette a fegyvert. Legtovább Klapka György parancsnoksága alatt a komáromi vár védői tartottak ki. Október 4-én azonban itt is bevonták a magyar zászlót. A nemzet nagysága, boldogsága, mindig csak magában a nemzetben rejtezik -írta gróf Széchenyi István 1830-ban, Hitel című művében. A reformkor legnagyobb politikusának szavait fényesen igazolja 1848/49 példája. Boldogulásunk, nemzeti nagyságunk forrása a hazaszeretet, magyarságtudatunk lehet. Csak az összefogás erejében bízhatunk. Szintén Széchenyitől idézem a következő gondolatot: Ami mögöttem van, azon már nem változtathatok többé, de ami előttem van, ott még dolgom akad Nekünk is sok dolgunk, teendőnk van még! Halljuk meg 1848 üzenetét! Különbözőek vagyunk, de egy közös cél összeköt bennünket: Magyarország, a magyarság sorsa, jövője iránt érzett felelősségünk. A jövőt illetően töltsön el bennünket Petőfi Sándor a márciusi napokat követő optimizmusa: A magyarok Istene című költeményét a következő sorokkal zárja: Élni fogsz hazám, mert élned kell dicsőség és boldogság lészen a te életed Cinka István További képek: 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április ISKOLA ÉS ÓVODA Mióta ünnepeljük március 15-ét? Bizonyára sokakat foglalkoztatott az ünnep közeledtével ez a kérdés. Az első március 15-e ünneplésére már egy évvel a forradalom után sor került, 1849-ben. Az ünneplést beárnyékolta, hogy a nemzet elkeseredett harcát vívta. Március 5-én Damjanich János és Vécsey Károly csapatai nagy győzelmet arattak a császáriak felett, de a dicsőséges tavaszi hadjárat győztes csatái még ezután következtek. Ennek ellenére a debreceni Nagyerdőben ökörsütéssel és fúvószenekarral emlékeztek a forradalom első évfordulójára. Komárom ostrom alatt állt, mégis megemlékeztek itt is a jeles napról. Kossuth Lajos a cibakházi táborban tartózkodott ekkor, arra várva, hogy a magyar honvédsereg ellentámadásba lendüljön. Petőfi, az egy évvel korábbi események főszereplője, úton volt Kolozsvárról Debrecenbe. A világosi fegyverletételt követően hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett ünnepelni március 15-én. Emlékezni viszont igen. A dicső nap eseményei tovább éltek a nemzet emlékezetében. Ezt semmilyen törvény, megfélemlítés nem tudta megtiltani. Először a forradalom ötvenedik évfordulóján iktatta törvénybe a magyar országgyűlés 1848 emlékét évi V. törvény az évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről 1. A nemzet kegyelettel és hálás érzelemmel emlékezvén meg az ország történetében korszakot képező évi azon törvényhozási alkotásokról, melyekkel az alkotmányos jogok a nemzet minden osztályára kiterjesztettek, a képviseleti alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatott, a közteherviselés általánosíttatott, a földbirtok felszabadíttatott, a sajtószabadság, a jogegyenlőség s általában a politikai és polgári szabadság magasztos elvei érvényre jutottak. Rövid túrával köszöntöttük a tavaszt iskolánk helytörténeti szakkörös tanulóival. A program részeként március 19-én délután kellemes, napsütéses időben mentünk ki az öreg temetőbe. A biciklizés, a séta, a friss levegő, mindannyiunknak jólesett a hosszúra nyúlt tél után. A képen a gyerekek a régi szélmalom fotóját tartják kezükben. Balról-jobbra: Czenke Antal, Sztrunga Dávid, Kéri Regina, Piroska Katalin, Czifra Ferenc, Kiss Dániel, Rácz Angelika, Jánosi Dávid, Kozák Alexandra, Rácz Brigitta A közeljövőben hasonló kirándulásokon szeretném őket megismertetni a rékasi határ-részekkel. Cinka István Helytörténeti szakkör 2. E törvény évi ápril hó 11-ik napján lép életbe s végrehajtásával a ministerium bizatik meg. Itt még tehát nem március 15-ről, hanem a modern, polgári Magyarország alapjait lerakó áprilisi törvényekről emlékezik meg az országgyűlés. Erre még közel harminc évet kell várni! Március idusa 1927-ben válik nemzeti ünnepünkké évi XXXI. törvény március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette hálás kegyelettel emlékezik meg az esztendő március tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a nemzet dicső fiai az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség fennkölt eszméi mellett és szent lelkesedésükkel áthatva az egész nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való fejlődéséhez irányt jelöltek. E nap szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő törvényhozási alkotások, amelyek az alkotmányos jogokat a nemzet minden osztályára kiterjesztették. Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból merítsen hitet, erőt és reményt egy jobb kor bekövetkezéséhez: A törvényhozás - a nemzet kezdettől fogva önként megnyilvánult közérzületét követve 1. március hó tizenötödik napját nemzeti ünneppé nyilvánítja. 2. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe. E törvényt a minisztérium hajtja végre. Március 15-e, 1989-től munkaszüneti nap, 1990 óta pedig ismét hivatalosan nemzeti ünnepünk. Cinka István 4

5 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 150 éve halt meg a legnagyobb magyar "Ujjait a kor ütőerére tevé és megértette lüktetéseit; és ezért, egyenesen ezért tartom őt a legnagyobb magyarnak." írta Kossuth Lajos a reformkor legismertebb politikusáról gróf Széchenyi Istvánról szeptember 21-én született Bécsben. Édesapja Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója, édesanyja Festetics Julianna. Házasságukból hat gyermek született, István volt a legfiatalabb, aki ifjúkorát jórészt Nagycenken és Bécsben töltötte. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban ban a lipcsei csatában futárszolgálatot teljesített. Kitűnt bátorságával, helytállásával. Nem kis szerepe volt a győzelem kivívásában. Külföldi utazásai során szerzett tapasztalatai ébresztették rá, hogy a magyarországi közállapotokon javítani kell. Reformokra van szükség. A haza és haladás ügyének szolgálatába állt. Munkásságát számtalan alkotás őrzi ben birtokainak egyéves jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Társadalmi reformprogramját a Hitel című nagyhatású munkájában fejti ki. Nevéhez fűződik a Lánchíd építésének szervezése, a dunai-balatoni gőzhajózás, a Tisza-szabályozás, selyemhernyó-tenyésztés népszerűsítése, a pesti társasági élet pezsdítése: Nemzeti Kaszinó, lóversenyzés stb március 23-án elvállalta az első felelős magyar kormányban gróf Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére a közlekedési- és közmunkaügyi miniszteri tárcát. Végig kétségek gyötörték ugyanakkor, hogy vállalhat-e szerepet egy saját nézeteinél, meggyőződésénél radikálisabb kormányban augusztusától egyre gyakrabban gyötörte a nemzethalál víziója. Mindvégig az uralkodóházzal való megegyezést támogatta. A fegyveres konfliktus azonban elkerülhetetlennek látszott. Nem tudta ennek súlyát viselni. Szeptember elején kilépett a kormányból is. A Bécs melletti döblingi elmegyógyintézetbe vonult. Állapota az ötvenes évek végére annyira javult, hogy ismét tollat ragadott március 3-án a bécsi rendőrség házkutatást tartott nála. Elkobozták könyveit, iratait. Éreztették vele, hogy nincs biztonságban már az elmegyógyintézetben sem. Ismét félelem kerítette hatalmába. Félt attól, hogy megölik, vagy elhurcolják. 150 éve, április hetedikéről nyolcadikára virradó éjszaka halt meg mai napig vitatott körülmények között a döblingi intézetben. A korabeli hivatalos verzió szerint önkezével vetett véget életének. Élt a reformkorban egy magyar gróf, aki vagyonának jelentős részét, idejét, energiáját elmaradott népének felemelkedésére fordította. Kossuth szavai nyomán méltán tartjuk őt a legnagyobb magyarnak! Cinka István Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle március 6-án megrendezésre került Újszászon a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti szemle elődöntője. Iskolánkból részt vett a nagyobbak néptánccsoportja, Miklós Szilvia tanítónő és Szász Anita felkészítésével, a Gyöngyvirág mazsorett-és tánccsoport, és a Free Dance hip-hop tánca Polónyi Katalin tanárnő betanításával. Egyéni versenyzők, Rácz Angelika Cinka István tanár úr felkészítésével verset mondott, Kovács Évától és Mondok Evelintől egy-egy mesét hallhattak a nézők. Felkészítő pedagógusuk Makoviné Jánosi Erika tanítónő. A rendezvényen 46 produkció vett részt 6 kategóriában. A fellépők Újszászról, Martfűről, Szolnokról, Jászberényből, Hunyadfalváról, Besenyszögről, és Zagyvarékasról érkeztek. Egy verseny mindig jó lehetőség a felkészítő pedagógusok és a gyerekek számára is, hogy jelzést kapjanak arról, mit csinálnak jól, és min kell még javítani. A fellépések végén a zsűri szakmai értékelést is tartott, és nagyon hasznos tanácsokkal látta el a résztvevő csapatokat. Remek produkciókat láthattak a résztvevők, de sajnos egy versenyen nem mindenki juthatott tovább. A diákok és mondhatni mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. Kategóriánként 2 csapatot juttattak tovább a zsűri tagok. Iskolánk tanulói közül részt vehetnek a Martfűi középdöntőn, Kovács Éva 4. a osztályos tanulónk, a Free Dance hip hop tánccal egyénileg Zele Norbert 5. osztályos tanulónk és néptánccsoportunk. Minden résztvevőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálunk, a továbbjutóknak pedig sok sikert kívánunk a középdöntőre! Miklós Szilvia Tájékoztatás Köszönjük azoknak a magán és jogi személyeknek a támogatását, akik évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át részünkre ajánlották fel. A számlánkra érkezett Ft.-ból 228 általános iskolás tanuló kirándulásának és 75 fő nyári szünidei táborozásának költségeit valamint az iskola tanulmányi, kulturális, sport versenyek rendezési, valamint a területi, az országos tanulmányi, sport versenyeken való részvétel költségeit kiegészítettük, illetve biztosítottuk. A kuratórium tagjai és az alapítók 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Áprilisi Programok: óra Fordított nap óra Választás Munkaügyi jelentkeztetés Klubok, Szakkörök Dalma Dance divat és tánc tanfolyam: hétfő 16,30 óra, péntek 15 óra Dream Dance Mazsorett Tánccsoport: péntek 18 óra Gyémánt és Smaragd Mazsorett Csoport: péntek 15 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 16 óra Nyugdíjas Klub: vasárnap 13 óra, minden hónap első szerdája 16 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14 óra Pátria Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja (nagyok): kedd 16,30 és csütörtök 16,30 óra Pátria Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja (kicsik): kedd 15 óra Polgárőrség: a hónap utolsó péntekje 18 óra Zenebölcsi: szerda 10,00 óra Szolgáltatás Gazdajegyző: csütörtök 08,00 Paulo Coelho: A portobellói boszorkány 12,00 Jogi tanácsadás: Előjegyzés alapján keddenként 16,00-tól; Időpont egyeztetés az alábbi tele- Szűz? Szent? Mártír? Boszorkány? Athena, eredeti nevén Sherine Khalil, egy erdélyi cigányasszony szerelemgyereke, akit az árvaházból egy tehetős és befolyásos libanoni házaspár fogad örökbe három hónapos korában. Hamar kiderül, hogy különleges képességekkel van megáldva: jelenéseket él át, nagy történelmi, politikai eseményekben és meglepetésekben gazdag életútja során a legkülönbözőbb helyszínekre, munkahelyekre és emberi kapcsolatokba kerül. A tánc, a misztika, a tanítva tanulás titokzatos ösvényein jut mind közelebb a teljességhez. Pályáját a pusztítás és az építés örök körforgása kíséri, s végül halála is éppoly rejtélyes, mint az egész élete. Az olvasó, ha elkíséri útján, maga is befogadhatja Athena üzenetét: törj ki a magad teremtette válságból! fonszámon: 56/ Háziorvosi rendelés a Közösségi Házban: hétfő 14,30 15,30 Vásárok 06. vegyes vásár 13. vegyes vásár 27. cipő vásár Új szerzemények: A medvebocs és a csodálatos fa Barna mackó csodálatos titka Impy a kis dinoszaurusz Isten hozott Titiwuban Impy a kis dinoszaurusz Igaz barátok Eperke Kalandok Jégkrémszigeten Impy a kis dinoszaurusz Fuss, amerre látsz Eperke a strandon Eperke iskolába megy Hálaadás Epreskertben Disney: Vadiúj Verdák-sztorik 2. Cimbi segédrendőr Howard: Bonaparte vitézei Howard: Bonaparte hódítói Moretti: Bimbózó szerelem Coelho: Az ördög Prym kisasszony Könyvajánló 6 Cornwell: Az eretnek Preston-Child: Az ereklyetartó Coelho: Az alkimista Moretti: Asszony a toronyban Hercegnők paripája A kis kedvenc Courths-Mahler: Anyai szív Lawrence: A vérfarkas visszatér Lawrence: A vérfarkas éjszakája Fedezd fel a világot! A repülőtér Coelho: A portobellói boszorkány Santacruz: A kanadai rém Coelho: A győztes egyedül van Santacruz: A fojtogató Moretti: A boldogság háza Lawrence: A báróné vétke Lovak, amit a lovakról tudni érdemes Wiggs: Liliom és leopárd Legyél Valentin-barátom Fable: Kyra Eleison Kutyák Garwood: Királyi adomány Flynn: Kiélezett helyzet Holt: Ikrek tánca Hamupipőke Jones: Ha felkel a nap Ellroy: Fekete Dália Egyszerű kötött holmik Kicsiknek Egy igazi meglepetés McNaught: Édes győzelem James Ellroy: Fekete Dália Los Angelesben január 15-én megcsonkított holttestre bukkannak egy elhagyott telken. Fekete Dália a minap még szép, fekete, félprosti kezdő hollywoodi színésznő neve azonnal fölkerül a lapok címlapjára, és sosem látott embervadászat indul Kalifornia-szerte. Két bokszolóból lett rendőr is részt vesz a nyomozásban két nehézfiú egyikük sem az erkölcs bajnoka. Szükségmegoldásból vagy inkább gyávaságból álltak át a jó oldalra, s lettek társak, barátok, riválisok, akik egy nőt szeretnek, használnak. Még abban is egyek, hogy a kegyetlenül megkínzott Fekete Dália füléig felvágott szájának torz nevetésével halálában is vonzza, elbűvöli őket. Egyet akarnak: elkapni a gyilkost, és a múltját felkutatva betegesen birtokolni a halott nőt. A nyomozás pokoli útvesztőin egyre jobban belegázolnak a háború utáni Hollywood mocsarába, mire megismerik a halott nő kibicsaklott életét, saját magánéleti és erkölcsi válságaik, lelki defektusaik okát, mígnem eljutnak a felfoghatatlan őrület tartományába. Ellroy korai hollywoodi thrillerjének keserű, kegyetlen férfivilágában még van kiút annak, aki a társadalom mocskát legyűrve felismeri az igazi felelősséget.

7 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ SZENT GYÖRGY HAVA TAVASZHÓ SZELEK HAVA ÁPRILIS 1. - BOLONDOK NAPJA - NÉPI TRÉFÁK, EGY- MÁS MEGVICCELÉSÉNEK "ÜNNEPE" ÁPRILIS 2. - A ROMA KULTÚRA NAPJA MAGYARORSZÁ- GON A cigányság szent ünnepének nevezte Choli Daróczi József a minden év áprilisának első hétvégéjén megrendezendő ROMA KULTÚRA NAPJÁt. A megemlékezést első alkalommal 1993 áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten a Magyar Írószövetség székházában. ÁPRILIS 2. ANDERSEN SZÜLETÉSNAPJA A MESEÍRÁS NAPJA A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA 1967 óta tartják világszerte a GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJÁt Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot ben Magyarország szervezte a központi rendezvényeket. ÁPRILIS 3. - CSILLAGÁSZATI VILÁGNAP ÁPRILIS 4. JUHÁSZ GYULA SZÜLETÉSNAPJA Szeged, április 4. Szeged, április 6. Költő. Élete nagy részét szülővárosában töltötte között a szegedi piarista gimnázium tanulója volt május 21-én jelentek meg első versei a Szegedi Naplóban től A pesti egyetem magyar latin szakos hallgatója. Barátságot kötött Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Oláh Gáborral. A Négyesy-szeminárium titkára februárja és 1911 májusa között a nagyváradi premontrei gimnázium ideiglenes tanára. A város pezsgő szellemi élete kedvezően hatott rá. Megismerte Sárvári Anna ( ) színésznőt március 6-án a pesti Nemzeti Szállóban mellbe lőtte magát ben idegbetegségével kezelték a budapesti Moravcsikklinikán. November 22-én tagja lett a szegedi Nemzeti Tanácsnak. Április 8-án a szegedi színház direktóriumának tagjaként új műsorpolitika megvalósításához kezdett, de a francia megszállás alatt levő Szegeden már április közepén fölülkerekedő ellenforradalom elüldözte a színház éléről; tanárgyűlésen bántalmazták. Életét derékba törte a bukás. Nyugdíjat nem kapott; verseivel, cikkeivel kereste kenyerét január 18-án elsők közt jutalmazták Baumgarten-díjjal (1930-ban és 1931-ben is megkapta). A siker megbénította. Az év nagy részét a budai Schwartzer-szanatóriumban töltötte. Veronállal vetett véget életének. Áprilisi jeles napok ÁPRILIS 4. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA Kőrös, ápr. 4. Darjeeling, ápr. 11. A magyarság ázsiai gyökereinek kutatója, az első tibeti nyelvtan és szótár szerzője. A nagyenyedi református kollégiumban folytatta tanulmányait. A nyelvek, a földrajz és a történelem érdekelték és már diákkorában elhatározta, hogy megkeresi a magyar őshazát között a göttingeni egyetemen tanult, itt hívta fel a figyelmét egy antropológus tanára a török nyelvű ázsiai ujgurok és a magyarok esetleges rokonságára. Kőrösi Csoma Sándor 1819 végén indult el gyalogszerrel kutatóútjára. Bukarest és Konstantinápoly érintésével jutott el Iránba, ahol perzsául tanult, majd egy karavánhoz csatlakozva 1821-ben érkezett Bokharába. Indián keresztül folytatta útját Belső-Ázsia felé, amikor sorsdöntő találkozására került sor Moorcroft angliai kormánymegbízottal, aki felismerve kiváló nyelvtudását, szorgalmát kormánytámogatást ígért és a tibeti nyelv tanulmányozására bíztatta tól 1830-ig dolgozott a ladákhi kolostorokban, elolvasta és kijegyzetelte az északi buddhista irodalom többszáz kötetes anyagát ben Calcuttában jelent meg két főműve: angol-tibeti szótára és nyelvtana. Munkáit nagy nemzetközi elismerés fogadta. Halála után egyik tisztelője rendezte sajtó alá harmadik nagy jelentőségű művét, a buddhizmus szakkifejezéseinek szanszkrit-tibeti-angol szótárát ben túl ötvenedik évén elindult, hogy Tibet fővárosában, Lhasszában az európaiak előtt addig ismeretlen könyveket tanulmányozzon ezen az útján érte a váltóláz, de halálához valószínűleg hozzájárult teljes szellemi-fizikai kimerültsége is. ÁPRILIS 4. - LABORATÓRIUMI ÁLLATOK NAPJA ÁPRILIS 5. ÖRKÉNY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA Bp., április 5. Bp., június 24. Író. Jómódú polgárcsalád fia ban a budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, és beiratkozott a műegyetem vegyészmérnöki karára től gyógyszerészhallgatóként folytatta tanulmányait, 1934-ben kapott diplomát ben kapcsolatba került a Szép Szó körével: első jelentős novelláját (Tengertánc) József Attila közölte. Az írás, amely a náci őrületről szóló groteszk jövendölés, fölkeltette a hatóság figyelmét is: Örkény Istvánnak külföldre kellett utaznia, s csak a háború kitörésekor jött haza.1938-ban Londonba utazott; 1939-ben Párizsban alkalmi munkákból élt. Hazatérése után folytatta, majd 1941-ben befejezte műegyetemi tanulmányait ben munkaszolgálatosként a doni frontra került, 1943-ban hadifogságba esett, 1946-ban térhetett haza től színházi dramaturg től a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora. A forradalomban való részvétele miatt ban nem publikálhatott; ez idő alatt az Egyesült Gyógyszergyár orvostudományi osztályán mérnöki beosztásban dolgozott ben a Szépirodalmi Könyvkiadó megkezdte életműsorozatának kiadását Időrendben címmel. Hagyatékát harmadik felesége, Radnóti Zsuzsa gondozza. Díjai: József Attila-díj (1955, 1967), Kossuth-díj (1973). 7

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ÁPRILIS 6. YBL MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA Székesfehérvár, ápr. 6. Budapest, jan. 22. Az Operaház és a Bazilika tervezője, a neoreneszánsz építészeti stílus meghonosítója. Bécsben és Münchenben tanult, de stílusának kialakulásában fontos szerepet játszott itáliai tanulmányútja is. A pályát Pollack Mihály műhelyében kezdte, majd hamarosan önállósította magát. Első önálló műve a fóti templom, plébánia és iskola épületegyüttese volt. Itt még a romantika dominált munkájában és keleti díszítőelemeket is alkalmazott. A Budai Takarékpénztár időközben elpusztult épülete már egyértelműen neoreneszánsz stílusjegyeket viselt. E korszakának érett alkotása a Vámház (ma: Corvinus Egyetem) főépülete. Legnagyszerűbb művének az Operaházat tekintik, amely újszerű téralakításával, a külső és belső elemek harmóniájával az észak-itáliai késő reneszánsz alkotásokra emlékeztet, azok szolgai másolása nélkül. Európa egyik legszebb színházi épülete valósult meg az akkori Sugár, ma Andrássy úton. További két nagyszabású munkája a budai Várkert Bazár és a Bazilika; utóbbi munkálatait Hild Józseftől vette át kollégája halála után. Ybl számos magánpalotát, kastélyt is tervezett, például a turai Schossberg és a szabdkígyósi Wenckheim kastélyt. Utolsó jelentős munkája a budai várpalota krisztinavárosi szárnyának kiképzése volt. ÁPRILIS 7. EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása. ÁPRILIS 8. AZ EMBERSZERETET VILÁGNAPJA ÁPRILIS 8. A ROMÁK VILÁGNAPJA A romák 1971-ben, Londonban rendezték meg első világkongresszusukat, amelyen az Indiából és húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát és április 8-át A ROMÁK VILÁGNAPJÁvá nyilvánították. ÁPRILIS 10. NEMZETI RÁKELLENES NAP A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben NEMZETI RÁKELLENES NAPot szervez április 10-én dr. Doblinger Gyula ( ) sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rák Bizottságot. A nap célja, hogy a társadalom minden rétegét az egyént is bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmaguk iránt. ÁPRILIS 11. JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA 1905; A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON Bp., április 11. Balatonszárszó, december 3. Költő. Apja 1908-ban elhagyta családját. Nevelőszülőkhöz adták, majd a Ferencvárosban a lumpenproletárlét határmezsgyéin éltek, édesanyja rákban halt meg. József Jolán férje, Makai Ödön ügyvéd lett József Attila gyámja, Makóra került gimnáziumba. Megismerte Juhász Gyulát, az ő segítségével és előszavával megjelent első verskötete ban a Nyugat is április közölte verseit ben a szegedi egyetem magyar francia szakára iratkozott be, de Tiszta szívvel című verse miatt öszszeütközésbe került professzorával, Horger Antallal ben Párizsban a Sorbonne előadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek ban kötött barátságot Illyés Gyulával, Babits Mihályhoz is eljutott, ő azonban nem viszonozta közeledését. Elnyerte Kosztolányi Dezső segítő barátságát tól szerelem fűzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Mártához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította őket egymástól. Élettársa Szántó Judit volt, nagy szegénységben éltek, részben Judit kétkezi munkával keresett jövedelméből. Szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, és antifasiszta egységfronttörekvéseket képviselt ben pszichoanalitikus kezelője, Gyömrői Edit iránt támadt benne tragikus szerelem ban végleg különvált Szántó Judittól. A Szép Szó egyik szerkesztője lett, felújult kapcsolata Vágó Mártával. A Baumgarten-alapítványtól segélyt, majd jutalmat kapott tavaszán megszerette Kozmutza Flóra gyógypedagógus pszichológust, házasságot remélt, de idegzete mindinkább felmondta a szolgálatot december 3-án a szárszói állomáson induló tehervonat kerekei alá feküdt ban posztumusz Baumgarten-díjjal, 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. ÁPRILIS 11. A PARKINSON-KÓR VILÁGNAPJA ÁPRILIS 12. A MUHI CSATA EMLÉKNAPJA 1239-ben a kun fejedelem maradék népével bebocsátást kért az országba, felvéve a keresztény hitet. 1240/41 telén elesett Kijev is. Magyarországon ekkor indult csak meg a kétségbeesett készülődés márciusában a magyar határőrséget legyőzték a tatárok és a Vereckei-hágón át betörtek az országba. IV. Béla Pestre gyűjtötte össze a hadait. Közben a kunok pusztítva kivonultak az országból, mivel a magyar főurak igaztalanul a tatárokkal való összejátszással vádolták meg őket. A maradék magyar haderő a Sajó partján, Muhinál véres, megsemmisítő vereséget szenvedett: április 12-én hajnalban a ezer főt számláló sereget bekerítették Batu kán seregei. A király is csak nagy nehézségek árán tudott megmenekülni. Ezután kezdődött az a hatalmas vérontás, amelyet a magyar nyelvi emlékezet tatárjárásnak nevez januárjában a tatárok átkeltek a Dunán. A pusztításnak egyedül a jól megerősített kővárak tudtak ellenállni, mint pl. Pannonhalma vagy Esztergom. Az egyik sereg a magyar királyt vette üldözőbe, aki végül Trau (Trogir) váráig menekült. A kétségbeejtő helyzetben a tatár seregek azonban váratlanul kivonultak az országból vélhetően azért, mert teljesítették feladatukat. A mongol birodalom bomlásának köszönhetően nem került sor második támadásra, amellyel végleg alávetették volna Magyarországot. 12. AZ ŰRHAJÓZÁS NAPJA ÁPRILIS 14. TÓTH ÁRPÁD SZÜLETÉSNAPJA Arad, április 14. Bp., november 7. Költő, 8

9 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ műfordító, újságíró. Debrecenben nőtt fel, 1905-től magyar német szakos hallgató a budapesti egyetemen. Verseit debreceni lapokon kívül A Hét, a Vasárnapi Újság, 1908-tól a Nyugat is közölte ben anyagi gondok miatt abbahagyta tanulmányait, visszament Debrecenbe, helyi lapok munkatársa lett. Tüdőbaját hegyvidéken próbálta gyógyítani ban Budapesten keresett megélhetést, 1917-től az Esztendő segédszerkesztője. Hatvany Lajos támogatásával szanatóriumokban keresett gyógyulást; megnősült ben a Vörösmarty Akadémia titkára, 1921-ben Az Est munkatársa lett. Tüdőbaja okozta korai halálát. ÁPRILIS 18. NEMZETKÖZI MŰEMLÉKI NAP ÁPRILIS 18. NÉMETH LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA Nagybánya, ápr. 18. Bp., márc. 3. Író, esszéista, műfordító. Németh László szemléletére mélyen hatott a választott szülőföld", apjának szilasbalhási parasztbirtokos rokonsága ben, érettségi után magyar francia szakos bölcsész volt, 1920 tavaszán azonban átiratkozott az orvoskarra ben elvégezte az egyetemet, a Szent János Kórház cselédkönyves orvosa lett; házasságot kötött Démusz Ellával. A Nyugatban megjelent pályadíjnyertes novellája, a Horváthné meghal. Fogorvosi rendelőt nyitott ben a Napkeletben jelent meg első regénye. Babits barátságába fogadta, Németh László a Nyugat vezérkritikusa lett ban Baumgartendíjat kapott; díját azonban Hatvany Lajos támadása miatt visszaadta ben szakított Babitscsal és a Nyugattal; kiadta egyszemélyes folyóiratát, a Tanút ben Fülep Lajossal és Gulyás Pállal megindította a Választ; a Rádióban az irodalmi osztály vezetője, a Magyarország cikkírója lett. A háborús években a Kelet Népének, Zilahy Hídjának és a Magyar Csillagnak a munkatársa. Illyéssel a Népi Művelődési Intézet szellemi irányítója, a Válasz munkatársa ben megjelent Iszony című regénye. Az ötvenes években némaságra volt ítélve, csak műfordításai jelenhettek meg ben súlyosan megbetegedett ben Kossuth-díjat kapott, összegét a vásárhelyi gimnázium könyvtárának ajándékozta. Utolsó alkotói korszakában Sajkódon rendezte be írói műhelyét. Agyvérzés vetett véget pályájának. ÁPRILIS A HIVATÁSOK VILÁGNAPJA ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Azóta a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. ÁPRILIS 22. AZ ÁPOLÓK NAPJA MAGYARORSZÁGON ÁPRILIS 23. A KÖNYV NAPJA A SZERZŐI JOGOK NAPJA 1995-ben az UNESCO A KÖNYV NAPJÁvá nyilvánította április 23-át katalán javaslatra. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez a nap A SZERZŐI JOGOK NAPJA is. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására. ÁPRILIS 24. SZENT GYÖRGY NAPJA ÁPRILIS 24. A RENDŐRSÉG NAPJA MAGYARORSZÁ- GON ÁPRILIS 24. A KÍSÉRLETI ÁLLATOK VÉDELMÉNEK VILÁGNAPJA A világon évente mintegy 100 millió állaton végeznek kísérleteket, amelyek 63 százaléka hadászati célokat szolgál, 31 százalékukat kozmetikai szerek tesztelésére használják, és mindössze 6 százalékukat végzik gyógyászati célból. Ezen a napon az állatvédők arra figyelmeztetnek: a tudomány számára van más, állatbarát megoldás. Az állatvédők minden évben felhívják a figyelmet április 24-én a laborállatok védelmének fontosságára, illetve arra, hogy a tudomány lehetőség szerint alkalmazzon élőlénybarát alternatívát. A laboratóriumi állatok száma ugyanis a világon évente eléri a 100 milliót. ÁPRILIS 26. A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA ÁPRILIS 27. A VAKVEZETŐ KUTYÁK VILÁGNAPJA ÁPRILIS NISZÁN HÓ 27. NAPJA HOLOCAUST EMLÉK- NAP A varsói gettólázadás (1943. április 19.) kitörésének évfordulója alkalmából az izraeli kormány döntése értelmében minden évben megemlékeznek a második világháború 6 millió zsidó áldozatáról. A Gergely-naptár szerint minden évben más napra esik, a zsidó naptár szerint Niszán hó 27. napja. ÁPRILIS 28. A MUNKAHELYI BALESETEK GYÁSZNAPJA ÁPRILIS UTOLSÓ VASÁRNAPJA A TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA ÁPRILIS 29. A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA ÁPRILIS 30. A MÉHEK NAPJA MAGYARORSZÁGON Csasztvanné Ballók Éva igazgató, Fábián Fatime könyvtáros 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április KÖZÉLET Nem vagyok ugyan híve az idegen szavaknak, mégis leírtam, remélve, hogy ez által felkeltem a fiatalok érdeklődését és így talán elolvassák az alábbi cikket is. Már a Szolnok TV-ben közvetített nóta versenyt nagy érdeklődéssel figyeltem, mint ahogyan tették azt a faluban sokan mások is, már akik tudják az adót fogni. Beszédtéma volt, hogy kistelepülésünkről két személy is bejutott a döntőbe, öregbítve ezzel pozitív értelembe vett hírnevünket. (Amiből egyébként szegényesen vagyunk felvértezve.) Néhány hét után örömmel nyugtáztam a Kékibolya aktivistáinak a telefonhívásait, miszerint nálunk is folyamatban van egy élő cigány és nem roma zenekarral kísért magyar nóta délután szervezése. Tudomásom szerint a szervezést Földes Imre kezdeményezte és a helyi Művelődési Ház Igazgatójával majd a Szolnok Tv munkatársával, Torda Ferenccel, a nóta est megvalósulásának előfeltételeit, feladatait egyeztették. Természetesen a műsort igénylők (nézők) létszáma, majd az ebből befolyt összeg, az elkerülhetetlen kiadások miatt nem volt közömbös, annak ellenére, hogy az énekesek jelentős hányada ingyen, tenni és adni akarásból, ha úgy tetszik, egy jó ügy szolgálatáért vállalták a fellépést. Hiányolom azonban az esemény súlyának megfelelő propagandát. Számomra elfogadhatatlan hogy a Művelődési Háznak nincs hangos bemondó készüléke, és ha már nincs, miért nem hirdették ezt a Község Háza bemondóján, hiszen a művelődés politika jó irányba terelése alapvetően az Önkormányzat felelőssége, feladata kell legyen. (Zárójelben jegyzem meg hogy a Kihívás Napja nak idején egész nap hallható a keményen kihangosított zene.) A meghirdetett műsorkezdés előtt jó néhány perccel, kissé feszülten léptem a terembe, vajon a település hány százaléka igényli, támogatja a nagy szervezést kívánó műsor sikeres lebonyolítását. Kissé megnyugodva tapasztaltam, hogy az utolsó néhány sor kivételével az aktivisták szervezésének köszönhetően csaknem telt ház volt. Közben Mága Ernő négytagú cigány zenekara amilyen hosszú évek óta nem volt e színpadon szórakoztatta és igyekezett az elkövetkezendő műsorra ráhangolni a már jelenlevő érdeklődőket. A műsor levezetését, koordinálását, zökkenőmentességét, élvezhetőségét a Szolnok Tv munkatársai remekül hajtották végre. Neveket nem kívánok felsorolni, de az előadók a magyar nóta minden válfaját felsorakoztatták és a helyi közönség igényeinek megfelelően a maximálisat nyújtották. (Persze nem Bokor János szemüvegén keresztül néztük.) Tudom, hogy ez generációs probléma, de mi úgy érezzük, hogy a magyar nótának érzelem világa minden sorának súlya, mondanivalója van, melynek elhangzása visszarepít minket a rég múltba, emlékeket idéz fel születésünktől jelenlegi élethelyzetünkig. A melódiák, a szavak nyomán kinyílnak a rég lezárt emlékek rozsdás fiókjai és turkálunk Nóta Show Zagyvarékason a drága lomok között, melyek egyszerre újra színessé, élővé válnak. Képek jutnak az eszünkbe, melyeket már régen elfeledtünk: egy ház egy anyai simogatás, egy jó barát, egy katonacimbora és egyéb apró történések, melyeket a mai modern énekekben képtelen vagyok felfedezni. Az elhangzott dalok túlnyomó többsége valamely már eltávozott rokonom, ismerősöm nótája volt, melyeket munka közben vagy valamely mulatságon énekeltek, hiszen hajdanán énekszó is hallatszott a határban, az udvarokon és hétvégeken a kocsmákban cigányzene kísérettel. Nekem természetesen sem jogosítványom, sem szakértelmem nincs egy-egy előadást minősíteni, de az előző gondolatokra visszatérve mégis egyet a Nincs már hova haza menni című dalt kiragadnám. Ebből csak egy szót emelnék ki a HAZA fogalmát. Ha egy kicsit ízlelgetjük, rádöbbenünk mi mindent milyen sokat jelent e magyar nótába foglalt szócska: A távoli földrészekre szakadtaknak Magyarország szimbolizálja a hazát (már ameddig még létezik), hazánk más vidékén élőnek a falut a templommal, a Zagyvával jeleníti meg, még a helybe lakónak a szülői ház a gyermekkori környezet a régen eltávozott ősökkel örökíti meg a haza fogalmát és nem hiszem, hogy van ember, aki nem csak testben, hanem lélekben is jelen volt, akinek ne szorulna össze a torka, netán még könny is szökik a szemébe. Számomra a felejthetetlen műsoron túl az is sokat jelentett, hogy olyan emberek is jelen voltak, akik nehezen mozdulnak ki otthonukból, akikkel hosszú évek óta nem találkoztam, és most együtt lehettem velük, válthattunk néhány szót hogylétünkről. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvények megvalósítása, jobbá, élhetőbbé, vonzóbbá tenné településünk életét. Közben felelevenítettük a hajdani, helyi, önszerveződött színjátszó csoportokat, akik saját rendezésbe komoly, klasszikus darabokat voltak képesek betanulni és előadni a falu számára. Akkoriban volt is rá igény és akarat. Összességében én nagy tisztelettel megköszönöm a szervezőknek az előadóknak főként azoknak, akik önként társadalmi munkában egy belső kényszernek engedelmeskedve cselekedtek de azoknak is, akiknek munkaköri kötelességükből adódóan biztosították számunkra e nagyszerű műsort, egyben sajnálom azokat, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel. A remény él bennem hogy e sikeren felbuzdulva lesz folytatás, hasonló tartalommal, de az előadás színvonalának megfelelő propagandával előkészítve. Zárógondolatként még egy kiragadott strófát kívánnék szíves figyelmükbe ajánlani, mely így hangzik: mert akinek nótája nincs, annak szíve sincs 10 Tisztelettel Kézér Ernő

11 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 11

12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Bűvész - suli április Nőnap a Margaréta Egyesületnél /korábban Nőklub/ Az óvodások és az iskola alsó tagozatos osztályai igazi varázslatban vehettek részt, hiszen március 23-án 11 órakor Szűcs László bűvész kápráztatta el a kicsiket egy hangulatos, fergeteges bűvészműsorral. Nagyon sok gyermek aktívan is részt vehetett a produkciókban, hiszen a bűvész a mutatványokhoz a gyerekek segítségét kérte. A sok kicsi bűvészinas boldogan szaladt fel a színpadra, hogy részesei lehessenek ők is egy egy csodának. A pénzvarázslást, ami a legnagyobb sikert aratta, a felnőttek is szívesen megtanulták volna. A műsor végén hatalmas tapssal jutalmazták az előadást a gyerekek, és élményekkel gazdagodva mentek vissza az óvodába és az iskolába. Csasztvanné Ballók Éva Nőnap a Közösségi Házban Az Egyesület március 14-én a Községi Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében tartotta a Nőnapot. A szép számmal megjelent tagokon kívül megtisztelte az ünnepséget Agócs Gyula polgármester úr is, aki szívhez szóló meleg szavakkal köszöntötte a megjelent hölgyeket. Az ünnepség színvonalát emelte, Lipták János verse, valamint Földes Imre nóta csokra, akiket a jelenlévők nagy tapssal jutalmaztak. A műsor után a jelenlévő férfitagok, egy-egy szál piros szegfűvel kedveskedtek a hölgyeknek, amit a hölgyek szívesen fogadtak, majd megvendégelésre került sor, minden jelenlévő egy szelet süteményt és üdítőt kapott, melyet jó étvággyal fogyasztottunk el. Ezt követően Simon Imre állandó zenészünk húzta a talpalávalót este hét óráig, utána mindenki kellemesen elfáradva nagy meglepetéssel tért haza. Köszönetet mondok Agócs Gyula polgármester úrnak a kedves köszöntőért, Lipták Jánosnak a szép versért és Földes Imrének a nóta csokorért, valamint az elnökségi tagoknak a szervezéséhez nyújtott áldozatos munkájukért. Fekete Gáborné A Zagyvarékasi Margaréta Egyesület Elnöke Őszialkony Nőnap március 6-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából a Zagyvaparti Egyesület férfi tagjai köszöntötték a hölgyeket. Agócs Gyula polgármester úr köszöntő szavai után egy szép virágcsokrot adott át Csasztvanné Ballók Éva elnök asszonynak. Boda János és G. Kiss Emil egy egy szép verssel üdvözölte a nőket. Ezt követően a férfiak felszolgálták a finom süteményeket és az innivalót, melynek elfogyasztása után a fiúk, kimutatva a nők iránti tiszteletüket, el is mosogattak. A rendezvény zárásaként több nótát is elénekeltek a mulatós kedvű asszonyok és férfiak. Egy nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk el ezen a napon. Az egyesület nevében köszönöm mindenkinek a segítségét, és hogy ezen a napon nem a nőknek kellett kiszolgálni, mert a férfiak átvették, ha csak egy rövid kis időre is, a felszolgálást, a mosogatást a hölgyektől. Gyöngyösi Csabáné 12 Az Őszialkony Egyesület tagjai március 04-én ünnepelték meg a nőnapot. Az ünnepelteket Polónyi László igazgató és Faragó László alpolgármester köszöntötte szívhez szóló meleg szavakkal. A köszöntő után az egyesület férfi tagjai virággal és süteménnyel kedveskedtek a jelenlévő hölgyeknek. A megvendégelés után vidám csevegéssel gyorsan elrepült a délután. Sztrunga Béláné gazd. vez.

13 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kedves Olvasók! Mivel a legutóbbi népszámláláskor Zagyvarékas lakosságának túlnyomó többsége katolikusnak vallotta magát, úgy gondolom, hogy méltó és igazságos, hogy a község lakossága - természetesen a nem katolikusok is - megismerhessék hazánk katolikus püspökeinek álláspontját az április havi választásokkal kapcsolatban. Kérem fogadják szeretettel. Miklós János plébános Kedves Testvérek! Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet minden területére: a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik, - hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 70. p.) ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ebben a körlevélben írtuk: «Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.» Sajnos helyzetünk azóta még tovább romlott, de a lelki megújulás vágya is erősödött. Mindnyájan tapasztaljuk az egészségügy, a közoktatás és a nevelés tragikus helyzetét, az emberek elszegényedését, a munkanélküliség növekedését, a becsületes munka leértékelődését, a közbiztonság hiányát, bizonyos nemzetiségi és etnikai kérdések politikai célú felhasználását, a család értékeinek lejáratását, a családok gazdasági ellehetetlenítését, a vidék és a mezőgazdaság szomorú helyzetét. Mi, katolikus keresztények pedig évről-évre szembesülünk egyházi iskoláink és más intézményeink hátrányos megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az általános korrupció és az intézményekből való kiábrándulás. Sokan elvesztették a jövőbe vetett reményüket, és közömbösségbe merültek. Sokan mondják: nem megyek el választani, úgyis minden mindegy. VÁLASZTÁS 2010 Mi, keresztények azonban nem oszthatjuk ezt a reménytelenséget. Sorsközösségben vagyunk egész népünkkel. Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt. Emlékezzünk csak: egy-egy kórház bezárása, vagy vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés hozott-e eredményt? Nem. Azt hallottuk: demokratikus országban erre csak választások hozhatnak megoldást. Hát most itt a lehetőség! Aki nem megy el választani, az eleve lemond arról a jogáról, hogy valamit is számon kérhessen, lemond gyermekei, szülei, hazája jövőjéről. Ezért számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség. De milyen pártot válasszunk, kire adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell megfontolni. Az első: nyilván mi, katolikus keresztények csak olyan pártot támogathatunk, amelyik értékeli és támogatja a családot, segíti az oktatás-nevelés helyreállítását, értékeli a becsületes munkát és támogatja a munkahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész felszámolni az általános korrupciót, megvédi az ártatlanokat és bünteti a bűnösöket, amely visszaállítja a közbiztonságot, rendet tesz az egészségügyben, és amelyik nem diszkriminálja anyagilag azokat a szülőket, akik gyermekeiket egyházi iskolába járatják. Természetesen, a választások előtt ezeket mindenki megígéri, de azt is meg kell nézni, hogy a szép ígéretek hirdetői mit csináltak eddig. A másik kérdés: ha úgy gondoljuk, van olyan párt, amelytől ezeket elvárhatjuk, akkor azt is meg kell fontolni, képes lesz-e arra, hogy kormányra kerülve ígéreteit végre is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne támogassunk olyan pártot, amelyik sokak számára tetszetős ígéretekkel áll elő, de azokat megvalósítani nem képes. Keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely, - miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra, ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a középpontba. XVI. Benedek pápa írta a Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában, hogy «az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus» (78.p.). 13 Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat, melyet a kereszténység formált már több mint ezer éve, s azt a hazaszeretetet, amelyre Szent István óta minden magyar szent és boldog, nemzetünk minden nagyja tanított minket. Széchenyi Istvánnal valljuk: egyetlen népnél sem vagyunk alábbvalóak. De azt is meg kell jegyezni, hogy mi, katolikus keresztények Krisztus példájára nyitott szívvel közeledünk minden ember felé. Kedves Testvérek! Mindnyájan érezzük, hogy mélyponton áll ma nemzetünk. Ez azonban nem taszít reménytelenségbe minket. Hazánkban nagy változásra van szükség, és erre most lehetőségünk nyílik a választásokkal. Imádkozzunk Istenhez bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Községünkben március 17-én 19:00 órai kezdettel tartott a FI- DESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG Szalay Ferenc és Járvás István képviselők közreműködésével jól sikerült fórumot. A rendezvényen a falut érintő, és országos problémákról egyaránt szó volt, és a nyerésre legesélyesebb párt jövőbeli tervei is bemutatásra kerültek. Szalay Ferenc Szolnok polgármestere a Fidesz képviselő-jelöltje beszámolt az ország jelenlegi valós helyzetéről és a válságról, illetve a kormány által erősen vitatható módon kezelt problémákról is. A kampány jellegű találkozón kiemelt fontosságú kérdések, mint például a közbiztonság, az oktatási rendszer hiányossága, a gazdasági működés javítása, a szociális ellátórendszer módosítása, új munkahelyek teremtése, a munkanélküliség felszámolása és a korrupció elleni intézkedések, illetve az elszámoltatások mikéntjére és lehetőségére kaphattunk válaszokat. Szalay Ferenc a hazai vállalkozókat sok esetben hátrányos helyzetbe hozó közbeszerzési törvény módosításának szükségességét is kiemelte és azt, hogy február 6-án megalakult a zagyvarékasi Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ami akkor 3 főből állt. Jelenleg több mint 20 főt tudunk a sorainkban. Számtalan helyi szimpatizánsunk van, amit nagy örömmel fogadunk, s itt szeretnénk megköszönni azt a rengeteg kopogtató cédulát, amit a községünkben kaptunk. A Jobbik az országgyűlési választásra készült programtervezetét március 20-án mutatta be a Móricz Zsigmond Művelődi Ház színháztermében megjelent zagyvarékasi lakosságnak. Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú szavazókörzetének képviselőjelöltjeként Baráth Zsolt tájékoztatta a jelenlévőket, aki 2006 óta a nemzeti radikalizmus elkötelezett híve tól a Jobbik szolnoki elnöke, 2009-től megyei elnökként szervezi a pártot. A fórumon elhangzottakat Kiss Gabriella szociális és családügyi kabinetfőnök egészítette ki részletes tájékoztatójával, illetve válaszolt a lakosság részéről elhangzott kérdésekre. Már a dokumentum címe Radikális változás is utal arra a szemléletmódra, a gyökeres változás szükségességére, amivel a párt eddig is hozzáállt a mai, súlyos társadalmi problémákhoz, és címéhez hűen számos eddig tabunak számító témával foglalkozik, illetve ad választ a felvetett kérdésekre. A program minden szakterületen számba veszi az elmúlt 20 év hibáit, mulasztásait, és felvázolja a Jobbik Magyarországért Mozgalom alapelveit, megoldási javaslatait a szebb jövő érdekében. Néhány mondat a főbb célkitűzésekről: - mezőgazdaság föllendítése, az állattenyésztés s a feldolgozó ipar, avagy a vidék fejlesztése. - segélyek munkabérré átalakítása a korrupció felszámolása, a FIDESZ Lakossági Fórum Adjon az Isten! április az ország érdekeit határozottan, csak erős kormány tudja érvényesíteni az Európai Unióban is. Ehhez azonban április 11-én egy erős felhatalmazásra van szükség. A fórum másik résztvevője Járvás István, az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának tagja válaszolt a mezőgazdaságot érintő kérdésekre. Több alkalommal is szóba került a baromfi feldolgozó üzem újraindításának kívánalma, amelyre azonban vajmi kevés esély látszik a közeljövőben. Járvás úr a mezőgazdaság alacsony termelési szintjéről beszélt, amelyben még a válság ellenére is vannak lehetőségek. Ezekkel a lehetőségekkel azonban igen rosszul gazdálkodnak a jelenleg felelős szakemberek. Járvás úr megemlítette az európai uniós lehetőségeket is, amelyet az agrárium jobban ki tudna használni a fejlesztések tekintetében is. Elriasztó képet festett a jelenlegi mezőgazdasági kereskedelem mélyzuhanásáról és a külföldiek tulajdonában lévő területek igen magas és máshol nem tapasztalt nagyságáról. Az előzőeket összefoglalva a fórum igen jó lehetőséget teremtett a kérdések felvetésére, a jövőbeli tervek megismerésére és a válaszadókkal való közvetlen eszmecserére. A találkozó több szempontból is jól sikerült, hiszen az idősebb és a fiatalabb korosztály is nagy számban képviselte magát. A lakosság által feltett számtalan kérdés és javaslat is mind azt sugallta, hogy a vidéken élő lakosság problémái az új kormány megoldására várnak. Kornyik Kálmán politikus bűnözés szankcionálása, megszüntetése! - a közbiztonság nagy ütemű javítása, a nyugdíjak realitása, a kommunista sztár nyugdíjak minimalizálása, s ebből a kisnyugdíjak kompenzálása. - a képviselők mentelmi jogának felszámolása, fellelőségre vonása, és ha lehet az állampénztár javára vagyonok elkobzása. - a képviselő, ha nem aktív visszahívható legyen. Az újonnan választott képviselő csak egy lovon ülhessen (parlamentben), hisz ezért adtuk a szavazatunkat rá. Titkosítások feloldása, a bűnös bűnhődjön. Az adófizetőnek joga van arról tudni, hogy mi történik abból, amit ő fizet. Az egészségügy radikális változtatást kíván, és cselekednünk kell. - a jól működő magyar oktatást visszaállítjuk. Önellátó börtönök kialakítása, a családi pótlék a munka függvénye. A politikai bűn dupla büntetést kapjon. A Jobbik képviselő jelöltjei a Szent Koronára, a Jobbik programjára esküdtek, amit minden áron be is fognak tartani. És kívánunk minden igaz magyar embernek: Szebb Jövőt! Szuróczki József Aki igaz magyarnak érzi magát

15 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Autóbusz Menetrend (Érvényes 2010.) JÁSZKUN VOLÁN Zrt. Szolnok-Zagyvarékas ( ) 15

16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Szolnok - Zagyvarékas ( ) Zagyvarékas - Szolnok ( ) 16

17 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Zagyvarékas - Szolnok ( ) Zagyvarékas - Szolnok ( ) 17

18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Vasúti Menetrend (2010.) Munkanap Nem közlekedik: XII. 28.,29.,30.,31. Nem közlekedik: XII. 24.,31. Nem közlekedik: XII. 25., I. 1. Nem közlekedik: XII. 24. Indul Érinti Érkezik Hatvan 4:00 Rékas 5:16 Szolnok 5:27 Hatvan 5:15 Rékas 6:16 Szolnok 6:27 Hatvan 6:15 Rékas 7:16 Szolnok 7:27 Hatvan 7:15 Rékas 8:16 Szolnok 8:27 Hatvan 8:15 Rékas 9:16 Szolnok 9:27 Hatvan 10:15 Rékas 11:16 Szolnok 11:27 Hatvan 11:15 Rékas 12:16 Szolnok 12:27 Hatvan 12:15 Rékas 13:16 Szolnok 13:27 Hatvan 13:15 Rékas 14:16 Szolnok 14:27 Hatvan 14:15 Rékas 15:16 Szolnok 15:27 Hatvan 15:15 Rékas 16:16 Szolnok 16:27 Hatvan 16:15 Rékas 17:16 Szolnok 17:27 Hatvan 17:15 Rékas 18:16 Szolnok 18:27 Hatvan 18:15 Rékas 19:16 Szolnok 19:27 Hatvan 19:15 Rékas 20:16 Szolnok 20:27 Hatvan 20:15 Rékas 21:16 Szolnok 21:27 Hatvan 21:15 Rékas 22:16 Szolnok 22:27 Hatvan 22:15 Rékas 23:12 Szolnok 23:23 Szolnok 3:15 Rékas 3:27 Hatvan 4:25 Szolnok 4:33 Rékas 4:45 Hatvan 5:47 Szolnok 5:33 Rékas 5:45 Hatvan 6:47 Szolnok 6:33 Rékas 6:45 Hatvan 7:47 Szolnok 7:33 Rékas 7:45 Hatvan 8:47 Szolnok 8:33 Rékas 8:45 Hatvan 9:47 Szolnok 10:33 Rékas 10:45 Hatvan 11:47 Szolnok 11:33 Rékas 11:45 Hatvan 12:47 Szolnok 12:33 Rékas 12:45 Hatvan 13:47 Szolnok 13:33 Rékas 13:45 Hatvan 14:47 Szolnok 14:33 Rékas 14:45 Hatvan 15:47 Szolnok 15:33 Rékas 15:45 Hatvan 16:47 Szolnok 16:33 Rékas 16:45 Hatvan 17:47 Szolnok 17:33 Rékas 17:45 Hatvan 18:47 Szolnok 18:33 Rékas 18:45 Hatvan 19:47 Szolnok 19:33 Rékas 19:45 Hatvan 20:47 Szolnok 20:33 Rékas 20:45 Hatvan 21:47 Szolnok 21:33 Rékas 21:45 Hatvan 22:47 Újszász 4:52 Rékas 4:58 Szolnok 5:09 Szolnok 5:02 Rékas 5:12 Újszász 5: április Indul Érinti Érkezik Nagykáta 4:17 Rékas 4:58 Szolnok 5:09 Bp.Keleti 4:13 Rékas 5:58 Szolnok 6:07 Bp.Keleti 5:13 Rékas 6:58 Szolnok 7:07 Bp.Keleti 6:18 Rékas 8:10 Szolnok 8:19 Bp.Keleti 7:18 Rékas 8:49 Szolnok 8:58 Bp.Keleti 8:18 Rékas 9:49 Szolnok 9:58 Bp.Keleti 9:18 Rékas 10:49 Szolnok 10:58 Bp.Keleti 10:18 Rékas 11:49 Szolnok 11:58 Bp.Keleti 11:18 Rékas 12:49 Szolnok 12:58 Bp.Keleti 12:18 Rékas 13:49 Szolnok 13:58 Bp.Keleti 13:18 Rékas 14:49 Szolnok 14:58 Bp.Keleti 14:18 Rékas 15:49 Szolnok 15:58 Bp.Keleti 15:18 Rékas 16:49 Szolnok 16:58 Bp.Keleti 16:18 Rékas 17:49 Szolnok 17:58 Bp.Keleti 17:18 Rékas 18:49 Szolnok 18:58 Bp.Keleti 18:18 Rékas 19:49 Szolnok 19:58 Bp.Keleti 19:18 Rékas 20:49 Szolnok 20:58 Bp.Keleti 20:18 Rékas 21:49 Szolnok 21:58 Bp.Keleti 20:53 Rékas 22:38 Szolnok 22:47 Bp.Keleti 21:53 Rékas 23:38 Szolnok 23:47 Bp.Keleti 22:53 Rékas 0:44 Szolnok 0:53 Bp.Keleti 23:53 Rékas 1:38 Szolnok 1:44 Szolnok 3:00 Rékas 3:10 Bp.Keleti 4:42 Szolnok 3:30 Rékas 3:40 Bp.Keleti 5:12 Szolnok 4:02 Rékas 4:12 Bp.Keleti 5:47 Szolnok 4:22 Rékas 4:32 Bp.Keleti 6:07 Szolnok 4:42 Rékas 4:52 Bp.Keleti 6:27 Szolnok 5:02 Rékas 5:12 Bp.Keleti 6:47 Szolnok 5:22 Rékas 5:32 Bp.Keleti 7:07 Szolnok 5:42 Rékas 5:52 Bp.Keleti 7:27 Szolnok 6:02 Rékas 6:12 Bp.Keleti 7:47 Szolnok 6:22 Rékas 6:32 Bp.Keleti 8:07 Szolnok 7:00 Rékas 7:10 Bp.Keleti 8:42 Szolnok 8:00 Rékas 8:10 Bp.Keleti 9:42 Szolnok 9:00 Rékas 9:10 Bp.Keleti 10:42 Szolnok 10:00 Rékas 10:10 Bp.Keleti 11:42 Szolnok 11:00 Rékas 11:10 Bp.Keleti 12:42 Szolnok 12:00 Rékas 12:10 Bp.Keleti 13:42 Szolnok 13:00 Rékas 13:10 Bp.Keleti 14:42 Szolnok 14:00 Rékas 14:10 Bp.Keleti 15:42 Szolnok 15:00 Rékas 15:10 Bp.Keleti 16:42 Szolnok 16:00 Rékas 16:10 Bp.Keleti 17:42 Szolnok 17:00 Rékas 17:10 Bp.Keleti 18:42 Szolnok 18:00 Rékas 18:10 Bp.Keleti 19:42 Szolnok 19:05 Rékas 19:15 Bp.Keleti 21:07 Szolnok 20:05 Rékas 20:15 Bp.Keleti 22:07 Szolnok 21:17 Rékas 21:27 Bp.Keleti 23:12 Szolnok 22:17 Rékas 22:27 Bp.Keleti 0:12 Szolnok 23:17 Rékas 23:29 Nagykáta 0:09 18

19 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Csák László, 50 éves, nős, két nagykamasz fiúgyermek édesapja. Felemelő érzésnek nevezi, hogy hozzájárulhatott a térség sokmilliárdos pályázati sikereihez. Épül Szolnok, fejlődnek a települések. Munka mellett szerezett főiskolai diplomát. Szülei is szolnokiak, nyugdíjas tisztviselőként nemrég ünnepelték aranylakodalmukat. A Szabadidő Társulás vezetőjeként és civil szervezetek munkáját segítve kezdett a szolnokiakért dolgozni óta vállal feladatokat a szocialista párt képviselőinek parlamenti szakértőjeként. Nyolcadik éve önkormányzati képviselő, jelenleg az MSZP frakció vezetője. Képviselői előterjesztéseivel, javaslataival hozzájárult, hogy egy-egy önkormányzati döntés során a többség érdekei érvényesüljenek. Nem menekül a konfliktusok elől, de kerüli az öncélú kardoskodást. Azt vallja, hogy a térség és Szolnok fejlődése előbbre való a pártpolitikánál. Szakértőként és önkormányzati képviselőként szerzett tapasztalatai, ismeretei alapján bízik benne, hogy sikeres országgyűlési képviselő lesz. Az MSZP képviselőjelöltje március 24-én tartotta lakossági ISMERJÜK MEG JOGAINKAT Csák László Lakossági Fóruma fórumát a Művelődési Házban. A bemutatkozást követően tért rá célkitűzéseire: - Ma, ha valaki programot hirdet: a turizmussal kezdi. Meggyőződésem, hogy azokat a helyeket keresik fel legszívesebben az utazók, ahol a helyiek is jól érzik magukat, ahol a mindennapokban is jó élni. Ezért kell támogatni a települések fejlesztéseit. Szolnokra gondolva, a Holt-Tisza és az Alcsi-sziget élővé alakítása kitörési pont lehet. Képzeljük el, hogy a kiosztott parcellákon új lakóövezet épül, a sok fürdőző számtalan szolgáltatást nyújtó szabadstrandon frissül fel. Tudatosabb halgazdálkodást és telepítést követően ezrek hódolhatnak horgász-szenvedélyüknek. Magyarország legjobb vizén az új, nemzetközi edzőtáborban magyarok és külföldiek együtt készülhetnek sikersportunk világversenyeire. Az új szálláshelyek, szállodák fejlesztéseket, befektetőket, munkahelyeket és sok-sok vendéget hoznak. A térség fejlesztéséhez még több uniós pénz kell. Az ipari parkok és a térség vállalkozásainak támogatásával kell hozzájárulni a munkahelyek számának bővítéséhez. Új település-fejlesztési programok kellenek. Aktív családtámogatási rendszer kialakítását kezdeményezném, amely a harmadik gyermek vállalására ösztönöz. Fontos a jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer értékeinek megőrzése, minőségének fejlesztése. Folytatni kell a nyugdíjkorrekciós programot és a nyugdíjak értékállóságának megőrzését mondta el a képviselőjelölt. A fórum további részében a helyi gondokról folyt a beszélgetés, egyebek mellett az M4-es nyomvonalához kapcsolódó lehetséges kisajátításokról, az árvízi helyzetről és a munkahelyek hiányáról. A büntető-eljárás nyomozati szakaszának egyik legérdekesebb bizonyítási eljárási cselekményét, a felismerésre bemutatást fogom ismertetni. A felismerésre bemutatásra akkor kerül sor, amennyiben valamely személy, vagy tárgy felismerése céljából az szükséges. A terhelt, vagy a tanú részére legalább három személyt, vagy tárgyat kell bemutatni, valamint lehetőség van arra is, hogy fényképen, illetve fotóalbummal történjen a felismerés. Személyek felismerése esetén minden esetben független, a felismerő által nem ismert személyt kell bemutatni. A kérdéses személlyel a bemutatandóknak főbb ismertetőjegyeikben meg kell egyezniük, különösen tekintettel a nemre, életkorra, testalkatra, bőrszínre, ápoltságra, és megjelenésre. Tilos olyan személyt, vagy tárgyat bemutatni, akit, vagy amit a nyomozás során már nyilvánosan, előzetes bemutatással kutattak fel, vagy amelyet a felismerő személy a nyomozási cselekmények során láthatott. A felismerendő személyt, vagy tárgyat oly módon kell a többi között elhelyezni, hogy annak elhelyezése ne legyen feltűnő, a többi közül kirívó. Garanciális szabály, hogy a felismerést megelőzően a felismerőt részletesen meg kell hallgatni arról, hogy milyen körülmények között észlelte korábban a személyt, vagy tárgyat, illetve nyilatkoztatni kell arról, hogy milyen ismertetőjegyek alapján fogja felismerni. A felismerésre bemutatandó személyek figyelmét a cselekményt megelőzően fel kell hívni arra, hogy a választásuk szerinti helyet foglalják el azért, hogy kizárt legyen a befolyásolás lehetősége. Tanú védelme érdekében szokásos a felismerést detektívtükörrel végrehajtani, amely kizárja, hogy az ilyen személyt fel lehessen ismerni, és kizárja a fizikai kontaktus lehetőségét. Holttest esetében a bűncselekmény helyszínén, vagy a vizsgálatának helyszínén gondoskodni kell a holttest rekonstrukciójáról. Az egész test, vagy akár testrész is bemutatásra kerülhet, azonban kegyeleti okokból nem érvényesül az a szabály, hogy legalább három másikat kell bemutatni. A felismerésre bemutatásnak köteles magát a terhelt, a tanú, a sértett és más személy magát alávetni, ellenszegülés esetén a terheltet kényszeríteni is lehet a közreműködésre, a többi alanyt rendbírsággal lehet súlytani. Az elvégzett eljárási cselekményt kép-, vagy hangfelvevővel rögzíteni kell. Forrás: évi XIX. törvény Dr. Korsós Csaba 19

20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április ANYAKÖNYVI HÍREK Dienes Zsombor február 3. Dienes Tünde Zr., Damjanich utca 6/a. Tóth Kevin február 9. Farkas Alexandra, Tóth János Zr., Külső-Alkotmány utca 23. Jó Egészséget!! HÁZASSÁG - Nem volt NÉVADÓ - Nem volt SZÜLTÉSEK Hoksári Katalin Julianna Rácz Katalin, Hoksári Gábor Zagyvarékas, Damjanich utca 7. Uring Máté február 18. Koroknai Andrea, Uring Sándor Zr., Külső-Pozsonyi utca 14. Tatár Zsófi Réka március. 10. Sándorfi Mónika, Tatár Gábor Zagyvarékas, Nádas utca 14. Lakatos Imre Zagyvarékas, Béke utca 30. Tata, március 18. Kállai Sándorné sz. Fábián Mária Zagyvarékas, Fürdő utca 3, Zagyvarékas, július 1. Kézér Gyuláné sz. Blaskovics Valéria Zr., Rozmaring utca 2. Zagyvarékas, július 28. Kovács Sándorné sz. Menkó Anna Újszász, Akácfa út 90. Zr szeptember 27. HALÁLOZÁS Szabó László Zagyvarékas, Csárda út 53. Szolnok, Skultéti Sándorné sz. Dóra Jolán Zr., Szent János utca 7. Szolnok, március 10. Fekete Sándorné sz. Zele Mariann Zagyvarékas, Hajó utca 1. Budapest, július 10. Nyugodjanak Békében! SPORT Labdarúgó szakosztály hírei A évi bajnokság tavaszi szezonjában több új játékos érkezett a csapathoz. Varró Tamás, és Vaprezsán Attila Tápiógyörgyéről, Konka Tamás Újszászról, Boros Péter (kapus) Besenyszögről. Visszatért a csapathoz a korábban Újszászon futballozó Czibak Attila és Serbán József. Távozott a csapatból, és jelenleg Újszilváson futballozik Tóth Csaba. 18. forduló: Pusztamonostor-Zagyvarékas 2-0 (0-0) Pusztamonostor, 50 néző, vezette: Csukás András. Összeállítás: Serucza - Simon, Erdélyi(Tóth), Vaprezsán, Szőllősi, Konka, Major, Hajdú(Varró), Serbán, Czibak, Nagy. A mutatott játék biztató volt, de gólszerzési lehetőségeit sorra elpuskázta a csapat, így pont nélkül távozott Monostorról. Jók: Serucza, Vaprezsán. Antal Elemér: Jó iramú mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget, ám helyzeteinket sajnos most sem tudtuk értékesíteni. Ifi: 3-4. Gólszerzők: Józsa Attila 3, Bozsányi Krisztián. 19. forduló: Zagyvarékas-Szászberek 0-2 (0-2) Szolnok, Tiszaliget 150 néző, vezette: Forgács Ákos. Összeállítás: Serucza - Simon, Szőllősi(Major), Konka, Vaprezsán, Erdélyi, Hajdú, Czibak, Serbán(Szabó), Nagy, Józsa(Révész). Már az előjelek sem adtak okot a bizakodásra, ugyanis a kisszögi pálya állapota miatt a megyeszékhelyen kellett lejátszanunk a mérkőzést. Az eredmény is szinte lekopírozása volt a múlt hetinek, azzal a különbséggel, hogy csapnivaló volt a játékunk. Sorozatban így hatodik mérkőzésünket veszítettük el a bajnokságban. Jók: Simon, Konka. Antal Elemér: A második félidőben nyújtottunk elfogadható teljesítményt. Ifi: A mérkőzés elmaradt, egy későbbi időpontban lesz lejátszva. 20. forduló: Tiszabura-Zagyvarékas 4-3 (2-2) Tiszabura, 150 néző, vezette: Deák Ferenc. összeállítás: Serucza - Erdélyi(Pálinkás), Czibak, Hajdú(Vaprezsán), Serbán, Konka, Szőllősi, Simon, Révész, Major, Józsa(Szabó). Gólszerzők: Serbán (13.), Czibak (32.), Révész (78.) A legszomorúbb a vereségben -azon kívül, hogy ebben a bajnokságban zsinórban ez a hetedik volt- hogy attól a csapattól szenvedtük el, amelyet még mindig legyőztünk a korábbiakban. Ráadásul 2-0-ra is vezettünk már a mérkőzés során. Ennél csak jobb jöhet a későbbiekben. Jók: Serbán, Konka, Révész, Major. Antal Elemér: Saját magunkat vertük meg. Ifi: 6-2. gólszerzők: Boros Gábor, Nagy Gergő. 21. forduló: Zagyvarékas-Cibakháza 2-2 (1-0) Zagyvarékas, 150 néző, vezette: Földi János. össeállítás: Serucza - Simon, Szőllősi, Erdélyi(Tóth N.), Konka, Major(Vaprezsán), Hajdú(Nagy), Czibak, Serbán, Révész, Józsa(Szabó). Gólszerző: Révész 2 (12., 75.) Újra hazai pályán játszhattunk, kétszer is vezettünk, emellett közel 70 percig voltunk emberelőnyben, de ez is kevésnek bizonyult a győzelemhez. Ráadásul a 90. percben egyenlítettek a vendégek november 8-án győzött utoljára csapatunk a bajnokságban. Jók: Szőllősi, Konka, Révész. Antal Elemér: A csapat egész héten készült a győzelemre. Most már oldódni kell a feszültségnek. Ifi: Fehér András 2, Rácz Péter 2, Józsa Attila 2. Földes Barnabás 20

21 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 7. Kolláth Béla Emlék Torna U7-es korosztálya án, szombaton rendezték meg a hétéves gyermekek részére Kolláth Béla játékvezető emlékére alapított emléktornát, mely két helyszínen 16 csapat részvételével került sor. A 16 csapatot négy csoportra osztották a szervezők. A csoport: Szanda FS Szajol Kecskemét Békéscsaba B csoport: C csoport: Fegyvernek Szolnoki MÁV Lurkó (Szolnok) Szentmiklósi FS Kid FC Abony Jászberényi SE Monor SE Karcag SE D csoport: Tápiószentm. Szarvas SI Vasas Pasarét Zagyvarékas Az első mérkőzést a szülők elmondása szerint az eddig még jórészt veretlen Tápiószentmártonnal játszottuk. Az egyszer 20 perces mérkőzésen 5-0-ra sikerült őket legyőzni. A második mérkőzést a szarvasi sportiskola kis focistái követték, akiket 8-1 arányban sikerült legyőznünk. Így már csak 1 győzelem kellett a csoport elsőségéhez. Utolsó csoportmérkőzésünket a Fővárosi NB1-es Club utánpótlás csapatával játszottuk, előzetesben ettől a csapattól tartottunk legjobban, de végülis őket sikerült legnagyobb arányban legyőzni, kis focistáink 10-0 arányban győzedelmeskedtek. Így csoport elsőként várhattuk a további mérkőzéseket. Az eddigi mérkőzéseket Széchenyi Zöld Ház tornatermében játszottuk, az elődöntőre már át kellett utaznunk a Szandaszőlősi Általános Iskola tornatermébe. A C csoport első helyezettje, nagy riválisunk Törökszentmiklósról a Szentmiklósi focisuli labdarugói voltak. Eddig az egymás elleni mérlegünk: kétszer győztek ők, és kétszer mi, tehát 2-2, így ennek a mérkőzésnek nemcsak a döntőbe jutás volt a tétje. A mérkőzés elején kiegyenlített küzdelem volt, de ahogy az első gólt megszereztük elindult a gólgyártás. Végül 7-1 arányban győztük le őket. Az egyetlen gólját az ellenfél büntetőből szerezte. Ebben a korosztályban nincs szöglet, három kormer után büntető, vagyis félpályáról üres kapura kell rúgni a labdát. A döntő mérkőzést Békéscsaba csapatával játszottuk. Egy 2002-es kisfiúval megerősített Békéscsaba sajnos nagy falatnak bizonyult. A döntőt 3-1-re veszítettük el. Az ellenfél mindhárom gólját a 2002-es játékosai közül is ügyesnek mondott békéscsabai kisfiú lőtte, aki a torna gólkirálya is lett. Így 16 csapat közül a zagyvarékasi gyerekek a torna második helyezettjei lettek. A legjobb Szolnok megyei csapat mi lettünk. A torna legjobb játékosa a rékasi színekben játszó és edző Csinger Márk lett. A zagyvarékasi csapat tagjai: Csinger Márk, Deczki Márk, Fekete Kristóf, Konka Tamás, Polónyi Zsombor. Gratulálok a csapat minden tagjának, lelkes, ügyes és kitartó játékához. Tollaslabda szakosztály hírei február 13-án, Szegeden rendezték meg a Diákolimpia Országos Területi "B" döntőjét, melyen 4 megye (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok) általános és középiskolás diákjai vehettek részt, akik a megyei versenyekről kiharcolták a továbbjutás jogát. Iskolánkat az alábbi gyerekek képviselték: Timkó Titusz, Fábián Tamás, Mondok Zoltán, Rafael Richárd, Jánosi Dávid, Faragó Bence és Bogdán Tamara Erika. Diákolimpia Országos Területi Döntő Az Országos Döntőbe az első három helyezett játékos jutott tovább, aki az idén sajnos csak egy játékost jelentett iskolánk részéről: Bogdán Tamara Erika személyében. (Ugyanis az elmúlt években mindig 8-10 gyerekkel vettünk részt ezen a versenyen.) én kerül majd megrendezésre Salgótarjánban. dr. Tombor Attila szakosztályvezető 21

22 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április 2010.március én Salgótarjánban rendezték meg a Diákolimpia Országos döntőjét. A legnagyobb méretű és legtöbb játékost felvonultató hazai versenyen megyénkből 16 játékos állt rajthoz.(többek között Karcag, Szolnok, Zagyvarékas általános- és közép iskoláiból). Az alábbi eredményeket érték el diákjaink: a fiú 6. korcsoportban Révész Gábor (Pálfy SzkI) 3. helyezés, Kispál Zsófia 5. korcsoportban. (Varga K Gimnázium) 3. helyezés és Kispál Klaudia Kata 4. korcsoportban (Damjanich J. Ált. Iskola Zagyvarékas) 2. helyezést értek el. Kispál Klaudia Kata eddigi eredményeihez méltóan szerepelt a versenyen ezzel az ezüst érmével már a sokadik diákolimpiai érmét szerezte. dr. Tombor Attila szakosztályvezető Diákolimpia Országos Döntő Kispál Klaudia Katát és dr. Tombor Attilát köszöntötte a salgótarjáni tollaslabda diákolimpián elért eredményért Agócs Gyula Polgármester, Polónyi László igazgató és Dr. Kiscsatári Irén igazgatóhelyettes én, hétfőn Budapesten az OSC sportcsarnokban rendezték meg a Szabadságharc Emlékversenyt, (amely országos pontgyűjtő ranglista verseny is volt) immáron 30. alkalommal. Megyénkből a Szolnoki Honvéd SE-től és a ZKSE-ből neveztek versenyzők, az alábbi eredményeket érték el a versenyen: női egyes B kategóriában 1. Kispál Judit, 2. Csajbók Ágnes (mindketten ZKSE) Női A kategóriában 1. Kispál Klaudia (ZKSE) 3. Sándor Réka (Sz Honvéd SE). A vándorserlegeket a győztesek vihették haza egy év időtartamra.(a ZKSE-ből 2001-óta veszünk részt ezen a versenysorozaton többkevesebb sikerrel ben pl Tóth Adrienn már tudott győzni, de volt már bajnok 2-szer is Kispál Judit ( ) illetve 1-1 szer Csajbók Ágnes (2009), Csajbók Judit (2006) és Kispál Klaudia (2008) Az ünnepi hétvége badminton eredményei Dr. Tombor Attila szakoszt.vez Fönt balra: Sándor Réka, jobbra: Kispál Klaudia Kata Lent: Kispál Judit /háromszoros győztes/ 22

23 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ KÜLDJÖN EGY KÉPET! Tisztelt Szerkesztőség! Özv. Donkó Jánosné, Zagyvarékason a Széchenyi utcában március 18-án ünnepelte 90. születésnapját. Szombaton összegyűlt a család és köszöntöttük a nagymamámat. Nagyon hosszú, boldog életet kívánunk még neki. Betegsége elviseléséhez nagyon sok erőt és kitartást! Gratulált neki fia, menye, lánya, veje, unokái és dédunokai. Köszönettel és Tisztelettel: unokája Lakatos László Szomorú, de mégis sok szempontból tanulságos eseményre emlékezünk rovatunkban. 61 évvel ezelőtt is, április elején a húsvét megünneplésére készült községünk lakossága. A templomban villanyszerelési munkálatok folytak. Valószínűleg egy égve felejtett gyertya tüzet okozott. Plébániánk História Domusában így örökíti meg a tragikus nap eseményeit az akkori plébános, Pölös Antal év Április 12-én két villanyszerelő már befejezte volna a munkát. A padláson is elkészültek a vezetékekkel. Ekkor történt a baj. Temetésről jöttünk haza. Olyan nagy szélvihar volt egész nap, s délután még jobban erősödött a szél, hogy a lobogókat le kellett szedni, pedig férfiak vitték. A templomban néhány idősasszony takarított a villanyszerelők után, az egyik szerelő a sekrestyében fűzte a vezetéket a falba beépített csövekbe, a másik láncok után járt, amelyekre még csak gömbégők lettek volna függesztve, később csillárok. A lobogóvivők berakták a harangozóval helyükre a lobogókat, a pap még a temetőben levetette az egyházi ruhákat és a kántorral egyenesen a plébánia irodájába ment. Ekkor még semmi sem látszott. Nagyhét kedd, du. 4 óra perc lehetett. Háromnegyed öt óra tájban Bugyi Ferencné sírva szaladt be a plébániára. Ég a templom! A nagy és kistorony között a padláson keletkezett a tűz és fellángolva a pala felett a széltől hajtva szaladt végig a padláson és a tetőn. Szinte lehetetlennek látszott a mentés. A harangozó azonnal félreverte a harangokat, a malom szirénázott. Perceken belül talpon volt az egész község menteni. A tűzoltók helyből Virág Imre vezetésével, Tihanyi László, Dora Boldizsár tanult fiatalemberekkel azonnal a nagy torony mentésébe fogtak. A hívek minden lehetőt megtettek szinte az önfeláldozásig. Fiatalok, felnőttek, férfiak, nők, öregek még a cigányok is. Mindenki mentette a menthetőt. Az újszászi tűzoltók is gyorsan átjöttek, és hősiesen bekapcsolódtak a mentésbe. A szolnoki tűzoltók 6 óra előtt már a Zagyvából szívatták a vizet. Derék parancsnokuk Rácz János derekas és kemény munkát végzett. A plébános az oltáriszentséget két részletben hozta ki két áldoztató kehelyben és végül a szentségtartóban. A hívek a berendezést mentették csodálatos odaadással, sokan sírva, de hová (helyezzék biztonságba)? A szél olyan erős volt, az áttüzesedett pala ropogva, messze szétszállva hullott, a szomszéd házakat is locsolták. Úgy látszott, a plébánia is leég, onnan is hurcolkodni kellett. Ettől a Jó Isten megőrzött bennünket. További tűz nem lett. 23

24 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hét-nyolc óra között már lokalizálódott a tűz, de be is fejezte munkáját: a templom tető nélkül maradt. Az orgona 99%-ban tönkrement. A szobrok, kisoltárok megmentődtek, szószék, főoltár, középső padsorok erősen megrongálódtak. A tűzoltókkal kb. egy időben megérkezett a rendőrség, detektívek, vármegyei tisztviselők, főispán. Választás előtt voltunk egy hónappal. Nem lehetett nyugodni, hogy politikai színezete legyen a nagy kárnak, templomégésnek. A nép önfeláldozó mentése ennek ellene is mondott. Másnap újra megmozdult a falu a templomért. Romokat takarított és a vallásos érzésnek, kegyeletnek legszebb példáit adta. Így megkaptuk a Zagyvaparti iskola nagytermét az istentisztelet helyéül, a szertárt sekrestyéül és április nagyon szomorú nagyheti szertartással innen indultunk. Olyan nagyszombati körmenetre, amelynél népesebb még talán nem volt Rékason, olyan nagy tömegű húsvétvasárnapi nagymise, amilyet plébános se látott községében. A harang hívó szavára rövid idő alatt összesereglett falubeliek bátor önfeláldozással vettek részt a tűz oltásában és az értékek mentésében. Példaértékű helytállásról tanúskodik április 12-e krónikája. A tűzesetet követően készült a tetőszerkezet nélkül maradt templomunkról a kép, melynek beküldője: Simon Imréné-Csomor Irén, Damjanich úti lakos. Cinka István KÉPVISELŐ-TESTÜLET Összefoglaló a február 11-én megtartott üléséről (A testületi ülések, illetve közmeghallgatás teljes anyaga a könyvtárban hozzáférhető) Távolmaradt képviselő: -- Jelenlévő meghívottak és érdeklődők: Balla Tibor a Szolnoki Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettese, Juhász Tibor az Újszászi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Kaszanyi Lajos körzeti megbízott, Schönberger Gábor körzeti megbízott, Szekeres Attila a polgárőrség elnöke, Szuróczki József településőr, Fekete Gáborné a Margaréta Egyesület elnöke, Szekeres Ferencné bölcsőde vezető, Csasztvanné Ballók Éva művelődési ház igazgató, Jánosi Lászlóné főtanácsos, Kovács Boglárka főelőadó. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről. 2. Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről, a bűnmegelőzési munkáról. 3. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről. 4. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására. 5. Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár beiskolázási tervének jóváhagyására. 6. Javaslat az I. sz. háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésére vonatkozó szerződés jóváhagyására. 7. Javaslat a bölcsőde és az iskola infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. 8. Javaslat a bölcsődei étkezési térítési díj emelésére. 9. Előterjesztés a Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére. 10. Javaslat a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és a szakmai programjainak jóváhagyására. 11. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztására. 12. Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 13. Előterjesztés az ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 14. Javaslat a Remondis Kétpó Kft társasági szerződésének módosítására. 15. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 16. Javaslat a falunap tartására vonatkozó pályázat benyújtására. 17. Javaslat a leégett kisszögi sörkert felújítására. ZÁRT ÜLÉSEN: Javaslat a megyei kitüntető díjak adományozására. Szunyogh István telek felajánlásának megtárgyalása. INTERPELLÁCIÓK: Polónyi László: A képviselő-testület megbízott fénymásoló vásárlásával a Polgármesteri Hivatal részére 500 e Ft értékben. Nem vásároltunk, hanem lízingszerződés alapján 2,20 Ft/lap díjért bérelünk, ami 4 év után a tulajdonunkba kerül. A bérleti ár igen kedvező. Három ajánlattevő közül választottuk ki alkuval a legkedvezőbbet. Zoufal Béla: Kérésem volna, hogy Dr. Csepi Lajos körforgalommal kapcsolatos levele a körforgalom megvalósulásának elmaradásáról - jelenjen meg a helyi újságban. Nagy Gábor: Sokat gondolkodtam, szót kérjek-e vagy sem. Feljelentettek az ügyészségen az egyik képviselőtársam nevében azért, hogy hogyan viselkedek a közhasznú alkalmazottakkal. Nemcsak 24 ellenem, hanem munkatársaim ellen is szólt a névtelen bejelentés. Szerintem a feljelentés összefügg Rácz Lajos munkaügyi perével. Jánosi Andrea főtanácsos is írt feljegyzést a képviselő-testületnek, mert őt is megemlítették a névtelen bejelentésben. Felháborító és aljas rágalom, ami a feljelentésben szerepel. Több olyan személy neve is szerepel benne, aki már meghalt. Nem akarom a képviselőtársaimat meggyanúsítani, tudom, hogy nem közülük került ki a feljelentő. Azért említettem mindezt, hogy a képviselők is ismerjék ezen tényeket. Foglalkoztatunk és válaszul feljelentést kapunk. Agócs Gyula: Az Út a munkához programban foglalkoztatunk több dolgozót állami támogatással. Sajnos sokan nem tudnak alkalmazkodni a munkához, nem tudják elviselni, hogy a munkaidő alatt dolgozni kell, és el kell végezni a kiadott feladatot. Emiatt munkaidőben inkább kártyázgatnak, a lapátot támasztják. Elküldtük emiatt, a szerződés lejárta előtt a közhasznú dolgozót és munkaügyi per lett belőle. A pert elvesztettük, mert az illető betegállományba ment az elküldés napján. Ugyan az első nap csak figyelmeztettük a dolgozókat, másnap mindenki részére kiosztottuk a kaszálni való területet, de volt, aki egy kaszavágást sem végzett. Rácz Lajost is emiatt küldtük el, még mielőbb orvoshoz ment volna. Rácz Lajos nyújtott be a munkaügyi bíróságon panaszt, és az ítélet alapján a félhavi bérét ki kell fizetni. Ennek a bírósági pernek voltak tanúi a mi részünkről és Rácz Lajos részéről is. Vélhetőleg ebből indult ki a jelenlegi feljelentés és Nagy Gábort támadják, kifogásolják a szigorát. Nagy Gábor a lakosság többsége, a képviselők és az én véleményem alapján is jól végzi a munkáját. Hangsúlyozom, Nagy Gábor az a műszaki vezető az önkormányzatnál,

25 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ aki jó pár évre visszatekintve ismereteim szerint a legjobb vezető, mert próbál fegyelmet tartani azok között is, akik nincsenek hozzászokva a munkához. Italozásért, munka megtagadásért is elküldtünk már közhasznú dolgozót, de nem lett belőle munkaügyi per. 1. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről. Agócs Gyula polgármester tájékoztatója: január 31.: Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület vasárnapi összejövetelén, évi nyitóértekezletén köszöntöttem az egyesület tagjait az évkezdet alkalmából. A jó hangulatú vasárnap délutáni eseményen jelen volt Szalay Ferenc országgyűlési képviselő és Kis Gyula helyi képviselő-testületi tag is február 3.: A községi Nőklub nevében és szervezetében is átalakult. Elhatározták, hogy a kívánalmaknak megfelelően bejegyeztetik magukat a cégbíróságon. Ennek megfelelően új alapszabályt kellett elfogadniuk és az előírtak szerint megfelelő számú vezetőséget kellett választaniuk, valamint új nevet is választottak Zagyvarékasi Margaréta Egyesület néven. Az egyesület elnöke Fekete Gáborné lett. 2. Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről, a bűnmegelőzési munkáról. Agócs Gyula polgármester a melléklet tájékoztató ismertetése után felkéri Juhász Tibor őrsparancsnokot esetleges szóbeli kiegészítése megtételére. Juhász Tibor őrsparancsnok: Köszönöm az anyagi és erkölcsi támogatást a képviselő-testület részéről január 1-től kezdtem a munkámat az őrsön. A elmúlt év tavaszán, május 1-én került kinevezésre Kaszanyi Lajos főtörzsőrmester, de sajnos az 5 fő közterületi állomány hiány miatt, az általános járőrszolgálathoz kellett beosztanom. Kaszanyi Lajos a kmb-s szaktanfolyamot is elvégezte és ez év februárjától került beosztásra területre. Ez év októberétől 1 fővel több lesz az állományi létszám, így sokkal több lesz a rendőri jelenlét. Számítógépet tudtunk biztosítani a zagyvarékasi irodahelyiségbe, így panasz felvételt, kihallgatást is tudnak végezni a körzeti megbízottak. Reményeink szerint a mostani végzősökből 1 fő felvétele megvalósul, valamint Kincses Dávid tanuló, aki zagyvarékasi lakos, szintén a mi őrsünkre fog kerülni. Ez azt eredményezi, hogy a létszámunk stabilizálódni fog. Nyilván nehéz egy fő körzeti megbízott szolgálata, láttuk ezt a májusban lévő vonulás alkalmával. Nem túlzottan jó hír, hogy a segélyek összege családonként csökken, amit apróbb lopások tekintetében érzünk. Sajnos a falopások folyamatosak. Terepjáró gépkocsink nincs, így a mezei, erdei utakon nem tudunk közlekedni. Ebben esetleg igényünk lenne, ha tudnának segítséget nyújtani. Voltak ugyan feszültségek és heves viták a kulturális és sport eseményeken, de komolyabb probléma nem keletkezett. A falunap, sportnap komolyabb incidens nélkül lezajlott. Ez évben a választás körüli tevékenységek a feladatunk. Ne legyen rá szükség, de ha kérik, előzetesen bombakutatást tudunk végezni a szavazóhelyiségekben. Balla Tibor alezredes: Kapitányságvezető úr más hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen. Kiegészíteném az elhangzottakat. Őrsparancsnok említette a szolgálati gépjárművet, ami Zagyvarékason lenne tartósan és az állandó rendőri jelenlétet a településen. Most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy meglátjuk a jövő kormánya milyen dotációt fog adni. Jelenleg ezt nem tudjuk biztosítani. Ez a kormányzati szándéktól, akarattól nagyban függ. A meglévő keretünket nem léphetjük túl. Az üzemanyag-támogatást az önkormányzattól köszönettel vesszük és elfogadjuk. A körzeti megbízottak számának növelésével kapcsolatban nyilatkozatok hangzanak el, de azt tudni kell, nem tehetünk ide sem és máshová sem éves, rendészeti szakközépiskolából kikerülteket, mert csekély tapasztalattal rendelkeznek. Az utcán, közterületen járőri szolgálatot egyedül nem láthatnak el, míg a szakmát el nem sajátítják. Gépjárművezető engedéllyel rendelkezőnek is külön vizsgát kell tennie, hogy rendőrségi járművet vezethessen. Ez is belső szabályzat. Nagyon kevés állományban lévő rendőr az, akiről felelősen úgy dönthetek, hogy önállóan intézkedő körzeti megbízott lesz. Nem elegendő egyfajta akarat és szándék. 76 főt irányítok, nagyon kevés a jelenlegi állományban lévő rendőr, akiből önállóan intézkedő körzeti megbízott lehet. A kmb-s állományt ki kell nevelni, ahhoz legalább 2 év gyakorlat kell. A polgármester úr plusz 1 fő körzeti megbízotti állományt kért, ez folyamatban van, lassacskán de meg fog valósulni. Kiemelném, a évi a bűncselekmények száma 2008-ra kétszeresére nőtt. Ennek az oka főként a bűnözői körök megjelenése a településen, valamint a rendőri létszámhiány. Remélem, tapasztalták a fokozott rendőri jelenlétet ezt követően és azt, hogy a különböző szolnoki akciócsoportokkal meg tudtunk 25 jelenni a településen. Így 2009-ben 143- ra csökkent a bűncselekmények száma, ami pozitív változás és reméljük, nem fog rossz irányba fordulni. Úgy tűnik, hogy a létszám is stabilizálódik a rendőrőrsön. Zoufal Béla: A járőröknél lévő mobiltelefon hónapok óta nem elérhető. Pótolják? Igen rossz a Vodafone lefedettsége, a Pannon-os jobb lenne. A hivatal telefoncsomagján belül oldjuk meg. Juhász Tibor őrsparancsnok: Schönberger Gábor körzeti megbízottnak van T-Mobile-os telefonszáma, ami ismert. A régi 70-es számunk még nincs feltöltve, de már nem is lesz, mivel a kártya közben lejárt. Most mérték fel a telefonszükségletünket, így talán a jövő héten már lesz elérhető mobiltelefonunk, a számát közölni fogom. Zoufal Béla: A terepjáróval kapcsolatban elmondanám, Szabó Béla felajánlotta, hogy segít ha szükséges. Kis Gyula is említette, hogy éjszakai járőrözésre gépkocsit ajánl fel. Fel kell venni a kapcsolatot Szabó Bélával. A beszámolóban szerepel, a jogtalanul megszerzett javakat a bűnözők helyben értékesítik, tehát az orgazdák felderítése is fontos feladat. A térfigyelő rendszer megvalósulásával a falun belüli mozgások ismertek lesznek. Juhász Tibor őrsparancsnok: 1 fő körzeti megbízottnak nem egyszerű intézkedni a fatolvajokkal szemben. Zoufal Béla: Bűnelkövetők a falun belül egy körzetben laknak, így azokat a területeket kellene figyelni. Juhász Több őrsparancsnok: A járőrök éjszakánként figyelik azokat a bizonyos területeket, azon részeket, ahonnan várható a bűnelkövető. Az idősek biztonságérzetének növelése érdekében felhívással éltünk a helyi újságban, hogy mire figyeljenek és jelezzék felénk észrevételeiket. Zoufal Béla: Az utazó bűnözők is megjelennek a faluban. Szerintem be kell tiltani a faluban a házaló árusítást. Juhász Tibor őrsparancsnok: Főleg az időseket, egyedülállókat keresik fel a házaló árusok. A jogosulatlan kereskedelemmel bűntényt követtek el, így pl. láncfűrészt, de fát is árultak és jelezték is részünkre. Zoufal Béla: A körzeti megbízotti iroda állapotát is kifogásolja az őrsparancsnok a beszámolóban, de ez már változott az év eleje óta. Juhász Tibor őrsparancsnok: A körzeti megbízott hivatalos, szolgálati iratot lemezszekrényben tarthat, tárolhat, amely még a zagyvarékasi irodában nincs. Esetlegesen bútorzat tekintetében kérnénk segítséget. Zoufal Béla: Nem szól a beszámolóban

26 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ a zagyvarékasi Polgárőrségről. A Polgárőrség hogyan működik? Juhász Tibor őrsparancsnok: Rendszeres a kapcsolattartás Zagyvarékason a szolgálatban lévő polgárőrökkel, valamint annak vezetőségével. Zoufal Béla: Az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint az erdőgazdálkodónak őriztetni kell a területet a lopás elkerülése végett. Megjegyzésem: az intézkedő rendőrök elkobozhatják a fát, viszont a gépjárművet nem. Juhász Tibor őrsparancsnok: Az újszászi őrsön kisteherautó és személygépjármű is van lefoglalva. Zoufal Béla: A beszámoló elfogadását javaslom. Kis Gyula: Egyik legfontosabb napirendünk Zagyvarékas község közbiztonságának helyzete. Nagyon örülök, hogy személyesen elmondhatjuk problémáinkat. Egy kis negatívumot is jegyeznék meg a rendőri munkával kapcsolatosan. Természetesen megértem, hogy nehéz a helyzete a rendőrségnek, és azt is, hogy miért jutott ide országosan a közbiztonság. A rendőrség tehetetlen a bűnözőkkel szemben. Szomorú az, hogy jelenleg nincs két körzeti megbízott a faluban. Amikor korábban volt, akkor stabil volt a közbiztonság. A választáskor az a kormány jusson hatalomhoz, amelyik a közbiztonságra nagy hangsúlyt fordít, és megvédi a lakosság vagyonát, és vigyáz az emberek nyugalmára. A telefonról már többször beszéltünk. A hivatalnál Pannonos telefoncsomag működik, melyből a szolgálatban lévő rendőrnek adhatnánk. Kérdezem, az apró lopásokon mit értünk? Apró lopás: pl. csokoládé a boltból, de a malac, a tyúk, a tehén az már nem minősíthető ennek. A bűnözők már hólánccal mennek fát lopni és speciálisan átalakított gépjárművel, üzletszerűen lopják a fát. Tehát a bűnözők mindig egy lépéssel előbb járnak, mint a rendőrök. Nagyon szívesen segítünk a zagyvarékasi lakosság érdekében üzemanyag támogatással, de ki vállalja azt, hogy saját gépjárművel elmegy a rendőrrel bűnözőt üldözni? Másnap a gépjármű tulajdonosán állnak bosszút a bűnözők. Állampolgári bejelentés nincs, már csak névtelen levél, mert nincs aki megvédje az állampolgárt. Hol vannak az idősebb rendőrök? Nincsenek. Itt csak fiatal rendőrök vannak. Rendőröknek hatalmat kell adni. Aki 11 óra után kinn van, rákérdezni miért járkál a faluban? Mit teszünk azzal a gépkocsival, melynek rendszáma sincs és falopásnál használják? Meg kell akadályozni először, hogy ne tudják ellopni se a fát, se mást. Szépek a statisztikák, de a valóságban nem így alakulnak. Faragó László: A beszámoló alapján a bűnesetek többsége vagyon elleni. Általában kültéri lopások, rablások, betörések, melyeket idős, egyedülálló személyek sérelmére követnek el. Ma Zagyvarékason az idős emberek becsukják az ajtót este, és nem tudják mire ébrednek fel. Gomba módra szaporodnak a riasztók a lakóházaknál, de ha megszólal, nem tudják, kihez forduljanak. A 107-et lehet hívni, de amikorra a bejelentést meg tudják tenni, már késő. Az idős emberek segítségre várnak. Leírják kik, milyen módon követik el, és milyen módon tudnak a bűnözők megélni. A rendőrség tegyen arról, hogy legyen szemtanú, legyen foganatja az intézkedéseiknek, és akkor változik a helyzet. A lakosság ezt várja elsősorban a rendőrségtől. A politikában azt mondják, hogy szélsőséges irányba mozdul el a polgárok egy része. Ha nem tesznek semmit, akkor nagyon meg fognak lepődni a választások után. Balla Imre alezredes: Az Alkotmánybíróság 1993-ban semmisítette meg a Btk. hatóság és hivatalos személy megsértése vétség elkövetésével kapcsolatos rendelkezését. Manapság a rendőr csak kérhet. Korábban lehetett a KRESZ szerint rendszám nélküli járművel közlekedni, ami jelenleg már bűncselekménynek számít. Az élet elleni bűncselekmények, betörések lopások sértettjei bárki lehet, de inkább azokat keresik meg, akik egyedül élnek. Megelőzni nagyon nehéz, üldözni is, de nem vigasztalja az időst, hogy megtaláltuk a tettest, de a lopott tárgyat, a pénzt nem. Az időseket felkeressük és felhívjuk figyelmüket, mire figyeljenek. Kérem, hogy az idősek vigyázzanak magukra, egymásra, szomszédjukra. Nem tudni mennyire segítőkészek a településen az emberek. 4 fő körzeti megbízott beállításával folyamatos rendőri jelenlétet tudnánk biztosítani a településen, de erre nincs lehetőségünk jelenleg. A helyi újságban az áldozattá válást kell hangsúlyozni és megelőzni. Polgárőrök mellett megjelenik a településőr, ami talán segít a településen. Juhász Tibor őrsparancsnok: Az apró lopásokon az értem, mikor nincs mit enni, ellop két paradicsomot. Minél nagyobb a szegénység, az ilyen cselekmények annál inkább elszaporodnak. Szerintem igen sok bejelentés érkezik, amire tudunk reagálni. A terepjáróval kapcsolatban nem magánszemélyre gondoltam, Esetleg a Polgárőrség részére lehetne olyan gépkocsit adni, ami terepjáró, és akkor már nem a saját vagyonával menne a bűnözőt üldözni. Ne magánember jöjjön el velünk, április hanem pl. polgárőr. Volt rá példa, hogy aki segített a bűnözők üldözésében, másnap a gépjárművének kerekét kiszurkálták. Kézér Zoltán: Úgy gondolom, nagyot fordult a világ. A riasztóra, az idősek félelmére gondolok. Nem a bűnözők vannak rács mögött, hanem mi magunkat kényszerülünk rács mögé. A bajok forrását visszavezetném az oktatási rendszerünkhöz. Az oktatás csapnivaló. Nem a szakmára, hanem arra a nevelőmunkára gondolok, amit rákényszerítenek a tanárokra. A katonaság eltörlését sem helyeseltem. Sem az oktatási rendszer, sem a szülő, nem neveli a gyerekbe az idősek tiszteletét. A telefonnal kapcsolatban elmondom, hogy saját zsebből nyilván senki nem tölti fel a munkavégzéshez szükséges telefonkártyát. Az 5 éves gyermek kezében is ott van a telefon, de a rendőrségnek nincs! Zagyvarékason településőrként két fő olyan személy kerül felvételre, akik nem ijednek meg saját árnyékuktól. Elismerem, nem egyszerű a rendőrök munkája, hisz nincs hatalom a kezükben. Akkor a településőr kezében vajon milyen lehet? A településőr rendszer egy kis biztonságérzetet sugall a lakosság felé, aminek gyakorlati jelentősége kétséges. Az autóval kapcsolatban csak annyit, vásároljon terepjárót az önkormányzat és azt csak Zagyvarékason használják a rendőrök. E témáról többet kellene tárgyalnia a testületnek. A választásokkal kapcsolatban, emberek a radikalizmus irányába tolják el véleményüket, a 20 év demokráciája vezetett el idáig, hogy a semmitmondó politikának nem hisznek. Annak a pártnak fognak bizalmat szavazni, aki a kisember problémájának hangot ad. Juhász Tibor őrsparancsnok: Kértem a telefon feltöltését, ami addig húzódott, míg a kártya lejárt. A 107 telefonszámon a megyei és városi ügyelet jelentkezik, aki továbbítja a járőrszolgálatnak az üzenetet. Kézér Zoltán: A 107-es számot személytelennek tulajdonítják a lakosok. Csókási Mihály: Ha tovább romlik a közbiztonság helyzete, akkor a település élhetetlen lesz. Juhász Tibor őrsparancsnok: Legtöbb esetben a bűnözőkre csak szabálysértési bírság szabható ki. A nehezen beszerzett bizonyítékainkra pedig többször azt kapjuk, hogy nem elégségesek. Nyugalmasabb a falu, ha börtönben vannak a sorozatos bűnelkövetők, tehát összegyűlik nekik annyi bűneset, hogy letöltendő büntetést kapnak. Polónyi László: Több rendőri jelenlétet kérnék és azt, hogy a razziák folyamatosan legyenek. A telefon kérdést is tegyük helyre. 26

27 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Juhász Tibor őrsparancsnok: A razziák folyamatosak. A Szolnoki kapitányság részéről éjszakánként is folyamatos a rendőri jelenlét a településen. Balla Imre alezredes: Az anyagiak felett nem én diszponálok, így nem tudom megígérni, hogy a jövő héten lesz a körzeti megbízottaknak telefon. Egyelőre felmértük, lejelentettük kik azok a körzeti megbízottak, akik nem rendelkeznek telefonnal. Egy felmérésből nem biztos, hogy kézzelfogható eredmény származik. Nyemecz Ferenc: Az elmúlt évi 250 e Ft-os önkormányzati támogatásból telefonra nem lehet fordítani? Juhász Tibor őrsparancsnok: Nem lehet e célra fordítani. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Olyan információ jutott tudomásunkra, hogy valamiféle igazolásokkal rendelkeznek a falopásban érintett elkövetők. Kérdezem, van-e arra lehetőség, hogy a fás területek tulajdonosaitól beszerezze a rendőrség a kiadott engedélyt, igazolást? Előfordult ugyanis, felmutattak olyan igazolást, hogy meghatározott területen fakivágást végezhetnek. Az vehető észre, hogy a fával rakott kerékpárral besurrannak az előre kinyitott kapukon, de előfordult, hogy rendőri ellenőrzéskor felmutatták az engedélyt, igazolást. Ha ilyen van, akkor pontosan tudni kell, kinek a területéről és milyen fára kaptak engedélyt kivágásra. Ha cserjére vagy bokorra kaptak engedélyt, akkor cm vastag fát nem vihetnek el. A körzeti megbízottak helyzetének könnyítése érdekében tettem fel a kérdésem, valamint azért mert itt jelenlévő településőrnek is tiszte ennek figyelése és jelzése. Juhász Tibor őrsparancsnok: A Közútkezelő Kht. adott ki engedélyt a bekötőút szélén bokorirtásra, és 1 db nyárfa kivágására. Tudunk róla kik vágták ki. Újszászon a Nefag Rt is adott fakivágási engedélyt az erdőbe. Sajnálatos módon az erdésztársaság képviselője rendszeresen nincs jelen, ezért nem minden szállítmány jutott el a Nefag Rt részére. A MÁV-tól, a Közútkezelő Kht-tól kérnek és kapnak is engedélyt, főként bokorirtásra, cserjézésre. Az Erdőgazdálkodó adhat ki engedélyt fakivágásra, a tulajdonos semmiképpen. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Nem biztos, hogy az erdőből viszik a fát, tehát a fával érintett területek tulajdonosait kérdezzük meg. Borzasztóan kellemetlen, folyton jelzéssel élünk a rendőrök felé és az engedélyt mutatják az arcunkba nevetve. Juhász Tibor őrsparancsnok: Volt már rá példa, hogy a vasút melletti részt tisztították a bokroktól, viszont a szomszédos erdőből kivágták a fát, ami már bűncselekmény. A szabálysértéssel kapcsolatosan szeretnék egyeztetni a jegyzőnővel. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Más településre kellene irányítani a helyszíni szabálysértési bírsággal sújtott ügyfeleket, ha vállalják a bírság ledolgozását. Agócs Gyula: Ez is visszavezethető a törvény gyengeségére, a közmunkások szándékosan nem dolgoztak. Nem tudjuk, mi lenne a jobb megoldás. Juhász Tibor őrsparancsnok: Falopás szabálysértés, ha több van ellene, az üzletszerűség rábizonyítható, megállapítható. Nagy Gábor: Zagyvarékas közigazgatási határán belül történt a fakivágás, ezt be kellett volna jelenteni az önkormányzatnak, ha történt engedély kiadás. Jelzem nekünk minden alkalommal útkezelői biztosítást kell, hogy fizessünk. Kis Gyula: Tudunk róla, ki ad ki engedélyt, hisz képviselőtársunk is adott ki. Még direkt adunk engedélyt, hogy hagy lopják a fát. Juhász Tibor őrsparancsnok: Akinek nem adtak ki favágásra engedélyt, az pedig elviszi annak az udvarára, akinek van engedélye, így válik legálissá a falopás. Zoufal Béla: Nem én adtam ki az engedélyt, hanem a KÖTIKÖVIZIG szakaszmérnökség a CKÖ-vel karöltve. Az engedély a fűzfák csonkolására szól. Ezt a hivatalban is tudják. 12 családnak adtunk engedélyt és keményen dolgoznak, csak a gátőrház előtt tudnak elmenni, és ezt mindennap ellenőrzöm. Kis Gyula: Nem reagálok rá. Agócs Gyula: Köszönöm az őszinte véleményeket. Kérem a rendőrség vezetőit, hogy a jelentésben foglaltak szerint javuljon tovább a helyzet, ahogyan azt szeretnénk. Szeretném hangsúlyozni, hogy elhangzottak nem csak a képviselők, hanem a lakosság véleményét is tükrözik. Ha a bűnözés nem is szüntethető meg, de jelentős mértékben csökkenthető. A 3 település közül Zagyvarékason a legroszszabb a közbiztonság. A helyi újságban a rendőrség által megjelentetett biztonsági tanácsokat valamennyien megszívleljük, és kérjük továbbra is a rendőrség hathatós segítségét. A képviselő-testület az Újszászi Rendőrőrs parancsnokának a közrend- és közbiztonság helyzetéről, a bűnmegelőzési munkáról szóló tájékoztatóját - egyhangú szavazással - tudomásul veszi és elfogadja. 3. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről. Agócs Gyula polgármester a melléklet 27 szerinti írásos beszámolót ismerteti. Hozzászólások: Kis Gyula: A polgárőrség taglétszámát növelni kellene. Szekeres Attila polgárőr parancsnok: 18 évvel ezelőtt alakítottuk meg a Polgárőrséget. Mindenkinek van tapasztalata az éjszakai szolgálattal kapcsolatban, miket kell továbbítani, mikor kell jelzéssel élni a rendőrség felé. A megalakulásunk idején elég jó volt a közbiztonság, de az utóbbi időben többen elvesztették a munkahelyüket, így a bűnözés elszaporodott. A nyugdíjas polgárőrökkel nappali szolgálatot tervezünk. A taglétszámunk közül többen nem vállalnak szolgálatot egész évben, ami nehezíti feladatunk végzését, így inkább létszámcsökkentést tervezünk. A rendőrőrssel megfelelő a kapcsolatunk. A nyugdíjas nappali szolgálatos polgárőrségre a falopások miatt is szükség volna. Polónyi László: Az elmúlt évben egyenruhára volt szüksége a polgárőröknek. Ebben az évben miben tudna az önkormányzat segíteni? Szekeres Attila polgárőr parancsnok: Tervezünk láthatósági mellény vásárlást. Kis Gyula: Nem ártana melegedő hely a polgárőröknek és ebben is tudna segíteni az önkormányzat. Hálásak lehetünk a polgárőrségnek, hogy szolgálatot vállalnak a lakosság nyugalma érdekében. Tisztelet és köszönet illeti a polgárőröket. Juhász Tibor őrsparancsnok: A polgárőrséggel megfelelő a kapcsolatunk. Agócs Gyula: Elismerés és köszönet illeti a polgárőrség munkáját. Többen már 18 éve végzik a feladatukat. Továbbra is várja a polgárőrség a fiatalok belépését. A képviselő-testület Szekeres Attila polgárőr parancsnoknak a Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolóját - egyhangú szavazással - tudomásul veszi és elfogadja. 4. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására. Agócs Gyula: Bár csökkent ez évben is a normatív támogatás, de biztonságosnak mondhatjuk az intézmények működését. Minden évben hangoztattuk a takarékoskodást, és most is erre kérem az önkormányzat intézményeinek vezetőit. A Pénzügyi Bizottság változatlan tartalommal javasolta a költségvetés elfogadását. Hozzászólások: Faragó László: Az intézmények vezetőitől ez a költségvetés elfogadható szintű működést biztosít ez évre is. Tehát szinten tartás került betervezésre és még kismértékű felújítás is be van kalkulálva. Igaz a költségvetés számánál megjelenik

28 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 50 millió Ft hitelfelvételi lehetőség is, ez akkor kerülne felvételre, ha tartalékkal nem rendelkezne az önkormányzat. Ezt az összeget a pénzmaradvány összege meghaladja. Úgy gondolom év végére 0-ra még nem fogunk kijutni. Polónyi László: Ebben a költségvetésben vannak tartalékok. Csókási Mihály: Ezek már a végleges normatíváink? Az intézmények nem sínylik meg a működésüket. Óva inteném a testületet a hitelfelvételtől. Ha már eddig nem kezdtünk nagy értékű beruházást, akkor most már ne fogjunk bele önerőből. Agócs Gyula: Saját erőből nem beruházunk. Ahhoz van önerőnk, hogy ha van kedvező pályázat, akkor pályázzunk. Nyemecz Ferenc: Úgy látom sok érdemleges hozzászólás nem hangzott el. A kiadási oldalt a tavalyival összevetve megállapítható, kb. majdnem ugyanaz. Van egy-két tétel, amit nem értek. Év végén 14 millió Ft bérmegtakarítás volt. Ez nem bérmegtakarítás volt, mert abból eredt, hogy túl volt tervezve a bér, ebből maradt meg és ebből osztottunk ki 7 millió Ft jutalmat. Év végén tehát ne az jöjjön elő, hogy ennyi megtakarítás lett, mert igazán nincs. Most a túltervezett összegek maradtak meg, így helyettesítés, szabadságmegváltás, jegyző helyettesítési, túlóra, amivel nem értek egyet. Ez összesen kb. 1 millió Ft-ot tesz ki. Mit jelent az, hogy 500 e Ft Cafetéria? Mi van ebbe benne? Én még ennyit nem hallottam. Az erre fordított összeg duplája, mint ami tavaly volt. Ezt mindenütt tárgyalásos úton érték el. Úgy érzem, ez magyarázatra szorulna, mit tartalmaz ez. Virágosításra, eddig 500 e Ft volt, most pedig 600 e Ft. A tervezett hiány 27 millió Ft-ról, 50 millió Ft-ra nő, így nem kellene ennyivel növelni ezt sem. Fűnyíró beszerezés is szerepel. Nem tudom szükséges-e? 500 e Ft benzin is szerepel fűnyíróra. Ebből igen sok benzin jut. Hová lesz ez az 500 e Ft benzin, nem tudom! Ha így tervezünk, akkor a kiadási oldal egy kicsit növelve lett. Polónyi László: Ha tudom azt a tendenciát folytatni, mint előző években, és ha közhasznút tudunk alkalmazni, akkor tudunk spórolni. Helyettesítést be kell tervezni. Előre még nem tudom pontosan mennyit. Jánosi Lászlóné főtanácsos: Igaz, hogy törvényileg nem kaphatnak szabadság megváltást, de az iskolánál van, aki nyugdíjba megy, annak van ez betervezve. Nagy Gábor: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy minden évben bővítsünk valamint. Az elmúlt évben is az 500 e Ftból bővítettük a virágágyások számát és minden évben két virágágyassal bővítettünk. Jánosi Lászlóné főtanácsos: Az előző években adott juttatások bruttósított összege a Cafetériára tervezett összeg mértéke. Ez évtől már járulék és adókötelezettség terheli ezeket a juttatásokat. Köztisztviselők részére az illetményalap meghatározott részéig adhatóak a juttatások (ruhapénz, szemüveg, étkeztetés, szakkönyv, üdülési csekk, folyószámla juttatás). Nagy Gábor: A tervezett 500 e Ft benzin költség keretet nem kifejezetten csak a fűnyírókba, hanem a földfúróba, az aggregátorba, a bozótvágókba is használjuk. Agócs Gyula: A költségvetésben szerepelő normatívák már végleges számok. A féléves beszámolónál látható lesz a teljesítés. Nem tragikus a költségvetés. Kis Gyula: Fontos ez a napirend. Egyes embereket érzékenyen érint. A polgármester úrtól kérdezem: a 10 millió Ft-ot meg lehet spórolni, vagy meg lesz spórolva? A megszorítások hogyan érzékelhetők a település költségvetésében? Az úthengert a békéscsabai hölgy adományából vásároltuk meg. Agócs Gyula: Nincs külön kezelve a békéscsabai hölgy adománya ahogyan a felhasználása sem volt feltételhez kötve, de a testület döntése alapján úthenger vásárlására fordítjuk. A képviselők részéről egyéb észrevétel nem hangzik el, a Pénzügyi Bizottság javaslatát a testület 10 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett minősített többséggel fogadja el. 5. Javaslat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár beiskolázási tervének jóváhagyására. Agócs Gyula: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár évi beiskolázási tervét a Pénzügyi Bizottság elfogadni javasolta. Az intézmény ez évben nem tervez beiskolázást a dolgozói részére. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár évi beiskolázási, továbbképzési tervét a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadja el. 6. Javaslat az I. sz. háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésére vonatkozó szerződés jóváhagyására. A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetértésben - az I. sz. háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésére vonatkozó szerződést - 9 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett - elfogadja és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza április Agócs Gyula polgármestert a mellékelt szerződés aláírására. A döntés alapján az önkormányzat az 1. számú háziorvosi szolgálat egészségház fenntartási költségeihez (víz, gáz, villany) ½ mértékben, tehát az összes fenntartási költség 1/8 részével - járul hozzá március 01-től. A szerződés értelmében Dr. Simon István háziorvos január 31-ig területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi vállalkozás keretében látja el a háziorvosi teendőket. 7. Javaslat a bölcsőde és az iskola infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. Agócs Gyula: Lehetőség merült fel, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére vonatkozóan, melyet a Pénzügyi Bizottság is támogatott. Egy településről csak egy intézmény pályázhat, így az általános iskola nem fogja benyújtani a pályázatot Hozzászólások: Jenesné Paróczai Erika jegyző: Kértünk árajánlatokat több helyről. Az öszszefoglalóban szerepelt, hogy 20 millió Ft a maximális támogatási igény, 10 % az önerő mértéke. Központi fűtés korszerűsítésre, WC, fürdőszoba átalakításra, nyílászárók cseréjére, továbbá padlóburkolat, PVC cserére, csempézésre, lambériázásra terveztük a pályázat benyújtását. Előnyt jelent a mozgáskorlátozottak figyelembevétele, erre is vonatkozott a tavalyi terv. Kérdezem a képviselőket, mire pályázzunk? Központi fűtés korszerűsítés, meglévő WC átalakítás, illetve a nyílászárók cseréje 5,5 millió Ft bruttóban. Mennyi összegig pályázzunk? A nyílászáró csere e Ft, festés e Ft, központi fűtés korszerűsítés e Ft, WC 656 e Ft, plusz a lambériázás, csempézés, padlóburkolat csere. Ha plusz pontot szeretnénk szerezni, akkor esetleg a tavalyi költségvetés alapján mozgáskorlátozottak WC-je is kialakításra kerülhet. Kérdés, tehát milyen nagyságrendig pályázzunk. Csókási Mihály: A fűtés korszerűsítésére áldozni kell. Szakmailag a bölcsőde vezető döntse el rangsorolva, hogy mit végezzünk el. A teljes munkát szavaznám meg. A pályázat 10 % önerőt igényel, így támogatom a pályázat benyújtását. Szekeres Ferencné bölcsőde vezető: A fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, kőműves munka és egyéb munkák összesen 12 millió Ftba kerülnének. Polónyi László: A képviselő-testületnek ne kerüljön többe, hogy pályázik, és papírt költ rá. A maximum összeget ne használjuk ki. A közbeszerzési értékhatár alatt maradjunk, így nem kell a közbe- 28

29 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ szerzéssel kapcsolatos plusz költségekkel járó eljárást lefolytatni. Faragó László: Maximálisan egyetértek Polónyi László képviselővel. Javaslom tehát, bruttó 10 millió Ft-ig pályázzunk fontossági sorrendben a bölcsőde vezető által rangsorolva. A reális ajánlatokban szereplő összegekkel pályázzunk. A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett - kinyilatkozza, hogy a vonatkozó rendelet alapján támogatást igényel a fenntartásában működő Zagyvarékas Községi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás: Teljes költsége: ,- Ft Támogatás (90 %): ,- Ft Saját forrás (10 %): Ft A képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja és a feladat ellátási helyet (bölcsőde) 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenti intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, a fejlesztéshez szükséges önerőt az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Agócs Gyula polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges fenti tartalmú nyilatkozatok megtételére. 8. Javaslat a bölcsődei étkezési térítési díj emelésére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: A térítési díj 5,5 %-kal történő emelését javasolta a Pénzügyi Bizottság. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzik el, a Pénzügyi Bizottság javaslatát a testület egyhangú szavazással minősített többséggel fogadja el. 9. Előterjesztés a Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Az Ügyrendi Bizottság javasolta elfogadását. A bérezés tekintetében kerül bele az a kitétel, hogy Kjt. szerint. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik felvetésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) alapján Zagyvarékas Községi Bölcsőde Vezetői (magasabb vezetői) állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: Meghirdető munkáltató: 29 Zagyvarékas Község Önkormányzata Meghirdetett munkahely: Zagyvarékas Községi Bölcsőde Meghirdetett magasabb vezetői kinevezés, beosztás: bölcsőde vezető A beosztásra történő kinevezés időtartama: 10 év A kinevezés kezdő napja július 1, megszűnésének időpontja: június 30. 1) A kinevezés feltételei: legalább öt év felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai kinevezést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés. 2) A vezetői kinevezéssel járó lényeges feladatok. az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása, a gondozók és egyéb beosztottak irányítása, felettük munkáltatói jogkör gyakorlása, szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek megteremtése, az előírt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, a költségvetés tervezési beszámolási és információ szolgáltatási feladatok ellátása, együttműködés a fenntartóval, a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátását nyújtó intézményekkel, az illetékes gyámhivatallal és veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, a gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 3) Bérezés a: közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv. szerint 4) A vezető beosztásához kapcsolódó juttatások: vezetői pótlék: a pótlékalap 200 %-a. 5) A pályázat benyújtásának helye: Zagyvarékas Község Polgármestere A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázat benyújtásának formája: zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni Bölcsőde vezetői pályázat A pályázat elbírálásának végső határideje: június 30. 6) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. 7) A pályázathoz csatolni kell: az iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát, a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a Gyvt. 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak a közzétételére. 10. Javaslat a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és a szakmai programjainak jóváhagyására. Jenesné Paróczai Erika jegyző: A bölcsödénél az SzMSz-ben a felvétel rendje kiegészítésre kerül: A gyermekek felvétele az alábbiak szerint történik: A Szülő megkeresi az intézményvezetőt, akinek jelzi a gyermeke felvételi igényét. Megkapja a felvételi kérő lapot, és azt kitöltve megfelel a kitételeknek, a bölcsőde vezető az elbeszélgetést követően bekéri a szükséges papírokat, egyezteti az adatokat. Írásban értesítést küld a döntésről/ elutasítás vagy felvétel /. A gondozónők előzetes egyeztetés után megkezdik a családlátogatást, és ezt követően megbeszélik a beszoktatás időpontját. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülőn, nevelőn, gondozón kívül kezdeményezheti: A gyermekjóléti szolgálat vezetője, A körzeti védőnő, A háziorvos, házi gyermekorvos, Szakértői és rehabilitációs bizottság, Szociális ill. családgondozó, Gyámhivatal, Jegyző. Az Ügyrendi Bizottság elfogadását javasolta. A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetértésben Zagyvarékas községi Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és házirendjét a melléklet szerinti szövegezéssel egyhangú szavazással elfogadja és jóváhagyja. 11. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztására.

30 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ A képviselő-testület a törvényben biztosított felhatalmazás alapján a helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaiként és póttagjaiként az alábbi személyeket választja meg, melyről egyhangú szavazás mellett dönt: 1. sz. szavazókör (Iskola út 12. sz.): Tagok: Szekeres Ferencné (Fecske utca 14.), Szabó Béláné (Csángó utca 1.), Bolyósné Wittmann Terézia (Koszorú utca 8.) Póttagok: Fekécs Istvánné (Koszorú utca 5.), Borsodi Barbara (Kifli utca 28.) 2. sz. szavazókör (Alkotmány út 20. sz.): Tagok: Jánosi Istvánné (Pozsonyi utca 19.), Varga Sándorné (Külső-Alkotmány utca 8/2.), Simonné Dóra Magdolna (Alkotmány utca 27/1.) Póttagok: Fekete Gáborné (Alkotmány utca 47.), Fábián Fatime (Damjanich utca 24.). 3. sz. szavazókör (Rákóczi út 56.sz.): Tagok: Kézér Valéria (Nagyváradi utca 41.), Erdélyi Ernőné (Szív utca 13.), Molnár Istvánné (Alkotmány utca 49.) Póttagok: Kovács Pálné (Fürdő utca 7.), Kovácsné Kézér Mária (Aradi utca 17.), Polónyi Imréné (Aradi utca 16/4.), Kissné Ignácz Irén (Külső-Alkotmány utca 11/1.) 4. sz. szavazókör (Fekete L. út 1.sz.): Tagok: Révész Ernő (Liliom utca 8.), Osztásné Szabó Hajnalka (Nagyváradi utca 28.), Konkáné Fekete Márta (Nagyváradi utca 27.) Póttagok: Táncos Józsefné (Aradi utca 32.) Lakatos Istvánné (Dallos utca 1.) 5. sz. szavazókör (Táncsics M. utca 25. sz.): Tagok: Szalay Mihályné (Egység utca 39/1.), Körmendi Gusztávné (Csárda út 24.), Szekeres Attiláné (Sinke G. utca 4.) Póttagok: Baloghné Lakatos Márta (Pozsonyi utca 28.), Gojsza Mihályné (Külső-Alkotmány utca 13/A.) 6. sz. kisebbségi szavazókör (Alkotmány utca 24.) Tagok: Nyemeczné Nagy Adrienn (Akáca utca 4.), Polónyi Zsuzsanna Mária (Alkotmány utca 12.), Kocsis Frigyesné (Posta utca 1.) Póttagok: Angyal Józsefné (Szent János utca 5.), Boros Mihályné (Wesselényi utca 2.) A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott Szavazatszámláló Bizottságok alakuló üléséig tart. 12. Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatára egyhangú szavazással fogadja el a rendelet tervezetet, melynek elfogadásával megteremtődtek a község szempontjából meghatározó épített örökség védelmére a védett értékek fenntartására és helyreállítására vonatkozó alapvető szabályok, rendelkezések. 13. Előterjesztés az ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A testület az Ügyrendi Bizottság javaslatára egyhangú szavazással fogadja el a rendelet tervezetet, miszerint a Római Katolikus Templom helyi egyedi védelem alá került. 14. Javaslat a Remondis Kétpó Kft társasági szerződésének módosítására. Agócs Gyula a melléklet szerint ismerteti az írásos javaslatot. A Pénzügyi Bizottság javasolta elfogadását. Kérdés: Faragó László: Tudjuk mi a módosítás indoka? Agócs Gyula: Igen. A könyvvizsgáló megbízatása lejárt és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének takarékosabb működéséről szóló törvény szerint a felügyelő bizottság 3 tagú lehet, A többségi tulajdonos elvárásának megfelelően a taggyűlés szavazati arányát bizonyos kérdéskörök kivételével a tulajdoni arányokhoz kell igazítani, közös tulajdonú önkormányzati üzletrész feletti tulajdonjog gyakorlás szabályai miatt, szükséges a rendelkezésre állási határidőt megnövelni. Hozzászólások: Csókási Mihály: Ajánljuk fel Szolnok városnak az üzletrészünket. Agócs Gyula: Lakosságarányosan van a községeknek szavazati joga. Faragó László: Ha lemondunk, akkor a szavazati jogunkról is lemondunk, így Szolnok város jut a többségi szavazathoz, azt tehet, amit akar. A képviselő-testület a Remondis Kétpó Kft. jelenleg hatályos társasági szerződésének a jelen határozat mellékletét képező módosítását - 9 igen 1 tartózkodás mellett - változatlan tartalommal elfogadja. A képviselő-testület április felhatalmazza Agócs Gyula polgármestert a melléklet szerinti szövegezésű társasági szerződés aláírására. 15. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság javaslatát a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadja el, a megalkotott rendeletben az iparűzési adó mértéke változatlan maradt, továbbá a rendeletben nem szerepelnek olyan rendelkezések, amelyeket a helyi adókról szóló törvény szabályoz. 16. Javaslat a falunap tartására vonatkozó pályázat benyújtására. Agócs Gyula: Támogatásra lehet pályázni az előadó művészek vonatkozásában, a pályázat kiíró reklámtevékenységet is kér a támogatás ellenében. A Pénzügyi Bizottság javasolta a pályázat benyújtását. Polónyi László: Május 15 és december 31. között megrendezésre kerülő falunapra pályázhatunk, 500 e Ft + áfa értékben rendelhetünk előadó művészeket, plusz 25 perces a rendező által kiválasztott kulturális műsort. Beadási határidő: február 26. Egy sátort egy transzparenst kell biztosítani részükre, ahol reklámtevékenységet folytatnak. Tavaly egy fellépő művészt hívtunk, most ebből a pénzből több művészt is hívhatunk. A fellépőre szánt pénzünk megmarad és egy színvonalasabb programot tudunk biztosítani a falunapon. A 25 perces műsorból is a mi ízlésünknek megfelelően választhatunk. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretén belül nyújtható be a pályázat. A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett - kinyilatkozza, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretén belül a augusztus 14-én megrendezésre kerülő falunap kiadásainak csökkentése érdekében pályázatot nyújt be. 17. Javaslat a leégett kisszögi sörkert helyreállítása. Agócs Gyula: Úgy hangzott el a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy Dóra Zoltán bérlő vállalja a tetőt, héjazatot, villanyszerelést és a bojler pótlását. Zoufal Béla, Nyemecz Ferenc: A villanyszerelést nem Dóra Zoltán, hanem az önkormányzat vállalta. Polónyi László: A tető és a padlás elkészítését március 31-ig vállalta Dóra Zoltán, utána végzi az önkormányzat a kőműves munkát, a villanyszerelést, a burkolást, a vízvezeték szerelést és a fes- 30

31 2010. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ tést. Csókási Mihály: Kössünk a bérlővel megállapodást, írjuk le mit vállal a bérlő, és utána kezdjük a munkát. Tehát míg nem lesz írásban lerögzítve, addig csak vita lehet belőle. Nagy Gábor: A villanyszerelés anyagát az önkormányzat vásárolja meg, viszont a munkát Balázs László, Nyemecz Ferenc, Fekete Gábor végzi el. Polónyi László: A Nagy Gábor által öszszeállított költségvetésben szerepel, hogy pl. a szarufának milyennek kell lennie. Lényeg, hogy a bérlővel készüljön megállapodás az elvégzendő munkák műszaki tartalmáról. Jenesné Paróczai Erika jegyző: A villanyszereléssel mi lesz? Polónyi László: Én javasoltam ugyan a villanyszerelést, de az alpolgármester által javasoltak lettek elfogadva. A padlás elfogadásával ami költségesebb munka került ki a villanyszerelés. Agócs Gyula: Víz és szennyvízvezeték az önkormányzaté, héjazat, tetőszerkezet a bérlőé, a villanyszerelési anyag az önkormányzaté, a munkadíj társadalmi munka, a bojler pedig szintén a bérlőé, a kőműves munka, festési munka az önkormányzaté. A képviselő-testület Dóra Józsefné zagyvarékasi lakos által bérelt, de Dóra Zoltán üzemeltetésében lévő tűzesetet szenvedetett kisszögi sörkert helyreállításáról - 9 igen, 1 nem szavazattal - az alábbiak szerinti döntés hozza: Dóra Zoltán üzemeltetőt, a bérlőt terheli: a tetőszerkezet anyag és munkadíja, a héjazat anyag és munkadíja, a padlás anyag és munkadíja, a bojler beszerzése, villanyszereléshez kábelcsatorna és réz villanyvezeték beszerzése. Az önkormányzatot terheli: a kőműves munkák anyag és munkadíja, villanyszerelés további anyag díja, víz és szennyvíz szerelés anyag és munkadíja, burkolás, festés-mázolás anyag és munkadíja, üvegezés anyag és munkadíja. A képviselő-testület felkéri Agócs Gyula polgármestert a bérlő és az önkormányzat közötti a fenti munkák elvégzésére megkötendő szerződés elkészítésére, valamint annak aláírására. A munkák elvégzésének felügyeletével a képviselő-testület megbízza Nagy Gábor műszaki vezetőt. INTERPELLÁCIÓS VÁLASZOKBÓL: Agócs Gyula polgármester: Dr. Csepi Lajos levele benne lesz a helyi újságban. Faragó László: A Nagy Gábor elleni feljelentés képviselő nevében van írva, ezért el kellene határolódni az abban foglaltaktól. Csókási Mihály: Primitív dolog, így semmi értelme vele foglalkozni. Szemétkosárba kell dobni az ilyen névtelen leveleket. Zoufal Béla: Ez a levél hol van, miért nem kaptuk meg? Ha már a mi nevünkben van írva, akkor határolódjunk el tőle. Polónyi László: Határolódjunk el a levéltől, nekünk kellemetlen. Nyemecz Ferenc: Akár elhatárolódunk, akár nem, mindenkit érhet ilyen atrocitás. Nagy Gábor: Egyetlen ok miatt említettem meg, mégpedig azért mert képviselőtársam nevében írták, csak tudják a képviselők, hogy ez történt. Kézér Zoltán: Egységesen kiállunk egymás mellett. Faragó László: Alapvetően az irritál, hogy képviselő-testületi tagot egy névtelen levél alapján igazságügyi szervek elé citálnak. Meg sem kérdezik azt, van-e neki alapja? Ismereteim szerint a levélnek egy kis része foglalkozik azzal, hogy bizonyos illetőt sérelem ért, különböző embereket megnevez és alpári stílusba írja le véleményét. Kézér Zoltán: Volt névtelen levél korábban is és nem tárgyalta a képviselőtestület. Csókási Mihály: Az ügyészségnek írjunk levelet, panaszoljuk be. Írjuk le, mi történik az országban. Nagy Gábor: Az ügyészség részére küldték meg. Az ügyészség kiadta az Újszászi Rendőrőrsnek. Olyan személyeket neveznek meg, akik már régen meghaltak. Nem is nézték meg, csak mindenkit beidéztek. Jenesné Paróczai Erika jegyző: A nevemben helyi vállalkozókat jelentettek fel a nyíregyházi APEH-nél, de nekem sem mutatták meg a levelet a rendőrségen. Megtettem a feljelentést, annyit megállapított a szakértő, hogy az aláírás, illetve a bélyegző színes fénymásolóval készült. Nyemecz Ferenc: Nagy Gábor tiltakozhat a feljelentés ellen. Faragó László: Visszavonom a javaslatom. A képviselők részéről egyéb észrevétel nem hangzik el, a testület egyhangú szavazással fogadja el a képviselők interpellációira adott válaszokat. 31 Jenesné Paróczai Erika jegyző: Az elmúlt havi képviselő-testületi ülésen elhangzott egyik interpellációra visszatérve jelzem, nem úgy hangzott el az interpelláció, ahogyan az valójában történt. Az interpellációban az hangzott el, hogy egy csekket kapott, ami 25,- Ft-ról szólt. Ténylegesen nemcsak a 25,- Ft késedelmi pótlék, hanem az adótartozásról szóló ami 100,- Ft-ot meghaladó csekk is kiküldésre került IX. 23-án, így jogos volt a csekk kiküldése. A szeptember 23-án kiküldött csekkek december 4-én kerültek befizetésre. Amit a múlt ülésen elmondtam, akkor lett volna helytálló, hogy ha egy csekket kapott volna, de nemcsak pótlék csekk volt a levélben, hanem adó tartózásról szóló is, így helyesen jártak el a munkatársaim. Nyemecz Ferenc: Nem ezt kérdeztem. Kaptam egy 25,- Ft-os csekket, persze volt mellette másik is. Azt kérdeztem, mennyibe került ennek a 25,- Ft-nak a befizetése az önkormányzat számára. A másik csekkel együtt befizettem, de gondolom a posta a költséget külön-külön számítja fel. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Nem volt korrekt az interpelláció. Az adózásban az adó nem választható el a pótléktól és mi adó és pótlék csekket küldtünk egy levélben. Nyemecz Ferenc: Mi nem korrekt ebben, egy borítékban jött. És? Jenesné Paróczai Erika jegyző: Nemcsak pótlékcsekket küldtük ki, hanem adótartozásra vonatkozót is. Nem mindegy, hogy csak 25,- Ft-ról szól a küldemény, vagy adó és pótlékról szóló csekkeket küldtünk ki. Nyemecz Ferenc: Én azt kérdeztem, sárga csekken a 25,- Ft feladása mennyibe kerül? Jenesné Paróczai Erika jegyző: Azt mondtad, hogy egy csekket kaptál, így azt akartad bizonyítani, a munkatársaim nem szabályosan jártak el. Csak a 100,- Ft alatti adóra vonatkozik, hogy nem kell megfizetni. A pótlékot külön csekken, külön számlára kell befizetni. A munkatársaim védelmében ezt el kellett mondani. Mindenki tudja miről van szó. Nyemecz Ferenc: Félremagyarázod, én nem ezt kérdeztem. Nem ezen kell lovagolni, hogy hány csekket kaptam. Az önkormányzatnak ez sokkal többe került, mint 25,- Ft Egyéb napirend tárgyalására nem kerül sor, így Agócs Gyula polgármester a további napirendi pontok tárgyalására ZÁRT ülés tartását rendeli el. Vége

32 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április TISZTELT OLVASÓK! A RENDŐRŐRS JÁRŐRÉNEK TELEFONSZÁMA: TORKOS CSÜTÖRTÖK Minden hónap harmadik csütörtökén 50 %-os ételár kedvezmény a Peti Csárdában! Szeretettel várjuk vendégeinket. Asztalfoglalás a 06-56/ as telefonszámon. Üdülési csekket és meleg-étkezési utalványt elfogadunk! Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, napellenzők, harmonikaajtók, ablakpárkányok készítése, szerelése, rövid határidővel. Kiss Károly 15 éve a lakosság szolgálatában! Tel: Mobil: Szászberek, Fő tér 238/B / /Ha a hívást a járőr nem tudja fogadni, a vonal átirányítódik az őrsre vagy a Szolnoki Kapitányságra./ ELADÓ! Zagyvarékason az Erdő utcában 1300 m2 telken 80 m2-es 2 szobás családi ház melléképülettel, autóbeállási lehetőséggel eladó! Irányár: ,- Ft. Érdeklődni: 06-30/ ; 06-30/ Zagyvarékas Rózsa út 9. szám alatt tehermentes, teljes komfortos kertes családi ház, megosztható telekkel illetve a telek külön is eladó 2 garázzsal, 75 m2 melléképülettel, 1100 m2 gyümölcsös kerttel. Irányár: ,- Ft Érdeklődni: 06-20/ ; 06-20/ LAPZÁRTA: április 19. Írásaikat, észrevételeiket várjuk! ORVOSI ÜGYELET: 56/ (GYERMEK): 56/ Kiadó: Zagyvarékas Község Önkormányzata Sokszorosítás: Szolnok ISSN Felelős szerkesztő: Kiss Árpád Levélcím: 5051 Zagyvarékas Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Fekete L. út 1. Szerkesztőbizottság tagjai: Cinka István, Csasztvanné Ballók Éva, Földes Barnabás, Polónyi László, Fotó: Tálas Zsolt 32

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT VÁROS PONTSZÁM

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT VÁROS PONTSZÁM 2 BAT SEN SOLO 1. Makula Kata Classicon KTSE Szeged 9,2571 1. Dudás Barbara Noémi Classicon KTSE Szeged 9,2571 3. Rácz Erika Írisz Püspökladány 9,1786 BAT CAD SOLO 1. Fodor Dalma Classicon KTSE Szeged

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el.

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el. Kóródi Bettina (1995.) és Sági István Balázs (1996.) a martfűi Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben