AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak, június

2 1. Az eljárás tárgya célja Mezőlak Község Önkormányzata ajánlatot kér a Mezőlak, Arany J. u. 11. alatt kialakítandó egészségház fejlesztési munkáira. Az eljárás célja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az eljárás során az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szabályait is alkalmazza. 2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk Ajánlatkérő: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/ Az ajánlatok elkészítésének költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 54. (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nincs lehetőség. 4. Határidők, időpontok Az ajánlat beadásának határideje: július óráig. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. a) Az ajánlatok bontásának időpontja: július órakor. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. b) Eredményhirdetés, az ajánlatokról készített bírálati összegzés várható megküldése az ajánlattevőknek: július 11. c) Szerződéskötés tervezett időpontja: július 15. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. d) Munkaterület átadás: szerződést követő első munkanap 8 00 óra e) Teljesítési határidő: november 30.

3 5. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége Az ajánlat kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a Kbt. 56. (1) (4) bekezdésében foglaltak alapján adott tájékoztatással. Ajánlattevő feladata: Mezőlak Egészségház kialakítása, az ingatlan felújítása és bővítése: hasznos alapterület a meglévő épület felújítására és korszerűsítésére, a meglévő épület bővítésére. Ajánlatkérő műszaki dokumentációt bocsát ajánlattevők részére. Az ajánlatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. Ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt mennyiségi kiírás teljes tartalmát megajánlani. 6. Az ajánlat összeállítása Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a 7. pont szerinti tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. Az ajánlattevőknek (a közbeszerzési értékét tíz százalékban meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetnek) nyilatkozniuk kell a kizáró okokról. A nyilatkozatok formai követelményeit a 7. és 8. pontok valamint a megadott mellékletek tartalmazzák. A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. A Kbt. 63. alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2) (5) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Fontos! A munka megkezdésekor az Ajánlattevő köteles bizonyítani, hogy rendelkezik érvényes építőipari kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítással (Kbt (2) bekezdése alapján). Az elszámolás fix áron történik. Az ajánlattevő vállalásához képest a kivitelezés közben többlet költséget (többletmunkát) nem érvényesíthet tekintettel a műszaki, mennyiségi észrevételezés lehetőségére. A pótmunkák maximum a vállalkozási díj 5%-nak megfelelő összegben, az ajánlatkérő műszaki ellenőrének jóváhagyása alapján érvényesíthetőek. A többletmunka és pótmunka fogalma alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben így meghatározott fogalmakat kell érteni. Az ajánlatkérő helyszíni bejárásra, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget ad. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, jótállás.

4 7. A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke S.sz. 0. Címlap 1. Tartalomjegyzék Dokumentum Hamis minősítés* 2. Felolvasólap 3. Kbt. 60. (1) 61. (1) 62. (1) és 61. (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok igen 4. Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat igen 5. Kbt. 71. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat igen 6. Kbt szerinti nyilatkozat igen 7. Alvállalkozói nyilatkozatok igen 8. Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló) 10. Vezetők, képzettségének, felelős m. vezetők bemutatása igen 11. Referencialista igen 11.a Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása 11.b Létszámadatok bemutatás 12. Cégkivonat 13. Aláírási címpéldány 14. Meghatalmazás kötelezettségvállalásra 15. Alvállalkozói céges iratok 16. Együttműködési megállapodás igen 17. Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás 18. Műszaki ütemterv 19. Munka- és balesetvédelmi organizációs terv 20. Műszaki, mennyiségi észrevételek 21. Szerződéses feltételek elfogadása 22. Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet 23. Tételes árajánlat helyszínre adaptálva 24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok * A Kbt. 54. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek külön meg kell jelölni azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyek a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények esetén hamis dokumentumnak minősülnek. 8.A tartalomjegyzékben meghatározottak formai és tartalmi követelményei 0. Címlap:

5 A címlap tartalmazza az Ajánlat feliratot, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát, az eredeti és másolati példány megjelölését. 1. Tartalomjegyzék: A tartalomjegyzéket jelen dokumentáció 7. pontja szerint kell elkészíteni minden pontnál lapszám megjelöléssel. 2. Felolvasólap: A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. Becsatolása a mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező. A felolvasólapot a tartalomjegyzék után közvetlenül kell csatolni az ajánlatban. 3.Kbt. 60..(1) 61. (1) 62. (1) és 61. (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot a 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (kizáró okokról szóló nyilatkozatok). 4. A Kbt. 70..(2) bekezdés szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 3. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (felhívás és dokumentáció tartalmának megismeréséről szóló nyilatkozat). 5. Kbt. 71..(1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 4. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (alvállalkozókról szóló nyilatkozat). 6. A Kbt szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 5. melléklet szerint kell benyújtani (munkavállalók védelméről szóló nyilatkozat). 7. Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban (2-5. mellékeltek szerint). 8. Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok Minden számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a következő tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevő számláját (számláit), volt-e a számláján egy éven belül sorban állás, ha igen, mikor, mennyi ideig évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló) A 2010-es évről szóló számviteli törvény szerinti cégbírósághoz benyújtottbeszámoló, egyszerűsített beszámoló, a kiegészítő mellékletek nélkül: mérleg és eredménylevetés csatolása. 10. Vezetők, képzettségének, felelős műszaki vezetők bemutatása: Vezetők képzettségének bemutatása, a felelős műszaki vezető(k) névjegyzékébe vételét tanúsító érvényes hatósági igazolás másolatát,

6 képzettségük, és végzettségük ismertetését (iskolai oklevél, szakmai önéletrajz), hogy a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott felelős műszaki vezetői kritériumoknak megfelelnek. 11. Referencialista: Az előző négy évben (2007, 2008, 2009, 2010 évek összességében) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (épület felújítása, átalakítása legalább 200 m2-en) referenciamunkák rövid ismertetését, a teljesítés helyét és idejét, a másik szerződő fél nevének, címének és telefonszámának valamint a beruházás értékének a megadásával, továbbá a beruházótól származó (beruházási értéket is tartalmazó) pozitív visszaigazolású referencialevél. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem erőforrás a referencia: azaz egy a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet erőforrásként nem nyújthat pozitív referenciát. 11.a Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása: Rendelkezésre álló gépek bemutatása, rendelkezésre álló járművek leírása, forgalmi engedély másolat vagy bérleti szerződés. 11.b Létszámadatok bemutatás: Teljesítésben résztvevő szakemberek létszámának bemutatása, végzettség szerinti bontásban. 12.Cégkivonat: Az ajánlati felhívás feladása napjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy másolati példányát kell benyújtani (amennyiben van, a változásbejegyzés iránti kérelmet). 13. Aláírási címpéldány: Az ajánlatot aláírásával ellátó, cégaláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy hiteles másolati aláírási címpéldányát kell benyújtani. 14. Meghatalmazás kötelezettségvállalásra: Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot eredeti meghatalmazással kell igazolni. 15. Alvállalkozói céges iratok: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban. 16. Együttműködési megállapodás: Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló meg állapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.

7 17. Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás: A mennyiségi kiírás szerint megajánlott anyagokat, szerkezeteket egyértelműen típussal, pontos megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Amennyiben a kiadott műszaki dokumentáció anyag megnevezést, típust tartalmaz, Ajánlattevő ezzel azonos használati értékű anyagot, berendezést is megajánlhat, a típus csak a minőség meghatározásában nyújt tájékoztatást. 18. Műszaki ütemterv: Az ütemtervben az ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy milyen készültségi fok mellett tart igény a szakasz-számlák benyújtására. 19. Munka- és balesetvédelmi organizációs terv Az ajánlattevőnek egy helyszínrajzon jelölniük kell a felvonulási épület, anyagdeponálások, közlekedési és elszállítási útvonalak helyét, tekintettel a munkavédelmi törvényre és a végrehajtására kiadott rendeletekre (1993. évi XCIII. törvény és 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet). 20. Műszaki és mennyiségi észrevételek: Ebben a pontban kell szerepeltetni a tervekben szereplő, de a mennyiségi kiírásból hiányzó munkák (többletmunkák) költségeit, melyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Itt kell megajánlani az ajánlattevő által észrevételezett bármilyen költséggel járó tevékenységet is. 21. Szerződéses feltételek elfogadása 22. Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet 23. Tételes árajánlat helyszínre adaptálva 24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok: Minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb., itt csatolandó, melyet a tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz. A Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Nyertessége esetén azonban 8 napon belül ezt igazolnia kell (ha az ajánlatban nem igazolta). Annak érdekében, hogy az ajánlatok összeállítását segítsük, az ajánlatkérő jelen dokumentáció mellékleteként tájékoztatást bocsát rendelkezésre, amelyből az igazolási módokról lehet tájékozódni (7. melléklet). A közjegyző előtti nyilatkozatok mintáit a 6. melléklet tartalmazza. 9. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, folyamatos lapszámozással, oldalanként szignálva és a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt kettős csomagolásban, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

8 Az ajánlat lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Mezőlak Egészségház kialakítása, épületének bővítése, felújítása közbeszerzési ajánlata. Felbontása: az ajánlati határidő előtt TILOS A postán feladott ajánlatot az ajánlat kérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat tételi határidőig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 10. Az ajánlatok érvényessége, értékelése és elbírálása Ajánlatkérő csak a beadási határidőre beérkezett, a kiírásban rögzített mellékletekkel felszerelt, a kiírás feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés szerinti esetekben. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében. Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki. Mind az öt bírálati rész-szempont esetében a maximálisan adható pontszám 100 pont, a minimálisan adható pontszám 0 pont. A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik az alábbiak szerint. Az ajánlati nettó ár részszempont a többi rész esetében (súlyszáma 50): Px=(Ax-Amax)/(Amin-Amax)*100. Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban kért ellenszolgáltatás forintban, Amin a legalacsonyabb, Amax a legmagasabb ajánlati ár. A Kivitelezés időtartama részszempont esetében (súlyszáma 30): Px=(Ax- Amax)/(Amin-Amax)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban a szerződés szerinti időtartam naptári napokban, Amax a leghosszabb szerződés szerinti időtartam naptári napokban és Amin a legrövidebb érvényes szerződés szerinti időtartam naptári napokban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a technológiailag lehetetlen kötelezettségvállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Késedelmi kötbér nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott kötbér összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes kötbér összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott kötbér összege forintban.

9 Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó napi késedelmi kötbér vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Jótállás időtartama részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax- Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott időtartam években, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években és Amin a legalacsonyabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években. A jótállás időtartamába a kötelező két éves jótállás időtartamát is be kell számítani! Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a kötelező alkalmassági időt meghaladó vállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Jótállási biztosíték nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott jótállási biztosíték összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállási biztosíték összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott jótállási biztosíték összege forintban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó jótállási biztosíték vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli. Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 11. Az ajánlatadás műszaki feltételei: Hivatkozva a Kbt ban foglaltakra, Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20. Tel: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5.

10 Postacím: 8201 Veszprém, Pf Tel: ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete 8500 Pápa, Közép u. 2. Tel: 06-89/ Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a szerződés alapján rá hárulnak. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a megvalósításhoz rendelkezésre álló hatósági engedélyek előírásait kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok betartásával végzi. Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint a létesítmény szerinti jogosultsággal rendelkező általa alkalmazott felelős műszaki vezetője által biztosítani. Az ajánlattevő köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés feltételeiről: köteles megtartani és megtartatni a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szabályait. A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni. Ajánlattevőnek az ágazati szabványba sorolt munkákat I. osztályú minőségben kell megajánlani. Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Ajánlattevőnek (és alvállalkozójának) az anyagok és gépek mozgását úgy kell végrehajtania, hogy szállítás során az utak és azok műtárgyai károsodást ne szenvedjenek. A szállító útvonalak biztosításával kapcsolatos összes tevékenység Ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles az utakat az okozott szennyeződéstől folyamatosan megtisztítani, az esetlegesen okozott károkat saját költségén, soron kívül, eredeti állapotban helyreállítani. A forgalomkorlátozásról, útlezárásról az érintett lakosságot 8 nappal korábban tájékoztatni kell. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a munkaterületen különféle közművek üzemelnek, melyekről az ajánlati tervek tájékoztatást adnak. Ez a körülmény nem mentesíti Ajánlattevőt az újabb közműegyeztetéstől (szakfelügyelet), a gondos közműfeltárástól, és az esetlegesen okozott károk saját költségre történő kijavításától. Ajánlatkérő a felvonuláshoz semminemű szolgáltatást nem biztosít, a szükséges ideiglenes víz, villany, stb. biztosítása az Ajánlattevő feladata.

11 Az eredményes műszaki átadás feltételei: A szerződésben rögzített létesítmény hiánymentes, rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre alkalmas elkészítése. A beépített anyagok, szerelvények minőségtanúsítványainak a szolgáltatása.

12 1. számú melléklet Felolvasó lap 1) Ajánlattevő neve: 2) Ajánlattevő székhelyének címe: 3) Ajánlattevő levelezési címe: 4) Ajánlattevő telefonszáma: 5) Bírálati szempontok: a. Ajánlati nettó ár (Ft): b. Kivitelezés időtartama (nap) : c. Késedelmi kötbér nagysága (Ft) : d. Jótállás időtartama (év) e. Jótállási biztosíték nagysága (Ft) : Kelt:.. cégszerű aláírás

13 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;

14 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző két évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított. Kelt, cégszerű aláírás

15 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 61. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c. korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt, cégszerű aláírás

16 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 61. (2) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (2) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. Kelt, cégszerű aláírás

17 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Kelt, cégszerű aláírás

18 3. számú melléklet A Kbt (2) bekezdés szerinti nyilatkozat Alulírott.. (név), mint a.. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat megismertük, azokat tudomásul vettük. Ajánlatunkat az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el. A megvalósítás során a munkákat a tervezett állapotnak és a tervezett funkciónak megfelelően, használatbavételre alkalmas állapotra készítjük el a vállalkozási szerződésben meghatározott ajánlati áron és határidőre. Kelt:.. cégszerű aláírás

19 4. számú melléklet Kbt. 71..(1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat Alulírott,...(név), mint a....(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján: a)...a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: b)...az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: c)...az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet: Kelt: cégszerű aláírás

20 5. számú melléklet A Kbt szerinti nyilatkozat Alulírott, (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt:.. cégszerű aláírás

21 6.számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés szerint közjegyző előtt Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki 1) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 2) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 3) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig. Kelt, cégszerű aláírás

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben