AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak, június

2 1. Az eljárás tárgya célja Mezőlak Község Önkormányzata ajánlatot kér a Mezőlak, Arany J. u. 11. alatt kialakítandó egészségház fejlesztési munkáira. Az eljárás célja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az eljárás során az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szabályait is alkalmazza. 2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk Ajánlatkérő: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/ Az ajánlatok elkészítésének költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 54. (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve nincs lehetőség. 4. Határidők, időpontok Az ajánlat beadásának határideje: július óráig. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. a) Az ajánlatok bontásának időpontja: július órakor. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. b) Eredményhirdetés, az ajánlatokról készített bírálati összegzés várható megküldése az ajánlattevőknek: július 11. c) Szerződéskötés tervezett időpontja: július 15. Helye: Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. d) Munkaterület átadás: szerződést követő első munkanap 8 00 óra e) Teljesítési határidő: november 30.

3 5. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége Az ajánlat kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a Kbt. 56. (1) (4) bekezdésében foglaltak alapján adott tájékoztatással. Ajánlattevő feladata: Mezőlak Egészségház kialakítása, az ingatlan felújítása és bővítése: hasznos alapterület a meglévő épület felújítására és korszerűsítésére, a meglévő épület bővítésére. Ajánlatkérő műszaki dokumentációt bocsát ajánlattevők részére. Az ajánlatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. Ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt mennyiségi kiírás teljes tartalmát megajánlani. 6. Az ajánlat összeállítása Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a 7. pont szerinti tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. Az ajánlattevőknek (a közbeszerzési értékét tíz százalékban meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetnek) nyilatkozniuk kell a kizáró okokról. A nyilatkozatok formai követelményeit a 7. és 8. pontok valamint a megadott mellékletek tartalmazzák. A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. A Kbt. 63. alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2) (5) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Fontos! A munka megkezdésekor az Ajánlattevő köteles bizonyítani, hogy rendelkezik érvényes építőipari kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítással (Kbt (2) bekezdése alapján). Az elszámolás fix áron történik. Az ajánlattevő vállalásához képest a kivitelezés közben többlet költséget (többletmunkát) nem érvényesíthet tekintettel a műszaki, mennyiségi észrevételezés lehetőségére. A pótmunkák maximum a vállalkozási díj 5%-nak megfelelő összegben, az ajánlatkérő műszaki ellenőrének jóváhagyása alapján érvényesíthetőek. A többletmunka és pótmunka fogalma alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben így meghatározott fogalmakat kell érteni. Az ajánlatkérő helyszíni bejárásra, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget ad. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, jótállás.

4 7. A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke S.sz. 0. Címlap 1. Tartalomjegyzék Dokumentum Hamis minősítés* 2. Felolvasólap 3. Kbt. 60. (1) 61. (1) 62. (1) és 61. (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok igen 4. Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat igen 5. Kbt. 71. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat igen 6. Kbt szerinti nyilatkozat igen 7. Alvállalkozói nyilatkozatok igen 8. Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló) 10. Vezetők, képzettségének, felelős m. vezetők bemutatása igen 11. Referencialista igen 11.a Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása 11.b Létszámadatok bemutatás 12. Cégkivonat 13. Aláírási címpéldány 14. Meghatalmazás kötelezettségvállalásra 15. Alvállalkozói céges iratok 16. Együttműködési megállapodás igen 17. Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás 18. Műszaki ütemterv 19. Munka- és balesetvédelmi organizációs terv 20. Műszaki, mennyiségi észrevételek 21. Szerződéses feltételek elfogadása 22. Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet 23. Tételes árajánlat helyszínre adaptálva 24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok * A Kbt. 54. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek külön meg kell jelölni azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyek a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények esetén hamis dokumentumnak minősülnek. 8.A tartalomjegyzékben meghatározottak formai és tartalmi követelményei 0. Címlap:

5 A címlap tartalmazza az Ajánlat feliratot, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát, az eredeti és másolati példány megjelölését. 1. Tartalomjegyzék: A tartalomjegyzéket jelen dokumentáció 7. pontja szerint kell elkészíteni minden pontnál lapszám megjelöléssel. 2. Felolvasólap: A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. Becsatolása a mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező. A felolvasólapot a tartalomjegyzék után közvetlenül kell csatolni az ajánlatban. 3.Kbt. 60..(1) 61. (1) 62. (1) és 61. (2) bekezdések szerinti nyilatkozatok A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot a 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (kizáró okokról szóló nyilatkozatok). 4. A Kbt. 70..(2) bekezdés szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 3. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (felhívás és dokumentáció tartalmának megismeréséről szóló nyilatkozat). 5. Kbt. 71..(1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 4. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani (alvállalkozókról szóló nyilatkozat). 6. A Kbt szerinti nyilatkozat: A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az 5. melléklet szerint kell benyújtani (munkavállalók védelméről szóló nyilatkozat). 7. Alvállalkozói nyilatkozatok, igazolások: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban (2-5. mellékeltek szerint). 8. Számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok Minden számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a következő tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevő számláját (számláit), volt-e a számláján egy éven belül sorban állás, ha igen, mikor, mennyi ideig évi beszámoló (egyszerűsített beszámoló) A 2010-es évről szóló számviteli törvény szerinti cégbírósághoz benyújtottbeszámoló, egyszerűsített beszámoló, a kiegészítő mellékletek nélkül: mérleg és eredménylevetés csatolása. 10. Vezetők, képzettségének, felelős műszaki vezetők bemutatása: Vezetők képzettségének bemutatása, a felelős műszaki vezető(k) névjegyzékébe vételét tanúsító érvényes hatósági igazolás másolatát,

6 képzettségük, és végzettségük ismertetését (iskolai oklevél, szakmai önéletrajz), hogy a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott felelős műszaki vezetői kritériumoknak megfelelnek. 11. Referencialista: Az előző négy évben (2007, 2008, 2009, 2010 évek összességében) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (épület felújítása, átalakítása legalább 200 m2-en) referenciamunkák rövid ismertetését, a teljesítés helyét és idejét, a másik szerződő fél nevének, címének és telefonszámának valamint a beruházás értékének a megadásával, továbbá a beruházótól származó (beruházási értéket is tartalmazó) pozitív visszaigazolású referencialevél. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem erőforrás a referencia: azaz egy a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet erőforrásként nem nyújthat pozitív referenciát. 11.a Rendelkezésre álló gépek, járművek leírása: Rendelkezésre álló gépek bemutatása, rendelkezésre álló járművek leírása, forgalmi engedély másolat vagy bérleti szerződés. 11.b Létszámadatok bemutatás: Teljesítésben résztvevő szakemberek létszámának bemutatása, végzettség szerinti bontásban. 12.Cégkivonat: Az ajánlati felhívás feladása napjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy másolati példányát kell benyújtani (amennyiben van, a változásbejegyzés iránti kérelmet). 13. Aláírási címpéldány: Az ajánlatot aláírásával ellátó, cégaláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy hiteles másolati aláírási címpéldányát kell benyújtani. 14. Meghatalmazás kötelezettségvállalásra: Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot eredeti meghatalmazással kell igazolni. 15. Alvállalkozói céges iratok: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról kell benyújtani a tartalomjegyzékben meghatározott sorrend szerinti összeállításban. 16. Együttműködési megállapodás: Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló meg állapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.

7 17. Beárazott mennyiségi (költségvetési) kiírás: A mennyiségi kiírás szerint megajánlott anyagokat, szerkezeteket egyértelműen típussal, pontos megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Amennyiben a kiadott műszaki dokumentáció anyag megnevezést, típust tartalmaz, Ajánlattevő ezzel azonos használati értékű anyagot, berendezést is megajánlhat, a típus csak a minőség meghatározásában nyújt tájékoztatást. 18. Műszaki ütemterv: Az ütemtervben az ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy milyen készültségi fok mellett tart igény a szakasz-számlák benyújtására. 19. Munka- és balesetvédelmi organizációs terv Az ajánlattevőnek egy helyszínrajzon jelölniük kell a felvonulási épület, anyagdeponálások, közlekedési és elszállítási útvonalak helyét, tekintettel a munkavédelmi törvényre és a végrehajtására kiadott rendeletekre (1993. évi XCIII. törvény és 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet). 20. Műszaki és mennyiségi észrevételek: Ebben a pontban kell szerepeltetni a tervekben szereplő, de a mennyiségi kiírásból hiányzó munkák (többletmunkák) költségeit, melyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Itt kell megajánlani az ajánlattevő által észrevételezett bármilyen költséggel járó tevékenységet is. 21. Szerződéses feltételek elfogadása 22. Kitöltött, oldalanként szignált, aláírt szerződéstervezet 23. Tételes árajánlat helyszínre adaptálva 24. Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok: Minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb., itt csatolandó, melyet a tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz. A Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Nyertessége esetén azonban 8 napon belül ezt igazolnia kell (ha az ajánlatban nem igazolta). Annak érdekében, hogy az ajánlatok összeállítását segítsük, az ajánlatkérő jelen dokumentáció mellékleteként tájékoztatást bocsát rendelkezésre, amelyből az igazolási módokról lehet tájékozódni (7. melléklet). A közjegyző előtti nyilatkozatok mintáit a 6. melléklet tartalmazza. 9. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, folyamatos lapszámozással, oldalanként szignálva és a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt kettős csomagolásban, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

8 Az ajánlat lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Mezőlak Egészségház kialakítása, épületének bővítése, felújítása közbeszerzési ajánlata. Felbontása: az ajánlati határidő előtt TILOS A postán feladott ajánlatot az ajánlat kérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat tételi határidőig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 10. Az ajánlatok érvényessége, értékelése és elbírálása Ajánlatkérő csak a beadási határidőre beérkezett, a kiírásban rögzített mellékletekkel felszerelt, a kiírás feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés szerinti esetekben. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében. Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki. Mind az öt bírálati rész-szempont esetében a maximálisan adható pontszám 100 pont, a minimálisan adható pontszám 0 pont. A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik az alábbiak szerint. Az ajánlati nettó ár részszempont a többi rész esetében (súlyszáma 50): Px=(Ax-Amax)/(Amin-Amax)*100. Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban kért ellenszolgáltatás forintban, Amin a legalacsonyabb, Amax a legmagasabb ajánlati ár. A Kivitelezés időtartama részszempont esetében (súlyszáma 30): Px=(Ax- Amax)/(Amin-Amax)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban a szerződés szerinti időtartam naptári napokban, Amax a leghosszabb szerződés szerinti időtartam naptári napokban és Amin a legrövidebb érvényes szerződés szerinti időtartam naptári napokban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a technológiailag lehetetlen kötelezettségvállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Késedelmi kötbér nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott kötbér összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes kötbér összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott kötbér összege forintban.

9 Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó napi késedelmi kötbér vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Jótállás időtartama részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax- Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott időtartam években, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években és Amin a legalacsonyabb meghatározott érvényes jótállás időtartama években. A jótállás időtartamába a kötelező két éves jótállás időtartamát is be kell számítani! Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a kötelező alkalmassági időt meghaladó vállalást a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. A Jótállási biztosíték nagysága részszempont esetében (súlyszáma 10): Px=(Ax-Amin)/(Amax-Amin)*100, ahol Px a vizsgált ajánlati részszempontra adható pontszám, Ax a vizsgált ajánlatban meghatározott jótállási biztosíték összege forintban, Amax a legmagasabb meghatározott érvényes jótállási biztosíték összege forintban és Amin a legalacsonyabb meghatározott jótállási biztosíték összege forintban. Ajánlatkérő túlzottan magas kötelezettségvállalásnak tekinti a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (5) - 7 bekezdés szerinti értéket meghaladó jótállási biztosíték vállalását a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdés szerint. Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli. Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 11. Az ajánlatadás műszaki feltételei: Hivatkozva a Kbt ban foglaltakra, Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20. Tel: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5.

10 Postacím: 8201 Veszprém, Pf Tel: ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete 8500 Pápa, Közép u. 2. Tel: 06-89/ Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a szerződés alapján rá hárulnak. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a megvalósításhoz rendelkezésre álló hatósági engedélyek előírásait kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok betartásával végzi. Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint a létesítmény szerinti jogosultsággal rendelkező általa alkalmazott felelős műszaki vezetője által biztosítani. Az ajánlattevő köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés feltételeiről: köteles megtartani és megtartatni a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szabályait. A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni. Ajánlattevőnek az ágazati szabványba sorolt munkákat I. osztályú minőségben kell megajánlani. Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni. Ajánlattevőnek (és alvállalkozójának) az anyagok és gépek mozgását úgy kell végrehajtania, hogy szállítás során az utak és azok műtárgyai károsodást ne szenvedjenek. A szállító útvonalak biztosításával kapcsolatos összes tevékenység Ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles az utakat az okozott szennyeződéstől folyamatosan megtisztítani, az esetlegesen okozott károkat saját költségén, soron kívül, eredeti állapotban helyreállítani. A forgalomkorlátozásról, útlezárásról az érintett lakosságot 8 nappal korábban tájékoztatni kell. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a munkaterületen különféle közművek üzemelnek, melyekről az ajánlati tervek tájékoztatást adnak. Ez a körülmény nem mentesíti Ajánlattevőt az újabb közműegyeztetéstől (szakfelügyelet), a gondos közműfeltárástól, és az esetlegesen okozott károk saját költségre történő kijavításától. Ajánlatkérő a felvonuláshoz semminemű szolgáltatást nem biztosít, a szükséges ideiglenes víz, villany, stb. biztosítása az Ajánlattevő feladata.

11 Az eredményes műszaki átadás feltételei: A szerződésben rögzített létesítmény hiánymentes, rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre alkalmas elkészítése. A beépített anyagok, szerelvények minőségtanúsítványainak a szolgáltatása.

12 1. számú melléklet Felolvasó lap 1) Ajánlattevő neve: 2) Ajánlattevő székhelyének címe: 3) Ajánlattevő levelezési címe: 4) Ajánlattevő telefonszáma: 5) Bírálati szempontok: a. Ajánlati nettó ár (Ft): b. Kivitelezés időtartama (nap) : c. Késedelmi kötbér nagysága (Ft) : d. Jótállás időtartama (év) e. Jótállási biztosíték nagysága (Ft) : Kelt:.. cégszerű aláírás

13 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;

14 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző két évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított. Kelt, cégszerű aláírás

15 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 61. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c. korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt, cégszerű aláírás

16 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 61. (2) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (2) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. Kelt, cégszerű aláírás

17 Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés szerint Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. Kelt, cégszerű aláírás

18 3. számú melléklet A Kbt (2) bekezdés szerinti nyilatkozat Alulírott.. (név), mint a.. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat megismertük, azokat tudomásul vettük. Ajánlatunkat az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el. A megvalósítás során a munkákat a tervezett állapotnak és a tervezett funkciónak megfelelően, használatbavételre alkalmas állapotra készítjük el a vállalkozási szerződésben meghatározott ajánlati áron és határidőre. Kelt:.. cégszerű aláírás

19 4. számú melléklet Kbt. 71..(1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat Alulírott,...(név), mint a....(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján: a)...a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: b)...az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: c)...az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet: Kelt: cégszerű aláírás

20 5. számú melléklet A Kbt szerinti nyilatkozat Alulírott, (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattétel során figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt:.. cégszerű aláírás

21 6.számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 60. (1) bekezdés szerint közjegyző előtt Alulírott (név), mint a..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt (1) bekezdésben foglaltak ismeretében n y i l a t k o z o m, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki 1) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 2) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 3) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig. Kelt, cégszerű aláírás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Iskolabusz beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásához TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben