Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban a hitelesítésszolgáltatók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban a hitelesítésszolgáltatók"

Átírás

1 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban a hitelesítésszolgáltatók által végzett viszontazonosítás protokolljának műszaki specifikációjára december 6.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A dokumentum célja Alapfogalmak A dokumentum hatóköre Figyelembe vett mértékadó dokumentumok Alkalmazási terület, olvasóközönség A dokumentum felépítése Alkalmazott jelölések A viszontazonosítás folyamata A viszontazonosítási szolgáltatás logikai működése Viszontazonosítás interfész leírása A viszontazonosítás üzeneteinek elektronikus aláírása

3 1. Bevezetés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 160. (2) bekezdése kimondja, hogy ha az ügyfél elektronikus aláírással ellátott kérelmet nyújt be a központi rendszeren keresztül vagy közvetlenül hatósághoz, akkor a hatóság az érintett hitelesítés szolgáltatónál viszontazonosítás jelleggel az aláíró természetes azonosítóit ellenőrizheti. A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyfél csak olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírási tanúsítványt használhat, amelyhez tartozó hitelesítési rendben a hitelesítésszolgáltató vállalja a viszontazonosítási kötelezettség teljesítését. Magáról a viszontazonosításról, amely az ügyfél természetes személyazonosító adatainak ellenőrzésére szolgál, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezik részleteiben az alábbiak szerint: 5. - a regisztráció általános szabályai ügyfélkapu igénybevétele esetén 8. - az azonosítás egyes sajátos módjai ügyfélkapu igénybevétele esetén elektronikus aláírás útján történő azonosítás szabályai a viszontazonosítás módjai a viszontazonosítás elvégzése 1.1 A dokumentum célja Ezt a dokumentumot az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságának, együttműködési képességének és egységes használatának támogatása érdekében teszi közzé Az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak alapján. A viszontazonosítási szolgáltatást az egyes hitelesítésszolgáltatók rendszereiben az azt igénybe vevő szervezetek információs rendszerei (célrendszerek) számára technikailag egységes specifikáció alapján, egységes kommunikációs protokollal célszerű kialakítani, annak érdekében, hogy a célrendszerben a folyamat kezelése független legyen az ügyfél tanúsítványát kibocsátó hitelesítésszolgáltatótól. A jelen dokumentum elsődleges célja tehát a közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyfél által használt elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó viszontazonosításra ajánlott egységes specifikáció meghatározása. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelesítésszolgáltatók felé a viszontazonosítás-kérés akár a központi rendszertől, akár közvetlenül a hatóság célrendszerétől érkezhet. Mindkét esetben a jelen ajánlásban meghatározott módon történik a viszontazonosítás-kérés összeállítása a központi rendszer, illetve az arra jogosult hatóság által; és a viszontazonosítást végző szervezet (hitelesítésszolgáltató) az itt leírt módon ad a jogszabályok által meghatározott tartalmú választ. Az egységesség érdekében a jelen dokumentum célja volt az is, hogy az ajánlott protokoll a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához kialakított, és a Kormányzati Informatikai Egyeztető 3

4 Tárcaközi Bizottság (KIETB) 21. számú ajánlásában 1 szereplő viszontazonosítás specifikációjával a lehető legnagyobb mértékben megegyezzen, ezért jelentős részben annak alapján készült. A specifikáció kidolgozása során az érintett hitelesítésszolgáltatók, ill. a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) bevonása azt a célt szolgálta, hogy a specifikáció a lehető legszélesebb szakmai konszenzust tükrözze. 1.2 Alapfogalmak Jelen dokumentumban használt alapfogalmakat az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény (a továbbiakban Eat.), a Ket., valamint a 193/2005. (IX. 22.) és 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendeletek definiálják. A dokumentum felhasználja a 21. számú KIETB ajánlás terminológiáját is, az ott is alkalmazott XML, XSD és SOAP szabványok fogalmi rendszerét, valamint az IHM által a Magyar E-Közigazgatási Interoperabilitási Keretrendszer (MEKIK) alapjainak lerakása céljából lefolytatott projekt 2 (MEKIK projekt) eredményeit. A tanúsítványokra vonatkozóan használt fogalmakat az 1.4 pontban felsorolt szabványok definiálják. 1.3 A dokumentum hatóköre Ez a dokumentum meghatározza a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése során az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó viszontazonosítás protokollját. 1.4 Figyelembe vett mértékadó dokumentumok Ez az ajánlás az alábbi nemzetközi mértékadó dokumentumokon alapul: Extensible Markup Language (XML) W3C Recommendation [1] W3C XML Schema Specification [2] W3C SOAP Recommendation [3] SOAP Security Extensions: Digital Signature [4] Web Services Security: SOAP Message Security OASIS Standard [5] RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile [6] RFC 3739 Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile [7] ETSI TS X.509 Certificate Profile for Certificates Issued to Natural Persons [8] ETSI TS Qualified Certificate Profile [9] Felhasználjuk továbbá az alábbi hazai dokumentumokat: MEKIK projekt eredményei 21. számú KIETB ajánlás [10] Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hosszú távú és archív elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára [11] Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírási szabályzatok készítésére [12]

5 1.5 Alkalmazási terület, olvasóközönség Ez az ajánlás elsősorban a közigazgatási szektor számára készült, mivel a személyes adatok kezelésével járó viszontazonosítás alkalmazására jelenleg az elektronikus hatósági ügyintézés esetén van törvényi felhatalmazás. A viszontazonosítás jogszerű alkalmazása esetén azonban az ajánlást használhatják a közszféra más területein, sőt a magánszférában is. A jogszerűség a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései alapján dönthető el. Az első fejezet minden (elektronikus aláírás iránt) érdeklődő olvasónak szól, köztük az elektronikus aláírásokat felhasználóknak és a különböző elektronikus szolgáltatások rendszerfejlesztőinek is. A dokumentum további részei (a viszontazonosításra vonatkozó részletes műszaki specifikáció, illetve a magyarázó és szemléltető részek) elsősorban az alábbi szereplők műszaki szakemberei számára készültek: viszontazonosítást használó alkalmazásokat fejlesztők, viszontazonosítást használó alkalmazásokat értékelők és tanúsítók. 1.6 A dokumentum felépítése A dokumentum további része az alábbi szerkezetet követi: A 2. fejezet a viszontazonosítás folyamatát írja le A 3. fejezet a viszontazonosítás szolgáltatás logikai működését írja le. A 4. fejezet a viszontazonosítás interfész leírását tartalmazza. Az 5. fejezet a kérés és válasz elektronikus aláírásának specifikációját tartalmazza. 1.7 Alkalmazott jelölések Az adatstruktúra leírásokban az XML leíró nyelvet alkalmazzuk. 5

6 2. A viszontazonosítás folyamata A 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése során az ügyfél előzetes viszontazonosítása szükséges abban az esetben, ha az ügyfél személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási-, vagy értékpapírtitokhoz kíván hozzáférni. A viszontazonosítás során a hatóság az ügyfélről jogszerűen rendelkezésére álló és a viszontazonosítást végző szervezet által az éppen használt tanúsítvány kibocsátásakor ténylegesen rögzített személyazonosító adatok egyezőségét ellenőrzi. A folyamat lépései: 1. Célrendszeri azonosító adat(ok) megadása: Az ügyfél elektronikus aláírásával hitelesített kérelmében megadja a célrendszerben használt törvényben meghatározott egyedi azonosítót, vagy a célrendszerben jogszabály alapján kezelhető, az azonosításához szükséges személyes adatokat. 2. Ügyfél természetes azonosítóinak összeállítása: A célrendszer a megkapott azonosító adat(ok) alapján saját rendszerében előkeresi vagy összeállítja a személy természetes azonosító adatait (viselt név, születési név, anyja neve, születési helye, születési ideje, állampolgársága) vagy ezek egy részhalmazát. 3. Viszontazonosítás kérés: Az összeállított természetes személyazonosító adatok és az aláírásra használt digitális tanúsítvány alapján a célrendszer elküldi kérelmét viszontazonosítás céljából a hitelesítésszolgáltató felé. A viszontazonosítási kérést a hatóság elektronikus aláírással látja el. 4. Kérés fogadása: A hitelesítésszolgáltató fogadja a célrendszer által összeállított kérést viszontazonosítás elvégzésére. Ellenőrzi a kérés elektronikus aláírását és a kérő fél jogosultságát. 5. Ellenőrzés: A meghatározott tolerancia (lásd később) alapján az összehasonlítás elvégzése. 6. Viszontazonosítás válasz: A hitelesítésszolgáltató a viszontazonosítás eredményét IGEN / NEM formájú válasz üzenetben küldi vissza a kezdeményező célrendszer felé. A válasz üzenetet a hitelesítésszolgáltató saját elektronikus aláírásával látja el. Amennyiben nincs szükség viszontazonosításra, a folyamat az 1. pont után véget ér. Az ügyfél viszontazonosítását nemcsak a hatóság önálló célrendszere kérheti, hanem a központi rendszer is. Ennek folyamata teljesen hasonló a fent leírtakhoz, de a célrendszer helyét a központi rendszer veszi fel (a továbbiakban is értelemszerűen a célrendszer felcserélhető a központi rendszerrel). 6

7 Természetesen a viszontazonosítástól függetlenül történik az elektronikusan aláírt dokumentumok kezelése során az aláírás kezdeti és utólagos ellenőrzése, időbélyegzése (a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírási szabályzatok készítéséről szóló IHM ajánlásnak [12] megfelelően). 3. A viszontazonosítási szolgáltatás logikai működése A viszontazonosítási szolgáltatást a hitelesítésszolgáltató automatikusan hajtja végre. A kérelem az OASIS Web Service Security: SOAP Message Security 1.0 (WS-Security 2004) szabványnak [5] megfelelő formátumú elektronikusan aláírt XML üzenet formájában az arra jogosult célrendszer felől érkezik. A kérelem tartalma a SOAP borítékba ágyazva kerül aláírásra. A kérés fogadása után a hitelesítésszolgáltató: - ellenőrzi a kérő fél jogosultságát, és a kérés elektronikus aláírását, - elvégzi az XML szintaktikai ellenőrzését, - ellenőrzi, hogy az ügyfél tanúsítványához tartozó hitelesítési rend szerepel-e az NHH által a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, - hiba (kérő nem jogosult, nem értelmezhető kérés vagy nem megfelelő hitelesítési rend) esetén visszaküldi a kapott üzenetet, - amennyiben az elektronikus aláírás ellenőrzése sikertelen, az [5] szabványnak megfelelő hibaválaszt küld, - szintaktikailag elfogadható, arra jogosult szakrendszertől érkező, hiteles aláírással rendelkező kérés esetében elvégzi az összehasonlítandó elemek átalakítását a tolerancia szabályoknak megfelelően, elvégzi saját adatbázisában a keresést, összeállítja a választ, ellátja elektronikus aláírásával, és az összeállított SOAP válasz üzenetet küldi vissza a célrendszernek. A hitelesítésszolgáltató IGEN választ ad, ha a megadott természetes személyazonosító adatok és az ellenőrző által kezelt (a tanúsítvány alapján beazonosított) természetes személyazonosító adatok az alkalmazott tolerancia szabályok alapján megegyeznek. Egyéb esetben a hitelesítésszolgáltató NEM választ ad. Eltérés esetén vagy a célrendszerbeli azonosító adatot/adatait adta meg hibásan az ügyfél, vagy a célrendszerbeli nyilvántartás és a hitelesítésszolgáltató nyilvántartása tér el. Ezen esetekben (illetve hiba válasz esetén) a kért szolgáltatás nem vehető igénybe, amennyiben az viszontazonosításhoz kötött. A szolgáltatást kérő célrendszer a viszontazonosítást az alábbi adatok megadásával kérheti: - viselt név (családi név, első utónév, további utónevek) - születési név (családi név, első utónév, további utónevek) - anyja születési neve (családi név, első utónév, további utónevek) - születési helye (születés ország neve, születés település neve) - születési ideje (év, hó, nap) 7

8 - neme (férfi/nő) - állampolgársága (elsődleges állampolgársága) - tanúsítvány adatok A felsorolt adatok közül az alábbiak megadása kötelező: - viselt név vagy születési név (családi név, első utónév) - anyja születési neve (családi név, első utónév) - születési helye (születés település neve) - születési ideje - tanúsítvány adatok A viszontazonosítást kérő célrendszer a viselt név helyett amennyiben az rendelkezésére áll a születési nevet is megadhatja a viszontazonosítás során. Az ellenőrzés algoritmusában az alább felsorolt tolerancia elemeket kell alkalmazni az összehasonlítás előtt a kérésben és a nyilvántartásban lévő adatokra. Nevek (viselt név, születési név, anyja neve) összehasonlításakor: - szóközök és egyéb speciális karakterek kivágása, - nagybetűkké konvertálás, - a doktorjelzők szűrése a családnevekből (dr, dr., Dr, Dr., DR, DR.), - az ékezetes betűk teljes körű helyettesítése ékezetmentes betűpárjaikkal (á-a, ä-a, é-e, í-i, ó-o, ö-o, ő-o, ú-u, ü-u, ű-u, Á-A, Ä-A, É-E, Í-I, Ó-O, Ö-O, Ő-O, Ú-U, Ü-U, Ű-U). A születés településnevének összehasonlításakor: - nagybetűkké konvertálás, - településnevek levágása balról az első szóköznél. Az alkalmazott toleranciaszint így megegyezik az ügyfélkapun keresztül azonosított felhasználók viszontazonosításánál alkalmazott megoldással. 4. Viszontazonosítás interfész leírása Ebben a fejezetben találhatók a szabványos csatlakozási felület XML mintái és séma definíciói, melyek elektronikus változatban az ajánlás részét képezik. A séma definíciók a SOAP üzenet tartalmának felépítését határozzák meg ("Body" elem tartalma). A SOAP üzenet elektronikus aláírását a következő fejezet írja le. Viszontazonosítás példa: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by XMLSPY v2004 rel. 3 U ( <soap-env:envelope xmlns:soap-env=" xmlns:xsd=" xmlns:ds=" xmlns=" xmlns:hszva=" <soap-env:header/> <soap-env:body soap-env:encodingstyle=" 8

9 <Kerdes> <KerdesFejlec> <Felhasznalo>RendszerAzonosító</Felhasznalo> <UzenetIdopont> T09:30:47-05:00</UzenetIdopont> </KerdesFejlec> <Session> <Property Source="HivatalAzonosító" Name="TranzakcioKod" Value=" "/> </Session> <Form FormID="AlairasViszontazonositas" JogCim="String"> <hszva:termeszetesszemelyazonositok EID="1"> <ViseltNev EID="2" NevKod="0" DrJelzo="0"> <DrCimJelzes>Text</DrCimJelzes> <CsaladiNev EID="3">String</CsaladiNev> <UtoNev1 EID="4">String</UtoNev1> <UtoNev2 EID="5">String</UtoNev2> </ViseltNev> <SzuletesiNev EID="6"> <DrCimJelzes>Text</DrCimJelzes> <CsaladiNev EID="7">String</CsaladiNev> <UtoNev1 EID="8">String</UtoNev1> <UtoNev2 EID="9">String</UtoNev2> </SzuletesiNev> <TermeszetesSzemelyNeme EID="10" KodCsoport="8" KodErtek="1">1</TermeszetesSzemelyNeme> <SzuletesiHely EID="11"> <Orszag>Text</Orszag> <Telepules>Text</Telepules> <TelepulesMagyarNeve>Text</TelepulesMagyarNeve> <KozigazgatasiEgyseg>Text</KozigazgatasiEgyseg> </SzuletesiHely> <SzuletesiIdo EID="12"> <SzuletesDatum>Text</SzuletesDatum> </SzuletesiIdo> <AnyjaNeve EID="13" DrJelzo="0"> <DrCimJelzes>Text</DrCimJelzes> <CsaladiNev EID="14">String</CsaladiNev> <UtoNev1 EID="15">String</UtoNev1> <UtoNev2 EID="16">String</UtoNev2> </AnyjaNeve> </hszva:termeszetesszemelyazonositok> <hszva:x509tanusitvanyazonosito URI="#1111"> <hszva:certdigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>r0lgodlhcggsalmaaaqcaemmcztumfqxds8b</ds:digestvalue> </hszva:certdigest> <hszva:issuerserial> <ds:x509issuername>string</ds:x509issuername> <ds:x509serialnumber>0</ds:x509serialnumber> </hszva:issuerserial> </hszva:x509tanusitvanyazonosito> </Form> <Parancs PID="String"> <Rendszer>String</Rendszer> <Szolgaltatas Module="String" FormID="AlairasViszontazonositas" Muvelet="String">String</Szolgaltatas> <Cimke>String</Cimke> </Parancs> </Kerdes> 9

10 </soap-env:body> </soap-env:envelope> Válasz üzenet sikeres viszontazonosítás esetén: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap-env:envelope xmlns:soap-env=" xmlns:xsd=" xmlns=" xmlns:hszva=" <soap-env:header/> <soap-env:body soap-env:encodingstyle=" <Valasz> <ValaszFejlec> <Felhasznalo>RendszerAzonosító</Felhasznalo> <UzenetIdopont> T09:30:47-05:00</UzenetIdopont> </ValaszFejlec> <Session> <Property Source="HivatalAzonosító" Name="TranzakciosKod" Value=" "/> </Session> <Form> <hszva:azonositott EID="1">1</hszva:Azonositott> </Form> <Parancs PID="String"> <Rendszer>String</Rendszer> <Szolgaltatas Module="String" FormID="String" Muvelet="String">String</Szolgaltatas> <Cimke>String</Cimke> </Parancs> </Valasz> </soap-env:body> </soap-env:envelope> Válasz üzenet sikertelen viszontazonosítás esetén: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap-env:envelope xmlns:soap-env=" xmlns:xsd=" xmlns=" xmlns:hszva=" <soap-env:header/> <soap-env:body soap-env:encodingstyle=" <Valasz> <ValaszFejlec> <Felhasznalo>RendszerAzonosító</Felhasznalo> <UzenetIdopont> T09:30:47-05:00</UzenetIdopont> </ValaszFejlec> <Session> <Property Source="HivatalAzonosító" Name="TranzakciosKod" Value=" "/> </Session> <Form> <hszva:azonositott EID="1">0</hszva:Azonositott> <HibaLista> <Hiba EIDRef="1" Kod="n">HibaLeírás</Hiba> </HibaLista> </Form> <Parancs PID="String"> 10

11 <Rendszer>String</Rendszer> <Szolgaltatas Module="String" FormID="String" Muvelet="String">String</Szolgaltatas> <Cimke>String</Cimke> </Parancs> </Valasz> </soap-env:body> </soap-env:envelope> Az alkalmazott XML struktúra leírása részletesen az alábbi hierarchiájú állományokban található meg: kerdes.xsd valasz.xsd tranzakciotypes.xsd va_kerdes.xsd va_valasz.xsd HSZTSZATypes.xsd IOP_ExtTypes.xsd 11

12 A struktúra magas szintű elemeit mutatják be az alábbi ábrák: 12

13 13

14 Elektronikusan aláírt adat viszontazonosításhoz szükséges tanúsítvány információk definíciója: <xs:element name="x509tanusitvanyazonosito" type="hszva:certidtype"/> <xs:complextype name="certidtype"> <xs:sequence> <xs:element name="certdigest" type="hszva:digestalgandvaluetype"/> <xs:element name="issuerserial" type="ds:x509issuerserialtype"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="uri" type="xs:anyuri" use="optional"/> </xs:complextype> <xs:complextype name="digestalgandvaluetype"> <xs:sequence> <xs:element ref="ds:digestmethod"/> <xs:element ref="ds:digestvalue"/> </xs:sequence> </xs:complextype> 14

15 Az X509 Tanúsítvány azonosító struktúra XSD dokumentum definíció felépítése a következő: 15

16 Természetes személy IOP szerinti szabványos azonosító adatai: 5. A viszontazonosítás üzeneteinek elektronikus aláírása A viszontazonosítás során küldött kérést és választ elektronikus aláírással kell ellátni. A SOAP üzenetek elektronikus aláírásánál alapvetően két lényeges szabványt, ill. ajánlást kell figyelembe venni: i. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hosszú távú és archív elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára [11] ii. OASIS Web Service Security: SOAP Message Security 1.0 (WS-Security 2004) [5] 16

17 Jelen fejezetnek nem célja ezen szabványok részletes ismertetése, de taglalja a lényegesebb pontokat, valamint az esetleges pontosításokat, ill. eltéréseket. Az aláírás formátumára, ill. a SOAP (XML) dokumentumban az aláírással kapcsolatos szabályokat az (i) ajánlás tartalmazza. A viszontazonosítás során közlekedő elektronikusan aláírt üzenetnek meg kell felelnie ezen ajánlás előírásainak. (Signature elem, ill. tartalomhivatkozások URI) A (ii) szabvány 8. fejezete foglalkozik részletesen a SOAP üzenetbe helyezett aláírással. A viszontazonosítás során közlekedő elektronikusan aláírt üzenetnek meg kell felelnie ezen szabvány előírásainak, az alábbi pontosításokkal, kivételekkel: 1. A SOAP fejléc Security elemének mustunderstand attribútumát true értékre kell állítani, amikor a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 15. előírásainak megfelelően a viszontazonosítás kérést kötelező aláírni. 2. A SecurityTokenReference elem használata nem megengedett. 3. A fejléc Security elemben definiált gyermek elemek közül csak a UserNameToken és a Signature elem kezelése kötelező. (A többi elem használata opcionális, de nem várható el sem a viszontazonosítás kérőtől sem a hitelesítésszolgáltatótól, hogy értelmezze azokat.) 4. A Signature elem formátumának az (i) ajánlásban foglaltakat kell követni, így kötelező az xmldsig névtér mellett a XAdES névtér használata is. 5. A SOAP Body elemének kötelezően tartalmaznia kell egy Id attribútumot, mely a Signature elem SignedInfo elemében a referencia alapja. 6. Az aláírást a SOAP üzenet Body eleme "fölött" kell végrehajtani. 7. A (ii) szabványban ajánlottól eltérően a SignedInfo referenciában az aláírandó adatra alkalmazandó Transform algoritmus az Exclusive XML Canonicalization ( ) helyett az i. ajánlásban engedélyezett Canonical XML ( transzformáció. További előírások az aláírás kezeléssel kapcsolatban: A viszontazonosítás üzeneteket fokozott biztonságú szervezeti aláíró tanúsítvánnyal kell aláírni. A viszontazonosítási üzenetek aláírására vonatkozó elektronikus aláírási szabályzatot a hitelesítés-szolgáltatónak publikálnia kell. Az aláírási szabályzatnak kötelezően elő kell írnia az időbélyeg használatát. Az aláírási szabályzatban rögzíteni kell, hogy a "kivárási idő" 0 hosszúságú. Az üzenet fogadó oldalán amennyiben az elektronikus aláírás ellenőrzése sikertelen, vagy valamilyen okból nem lehet végrehajtani az aláírás ellenőrzést az üzenetet vissza kell utasítani. (A hibajelzést a (ii) szabvány 12. fejezetének megfelelően kell végrehajtani.) Az aláírás ellenőrzését az (i) ajánlásban megfogalmazott követelményeknek megfelelően kell végezni, azzal a megkötéssel, hogy a kivárási idő 0 hosszúságú. 17

18 (Az alábbi példákban szereplő mezőértékek nem valósak, az olvashatóság érdekében az aláírásban szereplő base64 kódolt mezők jelzésként szerepelnek.) Elektronikusan aláírt viszontazonosítási kérés minta: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U ( by aaa (aaa) --> <S11:Envelope xmlns:s11=" xmlns:s12=" xmlns:wsse=" wsswssecuritysecext-1.0.xsd" xmlns:wsu=" xmlns:ds=" xmlns:xades=" xmlns:xsd=" xmlns:iop=" xmlns:hszva=" xmlns=" xmlns:xxx=" <S11:Header> <wsse:security S11:mustUnderstand="true"> <ds:signature Id="Signature0"> <ds:signedinfo Id="SignedInfo0"> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" <ds:signaturemethod Algorithm=" <ds:reference Id="Reference0" URI="#SignedObject0"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" </ds:transforms> <ds:digestvalue>dyab+5mrhi0adf0bbsqvu+fxsb4=</ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference Id="Reference1" URI="#SignedProperties0" Type=" #SignedProperties"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" </ds:transforms> <ds:digestvalue>bmiwca6q06soq396+lbiolz5qui=</ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference Id="Reference2" URI="#XXXObject0"> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" </ds:transforms> <ds:digestvalue>li7lgz4n1hfhf07haaal7ha7+kk=</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue Id="SignatureValue0"> D/lbynn0uAxIDWU56YtGb11R0MgCFEl7TN2esJZqjQ+ThHfB5ktpIWftPjp70b39M/rL+M1wFLVt 8gFbYMv7aXP5raUayk31BGNwAHJuXsjb+uyqeoWcmOaNN91IbGFoxwyFM3NZkcydT8djEN3yu/yC bbhthw7xo3gshlgxoj8=</ds:signaturevalue> <ds:keyinfo Id="KeyInfo0"> <ds:x509data> <ds:x509issuerserial> <ds:x509issuername>serialnumber=3, CN=E-Group Certification Authority enon- Repudiation CA, OU=PKI Services, O=E-Group Hungary Plc., C=HU</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber>61</ds:x509serialnumber> </ds:x509issuerserial> 18

19 <ds:x509certificate>miieetcca2ggawibagibptanbgkqhkig9w0baqufadcbjtelmakga1ue</ds:x509certif icate> </ds:x509data> </ds:keyinfo> <ds:object Id="SignatureObject0"> <QualifyingProperties Id="QualifyingProperties0" Target="#Signature0"> <SignedProperties Id="SignedProperties0"> <SignedSignatureProperties> <SigningTime> T10:45:07Z</SigningTime> <SigningCertificate> <Cert URI="#KeyInfo0"> <CertDigest> <ds:digestvalue>v8dhtlikq1lhjmhnoibmvpdubzs=</ds:digestvalue> </CertDigest> <IssuerSerial> <ds:x509issuername>serialnumber=3, CN=E-Group Certification Authority enon- Repudiation CA, OU=PKI Services, O=E-Group Hungary Plc., C=HU</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber>61</ds:x509serialnumber> </IssuerSerial> </Cert> </SigningCertificate> <SignaturePolicyIdentifier> <SignaturePolicyId> <SigPolicyId> <Identifier> </SigPolicyId> <SigPolicyHash> <ds:digestvalue>lnrudishokxh0lfzvexkz04r3jg=</ds:digestvalue> </SigPolicyHash> <SigPolicyQualifiers> <SigPolicyQualifier> <SPURI> <SPUserNotice> <ExplicitText>Jelen dokumentum...</explicittext> </SPUserNotice> </SigPolicyQualifier> </SigPolicyQualifiers> </SignaturePolicyId> </SignaturePolicyIdentifier> </SignedSignatureProperties> <SignedDataObjectProperties> <DataObjectFormat ObjectReference="#Reference0"> <MimeType>text/xml</MimeType> </DataObjectFormat> </SignedDataObjectProperties> </SignedProperties> <UnsignedProperties Id="UnsignedProperties0"> <UnsignedSignatureProperties> <SignatureTimeStamp Id="SignatureTimeStamp0"> <Include URI="#SignatureValue0"/> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" "/> <EncapsulatedTimeStamp Id="EncapsulatedTimeStamp0">MIIFNDADAgEAMIIFKwYJKoZIhvcNAQcCoIIFHDCCBRgCAQMx</EncapsulatedTim estamp> </SignatureTimeStamp> 19

20 <CompleteCertificateRefs Id="CompleteCertificateRefs0"> <CertRefs> <Cert URI="#EncapsulatedX509Certificate0"> <CertDigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>ylu+fxi+7glevtcbckkklfbr3m8=</ds:digestvalue> </CertDigest> <IssuerSerial> <ds:x509issuername>cn=e-group Certification Authority eprimary CA, OU=PKI Services, O=E-Group Hungary Plc., C=HU</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber>3</ds:x509serialnumber> </IssuerSerial> </Cert> <Cert URI="#EncapsulatedX509Certificate1"> <CertDigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>jbirejty215zj7o7mkpnmu/ie7k=</ds:digestvalue> </CertDigest> <IssuerSerial> <ds:x509issuername>cn=e-group Certification Authority eprimary CA, OU=PKI Services, O=E-Group Hungary Plc., C=HU</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber>0</ds:x509serialnumber> </IssuerSerial> </Cert> <Cert URI="#EncapsulatedX509Certificate2"> <CertDigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>h59l7gxfmfg742dwm+cnp/6yca8=</ds:digestvalue> </CertDigest> <IssuerSerial> <ds:x509issuername>cn=netlock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado, OU=Tanusitvanykiadok, O=NetLock Halozatbiztonsagi Kft., L=Budapest, C=HU</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber>105</ds:x509serialnumber> </IssuerSerial> </Cert> </CertRefs> </CompleteCertificateRefs> <CertificateValues Id="CertificateValues0"> <EncapsulatedX509Certificate Id="EncapsulatedX509Certificate0">MIIFejCCBGKgAwIBAgIBAzANBgkqhkiG9w0BAQUFADB5MQswCQYDVQQ</E ncapsulatedx509certificate> <EncapsulatedX509Certificate Id="EncapsulatedX509Certificate1">MIIFgTCCBGmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADB5MQswCQYD</Enca psulatedx509certificate> <EncapsulatedX509Certificate Id="EncapsulatedX509Certificate2">MIIFSzCCBLSgAwIBAgIBaTANBgkqhkstE3Kfq51hdcR0/jHTjrn9V7lagonhVK0dH QKwCXoOK</EncapsulatedX509Certificate> </CertificateValues> </UnsignedSignatureProperties> </UnsignedProperties> </QualifyingProperties> </ds:object> <xxx:object Id="XXXObject0"> <xxx:valami>aaaaaaa</xxx:valami> </xxx:object> 20

21 </ds:signature> </wsse:security> </S11:Header> <S11:Body S11:encodingStyle=" wsu:id="signedobject0"> <iop:kerdes> <iop:kerdesfejlec> <iop:felhasznalo>rendszerazonosító</iop:felhasznalo> <iop:uzenetidopont> t09:30:47-05:00</iop:uzenetidopont> </iop:kerdesfejlec> <iop:session> <iop:property Source="HivatalAzonosító" Name="TranzakciosKod" Value=" "/> </iop:session> <iop:form FormID="AlairasViszontazonositas" JogCim="String"> <hszva:termeszetesszemelyazonositok EID="1"> <iop:viseltnev EID="2" NevKod="0" DrJelzo="0"> <iop:drcimjelzes>text</iop:drcimjelzes> <iop:csaladinev EID="3">String</iop:CsaladiNev> <iop:utonev1 EID="4">String</iop:UtoNev1> <iop:utonev2 EID="5">String</iop:UtoNev2> </iop:viseltnev> <iop:szuletesinev EID="6"> <iop:drcimjelzes>text</iop:drcimjelzes> <iop:csaladinev EID="7">String</iop:CsaladiNev> <iop:utonev1 EID="8">String</iop:UtoNev1> <iop:utonev2 EID="9">String</iop:UtoNev2> </iop:szuletesinev> <iop:termeszetesszemelyneme EID="10" KodCsoport="8" KodErtek="1">1</iop:TermeszetesSzemelyNeme> <iop:szuletesihely EID="11"> <iop:orszag>text</iop:orszag> <iop:telepules>text</iop:telepules> <iop:telepulesmagyarneve>text</iop:telepulesmagyarneve> <iop:kozigazgatasiegyseg>text</iop:kozigazgatasiegyseg> </iop:szuletesihely> <iop:szuletesiido EID="12"> <iop:szuletesdatum>text</iop:szuletesdatum> </iop:szuletesiido> <iop:anyjaneve EID="13" DrJelzo="0"> <iop:drcimjelzes>text</iop:drcimjelzes> <iop:csaladinev EID="14">String</iop:CsaladiNev> <iop:utonev1 EID="15">String</iop:UtoNev1> <iop:utonev2 EID="16">String</iop:UtoNev2> </iop:anyjaneve> </hszva:termeszetesszemelyazonositok> <hszva:x509tanusitvanyazonosito> <hszva:certdigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>r0lgodlhcggsalmaaaqcaemmcztumfqxds8b</ds:digestvalue> </hszva:certdigest> <hszva:issuerserial> <ds:x509issuername>string</ds:x509issuername> <ds:x509serialnumber>0</ds:x509serialnumber> </hszva:issuerserial> </hszva:x509tanusitvanyazonosito> </iop:form> <iop:parancs PID="String"> <iop:rendszer>string</iop:rendszer> 21

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható. elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható. elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára 2005. november 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 1.1 A dokumentum

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.1.8 OID azonosító: 1.3.6.1.4.1.26851.0.0.0.8 2012. március

Részletesebben

EBT KKK2 kriptográfiai interfész specifikáció

EBT KKK2 kriptográfiai interfész specifikáció Érvényes: 2013.07.01- jétől Verzió: 1.0 EBT KKK2 kriptográfiai interfész specifikáció Készítette: NAV Informatikai Intézet 1/18 Dokumentum kontroll Kiosztási jegyzék: N É V B E O S Z T ÁS S ZE R V E ZE

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.2.0 2013. október 01. MNB EASZ 2/7 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások

Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások Szabó Áron BME Informatikai Központ Szigeti Szabolcs BME Informatikai Központ Az elmúlt néhány év Jogi szabályozás a 2001. évi XXXV.

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Tartalom Szabályok, szabályzatok Érvényességi kritériumok Szabványos formátumok XAdES aláírási formátumok

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre 2005. december 7. 1. Bevezetés Ez a dokumentum az elektronikus közigazgatásban alkalmazható hitelesítési

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben Előadó: Erdősi Péter Máté, CISA elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási

Részletesebben

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE Elektronikus aláírás A papír alapú aláíráshoz hasonlóan: dokumentumot hitelesít Viszont szigorúan véve nem a dokumentumot írjuk alá, hanem

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. IngridSigno Feldolgozó Modul aláíró alkalmazás

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. IngridSigno Feldolgozó Modul aláíró alkalmazás TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Hosszútávú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ krasznay@ik.bme.hu

Hosszútávú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ krasznay@ik.bme.hu Hosszútávú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével Krasznay Csaba BME Informatikai Központ krasznay@ik.bme.hu Bevezetés Előadásom célja az elektronikus archiválás szempontjából megfelelő alkalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Erdősi Péter Máté, CISA elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia 1 Copyright 2011 FUJITSU

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító: TAN-01.ST.ME-01 Projektazonosító: E-MS06T Microsec Kft. tan. 2006 MATRIX tanúsítási igazgató: Dr. Szőke Sándor Kelt: Budapest, 2006. október

Részletesebben

Magyar Telekom fokozott e- Szignó. nem-minősített hitelesítés szolgáltatás. Standard Üzleti Tanúsítvány. Fokozott Személyi Tanúsítvány

Magyar Telekom fokozott e- Szignó. nem-minősített hitelesítés szolgáltatás. Standard Üzleti Tanúsítvány. Fokozott Személyi Tanúsítvány Magyar Telekom fokozott e- Szignó nem-minősített hitelesítés szolgáltatás Standard Személyi Tanúsítvány Standard Üzleti Tanúsítvány Fokozott Személyi Tanúsítvány Fokozott Üzleti Tanúsítvány Hitelesítési

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. MÁV INFORMATIKA Kft. által kifejlesztett és forgalmazott. DSign UI 1.6. aláíró alkalmazás

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. MÁV INFORMATIKA Kft. által kifejlesztett és forgalmazott. DSign UI 1.6. aláíró alkalmazás TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., illetve a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., illetve a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Magyar Posta

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV (E-DS10F1_TANF-SW) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító E-DS10F1_TANF-SW.ME-01 Projektazonosító E-DS10F1 DSS Consulting Kft. SW 2. sz. fv. 2010 MATRIX tanúsítási igazgató Szádeczky

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3 Az nformatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható végfelhasználói szerkezetének és adattartalmának műszaki specifikációjára 2005. november 1. és adattartalomra TARTALMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Audi Hungaria Motor Kft.

TANÚSÍTVÁNY. Audi Hungaria Motor Kft. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft (1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.), mint a NAT által NAT-6-0048/2015 számon akkreditált terméktanúsító

Részletesebben

(ver. 2.0) 2006. május. Igazságügyi Minisztérium OCCR Projekt

(ver. 2.0) 2006. május. Igazságügyi Minisztérium OCCR Projekt A cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő benyújtásának műszaki követelményei (ver. 2.0) 2006. május Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Egységes MELASZ formátum elektronikus aláírásokra

Egységes MELASZ formátum elektronikus aláírásokra MELASZ Munkacsoport Megállapodás MMM 001: 2005 2005 szeptember Egységes MELASZ formátum elektronikus aláírásokra verzió: 1.0 Tartalom Változáskezelés... 3 Változáskezelés... 3 1. Bevezetés... 4 1.1 Hatókör...

Részletesebben

Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai

Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai NETWORKSHOP 2011, Kaposvár Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai Erdősi Péter Máté, CISA Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, alelnök elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

KRA Elektronikus aláírási szabályzat

KRA Elektronikus aláírási szabályzat KRA Elektronikus aláírási szabályzat 1.02 változat 2012. szeptember 24. Készítette: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Azonosítógazdálkodási Osztály és IQSYS Zrt. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben Elektronikus rendszerek a közigazgatásban elektronikus aláírás és archiválás elméletben Előadó: Erdősi Péter Máté, CISA elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő BDO Magyarország IT Megoldások

Részletesebben

Minősített tanúsítvány, visszavonási lista és időbélyeg profildefiníciók

Minősített tanúsítvány, visszavonási lista és időbélyeg profildefiníciók Minősített tanúsítvány, visszavonási lista és időbélyeg profildefiníciók NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): -- 1.3.6.1.4.1.3555.1.24.20050815

Részletesebben

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3)

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3) Általános nyomtatványok xml szerkezete (v1.3) BEVEZETŐ... 3 1.1 FOGALOMMAGYARÁZAT... 3 2 A NYOMTATVÁNYOK XML FORMÁTUMA... 4 2.1 AZ XML MODELL... 4 2.2 A NYOMTATVÁNYOK XML FELÉPÍTÉSE... 4 2.2.1 Megkötések...

Részletesebben

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Tapasztó Balázs Vezető termékmenedzser Matáv Üzleti Szolgáltatások Üzletág 2005. április 1. 1 Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban 1. Az elektronikus aláírás

Részletesebben

Szolgáltatás technológiák (WS, WS-*) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szolgáltatás technológiák (WS, WS-*) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Szolgáltatás technológiák (WS, WS-*) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek o Egy hálózaton lévő számítógépek

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. Pénztár v4.0.1.12 aláíró alkalmazás

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. Pénztár v4.0.1.12 aláíró alkalmazás TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

MIRE JÓ AZ ARCHÍV ALÁÍRÁS?

MIRE JÓ AZ ARCHÍV ALÁÍRÁS? MIRE JÓ AZ ARCHÍV ALÁÍRÁS? Endrődi Csilla Dr. Berta István Zsolt MICROSEC Kft. 1. ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS EGYSÉGES FORMÁTUMA Jelenleg úgy tűnik, hogy az RFC

Részletesebben

Elektronikus archiválórendszer fejlesztése PKI alapokon

Elektronikus archiválórendszer fejlesztése PKI alapokon Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus archiválórendszer fejlesztése PKI alapokon Szerző: Kollár Balázs Konzulensek: Szigeti Szabolcs, Krasznay

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ISMERTETŐ

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ISMERTETŐ H-1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Tel.: (+36 1) 371 2555, Fax: (+36 1) 371 2556 e-mail: info@egroup.hu http://www.egroup.hu E-Group Magyarország Rt. ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ISMERTETŐ Jelen ismertető

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu Elektronikus számlázás Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu TARTALOM A NetLock-ról röviden Magyarország első hitelesítés-szolgáltatója Az ealáírásról általában Hogyan, mivel, mit lehet

Részletesebben

Web-szolgáltatás szabványok

Web-szolgáltatás szabványok Szolgáltatásorientált rendszerintegráció SOA-alapú rendszerintegráció Web-szolgáltatás szabványok Tartalom Követelmények WS-* szabványok Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia XML titkosítás, digitális aláírás

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó:

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó: TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Alkalmazandó: 2013-2014-es támogatási időszaktól kezdődően Budapest, 2013.02.28. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az ESZ számlázó és dokumentumkezelő szolgáltatásra

Részletesebben

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Dr. Berta István Zsolt Microsec Kft. http://www.microsec.hu Elektronikus aláírás (e-szignó) (1) Az elektronikus aláírás a kódolás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Windows XP, Vista és Windows 7, 8 és 10 operációs rendszeren 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Aláírási lehetőségek... 3

Részletesebben

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): ------------- A Szabályzat hatályának kezdőnapja: -----------------

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT) Verziószám 3.0 OID szám 1.3.6.1.4.1.14868.2.2.1.3

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

SZIGORÍTOTT aláírási szabályzat és EGYSZERŰSÍTETT aláírási szabályzat

SZIGORÍTOTT aláírási szabályzat és EGYSZERŰSÍTETT aláírási szabályzat SZIGORÍTOTT aláírási szabályzat és EGYSZERŰSÍTETT aláírási szabályzat SZIGORÍTOTT EGYSZERŰSÍTETT Azonosító OID 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.36 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.37 Azonosító URI http://e-szigno.hu/sigpol/scrict/1.0/

Részletesebben

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 EFER GW BANKSZÖVETSÉG BEMUTATÓ Tartalomjegyzék Ügyintézés, elektronikus fizetéssel EFER internetbanki fizetés Fizetés folyamata

Részletesebben

Könyvtári címkéző munkahely

Könyvtári címkéző munkahely Könyvtári címkéző munkahely Tartalomjegyzék A RENDSZER HARDVER ELEMEI...3 1 RFID CÍMKÉK... 3 2 RFID ASZTALI OLVASÓ... 3 A RENDSZER SZOFTVER ELEMEI... 4 1 KÖNYV CÍMKÉZŐ MUNKAÁLLOMÁS... 4 2 A PC- S SZOFTVEREK

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. SDA Stúdió Kft. által kifejlesztett

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. SDA Stúdió Kft. által kifejlesztett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Miniszter

Részletesebben

Webszolgáltatások (WS)

Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások fogalma IBM (lényege) Egy interface, mely a hálózaton keresztül szabványos XML üzenetekkel érhető el és hozzá formálsi XML leírás tartozik. (soap, wsdl) Sun Szoftverelemek,

Részletesebben

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében végzett informatikai eszközellátottság felméréséhez 1 1 1 TÁJÉKOZTATÓ az OTH

Részletesebben

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Bevezetı Az Adobe Reader alkalmazás a legelterjedtebb PDF megjelenítı program, mely alkalmas többek között a PDF dokumentumokon

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

Objektum-orientált tervezés

Objektum-orientált tervezés Objektum-orientált tervezés Webszolgáltatás szabványok Simon Balázs Tartalom Követelmények WS-* szabványok Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia XML titkosítás, digitális Windows és Java tanúsítványkezelés

Részletesebben

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató I. a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó jogszabályok: 1. A társasági

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2 ColourSMS Protokol definíció Version 1.2 1.1 HTTP request A ColourSMS(Westel/Pannon) alkalmazások által kiadott HTTP request formátuma a következő: http://third_party_url/path_to_application A third_party_url

Részletesebben

Aláírást-ellenőrző alkalmazás. funkcionális modellje és követelményrendszere. CWA 14171:2004 alapján

Aláírást-ellenőrző alkalmazás. funkcionális modellje és követelményrendszere. CWA 14171:2004 alapján Aláírást-ellenőrző alkalmazás funkcionális modellje és követelményrendszere a CWA 14171:2004 alapján V1.1 Készítette: 2005. 15/2 1 Az aláírás-ellenőrző rendszerek funkcionális modellje... 3 1.1 Az aláírások

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Verziószám 1.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2006. szeptember 26. MÁV INFORMATIKA Kft. 1 PDF dokumentumok

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Időbélyegzés Szolgáltatási Politika Verziószám 1.1 Hatálybalépés dátuma 2003. augusztus 15. MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007.

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/22443/9/2007. A digitális archiválás szabályairól szóló /2007. ( ) GKM rendelet Budapest, 2007. november 1 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007.

Részletesebben

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hitelesítési rend a személyazonosító igazolványokhoz kibocsátott minősített tanúsítványokhoz (HR-ESZIG) Verziószám 1.0 OID

Részletesebben

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Üzleti interoperabilitás - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Business Interoperability Interface Ország független elvárások Opcionális PEPPOL/BII

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az Axelero Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Marketline Integrált Aláíró Modul 2.0-ás verzió

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az Axelero Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Marketline Integrált Aláíró Modul 2.0-ás verzió TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Polysys Kft. által kifejlesztett és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Polysys Kft. által kifejlesztett és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY HUNGUARD tanúsítja, SafeNet Inc. ProtectServer Gold

TANÚSÍTVÁNY HUNGUARD tanúsítja, SafeNet Inc. ProtectServer Gold TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. elektronikus aláíráshoz kapcsolódó hitelesítés szolgáltatásának tanúsítványprofilja. v 3.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. elektronikus aláíráshoz kapcsolódó hitelesítés szolgáltatásának tanúsítványprofilja. v 3. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság elektronikus aláíráshoz kapcsolódó hitelesítés szolgáltatásának tanúsítványprofilja v 3.7 Időpont Jóváhagyta Aláírás 2007. Kerekes Gábor Időpont Készítette

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Mi az elektronikus aláírás és mi a célja? A jövő gazdaságában meghatározó szerepet kapnak a papíralapú iratokat, számlákat, megrendeléseket, dokumentumokat

Részletesebben

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez? 1.2. Belépéssel kapcsolatos tudnivalók

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T)

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Verziószám 4.0 Objektum azonosító (OID) 1.3.6.1.4.1.14868.1.4.4

Részletesebben

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK:

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: RÉSZLEGES KÓDÚ TELEFONOS AZONOSÍTÁS (TELEFONOS AZONOSÍTÁS) ELMÉLETI TANANYAG és SZAKRENDSZERI ISMERTETŐ Stelkovics Ákos Ujhelyiné Koleszár Melinda

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN) IP alapú távközlés Virtuális magánhálózatok (VPN) Jellemzők Virtual Private Network VPN Publikus hálózatokon is használható Több telephelyes cégek hálózatai biztonságosan összeköthetők Olcsóbb megoldás,

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

tanúsítja, hogy a Kopint-Datorg Részvénytársaság által kifejlesztett és forgalmazott MultiSigno Standard aláíró alkalmazás komponens 1.

tanúsítja, hogy a Kopint-Datorg Részvénytársaság által kifejlesztett és forgalmazott MultiSigno Standard aláíró alkalmazás komponens 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Titkosítás NetWare környezetben

Titkosítás NetWare környezetben 1 Nyílt kulcsú titkosítás titkos nyilvános nyilvános titkos kulcs kulcs kulcs kulcs Nyilvános, bárki által hozzáférhető csatorna Nyílt szöveg C k (m) Titkosított szöveg Titkosított szöveg D k (M) Nyílt

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben