TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3"

Átírás

1 Az nformatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható végfelhasználói szerkezetének és adattartalmának műszaki specifikációjára november 1.

2 és adattartalomra TARTALMJEGYZÉK 1. Bevezetés A dokumentum célja Alapfogalmak A dokumentum hatóköre Figyelembe vett mértékadó dokumentumok Alkalmazási terület, olvasóközönség A dokumentum felépítése A osztályozása A egységes szerkezete és közös adattartalma A különböző különös adattartalma Hivatkozások Rövidítések

3 1. Bevezetés Ez a dokumentum az elektronikus közigazgatásban alkalmazható nyilvános kulcsokhoz tartozó szerkezetére és adattartalmára nézve fogalmaz meg ajánlásokat. Az ajánlás a mértékadó nemzetközi dokumentumok elemzése, a közigazgatás igényeinek és a hazai kereskedelmi hitelesítésszolgáltatók gyakorlatának felmérése, majd ennek nyomán az alternatív lehetőségek körében meghozott - szakmai konszenzuson alapuló döntések eredményeként jött létre. 1.1 A dokumentum célja Ezt a dokumentumot az nformatikai és Hírközlési Minisztérium az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságának, együttműködési képességének és egységes használatának támogatása érdekében teszi közzé Az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (X. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak alapján. A dokumentum elsődleges célja a közigazgatás informatikai rendszereiben biztonságos azonosításnál, elektronikus aláírásnál, valamint titkosításnál alkalmazható végfelhasználói ajánlott szerkezetének és adattartalmának a meghatározása. Miután biztonságos azonosításra, elektronikus aláírásra és titkosításra nemcsak a közigazgatás informatikai rendszereiben, s az ezekkel közvetlen kapcsolatba kerülő ügyfeleknél van szükség, s mivel az együttműködési képesség is általános elvárás, ezért a jelen dokumentumban meghatározott szerkezetek és adattartalmak a közszféra más területein, valamint a magánszférában használt azonosító, aláíró és titkosító alkalmazások számára is ajánlásként szolgálhat. 1.2 Alapfogalmak A szerkezetére és adattartalmára vonatkozó elvárások egyértelmű értelmezéséhez szükséges fogalmakat ismertnek tételezzük fel, tekintettel a dokumentum megcélzott olvasóközönségére (lásd 1.5 pont). 1.3 A dokumentum hatóköre Jelen dokumentum az alábbiak számára kibocsátott ra nézve határozza meg a szerkezetet és az elvárt adattartalmat: a közigazgatást képviselő személyek (ügyintézők), a közigazgatást képviselő automatizmusok (szerverek), a közigazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek, a közigazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek által működtetett automatizmusok (szerverek). A jelen dokumentum hatókörébe tartozó at (és az ezekhez tartozó nyilvános és magánkulcsokat) az alábbi felhasználási célok egyikére bocsátották ki: biztonságos felhasználói azonosítás, hitelesítés, elektronikus aláírás és az aláírás ellenőrzése, titkosítás, illetve dekódolás. 3

4 Amennyiben egy tanúsítványról azt állítják, hogy az megfelel jelen ajánlásnak, akkor az adott tanúsítvány szerkezetének és adattartalmának meg kell felelnie a dokumentumban megfogalmazott valamennyi kötelező elvárásnak, az opcionális megoldásokat viszont nem feltétlenül kell támogatnia. 1.4 Figyelembe vett mértékadó dokumentumok Ez az ajánlás az alábbi nemzetközi mértékadó dokumentumokon alapul: RFC 3280 Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile [1], RFC 3739 nternet X.509 Public Key nfrastructure Qualified Certificates Profile [2], ETS TS Qualified Certificate Profile [3], Mivel a fenti dokumentumok széleskörűen elfogadottak, ezért az ajánlásnak megfelelő at a szabványos megoldásokat támogató alkalmazások képesek értelmezni és feldolgozni. 1.5 Alkalmazási terület, olvasóközönség Ez az ajánlás elsősorban a közigazgatási szektor számára készült, de alkalmazhatják a közszféra más területein, valamint a magánszférában is. Az első fejezet minden (elektronikus aláírás iránt) érdeklődő olvasónak szól, köztük a nyilvános kulcsú kriptográfiát (azonosításra, elektronikus aláírásra vagy titkosításra) felhasználóknak és a különböző elektronikus szolgáltatások rendszerfejlesztőinek is. A dokumentum további részei (a szerkezetére és adattartalmára vonatkozó részletes műszaki specifikáció, illetve a magyarázó és szemléltető részek) elsősorban az alábbi szereplők műszaki szakemberei számára készültek: at kibocsátó hitelesítésszolgáltatók, nyilvános kulcsú kriptográfiát (azonosítást, elektronikus aláírást vagy titkosítást) megvalósító alkalmazásokat fejlesztők, nyilvános kulcsú kriptográfiát megvalósító alkalmazásokat értékelők és tanúsítók. 1.6 A dokumentum felépítése A dokumentum további része az alábbi szerkezetet követi: A 2. fejezet a közigazgatásban megkülönböztetett 14 végfelhasználói tanúsítvány osztályozását és sorszámozását határozza meg. A 3. fejezet a jelen ajánlás által érintett valamennyi tanúsítvány egységes szerkezetét és közös adattartalmát adja meg. A 4. fejezet az ajánlás által érintett különböző ra vonatkozó eltérő adattartalom elvárásokat fogalmazza meg. Az 5. és 6. fejezetek a hivatkozásokat és a rövidítések jelentését adják meg. 4

5 2. A osztályozása Ez az ajánlás 14 különböző tanúsítvány szerkezetre tesz javaslatot a magyar közigazgatás elektronikus kommunikációjához. A megkülönböztetés az alábbi szempontok szerint történt: kinek kerül kiadásra az adott tanúsítvány: a közigazgatást képviselő személy (ügyintéző), a közigazgatást képviselő szerver, a közigazgatás ügyfele, milyen felhasználási célra engedélyezett az adott tanúsítvány: letagadhatatlanságot biztosító elektronikus aláírás létrehozására, felhasználói hitelesítésre, titkosításra. elektronikus aláírás célú esetén milyen biztonsági szintű felhasználásra készült az adott tanúsítvány: minősített elektronikus aláíráshoz is használható, csak fokozott biztonságú (de nem minősített) elektronikus aláíráshoz használható. Az alábbi táblázat megadja a 14 különböző tanúsítványra alkalmazott megkülönböztető sorszámot 1 : Közigazgatást képviselő automatizmusok (szerverek) Közigazgatást képviselő Ügyintézők a közigazgatás ügyfelei a közigazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek által működtetett automatizmusok (szerverek) Felhasználói Letagadhatatlanság (aláírás) Titkosítás azonosítás és hitelesítés minősített elektronikus aláírás fokozott biztonságú elektronikus aláírás táblázat: a megkülönböztető sorszáma 1 A táblázatból hiányzik a 2-es és a 14-es sorszám, mivel csak természetes személynek lehet minősített tanúsítványa. 2 Értve ez alatt a web-es SSL (V1.0) szervert 3 Értve ez alatt a web-es VP (V1.0) szervert 5

6 3. A egységes szerkezete és közös adattartalma Valamennyi tanúsítvány az [1]-ben meghatározott alábbi szerkezetet követi: Mező/Attribútum Kötelezőség Jelen ajánlás szerint Jelen ajánlás szerint elvárt adattartalom M//F 4 kitöltendő? // 5 TBSCertificate M részletezve a 3. táblázatban signaturealgorithm algorithm parameters M sha1rsa 7 6 signaturevalue M az aláírás értéke 8 2. táblázat: a általános szerkezete és elvárt közös adattartalma Mező/Attribútum Kötelezőség M//F Jelen ajánlás szerint kitöltendő? // Jelen ajánlás szerint elvárt adattartalom TBSCertificate Version M V3 serialumber M HSz által generált adat signature M sha1rsa 9 ssuer country organization organization-unit distinguised name qualifier state or province name common name serial number Validity notbefore notafter M M HU a kibocsátó HSz szervezet neve a kibocsátó HSz részlegének neve a kibocsátó HSz neve a kiadás dátuma és időpontja a kiadás dátuma és időpontja + a tanúsítvány érvényességi időtartama 10 Subject M részletezve a 8. táblázatban subjectpublickeynfo algorithm subjectpublickey M RSA (legalább 1024 bites kulccsal) 11 A végfelhasználó nyilvános kulcsa issueruniqued F subjectuniqued F extensions részletezve a 4. táblázatban 3. táblázat: a TBSCertificate részletes szerkezete és elvárt adattartalma 4 M: Mandatory, azaz kötelező, : ptional, azaz opcionális, F: Forbidden, azaz tiltott. 5 : gen, : em, : pcionális 6 Mivel az egyetlen támogatott aláíró algoritmusnak (RSA) nincsenek paraméterei 7 Melynek D-je: Legalább 256 bájt 9 Melynek D-je: Mindkét időpont: UTCTime 11 Melynek D-je:

7 Mező/Attribútum M//F // Jelen ajánlás szerint elvárt adattartalom extensions Standard Extensions részletezve az 5. táblázatban nternet Certificate Extensions részletezve a 6. táblázatban Qualified Certificates Profile Extensions 12 részletezve a 7. táblázatban 4. táblázat: a kiterjesztések (extensions) általános szerkezete Mező/Attribútum M//F kitöltendő // Standard extensions AuthorityKeyldentifier keydentifier authoritycertssuer authoritycertserialumber kritikusság C/ 13 Jelen ajánlás szerint elvárt adattartalom a HSz által generált adat 14 SubjectKeyldentifier keydentifier M a HSz által generált adat KeyUsage M C részletezve a 9. táblázatban PrivateKeyUsagePeriod F Certificate Policies M részletezve a 10. táblázatban PolicyMappings SubjectAltame otherame rfc822ame dsame x400address directoryame edipartyame uniformresourcedentifier ipaddress registeredd ssueraltame - SubjectDirectoryAttributes BasicConstraints ca M C False 15 ameconstraints F 16 PolicyConstraints ExtKeyUsage részletezve a 11. táblázatban CRLDistributionPoints distributionpoint URL=http://www.domain.hu/ca_crl 17 inhibitanypolicy FreshestCRL 5. táblázat: a Standard extensions részletes szerkezete és elvárt közös adattartalma 12 Melyet a többi elemtől eltérően nem [1], hanem [2] vezetett be, majd [3] tovább pontosított. 13 C: Critical, azaz kritikus, : on-critical, azaz nem kritikus 14 Meg kell egyeznie a tanúsítványt kibocsátó HSz megfelelő szolgáltatói tanúsítványának AuthorityKeyldentifier kiterjesztésébe helyezett keydentifier értékével. 15 Mivel végfelhasználói és nem szolgáltatói ról van szó. 16 Csak szolgáltatói ban lehet használni ezt a kiterjesztést. 17 A CRL elérési helye. 7

8 Mező/Attribútum M//F kitöltendő // kritikusság C/ nternet Certificate Extensions [1] Authority nformation Access accessmethod accesslocation [2] Authority nformation Access 20 accessmethod accesslocation Subject nformation Access Jelen ajánlás szerint elvárt adattartalom URL=http://www.domain.hu/ca_cert URL=http://www.domain.hu/ca_ocsp 22 a HSz által generált adat táblázat: az nternet Certificate Extensions részletes szerkezete és elvárt közös adattartalma 18 Ami a tanúsítványkiadói tanúsítvány hozzáférésének D-je 19 Az CSP szolgáltatás elérési helye 20 Abban az esetben kell kitölteni, ha a HSz az adott tanúsítvánnyal kapcsolatosan CSP szolgáltatást is nyújt. 21 Ami az CSP hozzáférésének D-je 22 Az CSP szolgáltatás elérési helye 23 Meg kell egyeznie a tanúsítványt kibocsátó HSz megfelelő szolgálati tanúsítványának AuthorityKeyldentifier kiterjesztésébe helyezett keydentifier értékével. 8

9 4. A különböző különös adattartalma QCStatements qcstatement-1 qcstatement-2 qcstatement-3 qcstatement-4 minősített elektronikus aláíráshoz tartozó D (6,10) kitöltendő // kritikusság C/ nem minősített elektronikus aláíráshoz tartozó (1,3,4,5,7,8,9,11,12, 13, 15, 16) 7. táblázat: a minősített aláíráshoz tartozó Qualified Certificates Profile Extensions kiterjesztésének elvárt adattartalma 24 Mely a [2] által bevezetett D a qcstatements kiterjesztésre 25 Mely a [3] által bevezetett D a QcCompliance nyilatkozatra, az alábbi jelentéssel: yilatkozat ezen tanúsítvány kibocsátója részéről, hogy a jelen tanúsítvány a Magyar Köztársaság elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényében foglaltaknak (amely követelmények alapját az Európai Parlament és a Tanács által december 13-án elfogadott 1999/93/EC direktíva függelékeiben (Annex és Annex ) leírtak adják) megfelelő minősített tanúsítvány. 26 A[3] által bevezetett QcLimitValue nyilatkozat, mely az elektronikus aláírással lebonyolított pénzügyi műveletek felső korlátjának értékét határozza meg.. 27 Mely a [3] által bevezetett D a QcRetentionPeriod nyilatkozatra, az alábbi jelentéssel: yilatkozat ezen tanúsítvány kibocsátója részéről, hogy a jelen tanúsítvány tulajdonosáról (a tanúsítvány igénylésekor) felvett adatokat a tanúsítvány érvényességének lejárta után 10 évig megőrzik. 28 Mely a [3] által bevezetett D a QcSSCD nyilatkozatra, az alábbi jelentéssel: yilatkozat ezen tanúsítvány kibocsátója részéről, hogy a jelen tanúsítványban szereplő nyilvános kulcshoz tartozó magánkulcs a Magyar Köztársaság elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényében foglaltaknak (amely követelmények alapját az Európai Parlament és a Tanács által december 13-án elfogadott 1999/93/EC direktíva függelékében (Annex ) leírtak adják) megfelelő biztonságos aláírás-létrehozó eszközön (BALE) van tárolva. 29 pcionálisan kitölthető 0 értékkel is 30 Ezt a kiterjesztést csak abban az esetben kell kitölteni, ha a minősített tanúsítványt BALE-n adják ki. 9

10 Subject country organization organization-unit distinguised name qualifier state or province name common name serial number locality title surname given name initials pseudonym generation qualifier A közigazgatást képviselő szerverhez tartozó (1,3,4) HU a közigazgatási szerv a szerver neve 31 Közigazgatást képviselő ügyintézőhöz tartozó (5,6,7,8) HU a közigazgatási szerv osztály/részleg név 32 sorszám 33 opcionális opcionális 34 vezetéknév 35 A közigazgatás ügyfeléhez tartozó (9,10,11,12) HU - / szervezet - / osztály/részleg 36 név 37 sorszám 38 opcionális opcionális vezetéknév táblázat: a különböző Subject elemének elvárt adattartalma A közigazgatás ügyfelei által működtetett szerverhez tartozó (13, 15, 16) HU szervezet a szerver neve A szerver DS szerinti, vagy egyéb módon hitelesített elnevezése, szóköz elválasztójel(eke)t és az UTF-8 kódolást [4] használva. 32 Az ügyintéző neve, mely betű szerint azonos a regisztráció alapjául szolgáló igazolványban foglalt névvel, szóköz elválasztójel(eke)t és az UTF8 kódolást használva. 33 A betű szerint azonos common name mezőtartalommal rendelkező köztisztviselők megkülönböztetését szolgáló egyedi sorszám, melyet a hitelesítésszolgáltató generál. 34 pcionális és kizárólag tájékoztató információ az ügyintéző esetleges beosztásáról (pl. bíró, köztisztviselő, főhadnagy) 35 A common name mező azon része, mely az ügyintéző vezetéknevének tekintendő. A given name /amennyiben pl. adatbázisoknál erre szükség van) már származtatható: a common name azon része, mely a surname mező tartalmát egészíti ki. 36 A szervezet és szervezeti egység mezőt általában nem kell kitölteni. Abban az esetben, ha az ügyfél tanúsítványával kifejezetten jelezni kívánja, hogy ő egy adott szervezethez tartozik, akkor e mezőket ki lehet tölteni. A fenti mezők tartalmát a közigazgatáson belüli alkalmazások figyelmen kívül hagyják, ezeknek csak a közigazgatáson kívül tulajdonítható meghatározott jelentés. 37 Az ügyfél neve, mely betű szerint azonos a regisztráció alapjául szolgáló igazolványban foglalt névvel, szóköz elválasztójel(eke)t és az UTF8 kódolást használva. 38 A betű szerint azonos common name mezőtartalommal rendelkező ügyfelek megkülönböztetését szolgáló egyedi sorszám, melyet a hitelesítésszolgáltató generál. 39 A common name mező azon része, mely az ügyfél vezetéknevének tekintendő. A given name /amennyiben pl. adatbázisoknál erre szükség van) már származtatható: a common name azon része, mely a surname mező tartalmát egészíti ki. 40 A szerver DS szerinti, vagy egyéb módon hitelesített elnevezése, szóköz elválasztójel(eke)t és az UTF-8 kódolást [4] használva. 10

11 KeyUsage digitalsignature nonrepudiation keyencipherment dataencipherment keyagreement keycertsign crlsign enciphernly deciphernly Felhasználói hitelesítés célú SSL Személyek szerver (1, 13) (5,9) Letagadhatatlanság (aláírás) célú minősített elektronikus aláíráshoz tartozó (6,10) Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz tartozó (3,7,11, 15) opc. Titkosítás célú VP szerver Személyek (4, 16) 9. táblázat: a különböző KeyUsage kiterjesztésének elvárt adattartalma (8,12) 11

12 A közigazgatást képviselő szerver tanúsítványai Közigazgatást képviselő ügyintézőhöz tartozó (5,6,7,8) Az ügyfél tanúsítványai A közigazgatás ügyfelei által működtetett szerver tanúsítványai (13, 15, 16) (1,3,4) (9,10,11,12) Certificate Policies [1] Certificate Policy CertPolicyD 41 CertPolicyD CertPolicyD CertPolicyD [1,1]Policy Qualifier nfo: policyqualifierd qualifier [1,2]Policy Qualifier nfo: policyqualifierd qualifier CPS 42 URL=http://www.dom ain.hu/ca_cps 43 User otice 46 A tanúsítvány tulajdonosa: a közigazgatás szervere. CPS URL=http://www.dom ain.hu/ca.cps User otice A tanúsítvány tulajdonosa: a közigazgatásban eljáró személy. CPS URL=http://www.dom ain.hu/ca.cps User otice A tanúsítvány tulajdonosa: a közigazgatás ügyfele. CPS 44 URL=http://www.dom ain.hu/ca_cps 45 User otice 47 A tanúsítvány tulajdonosa: a közigazgatás ügyfelének szervere. A User otice alábbi folytatása csak a 3. (aláírás célú) tanúsítványban szerepel: A User otice alábbi folytatása csak a 6. és 7. (aláírás célú) tanúsítványban szerepel: A User otice alábbi folytatása csak a 10. és 11. (aláírás célú) tanúsítványban szerepel: A User otice alábbi folytatása csak a 15. (aláírás célú) tanúsítványban szerepel: A közigazgatási gyökérhitelesítésszolgáltató (KGYHSZ) elhárít minden - ideértve a kárért való - felelősséget, amely az általa kiadott tanúsítvány használatából, visszavonásából, a kiadási szabályzat megsértéséből, a KGYHSZ magatartásából, intézkedéséből, vagy annak hiányából ered. A közigazgatási gyökérhitelesítésszolgáltató (KGYHSZ) elhárít minden - ideértve a kárért való - felelősséget, amely az általa kiadott tanúsítvány használatából, visszavonásából, a kiadási szabályzat megsértéséből, a KGYHSZ magatartásából, intézkedéséből, vagy annak hiányából ered. A közigazgatási gyökérhitelesítésszolgáltató (KGYHSZ) elhárít minden - ideértve a kárért való - felelősséget, amely az általa kiadott tanúsítvány használatából, visszavonásából, a kiadási szabályzat megsértéséből, a KGYHSZ magatartásából, intézkedéséből, vagy annak hiányából ered. A közigazgatási gyökérhitelesítésszolgáltató (KGYHSZ) elhárít minden - ideértve a kárért való - felelősséget, amely az általa kiadott tanúsítvány használatából, visszavonásából, a kiadási szabályzat megsértéséből, a KGYHSZ magatartásából, intézkedéséből, vagy annak hiányából ered. 10. táblázat: a különböző Certificate Policies kiterjesztésének elvárt adattartalma 41 A HSz által alkalmazott hitelesítési rend D-je. 42 A CPS D-je: A CPS (szolgáltatási szabályzat) elérési helye. 44 A CPS D-je: A CPS (szolgáltatási szabályzat) elérési helye. 46 A User otice D-je: A User otice D-je:

13 ExtKeyUsage keypurposed keypurposed Felhasználói hitelesítés célú SSL szerver (1, 13) Személyek (5,9) Letagadhatatlanság (aláírás) célú minősített elektronikus aláíráshoz tartozó (6,10) Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz tartozó (3,7,11, 15) Titkosítás célú VP szerver Személyek (4, 16) (8,12) serverauth 48 TLS 50 Secure 52 Psec_end 53 Secure 55 clientauth 49 SCLogon 51 P KE táblázat: a különböző ExtKeyUsage kiterjesztésének elvárt adattartalma 48 A serverauth D-je: A clientauth D-je: A TLS Client Authentication D-je: A Smart Card Logon D-je: A Secure D-je: Az PSec end system D-je: Az P security KE intermediate D-je: A Secure D-je:

14 5. Hivatkozások [1] RFC 3280 Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile [2] RFC 3739 nternet X.509 Public Key nfrastructure Qualified Certificates Profile [3] ETS TS Qualified Certificate Profile v1.3.1 [4] RFC 3629 UTF-8, a transformation format of S Rövidítések BALE HSz CRL CSP Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz Hitelesítésszolgáltató Cetification Revocation List nline Certificate Status Protocol UTF-8 Uniform Transformation format -8 14

GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata

GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata Készítette: GIRO Rt., mint Hitelesítés Szolgáltató Verzió: 2.0 Szabályzat hatályba lépése: 2002. november 15. OID szám: 1.3.6.1.4.1.11526.2.1.1.2.1.2.0

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Verziószám 1.0 Hatálybalépés dátuma 2004. augusztus 1. MÁV INFORMATIKA

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú, nem minısített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz v 2.3 OID: 1.3.6.1.4.1.27537.1.2.2.3

Részletesebben

GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata

GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata GIRO Rt. Szervezeti tanúsítványtípus Hitelesítési Szabályzata Verzió: 1.0 Szabályzat hatályba lépése: 2001. december 20. https://www.giro.hu/hiteles/szabalyzat 1/22.oldal Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS...4

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

A PKI gyakorlati problémái

A PKI gyakorlati problémái A PKI gyakorlati problémái BERTA István Zsolt István Zsolt BERTA 1/51 Elefánt Mszaki kérdések Gazdasági kérdések Jogi kérdések István Zsolt BERTA

Részletesebben

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat Verzió: 1.0 Dátum: 2006. április 30. Megrendelő: Argeon Üzleti Szolgáltató Kft. Fájl: mysigno_st_ v10_final.pdf

Részletesebben

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT)

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) 1 FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA 2 1.1 NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS 2 1.2 A NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS MÜKÖDÉSE 2 1.3 TANÚSÍTVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ALAPOK 2 1.4 PUBLIKUS

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos Hatósági tájékoztató Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június Tartalomjegyzék 1 Az elektronikus archiválás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1

Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1 Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1 Dr. Berta István Zsolt istvan.berta@microsec.hu Microsec Kft. Az elektronikus aláírás elméleti alapjai régóta ismertek. E matematikai, kriptográfiai

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására

Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására Szerkesztők: Dravecz Tibor Egerszegi Krisztián Szerzők: Dravecz Tibor Egerszegi Krisztián Erdősi Péter Dr. Kiss Ferenc Marczisovszky Dániel

Részletesebben

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2.

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2. Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú AJÁNLÁSA Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás 2.0 verzió 2008. augusztus AZ AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: az IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Ajánlás Eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Tanúsítási jelentés. Hung-TJ-029-2006. az A2-Polysys CryptoSigno Interop JAVA API v2.0.0 aláíró alkalmazás fejlesztő készletről.

Tanúsítási jelentés. Hung-TJ-029-2006. az A2-Polysys CryptoSigno Interop JAVA API v2.0.0 aláíró alkalmazás fejlesztő készletről. Tanúsítási jelentés Hung-TJ-029-2006 az A2-Polysys CryptoSigno Interop JAVA API v2.0.0 aláíró alkalmazás fejlesztő készletről /polysys / Tanúsítási jelentés az A2-Polysys CryptoSigno JAVA API v2.0.0 aláíró

Részletesebben

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az ESZ számlázó és dokumentumkezelő szolgáltatásra

Részletesebben

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel közölni

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

PKI gyakorlati kérdések, I

PKI gyakorlati kérdések, I PKI gyakorlati kérdések, I Dr. Berta István Zsolt K+F igazgató Microsec Kft. http://www.microsec.hu Bevezetés 2 Elefánt Műszaki kérdések Gazdasági kérdések Jogi kérdések 3 PKI

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS ÉS -HITELESÍTÉS A MAGYAR E- KÖZIGAZGATÁSBAN

ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS ÉS -HITELESÍTÉS A MAGYAR E- KÖZIGAZGATÁSBAN ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS ÉS -HITELESÍTÉS A MAGYAR E- KÖZIGAZGATÁSBAN Sikolya Zsolt, zsolt.sikolya@ihm.gov.hu Informatikai és Hírközlési Minisztérium Bevezető A közigazgatási hatósági szolgáltatások, de ennél

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN Ravasz Csaba mérnök informatikus jelölt 2009 Összefoglalás Ma már természetes dolognak

Részletesebben

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében 2009. december 2010. március 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unió egyik jelentős célkitűzése, hogy a kis és

Részletesebben

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei Verziószám: 2.0 Hatályos: 2006. október 15.-től 1 Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK...3 1. A szolgáltató adatai...4 1.

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben