Haladóprogramozás (C#) , I. félév BMF NIK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Haladóprogramozás (C#) 2007 2008, I. félév BMF NIK"

Átírás

1 Haladóprogramozás (C#) 00 00, I. félév BMF NIK Nemzetközi és többnyelvű alkalmazások fejlesztése Nemzetközi alkalmazások készítésének szempontjai Globalizáció és lokalizáció Nyelvi és kulturális jellemzők kezelése Nyelvi erőforrások készítése és felhasználása Erőforrások kezelése Erőforrások használata.net alkalmazásokban Többnyelvű Windows Forms alkalmazások fejlesztése Nyelvfüggő elemek elkészítése Nyelvváltás fejlesztés közben és futási időben Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres zárthelyinek, illetve vizsgának. Sikeres zárthelyihez, illetve vizsgához a jelen bemutató tartalmán felül a kötelező irodalomként megjelölt anyag, a gyakorlatokon szóban, illetve a táblán átadott tudnivalók ismerete, valamint a gyakorlatokon megoldott példák és az otthoni feldolgozás céljából kiadott feladatok önálló megoldásának képessége is szükséges. Globalizáció és lokalizáció Az alkalmazások egyre nagyobb hányada készül a globális piacra A különbözőországokban és kultúrákban sokféle írásmódot és naptárat használnak, eltérően kezelik a számokat és a dátumokat, sőt, akár a sorbarendezés szabályai is mások lehetnek. A nemzetközi piacra szánt alkalmazásoknak mindezt tekintetbe kell venniük. Globalizáció: alkalmazások felkészítése arra, hogy más kultúrájú szoftverkörnyezetben is helyesen működjenek Ennek eredményeként a programok képesek lesznek más írásmódok (pl. jobbról balra), naptárak, szám- és dátumformátumok használatára is. Lokalizáció: alkalmazások lefordítása más nyelvekre, kultúrákra A lokalizált alkalmazások felhasználói felülete és összes üzenete a célnyelven jelenik meg. Egy.NET alkalmazás akár több nyelven is képes lehet működni (nincs szükség külön nyelvi verziókra).

2 Nyelvi és kulturális jellemzők kezelése A.NET keretrendszerben a System.Globalization névtér osztályai teszik lehetővéa nemzetközi alkalmazások nyelvi és kulturális jellemzőinek kezelését Ezek az osztályok a következő lehetőségeket biztosítják: Egyszerű és kombinált Unicode karakterek helyes kezelése Kultúrák és régiók azonosítása több szinten Számok, dátum és idő, pénznemek, mértékegységek kultúrafüggő kezelése Kultúrafüggő sorbarendezési lehetőségek Unicode A.NET keretrendszer UTF- formátumban tárolja a karaktereket Ez a bites Unicode szabvány nem teszi lehetővéa világ összes írásjelének közvetlen kódolását (csupán a kínai nyelvhez 0000 karakterre van szükség), ám ésszerűkompromisszumot képvisel a tárolás helyigénye és a feldolgozás sebessége, valamint a karakterek kezelésének kényelme és egyszerűsége között. Egyes karakterek több Unicode karakter kombinációjából állnak Az összetett karakterek egy alapkarakterből és egy vagy több kombináló karakterből épülnek fel. Az európai és amerikai nyelveknél általában külön karakterként is rendelkezésre áll minden összetett (pl. ékezetes) karakter is, a távol-keleti nyelveknél azonban szinte csak összetett karakterek léteznek. Egy európai példa: ǻ = a + + 0x0FB 0x00 0x00A 0x00 Ahhoz, hogy egy alkalmazás nemzetközi lehessen, tudnia kell arról, hogy egy megjelenített írásjel fizikailag több karakterből is állhat, tehát nem használhatja a char típust (ehelyett a string típus ajánlott). Kultúrák és régiók A.NET keretrendszer a világot kultúrákra és régiókra osztja A kultúra fogalom egy adott nyelv és a hozzátartozóvalamely nyelvterület nyelvhasználati konvencióinak összességét jelenti. A.NET keretrendszer az egyes kultúrákat az ISO-- szabványt követve a nyelv és a nyelvterület alapján különbözteti meg egymástól az alábbi jelölésmóddal: <nyelv kódja><kötőjel><nyelvterület KÓDJA> Például az en-us kód az Egyesült Államokban használt angol nyelvi kultúrát jelöli, a pt-br kód pedig a Brazíliában használt portugál nyelvi kultúrát. A régió egy adott földrajzi terület (általában egy ország) kulturális jellemzőit határozza meg az ISO szabvány szerint. Egy régióban több nyelvet is beszélhetnek (pl. Spanyolországban a spanyol, baszk, katalán és galíciai nyelveket), de több régiónak is lehet közös nyelve (pl. Mexikó, Spanyolország, Guatemala és Argentína egyaránt spanyol nyelvterület). A kultúrák egyedi jellemzőit (naptár, számok és dátumok formázása, sorbarendezés szabályai) a System.Globalization.CultureInfo osztály kezeli. A régiók egyedi jellemzőit (pénznem, mértékegység típusa) a System.Globalization.RegionInfo osztály kezeli.

3 Kultúrák típusai A kultúrák közös jellemzőinek egyszerűbb kezelése érdekében a.net keretrendszer több kultúratípust határoz meg Konkrét kultúra( specific culture ) egy adott régió saját kultúrája Semleges kultúra( neutral culture ) régiófüggetlen kultúra Független kultúra( invariant culture ) mesterséges kultúra (adatok egyértelmű, kultúrafüggetlen tárolásához és megosztásához) A kultúratípusok egymással hierarchikus viszonyban állnak: Egyetlen független kultúra létezik Független de Konkrét kultúrák de-at de-ch Semleges kultúrák de-de en Kultúrák kezelése alkalmazásokban A kultúra-és régióbeállítások a.net keretrendszerben szál szintűek Alapértelmezett értéküket a Windows Vezérlőpult Területi és nyelvi beállítások programjával beállított értékek határozzák meg. A Windows egynyelvű(angol vagy lokalizált) változatainál csak a formázási és sorbarendezési beállítások módosíthatók itt, többnyelvű(mui) verziók esetén viszont a felhasználói felület alapértelmezett nyelve is beállítható. System.Thread.CurrentCulture tulajdonság Az adott szál nyelvfüggőformázási és sorbarendezési tulajdonságait meghatározó kultúra lekérdezésére és beállítására szolgál. System.Thread.CurrentUICulture tulajdonság Az adott szálhoz tartozófelhasználói felület nyelvének lekérdezésére és beállítására szolgál. Példa az aktuális kultúra adatainak kiírására 0 using System; using System.Threading; class Program static void Main() Console.WriteLine("Aktuális kultúra:"); Console.WriteLine("Teljes angol név: " + Thread.CurrentThread.CurrentCulture.EnglishName); Console.WriteLine("Teljes saját név: " + Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NativeName); Console.WriteLine("Kultúra neve: " + Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name); Console.WriteLine("Kultúra kódja: " + Thread.CurrentThread.CurrentCulture.LCID); Console.WriteLine("Naptár: " + Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Calendar);

4 Számok és dátumok kultúrafüggő formázása A számokat és a dátumokat kezelőosztályok kínálnak olyan ToString() metódusváltozatokat is, amelyekkel kultúrafüggő formázások végezhetők automatikusan Általában olyan metódusváltozatok is rendelkezésre állnak, amelyekkel tetszőleges formázás végezhető(akár egyéni formázókarakterek alapján is) az IFormatProvider interfész megvalósításával. A keretrendszer ehhez is kínál előre elkészített osztályokat (NumberFormatInfo, DateTimeFormatInfo), amelyekkel egy kultúrafüggőalapformátumból kiindulva minden egyes megjelenített elem módosítható. Számok kultúrafüggő formázása (példa) int szám = 0; Console.WriteLine(szám.ToString("N")); Console.WriteLine(szám.ToString("N", new CultureInfo("de-DE"))); Dátumok kultúrafüggő formázása (példa) DateTime dátum = new DateTime(00, 0, 0); Console.WriteLine(dátum.ToString("D")); Console.WriteLine(dátum.ToString("D", new CultureInfo("es-AR"))); 0 Feladat () Készítsünk alkalmazást, amely felsorolja a rendszeren telepített összes kultúrát és megjeleníti alapadataikat! A program minden kultúrához jelenítse meg a hozzátartozórégióadatokat, valamint példaként egy-egy számot, dátumot és időt az adott kultúra beállításaival! Ötletek: A kultúrák listáját a CultureInfo osztály statikus GetCultures() metódusával kérhetjük le A CultureInfo osztály IsNeutralCulture tulajdonsága elárulja, hogy egy kultúra semleges vagy konkrét A független kultúra hárombetűs ISO nyelvi azonosítója IVL A régióadatokat a RegionInfo osztály egy példányán keresztül kérhetjük le, amelyet egy kultúra vagy annak kétjegyű(régiófüggetlen) kódja megadásával hozhatunk létre Megoldás () CultureDemo\Program.cs

5 Kultúrafüggő sorbarendezés A karakterek ABC sorrendje minden kultúrában más lehet A magyar nyelvben például az ékezetes betűk beékelődnek az ékezet nélküliek közé, valamint vannak kettősbetűk is (cs, cz, gy, ny, ty, sz, zs), vagy például a finn nyelvben a V és a W betűrendezés szempontjából azonos Az aktuális szál kultúrájának módosítása a sorbarendezési beállításokra is hatással van Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a névsorba történőrendezést befolyásolják az operációs rendszer éppen érvényes nyelvi beállításai. Ha arra van szükség, hogy egy tömb vagy gyűjtemény sorbarendezése független legyen az aktuális kultúrától(például kommunikáció, illetve fájlban vagy szerveren történőtárolás céljából), akkor a rendezést a független kultúra beállítása mellett kell végrehajtani. Példa kultúrafüggő sorbarendezésre 0 0 using System; using System.Globalization; using System.Threading; class Program static void Main() string[] alphabet = "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "á", "é", "í", "ó", "ú", "ö", "ő", "ü", "ű", "cs", "gy", "ly", "ny", "sz", "ty", "zs", "cz", "zu", "zv" ; Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("hu-HU"); Array.Sort(alphabet, StringComparer.Ordinal); DisplayAlphabet("Kultúra figyelembe vétele nélküli sorrend:", alphabet); Array.Sort(alphabet, StringComparer.InvariantCulture); DisplayAlphabet("Független kultúra szerinti sorrend:", alphabet); Array.Sort(alphabet); DisplayAlphabet("Magyar ábécé szerinti sorrend:", alphabet); static void DisplayAlphabet(string title, string[] letters) Console.WriteLine(title); foreach (string s in letters) Console.Write(s + " "); Console.WriteLine(); Erőforrások A szerelvények az IL kód mellett tartalmazhatnak egyéb, a programok számára szükséges adatokat is (szövegek, ikonok, képek, hangok, fájlok, egyéni adatok), amelyeket összefoglaló néven erőforrásoknak nevezünk Erőforrások előállíthatók egyszerűszöveges fájlként, a Microsoft ResX sémáját követőxml fájl formájában, illetve megfelelőformátumúbináris fájlként. Szerelvényben történő elhelyezésük a parancssoros fordító megfelelő paraméterezésével lehetséges (ehhez először a resgen.exe segédeszközzel bináris formátumba kell őket alakítani). Az erőforrások közvetlen (manuális) kezelését a System.Resources.ResourceReader és a System.Resources.ResourceWriter osztályok támogatják A Visual Studio segítségével az erőforrások előállítása, programhoz rendelése, szerelvénybe illesztése és használata kényelmesebben is megvalósítható.

6 Erőforrások kezelése (Visual Studio) A Visual Studio minden új Windows alkalmazáshoz előkészít egy alapértelmezett ResX formátumúerőforrásfájlt Ezt a fájlt Resources.resx néven a projekt Properties mappájában találjuk (vagy a projekt tulajdonságlapján hozhatjuk létre). Emellett tetszőleges számú saját erőforrásfájlt is létrehozhatunk bármely mappában. Az erőforrások szerkesztése során a megfelelőnévtérben létrejön egy osztály, amely statikus tulajdonságok segítségével szigorúan típusos hozzáférést biztosít az elkészített erőforrásokhoz Különbözőtípusú erőforrások Példa erőforrások kezelésére 0 0 using System; using System.Windows.Forms; //using System.Reflection; using System.Resources; partial class MainForm: Form //.NET. esetén a megjegyzésekben szereplő kódra van szükség //private ResourceManager rm; public MainForm() InitializeComponent(); //Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); //rm = new ResourceManager("ResourceDemo.Demo", assembly); //picturelogo.image = (Image) rm.getobject("logo"); //textname.text = rm.getstring("productname"); //textauthor.text = rm.getstring("author"); //textdescription.text = rm.getstring("description"); //combolanguage.text = rm.getstring("language"); picturelogo.image = Demo.Logo; textname.text = Demo.ProductName; textauthor.text = Demo.Author; textdescription.text = Demo.Description; combolanguage.text = Demo.Language; Többnyelvű Windows Forms alkalmazások A többnyelvűalkalmazások fejlesztésénél minden, a képernyőn megjelenített elemet erőforrásokban kell elhelyezni Elsősorban az üzenetek szövegénél fontos, hogy ezek nem szerepelhetnek közvetlenül a kódban (ez esetben ugyanis minden egyes támogatni kívánt nyelvhez külön programverzióra lenne szükség). A szöveges és egyéb erőforrások kezelését a Visual Studio nagyban megkönnyíti. Ablakok esetében a System.Windows.Forms.Form osztály Localizabletulajdonsága segítségével kapcsolhatóbe a többnyelvűség automatikus támogatása Ha ezt a tulajdonságot beállítjuk, akkor a Visual Studio automatikus kódgenerátora erőforrásalapúüzemmódba kapcsol, és minden grafikai elemet erőforrásként tart nyilván. A System.Windows.Forms.Form osztály Languagetulajdonságának ismételt módosításával egyazon ablak több nyelvi változatát hozhatjuk létre, amelyek között az aktuális kultúra módosításával futási időben is lehet váltani. Az egyes nyelvi változatok létrehozásakor a nem ablak jellegűerőforrásokból nem jön létre automatikusan új példány, ezt másolással, beillesztéssel és átnevezéssel oldhatjuk meg.

7 Kultúra- és nyelvváltás futási időben A.NET keretrendszer futás közben automatikusan megkeresi és betölti az aktuálisan beállított kultúrához tartozó erőforrásokat Amennyiben egy konkrét kultúrához nincsenek erőforrások, a keresés a hozzátartozósemleges kultúrával folytatódik. Ha ehhez sem találhatók erőforrások, akkor a programba közvetlenül beépített erőforrásokat használja majd a futó alkalmazás. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül szükséges minden konkrét kultúrához külön fordítást készíteni, elég a hozzátartozósemleges kultúrához azaz például egyetlen semleges német fordítással ( de ) lefedhetőaz osztrák ( de-at ), a svájci ( de-ch ) és a németországi ( de-de ) nyelvterület is. Az erőforrások betöltése és alkalmazása az egyes konstruktorok lefutása közben történik Ha futás közben a program újraindítása nélkül szeretnénk nyelvet váltani, az ablakok konstruktorában szereplőinitializecomponent() metódushívás megismétlésével erre van lehetőség (ilyenkor azonban elvesznek az ablakban addig beállított vagy begépelt értékek). Példa többnyelvű.net alkalmazásra 0 Irodalomjegyzék (alapismeretek) C. Nagel, B. Evjen, J. Glynn, M. Skinner, K. Watson, A. Jones: Professional C# 00 Kiadó: Wiley Publishing, Inc., 00 ISBN: Web: Nyelv: angol Terjedelem: 0 oldal Globalizáció:. o. Erőforrások használata:. o. Lokalizáció: 0. o. Microsoft Corp., Visual Studio Developer Center Globalizációés lokalizáció:

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Honlap ke szı te s alapjai

Honlap ke szı te s alapjai Honlap ke szı te s alapjai Drupál használata (szerkesztés alatt) Készítette: Sójáné Dux Ágnes 2013 Tartalomjegyzék 1 Tartalomkezelő rendszer... 3 2 Drupal... 3 3 Egyszerű tartalmak létrehozása a Drupalban...

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

E-Build Projektkezelő 3.2. verzió

E-Build Projektkezelő 3.2. verzió 3.2. verzió Felhasználói kézikönyv E-Build Kft. 2006. Tartalom 1 A Felhasználói kézikönyv tartalma...5 2 Az E-Build Kft. elérhetőségei...5 3 Az E-Build Projektkezelő áttekintés...5 4 Újdonságok...6 5 Segítség

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László. Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban

Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László. Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2013 2012-2013, Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László 1.3. Kiadás Szakmai lektor: Bodor Zoltán Nyelvi

Részletesebben

Magasszintű programozási nyelvek II.

Magasszintű programozási nyelvek II. Hernyák Zoltán Magasszintű programozási nyelvek II. Objektumorientált programozás a gyakorlatban HERNYÁK ZOLTÁN Magasszintű programozási nyelvek II. draft változat 2013.04.14 Hernyák Zoltán Magasszintű

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő Szerzők: Kardkovács Zsolt, Győr Ferenc, az Oracle 12c-re átdolgozta Marton József 1 1. MIÉRT ÉPPEN AZ ORACLE?... 1 2. AZ ORACLE TÖRTÉNETE... 2 3. AZ ORACLE FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

Reiter István. 2009, 0.91 verzió

Reiter István. 2009, 0.91 verzió Reiter István C# 2009, 0.91 verzió 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...8 1.1. A jegyzet jelölései 8 1.2. Jogi feltételek 8 2. Microsoft.NET Framework...9 2.1. A.NET platform.9 2.1.1. MSIL/CIL...9 2.1.2. Fordítás/futtatás.9

Részletesebben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre programozási projektfeladatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben programozási projektfeladatok

Részletesebben

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Intézmények részére Jelen dokumentációt főként azon intézményeknek készítettük, ahol szolgáltatásunk korlátlan számú felhasználói változata kerül telepítésre.

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft.

DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft. DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft. DACOL 0.01b DACOL(Data Collecting) adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió 2002. március 29. WIND

Részletesebben

Készítette: Alexin Zoltán (2011) (C.) Copyright, Alexin Zoltán 2011, 2015

Készítette: Alexin Zoltán (2011) (C.) Copyright, Alexin Zoltán 2011, 2015 Alexin Zoltán 118 lap Programozás II. Egyetemi előadás fóliák a Szegedi Tudományegyetem programozó II. programozó közgazdász II., mérnök informatikus II., fizikusinformatikus II. és számítástechnika tanár

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Fejlesztői leírás a TávTagTár programhoz

Fejlesztői leírás a TávTagTár programhoz (a program működése és továbbfejlesztési lehetőségek) Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 2/12 Tartalomjegyzék Feladatdefiníció...3 Példa csoportszervezésre...4.net

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel SZAKDOLGOZAT Pálfi Attila Tar Dániel Debrecen 2010 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ASP.NET ALAPOKON Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Juhász József Csaba Development Leader Készítette: Pálfi

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított

Részletesebben

FIRA Elektronikus Aláírás Termék v1.5

FIRA Elektronikus Aláírás Termék v1.5 FIRA Elektronikus Aláírás Termék v1.5 Támogató dokumentáció Support Guide SG Verzió: 1.5.0 Dátum: 2015.05.05. Készítette: Juhász Ágnes polysys 1989-2015 Copyright 2015, Polysys Kft 1/37 Copyright 2015,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben