Coaching új fogalom az irodalomban és a menedzsmentben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Coaching új fogalom az irodalomban és a menedzsmentben"

Átírás

1 VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS Coaching új fogalom az irodalomban és a menedzsmentben Az elmúlt években az irodalomban és a menedzsmentben meghonosodott a coaching fogalma. A tanácsadási piac áttekinthetetlensége és átláthatatlansága, valamint a piac alakulása azonban azt mutatja, hogy a coaching címszó csaknem minden olyan tanácsadási tevékenységet magában rejt, ami megnehezíti egy foglalkozás értelmezését. Mit nevezhetünk coachingnak? Mi különbözteti meg az igazi coach-ot más tanácsadó foglalkozásoktól? A 00. évi Coaching Kongresszus szervezőit az a gondolat vezérelte, hogy vitára hívják ki egyik oldalon a coaching-szakembereket és másik oldalon a coaching-megbízókat. A konferencia célja az interdiszciplináris ismeret-, tapasztalat- és információcsere az ágazat nemzetközileg elismert szakértői és sikeresen megvalósított coachingprojektek felelősei között azzal a céllal, hogy megteremtsék a tájékozódási irányvonalakat, meghatározzák a minőségi kritériumokat, határvonalakat és normákat. Tárgyszavak: coaching; személyzetfejlesztés, hatékonyság; munkaszervezés. Coaching a német vállalatoknál Németországban két év során szóban és írásban több cégnek tettek fel a coachinggal kapcsolatos kérdéseket. Jelen cikk a tanulmány első eredményeit ismerteti és ezeket az eredményeket összehasonlítja más tanulmányok eredményeivel. A coaching fogalma A coaching személyeknek vagy csoportoknak szóló szisztematikus fejlesztő tanácsadás azzal a céllal, hogy a tanácsadást igénybe vevő ügyfeleket képessé tegye alkalmas módszereknek, eszközöknek és technikáknak az alkalmazására saját problémáik tartós megoldása céljá-

2 ból. Ez a meghatározás más definícióktól eltérően rámutat arra, hogy a coaching nem kizárólag a munka világára koncentrál, hanem a tanácsadást igénybe vevő (coachee) teljes környezetére. Ezen túlmenően abból az alapmeggyőződésből ered, hogy a coaching mint tisztán kérdező fejlesztő beszélgetés gazdasági környezetben nem mindig sikeres. A coach-nak lehetőség kell kapni arra is, hogy mint tanácsadó fejlesztési javaslatokat tegyen. A tanácsadásnak azonban mindig annak az alapmeggyőződésnek a figyelembevételével kell történni, hogy végső soron az ügyfélnek kell saját magát pozícionálni a mindenkori fejlesztési variánshoz, azaz a javaslatok mindig csupán ötletként szolgálhatnak és soha nem lehetnek abszolút megoldások. Vizsgált kérdések A megkérdezett vállalatnál a coachingot alkalmazták-e a személyzetfejlesztés eszközeként és ha igen, akkor hogyan? A gyakorlat a coaching mely variációit részesíti előnyben? Helytálló-e a szakirodalomnak az a feltételezése, hogy a coachingot a felső vezetés részére külső tanácsadók és a közép, ill. alsó szintű vezetés részére belső tanácsadók vezetik? A vizsgálat tárgya, időtartama és módja A vizsgálatba a Németországban képviselt minden ágazatból vontak be vállalatokat. A súlypontot a szolgáltatás kereskedelem, bankok, biztosítók, valamint az ipar képezte. Kiválasztottak 96 olyan vállalatot, amelyek az 999. évi adatok szerint több mint 000 főt foglalkoztattak és éves forgalmuk a Mrd DEM-et meghaladta. A kiválasztásnál abból indultak ki, hogy az ilyen vállalatok nagyságuknál fogva feltehetőleg tervszerű és strukturált személyzeti munkát végeznek és tudatában vannak az emberi tőkébe történő befektetés jelentőségének. Összesen olyan választ értékeltek, amit a években telefonos és írásbeli megkérdezésekre kaptak. A tanulmány eredményei Az első eredményeket áttekintés jelleggel tömörítve mutatjuk be. Az értékelés során a tartalmi közös vonások bemutatása céljából a kérdéseket összefüggésben vizsgálták. Ez a következő eredményekhez vezet:

3 . Alkalmaz-e vállalatánál coachingot? 7% % 79% alkalmaz coachingot (még)nem alkalmaz coachingot nem tartja sokra a coachingot A coaching elterjedéséről 989- ben készült tanulmánnyal összehasonlítva a fenti táblázat csaknem ellentétes képet mutat. Míg akkor a megkérdezett vállalatok 8%-a nem alkalmazott coachingot, a megkérdezettek 9%-a pedig azt válaszolta, hogy a coachingot vállalatánál már alkalmazzák ill. a közeljövőben be akarják vezetni. Az elmúlt 0 évben tehát a coaching a modern személyzeti munka előterébe került. A legújabb megkérdezéskor coachingot eddig nem alkalmazó vállalatok (a megkérdezettek 7%-a) azt a magyarázatot adták, hogy a személyzetfejlesztés területét most alakítják ki vagy most tárgyalják koncepciójukat. Mindössze % nyilatkozott fenntartással a coachingról, mondván alig van fogadókészség vagy a coaching az átlagos munkatársak számára túl költséges, a vezetők számára nem szükséges.. Mit ért coaching alatt? segítség támogatás gondozás és fejlesztés tudat és felelősség számos egyéni definíció A segítség, támogatás, gondozás és fejlesztés fogalmat a többség összekapcsolja a coachinggal. Az irodalom is egyértelműen tükrözi, hogy milyen sokféle fogalmat értenek a coaching alatt.. Mióta alkalmaz coachingot? % % % több mint 0 éve nem válaszolt a 90-es évek közepe óta vagy rövidebb ideje Kétsávos jelenség. A német vállalatoknál a coaching bevezetése hullámszerűen történt. Az első hullám, a coaching személyzetfejlesztési eszközként történő elterjesztése a 80-as évek közepére esik, a második hullám pedig a coachingnak az elmúlt 0 évben bekövetkezett új divathulláma volt.

4 . Kinek a számára és ki vezeti a coachingot? A belső tanácsadók közép és % alsó szintű vezetés részére főleg a belső és külső személyzetfejlesztés vagy egy tanácsadó 7% stáb/részleg munkatársai (6%), vezetők (7%) és a kollegák (7%) kö- csak belső tanácsadó zül kerülnek kiválasztásra. csak külső tanácsadó A külső tanácsadók a felső 7% vezetés részére az önálló trénerek, akiket vállalati tanácsadó cégeken keresztül, legtöbbször párhuzamosan folyó projektekkel összefüg- gyakran újb ól megbízzák őket. Ennek ellenére kül- gésben választanak ki. A sikeres tanácsadókkal kapcsolatos tapasztalatokat továbbadják, ső tanácsadók kiválasztásában a vállalatok körében nagy a bizonytalanság. Külső tanácsadókat csaknem kizárólag a felső vezetés részére vesznek igénybe, az alsó szintű vezetés alig profitál belőle. A tanulmánynak nem sikerült tisztázni, hogy ennek mi az oka. Feltehetőleg szerepet játszanak a külső coaching magas költségei és a felső vezetésnek az exkluzivitásra irányuló törekvései.. A coachingot folyamatként vagy tűzoltásként alkalmazzák? A vállalatok 9%-a szerint a % tanácsadó (coach), résztvevő 9% (coachee) é s a vállalat közötti világos célmeghatározás alapján a folyamat végéig előre meg nem határozott számú megbeszélést 9% folytatnak le. 9% A vállalatok 9%-a az irodalomban ajánlott 0 megbeszélésre szorítkozik, 9%-uk pedig úgy véli, hogy megbeszélés elegendő. folyamatként -0 megbeszélést tart tűzoltásként tartózkodott a választól 6. Ki fizeti a tanácsadót? A coaching költségeit minden megkérdezett vállalat saját maga fizeti. Mindössze a vállalatok %-ánál kell a munkatársaknak saját idejükkel fizetni akkor, ha a megbeszélést munkaidőn kívül folytatják le.

5 Összehasonlítás más tanulmányokkal A legújabb publikált tanulmányok szerint a menedzserek egyre többet várnak a coachingtól. Meg lehet állapítani, hogy a coaching egyre jobban terjed, a fogalom értelmezése jelenleg széles körű, fontos a célorientáltság, egyes tanulmányok szerint 9,%-ban került bevezetésre a vállalatoknál. A vállalatok 8,%-a saját tapasztalatai alapján ismeri a coachingot, ami 989-hez viszonyítva 6,%-os növekedést jelent, és azt sejteti, hogy három éven belül a továbbképzési piac legfontosabb témái közé fog tartozni. Összefoglalás A coaching egyre jobban terjed, de egy ideig még valószínűleg idegenként hat. A coaching terápiás célokra alkalmazása még benne van az emberek tudatában. Aki valaha is a saját részére igénybe vett coachingot, az nagyon jól ismeri annak erősségeit. Jók az esélyek arra, hogy néhány éven belül magától értetődővé válik. Kívánatos lenne, hogy a coaching fogalom értelmezése egységes legyen azért, hogy mindazok, akik alkalmazni akarják tudják, mire vállalkoznak és lehetőségük legyen arra, hogy meghatározott kritériumok alapján minőségellenőrzést végezzenek. Vezetői coaching az RWE Rheinbraunnál Az elmúlt években a személyzetfejlesztés középpontjába került a vezetők számára külső tanácsadók (coach) vezetésével lefolytatott coaching. A módszer rászolgált a figyelemre, hiszen óriási lehetőségeket rejt magában a kompetenciák hatékony továbbfejlesztésére. Azonban sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy hatékony lehessen. A coaching fogalmára és a coach számára szükséges képzettségre nincs egységes értelmezés. Az RWE Rheinbraun AG-nél kiválasztott tanácsadók az egyeztetések során saját maguk sem határozták meg egységesen a coaching céljait, időtartamát és módszereit és feltehetőleg gyakran az ésszerűség és szükségszerűség helyett saját elképzeléseikhez igazodtak.

6 Az RWE Rheinbraunnál a külső tanácsadó által vezetett coachingot a vezetők nagy fejlesztési lehetőséget kínáló egyéni tréningjének és egyéni tanácsadásának tekintették. Ez a meghatározás sokat segít abban, hogy a vállalatnál a munkatársak ezt az új módszert elfogadják. A szemináriumokkal ellentétben a coaching egyénre szabott, intenzívebb, kevésbé időigényes, bizalmasabb és hatékonyabb lehet. A coaching nem a reménytelen esetek javító műhelye, hanem kiválasztott, bizonyos szempontok szerint még célirányosan fejlesztendő reménységek személyzetfejlesztő intézkedése. Ha a fogalmat így használjuk, a vezetők nyíltan és érdeklődéssel vágnak neki a coachingnak. A vezetői coaching alkalmazási területei A fenti definíció alapján az RWE Rheinbraunnál a következőket határozták meg a vezetői coaching lehetséges területeként: új munkakörbe történő betanulás előkészítése és támogatása, egyes szakterületen túlmutató kompetenciák továbbfejlesztése (pl. önismeret, tárgyalásvezetés, érvényesülési képesség javítása), felkészítés fontos feladatokra (pl. tárgyalás nehéz személyekkel), tanácsadás nehéz projektek esetén, megoldások kialakítása adott vezetési problémákra (pl. elfogadás erősítése) és személyes helyszínelemzés és karrierstratégia kialakítása. A coaching kereteinek kialakítása Az RWE Rheinbraunnál a coachingot differenciált, egyéni igényelemzés alapján kínálták. Minden esetben fontos a személyzeti fejlesztés pontosan behatárolt célmegfogalmazása. A vezetőnek egy coachingot felkínálnak és egy tanácsadót (coach) javasolnak, akivel saját maga veszi fel a kapcsolatot. A coaching egy előkészítő beszélgetésből és általában 6 7, egyenként két- vagy háromórás coaching-találkozóból áll. Az előkészítő beszélgetés során a tanácsadó és az ügyfél tisztázza a coaching célkitűzéseit és lehetséges tartalmát. Ezenkívül mindketten megvizsgálják, hogy megvan-e közöttük a szükséges bizalmi kapcsolat alapja. Ha igen, a coach egyezteti az írásbeli coaching-tervet az ügyféllel, amit a személyzeti osztály és az ügyfél felettese is megkap. Az ezt követő coaching-találkozókat rugalmasan, kb. hónapra osztják fel, és a

7 végén írásbeli coaching-mérleggel zárják. A kb. 6 hónap múlva sorra kerülő follow-up találkozó fokozza az intézkedések tartósságát. A coach-csal szembeni követelmények A coach-csal szembeni követelmények mások és kissé magasabbak, mint a szokásos trénerrel szembeniek: Fontos a gazdasági társaságnál (lehetőleg rokon ágazatban) szerzett vezetői tapasztalat, hogy az ügyfél/vezető helyzetébe jobban bele tudja képzelni magát és az elfogadja őt. Ezzel már együtt jár bizonyos élettapasztalat. A coach-nak sokféle módszert kell ismerni, hogy a találkozókat ügyfelével a problémának megfelelően tudja alakítani (pl. interjú, beszélgetések, meggyőződések megvitatása, értelmezések, metaforikus munkák, ütköztetés, szerepjátékok). Nagyfokú rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a coaching menetét a helyzettől függően változhatni lehessen. A coach-nak elméleti filozófiai modellekkel is rendelkezni kell ahhoz, hogy a különböző személyiségek és cselekvésfajták összdinamikáját megértse. Ezenkívül illeszkednie kell a vállalati kultúrához, meg kell találnia a megfelelő hangot és példaképként kell szolgálnia. A vezetőket segítő coach-nak ezért vezetői képességekkel is kell rendelkezni. Ezzel szemben már szinte banálisnak tűnik a térbeli közelség követelménye, ami azért fontos, hogy a coaching-találkozókat idő tekintetében valóban rugalmasan lehessen tervezni és a coach-nak ne merüljenek fel jelentős utazási kiadásai. A coach kiválasztása Az RWE Rheinbraun számára a külső coach kiválasztása céljából lefolytatott beszélgetések tapasztalatai részben megrázóak voltak és tartani lehetett attól, hogy a coaching, mint a személyzetfejlesztési eszköz hírneve hosszú távon ártani fog. A piacon nyüzsögnek a piaci rést kereső, kevés tapasztalattal rendelkező trénerek, az irányt váltó pedagógusok és társadalomtudósok, pszichoterapeuták, a vállalatoktól eltanácsolt vezetők, a politikusok. Széles körben képviselnek egy rendszerorientált szempontot, ami mögött nem ritkán az a meggyőződés, sőt igény rejlik, hogy a teljesítmény és a jólét fokozása érdekében a tanácsadást igénybe vevő vezetőnek végső soron az egész vállalatot meg kell változtatni. Gyakran lehet találkozni a neurolingvisztikus programozás (NLP) képviselőivel. Ez a fogalom számos olyan egyedi módszert lefed, amit különböző terápiaformákból keresgélnek össze. Egy elméleti modellből kiindulva pragmatikusan alkalmazzák egyedi problémákra abban a remény-

8 ben, hogy a beavatkozások a teljes személyiség megértésének hiánya ellenére pozitív hatást mutatnak. A vezetői coaching sikerének legfontosabb feltétele a megfelelő coach kiválasztása. További feltétel a vezető önkéntes részvétele, problématudatossága, hajlandósága a kritikus önbemutatásra, valamint a személyzetfejlesztési intézkedés céljának megfelelő változtatási és tanulási készség. A coachingnak természetesen semmi értelme akkor, ha egy befelé forduló emberből akarnak a külső világ felé forduló értékesítési vezetőt faragni. A coach kiválasztásának fő kérdései Hogyan határozza meg a coachingot? Hogyan határolja el egymástól a coachingot és a terápiát (példákkal)? Önnél milyen a szokásos coaching menete? Milyen lépésekben halad előre? Mennyi ideig tart egy coaching-megbeszélés és általában egy teljes coaching? Milyen konkrét módszereket alkalmaz a coaching során (példákkal)? Milyen információkat kapunk mint megbízók a coaching során megtárgyalt tartalmakról? Hogyan képezte magát coach-nak? Rendelkezik-e vezetői tapasztalattal és ha igen, hol ill. milyen formában? Mennyit kér tőlünk (óradíj, utazási költség)? Hatékonyság ellenőrzése A coaching keretében megbeszélt tartalmak tekintetében biztosítani kell a bizalmasan kezelést ahhoz, hogy őszintén lehessen foglalkozni a problémákkal. Széles körben elterjedt nézet szerint ennél a személyzetfejlesztési intézkedésnél nincs lehetőség az objektív eredményellenőrzésre. A külső coach valóban magas költségei miatt a módszernek bizonyíthatóan hatékonyabbnak kell lenni a hagyományos szemináriumoknál. Az RWE Rheinbraunnál nemcsak a résztvevőket, hanem feletteseiket is megkérdezték, hogyan értékelik a coaching hatékonyságát (. táblázat). A résztvevőknek feltett kérdések a coach személyére, a vele végzett munka minőségére, a coachinggal való elégedettségre, valamint annak hatékonyságára vonatkoztak.

9 Kérdőív a vezetői coachingról (kivonatok). táblázat A coach széleskörű tapasztalatokkal és háttérismeretekkel rendelkezik A coaching során új ötleteim támadtak céljaim elérésére A coach jó érvekkel, meggyőző tudott lenni A coach kedvet csinált ahhoz, hogy az újat kipróbáljam A coaching során szerzett ismereteimet könnyen át tudom vinni a mindennapi munkába A coachinggal összességében elégedett vagyok Ha még egyszer döntenem kellene, hogy vezetői coachingon részt vegyek, újból a coaching mellett döntenék A coaching hosszú távon javította szakmai teljesítőképességemet A coaching pozitív hatásai munkatársam esetében egyértelműen érezhetők A coaching javította a munkatársak szakmai teljesítőké- pességét Támogattam munkatársamat abban, hogy a coaching keretében kidolgozottakat a mindennapi munkában megvalósítsa Összefoglalás Résztvevőknek feltett kérdések nem igaz alig igaz részben igaz túlnyomórészt igaz teljesen igaz Az RWE Rheinbraun tapasztalatai szerint a külső coach által vezetett vezetői coaching megfelelő kialakítás, alkalmazás és kommunikálás, valamint megfelelő személyek általi levezetés esetén a személyzetfejlesztés rendkívül hatékony módszere. Összeállította: Jurasits Jánosné Pietschmann, B. P.; Leufen, D.: Coaching in deutschen Unternehmen. = Personal,. k. 0. sz. 00. p Friedrichs, H.: Führungskräfte-Coaching bei RWE Rheinbraun. = Personal,. k. 0. sz. 00. p.. CoachingKongress 00. = Personal,. k. 0. sz. 00. p..

10 Bővebben a coachingról könyvismertetés Leader as Coach könyv és munkafüzet A szerzők, David B. Peterson, Ph.D. és Mary Dee Hicks, Ph.D. szerint a könyv olvasója ideje %-ának ráfordításával javíthatja vagy kifejlesztheti saját coaching (mások fejlesztésére irányuló) készségeit. Miért fontos ez a megállapítás? Egyrészt azért, mert igyekszik kezelni azt a téveszmét, hogy a coaching időigényes, így nem szükséges a coaching-készségeket fejleszteni, hiszen a vezetőnek úgysem lesz ideje a beosztottak fejlesztésével foglalkozni. Másrészt azért, mert demonstrálja a könyv hatékonyságát, a bemutatott módszer mindennapi életben hasznosítható voltát. Olyan módszerrel próbálja javítani a coaching-készséget, amilyen módszerrel majd a vezető támogathatja, fejlesztheti beosztottjait. Az időgazdálkodás hatékonysága abból ered, hogy a könyv segít meghatározni azokat a területeket, ahol a leghatárosabb fejlesztés érhető el. Röviden: ne keményen dolgozzunk, hanem okosan. A könyv a hatékony coaching kialakításának öt lépésén keresztül fejleszti a coachingot alkalmazó vezetőt. Az öt lépés, amelyet a Personnel Decisions International dolgozott ki a következő:. Partnerségi viszony kialakítása. Az elköteleződés megszerzése. Készségfejlesztés. A hatékonyság fokozása. A környezet alakítása A fenti öt lépés adja a könyv fejezeteit. Minden egyes fejezet olyan tanácsokkal látja el az olvasót, amely segíti a coaching jellegű beavatkozását, a támogatott személy megértését, a fejlesztési folyamat és tanultak fenntartását, valamint a coaching-kultúra kialakításának lépéseit egy szervezeten belül. Az aktív tanulás és hatékonyság érdekében diagnosztikai jellegű kérdésekkel növeli az önismeretet és világít rá a korábbi coaching jellegű tevékenység hibáira. Minden fejezet mintegy összefoglalásul hasznos tippeket ad a tárgyalt lépésre vonatkozóan, továbbá pontokba szedve nagyrészt kérdések formájában segíti a saját cselekvési lépések meghatározását. A könyv hasznos kiegészítője a Leader as Coach Workbook (munkafüzet), ami biztosítja a tanultak cselekvésbe fordítását. Mintát szolgáltat többek között a coachnig-terv elkészítésére, és segít abban, hogy a vezető mélyebben és aktívan is elgondolkodhasson a mások fejlesztésére fordított tevékenységéről és az erre vonatkozó képességeinek fejlesztéséről. Leader as Coach, Strategies for Coaching Developing Others, ISBN: , puhaborítás, oldal, EUR Leaders as Coach Workbook: Improve Performance and Foster Development in Others, ISBN: , puhaborítás, oldal, EUR

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999.

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései 1999. április 2 Tartalomjegyzék I. A VIZSGÁLANDÓ TÉMAKÖR 5 1. A témaválasztás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, hogy ott tartanak, ahol tartanak.én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek jutnak előre a mai világban,

Részletesebben

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése *

Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * 1 / 17 2009.09.01. 21:58 Porkolábné Balogh Katalin Szitó Imre Az iskolapszichológia néhány alapkérdése * Miért időszerű, hogy beszéljünk az iskolapszichológiáról? Az iskola pszichológiai kultúrájának növelése

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 200509_Nyiro.qxd 2005.08.17. 11:22 Page 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI A SEED- ÉS AZ ENSI-HÁLÓZAT NEMZETKÖZI MEGVITATÁSRA

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése

Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Kutatási összefoglaló az Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban című projektben végzett hatékonyságmérésről

Részletesebben