KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 2. szám Közéleti havilap február Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Mint azt januári számunkban ígértük, havonta tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a számunkra oly fontos esemény, a népszámlálással kapcsolatos fejleményekrõl. Februári számunkban az alábbiakban közöljük a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozatát és egyéb más információkat. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az elkövetkezõ hónapokban felvilágosító kampányt folytat a május 21-én megvalósuló népszámlálással kapcsolatban. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a népszámlálás fontosságára. A népszámlálás lesz ennek az évnek a legfontosabb eseménye, amely egy évtizedre meghatározza a szlovákiai magyarok lélekszámát, társadalomi súlyát, jelenlétét az államéletben, az igényelhetõ anyagi támogatások mértékét, a magyarszlovák viszony alakulását. Szlovákia alkotmánya, a nemzetközi szinten és az Európai Unióban vállalt kötelezettségeink biztosítják a nemzeti közösségek fejlesztésének lehetõségét Szlovákiában. Éljünk ezzel a lehetõséggel! Magyarként élünk ebben az országban, a népszámláláskor vállaljuk hát nemzeti és nyelvi hovatartozásunkat, hiszen ez a legtermészetesebb dolog. A kérdõívek névtelenek, senkinek sem kell tartania attól, hogy valaki visszaélhet a személyes adataival. A népszámlálás fontosságát tudatosítva a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a A Z É V T I Z E D E S E M É N Y E felvilágosító munka megszervezésére és koordinálására külön bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a legfontosabb országos civil szervezetek (Célalapok, Csemadok, Diákhálózat, Fórum Intézet, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége, Vox Juventae), de a politikai pártok is (Magyar Koalíció Pártja, Most- Híd). Olyan példaértékû összefogás ez, amely a jövõben is alapja lehet az ésszerû és hatékony együttmûködésnek, közös ügyeink képviseletének. Arra kérjük az elektronikus médiát, a helyi, regionális és országos sajtót, a hetilapokat, az internetes portálokat, a települési honlapokat, a közösségi oldalakat, a szlovákiai magyar szervezeteket, baráti társaságokat, családokat, egyszóval: mindenkit, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába. Lehetõségeikhez mérten járuljanak hozzá, hogy minél többen valljuk magunkat magyarnak és magyar anyanyelvûnek a 2011-es népszámláláskor! Felkérjük mindazokat, akik a magyar kultúrát szeretik, és bármiképpen kötõdnek hozzá, hogy segítsék munkánkat! Mi sem lehet felemelõbb, mint hogy összetartozunk. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Kerekasztal elkészít egy népszámlálási tájékoztató kiadványt is, a nemrég megjelent Nyelvi jogok Szlovákiában címû anyanyelv-használati útmutató mintájára. Ezt ugyancsak terjeszteni fogják nyomtatott és elektronikus formában, többek között a közösségi hálózatokon is. E füzetecske közérthetõen mondja majd el, miért fontos a nemzeti identitás felvállalása a népszámláláson. A kampány része lesz egy kisfilm is. A Kerekasztal a közeljövõben több szakmai konferenciát is szervez: így március 8-án Dél-Szlovákia gazdasági helyzetérõl, április 8-án demográfia, népesedés, asszimiláció témakörben, májusban pedig az európai kisebbségi önkormányzati modellekrõl. Az idei év prioritásai közé tartozik két törvényjavaslat kidolgozása, elõkészítése is. A kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet tartalmazni fogja a nemzeti kisebbség definícióját, illetve az önrendelkezési intézmények létrehozásáról, ezek kompetenciájáról szól majd. Ez utóbbi lesz a fõ témája a Kerekasztal hagyományos õszi országos konferenciájának is. Idén a kisebbségi kultúra finanszírozásáról szóló javaslatot is elkészítik. Balogh Gábor Egy egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől. Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni. (Illyés Gyula: Ki a magyar?)

2 2 Kürtös K ö z é l e t február Mit szabad és mit nem a nyelvtörvény szerint? Február 2-án befejezõdött a szlovák államnyelvtörvény hosszan elhúzódó módosítása. A kiszabható bírságok és a törvény által biztosított nyelvi jogok témakörét érdemes még egyszer áttekinteni, hiszen a Radièová-kormány országlása alatt már nem valószínû, hogy változni fog. Az új államnyelvtörvény március elsejétõl hatályos. Legtöbbet vitatott alkotóelemét a kiszabható bírságok képezik. A végleges változat szerint bírságot csak jogi személyek kaphatnak, magánszemélyek nem. Jogi személynek minõsülnek például az önkormányzatok, szervezetek, vállalkozók. Õket abban az esetben lehet büntetni, ha közterületen olyan tényekrõl nem tesznek közzé információkat államnyelven, amelyek az emberek (például egy falu lakosai) testi épségét, egészségét és vagyonát veszélyeztethetik (például járványveszély). Erre a cikkelyre hivatkozva megbírságolhatnak például egy kocsmárost, aki a vendéglõjében található vízcsap fölé nem írja ki államnyelven, hogy a csapból nem ivóvíz folyik. De ha valaki az utcaajtóra kifüggesztett táblával harapós kutyára figyelmeztet, a szlovák felirat hiánya miatt nem büntethetõ, mivel magánszemélyrõl van szó. A büntetések a fenti esetekben 50-tõl 2500 euróig terjedhetnek, viszont csak akkor szabhatóak ki, ha az illetékesek a minisztérium írásos figyelmeztetése után sem pótolták a hiányzó szlovák feliratot. Ha viszont ezt az érintett el is mulasztaná, a minisztérium akkor sem köteles megbírságolni õt, viszont jogában áll ezt megtenni. (Ivan Gašparoviè köztársasági elnök javaslata egyébként ezt kötelezõvé tette volna, viszont a parlament ezt nem szavazta meg.) Az önkormányzatok krónikáinak kétnyelvû vezetésénél a magyar és a szlovák változatnak tartalmilag azonosnak kell lennie. Az önkormányzati üléseket meg lehet tartani magyarul, de csak ha az összes képviselõ beleegyezik. Az oktatási intézményekben az úgynevezett egyéb pedagógiai dokumentáció szlovák nyelven való vezetésének kötelezettségét is törölték a törvénybõl. Ezt az oktatásügyi minisztérium határozza meg rendeletben. Ugyancsak megszüntették a bírságolást azért, ha valaki nem közli szlovák nyelven a kisebbségeknek szánt szórólapok, kulturális programfüzetek, nyomtatványok, kulturális felhívások szövegét pontos fordításban. Itt csak annyit ír elõ a törvény, hogy az eseményrõl egy szlovák nyelvû alapinformáció is szerepeljen az anyagon. A módosítás értelmében tehát nem büntethetik meg a kalászi színjátszókat sem, akiknél tavaly áprilisban azt kifogásolta a nyelvrendõrség, hogy nem szerepelt szórólapjaikon a magyar szöveg tükörfordítása. De ha adott esetben az elõírt szlovák alapinformáció is lemaradna a szórólapról, büntetést már azért sem kaphatnak. A kulturális rendezvények felkonferálásánál is elõírja a törvény, hogy szlovákul is foglalják össze a kisebbség nyelvén elmondottakat, de hasonlóan az elõbbi területhez, bírságolni itt sem lehet majd, ha valaki nem tartja be a törvényt. A nyilvánosságnak szánt kereskedelmi jellegû feliratok (például reklámszövegek) esetében a magyar szöveg szerepelhet az elsõ helyen (de szintén csak a 20 százalékos részaránnyal rendelkezõ településeken). Cégneveket, szlogeneket nem kell lefordítani. Az emlékmûveken és emléktáblákon álló feliratoknál a törvény nem írja elõ, hogy melyik nyelvû felirat szerepeljen az elsõ helyen, így az nyugodtan lehet a magyar is. Ez viszont csak azokon a településeken érvényes, ahol hivatalos érintkezésben használatos a kisebbségi nyelv (vagyis, ahol a kisebbségi lakosság részaránya eléri a 20 százalékot). Törölték továbbá azt a bekezdést, amely szerint a minisztériumnak kellett volna jóváhagynia az emlékmûvek, emléktáblák szövegét. Változatlan maradt a nyelvtörvény 3. paragrafusának elsõ bekezdése, melynek értelmében a földrajzi neveket az információs táblákon csak szlovák változatban szabad használni. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban a törvény szerint a Cyklistická trasa Dunaj magyar változatban Dunaj-kerékpárútként kell szerepeljen. De ha valaki Duna-kerékpárutat ír, bírságot akkor sem kaphat. (A községek határait jelzõ tábláknál nincs változás, ezt más törvény szabályozza.) A rendõrség és a vasúti rendõrség, a tûzoltóság, valamint egyéb fegyveres testületek kötelékében szolgáló egyének továbbra is az államnyelvet használják munkavégzés közben. Ebbõl a körbõl a községi és városi rendõrök, valamint az önkéntes tûzoltók kerültek ki, õk tehát a lakosokkal és egymás között folytatott kommunikációban is használhatják a magyart. A törvény kimondja, hogy azoknak az intézményeknek és egyéb jogi személyeknek, akiket a szabályozás érint, augusztus harmincadikáig kötelesek olyan módosításokat eszközölni a hatáskörükbe tartozó feliratokon, hogy a törvény által elõírt állapotot tükrözzék. Az emléktáblák és oszlopok feliratait illetõen ez nem vonatkozik azokra, amelyeket 1996 elõtt állítottak. Azokra sem, amelyeket szeptember 1-je elõtt állítottak, és a szlovák és a magyar felirat tartalmilag azonos rajtuk. LÉTÜNK A TÉT Az MKP Nagykürtösi Járási Elnöksége ezzel a címmel tartott január 31-én évindító találkozót, amelyre meghívást kaptak a párt helyi elnökei, járási elnökségi tagjai, polgármesterei, továbbá az MKP-hoz közelálló független magyar polgármesterek, valamint a Csemadok Területi Választmányának tisztségviselõi. Lukanényén a mûvelõdési házban Kuzma Zoltán polgármester a rendezvény vendégei között köszöntötte Berényi Józsefet, az MKP elnökét és Hrubík Bélát, a Csemadok elnökét. Az MKP helyi szervezetének jelöltjeként megválasztott polgármester üdvözlõ szavai után Balík László, az MKP járási elnöke is köszöntötte megnyitójában a találkozó vendégeit, és mindenkit, aki elfogadta a meghívást erre az összejövetelre. Emlékeztette a jelenlevõket, hogy a Járási Elnökség szervezésében tavaly tartottak elsõ alkalommal, és pedig Ipolybalogon, évindító találkozót, amely iránt fokozott érdeklõdés nyilvánult meg, s ezen felbuzdulva döntött úgy a járási testület, hogy érdemes folytatni és hagyományossá tenni az évindító találkozót. Nem véletlenül kapta az idei rendezvény a Létünk a tét címet, mert mind a tisztújító évzáró taggyûlésekre készülõ helyi szervezetek helyzetével, mind a májusban esedékes népszámlálás feladataival foglalkozó napirendi pontokban a megmaradásunk, a létünk állt a figyelem középpontjában. A megnyitót követõen Berényi József részletesen tájékoztatta a résztvevõket a Magyar Koalíció Pártjának jelenlegi helyzetérõl, legfontosabb célkitûzéseirõl, az ország belpolitikai helyzetérõl, ezen belül is a ma kezdõdött parlamenti ülés napirendjére került kettõs állampolgárságról szóló törvény módosításának várható alakulásáról. Tájékoztatójának további részében foglalkozott a tisztújító taggyûlések és a közelgõ népszámlálás jelentõségével is. A napirendi pontot érintõ hozzászólásokra, észrevételekre és kérdésekre készségesen válaszolt az MKP elnöke, aki ebben a minõségében elsõ alkalommal látogatott a járásba, amelyet a népszámlálás szempontjából kulcsfontosságú térségnek jelölt meg. A májusi népszámlálás legfontosabb feladatairól Hrubík Béla, a Csemadok elnöke tájékoztatta a találkozó résztvevõit. B.Gy.

3 2011. február Közélet Kürtös 3 Tanácskozás a szórványsorsról A z E u r ó p a i P a r l a m e n t célkitűzése az energetika és környezetvédelem területén E hónap elején tartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Albizottsága. A budapesti tanácskozáson a felvidékrõl Ladányi Lajos és Papp Adrianna MKP elnökségi tagok vettek részt. Ladányi Lajos a Felvidék Ma hírportálnak nyilatkozva egyebek mellett ezeket mondta: - A Felvidéken legalább háromfajta szórványsorsot kell megkülönböztetnünk. A két nagyváros, Pozsony és Kassa jelentõs magyar szórvánnyal rendelkezik, a zoboraljai magyarság egy nyelvszigetben /szlovák falvakkal körülvéve/ létezik, vannak még a peremvidékek szórványterületei. Mindenhol más-más sajátosságok, problémák vannak, melyek megoldására különbözõ eszközöket kell alkalmazni. Az eszközök ugyan mások, de a cél természetesen egy: a szórványsorsban élõ magyarok õrizzék meg magyar identitásukat. A Felvidéken tehát Pozsonytól Királyhelmecig feltérképezzük a szórványvidékeket. Magától értetõdõen minden problémára nem lehet támogatásokat eszközölni, ezért fel kell állítani a prioritásokat. Abban teljes egyetértés van, hogy az oktatásügynek, az iskoláink megõrzésének kiemelt figyelmet kell szentelnünk. Össze kell hangolnunk a térségek együttmûködését, hogy tapasztalatokkal segítsék a többieket. A leghatékonyabb az lenne, ha létrejönne egy országos felvidéki szórványközpont az igények koordinálására, gyûjtésére, feldolgozására. E mellé ún. szórványpontokat kellene kijelölni, amelyek maguk köré csoportosítanák az adott régióban meglévõ magyar intézményeket. Összeállította: Bodzsár Gyula Az Európai Unió céljai között szerepel, hogy megfelelõ mértékben szerepet vállaljon az energetika és a környezetvédelem körüli problémák, nehézségek megoldásában. Bár az EU 2020 stratégia is alátámasztja, hogy az unió szívén viseli az olyan problémákat, mint a klímaváltozás, a globális felmelegedés, sajnos egy globális jellegû egyezmény még nem áll rendelkezésünkre, ami lényegesen megkönnyítené tevékenységüket. Az államok közös problémáját képezi a fogyó nyersanyagkészlet, a földgázellátás területén jelentkezõ problémák, melyeket az unió nem vehet félvállról. Ezért oly fontos, hogy a politikai élet közös összefogással törekedjék a probléma megoldására. Az energiahatékonyság területén már több elõrelépés figyelhetõ meg. Az EP már megszavazta a törvényt az épületek energiahatékonyságáról, melynek eredményeként minimalizálódna az épületek energiafogyasztása. Ezt egyrészt az épületek korszerûsítésével érnék el, másrészt az energiapazarló berendezések lecserélésével. Ennek érdekében tiltották be a 100 W-os égõket 2009-ben, illetve 2010-tõl már a 75 W-os izzók forgalmazását is, mivel a felhasznált energiának csupán minimális része szükséges a világításhoz. Túllépve az EU határain, az unió más országokkal, régiókkal is együttmûködik. Válságkezelõ és békefenntartó missziókat szerveznek közös erõbõl, humanitárius segélyt nyújt, támogatja a demokratikus értékeket. A Lisszaboni Szerzõdés ratifikálásával megteremtõdött a közös külpolitika, de nehezíti az együttmûködést, hogy az egyes államok más és más pontokra helyezik a hangsúlyt. Ennek ellensúlyozásaként említhetjük Catherine Ashton kinevezését az EU kül- és biztonságpolitikai fõképviselõjének. Járásunkra is jellemzõ a szórványosodás Csáki Edina Lapunkban is hírt adtunk arról, hogy a Nyitra melletti Alsóbodokon 2008 májusában szórványkonferenciát szervezett az MKP Stratégiai Tanácsa. A tanácskozás jelentõségét az adta, hogy a magyar párt stratégiai tervet készített a felvidéki szórványmagyarság felkarolására. Mint az a konferencián is elhangzott, a szórványosodás és a szórványok megléte nem új jelenség, viszont mindeddig nem született meg a szórványkezelés átfogó nemzeti programja. Hiba volna magunkat abban a tévhitben ringatni, hogy a járásunkra nem jellemzõ a szórványosodás. Egyrészt mi is peremvidék vagyunk, másrészt a településeinken, még ha egyike-másika nem is fekszik szórványvidéken, sok esetben megjelennek a szórványosodás jellemzõi: nincs magyar nyelvû szentmise a faluban, megszûnt a magyar iskola, eltelepülnek a fiatalok. Tehát sok esetben etnikai jellemzõk nélkül, pusztán gazdasági, megélhetési alapon is elindulhat a szórványosodás. E folyamat legbiztosabb jele, de oka is, a közösségi élet leépülése, az identitást erõsítõ vagy megtartó eszközök használatának beszûkülése vagy elvesztése, a nemzethez való tartozás jegyeinek a napi életbõl való kiszorulása. Járásunkban egyre inkább jellemzõ a szórványosodás Zsélyre, Felsõzellõre, részben Bussára is. Ezekben a falvakban az utcán egyre több szlovák szót hallani, mint magyart. Említhetnénk azokat a településeket is, ahol már a negyedik nemzedék is szlovák iskolába jár. Például Leszenyén, Harasztiban, Sirákon, Szelényben, Szlovákgyarmaton, Galábocson. Ezekben a falvakban nincs magyar közösségi vagy kulturális élet, hiányos az emberek anyanyelvi tudása, hibridnyelven beszélnek. Ezek mind olyan intõ jelek, amelyek megoldására, vagy mérséklésére, a szórványosodás lassítására intézményesített keretek közt szórványkezelési programokra van szükség. BGy Pályázati felhívás óvoda igazgatói posztjának betöltésére Az Ipolynyéki Községi Hivatal az iskolák mûködtetésérõl szóló 596/2003 sz. törvényrendelet bekezdése értelmében pályázatot hirdet az ipolynyéki óvoda igazgatói posztjának betöltésére. A jelölttel szemben támasztott követelmény: - min. 5 év pedagógiai gyakorlat, - vezetõi és szervezõi képesség, - jogi, ekonómiai és munkabiztonsági elõírások ismerete, - számítógépes ismeretek Pályázathoz csatolandó: - szakmai pedagógiai bizonyítvány hitelesített másolata - erkölcsi bizonyítvány (výpis registra trestov) 3 hónapnál nem öregebb - szakmai önéletrajz - beleegyezés a személyi adatok felhasználásához a pályázat keretén belül - a funkció betöltéséhez szükséges egészségügyi igazolás A pályázat benyújtásának határideje március óra, személyesen vagy postán a következõ címre: Obec Vinica, Cesta slobody 466/ Vinica. A borítékra kérjük írják rá: Výberové konanie MŠ Bõvebb információ: a honlapon.

4 4 Kürtös Közélet február A magyar állampolgárság megszerzése (kivonatos tájékoztató) Tájékoztató az egyszerûsített honosítási eljárásról A magyar Országgyûlés május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerûsített honosítási eljárást. Az egyszerûsített honosítási eljárás lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendõ a magyar nyelv ismerete, és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni. Benyújtandó okiratok Elsõdlegesen a felmenõ anyakönyvi kivonata alkalmas a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására. A leszármazási láncot addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenõhöz nem jutunk, akirõl vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. A felmenõ egykori magyar állampolgárságának igazolására alkalmas pl.: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetõségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentõ, katonakönyv, korabeli magyar útlevél. A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi/lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 elõttrõl szól. Természetesen még hajadon/nõtlen kérelmezõknek errõl nem kell igazolást hozniuk. Az új szabályokat a január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs idõbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet. A kérelem benyújtása, benyújtandó okiratok Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy, aki megfelel az egyszerûsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvõképes, illetõleg a cselekvõképtelen személy nevében a törvényes képviselõje terjesztheti elõ a kérelmet. Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következõ (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel: - maga vagy felmenõje magyar állampolgár volt vagy valószínûsíti magyarországi származását, - magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevõ szerv ellenõrzi), - a magyar jog szerint büntetlen elõéletû és büntetõeljárás nincs ellene folyamatban, és - honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezõnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenõk születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetõségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munkavagy cselédkönyv, lakcímbejelentõ lap, illetõségi bizonyítvány stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhetõ legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élõnek egyet). A kérelem elbírálása A közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján a kérelemrõl a köztársasági elnök dönt. A miniszter az elõterjesztést a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történõ beérkezésétõl számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. Ebbe az idõtartamba azonban nem számít bele: - a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedõ idõ, - az eljárás felfüggesztésének idõtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik), - a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés idõtartama, - az állampolgárságot érintõ adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstõl a válasz megérkezéséig terjedõ idõ. Ez azt jelenti, hogy a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet választ várni, természetesen annak függvényében, hogy hány kérelem kerül benyújtásra. A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester elõtt, vagy a magyar külképviselet vezetõje elõtt teszi le. A cselekvõképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselõje teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének elõfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet igényelni, ha a kérelmezõ már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot, és letette az esküt). Idegen nyelvû okiratok lefordítása Az idegen nyelvû okiratot nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvû fordítással, és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a kérelemhez csatolni. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvû hiteles másolatot a Magyar Köztársaság területén az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda (OFFI) készíthet. A Magyar Köztársaságnak a külügyminiszter által egyes közjegyzõi feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselõje - egyebek mellett - okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja.

5 2011. február Közélet A magyar állampolgárság megszerzése (kivonatos tájékoztató) Folytatás az elsõ oldalról Hazai anyakönyvezés A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat és ez utóbbiak megszûnése, valamint a haláleset) bejegyzése egy központi magyar anyakönyvbe. A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését óta kötelezõen - követi a hazai anyakönyvezés. A honosítást és visszahonosítást kérõk külföldön történt születésének, házasságkötésének és bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezéséhez adatlapot kell kitölteni. A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. törvényerejû rendelet 11. (1) bekezdése szerint: Az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek állampolgára. Az állampolgárság megváltozása nem érinti a korábbi személyi állapotot és az annak alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket. Az elõbbiekbõl következõen általában nem kell vizsgálni, hogy a magyar állampolgárság megszerzése elõtt, a korábbi személyes jog alapján milyen módon alakult az érintettnek pl. a névviselése. Az adatlapon egyes kérdésekrõl azonban nyilatkozatot kell tenni, pl. anya születési családi neve, házassági név, a születendõ gyermekek családi neve stb. Az állampolgárság megszerzése után is járnak a Magyar Igazolvány nyújtotta kedvezmények A kettõs állampolgárság megszerzése után sem esnek el az eddigi támogatásoktól a Magyar Igazolvánnyal rendelkezõk a státustörvény módosításának. A kedvezmények köre nem változott, minden juttatás ugyanúgy jár majd, mint eddig. Újdonság, hogy az oktatási-nevelési támogatás éves, húszezer forintos összege az óvodások után is jár ezentúl. Az iskolások után ezenfelül egy kétezer forintos taneszköz-vásárlási támogatást is utalnak. Az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos bõvebb útmutatást a magyarországi hivatalokon kívül a világhálóról kaphatnak: Az MTI alapján összeállította: Balogh Gábor Semjén: A Felvidék magyarjainak nincs okuk a félelemre A magyar hatóságok semmiféle információt nem adnak ki állampolgáraikról sem Szlovákiának, sem bárki másnak, a felvidéki magyaroknak nincs okuk a félelemre - reagált Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes csütörtökön az MTI-nek arra, hogy a szlovák kormánykoalíció visszavonta az állampolgársági törvényt módosító indítványát. A KDNP elnöke közleményében azt írta, pártját mélyen felháborítja, hogy a szlovák kormánykoalíció visszavonta az állampolgársági törvényt módosító indítványát. Ezzel Iveta Radièová kormánya nem tudott érvényt szerezni annak a politikai ígéretének, hogy a magyar állampolgárság felvétele a jövõben ne járjon az eredeti elveszítésével - közölte. Kürtös 5 Alapvetõ jogi információk Tisztelt olvasó! A következõ hónapokban szeretném Önöket megismertetni a családjog alapjaival. Az elsõ komolyabb találkozásra a családjoggal a házasságkötéskor kerül sor, amikor valójában nem is tudatosítjuk, hogy egy jogi viszony részeseivé válunk. A házasság egy jogi viszony a férfi és a nõ között, amely a törvényi feltételek teljesítése után keletkezik a törvény által elõírt formában. Éppen ez a meghatározás zárja ki (t. i. hogy férfi és nõ között), az azonos nemûek közötti házasságkötést. Még azokban az államokban sem, ahol engedélyezik az ún. regisztrált partnerséget, nem lehetett ezt a viszonyt házasságnak nevezni. Bár az utóbbi idõben ezen a téren is aránylag nagy törés következett be, ugyanis néhány országban engedélyezték a házassági kötelékbe való lépést az azonos nemûek számára is. Így történt ez Mexikóban is, amelyre jellemzõ, hogy a katolikus egyháznak nagy hatása van a társadalmi történésekre. A szlovák családjog alkotmányjogi alapjai a Szlovák Köztársaság Alkotmányában vannak lefektetve. A családjog területén fontosak a törvény által elõírt módon ratifikált az emberi jogokról és az alapvetõ szabadságjogokról szóló nemzetközi szerzõdések. Ide sorolhatjuk a Gyermekek jogairól szóló egyezményt, A külföldi tartásdíj behajtásáról szóló egyezmény, A gyermekrablás polgári jogi vonatkozásairól szóló egyezményt stb. Ezenkívül a Szlovák Köztársaságban - a többi európai uniós országhoz hasonlóan - az Európa Tanács rendeletei érvényesülnek, amelyek érintik a családjog problémakörét. A szlovák családjog alapvetõ forrása a családról szóló 36/2005 sz. törvény. A törvény négy alapvetõ irányelvet fogalmaz meg, amelyek elsõsorban a férfi és a nõ kapcsolatának egyediségét fejezik ki, amelynek fõ célja a családalapítás és a gyermeknevelés. Egyben leszögezi a társadalom komoly érdekét ebben a kapcsolatban, amely a szülõknek nemcsak védelmet nyújt, hanem megfelelõ gondoskodást is. A családtörvény 5 részbõl áll. Az elsõ rész a házasság megkötésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, leírja azokat a körülményeket, amelyek kizárják a házasság létrejöttét, a házastársak közti viszonyt, a házasság megszûnését, a válást. A második részben a szülõk, ill. a gyermek és az egyéb rokonok közti viszonyra vonatkozó rendelkezések találhatók, a harmadik rész a tartásdíjról rendelkezik, a negyedik rész a szülõi jogosultságról és az örökbefogadásról, az ötödik rész pedig közös, átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmaz. Legközelebb részletesen a házasságról olvashatnak. Konkrét kérdéseiket az alábbi címre küldhetik: Telefonszámomat megkaphatják a szerkesztõségben. Mgr. Novák Gabriella, jogász-mediátor

6 6 Kürtös K u l t ú r a február A Z ÉVINDÍTÓ M IKSZÁTH M ADÁCHRA EMLÉKEZVE Régiónkban az elsõ fontosabb kulturális esemény - így év elején - mindig a Mikszáth Kálmán születésének évfordulóján való megemlékezés. De nemcsak nálunk, Szklabonyán, Mikszáth szülõfalujában, de rendszeresen koszorút helyeznek el Budapesten is az író Mikszáth téri szobránál a Petõfi Irodalmi Múzeum szervezésében, ahol rendszeresen Mikszáthtal kapcsolatos kiállításokat is rendeznek. Az idén Mikszáth Kálmán fekete városai címmel nyílt kiállítás. Január 15-én Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházban jöttek össze az irodalomkedvelõk, hogy megkoszorúzzák az író mellszobrát, majd meghallgassák Németh Zoltán irodalomkritikus, a Bél Mátyás Egyetem tanárának beszédét, melyben az írót úgy mutatta be, ill. méltatta mint kortárs magyar írót. Természetesen ezzel arra célzott, hogy a kortárs magyar prózaírók hogyan jelenítik meg írásaikban Mikszáthot. Beszédében kiemelte, hogy a mikszáthi életmû rendkívül erõsen szólítja meg a kortárs olvasót, a huszadik század végének és a huszonegyedik század elejének olvasóit, értelmezõit és íróit. Az olyan események, mint a nemrég véget ért Mikszáth-év, abban is segítenek, hogy még inkább felfigyeljünk a mikszáthi életmû hihetetlen korszerûségére, szárnyalására a kortárs irodalomban és irodalomtudományban is. Jól van az úgy, hogy a kultusz helyén egy jelentõs író kultikus életmûvérõl és annak hatásáról esik szó. Hiszen a kultusz a szövegek halhatatlanságából, folytonos, szinte mindennapos olvasásából, Mikszáth Kálmán életmûvének újragondolásából, újraírásának szükségszerûségébõl fakad. Úgy tûnik, a Mester életmûve egyenesen kikényszeríti a figyelmet. Jobban kortársunk õ, mint gondolnánk. Az idei megemlékezõk szerint Mikszáth Kálmán ma is a legolvasottabb, legnépszerûbb magyar írók egyike, hatása több kortárs szerzõnél is kimutatható. A megemlékezést követõen bemutatásra került az a kétnyelvû irodalmi topográfia, amely a Mikszáth-centenárium alkalmából tavaly jelent meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának gondozásában. Sipos Szilvia az író életében szerepet játszó városokat és településeket mutatja be a fotókkal gazdagon illusztrált kötetben, amely egyébként kereskedelmi forgalomban nem kapható. Az érdeklõdõk csupán a szklabonyai emlékházban, a pozsonyi székhelyû Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, valamint a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban férhetnek hozzá. A szerzõvel a topográfia létrejöttérõl Németh Zoltán beszélgetett. A Mikszáth-napi koccintásra Jarábik Gabriella múzeumigazgató és Balogh Gábor invitálták a szép számmal megjelenteket itthonról és Magyarországról. Mint minden év januárjában, születésének évfordulóján, Nógrád megye hagyományos Madách-napi ünnepséget szervezett Balassagyarmaton, a valamikori megyeszékhelyen. Ezen a rangos ünnepségen évente képviseltették magukat a politikai és társadalmi élet képviselõi. Az idén nem vettek részt az ünnepségen az MSZP és a Jobbik képviselõi. Így tiltakoztak amiatt, hogy a Madách-díj kitüntetettje Bayer Zsolt író, publicista lett. Az ünnepség hagyományosan Madách Imre Köztársaság téri szobránál kezdõdött. A résztvevõk elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd a mûvelõdési ház könyvtárában tárlat megnyitására került sor. Ezúttal a Horváth Endre mûvészeti díjat Kirják Miklós festõ és grafikusmûvész vehette át Medvácz Lajostól, Balassagyarmat polgármesterétõl. A díjátadó ünnepségen a megjelenteket Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke üdvözölte, és adta át a évi Madách-díjakat. Egyikük, mint említettük, Bayer Zsolt író, publicista és szerkesztõ volt. A másik kitüntetett, a salgótarjánibaglyasaljai születésû Pándy Piroska, a Magyar Állami Operaház magánénekese, a Madách Színház mûvésze személyesen nem tudott részt venni külföldi fellépése miatt, kitüntetését egy filmbejátszáson köszönte meg. A köszöntõt Halász János, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára mondta. Köszöntõjében kiemelte, hogy akkor érünk célt, ha a kultúra nemcsak információ és irodalmi törzsanyag, hanem élmény. Különösen fontos ez egy olyan korban, amikor sajnos minden kulturális teljesítményt szinte kizárólag a hírnév igazol. Az államtitkár kitért arra, hogy Balassagyarmat olyan kiválóságokat adott az országnak, mint Jobbágy Károly költõ, Markó Iván táncmûvész vagy Zórád Ernõ, a magyar képregénymûvészet legnagyobb alakja. Hozzátette: az1964-ben alapított Madách-díj jelzi, hogy a nógrádiak büszkék az idei kitüntetettekre is. Az oldal anyagát írta BG

7 2011. február Kultúra Kürtös 7 U RBÁN A LADÁR A M AGYAR AR K ULTÚRA L OVAGJA Január 22-én a Corinthia Hotel Budapest dísztermében megrendezésre kerülõ XV. Magyar Kultúra Napja Gálán 7 ország 36 személyisége vette át a kultúra lovagja címet a magyar és egyetemes kulturális örökség ápolása, közkinccsé tétele, alkotó fejlesztése, a kultúrák nemzetközi együttmûködésének elõsegítése, valamint kulturális tevékenység támogatása érdekében huzamos idõn át kifejtett önzetlen tevékenységéért. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány civil szervezetek jelölése alapján 2011-ben a Magyar Kultúra Lovagja elismerést adományozta négy felvidéki örökségápolónak, köztük, õszinte örömünkre, lapunk korábbi szerkesztõjének, Urbán Aladárnak is. A KÜRTÖS olvasói közül bizonyára sokan ismerik Urbán Aladárt és munkásságát, ezért különösebb bemutatásra nem szorul. A lovagi cím megtisztelõ elismerés indoklásában az áll, hogy megalakulásától elnöke a Palóc Társaságnak, és további felvidéki és magyarországi civil szervezetek munkájának segítõje. Az óvári Szent Erzsébet Magyar Tanítási Nyelvû Egyházi Iskola igazgatójaként ment nyugdíjba. Harminc éven át volt a Csemadok Ipolyvarbói Alapszervezetének elnöke. Számos helyi, regionális és országos esemény szervezõje. Emlékmûvek emelésének aktív részese. Palócföldi pedagógusok találkozóinak szorgalmazója. Évkönyvek megjelentetõje. Írásaival nevel, tanít. A honismerettel a honszeretethez a magyar mûvelõdéstörténeti emlékeket felkeresõ tanulmányi kirándulások és bemutatók szervezõje. A Falvak Kultúrája Alapítvány megítélése szerint a felvidéki magyarság lámpása. Magyar kultúra határon túli ápolása érdekében kifejtett életmûvéért ütötték lovaggá. Szerkesztõségünk nevében tisztelettel gratulálunk Urbán Aladárnak a lovagi cím elnyeréséhez! Bodzsár Gyula Díjazott ipolynyéki diák Budapesten a Magyar Kultúra Napját is köszöntve a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor a Palóc Társaság 15. alkalommal meghirdetett pályázatának díjkiosztó gálájára. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke elmondta, pályázatukra mintegy száz pályamû érkezett. A pályázat értelmében a magyar identitástudatról küldtek be pályamunkákat a diákok, megfogalmazva véleményüket, hogy ki a magyar, illetve mitõl magyar valaki? Én legszívesebben mindenkinek I. díjat adtam volna, de egy versenyt értékelni kell - mondta a Palóc Társaság elnöke. Az alapiskolások versenyében második díjat kapott Novák Bernadett, az Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola 7. osztályos tanulója. Pályamunkáját az alábbiakban olvashatják. A lélek üzenete: édes anyanyelv - Az anyanyelv védelmében Sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen témát is válasszak. Amikor elkezdtem gyûjteni az anyagokat, rábukkantam olyan tényekre, amelyek nagyon megérintettek. Akkor eldöntöttem, hogy a magyar nyelvrõl fogok írni. Arról, hogy milyen különleges, és itt nem csak az õstörténetére gondolok. Mivel ismerem a rovásírást, és egy párszor magam is részt vettem rovásírásversenyeken, már régebbrõl érdeklõdtem a magyar nyelv múltjáról. De most olyan információkhoz jutottam, amelyeket szeretnék megosztani másokkal is. Eddig is büszke voltam arra, hogy beszélem a magyar nyelvet, de most jöttem rá, milyen kincs is van a birtokomban. Én magyarnak tartom magamat, habár nem mondhatom el azt, hogy az anyanyelvem magyar. De attól még szeretem a magyar nyelvet, és most még büszkébb vagyok arra, hogy magyar iskolába járok, és beszélem a magyar nyelvet. Miért is írtam, hogy még büszkébb vagyok arra, hogy beszélem a magyar nyelvet? Azért, mert megtudham, hogy: 1) A honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi megérkeztünk a Kárpát-medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 6000 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal. Ez volt a rovásírás. Ezek az írásjelek megtalálhatóak pl. Tatárlakán, nagyon híresek az agyagtáblába vésett sumér intelmek is. A magyar nyelv emlékei közül egy kõbevésett magyar rovás található az észak-amerikai Újfunland (Új-Skócia) Yarmout-öblénél is. Ezt a 992-ben alapított, ma 1005 éves, nemrég megfejtett emléket Amerika elsõ felfedezõirõl dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt végrehajtott tettet magyar rovással, kõbe vésve örökítette meg. Samuel Laing (1884, London) állapította meg elsõként, hogy Tyrkir magyar volt. Az izlandi nyelvben Tyrkir a Turk megfelelõje, amelyet arab, görög és török források egyöntetûen turkokként a magyarok jelölésére használtak. Ezt a 1700-as években megtalált követ ma a Yarmout Country múzeumban õrzik - a súlya 181 kg. A szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem magyar rovással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné, és így szól: Ericson járt e helyen is sok társával. Arról, hogy a legõsibb eurázsiai nyelv a magyar, Barát Tibor Magyar népek õstörténete címû munkájában is olvashatunk, rajta kívül ezt állítja Kemény Ferenc nyelvész is. Grover S. Krantz amerikai kutató ezt mondta: A magyar nyelv õsisége Magyarországon / / meglepõ: úgy találom, hogy átmeneti kõkori nyelv megelõzte az újkokor kezdetét / / az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi. 2) Az elsõ hittérítõk bejövetelével sajnos véget ért a rovásírás korszaka is. Tûzzel, vassal irtották és pusztították a rovásírásos tárgyi emlékeket, mivel ezeket az ördög írásának tartották. Így aztán a keresztény hit felvételével áttértünk a latin betûkre. Az elsõ fenmaradt szórványemlékünk 1055-bõl származik, ez A tihanyi apátság alapítólevele körül íródott a Halotti beszéd és könyörgés. Kevesen tudják, hogy a világ második alkotmánya a magyar. Az elsõ, az izlandi 720-ból. Ez az állítás Az ezeréves ifjú - tanulmányok Szent Imre herceg 1000 évérõl (Székesfehérvár, 2007) címû könyvben található. Nem szabad megfeledkeznünk az Ómagyar Mária-siralomról sem. Nem csak azért, mert a legrégebbi írásos emlékeink közé tartozik, hanem azért, mert szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét mind a mai napig használjuk. Shakespeare drámáit, a mûvelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott a nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba, hiszen több ezer éve kiforrott, és csak minimális változtatásokra van szüksége. (Folytatás a 9. oldalon)

8 8 Kürtös Kultúra február Méltó ünnep a Magyar Kultúra Napján A Csemadok Országos tanácsának megbízásából, immár harmadik alkalommal, Galántán a Magyar Kultúra Napja alkalmából a VMK épületében emlékünnepségen adták át a Csemadok Életmû Díjakat. A kitüntetettek: Danis Tamás, Méry Béla, Mag Albert Péter, Cséplõ Ferenc, Sipos Béla, Dobos László. A galántai ünnepséget Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke nyitotta meg, a kultúrmûsorban felléptek az elmúlt évek országos rendezvényeinek gyõztesei és díjazottjai, énekeltek a Felvidéki Rockszínház mûvészei, a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkara és a Galántai Kodály Zoltán Daloskör. A közel háromórás maratoni mûsor csodálatos légkörben és méltó módon állított újabb példaképeket a kultúrában tevékenykedõ emberek, fiatalok elé, bizonyítva, hogy érdemes tisztességes munkát végezni, nem letérni a kijelölt útról, és hûnek maradni a szülõföldhöz és a nyelvhez. Az ünnepséget számos közéleti személyiség, a kitüntetettek családtagjai, egykori barátok tisztelték meg jelenlétükkel. A dicsõségtábla, melynek névsora most már egyre több személyiséggel bõvül, a helyi VMK elõcsarnokában is megtekinthetõ volt. A méltató beszédek sorából most Hrubík Bélának, a Csemadok országos elnökének a köszöntõjét idézzük: Az emberiség fejlõdésének sok százezer évében számtalan olyan nemzet, nép felemelkedését, tündöklését és bukását is megéltük már, mely népeknek emlékét mára már csak a történelemkönyvek sárgult oldalai õrzik. A történelem jobb és rosszabb korszakai is úgy követték egymást, mint a nappalok és az éjszakák, számunkra azonban a mai napon a viharos évszázadok forgatagában megbúvó egyetlen év s annak egyetlen napja áll szívünkhöz legközelebb, s ez az idõ január 22-e. Valahol Szatmárcsekén, a csónakos fejfák árnyékának közelében egy író, Kölcsey Ferenc letette íróasztalán a tollat, hátradõlt szegényes szobájának megkopott székén, és csak annyit mondott: kész! Nem tudhatta azonban sem õ, sem a környezete, hogy ez az utolsó simítás, mely egy költemény sorait volt hivatott végleg elrendezni, egy egész nemzet sorsára, küldetésére, lelkére lesz kihatással, mint ahogyan az éppen abban az idõben világra jött aprócska és törékeny gyermekek, a kiskõrösi Petõfi Sándor, vagy az alsósztregovai Madách Imre sem sejthették még, hogy génjeikben már ott lüktet a Nemzeti dal, vagy az Ember tragédiájának minden rezdülése. Nem tudhatta, hiszen ahhoz, hogy egy versbõl a nemzet imája legyen, valahol meg kellett születnie Erkel Ferencnek, aki 1844 februárja után megírja a Himnusz zenéjét. Anekdotikus feljegyzés szerint az idõs Erkel így emlékszik erre vissza: Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene ezt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsõ mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz. Valahogy így születnek a csodák a teremtõ Isten embert megáldó tehetségének a csendjében és magányában. Mint ahogyan Széchenyi István sem készült a legnagyobb magyarnak, vagy Kölcsey Ferenc a nemzeti imánk írójának, azok a barátaink sem sejthették, akiknek életmûve elõtt ma itt fejet hajtunk, hogy sorsuk kiszámíthatatlan útjai valamikor a XXI. század elsõ éveiben majd keresztezik egymást a nemzet himnuszának küldetésével a Magyar Kultúra Napján. Van úgy, hogy az ember nem mérlegel, amikor egy útra lép. Az elsõ lépések még félénkek, bátortalanok, mint a fészkébõl kirepült fecskék szárnypróbálgatásai. Aztán a lépések egyre erõsödnek, már az út porát sem félik, majd visz a láb, mindig csak egy lépést, majd még egyet, még kettõt, és észre sem vesszük, amikor lassan elfogy alólunk az út. Rosszul tette a Teremtõ, amikor nem adta meg az embernek, hogy a lelke együtt szórja el az éveket, a marék idõt, mint a test, mert míg a szív, az elme tervez, dolgozik, nem pihen, addig a természet teszi a dolgát, miért ne tenné. Istené a végsõ szó. S bár hisszük, hogy lépéseinket egész életünkben Isten figyeli, nem árt, sõt kifejezetten jó, ha néha mi, emberek is figyelünk egymásra, mert talán ez teszi az életünket jobbá, emberibbé. A naptár úgy hullatja oldalait, mint az õszi fák, ki figyeli az órákat, napok tûnnek el, mint a porszem, elvisz a szél mindent, minket is tán? Csak az idõ fut, bizony, barátaim, sosem érjük utol, ennyi öröm nekünk is maradhat, hadd fusson, ha kedve van. Vannak emberek, akik a tudománynak szentelik életüket, bolygókat fedeznek fel, új elemeket, megtörik az atomot darabjaira, vagy könyvet írnak, zenét szereznek, amit majd évmilliók múltán csillagok pengetnek az üstökösök fényes, hulló, aranycsóvás hárfáin. Megremeg majd akkor vajon Isten keze? Felemel-e az emlékekbõl egy maroknyit, az emlékekbõl, amit hátrahagyunk, mert vannak másfajta emberek is, nem tudósok, nem mûvészek, nem királyok. Csak EMBEREK, csupa nagybetûvel, akik szolgálnak, nem tündökölnek, s magukból is csak annyit hagynak, ami ébren tartja a lángot, az utolsó parazsat, amibõl még jobb idõkben valami nagy-nagy tüzet lehet rakni. A mai nap is olyan, hozzánk közel álló emberek, barátok életútja elõtt tisztelgünk, akik soha nem mérlegelték, vajon az emberségük, a társadalomban betöltött szerepük, a kultúra napszámosaiként hasznot hoz-e számukra. Tették a dolgukat, amit a szívük diktált a legjobb tudásuk szerint. Szóban, dalban, cselekedetben nõttek fel közösségünk, kultúránk legjobbjaivá, olyan emberekké, akik példaképeink, akikre jövõt lehet építeni. A jövõt, melyre egyre többen, egyre kérdõbb tekintettel, egyre félénkebben nézünk, mert nem értjük, miért mondanak le egyre többen errõl a nyelvrõl, errõl a kultúráról, a nagyszülõk örökségérõl, az édesanyák meséirõl. Nem értjük, és nem is akarjuk elfogadni, hogy ez így legyen. Ezért állítunk példaképekbõl tükröt azok elé, akik nem mernek szembenézni önmagukkal, hogy láthassák: van más út is az önfeladásnál, vagyunk sokan, akik nem félünk hinni egy balsors tépte nemzet jobb sorsra fordulásában. Tisztelt barátaim! Harmadik éve immár, hogy a Csemadok országos tanácsa megbízásából a Magyar Kultúra Napján, országos rendezvény keretén belül, Életmû Díjjal tüntetjük ki tagtársainkat, és külön örömmel tölt el mindnyájunkat, hogy a kitüntetésre méltók névsora egyre csak nõ és nõ. Mint egy kiapadhatatlan forrás, melybõl nemzeti közösségünk életfája táplálkozik, gyarapodik, virágot és termést hoz. Örömmel tölt el minket, hogy a munkában, a teremtésben megõszült hajú embertársainkra nem nyûgként tekintünk, mint ahogyan azt a globalizálódó világ el akarja velünk hitetni mint a természet rendjeként, hanem szeretettel, büszkén, megbecsüléssel. Nem fintorgunk rájuk, amikor reszketõ kézzel szorongatják és mutogatják nekünk a fiókok mélyérõl elõkerült megfakult színû nemzeti szalagocskákat, elsárgult fényképeket, elmosódott iratokat. Örülünk nekik, mert megõriztek valamit abból a múltból, ami ugyan már nem jön vissza soha, de örökre az életünk részévé vált már, és méltán foglalhatja el a helyét közösségünk történelemkönyvében. Ha érdemes élnünk, hát így érdemes, egyenes gerinccel, szálfaként, dacolva az élet minden viharával. S ha néha meg-meg is hajlunk a szélben, a teremtõ nap fényében újra kiegyenesedhetünk. Sütõ Andrást idézem:

9 2011. február Kultúra Kürtös 9 A lélek üzenete: édes anyanyelv - Az anyanyelv védelmében (Folytatás a 7. oldalról) Magyar írásos emlékek megtalálhatóak Európa több könyvtárában is. A British Múzeum könyvtárában a legértékesebb közép-európai õsnyomtatvány szövege így kezdõdik: Az Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelenek elsew capitoliuma. Keletkezésének idõpontja 1533, és magyarul íródott. 3) Nagyon büszkék lehetünk a magyar nyelv szerkezetére is, amely évezredeken keresztül megõrizte eredetiségét. A Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépekkel a nyelvek õsiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv õrzött meg a legtöbbet az õsmûveltség elemeibõl, az õs-etimonokból, alapszavakból a következõ eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a héber 5 % etimont, a latin 5 % etimont, a csendes-óceáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az õs-török, türkmén 26 % a mai magyar nyelv 68 % õs-etimont tartalmaz! A Magyar Nemzet XII. 2, 5. oldalán Ove Berglund svéd orvos és mûfordító gondolatai találhatóak: Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke. Nyelvünk õsiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban megjelent Poetry of Magyar címû verses kötetének elõszavában: A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlõdött, és szerkezetének kialakulása olyan idõkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlõdött nyelv, amelyben logika van, sõt matézis, erõ, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az elsõ tételét Kiss Dénes az Õsnyelv - nyelvõs címû kõnyvében a kõvetkezõt állítja: A magyar nyelv sajátos vonása a tárgyszerûség, a konkrét hasonlatokra, képekre építõ kifejezésmód. Nem csoda, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon. Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyûvõt, hétfejû sárkányt, a túl az Óperenciánt még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá. Ez is alátámasztja Kiss Dénes gondolatait a képekre építõ kifejezésmódról. Jakob Grimm XIX. századi meseíró, aki egyben az elsõ német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, ezeket mondta: A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. Ki tudja, milyen meséket írt volna meg ez a világhírû meseíró, ha magyar nyelven írta volna õket. George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bõvebben kifejtve) ezt mondta: Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha magyar lett volna anyanyelvem, az életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen különös, õsi erõktõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A népmûvészetnél maradva: ne feledkezzünk meg a mesék mellett a népdalokról sem. A Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a ik magyar népdalt, amelybõl már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000 népdalt tudtak összegyûjteni. Magyarul nem is olyan nehéz meséket mondani, vagy népdalokat énekelni, és nem csak azért, mert a magyar nyelv egyszerre eszköz és közvetítõ, számtan és muzsika, dallam és logika, játék és törvény, hanem azért is mert a nyelvek öszzehasonításában mint a legdallamosabb az elsõ helyen álló olasz és a második helyen álló görög után a magyar következik. Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe Mezzofanti bíboros állította ( ), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt. Õ maga mondta, Ludwig August Frankl költõnek: Tudja melyik nyelvet tartom az olasz és görög után leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlõdésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, mert egy feltündöklõ költõi lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok úgy látszik még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben... Úgy gondolom, elég érvet sorakoztattam fel arra, hogy a magyar nyelvünkre büszkék lehessünk. De ez csak egy töredéke annak, amit a magyar nyelvrõl tudnunk kellene. Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen! - mondta Széchenyi István. Mostanság a magyarok nem arról híresek, hogy büszkék a múltjukra, és ezzel kockára teszik a jövõjüket is. Itt egy párbeszéd jut eszembe, amely Napóleon és Francois Talleyrand-t között zajlott. Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal, aki ezt válaszolta: Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz. A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét, és sajnos ma is ez folyik. Itt az ideje, hogy magunkhoz térjünk, s megbecsüljük kultúránkat és nagyjainkat! Méltó ünnep a Magyar Kultúra Napján (Folytatás a 8. oldalról) Ha igyekezetemnek és álmatlan éjszakáim írott gyötrelmeinek csak oly zsenge nyoma, emléke marad bár, mint friss havon a felszálló madáré: ez talán már mentség arra, hogy kis ideig én is itt voltam veletek, sorstársaimmal együtt egy térkép mögé kényszerült Nagyfejedelemségben, amelyet oly sokszor jártunk be közösen az emberi igazság, méltányosság, a félelem és megaláztatás nélküli élet vágyának, az emlékezés örök jogának álomfogatán. Nagy veszély idején a nemzet mindig összetartóbb kell hogy legyen. Lám a Csemadokon belül, ahol megannyi irányzat, izmus és politikai beállítottság fér meg egy helyen, a kultúra, a nyelv, a hagyományok tisztelete és ápolása összekovácsol minket. Talán azért, mert itt nem osztogatnak élet és halál urai posztokat, bársonyszékeket, talmi hatalmat. Itt csak küzdés van, önzetlenség, munka, néha köszönet nélkül, de sokszor örömmel is, mint éppen ma. Mi azért tudjuk, ezt elsõsorban önmagunk miatt tesszük, mert ez életünk fontos része. Hány indulást éltünk már meg. Hányszor torpantunk és álltunk meg. De mindig továbbmentünk. Mert a mi sorsunk a küzdés, nép lenni a népek, ember lenni az emberek között. Ennek a küzdésnek a reményében köszönöm meg a mai napon kitüntetettjeinknek azt a munkát, melyet elvégeztek közösségünk javára, kultúránk szolgálatában, anyanyelvünk védelmében. Isten áldja meg mindazokat, akik nem fáradnak el a nemzet szolgálatában, akik fel mernek nõni a fák hegyéig, s akiknek az emberi hangjuk messzire hallatszik a sokszor némaságra kárhoztatott idõkben is, mert balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendõt, megbûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt. Palócz

10 10 Kürtös Hitélet február B ETEGEINK NAPJÁRA II. János Pál kezdeményezésére 1992-tõl február 11. a betegek világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követõen egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez. A boldoggá avatás elõtt álló pápa közbenjárására bekövetkezett csoda szintén a betegséghez kapcsolódó, mégpedig egy francia szerzetesnõ súlyos betegségébõl való gyógyulása. A világnap célja, hogy az egyház kellõ figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elõ a szenvedés megértését. Manapság egyre gyakrabban olyan betegségek szedik áldozataikat, amelyek évtizedekkel ezelõtt még ismeretlenek voltak. A rákos megbetegedés nagyon súlyos tünetek formájában jelentkezik, ezáltal fájdalmat okoz az embernek. A hívõ ember is felteszi a kérdést egy-egy betegség alkalmával: Miért éppen én?... A betegséget Isten büntetésének tartják, magukba zárkóznak, és nincs bennük érdeklõdés, élni akarás, majd önmagukat pusztítják. Betegségüket, sírásukat, kitaszítottságukat megbélyegzésnek tekintik. Maguk sem tudják az okát, csak észlelni kénytelenek, hogy elhagyta erejük. Érzékenyebben reagálnak környezetükre, sérülékenyebbek. Igazában az emberen múlik, hogy egy-egy élethelyzetbõl mit hoz ki. Mert a szenvedés talán egy lehetõség... Vannak betegek, akik betegségük idején lettek hívõk, és fordultak Isten felé. Betegségeinkben Isten látogat meg minket, és megadja az esélyt arra, hogy ha esetleg eltávolodunk tõle, visszatérjünk a hozzá vezetõ útra. Az egyház papjai, amikor a betegeket szolgálják, Jézusnak nem csupán a példáját követik, hanem jelenvalóvá is teszik õt a betegágy mellett. A szentség érzékelhetõ jelei, az olajjal való megkenés és az ima biztosan jelzik Jézus jelenlétét, sõt segítségét is: a bûnbocsánatot és a gyógyítást. A testi betegség mellett meg kell említeni, hogy a lelki betegségek fertõje is leselkedik mindegyikünkre. Látjuk, hogy önzõ világunkban, amikor mindig rohanunk, mindig dolgunk van, tönkre tesz minket a hajsza. Állandóan foglalatoskodunk, mégis keveset teszünk. Kevés olyat, ami elõbbre vinné emberségünket, és szorosabban összekötne az emberekkel. Ellenben sok olyat teszünk, ami megfertõzi lelkünket, ami elszakítja Istennel és embertársainkkal összekötõ szálainkat. Addig súlyos betegségben szenved minden ember, míg így beszél: Ez vagy az az ember ilyen hozzám, ezért én is olyan leszek hozzá. Akkor vagy egészséges ember, ha ezt mondod: Isten jó hozzám, bár nem érdemlem meg, hogy ingyen kapjam a szeretetét, ezért nem tehetek mást, minthogy a gyógyító szeretetet tovább adjam. Számunkra szép példakép kalkuttai Teréz anya, aki sok betegrõl gondoskodott. Segített a szegényeknek, a kábítószereseknek, az AIDS-betegeknek. Halálukban elkísért hindukat, muszlimokat, keresztényeket és ateistákat. Szeretetének nem volt határa, nem tett faji, vallási vagy világnézeti különbségeket. Teréz anya lelkiségének talán legjobb összefoglalása egy indiai fényképész fotója. Ezen a Szeretet Misszionáriusainak nõvére látható, amint egy haldoklót ápol. Mögötte a falon nagy betûkkel ez áll: Body of Christ - Krisztus Teste - a legszegényebbek eltorzult alakjában. Balázsáldás - oltalom a torokbajtól és minden más bajtól Február 3-a a katolikus egyházban Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Ezen a napon, a szentmisén az Anyaszentegyház balázsáldásban részesíti a híveket, mely megvéd minket a torokbajtól és minden más bajtól. Eme szentelmény kiszolgáltatása során két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyát tartanak elénk, miközben a pap a következõ áldást mondja: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Magyar Katolikus Lexikon szerint Szent Balázs püspököt keleten már a 6. században a torokbaj ellen védõ szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A 12. században tûntek föl a torokbaj ellen védõ, ill. áldó könyörgések. A Kárpát-medencében a 16. századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését. A Balázs-tisztelet nyilvánvalóan nem közvetlenül Szent Balázs püspök halála után kezdõdött (keleten legkésõbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól). Annak alapján, hogy a kínzó torokfájás esetén segített, a késõ középkorban a tizennégy segítõszent közé sorolták. Ezek ismeretében meglepõ, hogy a balázsáldás mindmáig élõ liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett és a 17. században nyomtatták ki a Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) függelékében. Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 3-án. Szent Balázs püspök és vértanú a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akinek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életére vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetõk. Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. Szent Balázs püspök megáldotta a fiút, egy másik változat szerint eltávolította a szálkát, és így megmentette a haláltól. Az anya hálája jeléül gyertyát ajándékozott a püspöknek - innen eredhet a balázsáldás gyertyával való kiszolgáltatása. Ezért szokták a szent püspököt keresztbe tett gyertyákkal is ábrázolni. A gyermekhalandóság okai közt régen az élenjáró torokgyík (diftéria) ellen a katolikus anyák szintén Szent Balázshoz fordultak, ugyanis a fentebb említett csoda miatt õ különösen is patrónusa az ilyen betegségeknek. Szent Balázs emléknapján gyertyát szenteltek, amelyekkel megérintették a beteg, torokgyíkban szenvedõ gyermek torkát. Innen alakult ki az áldás ma is használatos formája (a pap két égõ gyertyát tart a hívõ torka elé), melyet a hívõ nép még ma is szívesen fogad. Balga Zoltán, ipolysági káplán

11 2011. február Közélet Kürtös 11 Búcsú Kajtor Páltól Folytatás a 10. oldalról Betegeink napjára Ez a gondolat érzõdik az egykori szemorvos, herceg dr. Batthyány-Strattmann László végrendeletébõl: Életem egyik fõ feladatának tûztem ki, hogy orvosi mûködésemmel a szenvedõ emberiségnek szolgálatot tegyek, és ezáltal a jó Istennek tetszõ dolgokat cselekedjem. Az Úristen kegyelmébõl évek hosszú során dolgoztam kórházamban, tehetségemhez képest segítve beteg embertársaimon. Egy kis városban egy fiúcska lépett a gyógyszertárba. Az ablak mögül nem is lehetett õt rendesen látni. A gyógyszerésznõ megkérdezte tõle, milyem gyógyszert szeretne. Kérek szépen egy csodát - hangzott a válasz. A csodálkozó gyógyszerésznõ nem tudta elképzelni, mit akar. A fiú könnyes szemmel mondta: Minden pénzt kivettem a perselyembõl, mert az öcsikémnek csodát kell vásárolnom. Nagyon beteg, és az orvos azt mondta, hogy már csak a csoda segít rajta. Ezt a beszélgetést egy idõs úr is hallotta. Ránézett a gyógyszerésznõre, aki tanácstalanul tárta szét a kezeit. Így szólt: Menjünk el hozzátok! Látni akarom az öcsédet. Híres orvos volt. Segített a fiú öccsének. A fenti esetben a fiú nem gyógyult volna meg idõsebb fiútestvére jószívûsége nélkül, aki elment a gyógyszertárba, és kész volt odaadni minden megspórolt pénzét kistestvéréért. A mi családjainkban is vannak betegek. Néha tudomást szerzünk valamelyik ismerõsünk, barátunk betegségérõl. Mit tehetünk ilyenkor? Elmehetünk a gyógyszertárba csodát vásárolni? Aki jószívû, talál módot, hogyan segíthet. Jézus azt mondta, hogy amikor eljön a világ végén, megítéli a világot. Azokat, akik meglátogatták és kiszolgálták a betegeket, segítettek a szükséget szenvedõknek, úgy jutalmazza meg, mintha neki magának tették volna. És ez örömmel tölt el minket. A betegek és ápolóik zúgolódás nélkül vegyék fel mindennapi keresztjüket. Amint egykor Cirenei Simon segített a kereszthordozónak vinni a terhet, vagy Veronika megtörölte a szenvedõ arcát, úgy siessünk segítségükre a szükséget szenvedõ betegeinknek. A Szabad Földmûves szakrovataiban találkoztam elõször nevével. Ezt az újságot nagyon szerettem, mert mint fiatal mezõgazdásznak nagyon sok hasznos és friss ismeretet adott. Aztán egyszer az autóbuszban munkából hazafelé menet egymás mellé kerültünk. Ekkor ismertem meg személyesen. Az ilyenfajta találkozások aztán többször megismétlõdtek. Ilyenkor, az alatt a rövid pár kilométer alatt csaknem kizárólag a rovatokról beszélgettünk. Elmondtam, hogy személyesen mirõl szeretnék bennük olvasni és miért. Késõbb a kultúra terén végzett önkéntes munka hozott bennünket össze újra. Ha ritkábban is találkoztunk, de úgy éreztem, sok mindenben rokon lelkek voltunk. Átérezte az egyszerû emberek problémáit, és sokat tett a kisebbségek megmaradásáért. Véleménye, szókimondása lehet, hogy sokaknak nem tetszett, de a szavaiban rejlõ igazságot nem tudták kiforgatni. Valamikor is kevesen voltak azok, akik leplezetlenül ki merték mondani, amit gondoltak, vagy védeni azt, ami védelemre szorult. Ma már ezt nem teheti. Alulmaradt egy másik küzdelemben, amelyben egyszer már úgy tûnt, nyertes lehet. Bevégeztetett, pedig még tenni akart a közösségért. Az úton már nélküle megyünk tovább azokkal együtt, akik vele közös úton jártak. S amíg -P.J.- emlékezni fogunk rá, addig velünk lesz. Isten veled! Kajtor Pál Zsélyben született november 17-én. Mint mezõgazdasági mérnök agronómusként, szövetkezeti elnökként, a kürtösi régiót is, de fõleg Ipolyság és vidékét szolgálta. Így volt ez a Zelenina lévai üzemének igazgatóhelyettesi funkciójában is, de újságíróként is. Ötven év a Csemadokban, különbözõ tisztségekben is arról tanúskodik, hogy elveihez ragaszkodó ember volt ben Ipolyság Város Díjjal tüntették ki a város kulturális életében végzett tevékenységéért. Nyugdíjas éveiben a helyi nyugdíjasklub vezetõje volt. Ebben a tisztségében is a közért dolgozott, beszélgetéseket szervezett vezetõkkel, közéleti személyiségekkel. Az idei évre tervezett velem való beszélgetést már csak máshol ejthetjük meg. Ez év január 14-én halt meg, élt 66 évet. Tisztelet emlékének! Balogh Gábor A emberben lévõ nemes ösztönöket kell serkenteni, hogy merje vállalni legszebb álmait. És ne csak vállalni merje, de megvalósítani is. Ne kössön kompromisszumokat! Hiszem azt, ha Isten belém ültetett egy vágyat, az megvalósítható. Sok ember fél felvállalni saját álmait, pedig csak egy életünk van. Cs.t. F e l h í v á s K e d v e s B a r á t a i n k! Az életnek az az értelme és célja, hogy egymásból kihozzuk a legtöbbet, a legjobbat, ahogy a földbõl a napfény és az esõ kiszereti a kalászt, a rózsát... Mindannyian mikor megszületünk, kis magok vagyunk, de jóságból és Szeretetbõl meg tud születni bennem is, és benned is a csoda, a végtelen felé nyitott ember, aki kézen fogja társát és elindul a Szeretet felé. Cs.t. Az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás immár 6. alkalommal szervez gyûjtést a dévai /Románia/ Szent Ferenc Alapítvány gyerekotthonainak lakói részére. A Böjte Csaba által vezetett alapítvány jelenleg Erdélyszerte 50 településén van jelen, a 2000 gyerekbõl kb a bentlakásos. Napközi otthonaiban a napi ellátást biztosítja: 1 gyermek egy napi szükséglete kb.1 euróba kerül. A gyûjtést leginkább pénzadományokra korlátoznánk, mert arra hihetetlenül nagy szükség van. Tisztítószereket, játékokat, tanszereket és tartós élelmiszereket is eljuttatunk. Az összegyûjtött pénzösszeget és az adományokat 2011 márciusának végén szeretnénk átadni Déván az árvaház igazgatójának, Böjte Csabának. Amennyiben a gyûjtésben és az adományok átadásán részt kívánnak venni - ígérjük, életre szóló emlékben lesz részük -, nagy szeretettel fogadjuk! Részletes információ céljából kérem, hogy a következõ telefonszámon keressenek: 0915/ Hálás szívvel köszönünk meg minden segítséget! Molnár Katalin Nagy baj van a világunkban, de a baj nem ott van, hogy a bankok összeomlanak, hanem ott, hogy életünket nem a szeretet, a szolidaritás sziklakemény alapjaira építettük, hanem a fogyasztás, a csillogó-villogó limlomok homokjára. Cs.t.

12 12 Kürtös Történelmi eseménynaptár február Február A nemzetgyûlés elfogadja a Magyarországot köztársasággá kinyilvánító 1946 évi I. törvénycikket, Tildy Zoltánt a II. köztársaság elnökévé választják, a kormányfõi megbízatást Nagy Ferenc kapja meg. Február Átadják az elsõ Balassi Bálintemlékkardot a budai Gellért szállóban. A Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díj, amely a magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségû költõket, valamint a magyar költészetet - köztük Balassi verseit - fordító idegen anyanyelvû külföldi irodalmárokat tünteti ki Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi arany fizetésére kötelezi magát Megszületik a kiegyezés. I. Ferenc József osztrák császár, magyar király - Deák Ferenc javaslatára - Gróf Andrássy Gyulát nevezi ki magyar miniszterelnöknek. Létrejön a dualisztikus államszerkezetû Osztrák-Magyar Monarchia. Február Magyarország megköti a Szovjetunióval a barátsági, együttmûködési és kölcsönös segítségnyújtási szerzõdést. Február Magyarországon tüntetés zajlik a román nagykövetség elõtt a román falurombolás miatt. Február Az erdélyi országgyûlés II. Rákóczi Györgyöt fejedelemmé választja, trónját csak október 11-én foglalja el. Február A vízaknai ütközetben Bem József vezérõrnagy erdélyi hadserege vereséget szenved Puchner Antal altábornagy császári csapataitól Nagy Ferenc miniszterelnök kormányt alakít. Február A magyar népbíróság életfogytiglani börtönre ítéli Mindszenty József hercegprímást. Február Magyarország aláírja a párizsi békeszerzõdést, amely visszaállítja az ország trianoni határait. Február Megkezdõdik a magyar és német katonák kitörési kísérlete a körülzárt Budáról. Február 13. Február Visegrádi Találkozó - Antall József magyar miniszterelnök, Lech Wa³êsa lengyel és Václav Havel csehszlovák köztársasági elnökök részvételével A Népszövetség április 23-i döntése értelmében a Nógrád megyei Somoskõ és Somoskõújfalu Csehszlovákiától visszakerül Magyarországhoz ben a Somosi Kultúráért Egyesület és a Somoskõi Váralja Egyesület közösen elhatározta, hogy február 15-ét a hazatérés napjává nyilvánítja, és ezt a napot minden évben közösen megünnepelik. Február éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót. Február II. Rákóczi Ferenc örökre elhagyja Magyarországot. Február Bem csapatai, Medgyesrõl kiindulva az Urban ezredes által vezetett császári erõk ellen vonulnak, és kiszorítják õket Erdélybõl, Bukovina felé Budapesten aláírják a magyarcsehszlovák lakosságcsere egyezményt. Szerk A magyar kormányzat megalapítja a Kossuth-díjat, a kiemelkedõ kulturális és mûvészi teljesítmények elismerésére. A díjat elsõ alkalommal március 15-én adták át.

13 2011. február Évfordulónaptár Kürtös 13 * 50 éve, február 1-jén hunyt el Csók István Kossuth-díjas magyar festõ, kiváló mûvész (* 1865). * 140 éve, február 2-án hunyt el báró Eötvös József író, az elsõ magyar kultuszminiszter, az MTA és a Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja (* 1813). * 895 éve, február 3-án hunyt el Székesfehérváron Könyves Kálmán magyar király (* 1074 körül). * 100 éve, február 4-én született Püski Sándor magyar könyvkiadó, a nemzeti irodalom mentora ( 2009). * 45 éve, február 8-án hunyt el Rideg Sándor Kossuth-díjas magyar író (* 1903). * 130 éve, február 9-én hunyt el Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író (* 1821). * 1280 éve, 731. február 11-én hunyt el II. Szent Gergely pápa (* 669). * 200 éve, február 11-én született Gróf Teleki László magyar politikus, író, a Határozati Párt vezetõje, az MTA tagja ( 1861). * 120 éve, február 11-én született Komját Aladár költõ ( 1937). * 60 éve, február 12-én hunyt el Bajor Gizi (született Beyer Gizella) magyar színésznõ, Kossuth-díjas kiváló mûvész, a Nemzeti Színház örökös tagja; villája ma a Bajor Gizi Színészmúzeum (* 1893). * 870 éve, február 13-án hunyt el II. (Vak) Béla, Árpád-házból származó magyar király április 28-ától haláláig (* körül). * 15 éve, február 15-én hunyt el Straub F. Brunó biokémikus, akadémikus, 1988 és 1989 között a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa utolsó elnöke (* 1914). * 20 éve, február 23-án hunyt el Csanádi Imre költõ, író, mûfordító, balladagyûjtõ; publicista, szerkesztõ (* 1920). * 175 éve, február 24-én halt meg Berzsenyi Dániel költõ, táblabíró, a niklai remete (*1776). * 200 éve, február 24-én meghalt Bessenyei György író, költõ, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége (*1746 vagy 1747). * 225 éve, február 24-én megszületett Wilhelm Grimm német irodalomtörténész, nyelvész, a Grimm-mesék egyik szerzõje ( 1859). * 125 éve, február 28-án született Rácz Aladár Kossuth-díjas cimbalommûvész ( 1958). Bessenyei György (Tiszabercel, 1746 vagy Pusztakovácsi (ma Bakonszeg), február 24.) író, költõ, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége. Bessenyei Zsigmond vármegyei táblabíró és Ilosvay Mária fia ig szülõfalujában élt, majd 1760-ig a sárospataki kollégium diákja volt. A végzése után atyja hazavitte, s egy évig házi tanításban részesítette, ami latin stílusgyakorlatokra szorítkozott. Szabolcs vármegye ajánlására június 8-ától Mária Terézia frissen felállított magyar testõrségében teljesített bécsi szolgálatot. Itt kezdett tanulni, és évekig kitartó szorgalommal foglalkozott a tudományokkal végén és 1769 elején Itáliába utazott ben megjelent a magyar felvilágosodás kezdetének tekintett Ágis tragédiája címû mûve ban betegsége miatt, gárdahadnagyi rangban megvált a testõrségtõl, és a protestáns ügyek bécsi képviselõje lett ben visszatért a szülõfalujába, majd 1785-ben átvette a Bihar vármegyei pusztakovácsi örökségét. Itt remete életet élt ig, mikor bátyjának, Lászlónak leánya, Anna odaköltözött hozzá ápolónak. Végrendeletét november 27-én írta, mikor már súlyos beteg volt, és február 25-én bontották azt föl; ekkor már õ nem volt az élõk közt. Mûveiben a felvilágosodás eszméit hirdette. Társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozott, szorgalmazta a magyar nyelv és tudomány fejlesztését. Elsõként kísérelte meg Magyarországon egy tudományos akadémia (Hazafiúi Magyar Társaság) megszervezését. Szatirikus, a vallást és a feudalizmust támadó államregényében az 1930-ban kiadott Tarimenes utazásában kora társadalmát bírálta. Vásárosnaményi báró Eötvös József (Buda, szeptember 3. - Pest, február 2.) író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja. Báró Eötvös Ignác és báró Lilien Anna fia volt. Iskoláit Budán végezte, egyetemi tanulmányait pedig a pesti egyetemen bölcselet és történelem szakokon, késõbb ügyvédi vizsgát tett. Volt aljegyzõ, dolgozott az udvari kancelláriánál, majd az eperjesi kerületi tábla közbírája lett. Beutazta Németországot, Svájcot, Hollandiát, Franciaországot és Angliát. Az Akadémia rendes tagjává november 23-án választotta. A késõbbiekben 1855-ben másodelnökké, március 18-án pedig elnökké nevezi ki ig apja birtokán élt, és szinte teljes egészében az irodalomnak szentelte magát. A karthausi címû regénye nagy elismerést szerzett neki mind az irodalomban, mind a közéletben ban a Kisfaludy Társaság is tagjának választotta, végül május 24-én elnökké választották ben az országgyûlésen mint felsõházi tag szerepelt az ellenzék soraiban ben, amikor gróf Széchenyi István a frissen induló Pesti Hírlap ellen heves támadásba lendült, Kossuth Lajos védelmére kelt. Az 1847-es pozsonyi országgyûlésre is mint képviselõ akart elmenni, azonban Békés megyében, ahol birtokai voltak, nem volt esélye arra, hogy megválasszák, tehát visszalépett a jelöltségtõl. Csak az március 3-ai kerületi ülés után ment el Pozsonyba, amikor a dolgok kedvezõ alakulását már elõre láthatta. Az elsõ magyar felelõs minisztérium megalakult, neki a vallás- és közoktatási tárca jutott. Augusztus elején elõterjesztette törvényjavaslatát, amelyet az ellenzék megtámadott, csak nagy nehézségek árán tudta javaslatát keresztülvinni. Õ mindig a birodalmi kormánnyal való kiegyezést pártolta, az események azonban egyre inkább forradalmi színt kezdtek ölteni. Bécsbe utazott családjához, majd továbbment Münchenbe, ahol folytatta történelmi és bölcseleti tanulmányait, és kizárólag az irodalomnak élt tõl ismét komolyan részt vett a politikai életben. Pest városa országgyûlési képviselõvé választotta. Az országgyûlés azonban sikertelen volt, feloszlott, Eötvös pedig újra visszatért az irodalomhoz. Az évi költségvetés tárgyalásakor az ellenzék heves támadásokat intézett ellene, melynek hatása alatt összeroppant. Karlsbadba ment felépülni, ám decemberben ismét súlyosan megbetegedett, és Pesten meghalt. Szerk.

14 14 Kürtös Kultúra február Aki felfedezte a magyar irodalom számára Krúdy Gyulát Gondolatok Gáspár Imre emléknapján Örvendetes tény, hogy a rohanó világunkban, még a nagyvilág zajától néha oly messzire esõ tájakon is, mint amilyen a Palócföldünk akácfákkal benõtt csücske, felüti fejét az irodalom iránt való igény. Ebben persze legfõképpen azok játszanak kiemelkedõ szerepet, akik ezt az igényt táplálják, már csak annak okán is, hogy nyelv és mûveltség nélkül az ember legfeljebb élõ lény, de élete nem teljesedik ki igazán. Nos, talán ennyi felvezetés elégséges is lenne annak az irodalmi, írói estnek a kapcsán, melyet a Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezete és a község önkormányzata szervezett, néhány hónap késéssel, a helyi születésû Gáspár Imre költõ, mûfordító halálának centenáriumán. Gáspár Imre febr. 24-én született Nagycsalomján, bár születése dátuma és helye is sokszor tévesen jelent meg egy-két felületesen szerkesztett lexikon hasábján. Újságíró, költõ és mûfordító volt életében, de ha a hálás utókor ma érdemeket szeretne szerezni, felvonultatni irodalmi tevékenysége mellett, akkor mindenféleképpen azt kellene megemlítenie, hogy õ volt az, aki a magyar irodalom számára felfedezte Krúdy Gyulát, akinek gyökerei, mint tudjuk, szintén az Ipoly mente egyik zegzugos csücskében, Szécsénykovácsiban kapaszkodtak meg az anyaföldben. Gáspár Imre neve ma nem túl gyakran hangzik el irodalmi viták kapcsán sem, ettõl függetlenül azok közé az írók közé tartozik, aki korának irodalmi aprószentje volt, s aki nélkül talán az akkori pesti vagy debreceni közélet is fakóbb lett volna. Talán ezért döntöttek úgy az irodalmi est meghívott elõadói, Csáky Károly helytörténész, író, Hausel Sándor balassagyarmati levéltáros, Bényei Miklós, egyetemi tanár Debrecenbõl és Antolov Pavel történész, hogy elõadásaikon keresztül tüzetesebb képet festenek a kor irodalmi életérõl, melyben kortársaival élt, s mely korról oly hû képet festett írói felfedezettje, Krúdy Gyula is. A Gordonkázás címû könyvében így ír Gáspár Imrérõl: Gáspár Imre a korán elfeledett írók közül való, bár életében õ volt a legnevezetesebb örökös az írók között. Háromszor örökölte és háromszor verte el aztán örökségét, melybõl dúsgazdag ember lehetett volna. Abból a felsõ-magyarországi költõcsapatból való, amely egykor áhítatos zarándokcsapatként vonult Zólyomból, Abaújból, Pozsonyból Pest felé, hogy itt a költészetben elfoglalja megilletõ helyét. Reviczky, Rudnyánszky, Koroda Pál és mások már ismeretlen csapatához tartozott Gasparone. Túláradó ambícióval telepedtek meg a Korona kávéházban és a folyóiratban, boldogan nélkülöztek, legmodernebbek voltak korukban, francia költõket olvastak eredetiben, és mindig irodalomról beszéltek. A felvidéki ifjú inkább születik a svihákságra, mint a költõi élet savanyúságára. Gáspár Imre, bár módos famíliából származott, egy ifjúkori könnyelmûség folytán kénytelen volt öngyilkosságot elkövetni: divat volt ez akkoriban. Gáspár Imre maga küldte be az akkori újságoknak öngyilkossági hírét, és az akkori primitív szolgáltatás mellett elparentálták a tehetséges ifjú költõt, aki halált választott, holott a legnagyobb dicsõségek várakoztak reá. A kor hazug volt és színészkedõ, nem csoda hát, hogy az ifjú költõnk, a késõbbi Gasparone az élet sebei, a holnap félelmei és a könnyelmûség következményei elõl egy álöngyilkosság hamis függönye mögé rejtõzködik, hogy annál kedvesebb legyen majd a visszatérése a valóságos életbe. Gasparone korának egyik legmûveltebb embere volt. Személyesen ismerte azokat az írókat, akiknek nevét itt rajongva ejtették ki, tudott franciául, eredetiben olvasta Flaubert, úrnak nevezték a zólyomi kastélyban, szellemes volt. Pesten a Józsefvárosban lakott, és az Ivkoff család kiskocsmájában szórakozott esténként az öreg és fiatal barátaival. Ismertek minden kocsmát, és étlap nélkül is tudták, mikor kell menni az öreg Kleinhez a Soroksári utcába csontos marhahúst enni, hol mérik a legjobb bort és sört. A kocsma asztalánál néha csodálatos elbeszéléseket tartott a francia és az angol irodalomról. Élete utolsó éveiben elhagyta a protestáns hitet, a Mária utcai templomban áttért a katolikus vallásra, a jezsuiták sánta, öreg kertésze volt a keresztapja, s bizonyosan sokat foglakozott magában vallási tételekkel, amíg a Rókus-kórházban ismeretlenül, elhagyatva betegeskedett, s végül a kedves testvér lefogta a szemét. Alig volt túl az ötvenen. Ha kicsit mélyebben akarunk belepillantani életpályájába, el kell mondanunk, hogy 1872-ben Pesten telepedett le. Pályája elsõ felében a Gyulai Pál vezette hivatalos irodalommal szemben álló irodalmi ellenzékhez tartozott, támadta az arisztokráciát, a klérust, a dzsentri életmódot és a kapitalista társadalom morálját is ben szerkesztette a Cigaretta címû szatirikus lapot ban Székesfehérvárott a Szabadság, ben a Debreczen, ben a Debreczeni Hírlap szerkesztõje, 1892-ben a Torontál címû napilap társszerkesztõje ban a Debreczeni Ellenõr szerkesztõje és megalapítója a Debreczeni Reggeli Újság-nak. A szlovák költészet egyik elsõ hazai ismertetõje és fordítója volt; elsõnek ismertette a nemzetközi munkásköltészetet. Élete végén tollát a kormány és a klerikalizmus szolgálatába állította. Utolsó éveiben a miniszterelnökségi sajtóirodában dolgozott. Fordított Miczkievicz és Schiller mûveibõl. Fõ mûvei: A bálkirálynõ dalai (versek, Pest, 1872); Dalok az idõnek (Bp., 1877); Válogatott költemények (Bp., 1878); Újabb dalok az idõnek (Bp., 1878); Hazánk tót népe (Tanulmány és mûfordítások, Bp., 1879). - Irod. Sziklay László: A századvég ellenzéki irodalmának történetébõl (Bp., 1955); Krúdy Gyula: G. I. (Írói arcképek. I. Bp., 1957); Komlós Aladár: A magyar költészet Petõfitõl Adyig (Bp., 1959). - Szi. Krúdy Gyula: Hét bagoly (Bp., 1954). Bár korának olyan nagyságaival is, mint Mikszáth Kálmán, olcsó irodalmi töklinc vitákba keveredett, neve mára már csak az irodalmi lábjegyzetek között található, egy-egy helyi szintû irodalmi konferencia kapcsán. Nekünk mégis kedves, mert annak a hõskornak az utolsó, letûnt írói közé tartozik, ahol még az olyan nagyságok, mint az öreg honvéd Krúdy Gyula, vagy Pajor István, Szabó Endre, Benedek Aladár utaztak a Vörös postakocsi bársonyülésein, s határozták meg a kor irodalmi arculatát, közéletét. Együtt múltak el a térben a Gracza Györgyök, Fejérváry Gézák és a Muraközi Sándorok társaságában, hogy az örök irodalom mezején mulattassák az idõt a mennyei kávéházak örökösen zsúfolt, felhõszínû termeiben. Palócz

15 2011. február Szabadidõ - Felhívás Kürtös 15 FEBRUÁR A KERTEKBEN Kertünkben a legfontosabb tennivaló februárban a gyümölcsfák metszése, és ezt követõen a lemosó permetezés. A metszéshez ismernünk kell a gyümölcsfák termõrészeit, az egyes fajok élettani tulajdonságait, a koronaformákat. Ehhez a munkálathoz segítséggel, szakkönyvek tanulmányozásával kezdjünk hozzá, hogy ne okozzunk több kárt, mint hasznot a beavatkozásunkkal. A helyesen megmetszett korona szellõs (befelé növõ ágakat eltávolítjuk), nem túlságosan sûrû, de nem is kopasz. Õszibaracknál a levélsodrosodás, a kajszinál és a szilvánál a monília károkozása csökkenthetõ a körültekintõen elvégzett metszéssel. A sebkezelés (fa géllel) és a metszõ szerszámok fertõtlenítése sem elhanyagolandó. Ideje felkészülnünk a facsemeték telepítésére, ha õsszel ezt valami oknál fogva elmulasztottuk. A gyümölcsfák tisztogatását is ilyen tájban végezhetjük. Elõször az almatermésûeket, majd a gyümölcsbokrokat vegyük sorra, ám a ribiszke, a köszméte, a málna, valamint a csonthéjasok közül a kajszi és az õszibarack metszésével várjunk rügyfakadásig. Ha szeretnénk, hogy a sövény tavasszal megfelelõen kihajtson, akkor a metszést február végéig fejezzük be. Kizárólag fagymentes napokon metsszünk. Ha erõs fagynál metszünk, akkor több kárt okozunk, mint hasznot. Ilyenkor a hajtások ridegek és törékenyek, és a hajtásokon ejtett sebek sem képesek begyógyulni. A szõlõ tõkepótlására viszont felkészülhetünk, csakúgy, mint a tél végi lemosó permetezésre. Persze a gyümölcsösök mellett a veteményessel is törõdnünk kell. A fagyok elmúltával készítsük elõ a veteményes- és virágágyásokat szerves trágya vagy komposzt kijuttatásával. Ezután már vethetjük a vöröshagymát, a retket, a salátát, a sárgarépát, a petrezselymet és a hideget egyébként nagyon jól tûrõ pasztinákot. Kertünk tervezése, építése során gondoljunk arra is, hogy a hagymás és az egynyári növényeknek is hagyjunk helyet a kertünkben a cserjék és örökzöldek mellett. Azért van erre szükség, mert így tudunk folyamatosan más és más színekkel virágzó ágyásokat kialakítani. Ha a talaj már fagymentes, februárban még ültethetünk tulipánhagymát. Ültetésnél vigyázzunk arra, hogy a hagymák ilyenkor már duzzadtak, és ültetés során a friss hajtások ne sérüljenek. A hagymákat ültetõlapát segítségével tegyük be a talajba. Az örökzöld fákat és cserjéket védjük az erõs napsugárzástól. Az évelõ ágyban és a sziklakertben a fagy hatására felemelkedett gyökereket nyomjuk vissza a talajba. A rózsák metszése enyhe idõjárásban elvégezhetõ. Fagymentes napokon örökzöld vagy nyáron, illetve õsszel virágzó fák, cserjék ültetését elvégezhetjük. Az évelõ ágyakat szedjük rendbe, az öt évnél idõsebbeket felásás és talajjavítás után fiatal növényekkel ültessük be. A hónap végén, ill. márciusban a kertben lévõ virágtartókba és balkonládákba a vásárolt kétéves virágokat (százszorszépet, árvácskát, nefelejcset) beültethetjük. A zöldséges ágyásokat készítsük elõ. Az idõs magok csírázóképességét csíráztatással ellenõrizzük. Rendeljünk vagy vásároljunk új magokat. Némely zöldségfaj (saláta, hónapos retek, spenót, hagyma) és palántaneveléshez a káposztafélék (korai fejes káposzta, karfiol, brokkoli, kelkáposzta) és egyéves virág magját melegágyba vagy házunkban cserépbe, illetve ládába vessük el. Februárban már kijuttathatjuk a komposztot és a komplex mûtrágyákat a gyümölcsfák köré és a zöldségeskertbe. Végül ne feledkezzünk meg az énekesmadarak etetésérõl se. Kevés ember tudja közömbösen szemlélni a fagyos, téli napokon eleséget keresõ madarakat. -ber- Pályázati felhívás A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Emlékezzünk Czinka Pannára! címmel pályázatot írt ki az elsõ magyar cigányprímás életének és munkásságának bemutatására alap- és középiskolás diákok számára esszé, riport, rajz, poszter, tárgy kategóriákban. A pályázatra olyan munkákat várunk, amelyek Czinka Pannát, az elsõ magyar cigányprímás életét és korát idézik fel. A pályamunkákban lehetõség van arra, hogy bemutassák a példaképként szolgálható legendás magyar cigányprímásnõ erényeit, zenei virtuozitását, regényes életútját, emlékezetét. Az alkotásokban érdemes csak egy témakört alaposan körbejárni. A pályamunka technikájának kiválasztása egyéni döntés. Beküldhetõk esszék, riportok, rajzok, poszterek - fotók, saját készítésû tárgyak, montázsok, saját versek, leírások, amelyek legjobban kifejezik az adott kort, a történelmi eseményeket, társadalmi viszonyokat. A pályamunka elkészítéséhez a tanulók kérjék a szülõk, osztályfõnök, illetve a történelem, magyar, zene vagy rajz szakos tanáraik segítségét. A nyertes pályamûvek készítõi értékes ajándékokban részesülnek, minden pályázó alkotása emlékkiállításokon vesz részt. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a kreativitást és hitelességet egyaránt. Egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be! A pályázatokat a következõ címre várjuk: Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Uzovská Panica - Uzapanyit Ve¾ky Blh - Nagybalog További információ: címen kérhetõ, a témával kapcsolatos további segítség és útmutatás: a honlapon található. A pályamunkához a következõ adatokat szükséges csatolni: név, születési dátum, lakhely, értesítési cím, iskola, osztály, pályamunka címe, felkészítõ pedagógus vagy személy megnevezése. Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszûnt az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az õt környezõ népek tengerébe. (Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv)

16 16 Kürtös Hirdetések - Programajánló február Ipolykeszin ifj. Cibula Erik február 17 én ünnepli első születésnapját. A jó Isten adjon neki erőt, egészséget és hosszú boldog életet. KÜRTÖS B O L D O G S Z Ü L E T É S N A P O T! Az MKP Ipolykeszi Helyi Szervezetének vezetõsége szeretettel meghívja Önt a Bálint-napi batyubálra, amely február 26-án lesz az ipolykeszi kultúrházban. Belépõ 3 euró. Meglepetésvendég: Bunyós Pityu. Jelentkezni lehet Kosík Szilvia Lillánál tel.: Úgy érzi, elveszik a munkában? Mi segítünk, hogy otthona, lakása, udvara tisztább és rendezett legyen. Szolgáltatásaink: - ablakmosás - kárpittisztítás - szõnyegtisztítás - porszívózás - felmosás - mosás - vasalás - bevásárlás - fûnyírás - sövényvágás - rendezvények elõtti és utáni takarítás - lépcsõházak takarítása - irodák, üzlethelyiségek takarítása Érdeklődni lehet a: as telefonszámon! XI. bussai keresztényjótékonysági bál Helyszín: kultúrház nagyterme Idõpont: március Zene: Bencze Alfréd Belépõdíj: 10 EUR /2 vacsora, italok, sütemény/ ÚRAD VLÁDY SR KORMÁNYHIVATAL P Á L Y Á Z A T Felfívjuk a Csemadok alapszervezeteinek figyelmét, hogy megjelent a pályázati felhívás a Nemzeti Kisebbségi Kultúra finanszírozására. Bõvebb tájékoztató: ier.sk/index.php?id= Az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás felhívása Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú június 9 - június 13. Szeretettel várom a kedves érdeklõdõket az alábbi programra: , csütörtök indulás Nagykürtösrõl reggel 7-kor, este vacsora és szállás Kolozsvárott a Szent Kamill Szeretetotthonban , péntek reggeli, városnézés, megérkezés Csíksomlyóra, elszállásolás /5 ágyas diákkollégiumi szobákban/ vacsora /inkább estebéd/ nyitó szentmise a Kegytemplomban , szombat szentmisék a Kegytemplomban 7.00, 8.00, 19.00, reggeli, csoportos zarándoklat az ünnepi szentmisére a Hármashalom oltárhoz kezdettel. Vacsora, csángó mise a Szent Péter-templomban ifjúsági virrasztás a Kegytemplomban , vasárnap szentmisék: 7.00, 8.00, 10.30, a Kegytemplomban reggeli, Kirándulás a Pongrác-tetõre /1256m/, Békásszoroshoz, Gyilkos-tóhoz /csónakázás/, vacsora , hétfõ reggeli, hazaindulás, Megállók: Szovátán a dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyerekotthonában, Korond -vásárlás. Megérkezés Nagykürtösre kb. reggel 6-kor én. Részvételi díj: 120 euró /biztosítással együtt/ Jelentkezés: április végéig /befizetéssel/ Úti okmány: érvényes személyazonossági igazolvány Felszállási lehetõség: Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat Telofonszám: , mobil: Mindenkit szeretettel várunk: Molnár Katalin A Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete tisztelettel meghív minden érdeklõdõt a február 20-án, vasárnap délután órai kezdettel tartandó nóta-pop-sláger gálamûsorára. Fellépnek Ipolynyék jeles énekesei és a Felvidéki Rockszínház énekesei. Belépõdíj egységesen 1,-. Helyszín: Ipolynyék, kultúrház Mindenkit szeretettel vár a rendezõség! A Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete tisztelettel meghív mindenkit március 5-én órai kezdettel és március 6-án órai kezdettel Schöpflin Aladár: Piros ruhás hölgy címû darabjának elõadására. Belépõdíj egységesen: 1,- Mindenkit szeretettel vár a rendezõség! Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/ Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula. Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. Levélcím: Vinica, Cesta slobody / Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 12.- korona, 0,40 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk. A lap a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával készül. Realizované s finanènou podporou Ministerstva Kultúry SR - podprogram Kultúra národnostných menšín.

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok!

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Eltelt 20 év közösségünk és nyilván szervezetünk életében is. Saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk és küzdünk ma is. Ezen küzdelmeinkhez számítottunk,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján A köztársasági elnöknek Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján Alulírott... és házastársam,...

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Az állampolgársági kérelem 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben