SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE TRANSBOUNDARY REGION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE TRANSBOUNDARY REGION"

Átírás

1 Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 1. szám (2013), pp SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE TRANSBOUNDARY REGION KOVÁCS BALÁZS 1 MIKITA VIKTÓRIA 2 VIRÁG MARGIT 3 MADARÁSZ TAMÁS 4 SZŰCS PÉTER 5 Absztrakt: Az elmúlt évtizedekben a figyelem egyre inkább a geotermális energiahasznosítás lehetőségeit célzó kutatások és az energia gazdaságos kiaknázása felé irányult. A geotermikus energia felhasználása két pilléren nyugszik: az egyik a hőkészletek hozzáférhetősége, a másik pedig az ugyanott rendelkezésre álló hőpiac. A rendelkezésre álló kitermelhető hőmennyiség és termelő eszközök alkalmazhatósága mindig területfüggő jellemző, ezért egy 1: méretarányú térképekből álló atlasz (térképsorozat) készült el, melynek feladata a térség geológiai felépítésének bemutatása, a hidrogeológiai és geotermikus adottságok szemléltetése volt a vizsgált, határon át nyúló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, valamint a Szatmár megyei területek között. Jelen munkában az atlasz részét képező térképeket, a fajlagos hőkészlet eloszlását és a hőszondák telepíthetőségének korlátozó tényezőit kívánjuk bemutatni a vizsgált területen. A munka lehetőséget nyújt új, közös és határon átnyúló projektek létrehozására, a megújuló energiaforrások használatára a geotermika területén. Kulcsszavak: hőkészlet, geotermikus atlasz, hőhasznosítás, geotermikus adottságok, Szabolcs- Szatmár-Bereg és Szatmár megye Abstract: The interest for the geothermal energy resources rapidly increased in the last decades. The available heat applications are very site-specific. In all cases, the efficient structure of the usage depends not only on the geothermal conditions but on the social and geographic aspects as well. The population, the level of industrialization, the living conditions, the technical specification of the communal infrastructure, traditions and lot of other things are affecting the reasonable use of the geothermal energy, therefore it is not possible to define a standard and suggested kind of usage. An atlas has been made from the series of 32 maps, which is compiled in the general scale of 1: to present the geological setup of the region, to demonstrate the hydrogeological and geothermal conditions of the investigated area. This paper presents part of the atlas, focus es on the specific heat resource at the investigated area to serve the process of the assessing the geothermal resource. Keywords: geothermal atlas, heat resource, heat applications, geothermal conditions, Szabolcs- Szatmár-Bereg and Satu Mare 1 DR. KOVÁCS BALÁZS, egyetemi docens, 2 MIKITA VIKTÓRIA, predoktor, 3 VIRÁG MARGIT, hidrogeológus szakmérnök, Viziterv Kft. 4 DR. MADARÁSZ TAMÁS, egyetemi docens, 5 DR. SZŰCS PÉTER, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 128 Kovács Balázs Mikita Viktória Virág Margit Madarász Tamás Szűcs Péter 1. A térség hidrogeológiai adottságai A Kárpát-medence legjelentősebb hévíztárolóit a homokos-aleuritos partmenti, elsősorban delta környezetben képződött üledéksorok jelentik (Újfalui Homokkő képződményei). A homokkőtestek deltafronton képződött torkolati zátonyok, illetve deltaágakban lerakódott mederkitöltések lehetnek; kisebb jelentőséggel bírnak, de nem elhanyagolhatók az egyéb parti homokok. A homokköveket deltasíkságon, mocsarakban, kisebb öblökben lerakódott agyagos-aleuritos, lignitcsíkos rétegek tagolják. Ez már a hagyományos értelemben vett felső-pannóniai sorozat része, amely nem jelent időszintet, hanem mint az értelmezésből is kitűnik fáciesekről van szó, amelyek a medenceperemek felől fokozatosan közelednek a medencebelső felé, és feltöltik azt (Szűcs, 2012). A felső pannóniai képződmények vastagsága a Csenger Baktalórántháza Tiszavasvári térségében megközelíti az 1000 m-t. A vízadó képződmények permeabilitása md között változhat, a jól vezető homokrétegek permeabilitása elérheti az 500 md-t. Az összleten belül 30 40%-ot képvisel a homokot, homokkövet tartalmazó rétegek aránya, szivárgási tényezője pedig 0,5 és 5 7 m/nap közötti értékekkel jellemezhető. A legtöbb helyen a felső pannóniai vízadók hidrodinamikai kapcsolatban állnak egymással. A Szamos árokban, a pannóniai (pliocén) képződményekben, főleg a geofizikaielektrokarotázs szelvények segítségével, megkülönböztethető egy felső összlet, melyben dominálnak a porózus szemcsés (40%) formációk. Jellemző még az alsó pannon általában monoton agyagmárgás formáció felső részén a jó vízadó gyengén cementált homokkő rétegek megjelenése méter között. 2. Geotermikus adottságok A Föld magjában bekövetkező radioaktív bomlásból származó hő hatására kialakuló földi hőáram-értékek Magyarországon nagyok (38 mérés átlaga 90,4 mw/m 2 ), miközben az európai kontinens területén 60 mw/m 2 az átlagérték (ELTE, ). A vizsgált terület magyar oldalán ez az érték mw/m 2, míg a román oldalon mw/m 2 között változik. A felszínen kb. 11 C a középhőmérséklet, az európai átlagot meghaladó geotermikus gradiens mellett 1 km mélységben általában C, 2 km mélységben pedig C a kőzetek és a pórusvizek hőmérséklete (Szanyi, 2012). A tanulmányozott térségében a pannóniai korú képződményekre számított geotermikus gradiens C/km között változik, az üledékes medencékben alacsonyabb, míg a hegyvidéki területeken a jobb hővezető képességű kőzetek miatt magasabb (Kovács, 2010). 3. A vizsgált összletek fajlagos hőkészletének becslése A vizsgált területen lévő felső pannóniai és a pleisztocén formációk geotermális adottságainak bemutatására fajlagos hőkészlet térképek (1. ábra) készültek fúrólyukak és kutak létesítéskori adatainak felhasználásával. A fajlagos hőkészlet térképeket a rétegek geometriája, a számított hőmérséklet eloszlások alapján határoztuk meg. A számítások

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék geotermikus adottságai 129 során feltételeztük a vízadó és vízrekesztő összletek állandó átlagos arányát. A felső pannóniai rétegek esetében korrekciós tényezővel vettük figyelembe azt, hogy a vastagabb kifejlődésű összleteken belül a vízrekesztő képződmények részaránya megnő. Adott mennyiségű H 0 hőkészlet Muffler és Cataldi (1976) nyomán az alábbi képlettel számítható. A fajlagos hőkészlet ez alapján függ a porozitástól (n), a sűrűségtől (ρ), fajlagos hőmérséklettől (c), a rétegvastagságtól ( z), a területtől (A) és a hőmérsékletektől a vizsgált térrész felső és alsó határán (T 1, T 2 ). [( n) ρ c + n c ] ( T T ) A z H 0 1 m m ρ w = w 2 1 Mivel a fajlagos hőkészlet az egységnyi felületre vonatkoztatott abszolút hőkészlet, ezért H s H A [( 1 n) ρ c + n ρ c ] ( T T ) z 0 = = m m w w 2 1 A számítások során a kőzetmátrix fajlagos hőkapacitását agyagos kőzet esetében 3000 kj/m 3 K, homokos, kavicsos vízadóban 1400 kj/m 3 K értékűnek becsültük. Vízre a 4179 kj/m 3 K hőkapacitás értéket fogadtuk el. A pleisztocén összlet esetében a térfogat 45%-át tekintettük vízadónak, a felső pannóniai összlet esetében ez az érték 25%. 4. Geotermikus hőszivattyúk telepíthetősége A hőszivattyús rendszereket elsősorban a pleisztocén alluviális rétegre lehet telepíteni a magas szivárgási tényezővel jellemezhető kavicsos rétegek jelenléte miatt (Erdélyi, 1988). A 2. ábrán látható térkép mutatja be a geotermikus hőszivattyúk telepíthetőségére vonatkozó korlátokat és pozitív tényezőket. A felszín közeli felső m vastagságú rétegben tárolt geotermikus potencia a klimatikus hatások, elsősorban a felülről történő utánpótlódás miatt fajlagosan alacsonyabb, de hőszondákkal gazdaságosan kitermelhető (Korim, 1990). Egy hőszivattyú telepítésének számos módja van. Nyitott rendszerek esetében a sekély zónában (max. 10 m mélységig) települő nagy szivárgási tényezőjű réteg jelenléte szükséges. A vízszintes hőcserélő rendszer (talajkollektor) kiépíthetőségének lehetőségét csökkenti, ha a felszínen vagy a felszín közelében kemény kőzet található. A vertikális szondák (BHE) telepíthetősége függ a mélységtől (max m), amin belül kerülendő a kemény kőzet megfúrása. A térkép bemutatja az ismert korlátozó tényezőket, valamint bemutatja a víz-víz geotermikus hőszivattyúk telepítésére potenciálisan alkalmas területeket. Ahol a vízadó szivárgási tényezője 15 m/d feletti, ott jelentős szivárgás alakulhat ki, ami a szondák teljesítményét akár 30 40%-kal is megemelheti, továbbá a magas szivárgási tényezőkkel jellemezhető képződményeknél lehetőség van nyitott rendszerekkel koncentrált hőkivételt elérni. A földi hőáram nagysága jellemzi a térség hőkészletének utánpótlódási potenciálját.

4 130 Kovács Balázs Mikita Viktória Virág Margit Madarász Tamás Szűcs Péter 1. ábra. A pleisztocén és felső pannon összletekben tárolt fajlagos hőmennyiségek

5 Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék geotermikus adottságai ábra. A geotermikus hőszivattyúk telepíthetőségi térképe

6 132 Kovács Balázs Mikita Viktória Virág Margit Madarász Tamás Szűcs Péter 5. Összefoglalás Munkánk során egy geológiai és geotermikus szempontból is egységes képet alakítottunk ki a határon átnyúló térségről (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék). Ennek eredményeként elkészült a vizsgált területre vonatkozó 32 térképből álló Geotermikus Atlasz, mely bemutatja a geológiai, hidrogeológia és geotermikus adottságokat. Tanulmányunkban az atlasz részét képező térképek közül a fajlagos hőkészlet eloszlását és a hőszondák telepítését korlátozó tényezőket mutattuk be a vizsgált területen. Köszönetnyilvánítás,,A tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. IRODALOMJEGYZÉK [1] ELTE ( ): A Pannon-medence jelenkori geodinamikájának atlasza. [2] Erdélyi M. (1988): A magyar medence hidrodinamikája. VITUKI [3] Korim K. (1990): A kis entalpiájú geotermikus energia hasznosításának fejlődése és perspektívája. Kőolaj és Földgáz szám. pp [4] Kovács B. Németh Á. Mikita V. et al (2010): A vízföldtani viszonyok hatása a geotermikus hatásidom kiterjedésére. Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból, Szeged, pp [5] Kovács B. Mikita V. Németh Á. et al (2010): A felszín alatti vizekkel kapcsolatos hőhasznosítás hidraulikus és termikus hatásai. Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból, Szeged, pp [6] Szanyi J. M Tóth T. Pál-Molnár E. et al (2012): A geotermikusenergia-hasznosítás növelésének lehetőségei és korlátai a Dél-alföldi régióban. Geolitera, Szeged, pp [7] Szűcs P. (2012): Hidrogeológia a Kárpát-medencében hogyan tovább? Magyar Tudomány, 5., pp [2]

7

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Részletesebben

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Ritter György 1, Szűcs Péter 2 1 vezető tervező, címzetes

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 103 A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai Geothermal conditions of the Mura Zala Basin DUSAN RAJVER 1, MURÁTI JUDIT 2, TÓTH GYÖRGY 2, NÁDOR ANNAMÁRIA

Részletesebben

HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN?

HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN? Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 291-298. HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN? Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet,

Részletesebben

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL BOBOK ELEMÉR TÓTH ANIKÓ MISKOLCI EGYETEM BEVEZETÉS A geotermikus energia olyan belső energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy

Részletesebben

1. ábra: A Pannon-medence kialakulásának modellje (Horváth&Cloetingh 1996) [2]

1. ábra: A Pannon-medence kialakulásának modellje (Horváth&Cloetingh 1996) [2] Hévízgazdálkodás a Felső-Tisza-vidéken Csegény József (FETIVIZIG) Szabó Éva (NeKI Felső-Tisza-vidéki Kirendeltsége) 1. Bevezetés Működési területünkön egyre nagyobb igény mutatkozik geotermális adottságaink

Részletesebben

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében SZEGEDI LÁSZLÓ, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében Central Geo Kft: Többléptékű folyadékáramlás-modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben pályázatához

Részletesebben

GEOTERMIKUS POTENCIÁL HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KELET-MAGYARORSZÁGON

GEOTERMIKUS POTENCIÁL HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KELET-MAGYARORSZÁGON GEOTERMIKUS POTENCIÁL HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KELET-MAGYARORSZÁGON Kozák Miklós* és Mikó Lajos** *Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 4010 Debrecen Egyetem tér 1. E-mail: kozakm@puma.unideb.hu

Részletesebben

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA Dr. Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi

Részletesebben

Egy talajszonda geofizikai, hidrodinamikai és TRT adatokon alapuló modellezése. Diplomaterv

Egy talajszonda geofizikai, hidrodinamikai és TRT adatokon alapuló modellezése. Diplomaterv MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Geotermikus szakmérnöki szak Egy talajszonda geofizikai, hidrodinamikai és TRT adatokon alapuló modellezése (On geophysical, hydrodinamical

Részletesebben

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI

FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI Prof. Dr. Bobok Elemér Dr. Tóth Anikó Nóra PhD Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Miskolc, 2011. október

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN

A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETİSÉGEI AZ ALFÖLDÖN Szanyi János Kovács Balázs * 1. Geotermikus adottságok A Föld belsejében lévı radioaktív anyagok bomlását nevezzük földhınek vagy geotermikus

Részletesebben

GEOTUDOMÁNYOK. A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 81. kötet

GEOTUDOMÁNYOK. A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 81. kötet HU ISSN 1417-5398 GEOTUDOMÁNYOK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 81. kötet VIII. KÁRPÁT-MEDENCE ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEI KONFERENCIA (TERMÁLVÍZ BORVÍZ EGÉSZSÉG) MISKOLC, EGYETEMI KIADÓ

Részletesebben

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Bódi Erika 1 Buday Tamás 2 Csákberényi-Nagy Gergely 3 1 PhD hallgató,

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ GEOTERMÁLIS ENERGIA MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA EGY KERTÉSZETI PÉLDA ALAPJÁN Utilization

Részletesebben

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon Bevezetés A cikk összefoglalja a világ geotermálisenergia-hasznosítási termálalapú villamosáram-termelés és közvetlen hasznosítás

Részletesebben

4. A FÖLD HŐJELENSÉGEI

4. A FÖLD HŐJELENSÉGEI Völgyesi L: Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 00. Dr. Lajos VÖLGYESI, Department of Geodesy and Surveying, Budapest University of Technology and Economics, H-151 Budapest, Hungary, Műegyetem rkp.

Részletesebben

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász

Részletesebben

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Előzmények... 5 1.2. Felhasznált adatok... 5 2. A hidrodinamikai modellezés rövid elméleti

Részletesebben

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 20 93 Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 3-i állapotra State-of-the-art of thermal water utilization in the Mura

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás a világban és Magyarországon

Geotermikus energiahasznosítás a világban és Magyarországon Geotermikus energiahasznosítás a világban és Magyarországon Dr. Kulcsár Balázs Debreceni Egyetem Műszaki Kar Bevezetés A geotermikus energia alapja a Föld belsejében termelődő és tárolódó hő. A földbelső

Részletesebben

HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN

HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 1. szám (2013), pp. 159 166. HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN CONDITIONS OF THERMAL POWER SUPPLY SYSTEMS FROM

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

Hévízkutak geotermikus hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Észak-Alföld agrárgazdaságában

Hévízkutak geotermikus hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Észak-Alföld agrárgazdaságában DR. KULCSÁR BALÁZS Hévízkutak geotermikus hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Észak-Alföld agrárgazdaságában Bevezetés A világ és Magyarország egyik legnagyobb problémája a folyamatosan növekvő energiaigény

Részletesebben