Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek)"

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) BÍRÓ GYULA ZOLTÁN BERETTYÓÚJFALU, TINÓDI U MAGYARORSZÁG Telefonszám(ok) 06/ web (ek) Állampolgárság Magyar Születési dátum MÁJUS. 05 Neme Férfi Szakmai tapasztalat Időtartam A munkáltató neve és címe 2011-jelenleg is Igazgató, tanár, szakvezető tanító, gyakorlati vezető Igazgatás, intézményi menedzsment (SZIE Gyakorlóintézmény) Egyetemi hallgatók /BA/ gyakorlati ének vezetése, szervezése (SZIE ABPK), óraadóként tantárgypedagógiai szemináriumok tartása Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola Szarvas, Szabadság u. 6-8 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Szarvas, Szabadság u. 4 Időtartam 2012-jelenleg is óraadó közoktatási szakvizsgás ben óra adása tanügyigazgatás, intézményi együttműködések gyakorlata, igazgatásszervezés témában. A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Debrecen, Egyetem tér 1. oldal 1/6-

2 A munkáltató neve és címe Időtartam Igazgató, tanár Igazgatás, intézményi menedzsment Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Nagyrábé, Rétszentmiklósi út. 2/c Időtartam Tanár, igazgatóhelyettes/ / Tanárként: ember és társadalom műveltségi terület tantárgyainak tanítása (történelem, etika, ember és társadalomismeret, hon és népismeret tárgyak) Igazgatóhelyettesként: tanügyigazgatás, az intézmény szakmai munkájánakinnovációjának segítése, lehetséges tantárgyi kísérletek előkészítése (integrált tantárgyak tanításának gyakorlati háttere), módszertani megújulás segítése, pályázatok előkészítése-lebonyolítása A munkáltató neve és címe Széchenyi István Általános Iskola Berettyóújfalu, Ady E. u Időtartam Tanár Ember és társadalom műveltségi terület tantárgyainak tanítás (történelem, etika, ember és társadalomismeret, hon- és népismeret tárgyak) A munkáltató neve és címe Váncsodi Általános Iskola Váncsod, Kossuth u Tanulmányok t / t nyújtó Időtartam Etika, Ember és társadalomismeret szakos középiskolai tanár Filozófia, Kultúratörténet, Társadalomtörténet, Pszichológia, Szociológia, Ökológia, Emberismeret, Eszmetörténet, Kultúra- és Művelődéstörténet, Népismeret, Művészettörténet, vallástörténet, vallás- és művészetpszichológia, vallás- és művészetfilozófia/ Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Egyetemi oklevél t / t nyújtó Időtartam Pedagógus szakvizsga szakértő Tanügyigazgatás, közigazgatás vezetés, Európai oktatásügy, Jogi ismeretek, Gazdálkodási ismeretek, Intézményértékelés, Pedagógiai Folyamattervezés, Gyermek- és ifjúságvédelem, Felnőttoktatás, Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, Mérés-értékelés, Minőségfejlesztés, Pedagógiai program és tantervfejlesztés, Tankönyvfejlesztés Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar oldal 2/6-

3 Szakirányú oklevél t / t nyújtó Időtartam Tanító - Ember és Társadalom Műveltségi terület Pedagógia 1-6. évfolyamos gyermekek nevelése-oktatása Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskola Kar Pedagógiai Fakultás Oklevél t / t nyújtó Időtartam Óvodapedagógus Pedagógia 3-6 éves korú gyermeke nevelése-oktatása Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskola Kar Pedagógiai Fakultás Oklevél Időtartam t / t nyújtó 2003-ban Európai Uniós Multiplikátor Európai Uniós ismeretek Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Tanfolyam Továbbiak mellékelve Egyéni készségek és Anyanyelv(ek) Magyar Egyéb nyelv(ek) Német Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd német nyelv B1 A2 A2 A2 A2 - Nyelv (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei oldal 3/6-

4 Társas készségek és VEZETŐKÉNT ÉS KOLLÉGAKÉNT IS TÖREKSZEM AZ ALKOTÓ LÉGKÖR MEGTEREMTÉSÉRE. KÜLÖNÖS HANGSÚLYT FEKTETEK AZ INTERPERSZONÁLIS VISZONYOK MEGFELELŐ MEGTEREMTÉSÉRE. A TEAM MUNKÁT PREFERÁLVA AZ EGYÜTT DOLGOZÁS ÉS EGYÉNI KIBONTAKOZÁS LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSÉT KÜLÖNÖSEN FONTOSNAK TARTOM. VEZETŐKÉNT, TÁMOGATÓ ÉS KOORDINÁLÓ SZEREP ÖTVÖZÉSÉRE TÖREKSZEM. FONTOSNAK TARTOM A MEGSZERZETT ÉS ELÉRT EREDMÉNYEKNEK KÖZZÉTÉTELÉT, AZOK HASZNOS RÉSZEINEK ELTERJESZTÉSÉT Szervezési készségek és TANÁRI ÉS IGAZGATÓHELYETTESI, IGAZGATÓI MUNKÁM ALATT TÖBB SZAKMAI PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IS PROJEKTVEZETŐJE-MENEDZSERE VOLTAM VAGYOK: SZAKMAI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ADMINISZTRÁCIÓS TEAMVEZETŐKÉNT VÉN EURÓPA KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS PROGRAM SOROZAT KORSZERŰ VEZETŐI ISMERETEK A 21. SZ.-BAN INNOVÁCIÓS PROJEKT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL HEFOP HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE HÉTMÉRFÖLDES PROGRAM NYITOTT SZÍVVEL EGYMÁSÉRT PÁLYÁZAT VEZETŐJE TIOP PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSER TÁMOP KOMPETENCIA LAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE INNOVATÍV ISKOLAI KÖRNYEZETBEN PROJEKTMENEDZSER TÁMOP PROJEKTMENEDZSER TÁMOP PROJEKTMENEDZSER HEFOP PÁLYÁZAT MONITORING SZAKÉRTŐ IPR SZAKÉRTŐ-SZAKTANÁCSADÓ EDUCATIO KHT TANODA SZAKÉRTŐ EDUCATIO KHT Számítógép-felhasználói készségek és FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPISMERET WORD, EXCEL- KÉSZSÉGSZINTŰ OKTATÁSTECHNOLÓGIA KÉSZSÉGSZINTŰ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERET Művészi készségek és RENDSZERESEN JELENNEK MEG SZÉPIRODALMI ÍRÁSAIM FOLYÓIRATOKBAN, ANTOLÓGIÁKBAN, KÖTETBEN SZERZŐTÁRSSAL, ÖNÁLLÓAN MEGJELENT ÉS ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ SZÉPIRODALMI ALKOTÁSOK JEGYZÉKE A MELLÉKLETEKBEN Járművezetői engedély(ek) B kategóriás vezetői engedély Kiegészítő információk HERPAI IMRE KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐ, NYUGALMAZOTT IGAZGATÓ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET DR. LIPCSEI IMRE DÉKÁN, FŐISKOLAI TANÁR SZIE ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR Mellékletek PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK, SZAKMAI-TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK oldal 4/6-

5 Szakmai-, tudományos eredmények, publikációk: XXIV. OTDK Pedagógia- didaktika szekció Békéscsaba Kutatási terület: Tantárgyi integráció és művészeti nevelés különdíj Pedagógussá lenni ma Magyarországon (nev.szoc.) Tanító folyóirat 3. szám (március) XXV. OTDK tantárgy-pedagógia- oktatástechnológia szekció Veszprém II. helyezés Dolgozat címe: Tantárgyi integráció és művészeti nevelés. ARTIFEX művészeti nevelési program Projekt Módszer II. szerzőtársakkal- tanulmánykötet. Kiadta: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara A közoktatás fejlesztésének lehetséges irányai kistérségi társulás keretei között tanulmány szerzőtárssal- Új Pedagógiai Szemle 2006/2 szám Korszerű vezetői ismeretek a XXI. században tanulmánykötet szerkesztő, szerző- Kiadó: Civil Centrum Bt. Debrecen Célkeresztben a vezető. In: (szerk.) Korszerű vezetői ismeretek a XXI. században tanulmánykötet a közoktatás köréből. Civil centrum Bt. Debrecen Tantárgyköziség és projektpedagógia. In: (szerk.) Korszerű vezetői ismeretek a XXI. században tanulmánykötet a közoktatás köréből. Civil centrum Bt. Debrecen Az intézményi átszervezés lehetőségei a kistérségi társulás keretein belül tanulmány szerzőtárssal- Új Pedagógiai Szemle 2006/12 szám Hosszútávon tanulmánykötet- szerkesztő, szerző- Kiadó: Bihari Önkormányzatok Kistérségi Társulása Berettyóújfalu A többcélú kistérségi társulás finanszírozási gyakorlata - tanulmány szerzőtárssal - Új Pedagógiai Szemle 2008/1 szám XXVII. OTDK esztétika szekció, Budapest Dolgozat címe: Az önmagáért való művészet A megszelidülő világ szöveggyűjtemény az erényekről általános iskolásoknak magyar és cigány nyelvenszerkesztő- Kiadó: Amenca Velünk Európába Szervezet Berettyóújfalu-Nagyrábé Iskolapélda IPR a gyakorlatban Sárréti Kapocs Program. In: Chrappán Magdolna (szerk.) Az iskolakezdés pedagógiai kihívásai. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület - Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet, Debrecen Gyógytestnevelés szülőknek tízperc a gyermekemmel a gyermekemért szerzőtárssal- Kiadó: Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen Nem születtem varázslónak - tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből, szerkesztő, szerző- Kiadó: Amenca Velünk Európába Szervezet Berettyóújfalu-Nagyrábé Egy integrációs program innovációs elemei a segítő pedagógia gyakorlatában. In: F.Rácz Tünde (szerk) Nem születtem varázslónak tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből. Amenca Velünk Európába Szervezet Berettyóújfalu-Nagyrábé Friss tintába mártott humorecset Óvodai nevelés szakmai-módszertani folyóirat 1. szám (január) Zöld kalandra fel! módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez szerkesztő- Kiadó: Digitális Kalamáris Kiadó, Szarvas oldal 5/6-

6 Díjak, elismerések: 1999 XXIV. OTDK Pedagógia- didaktika szekció Békéscsaba különdíj Rózsa Borka díj: legkiválóbb óvodapedagógus jelölt Álomtól a felfedezésig Bihari Népfőiskola pályázata: I. díj. Téma: Társadalom és kultúra viszonya XXV. OTDK tantárgy-pedagógia- oktatástechnológia szekció Veszprém II. helyezés Békés megye tudományos életében nyújtott kiemelkedő hallgatói kutatómunkáért elismerés, díj Bihari Népfőiskola tanulmányíró pályázata: III. díj Dolgozat címe: A pedagóguslét elviselhetetlen gyönyörűsége Németh László pedagógiájához Móricz Bronz Emlékplakett intézményvezetői, pedagógus hivatásának példaértékű gyakorlásáért díj-. Szépirodalom: Makró 99 Antológia Szeged Demokráció (szépirodalom) Makró 00 Antológia Szeged Latrina (szépirodalom) Az eldobott ország novellás, verses kötet- szerzőtárssal Bihari Füzetek 13. Tónus Bt. Budapest Líra Szépirodalmi Antológia - Elízium (széppróza) Várad Művészeti Folyóirat Stációk (széppróza) Irodalmi Jelen Irodalmi-művészeti folyóirat Szilánkok (széppróza) Az utolsó párttitkár novellás köt. szerzőtársakkal: Balogh- Bíró- Kocsis (szépirodalom) Irodalmi Jelen Irodalmi-művészeti folyóirat Bizonytalan reggelek (széppróza) Berek Irodalmi, kulturális folyóirat Goromba szél (széppróza) Berek Irodalmi, kulturális folyóirat Változás (széppróza) Árnyékban nő a nagy uborka novellás köt. szerzőtársakkal: Balogh Bíró Kocsis (szépirodalom) Várad Művészeti Folyóirat Goromba szél (széppróza) Irodalmi Jelen Irodalmi-művészeti folyóirat Uborkaszeletek (széppróza) Folyékony kenyér novellás köt. szerzőtársakkal: Balogh- Bíró- Kocsis (szépirodalom) Irodalmi Jelen Irodalmi-művészeti folyóirat Zománcrekeszek (széppróza) Irodalmi Jelen Irodalmi-művészeti folyóirat Tizenhárom plusz egy korty (széppróza) Bizonytalan reggelek Barbarikum Könyvműhely, Karcag önálló kötet A magányos asszony novellás köt. szerzőtársakkal: Balogh Bíró - Kocsis (szépirodalom) Az örömökön túl novellas köt. szerzőtőtársakkal: Balogh Bíró - Kocsis (szépirodalom) Várad Művészeti Folyóirat Repedések avagy a magány nem jár egyedül (széppróza) Várad Művészeti Folyóirat Csak egy mosoly (széppróza) A vessző, mind jön novellás köt. szerzőtársakkal: Balogh Bíró - Kocsis (szépirodalom) Hetedik novellás köt.- szerzőtársakkal: Balogh-Bíró-Kocsis (szépirodalom) Várad Művészeti Folyóirat Pecsétfeszegetők (széppróza) Az utolsó Párttitkár És egyéb történetek szerzőtársakkal- Balogh Bíró - Kocsis - Concord Média Irodalmi Jelen Könyvek, Arad Recenziók: Várad Művészeti Folyóirat - Szárnyakba kapó lélegzetvétel Trifán László grafikus kiállításához Együtt Művészeti Folyóirat Pörlekedés Istennel Kocsis Csaba 12*12 mondat a barátságról című könyvéhez Együtt Művészeti Folyóirat A dolgok menetének kikerülhetetlensége Bartha Gusztáv novelláihoz Várad Művészeti Folyóirat - Megerőszakolt magánélet Werner Schlifer: Joe és Marianne, avagy egy kis élet címû drámájához Új Katedra Bió, Filó, Ötli avagy a nem emberi emberi kaland az emberismeret, etika 7. osztályosoknak című tankönyvhöz oldal 6/6-

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Csernáthné Kárándi Erzsébet Cím(ek) 43. Corvin János krt. 4220. Hajdúböszörmény, Magyarország Telefonszám(ok) 06-52/561-227 Mobil: 06-20/9 582-433

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Cím(ek) 3529 MISKOLC, Testvérvárosok útja 24. 3/3. Telefonszám(ok) +36 46 565 197 Mobil: +36 30 228 6540 Fax(ok) +36 46 565 196

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Europass Önéletrajz Személyi adatok Pető Tamás Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Mentor Szakmai tapasztalat 2004 - 2010-2012

Europass Önéletrajz Személyi adatok Pető Tamás Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Mentor Szakmai tapasztalat 2004 - 2010-2012 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Pető Tamás Cím(ek) 9024 Győr, Nádor utca 15. (Győr-Moson-Sopron Megye) Magyarország Telefonszám(ok) - Mobil: +36-30/535-9090 Fax(ok) - E-mail(ek)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI SZEMÉLYI ADATOK Kothencz János Munkahelyi levelezési cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. / Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága / (Magyarország) +36/62/432-032

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Egy működő integrációs jó gyakorlat vázlatos bemutatása - Sárréti Kapocs Program

Egy működő integrációs jó gyakorlat vázlatos bemutatása - Sárréti Kapocs Program Egy működő integrációs jó gyakorlat vázlatos bemutatása - Sárréti Kapocs Program Intézményünk, a nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda- Bölcsőde Sárrét és Bihar határán három település

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) KÉSZÍTETTE: VÉGH ATTILA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) KÉSZÍTETTE: VÉGH ATTILA AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A "KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ" 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT A BALMAZÚJVÁROSI VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

Pályázat. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázat a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázó: okl. növénytermesztői szakmérnök tanár szakvizsgázó pedagógus, közoktatási vezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben