A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA"

Átírás

1 A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

2 A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik. A szerző, aki a csakráknak és a hozzájuk kapcsolódó gyógyászati témaköröknek is vezető szaktekintélye, csodálatos utazásra invitál bennünket a tudatosság transzcendens szintjein keresztül. Bevezetése a csakrák ismeretébe segít felemelkednünk a tudatosság egyre transzcendensebb szintjei felé. A gyakorlatias, földközeli stílusban megírt, bőséggel illusztrált könyv megmutatja, hogyan használjuk csakráinkat a jobb egészség, a nagyobb személyes erő és a fejlettebb spirituális tudatosság elérése prrlpkphpn A tpstavalínrlatnk a knltísi cvpncpoi'í mphitárink ps s vi.». ~- r e zualizációs feladatok segítenek földelni és központosítani energiánkat, megnyitni, bezárni és kiegyensúlyozni a szexualitásunkat, megnyitni a szívünket a szeretet és az együttérzés felé, felhasználni a hangokat a tudatosság kitágításához, fejleszteni intuícióinkat, tágítani tudatosságunk körét. ANODEA JUDITH testi terapeutaként, tanácsadóként, jógaoktatóként dolgozik, workshopokat vezet Kaliforniában, továbbá az Eastern Body, Western Mind: Psychology and the Chakra System as a Path to the Self [Keleti test, nyugati elme: pszichológia és csakrarendszer - az önmagunkhoz vezető ösvény] c. könyv szerzője, és a The Sevenfold Journey: Reclaiming Mind, Body, and Spirit through the Chakras [Hétösvényű utazás: az elme, a test és a szellem viszszakövetelése a csakrákon keresztül] c. könyv társszerzője. Klinikai pszichológiából bölcsészdoktori címet, egészségügyi és humán szolgáltatásokból pedig tudományos doktori fokozatot szerzett.

3 TARTALOM Előszó a második kiadáshoz 11 Előszó az első kiadáshoz fejezet És a kerék forog fejezet Gyökércsakra: föld fejezet Hasi csakra: víz fejezet Köldökcsakra: tűz fejezet Szívcsakra: szeretet fejezet Torokcsakra: hang fejezet Homlokcsakra: fény fejezet Koronacsakra: gondolat fejezet A visszaút fejezet A csakrák egymásra hatása fejezet Csakrák és kapcsolatok fejezet Evolúciós perspektíva fejezet Egészséges csakrák kialakítása gyermekekben 427 Jegyzetek 441 Szójegyzék 455 Irodalomjegyzék 465

4 Küllős Életkerék a Konorak templomban, Indiában

5 1. RÉSZ ISMERKEDÉS A RENDSZERREL

6 AZ ÉLETKERÉK Az idő - A szeretet - A halál - És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: íme, ami a Kerékhez köt, A saját műved. És a Kereket is magad teremtetted. És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: Tudd, hogy mind Egyek vagyunk. Tudd, hogy a Kerék a saját műved Tudd, hogy a Kerék a saját műved, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: Szabadítsd meg magad a Keréktől, Tudd, hogy te vagy az Egy, Fogadd el saját művedet, Szabadítsd meg magad a Keréktől. Tudd, hogy a Kerék a saját műved, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs megszabadította magát a Keréktől, És Eggyé vált, A halhatatlan Istenné, Megszabadult a Keréktől, Megszabadult az illúziótól, És akkor már tudta, hogy az Egy miért alkotta a Kereket. És az Egyből lett a sok, És az Egy lettünk mi magunk, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. Az idő - A szeretet - A halál - És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. Paul Edwin Zimmer, 1981 A szerző engedélyével

7 1. fejezet ÉS A KERÉK FOROG Mi vagyunk a kör körben... melynek nincs kezdete és sosem ér véget. 1 A MILLIÓNYI FÉNYÉVEKET ÁTÍVELŐ SPIRÁLGALAXISOKTÓL az egyetlen homokszemben kavargó miriádnyi atomig, a világegyetem forgó energiakerekekből épül fel. Virágok, fák, bolygók, emberek - mindannyiunk belsejében apró, forgó kerekek rejtőznek, melyek a Föld nagy kerekének energiáját lovagolják meg, ahogy

8 26 A csakrák bölcsessége az pályáján halad a világűrben. A természet alapvető építőkövei e kerekek, melyek a lét minden aspektusát eltöltő életfolyam örvényei (lásd az 1.1. ábrát a 27. oldalon, illetve az 1.2. ábrát a 28. oldalon). Mindannyiunk bensejében hét, kerékhez hasonlatos energiaközpont, ún. csakra forog. A csakrák életerők örvénylő találkozási pontjai, s a léthez alapvetően hozzátartozó tudatosságszinteket tükrözik. A hét csakra együttese egy alapvető teljességformulát alkot, mely egyesíti a testet, a lelket és a szellemet. Ez egy teljes rendszer, amely a személyes és bolygószintű fejlődés hatékony eszköze lehet. A csakrák az életenergiák befogadásának, beolvasztásának és átvitelének irányító központjai. Csakráink, mint központi magok, bonyolult testi-lelki rendszerünk koordináló hálózatát alkotják. Az ösztönös viselkedéstől a tudatosan tervezett stratégiákig, az érzelmektől a művészi alkotásokig a csakrák azok a felsőbb szintű programok, melyek uralják életünket, szeretetre és tanulásra való képességünket és megvilágosodásunkat. E hét rezgési minőség alkotja a legendás szivárványhidat, a Mennyet és a Földet, a testet és a lelket, a szellemet és az anyagot, a múltat és a jövőt összekötő csatornát. Miközben keresztülpörgünk korszakunk hullámhegyein és -völgyein, a csakráink úgy működnek, mint a fogaskerekek az evolúció spiráljának gépezetében - egyre közelebb és közelebb visznek bennünket tudatunk végtélen lehetőségei és még érintetlen tájai felé. A test a tudat járműve, a csakrák pedig a kerekek, melyeken e jármű előre halad - megpróbáltatásokon, gyötrelmeken és átalakulásokon keresztül. Ahhoz, hogy a jármű zökkenőmentesen közlekedjen, használati útmutatóra és térképre is szükségünk van - ezek segítségével ismerjük ki magunkat azon a területen, melyet járművünkkel fogunk felfedezni. Ez a könyv a tudatossághoz vezető út térképe. Úgy is felfoghatjuk, mint a csakrarendszer használati útmutatóját". Ez a térkép, más térképekhez hasonlóan, nem mondja meg, merre kell mennünk, csak segít eligazodni a kiválasztott úton. Célja, hogy egyesítse a hét archetipikus szintet, melyek oly nagy hatással vannak az életünkre.

9 És a kerék forog 27 Vegyük kézbe a térképet, és rakodjunk be! Mint bármilyen más utazásnál, itt is kell tennünk bizonyos előkészületeket, például háttér-információkat kell gyűjtenünk: el kell sajátítanunk pszichológiai elméleteket, meg kell ismernünk a csakrarendszer történelmi kontextusát, Balra fent: A csalánozók törzsének egy tagja Balra lent: Medúzafejű tengeri csillag Jobbra fent: Zuzmó Jobbra lent: Tengeri uborka 1.1. ÁBRA Példa a csakraformák ismétlődésére a természetben

10 1.2. ÁBRA További példák a csakraformák ismétlődésére a természetben el kell mélyednünk a csakrák és a hozzájuk tartozó energiaáramlások tanulmányozásában. Ezek alkotják majd a nyelvet, amelyet az utazás során beszélni fogunk. Most már nekivághatunk magának az utazás-

11 És a kerék forog 29 nak, amely olyan lesz, mint egy hegymászás a gerincoszlop mentén, csakráról csakrára lépve. Minden egyes csakra egy lépcsőfok az anyag és a tudatosság közti folytonosságban. Ennek megfelelően az utazás áthalad az összes életterületen a pszichikai és ösztönös tudatosság testi szintjétől a társas interakciók interperszonális szintjén keresztül a transzperszonális tudat elvontabb tartományáig. Ha minden csakrát megismerünk, megnyitunk és egymáshoz kapcsolunk, akkor hidat építhetünk az anyag és a szellem között. Mi magunk leszünk a szivárványhíd, mely ismét összekapcsolja a Földet a Mennyel. Széttöredezett világunkban szembe kell néznünk azzal, hogy a lélek elválik a testtől, a kultúra a bolygótól, az anyag a szellemtől - láthatjuk, hogy óriási szükségünk van integráló megközelítésmódokra, amelyek segítségével visszakövetelhetjük elvesztett egységünket. Az új megközelítésmódokkal képesnek kell lennünk újra összekovácsolni azt, ami széttört, képesnek kell lennünk ismeretlen spirituális birodalmak feltérképezésére, anélkül hogy hétköznapi életünket meg kelljen tagadnunk. A csakrarendszer épp ilyen megközelítést tesz lehetővé; hiszem, hogy enélkül nem boldogulunk. Mi sem lehet aktuálisabb a csakrák tanulmányozásánál. A RENDSZER MEGKÖZELÍTÉSE Rendszer - 1. alapelvek vagy tények összessége, amelyek egy racionális vagy szervezett egészbe rendeződnek, vagy eszmék vagy elvek összessége, amelyek koherens egészet alkotnak. Webster's New Collegiate Dictionary (Webster's értelmező kéziszótár) Képzeljük el, hogy elmegyünk a könyvtárba, és nem látunk mást, csak könyvhalmokat, hatalmas összevisszaságban a padlón. Ahhoz, hogy bármit is megtaláljunk, hosszú, kimerítő kutatásba kellene kezdenünk,

12 30 A csakrák bölcsessége mintha tűt keresnénk a szénakazalban. Nevetséges lenne, nem igaz? Nem is szólva arról, hogy mennyire gazdaságtalan. Épp ilyen hosszadalmas és fárasztó a tudatosságot keresni egy rendszer segítsége nélkül. Az agy a gondolatok végtelen tárháza, és a tudatosság megnyilvánulásainak száma a legnagyobb könyvtár könyvállományát is felülmúlja. lelenünk életritmusát figyelembe véve egészen bizonyos, hogy képtelenek lennénk feltárni ezt az információt hatékony keresőrendszerek segítsége nélkül. Régóta léteznek különféle rendszerek, de egyik sem elég hatékony ahhoz, hogy napjaink változó kultúrájához igazodjon. Sigmund Freud elmélete, amely a pszichét három részre - az idre, az egóra és a szuperegóra - osztotta, és amely a 20. század elején kialakuló pszichoterápia alapját képezte, iskolapéldája az emberi viselkedést leíró egyszerű rendszereknek. Ez a modell ma már azonban messze nem kielégítő, mivel alig mond nekünk valamit az emberi testről, s még kevesebbet a tudatosság transzcendens állapotairól. A humán potenciál mozgalmak magától értetődően igényt támasztanak új rendszerek kialakítására. Klinikák nyílnak, amelyek elkalauzolják az embereket pszichikus tapasztalataik dzsungelében, mivel egyre többen élik át szokatlan spirituális energiáik spontán ébredését. Napról napra újabb problémákkal találjuk szembe magunkat. Egyre többen gyakorolják a biofeedbacket, a Kirlián-fényképezést, az akupunktúrát, a homeopátiát, az ájurvédikus gyógyítást, a herbológiát, és számtalan más New Age-es spirituális, verbális és testi terápiát. Ma már annyi választási lehetőségünk van a gyógyításnak, a tudatosság fokozásának, a vallásnak és az életvitelnek a területén, hogy az információk és alternatívák tömegébe szinte beleszédülünk. Irdatlan távlatok nyíltak előttünk, s mindez bénító marad, ha nem sikerül belőle valamiféle értelmet kinyernünk, s rendet vinnünk a káoszba. Éppen ez a rendszerek célja: megmutatják, hogyan végezhetünk el egy összetett feladatot szisztematikusan. A rendszerépítés logikus módja az, ha ismétlődő mintázatok megfigyeléséből indulunk ki. E minták közül többet már elődeink is leír-

13 És a kerék forog 31 tak, s mítoszokba és metaforákba rejtve áthagyományozták azokat, mint szunnyadó csírákat, amelyek csak arra várnak, hogy megfelelő talajra hulljanak. Most, amikor folyton változó korunkhoz keresünk iránymutatást, talán itt az ideje, hogy előássuk ezeket az ősi rendszereket, leporoljuk őket, s modern világunk kihívásaihoz igazítsuk. De mielőtt így tennénk, először vizsgáljuk meg a választott rendszer eredetét és fejlődésvonalát, kellő figyelmet szentelve ősi gyökereinek. A CSAKRARENDSZER TÖRTÉNETE Igazán csodálatos, hogy a csakrák, a tudat archetipikus összetevői végre kiemelkednek a kollektív tudattalanból, és egyre több kutató foglalkozik velük. Ennek a népszerűségnek köszönhetően a csakra szó helyet kapott hétköznapi fogalmaink között, de sajnos sok zavaros és ellentmondásos információ is elterjedt vele kapcsolatban. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a csakrák ősi hagyományokból táplálkoznak, melyeket a New Age-es gondolkodók, tanítók és guruk még csak éppen hogy felfedeztek. íme egy rövid kivonat a csakrarendszer történelmi fejlődéséről azoknak, akiket mindez érdekel. (Ha az olvasó nem tartozik ezek közé, lapozzon nyugodtan a következő részhez.) A csakrák fogalma kibogozhatatlanul összekapcsolódik a jóga bölcsességével és gyakorlatával. A jóga szó jelentése egyesülni, összekötni", és filozófiai rendszerét, illetve gyakorlatát arra fejlesztették ki, hogy a halandó ént alávesse az isteni természetű tiszta tudatosságnak. A jóga eredete és a csakrák 2 első említése egészen a Védőkig megy vissza. A Védák jelentése tanok, bölcsesség, tudás"; ez egyfajta himnuszgyűjtemény, az Indiában fennmaradt legrégebbi írásos mű. Ezek a szövegek azonban egy még ősibb szóbeli hagyományból táplálkoznak, az árják kultúrájából, amelyek állítólag olyan indoeurópai törzsek voltak, akik az i. e. második évezredben törtek be Indiába. 3

14 32 A csakrák bölcsessége Az árjákról azt beszélik, hogy harci szekereken vonultak be Indiába, és a csakra szó eredeti jelentése, a kerék" a hódító árják járműveinek kerekére vonatkozott. (Szanszkritul helyesen írva a szó cakra, melyből az első hang cs".) A csakra szó egyben a nap metaforája is, mivel az égen végiggördülő hatalmas kerék olyan, mint a csakravartin, az árja szekérhajtó lángoló járműve. A kerék továbbá a végtelen időciklust, a kalacsakrát is jelképezi, ily módon a mennyek rendjét és egyensúlyát fejezi ki. A csakra további jelentése: a tantrikus hívők köre. Ügy szól a legenda, hogy a csakravartinok előtt egy ragyogó arany fénykorong haladt, olyasmi, mint a szentek glóriája, csak éppen ez a forgásban lévő kerék nem mögöttük, hanem előttük járt. (Csak nem egy nagy erejű harmadik csakráról van szó?) Az első csakravartin talán egy új kor előhírnöke volt, és előfordulhat, hogy épp ez az időszak felel meg az emberi történelem harmadik csakrakorszakának (lásd 13. fejezet: Evolúció). Azt mondják, Visnu isten leszállt a Földre, és négy kezében egy csakrát, egy lótuszvirágot, egy botot és egy kagylóhéjat tartott. 4 arra is utalhat, hogy a csakra egy diszkoszhoz hasonló fegyver volt. Ez A Védáknál későbbi alkotás, az Upanisadok bölcs tanításokat tartalmaz, melyek mesterről tanítványra szálltak. Az ún. fóga-upanisadok (i. e. 600 tájáról) tesz némi utalást a csakrákra, mint a tudatosság pszichikus központjaira, ahogy a később (i. e. 200 körül) keletkezett Patandzsali fóga-szutrák is. Ebből a hagyományból származik a jóga klasszikus nyolcszoros útja. 5 Ez a hagyomány rendkívül dualisztikus, az állítja, hogy a természet és a szellem elkülönülnek egymástól, és a megvilágosodáshoz vezető módszerként aszkétikus gyakorlatokat és ösztöneink elfojtását javasolja. Létezett egy nem dualisztikus beállítottságú tantrikus irányzat is, amely a csakrákat és a kundalinít a jóga filozófiájának szerves részeként fogta fel. A tantrikus tanítás India sok-sok spirituális tradíciójának szinkretikus ötvözete, mely az i. sz században tett szert népszerűségre az őt megelőző dualisztikus szemléletre adott reakcióként. A tantra azt javasolja, hogy váljunk részévé a világnak, ne különüljünk el tőle. Nyugaton elsősorban olyan szexuális irányzatként ismerik,

15 És a kerék forog 33 amely emelkedett módon fogja fel a nemiséget, és a testet a benne lakozó tudat megszentelt templomának tekinti. Azonban mindez csupán egy kis szelete egy átfogóbb filozófiának, amely a hatha és kundal- Lní jóga gyakorlatait elegyíti az istenségek - különösen a hindu istennők - tiszteletével, és egyesítő univerzális erőkre koncentrál. A tantra szó szerinti fordításban szövőszéket jelent, és lényege, hogy az elkülönülő szálakat" a teljesség szövetébe" dolgozza. így tehát a tantrikus hagyományból kinövő csakrarendszer a szellem és anyag, a test és a lélek, a maszkulin és feminin erők, a Menny és a Föld ellentéteit szövi össze egy sok filozófiai fonalból álló egységes bölcsességgé, melynek eredete még a Védáknál is régebbi szóbeli hagyományokig nyúlik vissza. A Nyugat a csakrákat leginkább egy angol úriember, Arthur Avalon fordításában ismerheti, aki a tantrikus szövegeket 1919-ben adta ki, The Serpent Power ( Kígyóerő") c. művében. 6 Az ebben található szövegek - a Szat-Csakra-Nirupana, melyet egy indiai pandit alkotott meg 1577-ben, illetve a Padaka-Pancsaka, mely a 10. században íródott -, a csakraközpontokat és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat mutatják be. Egy másik 10. századból származó mű is létezik, a Goraksasatakam, mely instrukciókat közöl a csakrameditáció elvégzéséhez. Ezek azok a szövegek, amelyek a csakrákról alkotott mai tudásunk alapját képezik. Az említett hagyományok hét fő csakrát ismernek, 7 amelyek a finomtestben találhatók, de áthatják a fizikai testet is. A finomtest egy nem fizikai jellegű pszichikai entitás, amely a fizikai test körül helyezkedik el. Minden élő teremtmény körül kimutatható, mint egy elektromágneses mező. Például a Kirlián-fényképezés segítségével megörökíthetjük az állatok és növények finomtestének sugárzását. Az aura - amely a finomtest külső kivetülése - úgy néz ki, mintha egy energiamező fénylene lágyan a fizikai test körül, s belsejében gyakran orsószerű rostokat lehet látni. A jóga pszichológiája szerint a finomtest öt, eltérő finomságú rétegre osztható, ezek az ún. kosák. s A test legbensejében a finom energiamező forgó korongnak (csakra) látszik. A csakrák az auramező pszichikai generátorai. Maga az aura a csakrák által létrehozott alapmintázatok, és a külső világ hatásainak találkozási pontjánál jelenik meg.

16 34 A csakrák bölcsessége A modern fiziológia nyelvére lefordítva: a hét csakra a hét fő, gerincből kilépő idegdúcnak felel meg (lásd az 1.3 ábrát a 35. oldalon). Az ősi szövegek két kisebb csakráról is említést tesznek, a szórna csakráról, mely közvetlenül a harmadik szem felett található, illetve az Anandakanda Lótuszról, mely a szívcsakrához tartozó Mennyei Kívánságfát (más néven Kalpataru, azaz Csodafa) is tartalmazza (további leírás a 220. oldalon). Egyes ezoterikus rendszerek kilenc vagy tizenkét csakráról beszélnek 9, mások, mint a Vadzsrajana buddhizmus csupán ötről. 10 Mivel a csakrák szó szerint energiaörvények, számuk végtelen lehet. Azonban az eredeti hét fő" csakra átfogó és elegáns rendszert alkot - olyat, amely logikusan kapcsolódik az idegdúcokhoz, így képes összekapcsolni a fizikai síkot a magasabb nem fizikai síkokkal. Az első hét csakra uralmának elsajátítása akár élethossznyi időt is igénybe vehet. Azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy először csak ezzel a hét, a testtel összeköttetésben álló központtal dolgozzon, és csak ezután kezdjen foglalkozni a bonyolultabb és homályosabb értelmű, testen kívüli rendszerekkel. Míg sok értelmezés azt sugallja, hogy az alsóbb csakrákat átugorva csak a magasabb, kiterjedtebb felső csakráknak szenteljünk figyelmet, én nem értek egyet ezzel a felfogással, és azt sem hiszem, hogy a tantrikus szövegek ezt kívánnák. Ez a nézet a történelemnek egy olyan időszakában terjedt el, amikor a nagy patriarchális vallások az elmét az anyag fölé helyezték, s tagadták, hogy lenne bármi spirituális a világi életben. Azonban ha alaposan áttanulmányozzuk a tantrikus tanításokat, látni fogjuk, hogy szó sincs az alsóbb csakrák elhanyagolásáról a felsőbbek kedvéért, csak egyfajta rétegződésről: minden felsőbb szint transzcendálja az alsóbbat, azaz magában foglalja, de egyben rá is épül. így azt mondhatjuk, hogy az alsóbb csakrák szolgáltatják a spirituális fejlődés alapzatát, éppen úgy, ahogy egy fa gyökerei: a gyökerek minél inkább lefelé törekszenek, a fa annál magasabbra nő. Nem segítjük a fa növekedését, ha kitépjük a gyökereit. Ezt a gondolatot a maga teljességében is megvizsgáljuk a következő fejezetben, az első csakra tárgyalása során.

17 Koronacsakra Agykéreg Cl-2 Homlokcsakra Fejverőéri fonat C3-7 Torokcsakra Garatfonat TI-5 Szívósakra Tüdő- és szívfonat T5-9 Köldökcsakra Napfonat (hasi idegközpont) T9-12 Hasi csakra Keresztcsonti fonat Ll-5 Gyökércsakra Farkcsonti fonat Sl-5 Gyökér-és hasi csakra 1.3. ÁBRA Ez az ábra a különböző csakrákhoz tartozó csigolyákat mutatja, a gerincvelői idegek alapján, melyek az adott idegdúcokat és különböző szerveket működtetik. Ha ezek a csigolyák olyan módon sérülnek, ami a gerincvelői idegeket is érinti, az a hozzá kapcsolódó csakrára is hatással van.

18 36 A csakrák bölcsessége Rendszerek más kultúrákból A hindu irodalmon kívül is sok metafizikus rendszer vázolta már fel az ember, a természet vagy a fizikai lét hét szintjét. A teozófusok például a teremtés hét kozmikus sugaráról és hét evolúciós fajról beszélnek. A keresztények hisznek a teremtés hét napjában, a hét szentségben, a hét pecsétben, a hét angyalban, a hét erényben, a hét halálos bűnben, sőt a Jelenések könyve 1. fejezetének 16. szakaszában talán még a hét csakráról is említés történik: jobb kezében hét csillagot tartott" (Jel 1,16)*. Carolyn Myss a csakrákat egyenesen a hét keresztény szentséggel hozza összefüggésbe. 11 A kabbalisztikus életfa, mely szintén a viselkedés és tudatosság tanulmányozásának rendszere, hét vízszintes szintet különböztet meg, melyet három függőleges pillér és tíz szefira egészít ki. A csakrarendszerhez hasonlóan az életfa is leírja a Földről a Mennybe vezető utat. Bár a kabbala és a csakrarendszer nem pontosan felelnek meg egymásnak, abban mégis jelentős párhuzamra lelhetünk kettejük között, hogy mindketten egyfajta, az anyagtól a magasabb rendű tudatosságig tartó evolúciós utat írnak le. 12 Kapcsoljuk össze a csakrarendszert a kabbalával, és vetítsük le a szefirákat a testre - ilyen módon két olyan ősi hagyományt hangolhatunk össze, amelyek egyébként is egy tőről fakadnak (lásd az 1.4. ábrát a 37. oldalon). A hetesség a mítosz és a vallás világán kívül is megtalálható. A szivárvány hét színből áll, a nyugati zene hétfokú, a hét hét napból áll, s sokan úgy hiszik, hogy a nagyobb életciklusok hét évet ölelnek át: a kisgyerekkor tart a születéstől hétéves korig, a kamaszkor tizennégytől huszonegy éves korig, majd ezt követi a felnőttkor. A Szaturnusz huszonnyolc év alatt tér vissza abba a helyzetbe, amelyet a születéskor foglalt el. A The Reflexive Universe ( A reflexív univerzum") c. könyvében Arthur Young egy hét szintből álló evolúciót ír le, 13 és a periódusos rendszer főcsoportja is hét periódusból, azaz vízszintes sorból áll. * Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája, - a ford.

19 1.4- ÁBRA A kabbalisztikus életfa. Láthatjuk a tíz szefirát (körök), a huszonkét ösvényt (a köröket összekötő vonalakat), a három függőleges pillért és a hét szintet (vízszintes vonalak).

20 38 A csakrák bölcsessége Több kultúra is tartalmaz utalásokat csakrákhoz hasonló energiaközpontokra vagy tudatszintekre, bár nem feltétlenül hetet tartanak ezekből számon. A kínaiaknál egy hatszintű rendszer jelenik meg: a Ji King hexagramokból áll, és a két kozmikus erőn, a jin és jang egyensúlyán alapul. Továbbá hat pár meridiánt (vezetéket) ismernek, amelyek az öt elemnek felelnek meg (tűz, föld, fém, víz és fa). Ami az energiaközpontokat illeti: a hopi indiánok és a tibetiek is úgy tartják, hogy vannak ilyenek az emberi testben. Nem merülhet fel sok kétség azzal kapcsolatban, hogy létezik egy alapvető kulcs, mely a fenti mítoszok és adatok közötti összefüggés megértéséhez az ajtót nyitja. Valahol el van rejtve egy kozmikus térkép, amely megmutatja az utat a tudatosság kalandorai számára. Korszakokon át szerte bolygónkon felbukkantak a térképhez vezető nyomok, de most végre eljött az ideje, hogy egymáshoz illesszük a kirakós játék darabjait, és végre megleljük a kiutat jelenlegi szorult helyzetünkből. Szerencsére manapság egyre több kutatás folyik a csakrák és a kundaliní energia létezésének bizonyítására. 14 Remélem, képes leszek ezeket olyan módon bemutatni könyvem lapjain, hogy világosak és érthetőek legyenek. Ennél is fontosabb azonban, hogy a rendszer elsősorban a személyes tapasztalatokon, és csak másodsorban a tudományos bizonyítékokon keresztül győzze meg az olvasót. A tudományos szempontok inkább az intellektust elégítik ki, míg konkrét használat során nem túl sok gyakorlati értékkel bírnak, mivel a csakrák belső, szubjektív tapasztalatok. A csakrák megismerése csupán egy állomás az utazás során; az igazi kihívás az, hogy meg kell tapasztalnunk őket. 15 Ahhoz, hogy megérthesse e legősibb, s egyben modern köntösbe öltöztetett rendszernek az erényeit, azt javaslom az olvasónak, hogy függessze fel az előítéleteit - persze csak azon keretek között, amelyeket még kényelmesnek talál -, aztán lovagolja meg a személyes tapasztalat misztikus főáramát, és keresse meg a saját igazságát. Ez se kíván nagyobb erőfeszítést, mint amire egy jó kalandregény vagy szerelmi történet olvasása közben hajlandóak vagyunk. Fogjuk fel úgy, hogy ez a könyv egyik kicsit mindkettő - kalandregény, melyben saját tuda-

21 És a kerék forog 39 tunk világában kalandozunk, és egyben szerelmi történet is: belső énünk és a minket körülvevő világegyetem között. A CSAKRÁK MŰKÖDÉSE Most, hogy áttekintettük a csakrarendszer történetét, vegyük alaposabb vizsgálat alá magukat a csakrákat, és azt, hogy hogyan fejtik ki erőteljes hatásukat a testre és a lélekre. Mint már korábban említettük, a szanszkrit csakra szó jelentése kerék" vagy korong", és a test és elme találkozási pontjára utal. A csakrákat lótuszoknak is nevezik, mondván, hogy a kibomló virágszirmok jelképezik a csakrák kinyílását. A szépséges lótuszvirág szent növénynek számít Indiában. A sárban virágzik, így azt szimbolizálja, hogy a primitív lény végül csodálatosan virágzó tudatossággá fejlődhet - ahogy az első csakra is a Földdel áll kapcsolatban, s végül egészen a fejen található koronacsakra ezerszirmú lótuszáig" emelkedik. Akárcsak a lótusznak, a csakráknak is vannak szirmaik", amelyek száma csakránként eltérő. Alulról fölfelé haladva: négy, hat, tíz, tizenhat, kettő és ezer sziromról beszélhetünk (lásd az 1.5. ábrát a 41. oldalon). Akárcsak a virágok, a csakrák is nyílnak és csukódnak, bimbóznak vagy elhervadnak, a hozzájuk tartozó tudatosság állapotától függően. A csakrák kapuk a dimenziók között, olyan központok, amelyen keresztül az egyik dimenzió - például az érzelem vagy a gondolkodás - kapcsolatba lép egy másik dimenzióval, például a fizikai testtel. A kapcsolat hatása azonban továbbgyűrűzik, befolyást gyakorol a más emberekkel szembeni viselkedésünkre, így egy újabb dimenzióba lép be: a kinti világban lezajló tevékenységeink dimenziójába. Vegyük példaképpen a félelem elnevezésű érzelmi élményt, mely az első csakra területére tartozik. A félelem sajátos módon nyilvánul meg a testünkben: összeszorul a gyomrunk, elakad a lélegzetünk, a hangunk remeg, a kezünk reszket. Ezek a testi jellemzők önbizalomhiányról árulkodnak a körülöttünk lévő világ kezelésére vonatkozóan,

22 40 A csakrák bölcsessége amelynek az a következménye, hogy mások is negatív módon viszonyulnak hozzánk, állandósítva félelmünket. Ez a félelem gyökerezhet egy feldolgozatlan gyermekkori traumában, amely még mindig irányítja viselkedésünket. A csakrákat alkalmazhatjuk arra, hogy kigyógyítsuk magunkat régi, korlátozó hiedelmeinkből, melyek megszállták testünket, lelkünket vagy a szokásainkat. A csakrák együtt egy függőleges oszlopot formálnak a gerincünk mentén, melynek neve szusumná. Ez az oszlop egy központi egyesítő csatorna, amely összeköti a csakrákat a különböző dimenziókkal (lásd az 1.6. ábrát a 42. oldalon). Képzeljük el úgy, mint egy autópályát, amelyen konténerekben energiát szállítanak, ahogy egy valódi, aszfalt autópályán is árucikkeket vagy nyersanyagokat szállítanak a gyártótól a fogyasztóig. Fogalmazhatunk úgy, hogy a szusumná pszichés energiát hoz a gyártótól" tiszta tudatosság (Isteni Elme, Isten, Istennő, Az Erő, Természet stb.) formájában a fogyasztónak, aki egy egyszerre szellemi és fizikai személy itt, a Föld bolygón. Tekinthetünk úgy is a csakrákra, mint az autópálya mentén található nagyvárosokra, melyek közül mindegyik egy meghatározott árucikk előállításáért felelős. Én azonban jobban szeretek úgy gondolni rájuk, mint a test templomának szentélyeire, amelyekben a tudatosság életadó ereje különböző szinteken összeadódik. A szusumná mellett, körül és rajta átvezető utazás során számos mellékutat is találunk, ilyenek például a meridiánok a kínai akupunktúrában vagy azok a finom energiacsatornák, melyeket a hinduk fedeztek fel a finomtestben: a nevük nádi (lásd az 1.7. ábrát a 44. oldalon). A nádikat felfoghatjuk úgy, mint egy kiegészítő csatornarendszert, a telefonhálózat, a gázvezetékek vagy folyóágyak mintájára: olyan különleges csatornákról van itt szó, amelyek egy meghatározott típusú energiát vagy anyagot szállítanak, bár mindegyik nádi ugyanazon az energiaörvényen halad keresztül. Ha kíváncsiak vagyunk a csakrák által keltett érzésekre, végezzük el az alábbi egyszerű gyakorlatot, amely segíthet megnyitni a kézcsakrákat, és ráhangolódni azok energiáira:

23 Hetedik csakra Hatodik csakra Ötödik csakra Negyedik csakra Harmadik csakra Második csakra Első csakra 1.5. ÁBRA A hét csakrát jelképező hét lótusz

24 1.6. ÁBRA A szusumná, az Idá és a Pingalá (Egyes szövegek szerint az Idá és a Pingalá a csakrák között, mások szerint a csakrákon keresztül halad. Megint mások úgy mutatják be, mint a bal és jobb orrlyuknál kezdődő, illetve végződő áramlatot.)

25 És a kerék forog 43 Nyújtsuk ki előre mindkét karunkat, a padlóval párhuzamosan, nyújtott könyökkel. Egyik kezünket fordítsuk tenyérrel lefelé, a másikat felfelé. Ezután gyors egymásutánban szorítsuk többször ökölbe őket, majd nyissuk ismét ki. Cseréljünk kéztartást, és ismételjük meg a gyakorlatot. Ezzel megnyitjuk a kéz csakráit. Ahhoz, hogy erezhessük energiáikat, nyissuk ki mindkét tenyerünket, és közelítsük őket lassan egymás felé, kb. 60 cm távolságról kezdve. Amikor kb. 10 cm-re van egymástól a két tenyér, finom energiagömböt fogunk érzékelni, mely - akár egy mágneses mező - a tenyerek között lebeg. Ha sikerül rákoncentrálnunk, észrevehetjük, hogy az energiagömb forog. Néhány pillanat múlva alábbhagy ez az érzet, de bármikor megismételhetjük, ha a fentiek alapján újra nyitjuk és zárjuk a tenyerünket. A testi szinten a csakrák az idegdúcoknak/idegfonatoknak (ezekben az idegi aktivitás foka igen magas) és az endokrin- (belső elválasztású hormon) rendszer mirigyeinek felelnek meg (lásd az 1.8. ábrát a 45. oldalon). Bár a csakrák és az idegi, valamint a belső elválasztású rendszer kölcsönösen függnek egymástól, nincs olyan része a fizikai testnek, amely egyértelműen a csakrák fizikai párja lenne, mivel az előbbiek kizárólag a finomtesthez tartoznak. Ennek ellenére a fizikai testre kifejtett hatásuk erős, mint azt bárki, aki már részesült kundaliní élményben, megmondhatja. Én úgy hiszem, hogy a csakrák hozzák létre a fizikai test formáját és viselkedését, ahogy az elme alakítja az érzéseinket. Egy túlfejlett köldökcsakra külső megjelenési formája a nagy, feszes has; egy blokkolt torokcsakra a merev vállban vagy fájós torokban ad hírt magáról; a gyökércsakra hibás kapcsolódása sovány lábat vagy beteg térdet eredményez. Ge-

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

I IV.Fázis Képanyag áttekintés

I IV.Fázis Képanyag áttekintés A SZABADSÁG KULCSA, HOGY TELJESEN LÉGY JELEN A TESTEDBEN Form #INT32 1/6 May 2005 Universal Calibration Lattice (UCL) (Univerzális Kalibrációs Háló) Universal Calibration Lattice (UCL) az emberi energiaanatómián

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Tantrikus csók Hvari tábor 2014. Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Először a kezek ismerkednek A kézfej finom símogatása Mondj el minden kézzel! Símogassátok egymás arcát finoman a kezetekkel!

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Taoista szemlélet és technikák nőknek és férfiaknak

Taoista szemlélet és technikák nőknek és férfiaknak Taoista szemlélet és technikák nőknek és férfiaknak Összeállította: Sódor Márton TAO egész-ség tanácsadó és terapeuta alternatív mozgás- és masszázstrapeuta chi kung oktató és -terapeuta 30/941-1478 sodor@t-online.hu

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens Az önszabályozó tanulás megalapozása Nahalka István ny. egyetemi docens nahalkai@gmail.com A tanulásról I. Hagyományosan a tanulást ismeretek és képességek elsajátításaként, átvételeként értelmezzük A

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása Robert A. Powell Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine Az eredeti

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

MAYA HOROSZKÓP József Attila 1905 április 11. nap-jegy jegy: 6-GYÍK (Kan Kan) év: KELET-10 13-napos ciklus: 1-ESŐ (Cauac Cauac) éjszakai uralkodó: 3 Vénusz-fázis: ESTI CSILLAG 2 BEVEZETÉS Mezoamerika ókori

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

Kozmikus ember Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció

Kozmikus ember Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció 1 / 5 Mit jelent az emberi kulturális evolúció kifejezés? Pontosan nem tudhatjuk a választ, de az elnevezés alapján sejthetjük, hogy

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

A gyermeknek csak olyan magyarázatot szabad adni, melyet tudása és érzelmi állapota alapján megért.

A gyermeknek csak olyan magyarázatot szabad adni, melyet tudása és érzelmi állapota alapján megért. A gyermeknek csak olyan magyarázatot szabad adni, melyet tudása és érzelmi állapota alapján megért. Ha elmondjuk neki, hogy a föld a világűrben lebeg, és a tömegvonzás hatására a nap körül kering, de azért

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna

Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Vitalitásnövelı készülék Napsugármatrac Oxigénterápia Tartásjavító ülıpárna Tájékoztató 2005. Marketing-Mix 7000 Kft. Forgalmazói iroda: Budapest 1026 Fillér u. 47/A Telefon: 225-0777; 457-0777; Mobil:

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Spirituális beteljesülés a modern életben

Spirituális beteljesülés a modern életben Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Spirituális beteljesülés a modern életben Az emberek szerte a világon kutatják az élet és halál misztériumát. Kíváncsiak, mi van a fizikai létezésen túl. Az erősödő spirituális

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / I CAN DO IT Calendar Hay House, Inc., California, USA, 2012, 2013, 2014 A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com internetes oldalon érhetõ

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben