A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA"

Átírás

1 A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

2 A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik. A szerző, aki a csakráknak és a hozzájuk kapcsolódó gyógyászati témaköröknek is vezető szaktekintélye, csodálatos utazásra invitál bennünket a tudatosság transzcendens szintjein keresztül. Bevezetése a csakrák ismeretébe segít felemelkednünk a tudatosság egyre transzcendensebb szintjei felé. A gyakorlatias, földközeli stílusban megírt, bőséggel illusztrált könyv megmutatja, hogyan használjuk csakráinkat a jobb egészség, a nagyobb személyes erő és a fejlettebb spirituális tudatosság elérése prrlpkphpn A tpstavalínrlatnk a knltísi cvpncpoi'í mphitárink ps s vi.». ~- r e zualizációs feladatok segítenek földelni és központosítani energiánkat, megnyitni, bezárni és kiegyensúlyozni a szexualitásunkat, megnyitni a szívünket a szeretet és az együttérzés felé, felhasználni a hangokat a tudatosság kitágításához, fejleszteni intuícióinkat, tágítani tudatosságunk körét. ANODEA JUDITH testi terapeutaként, tanácsadóként, jógaoktatóként dolgozik, workshopokat vezet Kaliforniában, továbbá az Eastern Body, Western Mind: Psychology and the Chakra System as a Path to the Self [Keleti test, nyugati elme: pszichológia és csakrarendszer - az önmagunkhoz vezető ösvény] c. könyv szerzője, és a The Sevenfold Journey: Reclaiming Mind, Body, and Spirit through the Chakras [Hétösvényű utazás: az elme, a test és a szellem viszszakövetelése a csakrákon keresztül] c. könyv társszerzője. Klinikai pszichológiából bölcsészdoktori címet, egészségügyi és humán szolgáltatásokból pedig tudományos doktori fokozatot szerzett.

3 TARTALOM Előszó a második kiadáshoz 11 Előszó az első kiadáshoz fejezet És a kerék forog fejezet Gyökércsakra: föld fejezet Hasi csakra: víz fejezet Köldökcsakra: tűz fejezet Szívcsakra: szeretet fejezet Torokcsakra: hang fejezet Homlokcsakra: fény fejezet Koronacsakra: gondolat fejezet A visszaút fejezet A csakrák egymásra hatása fejezet Csakrák és kapcsolatok fejezet Evolúciós perspektíva fejezet Egészséges csakrák kialakítása gyermekekben 427 Jegyzetek 441 Szójegyzék 455 Irodalomjegyzék 465

4 Küllős Életkerék a Konorak templomban, Indiában

5 1. RÉSZ ISMERKEDÉS A RENDSZERREL

6 AZ ÉLETKERÉK Az idő - A szeretet - A halál - És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: íme, ami a Kerékhez köt, A saját műved. És a Kereket is magad teremtetted. És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: Tudd, hogy mind Egyek vagyunk. Tudd, hogy a Kerék a saját műved Tudd, hogy a Kerék a saját műved, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs monda: Szabadítsd meg magad a Keréktől, Tudd, hogy te vagy az Egy, Fogadd el saját művedet, Szabadítsd meg magad a Keréktől. Tudd, hogy a Kerék a saját műved, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. És a Bölcs megszabadította magát a Keréktől, És Eggyé vált, A halhatatlan Istenné, Megszabadult a Keréktől, Megszabadult az illúziótól, És akkor már tudta, hogy az Egy miért alkotta a Kereket. És az Egyből lett a sok, És az Egy lettünk mi magunk, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. Az idő - A szeretet - A halál - És a Kerék forog, És a Kerék forog, És mi mind a Kerék rabjai vagyunk. Paul Edwin Zimmer, 1981 A szerző engedélyével

7 1. fejezet ÉS A KERÉK FOROG Mi vagyunk a kör körben... melynek nincs kezdete és sosem ér véget. 1 A MILLIÓNYI FÉNYÉVEKET ÁTÍVELŐ SPIRÁLGALAXISOKTÓL az egyetlen homokszemben kavargó miriádnyi atomig, a világegyetem forgó energiakerekekből épül fel. Virágok, fák, bolygók, emberek - mindannyiunk belsejében apró, forgó kerekek rejtőznek, melyek a Föld nagy kerekének energiáját lovagolják meg, ahogy

8 26 A csakrák bölcsessége az pályáján halad a világűrben. A természet alapvető építőkövei e kerekek, melyek a lét minden aspektusát eltöltő életfolyam örvényei (lásd az 1.1. ábrát a 27. oldalon, illetve az 1.2. ábrát a 28. oldalon). Mindannyiunk bensejében hét, kerékhez hasonlatos energiaközpont, ún. csakra forog. A csakrák életerők örvénylő találkozási pontjai, s a léthez alapvetően hozzátartozó tudatosságszinteket tükrözik. A hét csakra együttese egy alapvető teljességformulát alkot, mely egyesíti a testet, a lelket és a szellemet. Ez egy teljes rendszer, amely a személyes és bolygószintű fejlődés hatékony eszköze lehet. A csakrák az életenergiák befogadásának, beolvasztásának és átvitelének irányító központjai. Csakráink, mint központi magok, bonyolult testi-lelki rendszerünk koordináló hálózatát alkotják. Az ösztönös viselkedéstől a tudatosan tervezett stratégiákig, az érzelmektől a művészi alkotásokig a csakrák azok a felsőbb szintű programok, melyek uralják életünket, szeretetre és tanulásra való képességünket és megvilágosodásunkat. E hét rezgési minőség alkotja a legendás szivárványhidat, a Mennyet és a Földet, a testet és a lelket, a szellemet és az anyagot, a múltat és a jövőt összekötő csatornát. Miközben keresztülpörgünk korszakunk hullámhegyein és -völgyein, a csakráink úgy működnek, mint a fogaskerekek az evolúció spiráljának gépezetében - egyre közelebb és közelebb visznek bennünket tudatunk végtélen lehetőségei és még érintetlen tájai felé. A test a tudat járműve, a csakrák pedig a kerekek, melyeken e jármű előre halad - megpróbáltatásokon, gyötrelmeken és átalakulásokon keresztül. Ahhoz, hogy a jármű zökkenőmentesen közlekedjen, használati útmutatóra és térképre is szükségünk van - ezek segítségével ismerjük ki magunkat azon a területen, melyet járművünkkel fogunk felfedezni. Ez a könyv a tudatossághoz vezető út térképe. Úgy is felfoghatjuk, mint a csakrarendszer használati útmutatóját". Ez a térkép, más térképekhez hasonlóan, nem mondja meg, merre kell mennünk, csak segít eligazodni a kiválasztott úton. Célja, hogy egyesítse a hét archetipikus szintet, melyek oly nagy hatással vannak az életünkre.

9 És a kerék forog 27 Vegyük kézbe a térképet, és rakodjunk be! Mint bármilyen más utazásnál, itt is kell tennünk bizonyos előkészületeket, például háttér-információkat kell gyűjtenünk: el kell sajátítanunk pszichológiai elméleteket, meg kell ismernünk a csakrarendszer történelmi kontextusát, Balra fent: A csalánozók törzsének egy tagja Balra lent: Medúzafejű tengeri csillag Jobbra fent: Zuzmó Jobbra lent: Tengeri uborka 1.1. ÁBRA Példa a csakraformák ismétlődésére a természetben

10 1.2. ÁBRA További példák a csakraformák ismétlődésére a természetben el kell mélyednünk a csakrák és a hozzájuk tartozó energiaáramlások tanulmányozásában. Ezek alkotják majd a nyelvet, amelyet az utazás során beszélni fogunk. Most már nekivághatunk magának az utazás-

11 És a kerék forog 29 nak, amely olyan lesz, mint egy hegymászás a gerincoszlop mentén, csakráról csakrára lépve. Minden egyes csakra egy lépcsőfok az anyag és a tudatosság közti folytonosságban. Ennek megfelelően az utazás áthalad az összes életterületen a pszichikai és ösztönös tudatosság testi szintjétől a társas interakciók interperszonális szintjén keresztül a transzperszonális tudat elvontabb tartományáig. Ha minden csakrát megismerünk, megnyitunk és egymáshoz kapcsolunk, akkor hidat építhetünk az anyag és a szellem között. Mi magunk leszünk a szivárványhíd, mely ismét összekapcsolja a Földet a Mennyel. Széttöredezett világunkban szembe kell néznünk azzal, hogy a lélek elválik a testtől, a kultúra a bolygótól, az anyag a szellemtől - láthatjuk, hogy óriási szükségünk van integráló megközelítésmódokra, amelyek segítségével visszakövetelhetjük elvesztett egységünket. Az új megközelítésmódokkal képesnek kell lennünk újra összekovácsolni azt, ami széttört, képesnek kell lennünk ismeretlen spirituális birodalmak feltérképezésére, anélkül hogy hétköznapi életünket meg kelljen tagadnunk. A csakrarendszer épp ilyen megközelítést tesz lehetővé; hiszem, hogy enélkül nem boldogulunk. Mi sem lehet aktuálisabb a csakrák tanulmányozásánál. A RENDSZER MEGKÖZELÍTÉSE Rendszer - 1. alapelvek vagy tények összessége, amelyek egy racionális vagy szervezett egészbe rendeződnek, vagy eszmék vagy elvek összessége, amelyek koherens egészet alkotnak. Webster's New Collegiate Dictionary (Webster's értelmező kéziszótár) Képzeljük el, hogy elmegyünk a könyvtárba, és nem látunk mást, csak könyvhalmokat, hatalmas összevisszaságban a padlón. Ahhoz, hogy bármit is megtaláljunk, hosszú, kimerítő kutatásba kellene kezdenünk,

12 30 A csakrák bölcsessége mintha tűt keresnénk a szénakazalban. Nevetséges lenne, nem igaz? Nem is szólva arról, hogy mennyire gazdaságtalan. Épp ilyen hosszadalmas és fárasztó a tudatosságot keresni egy rendszer segítsége nélkül. Az agy a gondolatok végtelen tárháza, és a tudatosság megnyilvánulásainak száma a legnagyobb könyvtár könyvállományát is felülmúlja. lelenünk életritmusát figyelembe véve egészen bizonyos, hogy képtelenek lennénk feltárni ezt az információt hatékony keresőrendszerek segítsége nélkül. Régóta léteznek különféle rendszerek, de egyik sem elég hatékony ahhoz, hogy napjaink változó kultúrájához igazodjon. Sigmund Freud elmélete, amely a pszichét három részre - az idre, az egóra és a szuperegóra - osztotta, és amely a 20. század elején kialakuló pszichoterápia alapját képezte, iskolapéldája az emberi viselkedést leíró egyszerű rendszereknek. Ez a modell ma már azonban messze nem kielégítő, mivel alig mond nekünk valamit az emberi testről, s még kevesebbet a tudatosság transzcendens állapotairól. A humán potenciál mozgalmak magától értetődően igényt támasztanak új rendszerek kialakítására. Klinikák nyílnak, amelyek elkalauzolják az embereket pszichikus tapasztalataik dzsungelében, mivel egyre többen élik át szokatlan spirituális energiáik spontán ébredését. Napról napra újabb problémákkal találjuk szembe magunkat. Egyre többen gyakorolják a biofeedbacket, a Kirlián-fényképezést, az akupunktúrát, a homeopátiát, az ájurvédikus gyógyítást, a herbológiát, és számtalan más New Age-es spirituális, verbális és testi terápiát. Ma már annyi választási lehetőségünk van a gyógyításnak, a tudatosság fokozásának, a vallásnak és az életvitelnek a területén, hogy az információk és alternatívák tömegébe szinte beleszédülünk. Irdatlan távlatok nyíltak előttünk, s mindez bénító marad, ha nem sikerül belőle valamiféle értelmet kinyernünk, s rendet vinnünk a káoszba. Éppen ez a rendszerek célja: megmutatják, hogyan végezhetünk el egy összetett feladatot szisztematikusan. A rendszerépítés logikus módja az, ha ismétlődő mintázatok megfigyeléséből indulunk ki. E minták közül többet már elődeink is leír-

13 És a kerék forog 31 tak, s mítoszokba és metaforákba rejtve áthagyományozták azokat, mint szunnyadó csírákat, amelyek csak arra várnak, hogy megfelelő talajra hulljanak. Most, amikor folyton változó korunkhoz keresünk iránymutatást, talán itt az ideje, hogy előássuk ezeket az ősi rendszereket, leporoljuk őket, s modern világunk kihívásaihoz igazítsuk. De mielőtt így tennénk, először vizsgáljuk meg a választott rendszer eredetét és fejlődésvonalát, kellő figyelmet szentelve ősi gyökereinek. A CSAKRARENDSZER TÖRTÉNETE Igazán csodálatos, hogy a csakrák, a tudat archetipikus összetevői végre kiemelkednek a kollektív tudattalanból, és egyre több kutató foglalkozik velük. Ennek a népszerűségnek köszönhetően a csakra szó helyet kapott hétköznapi fogalmaink között, de sajnos sok zavaros és ellentmondásos információ is elterjedt vele kapcsolatban. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a csakrák ősi hagyományokból táplálkoznak, melyeket a New Age-es gondolkodók, tanítók és guruk még csak éppen hogy felfedeztek. íme egy rövid kivonat a csakrarendszer történelmi fejlődéséről azoknak, akiket mindez érdekel. (Ha az olvasó nem tartozik ezek közé, lapozzon nyugodtan a következő részhez.) A csakrák fogalma kibogozhatatlanul összekapcsolódik a jóga bölcsességével és gyakorlatával. A jóga szó jelentése egyesülni, összekötni", és filozófiai rendszerét, illetve gyakorlatát arra fejlesztették ki, hogy a halandó ént alávesse az isteni természetű tiszta tudatosságnak. A jóga eredete és a csakrák 2 első említése egészen a Védőkig megy vissza. A Védák jelentése tanok, bölcsesség, tudás"; ez egyfajta himnuszgyűjtemény, az Indiában fennmaradt legrégebbi írásos mű. Ezek a szövegek azonban egy még ősibb szóbeli hagyományból táplálkoznak, az árják kultúrájából, amelyek állítólag olyan indoeurópai törzsek voltak, akik az i. e. második évezredben törtek be Indiába. 3

14 32 A csakrák bölcsessége Az árjákról azt beszélik, hogy harci szekereken vonultak be Indiába, és a csakra szó eredeti jelentése, a kerék" a hódító árják járműveinek kerekére vonatkozott. (Szanszkritul helyesen írva a szó cakra, melyből az első hang cs".) A csakra szó egyben a nap metaforája is, mivel az égen végiggördülő hatalmas kerék olyan, mint a csakravartin, az árja szekérhajtó lángoló járműve. A kerék továbbá a végtelen időciklust, a kalacsakrát is jelképezi, ily módon a mennyek rendjét és egyensúlyát fejezi ki. A csakra további jelentése: a tantrikus hívők köre. Ügy szól a legenda, hogy a csakravartinok előtt egy ragyogó arany fénykorong haladt, olyasmi, mint a szentek glóriája, csak éppen ez a forgásban lévő kerék nem mögöttük, hanem előttük járt. (Csak nem egy nagy erejű harmadik csakráról van szó?) Az első csakravartin talán egy új kor előhírnöke volt, és előfordulhat, hogy épp ez az időszak felel meg az emberi történelem harmadik csakrakorszakának (lásd 13. fejezet: Evolúció). Azt mondják, Visnu isten leszállt a Földre, és négy kezében egy csakrát, egy lótuszvirágot, egy botot és egy kagylóhéjat tartott. 4 arra is utalhat, hogy a csakra egy diszkoszhoz hasonló fegyver volt. Ez A Védáknál későbbi alkotás, az Upanisadok bölcs tanításokat tartalmaz, melyek mesterről tanítványra szálltak. Az ún. fóga-upanisadok (i. e. 600 tájáról) tesz némi utalást a csakrákra, mint a tudatosság pszichikus központjaira, ahogy a később (i. e. 200 körül) keletkezett Patandzsali fóga-szutrák is. Ebből a hagyományból származik a jóga klasszikus nyolcszoros útja. 5 Ez a hagyomány rendkívül dualisztikus, az állítja, hogy a természet és a szellem elkülönülnek egymástól, és a megvilágosodáshoz vezető módszerként aszkétikus gyakorlatokat és ösztöneink elfojtását javasolja. Létezett egy nem dualisztikus beállítottságú tantrikus irányzat is, amely a csakrákat és a kundalinít a jóga filozófiájának szerves részeként fogta fel. A tantrikus tanítás India sok-sok spirituális tradíciójának szinkretikus ötvözete, mely az i. sz században tett szert népszerűségre az őt megelőző dualisztikus szemléletre adott reakcióként. A tantra azt javasolja, hogy váljunk részévé a világnak, ne különüljünk el tőle. Nyugaton elsősorban olyan szexuális irányzatként ismerik,

15 És a kerék forog 33 amely emelkedett módon fogja fel a nemiséget, és a testet a benne lakozó tudat megszentelt templomának tekinti. Azonban mindez csupán egy kis szelete egy átfogóbb filozófiának, amely a hatha és kundal- Lní jóga gyakorlatait elegyíti az istenségek - különösen a hindu istennők - tiszteletével, és egyesítő univerzális erőkre koncentrál. A tantra szó szerinti fordításban szövőszéket jelent, és lényege, hogy az elkülönülő szálakat" a teljesség szövetébe" dolgozza. így tehát a tantrikus hagyományból kinövő csakrarendszer a szellem és anyag, a test és a lélek, a maszkulin és feminin erők, a Menny és a Föld ellentéteit szövi össze egy sok filozófiai fonalból álló egységes bölcsességgé, melynek eredete még a Védáknál is régebbi szóbeli hagyományokig nyúlik vissza. A Nyugat a csakrákat leginkább egy angol úriember, Arthur Avalon fordításában ismerheti, aki a tantrikus szövegeket 1919-ben adta ki, The Serpent Power ( Kígyóerő") c. művében. 6 Az ebben található szövegek - a Szat-Csakra-Nirupana, melyet egy indiai pandit alkotott meg 1577-ben, illetve a Padaka-Pancsaka, mely a 10. században íródott -, a csakraközpontokat és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat mutatják be. Egy másik 10. századból származó mű is létezik, a Goraksasatakam, mely instrukciókat közöl a csakrameditáció elvégzéséhez. Ezek azok a szövegek, amelyek a csakrákról alkotott mai tudásunk alapját képezik. Az említett hagyományok hét fő csakrát ismernek, 7 amelyek a finomtestben találhatók, de áthatják a fizikai testet is. A finomtest egy nem fizikai jellegű pszichikai entitás, amely a fizikai test körül helyezkedik el. Minden élő teremtmény körül kimutatható, mint egy elektromágneses mező. Például a Kirlián-fényképezés segítségével megörökíthetjük az állatok és növények finomtestének sugárzását. Az aura - amely a finomtest külső kivetülése - úgy néz ki, mintha egy energiamező fénylene lágyan a fizikai test körül, s belsejében gyakran orsószerű rostokat lehet látni. A jóga pszichológiája szerint a finomtest öt, eltérő finomságú rétegre osztható, ezek az ún. kosák. s A test legbensejében a finom energiamező forgó korongnak (csakra) látszik. A csakrák az auramező pszichikai generátorai. Maga az aura a csakrák által létrehozott alapmintázatok, és a külső világ hatásainak találkozási pontjánál jelenik meg.

16 34 A csakrák bölcsessége A modern fiziológia nyelvére lefordítva: a hét csakra a hét fő, gerincből kilépő idegdúcnak felel meg (lásd az 1.3 ábrát a 35. oldalon). Az ősi szövegek két kisebb csakráról is említést tesznek, a szórna csakráról, mely közvetlenül a harmadik szem felett található, illetve az Anandakanda Lótuszról, mely a szívcsakrához tartozó Mennyei Kívánságfát (más néven Kalpataru, azaz Csodafa) is tartalmazza (további leírás a 220. oldalon). Egyes ezoterikus rendszerek kilenc vagy tizenkét csakráról beszélnek 9, mások, mint a Vadzsrajana buddhizmus csupán ötről. 10 Mivel a csakrák szó szerint energiaörvények, számuk végtelen lehet. Azonban az eredeti hét fő" csakra átfogó és elegáns rendszert alkot - olyat, amely logikusan kapcsolódik az idegdúcokhoz, így képes összekapcsolni a fizikai síkot a magasabb nem fizikai síkokkal. Az első hét csakra uralmának elsajátítása akár élethossznyi időt is igénybe vehet. Azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy először csak ezzel a hét, a testtel összeköttetésben álló központtal dolgozzon, és csak ezután kezdjen foglalkozni a bonyolultabb és homályosabb értelmű, testen kívüli rendszerekkel. Míg sok értelmezés azt sugallja, hogy az alsóbb csakrákat átugorva csak a magasabb, kiterjedtebb felső csakráknak szenteljünk figyelmet, én nem értek egyet ezzel a felfogással, és azt sem hiszem, hogy a tantrikus szövegek ezt kívánnák. Ez a nézet a történelemnek egy olyan időszakában terjedt el, amikor a nagy patriarchális vallások az elmét az anyag fölé helyezték, s tagadták, hogy lenne bármi spirituális a világi életben. Azonban ha alaposan áttanulmányozzuk a tantrikus tanításokat, látni fogjuk, hogy szó sincs az alsóbb csakrák elhanyagolásáról a felsőbbek kedvéért, csak egyfajta rétegződésről: minden felsőbb szint transzcendálja az alsóbbat, azaz magában foglalja, de egyben rá is épül. így azt mondhatjuk, hogy az alsóbb csakrák szolgáltatják a spirituális fejlődés alapzatát, éppen úgy, ahogy egy fa gyökerei: a gyökerek minél inkább lefelé törekszenek, a fa annál magasabbra nő. Nem segítjük a fa növekedését, ha kitépjük a gyökereit. Ezt a gondolatot a maga teljességében is megvizsgáljuk a következő fejezetben, az első csakra tárgyalása során.

17 Koronacsakra Agykéreg Cl-2 Homlokcsakra Fejverőéri fonat C3-7 Torokcsakra Garatfonat TI-5 Szívósakra Tüdő- és szívfonat T5-9 Köldökcsakra Napfonat (hasi idegközpont) T9-12 Hasi csakra Keresztcsonti fonat Ll-5 Gyökércsakra Farkcsonti fonat Sl-5 Gyökér-és hasi csakra 1.3. ÁBRA Ez az ábra a különböző csakrákhoz tartozó csigolyákat mutatja, a gerincvelői idegek alapján, melyek az adott idegdúcokat és különböző szerveket működtetik. Ha ezek a csigolyák olyan módon sérülnek, ami a gerincvelői idegeket is érinti, az a hozzá kapcsolódó csakrára is hatással van.

18 36 A csakrák bölcsessége Rendszerek más kultúrákból A hindu irodalmon kívül is sok metafizikus rendszer vázolta már fel az ember, a természet vagy a fizikai lét hét szintjét. A teozófusok például a teremtés hét kozmikus sugaráról és hét evolúciós fajról beszélnek. A keresztények hisznek a teremtés hét napjában, a hét szentségben, a hét pecsétben, a hét angyalban, a hét erényben, a hét halálos bűnben, sőt a Jelenések könyve 1. fejezetének 16. szakaszában talán még a hét csakráról is említés történik: jobb kezében hét csillagot tartott" (Jel 1,16)*. Carolyn Myss a csakrákat egyenesen a hét keresztény szentséggel hozza összefüggésbe. 11 A kabbalisztikus életfa, mely szintén a viselkedés és tudatosság tanulmányozásának rendszere, hét vízszintes szintet különböztet meg, melyet három függőleges pillér és tíz szefira egészít ki. A csakrarendszerhez hasonlóan az életfa is leírja a Földről a Mennybe vezető utat. Bár a kabbala és a csakrarendszer nem pontosan felelnek meg egymásnak, abban mégis jelentős párhuzamra lelhetünk kettejük között, hogy mindketten egyfajta, az anyagtól a magasabb rendű tudatosságig tartó evolúciós utat írnak le. 12 Kapcsoljuk össze a csakrarendszert a kabbalával, és vetítsük le a szefirákat a testre - ilyen módon két olyan ősi hagyományt hangolhatunk össze, amelyek egyébként is egy tőről fakadnak (lásd az 1.4. ábrát a 37. oldalon). A hetesség a mítosz és a vallás világán kívül is megtalálható. A szivárvány hét színből áll, a nyugati zene hétfokú, a hét hét napból áll, s sokan úgy hiszik, hogy a nagyobb életciklusok hét évet ölelnek át: a kisgyerekkor tart a születéstől hétéves korig, a kamaszkor tizennégytől huszonegy éves korig, majd ezt követi a felnőttkor. A Szaturnusz huszonnyolc év alatt tér vissza abba a helyzetbe, amelyet a születéskor foglalt el. A The Reflexive Universe ( A reflexív univerzum") c. könyvében Arthur Young egy hét szintből álló evolúciót ír le, 13 és a periódusos rendszer főcsoportja is hét periódusból, azaz vízszintes sorból áll. * Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája, - a ford.

19 1.4- ÁBRA A kabbalisztikus életfa. Láthatjuk a tíz szefirát (körök), a huszonkét ösvényt (a köröket összekötő vonalakat), a három függőleges pillért és a hét szintet (vízszintes vonalak).

20 38 A csakrák bölcsessége Több kultúra is tartalmaz utalásokat csakrákhoz hasonló energiaközpontokra vagy tudatszintekre, bár nem feltétlenül hetet tartanak ezekből számon. A kínaiaknál egy hatszintű rendszer jelenik meg: a Ji King hexagramokból áll, és a két kozmikus erőn, a jin és jang egyensúlyán alapul. Továbbá hat pár meridiánt (vezetéket) ismernek, amelyek az öt elemnek felelnek meg (tűz, föld, fém, víz és fa). Ami az energiaközpontokat illeti: a hopi indiánok és a tibetiek is úgy tartják, hogy vannak ilyenek az emberi testben. Nem merülhet fel sok kétség azzal kapcsolatban, hogy létezik egy alapvető kulcs, mely a fenti mítoszok és adatok közötti összefüggés megértéséhez az ajtót nyitja. Valahol el van rejtve egy kozmikus térkép, amely megmutatja az utat a tudatosság kalandorai számára. Korszakokon át szerte bolygónkon felbukkantak a térképhez vezető nyomok, de most végre eljött az ideje, hogy egymáshoz illesszük a kirakós játék darabjait, és végre megleljük a kiutat jelenlegi szorult helyzetünkből. Szerencsére manapság egyre több kutatás folyik a csakrák és a kundaliní energia létezésének bizonyítására. 14 Remélem, képes leszek ezeket olyan módon bemutatni könyvem lapjain, hogy világosak és érthetőek legyenek. Ennél is fontosabb azonban, hogy a rendszer elsősorban a személyes tapasztalatokon, és csak másodsorban a tudományos bizonyítékokon keresztül győzze meg az olvasót. A tudományos szempontok inkább az intellektust elégítik ki, míg konkrét használat során nem túl sok gyakorlati értékkel bírnak, mivel a csakrák belső, szubjektív tapasztalatok. A csakrák megismerése csupán egy állomás az utazás során; az igazi kihívás az, hogy meg kell tapasztalnunk őket. 15 Ahhoz, hogy megérthesse e legősibb, s egyben modern köntösbe öltöztetett rendszernek az erényeit, azt javaslom az olvasónak, hogy függessze fel az előítéleteit - persze csak azon keretek között, amelyeket még kényelmesnek talál -, aztán lovagolja meg a személyes tapasztalat misztikus főáramát, és keresse meg a saját igazságát. Ez se kíván nagyobb erőfeszítést, mint amire egy jó kalandregény vagy szerelmi történet olvasása közben hajlandóak vagyunk. Fogjuk fel úgy, hogy ez a könyv egyik kicsit mindkettő - kalandregény, melyben saját tuda-

21 És a kerék forog 39 tunk világában kalandozunk, és egyben szerelmi történet is: belső énünk és a minket körülvevő világegyetem között. A CSAKRÁK MŰKÖDÉSE Most, hogy áttekintettük a csakrarendszer történetét, vegyük alaposabb vizsgálat alá magukat a csakrákat, és azt, hogy hogyan fejtik ki erőteljes hatásukat a testre és a lélekre. Mint már korábban említettük, a szanszkrit csakra szó jelentése kerék" vagy korong", és a test és elme találkozási pontjára utal. A csakrákat lótuszoknak is nevezik, mondván, hogy a kibomló virágszirmok jelképezik a csakrák kinyílását. A szépséges lótuszvirág szent növénynek számít Indiában. A sárban virágzik, így azt szimbolizálja, hogy a primitív lény végül csodálatosan virágzó tudatossággá fejlődhet - ahogy az első csakra is a Földdel áll kapcsolatban, s végül egészen a fejen található koronacsakra ezerszirmú lótuszáig" emelkedik. Akárcsak a lótusznak, a csakráknak is vannak szirmaik", amelyek száma csakránként eltérő. Alulról fölfelé haladva: négy, hat, tíz, tizenhat, kettő és ezer sziromról beszélhetünk (lásd az 1.5. ábrát a 41. oldalon). Akárcsak a virágok, a csakrák is nyílnak és csukódnak, bimbóznak vagy elhervadnak, a hozzájuk tartozó tudatosság állapotától függően. A csakrák kapuk a dimenziók között, olyan központok, amelyen keresztül az egyik dimenzió - például az érzelem vagy a gondolkodás - kapcsolatba lép egy másik dimenzióval, például a fizikai testtel. A kapcsolat hatása azonban továbbgyűrűzik, befolyást gyakorol a más emberekkel szembeni viselkedésünkre, így egy újabb dimenzióba lép be: a kinti világban lezajló tevékenységeink dimenziójába. Vegyük példaképpen a félelem elnevezésű érzelmi élményt, mely az első csakra területére tartozik. A félelem sajátos módon nyilvánul meg a testünkben: összeszorul a gyomrunk, elakad a lélegzetünk, a hangunk remeg, a kezünk reszket. Ezek a testi jellemzők önbizalomhiányról árulkodnak a körülöttünk lévő világ kezelésére vonatkozóan,

22 40 A csakrák bölcsessége amelynek az a következménye, hogy mások is negatív módon viszonyulnak hozzánk, állandósítva félelmünket. Ez a félelem gyökerezhet egy feldolgozatlan gyermekkori traumában, amely még mindig irányítja viselkedésünket. A csakrákat alkalmazhatjuk arra, hogy kigyógyítsuk magunkat régi, korlátozó hiedelmeinkből, melyek megszállták testünket, lelkünket vagy a szokásainkat. A csakrák együtt egy függőleges oszlopot formálnak a gerincünk mentén, melynek neve szusumná. Ez az oszlop egy központi egyesítő csatorna, amely összeköti a csakrákat a különböző dimenziókkal (lásd az 1.6. ábrát a 42. oldalon). Képzeljük el úgy, mint egy autópályát, amelyen konténerekben energiát szállítanak, ahogy egy valódi, aszfalt autópályán is árucikkeket vagy nyersanyagokat szállítanak a gyártótól a fogyasztóig. Fogalmazhatunk úgy, hogy a szusumná pszichés energiát hoz a gyártótól" tiszta tudatosság (Isteni Elme, Isten, Istennő, Az Erő, Természet stb.) formájában a fogyasztónak, aki egy egyszerre szellemi és fizikai személy itt, a Föld bolygón. Tekinthetünk úgy is a csakrákra, mint az autópálya mentén található nagyvárosokra, melyek közül mindegyik egy meghatározott árucikk előállításáért felelős. Én azonban jobban szeretek úgy gondolni rájuk, mint a test templomának szentélyeire, amelyekben a tudatosság életadó ereje különböző szinteken összeadódik. A szusumná mellett, körül és rajta átvezető utazás során számos mellékutat is találunk, ilyenek például a meridiánok a kínai akupunktúrában vagy azok a finom energiacsatornák, melyeket a hinduk fedeztek fel a finomtestben: a nevük nádi (lásd az 1.7. ábrát a 44. oldalon). A nádikat felfoghatjuk úgy, mint egy kiegészítő csatornarendszert, a telefonhálózat, a gázvezetékek vagy folyóágyak mintájára: olyan különleges csatornákról van itt szó, amelyek egy meghatározott típusú energiát vagy anyagot szállítanak, bár mindegyik nádi ugyanazon az energiaörvényen halad keresztül. Ha kíváncsiak vagyunk a csakrák által keltett érzésekre, végezzük el az alábbi egyszerű gyakorlatot, amely segíthet megnyitni a kézcsakrákat, és ráhangolódni azok energiáira:

23 Hetedik csakra Hatodik csakra Ötödik csakra Negyedik csakra Harmadik csakra Második csakra Első csakra 1.5. ÁBRA A hét csakrát jelképező hét lótusz

24 1.6. ÁBRA A szusumná, az Idá és a Pingalá (Egyes szövegek szerint az Idá és a Pingalá a csakrák között, mások szerint a csakrákon keresztül halad. Megint mások úgy mutatják be, mint a bal és jobb orrlyuknál kezdődő, illetve végződő áramlatot.)

25 És a kerék forog 43 Nyújtsuk ki előre mindkét karunkat, a padlóval párhuzamosan, nyújtott könyökkel. Egyik kezünket fordítsuk tenyérrel lefelé, a másikat felfelé. Ezután gyors egymásutánban szorítsuk többször ökölbe őket, majd nyissuk ismét ki. Cseréljünk kéztartást, és ismételjük meg a gyakorlatot. Ezzel megnyitjuk a kéz csakráit. Ahhoz, hogy erezhessük energiáikat, nyissuk ki mindkét tenyerünket, és közelítsük őket lassan egymás felé, kb. 60 cm távolságról kezdve. Amikor kb. 10 cm-re van egymástól a két tenyér, finom energiagömböt fogunk érzékelni, mely - akár egy mágneses mező - a tenyerek között lebeg. Ha sikerül rákoncentrálnunk, észrevehetjük, hogy az energiagömb forog. Néhány pillanat múlva alábbhagy ez az érzet, de bármikor megismételhetjük, ha a fentiek alapján újra nyitjuk és zárjuk a tenyerünket. A testi szinten a csakrák az idegdúcoknak/idegfonatoknak (ezekben az idegi aktivitás foka igen magas) és az endokrin- (belső elválasztású hormon) rendszer mirigyeinek felelnek meg (lásd az 1.8. ábrát a 45. oldalon). Bár a csakrák és az idegi, valamint a belső elválasztású rendszer kölcsönösen függnek egymástól, nincs olyan része a fizikai testnek, amely egyértelműen a csakrák fizikai párja lenne, mivel az előbbiek kizárólag a finomtesthez tartoznak. Ennek ellenére a fizikai testre kifejtett hatásuk erős, mint azt bárki, aki már részesült kundaliní élményben, megmondhatja. Én úgy hiszem, hogy a csakrák hozzák létre a fizikai test formáját és viselkedését, ahogy az elme alakítja az érzéseinket. Egy túlfejlett köldökcsakra külső megjelenési formája a nagy, feszes has; egy blokkolt torokcsakra a merev vállban vagy fájós torokban ad hírt magáról; a gyökércsakra hibás kapcsolódása sovány lábat vagy beteg térdet eredményez. Ge-

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK

HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK TARTALOM ELŐSZÓ 5 A TANTRA ELVEI 7 1. A tompultság állapota (ksipta) 11 2. Az anyagi világhoz kötöttség állapota (múdha) 11 3. A nyugtalanság állapota (vjágra)

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben

Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben 1 Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben Név: Faragó István III. Évfolyam E-mail: fari33@freemail.hu Konzulens: Gánti Bence Budapest, 2010 2 Tartalom Bevezetés... 3 1 Integrál szemlélet... 4 1.1

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA NNCL2079-62Dv1.0 Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Tanmaya Honervogt: Reiki. Healing and karmony through the hands Gaia

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Kiadja: Tárogató Hangján nemzeti irodalmi portál http://tarogatohangjan.hu Minden jog fenntartva ISBN: Nyomdai előkészítési munkálatok: Nyomda: 2011.

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

T Á R H Á Z. Magyar Transzperszonális Egyesület

T Á R H Á Z. Magyar Transzperszonális Egyesület T Á R H Á Z 2006 Magyar Transzperszonális Egyesület Tartalom Beköszöntő... 3 Transzperszonális szemlélet Tamás Dorka: Rövid bevezető... 4 Transzperszonális pszichológia Valachiné Geréb Zsuzsanna: A transzperszonális

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 10. szám

újság VII. évfolyam, 10. szám újság VII. évfolyam, 10. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 Karma jóga beszámoló 3 Heves Gábor A zene jógája 5 Swami Sivananda Saraswati A könyörületesség 8 Swami Sivananda Saraswati Swami

Részletesebben

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Aryeh Kaplan Z S I D Ó M E D ITÁC I Ó G Y A K O R L A T I Ú T M U T A T Ó V I N C E K I A D Ó A fordítás alapjául szolgáló mû: Aryeh Kaplan: Jewish Meditation: a Practical Guide

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Nyíregyháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 I. fejezet 2 Bevezetés 2 Témaválasztás

Részletesebben

Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS

Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS Dr Doreen Virtue CSAKRA TISZTÍTÁS Spirituális képességeink felélesztése a gyógyítás és tudás érdekében Ha gondolatainkban a szeretet kapuja a legnagyobb szerepet, akkor, a csakrák tökéletesen egészségesen

Részletesebben

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár 2002 Tartalomjegyzék Kutatási program 1. Bevezetés 11 Hogy néz ki Jelen-lét

Részletesebben

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye...16 - apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú

Részletesebben

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november TARTALOM ELŐSZÓ... 3 BEVEZETÉS A FENG-SHUIBA... 4 A FENG-SHUI MÓDSZEREI... 21 EGY HÁZ ALAKJÁNAK HATÁSA... 37 A LAKÁS HELYISÉGEI... 54 PÉLDÁK LAKÁSOK FENG-SHUI ELRENDEZÉSÉRE... 71 MUNKAHELY... 90 PÉLDÁK

Részletesebben

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA A psziché a pszichológia tárgya, és egyszersmind szerencsétlen módon annak alanya is. 1 Így fogalmazott korunk egyik ismert pszichológusa. 2 E vélekedéssel összhangban

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

Küzdősport és pszichológia

Küzdősport és pszichológia Integrál Pszichológia szak Szakdolgozat Küzdősport és pszichológia Név: Nyilasy Péter E-mail: nyilasypeter@gmail.com Konzulens: Pecsenka Nóra Budapest, 2013 Tartalomjegyzék I Bevezetés...3 II Bevezetés

Részletesebben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben