MAGYAR POLGÁRMESTEREK VILÁGTALÁKOZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRMESTEREK VILÁGTALÁKOZÓJA 1996-2014"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRMESTEREK VILÁGTALÁKOZÓJA MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

2 Magyar Önkormányzatok Szövetsége AMagyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) megalakulását november 18-án határozta el 35 alapító önkormányzat, s 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy típustól függetlenül próbálja meg öszszefogni a magyar önkormányzatokat. Ennek szellemében végzi tevékenységeit 23 éve aktív szereplőként működve az önkormányzati érdekek érvényesítésében, törekedve a többi szövetséggel való együttes fellépésre, amely sajnos csak hézagosan valósul meg az önkormányzati szövetségekben megjelenő mindenkori politikai érdekek miatt. A szövetség elnöke Gémesi György, Gödöllő polgármestere, 1991 óta tölti be ezt a tisztséget. Szövetségünk négyévente választja tisztségviselőit. Legfőbb testülete a tagönkormányzatok képviselőiből álló, évente tartott Küldöttgyűlés. Köztes időszakban elnökségi és bizottsági ülések keretében jelenítik meg véleményüket a tagjaink. A több száz tagot számláló MÖSZ az egyetlen olyan önkormányzati szövetség hazánkban, amelynek a falvaktól, községektől a városokon át Budapest kerületeiből és a megyei önkormányzat részéről is vannak tagjai. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége hozta létre a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját 1996-ban annak érdekében, hogy valamennyi anyaországi és határon túli magyar településvezető számára legyen egy olyan nagyszabású szakmai rendezvény, ahol aktuális, legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdéskörökben tartott tanácskozás, plenáris- és szekcióülések keretében biztosított a lehetőség szakmai konzultációkra, kapcsolatok kialakítására, továbbfejlesztésére. Szövetségünk 2000-ben alapította a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat, ben pedig az Arany Pecsétgyűrűt, amelyet évente adományoz anyaországi és határon túli magyar polgármestereknek, településvezetői életpályájuk elismeréseként. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák és szemináriumok tartásával, képzésekkel járuljunk hozzá az ismeretek bővítéséhez, tagjaink hatékonyabb és eredményesebb munkájához. Szövetségünk alapítója a Magyar Polgármester című elektronikus szakfolyóiratnak (www.magyarpolgarmester.hu), amely az önkormányzatokkal kapcsolatos információkat közvetíti. Az Európai Unió hangsúlyozza a decentralizáció és szubszidiaritás elvét, a többszintű kormányzás alkalmazását, területi együttműködések szorgalmazását, a helyi önkormányzatokkal partnerségben dolgozva a célok meghatározásához és végrehajtásához. Ennek szellemében folytatja szövetségünk tevékenységét mind a hazai partnereinkkel, tagjainkkal együttműködve, mind pedig az EU intézményekkel, kiemelten a Régiók Bizottságával (CoR), amelynek ülésein a CoR tagjaként érvényesítjük az önkormányzati érdekeinket. Nemzetközi partnerségben együttműködünk az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), valamint az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával (CEMR). A Helyi Önkormányzati Charta alapelveit, értékeit is tiszteletben tartva fogalmazzuk meg önkormányzati álláspontjainkat, igényeinket a helyi közigazgatás továbbfejlesztése érdekében. Mindemellett a már kialakított és jól működő európai országok önkormányzati szövetségeivel és egyéb nem-kormányzati szervezetivel való kapcsolatot törekszünk továbbfejleszteni. Dr. Gémesi György elnök Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Fax : +36/ ; További információ: ww.moszlap.hu 2

3 Köszöntő Tisztelt Polgármesterek! Kedves Vendégek! MAGYAR POLGÁRMESTEREK VILÁGTALÁLKOZÓJA GÖDÖLLŐ, JÚNIUS Köszöntöm önöket a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozóján, a magyar önkormányzatiság legrangosabb ünnepén, amely közel két évtizede biztosít lehetőséget hazai és határon túli magyar polgármestereknek a találkozásra, tanácskozásra és tapasztalatcserére, a magyar-magyar párbeszéd elmélyítésére, testvérvárosi kapcsolatok létesítésére és ápolására, valamint határokon átnyúló együttműködések továbbfejlesztésére. A Világtalálkozók sajátos missziót töltenek be a polgármesterek életében. Egyszerre biztosítják a tájékozódás, a továbbképzés, a jó példák elsajátítása és a véleménynyilvánítás lehetőségét, valamint az együvé tartozás érzésének erősödését. A plenáris és szekcióülések témái mindig a településvezetőket leginkább foglalkoztató feladatok és problémák köré szerveződnek, a meghívott kormányzati szakpolitikusok pedig nemcsak az önkormányzati szférát érintő legfontosabb kormányzati célkitűzésekkel, törvényi változásokkal ismertetik meg a polgármestereket, de reflektálásra, illetve kérdések feltételére is lehetőséget biztosítanak számukra. A Világtalálkozókon elhangzottak, illetve a zárónyilatkozatok alapján pontosan nyomon követhető a magyar önkormányzatiság és közigazgatás története a rendszerváltozást követő évektől az EU-csatlakozáson át egészen napjainkig. Örömmel üdvözlöm, hogy az idei jubileumi találkozó a Visegrádi Négyek szekcióval bővült, amely újabb lehetőségeket biztosít a nemzetközi kapcsolatok szélesítésére, a cseh, a lengyel és a szlovák önkormányzati szövetségekkel, településekkel, városokkal való konzultációra, a jó gyakorlatok megismerésére, illetve az önkormányzati érdekek esetleges közös képviseletére az Európai Unión belül. Gratulálok a szervezőknek a találkozók megrendezéséért, Önöknek pedig további jó egészséget és sok sikert kívánok munkájukhoz! Dr. Paczolay Péter Alkotmánybíróság elnöke A Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója fővédnöke 3

4 Mostantól szélesebbre tárjuk az ablakot Gémesi György a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója történetéről és az új irányvonalról A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) idén tizedik alkalommal rendezi meg a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját Gödöllőn. A magyar önkormányzati szféra legrangosabb rendezvényének életre hívásáról, fontosabb céljairól, tapasztalatairól és a jövőben várható új irányokról Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, a MÖSZ elnökét kérdeztük. AMagyar Polgármesterek Világtalálkozója a magyar önkormányzatiság legnagyobb ünnepe. Elmondaná, hogyan fogalmazódott meg a rendezvény gondolata? 4 A MÖSZ elnöksége 1995-ben fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy a Magyarok Világszövetsége által szervezett Magyarok Világtalálkozójához hasonlóan rendezzünk mi is egy találkozót a Kárpát-medence magyar polgármestereinek. Célunk a szakmai segítség nyújtása, a magyar önkormányzatok közötti együttműködési lehetőségek szélesítése, illetve az anyaországi és a határainkon túli magyar települések közötti testvérvárosi kapcsolatok bővítése volt. Miután akkoriban még egyik érintett ország sem volt tagja az Európai Uniónak, és nem voltak egyszerűen átjárhatók a határok, a rendezvénynek hiánypótló szerepe volt. A terv megszületése után elkerékpároztam Gödöllő testvérvárosaiba, Beregszászra, Csíkszeredára, Dunaszerdahelyre és Zentára, konzultáltam a helyi polgármestertársakkal, és nekiláttunk az első találkozó megszervezésének. Nagyon fontosnak tartom a határon túli, magyar többségű településekkel való kapcsolattartást, amelyekből jelenleg is közel ezer van még a szomszédos országokban. Milyen koncepció alapján épül fel a találkozók programja? Az első Világtalálkozók 1996-ban és 1998-ban még hosszabbak voltak és több helyszínen zajlottak, azóta kétnaposak a rendezvények, amelyeket Gödöllőn tartunk. Az első nap a nyitó plenáris üléssel indul, ahol mindig az önkormányzatokat illető leglényegesebb politikai és gazdasági kérdések kerülnek terítékre, a másodikon határon túli problémák, az összefogás, az együttműködés lehetőségei vannak napirenden. A szekcióülések szakmai kérdések köré szerveződnek, mindig az éppen legaktuálisabb témában. Visszatérő témakör a településüzemeltetés, a vidékfejlesztés, a turizmus és a nemzetközi együttműködés. A találkozókat Önkormányzati Szakkiállítás egészíti ki. A szakmai rendezvények mellett mindig vannak olyan események is, amelyek alkalmat adnak a személyes kapcsolatok erősítésére. Ilyen például a Magyar Szabadság Napja ünnepi programjai, a polgármesterek kórusának koncertjei, vagy a magyar polgármesterek labdarúgó válogatottjának barátságos körmérkőzései. A csapatnak jómagam is a tagja vagyok, sosem felejtem el, amikor 2000-ben Puskás Öcsi bácsi végezte el a kezdőrúgást.

5 Szóba került a Magyar Szabadság Napja ünnepi programja, amely egy ideje szintén a Világtalálkozók részét képezi. Mesélne valamit erről a rendezvényről? Az utolsó szovjet csapatok június 19-én hagyták el a hazánkat. Ezt a napot a Parlament 2001-ben nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította. A Magyar Szabadság Napjáról minden évben egy nagyszabású kulturális program keretében emlékezünk meg Gödöllőn. Ezek a műsorok a magyar szabadság, függetlenség, szuverenitás kérdéséhez köthető témákat dolgoznak fel, lehetőség szerint történelmünk egy-egy meghatározó alakját, vagy olyan sorsfordító eseményét, emlékét idézve fel, akinek, vagy aminek az adott évben kerek évfordulója van. Volt már szó Trianonról, a Honfoglalásról, az 1848-as és az 1956-os forradalomról. Idén a Toldi című musical költeményt mutatjuk be az Alsópark szabadtéri színpadán. A találkozók egyik legszebb pillanata a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Polgármesteri Ezüstlánc, illetve Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű Díjának átadása. Kik és miért kaphatják meg ezeket a rangos kitüntetéseket? Az Ezüstlánc-díj a legrangosabb magyar polgármesteri elismerés, amit minden évben annak az anyaországi és határon túli magyar polgármesternek ítélünk oda, aki kimagasló tevékenységével nagyban hozzájárult a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályáját az önkormányzatok ügyének szentelte, illetve sokat tett a magyarság fennmaradásáért. A polgármesteri pecsétgyűrű szintén rangos elismerés, a kiváló szakmai munka és emberi helytállás jutalma, de míg az Ezüstlánc többnyire a sok cikluson keresztül bizonyított polgármesterek életműdíja, a Pecsétgyűrűvel az aktív, tevékeny, követendő példákat, extra teljesítményeket felmutató településvezetőket ismerjük el. A díjazottak személyéről egy kuratórium dönt a polgármesterek javaslatai, ajánlásai alapján. Mekkora érdeklődés kíséri a találkozókat? Milyen visszajelzéseket kap a résztvevőktől? Eleinte előfordult, hogy ezren is voltunk, az utóbbi időben körülbelül anyaországi és határon túli polgármester részvételével zajlanak a rendezvények. Ez az optimális létszám a konferencia-helyszínek és szálláshelyek kapacitása tekintetében is. A vendégektől csak pozitív visszajelzéseket kaptam, aki itt járt, még sosem ment el csalódottan. Nem egy olyan polgármester kollégáról tudok, aki minden eddigi találkozónkra eljött. Az idei a tizedik, jubileumi Világtalálkozó. Melyek lesznek a fő témái? Más lesz-e és ha igen, mennyiben lesz más, mint az eddigiek? A találkozó legfontosabb témái hazai viszonylatban az önkormányzatok hosszú távú gazdálkodása, a feladatfinanszírozás, a fenntartható fejlesztésekre fordítható források elosztása, illetve az önkormányzati érdekvédelem jövője lesz, tekintve, hogy októbertől nem lesznek polgármesterek a parlamentben. Nemzetközi téren a Multi Level Governments, vagyis a többszintű kormányzás, a központi, a regionális és a helyi szint közötti forrás- és feladatmegosztás egyensúlyának kérdését emelném ki. Vannak ugyanis olyan feladatok, amelyeket helyi szinten sokkal jobban, olcsóbban, hatékonyabban lehet elvégezni, nem is beszélve arról, hogy az állam is csak erős önkormányzatokkal együtt válhat igazán erőssé. Az eddigiekhez hasonlóan folytatódik majd a találkozó története vagy terveznek valamilyen változást a jövőben? A találkozók szerkezeti felépítésében továbbra sem lesz változás, a tematikában szeretnénk kicsit szélesebbre tárni az ablakot: a magyar-magyar kapcsolatokon túl szeretnénk az európai helyi- és regionális önkormányzati partnerséget, együttműködést is hangsúlyossá tenni, mert a környező országok ma már szinte kivétel nélkül az Európai Unió tagjai. A törekvés, hogy szeretnénk minél szélesebb körű párbeszédet teremteni, már az idei találkozón is tetten érhető lesz, hiszen meghívtuk a Visegrádi Országok önkormányzati szövetségeinek vezetőit, az Európai Unió Régiók Bizottsága EPP alelnökét, sőt az unió határain túlmutató kapcsolatteremtés jegyében Norvégia és Fehéroroszország nagykövetét is. 5

6 1996 Hat évvel a magyar önkormányzatiság reformja után Gödöllőn fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a magyar települések közötti kapcsolatokat polgármesteri szinten össze kellene fogni, s ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elhatározta a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának megszervezését. A cél egy olyan fórum megteremtése volt, ami összeköti a határon inneni és túli polgármestereket, s lehetőséget biztosít a legfontosabb problémák megvitatására, illetve a közös célok megfogalmazására. A szervezéshez együttműködő partnernek sikerült megnyerni a Magyarok Világszövetségét (MVSZ), amely széleskörű ismeretanyaghoz jutatta a rendezőket a határon túli településekkel kapcsolatban. A Magyar Polgármesterek I. Világtalálkozóját 1996 júniusában rendezték meg, Csoóri Sándornak, az MVSZ elnökének fővédnökségével. Az ötnapos eseménysorozat központi helyszíne Gödöllő volt, de mellette Csolnokon, Nyírbátorban, Bonyhádon, Csurgón, Pusztamérgesen, Lakitelken, Nagyhegyesen, Szarvason, illetve Budapesten is tartottak szekcióüléseket. A tartalmas programot az Országház megtekintése, valamint egy ópusztaszeri kirándulás is színesítette. A találkozó zárónapja egybeesett a Magyar Szabadság Napjával, így valamennyi résztvevő együtt ünnepelhette a nevezetes évfordulót. Az eseményről beszámolt valamennyi önkormányzati szakfolyóirat és a Magyar Televízió, a Magyar Rádió pedig rendszeres tudósításokat közölt a programokról. Az eseménysorozat résztvevői zárónyilatkozat elfogadásával határozták el, hogy a találkozót rendszeresen, kétévenként rendezik meg és hogy a szervezési feladatok végrehajtása, valamint a Világtalálkozón megfogalmazott célok elérése érdekében társadalmi szervezetet hoznak létre Magyar Polgármesterek Egyesülete (MPE) néven. Az 1996-ban megalakult MPE legfőbb célkitűzése az anyaországi és határon túli magyar települések közeledésének, a testvérvárosi kapcsolatok létrejöttének elősegítése volt. 6

7 AMagyar Polgármesterek II. Világtalálkozóját már a településvezetők által életre hívott Magyar Polgármesterek Egyesülete szervezte meg, ugyancsak Gödöllőn, 1998 márciusában. A résztvevők közel fele a határainkon túlról, főleg Erdélyből érkezett, de a vendégek között voltak kárpátaljai, szlovákiai, ausztriai, horvátországi, valamint vajdasági magyar településvezetők is. A Világtalálkozó fővédnöke George Pataki, New York Állam kormányzója volt, aki levélben köszöntötte a megjelenteket Az első Világtalálkozón szerzett tapasztalatok alapján a szervezők csökkentették a szekcióülések helyszíneinek számát, s azokat a rendezvény központjához közeli településeken, Budapesten és Turán tartották meg. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozású kérdéseiről a gödöllői művelődési központban, az oktatás, a kultúra és a nyelv aktuális kérdéseiről a Magyarok Világszövetsége budapesti székházában, míg az idegenforgalom és turisztika önkormányzatokat érintő feladatairól szintén a fővárosban, a Gellért Szállóban hallgathattak előadásokat az érdeklődők. A Világtalálkozó eseményei közül is kiemelkedő sikert aratott a kistelepülések és a magyar falu fennmaradásának lehetőségeiről szóló turai szekcióülés. A Magyar Polgármesterek Egyesülete kezdeményezte, hogy létrehozza határon túli választmányait, amelyek segítséget nyújtanak a találkozók szervezésében, illetve a határon túli polgármesterek tájékoztatásában. Ennek megfelelően 1999-ben Erdélyben, 2000-ben pedig Kárpátalján, Felvidéken és a Vajdaság án sikerült létrehozni a PME határon túli tagszervezeteit. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és az MPE 1998-ban döntött a Magyar Polgármester című önkormányzati szakfolyóirat megalapításáról is, amely a településeket érintő legfontosabb hírekről, pályázatokról, jogszabályi változásokról, illetve a szélesebb érdeklődésre számot tartó helyi kezdeményezésekről tájékoztatja a döntéshozókat. 7

8 2000 AMagyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának fővédnöki tisztét 2000-ben Orbán Viktor miniszterelnök vállalta magára, aki kifejezte nagyrabecsülését a rendezvény iránt. Az ebben az évben már csak egy helyszínen, Gödöllőn megrendezett találkozón a miniszterelnöki megnyitót követően Gémesi György polgármester, Pintér Sándor belügyminiszter, Martonyi János külügyminiszter és Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank Rt. vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet. Ezt követően a magyar államalapítás ezeréves évfordulójára emlékeztek a jelenlévők, majd a tízéves magyar önkormányzati rendszerről hangzott el előadás. A szekcióülések keretében a regionalizmusról és az önkormányzati társulásokról, a település- és térségfejlesztésről, a települések infrastrukturális ellátottságáról és fejlesztésének lehetőségeiről, valamint az idegenforgalomban és a turisztikában rejlő lehetőségekről tartottak előadásokat a területek neves hazai szakemberei. Ebben az évben alapította meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és az Magyar Polgármesterek Egyesülete a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat, amelyet minden évben annak az anyaországi és határon túli magyar polgármesternek ítélnek oda, aki kimagasló tevékenységével nagyban hozzájárult a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályáját az önkormányzatok ügyének szentelte vagy alkotásával hozzájárult a magyarság fennmaradásához, kultúrájának ápolásához. A díjat ötfős kuratórium adományozza, amelynek tagjait Magyar Önkormányzatok Szövetségének és a Magyar Polgármesterek Egyesületének elnöksége közösen kéri fel. A Polgármesteri Ezüstlánc Díjat adományozó kuratórium elnökének Sólyom Lászlót, az Alkotmánybíróság első elnökét választották. Tagjai: Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Kara Pál, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, Horváth Balázs, a rendszerváltozás első belügyminisztere, valamint Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank önkormányzati üzletágának vezetője voltak. 8

9 AMagyar Polgármesterek 2002 márciusában megrendezett IV. Világtalálkozóját Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság Elnöke, a találkozó fővédnöke nyitotta meg, majd Pázmány Péter Dunaszerdahely, illetve Mitnyan Gyögy Budapest Hegyvidék polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A szekcióüléseken az informatika, az ifjúság, a környezetvédelem, illetve a turisztika aktuális kérdései kerültek górcső alá, a záró plenáris ülésen pedig Matolcsy György gazdasági, Dávid Ibolya igazságügyi, és Boros Imre tárca nélküli miniszter tartottak előadásokat Matolcsy György többek között arról beszélt, hogy korábban a Kárpát-medence egységes gazdasági rendszerként funkcionált, s most újból célszerű egy szerves gazdasági egységet itt megteremteni, Dávid Ibolya pedig azt hangsúlyozta, hogy közös célunk az európai uniós tagság, amelyhez elengedhetetlen feltétel a tudatos polgárság léte, továbbá, hogy a vidéki életforma a tevékenységtől függetlenül polgári. A tanácskozás résztvevői zárónyilatkozatot fogadtak el, amely többek között leszögezi: az önkormányzás elve, teóriája gazdagodott, gyakorlata erősödött, intézményrendszere fejlődött, de feltárultak az előrelépés természetes és a működés során keletkezett akadályai is. Mindezekre tekintettel a résztvevők megállapították, hogy a jövőben az önkormányzati munka két legfontosabb pillére a konstruktív alkalmazkodás és a partnerség lesz. Az önkormányzatoknak kell sikerre vezetniük a helyi társadalmak modernizációját és polgárosodását, mert emeli ki a nyilatkozat csak ezen az úton valósítható meg emelkedésük, felzárkózásuk. A Magyar Polgármesterek IV. Világtalálkozóján került sor először a frissen alapított Polgármesteri Pecsétgyűrű Díjak átadására. Ezzel az elismeréssel szintén a magyar önkormányzatiság ügyéért kimagasló munkát végző településvezetőket jutalmazza a kitüntetések odaítéléséről határozó kuratórium. 9

10 2004 AMagyar Polgármesterek V. Világtalálkozóját Magyarország európai uniós csatlakozásának küszöbén, április 4-6-án rendezte meg Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete. A rendezvényen ahol többek között Mádl Ferenc köztársasági elnök, Lamperth Mónika belügyminiszter, Baráth Etele, a MEH államtitkára, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Tőkés László református püspök, illetve Gémesi György, Gödöllő polgármestere szólalt fel, illetve tartott előadást olyan nagy horderejű, közös érdeklődésre számot tartó kérdéskörök kerültek napirendre, amelyekkel az önkormányzatiság uniós közigazgatási térben való létét vizsgálták. A fórum résztvevői egyöntetűen megállapították: az önkormányzatokra is korszakos hatással lesz hazánk küszöbön álló európai uniós csatlakozása. Az EU-ban rejlő lehetőségeket ki kell aknázni, mert nemcsak adunk, hanem kapunk is értékeket. A szekcióülések témái a környezetvédelem, idegenforgalom-turisztika, Európai Unió, illetve önkormányzati lakásgazdálkodás voltak. Az idegenforgalom és a turisztika kérdéseiről többek között Körösvölgyi László, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója és Bátovszki György, a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület elnöke tartottak előadást, míg a környezetvédelmi szekció ülésén a legnagyobb érdeklődés a szaktárca vezetőjének, Persányi Miklósnak az előadását kísérte, aki a Nemzeti Környezetvédelmi Program főbb gondolatait és célkitűzéseit ismertette. A Polgármesteri Ezüstlánc és Arany Pecsétgyűrű Díjak átadása után Sólyom László, a díjakat odaítélő kuratórium elnöke egy új kitüntetés átadását jelentette be, melyet a díjazott magyarországi és a határokon túli önkormányzatokért végzett áldozatos munkájáért ítélt oda a kuratórium. Az ezüst életfát ábrázoló szobrot Gémesi György, a MÖSZ elnöke kapta. 10

11 AMagyar Polgármesterek VI. Világtalálkozóját eredetileg április 7-9-én tartották volna, de az országgyűlési választások miatt ez az időpont június re módosult, így az anyaországi és határon túli magyar polgármesterek találkozójának időpontja egybeesett az utolsó szovjet csapatok 1991-es kivonulása emlékét őrző Magyar Szabadság Napja megünneplésével, amelyet minden évben, június utolsó szombatján rendez meg Gödöllő városa. A szokatlan időpont ellenére ez a rendezvény is méltó volt a korábbi hagyományokhoz, hiszen olyan neves szaktekintélyek fogadták el a rendezők meghívását és tartottak előadást, mint Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, Lamperth Mónika belügyminiszter, Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Kovács Árpád az Állami Számvevőszék elnöke vagy Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere Az államhatalomban való részvétel az jelképes, a községi hatalomban a részvétel a valóságos, ott van a legfontosabb döntések színtere mondta el beszédében Sólyom László. Az igazi alkotmányos alap az önkormányzáshoz való jognak a feltétlen biztosítása, amely minden reformot túl kell, hogy éljen hangsúlyozta a köztársasági elnök. A plenáris ülésen 2006-ban is az önkormányzatokat leginkább érintő, aktuális kérdések kerültek terítékre. Egyebek mellett a küszöbön álló önkormányzati reform legfontosabb elemeiről, a tudás alapú társadalomról és gazdaságról, az önkormányzati ellenőrzés tapasztalatairól, valamint a határon túli magyar önkormányzatok európai uniós esélyeiről volt szó. A rendezvény keretében avatták fel Wass Albert gödöllői mellszobrát, illetve a Kárpát-medencei Nemzeti Együvé tartozás Parkját is. Az Önkormányzati Szakkiállítás és Vásár kínálatát a találkozó résztvevői immár negyedik alkalommal szemlélhették meg. 11

12 2008 AMagyar Polgármesterek VII. Világtalálkozója június 28-án, a Magyar Szabadság Napja ünnepi műsorával kezdődött a gödöllői Alsó parkban. A másnapi plenáris ülést Gémesi György, a MÖSZ elnöke nyitotta meg, majd Vízi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere tartottak előadásokat. Vízi E. Szilveszter beszédében kifejtette: Az Európai Unió lehetőséget ad a magyar nemzeti kultúra képviseletére, s ebben a képviseletben a polgármesterek fontos szerepet játszanak. Kósa Lajos szerint hazánk uniós szabályoknak való túlzott megfelelni akarása súlyos terhet ró az önkormányzatokra, amelyek számára az uniós pénzek nem pluszforrásokként jelentkeznek, csupán a hiányzó nemzeti forrásokat váltják ki. Az Önkormányzati Szakkiállítás megnyitója után három szekcióülés következett a Szent István Egyetem épületében, településüzemeltetés-településfejlesztés, önkormányzati reform, illetve a magyar nemzet esélyei a határnyitás után témakörökben. A szekcióüléseken olyan közismert szakértők tartottak előadásokat, mint Fazekas Sándor, a MÖSZ társelnöke, Szaló Péter, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere, Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára, Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke, illetve Szájer József, európai parlamenti képviselő. A másnapi, záró plenáris ülésen ismét számos fontos téma várta az egybegyűlteket, többek között Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, György Ervin, Kovászna megye prefektusa, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint Varga Mihály, az OGY Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki bizottságának elnöke előadásában. A találkozón természetesen kötetlenebb programok is várták a hazai és határon túli polgármestereket, egyebek mellett Sebestyén Márta népdalénekesnő koncertjét és a labdarúgó EB döntőjét tekinthették meg. 12

13 Gödöllő 2010-ben nyolcadik alkalommal adott otthont a magyar önkormányzatiság legnagyobb ünnepének, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának, amelyre félezer polgármester és önkormányzati szakember érkezett a Kárpát- medence minden tájáról. A június utolsó hétvégéjén rendezett eseményen Gémesi György, a MÖSZ elnöke és Sólyom László köztársasági elnök köszöntötték az egybegyűlteket, majd a két nap során többek között Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Sepsey Tamás, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese, valamint Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, a KDNP elnöke tartottak előadásokat A találkozó leginkább várt előadása Tállai András államtitkáré volt, aki az önkormányzati rendszer átalakításának programját ismertette a hallgatósággal, de nagy érdeklődés kísérte Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter beszámolóját is, aki a világtalálkozó Kistelepülések helyzete, fennmaradásának esélyei szekciójában gyakorlatias, gyorsan kivitelezhető intézkedéseket ígért a vidéken élők helyzetének javításáért. A világtalálkozó másik Bencsik János energiaügyi és otthonteremtési államtitkár vezette szekcióülésén a település-üzemeltetés aktuális problémái kerültek reflektorfénybe, különös tekintettel a korszerű, energiahatékony fejlesztésekre. A találkozó második napjának első előadását Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tartotta a határon átívelő fejlesztési, gazdasági, kulturális kapcsolatok erősítéséről, majd Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese a Kárpát-medencei önkormányzatok együttműködési lehetőségeiről beszélt. Szili Katalin országgyűlési képviselő, az Országgyűlés egykori elnöke, a határon átnyúló és határon túli együttműködési lehetőségekről tartott előadást, végül Duray Miklós, a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség (KÖTESZ) tiszteletbeli elnöke a szervezet tevékenységét ismertette. 13

14 2012 AMagyar Polgármesterek IX. Világtalálkozóját június án, új helyszínen, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában rendezte meg a MÖSZ. Az eseményt Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere nyitotta meg, majd Sólyom László, köztársasági elnök, az esemény fővédnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza elnöke és Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese mondott köszöntőt. Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati ügyekért felelős államtitkára az önkormányzati reform öt legfontosabb területéről az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozásáról, a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról, az önkormányzatok kötelezettségvállalási feltételeinek szigorításáról, illetve az új törvényességi felügyelet létrehozásáról és a feladatfinanszírozás bevezetéséről tartott előadást. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi államigazgatásért felelős államtitkára a közigazgatási rendszer átalakításáról beszélt, az átszervezés fő céljaként az állampolgárokkal való bizalmi viszony kialakítását nevezve meg. Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének új formáit ismertette, míg Sisák Imre, Pásztó polgármestere az önkormányzatok feladatfinanszírozásával kapcsolatos kételyeit osztotta meg a hallgatósággal. A szekcióülések témái a településüzemeltetés, a vidékfejlesztés-településfejlesztés valamint a nő, politika, hatalom voltak. A záró plenáris ülésén Regionális együttműködés és nemzeti összetartozás című beszédében Szili Katalin országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke az együttműködés és az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, Péter Ferenc, Szováta város polgármestere pedig Az állampolgársági törvény változásának hatása a magyarságtudatra címmel tartott előadást arról, hogy mit is jelent a magyar igazolvány használatának lehetősége az erdélyi magyarok számára. 14

15 Akik mindig itt voltak Számos olyan településvezetőt ismerünk, akik valamennyi világtalákozót megtisztelték jelenlétükkel. Közülük hárman mesélnek emlékeikről. Fábián Zsolt, MÖSZ A MÖSZ főtitkára, Fábián Zsolt aki Gödöllő korábbi alpolgármestereként nemcsak résztvevője, de szervezője és házigazdája is volt a világtalálkozóknak így emlékszik vissza az elmúlt évekre: A Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának gondolatát az 1990-es években az a felismerés hívta életre, hogy a trianoni határok által szétszabdalt magyarság polgármestereinek szükséges lenne egy olyan fórumot biztosítani, amelynek keretében találkozhatnak egymással, ismeretséget és testvértelepülési kapcsolatokat köthetnek, megvitathatnák közös gondjaikat, véleményt cserélhetnek, megismerhetik a legfontosabb magyar és európai politikai irányzatokat. A komoly politikai témák mellett volt lehetőség az ismerkedésre, a már kialakult kapcsolatok ápolására, kulturális együttműködések építésére. A polgármesterek az összetartozás szép jeleként, a gödöllői Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában felállított emlékdombhoz településükről egy-egy marék földet hoztak és helyeztek el. A rendszeresen megrendezett focitornákon a határokon túli polgármesterek csapatát az anyaországbeli polgármesterek fogadták, de a parlamenti válogatott is többször részt vett a tornákon, amelyeken neves sportszemélyiségek is pályára léptek. A 2000-ben, Vácszentlászlón megrendezett mérkőzésen a kezdőrúgást Puskás Öcsi végezte, de ott volt Hidegkúti Nándi is. Tilhof István, Mátyásdomb A Fejér megyei Mátyásdomb község első embere, Tilhof István szintén minden világtalálkozón részt vett, ahogyan Mátyásdomb is kezdetektől a Magyar Önkormányzatok Szövetségének tagja. Mint elmondta, számos polgármesterrel ismerkedett meg az elmúlt évek során, sőt Mátyásdomb egyik testvértelepülési kapcsolata is ennek a rendezvénynek köszönhető. Tilhof István ma is büszke arra a Polgármesteri Aranygyűrű-díjra, amit nyolc évvel ezelőtt kapott. Általában több Fejér megyei polgármesterrel együtt szokott a találkozóra utazni, az otthon maradottaknak pedig beszámolnak a rendezvényen hallottakról. Mátyásdomb polgármestere már nagyon várja a 10. világtalálkozót, reméli, hogy még sok ilyen rendezvényen ott lehet, s ezúton is szeretne köszönetet mondani a MÖSZ-nek és Gémesi Györgynek a találkozók megrendezéséért. Prozlik László, Gádoros A Békés megyei Gádoros nagyközség polgármestere, Prozlik László is minden alkalommal szívesen fogadja a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójára szóló meghívást, s örömmel látogat Gödöllőre. A rendezvényt hasznosnak és fontosnak tartja, mert ez az egyetlen olyan eseménysorozat, amelyet rendszeresen megrendeznek, és összehozza a hazai és határon túli magyar polgármestereket. A találkozók jó alkalmat jelentenek a tapasztalatcserére, szakmai konzultációkra, a kapcsolatok építésére és ápolására. Prozlik László véleménye szerint a világtalálkozó fontos esemény egy polgármester életében, hiszen itt az önkormányzatiság legaktuálisabb kérdései kerülnek napirendre, s új ötletekkel, információkkal gazdagodva térhetnek vissza településükre. Az idei Világtalálkozó különösen emlékezetes lesz Gádoros Polgármesterének, hiszen ő az Ezüstlánc-díj egyik várományosa. 15

16 A Polgármesteri Ezüstlánc Díj kitüntetettjei 2000 Hovánszki György Nyírlugos Szász Jenő Székelyudvarhely (Erdély, Románia) 2001 Szeifert Ferenc Berettyóújfalu Pázmány Péter Dunaszerdahely (Felvidék, Szlovákia) 2002 Fodor István Nemesvámos Baksa István Csongor (Kárpátalja, Ukrajna) 2003 Horváth Jenő Kapolcs Juhász Attila Zenta (Újvidék, Szerbia) 2004 Tóth István Tura Kettős László Kopács (Horvátország) 2005 Ács János Tapolca Tóth Ernő Nagyudvarnok (Felvidék, Szlovákia) 2006 Bencsik János Tatabánya Zachariás István Szepsi (Felvidék, Szlovákia) 2007 Samók Gyula Körösszakál Kvarda József Csenke (Felvidék, Szlovákia) 2008 Bátovszky György Csömör Szuhán András Bene (Kárpátalja, Ukrajna) 2009 Hoffman Pál Tököl Péter Ferenc Szováta (Erdély, Románia) 2010 Dr. Baranyai István Pusztaföldvár Bukovsky János Deáki (Felvidék, Szlovákia) 2011 Nagy Sándor Kistelek 2012 Bethlen Farkas Verőce Fenes Iván Bős (Felvidék, Szlovákia) 2013 Szalay Ferenc Szolnok 2014 Dr. Prozlik László Gádoros Ember Balázs Kisdobrony (Kárpátalja, Ukrajna) A Polgármesteri Pecsétgyűrűk jutalmazottai 2002 Baumgartner László - Kám Dr. Bóka István - Alsóörs Feigli Ferenc - Barcs Dr. Mitnyan György Budapest, XII. kerület Rusz Sándor Szentegyháza 2003 Borbély István Polgárdi Mecséri Lajos Sokorópátka Sütő László Marcali Csedő Csaba Csíkszereda (Erdély, Románia) 2004 Agg Sándor Pápakovácsi Babák Mihály Szarvas Kálmán Lajos Etyek Tarlós István Budapest, III. kerület Kvarda József Csenge (Felvidék, Szlovákia) 2005 Dr. Basa Antal Galgahévíz Létai Zoltán Élesd (Erdély, Románia) 2006 Kovács Sándor Vácszentlászló Nagy Imre Eger Tilhoff István Mátyásdomb Kerekes Péter Homoródszentmárton (Erdély, Románia) Kovács Zoltán Érmihályfalva (Erdély, Románia) 2007 Fáki László Szigethalom Horváth István Tác Takáts Gyula Villány 2008 Hajdu László Budapest, XV. Kerület Sóvágó László Hajdúszoboszló Vitályos Barna Hegyközcsatár (Erdély, Románia) 2009 Remitzky Zoltán Szob Kész Elemér Kígyós (Kárpátalja, Ukrajna) 2010 Dr. Dénes Tibor Sárvár Dr. Hajasné Banos Márta Kozárd Kaszai János Vésztő Olajos Mihály Szentpéterszeg 2011 György Istvánt Budapest (főpolgármester-helyettes) Lehóczki István Emőd 2012 Boldog István Kétpó Buzás Péter Makó Gajdos István Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna) 2013 Kazinczi István Tiszatenyő Mondok József Izsák 2014 Dr. Nagy Gábor Tamás Budapest, I. kerület Berencsi Béla Ibrány Zagyi István Détér (Felvidék, Szlovákia) 16

17 17

18 MAGYAR POLGÁRMESTEREK X. VILÁGTALÁLKOZÓJA GÖDÖLLŐ június Június 28. (szombat) Szinkrontolmácsolás egész nap a Lovarda teremben magyar cseh és szlovák nyelven magyar lengyel nyelven 9.00 Regisztráció (büfé) Királyi Kastély, Lovarda előtt V. Kapu Bejárat NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS Bács Ferenc Jászai-díjas érdemes művész, kiváló művész Gödöllői Királyi Kastély Lovarda terem (Önkormányzati Szakkiállítás párhuzamosan a Lovarda udvarában) Varga Mihály (felkérés alatt) Miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Sisák Imre Pásztó város polgármestere Polgármesteri Ezüstlánc díjak átadása: Dr. Prozlik László, Gádoros polgármestere Ember Balázs, Kisdobrony polgármestere (Kárpátalja) Molnár András Kossuth-díjas operaénekes, az Operaház örökös tagja Ebéd Művészetek Háza Konferencia terem és kerthelyiség (A kastéllyal szemben) Köszöntő Dr. Gémesi György MÖSZ elnök, Gödöllő város polgármestere Előadások Kementzey Ferenc Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese Frank Spengler Konrad-Adenauer-Stiftung Magyarországi Képviselet vezetője Dr. Paczolay Péter Alkotmánybíróság elnöke Kelemen Hunor Miniszterelnök-helyettes Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Pogácsás Tibor Önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium Az ÁSZ szerepe az önkormányzatok ellenőrzésében Dr. Benedek Mária Felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék Konferenciák/Szekcióülések Szekció elnök: Szekció titkár: Köszöntő: Előadások: Konferencia/Szekció (Lovarda terem) V4 Önkormányzati Szövetségek és V4 Testvérvárosok Találkozója Demokrácia határok nélkül hazai, határon túli és V4 települések tapasztalatcseréje, közös együttműködési lehetőségek Hámori György, Kapuvár polgármestere dr. Szabó Hajnalka, EU szakértő H.E. Helena Bambasová, nagykövet, Cseh Köztársaság Nagykövetsége H.E. Rastislav Káčer, nagykövet, Szlovák Köztársaság Nagykövetsége Szabó István Lőrinc, V4 közlekedési és energetikaikoordinátor, Külgazdasági és Külügyminisztérium Dan Jiránek, a Cseh Városok és Önkormányzatok Szövetsége elnöke Piotr Glowski, a Lengyel Városok Szövetsége (ZMP) elnöke, Pila polgármestere Mrs. Ing. Marie Fomiczewová, Jeseník polgármestere 18

19 Szekció elnök: Szekció titkár: Témakörök: Előadások: Szekció elnök: Szekció titkár: Előadások: Daniel Lorinc, Szlovák Városok és Önkormányzatok Szövetsége, Kladzany polgármestere Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere Hámori György, Kapuvár polgármestere Ing. Štefan Daško, Ilava polgármestere, Szlovákia Andrzej Czernecki, Jaslo polgármestere, Lengyelország Velényi Réka, az Európa a polgárokért program koordinátora, Tempus Közalapítvány Horváth Gergely vezérigazgató-helyettes, Magyar Turizmus Zrt. Konferencia/Szekció (Szekció terem I.) Települések fenntarthatósága Eszes Béla, Jánoshida polgármestere Pelyhe József, MÖSZ titkár Közfoglalkoztatás (jó gyakorlat, polgármester); közbiztonság javítása; turizmus; elektronikus önkormányzás; élhető város, közterületek Hegyi Győző, Egerág polgármester Szedlár János, Encsencs polgármestere Majoros István, vezérigazgató, New Energy Investment Hungary Zrt. Klein Tibor, kereskedelmi vezető, S-Tér Kft. Bakos Ilona, az Öko Water Kft. képviseletében Kovásznai Szász Gergely, műszaki vezető, Iszapfaló Kft. Kistamás Péter, kiemelt ügyfélkezelő, Profirent Gépkölcsönző Kft. Barabás Árpád, ügyvezető-tulajdonos, Barabás Téglakő Kft. Konferencia/Szekció (Szekció terem II.) Településüzemeltetés, közszolgáltatás, energiapolitika és környezetvédelem Schmidt Jenő, TÖOSZ elnöke, Tab polgármestere Dr. Fábián Zsolt, MÖSZ főtitkár Gyenes Szilárd, Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója Ambrus Gyöngyi, Kistokaj község polgármestere Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere Bárány Attila, értékesítési üzletágvezető, Robert Bosch Kft. Bárány Attila, a Galax Kft. képviseletében Dr. Geiger András, termékfejlesztő mérnök, MOL Nyrt. Hoffmann Péter, cégvezető, Hofeka Kft. Németh Attila, ügyvezető, Hofeka Kft. Balázsi Csaba, osztályvezető, ELMÜ-ÉMÁSZ Czinger Erik, képviselő, Meva-Hu Kft Vacsora Királyi Kastély Magyar Szabadság Napja ünnepi műsora Toldi musical költemény / az ExperiDance Produkció Tánckara és az Isterfilm művészei előadásában. Helyszín: Alsópark, Gödöllő június 29. (vasárnap) Szinkrontolmácsolás: angol-magyar nyelven ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS Nemzetközi kapcsolatok jelentősége Vendégek érkezése (büfé, kávé) Királyi Kastély, Lovarda terem V. Kapu Bejárat Megnyitó Dr. Gémesi György MÖSZ elnök, Gödöllő város polgármestere Mikola István Biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium Markkula Markku 1. Alelnök EPP Európai Unió Régiók Bizottsága H.E. Tove Skarstein Nagykövet, Norvég Királyi Nagykövetség H. E. Aliaksandr Khainouski Nagykövet, Belarusz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Zárónyilatkozat Polgármesteri Aranygyűrűk átadása: Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere Berencsi Béla, Ibrány polgármestere Zagyi István, Détér (Felvidék) polgármestere Jubileumi köszöntések ( ) Talamba, Fricska és a Cimbaliband közös műsora Összegzés, Zárszó Dr. Gémesi György, MÖSZ elnök Ebéd Művészetek Háza - Konferencia terem és kerthelyiség 19

20 A Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának kiemelt támogatója A Világtalálkozó támogatói New Energy Investment Hungary Zrt.

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának,

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának, XXIII. évf. 24. szám 2014. július 1. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Nagy sikert aratott a POSZT-on a Club Színház Svejk előadása, amit nemrég láthatott a gödöllői

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Száz új munkahely Szigetváron

Száz új munkahely Szigetváron Száz új munkahely Szigetváron A 2013-as piacnyitásra készülő Magyar Posta az országos logisztikai hálózatának részeként videokódoló üzemet létesített Szigetváron. A közel 170 millió forintos beruházás

Részletesebben

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL A Rákóczi Szövetség Lapja NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL Majk Sátoraljaújhely Gloria Victis Lédec Kassa Komárom Baja Budapest Szentendre Esztergom Gyõr Tarpa Oroszlány 21. évfolyam 3. szám 2011. november

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember részvételével zajlott

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Volt sütnivalójuk Baján SIKER A IV. BÁCSKAI HURKA- ÉS KOLBÁSZFESZTIVÁLON

Volt sütnivalójuk Baján SIKER A IV. BÁCSKAI HURKA- ÉS KOLBÁSZFESZTIVÁLON 2011. február Március 15. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat központi ünnepsége Volt sütnivalójuk Baján SIKER A IV. BÁCSKAI HURKA- ÉS KOLBÁSZFESZTIVÁLON Nem csak Bajáról, hanem hét környékbeli településről

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 14. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 14. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 5 Ülésezett a MÁÉRT szórvány szakbizottsága Kire célzott Kövér László? Erdély... 6 Makfalvi Székely Majális - megalakult

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

ÖNkormányzat. Isztambul és London között félúton. A TÖOSZ április 24-én, Lajosmizsén rendezi küldöttgyűlését

ÖNkormányzat. Isztambul és London között félúton. A TÖOSZ április 24-én, Lajosmizsén rendezi küldöttgyűlését ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. első negyedév A TÖOSZ folyóirata Isztambul és London között félúton A TÖOSZ április 24-én, Lajosmizsén rendezi küldöttgyűlését Tavaszi ajánlat! Beton köztéri bútorok A

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért Polgárőr Magazin 2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért TARTALOM Sikerek után is lendületben....... 4. oldal Sárfi Éva az idén is bizonyított...... 6.

Részletesebben

megyei önkormányzat történetének legnagyobb beruházása a megye többmint

megyei önkormányzat történetének legnagyobb beruházása a megye többmint 2011. december A közgyűlés utolsó ajándéka a megyének Félidőben a GyóGyintézeti Központ építése Fésüs Éva: Álmodik a fenyőfácska Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn. Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep

Részletesebben

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal)

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 6. szám 2010. június a TÖOSZ folyóirata Árvízi testvérvárosok Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) SZENTENDRE SZENDRŐ Segítsünk Felelősséggel

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI A Magyar Televízió Nemzetiségi Szerkesztõségének köszöntése...

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006.

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 353 Vékás János Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 2006. január 1. Magyarországon hatályba lépett az állampolgársági törvény

Részletesebben

Atomerőmû. Paksra látogatott a Második Nukleáris Fórum delegációja. Mérnöki kamarai ülés az erőműben

Atomerőmû. Paksra látogatott a Második Nukleáris Fórum delegációja. Mérnöki kamarai ülés az erőműben Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 3. 4. 10. szám Paksra látogatott a Második Nukleáris Fórum delegációja 2013. október március április fotó: Bodajki Ákos Hat országból érkeztek szakemberek Paksra a Második Nukleáris

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Starthelyzet A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három területen nyílik lehetősége pályázni: Helyi önkormányzati

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8.

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8. 2006. évi NAPLÓ Január 2. Halzl József találkozott Vincze Lászlóval, a Magyar Nemzet újságírójával és részletesen tájékoztatta a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról. Január 3. Ugron Gáspár találkozott

Részletesebben