M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) szak február 4.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1.* Írjon a személyek neve mellé egy-egy /1-1/ jelentıs 6 pont tevékenységet röviden! Pinel: - a humanista szemlélető pszichiátria egyik alapítója - kiszabadította a börtönökbıl az elmebetegeket Bleuer: - a szkizofrénia tüneteinek, lefolyásának leírója Kretschmer: - a testalkat és a karakter összefüggéseinek leírója Cerletti-Bini: - az elektrosokk terápia bevezetıi S. Freud: - a pszichoanalízis atyja C. Rogers: - a személyközpontú pszichoterápia megalkotója 2.* Sorolja fel a depresszió kezelésének lehetséges módjait! 7 pont Írjon hetet /7/! - antidepresszánsok adása - szorongáscsökkentık (anxiolitikumok) adása - alvásmegvonás - fényterápia - ECT-kezelés (súlyos depresszióban) - pszcihoterápia (fıleg a kognitív terápia) - szocioterápia (fıleg a mozgásterápiák) - periodikusan jelentkezı mániás-depressziós formánál profilaktikus terápiaként Lítium

4 4 3.* Nevezze meg az alkohol okozta személyiségkárosodás 3 pont tüneteit! Írjon hat /6/ jellemzıt! - fokozatosan elırehaladó, krónikus pszichés károsodás, mely a személyiség minden összetevıjét érinti - agresszív magatartás - hangulati hullámzás - felszínes érzelmek - moralitás, felelısségérzet csökkenése - ítélıképesség gyengülése, gyanakvó magatartás - társas kapcsolati zavarok, elmagányosodás - intellektuális hanyatlás (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 4. Jellemezze röviden a szkizofrénia alábbi típusait! 6 pont Kataton típus: Pszichomotoros tünetek a betegség fı jellemzıi: bizarr vagy sztereotíp mimika és testmozgás, stupor vagy pszichomotoros nyugtalanság. Hebefrén típus: Fiatal korban kezdıdik, a gondolkodás inkoherenciája és súlyos affektív károsodás a vezetı tünet. Paranoid típus: Üldöztetéses, bizarr vagy grandiózus téves gondolkodás és hallucinációk jellemzıek. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

5 5 5. Nevezze meg a malignus neuroleptikus szindróma fı 4 pont tüneteit! - izommerevség (ennek következtében rigorózus testtartás, járászavar stb.) - magas láz - delírium (az összes deliráns jellemzıkkel) - súlyos vegetatív instabilitás 6.* Sorolja fel az EEG vizsgálat indikációit a pszichiátriai 2 pont betegellátásban! Írjon négyet /4/! - epilepszia fennállása vagy gyanúja - zavart állapotok - toxikus állapotok - a tüneti kép organikus vagy funkcionális eredetének eldöntése - EEG-eltéréssel járó kórfolyamatok követése - gyógyszerhatás követése - a tudati állapot váltakozása (fluktuálása) (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 7.* Írjon hat /6/ példát arra, hogy a betegmegfigyelés során 6 pont milyen jeleket kell észlelnie a pszichiátriai betegnél! - hirtelen hangulati változás - a járás, beszéd változása - a látogatás, telefonok hatása a betegre - a gyógyszerbevétel körülményei - a hallucinációra utaló jelek - a beteg hangulatát befolyásoló tényezık - a betegtársakkal való kapcsolat - a személyzettel való kapcsolat - alvás, alvászavarok - a szorongás jelei

6 6 8.* Állapítsa meg az ápolási diagnózisokat az alábbi 6 pont esetleírás alapján! 21 éves lány a kórház sebészetérıl kerül át a pszichiátriai osztályra, anamnézise alapján két nappal ezelıtt mindkét csuklóját pengével több helyen megvágta. Édesanyja észrevette, ı hívott mentıt. A lány elmondása szerint évek óta szed gyógyszereket és ezekre alkoholt iszik, de néhány hónapja már kipróbálta a heroint is, amihez azonban nem tud rendszeresen hozzájutni és ilyenkor nagyon szenved. Az öngyilkossággal ennek akart véget vetni, de egyébként sincs sok értelme az életének. Szüleivel a kapcsolata megromlott, mert az iskolát otthagyta. Munkahelye nincs és a lakásból több tárgyat/dolgot eladott már. A beteg leromlott szomatikus állapotban van, izzad, hányingerrıl, szédülésrıl panaszkodik, nyugtalan. Ápolási diagnózisok: (Írjon hatot /6/!) - autoagresszió (szuicid-veszély) a kilátástalanság és a rossz közérzet miatt - testi elhanyagoltság a külleme iránt elvesztett érdeklıdés következtében - gyógyszer illegális beszerzésének kockázata az elvonási tünetek jelentkezése miatt - a társas kapcsolatok zavara a szociális normák károsodása miatt - szökésveszély az elégtelen együttmőködés következtében - társadalmi elszigetelıdés zavara a munka és a család elvesztésének következtében - HIV, hepatitis és egyéb fertızés átvitelének kockázata a drogos életvitel következtében - fertızésveszély a sérülés miatt 9.* Fogalmazzon meg az elsıdleges prevenciós lehetıségek 3 pont közül hatot /6/ a pszichiátria területén! - megbízható adatszolgáltatás, epidemiológiai vizsgálatok - bizonyos betegségek szőrése, kromoszóma vizsgálatok - genetikai tanácsadás - házassági és családtervezési tanácsadás - a deviáns magatartási formák (alkohol, drog) elleni küzdelem - veszélyhelyzetek felismerése - felvilágosítás a pszichiátriai betegségek tekintetében (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

7 7 10.* Rendeljen ápolási célokat az alábbi ápolási diagnózisok 3 pont mellé delíriumban szenvedı beteg esetében! Sérülés kockázata a hallucinációk és a zavartság miatt - a beteg és környezetének megóvása - sérülés megelızése A keringés-összeomlás veszélye az anyagcserezavar miatt - az állapotromlás megelızése - anyagcserezavar megelızése/rendezése Konfliktusveszély a környezettel az agitált és zavart állapot miatt - a konfliktusok megelızése - agitált és zavart állapot megelızése 11.* Tervezze meg az ápolási feladatokat depresszióban 6 pont szenvedı beteg esetében, az alábbi ápolási diagnózisok figyelembevételével! Motoros inaktivitásból adódó immobilitási szindróma kialakulásának kockázata Ápolási tevékenység terve: (Írjon hármat /3/!) - biztosítani a körülményeket, hogy a beteg vegyen részt a reggeli tornán - biztosítani a körülményeket, hogy a csoportfoglalkozásokon megjelenjen - mozgással járó feladatokkal kell megbízni - a gyógyszerhatás figyelemmel kísérése A bizalom elvesztése a gyógyító személyzet iránt a lassan kialakuló gyógyszerhatás miatt Ápolási tevékenység terve: (Írjon hármat /3/!) - elmagyarázni a betegnek a gyógyszerek lassú hatását - apró javulásokat visszajelezni a betegnek - a páciens kétségeit figyelemmel meghallgatni, nem bagatellizálni - csoportba való bevonás (a másik beteg gyógyulását láttatni)

8 8 12. Nevezze meg az alábbi gyógyszercsoportokba tartozó 4 pont gyógyszerek alkalmazása esetén szükséges laboratóriumi vizsgálatokat! 1. anxiolitikumok (benzodiazepin típus): májfunkciós vizsgálatok 2. antipszichotikumok (Leponex): vérkép (fehérvérsejtszám) 3. antikonvulzív szerek (Tegretol): vérkép, májfunkciós vizsgálatok 4. lítium: gyógyszerszint ellenırzés 13.* Soroljon fel tíz /10/ betegséget, vagy állapotot, melyek 5 pont fennállása esetén fokozott az öngyilkosság veszélye! - krónikus betegségek - krízisállapotok - tartós fájdalom - szenvedély-betegségek - tartós feszültséggel járó élethelyzetek - kritikus életkorok (serdülıkor, menopausa, öregkor) - testi fogyatékosság - depresszió - szkizofrénia - pszichotikus állapot (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 14. Nevezze meg a krízisállapot négy /4/ szakaszát! 4 pont - a sokk állapota - reaktív fázis (lelki fájdalom szakasza) - türelmetlenség, csalódás idıszaka - újraorientálódás

9 9 15. Rendezze az alább felsorolt tevékenységeket az 6 pont egészségvédelem prevenciós szintjének megfelelıen! 1. felvilágosítás 2. gyógyszeres kezelés 3. védıoltások 4. utókezelés 5. egészséges életre nevelés 6. szőrıvizsgálatok 7. krízisintervenció 8. rehabilitáció 9. önsegítı klubok mőködtetése 10. korai felismerés 11. tanácsadás 12. gondozás Primér prevenció (elsıdleges megelızés): 1, 5, 6, 11 Szekundér prevenció: 2, 3, 7, 10 Tercier prevenció: 4, 8, 9, 12 (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 16. Húzza alá az igaz állításokat az alábbiak közül! 3 pont - A kommunikációban a reciprocitás azt jelenti, hogy az emberek mindig reagálnak egymásra. - Kommunikáció az adó és a vevı között történik. - Egy telefonbeszélgetés is közvetít nonverbális üzeneteket. - A horizontális kommunikáció az, amikor a két partner szemben ül egymással. - A függıleges (vertikális) kommunikációt a párbeszéd jellemzi. (Csak a három helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!)

10 10 17.* Fogalmazza meg a munkaterápia jelentıségét! 3 pont A munkaterápia a szocioterápia azon módszere, melyben a munkatevékenységet használjuk fel a gyógyítás céljául eszközként. Ez az eszköz az egész személyiséget érinti, maga a beteg állítja elı saját gyógyulásának eszközét, aktivitást igényel tıle, értéket hoz létre, nem pedig elfogyaszt. A munkaterápia tehát elıször is terápia, nem pedig munka. 18. Határozza meg a csoportkohézió fogalmát! 1 pont A csoport tagjai között kialakult összetartozás érzése, a Mi tudat kialakulása. 19. Írja le, hogyan hat a metakommunikáció a kommuniká- 3 pont cióra! - erısítheti - gyengítheti - tagadhatja 20.* Sorolja fel a segítı beszélgetés Carl Rogers szerinti 3 pont alapelveit! - feltétel nélküli elfogadás - empátia - kongruens viselkedés

11 11 21.* Ismertesse a szocioterápiák általános lélektani hatásait! 5 pont Írjon ötöt /5/! - aktivizálja a beteget - érzelmeket kelt - fejleszti a kommunikációs készségeket - javítja a kapcsolatteremtı képességet - segíti az alkalmazkodást, a beilleszkedést a társas környezetbe - új szokások kialakításával rendezettebbé teszi a viselkedést - sikerélményt nyújt, erısíti az önbizalmat 22.* Soroljon fel a drámaterápiák gyógyító hatásai közül 5 pont ötöt /5/! - a játékos jelleg örömforrást jelenthet - gyakoroltatja a mozgást (ritmus harmónia) - összehangolja a beszéd, a mondanivaló és a cselekvés dinamikáját - lehetıséget nyújt a szociális szerepek gyakorlására - gyakoroltatja a kommunikáció különféle módjait a fantáziában és a valóságban - közös szociális élményt nyújt - módot ad a siker megélésére (önbizalom erısödik) 23.* Írja le a pszichoterápiás és a szocioterápiás csoport 4 pont hatásának lényegét! A pszichoterápiás csoport: a csoport dinamikáját használja fel a személyiségen belüli és a személyek közti rendellenességek (kóros viselkedés) befolyásolására A szocioterápiás csoport: valamilyen társadalmi jelenséget (pl.: munka, kulturális tevékenységek) használ a magatartás pozitív befolyásolására, ami az átélés által interiorizálódik és a személyiség újraszervezıdésének folyamatát indítja meg. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

12 Fogalmazza meg az alábbi pszichoterápiás módszerek 2 pont lényegét! kognitív terápia: Megtanítja a beteget új utat találni a kóros gondolkodási sémáinak megváltoztatásához, hogy a valóságot kevésbé torzítottan értékelje. családterápia: A beteget érintı, világosan megfogalmazott problémák megoldásába bevonják a családtagokat is. A problémák meghatározására, feloldására törekszik a pártatlanság megtartása mellett.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra?

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra? Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a pszichiátriai rehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben