M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) szak május 21.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1.* Nevezze meg a szkizofrénia tüneteit az alábbi 6 pont csoportosítás szerint! Írjon hat-hat /6-6/ tünetet! Pozitív tünetek: - hallucinációk - téves eszmék - deperszonalizáció - derealizáció - bizarr magatartás - befolyásoltság érzés - a gondolkodásban logikátlanság, inkoherencia, célképzettévesztés Negatív tünetek: - érzelmi elsivárosodás - a mimika szegényessé válása - indítékszegénység - gondolati elakadások - anhedonia - a szexuális tevékenység csökkenése - a gondolkodás és beszéd elszegényedése - a figyelem károsodása (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 2. Párosítsa az alábbi ingerületátvivı anyagok transz- 5 pont missziós zavarait a rájuk jellemzı betegségekkel! 1. acetilkolin-csökkenés a. szkizofrénia 2. noradrenalin-túlsúly b. Alzheimer-kór 3. dopamin-túlsúly c. depresszió 4. szerotonin-túlsúly d. mánia 5. glutaminsav-túlsúly e. szorongás 1.- d ; 2.- c ; 3.- a ; 4.- e ; 5.- b

4 4 3. Húzza alá az alábbi felsorolásban azokat a tüneteket, 3 pont amelyek a relaxált ECT (Elektrokonvulzív terápia) kezelés mellékhatásai (szövıdményei) lehetnek! - hallucináció - tardív diszkinézia - prolongált görcs - obstipáció - átmeneti zavartság - fejfájás - akathisia - émelygés - amnézia - izomfájdalom (Csak a hat helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 4.* Határozza meg az alábbi fogalmakat! 6 pont A kóros fogyasztás (abúzus): Valamely szer, kémiai anyag szedését, tartós használatát jelenti túlméretezett formában, orvosi indikáció nélkül. Lényegében a szerrel való visszaélés. A függıség (dependencia): A drog vagy alkohol iránti leküzdhetetlen vágy, mely az elızıleg értéket jelentı magatartásmódok hátterébe szorulását eredményezi. A szer megvonása elvonási tüneteket okoz (testi, lelki). Tolerancia a szerrel szemben: Az azonos hatás eléréshez az egyénnek mind nagyobb adagokra van szüksége. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 5.* Nevezze meg a pszichiátriában használatos gyógyszer- 2 pont csoportokat! - antipszichotikumok (neuroleptikumok vagy major tranqvillánsok) - antidepresszánsok (depresszió elleni szerek) - antimániás szerek (mánia elleni szerek) - anxiolitikumok (szorongásoldók vagy minor tranqvillánsok) (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

5 5 6.* Soroljon fel a személyiségzavarok közül hatot /6/! 6 pont - antiszociális személyiségzavar - nárcisztikus személyiségzavar - hiszteroid személyiségzavar - dependens személyiségzavar - paranoid személyiségzavar - Bordenline személyiségzavar - szkizoid személyiségzavar - obszcesszív-kompulzív személyiségzavar - cikloid személyiségzavar - epileptoid személyiségzavar 7. Írja le, hogyan változnak meg az alábbi élettani mőkö- 5 pont dések ópiátok, hallucinogének hatására! Töltse ki a táblázatot! ópiátok hallucinogének pupilla szők tág vérnyomás hypotensio hypertensio pulzus bradycardia palpitáció bélmőködés székrekedés normális mozgás lelassul koordinációs zavarok (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 8. Nevezze meg a pszichiátriai gyógykezelés jellegét az 3 pont alábbi esetekben! A cselekvıképes beteg a pszichiátriai intézetbe történı felvétele elıtt írásban beleegyezett a gyógykezelésébe. önkéntes gyógykezelés A beteg pszichés állapota miatt közvetlen veszélyeztetı magatartást tanúsít, és az csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el. sürgısségi gyógykezelés A beteg pszichés állapota miatt tartósan veszélyeztetı magatartást tanúsít, de sürgısségi gyógykezelése nem indokolt. kötelezı gyógykezelés

6 6 9.* Tervezze meg az alábbi ápolási diagnózisok alapján a 8 pont deliráló beteg ápolási tevékenységét! Írjon minden diagnózishoz két-két /2-2/ tevékenységet! 1. Sérülés kialakulásának kockázata az érzékelés és az észlelés zavarának következtében. Ápolási tevékenységek: - a beteg fokozott obszerválása, a kóros tünetek jelentkezésének észlelése - szükség esetén a beteg személyi korlátozása - biztonságos környezet megteremtése 2. A szomatikus állapot romlásának veszélye a vitális paraméterek kóros változásai miatt. Ápolási tevékenységek: - a vitális paraméterek rendszeres monitorozása és dokumentálása - a folyadékegyensúly biztosítása - pontos gyógyszerelés 3. Idıszakos inkontinencia a tudatzavar következtében. Ápolási tevékenységek: - az ágy védelme, száraz ruházat biztosítása - szükség esetén állandó katéter vagy pelenkázat használata - a decubitus kialakulásának megelızése 4. Táplálkozási zavar a fluktuáló tudatállapot miatt. Ápolási tevékenységek: - a szükséges energia és tápanyagigény megállapítása (dietetikus bevonása) - a beteg testtömegének monitorozása - a táplálkozás módjának megállapítása (szükség esetén szondatáplálás) - étkeztetés alatt a felesleges ingerek kiszőrése - az aspiráció kivédése

7 7 10.* Soroljon fel a táplálkozási zavarok következtében 3 pont kialakuló szövıdmények közül hatot /6/! - amenorrhoea - székrekedés - hipotónia, bradycardia, hipotermia - lanugo szırzet - hajhullás - pontszerő bırvérzések - nyelıcsıerózió (perforáció) - endokrin elváltozások - gyomor-bélrendszer gyulladásai, kóros elváltozásai (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 11.* Fogalmazzon meg ápolási diagnózisokat az alábbi 6 pont esetleírás alapján! Írjon hat /6/ diagnózist! 27 éves nıbeteg, 10 éve küzd étkezési problémákkal. Kórosan sovány, dehydrált, rendszertelenül étkezik, étkezés után meghánytatja magát. Családi helyzete rendezett, de szülei nem értik meg az életmódját, sok emiatt a konfliktus. A beteg önmagával szemben kritikus, jelenleg sincs megelégedve a testsúlyával. - elégtelen energiabevitel a testséma zavara miatt - kiszáradás kockázata az elégtelen folyadékbevitel következtében - társas kapcsolatok zavara a beteg életvitele miatt - az ellenállóképesség csökkenése az elégtelen vitaminbevitel miatt - emésztıszervi mőködészavar kialakulásának kockázata a rendszertelen étkezés következtében - bőntudat megszilárdulása az étkezések miatt - önértékelési zavar a hibás énkép következtében

8 8 12. Húzza alá az alábbiak közül az igaz állításokat! 3 pont - A líthium antimániás és profilaktikus hatású a mániás-depressziós betegségekben. - A líthium terápiás szintje: 0,5-1,0 mmol/l - Az SSRI (Szelektív szerotonin reuptake gátló) szereknek erıs antikolinerg és kardiotoxikus mellékhatása van. - A nagy potenciálú antipszichotikumok gyakran okoznak extrapiramidális mellékhatásokat. - A benzodiazepinek hasonlóan a barbitukátokhoz sok mellékhatással rendelkeznek és nagy a hozzászokás veszélye. (Csak a három helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 13. Rendezze az alább felsorolt tevékenységeket a lelki 6 pont egészségvédelem prevenciós szintjének megfelelıen! 1. felvilágosítás 2. gyógyszerek kezelés 3. védıoltások 4. utókezelés 5. egészséges életre nevelés 6. szőrıvizsgálatok 7. krízisintervenció 8. rehabilitáció 9. önsegítı klubok mőködtetése 10. korai felismerés 11. tanácsadás 12. gondozás Primér prevenció (elsıdleges megelızés): 1, 5, 6, 11 Szekundér prevenció: 2, 3, 7, 10 Tercier prevenció: 4, 8, 9, 12 (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

9 9 14.* Értelmezze röviden az alábbi fogalmakat! 4 pont Szociális védıháló: Egy adott nagyobb közösségben a személyes, csoportbeli és csoportközi, valamint intézményes kapcsolatok alkotta hálózatokat nevezzük szociális (közösségi) védıhálónak. Mentálhigiénés kapuırök: A közösségi hálón belüli kulcspozícióban levı személyek, akiknek nagy lehetıségük van a mentálhigiénés szolgáltatások gyakorlására pl. tanárok, családgondozók, szociális munkások. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 15. Írjon hat /6/ védekezı mechanizmust! 3 pont - tagadás - reakcióképzés - projekció - meg nem történtté tevés - regresszió - izoláció - elfojtás - eltolás - hasítás (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 16.* Hasonlítsa össze a szerepfeszültség és a szerepkonfliktus 4 pont fogalmát! Szerepfeszültség: Akkor fordul elı, ha az elvárások különböznek egy sajátos szerepet illetıen és ezek az elvárások konfliktusban állnak egymással /egy szereprıl és az azzal kapcsolatos különbözı elvárásokról van szó/. Szerepkonfliktus: Akkor keletkezik, ha valakinek különbözı szerepei konfliktusba kerülnek egymással /egyazon személy által egyidıben betöltött különbözı szerepei kerülnek konfliktusba egymással/. (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

10 10 17.* Soroljon fel a család funkciói közül ötöt /5/! 5 pont - az elsıdleges szocializáció színtere (a nyelv, az ismeretek, normák megtanítása) - a reprodukció stabil szociális struktúráját biztosítja - a termelés stabil bázisát alkotja (családi gazdaságok) - gondoskodik a betegekrıl, öregekrıl - a szexuális kapcsolatok társadalmilag jóváhagyott módját képezi (társadalmunkban a monogámia a norma) - támogatást nyújt (érzelmi, anyagi stb.) 18. Húzza alá az igaz állításokat az alábbiak közül! 3 pont - A kommunikációban a reciprocitás azt jelenti, hogy az emberek mindig reagálnak egymásra. - Kommunikáció az adó és a vevı között történik. - Egy telefonbeszélgetés is közvetít nonverbális üzeneteket. - A horizontális kommunikáció az, amikor a két partner szemben ül egymással. - A függıleges (vertikális) kommunikációt a párbeszéd jellemzi. (Csak a három helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 19.* Írjon öt /5/ példát arra, hogyan motiválná a pszichiátriai 5 pont beteget szocioterápiás csoportfoglalkozáson való részvételre! - a beteg informálása a foglalkozás szükségességérıl, mely a gyógykezelésének része - a beteg számára érthetı információk adása a foglalkozásról, a helyrıl és az idıtartamról - információk adása a foglalkozások hangulatáról, kedvezı hatásairól, a résztvevı betegtársakról - az elızı csoportok elkészült alkotásainak bemutatása - az ilyen jellegő foglalkozáson részt vett betegek élménybeszámolójának felhasználása a motiválásra - a vonakodó beteg esetében a nem kötelezı jelleg hangsúlyozása - a betegek megnyugtatása, hogy képesek az elvárásoknak megfelelni

11 Párosítsa a munkaterápia egyes fázisait az elérendı 4 pont célokkal! 1. bevezetı szakasz 2. második szakasz 3. harmadik szakasz 4. negyedik szakasz A. megszabott munkaritmus B. munkatréning C. begyakorlás D. önálló munkavégzés 1.- C ; 2.- A ; 3.- B ; 4.- D 21.* Írja le, az alábbi pszichoterápiás módszerek lényegét! 6 pont Relaxációs trénig: a páciens testének izomcsoportjait ellazítja és megfeszíti, e folyamaton keresztül megtanulja az akaratlagos ellenırzést testi mőködése felett és feszültségeit képes lesz oldani Szisztematikus deszenzibilizáció: a páciens félelmeit, fóbiáit segít legyızni oly módon, hogy képzeletben szembesítik e helyzetekkel és megfelelı (relaxációs) technikákkal képes lesz a pánik érzésének csökkentésére Klasszikus pszichoanalízis: a páciens kivetíti a terapeutára az összes gondolatát és érzését, így képes tudatossá tenni a tudattalan indítékokat, az elfojtott (tüneteket okozó) motívumokat a terapeuta értelmezi és a páciens képes feldolgozni azokat (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

12 Egészítse ki a pszichoterápiás szerzıdés lényegét! 4 pont Általában szóbeli megállapodás a beteg és a terapeuta között, amely során rögzítik: - a terápia célját - a beteg elvárásait - a terapeuta tevékenységét - a terápia körülményeit és formai jellegzetességeit

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A szkizofrén megbetegedés a népesség 1%-át érinti (Jablensky, 1995),

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM

THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM DR. HORNYACSEK JÚLIA ırnagy THE PSYCHICAL CONSEQUENCES OF MASS DISASTERS AND THE POSSIBILITIES OF THE PROTECTION AGAINST THEM A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS KÖVETKEZMÉNYEI, ÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben