BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 12. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: dr."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: dr. Horváth Ákos Eger, 2013 január 06.

2 Tartalomjegyzék 1. AZ ELMÚLT NEGYEDÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, ÉS A DECEMBER 31.-IG VÉGREHAJTOTT FELADATOK 1 ÉLŐHELYEK FENNTARTÁSA, REHABILITÁCIÓJA... 1 JELENTŐS TERMÉSZETI KÁRESEMÉNYEK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEKBEN OKOZOTT KÁR... 1 TERÜLETI VÉDETTSÉGTŐL FÜGGETLEN FAJMEGŐRZÉSI BEAVATKOZÁSOK... 1 FÖLDTANI TERMÉSZETVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI TERVEZÉSHEZ (TERÜLETRENDEZÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS)... 2 KEZELÉSI TERVEK, VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS, NATURA 2000 FELADATOK... 3 TERMÉSZETVÉDELMI KUTATÁS, MONITORING... 4 TERMÉSZETVÉDELMI BEMUTATÁS, OKTATÁS, NEVELÉS, KÉPZÉS, TURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA... 4 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 4 INFORMATIKA A VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FELADATAI... 6 TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉGEK... 7 JOGI TEVÉKENYSÉG... 7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG... 7 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 7 ŐRSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTOTT SZERVEZÉSI, ÁTSZERVEZÉSI FELADATOK A SZAKMAI IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE... 8 TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉGEK... 8 JOGI TEVÉKENYSÉG... 8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG... 8 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 8 ŐRSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGE A HUMÁN TEVÉKENYSÉG, SZEMÉLYZETI MUNKA, KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS, A VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNY MEGÍTÉLÉSE AZ ELLENŐRZÉS FELADATAI AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZER MEGÍTÉLÉSE... 9 ÁLLAMIGAZGATÁSI KAPCSOLATRENDSZER... 9 TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZER A KÖVETKEZŐ ÉVRE JAVASOLT FŐ CÉLKITŰZÉSEK KÉRELMEK, JAVASLATOK. A SZERVEZETI EGYSÉG ÖSSZEGZETT MEGÍTÉLÉSE...10 KÉRELMEK, JAVASLATOK SZERVEZETI EGYSÉG ÖSSZEGZETT MEGÍTÉLÉSE... 10

3 1. Az elmúlt negyedév legfontosabb célkitűzései, és a december 31.-ig végrehajtott feladatok A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság június 26.-án kiadott Alapító Okiratában, a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben és a KÖÁT 23/2013 iránymutatásban meghatározott feladatok alapján. Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja Befejeztük a Rétek, gyepek, fáslegelők helyreállítása és kezelése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén 3 éves KEOP programot. A természetvédelmi őrszolgálat ellenőrzése mellett a Szilvásváradi Erdészet elvégezte a 2013-ra tervezett hegyirét kezeléseket, amelynek során a siskanádtippannal, illetve málnával legjobban fertőzött területekre koncentráltak. Megtörtént a boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) parasznyai és mályinkai élőhelyén szükséges élőhelykezelési munkák megkezdése. A Tarnaleleszi, Szécsényi körzet erdőtervezés erdőrészletszintű tárgyalásain képviseltük a természetvédelmi érdekeket. A évi erdőtervezések (szilvásváradi és salgótarjáni körzetek) erdőrészlet-szintű előkészítése folyamatban van. A Ludányhalászi Öreg-tó természet-védelmi rehabilitációja című pályázatunk támogatási szerződése megkötésre került án. Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár A Bükki Nemzeti Park törzsterületén, Natura 2000 területen fokozottan védett kiemelt jelentőségű közösségi faj, farkas (Canis lupus) illegális kilövését észleltük. Az eset ismétlésének elhárítása céljából a vadászati hatóságnál kezdeményeztük a vadászati korlátozás elrendelését. Az ügyben szakértők bevonásával nyomozás indult. Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások A kerecsensólyom védelme Észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában LIFE+ pályázat: időarányosan elkészültek a vezetékszigetelési munkák garanciális hibajavításai, illetve az idei évre tervezett feladatok (1.925 db szigetelt oszlop minőségellenőrzése, db oszlop szigetelése, 118 db fire-fly felhelyezése). "Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban" (SH/4/13) pályázat: részben a projekt során nyert jelentős biotikai adattömegnek köszönhetően egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi vágásterülettel jellemezhető fahasználatok összeegyeztethetetlenek az erdőlakó denevérfauna megőrzésével. A probléma feloldására szakmai javaslatot állítunk össze. A parlagi sas-védelme Magyarországon LIFE+ projekt: megtörtént a fészkelő párok revírjeinek ellenőrzése, a fiókák kirepülésének nyomon követése. Négy madárra került jeladó (3 fiatal és 1 öreg). Az idős madár mérgezetten került meg, és a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült a megmentése. Két fióka is bekerült igazgatóságunkra, az egyiket a Jászságban, a másikat Kesznyétenben adoptáltuk. Elkezdődött az őszi-téli monitoring (téli szezonális élőhelyek mérgezések által frekventáltabb területek ellenőrzése). Rendszeresen végzünk speciálisan képzett méreg és tetemkereső kutyával keresést ezeken a területeken. Elkezdtük a műfészkek kihelyezését a Hevesi-síkon. Sérült madarak ellátását valamint beszállítását folyamatosan végeztük (Miskolci Vadaspark, Baglyas-kő oktatóközpont. Fokozottan védett madárfajok fészkelő helyein (több mint 90 helyszín) erdészeti munkák korlátozását kezdeményeztük az illetékes KTVF-nél, és tájkoztattuk az erdészeti hatóságokat. A korlátozások betartását folyamatosan ellenőriztük. Az elhúzódó tél miatt április közepére tolódott a szaporodóhelyre vonuló kétéltűek mentése. Elkezdtük a lepusztulóban lévő vándorsólyom fészkelő-üregek rendbetételét. A hegylábi területeken füleskuvik számára 15 db odút helyeztünk ki. 1

4 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak Részt vettünk a békászó sas európai fajvédelmi tervének előkészítésében, és összeállításában egy nemzetközi konferencia keretében. Igazgatóságunk működési területén elsődlegesen oktatási intézmények részére téli madáretetésre napraforgómagot termesztett és biztosított (50q, közel 200 oktatási és közintézmény). Földtani természetvédelem, adatszolgáltatás területi tervezéshez (területrendezés, településrendezés) Az általunk 2012-ben beazonosított felsőtárkányi földvárat bemutattuk a kulturális örökségvédelmi szakértőknek. Dr Nováki Gyula régész elvégezte a földvár régészeti-topográfiai felvételét. Források közhiteles nyilvántartása keretében 53 db forrás, forráshely felmérése történt meg. Elkészült a Szent István-barlang pontos felmérése, illetve más barlangban több mint ötezer méter hosszúságú járatrendszer poligonhálózata lett felvéve a közhiteles barlangnyilvántartás számára. Folyamatosan végezzük barlangvédelmi-barlangfenntartási munkálatainkat (megrongált lezárások javítása, zárak karbantartása, új lezárások készítése, vízbetörésssel kapcsolatos kárelhárítási és megelőzési felmérések és intézkedések, stb.). Elkészült az Esztáz-kői-barlang biztonságos bemutathatóságát szolgáló járórács és védőkorlát, elvégeztettük a barlang cseppkőfelületeinek mosatását, ami a rámosódott agyagos bevonat eltávolítását szolgálta. A barlang rövidtúráját kedvezményes áron tudjuk ezek után kínálni. A recski Antal-táró rehabilitációjának kivitelezési munkálatai befejeződtek. A rehabilitált táróba az utódnevelő denevérek több ezer egyede költözött vissza. A Csörsz-árok (Felső-árok) a régészet számára eddig ismeretlen, távérzékeléssel általunk beazonosított karácsondi szakaszát helyszíneltük áprilisban, ahol kb. 700 m hosszú táji és természeti értékeket hordozó szakaszt sikerült azonosítani. A Csörsz-árok füzesabonyi szakaszának helyszínelésekor észleltük, hogy rekultiváció alatt álló hulladéklerakóval határos ókori sánc-árok vonalát a munkák során nem veszik figyelembe. A munkavezetővel a helyszínen történt egyeztetés során sikerült megállapodni a hulladékmentesítés Csörsz-árkot elkerülő és megkímélő módjában, így sikerült megóvni a közel 1700 éves ex lege földvárnak minősülő földművet. A tenki földrengés kapcsán felméréseket végeztünk a földrengés egyedi tájértékekre (főként szakrális kisépítményekre, szobrokra, síremlékekre, építményekre stb.) gyakorolt hatását. 10 db mesterséges üreg védetté nyilvánítását megalapozó dokumentációját több körben egyeztettük a minisztérium szakembereivel, a javaslatokat átvezetjük. Részt vettünk a Nemzeti Vízstratégia vitaanyagának véleményezésében. Zsűritagként vettünk a Szlovákiában, Besztercebányán megrendezett ENVIROFILM filmfesztiválon. Júniusban a Fekete Balogi Erdészet munkatársait kalauzoltuk a Bükkben. Aláírtuk a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatalával (ŠOP SR) az idei évre vonatkozó együttműködési megállapodást. Folymatosan végeztük az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT területén a földtani értékek karbantartását. A geológiai tanösvényen újabb lábnyomos felületek kerültek feltárásra július közepén. A Pásztói Múzeum nyári őslénytani táborának a Litkei Krétás-gödör őslénytani feltárásához július második felében helyszínt biztosítottunk. A terület Európa Diploma jelentésétt megküldtük Strasbourgba. Folyamatosan végezzük a települési rendezési tervek, megyei területrendezési tervek véleményezését, adatszolgáltatást végzünk a tervezéshez. Folyamatosan végezzük a belföldi jogsegély-szolgáltatást a Felügyelőségek részére vízjogi, környezetvédelmi, kutatási, behajtási, útépítési, energetikai, bányászati ügyekben. Végezzük a vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangok túraengedélyeinek kiadását, a felügyelőségi megkeresés alapján a kutatási engedélykérelmek véleményezését. A Földtani értékek védelme a BNPI területén III. ütem, Nógrád megye, a Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások III. ütem és 2

5 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak Kunhalmok és földvárak rehabilitációja a BNPI Heves és Borsod megyei területein című pályázataiunk támogatási szerződése megkötésre került án. A Bükk-fennsíkon a Bányász-barlangban újabb jelentős szakaszt tárt fel egy több barlangkutató egyesület tagjaiból álló közösség, így az ország 3. legmélyebb barlangja a Bükkben nyílik (220 m mélységgel, a Bányász-barlang). A Szent István-barlang, Soltész-kerti-barlang, Kis-kőháti-zsomboly természeti állapotát helyreállító beruházás, KEOP pályázat kivitelezését januárban tervezzük megkezdeni. Október 16-án közös bányabejáráson vettünk részt a Budapesti Bányakapitánysággal a felsőpetényi föld alatti agyagbányában lévő barlangok és a vágatokban, barlangokban kialakult denevér-élőhelyek megtartása kapcsán a tervezett bányabezárással összefüggésben. Megkezdtük a kunhalmok és földvárak kataszterének felülvizsgálatát. Ennek eredményeképpen több földvár kerül majd nyilvántartásba. Kunhalmok estén a kataszterben lévő elavult felvételek kiszűrését, más nyilvántartási adatok (pl. MePAR) átvezetését végezzük. Elkészült három településen (Boconád, Erdőtelek, Tarnaméra) az egyedi tájértékek teljes körű felmérése, egy településen (Tenk) kiegészítő felmérés készült. További két településen (Kisköre, Tiszanána) elkészült a teljes körű kataszter, az adattábla kitöltése folyik. Folyik az országos forráskataszter kiegészítése a régi felmérések adatainak bevitelével. Folytattuk a földtani alapszelvények természeti emlékként történő védetté nyilvánításához szükséges megalapozó dokumentációk készítését. A minisztériummal történt újabb egyeztetés eredményét átvezettük a 10 kezelési terven. 4 kezelési tervet véglegesítettünk, melyeket egyeztetésre a minisztériumnak megküldtünk. Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok Az élőhely-védelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazgatósági adatokat (adatbekérő lapok és térképek) elkészítettük az igazgatóságunk működési területén található közösségi jelentőségű bogár- és lepkefajokra (össz. 23 faj), ürgére, valamint 26 közösségi jelentőségű élőhely-típusra. A Bükk-hegység és peremterületei, illetve a Bükk-fennsík és a Lök-völgy Natura 2000 területek részét képező erdőterületeken történt nagy kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos ENVI EU Pilot eljárás során az érintett hatóságokkal (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) folyamatosan együttműködve az erdőterv felülvizsgálatához a szükséges adatokat megadtuk az erdészeti hatóság részére. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 23.) VM rendeletben foglaltakra Igazgatóságunk megküldte a Vidékfejlesztési Minisztériumba, a Szakmai Bizottság számára a Középső-Ipoly-völgy (HUBN20062) különleges természetmegőrzési területre készülő Natura 2000 fenntartási tervének előrehaladási jelentését. Ugyanezen pályázathoz kapcsolódva terepi egyezető bejárásokat tartottunk az érintettek bevonásával (gazdálkodók, hatóságok, érdekvédelmi szervezetek, civil- és érdekvédelmi szervezetek) az ózdi Harmaci-dombon ( ), a Csernely-patak völgyében ( ), az apci Somlyón ( ), a petőfibányai Kopasz-hegyen ( ) és a verpeléti Várhegyen ( ). Elkészítettük a Heves megyei Mónosbél község határában lévő Mónosbéli almáskert helyi jelentőségű védett terület kezelési tervét. Elkészült a Bükki Nemzeti Park kezelési terve, azonban a zónabeosztás véglegesítésének eredményeit még be kell építeni a tervbe. Elkészült a Kerecsendi Erdő természetvédelmi terület és a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület kezelési terve. A kaptárkövek kezelési tervei (40 db) elkészültek. Megindítottuk a kaptárkövek természeti emlékként történő védetté nyilvánítási eljárás társadalmi egyeztetését, az egyeztető tárgyalásra 3

6 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak december 18-án került sor. A tárgyalásig beérkezett visszajelzésekben és a tárgyaláson sem merült fel kifogás a védetté nyilvánítási kezdeményezések ellen. Leadásra került a Bükki Nemzeti Park állami erdészeti gazdálkodókkal történt megegyezéses zónabeosztási javaslata. A természeti övezetek tekintetében teljes egészében az erdőgazdálkodók által adott javaslat került felküldésre, mivel a legminimálisabb szakmai javaslatunkat sem voltak hajlandók elfogadni. Az Európai Unió számára kézülő madárvédelmi jelentéshez megküldtük a BNPI dolgozói által gyűjtött adatokat, a jelentést leadás előtt a szakanyagot átnéztük, javítottuk. Részt veszünk a VM Világörökségi Munkacsoportjának munkájában. Természetvédelmi kutatás, monitoring Monitoring: Folyamatosan végeztük a fokozottan védett madárfajok revírjeinek ellenőrzését (rétisas, kerecsensólyom, parlagi sas, békászó sas, kígyászölyv, kék vércse, szalakóta, fehérgólya), gyurgyalag és partifecske állományfelméréseket. A csapadékos tavasznak köszönhetően nagy számban költött haris működési területünkön, több mint 150 territóriumot sikerült felmérnünk. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer A évi monitorozó tervben szereplő terepi felmérések elkészültek, a jelentések összeállítása, a térképek digitalizálása folyamatban van. Natura 2000 monitorozás A évi monitorozó tervben szereplő terepi felmérések elkészültek. A közösségi jelentőségű, csak a Bükkben előforduló Gebhardt-vakfutrinka (Duvalius gebhartii) esetén külsős megbízott kutatók hat vizsgált barlangból négyben (Szent István-barlang, Kecske-lyuk, Kő-lyuk, István-lápaibarlang) észlelték a faj egyedeit 11 példányszámban. A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) és rokonfajaik esetében külső kutató megbízásával konzervációgenetikai vizsgálatok folytak, mely tisztázta a faj taxonómiai helyzetét. A Bükki Nemzeti Park törzsterületén előforduló farkas (Canis lupus) monitoring folyamatos. A faj folyamatos jelenléte továbbra is igazolt, a legalább négy-öt egyedből álló falka aktivitási területe a Központi-Bükk és a Nyugat-Bükk területére esik. Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása A BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóköz-pontjában működő erdei iskola élménypedagógiai központú fejlesztése című KEOP-3.3.0/ pályázatunk kivitelezési munkái október végén elkezdődtek. A Bükki Nemzeti Parki termék védjegy minősítést két élelmiszer termék számára ítélte oda a helyi védjegy bizottság: Sándor Tamás Bükki sajt termékei és Sáfrány László Szilvásváradi Füstölt Sebespisztráng. A védjegyes termékeket a Nemzeti Parkok Hete központi rendezvényén Debrecenben láthatta, kóstolhatta meg a nagyközönség július végén kibővített (feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékek, lekvárok, szörpök, aszalványok, mézek - kivétel akác, aranyvessző, bálványfa és selyemkóró-, feldolgozott tejtermékek és húskészítmények) pályázati felhívást adtunk közzé. A védjegyhasználati szerződést 11 termelőnek adtuk át október 19-én a Szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon. Létrehoztuk és működtetjük a weboldalt, mely teljes, országos áttekintést ad az egyes igazgatóságok felhívásairól, védjegyes termékeiről, az adott termelőkről, valamint letölthetők a pályázati csomagok is. Számos eseményt rendeztünk, sok rendezvényen vettünk részt ban a Bükki Nemzeti Park védnöki tisztét Erőss Zsolt hegymászó vállalta. Év közben bekövetkezett tragikus halála után a nemzeti park örökös védnökévé választottuk. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása A Dél-hevesi és Dél-borsodi Tájegységeinkben folytatódtak az aktuális szántóföldi és gyepkezelési munkák. A sarudi AKG-val érintett gazdálkodási tömbünkben a betakarítások után elvégeztük az őszi vetésű takarmánynövények talaj-előkészítési munkáit. Szeptember-október hónapokban őszi búzát 149 hektáron, őszi káposztarepcét 106 hektáron vetettünk a túzokállomány 4

7 téli táplálékellátásának biztosítása érdekében. A Dél-borsodi Tájegységben elvégeztük közel 30 hektár lucerna őszi talaj-előkészítési munkáit. A két tájegységben termett réti-, és lucernaszéna, valamint búzaszalma bálák jelentősebb részét a Tarnaszentmiklóson található állattartó telepünkre szállítottuk, ahol a magyar-szürke állományunk téli takarmányellátásának alapját fogják képezni. A saját állatállományunk igényén felüli szálastakarmány mennyiséget a Batúzban kialakítandó gazdálkodási központba kerülő Furioso North-Star ménes számára szállítottuk el. Folyamatban van a ménes számára mintegy 100 mázsa zab szállítása is. A MVH-val kötött DSZ/ iratszámú együttműködési megállapodás keretében kollégáink közreműködőként 47 esetben AKG-s, 66 alkalommal Natura 2000-es támogatással érintett terület, 33 esetben Natura 2000-es és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények előírásait együttesen, valamint 1 alkalommal nem termelő beruházást érintő ellenőrzésében vettek részt. Saját vagyonkezelésű erdeinkben közel 55 hektáron ápolást, közel 30 hektáron tisztítást, 25 hektáron talajelőkészítést, 30 hektáron ültetést, 3800 fm-en villanypásztoros kerítésépítést, 5 hektáron nem őshonos fafajú erdőben tarvágást végeztünk. Erdeinek vagyonvédelme érdekében Kisgyőr községhatárban útátvágásokat készítettünk, Tiszakeszi községhatárban sorompókat helyeztünk ki. A kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület elnevezésű vadászterületen az elmúlt negyedévben említésre érdemes dolog nem történt. A Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség vadászterületen (közös képviselő: BNPI) a természetvédelmi kockázatot jelentő vadfajok létszámának csökkentése érdekében a vaddisznóállomány apasztásának elősegítésére kihelyeztünk több vadászlest, valamint a nádasokban nyiladékokat alakítottunk ki. A szőrmés-szárnyas kártevők ellen élvefogó csapdákat üzemeltünk be. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság május 24-én meghirdetett 94 db haszonbérleti pályázati egységére 345 db regisztráció történt. Ennek során kiderült, hogy a meghirdetett blokkokba bekerültek olyan földrészletek, amelyekre augusztus 31 - ig haszonbérleti szerződésünk van, így 3 blokk pályázati kiírását visszavontuk. Így 91 birtoktest ha - on került meghirdetésre. A felvett pályázati csomagok közül 316 db került leadásra. A pályázatok bontása, és bírálata megtörténtek. A 100 ha feletti birtoktestekre pályázókat (11 birtoktest, 2.135,05 ha) nyilatkoztattuk, hogy a birtoktestre vonatkozóan több nyertes pályázó hirdetését elfogadják vagy sem, így a bírálati határidőt 15 nappal meg kellett hosszabbítanunk. Az eredményhirdetés szeptember 25 én megtörtént. Meghirdetett blokkok közül 1 blokk pályázata eredménytelen. A pályázatok bírálatának felülvizsgálata elrendelésre került. A meghirdetett eredményhez képest változás nem történt. A szerződéskötések engedélyezése után, a szerződéskötések jelenleg folyamatban vannak. 110 fővel kerül sor szerződéskötésre. Ebből 7 fő fiatal gazdálkodó (22 szerződést kötünk velük) A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 134 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 72 pályázati egységet visszavontunk. Ezen pályázati egységekre vonatkozóan visszaküldtük a beadott pályázatokat (126), illetve visszafizettük a regisztrációs díjakat (161). Beadott pályázatok száma: 207 db. 4 blokkra nem érkezett pályázat. Ebből 14 db nem alkalmas bírálatra. A pályázatok bírálati határidőket meghosszabbítottuk. Bírálat befejezése december 6 án megtörtént. Bírálat eredményének meghirdetése meghosszabbításra került december 21 én. Az eredményhirdetés után a nyertes pályázókkal a szerződéskötések folyamatban vannak. A haszonbérleti pályázatok III. ütemében 13 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 3 blokkra nem érkezett pályázat. Ezen pályázati egységekre 83 regisztráció történt. Beadott pályázatok száma: 80 db. Bírálat befejezése december 13 án megtörtént. Döntés még nem született a nyertesekre vonatkozóan. A BNPI október 28-án meghirdetett 72 db haszonbérleti pályázati egységére 251 db regisztráció történt. A pályázati egységek a korábban visszavonásra került területeket, valamint a meghirdetésekből eddig kimaradt területeket tartalmazták. A felvett csomagok közül 153 db 5

8 pályázati beadás történt, mely figyelembe véve a Pjt. keretében pályázók számát, akiknek a Pjt. képviselője egyben adta le a pályázatát, mintegy 200 db leadott pályázatot jelent. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a pályázati felhívásokat én a beadási határidő előtt indoklás nélkül visszavonta. Ezen blokkokra vonatkozóan a beadott pályázatok visszaküldése, illetve a regisztrációs díjak visszafizetése még december hónapban megtörtént. Többször átdolgoztuk az MNV Zrt - vel kötendő szerződés mellékletét. Az MNV Zrt - vel korábban megkötött, de időközben az NFA hoz került földrészletek nem kerültek bele az MNV Zrt - vel kötendő szerződés tervezetébe, ezekre kezdeményezni kell az NFA-val megkötött szerződés módosítását. A szerződést a kezelői jog bejegyeztetése érdekében az érintett 14 földhivatal felé megküldtük. A TIR-be feltöltöttük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel megkötött vagyonkezelői szerződés által érintett földrészleteket. A vízgazdálkodási társulatok felé közöltük, hogy nem fizetünk érdekeltségi hozzájárulást, ezért a Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat bírósági eljárást indított ellenünk. Hollókő Tájvédelmi Körzet új melléklete ki lett hirdetve a belterületi gyűjtő helyrajzszám helyett, konkrétan ki lettek hirdetve a helyrajzi számok. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött szerződés 5 garábi ingatlan és egy egri ingatlan között, melyeket az elmúlt időszakban vásároltunk. A lejárt haszonbérleti szerződések esetén folyamatosan bejelentkezünk földhasználóként, az osztatlan közös tulajdonban levő földrészletek esetében is. A Szomolyai Kaptárkövek természetvédelmi terület osztatlan közös tulajdonból való megszűntetése egy magánszemély ellenállása miatt nem valósulhatott meg. Amennyiben a további meggyőzési kísérlet ellenére sem sikerül a megegyezés, igazgatóságunk bírósági úton kívánja az ügyet rendezni. Igazgatóságunk saját pénzügyi forrásból számos esetben hajtott végre földvásárlásokat, illetve elővásárlási jogával élt. A 2012 évben indított tiszabábolnai 0123/32 hrsz - ú ingatlan kisajátítási eljárásában a kirendelt szakértői szakvélemény elkészült, a szakértőt és igazgatóságunkat további szakvélemény, és álláspont elkészítésére szólította fel a kormányhivatal. Informatika Informatikai rendszerünket egyre elavultabb gépparkunk ellenére (az informatikai eszközök beszerzési tilalmának feloldására vonatkozó ismételt kérelmünket a Miniszterelnökséget vezető államtitkár ismét elutasította) pályázatokból vásárolt, illetve bérelt gépekkel - sikerült működőképesen tartanunk. A HUSK/1101/2.2.1/0344 pályázat keretében beszerzett OCR szoftver beüzemelése az igazgatóság szerverén, így lehetővé vált a beszkennelt dokumentumok kereshető pdf, szerkeszthető doc vagy odt formátumba konvertálása. Az ugyanezen pályázat keretében beszerzett web- és levelező szerver beüzemelése a korábbi szerverhez képest jelentősen nagyobb tároló kapacitást biztosít, ezáltal lehetővé vált jobb levélszemét szűrő programok futtatása is. 2. A vezetés, irányítás feladatai A BNPI vezetésének, irányításának első legfontosabb évi feladata az új SzMSz szerinti feladat-átrendeződések megszervezése, új munkaköri leírások elkészítése volt, mely sikeresen megtörtént. Rendszeres feladat az éves/havi/heti/napi szakmai feladatleosztás és ellenőrzés, valamint az alkalmanként jelentkező feladatok elvégzésének koordinációja és ellenőrzése. Kiemelt feladatunk volt a több körben történő földhaszonbérleti kiírások lebonyolítása, a NP övezeti besorolásának véglegesítése, valamint a as programozási időszakra való felkészülés, természetvédelmi fejlesztéseink középtávú megtervezése. 6

9 Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek Élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési, élettelen természeti érték védelmi, kutatási, monitorozási, környezeti nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek tervezése és koordinációja, természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési programok, élettelen természeti értékek védelme, természetvédelmi kutatások, természetismereti nevelés, ökoturisztika - KEOP, LIFE+, ETE-HUSK) természetvédelmi koordinációja. Kiemelt feladat volt a Nemzeti Parki Termékek körének kiválasztása és a BNP övezeti besorolásának befejezése. Jogi tevékenység A jogi szakterületi vezetés jelentős feladata volt a Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése elsősorban szabálysértési és rendészeti szakterületeken. Feladatuk volt a Rendészeti törvény (2012. évi CXX. törvény) gyakorlati alkalmazásának megkezdése, az első tapasztalatok összegzése, együttműködési megállapodások megkötése a rendőr-főkapitányságokkal, a rendészeti vizsga tananyagának véleményezése. A jogi szakterület ügyintézte helyszíni bírságokat, valamint tartott három helyszínen polgári természetőr vizsgát. Egy természetvédelmi őr sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak ügyében ítélet született, az elkövetőt egy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság három évre felfüggesztve. Fel kellett készülni az új Büntető Törvénykönyv gyakorlati alkalmazására. A Nógrád Megyei Főügyészség ismételten megszüntette az eljárást egy ügyben, amelyben lopás és természetkárosítás miatt tettünk feljelentést. Miután ismételt panaszunkat is elutasították, eljárást kezdeményeztünk az erdészeti hatóságnál jogellenes fakitermelés miatt. Az erdészeti hatóság elsőfokon Ft összegű erdővédelmi bírságot szabott ki az ügyben. Csobaj település határában lévő homokbányában gyurgyalag költőtelepet kitermelés során legalább részben elpusztítottak. Az ügyben a szükséges eljárásokat a Bányakapitányságnál és a Rendőrségnél kezdeményeztük. Egy vízgazdálkodási társulat fizetési meghagyást nyújtott be ellenünk Ft értékben. Ellentmondással éltünk, az eljárás perré alakult, mely folyamatban van. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mutatványos berendezésnek minősítette az ipolytarnóci Lombkorona sétányt, illetve a 4D szimulátoros mozit és bírságot is szabott ki igazgatóságunkra. Fellebbezésünknek az elsőfokú hatóság saját hatáskörben helyt adott és mindkét határozatát visszavonta. Egy farkast lőttek le a Bükkben, a tetemet október 4-én találta meg a Természetvédelmi Őrszolgálat Szilvásvárad községhatárban. Büntetőfeljelentést tettünk, és kértük a vadászati hatóságtól a vadgazdálkodási és a vadászati jog felfüggesztését. Az Egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztítás miatt indult büntetőeljárásban az Egri Járási Ügyészség hivatalból felülbírálva a nyomozást megszüntető határozatot úgy döntött, hogy természetvédelmi szabálysértés valósult meg. Az iratok beszerzése és a szabálysértési eljárás megindítása után a Heves Megyei Főügyészség hatályon kívül helyezte a járási ügyészég korábbi határozatát, és ismételten elrendelte a nyomozás folytatását. Pénzügyi tevékenység Jelentős feladat az induló és már futó pályázatok pénzügyi bonyolítása. Az Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolásának könyvelési feladatai jelentős koordinációs feladatot jelentenek. Az integrált GriffSzoft Forrás SQL programra történő átállás megnehezíti a napi munkavégzéshez kapcsolódó feladatok elvégzését, számos probléma merül fel a program használata során, melyek kezelését folyamatosan meg kellett oldani. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása Igazgatói elrendelés alapján a Területkezelési Osztály koordinációjában folytatódott a haszonbérleti pályázatok kiírásának bonyolítása. Elvégeztük a 2012-ben aláírt haszonbérleti 7

10 szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzését. Az adminisztratív ellenőrzések eredményeinek összesítésével párhuzamosan elvégeztük a helyszíni ellenőrzéseket. Őrszolgálati tevékenység Az őrszolgálat vezetésének jelentős feladata volt az őrszolgálat hatósági, természetvédelmi kezelői természetvédelmi vagyongazdálkodásban és oktatási-nevelési feladatokban való éves részvételének szervezése, az éves feladatok összehangolása. A szolgálati igazolványok és jelvények átadása megtörtént a természetvédelmi őrök számára, így a hatósági feladatellátás ismét elvégezhetővé vált. 3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok Dr. Fazekas Sándor miniszter úr december 20-án jóváhagyta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ennek nyomán módosítottuk egyéb szabályzatainkat is, így többek között a Közszolgálati Szabályzatot, az Iratkezelési Szabályzatot. Aktualizáltuk a munkaköri leírásokat, módosítottuk a kinevezéseket. Az SzMSz-t közzétettük honlapunkon. Az igazgatóváltáshoz kapcsolódó átadás-átvételi eljárást lefolytattuk a évi XLII. törvény alapján. Az elkészült jegyzőkönyveket felterjesztettük a VM Környezetügyért Felelős Államtitkárságának, illetve a VM Személyügyi és Igazgatási Főosztályának. 4. A szakmai irányítás fő feladatainak Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek A szakterületi vezetés feladatellátása megfelelően magas színvonalú volt. Jogi tevékenység A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk. Pénzügyi tevékenység Az időszakra tervezett felújítási és beruházási feladatokat teljesítettük. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása A vezetés feladatellátása megfelelő színvonalú volt. Őrszolgálati tevékenység Az őrszolgálat vezetésének feladatellátása megfelelő színvonalú volt. 5. A gazdálkodás eredményessége A év közbeni, a hiánycélt tartó korlátozó intézkedéseket még 2013 ban is folyamatosan betartjuk. Ennek ellenére gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető. Ennek következménye, hogy 2012-ről ,- eft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A korlátozások miatt jelentkező maradványunk felhasználása az előírásoknak megfelelően június 30 ig megtörténik. A bérkompenzációra átvett támogatásból 39,- eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett december 10 ig átvett pénzeszközök összege: ,- eft, az alábbi megoszlásban: MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 50,- eft, MVH anyajuh támogatás 49,- eft, MME kékvércse támogatás ,- eft, Interreg pályázat támogatása eft, mely tartalmazza az előleg összegét is. KEOP pályázatok: ,- eft, Közmunka program finanszírozása: ,- eft, MVH támogatás: ,- eft, MME től parlagi sas LIFE+ ra 7.001,- eft, VM től kékvércse LIFE+ program támogatására 3.294,- eft, VM - től Dél Borsodi tájegységben gátépítésre ,- eft, Kerecsen LIFE+ támogatás ,- eft, Svájci alap támogatás 63 eft VM energetikai pályázati támogatás 600 eft 8

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2013 szeptember 15. Tartalomjegyzék 1. AZ ELMÚLT NEGYEDÉV

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2013 január 06. Tartalomjegyzék 1. 2012. december 31.-ig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2012 június 04. Tartalomjegyzék 1. 2012.

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012 Összeállította: Baczur János, Baráz Csaba, dr. Barta Levente, Barta Zsolt, Bíró Barbara, Csikos Valéria, Dudás György, Ferenczy

Részletesebben

A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI

A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI Balatonőszöd, 2013. január 9 10. 0 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1. Legfontosabb célkitűzések - Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2012.

Részletesebben

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL -------------------------------- igazgatói aláírás Jóváhagyom: ------------------------------- aláírás Csopak, 2014. május

Részletesebben

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL -------------------------------- igazgatói aláírás Jóváhagyom: ------------------------------- aláírás Csopak, 2015. március

Részletesebben

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL -------------------------------- igazgatói aláírás ------------------------------- államtitkári aláírás Csopak, 2013. május

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉS BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. 1 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör,

Részletesebben

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Beszámoló a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről Összeállította: Szilágyi Gábor igazgató Jóváhagyta: Dr. Illés Zoltán államtitkár Debrecen, 2014. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

A 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Intézményünk neve,

Részletesebben

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Beszámoló a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évi tevékenységéről Összeállította: Szilágyi Gábor igazgató Jóváhagyta: Dr. Illés Zoltán államtitkár Debrecen, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

JELENTÉS. a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. 12106 2012. november

JELENTÉS. a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. 12106 2012. november JELENTÉS a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről 12106 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0017-103/2012. Témaszám: 1056. Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

Jelentés. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről

Jelentés. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről 1 Jelentés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Debrecen, 2009. február Sándor István igazgató. 1 TARTALOMJEGYZÉK (AZ ÉVES JELENTÉS TÁBLÁZATAI, AZ EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŰZÖTT

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. június I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés A 2010-es esztendő fontos, agrárpolitikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6 3.1. VÉDETT ÉS VÉDELEMRE TERVEZETT TERMÉSZETI, NATURA 2000 ÉS EGYÉB TERÜLETEK... 6 3.1.1.: Védelemre tervezett természeti

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

zöld Panta rhei Természetvédelem Észak-Magyarországon Kiemelt természetvédelmi Nemzeti parkok kezelési tervei Modern gépek, ősi háziállatok

zöld Panta rhei Természetvédelem Észak-Magyarországon Kiemelt természetvédelmi Nemzeti parkok kezelési tervei Modern gépek, ősi háziállatok zöld Horizont 2014. 9. évfolyam 4. szám (31.) Természetvédelem Észak-Magyarországon Könyv Zöld Horizont 2006-tól jelenik meg évente három-négy alkalommal a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában. Eleinte

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben