BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 12. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: dr."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: dr. Horváth Ákos Eger, 2013 január 06.

2 Tartalomjegyzék 1. AZ ELMÚLT NEGYEDÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, ÉS A DECEMBER 31.-IG VÉGREHAJTOTT FELADATOK 1 ÉLŐHELYEK FENNTARTÁSA, REHABILITÁCIÓJA... 1 JELENTŐS TERMÉSZETI KÁRESEMÉNYEK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEKBEN OKOZOTT KÁR... 1 TERÜLETI VÉDETTSÉGTŐL FÜGGETLEN FAJMEGŐRZÉSI BEAVATKOZÁSOK... 1 FÖLDTANI TERMÉSZETVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI TERVEZÉSHEZ (TERÜLETRENDEZÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS)... 2 KEZELÉSI TERVEK, VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS, NATURA 2000 FELADATOK... 3 TERMÉSZETVÉDELMI KUTATÁS, MONITORING... 4 TERMÉSZETVÉDELMI BEMUTATÁS, OKTATÁS, NEVELÉS, KÉPZÉS, TURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA... 4 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 4 INFORMATIKA A VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FELADATAI... 6 TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉGEK... 7 JOGI TEVÉKENYSÉG... 7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG... 7 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 7 ŐRSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTOTT SZERVEZÉSI, ÁTSZERVEZÉSI FELADATOK A SZAKMAI IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE... 8 TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉGEK... 8 JOGI TEVÉKENYSÉG... 8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG... 8 TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKEZELÉSI ÉS BIRTOKÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSA... 8 ŐRSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGE A HUMÁN TEVÉKENYSÉG, SZEMÉLYZETI MUNKA, KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS, A VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNY MEGÍTÉLÉSE AZ ELLENŐRZÉS FELADATAI AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZER MEGÍTÉLÉSE... 9 ÁLLAMIGAZGATÁSI KAPCSOLATRENDSZER... 9 TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZER A KÖVETKEZŐ ÉVRE JAVASOLT FŐ CÉLKITŰZÉSEK KÉRELMEK, JAVASLATOK. A SZERVEZETI EGYSÉG ÖSSZEGZETT MEGÍTÉLÉSE...10 KÉRELMEK, JAVASLATOK SZERVEZETI EGYSÉG ÖSSZEGZETT MEGÍTÉLÉSE... 10

3 1. Az elmúlt negyedév legfontosabb célkitűzései, és a december 31.-ig végrehajtott feladatok A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság június 26.-án kiadott Alapító Okiratában, a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben és a KÖÁT 23/2013 iránymutatásban meghatározott feladatok alapján. Élőhelyek fenntartása, rehabilitációja Befejeztük a Rétek, gyepek, fáslegelők helyreállítása és kezelése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén 3 éves KEOP programot. A természetvédelmi őrszolgálat ellenőrzése mellett a Szilvásváradi Erdészet elvégezte a 2013-ra tervezett hegyirét kezeléseket, amelynek során a siskanádtippannal, illetve málnával legjobban fertőzött területekre koncentráltak. Megtörtént a boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) parasznyai és mályinkai élőhelyén szükséges élőhelykezelési munkák megkezdése. A Tarnaleleszi, Szécsényi körzet erdőtervezés erdőrészletszintű tárgyalásain képviseltük a természetvédelmi érdekeket. A évi erdőtervezések (szilvásváradi és salgótarjáni körzetek) erdőrészlet-szintű előkészítése folyamatban van. A Ludányhalászi Öreg-tó természet-védelmi rehabilitációja című pályázatunk támogatási szerződése megkötésre került án. Jelentős természeti káresemények, természeti értékekben okozott kár A Bükki Nemzeti Park törzsterületén, Natura 2000 területen fokozottan védett kiemelt jelentőségű közösségi faj, farkas (Canis lupus) illegális kilövését észleltük. Az eset ismétlésének elhárítása céljából a vadászati hatóságnál kezdeményeztük a vadászati korlátozás elrendelését. Az ügyben szakértők bevonásával nyomozás indult. Területi védettségtől független fajmegőrzési beavatkozások A kerecsensólyom védelme Észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában LIFE+ pályázat: időarányosan elkészültek a vezetékszigetelési munkák garanciális hibajavításai, illetve az idei évre tervezett feladatok (1.925 db szigetelt oszlop minőségellenőrzése, db oszlop szigetelése, 118 db fire-fly felhelyezése). "Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban" (SH/4/13) pályázat: részben a projekt során nyert jelentős biotikai adattömegnek köszönhetően egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi vágásterülettel jellemezhető fahasználatok összeegyeztethetetlenek az erdőlakó denevérfauna megőrzésével. A probléma feloldására szakmai javaslatot állítunk össze. A parlagi sas-védelme Magyarországon LIFE+ projekt: megtörtént a fészkelő párok revírjeinek ellenőrzése, a fiókák kirepülésének nyomon követése. Négy madárra került jeladó (3 fiatal és 1 öreg). Az idős madár mérgezetten került meg, és a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült a megmentése. Két fióka is bekerült igazgatóságunkra, az egyiket a Jászságban, a másikat Kesznyétenben adoptáltuk. Elkezdődött az őszi-téli monitoring (téli szezonális élőhelyek mérgezések által frekventáltabb területek ellenőrzése). Rendszeresen végzünk speciálisan képzett méreg és tetemkereső kutyával keresést ezeken a területeken. Elkezdtük a műfészkek kihelyezését a Hevesi-síkon. Sérült madarak ellátását valamint beszállítását folyamatosan végeztük (Miskolci Vadaspark, Baglyas-kő oktatóközpont. Fokozottan védett madárfajok fészkelő helyein (több mint 90 helyszín) erdészeti munkák korlátozását kezdeményeztük az illetékes KTVF-nél, és tájkoztattuk az erdészeti hatóságokat. A korlátozások betartását folyamatosan ellenőriztük. Az elhúzódó tél miatt április közepére tolódott a szaporodóhelyre vonuló kétéltűek mentése. Elkezdtük a lepusztulóban lévő vándorsólyom fészkelő-üregek rendbetételét. A hegylábi területeken füleskuvik számára 15 db odút helyeztünk ki. 1

4 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak Részt vettünk a békászó sas európai fajvédelmi tervének előkészítésében, és összeállításában egy nemzetközi konferencia keretében. Igazgatóságunk működési területén elsődlegesen oktatási intézmények részére téli madáretetésre napraforgómagot termesztett és biztosított (50q, közel 200 oktatási és közintézmény). Földtani természetvédelem, adatszolgáltatás területi tervezéshez (területrendezés, településrendezés) Az általunk 2012-ben beazonosított felsőtárkányi földvárat bemutattuk a kulturális örökségvédelmi szakértőknek. Dr Nováki Gyula régész elvégezte a földvár régészeti-topográfiai felvételét. Források közhiteles nyilvántartása keretében 53 db forrás, forráshely felmérése történt meg. Elkészült a Szent István-barlang pontos felmérése, illetve más barlangban több mint ötezer méter hosszúságú járatrendszer poligonhálózata lett felvéve a közhiteles barlangnyilvántartás számára. Folyamatosan végezzük barlangvédelmi-barlangfenntartási munkálatainkat (megrongált lezárások javítása, zárak karbantartása, új lezárások készítése, vízbetörésssel kapcsolatos kárelhárítási és megelőzési felmérések és intézkedések, stb.). Elkészült az Esztáz-kői-barlang biztonságos bemutathatóságát szolgáló járórács és védőkorlát, elvégeztettük a barlang cseppkőfelületeinek mosatását, ami a rámosódott agyagos bevonat eltávolítását szolgálta. A barlang rövidtúráját kedvezményes áron tudjuk ezek után kínálni. A recski Antal-táró rehabilitációjának kivitelezési munkálatai befejeződtek. A rehabilitált táróba az utódnevelő denevérek több ezer egyede költözött vissza. A Csörsz-árok (Felső-árok) a régészet számára eddig ismeretlen, távérzékeléssel általunk beazonosított karácsondi szakaszát helyszíneltük áprilisban, ahol kb. 700 m hosszú táji és természeti értékeket hordozó szakaszt sikerült azonosítani. A Csörsz-árok füzesabonyi szakaszának helyszínelésekor észleltük, hogy rekultiváció alatt álló hulladéklerakóval határos ókori sánc-árok vonalát a munkák során nem veszik figyelembe. A munkavezetővel a helyszínen történt egyeztetés során sikerült megállapodni a hulladékmentesítés Csörsz-árkot elkerülő és megkímélő módjában, így sikerült megóvni a közel 1700 éves ex lege földvárnak minősülő földművet. A tenki földrengés kapcsán felméréseket végeztünk a földrengés egyedi tájértékekre (főként szakrális kisépítményekre, szobrokra, síremlékekre, építményekre stb.) gyakorolt hatását. 10 db mesterséges üreg védetté nyilvánítását megalapozó dokumentációját több körben egyeztettük a minisztérium szakembereivel, a javaslatokat átvezetjük. Részt vettünk a Nemzeti Vízstratégia vitaanyagának véleményezésében. Zsűritagként vettünk a Szlovákiában, Besztercebányán megrendezett ENVIROFILM filmfesztiválon. Júniusban a Fekete Balogi Erdészet munkatársait kalauzoltuk a Bükkben. Aláírtuk a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatalával (ŠOP SR) az idei évre vonatkozó együttműködési megállapodást. Folymatosan végeztük az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT területén a földtani értékek karbantartását. A geológiai tanösvényen újabb lábnyomos felületek kerültek feltárásra július közepén. A Pásztói Múzeum nyári őslénytani táborának a Litkei Krétás-gödör őslénytani feltárásához július második felében helyszínt biztosítottunk. A terület Európa Diploma jelentésétt megküldtük Strasbourgba. Folyamatosan végezzük a települési rendezési tervek, megyei területrendezési tervek véleményezését, adatszolgáltatást végzünk a tervezéshez. Folyamatosan végezzük a belföldi jogsegély-szolgáltatást a Felügyelőségek részére vízjogi, környezetvédelmi, kutatási, behajtási, útépítési, energetikai, bányászati ügyekben. Végezzük a vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangok túraengedélyeinek kiadását, a felügyelőségi megkeresés alapján a kutatási engedélykérelmek véleményezését. A Földtani értékek védelme a BNPI területén III. ütem, Nógrád megye, a Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások III. ütem és 2

5 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak Kunhalmok és földvárak rehabilitációja a BNPI Heves és Borsod megyei területein című pályázataiunk támogatási szerződése megkötésre került án. A Bükk-fennsíkon a Bányász-barlangban újabb jelentős szakaszt tárt fel egy több barlangkutató egyesület tagjaiból álló közösség, így az ország 3. legmélyebb barlangja a Bükkben nyílik (220 m mélységgel, a Bányász-barlang). A Szent István-barlang, Soltész-kerti-barlang, Kis-kőháti-zsomboly természeti állapotát helyreállító beruházás, KEOP pályázat kivitelezését januárban tervezzük megkezdeni. Október 16-án közös bányabejáráson vettünk részt a Budapesti Bányakapitánysággal a felsőpetényi föld alatti agyagbányában lévő barlangok és a vágatokban, barlangokban kialakult denevér-élőhelyek megtartása kapcsán a tervezett bányabezárással összefüggésben. Megkezdtük a kunhalmok és földvárak kataszterének felülvizsgálatát. Ennek eredményeképpen több földvár kerül majd nyilvántartásba. Kunhalmok estén a kataszterben lévő elavult felvételek kiszűrését, más nyilvántartási adatok (pl. MePAR) átvezetését végezzük. Elkészült három településen (Boconád, Erdőtelek, Tarnaméra) az egyedi tájértékek teljes körű felmérése, egy településen (Tenk) kiegészítő felmérés készült. További két településen (Kisköre, Tiszanána) elkészült a teljes körű kataszter, az adattábla kitöltése folyik. Folyik az országos forráskataszter kiegészítése a régi felmérések adatainak bevitelével. Folytattuk a földtani alapszelvények természeti emlékként történő védetté nyilvánításához szükséges megalapozó dokumentációk készítését. A minisztériummal történt újabb egyeztetés eredményét átvezettük a 10 kezelési terven. 4 kezelési tervet véglegesítettünk, melyeket egyeztetésre a minisztériumnak megküldtünk. Kezelési tervek, védetté nyilvánítás, Natura 2000 feladatok Az élőhely-védelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazgatósági adatokat (adatbekérő lapok és térképek) elkészítettük az igazgatóságunk működési területén található közösségi jelentőségű bogár- és lepkefajokra (össz. 23 faj), ürgére, valamint 26 közösségi jelentőségű élőhely-típusra. A Bükk-hegység és peremterületei, illetve a Bükk-fennsík és a Lök-völgy Natura 2000 területek részét képező erdőterületeken történt nagy kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos ENVI EU Pilot eljárás során az érintett hatóságokkal (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) folyamatosan együttműködve az erdőterv felülvizsgálatához a szükséges adatokat megadtuk az erdészeti hatóság részére. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 23.) VM rendeletben foglaltakra Igazgatóságunk megküldte a Vidékfejlesztési Minisztériumba, a Szakmai Bizottság számára a Középső-Ipoly-völgy (HUBN20062) különleges természetmegőrzési területre készülő Natura 2000 fenntartási tervének előrehaladási jelentését. Ugyanezen pályázathoz kapcsolódva terepi egyezető bejárásokat tartottunk az érintettek bevonásával (gazdálkodók, hatóságok, érdekvédelmi szervezetek, civil- és érdekvédelmi szervezetek) az ózdi Harmaci-dombon ( ), a Csernely-patak völgyében ( ), az apci Somlyón ( ), a petőfibányai Kopasz-hegyen ( ) és a verpeléti Várhegyen ( ). Elkészítettük a Heves megyei Mónosbél község határában lévő Mónosbéli almáskert helyi jelentőségű védett terület kezelési tervét. Elkészült a Bükki Nemzeti Park kezelési terve, azonban a zónabeosztás véglegesítésének eredményeit még be kell építeni a tervbe. Elkészült a Kerecsendi Erdő természetvédelmi terület és a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület kezelési terve. A kaptárkövek kezelési tervei (40 db) elkészültek. Megindítottuk a kaptárkövek természeti emlékként történő védetté nyilvánítási eljárás társadalmi egyeztetését, az egyeztető tárgyalásra 3

6 A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti egységei ig megvalósított feladatainak december 18-án került sor. A tárgyalásig beérkezett visszajelzésekben és a tárgyaláson sem merült fel kifogás a védetté nyilvánítási kezdeményezések ellen. Leadásra került a Bükki Nemzeti Park állami erdészeti gazdálkodókkal történt megegyezéses zónabeosztási javaslata. A természeti övezetek tekintetében teljes egészében az erdőgazdálkodók által adott javaslat került felküldésre, mivel a legminimálisabb szakmai javaslatunkat sem voltak hajlandók elfogadni. Az Európai Unió számára kézülő madárvédelmi jelentéshez megküldtük a BNPI dolgozói által gyűjtött adatokat, a jelentést leadás előtt a szakanyagot átnéztük, javítottuk. Részt veszünk a VM Világörökségi Munkacsoportjának munkájában. Természetvédelmi kutatás, monitoring Monitoring: Folyamatosan végeztük a fokozottan védett madárfajok revírjeinek ellenőrzését (rétisas, kerecsensólyom, parlagi sas, békászó sas, kígyászölyv, kék vércse, szalakóta, fehérgólya), gyurgyalag és partifecske állományfelméréseket. A csapadékos tavasznak köszönhetően nagy számban költött haris működési területünkön, több mint 150 territóriumot sikerült felmérnünk. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer A évi monitorozó tervben szereplő terepi felmérések elkészültek, a jelentések összeállítása, a térképek digitalizálása folyamatban van. Natura 2000 monitorozás A évi monitorozó tervben szereplő terepi felmérések elkészültek. A közösségi jelentőségű, csak a Bükkben előforduló Gebhardt-vakfutrinka (Duvalius gebhartii) esetén külsős megbízott kutatók hat vizsgált barlangból négyben (Szent István-barlang, Kecske-lyuk, Kő-lyuk, István-lápaibarlang) észlelték a faj egyedeit 11 példányszámban. A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) és rokonfajaik esetében külső kutató megbízásával konzervációgenetikai vizsgálatok folytak, mely tisztázta a faj taxonómiai helyzetét. A Bükki Nemzeti Park törzsterületén előforduló farkas (Canis lupus) monitoring folyamatos. A faj folyamatos jelenléte továbbra is igazolt, a legalább négy-öt egyedből álló falka aktivitási területe a Központi-Bükk és a Nyugat-Bükk területére esik. Természetvédelmi bemutatás, oktatás, nevelés, képzés, turisztikai létesítmények fenntartása A BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóköz-pontjában működő erdei iskola élménypedagógiai központú fejlesztése című KEOP-3.3.0/ pályázatunk kivitelezési munkái október végén elkezdődtek. A Bükki Nemzeti Parki termék védjegy minősítést két élelmiszer termék számára ítélte oda a helyi védjegy bizottság: Sándor Tamás Bükki sajt termékei és Sáfrány László Szilvásváradi Füstölt Sebespisztráng. A védjegyes termékeket a Nemzeti Parkok Hete központi rendezvényén Debrecenben láthatta, kóstolhatta meg a nagyközönség július végén kibővített (feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékek, lekvárok, szörpök, aszalványok, mézek - kivétel akác, aranyvessző, bálványfa és selyemkóró-, feldolgozott tejtermékek és húskészítmények) pályázati felhívást adtunk közzé. A védjegyhasználati szerződést 11 termelőnek adtuk át október 19-én a Szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon. Létrehoztuk és működtetjük a weboldalt, mely teljes, országos áttekintést ad az egyes igazgatóságok felhívásairól, védjegyes termékeiről, az adott termelőkről, valamint letölthetők a pályázati csomagok is. Számos eseményt rendeztünk, sok rendezvényen vettünk részt ban a Bükki Nemzeti Park védnöki tisztét Erőss Zsolt hegymászó vállalta. Év közben bekövetkezett tragikus halála után a nemzeti park örökös védnökévé választottuk. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása A Dél-hevesi és Dél-borsodi Tájegységeinkben folytatódtak az aktuális szántóföldi és gyepkezelési munkák. A sarudi AKG-val érintett gazdálkodási tömbünkben a betakarítások után elvégeztük az őszi vetésű takarmánynövények talaj-előkészítési munkáit. Szeptember-október hónapokban őszi búzát 149 hektáron, őszi káposztarepcét 106 hektáron vetettünk a túzokállomány 4

7 téli táplálékellátásának biztosítása érdekében. A Dél-borsodi Tájegységben elvégeztük közel 30 hektár lucerna őszi talaj-előkészítési munkáit. A két tájegységben termett réti-, és lucernaszéna, valamint búzaszalma bálák jelentősebb részét a Tarnaszentmiklóson található állattartó telepünkre szállítottuk, ahol a magyar-szürke állományunk téli takarmányellátásának alapját fogják képezni. A saját állatállományunk igényén felüli szálastakarmány mennyiséget a Batúzban kialakítandó gazdálkodási központba kerülő Furioso North-Star ménes számára szállítottuk el. Folyamatban van a ménes számára mintegy 100 mázsa zab szállítása is. A MVH-val kötött DSZ/ iratszámú együttműködési megállapodás keretében kollégáink közreműködőként 47 esetben AKG-s, 66 alkalommal Natura 2000-es támogatással érintett terület, 33 esetben Natura 2000-es és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények előírásait együttesen, valamint 1 alkalommal nem termelő beruházást érintő ellenőrzésében vettek részt. Saját vagyonkezelésű erdeinkben közel 55 hektáron ápolást, közel 30 hektáron tisztítást, 25 hektáron talajelőkészítést, 30 hektáron ültetést, 3800 fm-en villanypásztoros kerítésépítést, 5 hektáron nem őshonos fafajú erdőben tarvágást végeztünk. Erdeinek vagyonvédelme érdekében Kisgyőr községhatárban útátvágásokat készítettünk, Tiszakeszi községhatárban sorompókat helyeztünk ki. A kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület elnevezésű vadászterületen az elmúlt negyedévben említésre érdemes dolog nem történt. A Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség vadászterületen (közös képviselő: BNPI) a természetvédelmi kockázatot jelentő vadfajok létszámának csökkentése érdekében a vaddisznóállomány apasztásának elősegítésére kihelyeztünk több vadászlest, valamint a nádasokban nyiladékokat alakítottunk ki. A szőrmés-szárnyas kártevők ellen élvefogó csapdákat üzemeltünk be. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság május 24-én meghirdetett 94 db haszonbérleti pályázati egységére 345 db regisztráció történt. Ennek során kiderült, hogy a meghirdetett blokkokba bekerültek olyan földrészletek, amelyekre augusztus 31 - ig haszonbérleti szerződésünk van, így 3 blokk pályázati kiírását visszavontuk. Így 91 birtoktest ha - on került meghirdetésre. A felvett pályázati csomagok közül 316 db került leadásra. A pályázatok bontása, és bírálata megtörténtek. A 100 ha feletti birtoktestekre pályázókat (11 birtoktest, 2.135,05 ha) nyilatkoztattuk, hogy a birtoktestre vonatkozóan több nyertes pályázó hirdetését elfogadják vagy sem, így a bírálati határidőt 15 nappal meg kellett hosszabbítanunk. Az eredményhirdetés szeptember 25 én megtörtént. Meghirdetett blokkok közül 1 blokk pályázata eredménytelen. A pályázatok bírálatának felülvizsgálata elrendelésre került. A meghirdetett eredményhez képest változás nem történt. A szerződéskötések engedélyezése után, a szerződéskötések jelenleg folyamatban vannak. 110 fővel kerül sor szerződéskötésre. Ebből 7 fő fiatal gazdálkodó (22 szerződést kötünk velük) A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 134 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 72 pályázati egységet visszavontunk. Ezen pályázati egységekre vonatkozóan visszaküldtük a beadott pályázatokat (126), illetve visszafizettük a regisztrációs díjakat (161). Beadott pályázatok száma: 207 db. 4 blokkra nem érkezett pályázat. Ebből 14 db nem alkalmas bírálatra. A pályázatok bírálati határidőket meghosszabbítottuk. Bírálat befejezése december 6 án megtörtént. Bírálat eredményének meghirdetése meghosszabbításra került december 21 én. Az eredményhirdetés után a nyertes pályázókkal a szerződéskötések folyamatban vannak. A haszonbérleti pályázatok III. ütemében 13 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 3 blokkra nem érkezett pályázat. Ezen pályázati egységekre 83 regisztráció történt. Beadott pályázatok száma: 80 db. Bírálat befejezése december 13 án megtörtént. Döntés még nem született a nyertesekre vonatkozóan. A BNPI október 28-án meghirdetett 72 db haszonbérleti pályázati egységére 251 db regisztráció történt. A pályázati egységek a korábban visszavonásra került területeket, valamint a meghirdetésekből eddig kimaradt területeket tartalmazták. A felvett csomagok közül 153 db 5

8 pályázati beadás történt, mely figyelembe véve a Pjt. keretében pályázók számát, akiknek a Pjt. képviselője egyben adta le a pályázatát, mintegy 200 db leadott pályázatot jelent. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a pályázati felhívásokat én a beadási határidő előtt indoklás nélkül visszavonta. Ezen blokkokra vonatkozóan a beadott pályázatok visszaküldése, illetve a regisztrációs díjak visszafizetése még december hónapban megtörtént. Többször átdolgoztuk az MNV Zrt - vel kötendő szerződés mellékletét. Az MNV Zrt - vel korábban megkötött, de időközben az NFA hoz került földrészletek nem kerültek bele az MNV Zrt - vel kötendő szerződés tervezetébe, ezekre kezdeményezni kell az NFA-val megkötött szerződés módosítását. A szerződést a kezelői jog bejegyeztetése érdekében az érintett 14 földhivatal felé megküldtük. A TIR-be feltöltöttük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel megkötött vagyonkezelői szerződés által érintett földrészleteket. A vízgazdálkodási társulatok felé közöltük, hogy nem fizetünk érdekeltségi hozzájárulást, ezért a Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat bírósági eljárást indított ellenünk. Hollókő Tájvédelmi Körzet új melléklete ki lett hirdetve a belterületi gyűjtő helyrajzszám helyett, konkrétan ki lettek hirdetve a helyrajzi számok. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött szerződés 5 garábi ingatlan és egy egri ingatlan között, melyeket az elmúlt időszakban vásároltunk. A lejárt haszonbérleti szerződések esetén folyamatosan bejelentkezünk földhasználóként, az osztatlan közös tulajdonban levő földrészletek esetében is. A Szomolyai Kaptárkövek természetvédelmi terület osztatlan közös tulajdonból való megszűntetése egy magánszemély ellenállása miatt nem valósulhatott meg. Amennyiben a további meggyőzési kísérlet ellenére sem sikerül a megegyezés, igazgatóságunk bírósági úton kívánja az ügyet rendezni. Igazgatóságunk saját pénzügyi forrásból számos esetben hajtott végre földvásárlásokat, illetve elővásárlási jogával élt. A 2012 évben indított tiszabábolnai 0123/32 hrsz - ú ingatlan kisajátítási eljárásában a kirendelt szakértői szakvélemény elkészült, a szakértőt és igazgatóságunkat további szakvélemény, és álláspont elkészítésére szólította fel a kormányhivatal. Informatika Informatikai rendszerünket egyre elavultabb gépparkunk ellenére (az informatikai eszközök beszerzési tilalmának feloldására vonatkozó ismételt kérelmünket a Miniszterelnökséget vezető államtitkár ismét elutasította) pályázatokból vásárolt, illetve bérelt gépekkel - sikerült működőképesen tartanunk. A HUSK/1101/2.2.1/0344 pályázat keretében beszerzett OCR szoftver beüzemelése az igazgatóság szerverén, így lehetővé vált a beszkennelt dokumentumok kereshető pdf, szerkeszthető doc vagy odt formátumba konvertálása. Az ugyanezen pályázat keretében beszerzett web- és levelező szerver beüzemelése a korábbi szerverhez képest jelentősen nagyobb tároló kapacitást biztosít, ezáltal lehetővé vált jobb levélszemét szűrő programok futtatása is. 2. A vezetés, irányítás feladatai A BNPI vezetésének, irányításának első legfontosabb évi feladata az új SzMSz szerinti feladat-átrendeződések megszervezése, új munkaköri leírások elkészítése volt, mely sikeresen megtörtént. Rendszeres feladat az éves/havi/heti/napi szakmai feladatleosztás és ellenőrzés, valamint az alkalmanként jelentkező feladatok elvégzésének koordinációja és ellenőrzése. Kiemelt feladatunk volt a több körben történő földhaszonbérleti kiírások lebonyolítása, a NP övezeti besorolásának véglegesítése, valamint a as programozási időszakra való felkészülés, természetvédelmi fejlesztéseink középtávú megtervezése. 6

9 Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek Élőhely-védelmi, élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési, élettelen természeti érték védelmi, kutatási, monitorozási, környezeti nevelési, ökoturisztikai, közönségszolgálati tevékenységek tervezése és koordinációja, természetvédelmi célú pályázatok (élőhely-védelem és rekonstrukció, fajmegőrzési programok, élettelen természeti értékek védelme, természetvédelmi kutatások, természetismereti nevelés, ökoturisztika - KEOP, LIFE+, ETE-HUSK) természetvédelmi koordinációja. Kiemelt feladat volt a Nemzeti Parki Termékek körének kiválasztása és a BNP övezeti besorolásának befejezése. Jogi tevékenység A jogi szakterületi vezetés jelentős feladata volt a Természetvédelmi Őrszolgálat jogi továbbképzése elsősorban szabálysértési és rendészeti szakterületeken. Feladatuk volt a Rendészeti törvény (2012. évi CXX. törvény) gyakorlati alkalmazásának megkezdése, az első tapasztalatok összegzése, együttműködési megállapodások megkötése a rendőr-főkapitányságokkal, a rendészeti vizsga tananyagának véleményezése. A jogi szakterület ügyintézte helyszíni bírságokat, valamint tartott három helyszínen polgári természetőr vizsgát. Egy természetvédelmi őr sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak ügyében ítélet született, az elkövetőt egy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság három évre felfüggesztve. Fel kellett készülni az új Büntető Törvénykönyv gyakorlati alkalmazására. A Nógrád Megyei Főügyészség ismételten megszüntette az eljárást egy ügyben, amelyben lopás és természetkárosítás miatt tettünk feljelentést. Miután ismételt panaszunkat is elutasították, eljárást kezdeményeztünk az erdészeti hatóságnál jogellenes fakitermelés miatt. Az erdészeti hatóság elsőfokon Ft összegű erdővédelmi bírságot szabott ki az ügyben. Csobaj település határában lévő homokbányában gyurgyalag költőtelepet kitermelés során legalább részben elpusztítottak. Az ügyben a szükséges eljárásokat a Bányakapitányságnál és a Rendőrségnél kezdeményeztük. Egy vízgazdálkodási társulat fizetési meghagyást nyújtott be ellenünk Ft értékben. Ellentmondással éltünk, az eljárás perré alakult, mely folyamatban van. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mutatványos berendezésnek minősítette az ipolytarnóci Lombkorona sétányt, illetve a 4D szimulátoros mozit és bírságot is szabott ki igazgatóságunkra. Fellebbezésünknek az elsőfokú hatóság saját hatáskörben helyt adott és mindkét határozatát visszavonta. Egy farkast lőttek le a Bükkben, a tetemet október 4-én találta meg a Természetvédelmi Őrszolgálat Szilvásvárad községhatárban. Büntetőfeljelentést tettünk, és kértük a vadászati hatóságtól a vadgazdálkodási és a vadászati jog felfüggesztését. Az Egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztítás miatt indult büntetőeljárásban az Egri Járási Ügyészség hivatalból felülbírálva a nyomozást megszüntető határozatot úgy döntött, hogy természetvédelmi szabálysértés valósult meg. Az iratok beszerzése és a szabálysértési eljárás megindítása után a Heves Megyei Főügyészség hatályon kívül helyezte a járási ügyészég korábbi határozatát, és ismételten elrendelte a nyomozás folytatását. Pénzügyi tevékenység Jelentős feladat az induló és már futó pályázatok pénzügyi bonyolítása. Az Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolásának könyvelési feladatai jelentős koordinációs feladatot jelentenek. Az integrált GriffSzoft Forrás SQL programra történő átállás megnehezíti a napi munkavégzéshez kapcsolódó feladatok elvégzését, számos probléma merül fel a program használata során, melyek kezelését folyamatosan meg kellett oldani. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása Igazgatói elrendelés alapján a Területkezelési Osztály koordinációjában folytatódott a haszonbérleti pályázatok kiírásának bonyolítása. Elvégeztük a 2012-ben aláírt haszonbérleti 7

10 szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzését. Az adminisztratív ellenőrzések eredményeinek összesítésével párhuzamosan elvégeztük a helyszíni ellenőrzéseket. Őrszolgálati tevékenység Az őrszolgálat vezetésének jelentős feladata volt az őrszolgálat hatósági, természetvédelmi kezelői természetvédelmi vagyongazdálkodásban és oktatási-nevelési feladatokban való éves részvételének szervezése, az éves feladatok összehangolása. A szolgálati igazolványok és jelvények átadása megtörtént a természetvédelmi őrök számára, így a hatósági feladatellátás ismét elvégezhetővé vált. 3. Végrehajtott szervezési, átszervezési feladatok Dr. Fazekas Sándor miniszter úr december 20-án jóváhagyta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ennek nyomán módosítottuk egyéb szabályzatainkat is, így többek között a Közszolgálati Szabályzatot, az Iratkezelési Szabályzatot. Aktualizáltuk a munkaköri leírásokat, módosítottuk a kinevezéseket. Az SzMSz-t közzétettük honlapunkon. Az igazgatóváltáshoz kapcsolódó átadás-átvételi eljárást lefolytattuk a évi XLII. törvény alapján. Az elkészült jegyzőkönyveket felterjesztettük a VM Környezetügyért Felelős Államtitkárságának, illetve a VM Személyügyi és Igazgatási Főosztályának. 4. A szakmai irányítás fő feladatainak Természetvédelmi kezelési és közönségkapcsolati tevékenységek A szakterületi vezetés feladatellátása megfelelően magas színvonalú volt. Jogi tevékenység A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat időarányosan végrehajtottuk. Pénzügyi tevékenység Az időszakra tervezett felújítási és beruházási feladatokat teljesítettük. Természetvédelmi területkezelési és birtokügyi feladatok ellátása A vezetés feladatellátása megfelelő színvonalú volt. Őrszolgálati tevékenység Az őrszolgálat vezetésének feladatellátása megfelelő színvonalú volt. 5. A gazdálkodás eredményessége A év közbeni, a hiánycélt tartó korlátozó intézkedéseket még 2013 ban is folyamatosan betartjuk. Ennek ellenére gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető. Ennek következménye, hogy 2012-ről ,- eft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A korlátozások miatt jelentkező maradványunk felhasználása az előírásoknak megfelelően június 30 ig megtörténik. A bérkompenzációra átvett támogatásból 39,- eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett december 10 ig átvett pénzeszközök összege: ,- eft, az alábbi megoszlásban: MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 50,- eft, MVH anyajuh támogatás 49,- eft, MME kékvércse támogatás ,- eft, Interreg pályázat támogatása eft, mely tartalmazza az előleg összegét is. KEOP pályázatok: ,- eft, Közmunka program finanszírozása: ,- eft, MVH támogatás: ,- eft, MME től parlagi sas LIFE+ ra 7.001,- eft, VM től kékvércse LIFE+ program támogatására 3.294,- eft, VM - től Dél Borsodi tájegységben gátépítésre ,- eft, Kerecsen LIFE+ támogatás ,- eft, Svájci alap támogatás 63 eft VM energetikai pályázati támogatás 600 eft 8

11 Árvízi védekezéssel kapcsolatos költségekre eft Természetvédelmi pályázatok támogatása eft Eddig elért intézményi bevételeink összege ,- eft, éves tervünk: ,- eft. A módosított bevételeinket túlteljesíttettük az éves földbérleti díjak és a négy körben meghirdetett földbérleti pályázatok regisztrációs díjak beérkezésével, illetve a fordított ÁFÁ hoz kapcsolódó elszámolási kötelezettséggel. Az Igazgatósági költségvetés teljesítése elérte a 2 md Ft ot. Ennek oka, hogy az előző évekhez képest is jelentős az átvett pénzeszközök nagysága (pályázatok). Év végén az év elején zárolt 25 mft támogatás, elvonássá változott. Ennek hiányát takarékos gazdálkodással és többletbevételekkel pótoltuk. 6. A humán tevékenység, személyzeti munka, képzés, továbbképzés, a vezetői és beosztotti állomány megítélése Engedélyezett létszámunk 83 fő. Az engedélyezett létszámtól való eltérés 152 fő. Ebből 133 fő a közmunkások létszáma, 5 fő (ezért nem kell rehabilitációs járulékot fizetnünk) csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, valamint 13 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) pályázati forrás terhére történő alkalmazások miatt jelentkezik. Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2013-ban 106 % november 1 től április 30 ig újra indult a közcélú foglalkoztatás Igazgatóságunknál tervezett 146 fővel. Egy kollégánk, Borbáth Péter a Föld Napja alkalmából Pro Natura Emlékplakett kitüntetést vehetett át Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úrtól. A képzettségi szint megfelelő. 71 fő felsőfokú végzettséggel, 47 fő nyelvvizsgával rendelkezik. Jelenleg 5 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben. Értékelés: fentiek alapján az állomány megfelelő módon képzett, feladatellátására alkalmas, továbbképzése folyamatos. A vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez ugyanakkor nem elegendő az engedélyezett 83 fő. Ennek módosítására (többlet létszám alkalmazására) engedélyezési kérelmet nyújtottunk be még az év elején. Bevezetésre került a második félévben a TÉR rendszer. 7. Az ellenőrzés feladatai december 20 án értesítés érkezett Igazgatóságunkhoz, hogy a KEHI január 14. és március 31. között helyszíni ellenőrzést folytat a évi földhaszonbérleti pályáztatással kapcsolatban. 8. Az államigazgatási és társadalmi kapcsolatrendszer megítélése Államigazgatási kapcsolatrendszer A szakmai kapcsolatok szintjétől, gyakoriságától függően rendszeres megbeszélések, munkatalálkozók, együttműködési megállapodások, éves értékelő találkozók jellemzik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyes intézményekkel fennálló kapcsolatát. Értékelés: államigazgatási kapcsolatrendszerünk megfelelő módon működik, partner- és társszerveinkkel az együttműködés gördülékeny, együttműködési megállapodásokon alapul. Társadalmi kapcsolatrendszer A BNPI társadalmi kapcsolatrendszere kiterjedt, önkormányzatokkal, civil szakmai szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Hatékony eszközünk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal közös kiadásban megjelenő Zöld Horizont Periodika, amelyet a partnereinknek, önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek, oktatási intézmények részére ingyenesen juttatunk el. Fontos esemény volt a polgármesteri fórumok megszervezése, ahol az Igazgatóság aktuális feladatainak, eredményeinek ismertetése, az egyes tájegységek területén folyó természetvédelmi munka valamint a természetvédelmi programok bemutatása történt meg. 9

12 Értékelés: társadalmi kapcsolatrendszerünk megfelelő módon működik, a civil szervezetekkel az együttműködés gördülékeny, együttműködési megállapodásokon alapul. 9. A következő évre javasolt fő célkitűzések Bükki Nemzeti Park kezelési tervének és zónabeosztásának kihirdetése as programozási időszak tervezése, természetvédelmi fejlesztések előkészítése. A Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatalával (ŠOP SR) a kapcsolat folytatása. A védelemre tervezett 40 kaptárkő lelőhely és 10 földtani alapszelvény természeti emlékként történő védetté nyilvánítási eljárásainak lezárása. Kunhalom és földvár kataszter felülvizsgálati eredményének megküldése a VM NPTF-nek. TIR szerverek cseréje. A középiskolások közösségi célú önkéntes munkavégzése szervezett feltételeinek megteremtése. A évi erdőtervezések (szilvásváradi és salgótarjáni körzetek) erdőrészlet-szintű javaslatainak átadása az erdészeti hatóságnak, közreműködés az erdőtervezésekben. A évi erdőtervezések (Nyugat-Borsodi, Romhányi körzetek) esetében a természetvédelmi javaslatok kidolgozása az előzetes tárgyalásra, ill. a részletszintű javaslatok kidolgozása. Vadfigyelő kamerarendszer kihelyezése, dúvadgyérítés hatékonyságának növelése a Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség vadászterületen. A BNPI vagyonkezelésben levő erdők kezelésének folytatása (szakmai irányvonalak kidolgozása erdőtömbönként, erdőfelújítási kötelezettségek további felszámolása, fokozatos szerkezet-átalakítás idegenhonos fafajú erdőkben, őshonos fafajú erdőkben az erdei élőhely minőségének javítása, saját erdészeti gépüzem beindítása, vadkár elleni védekezés folytatása, vagyonvédelmi intézkedések növelése sorompó-kihelyezéssel, útátvágással) Haszonbérlők ellenőrzésének fokozása, az eljárásrend összhangba hozása a 12/2012 VM utasítással. A saját gazdálkodás kiterjesztéséhez szükséges szervezeti-, munkaszervezési problémák megoldása. Az igazgatóság pénzügyi és egyéb nyilvántartásainak alkalmassá tétele a gazdálkodáshoz kapcsolódó információk lekezelésére. Átállás a 2014 évi államháztartási számvitel változásainak végrehajtására. Ehhez még nem áll rendelkezésre informatikai program, melynek ellenére a napi feladatokat végezni kell. A MÁK részére a napi adatokat szolgáltatni kell. NATURA 2000 jelölő madárfajokról rendszeres adatgyűjtés és feldolgozás mintaterületeken. Gyakorlati madárvédelem folytatása a BNPI működési területén. 10. Kérelmek, javaslatok. A szervezeti egység összegzett megítélése Kérelmek, javaslatok Az intézmény költségvetési főösszegének megemeltetése az új gazdálkodási feladatok jelentkezése miatt. Többlet létszám engedélyezése (állattartó létesítmények, bemutatóhelyek üzemeltetése). Régészeti lelőhelyek állapotfelmérése és a védelmi stratégiák kidolgozása érdekében elkezdett egyeztetések folytatása, finanszírozási kérdések lezárása. TIR szerverek cseréje. Őrszolgálat feladatellátásának fejlesztése, működési feltételek, hatósági feladatellátáshoz többletlétszám biztosítása. Szervezeti egység összegzett megítélése A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2013-as év időszakra eső feladatait összességében és szervezeti egységei szintjén is jól szervezetten, megfelelő színvonalon látta el. 10

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 08. 31-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2013 szeptember 15. Tartalomjegyzék 1. AZ ELMÚLT NEGYEDÉV

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 03. 31.-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 03. 31.-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2013. 03. 31.-IG MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2013 április 05. Tartalomjegyzék 1. 2013. MÁRCIUS 31.-IG

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 12. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2013 január 06. Tartalomjegyzék 1. 2012. december 31.-ig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2012 június 04. Tartalomjegyzék 1. 2012.

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv

LIFE- utáni védelmi terv LIFE- utáni védelmi terv Akció megnevezése Terület Leírás Ütemezés Felelős szervezetek A1. A mezőgazdasági támogatási rendszer és az Minden Tanácsadás a gazdálkodóknak, hogy SBPB ahhoz kapcsolódó élőhely

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI 30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI Védett természeti területek kiterjedése 126 438 hektár. Ebből fokozottan védett: 14

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 08. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 08. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL. Összeállította: Grédics Szilárd BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. 08. 31.-IG. MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2012 szeptember 15. Tartalomjegyzék 1. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden LIFE- utáni védelmi terv A1 A mezőgazdasági támogatási Minden Mostantól amíg meg rendszer és az ahhoz kapcsolódó projekt terület nem valósul 2013- élőhely kezelési gyakorlat ban hatásának vizsgálata kerecsen

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett.

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. Tisztelt Képviselő-testület! A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. A korábban megküldött táblázatokat ismételten megküldöm, azokkal a

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről

Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Sorszám 1. 2013. évi Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem tárgya Dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NÓGRÁDI GEOPARK EGYESÜLET 2011. éves gazdasági évéről A közhasznúsági jelentés tartalma: a). a számviteli beszámolót; b). a költségvetési támogatás felhasználását; c). a vagyon felhasználásával

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben