Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: december 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Lakatos János képviselő Sashalmi Endre alpolgármester Szatzker Csaba képviselő Vadkerti Ferencné képviselő Zsobrákné Balogh Mária képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Kiss András Sallay Zsolt körjegyző bizottsági tag bizottsági tag Czövekné Duduma Ildikó képviselő és Szili Gyula aljegyző nem vett részt a testület ülésén. Távol: 1 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Az ülés megnyitása 1./ A évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítása, a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítása. 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2./ A évi szennyvíz-szolgáltatási díj, valamint a szippantott szennyvíz fogadási díjának megállapítása. 14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3./ Tájékoztató a évi vízdíjak alakulásáról. 4./ Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 130/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 5./ A évi költségvetési koncepció tárgyalása. 131/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 6./ A képviselő-testület évi Munkatervének elfogadása. 132/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 7./ Az intézményi térítési díjakról szóló 5/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 15/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok elfogadása évre vonatkozóan. 133/2010. (XII. 13.) határozat 9./ Bérleti szerződések módosítása. 134/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 135/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 136/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 10./ A polgármester illetményének megállapításáról szóló 91/2010. (X. 18.) Kt. határozat, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 93/2010. (X. 18.) Kt. határozat módosítása. 137/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 11./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 15/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 16/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 12./ Ingatlanok eladása 138/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 139/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 140/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 141/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 13./ A Rákhegy településrész lakóinak kérelme 14./ Egyebek Együttműködési Megállapodás Takácsi József bírósági végrehajtóval 142/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Szatzker Csaba képviselő kérelme 143/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Közvilágítás felújítása 144/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Tájékoztató a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület a nyilvános ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 7 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 5 fő megjelent. Kérdést intéz a képviselőkhöz: van-e részükről módosítási javaslat a napirenddel kapcsolatban. A képviselők a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslatot nem terjesztettek elő. Kéri a testületet, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendet. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja kijelölni Zsobrákné Balogh Mária képviselőt, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett. 1./ A évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítása, a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítása. 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Előadó: Bajkai János polgármester Köszönti Piber Olivért a szolgáltató (DEPÓNIA Kft.) képviseletében. Tájékoztatja a testületet, hogy az írásos anyagot a DEPÓNIA Kft-től megkapták, mindenki megismerhette. Kérdést intéz a szolgáltató képviselőjéhez, kíván-e szóban hozzáfűzni valamit. Piber Olivér: A tájékoztatót hasonlóan küldtük ki, mint az előző évben. Várja a kérdéseket, ha vannak. Kiss András bizottsági tag: Pénteken volt pénzügyi bizottsági ülés. Kérdésként merült fel, hogy a lomtalanítást nem lehetne-e kétszer megszervezni egy évben. A házhoz menő szelektív gyűjtés lehetősége nem pontosan érthető. Ha át szeretne valaki állni, ennek milyen feltételei, formái vannak. Kérdezi, hogy vannak-e gyakorlati tapasztalatok. Piber Olivér: A lomtalanítást lehetne kétszer egy évben, ilyenkor a díj duplázódik. Ha a testület így dönt, nincs semmi akadálya. A szelektív hulladékgyűjtés több településen is működik a családi házas övezetben. Havi 1 alkalommal elszállítjuk a kommunális hulladék mellé elhelyezett bármilyen műanyag illetve papír hulladékot. Ennek az a lényege, hogy ez nem kerül bele a kommunális hulladék közé. Az nem lehetséges, hogy csak akkor fizet a lakó, ha tőle elviszik, mert nem áll rendelkezésünkre olyan rendszer. A fém és az üveg még

4 4 szigetes rendszerben történik. Ezt a rendszert még fel kell építeni, a lakosság még ehhez sincs hozzászokva. Kiss András bizottsági tag: Tehát ha valaki ezt választja, akkor elviszik tőle plusz díjért. Ezzel tudja csökkenteni a szemétszállítási díját, mert a konténerét kisebbre cserélheti, aminek kevesebb a díja. Piber Olivér: Az úgy néz ki, hogy behozza a lakó a 120 l-es edényét, beszámítjuk a kisebb árába. Első körben ez a rendszer kiépítése ráfizetéses a cégnek. Valószínűleg jövő év utáni évtől úgy néz ki, hogy kötelező lesz a szelektív gyűjtés. Ez egyedileg nem lehetséges, csak egységesen az egész lakosságra kivetítve. A díj megnövekedne, ha viszont kisebb kukára cserélnék a 120 l-es konténert, akkor csökkenne az alapdíja. A régi kukát beszámítják a kisebb árába. Ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Abban állapodjunk meg, hogy legyen-e kétszer lomtalanítás. Régebben egyszer volt, pár évben volt csak kétszer. Azt szokta meg a lakosság. Kiss András bizottsági tag: Még az a kérdése, hogy miért nincs meg a megígért 2. szelektív sziget? Ez igazából a pályázaton múlik. A DEPÓNIA Kft. is eleme a pályázati rendszernek. KDV-től függ. Vadkerti Ferencné képviselő: Tavasszal és ősszel, amikor beindulnak a kerti munkák, illetve a lombhulláskor a lombot, ágakat nem mindenkitől viszik el, ha csak sima zsákba rakja ki. Csak lombtalanításkor viszik el, akkor mindegy, hogy milyen zsákba rakja ki. Vadkerti Ferencné képviselő: Ha valakinek tele van a kukája, a kommunális hulladékot elviszik-e akármilyen zsákba? Piber Olivér: Nem. Arra van a depóniás zsák. Sashalmi Endre alpolgármester: Közmeghallgatáson felvetődött, hogy a veszélyes hulladékot hová lehet vinni? Piber Olivér: Csalára. Székesfehérváron is van egy gyűjtő, de oda csak a fehérváriak vihetik. Én az eredeti ajánlatot javaslom elfogadni, amelyben van lombgyűjtés 2 alkalommal, lomtalanítás 1 alkalommal.

5 5 Sallay Zsolt bizottsági tag: Az idei lomtalanításnál le volt korlátozva, hogy mi minősül lomnak, mit visznek el. Az elektronikai hulladék, a gumi nem volt benne. A mostani tervezetben benne van. Tavaly ez le volt korlátozva, az nem működik, hogy tavasszal lekorlátozzák. Piber Oivér: Nem veszélyes hulladékot ki lehet tenni, pl: autógumiból 1 garnitúrát. Sallyai Zsolt bizottsági tag: Volt egy év, amikor itt az önkormányzat udvarában volt külön gyűjtés, az autógumit ide lehetett hozni, és egyben elszállították. A polgármester kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek ezért kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, módosította a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét, meghatározva ezzel a települési szilárd hulladék elszállításának és kezelésének közszolgálati díját évre. 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 19/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mivel a DRV Zrt. képviselője még nem érkezett meg, javasolja a 2 3 pont csúsztatását, amíg meg nem érkezik Vörösné Weiner Katalin. 4./ Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 130/2010. (XII. 13.) Kt. határozat A beszámoló szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az anyagot mindenki megkapta, van-e kérdés, vélemény? Kiss András bizottsági tag: A bizottság megállapította, hogy a Súlyfürdő, Művelődési Ház felújítása elhúzódik. De javasoljuk jóváhagyásra. Sallay Zsolt bizottsági tag: Bevételeknél miért ekkora a különbség? Csepiné Kelemen Mária: A Súlyfürdő felújításának elmaradása miatt. Feladatelmaradás volt.

6 Aki elfogadja a beszámolót, kérem jelezze. 6 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót a évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról. 130/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Kincsesbánya Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót. 5./ A évi költségvetési koncepció tárgyalása. 131/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szöveges előterjesztést próbáltunk összeállítani. Az állami forrásból származó normatívák nem kényeztetnek el bennünket jövőre sem. Meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek vezető szerepet kell, hogy szolgáljanak. Intézmények működtetése, önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik-e az egyéb kötelező feladatokat, fejlesztéshez szükséges forrásokat ki kell használni, amihez önerőt is kell biztosítanunk, mert nem elég a pályázat, ha nincs önerő. A polgármester kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az önkormányzat évre beterjesztett költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően.

7 7 131/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a évi koncepció, valamint a tervezési irányelvek meghatározásáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Felelős: Bajkai János polgármester Határidő: december 31. Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat évre beterjesztett költségvetési koncepcióját a következők szerint. 1. A képviselő-testület a évre vonatkozóan az alábbi tervezési irányelveket határozza meg: a. A működőképesség megőrzése, a vállalt feladatok zökkenőmentes és hatékony elvégzése, az ehhez szükséges források biztosítása, különös tekintettel a közoktatási intézmények esetében. b. Az önként vállalt feladatok működtetése nem veszélyeztetheti az önkormányzat működőképességét. c. A szociális alapszolgáltatási feladatok intézményi szintű ellátásának felülvizsgálata, a lehetséges alternatívák kidolgozása egy kistérségi szociális alap- és szakellátó intézmény létrehozásáról. d. Gyermekjóléti alapellátó rendszer kiépítésének vizsgálata figyelemmel a szociális alapszolgáltatási rendszerre, a benne rejlő párhuzamok kiküszöbölése. e. Célzott, hatékony és eredményes pályázati munka, a közös célok és szándékok összehangolása. f. A fejlesztéshez szükséges források feltárása. 2. A fenti célok eléréséhez, a biztonságos működés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges: a. A központi költségvetési források maximális igénybevétele. b. A hazai és európai uniós pályázatokban rejlő lehetőségek eredményes kiaknázása. c. Az intézményekben, a hivatali munkában a feladatok, a feladatokhoz kapcsolódó költségek racionális átgondolása. 3. A költségvetés összeállításánál az alábbi, egységes irányelveket határozzuk meg:

8 8 a. A személyi juttatások előirányzata a soros lépés miatti fizetési fokozat emelkedésén kívül béremelést nem tartalmaz. b. A dologi kiadások esetében a évi teljesítés adatait kell figyelembe venni azzal, hogy a közüzemi díjak tekintetében az inflációs emelkedést kell alkalmazni. c. Az intézmények költségvetésében beruházás csak pályázati forrás bevonásáéval kerül tervezésre. 6./ A képviselő-testület évi Munkatervének elfogadása. 132/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az önkormányzatoknak kötelezően munkatervet kell alkotniuk. Vannak olyan lépések, amelyek minden évben ugyan úgy történnek. Van-e észrevétel? Kiss András bizottsági tag: Az van a munkatervben, hogy a bizottságoknak beszámolót kell tartaniuk januárban. Melyik bizottságoknak? Az új bizottságoknak az elmúlt 2 hónapról. Kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a évi munkatervét. 132/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: december 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi munkatervét.

9 9 Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület üléseinek napirendjét évben az elfogadott munkaterv szerint állítsa össze és készítse elő. A munkaterv a határozat mellékletét képezi. 7./ Az intézményi térítési díjakról szóló 5/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 15/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi ban szabályoztuk. Nem emeltünk azóta, az élelmezésvezető jelezte, hogy már nem férünk bele a megállapított díjakba. 10 % emelés a javaslat. A rendelet tervezet mindenki rendelkezésére áll. Lakatos János képviselő: Központilag emeltek? Nem, eddig nem emeltünk, de most muszáj. Csepiné Kelemen Mária: Az élelmiszerárak sokat emelkedtek, a meglévő díjakból nem lehet biztosítani a háromszori, változatos étkezést. Lakatos János képviselő: Szerintem sok a 10 %. Szerintem nem olyan nagy összeg az a 10 %-os emelés. 283 Ft az óvodában a háromszori étkezés. 315 Ft az iskoláskorú gyereknek a háromszori étkezés. Lakatos János képviselő: A vendég étkezés? Sallay Zsolt bizottsági tag: Nem lesz fedezet rá, ha nem emelünk. A vendég étkezőknél is emeltünk, az nem kötelező szolgáltatás. Az 550 Ft. Még ez is nagyon baráti ár. Kéri a képviselők további hozzászólását. Javasolja a rendelettervezet elfogadását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, az intézményi térítési díjakról szóló 5/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét és az azt módosító rendeletet hatályon kívül helyezi és e témakörben új rendeletet alkot.

10 10 15/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok elfogadása évre vonatkozóan. 133/2010. (XII. 13.) határozat A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e észrevétel? A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők érdemi hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, meghozza a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról évre vonatkozóan a döntését a határozati javaslat szerint. 133/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról évre vonatkozóan A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: december 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 34. (3) bekezdése alapján a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a következőkben határozza meg évre.

11 11 1. A helyi közszolgáltatások színvonalának emelése és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok elégedettségének javítása. Az ügyintézésben erősíteni kell a szolgáltató jelleget, érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. 2. Az önkormányzat rendeleteinek további felülvizsgálata a felsőbb szintű jogszabályok változásával összhangban, a szükséges módosítások javaslatainak előterjesztése a képviselő-testület felé. 3. Az önkormányzat által szedett adók tekintetében a pontos, napra kész nyilvántartás vezetése, a határidőre be nem fizetett összegek hatékony, a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű behajtása, az adózási fegyelem javítása a rendelkezésre álló hatósági eszközökkel, ennek érdekében a behajtás hatékonyságának növelés érdekében bírósági végrehajtó bevonása. 4. Az önkormányzat által bevezetett adónemekkel kapcsolatos karbantartási, rendszerezési feladatok elvégzése, különös tekintettel az adatállomány pontos, naprakész nyilvántartásának feldolgozására. 5. A többcélú kistérségi kapcsolatok bővítése, a szakmai együttműködés fejlesztése a környező községekkel az önkormányzati és igazgatási feladatok tekintetében, az ehhez kapcsolódó programok kidolgozásában és végrehajtásában hatékony részvétel, illetve támogatás biztosítása. 6. Az önkormányzat költségvetése és gazdasági programja alapján a működés zavartalanságának biztosítása, a pénzeszközök felhasználási ütemterve szerinti pénzforgalom és gazdasági tevékenység koordinálása. Szükség szerint, illetve jogszabály által előírt kötelezettség alapján a megfelelő információ biztosítása a képviselő-testület részére a döntés előkészítése, illetve tájékoztatás céljából. 7. A szociális juttatások területén az ügyfelek és a polgárok pontos tájékoztatása, a képviselő-testület által meghatározott, e célra fordítható keretösszeg optimális felhasználásának biztosítása, a Szociális Bizottság munkájának segítése. A szakterület helyi szabályozásának rendszeres felülvizsgálata, a szükséges módosításra javaslattétel. 8. A közigazgatási nyilvántartás rendszeres karbantartása, szabályozásának és gyakorlatának felülvizsgálata, a szükséges módosítások bevezetése. A hivatali folyamatok korszerűsítése a gyorsabb és pontosabb ügyintézés elősegítése érdekében. 9. A körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok ellátása, a szervezeti változások lebonyolítása, a további együttműködési lehetőségek kidolgozása, a működési feltételek biztosítása. 9./ Bérleti szerződések módosítása. 134/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 135/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 136/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Minden év decemberében tárgyalják. Patika, fodrászat, vállalkozó által bérelt terület. Az előterjesztéshez az alábbi felekkel kötendő bérleti szerződésmódosításokat csatolja: Külvárosi Patika

12 12 Cser Istvánné Lőrincz Tibor Az előterjesztések 4 % díjemelést tartalmaznak. Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik. a) A Külvárosi Patika bérleti szerződésének módosítása 134/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Külvárosi Patika Bt. az önkormányzat tulajdonát képező, Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. számú épület földszintjén található 67 négyzetméter alapterületű, gyógyszertárként kialakított, gyógyszertári tevékenység gyakorlása céljából átadott helyiség együttest bérel. A bérleti díj évre 4 %-os emeléssel 821 Ft/négyzetméterre módosulna, ez havonta Ft. összegű bérleti díjat jelent. Az előterjesztést a képviselők ismerik. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselő-testület érdemi hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, módosítja a Külvárosi Patika Bt-vel megkötött szerződést az alábbiak szerint: A felek módosítják a március 22-én létrejött megállapodásban foglaltakat, nevezetesen az önkormányzat tulajdonát képező, Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. számú épület földszintjén található 67 m 2 területű, gyógyszertárként kialakított, gyógyszertári tevékenység gyakorlása céljából átadott helyiség együttes bérleti díját, valamint a megállapított díj érvényességét. 1.) A szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: A szerződő felek a bérbe adott helyiségek bérleti díját 821 Ft/m 2, azaz havi Ft összegben állapítják meg. 2.) A szerződés 4.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke január 1-től december 31-ig érvényes, a továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. A szerződés többi része változatlan marad. 134/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a Külvárosi Patika Bt-vel megkötött, az önkormányzat tulajdonában álló helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

13 13 A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: december 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Külvárosi Patika Bt-vel megkötött szerződést az alábbiak szerint: A felek módosítják a március 22-én létrejött megállapodásban foglaltakat, nevezetesen az önkormányzat tulajdonát képező, Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. számú épület földszintjén található 67 m 2 területű, gyógyszertárként kialakított, gyógyszertári tevékenység gyakorlása céljából átadott helyiség együttes bérleti díját, valamint a megállapított díj érvényességét. 1.) A szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: A szerződő felek a bérbe adott helyiségek bérleti díját 821 Ft/m 2, azaz havi Ft összegben állapítják meg. 2.) A szerződés 4.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke január 1- től december 31-ig érvényes, a továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. A szerződés többi része változatlan marad. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérlő tájékoztatásával, elfogadás esetén a bérleti szerződés módosításának aláírásával. b) Cser Istvánné bérleti szerződésének módosítása 135/2010. (XII. 13.) Kt. határozat A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Cser Istvánné június 1. óta a Kincsesi u. 37. számú lakóépület 0 szintjén egy négyzetméter alapterületű helyiséget bérel. A bérleti díj évre 4 %-os emeléssel havi Ft -ra módosulna. Az előterjesztést a képviselők ismerik. Javasolja az előterjesztés elfogadását. Kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők érdemi hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

14 14 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a Cser Istvánnéval megkötött bérleti szerződést az alábbiak szerint: A felek módosítják a május 31-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező, a bérlőnek Kincsesbánya, Kincsesi u. 37. számú lakóépület alatti 0 szintjén található, 34,76 m 2 területű, fodrászati és kozmetikai tevékenység gyakorlása céljából átadott helyiség bérleti díját. A szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 2.) A szerződő felek a helyiség bérleti díját havi Ft összegben állapítják meg. A szerződés 4.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke január 1-től december 31-ig érvényes, továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. A szerződés többi része változatlan marad. 135/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A Cser Istvánnéval megkötött, az önkormányzat tulajdonában álló helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés módosításáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: december 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Cser Istvánnéval megkötött szerződést az alábbiak szerint: A felek módosítják a május 31-én kelt, az önkormányzat tulajdonát képező, a bérlőnek Kincsesbánya, Kincsesi u. 37. számú lakóépület alatti 0 szintjén található, 34,76 m 2 területű, fodrászati és kozmetikai tevékenység gyakorlása céljából átadott helyiség bérleti díját.

15 A szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 15 2.) A szerződő felek a helyiség bérleti díját havi Ft összegben állapítják meg. A szerződés 4.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: A bérleti díj jelenleg meghatározott mértéke január 1- től december 31-ig érvényes, továbbiakban megegyezés alapján a felek az infláció mértékének megfelelően módosítják. A szerződés többi része változatlan marad. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérlő tájékoztatásával, elfogadás esetén a bérleti szerződés módosításának aláírásával. c) Lőrincz Tibor bérleti szerződésének módosítása 136/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Bajkai János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Lőrincz Tibor vállalkozását visszaadta, azonban az önkormányzat tulajdonában álló területet szeretné továbbra is bérelni, mert az ott felállított előre gyártott garázselemben a saját területén megtermelt árut szeretné tárolni, ha erre az önkormányzat továbbra is lehetőséget ad. A polgármester javasolja a szerződés megtartását és a bérleti díj megállapítását évre az alábbiak szerint: A felek között január 18-án létrejött, a Kincsesbánya sporttelep mellett, a 094/3 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból 18 m 2 területű földrészletre vonatkozó bérleti szerződés 2. pontjában meghatározott bérleti díj 1119 Ft/hó mértékűről 1167 Ft/hó, azaz Ft/év mértékűre változik. A szerződés 3. pontjában a féléves befizetési kötelezettség forintról forintra emelkedik. A szerződés 5. pontjában a bérleti díj érvényessége december 31-re változik, a évre megállapított díj január 1-től érvényes. A szerződés többi része változatlan marad. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület érdemi hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést módosítja Lőrincz Tiborral megkötött bérleti szerződést az előterjesztés szerint.

16 16 136/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a Lőrincz Tiborral megkötött, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan használatára vonatkozó bérleti szerződés módosításáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: december 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lőrincz Tiborral megkötött, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérbe adásával kapcsolatos bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja: A felek között január 18-án létrejött, a Kincsesbánya sporttelep mellett, a 094/3 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból 18 m 2 területű földrészletre vonatkozó bérleti szerződés 2. pontjában meghatározott bérleti díj 1119 Ft/hó mértékűről 1167 Ft/hó, azaz Ft/év mértékűre változik. A szerződés 3. pontjában a féléves befizetési kötelezettség forintról forintra emelkedik. A szerződés 5. pontjában a bérleti díj érvényessége december 31-re változik, a évre megállapított díj január 1-től érvényes. A szerződés többi része változatlan marad. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérlő tájékoztatásával, elfogadás esetén a bérleti szerződés módosításának aláírásával. 10./ A polgármester illetményének megállapításáról szóló 91/2010. (X. 18.) Kt. határozat, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 93/2010. (X. 18.) Kt. határozat módosítása. 137/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Edit körjegyző: Ahogy a kiadott anyagban is szerepel, a polgármester illetményéről ill. az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló határozatban költségtérítés szerepel

17 17 költségátalány helyett. Ezt a szövegrészt kell módosítani. A többi marad, nincs változás. Bajkai János polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, módosítja a polgármester illetményének megállapításáról szóló 91/2010. (X. 18.) Kt. számú, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 93/2010. (X. 18.) Kt. határozatot az alábbiak szerint: A nevezett határozatok szövegében a költségtérítés kifejezés helyett a költségátalány kifejezést kell alkalmazni. 137/2010. (XII. 13.) Kt. H A T Á R O Z A T A a polgármester illetményének megállapításáról szóló 91/2010. (X. 18.) Kt. határozat, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 93/2010. (X. 18.) Kt. határozat módosításáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 5 fő Határidő: Azonnal és folyamatos Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a polgármester illetményének megállapításáról szóló 91/2010. (X. 18.) Kt. számú, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 93/2010. (X. 18.) Kt. határozatot az alábbiak szerint: A nevezett határozatok szövegében a költségtérítés kifejezés helyébe a költségátalány kifejezés lép. 11./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 15/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 16/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ugyan az vonatkozik erre a napirendi pontra is, mint az előzőre. A jegyzőkönyvek törvényességi felülvizsgálata során a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal munkatársa szóbeli észrevételt tett, melynek alapján a helyi önkormányzati képviselők és

18 18 bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendeletet módosító 12/2010. (X. 19.) Kt. rendeletet javasolja hatályon kívül helyezni és e témában új rendeletet alkotni. Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták ismerik. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, meghozta a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 15/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét, hatályon kívül helyezve az e témában előzőleg alkotott 12/2010. (X. 19.) önkormányzati rendeletét. 16/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 15/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megérkezik a DRV Zrt. képviseletében Vörösné Weiner Katalin. Javasolja, hogy a testület térjen vissza az elhalasztott napirendi pontra. 2./ A évi szennyvíz-szolgáltatási díj, valamint a szippantott szennyvíz fogadási díjának megállapítása. 14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Kérdést intéz a DRV képviselőjéhez, kívánja-e kiegészíteni a beadványt. Vörösné Weiner Katalin: Láthatják, két előterjesztés van. Felülvizsgáltuk a műszaki állapotát a berendezéseknek. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek rossz állapotban vannak. Az amortizációs költséget nem költik a rendszerre. Megújulása a rendszernek állami tulajdonúnál 100 év, önkormányzatinál 660 év. Az elfogadható az 50 év lenne. Nem emeltük nagymértékben az üzemeltetési díjat, 2,4 %-kal emelkedik. Infláció közeli díjat állapítottunk meg. A szennyvíz-csökkentési ütemtervre kötelezte a hatóság az önkormányzatot, erre elő kell teremteni a pénzösszeget, társaságunk úgy járul hozzá, hogy kevesebb üzemelési díjat vet ki. Aki nem nyilatkozik, hogy erre fordítja, annak kell a magasabb díjat fizetni.

19 19 Mi a másodikat választjuk, mert itt fennáll a tárgyalás lehetősége. A mi rendszerünk 10 éves, és már fel kell újítani, úgyhogy más baj is lehet, nem csak az, hogy nem fordít az önkormányzat nagy hangsúlyt a karbantartásra. Én a 2. számú alternatívát javaslom, itt is infláción belüli a rendelkezésre állási díj. Rendelkezésre állási díj 420 Ft/hó. Kiss András bizottsági tag: A bizottsági vélemény is ugyan ez. Ha nincs több hozzászólás, javaslom a 2. verzió elfogadását. A polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, megalkotta a évi szennyvíz-szolgáltatási, valamint a szippantott szennyvíz fogadási díjának megállapításáról szóló rendeletét. 14/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a évi szennyvíz-szolgáltatási, valamint a szippantott szennyvíz fogadási díjának megállapításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ Tájékoztató a évi vízdíjak alakulásáról. Az ivóvíz-szolgáltatás díjáról és a vízterhelési díj mértékéről a DRV Zrt. levélben, illetve ben tájékoztatta az önkormányzatot. A tájékoztatókat a képviselők a meghívóval megkapták, ismerik. A szennyvízrendszert szívesen átadja az önkormányzat a DRV-nek, akár ingyen is. Mi vagyunk a tulajdonosok, nincs hozzá eszközünk, ki vagyunk szolgáltatva. A vízi közmű állami tulajdonban van. Vörösné Weiner Katalin. A vízi közmű álláspontját várjuk. Kiss András bizottsági tag: Az állami díj alatt van a díj. Tájékoztatási kötelezettség van. A vízterhelési díjról a visszaigazolást írásban kérike? Vörösné Weiner Katalin: Igen, írásban. Ezt a díjat az APEH felé tovább fizetjük, ez környezetterhelési díj. Ezt beleépítettük a rendeletünkbe.

20 20 Vörösné Weiner Katalin: Még a szippantott szennyvíz is van. Beleépítettük a rendeletünkbe. Egy rendeletben van. Vörösné Weiner Katalin: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy újfajta számla kerül kibocsátásra januártól, így átláthatóbb lesz. A polgármester megköszöni a részvételt, a DRV Zrt. képviselője távozik. 12./ Ingatlanok eladása 138/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 139/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 140/2010. (XII. 13.) Kt. határozat 141/2010. (XII. 13.) Kt. határozat Hiba történt az adásvételi szerződésekben, csak az első volt jó, a többiben elírás van. Adom a javított változatokat. Sallay Zsolt bizottsági tag: Továbbra sem jó az összeg. Egy korábbi döntés alapján Ács Ferenc részére kb m 2 területű ingatlant adunk el. 200 Ft-ban határoztuk meg a m 2 árát. Változott a telek nagysága a megosztás folytán. A 442 hrsz-ú telek szerződésében az összeg rendben van, a szöveg 10. pontjában van az elírás. Nem panzió építésére kérte a telket, hanem lakóház építésére. A következő szerződésben rossz az összeg és a 10. pont itt is el van írva, valamint a következő szerződésben sem stimmel a 10. pont. A keltezés ki lett pontozva, mert akkor lesz beírva, amikor befizetik az összeget. A földhivatali bejegyzés a szerződés időpontjához kötődik, nem a befizetéshez. Határozat már született róla, ez a konkrét szerződés. Kiss András bizottsági tag: A bizottsági ülésen az egyik tag, Szatzker Csaba megismételte, amit az ülésen mondtunk, hogy egyet értene azzal, ha egy koncepciót kialakítana a testület a terület eladásokra, és meg is hirdetné. Kérdése volt, hogy a bizottság előkészítette-e az adásvételt, én benne voltam az előző bizottságban, az előkészítésben, megvizsgáltuk, a rendezési tervnek megfelel. Támogatom, hogy valami koncepciót ki kell dolgoznunk. Nem most, mert már döntöttünk, de a jövőben. Akik korábban jelentkeztek, azokat értesítsük ki, hátha ők is megvennék ilyen feltételekkel. Kiszámoltam, a közművesítés kb. 4,5 millióba kerül. Tehát ezeket a telkeket igazság szerint ennyiért adjuk el így.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-168 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 14-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 14-i nyilvános ülésén. - 1 - BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 67-162/1 /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben