KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2011. évi 12. szám december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI HÍREK 113/2011. (V. 26.) sz. KH A Vályi István Díj adományozása 3 209/2011. (IX. 29.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj és a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása 3 A közgyűlés december 15-ei ülése RENDELETEK 24/2011. (XII. 15.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, a 15/2011. (VI. 30.) és a 12/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (I. 27.) számú ÖR módosításáról és kiegészítéséről 4 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 25/2011. (XII. 15.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 7 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 26/2011. (XII. 15.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 9 A 25/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2 számú melléklete 10 HATÁROZATOK 260/2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 15-ei ülése napirendjének megállapítása /2011. (XII. 15.) sz. KH Közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése /2011. (XII. 15.) sz. KH A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos 235/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése /2011. (XII. 15.) sz. KH Az Esőemberekért Egyesülettel kötött ellátási szerződés megszüntetése oldal

3 264/2011. (XII. 15.) sz. KH Személyi változás a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergomom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvény módosításáról /2011. (XII. 15.) sz. KH Ügyrendi javaslat napirendi pontok tárgyalásának felcserélésére /2011. (XII. 15.) sz. KH Önkormányzati társulási megállapodások felmondása /2011. (XII. 15.) sz. KH Ügyrendi javaslat zárt ülés tartására /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. A megyei önkormányzati adósságállomány állami átvállalásának technikai lebonyolítása /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. Felhatalmazás a megyei önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának, szállítói tartozásállományának, intézményeinek, alapítványainak, gazdasági társaságainak állami fenntartásba, illetve állami tulajdonba vételéről rendelkező Megállapodások aláírására /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. Felhatalmazás a megyei önkormányzat OTP hitelállományának állami átvételéről rendelkező 3 Megállapodás aláírására oldal

4 A Vályi István Díj adományozása SZEMÉLYI HÍREK A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 113/2011. (V. 26.) számú közgyűlési határozatával Vályi István Díjat, és bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Lévay Edit védőnőnek A pénzjutalomhoz hozzájárult Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, Ujházy Emil, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi tanácsnoka, az MSZP képviselője, dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs megbízottja, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés FIDESZ frakciója. A Díj és a pénzjutalom átadására a december 15-én, a Kisebbségek Napján került sor. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 209/2011. (IX. 29.) számú közgyűlési határozatával részére. Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díjat, valamint bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Reményi Károly részére. Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat és tárgyjutalmat adományoz az OSI Food Solution Kft. részére. Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat valamint bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Dr. Dombi Péter Dr. Pintér Antal A díjakat Popovics György, a közgyűlés elnöke és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott december 15-én, ünnepélyes keretek között - adta át a kitüntetetteknek. 3. oldal

5 RENDELETEK A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 24/2011. (XII 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítéséről 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg a R. 3. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 3. (2) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - költségvetési bevételi főösszege: E Ft - működési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - költségvetési kiadási főösszege: E Ft - működési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A költségvetési - a 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány): E Ft - működési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft (5) A (4) bekezdésben meghatározott, finanszírozási műveletek nélküli hiány összegéből a Közgyűlés a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a évi pénzmaradvány összegéből - belső finanszírozással összesen E Ft-ot biztosít. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Közgyűlés a évi költségvetés módosított bevételi- és kiadási előirányzata főösszegét E Ft-ban az alábbi finanszírozási műveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg: 1. A költségvetés bevételi oldalán: a.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft működési hiány - belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft, - külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig E Ft működési hitel. b.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft. 4. oldal

6 c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, működési és fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft. 2. A költségvetés kiadási oldalán: a.) E Ft működési célú hitel tőketörlesztéssel és b.) E Ft fejlesztési célú hitel tőketörlesztéssel. A Közgyűlés a E Ft finanszírozási műveletek nélküli működési hiány külső finanszírozására E Ft éven túli működési hitelfelvételét engedélyezi. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletei lépnek. 4. (1) A 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal évi tervezett - hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege: E Ft - kiadásainak összege: E Ft (ebből intézményi támogatás: E Ft) (2) A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2. és 2/a. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei lépnek. 5. (1) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép: 7. (1) Az Önkormányzat - Szent Borbála Kórház nélküli évi teljes adósságszolgálata (kamat, tőke) összege: E Ft - a tárgyévet megelőzően vállalt adósság törlesztése: E Ft - a tárgyévben keletkező adósság törlesztése: E Ft. (2) A R. 7. (3) bekezdésben hivatkozott 2/b. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. (1) A R. 8. (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: E Ft, - működési céltartalékok: E Ft, - felhalmozási céltartalékok: E Ft (2) A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/d. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép. 5. oldal

7 7. (1) A 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete: - összes bevétel: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház E Ft) - saját bevétel: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: E Ft) - fenntartói támogatás: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház 943 E Ft) - állami támogatás: E Ft - normatíván felüli önkormányzati támogatás: E Ft (3) A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3. és 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. és 3/a. számú melléklete lép. 8. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. sz. számú melléklete lép. 9. A 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat tárgyévi felújítási feladatainak finanszírozására összesen E Ft, beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak finanszírozására összesen E Ft kiadási előirányzat vehető igénybe. 10. A R. 20. (1) bekezdésben hivatkozott 5., 6., 7., 8. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lép. 11. A R. 21. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c., 9., 10., 11., 14., 15. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2/c., 9., 10., 11., 14.,15. számú mellékletek lépnek. 12. (1) E rendelet december 15-én lép hatályba. (2) E rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) december 31-én hatályát veszti a a) az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 19/2005. (IX. 29.) számú, és a 2/2006. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 6. oldal

8 b) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 20/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet, c) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete, továbbá az ezt módosító 14/2009. (IX. 4.) számú önkormányzati rendelet, d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2011. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. a közgyűlés elnöke (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 25/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdése c) pontjának felhatalmazása és a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló, évi XXVI. törvénnyel (továbbiakban: OTrT) összhangban, továbbá a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben meghatározottakkal lefolytatott egyeztetési eljárás és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lebonyolítása, a 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti tervtanácsi állásfoglalás, az évi XXI. törvény 23/C. (4) szerinti állami főépítészi nyilatkozat, valamint a 23/C. (3) szerinti miniszteri állásfoglalás beszerzését követően Komárom-Esztergom megye területrendezési tervéről szóló 22/2005. (IX. 29.) számú KGY. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. -át megelőző fejezetszám és alcímek helyébe a következő alcím lép: Általános rendelkezések 2. A Rendelet 2. -át megelőző alcím törlésre kerül. 3. A Rendelet 3. -át megelőző fejezetszám törlésre kerül és a Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A megye térségi szerkezeti tervét az 1. melléklet tartalmazza. /2/ A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák 7. oldal

9 a) erdőgazdálkodási térség b) mezőgazdasági térség c) vegyes területfelhasználású térség d) városias települési térség e) hagyományosan vidéki települési térség f) vízgazdálkodási térség g) építmények által igénybevett térség /3/ Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények elhelyezkedését a Rendelet 1. melléklete, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 2. melléklet tartalmazza. 4. A Rendelet 4. -át megelőző fejezetszám törlésre kerül, és a Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. /1/ A megye térségi övezeteinek területét a Rendelet 3. melléklet pontjai tartalmazzák az alábbiak szerint: 1) Magterület övezete (3. melléklet 1. pont) 2) Ökológiai folyosó övezete (3. melléklet 1. pont) 3) Pufferterület övezete (3. melléklet 1. pont) 4) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3. melléklet 2. pont) 5) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3. melléklet 3. pont) 6) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3. melléklet 3. pont) 7) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3. melléklet 4. pont) 8) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3. melléklet 4. pont) 9) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 5. pont) 10) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 5. pont) 11) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (3. melléklet 6. pont) 12) Történeti települési terület övezete (3. melléklet 6. pont) 13) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3. melléklet 7. pont) 14) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (3. melléklet. 8 pont) 15) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3. melléklet 9. pont) 16) Együtt tervezhető térségek övezete (3. melléklet 10. pont) 17) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3. melléklet 11. pont) 18) Nagyvízi meder övezete (3. melléklet 12. pont) 19) Földtani veszélyforrás területének övezete (3. melléklet 13. pont) 20) Vízeróziónak kitett terület övezete (3. melléklet 14. pont) 21) Széleróziónak kitett terület övezete (3. melléklet 15. pont) /2/ A települések 3. melléklet pontja szerinti térségi övezetekkel való érintettségét a 4. melléklet tartalmazza. 5. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a következő szabályokat kell alkalmazni: a) Az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. b) Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel. 8. oldal

10 6. Hatályát veszti a Rendelet a. 7. A Rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3/1-11. számú melléklete és 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklet pontja és 4. melléklete lép. 8. E rendelet január 1-jén lép hatályba, egyúttal a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. a közgyűlés elnöke A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 26/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - és a 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 39. (11) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül egy új ponttal és a meglévő b) pont c) pontra változik: (11) A közgyűlés elnöke a vitát lezárja, ha b) ilyen irányú ügyrendi javaslatot fogadott el a testület, azonban a képviselőcsoport vezetőjének, vagy helyettesének - ha élni kíván a hozzászólás lehetőségével - maximum 5 percben még megadja a szót a képviselőcsoport összegzett álláspontjának ismertetésére. 2. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. közgyűlés elnöke 9. oldal

11 2. melléklet a 25/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelethez A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Gyorsforgalmi utak Főutak Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagy hidak Határátkelők és határátlépési pontok a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton Tervezett nagysebességű vasútvonal - M1: (Budaörs (M0)) Tatabánya Tata Ács (Győr Hegyeshalom (Ausztria)) (TEN-T hálózat része) - M10: (Budapest térsége (M0)) Kesztölc térsége (M11) - M11: (Ercsi térsége (M6) Zsámbék) Kesztölc Esztergom (Szlovákia) - 1. sz. főút: (Budapest) Tatabánya Tata Komárom Ács-(Győr Mosonmagyaróvár Hegyeshalom (Ausztria)) - 10.sz. főút: (Budapest Pilisvörösvár) Nyergesújfalu Dunaalmás (1.sz. főút) sz. főút: (Pilisvörösvár (10. sz. főút) Piliscsaba) Dorog Tát (10. sz. főút) sz. főút: (Budapest Szentendre Visegrád) Esztergom (10. sz. főút) sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) Dorog (105. sz. főút) sz. főút: (Szlovákia) Komárom Kisbér (81. sz. főút) sz. főút: Komárom (13. sz. főút) (Szlovákia) sz. főút: (Székesfehérvár (8. sz. főút)) Kisbér (Győr (1. sz. főút)) Új főúti kapcsolatok: - (Mór (81. sz. főút)) Kecskéd térsége - (Sárvár (84. sz. főút) Celldömölk térsége Pápa) Kisbér Környe Tatabánya Tát (105. sz. főút) Meglévő főutak tervezett településelkerülő szakaszai - 1. sz. főút: Vértesszőlős, Tata, Komárom sz. főút: Dömös sz. főút: Kisbér Tervezett közúti Duna-hidak - Komárom (13. sz. főút) - Esztergom (M11) Gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok Komárom (130. sz. főút) - Komárom (13. sz. főút) - Esztergom (M11) Vasúti törzshálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok - Komárom - (Ausztria és Szlovákia) Hegyeshalom és Rajka (Budapest [Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] Röszke és Kübekháza) (Szerbia és Románia) (IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek Térségi mellékutak Térségi mellékúton, és vasúti mellékvonalon lévő híd Térségi jelentőségű logisztikai központok Térségi határátlépési pont - (Üröm (M0)-Budakalász-Pomáz- Pilisszentkereszt)-Esztergom - Tokod (új főúti kapcsolat) Sárisáp Úny (M11) - Lábatlan (10. sz. főút) Bajna Szomor (M11) - Kesztölc (M11) Dorog (10. sz. főút) Tatabánya déli elkerülő - Környe (új főúti kapcsolat) Tata (1. sz. főút) - (Győr (1. sz. főút)) Bábolna Nagyigmánd Kocs Tata (térségi mellékút) - (Mezőörs) Bakonyszombathely Súr (Bakonycsernye) - Bakonysárkány (81. sz. főút) Súr (Bakonyoszlop (térségi mellékút)) - Ács (1. sz. főút) Bábolna (térségi mellékút) - Neszmély (10. sz. főút) Tata (1. sz. főút) - Esztergom (11. sz. főút) (Szlovákia) (Velence-Csákvár)-Oroszlány-Környe Tervezett település-elkerülő térségi mellékút (főúti paraméterekkel): sz. főút: Pilismarót sz. mellékút: Ács - Esztergom - Esztergom (Esztergom-(Szlovákia) vasúti mellékvonalon) - Almásfüzitő - Komárom - Környe-Tatabánya - Tata - Esztergom - Almásfüzitő Vasúti mellékvonalon lévő térségi határátlépési pont: Esztergom (Esztergom-(Szlovákia) vasúti mellékvonalon) 10. oldal

12 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak - (Budapest) Tatabánya Komárom (Hegyeshalom) (Ausztria) - Komárom Komárom (Szlovákia) Vasúti mellékvonal - Tatabánya térsége Kisbér (Veszprémvarsány) 6. Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak - Budapest Esztergom - Esztergom Almásfüzitő - Székesfehérvár Komárom (transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat tervezett eleme) - Felsőgalla Tatabánya Oroszlány Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei - A Budapestet délről kerülő vasútvonal: Komárom Kisbér (Mór Bodajk Székesfehérvár Pusztaszabolcs Ercsi Szigetújfalu Áporka Kiskunlacháza Bugyi Dabas Újhartyán Pusztavacs Cegléd településeket érintve, a Dunán és a ráckevei Duna-ágon új Duna-híddal) Vasúti mellékvonalak tervezett elemei - Esztergom (Szlovákia) - Oroszlány (Mór) - Komáromot délről elkerülő vasútvonal 7. Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér - Esztergom - Kecskéd 8. Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. sz. Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo): - 1.A: ((Szlovákia és Ausztria) Rajka Bezenye Mosonmagyaróvár Halászi Dar-nózseli Hédervár Ásványráró Dunaszeg Győrladamér Győrzámoly Győrújfalu Győr Vének Gönyű) Ács - Komárom Almásfüzitő Dunaalmás Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tát Esztergom Pilismarót Dömös (Visegrád Dunabogdány Tahitótfalu Leányfalu Szentendre Budapest) - 1.B: Komárom (Szlovákia) - 1.C: Pilismarót (Szob Nagymaros Verőce Vác Göd Dunakeszi Budapest) 71. sz. Vértesi kerékpárút: - (Székesfehérvár Gánt) Várgesztes Vértessomló Környe Tata Komárom Térségi kerékpárúthálózat elemei - (Győr-Bőny) Bana - Bábolna Kocs Tata - Komárom Ács Bábolna Tárkány Kisbér - Kisbér Bakonybánk - (Pannonhalma) - (Bakonycsernye) Súr - Bakonyszombathely - (Bakonykoppány-Fenyőfő- Bakonyszentkirály)-Kisbér - Komárom Nagyigmánd Kisbér Bakonysárkány (Székesfehérvár) - Tatabánya Szárliget (Szár Alcsútdoboz) - Dunaalmás Tata Tatabánya Környe Bokod - (Mór) - Tata Vértestolna Tarján Gyermely (Mány-Biatorbágy) - Tát Bajna Tarján Tatabánya - Tarján (Óbarok) - Szárliget - Neszmély Szomód Tata - Esztergom Pilismarót Dömös - Dorog térsége-kesztölc-esztergom [Pilisszentlélek] Pilismarót - Dorog-Bajna - (Budapest-Solymár-Pilisszentiván- Pilisjászfalu)-Dorog-Esztergom 9. Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak A vízi út neve A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya Duna (nemzetközi vízi út) VI/B 11. oldal

13 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő 12. Egyéb erőművek kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei 220 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek Határkikötő - Komárom - Esztergom - Almásfüzitő térsége - Oroszlány - Tatabánya - Almásfüzitő Oroszlány - Oroszlány (Martonvásár Győr távvezeték felhasítási pontja) - Martonvásár Győr - Győr-Litér - (Győr) Oroszlány - Oroszlány (Százhalombatta) - ((Ausztria) országhatár Győr) Komárom (Pilisvörösvár Dunakeszi Zsámbok) - (Kápolnásnyék) Komárom (Győr) - ((Románia) országhatár Nagylak Hódmezővásárhely Kecskemét Adony Székesfehérvár Mór Tét Rajka - országhatár (Ausztria)) - (Százhalombatta) Komárom (Rajka országhatár (Szlovákia)) - (Városföld Százhalombatta Pilisvörösvár Győr) B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek Térségi közforgalmú kikötők Személyforgalmi kikötők Kompátkelőhelyek Kiserőművek Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek - Dunaalmás térsége* - Ács - Dömös - Dunaalmás (két helyen) - Esztergom - Komárom - Lábatlan - Neszmély - Pilismarót - Almásfüzitő - Dömös - Esztergom - Pilismarót - Tatabányai hőerőmű - Dorogi hőerőmű - Dunaalmás Szélerőműparkok: Ács (két helyen), Aka, Bakonysárkány, Bana, Csém, Kisigmánd (két helyen), Kocs, Mocsa (három helyen), Nagyigmánd (két helyen), Tatabánya - Tata-Dunaalmás - Dunaalmás-Lábatlan - Dunaalmás-Almásfüzitő - Kisigmánd-Bábolna-Bana- (Nagyszentjános) - Tatabánya [Bánhida]- (Bicske) - Tatabánya [Bánhida]- Dorog - Tatabánya [Bánhida] - Kisigmánd - Tatabánya [Bánhida] Tatabánya [Ipari Park] - Kisigmánd Tatabánya [Ipari Park] - Tatabánya [Bánhida] Oroszlány[Erőmű] - Tatabánya [Bánhida] Tatabánya [MÁV T] - Tatabánya [Bánhida] Tata - Dorog - Esztergom - Dorog - Nyergesújfalu - Esztergom - Pomáz - Kisigmánd - Komárom - Lábatlan - Nyergesújfalu - Mór - Oroszlány [Ipari Park] - Oroszlány [Ipari Park]-Oroszlány [Erőmű] - Tatabánya [Galla] - Tatabánya [MÁV T] - Tatabánya [MÁV] - Tatabánya [MÁV T] - Kisbér - Kisigmánd - (Bicske [Dél]) Dorog - Gyermely (Bicske [Dél])-Dorog távvezeték felhasítási pontja - Dorog - Nyergesújfalu [Cementgyár] - Lábatlan - Nyergesújfalu [Cementgyár] - Kisbér (Zirc) Dorog térsége (Zsámbék) Százhalombatta Győr 12. oldal

14 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Térségi belvízcsatorna Veszélyeshulladékártalmatlanító Esztergomi - Dorogi veszélyeshulladék-égető B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetőség Másodrendű árvízvédelmi fővonal Térségi hulladéklerakó helyek Tatai (Öreg)-tó (Tata) Bokodi-tó (Bokod, Oroszlány) Komárom-almásfüzitői - Szőny-Füzitői csatorna (Komárom) - Oroszlány - Tatabánya (A rendelet további mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 260/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a december 15-ei ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása a) Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról b) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások c) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben 6. Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvény módosításáról (Szóbeli előterjesztés az előterjesztő kérésére) 7. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. 8. Önkormányzati társulási megállapodások felmondása Interpelláció Kérdés - Egyéb bejelentés Határidő: értelem szerint Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 13. oldal

15 261/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 15-ével hatályon kívül helyezi a 70/2010. (IV. 29.) számú, a 173/2011. (VII. 14.) számú, a 175/2011. (VII. 14.) számú, a 249/2011.(XI. 24.) számú, valamint a 250/2011.(XI. 24.) számú határozatokat. Határidő: december 15. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző Mátyusné Kovács Cecília, a Költségvetési Osztály vezetője Bodnár Mihály, a Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Területfejlesztési Osztály vezetője Vágóné Horváth Éva területfejlesztési és vagyongazdálkodási referens Pataki Gábor önkormányzati referens 262/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 235/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozatát. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Pataki Gábor önkormányzati referens 263/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 31-ei hatállyal - közös megegyezéssel - megszünteti az Esőemberekért Egyesülettel, a Szent Gergely Lakóotthon (2890 Tata, Fürdő u. 24.) fenntartójával a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák közül az Sztv (3) bekezdése a) pontja aa) alpontjában foglalt autista és fogyatékos fiatal felnőttek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás január 01-től történő szolgáltatására kötött ellátási szerződését a mellékelt tartalommal, és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi az Ellátási szerződés kötése az Esőemberekért Egyesülettel című 335/2007.(XII.20.) számú közgyűlési határozatát. Határidő: december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző Melléklet a 263/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozathoz ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében Popovics György, a megyei 14. oldal

16 közgyűlés elnöke, másrészről az Esőemberekért Egyesület, 2890 Tata, Fürdő u. 24. adószáma: (továbbiakban: Szolgáltató), képviseletében Schenk Lászlóné, az egyesület elnöke között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy január 01-jei hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 81. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv aiban, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 99/A. -ában foglaltakra hivatkozással az autista és fogyatékos fiatal felnőttek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás szolgáltatására - Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 335/2007.(XII.20.) számú határozata alapján - ellátási szerződés jött létre közöttük. 2. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt szerződést közös akarattal - hivatkozással a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvényre december 31. napjával megszüntetik. 3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megszüntetés napjával az ellátási szerződésből eredő további igényük, követelésük egymással szemben nincs. A Szerződő Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen megszüntető szerződést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés /2011. (XII. 15.) számú határozatával fogadta el. Tatabánya, december Popovics György Schenk Lászlóné közgyűlés elnöke egyesületi elnök Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esőemberekért Egyesület képviseletében képviseletében... Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 264/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Eddig végzett munkáját megköszönve tudomásul veszi Dr. Konczer Erik, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem közgyűlési tag tagjának lemondását e megbízatásáról. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem közgyűlési tag tagjának Dr. Mészáros Gyula komáromi lakost megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 15. oldal

17 3. Felkéri a megyei önkormányzati hivatalt, hogy a személyi változást a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú függelékében vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Kovács Pálné költségvetési referens Pataki Gábor önkormányzati referens 265/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 127/2011. (VI. 30.) 128/2011. (VI. 30.) 129/2011. (VI. 30.) 130/2011. (VI. 30.) 131/2011. (VI. 30.) 132/2011. (VI. 30.) 133/2011. (VI. 30.) 179/2011. (IX. 29.) 186/2011. (IX. 29.) 216/2011. (X. 17.) 235/2011. (X. 27.) 246/2011. (XI. 24.) 247/2011. (XI. 24.) 252/2011. (XI. 24.) 253/2011. (XI. 24.) 254/2011. (XI. 24.) 255/2011. (XI. 24.) 256/2011. (XI. 24.) 257/2011. (XI. 24.) 258/2011. (XI. 24.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Hivatali végrehajtásért felelős: Pataki Gábor önkormányzati referens 266/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvénnyel összhangban, a térségi szempontok és érdekek érvényesülése, a különböző szintű rendezési tervek összhangja és a településrendezési eszközök megalapozottsága érdekében a határozat 1. melléklete szerinti területrendezési ajánlásokat jóváhagyja. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési ajánlásokról szóló 183/2005. (IX. 29.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna megyei főépítész 1. számú melléklet a 266/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozathoz 1. A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének...(...) számú rendelete továbbiakban Rendelet 1. melléklete szerinti térségi szerkezeti tervhez) 16. oldal

18 1.1. A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet igényű tevékenység számára ott biztosítson területet a településszerkezeti terv, ahol a védőövezet nem nyúlik át a szomszéd település közigazgatási területére. Kivételt tenni csak olyan funkciók esetében indokolt, ahol a területfelhasználási egység térségi jelentőségű településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és elhelyezéséhez az érintett települések önkormányzatai hozzájárulnak Ajánlott kerülni a meglévő településtesttől elszakadó, más területfelhasználási egységekbe ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó, új beépítésre szánt területek kijelölését Közigazgatási határ menti 100 méteres sávon belül új beépítésre szánt terület kijelölése a /2011. (.) számú KGy. rendeletben városias településként szabályozott, vagy jelen határozat 1. melléklete 1. pontja szerinti térképen meghatározott városiasodó vidéki települések területén kívül kerülendő Települést elkerülő új közúti nyomvonalak kiépítését elsősorban akkor és ott javasolt ösztönözni, ha, és ahol az nem csupán a település lakóterületeinek, központjainak tehermentesítését, hanem egyúttal már kialakult gazdasági területek elérhetőségének javításához is hozzájárul. Egyéb esetekben csak más alternatívák (pl. teherforgalom vasútra, vízi útra vagy párhuzamos útvonalakra terelése) hiányában, legutolsó megoldásként javasolt az elkerülő út építése, mivel az térségi szintű kereslettel nem indokolható zöldmezős fejlesztéseket generálhat Települést elkerülő közlekedési nyomvonalak kiépítését ajánlott a települési átkelési szakaszok és környezetük rehabilitációjával összehangoltan megvalósítani az eredeti nyomvonal mentén működő gazdasági szervezetek, vállalkozások és intézmények működőképességének megőrzése érdekében A megyében ajánlott a települések szerkezetalakítása során már most számolni a vasút hosszabb távon várható jelentős felértékelődésével mind a személyszállítás, mind pedig a teherszállítás vonatkozásában, mivel ez a későbbiekben komoly versenyelőnyt jelenthet. A településrendezés során kiemelt szempontok: vasútállomások környezetének rendezése, funkcionális felértékelése, ráhordó közlekedés feltételeinek, komfortjának biztosítása; ipari parkok, nagyobb iparterületek meglévő iparvágányainak, vagy iparvágányépítés feltételeinek fenntartása; új gazdasági területek kijelölésekor a vasúti elérhetőség szempontjainak érvényesítése, kétvágányú vasút kiépítéséhez terület biztosítása A települések külterületi területfelhasználási rendszerében törekedni kell a magas ökológiai értékű zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására A fokozott árvízi kockázatnak kitett területeken a helyi építési szabályzat készítésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonságos építés feltételeire, akár általános előírások, akár sajátos övezeti előírások alkalmazásával Mezőgazdasági térség 12.1 A térség mezőgazdasági területeit a településrendezési tervekben a sajátos mezőgazdasági használat, a beépítettségi intenzitás, a termőföld védelme, a tájvédelem, az ökológiai hálózat fejleszthetősége és a természeti értékek, környezeti elemek védelme érdekében a. általános b. kertes c. korlátozott használatú d. borvidéki mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. 17. oldal

19 1.2.2 Általános mezőgazdasági területként szabályozandók az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek, ahol a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a legalább egy családot eltartani képes földbirtokok megtartását, kialakítását Biztosítani szükséges a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak megfelelő fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit Általános mezőgazdasági területen a termőföldek felaprózódását a településrendezés eszközeivel is indokolt megakadályozni A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő erdősávok, külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék telepítését ösztönözni kell. A külterületi mezsgyék, fasorok telepítésénél a táji és termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok alkalmazása javasolt Kertes mezőgazdasági területek a pihenést és a vegyes gazdálkodást szolgáló felaprózódott, szőlőhegyi, volt zártkerti területek, ahol a pihenést és a termeléshez szükséges tárolást egyaránt biztosító épületek létesíthetők A volt zártkertek területét a hatályos településrendezési tervekben szabályozott kertes mezőgazdasági területhez képest nem javasolt növelni A védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat területén lévő mezőgazdasági területeket a településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az épületek kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik A borvidéki települések szőlőterületeit és a szőlőtelepítésre kiválóan alkalmas szőlőkataszteri területeit olyan borvidéki mezőgazdasági területként javasolt szabályozni, ahol elsősorban a szőlőtermesztéshez, borászathoz, borturizmushoz kapcsolódó épületek kialakítását javasolt ösztönözni a településrendezés eszközeiben Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség A Duna menti vegyes területfelhasználású térség területén a táj- és természetvédelmi, ökológiai, vízgazdálkodási, tájképvédelmi, környezetvédelmi szempontok összehangolásával célszerű biztosítani a környezetkímélő komplex tájgazdálkodás lehetőségét A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az erdőterületek arányát A megye meglévő erdőterületeinek védelmét biztosítani kell A Duna menti erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség területén, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken ösztönözni szükséges az erdőgazdálkodásnak a táj- és természetvédelmi, ökológiai érdekekkel való összehangolását Az ökológiai hálózat területén ösztönözni kell a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos erdőállományok fenntartását, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélését őshonos állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi, ökoturisztikai és vadgazdálkodási (vadászturisztikai) jelentőségét összehangoltan célszerű figyelembe venni Települési térség Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése Komárom-Esztergom megyében nem indokolt, a településrendezési eszközökkel az üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő formáit szükséges ösztönözni. A meglévő üdülőterületek teljes körű közművesítését ajánlott a településrendezési tervekben előírni. 18. oldal

20 1.4.2 A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, hogy új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a kistérség összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek nagyságának kétszeresét. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek területfelhasználási egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre szánt területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon megvalósítani tervezett közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a közlekedési hálózatokkal jól feltárt barnamezős területek (újra)hasznosításának ösztönzése, zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyeitérségi szintű gazdasági területkínálat kialakítása a cél Új gazdasági terület kijelölésének szükségessége és a legmegfelelőbb helyszín kiválasztása a településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek összefüggéseinek bemutatásával igazolandó A vasút számára értéktelenné vált, kiürült gazdasági, volt honvédségi területek, korábbi funkcióját vesztett majorok stb. újrahasznosítási szándéka esetén a teljes szóba jöhető területre egységes és részletes szabályozást ajánlott készíteni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a későbbiekben hasznosíthatatlan maradványterületek A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek szabályozását (építési jogok keletkeztetését) ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a használatbavétel hatékonyan és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak ott keletkezzenek, ahol ez rövidtávon indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények felmerülése elkerülhető legyen. Városias települési térség A megyének városhálózatának további bővítése helyett a városhálózat minőségi fejlesztésére indokolt koncentrálnia Új lakó- vegyes és gazdasági területek kijelölésével szemben a meglévők megújulását indokolt előnyben részesíteni, a kialakult környezeti értékek védelmének megőrzése mellett a beépítés intenzitásának területileg differenciált növelését (beépítési százalék, szintterületi mutató), szükség szerinti funkcióváltását elősegítő településszerkezet-alakítást és építésszabályozást A települések szerkezeti terveiben kijelölt új lakóterületeken a lakás/ha átlagos lakássűrűséget elérő beépítési formákat indokolt előnyben részesíteni. Új lakóterületeket a már beépült településrészekhez kapcsolódóan javasolt kijelölni. A városokban intenzívebb városias lakóterületek kialakítása számára is kínálatot kell biztosítani A településrendezési tervekben változatos életmódot, lakókörnyezetet biztosító, különféle intenzitású, beépítésű lakóterületi kínálatot javasolt biztosítani, kerülve a nagy kiterjedésű tagolatlan, alacsony intenzitású kertvárosias lakóterületek kijelölését. A beépítésre szánt területeken a beépítés átlagos intenzitását (kisvárosi lakóterületek, gazdasági területek) % között, településközponti vegyes területeken % között javasolt meghatározni A városok rendezési terveiben a hagyományos városias szövethez alkalmazkodó, azt megújító-gazdagító beépítési formák kidolgozásával javasolt megfékezni a városszerkezet szétzilálódását A településrendezési tervekben kiemelten javasolt foglalkozni a településközpontok megújításának-rehabilitációjának rendezési tervi feltételeivel. E területeken a városi szövetbe illeszkedve indokolt hosszabb távra biztosítani a kistérség intézmény rendszerének és más kistérségi funkciók kiépíthetőségét Meglévő telepszerűen kialakított lakóterületeken olyan szerkezetalakítást és szabályozást javasolt kialakítani, amely elősegíti azok műszaki, környezeti, építészeti és ezzel ingatlanpiaci felértékelődését A településszerkezet alakításával és a szabályozás eszközeivel biztosítandó a vasútállomások térségének megújulása-felértékelődése, intermodális közlekedési csomópontként történő fejlesztése, a vasútállomás és a településközpont városszerkezeti kapcsolatának javulása, az állomások településszerkezetbe történő integrálódása. 19. oldal

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV - MÓDOSÍTÁS

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV - MÓDOSÍTÁS Rendelettel jóváhagyandó munkarész KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV - MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

1/A. melléklet a 266/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozathoz: A megyei területrendezési terv módosításához kapcsolódó ajánlások

1/A. melléklet a 266/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozathoz: A megyei területrendezési terv módosításához kapcsolódó ajánlások 1 1/A. melléklet a 266/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozathoz: A megyei területrendezési terv módosításához kapcsolódó ajánlások 1. A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A 27/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI AJÁNLÁSOK

A 27/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI AJÁNLÁSOK 1 A 27/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI AJÁNLÁSOK 1. A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXVIII. törvény A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Dr. Tompai Géza főosztályvezető BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Balatonföldvár, 2011. május 11-13. Mérföldkövek a terület-

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A 23/2011. (IV. 1.) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE

A 23/2011. (IV. 1.) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE A 23/2011. (IV. 1.) KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT 2. SZ. MELLÉKLETE SOMOGY MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A TÉRSÉGI, TERÜLETRENDEZÉSI, TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEMPONTOK ÉS ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TETT AJÁNLÁSOK

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 11. szám 2011. november KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. november 24-ei ülése RENDELET

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Beszámoló az OTrT törvény felülvizsgálatának és a módosító javaslatainak egyeztetéséről Előadó:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 7. szám 2011. július KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. július 14-ei rendkívüli ülése

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben