KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2011. évi 12. szám december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI HÍREK 113/2011. (V. 26.) sz. KH A Vályi István Díj adományozása 3 209/2011. (IX. 29.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj és a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása 3 A közgyűlés december 15-ei ülése RENDELETEK 24/2011. (XII. 15.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, a 15/2011. (VI. 30.) és a 12/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (I. 27.) számú ÖR módosításáról és kiegészítéséről 4 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 25/2011. (XII. 15.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 7 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 26/2011. (XII. 15.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 9 A 25/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2 számú melléklete 10 HATÁROZATOK 260/2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 15-ei ülése napirendjének megállapítása /2011. (XII. 15.) sz. KH Közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése /2011. (XII. 15.) sz. KH A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos 235/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése /2011. (XII. 15.) sz. KH Az Esőemberekért Egyesülettel kötött ellátási szerződés megszüntetése oldal

3 264/2011. (XII. 15.) sz. KH Személyi változás a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések /2011. (XII. 15.) sz. KH A Komárom-Esztergomom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben /2011. (XII. 15.) sz. KH Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvény módosításáról /2011. (XII. 15.) sz. KH Ügyrendi javaslat napirendi pontok tárgyalásának felcserélésére /2011. (XII. 15.) sz. KH Önkormányzati társulási megállapodások felmondása /2011. (XII. 15.) sz. KH Ügyrendi javaslat zárt ülés tartására /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. A megyei önkormányzati adósságállomány állami átvállalásának technikai lebonyolítása /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. Felhatalmazás a megyei önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának, szállítói tartozásállományának, intézményeinek, alapítványainak, gazdasági társaságainak állami fenntartásba, illetve állami tulajdonba vételéről rendelkező Megállapodások aláírására /2011. (XII. 15.) sz. KH A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. Felhatalmazás a megyei önkormányzat OTP hitelállományának állami átvételéről rendelkező 3 Megállapodás aláírására oldal

4 A Vályi István Díj adományozása SZEMÉLYI HÍREK A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 113/2011. (V. 26.) számú közgyűlési határozatával Vályi István Díjat, és bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Lévay Edit védőnőnek A pénzjutalomhoz hozzájárult Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, Ujházy Emil, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi tanácsnoka, az MSZP képviselője, dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs megbízottja, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés FIDESZ frakciója. A Díj és a pénzjutalom átadására a december 15-én, a Kisebbségek Napján került sor. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 209/2011. (IX. 29.) számú közgyűlési határozatával részére. Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díjat, valamint bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Reményi Károly részére. Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat és tárgyjutalmat adományoz az OSI Food Solution Kft. részére. Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat valamint bruttó Ft pénzjutalmat adományoz Dr. Dombi Péter Dr. Pintér Antal A díjakat Popovics György, a közgyűlés elnöke és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott december 15-én, ünnepélyes keretek között - adta át a kitüntetetteknek. 3. oldal

5 RENDELETEK A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 24/2011. (XII 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítéséről 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg a R. 3. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 3. (2) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - költségvetési bevételi főösszege: E Ft - működési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - költségvetési kiadási főösszege: E Ft - működési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A költségvetési - a 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli - bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány): E Ft - működési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft (5) A (4) bekezdésben meghatározott, finanszírozási műveletek nélküli hiány összegéből a Közgyűlés a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a évi pénzmaradvány összegéből - belső finanszírozással összesen E Ft-ot biztosít. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Közgyűlés a évi költségvetés módosított bevételi- és kiadási előirányzata főösszegét E Ft-ban az alábbi finanszírozási műveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg: 1. A költségvetés bevételi oldalán: a.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft működési hiány - belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft, - külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig E Ft működési hitel. b.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft. 4. oldal

6 c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, működési és fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegéből E Ft. 2. A költségvetés kiadási oldalán: a.) E Ft működési célú hitel tőketörlesztéssel és b.) E Ft fejlesztési célú hitel tőketörlesztéssel. A Közgyűlés a E Ft finanszírozási műveletek nélküli működési hiány külső finanszírozására E Ft éven túli működési hitelfelvételét engedélyezi. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletei lépnek. 4. (1) A 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal évi tervezett - hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege: E Ft - kiadásainak összege: E Ft (ebből intézményi támogatás: E Ft) (2) A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2. és 2/a. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei lépnek. 5. (1) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép: 7. (1) Az Önkormányzat - Szent Borbála Kórház nélküli évi teljes adósságszolgálata (kamat, tőke) összege: E Ft - a tárgyévet megelőzően vállalt adósság törlesztése: E Ft - a tárgyévben keletkező adósság törlesztése: E Ft. (2) A R. 7. (3) bekezdésben hivatkozott 2/b. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. (1) A R. 8. (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: E Ft, - működési céltartalékok: E Ft, - felhalmozási céltartalékok: E Ft (2) A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/d. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép. 5. oldal

7 7. (1) A 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete: - összes bevétel: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház E Ft) - saját bevétel: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: E Ft) - fenntartói támogatás: E Ft (ebből Szent Borbála Kórház 943 E Ft) - állami támogatás: E Ft - normatíván felüli önkormányzati támogatás: E Ft (3) A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3. és 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. és 3/a. számú melléklete lép. 8. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. sz. számú melléklete lép. 9. A 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat tárgyévi felújítási feladatainak finanszírozására összesen E Ft, beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak finanszírozására összesen E Ft kiadási előirányzat vehető igénybe. 10. A R. 20. (1) bekezdésben hivatkozott 5., 6., 7., 8. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lép. 11. A R. 21. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c., 9., 10., 11., 14., 15. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2/c., 9., 10., 11., 14.,15. számú mellékletek lépnek. 12. (1) E rendelet december 15-én lép hatályba. (2) E rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) december 31-én hatályát veszti a a) az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 19/2005. (IX. 29.) számú, és a 2/2006. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 6. oldal

8 b) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 20/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet, c) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete, továbbá az ezt módosító 14/2009. (IX. 4.) számú önkormányzati rendelet, d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2011. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. a közgyűlés elnöke (A rendelet mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 25/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdése c) pontjának felhatalmazása és a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló, évi XXVI. törvénnyel (továbbiakban: OTrT) összhangban, továbbá a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben meghatározottakkal lefolytatott egyeztetési eljárás és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lebonyolítása, a 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti tervtanácsi állásfoglalás, az évi XXI. törvény 23/C. (4) szerinti állami főépítészi nyilatkozat, valamint a 23/C. (3) szerinti miniszteri állásfoglalás beszerzését követően Komárom-Esztergom megye területrendezési tervéről szóló 22/2005. (IX. 29.) számú KGY. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. -át megelőző fejezetszám és alcímek helyébe a következő alcím lép: Általános rendelkezések 2. A Rendelet 2. -át megelőző alcím törlésre kerül. 3. A Rendelet 3. -át megelőző fejezetszám törlésre kerül és a Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A megye térségi szerkezeti tervét az 1. melléklet tartalmazza. /2/ A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák 7. oldal

9 a) erdőgazdálkodási térség b) mezőgazdasági térség c) vegyes területfelhasználású térség d) városias települési térség e) hagyományosan vidéki települési térség f) vízgazdálkodási térség g) építmények által igénybevett térség /3/ Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények elhelyezkedését a Rendelet 1. melléklete, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 2. melléklet tartalmazza. 4. A Rendelet 4. -át megelőző fejezetszám törlésre kerül, és a Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. /1/ A megye térségi övezeteinek területét a Rendelet 3. melléklet pontjai tartalmazzák az alábbiak szerint: 1) Magterület övezete (3. melléklet 1. pont) 2) Ökológiai folyosó övezete (3. melléklet 1. pont) 3) Pufferterület övezete (3. melléklet 1. pont) 4) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3. melléklet 2. pont) 5) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3. melléklet 3. pont) 6) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3. melléklet 3. pont) 7) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3. melléklet 4. pont) 8) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3. melléklet 4. pont) 9) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 5. pont) 10) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet 5. pont) 11) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (3. melléklet 6. pont) 12) Történeti települési terület övezete (3. melléklet 6. pont) 13) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3. melléklet 7. pont) 14) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (3. melléklet. 8 pont) 15) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3. melléklet 9. pont) 16) Együtt tervezhető térségek övezete (3. melléklet 10. pont) 17) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3. melléklet 11. pont) 18) Nagyvízi meder övezete (3. melléklet 12. pont) 19) Földtani veszélyforrás területének övezete (3. melléklet 13. pont) 20) Vízeróziónak kitett terület övezete (3. melléklet 14. pont) 21) Széleróziónak kitett terület övezete (3. melléklet 15. pont) /2/ A települések 3. melléklet pontja szerinti térségi övezetekkel való érintettségét a 4. melléklet tartalmazza. 5. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a következő szabályokat kell alkalmazni: a) Az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. b) Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel. 8. oldal

10 6. Hatályát veszti a Rendelet a. 7. A Rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3/1-11. számú melléklete és 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklet pontja és 4. melléklete lép. 8. E rendelet január 1-jén lép hatályba, egyúttal a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. a közgyűlés elnöke A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 26/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - és a 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 39. (11) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül egy új ponttal és a meglévő b) pont c) pontra változik: (11) A közgyűlés elnöke a vitát lezárja, ha b) ilyen irányú ügyrendi javaslatot fogadott el a testület, azonban a képviselőcsoport vezetőjének, vagy helyettesének - ha élni kíván a hozzászólás lehetőségével - maximum 5 percben még megadja a szót a képviselőcsoport összegzett álláspontjának ismertetésére. 2. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Tatabánya, december 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző Popovics György sk. közgyűlés elnöke 9. oldal

11 2. melléklet a 25/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelethez A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Gyorsforgalmi utak Főutak Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagy hidak Határátkelők és határátlépési pontok a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton Tervezett nagysebességű vasútvonal - M1: (Budaörs (M0)) Tatabánya Tata Ács (Győr Hegyeshalom (Ausztria)) (TEN-T hálózat része) - M10: (Budapest térsége (M0)) Kesztölc térsége (M11) - M11: (Ercsi térsége (M6) Zsámbék) Kesztölc Esztergom (Szlovákia) - 1. sz. főút: (Budapest) Tatabánya Tata Komárom Ács-(Győr Mosonmagyaróvár Hegyeshalom (Ausztria)) - 10.sz. főút: (Budapest Pilisvörösvár) Nyergesújfalu Dunaalmás (1.sz. főút) sz. főút: (Pilisvörösvár (10. sz. főút) Piliscsaba) Dorog Tát (10. sz. főút) sz. főút: (Budapest Szentendre Visegrád) Esztergom (10. sz. főút) sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) Dorog (105. sz. főút) sz. főút: (Szlovákia) Komárom Kisbér (81. sz. főút) sz. főút: Komárom (13. sz. főút) (Szlovákia) sz. főút: (Székesfehérvár (8. sz. főút)) Kisbér (Győr (1. sz. főút)) Új főúti kapcsolatok: - (Mór (81. sz. főút)) Kecskéd térsége - (Sárvár (84. sz. főút) Celldömölk térsége Pápa) Kisbér Környe Tatabánya Tát (105. sz. főút) Meglévő főutak tervezett településelkerülő szakaszai - 1. sz. főút: Vértesszőlős, Tata, Komárom sz. főút: Dömös sz. főút: Kisbér Tervezett közúti Duna-hidak - Komárom (13. sz. főút) - Esztergom (M11) Gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok Komárom (130. sz. főút) - Komárom (13. sz. főút) - Esztergom (M11) Vasúti törzshálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok - Komárom - (Ausztria és Szlovákia) Hegyeshalom és Rajka (Budapest [Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] Röszke és Kübekháza) (Szerbia és Románia) (IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek Térségi mellékutak Térségi mellékúton, és vasúti mellékvonalon lévő híd Térségi jelentőségű logisztikai központok Térségi határátlépési pont - (Üröm (M0)-Budakalász-Pomáz- Pilisszentkereszt)-Esztergom - Tokod (új főúti kapcsolat) Sárisáp Úny (M11) - Lábatlan (10. sz. főút) Bajna Szomor (M11) - Kesztölc (M11) Dorog (10. sz. főút) Tatabánya déli elkerülő - Környe (új főúti kapcsolat) Tata (1. sz. főút) - (Győr (1. sz. főút)) Bábolna Nagyigmánd Kocs Tata (térségi mellékút) - (Mezőörs) Bakonyszombathely Súr (Bakonycsernye) - Bakonysárkány (81. sz. főút) Súr (Bakonyoszlop (térségi mellékút)) - Ács (1. sz. főút) Bábolna (térségi mellékút) - Neszmély (10. sz. főút) Tata (1. sz. főút) - Esztergom (11. sz. főút) (Szlovákia) (Velence-Csákvár)-Oroszlány-Környe Tervezett település-elkerülő térségi mellékút (főúti paraméterekkel): sz. főút: Pilismarót sz. mellékút: Ács - Esztergom - Esztergom (Esztergom-(Szlovákia) vasúti mellékvonalon) - Almásfüzitő - Komárom - Környe-Tatabánya - Tata - Esztergom - Almásfüzitő Vasúti mellékvonalon lévő térségi határátlépési pont: Esztergom (Esztergom-(Szlovákia) vasúti mellékvonalon) 10. oldal

12 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak - (Budapest) Tatabánya Komárom (Hegyeshalom) (Ausztria) - Komárom Komárom (Szlovákia) Vasúti mellékvonal - Tatabánya térsége Kisbér (Veszprémvarsány) 6. Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak - Budapest Esztergom - Esztergom Almásfüzitő - Székesfehérvár Komárom (transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat tervezett eleme) - Felsőgalla Tatabánya Oroszlány Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei - A Budapestet délről kerülő vasútvonal: Komárom Kisbér (Mór Bodajk Székesfehérvár Pusztaszabolcs Ercsi Szigetújfalu Áporka Kiskunlacháza Bugyi Dabas Újhartyán Pusztavacs Cegléd településeket érintve, a Dunán és a ráckevei Duna-ágon új Duna-híddal) Vasúti mellékvonalak tervezett elemei - Esztergom (Szlovákia) - Oroszlány (Mór) - Komáromot délről elkerülő vasútvonal 7. Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér - Esztergom - Kecskéd 8. Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. sz. Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo): - 1.A: ((Szlovákia és Ausztria) Rajka Bezenye Mosonmagyaróvár Halászi Dar-nózseli Hédervár Ásványráró Dunaszeg Győrladamér Győrzámoly Győrújfalu Győr Vének Gönyű) Ács - Komárom Almásfüzitő Dunaalmás Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tát Esztergom Pilismarót Dömös (Visegrád Dunabogdány Tahitótfalu Leányfalu Szentendre Budapest) - 1.B: Komárom (Szlovákia) - 1.C: Pilismarót (Szob Nagymaros Verőce Vác Göd Dunakeszi Budapest) 71. sz. Vértesi kerékpárút: - (Székesfehérvár Gánt) Várgesztes Vértessomló Környe Tata Komárom Térségi kerékpárúthálózat elemei - (Győr-Bőny) Bana - Bábolna Kocs Tata - Komárom Ács Bábolna Tárkány Kisbér - Kisbér Bakonybánk - (Pannonhalma) - (Bakonycsernye) Súr - Bakonyszombathely - (Bakonykoppány-Fenyőfő- Bakonyszentkirály)-Kisbér - Komárom Nagyigmánd Kisbér Bakonysárkány (Székesfehérvár) - Tatabánya Szárliget (Szár Alcsútdoboz) - Dunaalmás Tata Tatabánya Környe Bokod - (Mór) - Tata Vértestolna Tarján Gyermely (Mány-Biatorbágy) - Tát Bajna Tarján Tatabánya - Tarján (Óbarok) - Szárliget - Neszmély Szomód Tata - Esztergom Pilismarót Dömös - Dorog térsége-kesztölc-esztergom [Pilisszentlélek] Pilismarót - Dorog-Bajna - (Budapest-Solymár-Pilisszentiván- Pilisjászfalu)-Dorog-Esztergom 9. Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak A vízi út neve A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya Duna (nemzetközi vízi út) VI/B 11. oldal

13 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő 12. Egyéb erőművek kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei 220 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek Határkikötő - Komárom - Esztergom - Almásfüzitő térsége - Oroszlány - Tatabánya - Almásfüzitő Oroszlány - Oroszlány (Martonvásár Győr távvezeték felhasítási pontja) - Martonvásár Győr - Győr-Litér - (Győr) Oroszlány - Oroszlány (Százhalombatta) - ((Ausztria) országhatár Győr) Komárom (Pilisvörösvár Dunakeszi Zsámbok) - (Kápolnásnyék) Komárom (Győr) - ((Románia) országhatár Nagylak Hódmezővásárhely Kecskemét Adony Székesfehérvár Mór Tét Rajka - országhatár (Ausztria)) - (Százhalombatta) Komárom (Rajka országhatár (Szlovákia)) - (Városföld Százhalombatta Pilisvörösvár Győr) B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek Térségi közforgalmú kikötők Személyforgalmi kikötők Kompátkelőhelyek Kiserőművek Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek - Dunaalmás térsége* - Ács - Dömös - Dunaalmás (két helyen) - Esztergom - Komárom - Lábatlan - Neszmély - Pilismarót - Almásfüzitő - Dömös - Esztergom - Pilismarót - Tatabányai hőerőmű - Dorogi hőerőmű - Dunaalmás Szélerőműparkok: Ács (két helyen), Aka, Bakonysárkány, Bana, Csém, Kisigmánd (két helyen), Kocs, Mocsa (három helyen), Nagyigmánd (két helyen), Tatabánya - Tata-Dunaalmás - Dunaalmás-Lábatlan - Dunaalmás-Almásfüzitő - Kisigmánd-Bábolna-Bana- (Nagyszentjános) - Tatabánya [Bánhida]- (Bicske) - Tatabánya [Bánhida]- Dorog - Tatabánya [Bánhida] - Kisigmánd - Tatabánya [Bánhida] Tatabánya [Ipari Park] - Kisigmánd Tatabánya [Ipari Park] - Tatabánya [Bánhida] Oroszlány[Erőmű] - Tatabánya [Bánhida] Tatabánya [MÁV T] - Tatabánya [Bánhida] Tata - Dorog - Esztergom - Dorog - Nyergesújfalu - Esztergom - Pomáz - Kisigmánd - Komárom - Lábatlan - Nyergesújfalu - Mór - Oroszlány [Ipari Park] - Oroszlány [Ipari Park]-Oroszlány [Erőmű] - Tatabánya [Galla] - Tatabánya [MÁV T] - Tatabánya [MÁV] - Tatabánya [MÁV T] - Kisbér - Kisigmánd - (Bicske [Dél]) Dorog - Gyermely (Bicske [Dél])-Dorog távvezeték felhasítási pontja - Dorog - Nyergesújfalu [Cementgyár] - Lábatlan - Nyergesújfalu [Cementgyár] - Kisbér (Zirc) Dorog térsége (Zsámbék) Százhalombatta Győr 12. oldal

14 A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Térségi belvízcsatorna Veszélyeshulladékártalmatlanító Esztergomi - Dorogi veszélyeshulladék-égető B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetőség Másodrendű árvízvédelmi fővonal Térségi hulladéklerakó helyek Tatai (Öreg)-tó (Tata) Bokodi-tó (Bokod, Oroszlány) Komárom-almásfüzitői - Szőny-Füzitői csatorna (Komárom) - Oroszlány - Tatabánya (A rendelet további mellékletei megtalálhatók a oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 260/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a december 15-ei ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása a) Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról b) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások c) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben 6. Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvény módosításáról (Szóbeli előterjesztés az előterjesztő kérésére) 7. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. 8. Önkormányzati társulási megállapodások felmondása Interpelláció Kérdés - Egyéb bejelentés Határidő: értelem szerint Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 13. oldal

15 261/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 15-ével hatályon kívül helyezi a 70/2010. (IV. 29.) számú, a 173/2011. (VII. 14.) számú, a 175/2011. (VII. 14.) számú, a 249/2011.(XI. 24.) számú, valamint a 250/2011.(XI. 24.) számú határozatokat. Határidő: december 15. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző Mátyusné Kovács Cecília, a Költségvetési Osztály vezetője Bodnár Mihály, a Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Területfejlesztési Osztály vezetője Vágóné Horváth Éva területfejlesztési és vagyongazdálkodási referens Pataki Gábor önkormányzati referens 262/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 235/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozatát. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Pataki Gábor önkormányzati referens 263/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés december 31-ei hatállyal - közös megegyezéssel - megszünteti az Esőemberekért Egyesülettel, a Szent Gergely Lakóotthon (2890 Tata, Fürdő u. 24.) fenntartójával a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák közül az Sztv (3) bekezdése a) pontja aa) alpontjában foglalt autista és fogyatékos fiatal felnőttek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás január 01-től történő szolgáltatására kötött ellátási szerződését a mellékelt tartalommal, és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi az Ellátási szerződés kötése az Esőemberekért Egyesülettel című 335/2007.(XII.20.) számú közgyűlési határozatát. Határidő: december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyző Melléklet a 263/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozathoz ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében Popovics György, a megyei 14. oldal

16 közgyűlés elnöke, másrészről az Esőemberekért Egyesület, 2890 Tata, Fürdő u. 24. adószáma: (továbbiakban: Szolgáltató), képviseletében Schenk Lászlóné, az egyesület elnöke között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy január 01-jei hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 81. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv aiban, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 99/A. -ában foglaltakra hivatkozással az autista és fogyatékos fiatal felnőttek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás szolgáltatására - Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 335/2007.(XII.20.) számú határozata alapján - ellátási szerződés jött létre közöttük. 2. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt szerződést közös akarattal - hivatkozással a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvényre december 31. napjával megszüntetik. 3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megszüntetés napjával az ellátási szerződésből eredő további igényük, követelésük egymással szemben nincs. A Szerződő Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen megszüntető szerződést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés /2011. (XII. 15.) számú határozatával fogadta el. Tatabánya, december Popovics György Schenk Lászlóné közgyűlés elnöke egyesületi elnök Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esőemberekért Egyesület képviseletében képviseletében... Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 264/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Eddig végzett munkáját megköszönve tudomásul veszi Dr. Konczer Erik, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem közgyűlési tag tagjának lemondását e megbízatásáról. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem közgyűlési tag tagjának Dr. Mészáros Gyula komáromi lakost megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 15. oldal

17 3. Felkéri a megyei önkormányzati hivatalt, hogy a személyi változást a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú függelékében vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Kovács Pálné költségvetési referens Pataki Gábor önkormányzati referens 265/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 127/2011. (VI. 30.) 128/2011. (VI. 30.) 129/2011. (VI. 30.) 130/2011. (VI. 30.) 131/2011. (VI. 30.) 132/2011. (VI. 30.) 133/2011. (VI. 30.) 179/2011. (IX. 29.) 186/2011. (IX. 29.) 216/2011. (X. 17.) 235/2011. (X. 27.) 246/2011. (XI. 24.) 247/2011. (XI. 24.) 252/2011. (XI. 24.) 253/2011. (XI. 24.) 254/2011. (XI. 24.) 255/2011. (XI. 24.) 256/2011. (XI. 24.) 257/2011. (XI. 24.) 258/2011. (XI. 24.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Hivatali végrehajtásért felelős: Pataki Gábor önkormányzati referens 266/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvénnyel összhangban, a térségi szempontok és érdekek érvényesülése, a különböző szintű rendezési tervek összhangja és a településrendezési eszközök megalapozottsága érdekében a határozat 1. melléklete szerinti területrendezési ajánlásokat jóváhagyja. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési ajánlásokról szóló 183/2005. (IX. 29.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna megyei főépítész 1. számú melléklet a 266/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozathoz 1. A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének...(...) számú rendelete továbbiakban Rendelet 1. melléklete szerinti térségi szerkezeti tervhez) 16. oldal

18 1.1. A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet igényű tevékenység számára ott biztosítson területet a településszerkezeti terv, ahol a védőövezet nem nyúlik át a szomszéd település közigazgatási területére. Kivételt tenni csak olyan funkciók esetében indokolt, ahol a területfelhasználási egység térségi jelentőségű településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és elhelyezéséhez az érintett települések önkormányzatai hozzájárulnak Ajánlott kerülni a meglévő településtesttől elszakadó, más területfelhasználási egységekbe ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó, új beépítésre szánt területek kijelölését Közigazgatási határ menti 100 méteres sávon belül új beépítésre szánt terület kijelölése a /2011. (.) számú KGy. rendeletben városias településként szabályozott, vagy jelen határozat 1. melléklete 1. pontja szerinti térképen meghatározott városiasodó vidéki települések területén kívül kerülendő Települést elkerülő új közúti nyomvonalak kiépítését elsősorban akkor és ott javasolt ösztönözni, ha, és ahol az nem csupán a település lakóterületeinek, központjainak tehermentesítését, hanem egyúttal már kialakult gazdasági területek elérhetőségének javításához is hozzájárul. Egyéb esetekben csak más alternatívák (pl. teherforgalom vasútra, vízi útra vagy párhuzamos útvonalakra terelése) hiányában, legutolsó megoldásként javasolt az elkerülő út építése, mivel az térségi szintű kereslettel nem indokolható zöldmezős fejlesztéseket generálhat Települést elkerülő közlekedési nyomvonalak kiépítését ajánlott a települési átkelési szakaszok és környezetük rehabilitációjával összehangoltan megvalósítani az eredeti nyomvonal mentén működő gazdasági szervezetek, vállalkozások és intézmények működőképességének megőrzése érdekében A megyében ajánlott a települések szerkezetalakítása során már most számolni a vasút hosszabb távon várható jelentős felértékelődésével mind a személyszállítás, mind pedig a teherszállítás vonatkozásában, mivel ez a későbbiekben komoly versenyelőnyt jelenthet. A településrendezés során kiemelt szempontok: vasútállomások környezetének rendezése, funkcionális felértékelése, ráhordó közlekedés feltételeinek, komfortjának biztosítása; ipari parkok, nagyobb iparterületek meglévő iparvágányainak, vagy iparvágányépítés feltételeinek fenntartása; új gazdasági területek kijelölésekor a vasúti elérhetőség szempontjainak érvényesítése, kétvágányú vasút kiépítéséhez terület biztosítása A települések külterületi területfelhasználási rendszerében törekedni kell a magas ökológiai értékű zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására A fokozott árvízi kockázatnak kitett területeken a helyi építési szabályzat készítésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonságos építés feltételeire, akár általános előírások, akár sajátos övezeti előírások alkalmazásával Mezőgazdasági térség 12.1 A térség mezőgazdasági területeit a településrendezési tervekben a sajátos mezőgazdasági használat, a beépítettségi intenzitás, a termőföld védelme, a tájvédelem, az ökológiai hálózat fejleszthetősége és a természeti értékek, környezeti elemek védelme érdekében a. általános b. kertes c. korlátozott használatú d. borvidéki mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. 17. oldal

19 1.2.2 Általános mezőgazdasági területként szabályozandók az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek, ahol a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a legalább egy családot eltartani képes földbirtokok megtartását, kialakítását Biztosítani szükséges a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak megfelelő fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit Általános mezőgazdasági területen a termőföldek felaprózódását a településrendezés eszközeivel is indokolt megakadályozni A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő erdősávok, külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék telepítését ösztönözni kell. A külterületi mezsgyék, fasorok telepítésénél a táji és termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok alkalmazása javasolt Kertes mezőgazdasági területek a pihenést és a vegyes gazdálkodást szolgáló felaprózódott, szőlőhegyi, volt zártkerti területek, ahol a pihenést és a termeléshez szükséges tárolást egyaránt biztosító épületek létesíthetők A volt zártkertek területét a hatályos településrendezési tervekben szabályozott kertes mezőgazdasági területhez képest nem javasolt növelni A védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat területén lévő mezőgazdasági területeket a településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az épületek kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik A borvidéki települések szőlőterületeit és a szőlőtelepítésre kiválóan alkalmas szőlőkataszteri területeit olyan borvidéki mezőgazdasági területként javasolt szabályozni, ahol elsősorban a szőlőtermesztéshez, borászathoz, borturizmushoz kapcsolódó épületek kialakítását javasolt ösztönözni a településrendezés eszközeiben Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség A Duna menti vegyes területfelhasználású térség területén a táj- és természetvédelmi, ökológiai, vízgazdálkodási, tájképvédelmi, környezetvédelmi szempontok összehangolásával célszerű biztosítani a környezetkímélő komplex tájgazdálkodás lehetőségét A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az erdőterületek arányát A megye meglévő erdőterületeinek védelmét biztosítani kell A Duna menti erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség területén, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken ösztönözni szükséges az erdőgazdálkodásnak a táj- és természetvédelmi, ökológiai érdekekkel való összehangolását Az ökológiai hálózat területén ösztönözni kell a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos erdőállományok fenntartását, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélését őshonos állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi, ökoturisztikai és vadgazdálkodási (vadászturisztikai) jelentőségét összehangoltan célszerű figyelembe venni Települési térség Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése Komárom-Esztergom megyében nem indokolt, a településrendezési eszközökkel az üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő formáit szükséges ösztönözni. A meglévő üdülőterületek teljes körű közművesítését ajánlott a településrendezési tervekben előírni. 18. oldal

20 1.4.2 A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, hogy új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a kistérség összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek nagyságának kétszeresét. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek területfelhasználási egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre szánt területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon megvalósítani tervezett közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a közlekedési hálózatokkal jól feltárt barnamezős területek (újra)hasznosításának ösztönzése, zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyeitérségi szintű gazdasági területkínálat kialakítása a cél Új gazdasági terület kijelölésének szükségessége és a legmegfelelőbb helyszín kiválasztása a településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek összefüggéseinek bemutatásával igazolandó A vasút számára értéktelenné vált, kiürült gazdasági, volt honvédségi területek, korábbi funkcióját vesztett majorok stb. újrahasznosítási szándéka esetén a teljes szóba jöhető területre egységes és részletes szabályozást ajánlott készíteni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a későbbiekben hasznosíthatatlan maradványterületek A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek szabályozását (építési jogok keletkeztetését) ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a használatbavétel hatékonyan és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak ott keletkezzenek, ahol ez rövidtávon indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények felmerülése elkerülhető legyen. Városias települési térség A megyének városhálózatának további bővítése helyett a városhálózat minőségi fejlesztésére indokolt koncentrálnia Új lakó- vegyes és gazdasági területek kijelölésével szemben a meglévők megújulását indokolt előnyben részesíteni, a kialakult környezeti értékek védelmének megőrzése mellett a beépítés intenzitásának területileg differenciált növelését (beépítési százalék, szintterületi mutató), szükség szerinti funkcióváltását elősegítő településszerkezet-alakítást és építésszabályozást A települések szerkezeti terveiben kijelölt új lakóterületeken a lakás/ha átlagos lakássűrűséget elérő beépítési formákat indokolt előnyben részesíteni. Új lakóterületeket a már beépült településrészekhez kapcsolódóan javasolt kijelölni. A városokban intenzívebb városias lakóterületek kialakítása számára is kínálatot kell biztosítani A településrendezési tervekben változatos életmódot, lakókörnyezetet biztosító, különféle intenzitású, beépítésű lakóterületi kínálatot javasolt biztosítani, kerülve a nagy kiterjedésű tagolatlan, alacsony intenzitású kertvárosias lakóterületek kijelölését. A beépítésre szánt területeken a beépítés átlagos intenzitását (kisvárosi lakóterületek, gazdasági területek) % között, településközponti vegyes területeken % között javasolt meghatározni A városok rendezési terveiben a hagyományos városias szövethez alkalmazkodó, azt megújító-gazdagító beépítési formák kidolgozásával javasolt megfékezni a városszerkezet szétzilálódását A településrendezési tervekben kiemelten javasolt foglalkozni a településközpontok megújításának-rehabilitációjának rendezési tervi feltételeivel. E területeken a városi szövetbe illeszkedve indokolt hosszabb távra biztosítani a kistérség intézmény rendszerének és más kistérségi funkciók kiépíthetőségét Meglévő telepszerűen kialakított lakóterületeken olyan szerkezetalakítást és szabályozást javasolt kialakítani, amely elősegíti azok műszaki, környezeti, építészeti és ezzel ingatlanpiaci felértékelődését A településszerkezet alakításával és a szabályozás eszközeivel biztosítandó a vasútállomások térségének megújulása-felértékelődése, intermodális közlekedési csomópontként történő fejlesztése, a vasútállomás és a településközpont városszerkezeti kapcsolatának javulása, az állomások településszerkezetbe történő integrálódása. 19. oldal

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz.

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MEGBÍZÓ: TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA Tolna Megye Önkormányzati Hivatal 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE: dr. Puskás Imre Patkó Sándor a megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 4. szám 2005. május 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2005. (V. 19.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2005. (XII. 01.) Kgy. RENDELETE NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2005. (XI. 24.) Kgy. HATÁROZATA NÓGRÁD

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 15/2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2014. június MEGBÍZÓ: KÉSZÍTETTE: Kaposvár Megyei

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu

1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220, e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/27-18/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben