2013. november ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA"

Átírás

1 2013. november ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Október 23-i események Polgármesteri napló Munkában a Zsámbéki Városôrség Interjú Illés Richárddal Zsámbéki Sport Klub hírei Megjelent Lackfi János új könyve (interjú az íróval) Átadták a Nevelési Tanácsadót A szabadság napján

2 BEHARANGOZÓ Igazi lelkünket akárcsak az ünneplô ruhákat ôrizzük meg, Hogy tiszta legyen majd az ünnepekre (József Attila) Novemberi ünnepi körkép Az elôzô havi publicisztikámban leírt szomorú idôjáráskép egy kicsit meghazutolt bennünket, nem jött a hûvös, borongós, ôszi idô. Helyette verôfényes napsütés, simogatta bôrünket. Hál Istennek. Azért most már, ha reggelente kilépünk az udvarra, látjuk, a köd fátyla ereszkedik a tájra, sôt belénk csíp a hideg, úgyhogy lucskos ôsz van, ha akarjuk, ha nem. Az utóbbi idôszak az elmúlásról, a megemlékezések soráról szólt. Elcsendesedtünk, elgondolkoztunk, ugyanis az aradi vértanúk tragikus sorsa, az 1956-os forradalom és szabadságharc hôsei mind azt bizonyították, volt kikre emlékeznünk. Mindenszentek és Halottak napján szintén szomorúsággal telt meg a szívünk. November elsején az üdvözült lelkek emléknapját tartotta a katolikus egyház, másodikán pedig az elhunyt, ám az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótûzben lévô hozzátartozóikért imádkoztak a hívek. Ezekekben a napokban elhunyt szeretetteink kerültek középpontba, igyekeztünk bepótolni az egész évben elmulasztott temetôlátogatásokat. Vágyódtunk a temetôk meghitt, pompás gyertyáktól, mécsesektôl beragyogott fényére. A találkozóhelyre, ahol elmerenghettünk arról, mit is mulasztottunk el halottainkkal kapcsolatban. Vajon eléggé szerettük-e ôket, amíg éltek? Közben érezzük, még mindig életünk részei, hiszen hányszor tapasztaljuk, úgy cselekszünk, hogy nekik is tetsszen. Emlékhelyükön a nyugalom, a béke, a szeretet érzése mellett azért egy kicsit felkavarodik a lelkünk, hiszen tudjuk, elôbb-utóbb mi is oda kerülünk. Elgondolkoztunk a halálról, az azzal kapcsolatos titokzatos, misztikus világról. Milyen is lehet ott, az égi országban? Azoknak talán könnyebb feldolgozniuk az elmúlást, akik hisznek az öröklétben, a lélek továbbélésében. Talán nem is félnek tôle. Akik nem hisznek a halál utáni mennyországban, azoknak nehezebb a dolguk. Vagy, ki tudja? minden ember másképp gondolkozik ezekrôl a dolgokról. Mindenszentek napján régen finom, kelt tésztából dagasztott házi kalácsot sütöttek a háziasszonyok, talán manapság is kipróbálták. Október utolsó hetében különféle csillogós kacatokat kínáltak számunkra a kirakatok. A Valentin-napi giccsáradat mellé a Halloween-t is elbohóckodtuk, nehogy maradiak maradjunk. Már aki. A legtöbb embernek a megnyugvás, az emlékezés jelentette ezt a kegyelmi idôszakot. És ez így természetes. Még egy tragikus eseményt idézünk fel november elején november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt, amelynek a végét ismerjük. És aminek hatásait a mai napig nyögjük! Gyertyát gyújtottunk ezen a napon is! A novemberi eleji fájdalmas emlékezést aztán követte egy kicsit vidámabb idôszak, például november 11-én a Márton-nap, amikor is lampionos felvonulásokat tartottunk, különleges gasztronómiai ínyencségeket, nevezetesen liba-ételeket ehettünk, megkóstolhattuk az új bort, sôt nagyon sok település ekkor ünnepelte búcsúját is. Általában kellemetlen, csapadékos, havas ilyenkor az idôjárás. November 19-én tartjuk Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét, aki a legenda szerint a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, amely rózsává változott, amikor atyja emiatt kérdôre vonta. A november 25-i Katalinnapon lehet utoljára táncmulatságot tartani, aztán már csak karácsony után bulizhatunk. Szent Katalin keresztény vértanút kerékbe törték, ezért a fuvarosok, kerékgyártók, valamint a házasulandó lányok védôszentje. Sok helyen ezen a napon meggyfaágat állítanak vízbe, meleg helyre rakják, hogy karácsonyra kizöldüljön. Régi népi bölcsesség szerint, Ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog. November 30-án Szent Andrásra emlékezünk, aki kereszthalált halt az átlósan ácsolt kereszten. Amúgy férjjósló nap, ólomöntéssel, gombócfôzéssel igyekezetek a jövendôbeli személyét kitalálni. Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást. Ápoljuk, éljük meg újra szokásainkat! Végül az egyházi év a meghitt adventi idôvel kezdôdik. Advent elsô vasárnapja nincs meghatározott naphoz kötve, de elsô alkalma mindig a karácsony elôtti negyedik vasárnap, idén december 1-je. Tehát az adventi idô négy teljes hét, amely Krisztus jövetelére figyelmeztet (advenio = jövök, eljövök; adventus = megérkezés, Krisztus érkezése). Jaj, de nagyon elôreszaladtam! Most kapcsolok, a novemberin kívül már csak egy újság készül ebben az évben. Hogy megy az idô! Vegyenek részt a rendezvényeken és olvassák a Zsámbéki Polgár közéleti, kulturális és egyéb információiban gazdag novemberi számát! Jó szórakozást! Klotz Mária fôszerkesztô A szabadság napján Fotó: Gortva Márta Fotók: K. M. Fotó: Bárándi Zoltán

3 Októberi gondolatok A mögöttünk hagyott hónap legfontosabb önkormányzati eseménye kétségkívül a közmeghallgatás volt. Mint ismeretes a jelenlegi testület már mega- Fotó: K. M. lakulásakor elhatározta, hogy a törvényileg kötelezô évi egy helyett két ilyen alkalomra kerít sort minden esztendôben. Október 17-én szép számmal gyûltünk össze a Zsámbéki Mûvelôdési Ház nagytermében, ami nem is csoda, hiszen egy Zsámbék jövôjét markánsan meghatározó városrendezési elképzelés foglalkoztat most mindnyájunkat. Az elôzô szám hasábjain részletesen foglalkoztam a Városközpont Projekt elképzeléssel, ezt most terjedelmi okokból nem ismételném meg. Honlapunkon minden információ elérhetô. A téma bevezetôjében tájékoztatást adtam arról a három (Kovács Ágnes asszony által beadott) aláírásgyûjtésrôl, melybôl kettô az Etyeki utcai buszvégállomás által esetlegesen okozott zaj, rezgés és vízelvezetési problémák miatt ellenzi a tervezetet, pontosabban a petícióban felsorolt jogszabályokra hívja fel a figyelmet. Tájékoztattam az egybegyûlteket, hogy a képviselô-testület még szeptember végén a követelésben foglaltakat a tervezési leírásba szó szerint beemelte, így csak olyan terv születhet, mely a törvényes feltételeknek megfelel (megjegyzem, ez amúgy is így történik minden esetben). A harmadik petíciót a piacosok írták alá (szintén Kovács Ágnes gyûjtötte), ebben azt kérik, hogy a piac ne kerüljön el jelenlegi helyérôl. Ezzel nyitott kapukat döngetnek, hiszen az a korábbi koncepció, hogy az új helyszín az Ady Endre utca környékére, vagy még kijjebb kerüljön, szóba sem került. Mindenkit megnyugtatunk, a piac marad a központban! Mint az várható volt a legtöbb hozzászólás ebben a témában hangzott el. Ahogy az már lenni szokott, általában arra hallottunk érveléseket, hogy az elképzelést miért NE valósítsuk meg. Természetes, hogy egy ilyen átfogó átalakulás, átalakítás sok megszokott dolog változásával jár. Számomra az is természetes, hogy akiket vélt vagy valós sérelem, esetleges hátrány ér, hangot is adnak ennek. Egy-két dolgot azonban szem elôtt kell tartanunk: a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ebben mindenki egyetért! A dolgon úgy változtatni, hogy semmi sem változik, nem lehet! A korábbi gyakorlattal szakítva éppen azért kezdtünk vitát a koncepcióról még a tervezés megkezdése elôtt, hogy a felmerült problémákra a tervezôk válaszokat, megoldásokat keressenek, a pozitív változásokkal óhatatlanul együtt járó kisebb hátrányokat a lehetô legminimálisabbra csökkentsék. A magam és a testület nevében köszönök minden észrevételt, javaslatot, melyet igyekszünk a tervezés során figyelembe venni (csapadékvíz-elvezetés, gyalogátkelôhelyek, parkolás, buszmegállók helye stb.). A tervek elkészülte után tájékoztatni fogjuk Önöket, nemcsak a végleges projektrôl, hanem annak kivitelezési ütemezésérôl is. Célunk, hogy a legakutabb problémára az Akadémia utca Zichy tér együttes megújulására gyors és hatékony megoldást találjunk! Ugyancsak a közmeghallgatás keretében adtam tájékoztatást arról, hogy megérkezett az összes engedély a Magyar utcai elöregedett és veszélyessé vált fák kivágására. Ez annál is indokoltabb, mivel az ott élôk egyre jobban panaszkodnak a kora-nyári havazásra, illetve az korábban a pótlásra ültetett platánfák egészséges további fejlôdése is megköveteli, hogy fényt és utat engedjünk nekik. Saját rendeletünk értelmében a kivágott fák helyett a település területén újakat kell ültetnünk, ennek helyére a közmeghallgatáson nem született javaslat. Szeretnénk a zsámbékiak igényeinek legmegfelelôbb helyet kiválasztani, ezért kérek mindenkit, akinek van ötlete, jelezze felénk! A kivágott fák anyagát a téli idôszakban feldarabolva, a rászorulók rendelkezésére bocsátjuk fûtésre. Ilyen jellegû segítséget a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy kérjek minden zsámbékit arra, a hideg idô beköszöntével különös figyelemmel legyünk idôs, elesett, különösen egyedülálló polgártársaink iránt lakókörnyezetünkben. Amennyiben bármilyen gondot, problémát észlelnek, kérem jelezzék nekünk. Ebben az idôszakban egy kis odafigyelés életet menthet! Segítsük egymást! Mint ismeretes a Csillagerdô környékérôl is érkezett még szeptember folyamán számtalan aláírással beadvány, egy oszlopra szerelt Telenor bázisállomás ellen. Mivel az önkormányzat által korábban megszervezett tájékoztatásra az érintettek közül csak hárman tudtak eljönni, a szeptemberi lakossági fórumon megállapodtunk abban, hogy a Telenor szakembereivel, illetve a közösség szakértôivel egy megismételt szakértôi egyeztetést tartunk a témában. Hosszas idôpont egyeztetést követôen erre sor is került, ahol a csillagerdeiek részérôl egy fô jelent meg (köszönet Polgár Attilának). Rövid egyeztetést követôen az antenna a tervezettôl három oszloppal arrébb kerül felszerelésre. Köszönöm minden résztvevônek, hogy ezt a kérdést is sikerült mindenki számára megnyugtató módon rendezni. Diákok a Városházán POLGÁRMESTERI NAPLÓ TARTALOM Novemberi ünnepi körkép 2 Polgármesteri napló 3 Diákok a Városházán 3 Önkormányzati döntések 4 Közmeghallgatás 4 Interjú Horváth László alpolgármesterrel 5 Ünnepi körkép 6-7 Egészségkártya átadása 7 Zsámbéki Tündérkert Óvoda hírei 8 Események a Zichy-ben 9 Életmód tájékoztató 9 Interjú Illés Richárddal 10 Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 10 Lochberg tájékoztató 11 Kulturális programajánló 11 Újra szól a jazz Zsámbékon 12 Népballadák és festészet talákozása 12 Programok az Idôsek Világnapján 13 Zsámbéki Sport Tánc Egyesület beszámolója 13 Könyvtári beszámoló 13 Zsámbéki Sport Klub hírei 14 Zsámbéki siker a gyermek sakkbajnokságon 14 Zsámbéki Katolikus Egyházközség hírei 15 Zsámbék ÖTE beszámolója 15 Interjú Lackfi Jánossal 16 Kalmár Pál kiállítása a Stefánia Galériában 17 Hirdetés 18 Természet Környezet 19 Vendel-napi állatsimogató 19 Átadták a Nevelési Tanácsadót 20 Október lévén településünkön is megemlékeztünk az 1956-os forradalom 57. évfordulójáról. A Zsámbéki Zichy Miklós Általános iskola meghívására képviselôtársaimmal együtt részt vehettem a hetedikesek által elôadott ünnepi mûsoron. Régen láttam ennyire professzionális, mégis ennyire megható elôadást. Köszönet érte a diákoknak és az ôket betanító tanároknak! Ugyancsak köszönet mindazoknak, akik az ökomenikus istentisztelet, a Török-kútnál tartott városi ünnepség, majd az azt követô koszorúzás megszervezésében, lebonyolításában közremûködtek, illetve részvételükkel ünneppé tették ezt a napot. Csenger-Zalán Zsolt polgármester Fotók: Gortva Márta Október 14-én Helytörténeti Nap keretében a Premontrei Keresztelô Szent János Iskola diákjai és tanárai látogattak el a Városházára, ahol dr. Malik Dean jegyzô tartott részükre tájékoztatást az önkormányzati munkáról, a döntések elôkészítésének és meghozatalának folyamatáról, a hagyományok ápolása érdekében a testvértelepülési kapcsolatok jelentôségérôl. Bepillanthattak a tanulók Zsámbék várossá nyilvánítási dokumentációjába, és a köztársasági elnök által aláírt várossá válási okirat eredeti példányát is megtekinthették NOVEMBER 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati döntések október Képviselô-testületünk október 31-én ülésezett. Az ülésen az alábbi döntések születtek meg. A 148/2013.(X.31.) számú határozattal a évi költségvetést megalapozó koncepció bevételi és kiadási elôirányzatainak tervezése során figyelembe veendô szempontrendszert fogadta el a képviselô-testület. A 149/2013.(X.31.) számú határozattal az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedévi teljesítésérôl szóló tájékoztatót, míg a 150/2013.(X.31.) határozattal a Zsámbéki Tündérkert Óvoda 2012/2013. évi nevelési évrôl szóló beszámolóját fogadta el a képviselô-testület. A 136/2013.(IX.26.) számú határozat visszavonásáról született döntés a 151/2013.(X.31.) számú határozattal, a 152/2013.(X.31.) számú határozattal pedig a folyamatban lévô településrendezési eszközök felülvizsgálatát terjesztette ki a testület a 936, 937, 995,996 és 997.hrsz-ú ingatlanokra. A 153/2013.(X.31.) számú határozattal szabályozást fogadott el a testület az egyes közpénzekbôl támogatott szervezetek, programok ellenôrzésérôl és beszámolási rendjérôl, melynek lényege, hogy a továbbiakban minden közpénzbôl támogatott szervezet és program támogatási felhasználását a támogatási döntés meghozatalával egyidejûleg a döntéshozó által kijelölt koordinátor kíséri majd figyelemmel. A 154/2013.(X.31.) számú határozattal az önkormányzat saját beruházásában, saját alkalmazottakkal elvégzendô feladatok becsült anyagköltségeit hagyta jóvá a testület. A tervek között szerepel a Gagarin utcai körház emeleti szintjének helyreállítása, forgalomcsillapító táblák elhelyezése, a Magyar utca 6. szám alatti ingatlan részleges elbontása. A 155/2013.(X.31.) számú határozattal a Petôfi és Magyar utcákban kialakított gyalogátkelôhelyek felújítási munkálataihoz ,- Ft biztosításáról született döntés és határozatában további ,- Ft-ot biztosított az önkormányzat a felújításokhoz kapcsolódó tervezôi munkák elvégzésére. Az egyes egészségügyi szolgáltatók tájékoztatója napirend keretében a Humán Bizottság javaslatára az egészségügyi feladatellátók által megküldött beszámolókat tárgyalta meg a képviselô-testület és az azokban megfogalmazott javaslatok közül a járóbeteg-szakellátás területi ellátási kötelezettségének áttekintésérôl született döntés (156/2013.(X.31.) számú határozat), amellyel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására dr. Legerszki Tamás képviselôt kérte fel a testület. A határozat második részében az egészségügyi szolgáltatók által megfogalmazott kérést foglalta döntésébe a képviselô-testület, miszerint az ÁNTSZ felé kezdeményezéssel él azzal kapcsolatban, hogy a háziorvosokat tájékoztassa a járóbeteg-ellátás helyérôl. A 157/2013.(X.31.), 158/2013. (X.31.), 159/2013.(X.31.) és 160/2013.(X.31.) számú határozatokkal az egészségügyi szolgáltatók beszámolóját fogadta el a testület. A 161/2013.(X.31.) számú határozat értelmében dr. Hegyeshalmi Angéla beszámolójával kapcsolatban felmerült kérdés tisztázása érdekében arról született döntés, hogy az egészségügyi szolgáltatót a következô testületi ülésen személyesen hallgatja meg a képviselôtestület. A 162/2013.(X.31.) számú határozattal a szeptember 30-ig lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztatót fogadta el a testület. A 163/2013.(X.31.) és 164/2013.(X.31.) számú határozatokkal a zsámbéki zártkerti hrsz-ú ingatlan nyílt eljárás keretében történô értékesítésérôl és minimális vételárának meghatározásáról született döntés. Zárt ülés keretében a Központi Orvosi Ügyelet mûködésével kapcsolatban érkezett panasz kivizsgálásának eredményét ismerte meg a képviselôtestület az ügyeletvezetô fôorvos meghallgatásával. A 165/2013.(X.31.) számú határozattal a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola Intézményi Tanácsába, Malik Zitát delegálta a képviselô-testület az önkormányzati ciklus végéig. A 166/2013.(X.31.) számú határozattal a Pest Megye Önkormányzata által alapított Sport Díjra terjesztett fel a képviselô-testület egy zsámbéki egyesületben játszó sportolót. dr. Malik Dean jegyzô Közmeghallgatás (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetô meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) Október 17-én tartotta képviselô-testületünk a munkaterv szerinti második általános közmeghallgatását a Zsámbéki Mûvelôdési Házban. A közmeghallgatás elején Csenger-Zalán Zsolt polgármester, dr. Bara-Nagy Georgina a Dr. Card képviselôjével jelképesen átadta az önkormányzat által biztosított egészségkártyákat a nyugdíjasok képviselôinek: Bordezné Gyalog Éva és Torma Andrásné egyesületi vezetôknek; a 14 éven aluliak képviselôinek: Szabó Fanni a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola és Trifusz Botond a Premontrei Keresztelô Szent János Iskola diákjainak; az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozó képviseletében, Balázs Mónika Csilla intézményvezetônek. Az elkövetkezendô idôszakban az egészségügyi dolgozók közremûködésével minden érintett megkapja majd a saját egészségkártyáját, amellyel az egészségügyi ellátásra szorulók az egészségügyi feladatellátók munkáját könnyíthetik meg. Az átadó után a közmeghallgatás elsô részében a polgármester adott rövid tájékoztatást az elmúlt idôszak eseményeirôl. Elmondta, folyamatban van a fizikoterápiás kezelések Zsámbékon történô ismételt biztosítása. Beszámolt a mûvelôdési ház udvarának felújításáról és a Magyar utcai játszótér helyreállításáról, a kamerarendszer mûködésérôl és folyamatban lévô bôvítésérôl. Ismertette, hogy a Gagarin utcai körház épületének egyik helyiségében Nevelési Tanácsadó mûködik és a zsámbéki rendôrôrs ünnepélyes átadójára a tervek szerint november 12-én kerül sor. A település közterületin folyamatosan végzik a csapadékvízelvezetô-árkok tisztítását és közeljövôben sor kerül a Magyar utcai elöregedett fák kivágására is. Cssenger-Zalán Zsolt tájékoztatott az utóbbi idôszakban a lakosság részérôl az önkormányzathoz megküldött aláírásgyûjtô ívekrôl, amelyek a településközpont újjáépítésével illetve a Határ út menti külterületen fellelhetô állati tetemekrôl, és a településen terjengô szaggal kapcsolatban érkeztek. A polgármester elmondta, az aláírásgyûjtô ívek elé becsatolt beadványokból nem derül ki pontosan, hogy mire is irányul az aláírásukat adók kezdeményezése, illetve az állati tetemek fellelhetôségének pontos helyszíne. A közmeghallgatás további részében a lakossági felvetések legtöbbje ismét a városközpont újjáépítésével kapcsolatos koncepcióval kapcsolatban fogalmazódott meg. A hozzászólások között voltak a javaslatot ellenzôk és támogatók is, valamint felvetôdött a témában népszavazás kiírásának kezdeményezése is. Mindenki számára megfelelô megoldási javaslat azonban továbbra sem született. Kritikaként fogalmazódott meg, hogy a koncepció közzététele nem volt megfelelô, amelyre a polgármester elmondta, hogy az a mai napig bármikor megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal utcafronti homlokzatán, a mûvelôdési házban és az önkormányzat hivatalos honlapján. A témáról külön lakossági fórumot is tartottak a fôépítész, Urr Gábor jelenlétében. Az Etyeki utcai lakosok által a tárgyban benyújtott beadványban megfogalmazott kéréseket, az önkormányzat döntésébe foglalta. Lakossági hozzászólások érkeztek még a csapadékvíz-elvezetés témakörérôl, a tavaszi kátyúzási munkák kivitelezési problémáiról. A polgármester elmondta, hogy a csapadékvízelvezetô-árkok tisztítása az önkormányzat településüzemeltetési csoportjának közremûködésével folyamatosan történik, és a kátyúzási munkák garanciális bejárása is megtörtént. További felszólalások hangoztak el a szeméttelep mûködésével, a lebontott egykori Mosoda helyének további hasznosításával, az orvosi ügyelet mûködésével kapcsolatban NOVEMBER * * * ANYAKÖNYVI HÍREK Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! André Levente Nagy Zsigmond Nitti Ninetta Nikoletta Kihári Zsombor Kiss Márton Csaba Fotók: Gortva Márta dr. Malik Dean

5 Városôrök is ôrködnek Zsámbék biztonsága felett Horváth László: feladatom a törvényes mûködésünket biztosító szervezetekkel való együttmûködés kialakítása Bejegyzésre került a Zsámbéki Városôrség, amelynek célja az ország sok polgárôr szervezetével azonos, mégpedig: a lakóhely biztonságának növelése, élhetôségének javítása nyilatkozta lapunknak Horváth László, a civil szervezôdés vezetôje. Az alpolgármestertôl megtudtuk: az önkéntes szervezet jelenleg harminc tagból áll, köztük a képviselô-testület több tagja is megtalálható. A november 12-én megnyíló rendôrôrs Zsámbékra való helyezésével, egy aktív polgárôr egyesület létrehozásával, a közterület felügyelet mûködtetésével és a pályázati pénzbôl kialakított térfigyelô kamerarendszer üzembe állításával, gyakorlatilag elérték a maximumot, amelyet egy önkormányzat a közbiztonság fejlesztésének szempontjából megtehet ismertette a városôrség vezetôje, sôt azt is hozzátette, hogy várják a jelentkezôket a közösségbe. Fotó: K. M. Mint ismeretes, hivatalosan is bejegyzésre került a már korábban megalakult Zsámbéki Városôrség, Horváth László alpolgármester vezetésével. Kinek az ötlete volt és milyen céllal jött létre az önkéntes szervezet? Eredetileg már az elôzô önkormányzati ciklusban felmerült egy ilyen egyesület létrehozásának ötlete, akkor amikor kiderült, hogy a meglévô, hasonló feladatkört ellátó egyesület több jelentkezô felvételét elutasította ben Csenger- Zalán Zsolt polgármestertôl megtudtuk, hogy a jelenlegi kormányzat, a rendôrség minôségi és mennyiségi fejlesztésén felül, komolyan építeni szándékozik az önkéntes munkán alapuló polgárôr egyesületekre. Ekkor döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy ilyet. A civil összefogást fontosnak tartjuk, így bár a zsámbéki önkormányzat volt a kezdeményezô, valamint a testület több tagja is belépett a városôrség soraiba. Ezáltal egy új civil egyesület jött létre. Célunk az ország sok polgárôr szervezetével azonos: lakóhelyünk biztonságát szeretnénk növelni, élhetôségét javítani, akár helyi rendezvényeken való megjelenéssel, akár a rendôrséggel együtt, vagy önállóan elvégzett járôrszolgálatok végzésével, a település bel- és külterületein egyaránt. Mi az ön szerepe a Zsámbéki Városôrség munkájában? Az egyesület alapításakor az elnöki poszt betöltésére kértek fel, mivel ahogy ezt ott valaki viccesen megjegyezte úgyis erôsen fejlett mániával rendelkezem a katonai, rendôri és egyéb fegyveres testületek kapcsán. Ezt nagy örömmel elfogadtam. Tevékenységem gyakorlatilag erôsen hasonlít bármely más egyesületi vezetô munkájához. A napi mûködés kialakítása folyamatban van, az egyesület tagjainak bevonásával. Emellett legfontosabb feladatom jelenleg: a különbözô, a törvényes mûködésünket biztosító szervezetekkel való együttmûködés kialakítása, szerzôdések megkötése. Eddig milyen tevékenységet folytattak? Az egyesület tagjai belevetették magukat a munkába, így a hivatalos bejegyzés kézhezvétele óta, a rendôrséggel egyeztetett járôrszolgálatot látunk el napközben és éjszakánként. Különbözô civil és önkormányzati rendezvények helyszínének biztosítását látjuk el: pl. elôfordultunk már focimeccsen, önkormányzati ünnepségen, a Halottak napja alkalmából, az ide vezényelt rendôr mellett mi is megjelentünk a temetô melletti parkoló és a temetô biztonságának, valamint a lopások megakadályozásának érdekében, a szeptemberben megrendezett Templomfutás útvonalát biztosítottuk, sôt a szomszédos Tök községben is megjelentek tagjaink, Balogh Kálmán polgármester és a rendôrség, valamint a katasztrófa-védelem kérésére. Izgalmas érdekességként említem meg, hogy városôreink, már a második járôrszolgálatuk alkalmával, Zsámbék belterületén gyanús autóra figyeltek fel, majd követve azt, értesítették a rendôrséget és így a Budaörsi Rendôrkapitányság azonnal reagáló járôrei egy ismert, betörésekkel foglalkozó csoportot tudtak feltartóztatni. Sok önkéntes érdeklôdött a városôrség feladatai iránt? Kik a tagjai? Jelenleg harmincfôs a tagságunk, több belépni szándékozóról is tudunk. Tehát van érdeklôdés, de bátorítok mindenkit, aki kedvet, vagy elhivatottságot érez ez iránt a tevékenység iránt netalán saját negatív élménye erre sarkalja, keressen meg és csatlakozzon hozzánk! Ez egy önkéntes tevékenység. Tehát mindenki munka, család, hobbi mellett végzi. Minél nagyobb létszámú a közösség, annál több idôt tudunk az utcán tölteni és annál eredményesebb lesz a tevékenységünk. Így biztatom azokat is, akik korábban már végeztek ilyen jellegû feladatot más egyesület kötelékében, jöjjenek és segítsenek bennünket tanácsokkal, vagy velünk együtt eltöltött szolgálattal! Mibôl tartják fenn magukat? Civil szervezetként a tagok hozzájárulásából, önkormányzati támogatásból és jövô évtôl a minden egyesület lehetôségeként meglévô pályázati forrásokra támaszkodunk. Az Országos Polgárôr Szövetség ráadásul az elmúlt egy-két évben, és a tervek szerint a jövô évben is, minden eddigi támogatásnál többet kap a Belügyminisztérium keretébôl. Ebbôl pedig arányosan több jut a helyi polgárôr egyesületeknek is, ha pályáznak. Pl. a jövô évben már bizonyosnak látszik, hogy minden polgárôr egységes formaruhát kap, amelyet a központi költségvetésbôl vásárolnak meg számukra. Nem titkolt célunk a helyi vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel, a lehetséges együttmûködés céljából. A zsámbéki képviselô-testület ezen kívül helyet biztosít számunkra összejöveteleinkre, AKTUÁLIS eligazításainkra, valamint a korábbi körzeti megbízott Lada Niváját használatba kaptuk. Milyen a kapcsolat a rendôrôrs és a városôrség tevékenysége között? Vannak-e átfedések a programjukban? A november 12-én megnyíló rendôrôrs idehelyezésével, egy aktív polgárôr egyesület létrehozásával, a közterület felügyelet mûködtetésével és a pályázati pénzbôl kialakított térfigyelô kamera rendszer üzembe állításával, gyakorlatilag elértük a maximumot, amelyet egy önkormányzat a közbiztonság fejlesztésének szempontjából megtehet. Az új rendôrôrs parancsnokával, nagyon pozitív kapcsolatot ápolunk, a mi amatôr módszereinkkel igyekszünk nekik segíteni, amelyet ôk úgy érzem örömmel fogadnak és a maguk profizmusából próbálnak nekünk is átadni. Szándékainkban gyakorlatilag teljes az átfedés. Milyen további céljaik vannak? A rendôrség agilitása, tenni akarása a városôrség tagjainak munkájával összekapcsolódva, hiszem, hogy pozitív eredményt hoz majd a bûnözés visszaszorításában. Célunk a tagságunk létszámának növelése. Emellett megfelelô kapcsolat kiépítése a lakossággal, elérhetôségeink köztudatba építése. Fontos dolog felszerelésünk javítása, fokozása, ehhez mint korábban mondtam, komoly központi források jelennek majd meg. Hogyan érhetôk el a városôrség tagjai? Azt gondolom, minél többet látják tagjainkat feladatvégzés közben, annál egyértelmûbb lesz, kit kell értesíteni, akár csak leinteni az utcán. Kérünk mindenkit, hogy minden gyanúsnak tûnô, a megszokottól eltérô helyzetrôl, autóról, személyrôl értesítsenek minket! Erre a célra kaptunk egy könnyen megjegyezhetô címet, amely a következô: Postacímünk: Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesület 2072 Zsámbék Magyar utca 5. Telefonszámunk, amely egyesületünk tulajdonában van, és csak ezt a célt szolgálja, tartalmazza városunk irányítószámát, a könnyebb megjegyezhetôségért: / Önkéntesekként nem ígérjük, hogy mindig és mindenhol azonnal ott tudunk teremni, de igyekszünk. Mivel az elmúlt idôszak azt bizonyítja, hogy a munkánkra sajnos szükség van, kérünk minden zsámbéki polgárt, segítsen minket tevékenységünkben! Impresszum ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Klotz november Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express, 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 5-e. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotók: Klotz Mária NOVEMBER 5

6 ÜNNEP Fáklyás felvonulás, koszorúzás Kmetz Mihály 56-os hôs sírjánál Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségsorozat Zsámbék Város Önkormányzatának szervezésében október 22-én az esti órákban, fáklyás felvonulással kezdôdött. A bensôséges hangulatú menet résztvevôi a Polgármesteri Hivatal elôtti téren gyülekeztek, majd nemzetiszínû zászlókkal, fáklyákkal felvonultak a temetôbe, Kmetz Mihály 56-os hôsi halott sírjához. A helyszínen Kalmár Pál festô- és üvegmûvész emlékezett meg az eseményrôl, saját emlékeivel színezve beszédét. Felelevenítette: október 22-én hosszú évek óta ellátogatnak erre a zarándokhelyre, hogy Kmetz Mihály hôsi halottuk sírhelyénél leróják kegyeletüket. Megemlékezésében kiemelte: a fiatal fiú a legendás, Szabó bácsi szabadságharcos Széna téri csapatának tagja volt, és hôsi halottja lett a bukás után. A kommunista pufajkás pribékek elfogták és gyalázatos módon a Logodi utca 25-ben, az udvaron egy fejlövéssel kivégezték. Bár biztos tudta, hogy a küzdelem élete elvesztésével is járhat, mégis vállalta a kockázatot, ezért volt hôs! Kalmár Pál felhívta a figyelmet arra, hogy ez a haza- és szabadságszeretet, bajtársiasság legyen példa örökké mindannyiuknak, különösen a gyermekeknek és a következô generációknak. Ezután egy 56-os személyes élményét osztotta meg az ünneplôkkel: Október 23-án du. jöttünk haza testvéremmel az iskolából. Ilyen, nagyon meleg volt akkor is. Anyukám azt mondta: gyerekek ma nem kell tanulni, mert forradalom van és megyünk a Parlament elé tüntetni. Irány a Kossuth híd és pár perc múlva már az Országház elôtt egy-egy felnôtt nyakában ülve skandáltuk: Le a vörös csillaggal, halljuk Nagy Imrét! Eközben a Parlament kupoláján két munkás fûrészelte darabokra a hatalmas vörös csillagot. Egyszer csak megjelentek a ma már legendás hírû Csepel teherautók, rajtuk sok emberrel, zászlóval és a kezekben fegyverekkel. A helyzet feszült volt és a forradalmárok hangosan kiabálták: Gyertek emberek, a Rádiónál az ávósok a tömeg közé lôttek, utánunk segítsünk Egy büszke kis nép óriás lett, / S felkelt a világ-zsarnok ellen. (Nedeczky György: Én láttam ôket!) A szabadság napján Csenger-Zalán Zsolt: Magyarország nem hagyja magát többé betörni, megtörni és legyôzni! Október 22-én fáklyás felvonulás Kmetz Mihály 56-os hôs sírjához, október 23-án ökumenikus ima a katolikus templomban, ünnepség a Török-kút téren: Csenger-Zalán Zsolt polgármester ünnepi beszéde, szavalatok, szalagkötés a kopjafára, Kmetz Mihály emléktáblájának koszorúzása ezek voltak az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának tiszteletére rendezett önkormányzati ünnepségsorozat legfontosabb állomásai. Fotó: Gortva Márta nekik! A mellettünk tüntetôk azt tanácsolták édesanyámnak, hogy vigyen minket haza, mert a városban rövidesen vér fog folyni. És ahogy átfutottunk a hídon, már hallottuk a gépfegyverek kelepelését. Kalmár Pál beszéde után, Nedeczky György Én láttam ôket! címû verse hangzott el, majd a résztvevôk közösen imádkoztak. Zsámbék Város Önkormányzata nevében Bittó Róbert és Sulyok Attila Tibor képviselôk koszorúztak. A helyi Fidesz-csoport koszorúját, Horváth László elnök és Barsi Árpád helyezte a sírra. Végezetül a Himnusz eléneklése után a felvonulók folytatták útjukat vissza, a Polgármesteri Hivatal elé. Október 23-i ünnepség a Török-kút téren, Csenger-Zalán Zsolt polgármester ünnepi beszéde Az ünnepi eseménysorozat október 23-án folytatódott. Reggel a római katolikus templomban a hívek az elhunyt hôsök lelki üdvéért, ökumenikus imát tartottak. A városi ünnepség a délelôtti órákban a Törökkút téren zajlott, ahol a Himnusz eléneklése után, Csenger-Zalán Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet, amit teljes terjedelmében közlünk: Rólunk beszélnek minden nyelven sikong az éter és csodál: Dávid harcol Góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak halni még? S küldi a nép ifjú vitézit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jobbágy Károly: A rádió mellett címû verse ideidézi azoknak a napoknak a hangulatát, ahogy a világ akkoriban döbbenten figyelte a pesti utcát, figyelte az egyenlôtlen küzdelmet a bolsevik medvével ra emlékezünk. Az ünnep mindig kiemelkedik a hétköznapok közül, és e magaslatról körültekintve belátni az egész határt. Látni az utat, ahonnan érkeztünk, amit megtettünk és már magunk mögött tudunk, és látni az utat, az irányt, a közelebbi célokat, ahová indulni készülünk. Az ünnep lehetôség, hogy számot vessünk azzal, ami elmúlt, hogy magunkkal vigyük a múlt értékeit, hogy okuljunk hibáinkból és mulasztásainkból, és táplálkozzunk örömeibôl. Túl ezen, ez a körültekintés, ez a számvetés lehetôséget ad arra is, hogy emelt fôvel, megtisztult és megpihent lélekkel induljunk a jövô útjai és feladatai felé. Számunkra a múltunk, a történelmünk nem porladozó, kidobásra érett lom, amelyrôl az ilyen és ehhez hasonló évfordulók alkalmával lefújjuk a port, hogy díszes külsôségek közepette megtörjük vele a hétköznapok unalmas szürkeségét. A mi felfogásunk szerint a nemzetet sem csupán a most élôk alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan megszületôk is. Így a múlt, a jelen és a jövô egyszerre van jelen. Bennünk, gondolatainkban, tetteinkben, indítékainkban és céljainkban történetéhez hozzátartozik az is, amit azóta gondolunk róla, ami cselekedeteinket mozgatja, és ami hitünket, vágyainkat alakítja. Így ma nem tudunk úgy ünnepelni és emlékezni, hogy 1956 ôszének napjai mellett ne gondolnánk a megfélemlített, agyonhallgatott, betiltott vagy a rendôrök által szétvert október 23-ákra. Ne élnénk át, hinnénk újra azt, amit ötvenhét éve az emberek hittek: lehet újra lehet hazugság nélkül is élni. Kedves Barátaim! Amikor beköszöntött az 1956-os esztendô, Európa aknazárral és szögesdróttal elkerített, sûrû sorsú része drámai súlyú változások elé nézett. A terror-rendszer irányítói tárgyalótermek zárt ajtajai mögött próbálták megrajzolni a szocialista jövô új irányát. Hruscsov a XX. kongresszuson elmondott, titkos beszédét követôen a visszafogott önkritika nem állt meg a határoknál. Moszkva utasítására a Központi Vezetôség júliusi ülésén felmentik Rákosit az elsô titkári és politikai bizottsági tisztségei alól. Benne, saját bevallása szerint már régóta megérett a lemondás gondolata, de halogatta ennek a kérdésnek a felvetését, mert az volt a szándéka, hogy saját erejébôl kijavítja a párt vezetésében elkövetett hibákat, és azután mond le. A bûvészmutatvány azonban nem sikerült, de nem is sikerülhetett. Mert mi már tudjuk azóta a történelem bebizonyította, hogy a kommunizmus nem volt foltozgatható, nem volt javítgatható, hiszen az ideológia a marxizmus, amire az egész szocialista világot építették, ellentmondott a valóságnak. És ne feledjük: amit a hazugság futóhomokjára építenek, elôbb-utóbb össze is omlik. Hiába rendelt a Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátóipari Fôosztálya az eredeti terven felül még hetvenezer hektoliter sört 1956 forró augusztusában, a kommunista hatalom napjai meg voltak számlálva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kommunizmus megvalósította saját célkitûzéseit persze nem úgy, ahogy szerette volna megszüntetett minden különbséget az emberek között. Fölszámolta a vagyoni, az ideológiai, sôt, az osztálykülönbségeket is, mert ráébresztett valamennyiünket arra, hogy elsôsorban magyarok vagyunk. Rájöttünk arra, hogy csak szabadon lehetünk magyarok és csak magyarként lehetünk szabadok. A hatalom kiszolgálói egy egész nemzettel álltak szemben. Egy egész nemzettel, amelyik többé már nem hitte egyetlen szavukat sem. Mi, magyarok október 23-án szinte varázsütésre álltunk talpra, hogy nemrég elveszített szabadságunkat visszaszerezzük. Ráébredtünk, hogy szabadságunkat csak közösen, együtt tudjuk megélni. 57 éve, hogy a bilincsbe vert Magyarország felemelte szavát a szabadságért. A magyarok békés menetben vonultak utcára, mert megelégelték azt, hogy nem dönthetnek saját sorsukról. Apáink, anyáink, nagyanyáink, nagyapáink voltak azok, akik megelégelték, hogy idegen hatalmak verik bilincsbe szabadságunkat. Nem álltak meg félúton, nem fogadták el a hruscsovi alkuk világát, nem fogadták el a jugoszláv mintájú szocializmust, hanem valódi szabadságot és függetlenséget, valódi nemzeti önrendelkezést akartak. Csupán néhány óra alatt megbukott a kommunizmus, néhány nap alatt megalakult a nemzetôrség, a munkástanácsok, újra éledtek a pártok, felállt a demokratikus kormány, kiléptünk a Varsói Szerzôdésbôl. Csupán egy hét alatt a Szovjetunió egyik tartományából újra valódi nemzeti közösség, önálló állam lettünk NOVEMBER

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. november www.zsambek.hu Interjú Horváth László alpolgármesterrel Választási körkép Megalakult Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselô-testülete

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma 2013. június www.zsambek.hu Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2015. május www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Elballagtak diákjaink. 2015. május www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. május www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja interjú Horváth László polgármesterrel Önkormányzati döntések szolgálnak és védenek beszélgetés a körzeti megbízottakkal Nevelési-oktatási

Részletesebben

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár Dunakeszi városi magazin 2014 MÁRCIUS Polgár XV. évfolyam 3. szám A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia Borok és más finomságok Mintegy

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. február www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel önkormányzati döntések a magyar kultúra napja gálamûsor Zsámbékon Félévzáró kiállítás

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Egy arany és egy bronz éremmel tért haza Vida Balázs, a füzesgyarmati Hegyesi KickBox SE versenyzôje.

Ajánló. Ajánló. Egy arany és egy bronz éremmel tért haza Vida Balázs, a füzesgyarmati Hegyesi KickBox SE versenyzôje. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 9. szám 2013. október Ajánló Ajánló Kiváló eredmények a VB-n A Boss Body Club versenyzôi több éremmel és egy világcsúccsal tértek haza Egerbôl. 2.

Részletesebben

2009. november XIX. évfolyam 248. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu

2009. november XIX. évfolyam 248. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. november XIX. évfolyam 248. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu Történelmet írt 1956. október 23-a Képviselők, intézményvezetők,

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit!

Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit! S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 10. szám 2013. november 15. Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit! Fotó: Teszár Ákos, Ilonka Mária Orbán

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara Őszi fasor XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek ÜNNEPEK

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben