EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA"

Átírás

1 mber- és társadalomismeret, etika ÉRSÉG VZSGA BR- ÉS RSADAL- SR, A ÖZÉSZŰ ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS SZÉRU

2 mber- és társadalomismeret, etika Az útmutató témánként készült, azonos felépítéssel. lőször a projekt készítés folyamatának értékelését tartalmazza, majd a projekt tartalmának pontozását adja meg, végül a szóbeli vizsgán elhangzó projektvédés szempontjait közli. A témák sorrendje:. Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban (3. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt. sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében (13. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt. Az egyházak és civil szervezetek karitatív tevékenysége (24. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt Az útmutató felépítése témánként: /A Írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) /2. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez (aximálisan adható 50 pont)./2.1 Írásos dolgozat típusú projekt./2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt./2.3 Szervezésen alapuló projekt /B Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan adható 20 pont) (A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szempontjait a vizsgáztató iskolának kell elkészítenie.) írásbeli vizsga, projektmunka 2 /

3 mber- és társadalomismeret, etika. Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban lemezzen reklámokat erkölcsi szempontból! észítsen reklámot, amely véleménye szerint pozitív erkölcsi értékeket hordoz! /A Az írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) A szaktanár a projektmunka elkészítésének egész folyamatát értékeli. eki kell meggyőződnie arról, hogy a vizsgázó önállóan készíti-e el dolgozatát, végzi kutatási tevékenységét. Az önálló tevékenység nem zárja ki külső segítség igénybevételét, de ez elsősorban tanácsadást, speciális eszközök (pl.: filmfelvevő, vágóasztal, riportermagnó stb.) használatának segítését jelenti. ülönösen fontos, hogy módja legyen a szaktanárnak például a szervezéssel kapcsolatos műfajok választása esetén az egész munkafolyamat követésére, abban a vizsgázó szerepének egyértelmű megállapítására. Amennyiben arra az értékelési szempontra, hogy a vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában2 nulla pontot ad a projektvezető tanár, azaz úgy értékeli, hogy a vizsgadarab más személy szellemi terméke, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt nem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet a következő vizsgaidőszakban. A projektkészítés folyamata közel ugyanolyan fontos az érettségi vizsgán, mint maga a kész vizsgadarab tartalma és formája. A készítés folyamatát a tanár csak a konzultációkon keresztül tudja nyomon követni, ezért a jelölt számára a konzultációkon való részvétel, és az arra való felkészülés kötelező. Amennyiben a jelölt egyetlen konzultáción sem jelenik meg, vagy ha részt vesz, de teljesen felkészületlenül érkezik, és a szaktanár a munkáját ebből a szempontból nulla ponttal értékeli, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A készítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy a tanuló munkanaplót vagy kommentárt vezessen. Amennyiben a jelölt nem készít munkanaplót vagy kommentárt, nem adja le a kész dolgozat mellékleteként, akkor a "munkanapló folyamatos vezetése" szempontra nulla pontot ad, a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A szaktanárnak a továbbiakban értékelni kell az egyes részfeladatokat; a hipotézisalkotást, a tervezet vagy hálóterv készítését, a nyers változat minőségét. Fontos szempont az is, hogy a diák mennyire tud kooperálni a projektvezetővel, útmutatásait, a konzultáción hallott tanácsait mennyire képes beépíteni tevékenységébe. öbb műfaj esetén a diákkal együtt részt vesznek a projektmunkában más személyek is, (interjú alanyok, kérdőíves felmérés válaszadói, rendezvényszervezés segítői stb.) ezáltal a tanulónak módja van bizonyítani kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készségét és kommunikációs képességeit is. A bibliográfia összeállítása nem szorítkozhat a témával kapcsolatos cikkek címeinek írásbeli vizsga, projektmunka 3 /

4 mber- és társadalomismeret, etika összegyűjtésére, a tartalmukat is meg kell ismernie a jelöltnek, az olvasottakat pedig hasznosítania kell kutatásában. A projektkészítés folyamatában a jelöltnek legalább 3 pontot kell elérnie a vizsga folytatásához. A vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, problémadelismerés, problémamegoldó képesség Széleskörű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Szempontok ont ont Önállóság a produktum elkészítésében onzultációkon való aktív részvétel, pontos felkészülés a reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs témában unkanapló folyamatos vezetése. A munkanaplóban a projektmunka tervezése és kivitelezése kapcsán felmerült főbb döntési helyzetek megjelennek. A döntési helyzetek jó megoldása. Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés, a gazdaság és erkölcs viszonyát vizsgáló téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk. ervezet illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. Bibliográfia összeállítása a reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs, marketing, fogyasztóvédelem témában, a projekthez kapcsolódó plakátok összegyűjtése, a projekt elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. A reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs, marketing, fogyasztóvédelem témájának többoldalú megközelítése. Szervezési munka és egyéb fázisok elvégzése A reklámkészítéssel, reklámelemzéssel kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 4 /

5 mber- és társadalomismeret, etika /2 Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1) Írásos dolgozat típusú projekt 2) épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3) Szervezésen alapuló projekt 1. Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, eszszét, utópiát, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, esettanulmányt, publicisztikai típusú riportot, oknyomozó riportot, iskolaújságot, abban megjelenő cikksorozatot. 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, a fotósorozatot, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, az audiovizuális interjút, tematikus faliújságsorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1-3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 10 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 40 pont). 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezésének tervét, az iskolán kívüli közéleti akció szervezését, a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, környezetvédelmi akció szervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3-5 oldal. Ha a témavezető tanár nincs jelen a diák által megszervezett rendezvényen, az írásos anyagnak ennél részletezőbbnek kell lennie a diák munkájának értékeléséhez. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 20 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 30 pont) Amennyiben a tanuló az utolsó konzultáció befejezéséig nem határozza meg dolgozata műfaját, a tanár feladata annak eldöntése, hogy melyik műfajcsoportba sorolja be a leadott vizsgadarabot. Választását, amennyiben kevert műfajok alkalmazásáról van szó, értékelésében röviden indokolnia kell. A kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékelése során a jelöltnek legalább 5 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a vizsgát folytathassa. írásbeli vizsga, projektmunka 5 /

6 mber- és társadalomismeret, etika /2.1 Írásos dolgozat típusú projekt A Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban témájú dolgozat várható műfaja a hagyományos házi dolgozat, esszé, utópia, dokumentumelemzés, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú, publicisztikai típusú riport, iskolaújságban megjelenő cikksorozat. A vizsgadarab elkészítéséhez a diák készíthet kérdőívet a kiválasztott reklámokról vagy interjúkat a reklámok hatásáról. Formai és terjedelmi követelmények A feladat megértése Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata Lényegkiemelés A projekt elméleti megalapozása A téma aktualitása Szempontok Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, nyomtatva 10-15, kézzel írva oldal. A vizsgamű megfelelő papíron, margót és címeket alkalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. A vizsgadolgozat a gazdaság és erkölcs viszonyát tárgyalja, reklámokat elemez. A leadott munka megfelel a műfajjal szemben támasztott követelményeknek. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet; a reklámok elemzéséhez meghatározott szempontok alapján gyűjtést végzett, csoportosított, kiválasztott, elemzett. A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait alkalmazza: gazdaság, társadalom, hatékonyság, reklám, meggyőzés, erkölcs, cél és eszköz, fogyasztás. Az alapfogalmakat helyesen használja. A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek. A reklámokat nem esztétikai, hanem tartalmi szempontból elemzi, abban az etikával illetve a gazdasággal kapcsolatos fogalmakat használ. Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza; kitér fogyasztóvédelmi, versenyetikai, jogi, etikai szempontokra is. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a mai társadalmi valósághoz, fogyasztási szokásokhoz. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 6 /

7 mber- és társadalomismeret, etika A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A probléma felismerése, problémamegoldás keresése A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, észreveszi a profitmaximalizálásra törekvés és az etikai szabályok háttérbe szorulása közötti kapcsolatokat. épes következtetések levonására az erkölcsileg helyes ill. kifogásolható reklámokkal kapcsolatban. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, érinti az emberismeret, az etika, a jelenismeret, gazdasági ismeretek, történelem tematikáját. épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A cím a gazdaság és erkölcs témájával összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, a felvetett szempontokat bizonyítja vagy cáfolja. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, záró fejezeteiben megállapítja, mennyiben teljesült és mennyiben nem az eredeti hipotézis vagy célkitűzés. Az észlelt probléma megoldását több szempontból vizsgálja. A reklámokat megadott szempontok szerint válogatta, rendezte, tartalmukkal kapcsolatban különböző problémákat észlelt, így elsősorban a fogyasztói társadalom, a környezetvédelem, a túlköltekezés témáját érintette. Önkifejező képesség Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang, a reklámokkal kapcsolatban sajátos meglátásai vannak. Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét, eldönthető, hogy mely reklámok üzenetét értékelte erkölcsileg helyesnek. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített nyelvhelyesség Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát Összesen (maximum) 50 írásbeli vizsga, projektmunka 7 /

8 mber- és társadalomismeret, etika /2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt A Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban témájú dolgozat várható műfaja: audiovizuális produktum, fotósorozat, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozat, film, az audiovizuális interjú, tematikus faliújság-sorozat, esetleg elkészítheti egy pozitív erkölcsi értéket képviselő rendezvény promóciós tevékenységét. a. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése Szempontok ont ont élmeghatározás és Az írásos anyag a reklámkészítéshez igazodik, értékelés sor kerül megvalósíthatóságának értéke- lésére is. A logikai kapcsolatok A vizsgázó képes a lényegi elemek, okokozati 0-8 felismerése, lé- nyegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozásrésére. kapcsolatok, összefüggések felisme- Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A reklámkészítéshez kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, nyelvhelyesség szabatosan megfogalmazott, és nem tartal- maz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 10 b. A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése Szempontok Formai követelmények A vizsgamunka formája a reklámkészítés alkalmazott módjának megfelel. Felhívó illetve információközlő feladatot tölt be erjedelmi követelményenak (iskolarádió illetve televízió részére ké- A produktum terjedelme megfelel az előírtakszített reklám a médiában egyébként is alkalmazott terjedelmű legyen, rajzolt plakát, hirdetés 3-5 részből álljon, reklámfotó-sorozat - bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón- legalább képből álljon). A feladat megértése A munka valóban erkölcsi értékekkel foglalkozik és felhívó jellegű. A leadott munka megfelel a választott műfajjal szemben támasztott követelményeknek, gondolatébresztő. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 8 /

9 mber- és társadalomismeret, etika Lényegkiemelés A projekt készítésének szakmai megalapozása A gyakorlat megjelenése A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás Önkifejező képesség egszerkesztettség, nyelvhelyesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, tömör. A reklámkészítéshez kapcsolódó elméleti ismeretek tükröződnek a kész műben. A műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek (pl.: személyiségi jogok, sajtóés reklámtörvény stb.). A szakmai ismereteket megfelelően alkalmazza (pl.: képnyelv vagy hanghatások). Alkalmazza a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz. A vizsgázó képes a reklámozás és hatása közötti ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. nformációit többféle műveltségi területről szerzi. árgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja. A cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang. épes érzelmi és/vagy értelmi hatáskeltésre. Jól megállapítható a szerző saját véleménye. A projektmunka tartalmaz önálló művészi tevékenységet, esetleg eredményt. Szövege szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. épi világa jól szerkesztett. 8 Összesen (maximum) 40 Az írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma 50 (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 9 /

10 mber- és társadalomismeret, etika /2. 3 Szervezésen alapuló projekt Gazdaság és erkölcs viszonyát reklámokon keresztül elemző téma megvalósítása nehezen képzelhető el szervezésen alapuló projekt műfaji keretei között. De készülhetnek pozitív erkölcsi értékeket hordozó reklámok, melynek megismertetése érdekében közéleti diákrendezvényt terveznek, szerveznek, esetleg a figyelemfelhívás érdekében egy iskolán kívüli közéleti akció szervezését végzi a diák. Jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, akkor értékelhetünk, ha a bevételből a leírt típusú reklámok előállításának költségeit akarják előteremteni, vagy fotópályázatot, plakátpályázatot vagy reklámfilm fesztivált rendez a gazdaság és erkölcs viszonyával kapcsolatban. a. A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése Szempontok ont ont élmeghatározás és értékelés Az írásos anyag a célhoz igazodik, kiderül, hogy milyen célból akarnak rendezvényt szervezni. Sor kerül a cél megvalósíthatóságának értékelésére is, felméri, hogy reklámok, hirdetés segítségével lehet-e valódi hatást elérni. épes reálisan értékelni, véleményezni saját A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés szervezői tevékenységét. A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, a reklámok bemutatásának lehetősége, a várható költségek, a hatékonyság figyelembe vételére. épes a rendezvényszervezés ütemezését, szakaszait egymásra építeni, az időrendben egymást 0-18 követő elemeket észrevenni, és a tartalmi elemeket csoportosítani. A tanuló törekedik a lényegi elemek hangsúlyozására. A projektmunka elméleti megalapozása Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés jogi feltételeire, összegyűjti a helyszín kiválasztásával, lefoglalásával kapcsolatos jogszabályokat, a bevételszerzés adóügyi vonatkozásait. nformációk komplex kezelése A szervezéshez szükséges információit többféle műveltségi területről szerzi és használja az esztétikai, etikai, jelenismereti, történelmi, gazdasági, vizuális kultúra, társadalomismeret órákon tanultakat, képes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, nyelvhelyesség szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz sú- lyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 20 írásbeli vizsga, projektmunka 10 /

11 mber- és társadalomismeret, etika ezdeményező, önálló munkavégző képesség A figyelemfelkeltés és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldó képesség nformációk komplex kezelése b. A lebonyolítás módjának az értékelése Szempontok ont ont A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga 0-4 javasol, áll elő ötletekkel. egállapítható, hogy a szervezésben mit végzett önállóan, irányítóként, munkatársként, résztvevőként a vizsgázó. Az akció meghirdetésének körülményeinél a figyelemfelkeltése 0-4 ötletes ill. a reklámozáshoz többfajta információhordozót is használ. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A célhoz kapcsolódó időkeret megjelölése, az időpont megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín megválasztása megfelelő. A költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. Biztosította a rendezvény jog szerűségét (pl. gyülekezési jog, adózási és könyvviteli szabályok, reklámjog stb.). Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetlegesen várható gátló, zavaró tényezők megoldását megtervezte a vizsgázó (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.). A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 0-4 feszültségek kezelésére, illetve az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, ill. reagált a felvetésekre. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, képes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A tanuló ismeri a kitűzött céltevékenységhez kapcsolódó intézmények, közösségi szervezetek, civil és egyházi szervezetek működését. apcsolatteremtő képesség A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, számára idegen környezetben is jól kommunikál. Önkifejező képesség A projekt megvalósítása szellemes, egyéni. Összesen (maximum) 30 Az írásos anyag és a lebonyolítás összesített pontszáma (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 11 /

12 mber- és társadalomismeret, etika / B Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan adható 20 pont) A diák a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó röviden ismerteti projektjét, és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. A kérdések során a bizottság megbizonyosodik arról, hogy a vizsgázó önállóan készítette el munkáját. Amennyiben az egyéni munka konkrétumainak bemutatására nulla pontot kapott, akkor a védés összpontszáma is nulla, így a projekt védése elégtelen, ezért a sikeres érettségihez a következő vizsgaidőszakra új projektmunkát kell készítenie. Szempontok, kompetenciák % ont Az egyéni munka konkrétumainak bemutatása b A vizsgabizottság által feltett kérdések megértése, tématartás b A lényeg kiemelése b Érvelési és vitakészség b ritikai képesség b Hivatkozás a felhasznált irodalomra b A projektkészítés során szerzett tapasztalatok megfogalmazása b Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége b A szaknyelv alkalmazása (pl.: gazdaság, társadalom, hatékonyság, reklám, b meggyőzés, erkölcs, cél és eszköz, fogyasztás) Összesen írásbeli vizsga, projektmunka 12 /

13 mber- és társadalomismeret, etika. sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében Hasonlítsa össze a nagyszülők, szülők és saját kortársai körében a nők esélyegyenlőségét, a három generáció változó helyzetét utassa be sikeres női életpályák társadalmi, családi, iskolai hátterét! /A Az írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) A szaktanár a projektmunka elkészítésének egész folyamatát értékeli. eki kell meggyőződnie arról, hogy a vizsgázó önállóan készíti-e el dolgozatát, végzi kutatási tevékenységét. Az önálló tevékenység nem zárja ki külső segítség igénybevételét, de ez elsősorban tanácsadást, speciális eszközök (pl.: filmfelvevő, vágóasztal, riportermagnó stb.) használatának segítését jelenti. ülönösen fontos, hogy módja legyen a szaktanárnak például a szervezéssel kapcsolatos műfajok választása esetén az egész munkafolyamat követésére, abban a vizsgázó szerepének egyértelmű megállapítására. Amennyiben arra az értékelési szempontra, hogy a vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában nulla pontot ad a projektvezető tanár, azaz úgy értékeli, hogy a vizsgadarab más személy szellemi terméke, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt nem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet a következő vizsgaidőszakban. A projektkészítés folyamata közel ugyanolyan fontos az érettségi vizsgán, mint maga a kész vizsgadarab tartalma és formája. A készítés folyamatát a tanár csak a konzultációkon keresztül tudja nyomon követni, ezért a jelölt számára a konzultációkon való részvétel, és az arra való felkészülés kötelező. Amennyiben a jelölt egyetlen konzultáción sem jelenik meg, vagy ha részt vesz, de teljesen felkészületlenül érkezik, és a szaktanár a munkáját ebből a szempontból nulla ponttal értékeli, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A készítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy a tanuló munkanaplót vagy kommentárt vezessen. Amennyiben a jelölt nem készít munkanaplót vagy kommentárt, nem adja le a kész dolgozat mellékleteként, akkor a "munkanapló folyamatos vezetése" szempontra nulla pontot ad, a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A szaktanárnak a továbbiakban értékelni kell az egyes részfeladatokat; a hipotézisalkotást, a tervezet vagy hálóterv készítését, a nyers változat minőségét. Fontos szempont az is, hogy a diák mennyire tud kooperálni a projektvezetővel, útmutatásait, a konzultáción hallott tanácsait mennyire képes beépíteni tevékenységébe. öbb műfaj esetén a diákkal együtt részt vesznek a projektmunkában más személyek is, (interjú alanyok, kérdőíves felmérés válaszadói, rendezvényszervezés segítői stb.) ezáltal a tanulónak módja van bizonyítani kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készségét és kommunikációs képességeit is. írásbeli vizsga, projektmunka 13 /

14 mber- és társadalomismeret, etika A bibliográfia összeállítása nem szorítkozhat a témával kapcsolatos cikkek címeinek összegyűjtésére, a tartalmukat is meg kell ismernie a jelöltnek, az olvasottakat pedig hasznosítania kell kutatásában. A projektkészítés folyamatában a jelöltnek legalább 3 pontot kell elérnie a vizsga folytatásához. A vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldó képesség Széleskörű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Szempontok Önállóság az esélyegyenlőség vagy siker témában írt vizsgadarab elkészítésében. onzultációkon való aktív részvétel, pontos felkészülés az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság témában. unkanapló folyamatos vezetése. A munkanaplóban a projektmunka tervezése és kivitelezése kapcsán felmerült főbb döntési helyzetek megjelennek, pl.: a bemutatott személyek kiválasztásának szempontjai. A döntési helyzetek jó megoldása. Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés, a nők helyzetét bemutató téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk. ervezet illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. Bibliográfia összeállítása az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság, nők helyzete, női szerepek témában. A projekt elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése. yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. A nők helyzetének többoldalú megközelítése, gazdasági, társadalmi, biológiai szempontok figyelembe vétele. Szervezési munka és egyéb fázisok elvégzése. A nők helyzetének, sorsának, sikereiknek megismerése közben szerzett személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. ont ont 0-4 Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 14 /

15 mber- és társadalomismeret, etika írásbeli vizsga, projektmunka 15 /

16 mber- és társadalomismeret, etika /2. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1. Írásos dolgozat típusú projekt 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3. Szervezésen alapuló projekt 1. Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, eszszét, utópiát, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, esettanulmányt, publicisztikai típusú riportot, oknyomozó riportot, iskolaújságot, abban megjelenő cikksorozatot. 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, a fotósorozatot, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, az audiovizuális interjút, tematikus faliújságsorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1-3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 10 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 40 pont). 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezésének tervét, az iskolán kívüli közéleti akció szervezését, a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, környezetvédelmi akció szervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3-5 oldal. Ha a témavezető tanár nincs jelen a diák által megszervezett rendezvényen, az írásos anyagnak ennél részletezőbbnek kell lennie a diák munkájának értékeléséhez. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 20 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 30 pont) Amennyiben a tanuló az utolsó konzultáció befejezéséig nem határozza meg dolgozata műfaját, a tanár feladata annak eldöntése, hogy melyik műfajcsoportba sorolja be a leadott vizsgadarabot. Választását, amennyiben kevert műfajok alkalmazásáról van szó, értékelésében röviden indokolnia kell. A kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékelése során a jelöltnek legalább 5 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a vizsgát folytathassa. írásbeli vizsga, projektmunka 16 /

17 mber- és társadalomismeret, etika /2.1 Írásos dolgozat típusú projekt Az sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében témájú dolgozat várható műfaja a hagyományos házi dolgozat, esszé, dokumentumelemzés, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú, publicisztikai típusú riport, iskolaújságban megjelenő cikksorozat. A vizsgadarab elkészítéséhez a diák készíthet kérdőívet a nők esélyegyenlőségéről vagy interjúkat különböző generációkhoz tartozó nőkkel. Formai és terjedelmi követelmények Szempontok Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, nyomtatva 10-15, kézzel írva oldal. A vizsgamű megfelelő papíron készült, margót és címeket alkalmaz, áttekinthető. A feladat megértése A vizsgadolgozat a nők társadalmi helyzetét tárgyalja, női sorsokat, vagy a férfiak és a nők viszonyát elemzi. A leadott munka megfelel a műfajjal szemben támasztott követelményeknek. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet; a női sorsok bemutatásához elemzéséhez meghatározott szempontok alapján gyűjtést végzett, csoportosított, kiválasztott, elemzett. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata Lényegkiemelés A projekt elméleti megalapozása A téma aktualitása A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait alkalmazza: gazdaság, társadalom, társadalmi igazságosság, esély, esélyegyenlőség, hátrány, generáció, változó család, munkamegosztás. Az alapfogalmakat helyesen használja. A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek. A női sorsokat gazdasági, társadalmi, szempontból elemzi, vizsgálja a család változó szerepét, a munkamegosztás jellemzőit, a közoktatás által biztosított lehetőségeket. Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza; kitér fogyasztóvédelmi, versenyetikai, jogi, etikai szempontokra is. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a mai társadalmi valósághoz, a vizsgázó környezetéhez. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 17 /

18 mber- és társadalomismeret, etika A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A probléma felismerése, problémamegoldás keresése Önkifejező képesség A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, észreveszi a nők helyzetét meghatározó társadalmi jellemzőket, az egyén és közösség helyzetét együttesen meghatározó tényezőket. épes következtetések levonására a változó társadalomban a nők helyzetének szükségszerű változásával kapcsolatosan. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, érinti az emberismeret, az etika, a jelenismeret, gazdasági ismeretek, történelem tematikáját. épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A cím a nők helyzete témával összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, a felvetett szempontokat bizonyítja vagy cáfolja. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, záró fejezeteiben megállapítja, mennyiben teljesült és mennyiben nem az eredeti hipotézis vagy célkitűzés. A nők helyzetében jelentkező problémákat több szempontból vizsgálja. ülönböző problémákat észlelt, így elsősorban a társadalom, a környezet, a változó család, a gazdasági helyzet, a közoktatás, a munkamegosztás, társadalmi igazságosság témáját érintette Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang, sajátos meglátásai vannak. Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét a nők helyzetéről. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. nyelvhelyesség Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 18 /

19 mber- és társadalomismeret, etika /2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt Az esélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében témájú dolgozat várható műfaja: audiovizuális produktum, fotósorozat, az iskola rádió vagy televízió részére készített riportvagy műsorsorozat, film, az audiovizuális interjú, tematikus faliújság-sorozat. a. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség Szempontok Az írásos anyag a nők helyzetének bemutatásához igazodik, sor kerül a választott műfaj megvalósíthatóságának értékelésére is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, okokozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság, nők helyzete, női szerepek témában, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A választott műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. ont ont A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 10 b. A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 0-8 Formai követelmények erjedelmi követelmények Szempontok A vizsgamunka formája az interjúkészítés vagy más műfaji szokásos alkalmazott módjának megfelel. Felhívó illetve információközlő feladatot tölt be. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak (iskola rádió illetve televízió részére készített műsor 3-5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3-5 részes legyen, a tematikus faliújság 3-5 részből álljon, a film 5-20 percnyi, a fotósorozat bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón- legalább képből álljon). ont ont 0-4 írásbeli vizsga, projektmunka 19 /

20 mber- és társadalomismeret, etika A feladat megértése A munka nők helyzetéről nyújt átfogó képet. A leadott munka megfelel a választott műfajjal szemben támasztott követelményeknek, ösztönző hatású. 0-4 Lényegkiemelés A projekt készítésének szakmai megalapozása A téma aktualitása A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás Önkifejező képesség egszerkesztettség, nyelvhelyesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, tömör. A választott műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek tükröződnek a kész műben. A műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek (pl.: személyiségi jogok, sajtóés reklámtörvény stb.). A szakmai ismereteket megfelelően alkalmazza (pl.: képnyelv vagy hanghatások). Alkalmazza a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz, a vizsgázó környezetéhez A vizsgázó képes a női sorsok és a társadalmi környezet közötti hatások ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (gazdasági ismeretek, társadalmi ismeretek, történelem, jelenismeret, biológia, pszichológia). árgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja és mutatja be. A cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang. épes érzelmi és/vagy értelmi hatáskeltésre. Jól megállapítható a szerző saját véleménye. A projektmunka tartalmaz önálló művészi tevékenységet, esetleg eredményt. Szövege szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. épi világa jól szerkesztett. 8 Összesen (maximum) 40 Az írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma 50 (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 20 /

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0721 ÉRSÉG VZSGA 2007. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint Fontos tudnivalók A projektek

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1011 ÉRSÉG VZSGA 010. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A tudomány fejlődésének

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 081 ÉRSÉG VZSGA 008. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák Az egyéni vágyak és

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. MBRISMRT ÉS TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mberismeret és etika középszint

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont 75 pont A vizsgán

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Készítette: Kasik László és Molnár Edit Katalin 2011. október 19. Ez a segédanyag elsősorban a pedagógiatanári MA szakosok számára készült. Ugyanakkor a benne megfogalmazott

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY MOTTÓJA: A jó cselekedet pedig csak az, ha a mi felebarátunkat segítjük, tartjuk, tápláljuk, tanítjuk, neki jó példát adunk, mindezeket a mi felebarátunknak

Részletesebben

A hallgatók fogadásának szabályzata

A hallgatók fogadásának szabályzata TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK A 7. OSZTÁLYBAN Az aktív állampolgári létre való felkészülés-felkészítés fontos feladata a közoktatásnak.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben