EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA"

Átírás

1 mber- és társadalomismeret, etika ÉRSÉG VZSGA BR- ÉS RSADAL- SR, A ÖZÉSZŰ ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS SZÉRU

2 mber- és társadalomismeret, etika Az útmutató témánként készült, azonos felépítéssel. lőször a projekt készítés folyamatának értékelését tartalmazza, majd a projekt tartalmának pontozását adja meg, végül a szóbeli vizsgán elhangzó projektvédés szempontjait közli. A témák sorrendje:. Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban (3. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt. sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében (13. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt. Az egyházak és civil szervezetek karitatív tevékenysége (24. oldal) Írásos dolgozat típusú, képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vagy szervezésen alapuló projekt Az útmutató felépítése témánként: /A Írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) /2. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez (aximálisan adható 50 pont)./2.1 Írásos dolgozat típusú projekt./2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt./2.3 Szervezésen alapuló projekt /B Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan adható 20 pont) (A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szempontjait a vizsgáztató iskolának kell elkészítenie.) írásbeli vizsga, projektmunka 2 /

3 mber- és társadalomismeret, etika. Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban lemezzen reklámokat erkölcsi szempontból! észítsen reklámot, amely véleménye szerint pozitív erkölcsi értékeket hordoz! /A Az írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) A szaktanár a projektmunka elkészítésének egész folyamatát értékeli. eki kell meggyőződnie arról, hogy a vizsgázó önállóan készíti-e el dolgozatát, végzi kutatási tevékenységét. Az önálló tevékenység nem zárja ki külső segítség igénybevételét, de ez elsősorban tanácsadást, speciális eszközök (pl.: filmfelvevő, vágóasztal, riportermagnó stb.) használatának segítését jelenti. ülönösen fontos, hogy módja legyen a szaktanárnak például a szervezéssel kapcsolatos műfajok választása esetén az egész munkafolyamat követésére, abban a vizsgázó szerepének egyértelmű megállapítására. Amennyiben arra az értékelési szempontra, hogy a vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában2 nulla pontot ad a projektvezető tanár, azaz úgy értékeli, hogy a vizsgadarab más személy szellemi terméke, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt nem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet a következő vizsgaidőszakban. A projektkészítés folyamata közel ugyanolyan fontos az érettségi vizsgán, mint maga a kész vizsgadarab tartalma és formája. A készítés folyamatát a tanár csak a konzultációkon keresztül tudja nyomon követni, ezért a jelölt számára a konzultációkon való részvétel, és az arra való felkészülés kötelező. Amennyiben a jelölt egyetlen konzultáción sem jelenik meg, vagy ha részt vesz, de teljesen felkészületlenül érkezik, és a szaktanár a munkáját ebből a szempontból nulla ponttal értékeli, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A készítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy a tanuló munkanaplót vagy kommentárt vezessen. Amennyiben a jelölt nem készít munkanaplót vagy kommentárt, nem adja le a kész dolgozat mellékleteként, akkor a "munkanapló folyamatos vezetése" szempontra nulla pontot ad, a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A szaktanárnak a továbbiakban értékelni kell az egyes részfeladatokat; a hipotézisalkotást, a tervezet vagy hálóterv készítését, a nyers változat minőségét. Fontos szempont az is, hogy a diák mennyire tud kooperálni a projektvezetővel, útmutatásait, a konzultáción hallott tanácsait mennyire képes beépíteni tevékenységébe. öbb műfaj esetén a diákkal együtt részt vesznek a projektmunkában más személyek is, (interjú alanyok, kérdőíves felmérés válaszadói, rendezvényszervezés segítői stb.) ezáltal a tanulónak módja van bizonyítani kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készségét és kommunikációs képességeit is. A bibliográfia összeállítása nem szorítkozhat a témával kapcsolatos cikkek címeinek írásbeli vizsga, projektmunka 3 /

4 mber- és társadalomismeret, etika összegyűjtésére, a tartalmukat is meg kell ismernie a jelöltnek, az olvasottakat pedig hasznosítania kell kutatásában. A projektkészítés folyamatában a jelöltnek legalább 3 pontot kell elérnie a vizsga folytatásához. A vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, problémadelismerés, problémamegoldó képesség Széleskörű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Szempontok ont ont Önállóság a produktum elkészítésében onzultációkon való aktív részvétel, pontos felkészülés a reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs témában unkanapló folyamatos vezetése. A munkanaplóban a projektmunka tervezése és kivitelezése kapcsán felmerült főbb döntési helyzetek megjelennek. A döntési helyzetek jó megoldása. Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés, a gazdaság és erkölcs viszonyát vizsgáló téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk. ervezet illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. Bibliográfia összeállítása a reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs, marketing, fogyasztóvédelem témában, a projekthez kapcsolódó plakátok összegyűjtése, a projekt elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. A reklámetika, fogyasztás, gazdaság és erkölcs, marketing, fogyasztóvédelem témájának többoldalú megközelítése. Szervezési munka és egyéb fázisok elvégzése A reklámkészítéssel, reklámelemzéssel kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 4 /

5 mber- és társadalomismeret, etika /2 Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1) Írásos dolgozat típusú projekt 2) épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3) Szervezésen alapuló projekt 1. Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, eszszét, utópiát, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, esettanulmányt, publicisztikai típusú riportot, oknyomozó riportot, iskolaújságot, abban megjelenő cikksorozatot. 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, a fotósorozatot, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, az audiovizuális interjút, tematikus faliújságsorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1-3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 10 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 40 pont). 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezésének tervét, az iskolán kívüli közéleti akció szervezését, a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, környezetvédelmi akció szervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3-5 oldal. Ha a témavezető tanár nincs jelen a diák által megszervezett rendezvényen, az írásos anyagnak ennél részletezőbbnek kell lennie a diák munkájának értékeléséhez. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 20 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 30 pont) Amennyiben a tanuló az utolsó konzultáció befejezéséig nem határozza meg dolgozata műfaját, a tanár feladata annak eldöntése, hogy melyik műfajcsoportba sorolja be a leadott vizsgadarabot. Választását, amennyiben kevert műfajok alkalmazásáról van szó, értékelésében röviden indokolnia kell. A kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékelése során a jelöltnek legalább 5 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a vizsgát folytathassa. írásbeli vizsga, projektmunka 5 /

6 mber- és társadalomismeret, etika /2.1 Írásos dolgozat típusú projekt A Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban témájú dolgozat várható műfaja a hagyományos házi dolgozat, esszé, utópia, dokumentumelemzés, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú, publicisztikai típusú riport, iskolaújságban megjelenő cikksorozat. A vizsgadarab elkészítéséhez a diák készíthet kérdőívet a kiválasztott reklámokról vagy interjúkat a reklámok hatásáról. Formai és terjedelmi követelmények A feladat megértése Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata Lényegkiemelés A projekt elméleti megalapozása A téma aktualitása Szempontok Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, nyomtatva 10-15, kézzel írva oldal. A vizsgamű megfelelő papíron, margót és címeket alkalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. A vizsgadolgozat a gazdaság és erkölcs viszonyát tárgyalja, reklámokat elemez. A leadott munka megfelel a műfajjal szemben támasztott követelményeknek. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet; a reklámok elemzéséhez meghatározott szempontok alapján gyűjtést végzett, csoportosított, kiválasztott, elemzett. A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait alkalmazza: gazdaság, társadalom, hatékonyság, reklám, meggyőzés, erkölcs, cél és eszköz, fogyasztás. Az alapfogalmakat helyesen használja. A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek. A reklámokat nem esztétikai, hanem tartalmi szempontból elemzi, abban az etikával illetve a gazdasággal kapcsolatos fogalmakat használ. Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza; kitér fogyasztóvédelmi, versenyetikai, jogi, etikai szempontokra is. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a mai társadalmi valósághoz, fogyasztási szokásokhoz. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 6 /

7 mber- és társadalomismeret, etika A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A probléma felismerése, problémamegoldás keresése A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, észreveszi a profitmaximalizálásra törekvés és az etikai szabályok háttérbe szorulása közötti kapcsolatokat. épes következtetések levonására az erkölcsileg helyes ill. kifogásolható reklámokkal kapcsolatban. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, érinti az emberismeret, az etika, a jelenismeret, gazdasági ismeretek, történelem tematikáját. épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A cím a gazdaság és erkölcs témájával összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, a felvetett szempontokat bizonyítja vagy cáfolja. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, záró fejezeteiben megállapítja, mennyiben teljesült és mennyiben nem az eredeti hipotézis vagy célkitűzés. Az észlelt probléma megoldását több szempontból vizsgálja. A reklámokat megadott szempontok szerint válogatta, rendezte, tartalmukkal kapcsolatban különböző problémákat észlelt, így elsősorban a fogyasztói társadalom, a környezetvédelem, a túlköltekezés témáját érintette. Önkifejező képesség Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang, a reklámokkal kapcsolatban sajátos meglátásai vannak. Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét, eldönthető, hogy mely reklámok üzenetét értékelte erkölcsileg helyesnek. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített nyelvhelyesség Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát Összesen (maximum) 50 írásbeli vizsga, projektmunka 7 /

8 mber- és társadalomismeret, etika /2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt A Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban témájú dolgozat várható műfaja: audiovizuális produktum, fotósorozat, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozat, film, az audiovizuális interjú, tematikus faliújság-sorozat, esetleg elkészítheti egy pozitív erkölcsi értéket képviselő rendezvény promóciós tevékenységét. a. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése Szempontok ont ont élmeghatározás és Az írásos anyag a reklámkészítéshez igazodik, értékelés sor kerül megvalósíthatóságának értéke- lésére is. A logikai kapcsolatok A vizsgázó képes a lényegi elemek, okokozati 0-8 felismerése, lé- nyegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozásrésére. kapcsolatok, összefüggések felisme- Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A reklámkészítéshez kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, nyelvhelyesség szabatosan megfogalmazott, és nem tartal- maz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 10 b. A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése Szempontok Formai követelmények A vizsgamunka formája a reklámkészítés alkalmazott módjának megfelel. Felhívó illetve információközlő feladatot tölt be erjedelmi követelményenak (iskolarádió illetve televízió részére ké- A produktum terjedelme megfelel az előírtakszített reklám a médiában egyébként is alkalmazott terjedelmű legyen, rajzolt plakát, hirdetés 3-5 részből álljon, reklámfotó-sorozat - bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón- legalább képből álljon). A feladat megértése A munka valóban erkölcsi értékekkel foglalkozik és felhívó jellegű. A leadott munka megfelel a választott műfajjal szemben támasztott követelményeknek, gondolatébresztő. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 8 /

9 mber- és társadalomismeret, etika Lényegkiemelés A projekt készítésének szakmai megalapozása A gyakorlat megjelenése A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás Önkifejező képesség egszerkesztettség, nyelvhelyesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, tömör. A reklámkészítéshez kapcsolódó elméleti ismeretek tükröződnek a kész műben. A műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek (pl.: személyiségi jogok, sajtóés reklámtörvény stb.). A szakmai ismereteket megfelelően alkalmazza (pl.: képnyelv vagy hanghatások). Alkalmazza a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz. A vizsgázó képes a reklámozás és hatása közötti ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. nformációit többféle műveltségi területről szerzi. árgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja. A cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang. épes érzelmi és/vagy értelmi hatáskeltésre. Jól megállapítható a szerző saját véleménye. A projektmunka tartalmaz önálló művészi tevékenységet, esetleg eredményt. Szövege szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. épi világa jól szerkesztett. 8 Összesen (maximum) 40 Az írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma 50 (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 9 /

10 mber- és társadalomismeret, etika /2. 3 Szervezésen alapuló projekt Gazdaság és erkölcs viszonyát reklámokon keresztül elemző téma megvalósítása nehezen képzelhető el szervezésen alapuló projekt műfaji keretei között. De készülhetnek pozitív erkölcsi értékeket hordozó reklámok, melynek megismertetése érdekében közéleti diákrendezvényt terveznek, szerveznek, esetleg a figyelemfelhívás érdekében egy iskolán kívüli közéleti akció szervezését végzi a diák. Jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, akkor értékelhetünk, ha a bevételből a leírt típusú reklámok előállításának költségeit akarják előteremteni, vagy fotópályázatot, plakátpályázatot vagy reklámfilm fesztivált rendez a gazdaság és erkölcs viszonyával kapcsolatban. a. A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése Szempontok ont ont élmeghatározás és értékelés Az írásos anyag a célhoz igazodik, kiderül, hogy milyen célból akarnak rendezvényt szervezni. Sor kerül a cél megvalósíthatóságának értékelésére is, felméri, hogy reklámok, hirdetés segítségével lehet-e valódi hatást elérni. épes reálisan értékelni, véleményezni saját A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés szervezői tevékenységét. A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, a reklámok bemutatásának lehetősége, a várható költségek, a hatékonyság figyelembe vételére. épes a rendezvényszervezés ütemezését, szakaszait egymásra építeni, az időrendben egymást 0-18 követő elemeket észrevenni, és a tartalmi elemeket csoportosítani. A tanuló törekedik a lényegi elemek hangsúlyozására. A projektmunka elméleti megalapozása Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés jogi feltételeire, összegyűjti a helyszín kiválasztásával, lefoglalásával kapcsolatos jogszabályokat, a bevételszerzés adóügyi vonatkozásait. nformációk komplex kezelése A szervezéshez szükséges információit többféle műveltségi területről szerzi és használja az esztétikai, etikai, jelenismereti, történelmi, gazdasági, vizuális kultúra, társadalomismeret órákon tanultakat, képes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, nyelvhelyesség szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz sú- lyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 20 írásbeli vizsga, projektmunka 10 /

11 mber- és társadalomismeret, etika ezdeményező, önálló munkavégző képesség A figyelemfelkeltés és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldó képesség nformációk komplex kezelése b. A lebonyolítás módjának az értékelése Szempontok ont ont A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga 0-4 javasol, áll elő ötletekkel. egállapítható, hogy a szervezésben mit végzett önállóan, irányítóként, munkatársként, résztvevőként a vizsgázó. Az akció meghirdetésének körülményeinél a figyelemfelkeltése 0-4 ötletes ill. a reklámozáshoz többfajta információhordozót is használ. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A célhoz kapcsolódó időkeret megjelölése, az időpont megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín megválasztása megfelelő. A költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. Biztosította a rendezvény jog szerűségét (pl. gyülekezési jog, adózási és könyvviteli szabályok, reklámjog stb.). Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetlegesen várható gátló, zavaró tényezők megoldását megtervezte a vizsgázó (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.). A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 0-4 feszültségek kezelésére, illetve az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, ill. reagált a felvetésekre. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, képes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A tanuló ismeri a kitűzött céltevékenységhez kapcsolódó intézmények, közösségi szervezetek, civil és egyházi szervezetek működését. apcsolatteremtő képesség A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, számára idegen környezetben is jól kommunikál. Önkifejező képesség A projekt megvalósítása szellemes, egyéni. Összesen (maximum) 30 Az írásos anyag és a lebonyolítás összesített pontszáma (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 11 /

12 mber- és társadalomismeret, etika / B Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan adható 20 pont) A diák a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó röviden ismerteti projektjét, és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. A kérdések során a bizottság megbizonyosodik arról, hogy a vizsgázó önállóan készítette el munkáját. Amennyiben az egyéni munka konkrétumainak bemutatására nulla pontot kapott, akkor a védés összpontszáma is nulla, így a projekt védése elégtelen, ezért a sikeres érettségihez a következő vizsgaidőszakra új projektmunkát kell készítenie. Szempontok, kompetenciák % ont Az egyéni munka konkrétumainak bemutatása b A vizsgabizottság által feltett kérdések megértése, tématartás b A lényeg kiemelése b Érvelési és vitakészség b ritikai képesség b Hivatkozás a felhasznált irodalomra b A projektkészítés során szerzett tapasztalatok megfogalmazása b Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége b A szaknyelv alkalmazása (pl.: gazdaság, társadalom, hatékonyság, reklám, b meggyőzés, erkölcs, cél és eszköz, fogyasztás) Összesen írásbeli vizsga, projektmunka 12 /

13 mber- és társadalomismeret, etika. sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében Hasonlítsa össze a nagyszülők, szülők és saját kortársai körében a nők esélyegyenlőségét, a három generáció változó helyzetét utassa be sikeres női életpályák társadalmi, családi, iskolai hátterét! /A Az írásbeli vizsga (aximálisan adható 80 pont) /1. A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan adható 30 pont) A szaktanár a projektmunka elkészítésének egész folyamatát értékeli. eki kell meggyőződnie arról, hogy a vizsgázó önállóan készíti-e el dolgozatát, végzi kutatási tevékenységét. Az önálló tevékenység nem zárja ki külső segítség igénybevételét, de ez elsősorban tanácsadást, speciális eszközök (pl.: filmfelvevő, vágóasztal, riportermagnó stb.) használatának segítését jelenti. ülönösen fontos, hogy módja legyen a szaktanárnak például a szervezéssel kapcsolatos műfajok választása esetén az egész munkafolyamat követésére, abban a vizsgázó szerepének egyértelmű megállapítására. Amennyiben arra az értékelési szempontra, hogy a vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában nulla pontot ad a projektvezető tanár, azaz úgy értékeli, hogy a vizsgadarab más személy szellemi terméke, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt nem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet a következő vizsgaidőszakban. A projektkészítés folyamata közel ugyanolyan fontos az érettségi vizsgán, mint maga a kész vizsgadarab tartalma és formája. A készítés folyamatát a tanár csak a konzultációkon keresztül tudja nyomon követni, ezért a jelölt számára a konzultációkon való részvétel, és az arra való felkészülés kötelező. Amennyiben a jelölt egyetlen konzultáción sem jelenik meg, vagy ha részt vesz, de teljesen felkészületlenül érkezik, és a szaktanár a munkáját ebből a szempontból nulla ponttal értékeli, akkor a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A készítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy a tanuló munkanaplót vagy kommentárt vezessen. Amennyiben a jelölt nem készít munkanaplót vagy kommentárt, nem adja le a kész dolgozat mellékleteként, akkor a "munkanapló folyamatos vezetése" szempontra nulla pontot ad, a projektmunka folyamata más szempontból már nem értékelhető, az összpontszám tehát nulla, a tantárgyból a jelölt akkor sem tehet szóbeli vizsgát, ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet. A szaktanárnak a továbbiakban értékelni kell az egyes részfeladatokat; a hipotézisalkotást, a tervezet vagy hálóterv készítését, a nyers változat minőségét. Fontos szempont az is, hogy a diák mennyire tud kooperálni a projektvezetővel, útmutatásait, a konzultáción hallott tanácsait mennyire képes beépíteni tevékenységébe. öbb műfaj esetén a diákkal együtt részt vesznek a projektmunkában más személyek is, (interjú alanyok, kérdőíves felmérés válaszadói, rendezvényszervezés segítői stb.) ezáltal a tanulónak módja van bizonyítani kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készségét és kommunikációs képességeit is. írásbeli vizsga, projektmunka 13 /

14 mber- és társadalomismeret, etika A bibliográfia összeállítása nem szorítkozhat a témával kapcsolatos cikkek címeinek összegyűjtésére, a tartalmukat is meg kell ismernie a jelöltnek, az olvasottakat pedig hasznosítania kell kutatásában. A projektkészítés folyamatában a jelöltnek legalább 3 pontot kell elérnie a vizsga folytatásához. A vizsgázó egyéni, önálló részvétele a projektkészítés folyamatában onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldó képesség Széleskörű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Szempontok Önállóság az esélyegyenlőség vagy siker témában írt vizsgadarab elkészítésében. onzultációkon való aktív részvétel, pontos felkészülés az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság témában. unkanapló folyamatos vezetése. A munkanaplóban a projektmunka tervezése és kivitelezése kapcsán felmerült főbb döntési helyzetek megjelennek, pl.: a bemutatott személyek kiválasztásának szempontjai. A döntési helyzetek jó megoldása. Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés, a nők helyzetét bemutató téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk. ervezet illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. Bibliográfia összeállítása az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság, nők helyzete, női szerepek témában. A projekt elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése. yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. A nők helyzetének többoldalú megközelítése, gazdasági, társadalmi, biológiai szempontok figyelembe vétele. Szervezési munka és egyéb fázisok elvégzése. A nők helyzetének, sorsának, sikereiknek megismerése közben szerzett személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. ont ont 0-4 Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 14 /

15 mber- és társadalomismeret, etika írásbeli vizsga, projektmunka 15 /

16 mber- és társadalomismeret, etika /2. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1. Írásos dolgozat típusú projekt 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3. Szervezésen alapuló projekt 1. Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, eszszét, utópiát, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, esettanulmányt, publicisztikai típusú riportot, oknyomozó riportot, iskolaújságot, abban megjelenő cikksorozatot. 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, a fotósorozatot, az iskola rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, az audiovizuális interjút, tematikus faliújságsorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1-3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 10 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 40 pont). 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezésének tervét, az iskolán kívüli közéleti akció szervezését, a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, környezetvédelmi akció szervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3-5 oldal. Ha a témavezető tanár nincs jelen a diák által megszervezett rendezvényen, az írásos anyagnak ennél részletezőbbnek kell lennie a diák munkájának értékeléséhez. A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (max. 20 pont) és magát a kész vizsgadarabot (max. 30 pont) Amennyiben a tanuló az utolsó konzultáció befejezéséig nem határozza meg dolgozata műfaját, a tanár feladata annak eldöntése, hogy melyik műfajcsoportba sorolja be a leadott vizsgadarabot. Választását, amennyiben kevert műfajok alkalmazásáról van szó, értékelésében röviden indokolnia kell. A kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékelése során a jelöltnek legalább 5 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a vizsgát folytathassa. írásbeli vizsga, projektmunka 16 /

17 mber- és társadalomismeret, etika /2.1 Írásos dolgozat típusú projekt Az sélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében témájú dolgozat várható műfaja a hagyományos házi dolgozat, esszé, dokumentumelemzés, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú, publicisztikai típusú riport, iskolaújságban megjelenő cikksorozat. A vizsgadarab elkészítéséhez a diák készíthet kérdőívet a nők esélyegyenlőségéről vagy interjúkat különböző generációkhoz tartozó nőkkel. Formai és terjedelmi követelmények Szempontok Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, nyomtatva 10-15, kézzel írva oldal. A vizsgamű megfelelő papíron készült, margót és címeket alkalmaz, áttekinthető. A feladat megértése A vizsgadolgozat a nők társadalmi helyzetét tárgyalja, női sorsokat, vagy a férfiak és a nők viszonyát elemzi. A leadott munka megfelel a műfajjal szemben támasztott követelményeknek. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet; a női sorsok bemutatásához elemzéséhez meghatározott szempontok alapján gyűjtést végzett, csoportosított, kiválasztott, elemzett. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata Lényegkiemelés A projekt elméleti megalapozása A téma aktualitása A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait alkalmazza: gazdaság, társadalom, társadalmi igazságosság, esély, esélyegyenlőség, hátrány, generáció, változó család, munkamegosztás. Az alapfogalmakat helyesen használja. A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek. A női sorsokat gazdasági, társadalmi, szempontból elemzi, vizsgálja a család változó szerepét, a munkamegosztás jellemzőit, a közoktatás által biztosított lehetőségeket. Az elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza; kitér fogyasztóvédelmi, versenyetikai, jogi, etikai szempontokra is. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a mai társadalmi valósághoz, a vizsgázó környezetéhez. ont ont írásbeli vizsga, projektmunka 17 /

18 mber- és társadalomismeret, etika A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A probléma felismerése, problémamegoldás keresése Önkifejező képesség A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, észreveszi a nők helyzetét meghatározó társadalmi jellemzőket, az egyén és közösség helyzetét együttesen meghatározó tényezőket. épes következtetések levonására a változó társadalomban a nők helyzetének szükségszerű változásával kapcsolatosan. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, érinti az emberismeret, az etika, a jelenismeret, gazdasági ismeretek, történelem tematikáját. épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. A cím a nők helyzete témával összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, a felvetett szempontokat bizonyítja vagy cáfolja. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, záró fejezeteiben megállapítja, mennyiben teljesült és mennyiben nem az eredeti hipotézis vagy célkitűzés. A nők helyzetében jelentkező problémákat több szempontból vizsgálja. ülönböző problémákat észlelt, így elsősorban a társadalom, a környezet, a változó család, a gazdasági helyzet, a közoktatás, a munkamegosztás, társadalmi igazságosság témáját érintette Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang, sajátos meglátásai vannak. Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét a nők helyzetéről. egszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. nyelvhelyesség Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 18 /

19 mber- és társadalomismeret, etika /2.2 épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt Az esélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében témájú dolgozat várható műfaja: audiovizuális produktum, fotósorozat, az iskola rádió vagy televízió részére készített riportvagy műsorsorozat, film, az audiovizuális interjú, tematikus faliújság-sorozat. a. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség Szempontok Az írásos anyag a nők helyzetének bemutatásához igazodik, sor kerül a választott műfaj megvalósíthatóságának értékelésére is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, okokozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra az esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság, nők helyzete, női szerepek témában, (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A választott műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. ont ont A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Összesen (maximum) 10 b. A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 0-8 Formai követelmények erjedelmi követelmények Szempontok A vizsgamunka formája az interjúkészítés vagy más műfaji szokásos alkalmazott módjának megfelel. Felhívó illetve információközlő feladatot tölt be. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak (iskola rádió illetve televízió részére készített műsor 3-5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3-5 részes legyen, a tematikus faliújság 3-5 részből álljon, a film 5-20 percnyi, a fotósorozat bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón- legalább képből álljon). ont ont 0-4 írásbeli vizsga, projektmunka 19 /

20 mber- és társadalomismeret, etika A feladat megértése A munka nők helyzetéről nyújt átfogó képet. A leadott munka megfelel a választott műfajjal szemben támasztott követelményeknek, ösztönző hatású. 0-4 Lényegkiemelés A projekt készítésének szakmai megalapozása A téma aktualitása A logikai kapcsolatok felismerése nformációk komplex kezelése Szakmailag megalapozott címadás Önkifejező képesség egszerkesztettség, nyelvhelyesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, tömör. A választott műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek tükröződnek a kész műben. A műfajhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek (pl.: személyiségi jogok, sajtóés reklámtörvény stb.). A szakmai ismereteket megfelelően alkalmazza (pl.: képnyelv vagy hanghatások). Alkalmazza a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása). A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz, a vizsgázó környezetéhez A vizsgázó képes a női sorsok és a társadalmi környezet közötti hatások ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (gazdasági ismeretek, társadalmi ismeretek, történelem, jelenismeret, biológia, pszichológia). árgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja és mutatja be. A cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. Az anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang. épes érzelmi és/vagy értelmi hatáskeltésre. Jól megállapítható a szerző saját véleménye. A projektmunka tartalmaz önálló művészi tevékenységet, esetleg eredményt. Szövege szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. épi világa jól szerkesztett. 8 Összesen (maximum) 40 Az írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma 50 (maximum) írásbeli vizsga, projektmunka 20 /

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRSÉG VZSGA 2005. ÁRSADALOMSMR ÖZÉSZŰ ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍÁS-ÉRÉLÉS ÚMUAÓ OAÁS MSZÉRUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt készítés folyamatának értékelését tartalmazza,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ mberismeret és etika ÉRSÉGI VIZSGA 2005. BRISR ÉS IA ÖZÉSZINŰ ÉRSÉGI VIZSGA rojektmunka JAVÍÁSI-ÉRÉLÉSI ÚUAÓ AÁSI INISZÉRIU mberismeret és etika émák sorrendje: I. Az ideális társadalom (3. oldal) II.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0521 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2005. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 0611 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató először a projektkészítés

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0721 ÉRSÉG VZSGA 2007. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint Fontos tudnivalók A projektek

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 081 ÉRSÉG VZSGA 008. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák Az egyéni vágyak és

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. BR- ÉS RSADALSR, A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mber- és társadalomismeret, etika Fontos tudnivalók!

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0621 ÉRSÉG VZSGA 2006. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS SZÉRU mberismeret és etika középszint A témák sorrendje 1. Az állatvédelem erkölcsi

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 091 ÉRSÉG VZSGA 009. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A művelődés színterei 5.

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA Projekttémák sküvő és lakodalom Mutassa

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint Fontos tudnivalók! A projektek

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1011 ÉRSÉG VZSGA 010. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A tudomány fejlődésének

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (esetelemzés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. MBRISMRT ÉS TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mberismeret és etika középszint

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. MBRISMRT ÉS TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0621 ÉRSÉG VZSGA 2006. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS SZÉRU A témák sorrendje: 1. Az apróhirdetésekből tükröződő helyi világ ilyen következtetések

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 101 ÉRSÉG VZSGA 010. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ Z RŐFRRS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A fiatalság jövőképének erkölcsi

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 1611 ÉRTTSÉGI VIZSGA 016. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA Projekttémák A tudósok felelőssége

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU Fontos tudnivalók! A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 1611 ÉRTTSÉGI VIZSGA 016. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mber-

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

EMBERISMERET ÉS ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA EMBERISMERET ÉS ETIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint (projekt) (esetelemzés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1611 ÉRTTSÉGI VIZSGA 016. MBRISMRT ÉS TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mberismeret és etika középszint

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont 75 pont A vizsgán

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0811 ÉRSÉG VZSGA 008. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák 1. gyéni érdek-közérdek

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 091 ÉRSÉG VZSGA 009. BR- ÉS RSADALSR, A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mber- és társadalomismeret, etika középszint rojekttémák

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0911 ÉRSÉG VZSGA 009. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A versenysport erkölcsi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0721 lplplpl ÉRSÉG VZSGA 2007. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU Fontos tudnivalók A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 101 ÉRSÉG VZSGA 010. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ Z RŐFRRS SZÉRU rojekttémák 1. Az adó- és járulékváltozások hatása a gazdasági szereplőkre 5.

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 015. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mber-

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRSÉG VZSGA 01. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA RJ JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ BR RŐFRRS SZÉRUA mberismeret és etika középszint rojekttémák rojekttémák felsorolása, a nyilvános

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0911 ÉRSÉG VZSGA 009. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU rojekttémák 1. A nyugdíjrendszer 5. oldal lemezze a magyarországi nyugdíjrendszer

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0811 ÉRSÉG VZSGA 008. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU rojekttémák 1. A hazai romák helyzete 5. oldal utassa be a romák helyzetét

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 101 ÉRTTSÉGI VIZSGA 010. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ NMZTI RŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Projekttémák

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 081 ÉRSÉG VZSGA 008. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU rojekttémák 1. A meggyőző kommunikáció 5. oldal Írjon dolgozatot arról,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 091 ÉRSÉG VZSGA 009. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU rojekttémák 1. A marketing hatása 5. oldal utassa be a marketing hatását fogyasztási

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET Német nemzetiségi népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GAZDASÁGI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei GAZDASÁGI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint I. (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) (projekt)* (tételkifejtés és projektvédés) - 15 perc (10 perc és 5 perc) - 20

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA Projekttémák Mérlegen a számítógép-használat

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc Feladatsor Egy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja

Részletesebben

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK AJÁNLOTT MENETE

A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK AJÁNLOTT MENETE A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK AJÁNLOTT MENETE A projektmunka elkészítésének célja, hogy a diákok az elméletben megtanult ismereteiket a gyakorlatban legyenek képesek alkalmazni, miközben belelátnak egy

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A részei Írásbeli Gyakorlati Írásbeli Gyakorlati Szóbeli 180 perc Projekt 180 perc Projekt 20 perc 50 pont 50 pont 60 pont 60 pont 30 pont A vizsgán

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Moderátor Moderátor

Moderátor Moderátor A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök: A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben