A településenergetika helye a Nemzeti Vidékstratégiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A településenergetika helye a Nemzeti Vidékstratégiában"

Átírás

1 A településenergetika helye a Nemzeti Vidékstratégiában K i s Z o l t á n o s z t á l y v e z e t ő Vi d é k f e j l e s z t é s i F ő o s z t á l y á p r i l i s 1 0.

2 Nemzeti Vidékstratégia -,,A magyar vidék alkotmánya A természeti erőforrások megőrzése, az azokkal való fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a XXI. században egyre inkább stratégiai,nemzetbiztonsági jelentőségű ágazat. A vidéki térség nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is. VÁROS ÉS VIDÉKE KÖZÖS SORSON OSZTOZNAK, A VIDÉK GERINCE PEDIG A MEZŐGAZDASÁG / Vidéki Térségek Európai Chartája, 1996 /

3 Kormányprogram 3

4 Globális kihívások Fokozódó erőforrás válság (termőföld, vízkészletek, biológiai alapok, biodiverzitás) Klímaváltozás, éghajlati szélsőségek erősödése (fokozódó üvegházhatású gáz-kibocsátás, szokatlanul gyors felmelegedés, katasztrófák, aszályérzékenység, szélsőséges csapadékeloszlás, ár- és belvízveszély növekedése) Élelmiszerellátás és élelmiszerlánc biztonsága ( globális élelmiszerszükséglet jelentős növekedése) Növekvő ivóvíz-felhasználás (vízkészlet 2%-a iható édesvíz!) Energiaellátás biztonsága - fokozódó energiaigény (energia-importfüggőség, fosszilismegújuló energia) Genetikailag módosított szervezetek hatására bekövetkező genetikai szennyezés (egészséget veszélyeztető hatások kiszűrése nem eléggé megbízható, szegényíti a mezőgazdaság genetikai bázisát, GMO mentes mezőgazdaság!) 4

5 Globális kihívások Környezeti fenntarthatóság- tájfenntartó mezőgazdaság (Ökológiai lábnyom 3,5ha!) Demográfiai válság, népesedési trendek (a Föld népessége 7 milliárd fő!) Globalizáció (növekedésközpontú, kereskedelmi liberalizációra épülő) - Lokalizáció (helyi gazdaságra, helyi közösségre építkező ) Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek ( társadalom kettészakadása, értékteremtő munka) Átalakuló város-vidék kapcsolatrendszer ( vidék városra utaltsága) Információs, tudásalapú társadalom (világméretű hálózatok) Fenntartható társadalom - kulturális adaptáció (értékek, hitrendszerek, intézmények,gazdasági- társadalmi szerkezet hozzáigazítása a környezeti kihívásokhoz) 5

6 A vidék erősségei Kedvező élettér és életlehetőség, kiváló agroökológiai adottságok Termőterület magas aránya Potenciális biológiai sokféleség Településszerkezet sokrétűsége Gazdag kulturális örökség, természeti értékek, táji adottságok, gasztronómiai hagyományok Jelentős termál- és hévízkészlet Számottevő biomassza-potenciál Képzett kézműves réteg és helyenként jelentős népi iparművészet 6

7 A Nemzeti Vidékstratégia célkitűzései 1. A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása 2. A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása 3. Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése 4. Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása 5. Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése 6. Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése 7. A helyi szükségletek kielégítésére épülő, alapvetően foglalkoztatási céllal bíró szociális gazdaság támogatása 8. A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása 9. A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása 7

8 Kihívások - éghajlatváltozás Észak-Európa Közép-Európa Dél-Európa Növekvő erdősültség Gyarapodó erdőtüzek Több víz Több aszály Több árvíz Magasabb hozamok Csökkenő hozamok BIZONYTALANSÁG Forrás: Dr. Pálvölgyi Tamás, BME (2010) 8

9 Kihívások- növekvő szélsőségek Forrás: Dr. Kovács Sándor, KÖTIKÖVIZIG, Szolnok 9

10 Kihívások - energia Sebezhetőek vagyunk: A változó életmód és a világszerte tapasztalható népességnövekedés fokozódó energiaigényt vetít előre, miközben a fosszilis energiakészletek fogynak. A tömegtermelő, iparszerű gazdálkodás emelkedő energia- és forgóeszközigénnyel jár, emiatt megnövekedett kiszolgáltatottságunk a bankok, az energetikai piacok és a beszállítói iparágak felé. Saját fosszilis energiakészletünk energiafüggőségünk > 62% korlátozott; A fosszilis energiahordozók ára emelkedik. Harc a három stratégiai erőforrásért: az energiaforrásokért, a vízért és a termőföldért!!!! 10

11 Nemzeti stratégiai elképzelések Az energiaimporttól való függés feloldása a helyi, térségi (kisléptékű) autonóm energiatermelési és -ellátási megoldásokra, a megújuló energiaforrásokra és az energiatakarékos életmódra építve lehetséges. (Nemzeti Vidékstratégia ) Magyarországon a megújuló energiapotenciál a járulékos hasznok figyelembevételével legkedvezőbben a decentralizált kistérségi megújuló energia előállítás filozófiájával használható ki. (Nemzeti Energiastratégia 2030) 11

12 Nemzeti Vidékstratégia Helyi energiatermelés és ellátás program Komplex rendszerekre van szükség, ahol a térségi alapanyag-termelés melléktermékének és hulladékának energetikai célú hasznosítása párosulhat a hozzáadott érték növelésével és lehetőség szerint a térségben történő felhasználásával. Tanyák önálló energiaellátásának támogatása. Az adottságoknak megfelelő módon előállított energiát elsősorban helyi termékek hozzáadott értékének növelésére kell fordítani. 12

13 Nemzeti Vidékstratégia Helyi energiatermelés és ellátás program Fő haszonvételű energianövény termelésre csak olyan mértékben és helyen kerülhet sor, ahol ezt szociális és különleges társadalom-politikai szempontok indokolttá teszik. Az állattartók és az élelmiszeripari üzemek biogáz üzemei létesítésének támogatása szükséges. Az energiatermelést össze kell kapcsolni más ágazati célokkal is. 13

14 Intézkedések Megújuló energiát támogató források külön nem állnak rendelkezésre, horizontális szempontként előnyben részesítjük, többletponttal jutalmazzuk a megújuló energia használatához kapcsolódó beruházásokat. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokon belül a trágyatárolásnak biogáz üzem létesítésével történő megvalósítására is volt lehetőség. Biogáz üzemhez kapcsolódó technológiai modulok létesítésére támogatási kérelmet 3 alkalommal lehetett benyújtani között. A kertészet korszerűsítéséhez a termelő termálkútfúrás - minimálisan harminc méter fúrási mélység esetén -, vagy a szénhidrogén-meddő kút, termelő termálkúttá történő átalakítása, a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termelő termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzésére 3 alkalommal volt lehetőség pályázni között. 14

15 Intézkedések Agrár-környezetgazdálkodás A talaj- és vízerózió elleni küzdelem elősegítésével, a vizes élőhelyek gondozásával, és létrehozásával javulnak a helyi klimatikus viszonyok, az agro-ökoszisztémák védettebbé válnak a szárazabb, és melegebb éghajlat okozta hatásokkal szemben. Vízerózió elleni célprogram (a vízerózió a mezőgazdasági területek közel harmadát károsítja), Szélerózió elleni célprogram (a szélerózióval veszélyeztetett területek kiterjedése mintegy 1,4 millió hektár Magyarországon), Természetes vizes élőhelyek, mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram, Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram. Nem termelő beruházások A sövények, mezővédő fásítások telepítésének lehetősége ugyancsak javítja a helyi klimatikus viszonyokat azáltal, hogy csökkenti a szél szárító hatását, és növeli az élőhely vízvisszatartó képességét. 15

16 Intézkedések Az erdősített területek növelésére, fenntartható használatára irányuló intézkedések Az erdő, mint ökoszisztéma pozitív hatással van a talajra, a vizekre, a levegőre egyaránt. Jelentősen csökkenti a víz- és szélerózió romboló hatásait. Szárazabb tájegységekben, mint például az Alföldön kifejezetten javító hatással van a helyi, ún. mezoklimatikus viszonyokra. Az erdősített területek növelésével elérhetőbbé válik hazánknak a Kyotói jegyzőkönyv keretében tett vállalásainak teljesítése. Az ide tartozó támogatások: Mezőgazdasági területek erdősítése, Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása, Nem mezőgazdasági földterületek erdősítése, Erdő-környezetvédelmi kifizetések, Az erdészeti potenciál helyreállítása, Erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások. 16

17 Intézkedések VM kiemelt mintaprogram Fenntartható ökoépítészeti mintaprojekt - NEKED IS LEHET SAJÁT HÁZAD - Györköny Legyen Neked is ökoházad szalmabála szigetelésű ház mintaprojekt vályog ÖKO- és passzívház mintaprojekt papír alapú ház mintaprojekt Biomassza szántóföldi termesztése és új létesítésű erőműben történő hasznosítása, illetve a terület monitoring hálózata felépítése - ERTI Energetikai faültetvények létesítésének és fenntartásának legjobb gyakorlata Zöldgazdaság-fejlesztési, energetikai szaktanácsadói hálózat felállítását megalapozó tanulmány 17

18 Intézkedések A 2013-ban megnyílt a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcím, amelynek támogatandó területei közé tartozik a megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek ösztönzése. A 2013-ben is megnyíló tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására kiírt pályázat célterületei közé tartozik a villany nélküli tanyák energiaellátása. A vidékfejlesztést segítő források bevonásának keretében lehet pályázni a megújuló energiák területére is, amelyet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) keretében lehet elérni (www.mnvh.eu vidékfejlesztési projektötletek) A LEADER program keretében lehetőség van helyi, településenergetikai beruházások megvalósítására. 18

19 Intézkedések A 2013-ban megnyílt a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcím, amelynek támogatandó területei közé tartozik a megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek ösztönzése. A 2013-ben is megnyíló tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására kiírt pályázat célterületei közé tartozik a villany nélküli tanyák energiaellátása. A vidékfejlesztést segítő források bevonásának keretében lehet pályázni a megújuló energiák területére is, amelyet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) keretében lehet elérni (www.mnvh.eu vidékfejlesztési projektötletek) A LEADER program keretében lehetőség van helyi, településenergetikai beruházások megvalósítására. 19

20 Intézkedések - LEADER A LEADER Program gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti a Helyi Akciócsoportok közreműködésével, akik maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak támogatni. A jelenlegi helyi vidékfejlesztési stratégiákban elvétve szerepel az energiát, a megújuló energiát, energiahatékonyságot érintő közösségi tervezés. A helyi vidékstratégia keretein belül megfogalmazásra kerülhetnek energiatakarékossági-energiahatékonysági elképzelések is, amelyet ajánlásként fogalmazunk meg. 20

21 A LEADER program megújul, egyszerűsödik 2013-ban a helyi döntési kompetencia erősödik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tartalmazza a kiválasztási kritériumokat megszűnik az eddig alkalmazott jogcímrendszer a rendeleten belül megnyílik a lehetőség a teljes komplexitásra a pályázati időszak folyamatos lesz (min. 3 hónap) lehetővé teszi a még rendelkezésre álló fejlesztési források sikeres kihelyezhetőségét az ügyfelek részére 21

22 A helyi energiastratégia elkészítésének indokoltsága a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 2 évente elkészülnek a helyi adottságok teljes mértékű figyelembevétele megtörténik a LEADER keretében a Helyi Akciócsoportok ismerik a helyi lehetőségeket, szereplőket jól megalapozott koncepció mentén kell dolgozni a megvalósításra megfelelő a LEADER program multi-funding lesz a jövőben 22

23 A helyi energiastratégia elkészítése révén adott lehetőségek energiatakarékosságra való szemléletformálás várható eredmények megélhetési költségek csökkentése energiahatékonyság növelése munkalehetőség teremtése a megújuló energiaforrások hasznosítása energia függőség csökkentése 23

24 A helyi energiastratégia hozzájárul az energiafüggetlenséghez a fenntartható erőforrás-használathoz - túlzott méretű kapacitások elkerülése költséghatékonyság megfelelő méretű rendszerek kialakításához közösségi igények, együttműködésekhez hosszú távú egyirányú fejlesztéshez MŰKÖDŐKÉPESSÉG FENNTARTHATÓSÁG 24

25 Jó gyakorlatok Újszilvás Öregek Napközi Otthonának meleg víz ellátása napkollektor segítségével Közintézmények fűtése földgáz helyett geotermális energiával kwp teljesítményű, hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszer

26 Jó gyakorlatok Újszentmargitai mintaprojekt Megújuló energiaforrásokon alapuló modellértékű projekt a Polgári kistérségben KEOP projekt Projekt elemek: Brikettáló üzem, Tudásháza, Távhő-rendszer, 6 db épületenergetikai felújítás 26

27 Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment Lemaradó vidéki térségek A vidék kihívásai Környezeti kihívások Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása Termőtalaj kimerülése Víz-, és levegőminőség Élőhelyek és biodiverzitás Élelmezésbiztonság Területi kihívások Vidéki térségek életképessége Az EU mezőgazdaságának sokszínűsége Szinergia és kiegészítő jelleg az I. pillérrel és a strukturális alapokkal Hozzájárulás az Európa 2020 stratégiához 27

28 Az Európai Unió céljai Kihívások Gazdasági Környezeti Térségi Politikai célok Európa 2020 Életképes élelmiszer-termelés Természeti erőforrások és a klímavédelem fenntartható menedzselése Kiegyensúlyozott térségi fejlődés Egyszerűsítés A jövedelem támogatása Versenyképesség, hozzáadott-érték KAT kompenzálása Közjavak Zöld gazdasági növekedés innovációval Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás A vidéki életképesség és foglalkoztatás Diverzifikáció Társadalmi és strukturális diverzitás vidéki területeken 28 Forrás: AKI, Prof. Dr. Popp József

29 A vidékfejlesztés céljai A időszak vidékfejlesztési céljait a hat vidékfejlesztési Uniós prioritáson keresztül kell elérni: 1. Tudás transzfer a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban 2. Mezőgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége 3. Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezőgazdaságban 4. Mezőgazdaságtól és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák megőrzése, javítása 5. Erőforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrár-élelmiszer és erdőgazdálkodási ágazatokban 6. A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása 29

30 A megújuló energia várható támogatási formái a következő programozási időszakban Beruházások tárgyi eszközökbe (18. cikk; 1. (a) szakasz) Az ezen intézkedés szerinti támogatás olyan tárgyi és immateriális beruházásokhoz nyújtható, amelyek javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (21 cikk ; 1. (b); 2. szakasz ) Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás különösen a következőkre terjedhet ki: beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat is. Együttműködés (36. cikk; 2. (h) szakasz) Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás azt a célt szolgálja, hogy előmozdítsa a legalább két szereplő részvételével megvalósuló együttműködés különböző formáit és különösen a következőket horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között az élelmiszer- és az energiatermelésben, valamint az ipari folyamatokban való felhasználásra szánt biomassza fenntartható termelése terén. 30

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 31

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében 274 SZEMLE A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében KÁRPÁTI ZOLTÁN MAÁCZ MIKLÓS Kulcsszavak: vidékfejlesztés, stratégiai célok, fenntarthatóság, intézkedések. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából és támogatásával készült. Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Felelős kiadó: Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK D.1. csoport Átláthatóság / Rev2 jelzetű munkadokumentum 2015. március 17. I.1. I.2. I.3. Egységes támogatási rendszer III. cím Egységes területalapú támogatási rendszer V. cím, 2. fejezet A cukorrépa-

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 4. Előzmények Korábbi tervek, koncepciók vizsgálata Készítette: MTA RKK Nyugat magyarországi Tudományos Intézet 2011-2012 és a Magyarország társfinanszírozásával

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, 2015. június 2. EMVA Stratégiai Főosztály

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Megbízó: Pestterv Kft

Megbízó: Pestterv Kft Megbízó: Pestterv Kft Készítette: Kollányi László Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 2013 február Tartalomjegyzék: 1. FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKREND... 2 2. VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat és a Környezeti

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Egyezmény - MVE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Egyezmény - MVE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Egyezmény - MVE A civil társadalom tájékoztatója az Európai Unió intézményei részére a jövőbeni mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikáról 2010. november 1 Mi az

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló 2014. november 7-én társadalmi egyeztetésre bocsátott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Készült: 2014. november 14. Készítette:

Részletesebben

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben