A telepi állatlétszám számítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telepi állatlétszám számítása"

Átírás

1 1. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A telepi állatlétszám számítása Éves átlagos állatlétszám állategységben: ( A 1+ B) / 2 + A2 + A An ahol: N A1 = Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben A2+A3+...An = egymást követı idıszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben B = összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben N = az idıszakok (hónapok) száma. A létszámok alapadatait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontja szerinti állománynyilvántartás, illetve az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállományváltozási nyilvántartás szerint kell kiszámolni. 2. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Célte rületi kód Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 1 Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai célterülete 1 2 Épített és beépített technológia beruházások ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYATECHNOLÓGIA Épített trágyakezelési technológia Padozat alatti, beton trágyapincés győjtı és tárolótér Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Padozatszint alatti süllyesztett győjtı és elvezetı Ft/ÁE trágyacsatorna Taposórácsos padozat Ft/ÁE Növekvı almos technológiához síkbeton padozat Ft/ÁE Síkbeton kutrica vagy istállópadozat területének Ft/ÁE Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat Ft/ÁE Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos Ft/ÁE hígtrágya leürítéssel Ferdepadozatos pihenıterő, taposóalmos istállópadozat Ft/ÁE

2 Mőanyag taposórácsos padozat Ft/ÁE Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag gerinc csıvezeték Ft/ÁE az istállón belül Istálló padozat aszfalt borítása Ft/ÁE Beszerelt technológiai berendezések Csörlıs, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése Ft/ÁE Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése Ft/ÁE Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó Ft/ÁE prizmázóval Beépített felsıpályás almozó berendezés létesítése Ft/ÁE Áttelepíthetı technológiai berendezések Magasnyomású, vizes mosófertıtlenítı berendezés Ft/ÁE Aerosol generátorok beépítése Ft/ÁE ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYATECHNOLÓGIA Hígtrágyaelvezetés, trágyaszállítás Nyitott, trágyaléelvezetı betonozott csatorna Ft/ÁE Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezetı csatorna Ft/ÁE Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag csırendszer Ft/ÁE Beton győjtıátemelı akna, be és kitároló, Ft/ÁE keverıhomogenizáló szivattyúkkal Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése Ft/ÁE Trágyatárolás Szigetelt, beton almostrágya tárolótér Ft/ÁE oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz győjtıvel Síkbeton karámterület Ft/ÁE Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca Ft/ÁE Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya Ft/ÁE átmeneti tároló beton tálca, illetve akna Monolit és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a Ft/ÁE beszerelt gépészeti eszközökkel (be és kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Fémlemezes, mőanyag vagy üvegszálas szerkezető hígtrágya Ft/ÁE tároló tartály létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (beés kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szivárgásmentes, szivárgásjelzıvel ellátott trágyatároló Ft/ÁE földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (beés kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése Ft/ÁE Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése Ft/ÁE fóliaszigeteléssel Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése Ft/ÁE betonozással Zárt, mőanyag tömlıs hígtrágya tároló létesítése a be és Ft/ÁE kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel Trágyakezelés Beton győjtıátemelıkezelı medence adagoló, Ft/ÁE be és kitároló, keverıhomogenizáló berendezésekkel Szilárd burkolatú, szigetelt komposztálótrágyatároló tér Ft/ÁE

3 Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus Ft/ÁE szétválasztásra alkalmas (dobszőrı, csigás prés) berendezéssel Szellıztetéses trágyaszárítási technológia ketreces Ft/ÁE baromfitartási technológiákhoz Aerob fermentációs trágyakezelési technológia Ft/ÁE Meglévı hígtrágya kezelıkijuttató rendszerek fejlesztéséhez Ft/ÁE adagoló, villamos és traktoros hajtású be és kitároló, keverıhomogenizáló berendezések beépítése Trágyahasznosítás Hígtrágya felszíni kijuttató, illetve talajba injektáló rendszer Ft/ÁE csévélhetı tömlıs berendezéssel Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csırendszer Ft/ÁE kiépítése Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához Ft/ÁE gyorskapcsolós, áttelepíthetı nyomócsı rendszer Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, Ft/ÁE konzolos öntözıberendezés létesítése Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval Szigetelt anaerob fermentáló tartály létesítése Ft/ÁE Elıtároló tartály létesítése fermentorhoz Ft/ÁE Utótároló tartályok létesítése a kierjedt anyaghoz Ft/ÁE Keverı és fogadóakna a gépi eszközökkel Ft/ÁE A trágyaszállítás, mozgatás csırendszere és beépített gépi Ft/ÁE egységei kompletten Gáztároló tartály kompletten a fáklyázóval Ft/ÁE Gáztisztító és dúsító rendszer Ft/ÁE Gázmotor a generátorral és vezérléssel a villamos hálózatba Ft/ÁE tápláláshoz Hıenergia hasznosításhoz a telepi hıtermelık biogázra való Ft/ÁE átalakítása A biogázüzem központi vezérlırendszere, főtı és gázvezeték Ft/ÁE rendszere kompletten Csapadék trágyarendszertıl elkülönített elvezetése Kifutók, várakozók, győjtıkarámok vagy trágyatároló terek Ft/ÁE tetıfedése, esıcsatornáktetıereszek felszerelése Istállók esıcsatornáinak felszerelése Ft/ÁE Nyitott felszíni csapadékelvezetı, illetve szikkasztó árok Ft/ÁE Felszín alatti csapadékelvezetı betoncsatornák, illetve Ft/ÁE mőanyag csırendszerek Monitoring rendszer Figyelıkutak telepítése Ft/ÁE Szivárgásjelzı szenzorok és riasztó berendezések telepítése Ft/ÁE 1 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNİ BE, ILLETVE ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI KÖZLEKEDİ UTAK KIÉPÍTÉSE AZ ELİÍRT VÉDİTÁVOLSÁGNAK MEGFELELİEN Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedı út Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi közlekedı utak ,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedı utak Meglévı szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való lefedése A támogatási kérelemben megadott,

4 Makadám jellegő telepi közlekedı út ÉNGY Útalap nélküli, szórt kövezető telepi közlekedı utak alapján Szórt kövezető telepi közlekedı utak, útalap kialakításával készített költségfıösszesítı szerinti költségvetés HÍGTRÁGYA KEZELİ, ILLETVE TÁROLÓ TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése A támo Villamos lég és földkábelek kiépítése és bekötése a gatási szükséges tartószerkezetekkel és szerelvényekkel kére Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor bıvítés biztosítása lemben megadott, ÉNGY alapján készített költségfıösszesítı szerinti költségvetés 3. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Célte rületi kód Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 2 Állati férıhelyek kialakítását és a tartás minıségét javító építési és korszerősítı felújítási beruházások célterülete 2 2 Épített és beépített technológia beruházások ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS Istállóépítés Fa vagy fém vázszerkezető, egy vagy több oldalon nyitott, szigeteletlen tetıvel ellátott istálló építése Szerfás szerkezető, nádtetıvel fedett, hodály típusú istálló, döngölt föld padlózattal Fém vázszerkezető, részben vagy egészben nyithatózárható oldalakkal ellátott, természetes szellızéső, szigeteletlen Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE

5 tetıvel ellátott istálló építése Fém vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellıztetéső, hıszigetelt istálló építése Kı, vasbeton vagy tégla vázszerkezető, részben vagy egészben nyithatózárható oldalakkal ellátott, természetes szellızéső istálló építése Kı, vasbeton vagy tégla vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellıztetéső hıszigetelt istálló építése Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér Ft/ÁE Fejı és tejházépítés Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges szellıztetéső fejıaknás fejıház építése, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsı burkolat kialakítással, víz és villanyellátással Ft/ÁE Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolattal ellátott tejház építése, víz és villanyellátással Tojásválogató, keltetı épület és mézház építése Hıszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület és mézház építése Hıszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú belsı falfelületekkel ellátott keltetı épület építése Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Állatválogató, kezelı és felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató létesítése Fa vázszerkezető menedéképületek, szélfogók építése Ft/ÁE Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer fából vagy fémbıl, istállón kívül Mozgatható, fém elemekbıl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer Ft/ÁE Ft/ÁE Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés Ft/ÁE telepítése, fa vagy fém tartóoszlopokkal Állatjártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével Ft/ÁE Istálló, fejıház, tejház, keltetı épület felújítása és korszerősítése Elhasználódott tetı héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedı vízzáró héjazat kialakításával (fém, pala, cserép, nád) Ft/ÁE Lapostetı átalakítása magastetıre (nyeregtetı, sátortetı, Ft/ÁE féltetı), új tetıszerkezet kialakításával Elhasználódott magastetı (nyeregtetı, sátortetı, féltetı) Ft/ÁE vázszerkezetének teljes cseréje Lapostetı vízszigetelésének Ft/ÁE Tetı hıszigetelésének, illetve megerısítése Ft/ÁE Istálló és fejıház természetes szellıztetésének Ft/ÁE tetıszerkezet átépítésével Nyitott oldalú istálló oldalfalkialakítással történı zárttá Ft/ÁE tétele Zárt, illetve nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra Ft/ÁE történı átalakítása Hıvédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történı Ft/ÁE

6 nyílászáró csere Oldalfalak hı és vízszigetelı burkolattal történı Ft/ÁE korszerősítése BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Férıhely kiépítése, tartástechnológia Kötetlen tartású szarvasmarhaistállóban pihenıboxos Ft/ÁE technológia Egyedi, illetve csoportos elhelyezést biztosító borjúketrecek Ft/ÁE telepítése Egyedi koca és kanállások beépítése Ft/ÁE Fiaztató kutricák beépítése Ft/ÁE Rácspadló malac utónevelı battériák kialakításához ketrecek Ft/ÁE beépítése Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített Ft/ÁE etetı és itatóberendezésekkel Ketreces jércenevelı technológia telepítése beépített etetı és Ft/ÁE itatóberendezésekkel Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etetı Ft/ÁE és itatóberendezésekkel Tojásgyőjtı szalagos automatikus tojófészkek telepítése Ft/ÁE etetı és itatóberendezésekkel Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia Ft/ÁE tojófészkekkel és ülırudakkal Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, Ft/ÁE kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák fából vagy betonból, istállón belül Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, Ft/ÁE kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák mőanyagból vagy fémbıl, istállón belül Szellıztetéstechnológia beépítése Ventilátorok a tartókerettel, illetve kürtıkkel, Ft/ÁE szellıztetésszabályzók beépítése mesterséges szellıztetéshez Légcsatornák, álmennyezet, illetve kürtık, légbeejtık Ft/ÁE beépítése a mozgató, vezérlı szerkezettel Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes Ft/ÁE szellızéshez Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, Ft/ÁE hőtırendszerek, párásítók, nedvesítık, szagtalanító és levegıoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlı modullal Főtéstechnológia beépítése Elektromos üzemő sugárzó főtıberendezések beépítése Ft/ÁE Gázüzemő sugárzó főtık és feketesugárzó berendezések Ft/ÁE beépítése Gázüzemő kazánok és a kapcsolódó főtési rendszer beépítése Ft/ÁE Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, Ft/ÁE napkollektorok és a kapcsolódó főtési rendszer beépítése Gázüzemő hılégfúvók beépítése Ft/ÁE Fejéstechnológia Sajtáros vagy tejvezetékes fejırendszer Ft/ÁE Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejıházi fejıállások, süllyesztett kezelı folyosóval, automatikusan mőködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyásérzékelıvel, Ft/ÁE

7 fejıkészüléklevevı automatikával Mozgó padozatú (karusszel) fejıállások, süllyesztett kezelı folyosóval, automatikusan mőködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyásérzékelıvel, fejıkészüléklevevı automatikával Istállóba telepített, automatizált fejırobotokkal felszerelt fejıállások beépítése, tejfolyásérzékelıvel, fejıkészüléklevevı automatikával Tejhőtés és tejtárolás technológiájának Hőtıvel és keverıvel szerelt, kettıs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hőtési rendszerő hőtvetároló tartályok beépítése Jeges vízzel mőködtetett, hőtıaggregátos (pillanathőtı), rozsdamentes acélból készített lemezes hőtıberendezés beépítése Szigetelt tejtároló tartályok, zártrendszerő tejszállító Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE berendezések, szivattyúk, tejvezetékek létesítése Szabadtéri tejtároló silók telepítése Ft/ÁE A tojásgyőjtés és tojáskeltetés technológiájának és fejlesztése Tojásosztályozó és csomagoló (illetve tisztító) berendezések beépítése Ft/ÁE Keresztirányú tojásgyőjtı, szállító rendszer kiépítése Ft/ÁE Tojásválogató, lámpázó és keltetı berendezések beépítése Ft/ÁE A gyapjúnyírás technológiájának és fejlesztése Villamos üzemő nyíróberendezések kiépítése, telepítése Ft/ÁE A méhészet technológiájának és fejlesztése Méz elıállítására alkalmas kaptárrendszerek kiépítése Ft/ÁE Higiénikus méz kinyerı és töltıkiszerelı berendezések létesítése 2 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTİ KÖZLEKEDİ UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE KORSZERŐSÍTÉSE Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedı út A támo Ft/ÁE Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter gatási szélességben kialakított telepi közlekedı utak kére ,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter lemben szélességben kialakított közlekedı utak meg Meglévı szilárd vagy szórt útalapnak aszfaltburkolattal való adott, lefedése ÉNGY Makadám jellegő telepi közlekedı út alapján Útalap nélküli, szórt kövezető telepi közlekedı utak készített Szórt kövezető telepi közlekedı utak, útalap kialakításával költségfıösszesítı szerinti költségvetés TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése A támo Villamos lég és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges tartószerkezetekkel és szerelvényekkel Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátorbıvítés biztosítása gatási kérelemben meg

8 Telepi tartalék áramforrásként beépített áramfejlesztı aggregát beépítése adott, ÉNGY Szociális helyiség alapján Feketefehér rendszerő öltözı építése készített Telepi irodahelyiség és állatorvosi adminisztrációs helyiség költségfıezer Ft Gyógyszerek és veszélyes anyagok (mosó és fertıtlenítıszerek) tárolására szolgáló helyiség, épület 4. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez összesítı szerinti költségvetés 5. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Célte rületi kód Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 3 Jó minıségő takarmány elıállítását és felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti és technológiai beruházások célterülete 3 2 Épített és beépített technológia beruházások TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA Szálas takarmány tárolásának építményei Fém vagy vasbeton vázszerkezető, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta létesítése, fém vagy pala tetıvel, csapadékelvezetı tetıeresszel Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló létesítése, fém vagy pala tetıvel és csapadékelvezetı rendszerrel szilárd beton padozattal Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Ft/ÁE Szilárd beton padozat szálastakarmány pajtákban Ft/ÁE Erjesztett tömegtakarmány tárolásának Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, csurgaléklégyőjtıvel Ft/ÁE Szigetelt, beton silótér építése, háromoldalú támfallal, Ft/ÁE csurgaléklégyőjtıvel Telepi takarmánykeverıkhöz szemesterménytároló technológia Szemesterménytároló silók, tartályok létesítése Ft/ÁE Szemes termény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése Ft/ÁE

9 Takarmányok szárítását és eltarthatóságát biztosító technológia Hılégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése Ft/ÁE ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA Beépített takarmány darálókeverı technológiájának Takarmánydaráló berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmánykeverı berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmány darálókeverı berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmánykiosztás technológiájának Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített Ft/ÁE behordó szállító berendezéssel Stabil rendszerő száraztakarmány szállítókiosztó rendszerek Ft/ÁE kiépítése az önetetıkkel, kombinált önetetıkkel, a feltöltı berendezéssel, és adagoló berendezéssel Stabil rendszerő csıben szállító folyékonytakarmánykiosztó, Ft/ÁE illetve etetı berendezés létesítése keverıtartállyal és szivattyúkkal Etetıtér jászollal és jászolkorláttal Ft/ÁE Beépített önetetık, ill. mobil önetetı tartályok és szénarácsok Ft/ÁE telepítése Tömıgépes tömési technológia Ft/ÁE Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó Ft/ÁE etetırendszer beépítése ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA Csoportos itatók Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínő vályús itatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal Ft/ÁE Egyedi itatók Itatástechnológia szopókás önitatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia csészés önitatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal Ft/ÁE 3 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA Kutak és felújítása A támo Ásott kút és felújítása gatási Fúrt kút és felújítása kére Vízkiemelı és tároló technológia és felújítása lemben Szivattyús vízkiemelı aggregát és szerelvények beépítése, meg felújítása Víztároló tartály, hidroglóbusz, felújítása adott, Hidroforos vízkiemelés és tárolás beépítése, felújítása ÉNGY Megújuló energiaforrásra támaszkodó (napelemes és alapján szélmotoros) vízellátó egység kiépítése készített Vízelosztó gerinc és belsı vízvezeték rendszer és költségfelújítása Telepi gerinchálózat kiépítése, felújítása fı Istállók lecsatlakozásainak és belsı vízelosztó hálózatának kiépítése, felújítása összesítı szerinti Telepi fı és egyedi vízmérı egységek beépítése költség Vízminıséget javító, szőrık és más a káros anyagoktól mentesítı berendezések beépítése vetés

10 5. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 8. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Az ügyfél állati termék elıállításával és forgalmazásával foglalkozó termelıi csoport vagy annak tagja Az ügyfél benyújtja, az adott megvalósítási helyen megvalósuló összes engedélyköteles építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó jogerıs építési engedély másolatát Az ügyfél a) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében nem nyújtott be támogatási kérelmet, b) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím szerinti támogatási határozathoz kapcsolódó utolsó kifizetési kérelme vonatkozásában jogerıs kifizetési határozattal rendelkezik, vagy Értékelés Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenırzés módja Pontszám Szakmai szempontok A termelıi csoport igazolása 5 arról, hogy az ügyfél a csoport tagja. c) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik, amelyhez kapcsolódóan az ÁTK III. jogcím keretében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, és teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében kapott támogatás egészérıl lemond. A fejlesztés tartalmaz megújuló vagy bioenergia hasznosítást Jogerıs építési engedély másolata Nyilatkozat a támogatásról való lemondásról A kérelemben kiválasztott 2 támogatási egységek alapján. Összesen: 20 Horizontális szempontok A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fı) Nyilatkozat 3 A kérelem benyújtását megelızı Igényelt támogatás összege/új Nyilatkozat 5 8

11 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése a fejlesztés hatására Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban (azaz évi kérelembenyújtási idıszakban támogatási kérelmet nyújtott be.) munkahelyek száma Ft/új munkahely Ft/új 7 munkahely Ft/új 6 munkahely Ft/új 5 munkahely Ft/új 4 munkahely Ft/új 3 munkahely Ft/új 2 munkahely Ft/új munkahely 1 felett 5 A megvalósítás helye hátrányos helyzető térségben van 6 Pénzügyi terv Nem termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Befektetett eszközök változása 1 Vállalatértékelés Pénzügyi terv valóságtartalomvizsgálata Beruházási hajlandóság vizsgálata Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Saját tıke változása a beruházás 1 idıtartama alatt Értékcsökkenés változása 1 Saját tıke változása a 1 mőködtetési idıszak alatt Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mőködtetés alatt Termelési érték 2 Adózás elıtti eredmény 2 Termelési értékarányos 2 jövedelmezıség Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mőködtetés alatt Termelési érték 1 Adózás elıtti eredmény 1 Termelési értékarányos 1 jövedelmezıség Beruházás mértékének a 2 vizsgálata Az üzem által a bázisévhez 5 képest a benyújtás évétıl számított 4. évre vállalt állategységben kifejezett méret nı, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

12 Termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha az ügyfél nem természetes személy A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nık foglalkoztatása Befektetett eszközök változása 2 Saját tıke változása a beruházás 2 idıtartama alatt Értékcsökkenés változása 2 Saját tıke változása a 2 mőködtetési idıszak alatt A vállalkozás bázisévében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a Induló termelıi csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követı 2 év tervadatai alapján kell elvégezni 16 millió forintot 6 12 millió forintot 3 8 millió forintot 2 A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétıl számított a 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint Induló termelıi csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 20%kal bıvül 9,6 millió forintot 2 10%kal bıvül 8,8 millió forintot 1 Ha az ügyfél a benyújtást követı 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett bázisév) árbevételhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,4szeresét 4 1,2szeresét 2 Nyilatkozat 3 A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat 3 több mint 50%a nı A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat %a nı A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat 1 kevesebb mint 20%a nı Csökkent munkaképességő Nyilatkozat 2 foglalkoztatása Ha az ügyfél természetes személy Az ügyfél nı 3 Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3 Az ügyfél csökkent Nyilatkozat 2 munkaképességő Összesen: 50 Üzleti terv pontozása 15 millió Ft támogatási érték felett kötelezı benyújtani, kivéve trágyakezelési célterület Üzleti terv Vezetıi összefoglaló 1 Ügyfél bemutatása 3

13 Piacelemzés és Értékesítés 9 Mőködési terv 5 Szervezet, emberi erıforrások 3 Fejlesztés bemutatása 9 Összesen: 30 Mindösszesen: 100 Kommunikációs terv (+) 5 A vállalkozás társadalmi felelısségvállalása (+) 5 6. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez Az R. 9. számú melléklet Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos hígtrágya leürítéssel technológiai modul helyébe a következı modul lép: Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos hígtrágya leürítéssel MT Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı mőködést, továbbá a korszerőséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. A technológiában meghatározott idıintervallumhoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett földmeder, vagy padozatra elhelyezett trágyagyőjtı legalább 30 cm mélységő lagúnához. A hígtrágya szállítását, a lagúna leürítését szivárgásmentesen biztosító csıhálózat, leürítı záró elem beépítése. A megfelelı aljzatbeton vagy szigetelı bélelés elkészítését szolgáló lagúnafenék megfelelı ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel. Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló lagúnafenék (aljzatbeton) egy vagy több rétegben, továbbá szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal és válaszfalak betonozása zsaluzással, illetve zsalukıvel. Elıregyártott, minısített, a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró trágyalagúna elemek beépítése. vagy az elızı két sorban szerepeltetett megoldás helyett szilárdságilag megfelelı válasz és oldalfalak szigetelı bélésanyag megtámasztásához, tartásához. az elızı sorban szereplı mőszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való tanúsítvánnyal rendelkezı szigetelı bélésanyag (pl. fóliák, mőanyag és gumi lemezek) beépítése. A szigetelı bélésanyaghoz szivárgásmentesen csatlakozó, zárható leürítı elem és elvezetı csıszakasz beépítése a győjtıcsatornáig. Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedı pontos osztástávolságban. Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelı battériákhoz alkalmazható rászerelt trágyagyőjtı tálca választása esetén a fenti beton trágyatér létesítése helyett a lábakra szerelt tálca és az elvezetı csı beépítése. EK Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. Ürítı, elzáró szerelvények, elvezetı csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel. Vasalt beton lagúnaszerkezet anyagai a kapcsolódó lakatos és ácsmunkákkal. Alaperısítés, nyílásáthelyezés, befalazás trágyalagúna kialakításhoz. Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése. Terv szerinti rácspadló tartó elemek megépítése. Lagúnafelületre vízzáró és korrózióálló réteg anyagai. Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelı battériákhoz alkalmazható rászerelt trágyagyőjtı tálca választása esetén a fenti beton trágyatér költségei helyett a lábakra szerelt tálca és az elvezetı csı anyagainak beszerzési és beépítési költségei. Rezsióradíj alapján számított élımunka költség.

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.02.02 Állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében a többször módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése szerinti

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben