A telepi állatlétszám számítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telepi állatlétszám számítása"

Átírás

1 1. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A telepi állatlétszám számítása Éves átlagos állatlétszám állategységben: ( A 1+ B) / 2 + A2 + A An ahol: N A1 = Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben A2+A3+...An = egymást követı idıszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben B = összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben N = az idıszakok (hónapok) száma. A létszámok alapadatait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontja szerinti állománynyilvántartás, illetve az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállományváltozási nyilvántartás szerint kell kiszámolni. 2. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Célte rületi kód Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 1 Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai célterülete 1 2 Épített és beépített technológia beruházások ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYATECHNOLÓGIA Épített trágyakezelési technológia Padozat alatti, beton trágyapincés győjtı és tárolótér Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Padozatszint alatti süllyesztett győjtı és elvezetı Ft/ÁE trágyacsatorna Taposórácsos padozat Ft/ÁE Növekvı almos technológiához síkbeton padozat Ft/ÁE Síkbeton kutrica vagy istállópadozat területének Ft/ÁE Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat Ft/ÁE Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos Ft/ÁE hígtrágya leürítéssel Ferdepadozatos pihenıterő, taposóalmos istállópadozat Ft/ÁE

2 Mőanyag taposórácsos padozat Ft/ÁE Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag gerinc csıvezeték Ft/ÁE az istállón belül Istálló padozat aszfalt borítása Ft/ÁE Beszerelt technológiai berendezések Csörlıs, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése Ft/ÁE Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése Ft/ÁE Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó Ft/ÁE prizmázóval Beépített felsıpályás almozó berendezés létesítése Ft/ÁE Áttelepíthetı technológiai berendezések Magasnyomású, vizes mosófertıtlenítı berendezés Ft/ÁE Aerosol generátorok beépítése Ft/ÁE ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYATECHNOLÓGIA Hígtrágyaelvezetés, trágyaszállítás Nyitott, trágyaléelvezetı betonozott csatorna Ft/ÁE Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezetı csatorna Ft/ÁE Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag csırendszer Ft/ÁE Beton győjtıátemelı akna, be és kitároló, Ft/ÁE keverıhomogenizáló szivattyúkkal Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése Ft/ÁE Trágyatárolás Szigetelt, beton almostrágya tárolótér Ft/ÁE oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz győjtıvel Síkbeton karámterület Ft/ÁE Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca Ft/ÁE Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya Ft/ÁE átmeneti tároló beton tálca, illetve akna Monolit és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a Ft/ÁE beszerelt gépészeti eszközökkel (be és kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Fémlemezes, mőanyag vagy üvegszálas szerkezető hígtrágya Ft/ÁE tároló tartály létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (beés kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szivárgásmentes, szivárgásjelzıvel ellátott trágyatároló Ft/ÁE földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (beés kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése Ft/ÁE Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése Ft/ÁE fóliaszigeteléssel Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése Ft/ÁE betonozással Zárt, mőanyag tömlıs hígtrágya tároló létesítése a be és Ft/ÁE kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel Trágyakezelés Beton győjtıátemelıkezelı medence adagoló, Ft/ÁE be és kitároló, keverıhomogenizáló berendezésekkel Szilárd burkolatú, szigetelt komposztálótrágyatároló tér Ft/ÁE

3 Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus Ft/ÁE szétválasztásra alkalmas (dobszőrı, csigás prés) berendezéssel Szellıztetéses trágyaszárítási technológia ketreces Ft/ÁE baromfitartási technológiákhoz Aerob fermentációs trágyakezelési technológia Ft/ÁE Meglévı hígtrágya kezelıkijuttató rendszerek fejlesztéséhez Ft/ÁE adagoló, villamos és traktoros hajtású be és kitároló, keverıhomogenizáló berendezések beépítése Trágyahasznosítás Hígtrágya felszíni kijuttató, illetve talajba injektáló rendszer Ft/ÁE csévélhetı tömlıs berendezéssel Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csırendszer Ft/ÁE kiépítése Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához Ft/ÁE gyorskapcsolós, áttelepíthetı nyomócsı rendszer Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, Ft/ÁE konzolos öntözıberendezés létesítése Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval Szigetelt anaerob fermentáló tartály létesítése Ft/ÁE Elıtároló tartály létesítése fermentorhoz Ft/ÁE Utótároló tartályok létesítése a kierjedt anyaghoz Ft/ÁE Keverı és fogadóakna a gépi eszközökkel Ft/ÁE A trágyaszállítás, mozgatás csırendszere és beépített gépi Ft/ÁE egységei kompletten Gáztároló tartály kompletten a fáklyázóval Ft/ÁE Gáztisztító és dúsító rendszer Ft/ÁE Gázmotor a generátorral és vezérléssel a villamos hálózatba Ft/ÁE tápláláshoz Hıenergia hasznosításhoz a telepi hıtermelık biogázra való Ft/ÁE átalakítása A biogázüzem központi vezérlırendszere, főtı és gázvezeték Ft/ÁE rendszere kompletten Csapadék trágyarendszertıl elkülönített elvezetése Kifutók, várakozók, győjtıkarámok vagy trágyatároló terek Ft/ÁE tetıfedése, esıcsatornáktetıereszek felszerelése Istállók esıcsatornáinak felszerelése Ft/ÁE Nyitott felszíni csapadékelvezetı, illetve szikkasztó árok Ft/ÁE Felszín alatti csapadékelvezetı betoncsatornák, illetve Ft/ÁE mőanyag csırendszerek Monitoring rendszer Figyelıkutak telepítése Ft/ÁE Szivárgásjelzı szenzorok és riasztó berendezések telepítése Ft/ÁE 1 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNİ BE, ILLETVE ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI KÖZLEKEDİ UTAK KIÉPÍTÉSE AZ ELİÍRT VÉDİTÁVOLSÁGNAK MEGFELELİEN Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedı út Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi közlekedı utak ,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedı utak Meglévı szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való lefedése A támogatási kérelemben megadott,

4 Makadám jellegő telepi közlekedı út ÉNGY Útalap nélküli, szórt kövezető telepi közlekedı utak alapján Szórt kövezető telepi közlekedı utak, útalap kialakításával készített költségfıösszesítı szerinti költségvetés HÍGTRÁGYA KEZELİ, ILLETVE TÁROLÓ TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése A támo Villamos lég és földkábelek kiépítése és bekötése a gatási szükséges tartószerkezetekkel és szerelvényekkel kére Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor bıvítés biztosítása lemben megadott, ÉNGY alapján készített költségfıösszesítı szerinti költségvetés 3. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Célte rületi kód Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 2 Állati férıhelyek kialakítását és a tartás minıségét javító építési és korszerősítı felújítási beruházások célterülete 2 2 Épített és beépített technológia beruházások ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS Istállóépítés Fa vagy fém vázszerkezető, egy vagy több oldalon nyitott, szigeteletlen tetıvel ellátott istálló építése Szerfás szerkezető, nádtetıvel fedett, hodály típusú istálló, döngölt föld padlózattal Fém vázszerkezető, részben vagy egészben nyithatózárható oldalakkal ellátott, természetes szellızéső, szigeteletlen Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE

5 tetıvel ellátott istálló építése Fém vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellıztetéső, hıszigetelt istálló építése Kı, vasbeton vagy tégla vázszerkezető, részben vagy egészben nyithatózárható oldalakkal ellátott, természetes szellızéső istálló építése Kı, vasbeton vagy tégla vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellıztetéső hıszigetelt istálló építése Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér Ft/ÁE Fejı és tejházépítés Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges szellıztetéső fejıaknás fejıház építése, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsı burkolat kialakítással, víz és villanyellátással Ft/ÁE Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolattal ellátott tejház építése, víz és villanyellátással Tojásválogató, keltetı épület és mézház építése Hıszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület és mézház építése Hıszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú belsı falfelületekkel ellátott keltetı épület építése Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Állatválogató, kezelı és felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató létesítése Fa vázszerkezető menedéképületek, szélfogók építése Ft/ÁE Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer fából vagy fémbıl, istállón kívül Mozgatható, fém elemekbıl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer Ft/ÁE Ft/ÁE Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés Ft/ÁE telepítése, fa vagy fém tartóoszlopokkal Állatjártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével Ft/ÁE Istálló, fejıház, tejház, keltetı épület felújítása és korszerősítése Elhasználódott tetı héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedı vízzáró héjazat kialakításával (fém, pala, cserép, nád) Ft/ÁE Lapostetı átalakítása magastetıre (nyeregtetı, sátortetı, Ft/ÁE féltetı), új tetıszerkezet kialakításával Elhasználódott magastetı (nyeregtetı, sátortetı, féltetı) Ft/ÁE vázszerkezetének teljes cseréje Lapostetı vízszigetelésének Ft/ÁE Tetı hıszigetelésének, illetve megerısítése Ft/ÁE Istálló és fejıház természetes szellıztetésének Ft/ÁE tetıszerkezet átépítésével Nyitott oldalú istálló oldalfalkialakítással történı zárttá Ft/ÁE tétele Zárt, illetve nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra Ft/ÁE történı átalakítása Hıvédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történı Ft/ÁE

6 nyílászáró csere Oldalfalak hı és vízszigetelı burkolattal történı Ft/ÁE korszerősítése BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Férıhely kiépítése, tartástechnológia Kötetlen tartású szarvasmarhaistállóban pihenıboxos Ft/ÁE technológia Egyedi, illetve csoportos elhelyezést biztosító borjúketrecek Ft/ÁE telepítése Egyedi koca és kanállások beépítése Ft/ÁE Fiaztató kutricák beépítése Ft/ÁE Rácspadló malac utónevelı battériák kialakításához ketrecek Ft/ÁE beépítése Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített Ft/ÁE etetı és itatóberendezésekkel Ketreces jércenevelı technológia telepítése beépített etetı és Ft/ÁE itatóberendezésekkel Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etetı Ft/ÁE és itatóberendezésekkel Tojásgyőjtı szalagos automatikus tojófészkek telepítése Ft/ÁE etetı és itatóberendezésekkel Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia Ft/ÁE tojófészkekkel és ülırudakkal Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, Ft/ÁE kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák fából vagy betonból, istállón belül Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, Ft/ÁE kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák mőanyagból vagy fémbıl, istállón belül Szellıztetéstechnológia beépítése Ventilátorok a tartókerettel, illetve kürtıkkel, Ft/ÁE szellıztetésszabályzók beépítése mesterséges szellıztetéshez Légcsatornák, álmennyezet, illetve kürtık, légbeejtık Ft/ÁE beépítése a mozgató, vezérlı szerkezettel Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes Ft/ÁE szellızéshez Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, Ft/ÁE hőtırendszerek, párásítók, nedvesítık, szagtalanító és levegıoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlı modullal Főtéstechnológia beépítése Elektromos üzemő sugárzó főtıberendezések beépítése Ft/ÁE Gázüzemő sugárzó főtık és feketesugárzó berendezések Ft/ÁE beépítése Gázüzemő kazánok és a kapcsolódó főtési rendszer beépítése Ft/ÁE Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, Ft/ÁE napkollektorok és a kapcsolódó főtési rendszer beépítése Gázüzemő hılégfúvók beépítése Ft/ÁE Fejéstechnológia Sajtáros vagy tejvezetékes fejırendszer Ft/ÁE Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejıházi fejıállások, süllyesztett kezelı folyosóval, automatikusan mőködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyásérzékelıvel, Ft/ÁE

7 fejıkészüléklevevı automatikával Mozgó padozatú (karusszel) fejıállások, süllyesztett kezelı folyosóval, automatikusan mőködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyásérzékelıvel, fejıkészüléklevevı automatikával Istállóba telepített, automatizált fejırobotokkal felszerelt fejıállások beépítése, tejfolyásérzékelıvel, fejıkészüléklevevı automatikával Tejhőtés és tejtárolás technológiájának Hőtıvel és keverıvel szerelt, kettıs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hőtési rendszerő hőtvetároló tartályok beépítése Jeges vízzel mőködtetett, hőtıaggregátos (pillanathőtı), rozsdamentes acélból készített lemezes hőtıberendezés beépítése Szigetelt tejtároló tartályok, zártrendszerő tejszállító Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE berendezések, szivattyúk, tejvezetékek létesítése Szabadtéri tejtároló silók telepítése Ft/ÁE A tojásgyőjtés és tojáskeltetés technológiájának és fejlesztése Tojásosztályozó és csomagoló (illetve tisztító) berendezések beépítése Ft/ÁE Keresztirányú tojásgyőjtı, szállító rendszer kiépítése Ft/ÁE Tojásválogató, lámpázó és keltetı berendezések beépítése Ft/ÁE A gyapjúnyírás technológiájának és fejlesztése Villamos üzemő nyíróberendezések kiépítése, telepítése Ft/ÁE A méhészet technológiájának és fejlesztése Méz elıállítására alkalmas kaptárrendszerek kiépítése Ft/ÁE Higiénikus méz kinyerı és töltıkiszerelı berendezések létesítése 2 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTİ KÖZLEKEDİ UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE KORSZERŐSÍTÉSE Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedı út A támo Ft/ÁE Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter gatási szélességben kialakított telepi közlekedı utak kére ,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter lemben szélességben kialakított közlekedı utak meg Meglévı szilárd vagy szórt útalapnak aszfaltburkolattal való adott, lefedése ÉNGY Makadám jellegő telepi közlekedı út alapján Útalap nélküli, szórt kövezető telepi közlekedı utak készített Szórt kövezető telepi közlekedı utak, útalap kialakításával költségfıösszesítı szerinti költségvetés TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése A támo Villamos lég és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges tartószerkezetekkel és szerelvényekkel Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátorbıvítés biztosítása gatási kérelemben meg

8 Telepi tartalék áramforrásként beépített áramfejlesztı aggregát beépítése adott, ÉNGY Szociális helyiség alapján Feketefehér rendszerő öltözı építése készített Telepi irodahelyiség és állatorvosi adminisztrációs helyiség költségfıezer Ft Gyógyszerek és veszélyes anyagok (mosó és fertıtlenítıszerek) tárolására szolgáló helyiség, épület 4. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez összesítı szerinti költségvetés 5. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Célte rületi kód Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan Tevé keny ségtípus Fıcsoport Csoport Támogatás i egység kódj a Megnevezés 3 Jó minıségő takarmány elıállítását és felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti és technológiai beruházások célterülete 3 2 Épített és beépített technológia beruházások TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA Szálas takarmány tárolásának építményei Fém vagy vasbeton vázszerkezető, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta létesítése, fém vagy pala tetıvel, csapadékelvezetı tetıeresszel Fém vagy vasbeton vázszerkezető, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló létesítése, fém vagy pala tetıvel és csapadékelvezetı rendszerrel szilárd beton padozattal Maximum elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység Ft/ÁE Ft/ÁE Szilárd beton padozat szálastakarmány pajtákban Ft/ÁE Erjesztett tömegtakarmány tárolásának Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, csurgaléklégyőjtıvel Ft/ÁE Szigetelt, beton silótér építése, háromoldalú támfallal, Ft/ÁE csurgaléklégyőjtıvel Telepi takarmánykeverıkhöz szemesterménytároló technológia Szemesterménytároló silók, tartályok létesítése Ft/ÁE Szemes termény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése Ft/ÁE

9 Takarmányok szárítását és eltarthatóságát biztosító technológia Hılégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése Ft/ÁE ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA Beépített takarmány darálókeverı technológiájának Takarmánydaráló berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmánykeverı berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmány darálókeverı berendezés beépítése Ft/ÁE Takarmánykiosztás technológiájának Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített Ft/ÁE behordó szállító berendezéssel Stabil rendszerő száraztakarmány szállítókiosztó rendszerek Ft/ÁE kiépítése az önetetıkkel, kombinált önetetıkkel, a feltöltı berendezéssel, és adagoló berendezéssel Stabil rendszerő csıben szállító folyékonytakarmánykiosztó, Ft/ÁE illetve etetı berendezés létesítése keverıtartállyal és szivattyúkkal Etetıtér jászollal és jászolkorláttal Ft/ÁE Beépített önetetık, ill. mobil önetetı tartályok és szénarácsok Ft/ÁE telepítése Tömıgépes tömési technológia Ft/ÁE Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó Ft/ÁE etetırendszer beépítése ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA Csoportos itatók Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínő vályús itatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal Ft/ÁE Egyedi itatók Itatástechnológia szopókás önitatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia csészés önitatókkal Ft/ÁE Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal Ft/ÁE 3 3 Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA Kutak és felújítása A támo Ásott kút és felújítása gatási Fúrt kút és felújítása kére Vízkiemelı és tároló technológia és felújítása lemben Szivattyús vízkiemelı aggregát és szerelvények beépítése, meg felújítása Víztároló tartály, hidroglóbusz, felújítása adott, Hidroforos vízkiemelés és tárolás beépítése, felújítása ÉNGY Megújuló energiaforrásra támaszkodó (napelemes és alapján szélmotoros) vízellátó egység kiépítése készített Vízelosztó gerinc és belsı vízvezeték rendszer és költségfelújítása Telepi gerinchálózat kiépítése, felújítása fı Istállók lecsatlakozásainak és belsı vízelosztó hálózatának kiépítése, felújítása összesítı szerinti Telepi fı és egyedi vízmérı egységek beépítése költség Vízminıséget javító, szőrık és más a káros anyagoktól mentesítı berendezések beépítése vetés

10 5. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 8. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Az ügyfél állati termék elıállításával és forgalmazásával foglalkozó termelıi csoport vagy annak tagja Az ügyfél benyújtja, az adott megvalósítási helyen megvalósuló összes engedélyköteles építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó jogerıs építési engedély másolatát Az ügyfél a) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében nem nyújtott be támogatási kérelmet, b) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím szerinti támogatási határozathoz kapcsolódó utolsó kifizetési kérelme vonatkozásában jogerıs kifizetési határozattal rendelkezik, vagy Értékelés Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenırzés módja Pontszám Szakmai szempontok A termelıi csoport igazolása 5 arról, hogy az ügyfél a csoport tagja. c) az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik, amelyhez kapcsolódóan az ÁTK III. jogcím keretében a támogatási kérelem benyújtásának napjáig még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, és teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az ÁTK I. jogcím, illetve az ÁTK II. jogcím keretében kapott támogatás egészérıl lemond. A fejlesztés tartalmaz megújuló vagy bioenergia hasznosítást Jogerıs építési engedély másolata Nyilatkozat a támogatásról való lemondásról A kérelemben kiválasztott 2 támogatási egységek alapján. Összesen: 20 Horizontális szempontok A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fı) Nyilatkozat 3 A kérelem benyújtását megelızı Igényelt támogatás összege/új Nyilatkozat 5 8

11 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése a fejlesztés hatására Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban (azaz évi kérelembenyújtási idıszakban támogatási kérelmet nyújtott be.) munkahelyek száma Ft/új munkahely Ft/új 7 munkahely Ft/új 6 munkahely Ft/új 5 munkahely Ft/új 4 munkahely Ft/új 3 munkahely Ft/új 2 munkahely Ft/új munkahely 1 felett 5 A megvalósítás helye hátrányos helyzető térségben van 6 Pénzügyi terv Nem termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Befektetett eszközök változása 1 Vállalatértékelés Pénzügyi terv valóságtartalomvizsgálata Beruházási hajlandóság vizsgálata Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Saját tıke változása a beruházás 1 idıtartama alatt Értékcsökkenés változása 1 Saját tıke változása a 1 mőködtetési idıszak alatt Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mőködtetés alatt Termelési érték 2 Adózás elıtti eredmény 2 Termelési értékarányos 2 jövedelmezıség Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mőködtetés alatt Termelési érték 1 Adózás elıtti eredmény 1 Termelési értékarányos 1 jövedelmezıség Beruházás mértékének a 2 vizsgálata Az üzem által a bázisévhez 5 képest a benyújtás évétıl számított 4. évre vállalt állategységben kifejezett méret nı, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

12 Termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha az ügyfél nem természetes személy A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nık foglalkoztatása Befektetett eszközök változása 2 Saját tıke változása a beruházás 2 idıtartama alatt Értékcsökkenés változása 2 Saját tıke változása a 2 mőködtetési idıszak alatt A vállalkozás bázisévében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a Induló termelıi csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követı 2 év tervadatai alapján kell elvégezni 16 millió forintot 6 12 millió forintot 3 8 millió forintot 2 A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétıl számított a 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint Induló termelıi csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 20%kal bıvül 9,6 millió forintot 2 10%kal bıvül 8,8 millió forintot 1 Ha az ügyfél a benyújtást követı 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett bázisév) árbevételhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,4szeresét 4 1,2szeresét 2 Nyilatkozat 3 A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat 3 több mint 50%a nı A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat %a nı A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat 1 kevesebb mint 20%a nı Csökkent munkaképességő Nyilatkozat 2 foglalkoztatása Ha az ügyfél természetes személy Az ügyfél nı 3 Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3 Az ügyfél csökkent Nyilatkozat 2 munkaképességő Összesen: 50 Üzleti terv pontozása 15 millió Ft támogatási érték felett kötelezı benyújtani, kivéve trágyakezelési célterület Üzleti terv Vezetıi összefoglaló 1 Ügyfél bemutatása 3

13 Piacelemzés és Értékesítés 9 Mőködési terv 5 Szervezet, emberi erıforrások 3 Fejlesztés bemutatása 9 Összesen: 30 Mindösszesen: 100 Kommunikációs terv (+) 5 A vállalkozás társadalmi felelısségvállalása (+) 5 6. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez Az R. 9. számú melléklet Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos hígtrágya leürítéssel technológiai modul helyébe a következı modul lép: Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér szakaszos hígtrágya leürítéssel MT Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı mőködést, továbbá a korszerőséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. A technológiában meghatározott idıintervallumhoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett földmeder, vagy padozatra elhelyezett trágyagyőjtı legalább 30 cm mélységő lagúnához. A hígtrágya szállítását, a lagúna leürítését szivárgásmentesen biztosító csıhálózat, leürítı záró elem beépítése. A megfelelı aljzatbeton vagy szigetelı bélelés elkészítését szolgáló lagúnafenék megfelelı ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel. Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló lagúnafenék (aljzatbeton) egy vagy több rétegben, továbbá szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal és válaszfalak betonozása zsaluzással, illetve zsalukıvel. Elıregyártott, minısített, a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró trágyalagúna elemek beépítése. vagy az elızı két sorban szerepeltetett megoldás helyett szilárdságilag megfelelı válasz és oldalfalak szigetelı bélésanyag megtámasztásához, tartásához. az elızı sorban szereplı mőszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való tanúsítvánnyal rendelkezı szigetelı bélésanyag (pl. fóliák, mőanyag és gumi lemezek) beépítése. A szigetelı bélésanyaghoz szivárgásmentesen csatlakozó, zárható leürítı elem és elvezetı csıszakasz beépítése a győjtıcsatornáig. Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedı pontos osztástávolságban. Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelı battériákhoz alkalmazható rászerelt trágyagyőjtı tálca választása esetén a fenti beton trágyatér létesítése helyett a lábakra szerelt tálca és az elvezetı csı beépítése. EK Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával. Ürítı, elzáró szerelvények, elvezetı csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel. Vasalt beton lagúnaszerkezet anyagai a kapcsolódó lakatos és ácsmunkákkal. Alaperısítés, nyílásáthelyezés, befalazás trágyalagúna kialakításhoz. Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése. Terv szerinti rácspadló tartó elemek megépítése. Lagúnafelületre vízzáró és korrózióálló réteg anyagai. Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelı battériákhoz alkalmazható rászerelt trágyagyőjtı tálca választása esetén a fenti beton trágyatér költségei helyett a lábakra szerelt tálca és az elvezetı csı anyagainak beszerzési és beépítési költségei. Rezsióradíj alapján számított élımunka költség.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a várva várt VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése című pályázati felhívás! A pályázati

Részletesebben

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

A támogatott célterületek, a támogatás jellege Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés A Felhívás 3. számú szakmai melléklete Trágyakezelés. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel A beruházási egység célja olyan betonozott

Részletesebben

82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet

82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képződő

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez [4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férőhelyek kialakítását,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képződő

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 12638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 82. szám A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete 2007/104. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7875 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Értékelési táblázat nem kisérték beruházást végz k részére Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellen rzés 1 módja 2 Szakmai szempontok 3 A támogatási kérelmet megel z 2 évben nem kapott állatvédelmi

Részletesebben

5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak

5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.07.18 5 61/2012.

Részletesebben

11. Módosító rendelkezések. 1. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez. A telepi állatlétszám számítása

11. Módosító rendelkezések. 1. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez. A telepi állatlétszám számítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 82. szám 12645 11. Módosító rendelkezések 13. (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 62 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 részének 9. sora helyébe a következő szövegrész lép: Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2. Az

Részletesebben

1. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez

1. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez 1. melléklet a 164/009. (XI. 30.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 5/008. (III. 7.) FVM rendelethez Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez Sorszám Megnevezés, méret, kapacitás

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez 1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez 1. Szakmai szempontok Értékelési szempontok A B C 2 Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2667, Ft

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2667, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek 104. szám Ára: 2667, Ft TARTALOMJEGYZÉK 81/2007. (VIII. 3.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozá

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Benyújtási határidő:. A beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 137 TEHENÉSZETI, VISSZAFORGATOTT-VIZES ÖBLÍTÉSŐ TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS MŐSZAKI

Részletesebben

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. BAROMFITARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.2-16 A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Közepes hígtrágya (2)

Közepes hígtrágya (2) [5. számú melléklet a 59/2008 (IV. 29) FVM rendelethez] 5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Részletesebben

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15)

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Felhívás összefoglaló 2016.01.08. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 -

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 - 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28-125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete. Trágyatárolás

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete. Trágyatárolás A Felhívás 2. számú szakmai melléklete Trágyatárolás Szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel A szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakításával

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

s e l f e q u i p m e n t Önkiszolgáló Business 24 órás: ezek a

s e l f e q u i p m e n t Önkiszolgáló Business 24 órás: ezek a 1. s e l f e q u i p m e n t Önkiszolgáló Business 24 órás: ezek a Daerg Italia legfıbb irányvonalai a mosók mind szélesebb kínálatának kialakításában. A magas minıség, a Shuttle termékcsalád széleskörő

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A rendelkezésre álló forrás. A támogatás mértéke, összege

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A rendelkezésre álló forrás. A támogatás mértéke, összege Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM

136/2008. (X. 18.) FVM 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

VP Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint:

VP Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint: JUH- ÉS KECSKETARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.4-16 A Felhívás célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS - Az állattartási technológiák

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete Támogatási egységek (tevékenységek) maximálisan elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: A B C D Sorszám Megnevezés,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A szarvasmarhatartás gépei. Döntött oldalfalú három oldalról zárt falközi siló 1

A szarvasmarhatartás gépei. Döntött oldalfalú három oldalról zárt falközi siló 1 Döntött oldalfalú három oldalról zárt falközi siló 1 Silómaró-rakodó gépek szerkezeti kialakítása 2 SILEX-5T függesztett silómaró 3 SM-15 típusú magajáró silómaró 4 Maróláncos felső kitermelő (SILOBLITZ)

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezıgazdasági tevékenységet folytatók kötelezı adatszolgáltatásához Általános tudnivalók Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett

Részletesebben

HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 1/129 HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: NAGISZ ZRT. 4181 NÁDUDVAR, Fİ U. 119. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei:

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: - Kérelem - Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe felvett személy lehet) - Közmő üzemeltetıi nyilatkozat(ok) -

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VOLT IFJÚSÁGI TÁBOR INGATLAN Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Lencsési út 138. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 4.

Részletesebben

Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képező dokumentumok 1. A fejlesztés kapcsolódik az ügyfél által működtetett már meglévő

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 5 9 / S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E

A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 5 9 / S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 5 9 / 2 0 0 8 S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A L E A D E R H A C S M U N K A S Z E R V E Z E T É V E L, D Ö N T É S H O Z Ó T E S T Ü L E T É N E K F E

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben