Joint Action Plan. Local Implementation Plan Pécs. Version: 5 August, 2011 final version

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joint Action Plan. Local Implementation Plan Pécs. Version: 5 August, 2011 final version"

Átírás

1 Joint Action Plan Local Implementation Plan Pécs Version: 5 August, 2011 final version This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2 Introduction The Local Implementation Plan for Pécs results from the transnational collaboration in the Creative Cities project. It is based on a SWOT analysis (=baseline situation) completed in 2010 and good practices from the project s partner cities. In a parallel process to elaborate a Joint Action Plan on European level, further actions are defined that will be implemented in transnational partnerships. The Local Implementation Plan consists out of five pillars of activities. In each pillar, actions have been defined that are anticipated to lead to a target state that has been defined as strategic objective. The information given for each action includes the steps towards their achievement, its target groups, its schedule, how responsibilities are assigned, which budget lines from the Creative Cities project are going to be used, and who can be addressed by anybody seeking further information. A Joint Action Plant kiegészítő Local Implementation Plan nem időszakos feladat és eredmény, hanem a projkekt keretében tovább fejlesztett klaszter munka folyamatos célkitűzése. Nemcsak a klaszter tagok, de a fontos pécsi kulturális kreatív ipari intézmények (EKF keretében megvalósult nagyberuházások menedzsment szervezetei) fejlesztési terveit és jövőbeli elképzeléseit is gyűjteni kívánjuk. Ezt a célt a 2010-ben elindított benchmarking klub rendszerének további szervezésével és kiterjesztésével és a formálódó Építészet Kreatívitás Gazdaság együttműködés keretében képzeljük el. A létrehozásra került kontakt pont Pécs belvárosában közösségi térként és a klaszter tagok és kreatív ipari szervezetek bemutatását és kommunikációját szolgáló felület. A klaszter alapvető céljai egyeznek a Creative Cities projektben megfogalmazott célokkal. - Olyan innovatív és gazdasági potenciállal bíró kreatív ipari folyamatok generálása, amelyek gazdaságfejlesztő hatásain keresztül az ágazat jövedelemtermelő képességét és a szolgáltatási rendszerek minőségi fejlesztését is eredményezheti. TECHNOLÓGIA 1 - Kreatív ipar elismertetése és megismertetése a társadalom széles rétegeivel és más fejlődő és/vagy húzó iparágak képviselőivel. TOLERANCIA - Kreatív ipar hasznosítási és hasznosulási lehetőségeinek bemutatása, azaz a kreatív ipar kapcsolása az ipari termeléshez, biotechnológiához, környezetvédelmi projektekhez, kommunikációs és pénzügyi szolgáltatásokhoz. TECHNOLÓGIA - Rendszeresen kommunikáló és együttműködő hálózat üzemeltetése, amely képes érdekeinek egységes megfogalmazására, a belső értelmetlen piaci verseny csökkentésére, együttműködésre. TUDÁS - Know-how rendszerek és azok transzfereinek kiépítése, kulturális ipari technológia transzfer iroda/cég fejlesztése. TUDÁS Az 5 város egységes módszertan alapján készítette el a helyi fejlesztési terveit, amely módszertan az alábbi ábrában kerül bemutatásra. 1 Richard Florida: The flight of creative class, T elmélet: Tudás-Technológia-Tolerancia - 2 -

3 - 3 -

4 Overview of Planned Actions Pillar Networking A) Kontakt pont és kreatív ipari szervezetek együttműködési rendszerének létrehozása B) Meetings, discussions and public debates Joint Action Plan Pillar Education & Employment Pillar Marketing Pillar Transfer of Knowledge Pillar Infrastructure and financial support A) Kreatív ipari képzési anyagok kialakítása és fejlesztése B) Kreatív Ipari Kurzus fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen C) Kreatív Ipari Kutatóközpont kialakítása a PTE együttműködésében A) Kreatív Klaszter és Kreatív Klaszter eredmények kommunikációja B) Kreatív Ipari Manifesztum létrehozása A) Collecting the projects that require the internationalization B) Exchange possibilities at international level between the entrepreneurs of the creative industry sector C) Benchmarking klub menedzselése A) Kreatív Ipari Inkubátorházak támogatása B) Új kreatív ipari infrastruktúrák létrejöttének támogatása C) Regionális forrásallokáció kreatív ipari irányába D) Kreatív ipari szervezetek számára kreatív tőkealap létrehozása projects of the local creative industrysector Individual measuresin support of initiatives and

5 Pillar Networking Az együttműködés pillér a kreatív ipari fejlesztések egyik alapja. Klaszterünk olyan közös projekteket igyekszik folyamatosan kifejleszteni, amelyek számtalan szervezet együttműködésén alapulnak és számukra bevételt termelnek. Az együttműködő szervezetek nemcsak az aktív tevékenységükkel, de tapasztalataikkal is hozzájárulnak az egyes projektek sikeréhez. A kreatív ipart a jövedelemtermelés, az együttműködés, a kreativitás és innováció teszi együttműködővé. Az együttműködés alapján nemcsak projektek, de társadalmi párbeszéd, fejlesztési munkát alapozó rendszerek jönnek létre. Pécs Megyei Jogú Város igen aktív a kreatív ipar területén is, nemcsak a fenntartói és támogatói aspektus, de a Pólus program alapján is, amely program a Kreatív Ipart kitörési pontként azonosítja. Együttműködés a várossal alapja a kreatív ipari fejlesztések eredményességéhez. Klaszterünk 2 alkalommal is gesztora volt a Cinepécs Fesztiválnak, amelyben 20 kreatív ipari szervezetek dolgozott együtt. Alapítói vagyunk a Pécs Lexikon projektnek (non-profit Kft-nek is), amely project során 100 szakszerkesztő és 15 szervezet dolgozott együtt a város lexikon létrehozásáért, a projekt mérte eléri a 100 MFt-t. Kezdeményezői és tagjai vagyunk az Építészet Kreativitás Gazdaság (ÉKG) együttműködésnek, amelynek három lába az Építészkamara, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Kulturális Klaszter kulturális alapú városfejlesztési projekteket és diskurzust szervez és menedzsel. Alapok Együttműködésre vonatkozó SWOT elemzés megállapítások: Erősségek: Sokszereplős ágazati rendszer a kreatív iparon belül; Motivált ágazati szereplők Gyengeségek: Koordinált együttműködési szisztéma gyengesége; Turisztikai és kulturális ipari szereplők együttműködése kezdetleges; Nincsenek meg a megfelelő innovációs láncok az ágazaton belül Lehetőségek: Innovációs láncok kialakítása a kulturális klaszter segítségével és módszerrel; Koordináció és együttműködés megteremtésével hatékony üzleti működés

6 Action A) Kontakt pont és kreatív ipari szervezetek együttműködési rendszerének létrehozása Steps towards Achievement - Érdekcsoportok azonosítása és megnyerése - Kontakt ponton keresztül egy együttműködéseket generáló információs platform megteremtése és menedzselése - Projekt és a klaszter láthatóságának elősegítése - Építészet-Kreatívitás-Gazdaság együttműködés fejlesztése, diskurzus kezdeményezése fontos városfejlesztési kérdésekben - A Kontakt ponton keresztül a nemzetközi partnerek által elérhető kreatív ipari szereplők összekötése, a peer-to-peer contactok létrehozása Target Groups - local public authority - all stakeholders in creative industries június: klaszter pont alapítása szeptember 2012 december: kontakt pont működtetése szeptember folyamatosan: Architecture Creativity Economy (ACE) együttműködés keretén belül városfejleszési diskurzus bevezetése és városfejleszési pilot projektek kialakítása Responsibility - KIKK egyesület: menedzsment - Érdekcsoportok akik tartalommal töltik meg az együttműködést, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Építészkamara és a KUlturális Klaszter mint az ACE alapítói, Pécs Megyei Jogú Város és szakértőik akik az ACE projektet támogatják és segítik Creative Cities budget Staff costs Other budget EU, regional, and local funds, Chambers contribution - 6 -

7 Action B) Meetings, discussions and public debates Steps towards Achievement - record existing networks and structures - give support to their projects within the limits of the available resources (e.g. by helping to find appropriate venues for network events, to identify relevant contacts and potential cooperation partners) - Párbeszéd kialakítása amely párbeszéd rendszeres és folyamatos - Energiák generálása és új és új innovative felületek azonosítása, amely a szereplők közös aktivitásait támogatják Target Group - Érdekcsoport - Lakosság és olyan nem kreatív ipari szervezetek, amelyek bevonása üzleti szempontból releváns (biotechnológia, gépipar design) - March 2011 December 2012 Responsibility - Cluster Contact Point and KIKK egyesület Staff costs, meetings, cluster work group meetings Other budget EU funds - 7 -

8 Pillar Education & Employment A kreatív ipar záloga a képzés és önképzés, a folyamatos tanulás. Pécsett az egyik legnagyobb probléma az alacsony foglalkoztatás (lásd később az alapoknál). A képzés és a foglakoztatás koherens összefüggése és az iparág rendkívül gyors technológiai fejlődése miatt a Pillér kiemelt fontosságú számunkra és ennek megfelelően a tervezett aktivitásaink is széleskörűek. A kulturális klaszter rendelkezik hivatalos képzési nyilvántartással, rendszeresen fejleszt kreatív ipari tananyagokat és szervez képzéseket. A helyi Egyetemen credit pontos kreatív ipari kurzust vezettünk be, amelyet jelen projekt keretében szeretnénk továbbfejleszteni. A tudásközpontokban a kreatív ipar kutatása és stratégiai fejlesztése alapvetően hiányos, így együttműködést kezdeményezünk a helyi egyetemmel egy kutatási központ kialakítására. A kreatív ipari szervezetek számára folyamatosan képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk, a fiatalokat pedig felkészítjük az iparágban végzett eredményes és hatékony munkavégzésre. Alapok: Education és Employmentre vonatkozó SWOT elemzés megállapítások: Erősségek: Meglévő tudásbázis; technológiai, kutatási és fejlesztési központ; szellemi, kulturális és oktatási centrum, Gyengeségek: A dél-dunántúli 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti ipari termelése mindössze 4,9%-át teszi ki az országosnak. A termelési volumen csökkenése Baranya megyében volt a legnagyobb, 25,3%-os; Somogyban 11,3%-kal, Tolnában pedig 4,5%-kal esett vissza az ipar produktuma az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatási arány 46,1%-os, az aktivitási arány 51,8%-os volt, az előbbi 3,1%-ponttal, az utóbbi 2,9%-ponttal maradt el az országostól. A munkanélküliségi ráta évben régiós szinten átlagosan 11,0%, az ország egészét tekintve 10,0% voltalkalmazásban állók száma a régióban I-III. negyedév átlagában 191,7 ezer fő volt, amely 4,4%-kal volt kevesebb az előző évinél. Baranyában 2,9%-os, Somogy megyében 6,8%-os, Tolnában pedig 3,4%-os csökkenés következett be I-III. negyedév átlagához viszonyítva. A Tudásbázis nem a keresletnek megfelelő képzési és innovatív fejlesztéseket támogatja Lehetőségek: A tudásigényes gazdaság erősítése (ezen belül az egyetemfejlesztési program támogatása, a helyi gazdaság partnerségi programjának és kulturális ipari munkahelyek létesítésének támogatása); Innovációs láncok kialakítása a kulturális klaszter segítségével és módszerrel; Képzési és tanácsadási rendszer kialakításával a jövedelemtermelő képesség megteremtése. Gyors és hatékony piacvezérelt képzési formák bevezetése. Action A) Kreatív ipari képzési anyagok kialakítása és fejlesztése - 8 -

9 Steps towards Achievement - Érdekcsoport képzési igényeinek kielégítése - Fiatalok világtrendeknek megfelelő képzése és ezzel a foglalkoztatás növelése - Képzési modulrendszer kialakítása, amely innovációs, elméleti, menedzsment és technológiai ismereteket nyújt - Képzési modulok fejlesztése általános és középiskolai szinten Target Groups - businesses and partners in creative industries - kezdő vállalkozások, induló vállalkozások - BC 3 éves és Mastervégzős egyetemista fiatalok augusztus December: képzési terv elkészítése január képzések fejlesztése és bevezetése Responsibility - KIKK egyesület Staff costs, experts Other budget EU, regional and local funds, market revenue - 9 -

10 Action B) Kreatív Ipari Kurzus fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen - Pécsi Tudományegyetem bevonása a Kreatív Ipari kutatásokba és credit pontos kurzus további fejlesztésébe - Fiatal egyetemisták bevonása a kreatív ipari projektekbe önkéntesek és gyakorlatosok szervezése - Kreatív ipari elméleti háttér megalapozása és a kreatív ipari kutatóbázis alapjainak megteremtése - Kreatív ipari egyetemi innovációk azonosítása Innovációs pontok bevonásával Target Groups - Egyetemi hallgatók - Egyetemi kutatók - Folyamatos fejlesztés Responsibility - KIKK egyesület, PTE tanulmányi igazgatóság Staff costs Other budget KIKK egyesület és Egyetem saját erőforrásai

11 Action C) Kreatív Ipari Kutatóközpont kialakítása a PTE együttműködésében Steps towards Achievement - Magyarország első kreatív ipari kutató intézetének létrehozásával a kreatív ipari folyamatok kutatásának felgyorsulása - Trendelemzések és szektorspecifikus elemzések készítése és ezzel a kreatív ipar hatékonyságának növelése - Folyamatos kreatív ipari adatbázis és statisztikai bázis kezelése és frissítése - Piaci projekteket megalapozó alapkutatások szervezése, kreatív ipari K+F bevezetése - Szerzői és iparjogvédelmi szolgáltatások, szellemi eszköz menedzsment - Technológia Transzfer folyamatok beágyazása a kreatív iparba - Spin off és start up cégek megjelenése az ágazatban Target Groups - businesses and partners in creative industries - (future) start-ups in creative industries, spin offs in creative industries - research in spring 2011, continuous updates Responsibility - KIKK egyesület, Pécsi Tudományegyetem Szenátus Staff costs Other budget EU funds, Science Building EU funds

12 Pillar Marketing Pécs Európa Kulturális Fővárosaként remek lehetőséget kapott a kulturális intézményeinek és értékeinek a bemutatására a nemzetközi láthatóság megteremtésére. Az EKF év elmúltával megkezdődhet a kreatív ipar láthatóságának megteremtése, amely az EKF-ben létrehozott infrastruktúrák tartalommal való megtöltését és a fenntarthatóságot is segítik. A Kodály Zenei Központ és a Zsolnay Negyed világos és érthető szimbólumai a helyi kulturális tevékenységeknek. A klaszter és a Creative Cities projekt marketing tervének elemzésekor fenti két intézmény kihagyhatatlan. A marketing és a kommunikáció szervezését a klaszter adottságain és erőforrásain kívül a Kodály Zenei Központ és a Zsolnay Negyed köré kell szerveznünk, hiszen a kreatív ipar számára is ezek a vezérprojektek, amelyek nemzetközi láthatóságot eredményeznek és biztosítanak. A kulturális értékek, a fesztiválok, a történelmi és természeti értékek mellett a kreatív ipar képes az élhető város fogalomrendszer köré tartalmat építeni. A kreatív ipar nemcsak fogalkoztat, jövedelmet termel, de a fiatal év közötti korosztály számára a helyben maradás lehetőségét is megteremti, élhető pezsgő kreatív várossá emelve Pécset. Alapok: Marketingre vonatkozó SWOT elemzés megállapítások: Erősségek: Pécs 2010 EKF program; Meglévő tudásbázis Gyengeségek: Kereslet nem egységes és nem fejlődő Lehetőségek: Pécs 2010 fejlesztési eredmények és infrastruktúrák kihasználása; Kereslet-orientált működés Action A) Kreatív Klaszter és Kreatív Klaszter eredmények kommunikációja

13 Steps towards Achievement - A kreatív ipar helyi célkitűzéseinek világos megfogalmazása és azonosítása. A kulturális klaszter szerepének tisztázása, a város feladatainak és céljainak (stratégia) azonosítása. - Kulcsprojektek és nemzetközi láthatósággal bíro intézmények megnyerése a közös kommunikáció érdekében - Az elemzést követően kommunikációs/marketing stratégia megalkotása a helyi érdekcsoportok bevonásával és közreműködésével. - A koncepció diskurzusa - Marketing kommunikációs eszközök tervezése és megvalósítása: üzenetek, kiadványok, facebook, nemzetközi kommunikáció, média megnyerése és az üzenetek eljuttatása - Értékelés, elemzés, nyomonkövetés Target Group - Kreatív ipari érdekcsoportok, vállalkozások, média júliustól folyamatos megvalósítás 2012 év végéig. Responsibility KIKK egyesület Staff costs, external expertise, promotion costs

14 Action B) Kreatív Ipari Manifesztum létrehozása Steps towards Achievement - Kreatív ipari érdekcsoport és vállalkozások megszólítása és a közös érdekek azonosítása - Érdekek manifesztumban történő megfogalmazása, majd a várossal történő egyeztetést követően annak a véleményvezérek általi aláírása - Manifesztum nyilvánosságra hozatala - sajtótájékoztató Target Group - Kreatív ipari vállalkozások, intézmények július október: Manifesztum szövegezése és diskurzus november: Manifesztum megjelentetése Responsibility - KIKK egyesület Staff costs, external expertise Other budget Nemzeti Kulturális Alap, PMJV helyi forrás

15 Pillar Transfer of Knowledge Pécs, a régió piacként nem igazi tényező, minden kreatív ipari szervezetnek globális méretű piacban kell gondolkozni és versenyezni. Ehhez transznacionális programokra van szükség, amelyben országokon átívelő kreatív ipari projektek kifejlesztésére kerül sor. A projektfejlesztéshez trendelemzés, tudásmegosztás és potenciális projektek azonosítása szükséges. A kulturális klaszter felvállalja megléőv kapcsolatrendszerén keresztül a helyi projektek európai szintű fejlesztésének segítését és új kapcsolati hálók kialakítását. A helyi implemetációs tervek készítésekor a klaszter tagokat lekérdeztük nemzetközi projekt ötleteik vonatkozásában amelyek jelenlegi anyag mellékletét képezik. Alapok Transfer of Knowledge-re vonatkozó SWOT elemzés megállapítások: Erősségek: Meglévő nemzetközi kapcsolatok, tudásbázisok jelenléte Gyengeségek: Nincs jövedelemtermelő kreatív ipar; Nincsenek meg a megfelelő innovációs láncok az ágazaton belül; Kereslet nem egységes és nem fejlődő Lehetőségek: Koordináció és együttműködés megteremtésével hatékony üzleti működés; új piacok és együttműködések feltárása; Innovációs láncok kialakítása a kulturális klaszter segítségével és módszerrel

16 Action A) Collecting the projects that require the internationalization Steps towards Achievement - Potenciális helyi projektek azonosítása és begyűjtése - Projektek értékelése értékelési módszertan kialakítása - Potenciális és értékelt projektek szakmai megjelenítése és nemzetközi szintéren történő kiajánlása és kommunikálása - Szellemi Eszköz Menedzsment rendszer bevezetése az értékeléshez és a szellemi javak menedzseléséhez Target Groups - creative industry businesses - stakeholders from the public and intermediary sectors, users and customers Responsible - KIKK egyesület - Érdekcsoportok Staff costs, External Expertise Other budget A projektek elindításához üzleti angyal tőkealap, hitel, EU források (SEE, CE, Interreg)

17 Action B) Exchange possibilities at international level between the entrepreneurs of the creative industry sector Steps towards Achievement - Elaboration of a location profile creative industries in cooperation with local stakeholders, which will entail - Determination of strengths and spatial positioning; highlighting of branch-internal and overlapping synergy effects - Identification of existing and desired points of interest in the urban area; elaboration of ideas to create such points of interest jointly with stakeholders - Point out areas and locations of potential that could be relevant for creative industries (allocation of businesses) - Summary of the results in a brochure - Common business profile development - Common presence at fair, trade shows and business events Target Groups - creative industry businesses - stakeholders from the public and intermediary sectors, users and customers Responsible - KIKK egyesület Staff costs, External Expertise Other budget A projektek elindításához üzleti angyal tőkealap, hitel, EU források (SEE, CE, Interreg)

18 Action C) Benchmarking klub menedzselése Steps towards Achievement - Folyamatos benchmark a klubon keresztül, amelynek segítségével 3-5 potenciális projekt azonosításra és értékelésre kerül - A Benchmarking klubon keresztül a hazai jó gyakorlatok megismerése és átadása a vállalkozások számára - Együtt gondolkodó kreatív üzleti közösség kialakítása rendszeres networking bevezetése Target Groups - creative industry businesses - stakeholders from the public and intermediary sectors, users and customers Responsible - KIKK Egyesület Staff costs, Other Budget KIKK Egyesület Baross projekt Pillar Infrastructure and Financial Support

19 Pécs 2010 EKF városaként Európa egyik legfejlettebb kulturális infrastruktúrával rendelkezik. A Kodály Központ nemcsak koncertek és konferenciák szervezésére alkalmas, de a filmzenei felvételek helyszíne is lehet (Közép-Európában egyedülálló színvonalon). A még épülő Zsolnay Negyed az Egyetem Művészeti Karával, a galériákkal, kézműves utcával és a tervezett inkubátorházzal és stúdióval minden bizonnyal nemzetközi láthatósággal bír majd. Kulturális Alapú városfejlesztés aspektusait tekintve a város köztereinek megújítása részben kreatív tereket hozott létre. Így infrastuktúra szempontjából Pécs Város és a kreatív ipari szereplők értékelhető szinten állnak, az erős alapok rendelkezésre állnak. Pénzügyi szempontból a kreatív ipari vállalkozások mérete és árbevétele kicsi, a pécsi vállalkozásoknak mindössze 4-5%-a kreatív ipari vállalkozás, bevételük és nyereségességük alacsony. A fizetőképes kereslet azonosítása és megteremtése, a nemzetközi piacok, az Uniós források (bár a gazdaságot részben deformálják) és a különböző hitellehetőségek és kockázati tőke tekintetében jelentős az elmaradásunk Nyugat-Európához képest. A pénzintézetek rugalmatlan hitelezési konstrukciói nem támogatják a kreatív ipari projektek beindítását. Kockázati tőkéhez a kreatív ipari szereplők nagyon nehezen vagy nem jutnak hozzá. Az Uniós források alapvetően a kulturális intézményeket támogatják, amelyek nem üzleti alapon működnek. Az Új Széchenyi Terv és a regionális fejlesztési alapok tartalmaznak kreatív iparban működő vállalkozások számára potenciális lehetőségeket, de ezek más iparági vállalkozások számára is elérhetőek, általánosak (eszközfejlesztés, képzés, ingatlan építés). Szükség van a fejlődő szektor kreatív támogatására, olcsó és rugalmas hitelekre amelyek a startup vállalkozásokat is segítik. Alapok: Infrastruktúrára és Finanszírozásra vonatkozó SWOT elemzés megállapítások: Gyengeségek: Olyan régió központi városa, amelybe az elmúlt 20 évben a Magyarországon befektetett külföldi tőkének csupán pár százaléka került (messze a legalacsonyabb az összes régió között); Nincs erős jövedelemtermelő kreatív ipar; Beruházási projektek tartalma és fenntarthatósága nem igazolt Erősségek: Pécs 2010 EKF program keretében létrehozott infrastruktúra Lehetőségek: A tudásigényes gazdaság erősítése (ezen belül az egyetemfejlesztési program támogatása, a helyi gazdaság partnerségi programjának és kulturális ipari munkahelyek létesítésének támogatása); finanszírozási rendszerek bevezetése - megteremtése Action A) Kreatív Ipari Inkubátorházak támogatása - Meglévő kreatív ipari inkubátorházak támogatása, a kreatív ipari start-up vállalkozások képzésével, a network-be történő beépítésével - Tanácsadási rendszer felépítése és átadása az inkubátorházaknak - Start-up és Spin-off vállalkozások azonosítása projektek felmérése

20 Target Group - Kreatív ipari inkubátorházak, vállalkozások szeptember December: tanácsadási anyag elkészítése és átadása január március: Spin-off képzés megszervezése Responsible - KIKK egyesület Staff costs Other cost Saját erő

21 Action B) Új kreatív ipari infrastruktúrák létrejöttének támogatása Steps towards Achievement - Felmérni a potenciális kreatív ipari létesítményeket, katasztert készíteni - Potenciális barna és nem barna mezős ingatlanok azonosítása - Tartalommal való megtöltés szervezése fejlesztése Target Group - businesses and partners in creative industries, Építészkamara, Pécs Megyei Jogú Város szeptember December Responsible - KIKK egyesület Építészkamara - PMJV Staff costs

22 Action C) Regionális forrásallokáció kreatív ipari irányába -Fejlesztési ügynökség számára a Kreatív Ipar röied elemzése és bemutatása prezentáció - Fejlesztési javaslatok megfogalmazása és bemutatása - Források lehetőség szerinti kreatív ipar felé történő allokálása Target Group - businesses and partners in creative industries október December januártól kreatív iparnak címzett források megjelenése Responsible - KIKK egyesület - Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/Ügynökség - Kormányhivatalok, megyei és városi önkormányzatok - Gazdasági Minisztérium Staff costs/expert

23 Action D) Kreatív ipari szervezetek számára kreatív tőkealap létrehozása - Helyi és országos központú pénzintézetek megkeresése és konzorciális együttműködés keretében tőkealap létrehozása - Tőkealaphoz hitelezési szabályzat kialakítása - Start-up és Spinn-off vállalkozások bevonásával a konstrukció tesztelése és beindítása Target Group - businesses and partners in creative industries, Pénzintézetek október 2012 március márciustól piaci bevezetés Responsible - KIKK egyesület - Pénzintézetek Staff costs

24 Konklúzió Számtalan ötlet és célkitűzés jelent meg a helyi implementációs terv elkészítésekor és alapozásakor. Egy ötletet az abból megvalósult termék és/vagy szolgáltatás minőségi, piaci értéke minősít. Jövőképünk, víziónk, hogy 5-10 év múlva a Creative Cities városok és Pécs is felkerül a világ kreatív ipari térképére, a saját lokális és a közös transznacionális projektek segítségével. A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter folytatja 5 éve megkezdett munkáját és szervezi tovább a régió kreatív iparát partnereivel, Pécs Megyei Jogú Várossal, együttműködő intézményekkel. Contacts Project Coordination Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter KIKK egyesület 7625 Pécs, Majorossy Imre u.36. President and Creative Cities project director: Mr. János Keresnyei Network and Cluster contact point Mr. László Éberling Marketing and Education Mr. János Keresnyei Transfer of Knowledge Mrs. Zita Zombai and Mrs. Zsófia Bures Finance and Infrastructure Mr. Dr. Tamás Síkfői Expert for Joint Action Plan and for Local Implementation Plan Mr. Szabolcs Rabb

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

SWOT ELEMZÉS. A kreatív ipar helyzete Pécsett. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

SWOT ELEMZÉS. A kreatív ipar helyzete Pécsett. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. SWOT ELEMZÉS A kreatív ipar helyzete Pécsett This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Pécs Kreatív Ipari SWOT elemzés Készítette: EURES Consulting Kft,

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat! A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu Klaszter A sokszínû akarat! 2 HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság Dél-Dunántúli Gazdaság

Részletesebben

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

Kreatív Klaszter Kreatív Ipar Fejlesztése

Kreatív Klaszter Kreatív Ipar Fejlesztése Kreatív Klaszter Kreatív Ipar Fejlesztése MTA-RKK, Klaszter Konferencia Rabb Szabolcs DDKIK A kulturális innováció Kulturálisan stimulálókörnyezetben a kreativitásból kulturális érték születik, amely értékes

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Szakmai vitaanyag. Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR

Szakmai vitaanyag. Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR Szakmai vitaanyag Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR Vizsgálati szintek Összefoglaló vázlat Magyarország prioritásai

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 Tartalomjegyzék 1) A DDRIÜ Nonprofit Kft. megalakításának háttere és céljai... 3 2) Vezetői összefoglaló... 4 3) A DDRIÜ

Részletesebben

Innovációs szótár és tudástár

Innovációs szótár és tudástár Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT Klaszter és TDM közötti különbség elméletben és gyakorlatban a Dél-alföldi Régióra fókuszálva Konzulens: Dr. Fodor Ágnes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

DDRIÜ HÍRLEVÉL. 2013. december VI. évfolyam 12. szám

DDRIÜ HÍRLEVÉL. 2013. december VI. évfolyam 12. szám DDRIÜ HÍRLEVÉL 2013. december VI. évfolyam 12. szám DDRIÜ havi hírlevél Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Tisztelt Partnerünk és Olvasónk! Ön a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel

A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes ADAPTYKES konferencia Budapest, 2015. január 23. 2015. január 26. Kohéziós

Részletesebben

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Tartalom...2 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés...6 2. Tervezett

Részletesebben

A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata

A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 2014 A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata The establishment and local integration of the Bosch Group in the City of

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság?

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? Nagy Katalin 1 : Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? A Shining Mountains project és tapasztalatai Észak-magyarországon 2006-2008 között olyan nemzetközi együttműködés valósult

Részletesebben