T Á R G Y S O R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T A"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08-i ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : ig d./ rendelete: 2. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend:.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Alapítvány ingatlanszerzési kérelme 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 4.) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont 5.) Kölcsönszerződés módosítások 6.) Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása 7.) Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása 8.) Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató 9.) Egyéb - Támogatásmegelőlegező hitel. - Pályázat ismertetése - Petőfi út tolólapozása - Buszöböl Zárt ülés: Nagyhalászért kitüntetés adományozására javaslat A napirendek előadója: -2; 4-9. napirendek Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző: 3. napirend Nagyhalász, október 5. Orosz Károly Polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08 - i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly - polgármestere Asztalos István - alpolgármester Albók József Bodnár Katalin Bódvainé dr. Pásztor Edit Kozma Jánosné Orosz Zoltán Oláhné Szilágyi Mária Petró László Szoboszlai Ottó Végh Miklós - képviselőtestületi tagok Távolmaradását bejelentette: Bodnár Katalin - képviselőtestületi tag Dr. Tári László - alpolgármester Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a l4 fő képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitja. A meghívóban szereplő egyéb napirendhez még fel kell venni:.) Támogatásmegelőlegező hitel, 2.) Pályázat ismertetése Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: Petőfi út tolólapozása. Albók József képviselőtestületi tag: Buszöböl. Akik elfogadják, a kibővített napirendi pontokat kézfeltartással jelezzék. 2

3 Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Orosz Károly Polgármester Orosz Károly polgármester Hazai forrású pályázathoz még nem sikerült szerződést kötni. A támogatásmegelőlegező hitel folyamatban van. Pénteken 4 órakor lesz a sárga iskola átadása, melyre minden képviselőt szeretném, ha jelen lenne. Városháza és Kúria határideje egy kicsit csúszik, de október 23-ra mindegyik beruházás kész lesz. 6/3-as pályázaton még nem volt döntés. II. Napirendi pont: Tárgy: Alapítvány ingatlanszerzési kérelme Előadó: Orosz Károly Polgármester A Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány Főigazgatósága (Szalai Péter Főigazgató Úr) azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0297 hrsz-ú.886 ha szántó és ha fásított terület (összesen:.9577 ha) tulajdonát Ft, azaz egy forintos vételáron értékesítse az alapítvány számára közhasznú programjai megvalósítása érdekében. A kérelemben leírták, hogy a területen egy faházas üdülőt és gyermektábort kívánnak megvalósítani, melyet a közszolgálatban dolgozók, kiemelten a rendvédelmi állomány munkatársai és családtagjai vehetnek majd igénybe belföldről és külföldről egyaránt. 3

4 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestület felé javasoltuk megtárgyalásra, döntéshozatalra. A bizottság azon a véleményen volt, hogy a következő ülésre részletesen dolgozzák ki, hogy milyen ingatlan, hány férőhely kiépítés, illetve részletes tanulmányt készítsenek el, akár a főigazgató úr jelenlétével is tájékoztathatja a testületet. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Az l.- Ft-os vételárat komolytalannak tartom. Javaslom, hogy az említett terület maradjon meg továbbra is önkormányzati tulajdonba. Lehet, hogy később hasznát veszi az önkormányzat. Ezt a napirendet én nem támogatom. Határozati javaslat: kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítványt (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést, és a főigazgató úr tájékoztatást adjon. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 0 igen nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 232/2009(0.08) határozata Alapítvány ingatlanszerzési kérelme kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány vezetőjét (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést. III. Napirend tárgyalása: Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadó. Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző 4

5 Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző: Most azért került sor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására, mert a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács az ülésén elfogadta a személyi térítési díjait. Ők nem hozhatnak rendeletet. A jogszabály szerint a szociális rendelet ad ennek helyet. A testület ezt a módosítást elvégzi, és hatályosítjuk rendeletünket, ezt közzé kell tenni, amit a honlapon szoktunk megtenni. A másik pontja, ami miatt módosításra van szükség, az összes mellékletünket érinti, mert az eljárási jogszabályunk egy teljes átalakításon ment keresztül. Ügyfelünket értesíteni kell a hivatallal való kapcsolat teljes formáiról. Ezt úgy gondoltuk, hogy a nyomtatványra felvezetjük, és ennek eleget teszünk. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Petró László Szociális- Egészségügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. A Szociális- Egészségügyi bizottság is megtárgyalta, melyet elfogadott és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Akik elfogadják a szociális ellátás térítési díjainak módosítását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 233/2009(0.08) határozata a 28/2009(09.5) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 5

6 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Akik elfogadják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(X.09.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 5/2008.(V.4.) rendelet módosításáról (továbbiakban: R) Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja:. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. A R. kérelem-nyomtatványokat tartalmazó mellékletei az alábbi mondattal egészülnek ki: Az eljárás során alkalmazható kapcsolattartás történhet írásban {postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hírdetményi úton, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott módon elektronikus úton} vagy szóban. 3. Ez a rendelet a meghozatala napján lép hatályba. Orosz Károly polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző Melléklet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2009-ben.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 7

8 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont Előadó: Orosz Károly Polgármester 8

9 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nagyon alaposan megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, melyet testület felé megtárgyalásra javasoljuk. Ebben a napirendben minél hamarabb dönteni kell. Napirend mellékletét képezik Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó árajánlatok, melyek közül az ART-VITÁL árajánlata a legkedvezőbb. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Javaslom a napirend elfogadását. Akik elfogadják az ART-VITÁL árajánlatát, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 234/2009(0.08) határozata Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont - elfogadta a Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó ART-VITÁL (4400. Nyíregyháza, Selyem u. 2l) árajánlatát. V. Napirend tárgyalása: Tárgy: A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására. Előadó: Orosz Károly Polgármester A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) részére Nagyhalász Város Önkormányzata a Képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően 2 illetve 4 millió forint kölcsönt nyújtott. A kölcsön visszafizetésének határideje szeptember 30. napja volt szeptember 30-án mindkét gazdasági társaság azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a kölcsönszerződést módosítsuk. A szeptember 30-i 9

10 visszafizetési határidőt a MUNKA-TÁRS Szövetkezet az általa végzett munka 90 %-os készültségi fokánál leadott számla ellenértékének utalása, a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. a 3-a számú résszámla ellenértékének utalása időpontjára kérte módosítani. A számlák teljesítésigazolással együtt a kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzat felé benyújtásra kerültek. Támogatásmegelőlegező hitelkérelmünk nélkül mi sem tudjuk a számlákat fizetni, csak akkor, ha a kért támogatási hitelt megkapjuk. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a határidő meghosszabbítását javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Földi István képviselőtestületi tag : Tudja-e a MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. az október 3-i határidőt tartani? Javaslom, hogy november 5-i határidőt szavazzunk meg. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag : Felvettem a kapcsolatot a Volksbankkal, ahol elmondták, hogy november 2. körül a támogatásmegelőlegező hitel számlánkon lesz, és akkor már tudunk fizetni az érintetteknek. Határozati javaslat A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. Akik elfogadják a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 235/2009(0.08) határozata A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására.

11 A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. VI. Napirend tárgyalása. Tárgy: Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása Előadó: Orosz Károly Polgármester Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a napirendet a következő testületi ülésre tegyük át, mivel nincs előttünk az anyag Akik elfogadják, hogy most vegyük le napirendről, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 236/2009(0.08) határozata Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása a napirendet következő testületi ülésre elnapolta. VII Napirend tárgyalása: Tárgy: Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása Előadó: Orosz Károly Polgármester

12 Az önkormányzat fenntartásában működő Tündérkert Óvoda, illetve a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői aktualizálták az intézményeik Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Házirendet. Az ágazati törvény előírja, hogy a fenntartó önkormányzat egyebek mellett jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. Petró László Szociális- Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Szociális- Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, melyet a testület felé elfogadásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Ismertetném a határozati javaslatot: Aki elfogadja a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 237/2009(0.08) határozata Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat és házirend a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét jóváhagyja. Aki elfogadja a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 238/2009(0.08) határozata Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzat, és házirend a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. VIII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató Előadó: Orosz Károly Polgármester Petró László Oktatási bizottsági tag, képviselőtestületi tag: Az Oktatási bizottság megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Az Ügyrendi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Megkérdezem a mb. intézményvezetőt, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt tárgyalásához. Móré Lászlóné mb. intézményvezető: Hozzájárulok a nyílt tárgyaláshoz. Javaslom, hogy a vezetői megbízás meghosszabbítását 200. február 28-ban állapítsuk meg. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Jobb lenne egy félévre előre megállapítani. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag: Maradjon a február 28. mivel ilyenkor van a költségvetés tárgyalása is.

14 Aki elfogadja, hogy 200. február 28-ig meghosszabbítsuk a Művelődési ház és a Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen 0 nem 4 tartózkodással az alábbi határozati javaslatot hozta: 239/2009(0.08) határozata Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének meghosszabbítása Móré Lászlóné a Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását 200. február 28-ig meghosszabbítja. IX. Napirend tárgyalása: EGYÉB - Támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítása. Az előző testületi ülésen tárgyalta a testület a napirendet, de akkor kimaradt a támogatásmegelőlegező hitelből a tanyabusz. Korábban szó volt arról, hogy a busznak az önerő részét és az ÁFÁ- ját kifizetik, és üzemeltetésbe vennék a kisbuszt, hétvégeken pedig a kisbuszt az önkormányzat igénybe veheti. Ez a lehetőség a továbbiakban is fennáll, bármilyen esemény történik, hogy eladjuk a régi buszt, és lehetőség nyílik arra, hogy a buszt megvásároljuk, akkor meg legyen az a lehetőségünk, hogy ebből a támogatásmegelőlegező hitelből meg tudjuk vásárolni. A 0 millió forintot 3 hónapra meg kell előlegezni. Kérem a testületet, hogy ezt még rakjuk bele a támogatásmegelőlegező hitelbe. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A testület felé megtárgyalásra javasolja a Pénzügyi Bizottság. Aki elfogadja a támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítását kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen 4 nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

15 240/2009(0.08) határozata Támogatásmegelőlegező hitel módosítása A támogatásmegelőlegező hitel módosítását, a Tanyabusz vásárlásra elfogadta. -- Pályázati tájékoztató: A LEADER akciócsoportnál megjelent a pályázati rendelet, mely kiírja a pályázati lehetőséget. Ebben öt város szerepel (Baktalórántháza, Nyírmada, Kemecse, Nagyhalász, Demecser) A városoknak egyenként 30 millió forintot lehet felhasználni a sportlétesítmények felújítására. Ha az önkormányzat használja fel, akkor 75 % támogatást kap, de ha civilszervezet, egyesület adja be a pályázatot, akkor 00 %-os a támogatás. Ez utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy előre ki kell fizetni a számlákat. Ebbe a fejlesztésbe beleférne a lelátó fedet része, az öltöző rendbetétele, valamint egy futópálya kialakítása. Civilszervezeteknek rendezvény lebonyolítására, valamint eszközbeszerzésre lehet pályázni. Dr. Földi István képviselőtestületi tag. Szeretném megkérdezni a Pénzügyi bizottságtól, hogyha az önkormányzat pályázna, akkor a 7,5 millió forint ki gazdálkodható-e? Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nem tudom. Szeretném elmondani, hogy az intézményeknél november végéig hosszabbították meg a pályázatot. Itt a sárga iskola akadálymentesítése kerülhet szóba./lift megépítése, aljzatbetonozás, világítás korszerűsítése, stb.) Sajnos az iskolánál a csapadékvíz elvezetését is meg kellett oldani, ami Ft-ba került, de ez az iskola költségvetéséből lett megoldva. A pályázat 30 millió forint, melyhez 0 % önerő szükséges, ami azt jelenti, hogy 3 millió forint önerő kell hozzá. Másik pályázat a Családsegítő és Gyermekjóléti tevékenységet végző önkormányzatok, illetve Kistérségi Társulások pályázhatnak, vagy funkciót vesztett épületek szociális céllal való feltöltésére, illetve felújítására. Szóba került a volt PIREHAB épületének felújítása, ahol a Családsegítő és a Gyámhivatal, valamint a Polgárőrség kapna itt helyett.

16 A következő testületi ülésre ezeknek az előkészítését be fogom hozni. Albók József képviselőtestületi tag: A sárga iskola körbe lett csapadékvíz elvezetővel építve? PVC csővel lett elvezetve a csapadékvíz az iskolánál. Albók József képviselőtestületi tag: Statikus megvizsgálta a tetőt, mielőtt rátették? Természetesen a statikus tervezte a tetőt. Statikai terv készült rá. A tető csapos szerkezettel van megoldva, amit a statikus hagyott jóvá. - Petőfi út tolólapozása: Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: A Petőfi út nagyon rossz állapotban van. Jó lenne legalább tolólappal elegyengetni az utat. Tapasztaltam, hogy milyen rossz állapotban van az út. Jó lenne minél hamarabb a közbeszerzést kiírni, és ha az idő engedi, akkor el kellesz kezdeni az útalap elvégzését. Legrosszabb az út a híd környékén. A csapadékvíz elvezetése lenne nagyon fontos. - Buszöböl: Albók József képviselőtestületi tag: Én azt sérelmeztem most a buszöblökkel, az Állami Közútkezelő csinálja az utat, miért nem hozza összhangban az önkormányzati, illetve az ő pályázatukat. Nagyhalász külső részén a buszvárók kimaradtak. Több helyen a buszöblök is kimaradtak. Amikor ez a pályázat készült, akkor még nem volt szóba az út felújítás ezen része.

17 A közúttal le lett egyeztetve a pályázat. A közútnak is benne volt a temetőnél lévő buszöböl, amit kivettek a pályázatból, hogy ne szerepeljen mind a két helyen. Ezzel a nyílt testületi ülést bezárom. Kérem a meghívott vendégeket, hogy távozzanak, mert most következik a zárt ülés. Kme. Orosz Károly Polgármester Szoboszlainé Dr. Király Andrea Jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők. Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József Képviselőtestületi tagok

18 Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatala 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) ügyfélfogadási rend: hétfő: 7:30-6:00; kedd, csütörtök: 7:30-:45; szerda: 7:30-7:00; péntek: 7:30-2:30 Száma: 62- /2009. Tárgy: Testületi jegyzőkönyv megküldése Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Kirendeltsége N y í r e g y h á z a Hősök tere 5. Tisztelt Címzett! Mellékelten megküldöm Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 8- i testületi ülésének jegyzőkönyvét. Nagyhalász, október 5. Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

4.Napirendi pont; Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2014. évre vonatkozó beszámolója

4.Napirendi pont; Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2014. évre vonatkozó beszámolója 4.Napirendi pont; 58/2015. (IV.20.) E. SZ.B. határozat: kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Területi Szociális Szolgálat 2014. évre vonatkozó beszámolóját. Határidő: 2015. április

Részletesebben

2014. január - július

2014. január - július Fábiáni 2014. január - július Polgármesteri beszámoló Más szemmel... Az Iskolánkról A Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből TARTALOM: Nyugdíjas Klub Az Erzsébet Otthon életéből Fábiánsebestyén Gyermekeiért

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. Nyújtott közszolgáltatások: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Szolgáltatás létrehozása,

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 241/2007. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

RECENZIÓ HÜSE LAJOS Peremvidék szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

RECENZIÓ HÜSE LAJOS Peremvidék szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében HÜSE LAJOS Peremvidék szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Lukácskó Zsolt, Fónai Mihály, Fábián Gergely (szerk.) Nyíregyháza Salgótarján: DOTE Egészségügyi Fõiskolai Kar Salgótarjáni Népjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról

BESZÁMOLÓ. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról BESZÁMOLÓ A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról 1. A 2013. évben kapott költségvetési támogatás felhasználása A Szövetség 2013.

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE Szervezeti egységekre bontott feladat meghatározások. Szervezeti felelősségi körök

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE Szervezeti egységekre bontott feladat meghatározások. Szervezeti felelősségi körök SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE Szervezeti egységekre bontott feladat meghatározások Szervezeti felelősségi körök Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége nem tagolódik szervezeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Ottó

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA SZEMPONT VIDEO ÉS BLOGGER KLUB I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Mocsolád-Civilház

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS

ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS ALAPÍTVÁNYI JELENTÉS 2014 Nyúlcipő Konduktív Alapítvány Székhely: 1184 Kézműves u. 1/b III.em.10. Adószám: 18263116-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 2007. november

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZEMÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

NAGYKANIZSAI SZEMÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S NAGYKANIZSAI SZEMÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2012 Nagykanizsa, 2013.05.30. T a r t a l o m 1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás

Részletesebben