T Á R G Y S O R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T A"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08-i ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : ig d./ rendelete: 2. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend:.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Alapítvány ingatlanszerzési kérelme 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 4.) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont 5.) Kölcsönszerződés módosítások 6.) Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása 7.) Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása 8.) Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató 9.) Egyéb - Támogatásmegelőlegező hitel. - Pályázat ismertetése - Petőfi út tolólapozása - Buszöböl Zárt ülés: Nagyhalászért kitüntetés adományozására javaslat A napirendek előadója: -2; 4-9. napirendek Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző: 3. napirend Nagyhalász, október 5. Orosz Károly Polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08 - i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly - polgármestere Asztalos István - alpolgármester Albók József Bodnár Katalin Bódvainé dr. Pásztor Edit Kozma Jánosné Orosz Zoltán Oláhné Szilágyi Mária Petró László Szoboszlai Ottó Végh Miklós - képviselőtestületi tagok Távolmaradását bejelentette: Bodnár Katalin - képviselőtestületi tag Dr. Tári László - alpolgármester Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a l4 fő képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitja. A meghívóban szereplő egyéb napirendhez még fel kell venni:.) Támogatásmegelőlegező hitel, 2.) Pályázat ismertetése Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: Petőfi út tolólapozása. Albók József képviselőtestületi tag: Buszöböl. Akik elfogadják, a kibővített napirendi pontokat kézfeltartással jelezzék. 2

3 Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Orosz Károly Polgármester Orosz Károly polgármester Hazai forrású pályázathoz még nem sikerült szerződést kötni. A támogatásmegelőlegező hitel folyamatban van. Pénteken 4 órakor lesz a sárga iskola átadása, melyre minden képviselőt szeretném, ha jelen lenne. Városháza és Kúria határideje egy kicsit csúszik, de október 23-ra mindegyik beruházás kész lesz. 6/3-as pályázaton még nem volt döntés. II. Napirendi pont: Tárgy: Alapítvány ingatlanszerzési kérelme Előadó: Orosz Károly Polgármester A Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány Főigazgatósága (Szalai Péter Főigazgató Úr) azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0297 hrsz-ú.886 ha szántó és ha fásított terület (összesen:.9577 ha) tulajdonát Ft, azaz egy forintos vételáron értékesítse az alapítvány számára közhasznú programjai megvalósítása érdekében. A kérelemben leírták, hogy a területen egy faházas üdülőt és gyermektábort kívánnak megvalósítani, melyet a közszolgálatban dolgozók, kiemelten a rendvédelmi állomány munkatársai és családtagjai vehetnek majd igénybe belföldről és külföldről egyaránt. 3

4 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestület felé javasoltuk megtárgyalásra, döntéshozatalra. A bizottság azon a véleményen volt, hogy a következő ülésre részletesen dolgozzák ki, hogy milyen ingatlan, hány férőhely kiépítés, illetve részletes tanulmányt készítsenek el, akár a főigazgató úr jelenlétével is tájékoztathatja a testületet. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Az l.- Ft-os vételárat komolytalannak tartom. Javaslom, hogy az említett terület maradjon meg továbbra is önkormányzati tulajdonba. Lehet, hogy később hasznát veszi az önkormányzat. Ezt a napirendet én nem támogatom. Határozati javaslat: kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítványt (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést, és a főigazgató úr tájékoztatást adjon. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 0 igen nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 232/2009(0.08) határozata Alapítvány ingatlanszerzési kérelme kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány vezetőjét (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést. III. Napirend tárgyalása: Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadó. Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző 4

5 Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző: Most azért került sor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására, mert a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács az ülésén elfogadta a személyi térítési díjait. Ők nem hozhatnak rendeletet. A jogszabály szerint a szociális rendelet ad ennek helyet. A testület ezt a módosítást elvégzi, és hatályosítjuk rendeletünket, ezt közzé kell tenni, amit a honlapon szoktunk megtenni. A másik pontja, ami miatt módosításra van szükség, az összes mellékletünket érinti, mert az eljárási jogszabályunk egy teljes átalakításon ment keresztül. Ügyfelünket értesíteni kell a hivatallal való kapcsolat teljes formáiról. Ezt úgy gondoltuk, hogy a nyomtatványra felvezetjük, és ennek eleget teszünk. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Petró László Szociális- Egészségügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. A Szociális- Egészségügyi bizottság is megtárgyalta, melyet elfogadott és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Akik elfogadják a szociális ellátás térítési díjainak módosítását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 233/2009(0.08) határozata a 28/2009(09.5) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 5

6 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Akik elfogadják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(X.09.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 5/2008.(V.4.) rendelet módosításáról (továbbiakban: R) Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja:. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. A R. kérelem-nyomtatványokat tartalmazó mellékletei az alábbi mondattal egészülnek ki: Az eljárás során alkalmazható kapcsolattartás történhet írásban {postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hírdetményi úton, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott módon elektronikus úton} vagy szóban. 3. Ez a rendelet a meghozatala napján lép hatályba. Orosz Károly polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző Melléklet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2009-ben.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 7

8 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont Előadó: Orosz Károly Polgármester 8

9 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nagyon alaposan megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, melyet testület felé megtárgyalásra javasoljuk. Ebben a napirendben minél hamarabb dönteni kell. Napirend mellékletét képezik Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó árajánlatok, melyek közül az ART-VITÁL árajánlata a legkedvezőbb. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Javaslom a napirend elfogadását. Akik elfogadják az ART-VITÁL árajánlatát, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 234/2009(0.08) határozata Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont - elfogadta a Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó ART-VITÁL (4400. Nyíregyháza, Selyem u. 2l) árajánlatát. V. Napirend tárgyalása: Tárgy: A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására. Előadó: Orosz Károly Polgármester A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) részére Nagyhalász Város Önkormányzata a Képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően 2 illetve 4 millió forint kölcsönt nyújtott. A kölcsön visszafizetésének határideje szeptember 30. napja volt szeptember 30-án mindkét gazdasági társaság azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a kölcsönszerződést módosítsuk. A szeptember 30-i 9

10 visszafizetési határidőt a MUNKA-TÁRS Szövetkezet az általa végzett munka 90 %-os készültségi fokánál leadott számla ellenértékének utalása, a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. a 3-a számú résszámla ellenértékének utalása időpontjára kérte módosítani. A számlák teljesítésigazolással együtt a kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzat felé benyújtásra kerültek. Támogatásmegelőlegező hitelkérelmünk nélkül mi sem tudjuk a számlákat fizetni, csak akkor, ha a kért támogatási hitelt megkapjuk. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a határidő meghosszabbítását javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Földi István képviselőtestületi tag : Tudja-e a MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. az október 3-i határidőt tartani? Javaslom, hogy november 5-i határidőt szavazzunk meg. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag : Felvettem a kapcsolatot a Volksbankkal, ahol elmondták, hogy november 2. körül a támogatásmegelőlegező hitel számlánkon lesz, és akkor már tudunk fizetni az érintetteknek. Határozati javaslat A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. Akik elfogadják a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 235/2009(0.08) határozata A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására.

11 A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. VI. Napirend tárgyalása. Tárgy: Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása Előadó: Orosz Károly Polgármester Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a napirendet a következő testületi ülésre tegyük át, mivel nincs előttünk az anyag Akik elfogadják, hogy most vegyük le napirendről, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 236/2009(0.08) határozata Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása a napirendet következő testületi ülésre elnapolta. VII Napirend tárgyalása: Tárgy: Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása Előadó: Orosz Károly Polgármester

12 Az önkormányzat fenntartásában működő Tündérkert Óvoda, illetve a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői aktualizálták az intézményeik Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Házirendet. Az ágazati törvény előírja, hogy a fenntartó önkormányzat egyebek mellett jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. Petró László Szociális- Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Szociális- Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, melyet a testület felé elfogadásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Ismertetném a határozati javaslatot: Aki elfogadja a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 237/2009(0.08) határozata Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat és házirend a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét jóváhagyja. Aki elfogadja a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 238/2009(0.08) határozata Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzat, és házirend a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. VIII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató Előadó: Orosz Károly Polgármester Petró László Oktatási bizottsági tag, képviselőtestületi tag: Az Oktatási bizottság megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Az Ügyrendi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Megkérdezem a mb. intézményvezetőt, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt tárgyalásához. Móré Lászlóné mb. intézményvezető: Hozzájárulok a nyílt tárgyaláshoz. Javaslom, hogy a vezetői megbízás meghosszabbítását 200. február 28-ban állapítsuk meg. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Jobb lenne egy félévre előre megállapítani. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag: Maradjon a február 28. mivel ilyenkor van a költségvetés tárgyalása is.

14 Aki elfogadja, hogy 200. február 28-ig meghosszabbítsuk a Művelődési ház és a Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen 0 nem 4 tartózkodással az alábbi határozati javaslatot hozta: 239/2009(0.08) határozata Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének meghosszabbítása Móré Lászlóné a Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását 200. február 28-ig meghosszabbítja. IX. Napirend tárgyalása: EGYÉB - Támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítása. Az előző testületi ülésen tárgyalta a testület a napirendet, de akkor kimaradt a támogatásmegelőlegező hitelből a tanyabusz. Korábban szó volt arról, hogy a busznak az önerő részét és az ÁFÁ- ját kifizetik, és üzemeltetésbe vennék a kisbuszt, hétvégeken pedig a kisbuszt az önkormányzat igénybe veheti. Ez a lehetőség a továbbiakban is fennáll, bármilyen esemény történik, hogy eladjuk a régi buszt, és lehetőség nyílik arra, hogy a buszt megvásároljuk, akkor meg legyen az a lehetőségünk, hogy ebből a támogatásmegelőlegező hitelből meg tudjuk vásárolni. A 0 millió forintot 3 hónapra meg kell előlegezni. Kérem a testületet, hogy ezt még rakjuk bele a támogatásmegelőlegező hitelbe. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A testület felé megtárgyalásra javasolja a Pénzügyi Bizottság. Aki elfogadja a támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítását kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen 4 nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

15 240/2009(0.08) határozata Támogatásmegelőlegező hitel módosítása A támogatásmegelőlegező hitel módosítását, a Tanyabusz vásárlásra elfogadta. -- Pályázati tájékoztató: A LEADER akciócsoportnál megjelent a pályázati rendelet, mely kiírja a pályázati lehetőséget. Ebben öt város szerepel (Baktalórántháza, Nyírmada, Kemecse, Nagyhalász, Demecser) A városoknak egyenként 30 millió forintot lehet felhasználni a sportlétesítmények felújítására. Ha az önkormányzat használja fel, akkor 75 % támogatást kap, de ha civilszervezet, egyesület adja be a pályázatot, akkor 00 %-os a támogatás. Ez utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy előre ki kell fizetni a számlákat. Ebbe a fejlesztésbe beleférne a lelátó fedet része, az öltöző rendbetétele, valamint egy futópálya kialakítása. Civilszervezeteknek rendezvény lebonyolítására, valamint eszközbeszerzésre lehet pályázni. Dr. Földi István képviselőtestületi tag. Szeretném megkérdezni a Pénzügyi bizottságtól, hogyha az önkormányzat pályázna, akkor a 7,5 millió forint ki gazdálkodható-e? Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nem tudom. Szeretném elmondani, hogy az intézményeknél november végéig hosszabbították meg a pályázatot. Itt a sárga iskola akadálymentesítése kerülhet szóba./lift megépítése, aljzatbetonozás, világítás korszerűsítése, stb.) Sajnos az iskolánál a csapadékvíz elvezetését is meg kellett oldani, ami Ft-ba került, de ez az iskola költségvetéséből lett megoldva. A pályázat 30 millió forint, melyhez 0 % önerő szükséges, ami azt jelenti, hogy 3 millió forint önerő kell hozzá. Másik pályázat a Családsegítő és Gyermekjóléti tevékenységet végző önkormányzatok, illetve Kistérségi Társulások pályázhatnak, vagy funkciót vesztett épületek szociális céllal való feltöltésére, illetve felújítására. Szóba került a volt PIREHAB épületének felújítása, ahol a Családsegítő és a Gyámhivatal, valamint a Polgárőrség kapna itt helyett.

16 A következő testületi ülésre ezeknek az előkészítését be fogom hozni. Albók József képviselőtestületi tag: A sárga iskola körbe lett csapadékvíz elvezetővel építve? PVC csővel lett elvezetve a csapadékvíz az iskolánál. Albók József képviselőtestületi tag: Statikus megvizsgálta a tetőt, mielőtt rátették? Természetesen a statikus tervezte a tetőt. Statikai terv készült rá. A tető csapos szerkezettel van megoldva, amit a statikus hagyott jóvá. - Petőfi út tolólapozása: Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: A Petőfi út nagyon rossz állapotban van. Jó lenne legalább tolólappal elegyengetni az utat. Tapasztaltam, hogy milyen rossz állapotban van az út. Jó lenne minél hamarabb a közbeszerzést kiírni, és ha az idő engedi, akkor el kellesz kezdeni az útalap elvégzését. Legrosszabb az út a híd környékén. A csapadékvíz elvezetése lenne nagyon fontos. - Buszöböl: Albók József képviselőtestületi tag: Én azt sérelmeztem most a buszöblökkel, az Állami Közútkezelő csinálja az utat, miért nem hozza összhangban az önkormányzati, illetve az ő pályázatukat. Nagyhalász külső részén a buszvárók kimaradtak. Több helyen a buszöblök is kimaradtak. Amikor ez a pályázat készült, akkor még nem volt szóba az út felújítás ezen része.

17 A közúttal le lett egyeztetve a pályázat. A közútnak is benne volt a temetőnél lévő buszöböl, amit kivettek a pályázatból, hogy ne szerepeljen mind a két helyen. Ezzel a nyílt testületi ülést bezárom. Kérem a meghívott vendégeket, hogy távozzanak, mert most következik a zárt ülés. Kme. Orosz Károly Polgármester Szoboszlainé Dr. Király Andrea Jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők. Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József Képviselőtestületi tagok

18 Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatala 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) ügyfélfogadási rend: hétfő: 7:30-6:00; kedd, csütörtök: 7:30-:45; szerda: 7:30-7:00; péntek: 7:30-2:30 Száma: 62- /2009. Tárgy: Testületi jegyzőkönyv megküldése Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Kirendeltsége N y í r e g y h á z a Hősök tere 5. Tisztelt Címzett! Mellékelten megküldöm Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 8- i testületi ülésének jegyzőkönyvét. Nagyhalász, október 5. Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 7- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 190. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: l.) Nagyhalász Város

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. május 13- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 123-129 - ig T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) HALÁSZ-NET

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Nagyhalász, intézmények energiaellátásának fejlesztése

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:képviselő-testület részéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben