T Á R G Y S O R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T A"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08-i ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : ig d./ rendelete: 2. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend:.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Alapítvány ingatlanszerzési kérelme 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 4.) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont 5.) Kölcsönszerződés módosítások 6.) Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása 7.) Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása 8.) Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató 9.) Egyéb - Támogatásmegelőlegező hitel. - Pályázat ismertetése - Petőfi út tolólapozása - Buszöböl Zárt ülés: Nagyhalászért kitüntetés adományozására javaslat A napirendek előadója: -2; 4-9. napirendek Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző: 3. napirend Nagyhalász, október 5. Orosz Károly Polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 08 - i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly - polgármestere Asztalos István - alpolgármester Albók József Bodnár Katalin Bódvainé dr. Pásztor Edit Kozma Jánosné Orosz Zoltán Oláhné Szilágyi Mária Petró László Szoboszlai Ottó Végh Miklós - képviselőtestületi tagok Távolmaradását bejelentette: Bodnár Katalin - képviselőtestületi tag Dr. Tári László - alpolgármester Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a l4 fő képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitja. A meghívóban szereplő egyéb napirendhez még fel kell venni:.) Támogatásmegelőlegező hitel, 2.) Pályázat ismertetése Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: Petőfi út tolólapozása. Albók József képviselőtestületi tag: Buszöböl. Akik elfogadják, a kibővített napirendi pontokat kézfeltartással jelezzék. 2

3 Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József képviselőket. I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Orosz Károly Polgármester Orosz Károly polgármester Hazai forrású pályázathoz még nem sikerült szerződést kötni. A támogatásmegelőlegező hitel folyamatban van. Pénteken 4 órakor lesz a sárga iskola átadása, melyre minden képviselőt szeretném, ha jelen lenne. Városháza és Kúria határideje egy kicsit csúszik, de október 23-ra mindegyik beruházás kész lesz. 6/3-as pályázaton még nem volt döntés. II. Napirendi pont: Tárgy: Alapítvány ingatlanszerzési kérelme Előadó: Orosz Károly Polgármester A Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány Főigazgatósága (Szalai Péter Főigazgató Úr) azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0297 hrsz-ú.886 ha szántó és ha fásított terület (összesen:.9577 ha) tulajdonát Ft, azaz egy forintos vételáron értékesítse az alapítvány számára közhasznú programjai megvalósítása érdekében. A kérelemben leírták, hogy a területen egy faházas üdülőt és gyermektábort kívánnak megvalósítani, melyet a közszolgálatban dolgozók, kiemelten a rendvédelmi állomány munkatársai és családtagjai vehetnek majd igénybe belföldről és külföldről egyaránt. 3

4 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a képviselőtestület felé javasoltuk megtárgyalásra, döntéshozatalra. A bizottság azon a véleményen volt, hogy a következő ülésre részletesen dolgozzák ki, hogy milyen ingatlan, hány férőhely kiépítés, illetve részletes tanulmányt készítsenek el, akár a főigazgató úr jelenlétével is tájékoztathatja a testületet. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Az l.- Ft-os vételárat komolytalannak tartom. Javaslom, hogy az említett terület maradjon meg továbbra is önkormányzati tulajdonba. Lehet, hogy később hasznát veszi az önkormányzat. Ezt a napirendet én nem támogatom. Határozati javaslat: kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítványt (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést, és a főigazgató úr tájékoztatást adjon. Akik elfogadják, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 0 igen nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 232/2009(0.08) határozata Alapítvány ingatlanszerzési kérelme kéri a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány vezetőjét (443. Budapest, Pf: 79.), hogy a következő testületi ülésre részletesen dolgozzák ki az elképzelést. III. Napirend tárgyalása: Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadó. Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző 4

5 Szoboszlainé Dr. Király Andrea jegyző: Most azért került sor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására, mert a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács az ülésén elfogadta a személyi térítési díjait. Ők nem hozhatnak rendeletet. A jogszabály szerint a szociális rendelet ad ennek helyet. A testület ezt a módosítást elvégzi, és hatályosítjuk rendeletünket, ezt közzé kell tenni, amit a honlapon szoktunk megtenni. A másik pontja, ami miatt módosításra van szükség, az összes mellékletünket érinti, mert az eljárási jogszabályunk egy teljes átalakításon ment keresztül. Ügyfelünket értesíteni kell a hivatallal való kapcsolat teljes formáiról. Ezt úgy gondoltuk, hogy a nyomtatványra felvezetjük, és ennek eleget teszünk. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Petró László Szociális- Egészségügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag. A Szociális- Egészségügyi bizottság is megtárgyalta, melyet elfogadott és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Akik elfogadják a szociális ellátás térítési díjainak módosítását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 233/2009(0.08) határozata a 28/2009(09.5) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 5

6 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Akik elfogadják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(X.09.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 5/2008.(V.4.) rendelet módosításáról (továbbiakban: R) Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja:. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. A R. kérelem-nyomtatványokat tartalmazó mellékletei az alábbi mondattal egészülnek ki: Az eljárás során alkalmazható kapcsolattartás történhet írásban {postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hírdetményi úton, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott módon elektronikus úton} vagy szóban. 3. Ez a rendelet a meghozatala napján lép hatályba. Orosz Károly polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző Melléklet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2009-ben.) Idősek Otthona : 200 Ft / nap / fő 2.) Szociális étkeztetés: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 463.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - a és 300 % - a között van: 504.-Ft - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 % - át meghaladja: 57.-Ft 7

8 Személyi térítési díj: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők:.235.-ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: Ft 3.) Házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg:.277.-ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % - át meghaladja:.603.-ft /óra Személyi térítési díj: - akinek a családjában az egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 50 % - át nem haladja meg: 30.-Ft /óra - akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 50 % -át meghaladja, illetve akinek átmeneti jelleggel biztosítják az ellátást: 450.-Ft / óra 4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi térítési díj: Ft/ hó személyi térítési díj: 0 Ft / nap / fő 5.) Nappali ellátás Idősek Klubja: intézményi térítési díj étkezés nélkül: Ft/ nap személyi térítési díj étkezés nélkül: 0.- Ft intézményi térítési díj étkezéssel: 374.-Ft/nap Személyi térítési díj étkezéssel: Ft alatti jövedelemmel rendelkezők részére: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft közötti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft Ft feletti jövedelemmel rendelkezők: 374.-Ft IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont Előadó: Orosz Károly Polgármester 8

9 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nagyon alaposan megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, melyet testület felé megtárgyalásra javasoljuk. Ebben a napirendben minél hamarabb dönteni kell. Napirend mellékletét képezik Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó árajánlatok, melyek közül az ART-VITÁL árajánlata a legkedvezőbb. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Javaslom a napirend elfogadását. Akik elfogadják az ART-VITÁL árajánlatát, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 234/2009(0.08) határozata Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázata - Városközpont - elfogadta a Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozó ART-VITÁL (4400. Nyíregyháza, Selyem u. 2l) árajánlatát. V. Napirend tárgyalása: Tárgy: A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására. Előadó: Orosz Károly Polgármester A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) részére Nagyhalász Város Önkormányzata a Képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően 2 illetve 4 millió forint kölcsönt nyújtott. A kölcsön visszafizetésének határideje szeptember 30. napja volt szeptember 30-án mindkét gazdasági társaság azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a kölcsönszerződést módosítsuk. A szeptember 30-i 9

10 visszafizetési határidőt a MUNKA-TÁRS Szövetkezet az általa végzett munka 90 %-os készültségi fokánál leadott számla ellenértékének utalása, a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. a 3-a számú résszámla ellenértékének utalása időpontjára kérte módosítani. A számlák teljesítésigazolással együtt a kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzat felé benyújtásra kerültek. Támogatásmegelőlegező hitelkérelmünk nélkül mi sem tudjuk a számlákat fizetni, csak akkor, ha a kért támogatási hitelt megkapjuk. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a határidő meghosszabbítását javasolja a képviselőtestületnek. Dr. Földi István képviselőtestületi tag : Tudja-e a MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és a HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. az október 3-i határidőt tartani? Javaslom, hogy november 5-i határidőt szavazzunk meg. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag : Felvettem a kapcsolatot a Volksbankkal, ahol elmondták, hogy november 2. körül a támogatásmegelőlegező hitel számlánkon lesz, és akkor már tudunk fizetni az érintetteknek. Határozati javaslat A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. Akik elfogadják a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 235/2009(0.08) határozata A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezet és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft. kérelme kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására.

11 A MUNKA-TÁRS Szociális Szövetkezettel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) és HALÁSZÉRT Nonprofit Kft.-vel (Nagyhalász, Arany J. u. 50.) kötött kölcsönszerződést az alábbiak szerint módosítja: A kölcsön visszafizetésének határideje: november 5. A kölcsönszerződés többi részét változatlanul hagyja. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés módosításával és aláírásával. VI. Napirend tárgyalása. Tárgy: Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása Előadó: Orosz Károly Polgármester Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a napirendet a következő testületi ülésre tegyük át, mivel nincs előttünk az anyag Akik elfogadják, hogy most vegyük le napirendről, kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 236/2009(0.08) határozata Petőfi utca és Petőfi-köz építésére közbeszerzés kiírása a napirendet következő testületi ülésre elnapolta. VII Napirend tárgyalása: Tárgy: Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása Előadó: Orosz Károly Polgármester

12 Az önkormányzat fenntartásában működő Tündérkert Óvoda, illetve a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői aktualizálták az intézményeik Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Házirendet. Az ágazati törvény előírja, hogy a fenntartó önkormányzat egyebek mellett jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. Petró László Szociális- Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Szociális- Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, melyet a testület felé elfogadásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Ismertetném a határozati javaslatot: Aki elfogadja a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 237/2009(0.08) határozata Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat és házirend a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét jóváhagyja. Aki elfogadja a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 2 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 238/2009(0.08) határozata Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzat, és házirend a Tündérkert Óvoda szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. VIII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Közművelődési intézmény szervezetéről tájékoztató Előadó: Orosz Károly Polgármester Petró László Oktatási bizottsági tag, képviselőtestületi tag: Az Oktatási bizottság megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Kozma Jánosné Ügyrendi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Az Ügyrendi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Megkérdezem a mb. intézményvezetőt, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt tárgyalásához. Móré Lászlóné mb. intézményvezető: Hozzájárulok a nyílt tárgyaláshoz. Javaslom, hogy a vezetői megbízás meghosszabbítását 200. február 28-ban állapítsuk meg. Dr. Földi István képviselőtestületi tag: Jobb lenne egy félévre előre megállapítani. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag: Maradjon a február 28. mivel ilyenkor van a költségvetés tárgyalása is.

14 Aki elfogadja, hogy 200. február 28-ig meghosszabbítsuk a Művelődési ház és a Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen 0 nem 4 tartózkodással az alábbi határozati javaslatot hozta: 239/2009(0.08) határozata Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének meghosszabbítása Móré Lászlóné a Petőfi Sándor Művelődési ház és Városi Könyvtár megbízott vezetőjének megbízását 200. február 28-ig meghosszabbítja. IX. Napirend tárgyalása: EGYÉB - Támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítása. Az előző testületi ülésen tárgyalta a testület a napirendet, de akkor kimaradt a támogatásmegelőlegező hitelből a tanyabusz. Korábban szó volt arról, hogy a busznak az önerő részét és az ÁFÁ- ját kifizetik, és üzemeltetésbe vennék a kisbuszt, hétvégeken pedig a kisbuszt az önkormányzat igénybe veheti. Ez a lehetőség a továbbiakban is fennáll, bármilyen esemény történik, hogy eladjuk a régi buszt, és lehetőség nyílik arra, hogy a buszt megvásároljuk, akkor meg legyen az a lehetőségünk, hogy ebből a támogatásmegelőlegező hitelből meg tudjuk vásárolni. A 0 millió forintot 3 hónapra meg kell előlegezni. Kérem a testületet, hogy ezt még rakjuk bele a támogatásmegelőlegező hitelbe. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A testület felé megtárgyalásra javasolja a Pénzügyi Bizottság. Aki elfogadja a támogatásmegelőlegező hitel felvételének módosítását kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen 4 nem tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

15 240/2009(0.08) határozata Támogatásmegelőlegező hitel módosítása A támogatásmegelőlegező hitel módosítását, a Tanyabusz vásárlásra elfogadta. -- Pályázati tájékoztató: A LEADER akciócsoportnál megjelent a pályázati rendelet, mely kiírja a pályázati lehetőséget. Ebben öt város szerepel (Baktalórántháza, Nyírmada, Kemecse, Nagyhalász, Demecser) A városoknak egyenként 30 millió forintot lehet felhasználni a sportlétesítmények felújítására. Ha az önkormányzat használja fel, akkor 75 % támogatást kap, de ha civilszervezet, egyesület adja be a pályázatot, akkor 00 %-os a támogatás. Ez utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy előre ki kell fizetni a számlákat. Ebbe a fejlesztésbe beleférne a lelátó fedet része, az öltöző rendbetétele, valamint egy futópálya kialakítása. Civilszervezeteknek rendezvény lebonyolítására, valamint eszközbeszerzésre lehet pályázni. Dr. Földi István képviselőtestületi tag. Szeretném megkérdezni a Pénzügyi bizottságtól, hogyha az önkormányzat pályázna, akkor a 7,5 millió forint ki gazdálkodható-e? Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Nem tudom. Szeretném elmondani, hogy az intézményeknél november végéig hosszabbították meg a pályázatot. Itt a sárga iskola akadálymentesítése kerülhet szóba./lift megépítése, aljzatbetonozás, világítás korszerűsítése, stb.) Sajnos az iskolánál a csapadékvíz elvezetését is meg kellett oldani, ami Ft-ba került, de ez az iskola költségvetéséből lett megoldva. A pályázat 30 millió forint, melyhez 0 % önerő szükséges, ami azt jelenti, hogy 3 millió forint önerő kell hozzá. Másik pályázat a Családsegítő és Gyermekjóléti tevékenységet végző önkormányzatok, illetve Kistérségi Társulások pályázhatnak, vagy funkciót vesztett épületek szociális céllal való feltöltésére, illetve felújítására. Szóba került a volt PIREHAB épületének felújítása, ahol a Családsegítő és a Gyámhivatal, valamint a Polgárőrség kapna itt helyett.

16 A következő testületi ülésre ezeknek az előkészítését be fogom hozni. Albók József képviselőtestületi tag: A sárga iskola körbe lett csapadékvíz elvezetővel építve? PVC csővel lett elvezetve a csapadékvíz az iskolánál. Albók József képviselőtestületi tag: Statikus megvizsgálta a tetőt, mielőtt rátették? Természetesen a statikus tervezte a tetőt. Statikai terv készült rá. A tető csapos szerkezettel van megoldva, amit a statikus hagyott jóvá. - Petőfi út tolólapozása: Kozma Jánosné képviselőtestületi tag: A Petőfi út nagyon rossz állapotban van. Jó lenne legalább tolólappal elegyengetni az utat. Tapasztaltam, hogy milyen rossz állapotban van az út. Jó lenne minél hamarabb a közbeszerzést kiírni, és ha az idő engedi, akkor el kellesz kezdeni az útalap elvégzését. Legrosszabb az út a híd környékén. A csapadékvíz elvezetése lenne nagyon fontos. - Buszöböl: Albók József képviselőtestületi tag: Én azt sérelmeztem most a buszöblökkel, az Állami Közútkezelő csinálja az utat, miért nem hozza összhangban az önkormányzati, illetve az ő pályázatukat. Nagyhalász külső részén a buszvárók kimaradtak. Több helyen a buszöblök is kimaradtak. Amikor ez a pályázat készült, akkor még nem volt szóba az út felújítás ezen része.

17 A közúttal le lett egyeztetve a pályázat. A közútnak is benne volt a temetőnél lévő buszöböl, amit kivettek a pályázatból, hogy ne szerepeljen mind a két helyen. Ezzel a nyílt testületi ülést bezárom. Kérem a meghívott vendégeket, hogy távozzanak, mert most következik a zárt ülés. Kme. Orosz Károly Polgármester Szoboszlainé Dr. Király Andrea Jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők. Bódvainé Dr. Pásztor Edit és Albók József Képviselőtestületi tagok

18 Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatala 4485 Nagyhalász, Arany János u. 50. Tel/fax: (42) ügyfélfogadási rend: hétfő: 7:30-6:00; kedd, csütörtök: 7:30-:45; szerda: 7:30-7:00; péntek: 7:30-2:30 Száma: 62- /2009. Tárgy: Testületi jegyzőkönyv megküldése Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Kirendeltsége N y í r e g y h á z a Hősök tere 5. Tisztelt Címzett! Mellékelten megküldöm Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 8- i testületi ülésének jegyzőkönyvét. Nagyhalász, október 5. Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 7- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 190. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: l.) Nagyhalász Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26-i rendkívüli üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat- Rendelet száma Lapszám Nagyhalász, intézmények energiaellátásának fejlesztése

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben