RÉPCELAK. Ipari park és kistérségi központ. Répcelak története. Miért érdemes itt befektetni? kereskedelmi melléklete ôsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK. Ipari park és kistérségi központ. Répcelak története. Miért érdemes itt befektetni? kereskedelmi melléklete. 2014. ôsz"

Átírás

1 2014. ôsz RÉPCELAK A kereskedelmi melléklete Répcelak története A szénsav hozta a pezsgést... Miért érdemes itt befektetni? Interjú Répcelak új polgármesterével Ipari park és kistérségi központ Szökôkút a Fôtéren Garas Kálmán

2 Garas Kálmán

3 A szénsav hozta ide a pezsgést a város története Nemcsak a Pest megyei agglomerációban találunk kistelepüléseket, amik fejlett iparukkal és kapitalista szemléletükkel néhány utcányi Nyugat-Európát csempésznek a magyar közegbe. De hogyan lett egy kisalföldi faluból a régió egyik legfejlettebb infrastruktúrájú kisvárosa? Kiállítás megnyitón Garas Kálmán Egészségház Garas Kálmán Répcelak területén már a bronzkorban is volt település. Még 1390-bôl származik a legelsô írásos emlék, amely Lak néven említi, de a környezô jobbágyfalvak közül az 1870-es években kezdett el kiemelkedni. Radó Kálmán volt ekkoriban a falu birtokosa, aki 1883-tól Vas vármegye fôispánja is volt. A település körjegyzôségi székhellyé vált, és posta, templom és távirda épült itt ben készült el a Szombathely- Csorna- Pozsony vasútvonal, 1898-ban pedig már a Celldömölk-Fertôszentmiklós vonal is érintette Répcelakot (az utóbbi mára megszûnt) ben jelent meg az ipar a faluban, amikor is Stauffer Vilmos családja létrehozta itt a sajtgyárat. Ez aztán még nagyobb lökést adott a falunak, egyaránt megnôtt a lakossága és az ismertsége ben szén-dioxid kutat fúrtak a település határában, amire építve létrehozták a Répcelaki Szénsavgyárat. Habár január 2-án robbanás történt a szénsavgyárban, a 70-es és 80- as években már ezernél is többen dolgoztak ott. A privatizáció sikeres volt, így a termelés tovább nôtt. A vállalat szakmai csa- patát a közelben létrehozott lakóházakban telepítették le. A település lendülete azóta se tört meg. A lakosságszám is folyamatosan emelkedett, a közintézmények és az infrastruktúra pedig ennek megfelelôen folyamatosan fejlôdik. Az evangélikus templom elôtt látható Veres Gábor szobrászmûvész Luther Márton mellszobra. Egyaránt jelentôs az evangélikus és a katolikus egyházi élet. A Répce Galériában több mint 100 mûvésznek volt már kiállítása. A város három díszpolgára Engels József ötvösmûvész, Szarka Zoltán labdarúgó és Garas Kálmán fotómûvész, aki a Nyitott Tér Kulturális Egyesület és az Ümmögô Néptáncegyüttes vezetôje. Répcelak 1971-ban lett nagyközség, 2001-tôl pedig immáron város, bár továbbra is alig 2600 fô lakik itt. Napjainkban rendszeresen megrendezésre kerül a három napos Répcelak Fesztivál és az Expo is. A testvérvárosi kapcsolat a szlovákiai, nagyrészt magyarok lakta Léggel eredetileg az öregfiúk focimeccsein kialakult jó viszonyon alapszik. Impresszum Ügyvezetô igazgató: Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós Online Divízió vezetô: Eperjessy Péter Szerkesztô: Boda Attila Hirdetésfelvétel: Tördelôszerkesztô: Szabó Zoltán Nyomás: Extra Média Nyomda Kft. Ügyvezetô: Szabó Dániel Megjelenik a Pannon Lapok Online kereskedelmi mellékleteként. A céges írásokat a cégek szponzorálják. Kiadja a Pannon Lapok Kiadói Kft.. A lap bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a kiadó írásos hozzájárulása nélkül. RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 3

4 köszöntô Répcelak: biztos alapról további építkezés Elsô ciklusát kezdi Szabó József, Répcelak új városvezetôje. A polgármester arról faggattuk, milyen tervekkel, elképzelésekkel vág neki az öt évnek. Induljunk el a kályhától: hol tart most a város, illetve milyen lehetséges fejlôdési irányokat lát Répcelak számára? Répcelak neve egybeforrt a város három nagy meghatározó cégével. A Pannontej Zrt. három magyarországi gyáregysége között a répcelaki a legnagyobb, itt készítik a legtöbb ömlesztett sajtot az országban többek között a Medve és Pannónia sajtot. A Liss Kft. 98 százalékos tisztaságú szén-dioxidot nyer ki a földbôl (ez a legtisztább szén-dioxid lelôhely egész Európában), a Linde Gáz Magyarország Zrt. pedig nemesgázokat állít elô és forgalmaz. Most kezdem elsô polgármesteri ciklusomat. Egy jól mûködô jelentôs tartalékokkal rendelkezô város vezetését vettem át elôdömtôl. Elsôdleges célom a gazdasági stabilitás megôrzése, de természetesen a képviselô-testülettel együtt keressük a lehetôségeket további fejlôdésre is. Répcelak város jövôje már akkor is biztosítva van, ha a jelenlegi gazdasági helyzetünk stabilan, hosszútávon fenntartható lesz..az önkormányzat információi szerint a Répce Expo Garas Kálmán települést gazdaságilag meghatározó cégeknél további fejlesztések várhatók. Örömömre, ezek között lesznek olyan fejlesztések is, amelyek újabb munkahelyeket teremtenek. Terveink között szerepel a város rehabilitáció folytatása, új ipari és kereskedelmi övezet kialakítása, illetve keressük a lehetôséget turizmussal kapcsolatos fejlesztésekre is. Répcelak hosszabb ideje várja az új polgárokat. Mivel segíti az önkormányzat a letelepedésüket a városban? Nem kevesebb, mint 1,35 millió forintos, rekordösszegû támogatással várja a letelepedôket, építkezôket. (Ennek a fele vissza nem térítendô, másik fele kamatmentes hitel.) Emellett teljes infrastruktúrát is adunk majd a telkekhez. A jövôben tervezünk egy új utcát is kialakítani. Sportbarát és családbarát kisváros vagyunk, fejlett bölcsôdével, óvodával, jól felszerelt általános és mûvészeti iskolával, kulturális, sport és szabadidôs szolgáltatásokkal szeretnénk idevonzani a letelepedni vágyókat. Répcelak a családsegítô- és a gyermekjóléti szolgálat révén mindenkinek biztosítani tudja az alapvetô szociális ellátást. Szinte minden megvan itt kicsiben, ami egy nagyobb városban is megtalálható. Rendelkezünk például okmányirodával, kormányablakkal és fejlett egészségügyi szolgáltatásokkal (egészségház). Élénk az egyesületi élet, a kultúra, a sport és a civil élet számos területén. Több funkciót ellátó Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, Répcelaki Fesztivál, Répce Galéria, mûvészeti csoportok, a Répcelaki SE keretében mûködô labdarúgó, kézilabda és tekeszakosztály, valamint a több, mint félszáz taggal büszkélkedô karate egyesület biztosítják, hogy a város kistérségi kulturális és sport központi szerepet is betöltsön. Milyen további fejlesztések várhatóak Répcelakon? A város három legjelentôsebb gazdasági szereplôje jelentôs iparûzési adót fizet, ezért igyekszünk a legminimálisabb helyi adókat kivetni. Az önkormányzat az elkövetkezendô években szeretné tovább növelni a településen mûködô gazdasági társaságok számát. E cél megvalósításában segítségünkre van az a tény, hogy a telekárak olcsónak mondhatók: 1000 négyzetméteres közmûvesített telket 1,4 1,5 millió Ft-ért lehet venni. Az önkormányzat környezettudatos fejlesztésbe fogott: konkrét terv és beadott pályázat van az összes önkormányzati közintézmény- bölcsôde, óvoda, mûvelôdési ház és sportintézmény- napkollektorral való ellátására. Az infrastruktúrán is javítanánk: elôször egy belvízrendezési tervet készítünk, annak alapján tovább korszerûsítjük a felszíni vizek elvezetését. Ahol tudjuk, a légvezetékeket a föld alá visszük a városban, ezzel is szeretnénk tovább javítani az arculaton. A további tervek között szerepel, hogy szeretnénk fellendíteni a vallási turizmust is a Szent Márton-út révén, ami a város környéki régészeti leletekre épül majd. Jelenleg egy szlovákiai településsel, Léggel van testvérvárosi kapcsolatunk, de tervezünk egy nyugat-európai kisvárossal is létesíteni, hogy kapcsolatokat építsünk, és ötleteket meríthessünk a települést érintô gazdasági és jóléti fejlesztésekhez. 4 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

5 Hosszabb távon az önkormányzat szeretné megvásárolni az Ajkai kastélyt, és az evangélikus egyházzal közösen egy bentlakásos idôsotthont kialakítani. Elôreláthatólag 2016 végén megindul a forgalom a várost elkerülô négysávos autóúton. A 86-os fôút jelenlegi, Répcelakot átszelô szakasza teljes rehabilitációra kerül a jövôben, amire már kidolgozott tervvel rendelkezünk. A terv leglátványosabb része lesz a butiksor elôtti tér átépítése, itt nagyobb teret kap majd a gyalogosforgalom. Többek között fedett standokkal rendelkezô termelôi piacot is szeretnénk majd kialakítani és kerékpárút is épül a közeljövôben. Milyen lehetôségekkel igyekeznek befektetôket vonzani Répcelakra? Milyen konkrét elônyöket tud az önkormányzat az ide települô cégeknek biztosítani? 2013-ban megkaptuk a vállalkozóbarát településeknek járó oklevelet. A város földrajzi lehetôségei kiválóak: Répcelak közlekedési szempontból szerencsés helyen fekszik, Gyôr és Szombathely között található félúton. A 86-os elkerülô út az országúti közlekedésben, a vasút villamosítása pedig a kötöttpályás közlekedésben minôségi ugrást jelent majd a közeljövôben. Városháza Garas Kálmán A négysávos út mellett épül egy helyi lehajtó, itt alakítunk ki új ipari-kereskedelmi területet. Azért is várjuk ide a befektetôket, mert jó lehetôség akár ipari, kereskedelmi -, vendéglátóipari egység vagy kamionterminál létrehozására, hiszen logisztikailag szerencsés helyen van. Egyaránt közel a vasút és a 86-os út is. Büszkék lehetünk a képzett humán erôforrásunkra: az átlagot jóval meghaladja nálunk a mûszaki értelmiség száma. A Répcelakot is érintô Európai Uniós pénzforrások 60 százaléka gazdaságfejlesztésre fognak érkezni a jövôben, és sok támogatás az önkormányzat segítségével jut el a pályázó cégekhez. Az önkormányzat határozott célja minden lehetô segítséget megadni nemcsak a már meglevô vállalkozásoknak, hanem az újonnan betelepülôknek is. Az idetelepülô vállalkozásoknak egyszeri alkalommal forint támogatást adunk minden létrehozott és három évig fenntartott új munkahely után. A már meglévô ipari parkban teljes infrastruktúra várja a cégeket: villany, gáz, víz, aszfaltozott út, szennyvíz és tûzivíz. Ezeket a szolgáltatásokat olcsóbban megkapják itt, mint más térségbeli parkban, és, ahogy korábban már említettem: Répcelakon még a telek is olcsóbb. köszöntô Friss hírek és hirdetések a városnak A Répce TV-t Répcelak Város Önkormányzata alapította 1997-ben, és utóbbi csaknem két évtizedben a település meghatározó hírközlô és véleményformáló fórumává vált. A Répce TV stábja ötfôs, egy hosszú évek óta együtt dolgozó, családias közösség. A kis médiahajót Enginé Kozonits Mária Gyöngyi ügyvezetô asszony vezeti biztos kezû kormányosként. A szakmai munkát fôszerkesztôként Winkler Krisztina irányítja, akit nemrégiben Radó Kálmán Kistérségi Közéleti Díjban részesített a kistérség vezetése munkájáért. A sportszerkesztô Bognár Tamás, avatott ismerôje a helyi és megyei sportéletnek, az operatôr Ôri Csaba, kiváló felvételei híven adják vissza az események hangulatát. Aki pedig mindezt szerves egésszé gyúrja, vagyis vágja: Mészáros Szabolcs. A szerkesztôség több funkciót is betölt. Fô feladata a város híradójának elkészítése, melyben helyet kap minden helyi esemény, történés. Új mûsorral kéthetente jelentkezik a stáb, az egyes anyagok pedig a TV közösségi oldalára is felkerülnek, hogy a térség lakói és az elszármazottak is figyelemmel követhessék a répcelaki életet. A másik fontos tevékenység az éjjel-nappal futó képújság és teletext rendszer üzemeltetése. Ebben az állandó oldalakon fontos, közérdekû információk futnak, jelesül az egészségügy eseményei, az önkormányzat, és annak intézményeinek hírei, a családgondozó, a falugazdász, a városban mûködô civil szervezetek, egyesületek hírei, valamint programajánló rovat. A képújságban térítés ellenében hirdethetnek magánszemélyek és vállalkozások is. RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 5

6 útépítés 6 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

7 Sensei Dr. Bogdán Olivér - 4. Dan Répcelaki Rakurai Karate Egyesület Már a 80-as években is oktattak a városban karatét; Baranyai Krisztián is itt ismerkedett meg a Shotokan irányzattal ben vette át a sárvári egyesület részeként mûködô csoportot, majd 2002-ben hivatalosan is bejegyzésre került a Répcelaki Shotokan Karate Egyesület ôszén Dr. Bogdán Olivér vágott bele az idôközben szüneteltetett Egyesület felélesztésébe a 4 danos mester Kyokushin karate oktatását kezdte meg. Az klub sok segítséget kap a Várostól: az Iskola biztosítja a termet, hogy a gyerekek díjmentesen látogathassák az edzéseket; az Önkormányzat és több cég is ad támogatást, amely lehetôvé teszi felszerelések vásárlását, versenyeken való indulást és a tehetséges gyerekek edzôtáborokban való továbbképzésének megkönnyítését. Felismerve a helyi óvodások sportolási lehetôségeinek hiányát, 2012 ôszén kölyök-karate edzések indultak a legkisebbeknek, ahol játékos formában ismerkedhetnek az alapokkal, a mozgás örömével. A klub emellett minden évben tart önvédelemi, esés-technikai órát a helyi általános iskolában. A ma kb. 50 fôt számláló Egyesület tagjait a közös edzésmunka, a versenyélmények, a közös szabadidôs programok (mint kerékpározás, korcsolyázás, szalonnasütés), a hétvégi és nyári edzôtáborok igazi csapattá kovácsolták; az övvizsgák után az övek is sorra színesednek októbere óta évente megrendezésre kerül a Rakurai Kupa, melyen általában több mint 200 induló vesz részt ôszétôl bevezetésre került a kettlebell, ahol már több külsôs is rendszeresen edz. A karatékák számos területi, országos, nemzetközi versenyen és diákolimpián érnek el jelentôs sikereket. Kiemelkedô versenyeredmények: Európa Bajnokság: - Seregély Gyöngyi...III. hely - Németh Gergô...VI. hely Nemzetközi verseny: - Németh Gergô...I. hely - Bernáth Evelin...I. hely - Seregély Gyöngyi...I. hely - Gáspár Martin...II. hely - Keszei Mihály...III. hely Magyar Bajnokság: - Seregély Gyöngyi...I. hely - Gáspár Martin...I. hely - Horváth Dániel...II. hely - Kovács Gergô...II. hely - Keszei Mihály...III. hely - Bernáth Evelin...III. hely Diákolimpia: - Seregély Gyöngyi...II.hely - Németh Gergô...III. hely - Bernáth Evelin...III.hely sport Sportsikerek tekében és fociban A mai sportegyesület elôdje ban alakult Kinizsi néven, amely labdarúgó csapatot mûködtetett. Fô támogatója a Sajtgyár volt. Az idô haladtával nehézségek támadtak a mûködtetés körül, ezért 1965-ben a Kinizsi megszûnt, jogutódja az akkori Szénsavtermelô Vállalat támogatásával megalakított Répcelaki Bányász SK. A labdarúgáson kívül csakhamar új szakosztályok jöttek létre, röplabda, teke, kézilabda, futóiskola, asztalitenisz. Ebben az idôszakban nagy fejlôdésnek indult Répcelak sportja. A labdarúgó csapat NB II-be jutott. Magyar Népköztársaság kupában a legjobb nyolc csapat közé kerültünk. A négy közé kerülésért oda-vissza a Ferencvárossal kellett megküzdenünk április 19-én a Répcelakon megrendezett mérkôzésen nézô elôtt 3:0 arányú vereséget szenvedtük, a visszavágón Budapesten 4:1 arányú Fradi gyôzelem született. Teke csapatunk kiharcolta az NB III-ba kerülést. Nôi és férfi kézilabda csapatunk a megyei I. osztály meghatározó csapatai voltak. Ugyanez vonatkozik a röplabda csapatra is. A futóiskola országos hírûvé vált. A rendszerváltást követôen strukturájában megváltozott Répcelak sportja ben megszûnt a Bányász SK, továbbiakban Linde SE néven mûködött az egyesület. Több szakosztály is megszûnt, végül maradt a labdarúgás, teke és a kézilabda es év újabb mérföldkô az egyesület életében. A Linde SE megszûnt, jogutódja a Répcelaki SE lett. Fô szponzor az akkori nagyközségi, 2001-tôl Répcelak Város Önkormányzata. A város a késôbbiek folyamán megvásárolta a sporttelepet, ezzel biztosítottá vált Répcelak sportéletének további megmaradása. Labdarúgó csapatunk 28 éves NB-s ( NB III. - NBII.) szereplés után, átszervezés miatt a megyei I osztályba került. Jelenleg a tabella élén áll. Utánpótlás csapataink versenyszerûen mûködnek. Idôközben tekéseink felkerültek a legmagasabb osztályba a SZUPER- LIGÁBA, ahol két alkalommal is bronzérmesek lettek. Közelmúltban Öhringenben egy nemzetközi megmérettetésen óriási sikert értek el, BRONZÉRMET szereztek. Nôi kézilabda csapatunk a Gyôr-Moson- Sopron megyei II. osztályban szerepel. Az egyesületnek jelenleg 152 igazolt játékosa van. Bízunk abban, hogy ezt a színvonalat sokáig tudjuk tartani, csapataink jó szereplése örömet szerez szurkolóinknak. Haraszthy István Ügyvezetô elnök RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 7

8 pénzügy Takarékszövetkezetünkrôl A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet a több mint 8,3 Mrd Ft-os mérlegfõösszegével, 7,5 Mrd Ft-os betét- és 2,3 Mrd Ft-os hitelállományával (2013. december 31-i adatok) Vas megye észak-keleti térségének egyik meghatározó pénzintézete. A 2013-ban 55 éves szövetkezeti hitelintézet megalakulása óta részben egyesüléssel (1978-ban beolvadt az Ostffyasszonyfai és a Hegyfalui Takarékszövetkezet), részben kirendeltségnyitásokkal bôvítette mûködési területét. A központtal együtt jelenleg 11 egységben (Répcelak, Bô, Celldömölk I., Celldömölk II., Hegyfalu, Ostffyasszonyfa, Rábapaty, Simaság, Sopron, Uraiújfalu, Vönöck) szolgálja ki az ügyfeleket, a hagyományos vonzáskörzetébe mintegy 40 település - ezen belül 3 város - tartozik. Kisugárzása viszont ennél erôteljesebb, szolgáltatásainak igénybevételét (fôleg a hitelezés terén) a földrajzi meghatározottság kevésbé korlátozza. A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet szövetkezeti formában mûködô hitelintézet, amelynek december 31-én 228 magánszemély alkotta a tagságát, s a többi takarékszövetkezethez hasonlóan 100 %-ban magyar tulajdonban van. A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet is tagja az un. Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációnak, amelynek keretében mintegy 120 szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank Zrt. mûködik együtt a minél nagyobb piaci részesedés elérése és a biztonságos mûködés érdekében. Az elôdök nyomdokain haladva igyekszünk megô- rizni mindazokat az értékeket (közvetlenség, helyi, gyors döntések, bizalmi kapcsolat, családias légkör stb.), amelyek egy szövetkezeti hitelintézet alapfilozófiájából erednek. Ugyanakkor mindezekre a hagyományos értékekre alapozzuk és folyamatosan építjük a korszerû banki szolgáltatásokat (speciális megtakarításiés hitellehetôségek, befektetések, bankkártya, Internetbank stb.), illetve azok technikai, informatikai hátterét. Megtakarítási lehetôségeink sokrétûek, a hagyományos formák (könyves betét, takarékszelvény, takaréklevél stb.) mellett megtalálhatók a befektetési jegyek, a kötvények, a nyugdíj-elôtakarékossági számlák, a tartós befektetési számlák, a Start-számlák, a Csemete Számlák is. Számlavezetési tapasztalataink több évtizedes múltra tekintenek vissza, jelenleg közel számlát kezelünk. A lakossági számlás" ügyfeleink száma fô, 60 %-a bankkártyával is rendelkezik. Ezen túl mintegy 550 vállalkozás, 170 civil szervezet, 14 önkormányzat és intézményei számláját vezetjük (2013. december 31-i adatok). Aktív üzletágunkat ugyancsak a hagyomány és az újszerûség rugalmas együttélése" viszi elôre. A klasszikus" személyi kölcsönöktôl a zálogfiókok finanszírozásáig széles a választék. Nálunk megoldást találhat az otthonteremtô család, a kiegyensúlyozott pénzgazdálkodást és fejlôdést elôtérbe helyezô vállalkozás (Széchenyi-kártya, Agrár Széchenyi-kártya, Növekedési Hitelprogram, földalapú és egyéb támogatások megelôlegezése stb.), a családi vagy egyéni beruházást tervezôk (személyi kölcsön, lakossági energiatakarékossági hitel, életbiztosítás fedezetû személyi hitel stb.), de a LEADER programban résztvevôknek is tudunk ajánlani forrásmegelôlegezô hitelt. Helyi kötôdésünk és beágyazódottságunk erôs, kirendeltségeink településeinek többségén a családok közel felével van kapcsolatunk, s a helyi kis- és középvállalkozások %-a ránk bízta pénzügyei intézését. A civil szervezetekkel kialakított viszonyunk, a közösségi életben vállalt szerepünk is erôsítik ismertségünket és elfogadottságunkat, s visszahatnak a banki szolgáltatások igénybevételére is. A kölcsönös elônyök kihasználásán nyugvó szorosabb vagy lazább önkormányzati kapcsolatok is a helyi erôk összefogásának szükségességét és értelmét támasztják alá, mert: Nálunk Ön otthon van! 8 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

9 Immár négy éve Répcelak és környéke szolgálatában pénzügy A 2014-es év utolsó harmadára ügyfeleink ránk bízott szerzôdéseinek száma a répcelaki térségben elérte az 1200 darabot. Éles Margit a cég Régióvezetôje a kezdetekrôl és a jövôbeli terveirôl. Ügyfeleink megbízása alapján meglévô biztosítási szerzôdéseket elemezünk, véleményezünk, alternatív megoldásokat javaslunk és megkeressük ügyfeleink számára a legkedvezôbb biztosítási konstrukciót. Egyszerûen kifejezve: minden biztosítással kapcsolatos kérdéssel bátran fordulhatnak hozzánk. Munkánk során nagyon fontos a személyes kapcsolat és kommunikáció. Munkánkkal szeretnénk a jövôben is a környéken élô emberek biztosítói ügyintézésében segíteni. Répcelaki Irodánk elérhetôsége: 9653 Répcelak, Petôfi Sándor u. 46. (ÁFÉSZ irodaház) Telefon: 30/ Minden ami biztosítás Több mint biztosítás RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 9

10 kereskedelem A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2007 június 30-án alakult teljes jogutódlással a Répcelak és Vidéke Áfész-bôl. A Kft elsôsorban kereskedelmi tevékenységet folytat, 21 településen 23 élelmiszer-vegyiáru boltot, Répcelakon gazdaboltot mûködtet. Folyamatos fejlesztések a Répcelaki Coopnál Az Áfész elôdjét, a Földmûves Szövetkezetet 1947-ben alapította tucatnyi,- földhöz jutott volt cseléd, tehát 67 éve mûködünk. A Kft kereskedelmi tevékenységét az országos Coop lánc tagjaként végzi, a hálózathoz a Hétforrás Zrt-én/régi nevén Füszérten/ keresztül csatlakozik. Tôle vesszük a polcokon megjelenô termékek nagy részét, rajta keresztül kapjuk a régiós és országos akciós termékeket, amikrôl a vevô az akciós szórólapokon keresztül tájékoztatást kap. Boltjainkban sok terméket tartósan alacsony árkategóriában tartunk, és több mint 300 márkatermék található jó áron boltjainkban. A vevôk rendszeresen szórólappal a kezükben keresik akciós termékeinket. Boltjaink nagyság és választékbôség alapján négy kategóriába lettek besorolva. A Répce Áruház élelmiszer osztálya a Coop szuper, Uraiujfalu, Hegyfalu, Simaság településen mûködô egységeink Coop ABC kategóriába, 13 üzletünk Coop Mini kategóriába került besorolásra, 6 boltunk kisbolt kategóriában mûködik azonos eladási árakkal, mint a nagyboltjaink. A Kft éves árbevétele közel 1 milliárd forint. Ennek közel a negyedét a Répcelak központjában 1979 óta álló, közismerten Lila áruház, szupermarket kategóriájú Coop adja, ahol a helyieken kívül az átutazók is nagy számban vásárolnak. A hagyományos árucikkek mellett van friss zöldség-gyümölcs, tôkehús, csirkerészleg és van itt még könyvés újság. Valamint márciustól a normál pékárun kívül Fornetti pékáru/ a legtöbb nagy boltunkhoz hasonlóan/ is csalogatja a vásárlókat. Az értékesítés mellett tanulóképzés is zajlik itt: szakközépiskolákból, szakmunkásképzôbôl jönnek tanulók gyakorlati oktatásra, akik közül néhányat késôbb alkalmazunk is. A vevôk szeretik, és külön törzsvásárló köre van a sajtgyári 22-es Coop mini boltunknak, és a hozzá közel lévô Gazdaboltunknak. Gazdaboltunk 20 éve nyitott, egy régi iparcikkbolt felújítása után került erre a helyre. Árukészlete az évek során a vevôk ízléséhez alakult, nálunk még lehet kapni az állattartáshoz szükséges tápokat, tavasszal naposcsirkét, vetni való burgonyát. Vásárolunk dióbelet, és a nagyobb értékû gépek vásárlása esetén a helybe szállítás mellett részletfizetési lehetôséget is biztosítunk. Jelenleg 71 fô dolgozója van a Kft-nek, ebbôl 32-en Répcelakon dolgoznak. Boltjaink figyelemfelkeltô országosan egységes új külsô dekorációt kaptak 2012-ben,négy Coop ABC kategóriájú boltunk vonalkódos pénztárgépekkel boltirányítási rendszerben mûködik. Miért érdemes a mi boltjainkban vásárolni? Mi egy országos lánc /Coop/ helyi tagjai vagyunk,és a helyben történô vásárlás mellett a személyes jó vevô-eladó kapcsolatra építünk. Márkatermékeink, folyamatos akcióink mellett tagjainknak, törzsvásárlóinknak vásárlásaik után kedvezményt adunk. Az országos Coop törzsvásárlói kártyarendszer tagjai lettünk és 2014 nov. hónapban vevôinket kártyával látjuk el, amivel vásárlásaik során a vonalkódos pénztárgéppel ellátott üzletekben a szórólapokon meghirdetett visszatérítésekben részesülnek és dolgozunk azon, hogy 2015-ben minden üzletünkben ez lehetôség legyen. 10 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

11 Személyre szabott variációk pizzára vendéglátás Bemutatjuk olvasóinknak Papp Katalint és Galambos Ildikót. Mindketten évek óta a vendéglátással foglalkoznak, és nagyon szeretik is ezt a szakmát. Korábban is ugyanazon a helyen dolgoztak, és ott barátkoztak össze, és így jött a répcelaki pizzériájuk ötlete. - Milyen volt Répcelakon a fogadtatása a Gondola Pizzériának? - Mikor hallottuk, hogy a pizzéria kiadó lesz, úgy gondoltuk, mi merünk nagyot álmodni, és belevágunk: lesz, ami lesz! Ennek most már több mint egy éve, és úgy gondoljuk- legalábbis egyelôre - hogy jól döntöttünk! Egy évvel ezelôtt egy már évek óta jól mûködô pizzériát vettünk át, így nekünk nehezebb dolgunk volt. Bizonyítanunk kellett, hogy megálljuk a helyünket és kisebb döccenôkkel, de úgy gondolom egész jól haladunk. A pizza mindig is népszerû volt a fiatalok körében. - Mitôl olyan jó itt a hangulat hétvégenként? Fiatalos hely ez fiatalokkal, vidámsággal. Mi még tudunk nevetni azon is, ha az élet nem is olyan egyszerû, vagy a világ nem olyan kerek. - Van házi specialitása a Gondolának? Természetesen a pizza az örök és állandó, de folyamatosan változik, bôvül az étlapunk. Ezért érdemes figyelni a változásokat. És mitôl ilyen finom itt minden? Miért érdemes megvárni, amíg elkészül egy jó pizza? Helyben készítjük a pizzatésztát minden reggel, és friss alapanyagokkal dolgozunk. Hogy mitôl a legfinomabb? Attól, hogy szeretjük, amit csinálunk! Szívbôl sütünk meg minden pizzát talán a szívünket is belesütjük (nevetés). Szoktak lenni rendezvények, különleges alkalmak nálatok? Szülinapi partik, kisebb céges rendezvények az emeletünkön szoktak lenni. Ezekre az étlapunkon is szereplô 10%- os kedvezményt tudjuk felajánlani. Valamint minden hónap utolsó csütörtökén kettôt fizet, hármat vihet pizza akciónk van. Mik a legkülönlegesebb ételek, amiket megrendeltek nálatok? Hú, nem is tudnék konkrét példát mondani. Az emberek képzelete határtalan! Az adott alapanyagokból meglepô és érdekes pizzákat tudnak kitalálni, de ez az ô kívánságuk és döntésük. Nekünk meg az a feladatunk hogy megcsináljuk! RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 11

12 ipari park Fô tevékenységi területeink: Takarítás, tisztítás, zöldterület karbantartás: Speciális gépparkkal rendelkezô cégünk vállalja, üzemek, irodák, ipari létesítmények, közterületek takarítását, zöldterület karbantartását. Belföldi és nemzetközi közúti áruszállítás: 1,5 tonnás tehergépjármûveinkkel vállalunk áruszállítást, anyagbeszerzést a hét bármely napján, korlátozás nélkül. Személyszállítás: Bel-és külföldi kirándulás, városnézés Rendezvény, esküvô, koncert, színház Reptéri-, vasúti transzferek Regionális körzetben lévô cégek dolgozóinak napi szállítása 9653 Répcelak, Ipari Park 947/6 hrsz. Tel/fax.: Bartók Elektro A Bartók Elektro Bt. családi vállalkozásként jött létre 2003-ban és több mint 10 éve megbízható partner kapcsolószekrények gyártásában. A munkafolyamat és raktározás 700 m²-es csarnokban történik, Répcelakon az ipari parkban. A kapcsolószekrényeket épületgépészet, ipari gépgyártás, jármûipar és erômûvek részére készítjük. Ezenkívül kábelkötegeléssel és különbözô egészségügyi készülékek csomagolásával is foglalkozunk. A velünk való együttmûködés elônyei: Tapasztalt szakemberek által végzett szerelés, huzalozás, kötegelés és ellenôrzés Rugalmas munkabeosztás Gyors átállás különbözô munkafolyamatokra Telefonszám: RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

13 Családias vendéglátás a Mûhely Étteremben Fôleg a városban és a környéken élôk kedvelik a répcelaki Mûhely Étterem és Klubbot. Az étterem 2007 óta mûködik, mi a fiammal 2014 május közepétôl családi vállalkozásként üzemeltetjük. Étlapunkat igyekeztünk kreatívan, eredeti ötletekkel összeállítani, hogy a hús kedvelôk és a vegetáriánusok is egyaránt megtalálják az ízlésüknek megfelelôt. Vendégeink a hét minden napján három fajta menübôl választhatnak kedvezô áron. Ételeinket helyben fogyaszthatják vagy kérhetik elvitelre. Az étterem rendezvények, búcsúztatok, születésnapok egyéb összejövetelek lebonyolítására is alkalmas. Sok szeretettel várjuk minden kedves vendégünket egy olyan helyen ahol fiatalok, idôsek egyaránt jól érezhetik magukat. gasztronómia, virágüzlet Telefon: Memoár Virág-Ajándék: Virágoskert Répcelak szívében Immáron húsz éve azon dolgozunk, hogy virágainkkal szebbé varázsoljunk minden jeles alkalmat vásárlóink életében. Virágainkkal végigkísérjük az emberek életében történô jelentôs eseményeket, legyen az egy elsô randevú; esküvô; gyermek születése, ballagása; születésnap; évforduló, vagy a végsô búcsú pillanata. A legkiválóbb minôségû hazai és import alapanyagok felhasználásával és vevôink igényeinek szem elôtt tartásával készülnek egyedi kompozícióink, melyek kiszállítását is vállaljuk. Kínálatunkban megtalálhatók még szezonális dekorációk és ajándéktárgyak, cserepes kültéri és szobanövények Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Répcelak, Petôfi utca 69. Telefon: (95) / Elérhetôek vagyunk a facebookon: facebook.com/memoarflowers Nyitva tartás hétfô - péntek: 8:00-17:00 szombat: 8:00-13:00 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 13

14 tûzoltóság Mentenek, ha baj van Talán sokan tudják már, hogy napjainkban Répcelakon két tûzoltó szervezet mûködik. Az egyik, az 1882-ben alapított Répcelak Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete, a másik pedig a Répcelaki Önkormányzati Tûzoltóság. A két testület munkáját szorosan együttmûködve végzi, hiszen mindkét szervezetet ugyanazok a tagok alkotják. Ez a terület, öt Vas megyei valamint négy Gyôr-Moson-Sopron megyei település közigazgatási határaira terjed ki. Ezen felül további 11 településre riaszthatók a répcelaki tûzoltók. Évente vonulást hajtunk végre. A tûzeseteink nagy része aljnövényzet, bála, tarló illetve lakástûz. A közúti balesetek döntô hányada a nagy forgalmú 86-os számú fôútra korlátozódik. Az elmúlt években több sikeres pályázatunknak köszönhetôen technikai eszközeink megújulhattak (pl. légzôkészülékek, hidraulikus feszítô-vágó, stb). A tavalyi és az idei évben pedig sikerült a régi IFA típusú tûzoltóautóinkat sikerült lecserélni sokkal modernebbekre ban önkormányzati támogatással vettünk egy Scania TLFA-4000-es gépjármûfecskendôt, idén pedig saját erôbôl egy Steyr TLFA-2000-es tûzoltóautót. Ezeken felül a tûzoltó egyesület egy Ford Ranger vegyes használatú kisteherautót is be tudott szerezni. Az egyesület feladatai közé tarozik ápolni és ébren tartani az egyre feledésbe merülô tûzoltó hagyományokat. Ezért több bemutatót tartottunk különbözô falunapokon, az óvodásoknak, iskolásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy már fiatal korukban megismerkedjenek a tûzoltók munkájával. Ezeken a rendezvényeken felhívhatjuk a figyelmüket a különbözô tûzveszélyes tevékenységek veszélyeire is augusztusában hagyományteremtô szándékkal útjára indítottuk a Répcementi Tûzoltó Kupát, aminek 2014-ben is Répcelak város volt a házigazdája. A verseny befejezése után történt meg a Steyr és Ford típusú tûzoltóautók ünnepélyes felavatása és felszentelése, amit egy tûzoltási és mûszaki mentési bemutató követett. A napot pedig zenei fellépôk zárták. Nagy örömünkre az idei évben ismét 12 csapat 130 versenyzôje vett részt a tûzoltó viadalon december 1-tôl megkezdte az önálló mûködését a Répcelaki Önkormányzati Tûzoltóság. Fô feladata, hogy elsôdleges mûködési körzetében elsô beavatkozóként ellássa a tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat. 14 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

15 Virágok és ajándékok minden alkalomra ajándék Szabadidônkben szívesen pihenünk meg kertünkben egy nagyobb méretû, árnyékot adó fa alatt és gyönyörködünk a körülöttünk pompázó virágos növényekben, cserjékben vagy örökzöldekben. Ehhez kívánunk mi segítséget nyújtani. Cégünk 2006-ban alakult Répcelakon. A virágáruda udvarán álló épület hozta a virágüzlet gondolatát. Tevékenységünk kezdetekben parkfenntartásra korlátozódott, majd a növekvô igények miatt a késôbbiekben hozzájött a parképítés is. Késôbb megnyitottuk a dísznövényárudát, hogy a saját növényeinket ültethessük, így a megrendelôk akár válogathatják is, hogy milyen növényeket szeretnének a kertjükben látni. A szép kert, a színes virágok vagy éppen az örökzöldek látványa pihentetôen hat ránk a rohanó világban, ezért egyre nagyobb gondot fordítunk környezetünk szebbé tételére. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a dísznövény árudánkban kapható növényekkel, szaktanácsadással, hisz választásukat befolyásolhatja a növény mérete, virágzásának ideje, habitusa, a fák és cserjék lomb és kéreg színe, viráguk vagy termésdíszük. Kaphatók nálunk ajándékok is, és minden, ami az éppen aktuális ünnepekkel, alkalmakkal kapcsolatos. Hárman dolgozunk a boltban. Ízlésünkkel és szaktudásunkkal szívesen segítjük vásárlóinkat a válogatásban, de a határozott vásárlók kedvét sem vesszük el a különleges igényeiktôl. Célunk, hogy az Önök igényeinek megfelelô szolgáltatással hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél több örömöt találjanak környezetükben. Egyre több embernek tudunk örömet szerezni, hisz ebben a rohanó világban jó dolog megpihenni a zöld növények, a pompázó virágok között, mosolyt csalni szeretteink arcára egy-egy szál virággal. Legfôbb célunk, hogy az általunk tervezett, gondozott parkokkal kellemes, szép környezetet teremtsünk az embereknek, akik megpihenhetnek a fák árnyékában, gyönyörködhetnek a nyíló virágokban. Napjainkban az országot járva örömmel tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a városokban, hanem a falvakban is egyre nagyobb gondot fordítanak a parkosításra. Dolgozunk önkormányzatoknak, magánszemélyeknek és cégeknek is. Ôsszel avargyûjtéssel, télen hóeltakarítással foglalkozunk, illetve minden egyébbel is, ami zöldterülettel és virágokkal kapcsolatos. Üzletünk Répcelakon a 86-os fôút mentén folyamatosan bôvülô kínálattal, kedvezô árakkal, udvarias kiszolgálással várja meglévô és új vásárlóit. Répcelak, Petôfi Sándor utca 75. Nyitvatartás: Hétfô-Péntek:8-17 Szombat: 8-12 Telefon: Virágbolt és dísznövény áruda: 06-70/ RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

16 Virágdíszben a Fôtér Garas Kálmán

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1492/2007. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A LESKO 777 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2002. április 2-án alakult iváncsai székhelyű vállalkozás. A foglalkoztatotti létszám: 18 fő.

A LESKO 777 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2002. április 2-án alakult iváncsai székhelyű vállalkozás. A foglalkoztatotti létszám: 18 fő. Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország legnépesebb autósportja, a

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató Balogh József vezető-edző Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály Sorszám: 3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 2016. 07.05. Szombathely Michl József Polgármester Tata TATA Hagyomány és fejlődés Hol vagyunk? - Összes természetes vagy természetközeli vízfelület:

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből.

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. 2009. január 17-ént Szolnokon rendezte meg a Magyar Kyokushin Karate Szervezet az éves közgyűlését.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány Nagykálló Város Önkormányzathoz 2011. évre az önszerveződő közösségek támogatási igényei Szociális és Népjóléti Bizottság A Bizottságok által javasolt támogatás dévai és helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Mit nyer a Tipzone használatával?

Mit nyer a Tipzone használatával? Ha jelen van vállalkozása a tipzone.hu oldalon, akkor üzlete vagy szolgáltatása népszerűsítéséhez kap korszerű internetes kelléket. A Tipzone modern közösségi funkciókkal is rendelkező, értékesítést támogató

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/III. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette törvényességi szempontból felülvizsgálta megjegyzés

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Dísznövény dekoráció. kölcsönzés

Dísznövény dekoráció. kölcsönzés Dísznövény dekoráció kölcsönzés Fontos tudnivalók: A Plantart 1991 óta foglalkozik dísznövény-dekorációk tervezésével, kivitelezésével, és ehhez kapcsolódóan rendezvények, kiállítások dísznövénydekorációjának

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Médiaajánlat 2012 logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Rólunk írták» Szakmailag az ország leghitelesebb szervezete.» Nagyszerű szakmai rendezvények.» Gyors és rugalmas

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója (Regionális sporttalálkozó) Győr, 2013. november 9. Versenykiírás A verseny célja: A nyugat-magyarországi régióban működő Egyetemek közti sportbarátság kialakítása,

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben