RÉPCELAK. Ipari park és kistérségi központ. Répcelak története. Miért érdemes itt befektetni? kereskedelmi melléklete ôsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK. Ipari park és kistérségi központ. Répcelak története. Miért érdemes itt befektetni? kereskedelmi melléklete. 2014. ôsz"

Átírás

1 2014. ôsz RÉPCELAK A kereskedelmi melléklete Répcelak története A szénsav hozta a pezsgést... Miért érdemes itt befektetni? Interjú Répcelak új polgármesterével Ipari park és kistérségi központ Szökôkút a Fôtéren Garas Kálmán

2 Garas Kálmán

3 A szénsav hozta ide a pezsgést a város története Nemcsak a Pest megyei agglomerációban találunk kistelepüléseket, amik fejlett iparukkal és kapitalista szemléletükkel néhány utcányi Nyugat-Európát csempésznek a magyar közegbe. De hogyan lett egy kisalföldi faluból a régió egyik legfejlettebb infrastruktúrájú kisvárosa? Kiállítás megnyitón Garas Kálmán Egészségház Garas Kálmán Répcelak területén már a bronzkorban is volt település. Még 1390-bôl származik a legelsô írásos emlék, amely Lak néven említi, de a környezô jobbágyfalvak közül az 1870-es években kezdett el kiemelkedni. Radó Kálmán volt ekkoriban a falu birtokosa, aki 1883-tól Vas vármegye fôispánja is volt. A település körjegyzôségi székhellyé vált, és posta, templom és távirda épült itt ben készült el a Szombathely- Csorna- Pozsony vasútvonal, 1898-ban pedig már a Celldömölk-Fertôszentmiklós vonal is érintette Répcelakot (az utóbbi mára megszûnt) ben jelent meg az ipar a faluban, amikor is Stauffer Vilmos családja létrehozta itt a sajtgyárat. Ez aztán még nagyobb lökést adott a falunak, egyaránt megnôtt a lakossága és az ismertsége ben szén-dioxid kutat fúrtak a település határában, amire építve létrehozták a Répcelaki Szénsavgyárat. Habár január 2-án robbanás történt a szénsavgyárban, a 70-es és 80- as években már ezernél is többen dolgoztak ott. A privatizáció sikeres volt, így a termelés tovább nôtt. A vállalat szakmai csa- patát a közelben létrehozott lakóházakban telepítették le. A település lendülete azóta se tört meg. A lakosságszám is folyamatosan emelkedett, a közintézmények és az infrastruktúra pedig ennek megfelelôen folyamatosan fejlôdik. Az evangélikus templom elôtt látható Veres Gábor szobrászmûvész Luther Márton mellszobra. Egyaránt jelentôs az evangélikus és a katolikus egyházi élet. A Répce Galériában több mint 100 mûvésznek volt már kiállítása. A város három díszpolgára Engels József ötvösmûvész, Szarka Zoltán labdarúgó és Garas Kálmán fotómûvész, aki a Nyitott Tér Kulturális Egyesület és az Ümmögô Néptáncegyüttes vezetôje. Répcelak 1971-ban lett nagyközség, 2001-tôl pedig immáron város, bár továbbra is alig 2600 fô lakik itt. Napjainkban rendszeresen megrendezésre kerül a három napos Répcelak Fesztivál és az Expo is. A testvérvárosi kapcsolat a szlovákiai, nagyrészt magyarok lakta Léggel eredetileg az öregfiúk focimeccsein kialakult jó viszonyon alapszik. Impresszum Ügyvezetô igazgató: Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós Online Divízió vezetô: Eperjessy Péter Szerkesztô: Boda Attila Hirdetésfelvétel: Tördelôszerkesztô: Szabó Zoltán Nyomás: Extra Média Nyomda Kft. Ügyvezetô: Szabó Dániel Megjelenik a Pannon Lapok Online kereskedelmi mellékleteként. A céges írásokat a cégek szponzorálják. Kiadja a Pannon Lapok Kiadói Kft.. A lap bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a kiadó írásos hozzájárulása nélkül. RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 3

4 köszöntô Répcelak: biztos alapról további építkezés Elsô ciklusát kezdi Szabó József, Répcelak új városvezetôje. A polgármester arról faggattuk, milyen tervekkel, elképzelésekkel vág neki az öt évnek. Induljunk el a kályhától: hol tart most a város, illetve milyen lehetséges fejlôdési irányokat lát Répcelak számára? Répcelak neve egybeforrt a város három nagy meghatározó cégével. A Pannontej Zrt. három magyarországi gyáregysége között a répcelaki a legnagyobb, itt készítik a legtöbb ömlesztett sajtot az országban többek között a Medve és Pannónia sajtot. A Liss Kft. 98 százalékos tisztaságú szén-dioxidot nyer ki a földbôl (ez a legtisztább szén-dioxid lelôhely egész Európában), a Linde Gáz Magyarország Zrt. pedig nemesgázokat állít elô és forgalmaz. Most kezdem elsô polgármesteri ciklusomat. Egy jól mûködô jelentôs tartalékokkal rendelkezô város vezetését vettem át elôdömtôl. Elsôdleges célom a gazdasági stabilitás megôrzése, de természetesen a képviselô-testülettel együtt keressük a lehetôségeket további fejlôdésre is. Répcelak város jövôje már akkor is biztosítva van, ha a jelenlegi gazdasági helyzetünk stabilan, hosszútávon fenntartható lesz..az önkormányzat információi szerint a Répce Expo Garas Kálmán települést gazdaságilag meghatározó cégeknél további fejlesztések várhatók. Örömömre, ezek között lesznek olyan fejlesztések is, amelyek újabb munkahelyeket teremtenek. Terveink között szerepel a város rehabilitáció folytatása, új ipari és kereskedelmi övezet kialakítása, illetve keressük a lehetôséget turizmussal kapcsolatos fejlesztésekre is. Répcelak hosszabb ideje várja az új polgárokat. Mivel segíti az önkormányzat a letelepedésüket a városban? Nem kevesebb, mint 1,35 millió forintos, rekordösszegû támogatással várja a letelepedôket, építkezôket. (Ennek a fele vissza nem térítendô, másik fele kamatmentes hitel.) Emellett teljes infrastruktúrát is adunk majd a telkekhez. A jövôben tervezünk egy új utcát is kialakítani. Sportbarát és családbarát kisváros vagyunk, fejlett bölcsôdével, óvodával, jól felszerelt általános és mûvészeti iskolával, kulturális, sport és szabadidôs szolgáltatásokkal szeretnénk idevonzani a letelepedni vágyókat. Répcelak a családsegítô- és a gyermekjóléti szolgálat révén mindenkinek biztosítani tudja az alapvetô szociális ellátást. Szinte minden megvan itt kicsiben, ami egy nagyobb városban is megtalálható. Rendelkezünk például okmányirodával, kormányablakkal és fejlett egészségügyi szolgáltatásokkal (egészségház). Élénk az egyesületi élet, a kultúra, a sport és a civil élet számos területén. Több funkciót ellátó Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, Répcelaki Fesztivál, Répce Galéria, mûvészeti csoportok, a Répcelaki SE keretében mûködô labdarúgó, kézilabda és tekeszakosztály, valamint a több, mint félszáz taggal büszkélkedô karate egyesület biztosítják, hogy a város kistérségi kulturális és sport központi szerepet is betöltsön. Milyen további fejlesztések várhatóak Répcelakon? A város három legjelentôsebb gazdasági szereplôje jelentôs iparûzési adót fizet, ezért igyekszünk a legminimálisabb helyi adókat kivetni. Az önkormányzat az elkövetkezendô években szeretné tovább növelni a településen mûködô gazdasági társaságok számát. E cél megvalósításában segítségünkre van az a tény, hogy a telekárak olcsónak mondhatók: 1000 négyzetméteres közmûvesített telket 1,4 1,5 millió Ft-ért lehet venni. Az önkormányzat környezettudatos fejlesztésbe fogott: konkrét terv és beadott pályázat van az összes önkormányzati közintézmény- bölcsôde, óvoda, mûvelôdési ház és sportintézmény- napkollektorral való ellátására. Az infrastruktúrán is javítanánk: elôször egy belvízrendezési tervet készítünk, annak alapján tovább korszerûsítjük a felszíni vizek elvezetését. Ahol tudjuk, a légvezetékeket a föld alá visszük a városban, ezzel is szeretnénk tovább javítani az arculaton. A további tervek között szerepel, hogy szeretnénk fellendíteni a vallási turizmust is a Szent Márton-út révén, ami a város környéki régészeti leletekre épül majd. Jelenleg egy szlovákiai településsel, Léggel van testvérvárosi kapcsolatunk, de tervezünk egy nyugat-európai kisvárossal is létesíteni, hogy kapcsolatokat építsünk, és ötleteket meríthessünk a települést érintô gazdasági és jóléti fejlesztésekhez. 4 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

5 Hosszabb távon az önkormányzat szeretné megvásárolni az Ajkai kastélyt, és az evangélikus egyházzal közösen egy bentlakásos idôsotthont kialakítani. Elôreláthatólag 2016 végén megindul a forgalom a várost elkerülô négysávos autóúton. A 86-os fôút jelenlegi, Répcelakot átszelô szakasza teljes rehabilitációra kerül a jövôben, amire már kidolgozott tervvel rendelkezünk. A terv leglátványosabb része lesz a butiksor elôtti tér átépítése, itt nagyobb teret kap majd a gyalogosforgalom. Többek között fedett standokkal rendelkezô termelôi piacot is szeretnénk majd kialakítani és kerékpárút is épül a közeljövôben. Milyen lehetôségekkel igyekeznek befektetôket vonzani Répcelakra? Milyen konkrét elônyöket tud az önkormányzat az ide települô cégeknek biztosítani? 2013-ban megkaptuk a vállalkozóbarát településeknek járó oklevelet. A város földrajzi lehetôségei kiválóak: Répcelak közlekedési szempontból szerencsés helyen fekszik, Gyôr és Szombathely között található félúton. A 86-os elkerülô út az országúti közlekedésben, a vasút villamosítása pedig a kötöttpályás közlekedésben minôségi ugrást jelent majd a közeljövôben. Városháza Garas Kálmán A négysávos út mellett épül egy helyi lehajtó, itt alakítunk ki új ipari-kereskedelmi területet. Azért is várjuk ide a befektetôket, mert jó lehetôség akár ipari, kereskedelmi -, vendéglátóipari egység vagy kamionterminál létrehozására, hiszen logisztikailag szerencsés helyen van. Egyaránt közel a vasút és a 86-os út is. Büszkék lehetünk a képzett humán erôforrásunkra: az átlagot jóval meghaladja nálunk a mûszaki értelmiség száma. A Répcelakot is érintô Európai Uniós pénzforrások 60 százaléka gazdaságfejlesztésre fognak érkezni a jövôben, és sok támogatás az önkormányzat segítségével jut el a pályázó cégekhez. Az önkormányzat határozott célja minden lehetô segítséget megadni nemcsak a már meglevô vállalkozásoknak, hanem az újonnan betelepülôknek is. Az idetelepülô vállalkozásoknak egyszeri alkalommal forint támogatást adunk minden létrehozott és három évig fenntartott új munkahely után. A már meglévô ipari parkban teljes infrastruktúra várja a cégeket: villany, gáz, víz, aszfaltozott út, szennyvíz és tûzivíz. Ezeket a szolgáltatásokat olcsóbban megkapják itt, mint más térségbeli parkban, és, ahogy korábban már említettem: Répcelakon még a telek is olcsóbb. köszöntô Friss hírek és hirdetések a városnak A Répce TV-t Répcelak Város Önkormányzata alapította 1997-ben, és utóbbi csaknem két évtizedben a település meghatározó hírközlô és véleményformáló fórumává vált. A Répce TV stábja ötfôs, egy hosszú évek óta együtt dolgozó, családias közösség. A kis médiahajót Enginé Kozonits Mária Gyöngyi ügyvezetô asszony vezeti biztos kezû kormányosként. A szakmai munkát fôszerkesztôként Winkler Krisztina irányítja, akit nemrégiben Radó Kálmán Kistérségi Közéleti Díjban részesített a kistérség vezetése munkájáért. A sportszerkesztô Bognár Tamás, avatott ismerôje a helyi és megyei sportéletnek, az operatôr Ôri Csaba, kiváló felvételei híven adják vissza az események hangulatát. Aki pedig mindezt szerves egésszé gyúrja, vagyis vágja: Mészáros Szabolcs. A szerkesztôség több funkciót is betölt. Fô feladata a város híradójának elkészítése, melyben helyet kap minden helyi esemény, történés. Új mûsorral kéthetente jelentkezik a stáb, az egyes anyagok pedig a TV közösségi oldalára is felkerülnek, hogy a térség lakói és az elszármazottak is figyelemmel követhessék a répcelaki életet. A másik fontos tevékenység az éjjel-nappal futó képújság és teletext rendszer üzemeltetése. Ebben az állandó oldalakon fontos, közérdekû információk futnak, jelesül az egészségügy eseményei, az önkormányzat, és annak intézményeinek hírei, a családgondozó, a falugazdász, a városban mûködô civil szervezetek, egyesületek hírei, valamint programajánló rovat. A képújságban térítés ellenében hirdethetnek magánszemélyek és vállalkozások is. RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 5

6 útépítés 6 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

7 Sensei Dr. Bogdán Olivér - 4. Dan Répcelaki Rakurai Karate Egyesület Már a 80-as években is oktattak a városban karatét; Baranyai Krisztián is itt ismerkedett meg a Shotokan irányzattal ben vette át a sárvári egyesület részeként mûködô csoportot, majd 2002-ben hivatalosan is bejegyzésre került a Répcelaki Shotokan Karate Egyesület ôszén Dr. Bogdán Olivér vágott bele az idôközben szüneteltetett Egyesület felélesztésébe a 4 danos mester Kyokushin karate oktatását kezdte meg. Az klub sok segítséget kap a Várostól: az Iskola biztosítja a termet, hogy a gyerekek díjmentesen látogathassák az edzéseket; az Önkormányzat és több cég is ad támogatást, amely lehetôvé teszi felszerelések vásárlását, versenyeken való indulást és a tehetséges gyerekek edzôtáborokban való továbbképzésének megkönnyítését. Felismerve a helyi óvodások sportolási lehetôségeinek hiányát, 2012 ôszén kölyök-karate edzések indultak a legkisebbeknek, ahol játékos formában ismerkedhetnek az alapokkal, a mozgás örömével. A klub emellett minden évben tart önvédelemi, esés-technikai órát a helyi általános iskolában. A ma kb. 50 fôt számláló Egyesület tagjait a közös edzésmunka, a versenyélmények, a közös szabadidôs programok (mint kerékpározás, korcsolyázás, szalonnasütés), a hétvégi és nyári edzôtáborok igazi csapattá kovácsolták; az övvizsgák után az övek is sorra színesednek októbere óta évente megrendezésre kerül a Rakurai Kupa, melyen általában több mint 200 induló vesz részt ôszétôl bevezetésre került a kettlebell, ahol már több külsôs is rendszeresen edz. A karatékák számos területi, országos, nemzetközi versenyen és diákolimpián érnek el jelentôs sikereket. Kiemelkedô versenyeredmények: Európa Bajnokság: - Seregély Gyöngyi...III. hely - Németh Gergô...VI. hely Nemzetközi verseny: - Németh Gergô...I. hely - Bernáth Evelin...I. hely - Seregély Gyöngyi...I. hely - Gáspár Martin...II. hely - Keszei Mihály...III. hely Magyar Bajnokság: - Seregély Gyöngyi...I. hely - Gáspár Martin...I. hely - Horváth Dániel...II. hely - Kovács Gergô...II. hely - Keszei Mihály...III. hely - Bernáth Evelin...III. hely Diákolimpia: - Seregély Gyöngyi...II.hely - Németh Gergô...III. hely - Bernáth Evelin...III.hely sport Sportsikerek tekében és fociban A mai sportegyesület elôdje ban alakult Kinizsi néven, amely labdarúgó csapatot mûködtetett. Fô támogatója a Sajtgyár volt. Az idô haladtával nehézségek támadtak a mûködtetés körül, ezért 1965-ben a Kinizsi megszûnt, jogutódja az akkori Szénsavtermelô Vállalat támogatásával megalakított Répcelaki Bányász SK. A labdarúgáson kívül csakhamar új szakosztályok jöttek létre, röplabda, teke, kézilabda, futóiskola, asztalitenisz. Ebben az idôszakban nagy fejlôdésnek indult Répcelak sportja. A labdarúgó csapat NB II-be jutott. Magyar Népköztársaság kupában a legjobb nyolc csapat közé kerültünk. A négy közé kerülésért oda-vissza a Ferencvárossal kellett megküzdenünk április 19-én a Répcelakon megrendezett mérkôzésen nézô elôtt 3:0 arányú vereséget szenvedtük, a visszavágón Budapesten 4:1 arányú Fradi gyôzelem született. Teke csapatunk kiharcolta az NB III-ba kerülést. Nôi és férfi kézilabda csapatunk a megyei I. osztály meghatározó csapatai voltak. Ugyanez vonatkozik a röplabda csapatra is. A futóiskola országos hírûvé vált. A rendszerváltást követôen strukturájában megváltozott Répcelak sportja ben megszûnt a Bányász SK, továbbiakban Linde SE néven mûködött az egyesület. Több szakosztály is megszûnt, végül maradt a labdarúgás, teke és a kézilabda es év újabb mérföldkô az egyesület életében. A Linde SE megszûnt, jogutódja a Répcelaki SE lett. Fô szponzor az akkori nagyközségi, 2001-tôl Répcelak Város Önkormányzata. A város a késôbbiek folyamán megvásárolta a sporttelepet, ezzel biztosítottá vált Répcelak sportéletének további megmaradása. Labdarúgó csapatunk 28 éves NB-s ( NB III. - NBII.) szereplés után, átszervezés miatt a megyei I osztályba került. Jelenleg a tabella élén áll. Utánpótlás csapataink versenyszerûen mûködnek. Idôközben tekéseink felkerültek a legmagasabb osztályba a SZUPER- LIGÁBA, ahol két alkalommal is bronzérmesek lettek. Közelmúltban Öhringenben egy nemzetközi megmérettetésen óriási sikert értek el, BRONZÉRMET szereztek. Nôi kézilabda csapatunk a Gyôr-Moson- Sopron megyei II. osztályban szerepel. Az egyesületnek jelenleg 152 igazolt játékosa van. Bízunk abban, hogy ezt a színvonalat sokáig tudjuk tartani, csapataink jó szereplése örömet szerez szurkolóinknak. Haraszthy István Ügyvezetô elnök RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 7

8 pénzügy Takarékszövetkezetünkrôl A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet a több mint 8,3 Mrd Ft-os mérlegfõösszegével, 7,5 Mrd Ft-os betét- és 2,3 Mrd Ft-os hitelállományával (2013. december 31-i adatok) Vas megye észak-keleti térségének egyik meghatározó pénzintézete. A 2013-ban 55 éves szövetkezeti hitelintézet megalakulása óta részben egyesüléssel (1978-ban beolvadt az Ostffyasszonyfai és a Hegyfalui Takarékszövetkezet), részben kirendeltségnyitásokkal bôvítette mûködési területét. A központtal együtt jelenleg 11 egységben (Répcelak, Bô, Celldömölk I., Celldömölk II., Hegyfalu, Ostffyasszonyfa, Rábapaty, Simaság, Sopron, Uraiújfalu, Vönöck) szolgálja ki az ügyfeleket, a hagyományos vonzáskörzetébe mintegy 40 település - ezen belül 3 város - tartozik. Kisugárzása viszont ennél erôteljesebb, szolgáltatásainak igénybevételét (fôleg a hitelezés terén) a földrajzi meghatározottság kevésbé korlátozza. A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet szövetkezeti formában mûködô hitelintézet, amelynek december 31-én 228 magánszemély alkotta a tagságát, s a többi takarékszövetkezethez hasonlóan 100 %-ban magyar tulajdonban van. A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet is tagja az un. Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációnak, amelynek keretében mintegy 120 szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank Zrt. mûködik együtt a minél nagyobb piaci részesedés elérése és a biztonságos mûködés érdekében. Az elôdök nyomdokain haladva igyekszünk megô- rizni mindazokat az értékeket (közvetlenség, helyi, gyors döntések, bizalmi kapcsolat, családias légkör stb.), amelyek egy szövetkezeti hitelintézet alapfilozófiájából erednek. Ugyanakkor mindezekre a hagyományos értékekre alapozzuk és folyamatosan építjük a korszerû banki szolgáltatásokat (speciális megtakarításiés hitellehetôségek, befektetések, bankkártya, Internetbank stb.), illetve azok technikai, informatikai hátterét. Megtakarítási lehetôségeink sokrétûek, a hagyományos formák (könyves betét, takarékszelvény, takaréklevél stb.) mellett megtalálhatók a befektetési jegyek, a kötvények, a nyugdíj-elôtakarékossági számlák, a tartós befektetési számlák, a Start-számlák, a Csemete Számlák is. Számlavezetési tapasztalataink több évtizedes múltra tekintenek vissza, jelenleg közel számlát kezelünk. A lakossági számlás" ügyfeleink száma fô, 60 %-a bankkártyával is rendelkezik. Ezen túl mintegy 550 vállalkozás, 170 civil szervezet, 14 önkormányzat és intézményei számláját vezetjük (2013. december 31-i adatok). Aktív üzletágunkat ugyancsak a hagyomány és az újszerûség rugalmas együttélése" viszi elôre. A klasszikus" személyi kölcsönöktôl a zálogfiókok finanszírozásáig széles a választék. Nálunk megoldást találhat az otthonteremtô család, a kiegyensúlyozott pénzgazdálkodást és fejlôdést elôtérbe helyezô vállalkozás (Széchenyi-kártya, Agrár Széchenyi-kártya, Növekedési Hitelprogram, földalapú és egyéb támogatások megelôlegezése stb.), a családi vagy egyéni beruházást tervezôk (személyi kölcsön, lakossági energiatakarékossági hitel, életbiztosítás fedezetû személyi hitel stb.), de a LEADER programban résztvevôknek is tudunk ajánlani forrásmegelôlegezô hitelt. Helyi kötôdésünk és beágyazódottságunk erôs, kirendeltségeink településeinek többségén a családok közel felével van kapcsolatunk, s a helyi kis- és középvállalkozások %-a ránk bízta pénzügyei intézését. A civil szervezetekkel kialakított viszonyunk, a közösségi életben vállalt szerepünk is erôsítik ismertségünket és elfogadottságunkat, s visszahatnak a banki szolgáltatások igénybevételére is. A kölcsönös elônyök kihasználásán nyugvó szorosabb vagy lazább önkormányzati kapcsolatok is a helyi erôk összefogásának szükségességét és értelmét támasztják alá, mert: Nálunk Ön otthon van! 8 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

9 Immár négy éve Répcelak és környéke szolgálatában pénzügy A 2014-es év utolsó harmadára ügyfeleink ránk bízott szerzôdéseinek száma a répcelaki térségben elérte az 1200 darabot. Éles Margit a cég Régióvezetôje a kezdetekrôl és a jövôbeli terveirôl. Ügyfeleink megbízása alapján meglévô biztosítási szerzôdéseket elemezünk, véleményezünk, alternatív megoldásokat javaslunk és megkeressük ügyfeleink számára a legkedvezôbb biztosítási konstrukciót. Egyszerûen kifejezve: minden biztosítással kapcsolatos kérdéssel bátran fordulhatnak hozzánk. Munkánk során nagyon fontos a személyes kapcsolat és kommunikáció. Munkánkkal szeretnénk a jövôben is a környéken élô emberek biztosítói ügyintézésében segíteni. Répcelaki Irodánk elérhetôsége: 9653 Répcelak, Petôfi Sándor u. 46. (ÁFÉSZ irodaház) Telefon: 30/ Minden ami biztosítás Több mint biztosítás RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 9

10 kereskedelem A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2007 június 30-án alakult teljes jogutódlással a Répcelak és Vidéke Áfész-bôl. A Kft elsôsorban kereskedelmi tevékenységet folytat, 21 településen 23 élelmiszer-vegyiáru boltot, Répcelakon gazdaboltot mûködtet. Folyamatos fejlesztések a Répcelaki Coopnál Az Áfész elôdjét, a Földmûves Szövetkezetet 1947-ben alapította tucatnyi,- földhöz jutott volt cseléd, tehát 67 éve mûködünk. A Kft kereskedelmi tevékenységét az országos Coop lánc tagjaként végzi, a hálózathoz a Hétforrás Zrt-én/régi nevén Füszérten/ keresztül csatlakozik. Tôle vesszük a polcokon megjelenô termékek nagy részét, rajta keresztül kapjuk a régiós és országos akciós termékeket, amikrôl a vevô az akciós szórólapokon keresztül tájékoztatást kap. Boltjainkban sok terméket tartósan alacsony árkategóriában tartunk, és több mint 300 márkatermék található jó áron boltjainkban. A vevôk rendszeresen szórólappal a kezükben keresik akciós termékeinket. Boltjaink nagyság és választékbôség alapján négy kategóriába lettek besorolva. A Répce Áruház élelmiszer osztálya a Coop szuper, Uraiujfalu, Hegyfalu, Simaság településen mûködô egységeink Coop ABC kategóriába, 13 üzletünk Coop Mini kategóriába került besorolásra, 6 boltunk kisbolt kategóriában mûködik azonos eladási árakkal, mint a nagyboltjaink. A Kft éves árbevétele közel 1 milliárd forint. Ennek közel a negyedét a Répcelak központjában 1979 óta álló, közismerten Lila áruház, szupermarket kategóriájú Coop adja, ahol a helyieken kívül az átutazók is nagy számban vásárolnak. A hagyományos árucikkek mellett van friss zöldség-gyümölcs, tôkehús, csirkerészleg és van itt még könyvés újság. Valamint márciustól a normál pékárun kívül Fornetti pékáru/ a legtöbb nagy boltunkhoz hasonlóan/ is csalogatja a vásárlókat. Az értékesítés mellett tanulóképzés is zajlik itt: szakközépiskolákból, szakmunkásképzôbôl jönnek tanulók gyakorlati oktatásra, akik közül néhányat késôbb alkalmazunk is. A vevôk szeretik, és külön törzsvásárló köre van a sajtgyári 22-es Coop mini boltunknak, és a hozzá közel lévô Gazdaboltunknak. Gazdaboltunk 20 éve nyitott, egy régi iparcikkbolt felújítása után került erre a helyre. Árukészlete az évek során a vevôk ízléséhez alakult, nálunk még lehet kapni az állattartáshoz szükséges tápokat, tavasszal naposcsirkét, vetni való burgonyát. Vásárolunk dióbelet, és a nagyobb értékû gépek vásárlása esetén a helybe szállítás mellett részletfizetési lehetôséget is biztosítunk. Jelenleg 71 fô dolgozója van a Kft-nek, ebbôl 32-en Répcelakon dolgoznak. Boltjaink figyelemfelkeltô országosan egységes új külsô dekorációt kaptak 2012-ben,négy Coop ABC kategóriájú boltunk vonalkódos pénztárgépekkel boltirányítási rendszerben mûködik. Miért érdemes a mi boltjainkban vásárolni? Mi egy országos lánc /Coop/ helyi tagjai vagyunk,és a helyben történô vásárlás mellett a személyes jó vevô-eladó kapcsolatra építünk. Márkatermékeink, folyamatos akcióink mellett tagjainknak, törzsvásárlóinknak vásárlásaik után kedvezményt adunk. Az országos Coop törzsvásárlói kártyarendszer tagjai lettünk és 2014 nov. hónapban vevôinket kártyával látjuk el, amivel vásárlásaik során a vonalkódos pénztárgéppel ellátott üzletekben a szórólapokon meghirdetett visszatérítésekben részesülnek és dolgozunk azon, hogy 2015-ben minden üzletünkben ez lehetôség legyen. 10 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

11 Személyre szabott variációk pizzára vendéglátás Bemutatjuk olvasóinknak Papp Katalint és Galambos Ildikót. Mindketten évek óta a vendéglátással foglalkoznak, és nagyon szeretik is ezt a szakmát. Korábban is ugyanazon a helyen dolgoztak, és ott barátkoztak össze, és így jött a répcelaki pizzériájuk ötlete. - Milyen volt Répcelakon a fogadtatása a Gondola Pizzériának? - Mikor hallottuk, hogy a pizzéria kiadó lesz, úgy gondoltuk, mi merünk nagyot álmodni, és belevágunk: lesz, ami lesz! Ennek most már több mint egy éve, és úgy gondoljuk- legalábbis egyelôre - hogy jól döntöttünk! Egy évvel ezelôtt egy már évek óta jól mûködô pizzériát vettünk át, így nekünk nehezebb dolgunk volt. Bizonyítanunk kellett, hogy megálljuk a helyünket és kisebb döccenôkkel, de úgy gondolom egész jól haladunk. A pizza mindig is népszerû volt a fiatalok körében. - Mitôl olyan jó itt a hangulat hétvégenként? Fiatalos hely ez fiatalokkal, vidámsággal. Mi még tudunk nevetni azon is, ha az élet nem is olyan egyszerû, vagy a világ nem olyan kerek. - Van házi specialitása a Gondolának? Természetesen a pizza az örök és állandó, de folyamatosan változik, bôvül az étlapunk. Ezért érdemes figyelni a változásokat. És mitôl ilyen finom itt minden? Miért érdemes megvárni, amíg elkészül egy jó pizza? Helyben készítjük a pizzatésztát minden reggel, és friss alapanyagokkal dolgozunk. Hogy mitôl a legfinomabb? Attól, hogy szeretjük, amit csinálunk! Szívbôl sütünk meg minden pizzát talán a szívünket is belesütjük (nevetés). Szoktak lenni rendezvények, különleges alkalmak nálatok? Szülinapi partik, kisebb céges rendezvények az emeletünkön szoktak lenni. Ezekre az étlapunkon is szereplô 10%- os kedvezményt tudjuk felajánlani. Valamint minden hónap utolsó csütörtökén kettôt fizet, hármat vihet pizza akciónk van. Mik a legkülönlegesebb ételek, amiket megrendeltek nálatok? Hú, nem is tudnék konkrét példát mondani. Az emberek képzelete határtalan! Az adott alapanyagokból meglepô és érdekes pizzákat tudnak kitalálni, de ez az ô kívánságuk és döntésük. Nekünk meg az a feladatunk hogy megcsináljuk! RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 11

12 ipari park Fô tevékenységi területeink: Takarítás, tisztítás, zöldterület karbantartás: Speciális gépparkkal rendelkezô cégünk vállalja, üzemek, irodák, ipari létesítmények, közterületek takarítását, zöldterület karbantartását. Belföldi és nemzetközi közúti áruszállítás: 1,5 tonnás tehergépjármûveinkkel vállalunk áruszállítást, anyagbeszerzést a hét bármely napján, korlátozás nélkül. Személyszállítás: Bel-és külföldi kirándulás, városnézés Rendezvény, esküvô, koncert, színház Reptéri-, vasúti transzferek Regionális körzetben lévô cégek dolgozóinak napi szállítása 9653 Répcelak, Ipari Park 947/6 hrsz. Tel/fax.: Bartók Elektro A Bartók Elektro Bt. családi vállalkozásként jött létre 2003-ban és több mint 10 éve megbízható partner kapcsolószekrények gyártásában. A munkafolyamat és raktározás 700 m²-es csarnokban történik, Répcelakon az ipari parkban. A kapcsolószekrényeket épületgépészet, ipari gépgyártás, jármûipar és erômûvek részére készítjük. Ezenkívül kábelkötegeléssel és különbözô egészségügyi készülékek csomagolásával is foglalkozunk. A velünk való együttmûködés elônyei: Tapasztalt szakemberek által végzett szerelés, huzalozás, kötegelés és ellenôrzés Rugalmas munkabeosztás Gyors átállás különbözô munkafolyamatokra Telefonszám: RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

13 Családias vendéglátás a Mûhely Étteremben Fôleg a városban és a környéken élôk kedvelik a répcelaki Mûhely Étterem és Klubbot. Az étterem 2007 óta mûködik, mi a fiammal 2014 május közepétôl családi vállalkozásként üzemeltetjük. Étlapunkat igyekeztünk kreatívan, eredeti ötletekkel összeállítani, hogy a hús kedvelôk és a vegetáriánusok is egyaránt megtalálják az ízlésüknek megfelelôt. Vendégeink a hét minden napján három fajta menübôl választhatnak kedvezô áron. Ételeinket helyben fogyaszthatják vagy kérhetik elvitelre. Az étterem rendezvények, búcsúztatok, születésnapok egyéb összejövetelek lebonyolítására is alkalmas. Sok szeretettel várjuk minden kedves vendégünket egy olyan helyen ahol fiatalok, idôsek egyaránt jól érezhetik magukat. gasztronómia, virágüzlet Telefon: Memoár Virág-Ajándék: Virágoskert Répcelak szívében Immáron húsz éve azon dolgozunk, hogy virágainkkal szebbé varázsoljunk minden jeles alkalmat vásárlóink életében. Virágainkkal végigkísérjük az emberek életében történô jelentôs eseményeket, legyen az egy elsô randevú; esküvô; gyermek születése, ballagása; születésnap; évforduló, vagy a végsô búcsú pillanata. A legkiválóbb minôségû hazai és import alapanyagok felhasználásával és vevôink igényeinek szem elôtt tartásával készülnek egyedi kompozícióink, melyek kiszállítását is vállaljuk. Kínálatunkban megtalálhatók még szezonális dekorációk és ajándéktárgyak, cserepes kültéri és szobanövények Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Répcelak, Petôfi utca 69. Telefon: (95) / Elérhetôek vagyunk a facebookon: facebook.com/memoarflowers Nyitva tartás hétfô - péntek: 8:00-17:00 szombat: 8:00-13:00 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet 13

14 tûzoltóság Mentenek, ha baj van Talán sokan tudják már, hogy napjainkban Répcelakon két tûzoltó szervezet mûködik. Az egyik, az 1882-ben alapított Répcelak Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete, a másik pedig a Répcelaki Önkormányzati Tûzoltóság. A két testület munkáját szorosan együttmûködve végzi, hiszen mindkét szervezetet ugyanazok a tagok alkotják. Ez a terület, öt Vas megyei valamint négy Gyôr-Moson-Sopron megyei település közigazgatási határaira terjed ki. Ezen felül további 11 településre riaszthatók a répcelaki tûzoltók. Évente vonulást hajtunk végre. A tûzeseteink nagy része aljnövényzet, bála, tarló illetve lakástûz. A közúti balesetek döntô hányada a nagy forgalmú 86-os számú fôútra korlátozódik. Az elmúlt években több sikeres pályázatunknak köszönhetôen technikai eszközeink megújulhattak (pl. légzôkészülékek, hidraulikus feszítô-vágó, stb). A tavalyi és az idei évben pedig sikerült a régi IFA típusú tûzoltóautóinkat sikerült lecserélni sokkal modernebbekre ban önkormányzati támogatással vettünk egy Scania TLFA-4000-es gépjármûfecskendôt, idén pedig saját erôbôl egy Steyr TLFA-2000-es tûzoltóautót. Ezeken felül a tûzoltó egyesület egy Ford Ranger vegyes használatú kisteherautót is be tudott szerezni. Az egyesület feladatai közé tarozik ápolni és ébren tartani az egyre feledésbe merülô tûzoltó hagyományokat. Ezért több bemutatót tartottunk különbözô falunapokon, az óvodásoknak, iskolásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy már fiatal korukban megismerkedjenek a tûzoltók munkájával. Ezeken a rendezvényeken felhívhatjuk a figyelmüket a különbözô tûzveszélyes tevékenységek veszélyeire is augusztusában hagyományteremtô szándékkal útjára indítottuk a Répcementi Tûzoltó Kupát, aminek 2014-ben is Répcelak város volt a házigazdája. A verseny befejezése után történt meg a Steyr és Ford típusú tûzoltóautók ünnepélyes felavatása és felszentelése, amit egy tûzoltási és mûszaki mentési bemutató követett. A napot pedig zenei fellépôk zárták. Nagy örömünkre az idei évben ismét 12 csapat 130 versenyzôje vett részt a tûzoltó viadalon december 1-tôl megkezdte az önálló mûködését a Répcelaki Önkormányzati Tûzoltóság. Fô feladata, hogy elsôdleges mûködési körzetében elsô beavatkozóként ellássa a tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat. 14 RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

15 Virágok és ajándékok minden alkalomra ajándék Szabadidônkben szívesen pihenünk meg kertünkben egy nagyobb méretû, árnyékot adó fa alatt és gyönyörködünk a körülöttünk pompázó virágos növényekben, cserjékben vagy örökzöldekben. Ehhez kívánunk mi segítséget nyújtani. Cégünk 2006-ban alakult Répcelakon. A virágáruda udvarán álló épület hozta a virágüzlet gondolatát. Tevékenységünk kezdetekben parkfenntartásra korlátozódott, majd a növekvô igények miatt a késôbbiekben hozzájött a parképítés is. Késôbb megnyitottuk a dísznövényárudát, hogy a saját növényeinket ültethessük, így a megrendelôk akár válogathatják is, hogy milyen növényeket szeretnének a kertjükben látni. A szép kert, a színes virágok vagy éppen az örökzöldek látványa pihentetôen hat ránk a rohanó világban, ezért egyre nagyobb gondot fordítunk környezetünk szebbé tételére. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a dísznövény árudánkban kapható növényekkel, szaktanácsadással, hisz választásukat befolyásolhatja a növény mérete, virágzásának ideje, habitusa, a fák és cserjék lomb és kéreg színe, viráguk vagy termésdíszük. Kaphatók nálunk ajándékok is, és minden, ami az éppen aktuális ünnepekkel, alkalmakkal kapcsolatos. Hárman dolgozunk a boltban. Ízlésünkkel és szaktudásunkkal szívesen segítjük vásárlóinkat a válogatásban, de a határozott vásárlók kedvét sem vesszük el a különleges igényeiktôl. Célunk, hogy az Önök igényeinek megfelelô szolgáltatással hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél több örömöt találjanak környezetükben. Egyre több embernek tudunk örömet szerezni, hisz ebben a rohanó világban jó dolog megpihenni a zöld növények, a pompázó virágok között, mosolyt csalni szeretteink arcára egy-egy szál virággal. Legfôbb célunk, hogy az általunk tervezett, gondozott parkokkal kellemes, szép környezetet teremtsünk az embereknek, akik megpihenhetnek a fák árnyékában, gyönyörködhetnek a nyíló virágokban. Napjainkban az országot járva örömmel tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a városokban, hanem a falvakban is egyre nagyobb gondot fordítanak a parkosításra. Dolgozunk önkormányzatoknak, magánszemélyeknek és cégeknek is. Ôsszel avargyûjtéssel, télen hóeltakarítással foglalkozunk, illetve minden egyébbel is, ami zöldterülettel és virágokkal kapcsolatos. Üzletünk Répcelakon a 86-os fôút mentén folyamatosan bôvülô kínálattal, kedvezô árakkal, udvarias kiszolgálással várja meglévô és új vásárlóit. Répcelak, Petôfi Sándor utca 75. Nyitvatartás: Hétfô-Péntek:8-17 Szombat: 8-12 Telefon: Virágbolt és dísznövény áruda: 06-70/ RÉPCELAK ôsz Kereskedelmi melléklet

16 Virágdíszben a Fôtér Garas Kálmán

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal

Részletesebben

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18.

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18. RÉPCELAKI Répcelak Város Önkormányzatának lapja Megjelenik negyedévente 16. évfolyam 3. szám 2010. szeptember Hírmondó A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE 2010. szeptember 18. Az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

www.vkisterseg.hu Babaruha börze és játékpályázat Vi. évfolyam 3. szám 2011. március tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal

www.vkisterseg.hu Babaruha börze és játékpályázat Vi. évfolyam 3. szám 2011. március tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal g Vi. évfolyam 3. szám 2011. március friss hírek, kulturális ProgrAmAJánlók és A gödöllői mozi havi műsora filmismertetőkkel: www.vkisterseg.hu tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre,

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre, Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 17. évfolyam 4. szám 2011. december Karácsony Karácsony A keresztény világ a Megváltó születését ünnepli, a Kisdedét, aki

Részletesebben

Épül a Sürgôsségi Centrum

Épül a Sürgôsségi Centrum 2 Tartalmunkból: Kiépülôben a kormányablakok rendszere (4.o.) Keszthely belvárosának rekonstrukciója (6.o.) A Kvártélyház Utazó Orbányosfán (13.o.) Színvonalas fedettfürdô Lentiben (14.o.) Izgalmas hajrá

Részletesebben

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 1. Alapvető cél Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Bagatell étterem: csekélység

Bagatell étterem: csekélység I. évfolyam, 1. szám Kecskemét és térsége közéleti magazinja 2009. november 6 CSEKE PÉTER A szellemi élet központja is legyen a színház! 20 Magánóvodát nyitok! 14 VERSEGI JÁNOS Exkluzív! KTE-Ereco riportok

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA 2015. július 3-5., 10-12. és 17-19. ALMÁDI NAPOK 2015. Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei

Részletesebben

Vas megye 3. Vas megye. A Connect Média Kft. kiadványa

Vas megye 3. Vas megye. A Connect Média Kft. kiadványa Vas megye 3 Vas megye A Connect Média Kft. kiadványa Olcsóbban és ügyfélbarát módon Ügyfélfogadás a szombathelyi Kormányablakban A közigazgatási rendszer reformjára és a kormányablakokra vonatkozó kérdésekre

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. ...Répcelakon élni?...répcelakon maradni?...répcelakon letelepedni?

Répcelaki. Hírmondó. ...Répcelakon élni?...répcelakon maradni?...répcelakon letelepedni? Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 19. évfolyam 2. szám 2013. június Miért érdemes......répcelakon élni?...répcelakon maradni?...répcelakon letelepedni? 13

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2012. december 15. I. évfolyam 1. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Álmok, célok, remények lehetőségek Az Őrség legnagyobb intézménye Élet a Katica Óvodában Programok a Művelődési Házban Változatos

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést

Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést A tatabányai székhelyű Europlast Team Kft. nyílászárók és kiegészítőik értékesítésével és beépítésével foglalkozik. Lakossági, intézményi és önkormányzati

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Programok minden korosztálynak

Programok minden korosztálynak TATABÁNYA Ismét lesz Tavaszi Fesztivál Tatabányán Programok minden korosztálynak A Vértes Agorájában tartott sajtótájékoztatót a házigazda a közreműködő szervezetek képviselőivel a Tatabányai Tavaszi Fesztiválról

Részletesebben

INGYENES LÁTÁSELLENÔRZÉS JELENTKEZZEN BE MOST! TREND OPTIKA. Gyôr, Baross Gábor út 19. Tel.: 96/488-341 ÉS SZAKTANÁCSADÁS

INGYENES LÁTÁSELLENÔRZÉS JELENTKEZZEN BE MOST! TREND OPTIKA. Gyôr, Baross Gábor út 19. Tel.: 96/488-341 ÉS SZAKTANÁCSADÁS 8 9. oldal Elkészültek annak a sportlétesítmény-együttesnek a tervei, amely otthont ad a győri rendezésű 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. Megmutatjuk a látványterveket. 7. oldal Még az idén

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május Településeink Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014. május Tökéletes választás a fűnyíráshoz és és egyéb, a település zöldterületét szépítő munkákhoz! A Husqvarna Riderekkel és traktorokkal a nagyobb gyepfelületek

Részletesebben

Csak a fociban szorul a pálya szélére

Csak a fociban szorul a pálya szélére 2008. szeptember KÜLÖNSZÁM Csak a fociban szorul a pálya szélére Jeneiné Egri Izabella, Földes polgármestere 2008-ban a földesi szabadidőközpont immár hatodik alkalommal adott otthont a települési lapok

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT XXvii. évfolyam 13. szám (629) CelldömölK város 2015. augusztus 14. önkormányzatának lapja Még tart a nyár uk_15_08_14.indd 1 2015.08.11.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

Talpra magyar, hí a haza..! 2014. március 16. 11. hét XI. évfolyam 11. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes

Talpra magyar, hí a haza..! 2014. március 16. 11. hét XI. évfolyam 11. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes Nemzeti ünnepünkön Talpra magyar, hí a haza..! 5., 8. oldal Miskolci Napló 2014. március 16. 11. hét XI. évfolyam 11. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes Új korszak

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Pest megye Kormányhivatal: felelősséggel és hatékonyan A Dunakanyar Visegrád látképével Takarékosabb, de színvonalasabb a hivatalok működése a közigazgatás átalakításának

Részletesebben