Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) A Cumóka Ruházati Bababolt Webáruház a továbbiakban: Webáruház, böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen Általános Szerződési Feltételek VI. fejezetében rögzített adatkezelési elveket, eltérő esetben a Webáruház használatára nincsen lehetőség. I. Általános hatály, üzemeltető adatai Üzemeletető vállalkozás (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Neve: NILEVESZ Kft. Képviseli: Gulyás Márta ügyvezető Székhely: 1224 Budapest, IV. utca 1/B. Adószám: Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba bejegyző szervezet: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Szerződés nyelve: magyar Elérhetőség: Telefon: 06 1/ Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Megrendelő, aki a Webáruházat használja, annak szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül bármilyen terméket, szolgáltatást megrendel. A Szolgáltató minden, ezen weblapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő terméktől, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató szerződési ajánlatának elfogadásával termék megrendelésével egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja, amely hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül létrejött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelő jelen feltételeket a Szolgáltató szerződési ajánlatának elfogadása előtt megismerjék. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja, amely módosítások a közzététellel lépnek hatályba. Az általános szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatásait biztosítja. A Webáruház által fenntartott adathálózati kezelői felület az internetes adathálózat sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban a Szolgáltatónak kizárólag Magyarország területén belülre irányuló, magyar nyelvű megrendeléseket áll módjában elfogadni. Külföldi megrendelés szándéka esetén érdeklődésre a Szolgáltatónál van mód. 1

2 II. Megvásárolható termékek köre, a fizetés és átvétel módja, elállás egyes esetei A Webáruház használt gyermekruházati, illetve egyéb gyermekek részére készített használt termékeket forgalmaz, amelyeknek részletes adatai a weblap termékeink menüpontja alatt, az egyes termékek ikonjára kattintva érhetőek el. Az egyes termékeknél megjelenített képek a megvásárolható termékekről készültek, azonban előfordulhat, hogy azok csak illusztrációk, ekként a valóságtól eltérhetnek. A Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés alapján a weblapon meghatározott vételár ellenében eladja, a Megrendelő pedig megvásárolja a megrendelés tárgyát képező terméket. A vételár banki átutalás esetén akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az a Szolgáltató pénzforgalmi számláján jóváírásra került. A Webáruházban megjelenített, adott termékekre vonatkozó árak levonás nélküliek, tehát bruttó, áfát is tartalmazó értékek. A Szolgáltató fenntartja a weblapon feltüntetett árak változtatásának jogát, amely a weblapon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett, nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális ár esetében. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat minden esetben magyar forintban, számla vagy nyugta ellenében, egy összegben köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg, és házhozszállítás útján vagy személyesen vehetőek át. A házhozszállításra a vételár előzetes banki átutalását követően, postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) útján kerül sor. A küldemény feladása a vételárnak a Szolgáltató pénzforgalmi számláján történő jóváírását követő két munkanapon belül történik meg. A házhozszállítás költségét az árak nem tartalmazzák, azt minden esetben a Megrendelőnek kell megfizetnie. Az át nem vett, visszaküldött küldemény esetén a visszaszállítás díja szintén a Megrendelőt terheli. Házhozszállítás esetén a megrendelt termék kézbesítése ajánlott küldeményként történik, ide nem értve a termékek azon körét, amelyeket postára adni ésszerűtlen (pl babakocsi, gyerekülés, bicikli), ebben az esetben a vétel tárgyát kizárólag személyesen van mód átvenni. A házhozszállítás tételes költségei: 50 gramm össztömegig: 595,-Ft 100 gramm össztömegig: 650,-Ft 250 gramm össztömegig: 690,-Ft 500 gramm össztömegig: 890,-Ft 750 gramm össztömegig: 1180,-Ft 2 kilogramm össztömegig: 1365,-Ft 20 kilogramm össztömegig (vagy borítékban fel nem adható termékeknél): 2135,-Ft 2

3 A személyes átvétel a Cumóka Ruházati Bababoltban (cím: 1224 Budapest, IV. utca 1/B.) nyitvatartási időben történhet, amelyre a megrendeléstől számított öt napig van lehetőség. A határidő leteltét követően a Szolgáltató elállhat a szerződéstől és az érintett termék visszakerül a kínálatba. A Szolgáltató elállhat továbbá a szerződéstől, ha házhozszállítás igénylése esetén tíz napon belül nem kerül jóváírásra pénzforgalmi számláján a vételár. A Megrendelő elállhat a szerződéstől és követelheti a vételár visszafizetését, ha a vételár megfizetését követő tíz napon belül nem érkezik meg a vétel tárgya. A rendelés házhozszállítási költségéről a megrendelést megerősítő elektronikus levél útján kap tájékoztatást a Megrendelő. III. A megrendelés menete Megrendelés kizárólag a Megrendelő felhasználói adatainak megadásával lehetséges az alábbiakban részletezettek szerint. A megrendelés folyamata: 1. A weblapon, a termékeink menüpontra kattintva megtalálja a vételre kínált termékek körét. 2. Az egyes termékek ikonjára kattintva megjelenik a Termék adatlap, amelyen az adott termékről részletes leírást talál. 3. A Termék adatlap -on található Kosárba feliratra kattintva helyezheti a terméket megrendelés előtti állapotba. 4. A terméklista módosításra a weblap bal oldalán megjelenő Kosár tartalma menüpont alatt amely a megrendelés folyamat közben végig látható és ellenőrizhető van mód a felsorolt termékek melletti X -re klikkelve, így az egyes termékek visszavonhatóak a megrendelendő termékek közül. 5. A Kosár tartalma menüpont alatt felsorolt termékek megrendelésére az annak alján elhelyezkedő Kész feliratra történő kattintással van lehetőség. 6. A megjelenő Rendelés leadása felületen a kért felhasználói adatok megadását, valamint az átvétel módjának kiválasztását követően, az felület alján található Leadom a rendelést feliratra történő kattintással fejezheti be a Megrendelő a megrendelést. A megrendelés befejezésével létrejön a szerződés, amely írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi, ahhoz a Megrendelő a Szolgáltatóhoz intézett írásos megkeresést követően férhet hozzá. A Megrendelő elektronikus levél útján kap visszaigazolást a megrendeléséről, amely tartalmazza a vételár megfizetésének módját és összegét is. Ha legkésőbb negyvennyolc órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg a visszaigazolás, úgy mentesül a szerződéses kötelezettség alól. Az adatbeviteli hibák megváltoztatása a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően szabadon történhet a megrendelés folyamatának 4. pontjában leírtak szerint, az oldalról történő 3

4 visszalépéssel, illetve a weblap bezárásával azonban a Leadom a rendelést feliratra történő kattintást, ekként a szerződéses nyilatkozat elküldését követően korrigálásra nincsen mód. IV. Szavatosság A Szolgáltató szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgya a teljesítéskor megfelel az egyes termékeknél feltüntetett állapotjelzőből következő, általában elvárható tulajdonságoknak. Ettől eltérő hibás teljesítés esetén, a szavatossági jogot érvényesíteni kívánó Megrendelő elsősorban kijavításra, kicserélésre jogosult, amennyiben az nem lehetséges, árleszállításra, elállásra nyílik joga azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye. Kicserélés vagy elállás esetén a Szolgáltató nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye, illetve, nem érvényesíthető a szavatosság olyan hiba vonatkozásában, amelyről a Megrendelő a termék megvételekor tudott, ha a termék ára annak megfelelően került meghatározásra. A kellékszavatossággal összefüggő kifogás közlésére a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül van lehetőség, az igényérvényesítési jog egy éves tekintettel a termékek használt jellegére elévülési ideje mellett. Annak bizonyítása, hogy a hiba oka a teljesítés előtt keletkezett, ekként a szavatosság érvényesíthetőségének bizonyítása, a Megrendelőt terheli. V. Fogyasztói elállás joga A Megrendelőnek a megrendelt termék kézhez vételétől ha a termékkel együtt nem kapta meg, akkor az írásbeli megerősítés kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül joga van elállni vételi szándékától, amelyet a Szolgáltató felé intézett egyoldalú nyilatkozattal tehet meg. Írásban történő elállás esetén az elállás határidőben érvényesítettnek tekintett, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldte. Az elállással összefüggésben a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a Megrendelőt terheli, amelyen túl megtéríteni köteles a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt. Az elállási jog kivételesen három hónapig gyakorolható abban az esetben, ha a Megrendelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségéhez kapcsolódó írásbeli megerősítésnek. A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő, illetve amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. VI. Adatvédelem A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. szakasza szerint jár el. A Szolgáltató a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja. 4

5 A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli. A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. A Szolgáltató védi a Megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. VII. Vegyes, záró rendelkezések A Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek a Webáruház üzemeltetésével összefüggésben nem veti alá magát. A Megrendelő Webáruházon keresztül történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak például internet szolgáltató felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató és Megrendelő között fennálló kapcsolatokban kizárólag a magyar jog alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan értékhatártól függően Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn. Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, kifejezetten a Polgári Törvénykönyvben, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 5

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Kérjük, amennyiben vásárlója, vagy felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja 1.A rendelés menete A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket, amelyeket a kosárba is tehet, de csak regisztráció után, az adatai

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben