Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57 II: emelet 14., Cégjegyzékszám: , Adószám: , a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. 2) Jelen Általános Szerződési feltételek értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. 3) A Szolgáltató minden ezen a honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi terméknek értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő terméktől, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte. 4) Mindig a megrendelés napján érvényes Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni akkor is, ha a Megrendelő egy korábbi Általános Szerződési Feltételek szerint már üzleti kapcsolatban állt a Szolgáltatóval. 5) Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék. B. A Szerződés létrejötte 1) Kínálatunk megtekintése kötelezettségmentes. A Webáruházban történő vásárlás a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik. 2) Megrendelést kizárólag regisztrált felhasználók adhatnak le, regisztráció nélkül termék vásárlása nem lehetséges. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

2 1. A kosár tartalma: A termékek kosárban történő elhelyezése után van lehetőség a termékek mennyiségének módosítására. Ha valamely termékeket mégsem kívánja megvásárolni, akkor a termék(kek) mennyisége alatt kattintson a kuka ikonra. Indulás a Pénztárhoz most gombra kattintva jut el a következő lépéshez. 2. Szállítás kiválasztása: Az ön számára legmegfelelőbb szállítási módot válassza ki majd kattintson a mentés gombra. 3. Fizetési mód: Válassza ki a milyen formában szeretné teljesíteni a fizetést. Átutalásos fizetés esetén csak az átutalás (Erste Bank Nyrt. Által vezetett számú számlaszám) megérkezése után van lehetőség az áru helyszíni átvételére vagy a kiszállítás indítására. Az átutalásnak legkésőbb 5 napon belül meg kell érkeznie az ELIT-Sportszer Kft. számlaszámára, ellenkező esetben a megrendelést töröljük. Készpénzes fizetés esetén a visszaigazoló után át lehet venni a terméke(ke)t. mentés gombra kattintva léphet a következő lépéshez. 4. Megrendelés ellenőrzése: A kosárban elhelyezett termékek árának és mennyiségének ellenőrzése, valamint szállítási és számlázási cím leellenőrzése. Megrendelés megerősítése gombra kattintva megerősítheti vásárlását 5. Köszönjük a megrendelést: Ha erre a pontra érkezett, akkor megrendelése eljutott az ELIT-Sportszer Kft. Web áruház adatbázisába és megkezdődik a megrendelés feldolgozása. C. Árak, fizetés, és szállítási feltételek 1) Ameddig a szerződés nem jön létre, a Szolgáltató szállításra nem kötelezhető. 2) A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA), a termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a

3 rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. 3) A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat: a) magyar Forintban az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, egy összegben fizeti meg a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak b) a megrendelés véglegesítésekor a bankkártyás fizetési lehetőséget választva átutalással fizeti meg a Szolgáltató részére (erről bővebben itt olvashat). 4) A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. Szolgáltatásait veszi igénybe a termékek házhozszállításához. A kiszállítás díja a Magyar Posta Zrt. hirdetményeiben megtalálható. 5) A Megrendelő egyetért a fizetési lehetőségekkel, a Szolgáltató szállítási módjával és költségeivel. D. Jótállás 1) A Szolgáltató által nyújtott jótállás a Megrendelő törvényből eredő jogait nem érinti. 2) A Szolgáltató által értékesítésre kerülő termékek jótállási kötelezettsége csak Magyarország területére terjed ki. 3) Leértékelt áru esetén, a szállított áru jelentéktelen hibáiért a Szolgáltató jótállási igény érvényesítését nem teszi lehetővé. 4) Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyítási eljárás nélkül, haladéktalanul kicseréli a hibás terméket, feltéve, hogy a hiba megállapítása a teljesítést követő hét napon belül történt, a hiba megállapítása után a Megrendelő azt haladéktalanul jelezte a Szolgáltató felé és az árut hiánytalanul visszaküldte. 5) A hiba megállapítása után a Szolgáltató lehetőségeihez mérten a sérült/hibás árut javítja, vagy pótszállítással pótolja. A pótszállítást a Szolgáltató 28 napon belül teljesíti. 6) Ha a pótszállítás a megadott határidőn túl esik, a Megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy árleszállítást kérhet, vagy a Szolgáltató költségére elháríttathatja a hibát. 7) A 4.6 pont szerinti lehetőségek közül a Megrendelőnek a 29. naptól számítva 14 napja van választani. A határidő jogvesztő, ezt követően a Szolgáltató jogosult választásra.

4 8) A 4.6 pont szerinti igények a teljesítéstől számított egy év elteltével nem érvényesíthetőek. 9) Jótállásra csak a Megrendelő jogosult, harmadik személyre átruházni nem lehet. 10) A jogtalan kifogásolás költségei a Megrendelő terhelik. 11) A szavatosságra a fentieken túl a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók. E. Felelősség 1) A Szolgáltató korlátlanul felelős az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. 2) A Szolgáltató nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis maior) káreseményekért. 3) Az említett felelősségkorlátozások magában foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. 4) Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Szolgáltató minden munkatársára, és más, a Szolgáltató által megbízott harmadik személyre is. F. Visszaszállítás és elállási jog 1) Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. 2) Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. 3) A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. eredeti garanciális okmányokkal (amit természetesen mellékeltünk a kiszállított termékhez) együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

5 4) A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint. 5) Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, hordott, stb.) 6) A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. értelmében: a) olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő-(például egyedi méret) b) amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. 7) Az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, a Szolgáltatónak fel nem róható eseményeknél (különösen: háború, szükségállapot, megelőző szükségállapot, energia-vagy nyersanyaghiány, szabotálás, sztrájk, továbbá minden egyéb, nem általunk fellépő üzemzavar vagy hatósági beavatkozás) a szállítási-és teljesítési kötelezettség határidejét meghosszabbítják, abban az esetben is, ha a vásárló időközben a késedelem ellen fellépett. A szállítási időpontokat és határidőket ennek megfelelő terjedelemben meg kell hosszabbítani. Ha ezek ez események a 6 hetet meghaladják: a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ugyanezzel a joggal a Szolgáltató is élhet. 8) Ha a szerződés megkötése után a Megrendelőnél anyagi nehézségek lépnek fel, vagy a Szolgáltató tudomást szerez a Megrendelőnél fellépő anyagi nehézségekről, ami az általános szerződési feltételeket veszélyezteti, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. Ezt a jogot nem zárja ki az sem, ha a Megrendelő emiatt csak későbbi szállításra tart igényt. Fizetési nehézség veszélye esetén a Szolgáltató jogosult a szállítást mindaddig megtagadni, ameddig a termékek vételára nem került kiegyenlítésre. G. Tulajdonjog fenntartás 1) A termék mindaddig a Szolgáltató tulajdonát képezi, ameddig annak árát a Megrendelő ki nem egyenlítette. 2) Továbbértékesítés/viszonteladás csak és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges, és csak saját üzletben, vagy saját weboldalon. A

6 továbbértékesítő/viszonteladó eladási árait minden esetben a Szolgáltató szabja meg. H. Adatvédelem 1) A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. szerint jár el. 2) A Szolgáltató a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja. 3) A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli. 4) A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. 5) A Szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. I. Záró rendelkezések 1) A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 2) A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 3) A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 4) A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

7 5) Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan a Pest Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn. 6) Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 7) Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkori hatályos magyar polgári törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. Budapest,

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Kérjük, amennyiben vásárlója, vagy felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja 1.A rendelés menete A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket, amelyeket a kosárba is tehet, de csak regisztráció után, az adatai

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben