SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKO- ZÁSAI TDK dolgozat Készítette: Varga Angelika IV. évfolyam

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS AZ ÁLLATKERTEK TÖRTÉNETE MIT NEVEZÜNK ÁLLATKERTNEK? MILYEN FELADATAI VANNAK AZ ÁLLATKERTEKNEK? Fajmegőrzés Kutatás Oktatás AZ ÁLLATKERTI VILÁGHÁLÓZAT A MAGYAR ÁLLATKERTEK SZÖVETSÉGE (MÁSZ) A MISKOLC VÁROSI VADASPARK ELHELYEZKEDÉSE ANYAG ÉS MÓDSZER EREDMÉNYEK A PARK MÚLTJA ÉS JELENE A VADASPARK ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM Természetvédelmi szoborpark Zoopedagógiai program SÉRÜLT MADARAK ELLÁTÁSA A VADASPARKBA ÉRKEZETT EGYEDEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA ( ) A vadasparkba érkezett egyedek helyzetének alakulása 2001-ben A vadasparkba érkezett egyedek helyzetének alakulása 2002-ben A vadasparkba érkezett egyedek helyzetének alakulása 2003-ban A vadasparkba érkezett egyedek helyzetének alakulása 2004-ben Az eredmények összesítése EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOM

3 1. Bevezetés Ha megkérdeznénk az embereket arról, mit gondolnak az állatkertekről, valószínűleg csupa negatívumot sorolnának fel: szűk ketrecek, vas mindenütt, zsúfoltság, boldogtalan állatok. Ez néhány éve évtizede még mind igaz volt, az elavult állatkertek ideje azonban sok helyen lejárt! Egyre szebb, tágasabb, a legtöbb előírásnak megfelelő, az állatok igényeit maximálisan kielégítő kifutók épültek, épülnek. Persze még mindig sok a javítanivaló, amely főleg anyagiak kérdése. Ez talán a legnagyobb probléma. Egyik minisztérium sem tekinti sajátjának az állatkerteket, a városi támogatás és a bevétel pedig kevés ahhoz, hogy a fejlesztésre is jusson belőle. Ez méltánytalan, hiszen felmérések szerint ma Magyarországon az állatkertek a leglátogatottabb kulturális intézmények. Az állatkertek elsődleges célja természetesen a szórakoztatás, az állatok bemutatása, de semmiképp sem szabad rájuk pusztán cirkuszi attrakcióként tekinteni. Igen sok egyéb feladatuk is van. Manapság, amikor a Föld fajgazdagsága a legnagyobb, ugyanakkor a fajok kihalásának sebessége is minden korábbinál gyorsabb, az állatkerteknek egyre nagyobb szerep jut a fajmegőrzésben. Az állatkertek az ország természetvédelmében is részt vesznek, hiszen többségük befogadja a sérült védett állatokat, majd gyógyulásuk után visszaengedik őket a természetbe. Ezen kívül az állatkertek lényeges feladata az oktatás, ismeretterjesztés. Fontos, hogy az emberek minél többet megtudjanak a bemutatott állatokról, és rájöjjenek, mi mindent veszíthetünk el a természet folyamatos pusztításával. Dolgozatom célja, hogy rávilágítson az állatkertek kevésbé hangoztatott erényeire, bemutassa az állatkertek természetvédelmi feladatait és törekvéseit, valamint hogy betekintést nyújtson az állatkertek kulisszái mögé. 3

4 2. Irodalmi áttekintés 2.1. Az állatkertek története Bármennyire hihetetlen, az állatkertek több ezer éves múltra tekintenek vissza. Amikor az ember már nem azért fogta be az állatot, hogy húsát, bundáját, vonóerejét hasznosítsa, onnantól beszélhetünk állat- vagy vadaskertekről. Az állatkertek elődeinek, a vadaskerteknek történetéről Csőre Pál (1997) részletes leírást nyújt. Az első vadaskertek alapításának idejét valószínűleg a háziasítás idejében (ie évvel) kereshetjük, történelmi feljegyzések azonban csak a későbbi időkből vannak. Kínában ie körül létesítették a kb. 400 hektáros Chou Wu-Wang vadaskertet Peking és Nanking között. Itt ritka állatokat tartottak vadászat céljára, és a maguk szórakoztatására. A kertbe természetesen csak a főnemesség léphetett be, falait őrök vigyázták. Itt fedezte fel Armand David jezsuita pap 1865-ben a milu szarvast, amely ebben az időben természetes élőhelyéről teljesen kipusztult. Nem volt ismeretlen az állatkert Amerikában sem. Cortez egyik kísérőjének feljegyzései szerint Montezuma állatkertjében szinte egész Közép-Amerika faunája megtalálható volt. Az asszír királyok maguk és vendégeik szórakoztatására számtalan oroszlánt, tigrist, antilopot és más állatokat tartottak és szinte az összes egyiptomi fáraónak volt állatgyűjteménye. Kontinensünkön is előszeretettel tartottak egzotikus állatokat az uralkodók. A római császárok például szívesen vettek részt gladiátorviadalokon, melyekben vadállatok is szerepet kaptak. A középkorban is találkozunk vadaskertekkel. Nagy Károlynak például Aachen mellett volt kertje, melyben a 801-ben Harun al Rasid kalifától kapott elefántját is tartotta. A középkori vadaskerteknek Csőre (1997) szerint négy típusa volt: Vadászóhelyek: céljuk a vad elejtésének megkönnyítése, amit úgy értek el, hogy a vad menekülését árok, kőfal akadályozta. Várkert: a várat körülvevő árokban tartott ragadozó állatok, medve, farkas, stb. a vár védelmét szolgálták. Ilyenek voltak Németországban és Prágában a Hradzsinnál is. 4

5 Kolostorkert: a kolostorokat körülvevő, rendszerint kőfallal elkerített kertben különféle növényeket, állatokat tartottak. A kolostorkertek és várkertek néha a húsellátást is szolgálták. Mulatókert: ez a szórakoztatást, a gyönyörködtetést szolgálta. Elsősorban uralkodók engedhették meg maguknak, hogy ilyen céllal elkerített területeket rendezzenek be. Rendszerint nem honos, hanem egzotikus állatokat helyeztek el itt, de nem hiányoztak a hazaiak sem. Ebben az időben főleg vadászat céljából létesítettek vadaskerteket, de fontosak voltak a mulatókertek is. Az uralkodók szinte versengtek egymással abban, hogy kinek van ritkább, egzotikusabb gyűjteménye, és gyakran ajándékoztak egymásnak állatokat. Az igazi, mindenki által látogatható állatkertek az újkorban létesültek. Az elsőt Mária Terézia alapította 1752-ben Schönbrunnban, majd egyre-másra nyíltak az állatkertek a világ nagyvárosaiban, többek között Londonban, Berlinben, New Yorkban. Ekkor már a szórakoztatásé volt a főszerep, igyekeztek minél több ketreces állatot bemutatni. Ezek az állatkertek ma már nem állnák meg a helyüket, hiszen a kőből-vasból készített szűk kifutók építésénél az állatok igényeit vették legkevésbé figyelembe. A magyar vadaskertekről meglehetősen kevés írásos emlék maradt fönn. Az első utalás vadaskertre 1238-ból származik, melyben a Vas megyei Zsedénypusztának határbejárásával kapcsolatban olvashatunk bestiarum -ról, IV. Béla király 1256-os oklevelében pedig a zólyomi vadaskert őreiről tesz említést. Legtöbbször természetesen az uralkodók kertjeiről olvashatunk különféle írásokban. Nagy Lajos király részére létesítették 1355-ben a Csanyiki Vadaskertet, s mivel vadászatairól több forrás is megemlékezik, valószínű, hogy az országban több helyen is voltak ilyen kertjei. Zsigmond király egyik oklevelében említi a Tyrgarch nevű helyet, amely valószínűleg vadaskertet takar, mivel a szó a német Tiergarten (állatkert) szóból származik. Érdekes, hogy a vadaskertek egykor szigetek voltak, vagyis szigeteken alakították ki őket. A Margit-sziget régi neve, a Nyulak szigete is erre utal, itt valószínűleg nyulakat tartottak egyéb vadfajokkal együtt. A vadaskertek másik típusa a várkert volt, amelyek a vár oldalában, a várárkokban helyezkedtek el. Az itt tartott vadállatok védelmi funkciót is betöltöttek, hiszen a betolakodóknak először velük kellett megküzdeniük. Ilyen kerteket találunk például Budán és Tatán. Mátyás király kertjei már a reneszánsz szellemében épültek. Ezek inkább díszkertek, pihenőkertek voltak, kellemes ligetekkel, fasorokkal, virágágyásokkal, és termé- 5

6 szetesen állatokkal, melyek a gyönyörködtetést szolgálták. A budai várkertben madárház is helyet kapott, ahol hazai és külföldi madarakat is tartottak. Mátyás király visegrádi kertjében oroszlánokat is tartott, a budai várkertben pedig kisebb állatkertre való állatcsapatot gyűjtött össze. Itt valószínűleg egzotikus állatok is helyet kaptak (például gepárd), de a hazai vadfajok is megtalálhatóak voltak, melyek egy része szelídített lehetett, Mátyás király hintóját ugyanis ünnepélyes alkalmakkor állítólag szelíd szarvasok húzták. A török időkben pusztulásnak indultak a vadaskertek. A vonuló katonák élelemszerzés céljából rendszeresen leölték a kertek állatait. Csak Erdélyben, az ország nyugati szélén és a Felvidéken maradtak érintetlenül a vadaskertek. Ezek fenntartását azonban csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, mint például I. Rákóczi György fejedelem. A magyar vadaskertek fénykora az 1700-as években kezdődött. A Rákócziszabadságharcot követően a nagybirtokos családok (például a gróf Esterházy, a gróf Festetics, a gróf Széchenyi család) megalapították hatalmas birtokaikat, ahol a barokk kastélyok mellől nem hiányozhattak a vadaskertek sem. Ekkor egyre jobban előtérbe került a vadaskertek szórakoztató szerepe, de még vadászatokat is tartottak bennük. A XIX. században egyre több vadaskertet létesítettek, egyre kevésbé gyönyörködtetési céllal. Előtérbe került a kertek vadgazdálkodási, vadászati célokra történő hasznosítása. Cél volt továbbá, hogy megakadályozzák a vadat a mezőgazdasági területek károsításában. A legtöbb vadaskert az as években volt, számuk megközelítette a 250-et. A XIX. század végének, a XX. század és napjaink magyar állatkertjeiről Kovács (1996, 2001) műveiben olvashatunk részletesebben. Kovács (2001) írásából tudhatjuk meg, hogy 1886-ban nyitotta meg kapuit az első mindenki által látogatható állatkert Budapesten. Ezután évtizedeket kellett várni az újabb állatbemutatók megnyitására. Az 1950-es évek végén, 60-as évek elején sorra létesültek kisebb-nagyobb állatkertek. Ezek először csak hazai fajokat mutattak be, majd egyre több egzotikus állattal bővült az állomány. Sajnálatos módon akkoriban nem tervezetten folytak az állatkertépítések, jobbára oda rakták a ketreceket, ahol volt hely, és az állatok sem mindig a legmegfelelőbb ketrecekbe kerültek. A kifutók minősége a hatvanas években megfeleltek az akkori elvárásoknak, de amíg külföldön folyamatosan felújították a férőhelyeket, addig Magyarországon minden maradt a régiben. A nyolcvanas évekre kilátástalanná vált a helyzet. Fejlesztések alig történtek, a kifutók nagy része 6

7 elavult. Ekkor a sajtó hevesen támadta az állatkerteket, és egyre kevesebb látogató volt kíváncsi rájuk. Változás a kilencvenes évek elején következett be, amikor megindult a magyar állatkertek lassú fejlődése. A pénz még mindig nem volt elég, de az új és lelkes igazgatók mindent megtettek a fejlődésért ben került a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói székébe Dr. Persányi Miklós, akinek sikerült felújíttatnia az egykori rácshalmazt. Megújult a Magyar Állatkertek szövetsége is, egyre több helyen alkalmaznak zoopedagógust, megújultak az információs táblák, sok helyen kiadványokat is megjelentettek. A körülmények azonban még mindig nem tökéletesek. A legnagyobb gondot a pénzhiány jelenti. Ennek ellenére minden állatkert fejlődik, gyakran érkeznek új állatok, folyamatosan újulnak meg a kifutók, a médiában egyre többet szereplő állatkertekre pedig egyre többen kíváncsiak Mit nevezünk állatkertnek? Valójában nagyon nehéz az állatkert fogalmának megfogalmazása. Állatkert-e egy csak hazai vadfajokat bemutató vadaskert, vagy egy madárpark? Az Állatkertek Természetmegőrzési Világstratégiája szerint (Kemenesné Kiss, 1994) állatkert minden olyan zoológiai intézmény, amely elsődlegesen vadon élő (nem háziasított) állatok egy vagy több faját tartja úgy, hogy azok megfigyelése, tanulmányozása könnyebb, mint a természetben, valamint legalább gyűjteményének egy részét, az év jelentős részében, ha nem egész éven át a nagyközönség számára nyitva tartja. A világ állatkertjei rendkívül változatosak: Méretbeli különbségek (az állatlétszám a néhány tucattól a több ezres számig változik; az állatkertek területe 0,1 ha-tól 500 ha-ig terjed; az éves látogatói létszám a tízezertől a hétmillió főig terjed) Állatgyűjteményekben rejlő különbségek (lehetnek általános gyűjtemények, melyek minden gerinces osztályt bemutatják; lehetnek szakosodott madár-, hüllő-, hal- vagy rovargyűjtemények; az állatok származása szerint megkülönböztethetünk a világ minden tájáról származó állatokat bemutató gyűjteményeket, a világ bizonyos részére, vagy a honos állatok bemutatására szakosodott intézményeket) 7

8 Gazdasági háttérbeli különbségek (az állatkertek lehetnek állami, vagy városi irányításúak, magánkézben lévők, vagy alapítvány általa működtettek) Célkitűzésbeli különbségek (kulturális, nevelési, természetmegőrzési céllal, vagy csupán üzleti megfontolásból működő állatkertek). (http1) Magyarországon a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló együttes rendelete határozza meg az állatkert fogalmát. Az 1. paragrafus szerint: (1) Az állatkert olyan állandó intézmény, amely a természet- és állatvédelmet szolgálja, ahol az állatokat évente 7, vagy annál több napon keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják. Az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. (2) Az állatkert részt vesz a tudományos kutatásban, a fajok megőrzésében, továbbá a természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó (a továbbiakban: védett) fajok egyedeinek megóvásában, valamint természetvédelmi mentőközpont feladatokat is elláthat. Az állategyedekkel üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Nem minősül üzletszerű kereskedelmi tevékenységnek az egyedek, illetve szaporulatok cseréje, eseti értékesítése. (3) Az állatkertben a tartás során a jó gazda gondosságával kell eljárni. (4) Nem minősül állatkertnek: a, az állatkereskedés, b, a cirkuszi menazséria, c, az a bemutató, ahol kizárólag háziasított fajok beleértve a struccot és az emut is- egyedeit tartják, d, a nemzeti park igazgatóságok által a vadon élő állatfajok egyedeinek védelme és a sorsukról való gondoskodás érdekében történő elhelyezésük céljából fenntartott állandó intézmény. A 3/2001. együttes rendelet melléklete az állatkertekben leggyakrabban tartott állatfajok, illetve állatcsoportok elhelyezésének minimális feltételeit tartalmazza. Amennyiben az állatkertben tartott állatfaj a mellékletben nem szerepel, vagy valamelyik kategóriába való besorolása kérdéses, a tartás minimális feltételeit az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség állapítja meg. 8

9 Az állatokat olyan feltételek között kell elhelyezni az állatkertekben, amelyek megfelelnek az állatok jólétének és biztosítják a természeteshez hasonló viselkedésük kialakulását. Ennek érdekében az állatoknak megfelelő méretű állattartó helyeket (kifutó, röpde, ketrec, medence) kell biztosítani. Gondoskodni kell az állatok jó kondícióban tartásához szükséges beltartalmú takarmányról és ivóvízről. Jólétük érdekében az állatok szükségleteinek megfelelő hőmérsékletet, világítást illetve fürdési lehetőséget, megfelelő mélységű és minőségű vizet, illetve az időjárás viszontagságaitól való védelmet kell teremteni. Az állatok állapotát és egészségét legalább naponta szakképzett személyeknek kell ellenőriznie. Azokat az állatokat, amelyeken sérülés, betegség, stressz tünetei tapasztalhatók, azonnali kezelésben és gondozásban kell részesíteni, szükség esetén el kell különíteni, illetve az okokat meg kell szüntetni. Az állattartó helyeket higiénikus viszonyok között kell tartani, a megfelelő takarításról rendszeresen gondoskodni kell, a szennyvizet el kell vezetni. Az állatok számára ingerekben gazdag és megfelelően berendezett életteret kell biztosítani, amelyek természeteshez hasonló viselkedési formák gyakorlását teszik lehetővé. Az állatokat -lehetőség szerint- a természetben is jellemző kor- és ivari összetételű csapatban kell tartani. (http2) 2.3. Milyen feladatai vannak az állatkerteknek? Az elmúlt évtizedek nagymértékű környezetszennyezése, a növekvő népesség egyre növekvő területigénye, a mértéktelen energia-felhasználás hatására egyre több élőhely szűnik meg, sok faj pusztul ki vagy sodródik a kipusztulás szélére, a Föld biodiverzitása folyamatosan csökken. Míg 1600 és 1700 között csak évtizedenként, addig 1750 és 1850 között már évenként egy-egy emlős- és madárfaj halt ki! Ezen okok miatt az állatkertekre egyre nagyobb szerep hárul a természet megőrzésében. Az állatkerteknek három fontos feladatuk van. A fajmegőrzés, a kutatás és az oktatás. A következőkben e feladatok fontosságáról és megvalósításuk lehetőségeiről esik szó Fajmegőrzés A természetvédelem célja a biológiai diverzitás, a fajok és életközösségek megőrzése. Az állatkertek ehhez a küldetéshez ex situ (kihelyezett, természetes élőhelyen kívüli) fajmegőrzési programokkal próbálnak hozzájárulni. Ilyen fajmegőrzési program 9

10 például az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által vezetett Európai Veszélyeztetett Fajok Programja, az EEP is. Az ex situ megőrzés tulajdonképpeni célja, hogy segítse a fajok természetes élőhelyükön (in situ) való túlélését. Ezek a programok nem a biotópmegőrzést helyettesítik, sokkal inkább csak kiegészítik azt. Az ex situ tenyésztés megmentheti a veszélyeztetett fajokat a kipusztulástól, az ex situ populációk felhasználhatók az in situ populációk fenntartására, valamint az oktatásban, kutatásban is. A kihelyezett populációk tenyésztésében a legnagyobb probléma a genetikai változatosság csökkenése lehet. A természetben a különböző populációk nagy változatosságot mutatnak. Ez a változatosság külsőleg is megnyilvánul, de ami még fontosabb, a belső jellemzőkben is. A vad populációk a genetikai változatosság miatt képesek a rájuk ható szelekciós hatásokra (pl. környezet változásai, új vetélytársak, betegségek megjelenése) reagálni. Ez a képesség a vad populációk számára nagyon fontos, ezért törekedni kell az ex situ populációkban az eredeti változékonyság megőrzésére. Az ex situ populációk veszélyei az alábbiak: sokkal kevesebb egyed alkot egy populációt, így érzékenyebbek is az olyan genetikai folyamatokra, melyek a genetikai változatosság csökkenéséhez vezetnek; a kihelyezett populációk kisebb alpopulációkra bomlanak, melyek egyedei között nagyobb a beltenyésztés veszélye; a természetes élőhely hiánya kedvezőtlen szelekciós hatásokkal járhat. Szerencsére a kis, fragmentált ex situ populációkban fellépő káros folyamatokat az utóbbi években az elméleti és gyakorlati populációgenetikusok állatkertekben és egyetemeken intenzíven tanulmányozták. Az e munkák során nyert ismereteknek köszönhetően most már világos, hogy az ilyen folyamatok elkerülhetőek vagy minimalizálhatóak. Mint azt már korábban említettem, az ex situ tenyészprogramok az oktatást és a kutatást is szolgálják, de végső céljuk a veszélyeztetett fajok populációinak természetes környezetükben való megőrzése. Az életképes populációk újraalakításának támogatása általában magába foglalja a fogságban született állatok kihelyezését a természetbe (Kemenesné Kiss, 1994). Az IUCN (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) 1987-ben elfogadta az Élőlények áthelyezésére vonatkozó állásfoglalást, amely az ex situ populációk szabadon bocsátásáról szól. Az IUCN az áthelyezés három típusát jelöli meg: Behurcolás vagy betelepítés, ami egy élő szervezet ember általi elterjesztését jelenti, történetileg ismert elterjedési területén kívül. 10

11 Visszatelepítés, ami valamely élőlény elterjedési területének olyan részére való tudatos betelepítést jelent, ahonnan az adott faj eltűnt vagy kipusztult. Állománybővítés, amely a természetes környezetben élő populációk létszámának növelését jelenti. Az IUCN Fajtúlélési Bizottságának Visszatelepítési Szakértő Csoportja adatbázist tart fenn a fogságban született állatokkal történő visszatelepítésekről decemberében az adatbázisban 120 faj mintegy 14 millió fogságban született egyede szerepelt. A sikeresen visszatelepített fajok között az emlősök (32%) és a madarak (40%) vannak túlsúlyban, a halak (8%) és a gerinctelenek (2%) alulreprezentáltak. Egyedszám szempontjából azonban az alsóbbrendű gerincesek képviselnek nagyobb tömeget (mintegy 1,5 millió hal, valamint 19 ezer hüllő és kétéltű), az emlős- és madárfajokból jóval kevesebb egyedet sikerült visszatelepíteni (61 és 786 egyed). A Visszatelepítési Szakértő Csoport 138 feljegyzett projektből 15-öt tart sikeresnek (sikeres az, amelyik hozzájárult az önfenntartó természetes populáció újjá alakulásához), ez a projektek 11%-a. Néhány sikeres visszatelepítési projekt, amely állatkerti állatok áthelyezésével történt: európai bölény (Bison bison) Lengyelországban és Belorusziában, Przewalski ló (Equus przewalskii) Mongóliában, milu vagy Dávidszarvas (Elaphurus davidianus) Kínában, arany oroszlánmajmocska (Leontopithecus rosalia) (1. ábra) Brazíliában vagy a kaliforniai kondor (Gymnogyps californiacus) az Egyesült Államokban. 1. ábra: Az arany oroszlánmajmocska (Leontopithecus rosalia) (http3) Láthatjuk, a projektek eredményei elég változóak. A sikertelen próbálkozások azonban ugyanolyan fontosak, mint a sikeresek, hiszen azokból rengeteg hasznos in- 11

12 formációt szerezhetünk a további projektekhez. Fontos, hogy ezeket az információkat összegyűjtsük, hiszen segítségükkel folyamatosan tökéletesedhetnek a visszatelepítési technikák, melyekre nagy szükség lesz, ha az ex situ populációknak még nagyobb szerepe lesz a természetes populációk megőrzésében. A külföldi állatkertek gyakran számolnak be sikeres szaporítási programokról, visszatelepítési akciókról. Például az Amerikai Egyesült Államok állatkerti szervezete, az AZA (American Zoo and Aquarium Association) Communiqué című magazinjában rendszeresen közli az adott hónap eredményeit. Innen tudhatjuk meg, hogy 2005 májusában a Denver Zoo-ban hét év után újra sikeresen szaporodott a hópárduc (Panthera uncia), amely a veszélyeztetett fajok közé tartozik. A Great Plains Zoo 2005 júliusában fekete orrszarvú (Diceros bicornis) borjú születéséről számolt be. Jelenleg kevesebb, mint 3500 fekete orrszarvú él a vadonban, 1970 és 1992 között 96%-al csökkent a létszámuk. Az AZA fajmegőrzési programjában jelenleg 69 egyed vesz részt. Az újszülött borjút is bekapcsolják majd a programba, kétéves korában egy másik állatkertbe helyezik át szaporítás céljára. (http4) Az Egyesült Államok állatkertjei gyakran vesznek részt visszatelepítési akciókban is. A San Francisco Zoo 1985-ben kezdte el a fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus) megmentését szolgáló programját. Ennek a programnak a segítségével újra stabil populáció alakulhatott ki egykori elterjedési helyükön, a Channel-szigeteken. Idén regisztrálták a kilencvenedik fiókát, akit az állatkertben keltettek, majd onnan sikeresen szabadonengedtek. (http5) Hazai állatkertjeink is aktívan részt vesznek fajmegőrzési programokban. Az Európai Veszélyeztetett Fajok Program (EEP) több mint két tucat programjában vesznek részt MÁSZ-tag magyar állatkertek. Szaporítási eredményeik jelentősek. Két faj esetében (mandrill és a fehérarcú selyemmajmocska) a faj európai törzskönyvét (ESB) MÁSZ tag intézmények vezetik (http6). A Szegedi Vadaspark például több, mint egy tucat fajjal, köztük a sörényes farkassal (Chrysocyon brachyurus) és a Magyarországon csak Szegeden látható vikunyával (Vicugna vicugna) vesz részt az EEP-ben. Ezen kívül a Vadaspark vezeti a fehérarcú selyemmajmocska (Callithrix geoffroyi) nemzetközi törzskönyvét és európai fajkoordinációját (http7). Sikeres a Fővárosi Állat- és Növénykert részvétele is az Európai Veszélyeztetett Fajok Programjában (EEP) ben például 23 EEP-ben részt vevő és 12 ESB-s (európai törzskönyvvel rendelkező) fajt tartott. Az EEP-s fajok közül hármat, míg az ESB-s 12

13 fajokból kettőt sikerült szaporítaniuk (http8) júliusában például sikeresen szaporodott a Fővárosi Állatkertben a 2003-ban kifejezetten szaporítási céllal beszerzett perzsa leopárd (Panthera pardus saxicolor) pár. A perzsa leopárd a leopárdok vagy más néven párducok legnagyobbra növő alfaja. Nemcsak Iránban, hanem Irak, Afganisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán, valamint Örményország területén is őshonos. Élőhelyén veszélyeztetett állatnak számít, vadon élő állományát kevesebb, mint kétezer egyedre becsülik. Éppen ezért a perzsa leopárd az első függelékben szerepel a védett és veszélyeztetett állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó washingtoni egyezmény listáján. A világ állatkertjeiben mintegy 160 perzsa leopárd él, közülük valamivel több, mint száz az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által életre hívott tenyészprogramjában részt vevő állatkertek lakója (http9) október elsején jelentette be a Science című vezető tudományos folyóirat azt a szenzációs hírt, hogy elsőként értek el komoly eredményeket az orrszarvúk mesterséges termékenyítésében. A nem mindennapi szakmai eredmény történetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert nőstény orrszarvújával történt, akivel már hosszú ideje próbálkoztak az állatkerti szakemberek. A mesterséges termékenyítéssel kapcsolatos munkák Lulu esetében 2001 szeptemberében kezdődtek meg a Fővárosi Állat- és Növénykert kezdeményezésére. A Berlini Állatkerti és Vadállatkutató Intézet (IZW Institut für Zoo- und Wildtierforschung) egyik munkacsoportja (dr. Thomas Hildebrandt, dr. Robert Hermes, dr. Frank Göritz) a Salzburgi Állatkert állatorvosaival (dr. Chris Walzer, dr. Sandra Silinsky), a Bécsi Állatorvosi Főiskola biokémia professzorával (dr. Franz Schwarzenberger), valamint a Budapesti Állatkert három állatorvosával, dr. Sós Endrével, dr. Molnár Viktorral és az időközben nyugállományba vonult dr. Mezősi Lászlóval egészült ki (http10). A termékenyítés eredményeképpen a világon első ízben történt meg, hogy mesterséges úton fogant orrszarvú embrió több hónapon át is eredményesen fejlődjön. Sajnálatos módon a borjú augusztusában halva született, halálát valószínűleg fulladás okozta. Bár az igazi célt, vagyis az egészséges orrszarvú világrajövetelét nem sikerült elérni, de a vemhesség során szerzett tapasztalatok, illetve az elvégzett vizsgálatok számos olyan eredménnyel jártak, amely az orrszarvúak mesterséges termékenyítésének tökéletesítéséhez, és ezáltal az orrszarvúak megmentéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatnak (http11). 13

14 Kutatás Az állatkertek már a XIX. században is fontos forrásai voltak a biológiai ismereteknek. Sok olyan faj van, melyeket csak az állatkertekben tartott példányok segítségével tudtak behatóan tanulmányozni. Az állatkertek fontos szerepet játszottak az anatómia, a morfológia, a rendszertan fejlődésében, és ma is jó szolgálatot tesznek a tudománynak a különböző etológiai, táplálkozási, fiziológiai, szaporodásbiológiai vizsgálatok eredményeivel. A világ állatkertjeinek állatgyűjteményei rendkívül sokfélék, a tartott állatok gondozásához, takarmányozásához, szaporodásuk elősegítéséhez, gyógyításukhoz hatalmas ismeretanyagra van szükség. A tudás egyrészt az oktatás szempontjából is fontos, hiszen a rosszul tartott, beteg állatok nem szolgálják a környezeti nevelést, másrészt az ex situ populációk fajmegőrzésben betöltött egyre nagyobb szerepe miatt is lényeges. A természetmegőrzési vonatkozású kutatások iránti fokozódó igény ellenére a szükséges munkaerő és az anyagi háttér csak ritkán áll rendelkezésre az állatkertekben. Sok helyen egyetlen teljes munkaidőben foglalkoztatott kutató sincsen, kevés helyen alkalmaznak egy vagy két kutatót, és nagyon ritka az olyan állatkert, ahol teljes kutatógárda tevékenykedik. Erre a problémára megoldást jelenthet az állatkertek közötti öszszefogás (információcsere) és a különböző kutatóintézetekkel, egyetemekkel való együttműködés. Az állatkerti kutatásokon keresztül szerzett információk nagy részének nagy szerepe van a természetmegőrzésben általában, de különösen a faj és élőhely megőrzésben. Ez kétségtelenül igaz a számtalan állatfaj tekintetében gyűjtött alapinformációkra, és a különböző technikákra (állatorvosi-gyógyászati, szaporodási, genetikai, stb.) is. Az állatkertekben kifejlesztett technikákat és tudást is egyre növekvő mértékben alkalmazzák a vad populációk megőrzésében és menedzsmentjében (Kemenesné Kiss, 1994). A publikált információk, a nagy mennyiségű tudás és tapasztalat, a szakemberek segítsége mind a természetmegőrzést szolgálják. Az állatkertek különböző projektekben, tanácsokban, munkacsoportokban vállalt munkája sem elhanyagolható. Az ex situ kutatások ugyan nem minden esetben alkalmazhatók a vad populációkra, azonban gyakran útmutatásként szolgálhatnak a vadon végzett kutatásokhoz, tehát az ex situ és in situ kutatások a természetmegőrzés tekintetében összefonódnak. A magyar állatkertek is megpróbálnak minél több témakörben kutatásokat végezni. A veszprémi állatkertben csimpánzokkal, köztük az állatkert legismertebb lakójával, Böbével rengeteg etológiai kísérletet végzett Kasza László igazgató, melyekről 14

15 Farkas (1980) művében is olvashatunk. Végeztek kísérleteket például a csimpánzok szín-és formaérzékelésével kapcsolatban, ahol Böbe nyújtotta a legkiemelkedőbb eredményt. Az alapvető motívumok elsajátítása és több hónapos gyakorlás után Böbe már kompozíciókat festett. Megfigyelték, hogy az időjárás és az évszak erősen befolyásolta, milyen színekkel fessen. Tavasszal a sárga és a zöld volt a domináns, nyáron és őszszel pedig az érett színek jelentek meg kompozícióiban. A veszprémi állatkertben napjainkban is folynak kutatások. A Vadon című folyóiratban cikk jelent meg a mocsári teknős és az ékszerteknős kompetitív viselkedésének vizsgálatáról. A vizsgálat során kiderült, hogy a megunt szabadon engedett ékszerteknősök a perifériára szorították ki hazai fajunk egyedeit. Eltérő párzási időszakuk zavaróan hatott a hazánkban védett mocsári teknősökre, akik így kisebb mértékben szaporodtak, mint az ékszerteknősök. (Tóth, 2005) A Magyar Állatkertek Szövetsége szerint a magyar állatkerteknek is saját kutatási programok indításával, vagy az egyetemek, természetvédelmi intézmények és más természetmegőrzést szolgáló szervezetek kutatásainak támogatásával kell szolgálniuk a természetmegőrzés céljait és az általuk felhalmozott ismereteket a természetmegőrzés támogatása érdekében közkinccsé kell tenniük (http12) Oktatás A természetmegőrzés alapvető feladata, hogy tudatosítsa az emberi fejlődés és a Föld biológia rendszerei közti új egyensúly megteremtésének szükségességét. Ennek a tudatosságnak a Föld minden országában és az emberi társadalom minden rétegében mélyülnie kell, és a politikai döntések alapját kell képeznie. Az olyan oktatás, amely bolygónk biológiai rendszerének és alkotóelemeinek pótolhatatlanságát megvilágítja a leghatékonyabb eszköz az általános tudatosság szintjének emelésére. Mindezért, az emberiség jövője nagyban függ a széles körű és hatékony természetmegőrzési neveléstől. A világ állatkertjeinek különleges szerepe van az emberek nevelésére tett globális erőfeszítésben (Kemenesné Kiss, 1994). Egyes felmérések szerint az állatkertek sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint más kulturális intézmény. Ennek oka abban keresendő, hogy az állatkertek élő állatokat mutatnak be, melyek hatalmas vonzerőt jelentenek. A közvetlen hatás, amit az élő állat nyújt, változatlanul olyan varázslatos, hogy az elektronikus kép vagy a fénykép föl sem veheti vele a versenyt. A modern állatkert egyértelműen betölti azt a fontos szerepet, hogy ápolja viszonyunkat az állatokkal (Morris, 1995). 15

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Az Ex situ védelem jellemzői az állatkertekben

Az Ex situ védelem jellemzői az állatkertekben Az Ex situ védelem jellemzői az állatkertekben - Domina Norbert 2009 I. Bevezetés Korunk egyik legnagyobb környezeti kihívása a biológiai sokféleség megőrzése. A biodiverzitást az emberi hatások miatt

Részletesebben

ORBÁN ZOLTÁN Közoktatást segítô intézmények a fenntarthatóság-pedagógiában. Elemzés a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapján

ORBÁN ZOLTÁN Közoktatást segítô intézmények a fenntarthatóság-pedagógiában. Elemzés a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapján ORBÁN ZOLTÁN A szerzô 1968-ban született a Tolna megyei Dombóváron. A középiskola elvégzése után tíz évig különbözô és változatos munkahelyeken dolgozott. Volt riasztóberendezés-szerelô, segédmunkás és

Részletesebben

Együtt a vadvilág jövõjéért

Együtt a vadvilág jövõjéért Együtt a vadvilág jövõjéért Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége WAZA Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési világstratégiája Együtt a vadvilág jövõjéért Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési

Részletesebben

DÁNYÁDI SÁRA - DIPLOMATERVEZÉS 2012 A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT FEJLESZTÉSE

DÁNYÁDI SÁRA - DIPLOMATERVEZÉS 2012 A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT FEJLESZTÉSE DÁNYÁDI SÁR - DIPLOMTERVEZÉS 2012 FŐVÁROSI ÁLLT- ÉS NÖVÉNYKERT FEJLESZTÉSE TRTLOM Történet Fővárosi Állat- és Növénykert története Vidám Park története Fővárosi Nagycirkusz története Helyszín Tágabb környezet,

Részletesebben

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004.

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004. 1 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció a hazai botanikus kertek és arborétumok örökölt nehézségeinek felszámolására, illetve a természetvédelemben és a környezeti

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON Készítette: Németh Andrea Témavezető:

Részletesebben

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa: A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark 2008 / Nyár Halkan bevallom:az állatkert csoda-színház. Boldogság-színház,amelyre azóta is vágyom.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapító: Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat kelte: 2011. szeptember

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2012. év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló 2012. 1 I. Összefoglaló a 2012. év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLATKERTEK HOZZÁJÁRULÁSA ORSZÁGUNK ÉS A VILÁG JOBBÍTÁSÁHOZ - SZAKMAI KÜLDETÉS ÉS SZEREPVÁLLALÁS

A MAGYAR ÁLLATKERTEK HOZZÁJÁRULÁSA ORSZÁGUNK ÉS A VILÁG JOBBÍTÁSÁHOZ - SZAKMAI KÜLDETÉS ÉS SZEREPVÁLLALÁS A MAGYAR ÁLLATKERTEK HOZZÁJÁRULÁSA ORSZÁGUNK ÉS A VILÁG JOBBÍTÁSÁHOZ - SZAKMAI KÜLDETÉS ÉS SZEREPVÁLLALÁS A természetrombolás áradatát vissza kell fordítani. Minden lehető forrást fel kell használni és

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet DIPLOMADOLGOZAT Óhegyi Erzsébet Gödöllő 2013 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TERM ÉSZETVÉDELM I M ÉRNÖK MESTERSZAK AZ ÁLLATFAJ-VISSZATELEPÍTÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSA Készítette:

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán OFKD DOLGOZAT Bagi Zoltán Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Állattani és Vadgadálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. habil. Juhász Lajos ŐSHONOS MAGYAR GALAMBFAJTÁK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.év 1 I. Összefoglaló a 2014. éves beszámoló Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 1 oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI... 6 3. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA...

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 5. szám 2013. október 9.

XLVII. félévfolyam 5. szám 2013. október 9. TétékásNyúz XLVII. félévfolyam 5. szám 2013. október 9. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Az Állatkert régen és most Dr. Persányi Miklóssal beszélgettünk 8-9. oldal Fenntarthatósági nap

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben