Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit"

Átírás

1 évf. 42. szám Tv-műsor október Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, meg bízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elő a Kárpátinfót! 2. oldal Az új adókódexről 3. oldal Falunap Benében 4. oldal Kupadöntős a Beregvidék SC 8. oldal A Thermal Maximus alapkőletétele 9. oldal Ukrajnai létminimum: elvetélt kísérlet 10. oldal Tárolóban a zöldség AJÁNLÓ A formálódó nemzetstratégia Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit Az elmúlt héten két rendhagyó lakossági fórumot is tartottak Beregvidéken. Kihasználva azt a körülményt, hogy Németh Zsolt, a Magyar Köztársaság külügyi államtitkára vidékünkön tartózkodik, a KMKSZ helyi aktivistái felkérték a magyar külpolitika egyik fő irányítóját, hogy vázolja annak a nemzetstratégiának a fő elemeit, amelyet az új magyar kormány valósít meg a Magyarország határain kívül élő nemzetrészek megmaradása, a Magyarországgal szomszédos államokkal való harmonikus együttműködés érdekében. Folytatás az 2. oldalon Tízéves a Keresztyén Egészségügyi Központ Hosszú évek próbálkozásai után 1999-ben jött létre a Munkácsi Keresztyény Egészségügyi Központ egy német testvérgyülekezet és egy amerikai keresztény egészségügyi misszió közreműködésével. Akkoriban rizikós vállalkozásnak tűnt az orvosok számára otthagyni a biztos munkahelyet egy olyan intézmény kedvéért, ahol a működés anyagi feltételei nem voltak biztosítottak, ám az eredmények a központot igazolták, hiszen a jelenlegi adatok szerint 120 ezer regisztrált beteg fordult meg a központban legalább egyszer az évek során... Folytatás a 4. oldalon Köszönetnyilvánítás Beregardóban, Beregszászban (Mikrorajon) a Muzsalyi utca , sz., a Szuvorov u. 11 sz., Korjatovics u. 2/a. és 6 sz., a Sevcsenko u sz.,a Strand utca és a Munkácsi útköz lakói, valamint a 12-es számú óvoda kollektívája hálás köszönetét fejezik ki Sass Róbert vállalkozónak a segítségével feállított 12 új beregszászi játszótér létrehozásáért. Beregszász veteránjai hálájukat fejezik ki Sass Róbert vállalkozónak, a Sasfészek igazgatójának a veteránklub helységeinek tatarozásáért, amelyet önköltségből valósított meg. A beregszászi Rákóczifőiskola főépületén 280 ezer tetőcserepet kell mihamarabb kicserélni. Ez rengeteg pénzbe és igen sok munkába kerül. Bő tíz esztendővel ezelőtt indult XXI. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál az a mozgalom, amelynek eredményeként a főiskola termeit magyarországi önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek adományaiból sikerült felújítani. Azóta ezt a kezdeményezést a magyar-magyar összefogás szép példájaként tartjuk számon. Nemrég a főiskola vezetői, immáron a Kárpátalján élők széleskörű bevonásával meghirdették az épület tetőszerkezetének felújítását célzó cserépjegy akciót. Mely fölött védnökséget vállalt Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke. Folytatás a 3. oldalon Bizonyára néhányan még emlékeznek rá, hogy amikor huszonegy esztendővel ezelőtt útjára indították a Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivált, annak fogadtatása nem volt egyértelmű. Az újságíró kollégák közül többen fanyalogva írtak arról, hogy a megye magyar falvaiból összetoborzott műkedvelő együttesek magyar nyelvre lefordított csasztuskákat, csöpögős műdalokat próbáltak eladni évszázados folklórkincsként. A táncosok pedig csárdás, lassú és friss, karikázó meg botos tánc helyett látványos akrobatamutatványokkal rukkoltak ki, amikor is a legények Mojszejev módra egyik tenyerükkel a padlót csapkodták, miközben másik kezükkel az égbe mutattak. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Amiről beszélnek A Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta az új adókódexet Öt hónapi vita, több mint 4000 módosítás megvizsgálása után Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa első olvasatban elfogadta az új adókódexet. A törvényjavaslatra 258 képviselő adta voksát. Az új adókódex szerint a jövedelmi adó 25 százalékról fokozatosan 16 százalékra fog csökkenni, mégpedig 2011-ben és 2012-ben 19, 2013-ban és 2014-ben 18, 2015-ben 17, végül 2016-ban 16 százalékra. Az értéktöbbletadót 2014-től kezdődően 20-ról 17 százalékra mérsékelik. A kódex sok egyéb változást tartalmaz a jelenlegi adótörvényekhez és szabályokhoz viszonyítva. Tervbe vették például, hogy 5 százalékos adóval sújtják a betéti kamatokat, ha azok egyhavi összege meghaladja a kéthavi minimálbért. Ugyanakkor a kormány több adókedvezményt helyezett kilátásba. Például ötévi nullaszaldós adókedvezményt nyújt az új vállalkozások alanyainak, a kisvállalatoknak, a közepes és nagyvállalkozások számára pedig jelentősen csökkenti az alapvető általános állami adókat és illetékeket. Tervbe vették, hogy 10 évi időtartamra mentesítik az adóztatástól a könynyűipari ágazat üzemeit (a felvásárolt nyersanyagot feldolgozó vállalatokon kívül), valamint a hotel-szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat. A fizikai személyek számára kétféle adóztatási rendet léptetnek életbe: azok, akiknek keresete 10 minimális havi bérnél alacsonyabb tizenöt, akinél magasabb 17 százalékos adót fognak fizetni. Új dolog, hogy megadóztatják az ingatlanokat is. Ha a lakterület egy bejelentett személyre számítva meghaladja a 40 négyzetmétert, négyzetméterenként 10 hrivnya adót kell majd fizetni. A minimális nem adóztatott lakterület a városokban családonként összesen 100, a falvakban 200 négyzetméter lehet. A helyi hatóságoknak azonban az ingatlan fekvésétől, állapotától függően joguk lesz 0,5-től 1,5-es szorzóval módosítani az adóztatás mértékét. A kormány összesen 12 helyi adó és illeték eltörlését javasolja: megszűnne a piaci illeték, a kommunális adó, a reklámadó, kilenc egyéb olyan adó és illeték, melyek nem játszanak fontos szerepet a helyi költségvetés feltöltésében. Az új adókódex első olvasatban való elfogadásáról szóló határozatban leszögezték, hogy a parlamentnek két héten belül a népképviselők módosító javaslatainak figyelembe vételével elő kell készíteni az okmányt második olvasatban való megvitatására. Többek között szükség van a szakkifejezések pontosítására, a kis és közepes vállalkozások további fejlődését biztosító intézkedések kidolgozására. Az új adókódex előzetes számítások szerint január 1-től lépne életbe. Az új adóztatási rend megosztja a társadalmat. Az ellenzék szerint, ha a kormány és a parlament nem veszi figyelembe a vállalkozók módosító javaslatait, több mint 6 millió munkahely kerülhet veszélybe. Ezen a véleményen van egyébként Ukrajna Piaci Koordinációs Tanácsa is. A Szakszervezetek Nemzeti Fórumának véleménye szerint a kormány az új adókódex kidolgozásánál nem vette figyelembe a különleges adóztatási rend szabályozását, többek között a rögzített adóra vonatkozó jogot. A szakszervezetek szerint az egyszerűsített adóztatás bevezetésével 2009-ben 1,5 millió embernek sikerült munkahelyet teremteni, az adóztatási rend javasolt módosítása a munkanélküliség növekedésével, sok kis és közepes vállalkozás megszűnésével járhat. A szakszervezetek nincsenek megelégedve azzal sem, hogy a kormány nem vette figyelembe azt a javaslatukat, hogy egyszerűsített adóztatási rendet vezessenek be azokkal a vállalkozókkal szemben, akiknek évi jövedelme nem haladja meg az 500 ezer hrivnyát. A Reformszabályozó Intézet szerint az új adóztatási rend több mint 1 millió kisvállalkozót tehet tönkre, a vállalkozók nem értenek egyet azzal, hogy pótlólagos illetékeket kell majd fizetni a Nyugdíjalapba. Ezzel kapcsolatban már több mint 2000 tiltakozó levél érkezett a kormány, a parlament és Ukrajna elnöke címére. Az ellenzék szerint az új adókódex bevezetése a kisvállalkozások egy részét az árnyékgazdaságba fogja kényszeríteni. A kormánynak és a parlamentnek két hete van arra, hogy figyelembe vegye a bíráló megjegyzéseket, véglegesen kidolgozza, majd újra a parlament elé terjessze második olvasatban való elfogadásra az új adókódexet. Vajon elegendő lesz-e ez az idő ennek a nagy munkának az elvégzéséhez? -i-gy Geopolitikai szellem A Független Államok Közössége (FÁK) 1991-ben jött létre a Szovjetunió szétesése után. Az egységes államot annyi kötelék fűzte egymáshoz, hogy az elválás nem volt túl egyszerű. Moszkva kezdeményezésére Ukrajna és Fehéroroszország is csatlakozott a szervezethez, majd még néhány posztszovjet állam. Jelenleg azonban a FÁK lényegében már csak papíron létezik, Oroszország eredeti elképzelése, miszerint a közösség által maga mellett tartja majd az egykori testvérállamokat, már nem valósul meg. A kezdeti szakaszban még sikerült megoldani az elszakadás okozta problémákat, a FÁK erre nagyszerű lehetőségeket biztosított, napjainkban viszont már annyi az ellentmondás az egykori szovjet tagállamok között, hogy a helyzet új megközelítést kíván. A Szovjetunió szétesése olyan mértékű esemény volt a tagállamok számára, amelyet hosszú évekig nem tudtak feldolgozni. Nem véletlen, hogy az egykoron 15 tagállamból álló unió új formátuma a Heti körkép A FÁK jövője bizonytalan Független Államok Közössége rövid időn belül bekebelezett 12 országot. A balti köztársaságok tradicionálisan ellene voltak minden kezdeményezésnek és nem csatlakoztak. Akkoriban még úgy nézett ki, hogy a FÁK az Európai Unió kelet-európai változata lesz, csakhogy rövid időn belül fény derült egy jelentős különbségre. Míg az EU-ban a tagálla mok nagyjából egyenlő jogokkal rendelkeznek, a FÁK-nál azonnal kitűnt Oroszország dominanciája. Amennyiben végignézzük az államok közösségének elmúlt időszakában megtörtént eseményeit, több olyan problémával találkozunk, amelyek súlyos kihatással voltak az egységre és az együttműködésre. Például Kijev és Moszkva Lakossági fórum Makkosjánosiban és Beregdédában Az elsődleges célunk az volt s a tavasszal lezajlott parlamenti választások során nagyot sikerült ez irányba lépni, hogy legyen egy ország, ahol a magyarok jól érzik magukat, hangsúlyozta az államtitkár. Az őszi helyhatósági választások során ezt a felhatalmazást a választók megerősítették. Most már azt kell elérnünk, hogy a Kárpát-medencében legyen hét olyan ország, ahol az ott élő magyarok jól érzik magukat. Németh Zsolt a magyarországi, a gazdaságban eszközölt változásokról szólva kiemelte: egy gazdaságilag erős, erkölcsileg szilárd anyaországra nagy szükségük van a határon túliaknak. Akik minden tekintetben maguk mögött tudhatják az otthoniak támogatását. Az új magyar parlament első döntései a kettős állampolgárságról, a nemzeti együvétartozásról szóló törvények ezt bizonyítják. A mostani magyarországi politikai vezetés fontosnak tartja, hogy a határon túli magyar intézményrendszer fennmaradjon, tovább fejlődjön. A nemzeti jelentőségű intézmények működéséhez stabil feltételeket kell teremtenünk januárjától kezdődően Magyarország tölti be az Európai Unió elnöki tisztét. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban olyan javaslatok kerüljenek megtárgyalásra, amelyek segítik a Magyarországgal határos, még nem EU-tagállamok európai uniós felzárkózását. kapcsolatának elhidegülése a narancsos forradalommal vette kezdetét. A gázháborúk, a diplomáciai csatározások odáig vezettek, hogy az orosz államfő évekig nem látogatott el Ukrajnába. Az orosz-fehérorosz viszony sem úgy alakult, ahogy azt az előző század 90-es éveinek elején remélték ban pedig az orosz-grúz katonai konfliktus okozott hatalmas felháborodást, még nemzetközi szinten is. A formálódó nemzetstratégia Elejét lásd az 1. oldalon Ne feledjük, hogy Magyarország után Lengyelország veszi át az EU soros elnöki tisztét. Ily módon e két ország nagyon sokat tehet Ukrajna eu-s kapcsolatainak erősítése érdekében. Ukrajna számára az eu-s tagság egyelőre nem reális cél, ám a vízummentesség kiharcolása az ország állampolgárai számára lehetséges, mint ahogy egy közös szabadkereskedelmi övezet kialakítása is mindkét fél számára előnyös volna. Természetesen nagyon fontos, hogy a határon túli magyar közösségek az érintett országban kellő súllyal és tekintéllyel rendelkezzenek. Hogy világosan megfogalmazzák céljaikat, s azok megvalósítása érdekében hajlandók legyenek az áldozatvállalásra. Az államtitkár fontosnak tartja, hogy a kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége részt vegyen a közelgő helyhatósági választásokon, és szavazatával azt a KMKSZ-t erősítse, amely Oroszország kezdett egyre inkább elkülönülni, véleményével és tetteivel egyaránt. Abházia és Dél- Oszétia függetlenségének elismerését csak Moszkva támogatta, a többi FÁKtagállam nem. Ami pedig az integrációs törekvéseket illeti, ilyenek is voltak, viszont nem hozták meg a várt sikert. A FÁK a NATO mintájára megpróbált létrehozni egy saját katonai formációt, amelynek a neve a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) lett. A problémák már eleve a létrejötténél jelentkeztek: 12 tagállamból mindössze 7 vett részt benne, de gyakorlati haszna soha nem volt. Legutóbb a kirgizisztáni forrongások idején vethették volna be az ODKB erőit, de erre nem került sor, holott Kirgizisztán még mindig tagállamnak számít. Visszatérve az elejére, Oroszország volt a kezdeményező, ezért elvárható tőle, hogy törekedjen a FÁK egyben tartására. Legalábbis, amíg az érdekek ezt diktálják. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Kreml már nem érdekelt a szervezet működésében. Arról lehet szó, hogy az orosz politikusok rájöttek: céljaik eléréséhez nem a FÁK számít a legjobb módszernek. Mit hoz majd a jövő? Papíron, formálisan a Független Államok Közössége még hosszú ideig létezhet, de már csak geopolitikai szellemként. A tagállamok egyébként is abban látták a szövetség leghasznosabb elemét, hogy olcsóbban juthattak hozzá az oroszországi energiaforrásokhoz. Csakhogy a Kreml legújabb pragmatikus gazdasági irányvonala már nem kifizetődő egyetlen szomszédnak sem. Nincsenek többé engedmények, ehelyett a valamit valamiért elv lépett életbe, lásd a legutóbbi gázengedményeket Ukrajna számára. Újlaki László több mint húsz éve következetesen kiáll a kárpátaljai magyarság érdekeiért. A külügyi államtitkár bejelentette, hogy kárpátaljai tartózkodása során a KMKSZ vezetőivel aláírt egy szerződést, melynek értelmében a magyar kormány a vereckei emlékmű tulajdonjogát átadja a KMKSZ-nek. Ezzel elkezdődhet annak műemlékké nyilvánítása, amely hatósági védelemmel jár együtt. Mindkét lakossági fórumon felszólalt Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács elnökének helyettese, aki az elmúlt évtizedre visszatekintve emlékeztetett rá, hogy Magyarország igen sokat tett a kárpátaljai magyarok elszigeteltségének felszámolása lásd a kishatárforgalom újraindítása, a vízumingyenesség, a kárpátaljai magyar intézményrendszer fenntartása érdekében. Ám a magyar döntéshozók minden jó szándéka kevés, ha a kárpátaljai magyarság a különböző szinteken nem jut politikai képviselethez. Ezért kell részt venni minél nagyobb számban a soron következő önkormányzati választásokon. A találkozókon számos jelenlévő fejtette ki véleményét az ukrajnai gazdasági, politikai helyzettel kapcsolatban. Kovács Elemér

3 Közélet 3 Jótékonysági bál a beregszászi főiskolán Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit Elejét lásd az 1. oldalon A kezdeményezés népszerűsítése érdekében az elmúlt hétvégén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi Magyar Konzulátus szervezésében jótékonysági szüreti bált tartottak. Ennek keretében felelevenítették a hagyományos szüreti mulatságot, a szüreti báli szokásokat. Többek között kisbírók adták a közönség tudtára a neves eseményt, s magát a szürethez kapcsolódó népszokásokat a Beregvidék kultúrosaiból álló Rozmaring népi együttes tagjai mutatták be. Szőlőpásztor (kerülő), cigányasszony, sőt még az ördög is szerepet kapott a történetben. Nos, és nem maradhatott el a koszorúk és a minden finomsággal megrakott díszes kosár árverezése sem. Mindezen a közönség jól szórakozott, akárcsak a neves kárpátaljai néptáncegyüttesek előadásán. Láthattuk többek között a mezőgecsei, a nagydobronyi, a derceni népi együttesek fellépését, de volt itt táncház, szőlőlopás és bálkirály-választás. Igencsak bő- velkedett izgalmakban az óbor árverés, melyen többek között gazdára talált számos nagyszerű bor, így néhány palackpár a Trianon könnyei és az Árpád vére borokból is. Ezeknek a boroknak a különlegességét az adja, hogy a küvéhez az alapanyagot a Kárpát-medence különböző részein működő borászok biztosították. (Az árverésekből származó bevételt a főiskola tetőszerkezetének felújítására fordítják.) Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Németh Zsolt külügyi államtitkár és Brenzovics László, a megyei tanács elnökhelyettese. A hajnalig tartó mulatságon a zenét a beregszászi Dixieland Band, a péterfalvi Kokas együttes és az FGH szalonzenekar szolgáltatta. A mulatságon a tállyai Dudovics pincészet borait szolgálták fel. Kovács Elemér XXI. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál Elejét lásd az 1. oldalon Nos, ennek szerencsére már vége. Húsz esztendő elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a falusi klubok, kultúrházak, a településeinken működő művészeti iskolák népművelői, illetve tanárai eljussanak ahhoz a tiszta forráshoz, melyből érdemes merítkezni. Míg két évtizeddel ezelőtt a megyében még csak három-négy olyan néptáncegyüttesünk, folklórcsoportunk akadt, amelyik egy kárpát-medencei seregszemlén is megállta volna a helyét, ma már jóval több ilyennel rendelkezünk. S ami a leginkább biztató: aki végignézte az idei, Péterfalván lis bizottságának elnöke, az eszenyi Ritmus táncegyüttes vezetője annak a reményének adott hangot, hogy ott, ahol az egykoron legendás Tisza Dal- és Táncegyüttes működött, a népzene és a néptánc búvópatakként tör majd fel ismét. Grigora Éva, a Nagyszőlősi Járási Művelődési és Turisztikai Osztály módszerésze számos olyan nagyszerű kezdeményezésre hívta fel a figyelmet, melynek köszönhetően a Nagyszőlősi járás falvaiban magas színvonalú hagyományőrző munka folyik. Sajnos terjedelmi okok miatt nem tudjuk valamennyi itt fellépő együttes produkcióját elemezni. Amit azért feltétlenül Befejeződött a Rákóczi-főiskola belső felújítása Az összefogás újabb példája mélynek, így Dr. Simon Attila Istvánnak, Zimányi Mária Magdolnának, Magyari Árpádnénak, Vanyó Istvánnak és nejének. Az intézmény belső megújítása mel- újulásának fontosságára figyelmeztetett Majnek Antal római katolikus püspök és Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész, majd Isten áldását kérték a Mint köztudott, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének felújítása évek óta magyar-magyar összefogással folyik. S az elmúlt héten végére értek egy újabb szakasznak: befejeződött a belső felújítás. Szombaton Németh Zsolt külügyi államtitkár és a magyarországi, valamint a helyi támogatók, szimpatizánsok részvételével ünnepélyes keretek között átadták a megújult alagsort, ahol, mint Orosz Ildikó elnök tájékoztatójából megtudtuk, különböző szaklaboratóriumok, műhelyek kapnak helyet, de Falunap Benében Október közepén már kockázatos dolog szabadtéri rendezvényt tartani. Ám a beneieknek sikerült: vasárnap délután kellemes időben ünnepelhetett a falu népe. lesz itt többek között egy, a médiaszakemberek képzését szolgáló mini rádió stúdió is. Az elnök aszszony ezúttal is köszönetet mondott a támogatóknak, többek között Pápa, Paks, Szigetszentmiklós, Miskolc, Budapest X. és XI. kerülete, Komárom, Budakalász, Százhalombatta, Békés megye önkormányzatainak, Nagykanizsa Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának, a Karcag Testvérvárosaiért Közalapítványnak, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságának, valamint néhány magánsze- A közelgő választásokra való tekintettel a falunap megnyitóján a szónokok a mind nagyobb részvételre szólították fel a település felnőtt polgárait. S természetesen elmondták azt is, hogy ők személy szerint kinek szavaznak bizalmat. Szuhán András polgármester például beszámolt róla, hogy az lett az itt tanulók és dolgozók, valamint az egész kárpátaljai magyarság lelki meg- megújult épületrészben folyó munkára. m.e. utóbbi hónapokban sikerült az orvosi rendelő tetőszerkezetét felújítani, s kicserélni az iskolaépület nyílászáróit. Mindebben nagy segítséget kaptak a Beregszászi Járási Közigazgatás régiós elnökétől, Ihor Szviscsótól. A színpadot először az óvodások foglalták el, verseszenés összeállításuk az őszről szólt. Csősztánccal mutatkoztak be benei iskolások, majd magyar népdalokat és kárpátaljai költők megzenésített verseit hallhattuk előadásukban. Miközben zajlott a gulyásparti, a Kárpát-medenceszerte ismert eszenyi Ritmus táncegyüttes tagjai ropták a csárdást a színpadon. Majd a népszerű humorista, Pitkin következett. Az éjszakába nyúló táncmulatságon a talpalávalót a halábori Bózsár zenekar húzta. -eszenyi- megrendezésre kerülő folklórfesztiválon bemutatkozó valamennyi együttes programját, az nagy elégedettséggel konstatálta, hogy kultúrházainkban, művészeti iskoláinkban minőségi munka folyik. Nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy kijelentsük: olyan generáció nő fel, amelynek tagjai közül igen sokan a magyar néptáncban használatos lépéseket oly természetes könnyedséggel mutatják be, mint tették azt egykoron dédszüleik. És népdalkincsünk legszebb darabjai is ismerősen csengenek fülükben. Az elmúlt, valamivel több mint húsz esztendő munkáját értékelte megnyitó beszédében Gajdos István, a rendezvényt támogató UMDSZ elnöke. Pető János, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja elismeréssel szólt a házigazdák hagyományőrző tevékenységéről. Huzinec Jurij, a megyei nemzetiségi főosztály vezetője leszögezte: a kárpátaljai magyarság folklórkincse évszázadokon át termékenyítően hatott az itteni nemzetiségek népművészetére. Halász László, a Beregszászi Járás Művelődési Osztály vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az itteni művelődési dolgozók öszszefogásának már látszanak az első jelei, vegyenek példát róluk mások is. A műsort vezető Szabó Tibor, az UMDSZ kulturá- el kell mondanunk, hogy látható, tapasztalható: a Péterfalvi Művészeti Iskola pedagógusainak sikerült minden korosztályt megszólítani. Színvonalas produkcióval léptek a közönség elé a megye határain túl is jól ismert tánccsopor tok az eszenyi Ritmus, a derceni Gyöngyösbokréta, a nevetlenfalui Aranykalász és a téglási Rózsa Néptáncegyüttesek. Örömmuzsikát játszott a nagypaládi és a beregrákosi citerazenekar. Jó volt megtapasztalni, hogy ott, ahol ambiciózus művelődési ház-igazgató és koreográfus működik (Bökény, Csepe), ott viszonylag rövid idő alatt is szép eredményeket lehet elérni. A legnagyobb hiány továbbra is képzett népzenészekből mutatkozik. Művészeti iskoláink már látszanak ennek a nyomai is erre a munkára fektetik a hangsúlyt. Élményszámba ment a Kovács Dániel és népi zenekara (Mezővári), a Kokas népzenei együttes, s a már jól ismert beregszászi, mezővári, verbőci művészeti iskolák fellépése. Ismét bebizonyosodott, hogy népdalénekesből sem szenvedünk hiányt. Nagy sikert aratott többek között Baraté Edina, Gróf Beáta. A fellépők ezúttal az UMDSZ és a megyei művelődési osztály ajándékait, valamint dicsérő okleveleit vehették át. Kovács Elemér

4 4 Isten nem hagy el Én is tisztellek Téged lanttal a Te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, óh Izráelnek szentje! Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál. (Zsoltár 71, 22 23) Mi van a szívemben ma? Tudom-e magasztalni, dicsérni az Urat? Van-e okom a hálára? Hogyan köszönöm meg Isten jóságát, szeretetét, tetteit? Az emberek elvárják, hogy hálásak legyünk, megköszönjük, emlékezzünk az ő jó tetteikre, segítségükre, amit nékünk adtak, nyújtottak. Az ajándékozó nem felejti el, hogy ő adott, hiszen annak ára volt. Lehet, hogy nem a zsebéből fizetett pénzzel, de az idejét, az erejét adta, sőt a szíve jóindulatát vele adta. Az ajándékozott, aki kapott, esetleg könnyebben elfelejti, mert már régebben volt, vagy megette az almát, amit kapott. A virág elhervadt, amit névnapjára hoztak. A megkapált kukorica megnőtt, aminek a kapálásánál segítettek. Apró, hétköznapi dolgok, segítség, ajándék, öröm volt, amikor kaptad. De elfelejtetted! Milyen hamar! Az ajándékozó, a segítő nem felejt, és fáj, rosszul esik, hogy nem emlékezel meg... Isten mit adott neked ma? Van-e okod hálára? Mit kell megköszönnöd? Az életedet, a mai napot, élsz és gondolkodni tudsz, nem fekszel bénán vagy agysorvadásban. Megköszönted-e ma, hogy az Úr Jézus feláldozta életét, nagy kínok és szenvedés árán, azért, hogy megváltsa lelkedet? Örül-e a szíved annak a biztonságnak, amit az Úr megígért: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy. Sok verebecskénél drágább vagy, gondot viselek rólad... A mai nap is oly sok okunk van a hálára! De mi nem tudunk gyönyörködni Isten ajándékaiban, áldásaiban, és ezért nem is tudunk hálálkodni, köszönetet mondani Neki. Minden természetes, magától lett? Milyen szomorú ez, ha csak kérni tudunk Istentől! Mindennapi kenyeret, erőt a munkához, áldást életünkre, egészséget, gyógyulást. Kérjük, mintha Istennek kötelessége lenne kiszolgálni minket a benyújtott megrendelő listánk szerint. Ő kegyelmes és nagyon jószívű. Nem mondja azt szerdán: Elfelejtetted, mit kértél tőlem szombaton? Megadtam neked, de nem köszönted meg! Ma szerda van, nem kapsz semmit! Hálátlan vagy, nem hallgatlak meg! Dávid esedezik Isten irgalmáért, segítségéért és örvendezve dicsőíti Őt. Hárfával, lanttal és a saját szerzeményű énekeivel, amiket ma mi is úgy ismerünk és éneklünk, hogy: Zsoltárok. Nem mondhat senki kifogást! Nekem nincs hárfám, lantom sincs, énekelni meg nem tudok, mert nincs jó hangom... De szíved van? Gondolkodni tudsz? Fel tudod emelni a kezedet? Képes vagy imára kulcsolni a kezedet? Beszélni is tudsz? Ami van, azzal magasztald Istent! Az egész életünket Isten dicsőítésére kéne élnünk. Ajkunkról olyan sok hiába való beszéd, szó elhangzik... Miért nem dicsőítjük az Urat? Nincs idő? Másra van? Emeld fel a kezedet, kulcsold imára kezedet és mondj egy hálaimát. Köszönd meg, amit látsz, hallasz, ízlelsz, érzel, amit képes vagy felfogni... Várja Isten, hogy emlékezz és hálás légy. Milyen a te istentiszteleted? Vasárnap szoktál menni a templomba, istentiszteletre? Szép dolog, de ez nem elég! Te hogyan, milyen módon tiszteled Istent?Lehet Istent tisztelni szívünk hálájával, imánkkal, dicsőítő énekekkel, a pénzünkkel, amit az Ő oltárára teszünk, időnkkel, fizikai erőnkkel. Akit megváltott az Úr Jézus, az az ember kívánja, hogy minden erejével, érzésével, indulatával, gondolatával, lelke legmélyéből tisztelje az Urat. Aki hálás, annak a szívét betölti az öröm. Aki nem képes emlékezni Isten jótéteményeire, ajándékaira, áldására, annak az embernek a szíve nem csak közömbös, de salakos is. Nincs benne tűz, csak hamu és salak. Isten gyermekeinek mindig van okuk örülni! Mert a szenvedés, vagy gyász idején is velünk van az Úr. Nem hagy magunkra a nehéz életutakon, velünk vándorol Jézus. Lantom és hárfám nincs, énekelni nagyon szeretek, de már gyenge a hangom. Szívem, gondolataim keresik az Urat és beszélek Vele. Mondom hangosan, vagy magamban, reggel, amikor ébredek, éjjel, ha nem jön álom a szememre, nappal, ha autót vezetek, levelet olvasok, vagy írok, cipőt tisztítok, vagy almát hámozok: Imádlak, Istenem, magasztalom áldott nevedet, mert kegyelmes vagy, mert engem is, a méltatlan gyermekedet szeretsz. Köszönöm az életemet, köszönöm, hogy megváltottál, gyermekeddé lehettem, köszönöm igédet, szavadat, köszönöm, hogy köszönhetek még ép értelemmel. A hála- és köszönetmondáshoz nem kell nagy szavakat mondani! Nem! Csak őszintén, szívből, egyszerűen, gyermekien emlékezz és légy hálás, köszönd, amit kaptál, köszönd lelkedből. Imádd, dicsérd Istent! Szent, szent, szent a mi Istenünk, az én Istenem. Köszönöm, hogy lehet jönni Hozzád egyszerűen, hétköznapi ruhában és ünneplőben, betegen és fáradtan is. Szerető Atyám, áldott légy jóságodért, amivel elhalmozod életemet. Segíts emlékezni áldásaidra és segíts, hogy a hála soha ne fogyjon el lelkemből, ajkamról. Ámen Dr. Tapolyainé Bartha Gizella Evangelizáció Badalóban Október 25-től 29-ig evangelizációs hétre kerül sor Badalóban, ahol a helyi református templomban Mező Miklós bátyúi lelkipásztor hirdeti az igét. Az öt napig tartó lelki áhítat címe: 13 forduló, a vezető ige pedig Józsué 2-6-ig tartó verse alapján kerül elbeszélésre. Az evangelizációs hét folyamán a KRISZ együttes, a Hajnalcsillag keresztyén együttes, illetve a bátyúi felnőtt és gyermek énekkar is dicsőíti az Úrat. (jakab) Közélet Tízéves a Keresztyén Egészségügyi Központ Elejét lásd az 1. oldalon Október 16-án hálaadó istentiszteleten vettek részt, majd ünnepi üléssel emlékeztek az eltelt évekre a központ dolgozói, alapítói és a meghívott vendégek. Az apostol szavaival Taracközi Gerzson munkácsi lelkész köszöntött. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a boldogságkeresésről és megtalálásának lehetőségéről beszélt a kétnyelvű istentisztelet során. Mindenki boldog szeretne lenni ezen a földön, mondta. Ezért él, hajt, dolgozik, küzd, nehéz igát vesz nyakába, tapos el, tör össze sorsokat, figyelmen kívül hagyva Isten törvényét. Sokféle célt tűz maga elé, majd az elért eredmények láttán is hiányérzet tátong benne. Mi az oka ennek? Az emberi élet nem teljes az első bűneset óta. Hiányzik belőle a béke és a boldogság: az Istennel való tökéletes kapcsolat, fogalmazott a püspök. Gulácsy Lajos, a gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora köszöntőjében elmondta: örül, hogy bábáskodhatott a központ megszületésénél, mindez azonban az Úr Isten ajándéka, Neki kell hálát adni az elértekért. A KRE főgondnoka, Nagy Béla a Kol 3, 23 versével köszönte meg a Keresztyén Egészségügyi Központ munkatársainak azt, hogy hűséggel és szeretettel végzik munkájukat: És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. A hálaadó alkalom az egészségügyi központban ünnepi üléssel folytatódott. Soós Katalin Kupadöntős a Beregvidék Országra szóló sikert ért el a Beregvidék SC labdarúgó-csapata, amely az Ukrán Amatőr Csapatok számára kiírt kupasorozatban kiharcolta a döntőbe kerülést. A megyei bajnokságban címvédő és listavezető beregszásziak az elődöntő visszavágóján hazai környezetben 4-1-re legyőzték a Kijev megyei FC Putrivka csapatát és 4-3-as összesítéssel bejutottak a fináléba. Az idegenben 2-0-ra elvesztett első találkozót követően a vendég fővárosiak a visszavágó szünetében is 1-0-ra vezettek és ekkor bizony a beregszászi Barátság stadi- ont zsúfolásig megtöltő, mintegy 3 ezer főnyi szurkolósereg is lélekben feladta már a továbbjutás lehetőségét. Nem így a mindent egy lapra feltevő hazai csapat, amely fergeteges második 45 percet produkálva Szarkisz (2), illetve Szlivka és Teplej találataival végül 4-1-re fordított és 4-3-as összesítéssel bejutott a döntőbe. A fináléban a Donyeck megyei bajnok Szlovhlib lesz a Beregvidék SC ellenfele. Lapzártánkkor érkezett információk szerint a kétfelvonásos döntő első találkozójára már most szombaton, október 23-án sor kerül a Vérke-parti városban. (jakab) Segített a külügyminisztérium Megújul a ferences rendi kolostor Hamarosan befejeződik a Nagyszőlős központjában álló ferences rendi kolostor patinás épületének felújítása. A tervek szerint itt lelkigyakorlatos központot alakítanak ki, hangzott el azon a találkozón, melynek keretében Németh Zsolt külügyi államtitkár megtekintette a ferencesek otthonát. A kolostor külső és belső felújítása ugyan a végéhez közeledik, ám a belső termek berendezéséhez még igen sok mindenre lenne szükség. Ebben segített a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, amely bútorokat adományozott az ebédlőnek és konferenciaközpontnak helyet adó terem berendezéséhez. A ferencesek több mint 500 esztendeje szolgálnak itt, Nagyszőlősön mondta Jónás atya, a város római katolikus gyülekezetének plébánosa. Ma is igen szerteágazó az a tevé- A kreatív alkotók és művészek klubja októberi összejövetelén Az ungvári Váralja múzeum-kávéházban a Kreatív alkotók és művészek klubjának (KAMK) második összejövetelétre az aradi vértanúk kivégzésének emléknapján, nemzeti gyásznapunkon került sor a MÉKK és a KMMI szervezésében. Ezúttal is Filep Anita lenyűgöző verséneklésével indult az irodalmi délután. Dupka György, a MÉKK elnöke és a KMMI igazgatója nyitóbeszédében a szép számban megjelent irodalombarátokhoz szólva többek között kiemelte, hogy október 6-án nem a kudarc és a vereség dátumára emlékeznek, hanem azokra az áldozatvállalókra, akiknek hősiessége köztünk, mindennapjainkban él és szívünkben. A téma aktualitásához kapcsolódva Dupka György bemutatta Bagu Balázs Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján c. monográfiáját, amely nemrég az Intermix Kiadó gondozásában látott napvilágot. Az ünnepség fénypontjaként a jelenlévők 60. születésnapja alkalmából köszöntötték Fodor Géza költőt, eszszéírót, akit a jubileumon a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Munkácsy Mihály Emlékplakettjével tüntettek ki. Születésnapi meglepetésként a KMM-Füzetek sorozatban erre a napra VIII. kiadványként megjelent A kenység, amit itt végzünk. A továbbiakban lelkigyakorlatos központként működő ferences rendi kolostorban ezt a munkát szeretnénk folytatni. Az államtitkár elismeréssel szólt a ferencesek áldozatos tevékenységéről, s felvetette, hogy amikor a magyarországi diákok a Kárpát-medence különböző régióiba látogatnak, oda kell figyelni, hogy a programban az egyházi kegyhelyek felkeresése is szerepeljen, hisz például az itteni környezet sokat elárul az elhivatottságról, áldozatvállalásról. Nagyszőlősre Németh Zsoltot elkísérte Bacskai József beregszászi főkonzul, Gyurin Miklós konzul. Az itteni találkozón jelen volt Brenzovics László, a megyei tanács elnökhelyettese, Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke, Rezes Károly, a Nagyszőlősi Járási Adminisztráció elnöke. Kovács Elemér való világ varázsainak mérnöke. Hatvan éves Fodor Géza. Szemelvények, versek című gyűjteményt. Csordás László irodalmár élő interjú keretében beszélgetett az ünnepelttel. Zselicky József költő, a Forrás Stúdió egykori alapító-elnöke Fodor Géza pályatárs tevékenységét méltatta és értékelte. Az ungvári irodalmi fesztiválra érkezett vendégek közül a magyarországi résztvevők is megtisztelték a művészklubot. Fodor Géza a fentebb említett KMMI-füzeten kívül a Tükörszél c. faximilében, erre az alkalomra megjelent versgyűjteményét is dedikálta, amelynek kiadásában felesége, Maszkalik Aranka működött közre. Eljöttek köszönteni az ünnepeltet az Ung-vidéki irodalombarátok, képzőművészek, zenerajongók, a magyar média képviselői, az UNE diákjai, illetve a város közösségének prominens képviselői. Megtisztelte a rendezvényt Szalipszki Endre, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusán konzuli szolgálatát megkezdő külügyminisztériumi főtanácsosa is. A szervezők a következő összejövetelt november első hetére hirdették ki, a malenykij robotra is emlékezve, élő interjú keretében további alkotók eddigi életművét, irodalmi, művészeti tevékenységét fogják elemezni, méltatni. F. A.

5 A KMKSZ UMP önálló polgármesterjelöltet indít Orosz Géza, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági rektorhelyettese személyében, aki 2006-ban is indult a polgármesteri székért, s mindössze pár száz szavazaton múlt, hogy nem ő lett a város első embere. Arra kértük, röviden beszéljen önmagáról, terveiről. Szavazzunk Beregszászra, a beregszásziakért és azokra, akik tenni akarnak érte! A KMKSZ UMP POLGÁRMESTER-JELÖLTJE Orosz Géza: Becsületes múlt, emberi tisztesség Tősgyökeres beregszászi vagyok, itt születtem 1964-ben. Szüleim itt dolgozták le az életüket, itt élnek ma is nyugdíjasként ben aranyéremmel érettségiztem a 4.sz. Kossuth Lajos Középiskolában, majd a Breszti Egyetemen szereztem építészmérnöki diplomát. Hazatérve szülővárosomba a Finommechanikai Műszergyár építészeti osztályának mérnöke lettem, ide kerültem viszsza 1988-ban, a két év sorkatonai szolgálat után ig dolgoztam itt, idővel az építészeti osztály vezetője lettem, majd a vállalat igazgatóhelyettese voltam szeptemberétől a polgármesteri hivatalba kerültem műszaki ellenőrként, de már egy hónap múlva rám bízták a kommunális osztály vezetését, ahol 2006-ig dolgoztam. 12 évig a városi tanács képviselője, között polgármester-helyettes voltam. Nős vagyok, feleségemmel, Edittel egy kislányt és egy kisfiút nevelünk. A legutóbbi választás után megvált a városházán évtizedekig végzett munkájától. Mi történt azóta? Az előző választások után hosszasan kellett koptatnom a bíróságok küszöbét, aztán valóban elhagytam a városházát. A II. Rákóczi Ferenc KMF gazdasági rektorhelyettese lettem. Köztudott, hogy a főiskola ellen az utóbbi években mennyi gáncsoskodás, támadás irányult, és sajnos az előző magyar kormány is mostohagyerekként kezelte. De bárki eljöhet bármikor és megnézheti, mi az eredménye annak, ha az anyagi forrásokat ésszerűen és rendeltetésszerűen használjuk, arra, amire valóban kell, és arra, hogy a közös érdekeket szolgálják óta sikerült átadni az egykor romos állapotban megkapott törvényszéki épület első és második szintjét, s október 16-án, Németh Zsolt államtitkár jelenlétében a felújított alagsort is átadtuk. Az előző polgármesterválasztáson is indult, akkor második lett. Miért néz szembe ismét ezzel a kihívással? Nem vagyok nagyhangú, de szívós embernek tartom magam. Négy évvel ezelőtt nagyon kevés szavazattal előzött meg a győztes, különösen abban a választókörzetben aratott elsöprő győzelmet, ahol a különtanya lakói szavaztak. Akkor úgy éreztem, sokan megbíztak bennem, és ez kötelez. A másik ok pedig: látom, hogy sok minden megmozdult a városunkban, de nem látok jelentős haladást, és sajnos nem minden indult jó irányba Ha bizonyos tendenciák valóban így folytatódnak, a gyermekeim és az unokáim soha nem tudják meg, milyen történelmi múltú, patinás magyar városban éltek az őseik! Számtalan olyan lehetőséget látok, amelyek parlagon hevernek, míg az emberek mindennapi élete egy fikarcnyival sem lett könynyebb. Én érzek magamban annyi erőt és szakmai tapasztalatot, hogy tisztességes, következetes munkával elkezdjük megoldani a gondokat. És van olyan szakembercsapatom a leendő KMKSZ- frakció mellett, akik segíteni tudnak engem, ha a választópolgárok arra szavaznak, hogy a mi városunknak nem időszaki látványosságok, nem felszínes látszattevékenységek kellenek, hanem hosszú távú, tisztességes mindennapi munka! HORKAY SÁMUEL a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, a városi tanács KMKSZ-UMP frakciójának vezetője, 4. választókörzet, szavazóhely: Bentlakásos Iskola, Gagarin u. 3. Lett légyen bármilyen kormány, párt vagy érdekcsoport hatalmon Ukrajnában vagy Magyarországon, ez a Szövetség mindig a helyi magyar közösség érdekképviseletét vállalta fel. 4 évvel ezelőtt a választópolgárok jóvoltából 8 képviselőnk került be a Beregszászi Városi Tanácsba, s ezzel a bizalommal bármikor bárki előtt el tudunk számolni. Nem magunkért kértük s kérjük a politikai felhatalmazást, hanem közös ügyeink képviseletéért. A mi célunk az volt és az is marad, hogy Beregszász a kárpátaljai magyarság igazi központja legyen, hogy mi beregszásziak és minden kárpátaljai magyar büszke lehessen rá, hogy ez egy európai színvonalú, hagyományőrző és hagyományteremtő város legyen. Olyan város, amelyben a polgárai otthon érzik és jól érzik magukat mindennap, nemcsak évente 1-2 napos rendezvények alkalmával. Hiszünk abban, hogy ennek a városnak a polgárai felelősen és bölcsen gondolkodnak, akiket nem lehet megszédíteni négyévente ismétlődő látványosságokkal és üres jelszavakkal, és akik úgy gondolják, csakis szívós, kitartó, szakmailag megalapozott és becsületes munkával lehet igazán otthonossá tenni városunkat, hogy visszanyerje régi fényét és tekintélyét. DR. MAJOROSSY GYÖRGY baleseti sebész, 8. választókörzet, szavazóhely: Járási Művelődési Ház, Kossuth tér 1. Több mint 35 éve praktizáló orvosként a mai napig megrendít, amikor fiatal embereket temetünk, fiatalabb vagy idősebb korúakat látok ittasan vagy narkotikus bódultságban. Azért mentem orvosnak sok-sok évvel ezelőtt, hogy az egészségük megőrzésében segítsem az embereket. Ennek alapjait állami szinten kell megoldani. De érzek magamban energiát arra, hogy bizonyos politikai megbízatással felruházva segítsek ebben a folyamatban. Megelőzni könnyebb a betegséget, mint gyógyítani ennek a feltétele pedig az egészséges környezet és a rendszeres orvosi vizsgálatok. Szigorúan be kell tartatni a gyárakkal, üzemekkel a környezetvédelmi előírásokat, végre meg kell szüntetni a Vérke katasztrofális szennyezettségét. Én elsősorban a beregszásziak egészségvédelméért fogok tevékenykedni, ha a választók szavazataikkal ehhez hozzásegítenek. NAGY ISTVÁN farmergazda, 15. választókörzet, szavazóhely: 3. sz. Zrínyi Ilona Középiskola, Iskola-köz ben szereztem diplomát a Rákóczi-főiskolán, és megtapasztaltam, milyen nehéz egy pályakezdőnek önálló úton elindulni. Épp ezért is vállaltam el a KMKSZ UMP felkérésére a jelölést, mert azt gondolom, tenni kell valamit a fiatalabb korosztályért, életteret kell biztosítani, lehetőségeket felmutatni, munkahelyeket teremteni, mert ez a jövő útja. Ehhez szeretnék hozzájárulni képviselőként. Persze nem egyedül, hanem együtt a többi józanul, a jövőben gondolkodó társammal. KUN BÉLA a Kun&Vojtovics vállalat vezérigazgatója 5. választókörzet, szavazóhely: 8. sz. Mikes Kelemen Középiskola, Ekkel György u. 3. Az, hogy egy olyan városban élhessek együtt polgártársaimmal, amely minden tekintetben megállja a helyét nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is. Eddig csak tetemes adók befizetésével tudtam hozzájárulni a város fenntartásához, de sajnos nem állt módomban számottevő mértékben részt venni a város ügyeiben és segíteni az embereken, mivel ehhez napjainkban legeredményesebben a városi tanács tagjaként szerezhetünk jogosultságot. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, s esélyt adnak nekem, hogy képviselőként is bizonyíthassam tenni akarásomat, biztosan ígérhetem Önöknek, hogy hozzám bármikor bizalommal fordulhat a város minden egyes polgára, nem fognak zárt ajtókat találni. Hiszek abban, hogy mindenre van megoldás, csak hozzáállás kérdése az egész. Épp ezért, minden erőmmel azon leszek, hogy együtt megvalósítsuk közös céljainkat. A KMKSZ UMP JELÖLTJEI A VÁROSI TANÁCSBA Gácsi István 1.választókörzet 5. Sz. Középiskola, Esze Tamás u. 1. Szajenkó Lívia 2. választókörzet 5. Sz. Középiskola, Esze Tamás u. 1. Tóth Géza 6. választókörzet 8. Sz. Mikes Kelemen Középiskola, Ekkel György u. 3 Mihovics Magdolna 7. választókörzet 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola, B. Hmelnickij u. 18 Bocskor László 11. választókörzet M vészeti Iskola, Munkácsi u. 26. Jakab Sándor 12. választókörzet 10. Sz. óvoda, Szuvorov u. 10. Fring Erzsébet 14. választókörzet 6. Sz. Általános Iskola, Sevcsenko u. 25. Darcsi Karolina 16. választókörzet 3. Sz. Zrínyi Ilona Középiskola, Iskola-köz 1. Mázor József 17. választókörzet 7. Sz. Általános Iskola, Rozsoskert u Hnatik-Riskó Márta 18. választókörzet 9. Sz. Általános Iskola, Pet u. 30. FÁBIÁN MÁRTA főiskolai tanár, 13. választókörzet, szavazóhely: 6. sz. Általános Iskola, Sevcsenko u. 25. Nyelvpedagógusként az államnyelv tanítása terén tudok számos olyan javaslatot tenni az oktatásügyi bizottságban, melyek emelhetik e téren az oktatás színvonalát. Azon kívül szociális téren vannak még tapasztalataim. Több éve dolgozom együtt egy külföldi segélyszervezettel, amely tevékenysége során gyermekotthont és öregotthont alapított városunkban. Karácsonykor 500 élelmiszercsomagot osztottunk ki a városi szociális osztály és a mozgáskorlátozottak egyesületével közösen a magyar és az ukrán karácsony előtt egyforma arányban. Az idei helyhatósági választásokat legnagyobb mértékben befolyásoló tényező, hogy nem mindenki érzi annak fontosságát, hogy a magyar érdekképviseletre szavazzon. A mai napra kialakult helyzetben a választópolgár az, akinek bölcsnek kell lenni, hogy mindenki felismerje a helyzet fontosságát és mindenki lelkiismerete szerint szavazzon a közösség érdekeit felülhelyezve az egyéni érdekein. LIZÁK ISTVÁN vállalkozó, 10. választókörzet, szavazóhely: Művészeti Iskola, Munkácsi u. 21. Sokszor megfordultam Csehországban, így volt szerencsém látni, milyen szép, civilizált környezetet építhet egy közösség, ha megvan rá a lehetőség. Láttam azt is, milyen fontos az együtt élő, különböző nemzetiségű emberek egymás iránti tisztelete. El kell jutni városunknak is erre az európai szintre. Képviselőként a közös problémák mellett én a szűkebb környezetem, a körzetem gondjainak a mielőbbi megoldására is odafigyelnék, hisz ezek meghatározzák a mindennapi életünket. És ehhez nem hangzatos ígéretek kellenek, mert azok ellenére például az én lakóhelyemen évtizedek óta nincs megoldva a vízelvezetés, ami sokszor ellehetetleníti a normális közlekedést! Tehát az emberek mindennapi életének a rendezésével kell kezdeni a munkát, s ha a választók megbíznak bennem, én ezt fogom vállalni. BAK GYULA 8. Bak Gyula vállalkozó, 9. választókörzet, szavazóhely: Járási Művelődési Ház, Kossuth tér 1. A KMKSz-nek a kezdetek óta tagja vagyok, ezért elfogadtam a KMKSz UMP felkérését, hogy induljak a választáson. Hogy miért? Mindenki látja, hogy nagyon sok a tennivaló Beregszászban. Most, a választások előtti napokban valóban elindult a város rendbehozatala. De ha belegondolunk, hány olyan utcánk van, amelyiken gond nélkül végig lehet menni, amelyiken egész a végéig elmehetnénk szégyenkezés nélkül egy városunkba érkező vendéggel?! Az utak, járdák hibái mellett a közvilágítás is hiányos a város utcáin vagy egyáltalán nincs. Persze Beregszász a kárpátaljai magyarság szempontjából is nagyon fontos város. Ahhoz, hogy a magyarság fennmaradjon, mindenkinek tennie kell. Wass Albertet idézve: Ki magyarnak született és nem tesz érte, az hitvány ember. Én ehhez annyit tennék hozzá: ha valaki nem tesz érte, legalább ne tegyen ellene ne asszimiláljuk önként önmagunkat, ne adjuk a gyerekeinket idegen nyelvű iskolába, mert az hosszú távon nemzethalálhoz vezet. Én a legfontosabbnak a magyarságunk megőrzését tartom, ezért a városi tanácsban elsősorban a magyar érdekeket akarom szolgálni. De tisztelem és becsülöm minden beregszászi honfitársamat, ezért szeretnék dolgozni Beregszász szebbé, lakhatóbbá tételéért. GUJVÁN JÁNOS vállalkozó, 3. választókörzet, szavazóhely: Bentlakásos iskola, Gagarin u. 3. Azt a sok problémát, ami a tömbházak lakóit sújtja, csak közös összefogással, működőképes szerveződésekkel, lakóközösségekkel lehet megoldani. Megoldást kell keresni és találni az olyan évtizedek óta felhalmozódott kérdésekre, mint a közvilágítás, parkosítás, az esővíz-elvezetés, környezetrendezés, a lépcsőházak felújítása. Akik ismernek, tudják, hogy a tettek és nem az ígéretek embere vagyok. Az említett kérdések rendezése egyben munkalehetőséget is biztosít az érintett szakterületeken dolgozók számára. A városi tanács képviselőjeként ezt fogom szem előtt tartani. Politikai hirdetés

6 Első kézből CSAPATUNK POTENCIÁLIS TARTALÉKAI MINDEN ÜGYBEN A KONKRÉTUMOKAT KELL KERESNI Igor Joszipovics, Ön nem régen áll a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal élén. Milyen feladatok megoldásával kezdte munkáját ebben a felelősségteljes beosztásban? Az utóbbi években a beregszászi járás rendbe tételének legnagyobb akadályai a különböző hatalmi ágak a beregszászi polgármesteri hivatal, a járási tanács és a járási közigazgatási hivatal közötti, számomra teljesen értelmetlen súrlódások voltak. Érthető, hogy ilyen körülmények között bármilyen fejlődésről szó sem lehetett. Ezért, elfoglalva a járási közigazgatási hivatal elnökének székét, mindenek előtt arra törekedtem, hogy egységes csapatba kovácsoljam össze az egykori ellenfeleket. Sok munkánk van. Például gyakorlati tevékenységemet az úgynevezett NEP (Nova Ekonomicsna Politika Új Gazdasági Politika: fordító) tervének megvalósításával kezdtem, vagyis azzal, hogy igyekeztem legalább elementáris rendet teremteni a járásban. Ennek érdekében a járási közigazgatási hivatal munkatársai, az elnökkel és valamennyi főosztály és alosztály vezetőivel az élükön, sorban felkeresték a járás valamennyi községét. Ez nem szemfényvesztés volt, minden településen összeállítottuk a sürgős megoldásra váró kérdések listáját, kezdve a zápszonyi és kígyósi utak javításával, az óvodák és iskolák számára szükséges anyagi eszközök beszerzésével kapcsolatos problémák megoldásán keresztül annak a bizonyos szerencsétlen Premixnek Muzsalyból való elszállításáig. Ez az egész terv később Beregszászi járás Beregvidék 2015 nevet kapta. A beregszászi járásnak nagy lehetőségei vannak. Csak élni kell velük! Sikerült-e létrehozni egy szakértőkből álló csapatot ezeknek a problémáknak a megoldására? Nem vagyok híve a vezető káderek gyors cseréjének. Amikor a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnöke lettem, nem vettem seprűt a kezembe, gyakorlatilag minden tisztviselőnek lehetőséget adtam képességeinek, szakértelmének bebizonyítására. Az lehetővé teszik bármilyen kérdés megoldását Sokéves újságírói pályafutásom során sok interjút írtam. Az utolsó, melyet Igor Szviscsóval, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnökével készítettem, mégis különlegesnek tűnik számomra. Vajon sok ilyen vezető volt korábban Kárpátalján, mint ő? Őszintén bevallom, annak ellenére, hogy Igor Joszipoviccsal ősszel, az elvégzett munka összegezésének hagyományos időszakában beszélgettem, nem számítottam arra, hogy sok mindent megtudok tőle: kollégáim ugyanis figyelmeztettek ez az ember nagyon szűkszavú. Beszélgetésünk után azonban, bár bizonyos mértékben igazat adtam nekik, egy teljesen más Sviscsót ismertem meg, aki valóban szűkszavú ember, de mondanivalója mindig konkrét, minden szava telibe talál. utóbbi részemre a legfontosabb tényező. A korábbi elnökhelyettes, Vladiszlav Hoblik például tovább dolgozik csapatomban. Ez a hozzáállás igazolta elvárásaimat. Az ősz a mezőgazdasági dolgozók számára az elvégzett munka eredményei összegezésének hagyományos időszaka. Milyen eredményeket mutathat fel a járás agráripari komplexuma? Eredményeinket stabilaknak, de sajnos elég alacsonyaknak tartom. Ebben az évben ennek oka a gyenge termés, a Fekete mocsár földjeinek elöntése volt. A megtermelt gabona nem lesz elegendő a járás számára. Szóljunk néhány szót a feldolgozó ágazatról is! Két ágazatot említenék mindenek előtt: a hús- és a tejfeldolgozót. Legsürgősebb terveim közé tartozik a beregszászi vágóhíd újraindítása. Egyébként nincs szándékunkban korlátozni bárkit is ebben, megpróbálunk segíteni a kis húsfeldolgozó műhelyeknek is. Bíztató, hogy egyre több befektető kopogtat ajtóinkon. Például a FÖNIX LTD magánvállalat, amely Csomán akarja megnyitni üzemét. A járási közigazgatási hivatal mindent el fog követni, hogy segítsen a kezdő vállalkozóknak. A Beregszászi járás, képletesen szólva, a borturizmus ösvényén fekszik. Mi történik ezen a téren, többek között a falusi turizmus fejlesztése terén? A falusi turizmus kialakulása felmenő ágon halad. Örvendetes, hogy azok, akik járásunkban a vendégfogadásban szeretnék megtalálni számításaikat, komolyan tanulmányozzák az európai országok tapasztalatait. Egyre szorosabbra fűzik kapcsolataikat külfölddel, több turisztikai intézménnyel működnek együtt. Melyek azok a községek, amelyek élen járnak ebben? Több ilyen van Gecse, Bene, Nagybakta, Mezővári VESSZŐPARIPÁJA A TÁRSADALMI HUMANI- TÁRIUS TANÁCS Igor Joszipovics, a Beregszászi járás földrajzi helyzeténél fogva Kárpátalja különleges tájegysége. Mennyire hat a gazdasági befektetésekre a határ közelsége? (Mosolyog). Egyesek azt hiszik, mivel határosak vagyunk az Európai Unióval, mint méhek a virágra, úgy jönnek hozzánk a befektetők. Ez azonban nem ilyen egyszerű! A helyi hatóságok elsőrendű feladata nem csak az, hogy ne dugjanak botot a haladó szekér kerekébe, hanem az is, hogy népszerűsítsék Beregvidék minden szegét-zugát, felkeltsék a nyugati szomszédok érdeklődését e különleges táj iránt. Nemrégen nagy feltűnést keltett a megyében az Ön által létrehozott humanitárius tanács, amelynek az lenne a feladata, hogy segítse a járási intézmények munkáját Ezt a tervet bátran nevezhetem vesszőparipámnak sok más egyéb újdonságunk mellett. Nehéz volna túlbecsülni a társadalmi humanitárius tanács (THT) működésének hatékonyságát. Pedig ez nagyon egyszerű dolog: szomorú, hogy országunkban a közoktatás, a tudomány, az egészségügy, a kultúra és a sport dolgozóiról nem gondoskodnak úgy, mint ahogy megérdemelnék. Szeretnénk kidolgozni a társadalom minden tagjáról való gondoskodás modelljét. A társadalmi humanitárius tanács döntő szerepet fog játszani a járási hatalmi szervei és a legkülönbözőbb szférák képviselőinek együttműködésében. Tagjai a járás legnagyobb tekintélynek örvendő vezetői és alkotó tényezői. Tagjai között van nem csak Cipola Gizella, a tanács társelnöke, a világhírű operaénekesnő, hanem például Valentina Turta költő, Prófusz Marianna, a Bereg Alkotó Egyesület elnöke, Barany József, a Mezővári Művészeti Iskola igazgatója, Olena Szavina, az Ungvári Nemzeti Egyetem zöldségkertészeti és szőlészeti tanszékének professzora, Szajkó Tibor, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium igazgatóhelyettese, Sepa János, a Beregvidéki múzeum igazgatója Pliszka Magdolna, a Beregszászi Egészségügyi Kollégium igazgatója, Natália Hricenko, a Kárpátlajai Agráripari Tudományos Kutatóintézete borászati osztályának vezetője és mások. A tanácsnak összesen huszonhárom tagja van, közöttük két újságíró. Rendszeresen megtartott üléseinken a legaktuálisabb problémákat vitatjuk meg, a járási közigazgatási hivatal pedig köteles azonnal reagálni Beregvidék legnagyobb tiszteletnek örvendő lakóinak megjegyzéseire. Például már tanácsunk első ülésén Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke követelte, hogy egyes szakmákban módosítsák a főiskolai felvételi vizsgák rendjét, többek között, ott, ahol az idegen nyelven kívül orosz nyelvből is lehet vizsgatesztet írni, javasolta, hogy e nyelveknek a listájára vegyék fel a nemzeti kisebbségek nyelveit, mindenek előtt a magyar és a szlovák nyelvet is. A Beregszászi Közigazgatási Hivatal Orosz Ildikó javaslatát már másnap elküldte a Közoktatási Minisztérium címére. Várjuk Kijev válaszát ebben a kérdésben. Vagyis a TMT nem valamilyen nagy megatervek összeállításával foglalkozik, tulajdonképpen a közigazgatási hivatal jobb kezének szerepét tölti be, tanácsadó szervként működik a közoktatás, tudomány, kultúra, egészségvédelem, sport területén. Legyen szíves, ossza meg részletesebben az olvasókkal azokat a problémákat, melyekkel előbb vagy utóbb mindenki szemben találja magát, például a középiskolai oktatás területén Sajnos ez talán a legbonyolultabb problémák közé tartozik, és nem csak a beregszászi járásban. Gyermekeink és egész társadalmunk jövőjének alapjait az iskolai tanulás éveiben fektetjük le, és ha ennek az iskolai oktatásnak komoly hiányosságai vannak, azok előbb vagy utóbb problémákat okozhatnak. A jelenlegi állapotok nem elégíthetnek ki bennünket. Meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy orvosoljuk a helyzetet. Vannak bizonyos elképzeléseim ezzel kapcsolatban is. Igor Joszipovics, Önnek valóban nemes elképzelései vannak. Lesz-e ereje megvalósításukhoz? Ebben nem kételkedhetem, van erőm terveim megvalósításához. Mindig úgy véltem: ha van valamilyen probléma, azt meg kell oldani. Soha nem töprengtem azon, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy tájékozódjam még a legbonyolultabb problémákban is Magánéletem eddig szerencsésen alakult, most arról ábrándozom, hogy a beregszászi járás gazdag vidékké változzon. Nem a szép szavak, hanem a konkrét tettek embere vagyok. Valószínűleg ezek közzé a tettek közzé tartozik a termálvizek hasznosítása is Természetesen. Jelenleg még sok beregszászi lakos nincs tisztában azzal, milyen rendkívül nagy, óriási lehetőségekkel rendelkezik a beregszászi járás termálvíz-forrásai, gyógyvizei tekintetében. Jelenleg azonban csak két helyen, két medencécskében hasznosítják járásunkban a termálvizet (így nevezem azokat, összehasonlítva őket például a magyarországi hasonló termálvíz-források hasznosításával), az egyik Mezőkaszonyban, a másik Beregszászon van. Terveinkben egy hajdúszoboszlóihoz hasonló gyógyüdülő létrehozása szerepel. A szőlészet-borászat fejlesztése mellett a termálvizek hasznosításában már a közeljövőben több millió dolláros befektetésekre számítunk. Ez sok új munkahelyet fog teremteni, új piacot fog jelenteni a helyi termékek számára. Természetesen több turista fogja felkeresni városunkat, ami elő fogja segíteni a beregszászi járás kultúrájának fejlődését is. Azt kérdi, mennyire bonyolult ezeknek a feladatoknak a teljesítése? Nem titkolom, nagyon nehéz lesz. De a hatalmi szervek arra valók, hogy ne zsebeik megtöltésével foglalkozzanak, hanem az emberek jólétével, boldogulásával törődjenek. A Régiók Pártjának beregszászi szervezete ilyen emberekből áll. Egyébként mióta hozható összefüggésbe az Ön neve a Régiók Pártjával? Gyakorlatilag járási szervezetének megalakulása óta. Soha nem mentem át az egyik táborból egy másikba, oda, ahová érdemesebb tartozni. Miért éppen a Régiók Pártját választottam? Mert ennek a pártnak reális programja van az ország fejlődésére vonatkozóan, mégpedig országos méretekben és külön-külön minden régiója, vidéke számára egyaránt. Milyen elvek alapján jött létre a párt járási szervezete? Mindenek előtt az előrelépésben, haladásban érdekelt emberekből állt össze. Csak néhányat említenék meg közülük: Mihajlo Ljasko, Olekszandr Hladun, Bakó Rudolf, Mihajlo Lakatos, Ködöböcz István, Kovács Attila, Tóth Miklós, Jurij Sovk, Vaszil Hascsa A LEGNAGYOBB BOL- DOGSÁG A CSALÁD ÉS A KÁRPÁTOK Politikai hirdetés Igor Joszipovics, a vállalkozásban és a társadalmi tevékenységben elért sikerei mellett Ön a magánéletében is szerencsés embernek mondhatja magát Hála Istennek, igen. Feleségemmel, Natáliával együtt két fiút nevelünk, az idősebb, Igor, már húsz éves, Kiril tíz évvel fiatalabb Örülök, hogy olyan családban nőnek fel, amelyben mindig a szeretet uralkodott. Nem titok, hogy egy járási vezetőjének nagyon kevés a szabad ideje. Tud-e időt szakítani családja számára? Mindig arra törekedtem, hogy munkámat idejében végezzem el, vagyis hétfőtől péntekig dolgozzak. A szabadnapok (legalább az egyik) a családé, a feleségemé, kisebbik fiamé, Igor ugyanis már úgy véli, hogy kinőtt abból a korból, amikor elsősorban velünk kell törődnie, mint ez korábban volt (mosolyog). Vannak-e a Szviscsocsaládnak valamilyen különleges, sajátos hagyományai? Legfeljebb az, hogy ha korábban ébredek fel, mint a feleségem, igyekszem elkészíteni a reggelit páromnak és gyermekeimnek. Igaz, ez a reggeli nem mindig nyeri el tetszésüket (mosolyog). De van egy közös, jellegzetes tulajdonságunk: mind a négyen nagyon szeretjük a Kárpátokat. Talán már nincs is olyan hegycsúcs, amelyre ne másztunk volna fel. Újra és újra felkeressük ezeket a gyönyörű tájakat A széleskörűen agyonreklámozott külföldi üdülők tehát nem vonzók Ön számára? Ellenkezőleg, sokfelé jártam a világban, de mindig tudtam, éreztem, hogy a Kárpátok semmivel sem rosszabbak, mint az Alpok vagy a Tátra. Legalább is számomra, ugyanis lelki világom részének tartom az itteni hegyeket. A szülőföld iránti szeretetre nevelem két fiamat is. Hallottam, hogy kisebbik fia, először magyarul szólalt meg Igen, egyébként ez valóban egy érdekes történet. Én is, és feleségem, Natália is, ukránul beszélő családban nőttünk fel. Hogy kisebbik fiúnk először magyarul szólalt meg, ennek bizonyára az a magyarázata, hogy egy magyar asszony gondozta. Talán még érdekesebb, hogy apámnak magyar gyökerei vannak (mosolyog)! A Szviscso-családban mindenki tud magyarul. AZT HISZEM, A DÖNTŐT UKRAJNA ÉS MAGYAR- ORSZÁG CSAPATAI FOG- JÁK JÁTSZANI Igor Joszipovics, Önt, mint a sport szerelmesét is jól ismerik Beregszászban (Mosolyog). Sport nélkül nem tudnám elképzelni az életemet. Arra törekszem, hogy a beregszászi járásban mindenki megszeresse a sportot, a testnevelést. A Beregvidék labdarúgó csapat az első helyen áll a megyei bajnokságban (ifjúsági csapata is). A városi stadion nagyjavítása, kézilabda, röplabda, mini labdarúgó, teniszpálya megnyitása csak a jéghegy csúcsa. A járás egész sportéletét át akarjuk építeni. Mert mi a helyzet jelenleg? A fiatalság, ahelyett, hogy hasznos testedzéssel, sporttal foglalkozna, az alkoholos italok társaságában vagy számítógépes játékok űzésével tölti szabadidejét. A kézilabda népszerűsítése érdekében például Beregszászon minden évben meg fogunk rendezni egy kézilabda tornát, melynek kupáját híres földinkről, Zupkó József edzőről nevezzük el. Több tömeges sportrendezvényt fogunk lebonyolítani. Szeretnék személyesen találkozni azokkal a sportolókkal, akik sikereikkel dicsőséget szereztek a beregszászi járásnak. Az első ilyen találkozóra a kézilabdásokkal már a jövő héten sor kerül. Talán a legnagyobb sikeremnek a nagyberegi Talizmán labdarúgó csapat eredményeit tartom. Fiatal, alig 12 éves játékosai 2010-ben megnyerték korosztályuk megyei labdarúgó bajnokságát. Ez nagy öröm számomra! Érdekes volna megtudni, ki a kedvenc sportolója? Több ilyen van. Albert Flórián sokszoros magyar válogatott, a maiak közül pedig Andrij Sevcsenko és Lionel Messi. Nemcsak azzal nyerték el tetszésemet, hogy gyönyörű gólokat tudtak, illetve tudnak rúgni, imponálnak nekem jótékonysági akcióik is. Magam is szeretnék minél többet segíteni az embereknek Két év múlva Ukrajna és Lengyelország lesznek a évi Európai Labdarúgó Bajnokság házigazdái. Érdekes volna megtudni, mire számít Ön, mint régi szurkoló? (Hosszasan elgondolkodik.) Szeretném, ha Ukrajna és Magyarország válogatottja játszaná a döntőt. Nos, mit szól ehhez?.. (mosolyog) Rosztiszlav Bunyak

7 Magyarok egy akaraton Politikai hirdetés A magyarok Istene és az égiek valamennyien elégedetten, mosolyogva szemlélték és verőfényes, simogató napsütéses időjárással ajándékozták meg azt a több ezres tömeget, mely a Beregszászi Amfiteátrumban gyülekezett, hogy az UMDSZ és az UMDP megyei kampánynyitó rendezvényén tanúságot tegyen az összetartozásról, a magyar egységről, az összefogás legyőzhetetlen erejéről. Ezen a délutánon nemcsak a természet volt pompázatos, egy kicsit a lelkek is ünneplőbe öltöztek. A hangulatot a világhírű Rajkó zenekar varázsolta még emelkedettebbé. Fantasztikus érzés itt lenni, együtt látni ennyi remek magyart, akik egyként állnak ki az összefogás kampánya mellett, mondta ez alkalommal teljes komolysággal közismert humoristánk Baleckij Vologya, népszerűbb nevén Pitkin. És valóban felemelő érzés volt, amikor a több ezer ember elénekelte nemzeti imánkat, majd Elek Attila, a helyi magyar gimnázium diákja szívhezszólóan szavalta: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni: nagy s szent akarat Az áhítatot Filep Anita gitáron kísért csengő éneke emelte még magasabbra: Mert a haza nem eladó A lelkek még szárnyaltak, amikor Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke az együtt gondolkodók, az összetartozást hirdetők ezreit köszöntötte, majd elmondta: Kampánynyitó a mai rendezvény. Innen szeretnénk elvinni jó hírünket Kárpátalja valamennyi sarkába, és megismertetni Önökkel azokat a képviselőjelölteket, akik szövetségünk és pártunk színeiben, vidékünk városaiban, járásaiban és a megyében fogják megmérettetni magukat. Ugyanakkor szomorú apropója is van a mai rendezvényünknek: főt kell hajtani és kegyelettel emlékezni a magyarországi vörösiszap-katasztrófa, illetve az ukrajnai vasúti átjáróban történt, 43 áldozatot követelő keddi szerencsétlenség áldozataira. Az Eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes fergeteges csárdását követően léptek színpadra az UMDSZ megyei listáján szereplő és egyéni választókerületekben induló képviselőjelöltjei. Gajdos István lelkesítő szavakkal szólt az egybegyűltekhez. Köszönetet mondott Habsburg Györgynek, a Magyar Vöröskereszt elnökének és tanácsadójának, Mezei Györgynek a rendezvény résztvevői számára ajándékba hozott káprázatos koncertprogramért. Majd egyperces néma tiszteletadással emlékeztek a magyarországi vörös iszap és a dnyipropetrovszki baleset áldozataira. Beszédében kitért a magyar kormány által meghirdetett magyar egység programra, melynek mi is örülünk, hisz az UMDSZ sok ezres tagsága az összefogás híve. Ezért is döbbentett meg bennünket az álhírekkel manipuláló magyarországi lejárató sajtókampány, amely a 25 ezres UMDSZ ellen irányul, azaz ellenünk. Ez nem szép, és úgy érezzük, hogy ez kárpátaljai sugallatra mondvacsinált indokokkal történt. Így próbálták befeketíteni szervezetünket. Kérjük hát, hogy a magyar kormány vezetői tartsák be választási ígéreteiket, hogy ne legyen A és B kategóriájú magyar. Nem engedjük meg, hogy megalázzanak bennünket, hogy olyanokat hoznak helyzetbe, akik megosztják kárpátaljai közösségünket. Úgy érezzük, itt az ideje, hogy a sarkunkra álljunk. Itt az ideje, hogy megmutassuk, nyomatékosan a tudtára hozzuk mindenkinek, hogy az UMDSZ volt, van és lesz is. Tetszik ez valakinek, vagy sem. Ma csupán a szavunkat emeljük fel, és aláírásokat fogunk gyűjteni. De ha kell, bár ne kelljen, radikálisabb lépésekhez folyamodunk. mondta az UMDSZ elnöke, hozzáfűzve Mi akkor is győzni tudunk, ha megpróbálnak bennünket elgáncsolni. Ennek garanciája pedig az a csapat, amelynek gerince, szíve, lelke itt van előttem, azaz Önök. Az a csapat, amely innen, a színpadról nézve egy nagy szívhez hasonlít. Az a csapat, amely egy olyan szív köré tömörül, ami az összefogás jelképe: a két összefogott kéz. Dobogjon hát ez a szív, és töltsük meg az összefogás erejével. A felszólalást követően felolvasták az Orbán Viktorhoz címzett nyílt levelet, melyet a jelenlévők elláttak kézjegyükkel. Ezt követően a Credo együttes szívhezszóló dalokkal, megzenésített versekkel szerzett kellemes perceket. Majd következtek az UMDSZ beregszászi városi képviselőjelöltjei. Nevükben a listát vezető Pfeipfauf József mondta el gondolatait: Meg vagyok győződve arról, hogy sok KMKSZtagnak is elege van a háborús retorikából, a kardcsörgetésből, és ők is a békesség és az összefogás hívei. Ők is látják, hogy ez a gárda négy év alatt többet tett a városért, mint az elődök a megelőző tizenhat év során együttvéve. Kellemes intermezzóként Gajdos Istvánt a legjobb kárpátaljai polgármesternek járó elismerő oklevéllel tüntette ki a politológiai kutatások megyei központja. A hűvösödő estén nem enyhült a hangulat. Erről újfent a Ritmus táncosai gondoskodtak. Majd következtek a Felső-Tisza-vidék jelöltjei. Az ő nevükben Ambrus Pál mondott lélekemelő beszédet, megjegyezve, hogy azon a vidéken, ahol megmérettetik magukat, annyi magyar sem él, mint ahányan megjelentek a kampányindítón. Ezért is repes a szív ennyi remek magyar ember láttán. Meghirdettük az összefogás kampányát, de tudniuk kell, mi odahaza már régóta ezt csináljuk. Ahhoz ugyanis, hogy valamit tegyünk, össze kell fogni. És itt nemcsak magyarokról van szó, hanem minden nemzetiségről, mely az adott településen él. Nekünk ez eddig sikerült és nagyon szép eredményeink vannak. A legutóbbi a técsői első világháborús emlékmű felavatása volt. A lendületes beregi táncokat előadó Ritmus együttest megtapsoló közönség előtt a munkácsi városi és járási jelöltek mutatkoztak be, akik közül Kótun Jolán mondta el, miért fontos számunkra az öszszefogás, amit kérni és követelni kell, de nem szabad elfelejteni államalapító királyunk intelmeit sem, melyekhez ők is igazodnak: Munkácson és a járásban az összefogás mellett van egy másik fontos dolog: a befogadás. Mi mindenkit befogadunk, aki velünk szimpatizál, aki jó szándékkal közeledik hozzánk. Mert Szent István szavaival élve akkor lesz erős az ország, a haza, ha nem a kirekesztés, hanem a befogadás országa leszünk Borbély Ida a nagyszőlősi képviselőjelöltek gondolatait tolmácsolta. Dolgozni kell, mondta, mint a jó szántóvetőnek, aki csak akkor tud aratni, ha alaposan előkészíti a mag számára a talajt. Mi itt születtünk. Nekünk itt élnünk-halnunk kell. Itt építhetünk jövőt, de csak akkor, ha céltudatosan, együtt és összefogva cselekszünk. A választásokon pedig úgy induljunk el, hogy utána is bátran nézhessünk majd egymás, és a választók szemébe. Az ungvári, ungvári járási és csapi jelöltek nevében Szanyi Béla, az országos szövetség ungvári járási szervezetének ügyvezető alelnöke, a járás tiszteletbeli polgára intézett megindító szavakat az egybegyűltekhez: Mi, Ung-vidéki magyarok azért fogtunk össze, hogy végre saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. Úgy gon- doltuk, valóban össze tudunk fogni és meggátoljuk, hogy más pártok elszipkázzák a magyarság szavazatait. Mi azokat is megszólítjuk, akik eddig egyik magyarságszervezethez sem tartoztak. Eszménk megérintette ruszin testvéreinket is, akik közül többen beálltak a sorainkba. Filep Anita énekét követően Bihari András, az UMDSZ beregszászi járási listavezetője jelentette ki, hogy ismét felállt a nagy csapat. Az a csapat, mely már eddig is rengeteget tett és még akar tenni a Beregvidékért. ORBÁN VIKTOR úrnak, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ez a csapat nem kér, nem ígérget, nem követel. Ez a csapat dolgozni akar a mindennapokban. Bármennyire is szeretnék bizonyos ukrajnai politikai erők, és sajnos a másik magyar szervezet is, nélkülünk senki nem dönthet sorsunk felől, jelentette ki beszédében Péter Csaba, a megyei tanács képviselője. Az utóbbi héten sok támadás érte szervezetünket, egyesek magyarokról és jobb magyarokról beszélnek. Hűtlenül őseink emlékéhez, sutba dobva az egymás iránti tiszteletet, azzal akarnak politikai tőkét kovácsolni maguknak, hogy másokat alaptalanul vádolnak, és elbújnak a mások árnyékába. Én úgy gondolom, nem ez az az út, amelyiken nekünk, kárpátaljai magyaroknak járni kell. A mi hivatásunk: magyarságunk megtartása, talpon állásunk biztosítása, Kárpátalja magyarlakta települései hitéletének, kulturális értékeinek, oktatási vívmányainak megőrzése. Ez nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is. Kiálltunk az anyanyelv használata mellett a közigazgatásokban, míg a másik magyar párt csak a hű ultrana cionalistákkal találta meg a közös nyelvet négy éven keresztü mondta a felszólaló, majd feltette a kérdést: Valójában ki is a magyar? Mi meghirdettük az összefogás listáját, ők ezt elutasították. Kérek mindenkit: mutassuk meg, mi az összefogás! Egyszerre lendültek magasba az összekulcsolódó kezek, hirdetve, hogy létezik magyar egység, magyar összefogás. Erre csodálatosan rímeltek a szintén az összefogás létfontosságát hangsúlyozó Vukics Ferencnek a Magyarok Szövetsége elnökének szavai: Nem azok az igazi magyarok, akiknek a nagyszülei magyarok, hanem azok, akiknek az unokái is azok lesznek. B.Cs. H.Cs. T. V Mi, alulírottak, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség aktivistái, tagjai, szimpatizánsai szövetségünk Nemzeti Tanácsa révén is üdvözöltük a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció megalakulását, amely a XXI. századi történelem során példátlan felhatalmazást kapott Magyarország és az egész nemzet sorsának jobbra fordítására. Úgy véltük, hogy a kormány által meghirdetett nemzeti egyetértés programja végre gyógyírral szolgálhat a többszörösen megosztott határon túli magyarság problémáira, ezért az UMDSZ elnöksége felajánlotta segítségét az ukrajnai magyarság ügyei még hatékonyabb képviseletének biztosítására. Tehettük ezt azért is, mert országos szervezetünk nem a magyarországi politikai pártokkal, hanem a mindenkori magyar kormányokkal igyekezett hatékony kapcsolatot kiépíteni, mivel ezt kívánják meg a kárpátaljai magyarság érdekei. De sajnos megkeresésünkre a mai napig nem érkezett válasz Szövetségünk, miként a korábbi években is, következetesen kiállt a kettős állampolgárság jogintézményének bevezetése mellett, ezért fontosnak véltük és támogattuk a magyar Országgyűlés azon határozatát, amely az ezzel kapcsolatos törvény elfogadására irányult. A kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása körüli vitákban a határon túli magyarság számára jelzésértékűnek véltük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr kijelentését, hogy nem lesznek kvázi B kategóriás magyarok, hiszen egy magyar nemzet van. Ennek a gondolatnak a jegyében javasoltuk az elmúlt években nem először a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a kárpátaljai magyar egység kialakítását az előttünk álló önkormányzati választásokon, hiszen ez által a magyarság számarányán felüli önkormányzati mandátumhoz juthatott volna valamennyi testületben. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban sajnálattal kellett konstatálnunk, hogy a KMKSZ elnökének sugallatára a magyarországi sajtóban egy előre kitervelt ellehetetlenítési kampány indult ellenünk, amely alapjaiban kérdőjelezi meg azokat az elveket, amelyeket az Ön kormánya meghirdetett. A tizenkilenc esztendeje létrejött Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az elmúlt években számos, a közösség számára fontos kezdeményezéssel írta be nevét a történelembe. A magyar kar kialakítása az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán, a szakképzés bővítése a Makkosjánosi Líceumban, a magyar nyelvű emelt szintű érettségik biztosítása a végzős középiskolások számára, a sztálinizmus áldozatainak emléket állító Szolyvai Emlékpark létrehozása és gondozása, a derceni magyar katonai temető kialakítása, a magyar nyelv regionális státuszát elősegítő nyelvtörvény bejegyzése Ukrajna parlamentjében, a II. világháborúban részt vett magyar katonák jogainak egy szintre emelése a másik hadviselő fél katonáiéval a megyei tanács által csupán egy szelete annak a hatalmas munkának, amelyet sikerült megvalósítani. Aki megkérdőjelezi az UMDSZ-nek ezen tevékenységét, magát a magyar közösséget kérdőjelezi meg. Az elmúlt hónapokban olyan valótlan, konkrét tényekkel alá nem támasztott vádakkal illettek bennünket, amelyek a civilizált világban kimerítik a szándékos hitelrontás fogalmát. Különösen aggasztó ez most, amikor Ukrajnában néhány hét múlva választásokat tartanak. Meglátásunk szerint a kárpátaljai magyar belháború egyenes következménye az asszimiláció felgyorsulása lesz. Ezért pedig valamikor valakinek fel kell majd vállalnia a politikai felelősséget. Szövetségünk úgy döntött, jogi úton próbálja meg visszaszerezni jó hírnevét. Mivel az ellenünk felhozott vádak megalapozatlanok, tiltakozásunk jeléül Kárpátalja-szerte aláírás-gyűjtési kampányba kezdünk. Szövetségünk elnöksége bízik Miniszterelnök Úr bölcsességében és kéri közbenjárását az ügy mihamarabbi megnyugtató megoldása érdekében. Kérjük, hogy a magyarországi kormánytisztviselők a továbbiakban ne folytassanak lejárató kampányt szervezetünk tagjai, szimpatizánsai ellen, hagyják abba a közéleti szereplők megfélemlítését, feketelisták készítését!

8 8 Elkobzott tehergépjárművek A Nagyszőlősi Vámhivatalnak sikerült meghiúsítania a vámfizetési kötelezettség kijátszására irányuló kísérlete szeptember 9-én a nevetlenfalui határátkelőre Romániából egy MAN nyerges vontató érkezett. Az ukrán állampolgárságú tehergépjármű vezető a vámkezelésnél az importhoz szükséges minden dokumentumot átnyújtott. A tehergépjármű vezetője a vámáru-nyilatkozatban feltüntette, hogy a nyerges vontató értéke euró, amelyre 15 ezer hrivnya értékű vámot kell fizetni. Azonban a romániai fél információi szerint a tehergépjármű értéke euró, így a tehergépjármű vezetőjének nem 15 ezer hrivnyát, hanem ennek 2,5-szeresét kellett volna vámként fizetnie. A tehergépjármű vezetője a gépjármű értékére vonatkozóan valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat nyújtott át a vámellenőrzés során, melynek eredményeképpen több mint hrivnya adóhiány halmozódott fel. A szabálysértést Ukrajna Vámtörvényének 352 és 355 cikkelye alapján dokumentálták. A közel 168 ezer hrivnya értékű tehergépjármű további sorsáról bíróság fog dönteni. Pantyelejev V., a Nagy szőlősi Vámhivatal főinspektora Sonka egy kis üzemanyag mellékízzel Az elmúlt két év folyamán a Nagyszőlősi Vámhivatal 5 személygépkocsit és a benne megtalált több mint 600 kg összsúlyú hústerméket foglalt le. Ukrajna hatályos jogszabályainak és normatív rendelkezéseinek értelmében meg vannak határozva a külföldről behozott élelmiszertermékek és ezen belül a hústermékek behozatalának szabályai. Ezek a szabályok figyelembe veszik a határt átlépő személy utazása során fellépő személyes igényeit is. Azonban néhány személy a megengedettnél jelentősen több (élelmiszert, húst) próbált átvinni a határon. Bár elég nehéz öszszesen 32 kg összsúlyú 12-féle hústerméket saját szükséglet címén átvinni a határon. Épp ilyen vámszabálysértést követtek el október 10-én határátlépők az egyik Nagyszőlősi Vámhivatal illetékességi körébe tartozó határátkelőhelyen. Mivel a vámellenőrzés során a szóban forgó termékeket személygépkocsiban csempészáru elrejtése céljából kialakított rejtekhelyen találták meg, ezért Ukrajna Vámtörvénye 352. cikkelyének rendelkezése alapján a magyar állampolgárságú személytől a hústerméken kívül a több mint 90 ezer hrivnya értékű személygépkocsit is lefoglalták. Érdemes megjegyezni: ez év folyamán a Nagyszőlősi Vámhivatal 16 esetben dokumentált olyan szabálysértést, melynek tárgya 13,5 ezer hrivnya értékű, több mint 600 kg összsúlyú hústermék lefoglalása. Ezenkívül hústerméket átcsempészésével kapcsolatban 5 esetben foglaltak le személygépkocsikat október 11-i kimutatás szerint több mint 60ezer hrivnyát tesz ki az az összeg, amelyet a határon lefoglalt gépkocsi értéke képez A Nagyszőlősi Vámhivatal sajtószolgálata Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet Főmunkatárs: Kovács Elemér Tördelőszerkesztő: Turóczy Erzsébet Cím: Beregszász, Kossuth tér 4. Tel./Fax:.: Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: Készült: Kárpátaljai Lapkiadó Vállalat Rt. Ungvár, Gagarin u. 42/1. Ofszetnyomás. Példányszám: 9900 Rendelési szám: 617 LAPUNK A SZÜLŐFÖLD ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JELENIK MEG. A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget. Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і видавець р едактор: Сабослай Степан Карлович Адреса : пл. Кошута 4. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна Тел Реєстраційне свідоцтво ЗТ 301 від Газета віддрукована у ВАТ Видавництво Закарпаття м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, Закарпатської обл. України Номер замовлення: 617 (Офс. друк. Умов. друк. Арк. 4). Тираж: 9900 Másfél esztendő múlva, mikorra elkészül az egykori virágkertészet helyén az európai színvonalú termálvízre épülő gyógyászati-rekrációs komplexum, attól az időszaktól kezdve fokozatosan megváltozik Beregszász lakóinak élete. Méghozzá pozitív irányban. Biztosak lehetünk benne, mivel az Ukrajnában egyedülálló termálfürdő és a hozzá tartozó kiegészítő egységek wellnessközpont, aquapark, különböző sportlétesítmények olyan vonzerővel bírnak majd, melynek köszönhetően havonta több tízezer turista keresi fel Beregvidék központját. Az előzetes felmérések szerint minden ötödik városlakó a turizmusból, illetve az ahhoz kapcso- Gazdaság Thermal Maximus : új korszak kezdődik Beregszász életében Lerakták a rekrációs központ alapkövét lódó szolgáltatásokból él majd, s a környező falvak lakóinak zöldségkertészeknek, szőlő- és gyümölcstermelőknek, jószágtartóknak, az ajándéktárgykészítéssel kapcsolatos kézműveseknek, különböző kismesterségek művelőinek is jelentős kiegészítő jövedelme származik majd a fellendülő turizmusból. Az elmúlt héten a termálkomplexum alapkőletételénél ezt hangsúlyozták a kiemelkedő esemény szónokai. Gajdos István polgármester beszédében arról szólt, hogy egy ilyen, a XXI. századra jellemző modern létesítmény nem csupán új Beregszászi borlovagok Tokaj Hegyalján Már nem csak az aszú Hagyomány és megújulás. Miközben a Tokaj- Hegyaljai Borvidéken működő szakmai szervezetek kényesen ügyelnek arra, hogy a hagyományos szőlőfajtákon kívül más ne kerüljön be a 2002 óta a világörökség részét képező borvidékre, aközben az itteni gazdák a hagyományos aszúborok készítése mellett nem mondtak le a könnyű, reduktív technológiával készült borok készítéséről sem. A szakma itteni kiválóságainak mostanra ezen a téren is sikerült maradandót alkotni. Olyat, amire odafigyel az egész világ. Hogy milyen emberi hozzáállással lehet az anyagi eszközök biztosítása, a megfelelő marketing mellett ezt elérni, arról próbáltak ismereteket szerezni a Beregszászi Szent Vencel Borlovagrend tagjai a Tokaj-Hegyalján tett egynapos tanulmányi kiránduláson. A tanulmányút során melyet Bacskai József főkonzul, a borrend tiszteletbeli tagja szervezett a beregszászi lovagrend tagjai felkeresték a Tokaji Múzeumot, valamint a Béres és a Dudovics pincészeteket. (Részletes beszámolót lapunk következő számában olvashatnak.) -ardai- munkahelyeket és jövedelmet biztosít a város lakói számára, egyszersmind új kihívásokat hordoz: meg kell felelnünk az új kor követelményének, ami új ismeretek, technológiák, modern, hatékony munkaszervezés nélkül nem megy. Ambiciózus fiataljaink számára itt nyílik október 16-án az asztélyi határátkelő munkatársai Ukrajna Vámtörvényének 352. cikkelye rendelkezése alapján vámszabálysértés ügyében eljárást indítottak egy közel 400 ezer hrivnya értékű BMW személygépkocsi Magyarországról való illegális behozatala miatt. A szabálysértést az elkövető személy a vámkezelés során valótlan adatokat tartalmazó iratok benyújtásával követte el. Illetékes hatóságokkal együttműködve feltételezhető a személygépkocsi esetleges eltulajdonításának lehetősége is. A további ellenőrzés során kiderült, hogy a kül- majd lehetőség megmutatni, hogy mire képesek. Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke arról szólt, hogy modern korunkban a szolgáltatás az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel olyan szolgáltatást nyújthatunk, melynek révén az emberek jól érzik magukat, szellemileg, fizikailag feltöltődnek, visszanyerik egészségüket. Az ide látogató turisták tíz- és százezrei nem csupán a termálfürdő szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, de megismerni mindazt, ami vidékünkön érdeklődésre tarthat számot. Kárpátalja nem csupán négy európai uniós országgal határos, látni kell azt is, hogy Kelet és Nyugat itt találkozik egymással. Nekünk, kárpátaljai magyaroknak, akik számára az egyik mentalitás sem idegen, azon kell lennünk, hogy ebből a találkozásból mindenki gazdagodjon. Babják Zoltán, a Global Projekt Invest Kft. igazgatója a beruházók nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették e korszakos beruházás elindítását. Arról szólt, hogy ezen a 14 hektáros területen rövid időn belül számos olyan létesítmény kezdi meg működését, mely nem csupán munkát, megélhetést biztosít majd az itt élőknek, hanem itteni szolgáltatások igénybevételével mi magunk is megőrizhetjük egészségünket. A beruházás első ütemében 2012 nyarára a termálvizes fürdő létesül, majd a második etapban a 260 szobás szálloda a maga wellness, gyógyászati részlegével valósul meg. Eszenyi Gábor Illegálisan behozott autók... földi államporgáságú személy korábban már elkövetett vámszabálysértést három, összesen 1,3 millió hrivnya összértékű márkás személygépkocsival kapcsolatban. Ezeket a személygépkocsikat az elkövető külföldről Ukrajnába hozta, és a vámügyi szervek engedélye nélkül rendelkezett velük, azaz nem tett eleget vámfizetési kötelezettségének. A fentebb említett szabálysértést Ukrajna Vámtörvényének 336. cikkelyének rendelkezése alapján dokumentálták. Ily módon ezt a személygépkocsi behozatalára szakosodott csempészcsatornát sikerült leleplezni. Megkezdte működését a apróhirdetési portál. Hirdesse ingyen szolgáltatását, eladó ingatlanát, járművét stb.

9 9 Gazdaság Betegség miatt ért véget a kísérlet Nem lehet megélni 907 hrivnyából! Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy az Ukrajna Szakszervezeteinek Nemzeti Fóruma különös kísérlettel próbálta felhívni a politikusok figyelmét arra, hogy az országban meghatározott létminimum összege messze nem elég a megélhetéshez. Kijev kivételével több régióban bátor jelentkezők arra vállalkoztak, hogy 907 hrivnyából, vagyis a kormány által meghatározott létminimum öszszegéből fognak élni egy teljes hónapon keresztül. Azt már előre lehetett tudni, hogy nagyvárosokban ebből az öszszegből egyszerűen nem lehet átvészelni egy hónapot, arról pedig nem is esett szó, hogy bármikor közbejöhet egy betegség, ami további kiadásokat jelent. A gyakorlat bebizonyította, hogy a létminimum összege túl kevés a túléléshez Történt ugyanis, hogy a kísérlet egyik résztvevője, a Luhanszk megyében egyetemi tanulmányait folytató 21 éves férfi lemondta a kísérletet, mivel megbetegedett. Az öt jelentkező közül az egyik tehát rövid időn belül feladta az eleve sikertelenségre ítélt küzdelmet, mivel megbetegedett és nem merte megkockáztatni a további részvételt. A 21 éves hallgató egy feljegyzésben leírta, hogy gyengeséget érzett, fájni kezdett a torka, ezért orvoshoz ment. A diagnózis szerint vírusos fertőzést kapott, az orvos gyógyszereket írt fel, öszszesen 350 hrivnya értékben. Ezután az akkor még a kísérletben résztvevő férfi elgondolkodott az orvos további utasításain, miszerint a gyógyszerek mellett sok gyümölcsöt kell ennie, hogy a szervezete megfelelő mennyiségű vitaminhoz jusson. A közel két hete tartó kísérlet alatt a 907 hrivnyából 224 maradt, így a gyógyszerekre és az egészséges életmódra már semmiképp sem jutott volna pénz. Közel 700 hrivnyát fizetett ki a luhanszki hallgató a kommunális szolgáltatásokért, utazási költségekre, étkezésre és mobilhasználatra. A fennmaradt öszszeg láttán végül is úgy döntött, hogy kilép a kísérletből. A szakszervezeti fórum kezdeményezésében további négy jelentkező folytatta a kínlódást, két hölgy és két férfi. Egy 50 éves ivanofrankivszki asszony két hét alatt mindössze 300 hrivnyát költött, viszont le kellett mondania a mézről, amit korábban immunerősítőként kötelezően megvásárolt minden évben. Egy 30 éves férfi résztvevőnek pedig a húsról kellett lemondania, továbbá egy új cipő megvásárlására sem telik, viszont a régi tönkrement és most abban kényszerül járni. A kísérletben résztvevők folytatják a megkezdett munkájukat és reménykednek abban, hogy a kormány felfigyel rájuk, és ennek megfelelően a közeljövőben felemelik a létminimum összegét. A gazdasági helyzet Ukrajnában továbbra is rendkívül bizonytalan és nagymértékben a Nemzetközi Valutaalap hiteleitől és az oroszországi gázáraktól függ. Ezen kívül közeleg a választás. Szakértők már figyelmeztettek arra, hogy az önkormányzati választások után az árak tovább fognak emelkedni, az infláció mértéke megnő, a lakosság pénze, a megtakarítások értéke csökkenni fog, ami a létminimum értékét tovább fogja rontani. Arról már sokat hallottunk, a jelenlegi politikai hatalom képviselői a választási ígéreteikkel ellentétben egyáltalán nem növelték az emberek életszínvonalát már ma. Ennek ellenére, a szociológiai felmérések szerint a legnépszerűbb politikus Ukrajnában továbbra is Viktor Janukovics államfő, a Régiók Pártja (PR) elnöke. Támogatottsága 27,1 százalék, ami jelentős előny a lista második helyezettével szemben. Julija Timosenko 15,5 százalékkal rendelkezik, míg Szerhij Tihipko kormányfő-helyettes 8,3- mal. Érdekesség, hogy a mindenki ellen szavazók aránya igen magas, eléri a 12,2 százalékot! Janukovics támogatottsága 2010 nyarának eleje óta jelentősen viszszaesett: 38,2-ről 26 százalékra (szeptember). Az utóbbi egy hónap alatt lassú felemelkedés kezdődött, de még egyáltalán nem beszélhetünk olyan szintű népszerűségről, mint a választások idején. Ú.L. A széles nyomtávú vasútról Az oroszok meghoszszabbítanák nyugat felé széles nyomtávú vasútjukat. A nyomvonal Szlovákián vagy Magyarországon át vezethet. A Figyelő úgy tudja, politikai és logisztikai körökben egyaránt mind több szó esik a széles nyomtávú sínek Dunaújvárosig, majd Gönyűig történő meghoszszabbításáról. A tét nagy, a szálak Kínáig érnek. A Figyelő információi szerint a kormányon belül két álláspont körvonalazódik. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter pártolná a megaberuházást, nem utolsósorban azért, mert az szépen rímelne a munkahelyteremtő vállalásokra. Emellett segítené a hazai építőipari cégeket is a Figyelő forrásai Demján Sándort szintén a támogatók között említették. A másik ok, hogy a MÁV-Cargo értékesítése után felmerült egy magyar vasúti árufuvarozó cég felállításának a gondolata. A másik döntően Matolcsy György nemzet-gazdasági miniszter nevéhez köthető álláspont ezzel szemben ellenzi a 670 milliárd forintosra taksált vasútépítési projektet. A nemzetgazdasági tárca vezetője ehelyett Záhony előtérbe helyezését szorgalmazná. Bármelyik koncepció kerül is ki győztesen, az oroszokra mindkét esetben szükség lenne: Fellegi elképzeléséhez pénz, Matolcsyéhoz vállalatok, befektetők kellenek. (Forrás: Figyelő Kié lesz az Új Selyemút? 28.o.) A fahamu hasznosítása Egyre többen elsősorban a gázár drasztikus emelése miatt a fával történő tüzelés felé fordulnak. S ha már gazdasági szempontból emellett a tüzelés mellett döntöttünk, nézzük, milyen pozitívuma van az így létrejött mellékterméknek, a fahamunak. Már az ókori görögök is használták a fahamut növényvédelemre. Feltételezhető, hogy a középkori kolostorban élő szerzetesek, a görög és a római gazdasági írók munkáit ismerték, és ennek alapján használták is a növényeik táplálására és a megvédéséhez. A fahamut, a házi kertekben régen, és jelenleg biokertészek is hasznosítják a károsító szervezetek távol tartásához, és növény táplálására, vagy talaj tápanyag részbeni pótlására, a fahamu lúgos, a magas kalcium (8,0-43,8 %) tartalma végett. A biokertészek, és azok, akik nem kedvelik a csigaölő vegyszereket, a meztelen csigától védendő ágyások szegélyét ezzel csíkban szórják meg. A fahamut sok helyütt nagy bátorsággal szór- ják ki a kertben, azt vélve, hogy jót tesz a talajnak és a növényeknek. Mielőtt ezt megtennénk, tisztában kell lennünk ennek az égési mellékterméknek a valódi értékével. A fahamunak nincs tápanyagpótló hatása. A fa égetésével a nitrogén és a kén teljesen elillan, csak kalcium-, magnézium-karbonátok és mikroelemek maradnak benne %-ban kalcium-karbonátot tartalmaz, ami a savanyú talajok mészpótlására, kémhatásának növelésére alkalmas. Mintegy 10%-ban káliumot tartalmaz, körülbelül 1 2 %-ban foszfort, és igen kis mennyiségben mikroelemeket, vasat, mangánt, bórt, rezet és cinket. Nyomokban nehézfémek, ólom, kadmium, nikkel és króm is található a fahamuban. Kertünkben a termőföldre kiszórhatjuk, lúgossága gyorsan kiegyenlítődik így hasznos ásványi anyagokat juttatunk a talajba, mértékkel a kertünkben igen hasznos. Veteményezésnél a magokkal keverve valamint a káposztafélék palántái levelére szórva szintén jó hatással van a növényekre. Nagyon finom szemcséjű, ezért a talajra szórva gyorsan kifejti hatását. A talaj ph-jának indokolatlan növelése, a fahamu szükségtelen kiszórása azonban megnehezíti a növények tápanyagfelvételét, ami a legtöbb növény esetében enyhén savanyú (ph 7 alatt) talajon a legtökéletesebb. Magas ph-tartományban a mikroelemek felvehetetlenné válnak, és hiánytünetek jelentkeznek a növényekben. Felhasználható mennyisége a kertben a talaj típusától és kémhatásától függően változó. Az 5,5 ph alatti savanyú talajon mészkedvelő növények számára évi egy alkalommal 10 dg/m 2 fahamu 15 centiméter mélységben történő bedolgozásával kedvezőbbé tehetjük a talaj kémhatását. A káliumigényes zöldségkultúrák esetében, így a gyökérzöldségeknél bátran használhatjuk, de olyan területre, ahová a következő évben burgonyát kívánunk vetni, semmi esetre se vigyük ki. A dísznövények közül a rózsa töve köré szórhatjuk, gyümölcsösökben az őszibarack esetében használhatjuk hasonló módon. A fahamut a biokertészek is kedvelik. A növények köré szórva megvédhetjük az állományt a csigáktól és a hernyóktól. Káposztaféléknél megelőzhető vele a tőrothadás és a káposztalepke hernyójának kártétele is csökkenthető. A fahamut a legjobb télen összegyűjteni és kora tavasszal száraz talajra szórni, majd bedolgozni. Vegyes (fa-szén) tüzelésű más hulladék (papír, műanyag) égéstermékével kevert hamut nem szabad felhasználni a kertben. A fahamut ne használjuk együtt nitrogéntartalmú műtrágyákkal. A gyepre csak olyan területen szórjuk ki, ahol a talaj savanyú kémhatása miatt gondot okoz az erős mohásodás, és nitrogénműtrágyát csak egy hónap elteltével szórjunk ki a területre. A komposzthoz a többi alapanyaghoz viszonyítva legfeljebb 3%-os arányban adjunk fahamut. Nagyobb arányban használható, ha sok tűlevelet halmoztunk a komposztra. A fahamu rovarriasztó hatással is bír. A burgonyában rendkívül hatásos, a burgonyabogár távoltatásához. Amennyiben nyáron az említett növény lombozatát megszórjuk fahamuval, akkor a burgonyabogár nem fog megtelepedni és fogyasztani. Ez addig fejti ki a hatását, míg eső nem esik rá. Amennyiben a kiszórt fahamut víz éri, elveszti a riasztó hatását. Tehát újból meg kell ismételni ezt a műveletet. A burgonya levélzete a fahamuból a káliumot és a foszfort is fel tudja venni, és beépíti a zöld részéiben. Az ilyen kezelésben részesült burgonya haragos zöldben tündököl, és gumója is szebb és egészségesebb, valamint jobban főzhető, nem is beszélve arról, hogy a burgonyabogár messze elkerüli. (A fahamut, amenynyiben savanyú a kert talaja, talajjavításra is felhasználható!) A kertbe és a burgonyára csak tiszta fahamu használható, amennyiben szén, vagy lignit hamuval keveredik, azt tilos az említett célokra felhasználni. János gazda

10 10 Gazdaság Tormatermesztés a kiskertben Tel.: Bár a mi éghajlatunkon a torma évelő növény, a házi kertben gyakran így fejlődik, egy év alatt is kiváló minőségű gyökeret nevel. Fényigényes, félárnyékban gyengébb lesz az íze és a főgyökér is vékonyabb marad. Melegebb fekvésű, jó vízellátottságú talajokat kedvel. A gyöktörzs (rizóma) száraz talajon fásodik, köves területen pedig elágazik és ettől nehezen feldolgozható. A talaj tápanyagkészletét hatékonyan hasznosítja, a jó termés eléréséhez azonban kellő tápanyagra van szüksége. Meghálálja, ha csak négyévenként kerül vissza ugyan arra a helyre. A hátrahagyott gyökérdarabjairól a következő évben újra kihajt és gyomosít. A torma gyökérdugványról szaporítható. A dugványokat közvetlenül a telepítés előtt is felszedhetjük (kiáshatjuk), azonban ha az előző évi vékonynak, konyhai felhasználásra alkalmatlannak ítélt gyökereket pincében vagy veremben át tudjuk teleltetni, azok is kiválóan alkalmasak szaporítóanyagnak. Vastag egészséges gyökerek neveléséhez 8-10 mm átmérőjű cm hosszúságú dugványt használjunk (a szabvány legalább 5 mm-es átmérőt és 20 cm-s hosszúságot írt elő). A gyökerek megfelelő fejlődésének eléréséhez érdemes a tormát 30cm magas, 30 cm koronaszélességű bakháton termeszteni. Ha több sort szeretnénk telepíteni, azokat egymástól legalább 90cm-s távolságra helyezzük el. Ültetés előtt a dugványokról a sarjrügyeket távolítsuk el, így az oldalgyökerek képződését (elágazásokat) csökkentjük. Sarjrügyeket csak a dugvány tetején és talpán 2-3 cm-s részén hagyjuk. A dugványokat ültethetjük tavasszal május elejéig, de ha a dugványokat nem tudjuk télen tárolni, késő ősszel is ültethetjük. A korábban elkészített bakhátba közvetlenül az ültetés előtt cm-ként lyukakat fúrunk, abba helyezzük a dugványokat egysoros elrendezésben. Ha kevés szaporítóanyag áll rendelkezésünkre, néhány cm-s gyökérdarabot is szórhatunk a barázdába, ez utóbbit később töltsük fel (így gyengébb gyökeret kapunk). Május végén június elején, amikor a dugványok felső részéből előtörnek és megerősödnek a hajtások, 10-15cm mélyen kibontjuk a töveket, durva szövettel (pl. zsákdarabbal) ledörzsöljük a rügyeket és gyengébb oldalgyökereket. Hajtásválogatáskor csak a legfejlettebb középtájon álló hajtást hagyjuk meg. Végül a töveket takarjuk vissza. A műveletet július végén augusztus elején érdemes megismételni, akkor már célszerű a talpgyökerekig kibontani a töveket. Az esetlegesen megerősödött gyökereket késsel kell eltávolítani, minél kisebb sebzési felülettel. Oldalgyökerezés után a bakhátakat újraigazítjuk. A nyári szárazságban a torma meghálálja az öntözést, a hirtelen nagy vízadag hatására azonban a gyökerek felrepedhetnek. Betakarítására ősszel kerül sor. Tárolni pincében vagy veremben, homokba rétegezve érdemes. Kárpátalján Újdávidházán alakult ki jelentős termesztőkörzete. Innen látták el valamikor a Szovjetunió számos nagyvárosát, beleértve a baltikumi településeket is. Hidi László, szaktanácsadó Terra Dei Zöldségtárolás veszteség nélkül A nagyobb hidegek beálltával a zöldségek tárolásánál bármely tárolási módot választjuk (pince, verem, prizma, kamra stb.) a fagyvédelem a legfontosabb. A fagyott termény általában könynyen felismerhető, a fejes káposzta fagyását azonban csak a belső levelek barnulása jelzi. Ügyeljünk arra, hogy a termények elegendő levegőt kapjanak, ellenkező esetben 10 C fölött az ervíniás lágyrothadás kórokozója (Erwinia carotovora) okoz jelentős kárt. Ezért kockázatos a leszántásos módszerrel történő tárolás és a termény fóliatakarása is. Zárt helyen csak lyukasztott műanyag zsákokban raktározhatunk. Pincében, veremben, szabadföldi prizmában és zárt térben egyaránt tárolhatunk. Nagyobb mennyiséget szabadban, szalmával és fóliával takart ládákban is tárolnak. Azok a pincék megfelelőek, amelyekben fagyveszély nélkül a hőmérséklet 10 C alatt van, a házi kertekben termelt zöldségfélék tárolására építenek. A verem különböző méretű lehet, azonban a szélessége 2 3 méternél ne legyen nagyobb, mélysége pedig ne haladja meg a 2 métert. A veremre deszkából készítsünk kis tetőt, majd szalmával és földdel takarjuk. Szabadföldi prizmában kis és nagy mennyiségű terményt egyaránt tárolhatunk. Egy méter szélesen helyezzük el. A prizma gerincmagassága is egy méter legyen; alján építsünk szellőzőrácsot. A prizmát szalmával, majd földdel takarjuk, a réteget a hideg beálltával vastagítsuk. A gerincet először nem szabad letakarni, csak szalmával kell vékonyan lefedni. Később, a fagyok érkezésekor a gerincet lezárjuk, s a földréteget fokozatosan vastagítjuk. Zárttéri tárolásra a fagymentes helyiségek alkalmasak. Ilyen helyeken elsősorban vöröshagymát helyezzünk el. A helyiségekben 0 C fölötti hőmérsékleten, 80 85% relatív Hétköznapi környezetgazdálkodás Őszi avarégetés Az ősz közepén járunk. Egyre több helyen gyúlnak avartüzek. A kesernyés füst mondhatni az évszak egyik jellemző illata, nemzedékek óta hozzászokhattunk. Láttuk, tapasztaltuk, hogy szüleink, nagyszüleink miként égették el a lehullott leveleket, mi most ugyanazt csináljuk, és mégsem ugyanaz. Mert mintha ebben a cselekedetünkben is több agresszivitás lenne, mint korábban bármikor. Nem vagyunk tekintettel másokra, a szomszédban száradó ruhákra, sem arra, hogy másokat esetleg órákra elönt a sűrű füst, amikor az ember már azt sem tudja eldönteni, hogy nyisson-e ablakot, vagy sem, mivel nem tudni, hol szennyezettebb a levegő, bent vagy kint. Az egyik alapvető problémát én abban látom, hogy a nedves, a víztől csorgó falevélcsomónak is alágyújtunk, nem várva meg, hogy valamelyest is megszikkadjon. A másik nagy gond, hogy mi minden levelet elégetünk, holott ezt csak a diófa- és a gesztenye levelével kellene megtenni. Ezekben ugyanis olyan anyag van nevezetesen amely meggátolja a növények fejlődését. Pedig igen nagy szükség lenne a komposztálódott falevélből, elszáradt, összegereblyélt gyomnövényekből, konyhai hulladékból nyert szerves anyagra, mivel istállótrágyához egyre nehezebb hozzájutni, márpedig a talajerő, a humusztartalom fenntartása érdekében erre múlhatatlanul szükség lenne. Nálunk is egyre inkább terjed az a gyakorlat, miszerint a legegyszerűbb dolog úgy megszabadulni az elszáradt virágoktól, mindenféle szármaradványtól, a szőlő levágott hajtásaitól stb., ha mindezeket a kukába dobjuk. Pedig igencsak értékes szerves anyagot dobunk ki, nem beszélve arról, hogy ezzel mi magunk is nagyban hozzájárulunk, hogy az amúgy is túlterhelt szemétlerakó helyek mihamarabb megteljenek. A kertben füstölög az őszi avar. Barátom, aki néhány évet dolgozott Németországban, azt állítja, hogy ha ez ott véletlenül előfordulna, a szomszédok bejelentésére rövid időn belül több szolgálat emberei jelennének meg. Elsőként minden bizonnyal a tűzoltók érkeznének ki, hogy eloltsák a tüzet, utána a környezetvédelmisek szállnának ki, és komoly büntetést szabnának ki a környezet ilyen nagyfokú szenynyezése miatt. Biztos, ami biztos alapon valamelyik szomszéd, kihívná az elmegyógyintézet mentőseit is, hisz aki ilyesmire vetemedik, nem biztos, hogy teljesen épelméjű Hát enynyit arról, hogy mennyire vettük át az európai normákat. Egyébként nagyon valószínű, hogy hasonlóan pozitív példáért nem kell olyan messzire mennünk: valószínűleg már a határ túloldalán sem gyakran fordul elő, hogy a településhatáron belül valaki avart égetne Ott már jobban tudatosodott az emberekben, hogy a környezet védelméért mindenki a saját lakóhelyén teheti a legtöbbet. Még a diófaés a vadgesztenye levelétől is meg tudunk szabadulni oly módon, hogy közben a legkevesebb kárt és boszszúságot okozzuk környezetünknek. Hogy ez mi módon lehetséges? Például úgy, hogy a folyamatosan összegyűjtött, fedett helyen tárolt, tehát jórészt száraz diófa- és gesztenyeleveleket a kazánban égetjük el. Nagy macerának tűnik? Igen, az. Ám aki úgy érzi, hogy enynyivel tartozik a környezetének, s nem utolsósorban önmagának, annak ez nem is olyan nagy fáradság. Szépreményi Kristóf és aránylag magas a relatív páratartalom. Ezekben a terményt ládában, műanyag zsákokban és nyirkos homokkal rétegezett prizmákban helyezzük el. A rothadási és az apadási veszteség az utóbbinál a legkisebb. Vermeket elsősorban Nyereményjáték E heti kérdésünk: Hogyan szaporítjuk a tormát? 1. magról 2. gyökérdugványról 3. zöld hajtásokról páratartalmon, ládákban, szalmára ömlesztve, vékony rétegben tárolhatunk eredményesen. A gyökérzöldségek és a fejes káposzta betárolásakor növeljük a relatív páratartalmat, különben nagy lesz az apadási veszteség. kertész A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztőinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztőinkkel, illetve dobja be szerkesztőségünk postaládájába. Beküldési határidő: október 31. A KárpátInfo számában megjelent feladvány helyes megfejtése: A vörösbort adó szőlőfajták erjesztésénél 25 0 C a maximális hőmérséklet. (2. válasz) Nyertesünk: Lukács Edit (Mezőkaszony, Duhnovics u. 20.) Nyeremény: borászati segédeszközök

11 11 Heti műsor Hétfő, Köszöntjük Blanka, Bianka október 25. nevű olvasóinkat! október 26. Kedd, Köszöntjük Dömötör nevű olvasóinkat! 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Ma Reggel Közéleti műsor 09:00 Aranymetszés 09:55 Nappali 10:55 Parlamenti Napló 12:01 délben 12:15 Időjárás-jelentés 12:18 Sporthírek 12:30 Kárpát Expressz 13:00 Szomszédok (sor., 171. rész) 13:35 Roma Magazin 14:05 Domovina 14:35 Átjáró 15:05 Szülőföldjeim Bemutatja Fekete Gyula 16:05 Fejezetek a magyar vasutak történetéből (magyar fi lm) 16:30 16:40 Időjárás-jelentés 16:41 Körzeti híradó 16:55 Teadélután 17:50 Mindig zöldebb (auszt. sor., 27. rész) 18:40 McLeod lányai (sor., 28. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 Kékfény 21:05 Az Este 21:35 Montalbano felügyelő (olasz krimisor.) 23:30 Pécsi keringő 23:55 Prizma 00:10 Hírek 00:15 Sporthírek 00:25 Telesport 00:55 Ma Reggel 02:43 Műsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Fókusz Plusz Magazin 06:25 Fókusz Közszolgálati magazin 06:55 Reggeli Reggeli magazinműsor 09:05 Te vagy az életem (arg. sor., 85. rész) 10:05 Top Shop 12:00 RTL Klub Déli kiadás 12:15 Asztro Show 13:30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel 14:35 Szánon nyert örökség (kan.-angol vígj.) 16:20 A szerelem rabjai (arg. sor., 78. rész) 17:25 Döglött akták (am. krimisor., 11. rész) 18:30 RTL Klub Esti kiadás 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz 20:40 Barátok közt (magyar fi lmsor.) RTL-hírek 21:20 Dr. Csont (am. krimisor., 6. rész) 22:20 Showder Klub Vidám show-műsor Utána: RTL-hírek 23:30 Poker After Dark Rendezői változat 00:25 Reflektor Sztármagazin 00:40 Váltságdíj (am. sor., 11. rész) 01:25 Műsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Magellán 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 Stahl konyhája 09:10 Babapercek 09:20 Telekvíz 10:20 Teleshop 11:30 Fantom a mélyből (am. fi lmdráma) 13:25 Kvízió 14:55 Dokik (am. fi lmsor., 58. rész) 15:25 Rex felügyelő (osztrák-német krimisor., 17. rész) Utána: Boszorkánykonyha 16:30 Marina (mex.-am. fi lmsor., 21. rész) 17:30 Árva angyal (sor., 80. rész) 18:30 Tények 19:05 Ezek megőrültek! (magyar szór. műsor) 20:10 Aktív A TV2 magazinja 20:45 Jóban Rosszban (magyar fi lmsor., rész) 21:20 NCIS (am. sor., 155. rész) 22:20 Gyilkos számok (sor., 111. rész) Kenósorsolás 23:25 Megamánia 23:55 Elit egység (sor., 4. rész) 00:50 Tények Este 01:20 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 02:15 Országúti diszkó (am. akcióf.) 05:35 Gazdakör 06:00 Hattól Nyolcig 08:00 Második esély (sor., 106. rész) 08:50 Daktari (sor., 18. rész) 09:40 Magyar elsők 10:00 Család-barát 10:55 Ízőrzők: Rátka 11:30 Kívánságkosár 11:45, időjárás-jelentés 12:01 Vers 14:00 - Nemzeti Krónika 14:15 Kikötő - Friss 14:25 Ázsia királyi lakomái: Indonézia 15:20 Virágzó Magyarország 15:40 Halld Izrael! 16:10 Sorompók 16:45 Heuréka! Megtaláltam! 17:15 Térkép 18:00-18:00, Sport, Időjárás-jelentés 18:35 Mese 18:55 Derrick (német krimisor.) 20:00 20:05 Közbeszéd 20:30 Névtelenek - Kaboli történet 21:25 Festivalcard 21:30 A Blokád 21:50 Sporthírek 21:55 Váltó Gazdasági 22:10 Sportaréna 22:50 Múlt idő 90 23:20 Koncertek az A38 hajón 00:15 Beavatás 00:25 Kikötő - Friss 00:35 Himnusz 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Ma Reggel Közéleti műsor 09:00 Kékfény 09:55 Nappali 12:01 délben 12:15 Időjárás-jelentés 12:18 Sporthírek 12:30 Kárpát Expressz 13:00 Szomszédok (magyar filmsor., 172. rész) 13:30 Srpski Ekran 14:05 Unser Bildschirm 14:35 Átjáró 15:05 Tudástár :35 Összhang 16:30 16:40 Időjárás-jelentés 16:41 Körzeti híradók 16:55 Teadélután 17:50 Mindig zöldebb (sor., 28. rész) 18:40 McLeod lányai (sor., 29. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 Önök kérték! 21:05 Az Este 21:35 Míg a halál el nem választ 1. (am. fi lmdráma) 23:10 Szellem a palackból... 23:35 Prizma 23:50 Hírek 23:55 Sporthírek 00:05 Ma Reggel 01:50 Összhang 02:21 Műsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Trendmánia 06:25 Fókusz 06:55 Reggeli Reggeli magazinműsor 09:05 Te vagy az életem (arg. fi lmsor., 86. rész) 10:05 Top Shop 12:00 RTL Klub 12:15 Asztro Show 13:30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel 14:40 Casper és Wendy (am. vígj.) 16:20 A szerelem rabjai (arg. fi lmsor., 79. rész) 17:25 Döglött akták (am. krimisor., 12. rész) 18:30 RTL Klub 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz 20:40 Barátok közt (magyar fi lmsor.) RTL-hírek 21:20 Vészhelyzet (am. sor., 2. rész) 22:20 A Grace klinika (am. drámasorozat, 2. rész) Utána: RTLhírek 23:20 XXI. század - a legendák velünk élnek - Csak a Tenkes kapitánya volt? - Zenthe Ferenc 23:55 Ölj meg gyengéden (fr.- belga-angol vígj.) 01:30 Reflektor Sztármagazin 01:50 Műsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Babavilág 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 Stahl konyhája 09:10 Babapercek 09:20 Telekvíz 10:20 Teleshop 11:05 Trója - Háború egy asszony szerelméért (görög-máltai-am. kalandf., 2. rész) 13:25 Kvízió 14:55 Dokik (am. fi lmsor., 59. rész) 15:25 Rex felügyelő (sor., 19. rész) Utána: Boszorkánykonyha 16:30 Marina (mex.-am. fi lmsor., 22. rész) 17:30 Árva angyal (mex. sor., 81. rész) 18:30 Tények 19:05 Ezek megőrültek! (szór. műsor) 20:10 Aktív A TV2 magazinja 20:45 Jóban Rosszban (magyar fi lmsor., rész) 21:20 A tábornok lánya (am.-német thriller) Kenósorsolás 23:45 Megamánia 00:15 A médium (am. krimisor., 1. rész) 01:10 Tények Este 01:40 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 02:35 Nagy ember, kis szerelem (törökgörög-magyar dráma) 05:35 Gazdakör 06:00 Hattól Nyolcig 08:00 Második esély (sor., 107. rész) 08:50 Újrakezdés (sor., rész) 09:40 Vadvirágos patika 10:00 Család-barát 10:55 A Duna - Utazás ínyenceknek 11:30 Kívánságkosár 11:45, időjárás-jelentés 12:01 Vers 14:00 - Nemzeti Krónika 14:15 Kikötő - Friss 14:25 Talpalatnyi zöld 14:55 Univerzum 15:50 Valóságos kincsesbánya 16:20 Törzsasztal 17:05 Festivalcard 17:15 Térkép 18:00-18:00 18:35 Mese 19:00 Újrakezdés (sor., rész) 19:50 Festivalcard 20:00 20:05 Közbeszéd 20:30 Török kezdőknek (német vígj. sor., 5. rész) 20:55 A világörökség kincsei 21:10 Festivalcard 21:15 Le a fejjel! (magyar vígj.) 22:50 Kikötő - Extra 23:30 Sporthírek 23:40 Váltó 23:50 Divathét 00:20 Koncertek az A38 hajón 01:10 Kikötő - Friss 01:20 Vers 01:25 Himnusz Szerda, Köszöntjük Szabina nevű olvasóinkat! Csütörtök, október 27. október 28. Köszöntjük Simon, Szimonetta nevű olvasóinkat! 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Ma Reggel Közéleti műsor 09:00 Önök kérték! 09:55 Nappali 12:01 délben 12:15 Időjárás-jelentés 12:18 Sporthírek 12:30 Kárpát Expressz 13:00 Szomszédok (sor., 174. rész) 13:35 Hrvatska kronika 14:05 Ecranul nostru 14:35 Átjáró 15:05 Elrabolt műkincsek 15:45 Néprajzi értékeink - Nepomuki Szt. János kultusza 16:00 Optika - Cinetrip VJ Torna 16:30 16:40 Időjárás-jelentés 16:41 Körzeti híradó 16:55 Teadélután 17:35 A Silla királyság ékköve (dél-kor. fi lmsor., 1. rész) 18:40 McLeod lányai (sor., 30. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 Két zsaru egy pár (sor., 8. rész) 21:05 Az Este 21:35 Míg a halál el nem választ 2. (am. dráma) 23:10 Múlt-kor 23:40 Prizma 23:50 Hírek 23:55 Sporthírek 00:05 Ma Reggel 01:50 Összhang 02:22 Műsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 Autómánia Autósmagazin 06:25 Fókusz 06:55 Reggeli Reggeli magazinműsor 09:05 Te vagy az életem (arg. fi lmsor., 87. rész) 10:05 Top Shop 12:00 RTL Klub Déli kiadás 12:15 Asztro Show 13:30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel 14:40 Alaszka aranya (am. kalandf.) 16:20 A szerelem rabjai (arg. fi lmsor., 80. rész) 17:25 Döglött akták (am. krimisor., 13. rész) 18:30 RTL Klub Esti kiadás 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar fi lmsor.) RTL-hírek 21:20 Megleslek.com (am. vígj.) Utána: RTL-hírek 23:15 Az éneklő detektív (am. vígj.) 01:20 Reflektor Sztármagazin 01:40 Műsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Két TestŐr 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 Stahl konyhája 09:10 Babapercek 09:20 Telekvíz 10:30 Teleshop 11:50 Az álomnő (am.- angol-német vígj.) 13:25 Kvízió 14:55 Dokik (am. fi lmsor., 60. rész) 15:25 Rex felügyelő (sor., 20. rész) Utána: Boszorkánykonyha 16:30 Marina (mex.-am. fi lmsor., 23. rész) 17:30 Árva angyal (sor., 82. rész) 18:30 Tények 19:05 Édesnégyes Utána: Skandinávlottó sorsolás 20:10 Aktív A TV2 magazinja 20:45 Jóban Rosszban (sor., rész) 21:20 Doktor House (sor., 128. rész) 22:20 Született feleségek (am. vígj. sor., 128. rész) Kenósorsolás 23:25 Megamánia 23:55 Szellemekkel suttogó (am. fi lmsor., 87. rész) 00:45 Tények Este 01:15 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 02:10 A rajzás éjszakája (kan. horror) 03:40 Két TestŐr Életmódmagazin 05:35 Gazdakör 06:00 Hattól Nyolcig 08:00 Második esély (sor., 108. rész) 08:50 Újrakezdés (sor., rész) 09:40 A világörökség kincsei 10:00 Család-barát 10:55 Ízőrzők: Györköny 11:30 Kívánságkosár 11:45 12:01 Vers 14:00 - Nemzeti Krónika 14:15 Kikötő - Friss 14:30 Szerelmes földrajz 15:05 Miért éppen Magyarország? 15:35 Kisenciklopédia 15:45 Goya, az ébren álmodó (kan. családi fi lm) 16:45 Nyelvőrző 17:15 Térkép 18:00 18:00 18:35 Mese 19:00 Újrakezdés (sor., rész) 19:50 Festivalcard 20:00 20:05 Közbeszéd 20:30 Török kezdőknek (sor., 6. rész) 20:55 A magány börtöne (olasz fi lmdráma) 22:30 Sporthírek 22:40 Váltó 22:50 Festivalcard 22:55 Diplomatavadász (sor., 7. rész, ism.) 23:40 Közelebb Kínához 00:10 Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik 00:25 Vágyak városa 01:05 Festivalcard 01:10 Kikötő - Friss 01:20 Vers 01:25 Himnusz 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Ma Reggel Közéleti műsor 09:00 Üdítő Szilágyi Tibor műsora 09:55 Nappali 12:01 délben 12:15 Időjárás-jelentés 12:18 Sporthírek 12:30 Kárpát Expressz 13:00 Szomszédok (magyar filmsor., 175. rész) 13:35 Slovenski Utrinki 14:05 Együtt 14:35 Átjáró 15:05 Korhadó múlt, porladó jövő? - Bükkábrányi ősciprusok 15:40 Stephen Hawking univerzuma 16:30 16:40 Időjárás-jelentés 16:41 Körzeti híradó 16:55 Teadélután 17:35 A Silla királyság ékköve (dél-kor. fi lmsor., 2. rész) 18:40 McLeod lányai (sor., 31. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 Jelfogó Közéleti-politikai magazin 21:05 Az Este 21:35 A tökéletes titkárnő (am. krimi) 23:10 Barangolások öt kontinensen 23:40 Prizma 23:50 Hírek 23:55 Sporthírek 00:05 Ma Reggel 01:50 Összhang 02:21 Műsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 itthon 06:25 Fókusz 06:55 Reggeli Reggeli magazinműsor 09:05 Te vagy az életem (arg. sor., 88. rész) 10:05 Top Shop 12:00 RTL Klub Déli kiadás 12:15 Asztro Show 13:30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel 14:35 Dühöngő folyó (am. katasztrófa fi lm) 16:20 A szerelem rabjai (arg.sor., 81. rész) 17:25 Döglött akták (am. sor., 14. rész) 18:30 RTL Klub Esti kiadás 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar fi lmsor.) RTL-hírek 21:20 Vakvágányon (am. akcióf.) Utána: RTLhírek 23:05 Házon kívül Heti magazin 23:40 Ments meg! (am. filmsor., 5. rész) 00:35 Reflektor Sztármagazin 00:50 Infománia Multimédia magazin 01:10 Műsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Segíts magadon! 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 Stahl konyhája 09:10 Babapercek 09:20 Telekvíz 10:30 Teleshop 11:50 Dinasztia: A színfalak mögött (am.-auszt. fi lmdráma) 13:25 Kvízió 14:55 Megamánia Megasztár talkshow 15:25 Rex felügyelő (sor., 20. rész) Utána: Boszorkánykonyha 16:30 Marina (mex.-am. fi lmsor., 24. rész) 17:30 Árva angyal (mex. sor., 83. rész) 18:30 Tények 19:05 Ezek megőrültek! 20:10 Aktív A TV2 magazinja 20:45 Jóban Rosszban (magyar fi lmsor., rész) 21:20 Csajozós film (am.-svájci rom. vígj.) 22:55 Megamánia Megasztár talk-show 23:25 Divatkreátor Tehetségkutató divattervezőknek 23:55 Bostoni halottkémek (am. sor., 54. rész) 00:50 Tények Este 01:20 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 02:15 Eureka (am. sci-fi sor., rész) 03:45 Segíts magadon! 05:35 Gazdakör 06:00 Hattól Nyolcig 08:00 Második esély (am.-mex.-kol. fi lmsor., 109. rész) 08:50 Derrick (német krimisor.) 09:50 Festivalcard 10:00 Család-barát 10:55 Európai kóstoló (angol ism. sor.) 11:30 Kívánságkosár 11:45 12:01 Vers 14:00 - Nemzeti Krónika 14:15 Kikötő - Friss Kulturális hírek 14:25 Clipperton, a rejtelmes sziget 14:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 15:20 Festivalcard 15:25...filléres emlékeim... 16:15 A mangák világa 17:15 Térkép 18:00-18:00 18:35 Mese 18:55 Mussolini és én, Galeazzo Ciano (sor., 2. rész) 20:00 - Esti 20:05 Közbeszéd 20:25 Festivalcard 20:30 Az állatok nyelve 21:00 Diplomatavadász (sor., 8. rész) 21:45 Sport - Esti 21:50 Váltó 22:05 Immigrants - Jóska menni Amerika (am.- magyar anim. f.) 23:20 Kikötő - Extra 00:15 EtnoKlub 01:30 Kikötő - Friss 01:40 Vers 01:45 Himnusz

12 12 Heti műsor Péntek, Köszöntjük Nárcisz nevű olvasóinkat! Szombat, október 29. október 30. Köszöntjük Alfonz nevű olvasóinkat! 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Ma Reggel Közéleti műsor 09:00 Jelfogó 09:55 Nappali 12:01 délben 12:15 Időjárás-jelentés 12:18 Sporthírek 12:30 Kárpát Expressz 13:00 Szomszédok (magyar fi lmsor., 176. rész) 13:35 Körzeti magazinok 14:35 Átjáró 15:05 Nemzet és védelem 15:30 Sírjaik hol domborulnak... 16:00 Bárka 16:30 16:40 Időjárás-jelentés 16:41 Körzeti híradó 16:50 Teadélután 17:35 A Silla királyság ékköve (dél-kor. fi lmsor., 3. rész) 18:40 McLeod lányai (sor., 32. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 Üdítő Szilágyi Tibor műsora 21:05 Az Este 21:35 Viharos vakáció (am. fi lmdráma) 23:10 Villanófényben 23:40 Prizma 23:55 Hírek 00:00 Sporthírek 00:10 Ma Reggel 01:55 A sötétlő Nap - Az 1991-es teljes napfogyatkozás 02:22 Műsorszünet 05:30 Top Shop 06:00 menetrend Utazási magazin 06:25 Fókusz Közszolgálati magazin 06:55 Reggeli Reggeli magazinműsor 09:05 Te vagy az életem (arg. sor., 89. rész) 10:05 Top Shop 12:00 RTL Klub Déli kiadás 12:15 Asztro Show 13:30 Fél kettő Magazin a legjobb történetekkel 14:45 Papa, előbb dolgozz meg a sütiért (am. vígj.) 16:20 A szerelem rabjai (arg. sor., 82. rész) 17:25 Döglött akták (am. sor., 15. rész) 18:30 RTL Klub Esti kiadás 19:05 Vacsoracsata Gasztroreality 20:05 Fókusz Közszolgálati magazin 20:40 Barátok közt (magyar filmsor.) RTL-hírek 21:20 CSI: A helyszínelők (am.-kan. akciófi lm-sor., 9. rész) 22:20 Vámpírnaplók (sor., 18. rész) 23:20 A főnök (am. sor., 3. rész) 00:20 Reflektor Sztármagazin 00:35 itthon 00:55 Odaát (sor., 3. rész) 01:45 Autómánia 02:20 Műsorszünet 05:25 Teleshop 06:00 Alexandra Pódium 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinműsora 09:00 Stahl konyhája 09:10 Babapercek 09:20 Telekvíz 10:30 Teleshop 11:50 Babaház (kan. rom. fi lm) 13:25 Kvízió 14:55 Megamánia Megasztár talkshow 15:25 Rex felügyelő (sor., 21. rész) Utána: Boszorkánykonyha 16:30 Marina (mex.-am. sor., 25. rész) 17:30 Árva angyal (mex. sor., 84. rész) 18:30 Tények 19:05 Ezek megőrültek! 20:00 Aktív A TV2 magazinja 20:05 Jóban Rosszban (magyar filmsor., rész) 20:40 Megasztár 5. Döntő 23:30 Tények Este 00:00 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 00:55 Hősök (am. sor., 37. rész) 01:45 Shark - Törvényszéki ragadozó (am. krimisor., 20. rész) 02:35 Alexandra Pódium 03:00 Animációs filmek 03:35 Műsorszünet 05:35 Gazdakör 06:00 Hattól Nyolcig 08:00 Második esély (am.-mex.-kol. fi lmsor., 110. rész) 08:50 Heuréka! Megtaláltam! 09:20 Lélek Boulevard 09:45 Kisenciklopédia 10:00 Család-barát Szolgáltató magazin 10:55 Carlo és vendégei 11:30 Kívánságkosár 11:45 12:01 Vers 14:00 - Nemzeti Krónika 14:15 Kikötő - Friss Kulturális hírek 14:25 A világörökség kincsei (német ism. sor.) 14:45 Festivalcard 14:50...filléres emlékeim... 15:35 Szórvány 16:05 Beavatás 16:20 Anya, az állatorvos (sor., 12. rész) 17:15 Térkép Integrációs magazin 18:00-18:00 18:35 Mese 19:00 Labdarúgómérkőzés 21:05 Tűzvonalban (sor., 12. rész) 22:00 Sporthírek 22:05 Váltó 22:15 Drót (am. tévéfi lm sor., 5. rész) 23:15 Az árok (angol-francia háborús fi lmdráma) 00:55 Vers 01:00 Kikötő - Friss 01:05 Himnusz 05:45 Hajnali gondolatok 05:50 Ma Reggel 08:00 08:05 Sporthírek 08:10 Európa Magyarországon 08:35 Marci 09:00 A kis királylány 09:25 Thomas, a gőzmozdony 09:45 Amika 10:05 Sarah Jane kalandjai (angol sci-fi sor., 1. rész) 10:35 Sötét jóslat (kan. anim. sor., 18. rész) 11:05 Sztársáv 12:01 Hírek 12:05 Sztársáv 12:30 Motorvízió 13:00 Delta 13:30 Egészség ABC 14:00 Kincskereső 14:30 Pécsi keringő 15:00 Múlt-kor 15:30 Biszku és a többiek 16:55 Hogy volt!? 18:25 Elisa lánya - Visszatérés Rivombrosába (olasz sor., 1. rész) 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás-jelentés 20:05 SzerencseSzombat 21:00 Színes fátyol (kínai-am. rom. dráma) 23:05 Hírek 23:10 Sporthírek 23:20 Dob+Basszus Live - Főszerepben: Ákos és zenekara 00:15 Így készült - Kolorádó Kid 00:45 30Y - Szentimentálé koncert 01:55 Magyar bulizenék 02:56 Műsorszünet 06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub 10:00 A fantasztikus négyes (am. anim. sor.) 10:30 Asztro Show 11:25 Házon kívül Heti magazin 12:00 RTL Klub Déli kiadás 12:10 Autómánia Autósmagazin 12:45 Tuti gimi (am. drámasorozat, 2. rész) 13:35 Sue Thomas - FBI (am. fi lmsor., 6. rész) 14:35 Tengeri őrjárat (olasz krimisor., 17. rész) 15:35 Édes, drága titkaink (am. fi lmsor., 1. rész) 16:30 Merlin kalandjai (angol filmsor., 8. rész) 17:30 Glee - Sztárok leszünk! (am. vígj. sor., 11. rész) 18:30 RTL Klub Esti kiadás 19:00 Fókusz Plusz Magazin 19:30 X-Faktor Utána: RTLhírek 22:00 A kaptár 2. - Apokalipszis (német-franciaangol akcióf.) 23:30 Fegyvernepper (am. thriller) 01:50 Fókusz Plusz Magazin 02:20 Műsorszünet 06:00 Teleki Sámuel útján (magyar ism. sor., 2. rész) 06:25 Tv2 matiné 09: es küldetés (francia ism. sor.) 10:10 Bajnokok Ligája magazin (magyar sportműsor) 10:40 Kath és Kim (sor., 3. rész) 11:10 A világ legerősebb emberei Fekete László műsora 11:40 Két TestŐr Életmódmagazin 12:10 Babavilág 12:40 A láthatatlan ember (am. tévéfi lm sor., 41. rész) 13:35 Az Ügynökség (kan.-am. tévéfi lm sor., 2. rész) 14:35 Shark - Törvényszéki ragadozó (am. krimisor., 21. rész) 15:30 Shark - Törvényszéki ragadozó (am. krimisor., 22. rész) 17:30 Luxusdoki (am. vígj. sor., 8. rész) 18:30 Tények 19:05 Magellán 19:35 Féktelen balfékek (am. vígj.) 21:15 A kód neve: Merkúr (am. akcióf.) Kenósorsolás 23:25 Szétcsúszva (angol-am. thriller) 01:20 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 02:15 Kalandjárat 02:40 Teleshop 06:00 Gazdakör 06:50 Élő egyház 07:20 Mirabella Mama házimozija 07:30 Traktor Tom 07:40 Antje 07:55 Kicsi Maciusz király 08:05 Hol volt, hol nem volt... 08:25 A gazda és a kiskecske 09:20 Cimbora 09:50 Kutyaélet 10:15 Végre, szabadon! 10:35 Az egyházi művészet kincsei - Barangolások Toscanában 11:10 Kupé 11:45 12:01 Vers 12:05 Isten kezében 12:30 EtnoKlub 13:45 Daktari (sor., 27. rész) 14:40 Tér-Hatás 15:10 Balatoni utazás 15:40 Kézjegy 16:30 Talpalatnyi zöld 17:00 Pannonia 3 keréken 17:30 Kirakat 18:00-18:00 18:35 Mese 19:00 Dunagála Tamás Gáborral 20:00 Gróf Monte- Cristo (angololasz kalandf.) 21:35 Kikötő 22:00 Dunasport 22:15 Lélek Boulevard 22:45 Nőies játékok (angol-am.-német fi lmdráma) 00:35 Drogtanya (am.-kan. krimi) 02:15 Himnusz Vasárnap, október :45 Hajnali gondolatok 05:50 Ma Reggel 08:00 08:05 Sporthírek 08:10 Főtér 09:05 Engedjétek hozzám 09:15 Így szól az Úr! 09:20 Katolikus krónika 09:45 A sokszínű vallás 10:00 Református magazin 10:25 Evangélikus ifjúsági műsor 10:30 Útmutató 11:00 Evangélikus istentisztelet 12:01 Hírek 12:05 Telesport - Sport 7 13:00 Hogy volt!? (magyar ism.) 14:45 Zegzugos történetek 15:15 Körhinta 15:45 Magdolna (magyar játékf.) 17:25 Panoráma 17:55 Magyarország története (46/46. rész) 18:25 Elisa lánya - Visszatérés Rivombrosába (olasz sor., 2. rész) 19:30 este Sporthírek Időjárás-jelentés 20:05 Szempont 21:00 Csináljuk a Fesztivált! 21:55 Aranymetszés 22:50 Hírek 22:55 Sporthírek 23:05 Haydn: A Teremtés 00:55 Magyar rock 01:50 Magyar válogatott 02:52 Műsorszünet 06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub 10:05 Trendmánia 10:35 Asztro Show 11:35 menetrend 12:00 RTL Klub 12:10 Pasifaló (am. vígj. sor., 19. rész) 12:40 Pasifaló (am. vígj. sor., 20. rész) 13:05 Magyar autósport-magazin 13:20 Forma-1 13:45 Robin Hood (angol kalandfi lmsor., 1. rész) 14:40 Doktor Addison (am. filmsor., 1. rész) 15:35 Eltűntnek nyilvánítva (am.-kan. akciófi lm-sor., 1. rész) 16:35 Lassie (am.-francia-ír családi kalandf.) 18:30 RTL Klub 19:00 Tökéletes célpont (am. akciófilmsor., 9. rész) 20:00 Gorilla bácsi (kan.-am. akció-vígj.) 21:50 Heti hetes Utána: RTL-hírek 23:10 Hosszú jegyesség (francia-am. rom. dráma) 01:40 Portré Riportmagazin 02:10 Műsorszünet Köszöntjük Farkas nevű olvasóinkat! 05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Teleki Sámuel útján 06:45 Tv2 matiné 09: es küldetés (francia ism. sor.) 10:20 Stahl konyhája 10:50 Kalandjárat 11:20 Borkultusz Borkultúra magazin 11:50 Sliders (am. fi lmsor., 4. rész) 12:45 A Partiőrség (auszt. tévéfi lm sor., 6. rész) 13:45 Monk - Flúgos nyomozó (am. krimisor., 25. rész) 14:45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai (olasz akciófilmsor., 3. rész) 15:50 Sheena, a dzsungel királynője (am. kaland-filmsor., 18. rész) 16:50 Megasztár 5. 18:30 Tények 19:00 Napló Mérlegen a valóság 20:05 P.S. I Love You (am. vígj.) 22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 23:30 The Cleaner - A Független (am. fi lmsor., 4. rész) Kenósorsolás 00:20 Rejtett penge (japán filmdráma) 02:40 EZO.TV 03:35 Napló 03:40 Animációs 06:00 Gazdakör 06:55 Győztesek Világa 07:25 Cimbora 07:50 Zengő ABC 08:05 Mikor érünk már oda? 08:15 Marsupilami 08:40 Moomin és a Szentiván éji színjáték (fi nn-osztráklengyel anim. f.) 09:55 Történelmi titkok 10:10 Reformáció napi istentisztelet 11:15 Kalando-Zoo a Kifutók mögött 11:45 12:01 Vers 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene 13:00 Csellengők 13:25 A láp virága (magyar dráma) 14:50 Dunáról fúj a szél 14:55 Magyar elsők 15:10 30 éves a csíkszeredai 15:55 A világörökség kincsei 16:15 Törzsasztal 17:05 Mese 17:40 Arcélek 18:00 18:25 Heti Hírmondó 19:15 Egy kis művészet 19:20 Kikötő - Extra 20:05 Páskándi Géza: Vendégség 21:55 Divathét 22:20 Dunasport 22:35 Cseresznyevirágzás (német-francia rom. dráma) 00:40 Vers filmek 00:45 Himnusz A műsor és a kezdési időpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja! Önnek nem kell mást tennie, mint SMS-t küldeni a mobilszámra; felhívni a es telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét; az címre elküldeni a szöveget pontosan kitölteni a hir detési szelvényünket, s beküldeni a címünkre (90202, Bereg szász, Kossuth tér 2.). Az ingyenes hirdetés maximum 5-ször jelenik meg, utána fizetni kell érte, az általános feltételek szerint! FIZETETT hirdetés Hirdessen nálunk, itt megéri! az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés kereskedelmi hirdetésnek számít, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak; különböző szolgáltatások nyúj tása; haszongépjárművek eladása, vétele; munkások felvétele; ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek. Továbbá FIZETETT hirdetésnek számítanak: keretes, kiemelt hirdetések; elveszett iratokról szóló hirdetés; ha egynél több ugyanabba a kategóriába tartozó tárgyat/eszközt szeretne meghirdetni; köszöntők, képes hirdetések; részvétnyilvánítás. Figyelem! A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy szelvényen mindössze egy hirdetés szerepelhet. Az elveszett dokumentumokról, pecsétekről, továbbá a vállalkozások megszüntetéséről szóló hirdetéseket csak a szerkesz tőségben lehet feladni a megfelelő dokumentumok felmutatásával. Olyan tevékenységek hirdetése és reklámozása, amelyek licenzet igényelnek, csak akkor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelően a szerkesztőségben felmutatják a szükséges engedélyt. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban. Nem közölhetőek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztőségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek. Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak lehetnek, éppen ezért legyenek óvatosak. Szükség esetén konzultáljanak szakemberrel. A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap megjelenése után 3 napig fogadja. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért. Kiemelt hirdetések mintája Keretes hirdetés HÁROMSZOBÁS LAKÁS (nagy pince, konvektoros fűtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya Kiemelt hirdetés Háromszobás lakás (nagy pince, konvektoros fűtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya Lakossági hirdetések: keretes hirdetés 5 h r. ; kiemelt hirdetés 3 h r. ; elveszett iratok 1 0 h r. ; részvétnyilvánítás 1 0 h r. ; köszöntő 6 hr.; 4 sor vers+köszöntő 12 hr.; képes köszöntő 12 hr.; kép+4 sor vers 1 5 h r. ; 4 sor vers felett soronként 1 hr.; Lakossági hirdetés árának kiszámolása: egy keretes, kiemelt hirdetés ára 20 szóig: 0 hr.+ 3 hr. +5 hr. = 8 hr szó között: 5 hr. + 6 hr. +10 hr. = 21 hr. Kereskedelmi hirdetés 20 szóig 5 hr. Példa az ár kiszámolására: egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára 20 szóig: 5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr szó között: 10 hr. + 6 hr. +10 hr. = 26 hr.

13 Bútor Újszerű állapotban lévő íróasztal eladó. Ára 500 hr. Mob.: Bútorok (szekrénysor, konyhabútor, hálószobabútor, gyerekszoba bútor, stb.) és háztartási gépek sürgősen, kedvező áron eladók. Mob.: , Használt német bútorok eladók. Mob.: , Nyolc darabból álló hálószoba garnitúra és egy dívány eladó. Mob.: Telefon: Új előszobabútor eladó. Mob.: Vennék konyhabútort. Mob.: Eladó egy használt fürdőszobai faliszekrény tükörrel, tölgyfából. Páccal van kenve. Mob.: Eladó előszobabútor: 1,80 m széles és 2,80 m magas (két szekrény és fogas rész). Mob.: Tel.: (délután). Eladó egy új emeletes fenyőfaágy (180x80 cm) matracok nélkül Rafajnán. Mob.: Új konyhai sarok ülőgarnitúra (2 m-1,5 m) eladó. Mob.: Használt hálóbútor a 60-as évekből eladó (egy ikerágy, egy kétajtós szekrény és egy háromajtós szekrény). Telefon: Mob.: Gépek és alkatrészeik 124-es Mercedes 2.3-as benzines motorral eladó. Mob.: , Csetfalván a Petőfi u. 98. szám alatt eladó alkatrésznek egy 2101-es Zsiguli jó állapotban lévő külső részekkel. Mob.: Autógumik, %-sak, ös méretben reális áron eladók. Mob.: , Gépkocsi VW Transporter T4, 9 személyes, 1,9D, fehér, jó állapotban eladó. Csere is érdekel 2,4D hosszítottra. Mob.: Eladó egy 1991-es ezüst szürke Lada 2107-es megkímélt állapotban, 1500 cm 3 -es motor, 5 sebességes váltó, mp3-lejátszó, elektromos gyújtás, 2011-ig érvényes műszaki. Mob.: Eladó egy Lada 2107-es, as kibocsátású, piros színű, jó állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: es gyártmányú Lada es személygépkocsi jó állapotban eladó. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévő Opel Ascona, 1985-ös bézs szín, 1,6-os benzines motorral, 5 sebességes váltóval. Ára 2500 USD. Mob.: Eladó egy 1985-ös, sötétzöld, dízel, Volkswagen Passat kombi. Irányár: 2500 USD. Mob.: Eladó egy zöld színű VAZ 2107-es gépkocsi: 2002-es évjárat, 3-as motor, központi zár, riasztó, CD magnó, kitűnő állapot (orosz gyártmány). Ára 3400 USD. Mob.: Eladó egy kék színű, 1993-as kibocsátású VAZ-21063: 011-es motor, 07-es szalon, MP3 lejátszó, műszaki vizsga ig. Ár: 2400 USD, csere is érdekel. Mob.: , Sürgősen eladó egy 1973-ban gyártott Lada 2103-as 03-as motorral, elől-hátul hatos panellel, érvényes műszakival, jó állapotban. Ára 1200 USD: Mob.: BMW E30-as 1985-ös évjáratú, 2000-es, benzines, tűzpiros személygépkocsi eladó. Irányár: 3200 USD. Mob.: Átmeneti Audi 80-as eladó: 1,8 benzines, injektoros, jó motorral, felnivel. Mob.: Eladó 2107-es LADA 1500, fehér színű, 2002 évjáratú. Irányár: 3300 USD. Érdeklődni: Szürte, Petőfi S. út 20. Mob.: Eladó Renault Trafik, 1990 évjárat, felújított állapotban, 2,1 dízel motor. Irányár: 4700 USD. Mob.: Eladó Audi 80-as, fehér színű, 1984-es kibocsátású, 1.6-os benzines motorral. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 1984-es benzines Mazda 626 GT Persona személygépkocsi magyar okmányokkal. Alkatrészként is megvehető. Mob.: Nagydobronyban eladó orosz gyártmányú Lada 2107, megkímélt állapotban, alufelnikkel, mp3-mal, km-rel. Irányár: 4000 USD. Mob.: Eladó egy 2107-es sötétzöld személygépkocsi, 2004-es évjáratú, 2012-ig érvényes műszakival. Irányár: 3200 USD. Mob.: Lada 2107-es, 2008-as évjáratú, mp3, központi zár, bordópiros, 2012-ig érvényes műszakival, km-rel. Ára 6200 USD. Mob.: Eladó egy zöld színű Moszkvics személygépkocsi érvényes műszakival. Mob.: Eladó jó állapotban lévő 1992-es kibocsátású 2106-os bézs színű Lada, 5 sebességes váltóval, Kenwood CD lejátszóval. Ára 2800 USD. Mob.: Eladó Volkswagen Passat es évjárat, benzines, metál színű, jó állapotban. Mob.: Mitsubishi L300-as kisbusz eladó: 1988-as évjárat, 2000 benzines, jó állapotban. Ára 4500 USD. Mob.: Eladó egy 2006-os gyártmányú, zöld színű Lada 2107-es személygépkocsi, 2012-ig érvényes műszakival. Mob.: Jó állapotban lévő Mercedes 123- as benzines eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Sürgősen eladó Lada Niva gépkocsi, 1989-es évjáratú. Ár megegyezés szerint. Mob.: Ungvári járás. Eladó egy 1981-ben gyártott es Lada 11-es motorral alufelnivel, rendezett okmányokkal, elfogadható állapotban. Ára 1200 USD. Mob.: Jó állapotban lévő 1989-es évjáratú Audi 80-as (púpos) személygépkocsi eladó kék színben, 1,6-os dízel motorral, központi zárral és CD-s magnóval. Irányár: 5300 USD. Mob.: Vennék AZLK-2140 személygépkocsit, reális áron. Mob.: Hirdetések Eladó egy Volkswagen LT-31- es teherbusz, 1987-es évjáratú, 2,4-es dízel, felújított állapotban. Irányár: 3500 USD. Mob.: Eladó egy 1989-es évjáratú Lada 2108-as felújított állapotban. Irányár: 2700 USD. Mob.: Eladó egy piros Lada 2101-es, 1200 cm 3, 1979-es évjáratú, Lancia ülésekkel, rádió-magnóval, téli gumival. Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban sürgősen eladó egy jó állapotban lévő UAZ mikrobusz, jó gumikkal, ig érvényes műszakival. Mob.: Egy Lada 21101/110 metálszürke színben, megkímélt állapotban mindössze 43 ezer kilométerrel: 2005-ben gyártott, ban regisztrált, 2011-ig érvényes műszakival, 14-es alufelni, új 14-es gumik, sötétített ablakok, 1600 cm 3 -es, injektoros motorral, 5 sebességes váltóval, szép szalonnal. Ár megegyezés szerint. Mobil: Eladó Audi 80-as átmeneti 1,6- os turbódízel motorral, 1985-ös évjáratú. Irányár: 2300 USD. Mob.: Eladó egy Lada 2115-ös, 6 éves, felnikkel, fekete színben és sötétített ablakkal, injektoros motorral. Irányár: 5500 euró. Mob.: Eladó egy 1992-ben gyártott fehér színű 09-es jó állapotban 2012-ig érvényes műszakival, új fényszóróval, tetőcsomagtartóval, új fűtésrendszerrel, ködlámpával, piros-fekete üléshuzattal, alkatrészekkel. Irányár: 3200 USD. Mob.: Hangszer Eladó egy bordó színű 96-os Weltmeister tangóharmonika, megkímélt állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy tangóharmonika Beregszászban. Tel.: Használt, de még jó állapotban lévő dobfelszerelést vásárolnék. Mob.: Haszongépjármű Eladó egy ZIL-130-as. Ára 2700 USD. Mob.: Eladó egy teljesen felújított IFAL 50-es teherautó, plató hosszúsága: 5,20 m. Mob.: Ingatlan Megbízhatóság, minőség, szakértelem Műanyag nyílászárók rendelése Beregszászon kizárólag német alapanyagból (Aluplast) További ajánlataink: külső és belső párkány, szúnyog háló, reluxa, textil és bambusz roletták, szalagfüggöny. 5 év garancia! Akció 10 % + részletfi zetési lehetõség 13 BRAMA beltéri ajtók - VELUX tetőtéri ablakok Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében). Telefon/fax: (8-241) , Mob.: , Beregszászban kétszobás lakás eladó az 5. emeleten (a tető megcsinálva), az új kórház mellett. Mob.: Eladó egy kétszobás lakás Beregszászban, a Muzsalyi utca 113. szám alatt. Ár megegyezés szerint. Mob.: Baktán eladó egy öt emeletes lakótömb második emeletén egy háromszobás, összkomfortos lakás. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: Beregszászban két szobás ház eladó a Kijevi u. 10. szám alatt: 75,6 m 2, gáz, víz, kanalizáció városi. Ára USD. Mob.: Vásárosnaményban 1. emeleti lakás eladó: 63 m 2, két és fél szoba (tégla lakás). Mob.: Beregszászban régi típusú tornácos (felújításra szoruló) ház eladó. Érdeklődni az esti órákban (20.00 után) a es telefonszámon lehet. Nagybaktán 2. emeleti 3 szobás lakás eladó. Ára USD. Mob.: Eladó Beregszászban a Muzsalyi úton (a poliklinika mellett) 3 emeletes tégla ház 2. emeletén egy kétszobás, összkomfortos lakás. Minden új: páncél ajtó, műanyag ablakos, egyedi fűtésű, ajtók, víz filterek. Nagy garázs van. Ára USD. Mob.: , Borzsován összkomfortos családi ház eladó a Fő úton. Mob.: Beregszászban az Arany János út 22. szám alatt ötszobás családi ház eladó. Mob.: Családi ház eladó négy szoba, konyha, fürdőszoba, garázs, víz, gáz a III-as iskola környékén. Mob.: A Mikrorajonban egyszobás lakás eladó. Telefon: Mob.: Sürgősen eladó Beregszászban a Muzsalyi úton (Mikrorajonban) egy háromszobás, összkomfortos, privatizált lakás az 5. emeleten. Mob.: Benében eladó egy ötszobás, kertes, összkomfortos családi ház, összterülete 130 m 2. Mob.: , Benében a Rákóczi u szám alatt 3 szintes családi ház eladó. Mob.: Dédában a Mezőhomok utcán 120 m 2 -es családi ház eladó. Mob.: Tiszaújlakon a Móricz Zsigmond u. 7. szám alatt (régi Kombingyár út) sürgősen eladó egy összkomfortos családi ház. Tel.: Mob.: , Benében a Fő úton családi ház eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban a Kutozov u szám alatt ház eladó. Mob.: (Valika), vagy Arany János 152. szám alatt lehet érdeklődni. Beregszászban a piachoz közel eladó egy 6 szobás családi ház, rendezett udvarral, kis kerttel (saját víz, Internet). Telefon: Mob.: Sürgősen eladó nagyon olcsón Beregszászban egy háromszobás lakás a 2. emeleten. Mob.: Eladó egy családi ház a Macsolai utcán. Mob.: , Családi ház eladó a Kinizsi u. 4. szám alatt: 112 m 2, 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba. Mob.: , Beregszászban a Kutuzov u. 68. szám alatt eladó egy régi családi ház (szoba, konyha) privatizált földdel (10 szotek). Ára USD. Mob.: Beregszászban a Muzsalyi u. 105/45. szám alatt 3 szobás, összkomfortos lakás a 4. emeleten eladó. Telefon: Mob.: Beregszászban, a Balugyánszky u. 1. szám alatt eladó egy kétszobás lakás az ötödik emeleten. Mob.: Eladó Beregszászban egy 106 m 2 -es, összkomfortos, 4 szobás lakás 600 m 2 -es földterülettel, 500 méterre az uszodától. (Két légkondicionált szoba, részlegesen bútorozott és háztartási gépek ott maradnak.) Ár megegyezés szerint. Cím: Szuvorov u. 32. (Bejárat a Lehoczky utcáról). Telefon: Mob.: Beregszászban kertes családi ház eladó. Tel.: Mob.: Sürgősen eladó Beregszász központjában egy összkomfortos, háromszobás, 72 négyzetméter alapterületű ház nyári konyhával. A házhoz 6 szotek föld (privatizált) tartozik. Ár: USD. Mob.: Eladó egy háromszobás, 86 m 2 alapterületű, második emeleti lakás Beregszászban, a Geológusok útja 38/4. szám alatt. Telefon: Mob.: Beregszászban négyszobás negyedik emeleti lakás (konvektorok, gáz-, vízóra) eladó a Korjatovics úton az uszodával szemben. Tel.: Aklihegyen (közel a templomhoz) eladó egy családi ház (melléképülettel) nagy kerttel és gyümölcsössel, gáz, víz bevezetve. Ára euró. Mob.: , Ismerkedés Ukrajnai magyar lányt keresek barátkozás, később kizárólag komoly kapcsolat céljából. Tata mellett élő fiatalos, sportos 30-as éveiben járó srác vagyok. Lehetőleg 30 év alatti lány írjon a címre. Kiadó/Albérlet Egy főiskolás fiú betársulna (akár pótággyal) beregszászi albérletbe. Mob.: , István. Fiatal család hosszabb időre kibérelne egy egyszobás lakást Beregszászban. Mob.: Összkomfortos, bútorozott háromszobás családi ház kiadó a Sztefanik úton. Mob.: Sürgősen kétszobás, összkomfortos albérletet keresek Beregszászban, hr.-ig. Mob.: Kiadó egy egyszobás, összkomfortos lakás bútorral a harmadik emeleten. Hosszú távra. Mob.: Irodahelyiségek kiadók Beregszászban a konzulátus közelében. Mob.: A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!!! Fűtés 22 kw-os, FÉG típusú, használt, de jó állapotban lévő fali kazánok kaphatóak. Telefon: Mob.: Eladó egy alig használt 50-es konvektor reális áron. Mob.: Orosz gázkazán eladó. Ára 100 USD. Mob.: Kitűnő állapotban lévő 18 kwos Danko gázkazán eladó. Mob.: Új, kisméretű faszén tüzelésű kazán eladó. Mob.: Öntöttvas kazán eladó. Mob.: Eladó használt gázkazán, gázkonvektor, gázspór, radiátor, hűtők és fagyasztók. Mob.: , Vegyes tüzelésű 5 szekciós öntvény kazán eladó. Mob.: Tel.: Mezőgazdasági gépek Vásárolnék terménytisztítót. Mob.: Búza vetőgépet vásárolnék. Mob.: Jó állapotban eladó 2008-as Dongfeng (piros) traktor tartozékokkal: eke, frézer, krumplivető. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy tárcsa és egy háromköldökű eke. Mob.: Zápszonyban eladó egy kisfülkés MTZ 80-as traktor, ekével és tárcsával. Ára 6500 USD. Mob.: Eladó egy újszerű állapotban lévő tárcsa (luscsilnik). Mob.: GAZ 53 teherautó (1992-es évjáratú, kocka kabinú, beregisztrált, működőképes) eladó. Ugyanitt műtrágyaszóró (vas, kocka) és Class Dominátor 106- os kombájn, MTZ 82-es traktor eladó. Mob.: SAMPO kombájn kétméteres vágóasztallal eladó Kígyóson. Mob.: Vásárolnék kirgiztán kockabálázót alkatrésznek. Mob.: Eladó japán kistraktor teljes felszereléssel. Mob.: MTZ 80-as traktor és fémdobozos műtrágyaszóró eladó. Érd.: Mezőgazdaság Szőlőprés eladó. Mob.: Mezőgazdaság termék Minőségi bioalma eladó. Telefon: (az esti órákban). Mob.: Jó minőségű szemes kukorica,

14 14 Turmix tritikálé, búza, árpa és zab eladó. Házhoz szállítási lehetőség is. Beregszász. Telefon: Mob.: Kukorica eladó kis és nagy tételben (Pioneer fajta). Ugyanitt krumpli eladó. Mob.: Mobiltelefon Eladó K800i mobiltelefon. Mob.: Eladó egy Sony Ericcson W200I mobiltelefon, jó állapotban, mp3-al, játékokkal, programokkal, képekkel, fekete színben, sim kártyával. Ára 250 hr. Mob.: Eladó egy W200I mobiltelefon. Ára 350 hr. engedek belőle. Mob.: Eladó egy Sony Ericcson W300I walkman mobil, 1 GB-os memóriakártyával, eredeti töltővel. Ára 300 hr. Mob.: (Krisztián). Samsung SGH-E900 2 mpx kamera, 1 GB-os memória, érintő gombos telefon eladó. Ára 550 hr. Mob.: Eladó Samsung U600-as telefon 3,2 mp kamera, mp3 fekete színben. Ára 300 hr. Mob.: Jó állapotban lévő Sony Ericsson G502-es eladó. Tel Eladó egy jó állapotban lévő HP IPAQ rw6815 telefon/pda, érintőkijelző, Windows Mobile 6.5, Bluetooth, Wifi, 416 MHz processzor, 4 GB memóriakártya, 2 Mp kamera, igény szerint programokkal. Jár hozzá headset, mini USB töltő, program DVD. Mob.: vagy Eladó egy Sony Ericsson W910I mobiltelefon, 2 megapixel, flash menük, szenzoros játékok, 1 GB memóriakártya, headset. Kiindulási ár 700 hr. Mob.: Működőképtelen Nokia 6300, 6500 Clasic telefont vásárolnék. Érdeklődni sms-ben a Eladó egy Nokia 6610i mobiltelefon, fél éves, töltővel és aksival. Ára 250 hr. Ugyanitt még két MTC-es kártya. Ára 20 hr. Mob Motor, robogó Sürgősen eladó egy fekete színű Amerigo-Boliár robogó 2007-es évjáratú. Ár megegyezés szerint. Mob.: Sürgősen vásárolnék MTmotorbiciklit. Mob.: Új, 50 köbcentis, bordó színű robogó papírokkal eladó. Ára 4000 hr. Mob.: Fekete kétéves 200 köbcentis, egyhengeres Hornet Chopper, rendszámmal, rendezett papírokkal eladó. Ára hr. Mob.: Dercenben eladó egy MT-11-es motorkerékpár. Ár megegyezés szerint. Mob.: Sürgősen eladó egy 48 cm 3-es Sobur Active kisebb műszaki hibával. Ára 1200 hr. Mob.: köbcentis robogó eladó, futott 3200 km-et. Ára 3700 hr. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévő regisztrált Alfa típusú motor. Mob.: Eladó egy jó állapotban lévő Fresh-Wind robogó (49 cm 3 ), nem sok km-rel. Mob.: Munkát keres Takarítónői munkát vállalok. Mob.: Egyetemi végzettséggel, valamint építőipari és konzervipari vezető tapasztalattal rendelkező személy munkát keres (magyar, orosz, ukrán anyanyelvi szinten, angol alapfokon, személygépkocsival rendelkezem és számítástechnikai ismeretekkel). Mob.: Kéményseprői munkát keres. Mob.: éves hölgy tíz éves kereskedelmi, illetve menedzser-analitikusi tapasztalattal munkát keres. Középiskolai végzettséggel és magyar, ukrán, orosz nyelvtudással rendelkezem. Mob.: Szakképzett biztonsági őr őrséget vállal. Mob.: Munkát kínál Tapasztalattal rendelkező, nem dohányzó és alkoholt nem fogyasztó bébiszittert keresünk egyéves gyerek mellé nappalra és éjszakára. Elvárás: év, orosz és ukrán nyelv ismerete. 40 évnél fiatalabbak kérjük ne hívjanak. Mob.: , A Kun and Vojtovics magánvállalat munkásfelvételt hirdet: raktármunkások, targoncakezelő, gépkocsivezető,,c. Telefon: Mob.: Keresek egy gyermekszerető, kedves, rugalmas, korszerű gondolkodású ukrán anyanyelvű, magyarul is beszélő tanárt délutáni foglalkozások levezetéséhez. Díjazás megegyezés szerint. Mob.: Munkalehetőség! Teljes és részmunkaidőben dolgozni tudó munkatársakat keresünk. Feltétel: jó kommunikációs készség. Biztosítunk: versenyképes fizetést. Jelentkezni a vagy a telefonszámon. Beregszászban rock zenét játszó együttes gitárost (ritmus) keres. Mob.: Varrónőket keresünk Magyarországra. Mob.: Az Ádám Éva fodrászatba manikűröst felveszünk. Érdeklődni a helyszínen. Figyelem! Történész keres magyar nyelv magántanárt. Mob.: Beregszászban tapasztalattal rendelkező varrónőt keresek. Fizetés teljesítmény után. Mob.: Ügyintéző titkárnőt keresek nyolcórás munkarendbe. Jó számítógépes ismeret, önálló munkavégzés szükséges. Bármilyen idegen nyelv ismerete előnyt jelent. Jelentkezni lehet a as mobilszámon, vagy a címen. Nagybaktán a Páva kávézóba 18 év fölötti eladót keresünk. Fizetés megegyezés szerint. Mob.: Műszaki cikkek Hűtőszekrény eladó (1,5 magas, bolti használatra is alkalmas). Mob.: MNC Express autós mp3 lejátszó (4x40 W, USB, 3 hetes, 11 hónap garancia) eladó. Ára 1000 hr. Mob.: Eladó egy hűtőszekrény (Dnyeper 2) Nagymuzsalyban, a Rákóczi u. 215 szám alatt. Ára 400 hrivnya. Telefon: Eladó egy 4 csöves Clasic Marshall fej és hozzá 4 hangszórós Sound City láda Beregszászban. Mob.: Eladó egy új Ariston 30 literes elektromos vízmelegítő bojler. Ára 800 hr. Mob.: , Használt villanysütő eladó Beregszászban. Tel.: (délután). Használt mosógép centrifugával, hűtőszekrény, villanyspór, két fotel, egy íróasztal és egy rekamié olcsón eladó. Mob.: Eladó egy fehér színű, három fiókos, 120 literes Foron márkájú hűtőláda. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy Aurik (kocka) mosógép, hibás centrifugával. Ára 280 hr. Telefon: Mob.: Használt hűtők, automata mosógépek, gáztűzhelyek kitűnő állapotban kaphatók. Mob.: Fornoson Salánkon , , mlap.hu. Használt háztartási cikkek, automata mosógépek, hűtő, fagyasztó eladók. Mob.: Növények Oltott díszfák eladók: csüngő barkafűz (cicuskafa) és japán fűz (flamingó). Cím: Beregszász, Macsolai út 70. Tel.: Mobil: Eladó 2 db nagy filodendron virág. Mob.: Nagyméretű, szép, egészséges szobanövény (kínai rózsa, könnyezőpálma) eladók. Mob.: Nagymuzsalyban eladó egy nagy pálmafa. Telefon: Mob.: Beregszászon tulipánfa eladó! Mob.: Benében csemegeszőlő oltványok eladók. Érdeklődni: Kúria u. 18. Mob.: Régiség Vásárolnék könyveket, újságokat a következő témákkal kapcsolatban: halászat, vadászat, madarászat, méhészet, állattani és különböző útikönyvet. Mob.: , Vásárolok érméket, kitüntetéseket, festményeket, papírpénzt és egyéb régiséget a beregszászi piacon az újságárusnál. Mob.: Szerszám, ipari gép Eladó tésztakeverő gép (100 l), kifligyártó gép, 5 és 20 tonnás konténer, makaróni készító gép (20 kg/h) és három fázisos légkompreszszor (12 atmoszféra). Mob.: Eladó egy új abriktertengely 2 db 25cm-es késsel, csapágyházzal, fűrészfelfogatással. Mob.: Eladó egy fűrészasztal 35-ös gyaluval és egy fréza pad. Mob.: Eladó egy 13 kw-os villanymotor. Ára 1000 hr. Mob.: Eladó egy szovjet gyártmányú kéthengeres tűzoltó szivattyú újszerű állapotban. Mob.: Alkatrész Sz100-as lánctalpas dózerbe, 2 hengeres indítómotor felújított állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Ipari köszörű (kétköves) eladó. Telefon: Mob.: , Szolgáltatás Érintőképernyős számítógépek, USB-mikroszkópok, napelemes játékok, LEDkarórák és egyéb exkluzív termékek! Online katalógus: Cím: Beregszász, Imidzs kereskedelmi központ, Prestige üzlet (az udvaron). Színvonalas élő zenét szolgáltatunk esküvőkön, bálokon és egyéb mulatságokon (utcai kíséret és nagy vőfély megoldható). Mob.: Esküvői ruhák bérelhetők. Ünnepi alkalmakra edény kölcsönözhető. Cím: Beregszász, Kinizsi u. 34. Telefon: Mob.: Érdeklődni lehet (az Alexandra ABC és az Ádám-Éva fodrászat között). Árnyékolás technika! Ablakredőny, reluxa, szalagfüggöny, vákuumos ablak és ajtók felszerelése, javítása. Mob.: , Tel.: (17 óra után). Számítástechnika Eladó egy karcmentes Fukitsu Simens laptop, 1600 MHz Intel Pentium processzor, 1 GB RAM, 40 GB HDD, hang, bővíthető alaplap, internet kártya, garancia, szállítás. Ára 2100 hr. Mob.: Eladó egy GeForce 8600 GTS 256 MB videókártya minden játékot visz+fifa 11 pc játék. Ár megegyezés szerint. Mob.: Számítógép (CPU 3400 AMD, 1 GB RAM, 500 GB HDD, Ge Force 9500, 512 MB, VGA DVD RW, 19-es sík CRT monitor, egér, billentyűzet) eladó. Ára 2950 hr. Mob.: Pentium IV-es számítógép eladó. Mob.: Számítógép eladó: (2800 MHz Pentium 4), 512 MB RAM, 40 GB HDD, hang, 17 monitor, bővíthető alaplap, internet kártya, játékok, garancia, szállítás. Ár: 1300 hrivnya. Mob.: Pentium IV-es számítógépek (gépház, monitor, billentyűzet, egér) jutányos áron eladók. Mobil: , Telek Nagybégányban a Fő út mentén 40 áras (szotek) privatizált építkezési telek engedéllyel eladó. Mob.: Muzsalyban, a Fő úton, telek eladó nagy gyümölcsössel, rajta két régi épülettel. Mob.: , Kígyóson eladó egy építkezésre alkalmas privatizált telek. Tel.: Vegyes Diófa törzs eladó: hossza 2 m, szélessége 45 cm. Mob.: Telefon: óra után. Többfunkciós babakocsi mózeskosárral eladó, nagyon jó állapotban. Ára 700 hr. Mob.: Eladó használt széthúzható fotel, 3 db dupla ajtó, 3 db ajtó, villanysütő nem drágán. Ugyanitt tüzelőfa, fürdőkád, mosógépek. Telefon: Mob.: Ezer literes rozsdamentes tartály eladó. Irányár: 2200 hrivnya. Mob.: , Eladó egy használt, szürkészöld színű lengyel Capella babakocsi (2008 gyártás, 2,5 éves korig) jó állapotban. Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 113/70. Mob.: Amerikai zsetonos biliárdasztal eladó tartozékokkal együtt, jó állapotban. Irányár: 2300 hr. Mob.: , Többfunkciós edzőgép eladó (1350 hr), ugyanitt 2 db 10 kg-os súlyzó (165 hr/db), valamint egy német országúti versenybicikli ezüst színben (900 hr). Mob.: Két darab iker tolókát szívesen odaadunk két boldog anyukának, aki igénylik. Mob.: Helyhiány miatt eladó egy új pingpongasztal. Mob.: Kereskedelmi mérleg, Hungária márkájú, eladó. Ára Ft. Mob.: A Macsolai u. 7. szám alatt eladó egy jó állapotban lévő 600 literes szőlőkád és egy 3 fázisos villanyvarrógép. Telefon: Eladó újszerű állapotban Bambino Voyager babakocsi. Mob.: Jó állapotban lévő zongoraszéket vásárolnék. Mob.: Eltartanék idős hölgyet vagy bácsit házért cserébe. Mob.: Eladó 4 db téli Nokian (185/75/14) márkájú gumi és 4 db nyári Continental (175/75/14) márkájú gumi nagyon jó állapotban. Mob.: Szőlőkád és prés eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Varrógép eladó. Mob.: Új BOSCH gyertya eladó 12 darab, 20 hr/db. Mob.: Eladó Beregszászban egy új kézi kötőgép. Mob.: Ukrán és orosz nyelvű autóvezetés oktatás és autószerelő könyvek eladók. Ár megegyezés szerint. Mob.: Jó állapotban lévő, piros színű, téli-nyári Chicco márkájú babakocsi eladó. Irányár: 1300 hr. Mob.: Diófa eladó Beregszászban (életkora 30 év, ki van már vágva). Mob.: Telefon: Eladó egy jó állapotban lévő lovas nyereg. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó Donatán márkájú babakocsi, alig használt, halvány rózsaszín bordóval, minden tartozékával (mózeskosár, táska, lábzsák, fogódzó, esővédő) többfunkciós átalakítható. Irányár: 1000 hr. Telefon: Mob.: Eladó villanybojler, 37 cm átmérőjű tv, szivattyú, vitrin, 30-as konvektor. Mob.: db 400 literes hordó olcsón eladó. Mob.: , Állatok Kígyóson jól tejelő tehén eladó, reális áron (barna). Mob.: Három hónapos palotapincsi kiskutyák eladók és egy mázsa körüli hízó 17hr/kg élősúlyban. Mob.: Eladó egy fejős tehén reális áron. Mob.: Csongoron eladó egy 4 éves cifra Holland tehén és 2 éves hasas bornya is. Mob.: Süldő eladó (húshibrid). Mob.: Posta, straszer galambok eladók. Mob.: Eladó egy 4 éves fejős tehén Dercenben. Ár megegyezés szerint. Mob.: Három hónapos dalmata kiskutya eladó. Mob.: Német juhász kiskutyák eladók. Mob.: Eladó egy 3 éves fejős tehén Beregújfaluban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Németjuhász kiskutyák eladóak. Mob.: Építkezési kellék Beregszászban eladó használt, (de jó állapotban lévő) kétszárnyas ajtó és ablak rámák. Érdeklődni: Beregszász, Pálóczi Lajos u. 27. Telefon: Terméskő eladó fundamentumra, kerítésre stb. többféle (nem szürke) színben, olcsón a gyártótól. 2 cm vastagra vágott, nagyon szép márvány mintázatú, természetes szélű, csiszolt lapok. Ár: 69 hrivnyától/m 2. Mob.: Eladó falazóblokk: 20x20x40 cm (4,50 hr./db.), 20x25x30 cm (4,50 hr./db.), 12x20x30 cm (3 hr./db.). Ingyenes házhoz szállítás. Mob.: Vályog eladó. Mob.: x90 cm-es használt ajtót keresek, pinceajtónak használnám fel. Mob.: (este).

15 Minőségi nyílászárók Műanyag, alumínium nyílászárók, beltéri ajtók, garázskapuk, automatikák, VELUX tetőtéri ablakok. akció %! Műanyag ablakok, ajtók, reluxák és párkányok a német Rehau cégtől Akció: 30 % Cím: Beregszász Széchenyi u. 60/3. Elérhetőség: (2-41) ; Mobil: ; , Ablak, ajtó műanyagból már a Szíriusz épületében is (a Rozsoskert utca felől) További ajánlataink: külső és belső párkány, szúnyogháló, reluxa, textil és bambusz roletták, szalagfüggöny. Mobil: Tel.: Cím: Zrínyi u. 3. A beépítés ingyenes! Figyelem! Alacsony árak! Mob.: , Філія Київської школи-студії підготує спеціалістів за напрямками: перукарська справа; апаратна косметологія; манікюр та гелеве нарощення; макіяжвізаж, масаж. По закінченні диплом. м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 15 салон Красотка Тел.: (03131) ; ; év garancia! Tiszaújlakon október 23-án köt házasságot Virág Gyöngyi és ifj. Jócsák László. Ebből az alkalomból köszöntik őket és kívánnak számukra sok boldogságot a vőlegény szülei, nővére, Vicuska, sógora, Zsolti, valamint keresztlánya, Lárá. Akit párodul melléd rendelt az ég, becsüld meg azt, szorítsd meg kezét. És ha minden álmod valósággá válik, akkor se feledd, légy hű mindhalálig. Nagymuzsalyban október 15-én ünnepelte 4. születésnapját Baraté Bianka. Ebből az alkalomból sok-sok szeretettel köszöntik őt a szülei, nagyszülei és testvére, Barbara. Imába foglaljuk azt a vasárnapi napot, amikor a jó Isten téged nekünk adott. Azt, hogy szeretünk, te jól tudod, te mindenkit szeretsz, sokszor megmutatod. Erő és egészség soha el ne hagyjon, szeretet és béke szívedben lakozzon. Életed legyen egy tündérálom, mindig boldog légy ezen a világon. Útjaidat mindig szerencse kísérje, dobogó szíved sok-sok öröm érje. Nagypaládon október 20-án ünnepelte 3. születésnapját Bornemisza Lackó. Ebből az alkalomból köszöntik őt sok szeretettel szülei, nagyszülei és keresztszülei. Isten szeretetében fogantál, veled volt, mikor születtél, és most is itt van, születésed napján. Az Ő angyalai őrködni fognak feletted az évek során, és minden nap valami újat hoz majd Hiszen te Isten szeretett, gyönyörű gyermeke vagy, és nagyon vigyáz majd rád. Nagymuzsalyban október 22-én ünnepli 2. születésnapját Gálfi Dániel. Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik őt szülei és unokatestvérei. Amikor megszülettél, a mi drága kincsünk te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, a családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége az édesapádnak. Szemed csillogása, arcod mosolya, legyen szüleid fénylő csillaga. Isten féltő keze vezéreljen téged, mi összetett kezekkel imádkozunk érted. Nagymuzsalyban október 22-én ünnepli 2. születésnapját Gálfi Dániel. Ebből az alkalomból köszöntik őt keresztszülei: Julika és Ernő, valamint Patrik. Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked egészséget és boldogságot. Útjaidat mindig áldás kísérje, dobogó szíved sok-sok öröm érje. Imába foglaljuk azt a napot, mikor a jó Isten téged nekünk adott. Isten napjaidat minden jóval áldja, a mi szerető szívünk ezeket kívánja. Meghívó! Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a jászfényszarui Fortuna Együttes színházi előadására. Tamási Áron: Énekes madár c. 3 felvonásos székely népi játék, melyet a Magyar Színjátékos Szövetség ARANY minősítéssel díjazott. Előadások: október 23, 16:30, Gáti Középiskola október 24, 15:00, Derceni Kultúrház A belépés ingyenes! SÜRGŐS SEGÍTSÉG A BAJBAJUTOTTAKNAK A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége azzal a felhívással fordul minden kedves testvérünkhöz, hogy adományaikkal lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a vörös iszappal elárasztott magyarországi települések bajbajutott lakosainak megsegítéséhez. Tekintettel arra, hogy a magyarországi testvérek, főként a dunántúli gyülekezetek, rendkívül nagy segítséget nyújtottak a kárpátaljai árvizek idején, itt az ideje, hogy mi, kárpátaljaiak is tegyünk valamit magyarországi felebarátainkért, és adományainkkal próbáljunk segíteni azokon a testvéreken, akik földönfutóvá váltak. Emlékezzünk rá, hogy ezt mondja Isten ígéje: Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal.6,2) Kérjük Önöket, hogy ha indíttatást éreznek a bajbajutott testvérek megsegítésére, adományaikat sürgősen juttassák az alábbi számlaszámra: KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Identifikációs kód: Bank neve: UKREXIM BANK MФО Címe: Beregszász, Ivan Franko 15. Identifikációs kód: Számlaszám: Kérjük segítsenek, hogy mi is segíthessünk! 15 Dercenben október 23-án ünnepli 4. születésnapját Köniszmárk Krisztián. Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntik őt, s kívánnak számára hosszú, nagyon boldog életet szerető szülei, testvére, Kamilla és nagyszülei. Az életed legyen egy tündérálom, mindig boldog légy ezen a világon. Útjaidat mindig szerencse kísérje, dobogó szíved sok-sok öröm érje. Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, legyen életedben százmillió szép nap. Ne tudd meg soha, mi az a bánat, kerüljön el téged minden, ami fájhat. Ne add fel a harcot, küzdjél álmaidért, bízzál Istenben, ki mindig feléd tekint. Éljél meg számtalan hosszú boldog évet, ezt kérjük Istentől, s imádkozunk érted. Badalóban október 20-án ünnepelte 50. születésnapját Szalai Imre. Ebből az alkalomból őszinte szeretettel köszönti őt felesége, Kati, édesanyja, két fia: Béci, Imi, valmaint barátnőik Melinda és Adrienn. Hihetetlen, hogy futnak az évek, betöltötted az 50. évet! Születésed napján köszöntünk mi Téged, és kívánunk mi neked erőt, egészséget! Sose légy szomorú, sose fájjon semmi, tudjál az élet rögös útján könnyű szívvel menni! Ha gyűlnek a gondok, ha nehéz olykor az élet, tudd, hogy családod nagyon szeret téged! Erő és egészség soha el ne hagyjon, szeretet és békesség közöttünk maradjon! Éljünk még együtt sok-sok számos évet, ezt kérjük Istentől, s imádkozunk érted! Amíg a szívünk utolsót nem dobban, szeretünk és féltünk mindenkinél jobban! Mezőváriban október 23-án ünnepli névnapját Bakó Gyöngyi. Ez alkalomból köszönti őt édesanyja, valamint szerető családja. Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. Szíved sose féljen, bánat sose érjen, minden utadon szerencse kísérjen. Nagymuzsalyban október 23-án ünnepli 70. születésnapját Almási Magda. Ebből az alkalomból köszönti őt lánya, Ibolya, veje, Gyuri és unokái: Zoltán és Gyuszkó. Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szívedet ne bántsa meg senki. Születésnapod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy az sors ezeket megadja. Macsolán október 29-én ünnepli 55. születésnapját Homoki Mihály. Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti őt felesége, Márta, gyermekei: Zsolti és Ágnes, menye, veje, unokái: Dorina, Edina és Lacika, valamint anyósa és édesapja. 55 év elszállt mint a legszebb álom, a küzdés nem könnyű, de szíved sose fájjon. Sohase bánkódj, ha múlnak az évek, helyedbe gyermekeid és unokáid lépnek. Isten járjon veled és őrizze léptedet, hogy sokáig élvezhesd az elkövetkező éveket. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk! Tiszacsomán október 24-én ünnepli 6. születésnapját Fekete Denisz. Ebből az alkalomból köszöntik szülei, nagyszülei, keresztszülei, valamint Krisztina és Zoltán. A nap az égen is neked ragyog, hisz ma van a születésnapod. Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg, senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk téged. Péterfalván október 13-án ünnepelte 1. születésnapját Dankai Attila. Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti őt két nagymamája és a család. Amikor megszülettél, a mi drága kincsünk te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége az édesapádnak. Mi, nagyszülők, a percet is áldjuk, mikor téged karjainkba zárunk. Isten féltő keze vezéreljen téged, mi összetett kezekkel imádkozunk érted. Nagymuzsalyban október 17-én ünnepelte 1. születésnapját Varga Ottó Máté. E szép ünnep alkalmából szíve teljes szeretetével köszönti őt anyukája, nagyszülei, dédije, keretszülei és testvérkéje, Veronika. Egy éve már, hogy a világra jöttél, a mi drága kincsünk akkor te lettél. Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége az egész családnak. Mi a percet is áldjuk, mikor téged a karjainkba zártunk. A szívünk imádkozik érted, tartson meg a jó Isten egészségben sok-sok évig téged.

16 16 A rejtvényt készítette: Balázsi Csaba Rejtvények Beküldési határidő: október 31. EGY BÖL- CSESSÉG 1 ÁTMÉR ÁBEL TEST- VÉRE NITROGÉN FÖLDKÖZI- TENGERI KISLEXIKON 3 BAJ SASZTRI EGYIK NEVE SKÓT KÖLT (ROBERT) Plusz egy vicc Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat hét kivételével az ábrában! Egy szót könnyítésül előre beírtunk. A hét megmaradt szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze: Úgy örülök, mama! Képzeld, azt tanultuk ma az iskolában, hogy minden harmadik gyerek, aki világra jön, kínai. És minek örülsz anynyira? (A választ, azaz a vicc csattanóját, a megmaradt szavakból állíthatja össze.) NÉVEL JUTTATJA BELS HANG! AUSZTRÁL SLAKOS A HÁROM KÖVÉR ÍRÓJA HÍR FÉLSZ! GOLYÓS JÁTÉK ERDÉLYI SZÁSZ FEST (HELMUT) KON- - HEYERDAHL HAJÓJA MAGAS NÖVÉNY HIDROGÉN VIETNÁM F VÁROSA AMERIKAI CSILLAGÁSZ LENMAG! ÉGHAJLAT LITER MÉRLEGEL NÉMA IVÓK! OMSZK EGYIK FOLYÓJA HERVAD T A P S Kétbetűsek: AS, BÁ, DI, ÉS, FN, KS, LI, NY, TT, UJ. Hárombetűsek: ALÓ, ÁLD, EAK, EGY, ESE, ETA, IDA, JEL, KÁL, KEV, LÁZ, LIA, MEV, NAD, OPE, OZA, RAD, RED, RÉS, RIS, ROB, VAN. Négybetűsek: ABÁL, ALEF, AMUR, ÁROK, CSAK, ERES, EZER, GÉGE, GIZI, HOGY, ÍRÁS, KILO, KRÉM, LOLA, LORD, MERT, RITZ, TAPS, VÁLL, ZICO. Ötbetűsek: ANNAK, ATOLL, DARTS, EGÉSZ, HITEL, KO- PÁS, LEÁZÓ, LELÁT, LELES, NEHÉZ, NEKEM, OKOLÓ, ÓBUDA, ÓKORI, SÓSKA, VERÉB. Hatbetűsek: AJAKÍR, AKADÁS, ATAMÁN, ATLASZ, BERILL, CSÁRDA, ELEMEL, FELETT, FOKOLÓ, HIZLAL, IDARED, IRO DAI, JÉKELY, KACAGÓ, KISIET, KITILT, LENCSE, LOLITA, SOKÁIG, VEZETŐ. Hétbetűsek: ELADDIG, EMELETI, ESETRAG, KAPTATÓ, KOKÁRDA, SZEMPÁR. Nyolcbetűsek: DÉLI GEZE, GILISZTA. Kilencbetűsek: BEREKESZT, GENETIKAI, JÓSOLTATÓ, KARCSA PÁS, KÁROSODÁS, KOLEDÁLÁS, MÉHCSA- LÁD, NEKIRONTÓ, TESTVÉREM. Tízbetűsek: ALÁDOBÁLÁS, RETESZELÉS. Tizenegy betűsek: CSÓNAKÁZÓTÓ, OLAJKEVERÉK. Tizennégy betűsek: GONDOLATOLVASÓ, ORVOSTUDOMÁNYI. Gesztenyéskocka BECÉZETT ÖDÖN KÖZÉP- AMERIKAI ÁLLAM SAJTDARAB! FOTÓ- M VÉSZ (ÁRPÁD) SUGÁR RUGALMAS ANYAG ZOKOG AZONOS BET K BÜNTETETT EL ÉLET AVIS - RIT- KA MADÁR KÁLIUM AGYRÉM ELEME! MIGRÁNS EREDETI LAKHELYE KÁRÁRA VAN LANTÁN SEBZ R RÉSZE! ÚJ-ZÉLANDI NÉP TAGJA OSZTRÁK ZENESZERZ (ALBAN) ODAKOZMÁL AMPER ÖLTÖZ FELIRATA FRANCIA NYELVÉSZ (CHARLES) FÉLIG ÉP! DINH - HO SI MINH- VÁROS RÉ- GEBBI NEVE IZRAEL SPORTJELE KIVÁLÓ TV- ADÁSI MÓD GAZDASÁGI HANYATLÁS CSELGÁNCS- FOKOZAT BIBLIAI "LÁTÓ- EMBER" ZABSZEM! TESTNEVE- LÉSI F ISKOLA TILTÁS GÖRÖG HA- RAGISTENN 2 FOSZFOR LENGYEL VÁROS VERSENY- HOSSZ IGÉNY- HATÁROK! RÉSZBEN CIPEL! TEJET STERILIZÁL Kedves rejtvényfejtők! A megfejtéseket a terjesztőknél, illetve a szerkesztőségben kapható szelvényeken küldjék be. Nyerteseink INFO előfizetést nyert: Drótár Barbara (Oroszi, Fő u. 128.), Horváth Zoltán (Beregszász, Nap u. 19.), Háda Margit (Nagybakta, Szabadság u. 7/10.), Benkő Mónika (Csap, Béke u. 47.). NAPLOPÓ szórakoztató magazint nyert: Lukács Edit (Mezőkaszony, Duhnovics u. 20.), Béres Blanka (Beregszász, Munkácsi u. 264.), Haklik Erika (Bátyú, Mező u. 25.), Bíró Gizella (Bótrágy, Széchenyi u. 94.), Lőrincz Ilona (Oroszi, Fő u. 110.), Palinszki Brigitta (Bótrágy, Széchenyi u. 9.) szám megfejtése: Ha az élet tükör volna, sokkolna a tükörképem. Plusz egy vicc: Azt, hogy tíz éve élünk konzerveken. Hozzávalók a tésztához: 10 dkg margarin, 2 ek kakaópor, 6 ek liszt, fél csomag sütőpor, 6 ek porcukor, 6 tojás. Krémhez: 20 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 3 dl tej, 1 csomag vanília ízű pudingpor, 50 dkg gesztenyemassza, 2 ek rum. Tetejére: 5 dl habtejszín, 1 csomag habfixáló, 2 ek kakaópor. Elkészítés: A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, majd a megolvasztott, lehűtött margarint is hozzákeverjük. A lisztet, a sütőport, a kakaót elvegyítjük, és a cukros tojáshoz keverjük, majd óvatosan hozzákeverjük a tojások keményre felvert habját. Kikent, lisztezett tepsiben kb 20 perc alatt megsütjük. A krémhez a pudingport a tejben, 10 dkg porcukorral sűrűre főzzük, és kihűtjük. A többi porcukrot habosra keverjük a margarinnal, hozzáadjuk a gesztenyemasszát, a kihűlt pudingot, és a rumot. A krémet a tésztára kenjük. A tejszínt kemény habbá verjük a habfixálóval, egyenletesen a gesztenyekrémre simítjuk, a tetejét megszórjuk kakaóporral. Alaposan hűtsük le, így könynyen lehet szeletelni. D KOS ( ) Kapcsolatodat feszültté tehetik a lakás körüli problémák vagy a rokoni viszonyok. Elkerülhetetlen változások elé nézel, karmikus feladataiddal meg kell békülnöd, ellenkező esetben öszszeroppansz az ellenállásban. Úgy érezheted, hogy nem találod a helyes irányt, pedig éppen a bajaid és nehézségeid ébresztenek rá arra, hogy mit kell elkerülnöd a jövőben. BIKA ( ) Egyre kevesebbet törődsz a kötelezettségeiddel, csakhogy minél több időt tölthess a kedveseddel, annál is inkább, mert rettegsz attól, hogy elveszítheted őt. Emiatt sokat idegeskedsz, egyelőre nem találod a helyes megoldást a közös jövőtöket illetően. Nem érdemes erőszakkal sürgetni a végső döntést. Legyél kicsit visszafogottabb. IKREK ( ) Szereted manipulálni a partneredet bár ezt rafinált módon teszed, ő mégis átlát a szitán. Most vigyázz az érzelmi zsarolással, mert bármennyire is türelmes volt eddig veled, nincs kizárva, hogy elege lesz a sok vitából és becsukja maga mögött az ajtót egy időre. Gondolj arra, hogy nem mindig neked van igazad, próbáld meg a másik szemüvegén keresztül is látni a dolgokat. RÁK ( ) Képtelen vagy úrrá lenni a rossz hangulatodon, ezért nem ártana, ha most visszavonulnál egy kicsit, hogy legalább a környezetedet ne bántsd. Gondold át, melyek azok a dolgok az életedben, amelyek pozitív irányba változnának, ha képes lennél elengedni azt a személyt, akihez talán már csak megszokásból ragaszkodsz. OROSZLÁN ( ) Könnyedén lerázod magadról a felelősséget és hajlamos vagy a másikat okolni a nehézségek miatt. Nehezen viseled, ha nem a te akaratod érvényesül mindenben. Ha valamit vagy valakit túlhaladottnak érzel, vagy önmagadhoz méltatlannak, gond nélkül igyekszel megszabadulni tőle. Vajon mit éreznél, ha veled tennék ugyanezt? SZŰZ ( ) Reálisan mérd fel a lehetőségeidet, és ennek megfelelően hozz döntéseket. Az eredmények a legmerészebb elképzeléseidet is felülmúlhatják. Most képes vagy rá, hogy életed több területén is meglásd és megértsd azokat a mélyebb összefüggéseket, amelyekkel eddig nem boldogultál. A felismeréseket kamatoztasd a kapcsolataidban, munkádban és az önismeretedben. MÉRLEG ( ) Talán egy kis kaland feldobná a zaklatott kedélyedet és megnyugtatná a pattanásig feszült idegeidet... A karriered sem úgy alakul, ahogyan eltervezted. Szeretnéd stabilizálni a pozíciódat, ehelyett azonban új kihívásokkal kell szembesülnöd, és sok ellendrukkerbe is ütközhetsz. Figyelj oda minden apró részletre, mert veszélyes helyzetek adódhatnak. SKORPIÓ ( ) Ha még mindig úgy érzed, ő az igazi, akkor megoldást kell találni az együttélésre. Ettől a lépéstől gyökeresen megváltozhat az életed, és egy egészen új perspektíva nyílhat meg előtted, olyan, amilyenről mindig is álmodtál. Értékrended kezd a helyes útra terelődni. Lassan túlteszed magadat az elmúlt időszak csalódásain, már képes vagy beszélni az elszenvedett vereségeidről. NYILAS ( ) Rengeteg az elintéznivalód, nehezen jutsz a dolgok végére. Próbáld ügyesebben és taktikusabban megszervezni az idődet és jobban beosztani a feladataidat. A partnered sokkal ügyesebb, mint hinnéd, nyugodtan rábízhatod például a pénzügyek intézését, mivel te mostanában elég naiv és becsapható vagy. Bár ezt a világért sem ismernéd el. BAK ( ) Kellemetlen, rossz hangulatot keltő események is várhatók az elkövetkező napokban. Lehetséges, hogy néhány régi barátoddal végleg megszakítod a kapcsolatot, viszont akik megmaradnak, azokra a nehéz időkben is számíthatsz. A családoddal és a közeli hozzátartozóiddal rendkívül harmonikus időszak ígérkezik, kellemes, meghitt perceket tölthettek el együtt. VÍZÖNTŐ ( ) Megértetted, hogy nem kell választanod a szerelmed és a hivatásod között, kellő figyelemmel és empátiával lehetsz mindkét téren elégedett és boldog. A két dolog nem zárja ki egymást, ha okosan be tudod osztani az idődet a kedvesed és a munkád között. Minden lehetőség adott arra, hogy kedvező és örömteli fordulat álljon be a kapcsolatotokban. HALAK ( ) A pároddal adódó konfliktusok elrendezésére kiválóan alkalmasnak mutatkozik ez a hét. Ne fojtsd magadba az érzéseidet. Lelkileg sokkal érzékenyebb lehetsz, mint általában, ezért olyan dolgokat is a szívedre veszel, melyekre máskor oda sem figyelsz. Jobban jársz, ha kimondod nyíltan, mire gondolsz, így legalább végre a partnered is megtudja, amit eddig csak sejtett.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

Tv-műsor április 2 8.

Tv-műsor április 2 8. 13 16. évf. 13. szám Tv-műsor április 2 8. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás 39 14. évf. 39. szám Tv-műsor október 4-10. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október 13-19. Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság 43 13. évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal 27 11. évf. 27. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor július 9-15 Ára: 1 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk:

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

Meg kell tartani az egyetemes magyarságot

Meg kell tartani az egyetemes magyarságot 25 15. évf. 25. szám Tv-műsor jún. 27-júl. 3. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tanévkezdés hittel, optimizmussal

Tanévkezdés hittel, optimizmussal 35 14. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 6 12. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Szüreti fesztivál Kígyóson

Szüreti fesztivál Kígyóson 38 14. évf. 38. szám Tv-műsor szept. 27 okt. 3. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az

Részletesebben

Tv-műsor április 3-9. Választottunk... 6. oldal. értelmiség az itt élő magyarok számarányához. hogy a megyében élő más nemzetiségekhez képest nekünk

Tv-műsor április 3-9. Választottunk... 6. oldal. értelmiség az itt élő magyarok számarányához. hogy a megyében élő más nemzetiségekhez képest nekünk 2. oldal 13 10. évf. 13. szám Véget ért a posztszovjet éra Ára: 1 hrivnya Rákóczi-megemlékezés Beregszászon CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Részletek a következő számunkban 3. oldal Kishatárátlépő, régiófejlesztés

Részletesebben

Tv-műsor március 19 25.

Tv-műsor március 19 25. 2. oldal 11 16. évf. 11. szám Visszafizetik a régi takarékbanki betéteket? 2. oldal Elszegényedik Ukrajna lakossága Tv-műsor március 19 25. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Népi kismesterségek újraélesztése

Részletesebben

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok 24 14. évf. 24. szám járvány Ukrajnában 2. oldalnem volt sertésinfluenza 4. oldal Egyházkerületek főgondnokai Kárpátalján Tv-műsor június 21-27. 5. oldal Húszkilós zsákmány 6. oldal Ára: 1,50 hrivnya Bemutatkozik

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira. 2. oldal 47 13. évf. 47. szám Az USA stabilitást akar Ukrajnában Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Fókuszban a szomszédságpolitika Tv 4. oldal -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

A tiszaújlaki turul-ünnepségen

A tiszaújlaki turul-ünnepségen Tv-mûsor július 21 27. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

Tv-műsor június 3-9.

Tv-műsor június 3-9. 22 17. évf. 22. szám Tv-műsor június 3-9. Ára: 1,50 hrivnya Vásárolja a Naplopót! Legyen Ön is a Naplopó olvasója! 2. oldal Ukrajna eltávolodik Oroszországtól 2. oldal Nemzeti tragédi a Don-kanyarban 4.

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

Március 15-i ünnepségek megyeszerte

Március 15-i ünnepségek megyeszerte 12 18. évf. 12. szám Tv-műsor március 24 30. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Moszkva föderatív Ukrajnát szeretne 2. oldal Az ukránok

Részletesebben

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap

Árvíz árvíz után December első napjaiban annyi csapadék hullott a Tisza vízgyűjtőjében, amennyit máskor egy hónap 50 14. évf. 50. szám Tv-műsor december 20 26. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

A család és a közösség napja Tiszabökényben

A család és a közösség napja Tiszabökényben 18 14. évf. 18. szám Tv-műsor május 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor október 17-23.

Tv-műsor október 17-23. 41 15. évf. 41. szám Tv-műsor október 17-23. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Szalagavató a magyar gimnáziumban

Szalagavató a magyar gimnáziumban Ára: 1 hrivnya Betlehemes találkozó Beregszászon Tv-műsor december 10.-16. Részletek a 4. oldalon 2. oldal Megalakult a narancssárga koalíció... 3. oldal Óvodaátadás Nagypaládon 5. oldal Lelkészbeiktatás

Részletesebben