BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Ikt. sz.: XlV /2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Ikt. sz.: XlV. 236-16/2013."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS Ikt. sz.: XlV /2013. JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Nagyné Tóth Krisztina Mell..' 9 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Közterületek átnevezése Előkészítő: Véleményező: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 13-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek és településrészek nevének (a továbbiakban: földrajzi név), illetve egyes műtárgyak elnevezésének véleményeztetésére, megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására, alkalmazására vonatkozó előírásokat. A Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Földrajzi Névi Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) feladata a fóldrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, értékelése és közgyűlés elé terjesztése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 22. napján tartott ülésén tárgyalta az önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezéssel rendelkező közterületek átnevezéséről szóló előterjesztést. L Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 51/2013. (II. 22.) közgy. határozata értelmében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az alábbi közterületek elnevezését meg kell változtatni: Asztalos János utca,

2 2 Ágoston Péter utca, Hámán Kató utca, Padrach Lajos utca, Paróczay János utca, Sziklai Sándor utca, N yisztor Nándor utca. A Magyar Tudományos Akadémia felé intézett megkeresésben Békéscsaba Megyei Jogú V áro s Önkormányzata állásfoglalást kért az alábbi közterületek átnevezésével kapcsolatban: Lipták András utca, Rajk László utca, Somogyi Béla utca, Stromfeld Aurél utca, Úttörő utca, Botyánszki Pálné utca, Dobos István utca. A Magyar Tudományos Akadémia október 28-án kelt állásfoglalása alapján három csoportba oszthatók az elnevezések. Nincs akadálya annak, hogy Dobos István és Stromfeld Aurél nevét közterület viselje. Nem javasolt elnevezés a Rajk László utca, Somogyi Béla utca és az Úttörő utca. Az állásfoglalás nem mondja ki egyértelműen, hogy meg kell változtatni a Botyánszki Pálné utca és a Lipták András utca elnevezést. A Munkacsoport felhívást tett közzé Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapján (www.bekescsaba.hu) és a Csabai Mérlegben, amelyben felkérte a lakosságot arra, hogya felsorolt közterületek új elnevezésére vonatkozó javaslataikat juttassák el a Munkacsoport részére. A felsorolt átnevezendő közterületekre az alábbi javaslatok érkeztek: Asztalos János utca Ágoston Péter utca Hámán Kató utca Padrach Lajos utca Paróczay János utca Sziklai Sándor utca Nyisztor Nándor utca Javaslat: Javaslat: Javaslat: Javaslat: Javaslat: Javaslat: Javaslat: Asztalos utca, Makai Emil utca Mokos Józsefutca, Örkény István utca Tisza István utca, Lilaakác utca, Karády Katalin utca Lenkefi Konrád utca, Napsugár utca, Passuth László utca Réthy Zsigmond utca, Lehár Imre utca Pataky László utca, Rejtő Jenő utca Csabay László utca, Zilahy Lajos utca Konkrét közterülethez rendelés nélkül az alábbi javaslatok érkeztek a lakosság részéről: Sík Ferenc, Perlrott-Csaba Vilmos, Zsilinszky Mihály, id. Réthy Béla, Pátkai Ervin. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 93/2013. (IV. 23.) PGVB határozata szerint konkrét közterülethez rendelés nélküli javaslat: Vukovich Miklós, Dr. Cserei Pál, valamint Dr. Scholtz Endre. A Munkacsoport a november 26-án tartott ülésén megtárgyalta a beérkezett javaslatokat és az alábbi elnevezéseket tartja alkalmasnak közgyűlés elé terjesztésre. - Az Asztalos János utca elnevezés Asztalos utcára változzon.

3 3 - Az Ágoston Péter utca elnevezés Mokos Józsefutcára változzon. (Mokos József életrajza az előterjesztés 1. számú melléklete) - A Hámán Kató utca elnevezés Tisza István utcára változzon. (Tisza István életrajza az előterjesztés 2. számú melléklete) - A Padrach Lajos utca elnevezés Lenkefi Konrád utcára változzon. (Lenke fi Konrád életrajza az előterjesztés 3. számú melléklete) - A Paróczay János utca elnevezés Pátkai Ervin utcára változzon. (Pátkai Ervin életrajza az előterjesztés 4. számú melléklete) - A Sziklai Sándor utca elnevezés Pataky László utcára változzon. (Pataky László életrajza az előterjesztés 5. számú mellékiete) - A Nyisztor Nándor utca elnevezés Csabay László utcára változzon. (Csabay László életrajza az előterjesztés 6. számú mellékiete ) - A Rajk László utca elnevezés Avar utcára változzon. - A Somogyi Béla utca elnevezés id. Réthy Béla utcára változzon. (id. Réthy Béla életrejza az előterjesztés 7. számú mellékiete) - Az Úttörő utca elnevezés Monda utcára változzon. Makai Emil, Örkény István, Karády Katalin, Passuth László, Réthy Zsigmond, Rejtő Jenő, Zilahy Lajos, Perlrott-Csaba Vilmos, Sík Ferenc és Zsilinszky Mihály rövid életrajza a 8. számú mellékletben található. II. A Rendelet 6. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a földrajzi név megállapítását vagy megváltoztatását, műtárgy elnevezését a közgyűlés bármely bizottsága, a nemzetiségi önkormányzatok, a települési részönkormányzat, bármely önkormányzati képviselő, továbbá bármely természetes személy (lakos), illetve jogi személy - írásban - kezdeményezheti. 1. Szabóné Kocziha Tünde képviselő asszony kezdeményezte, hogy a jelenleg elnevezéssel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba, 3428/17 és 3428/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba, Jókai utca - Andrássy út találkozásánál lévő, a Trianon emlékműnek helyet biztosító tér viselje a Trianon tér elnevezést. 2. Dr. Ferenczi Attila képviselő úr kezdeményezte, hogya Lencsési út bal és jobb oldaláról nyíló névtelen közterületek a könnyebb tájékozódás érdekében legyenek elnevezve. A közterület-elnevezés lakcímváltozást nem érint. A Munkacsoport megvizsgálta a kezdeményezést és az alábbi javaslatot teszi: Az elnevezendő közterületek a szarmata korhoz köthető nevekkel legyenek ellátva. A javasolt nevek a következők: Fibula köz, Zabla köz, Kengyel köz, Hombár köz, Griff köz, Orsó köz, Nomád köz, Nyereg köz, Korong köz, Patics köz. A Lencsési út páros és páratlan számozású oldaláról nyíló, elnevezendő közterületek elhelyezkedése a 9. számú mellékletben látható.

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város közterület elnevezései között nem szerepel egyik javasolt név sem. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, a bizottsági határozatok az előterjesztés mellékletét képezik. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport, Városüzemeltetési Osztály, Közigazgatási Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: L Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - jóváhagyja az alábbi közterület-elnevezéseket: Az Asztalos János utca elnevezés Asztalos utcára változik. Az Ágoston Péter utca elnevezés Mokos Józsefutcára változik. A Hámán Kató utca elnevezés Tisza István utcára változik. A Padrach Lajos utca elnevezés Lenkefi Konrád utcára változik. A Paróczay János utca elnevezés Pátkai Ervin utcára változik. A Sziklai Sándor utca elnevezés Pataky László utcára változik. A Nyisztor Nándor utca elnevezés Csabay László utcára változik. A Rajk László utca elnevezés Avar utcára változik. A Somogyi Béla utca elnevezés id. Réthy Béla utcára változik. Az Úttörő utca elnevezés Monda utcára változik. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbi közterületelnevezéseket fogadja el: A 3428/17 és 3428/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba, Jókai utca - Andrássy út találkozásánál lévő, a Trianon emlékműnek helyet biztosító tér elnevezése Trianon tér. A Lencsési út 12. és 14. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz elnevezése Kengyel köz. A Lencsési út 24. és 26. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz elnevezése Hombár köz. A Lencsési út 42. és 44. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz elnevezése Fibula köz. A Lencsési úttól a Haán Lajos térig vezető út elnevezése Zabla köz. A Fövenyes utcától az Orvosi rendelőkhöz vezető útszakasz elnevezése Griff köz. A Lencsési út 17. és 19. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő útszakasz elnevezése Orsó köz. A Lencsési út és 29. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő útszakasz elnevezése Nomád köz. A Lencsési út és 39. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő útszakasz elnevezése Nyereg köz. A Lencsési út és 49. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő útszakasz elnevezése Korong köz.

5 5 A Lencsési út és 59. szám alatti lakóházak között a Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő útszakasz elnevezése Patics köz. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: február 1. Békéscsaba, december 4. Ellenjegyzés: ~,...,/Cúr0 / "' P enzugyl:....

6 1. számú melléklet Mokos József (Békéscsaba, november Békéscsaba, július 3.) magyar festőművész, tanár.édesapja halála után apai nagyapjához került Nagyváradra ben tanítói oklevelet szerzett Nagyváradon ben Magyarpatakon, 1912-ben pedig Csorváson oktatott ban a Képzőművészeti Főiskola hallgatója lett ben katonának állt, de leszerelték között folytatta tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán, ahol Szinyei Merse Pál, Csók István, Edvi Illés Aladár, Erdőssy Béla, Tardos Krenner Viktor és Lyka Károly oktatta ban visszatért Békéscsabára között a Képzőművészeti Főiskola által szervezett Miskolci Nyári Művésztelepen dolgozott Benkhard Ágost mellett ban Olaszországban járt t anulmányúto n Wágner Józseffel ban magántanulmányúton volt Nagybányán Mikola Andrással, Bernáth Auréllal és Szobotka Imrével között a Balassi Művelődési Ház Képzőművészeti Kör tanára, 1955-től vezetője volt.

7 2. számú melléklet Szegedi és borosjenői gróf Tisza István (dr., Dr.), teljes nevén: Tisza István Imre Lajos Pál (Pest, április Budapest, Herminamező, október 31.) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja. A nevéhez kapcsolódó két legismertebb esemény az Osztrák Magyar Monarchia háborúba lépése második miniszterelnöksége idején, s az ellene elkövetett gyilkosság az őszirózsás forradalom napján, október 31-én. Politikusként az osztrákmagyar dualista rendszer (a monarchia) fenntartásának híve, s az akkoriban elterjedt "liberális-konzervatív konszenzus" képviselője volt. Egyszerre volt meggyőződéses híve a joguralomnak, a parlamentarizmusnak és az alkotmányosságnak, ugyanakkor az arisztokrácia és a dzsentri vezető szerepének és a korlátozott szavazati jog fenntartásának, mert úgy vélte, ez utóbbiak révén maradhat csak fenn a nemzeti kisebbségekkel szemben a magyar szupremácia, a hagyományos társadalmi rend és kultúra.

8 3. számú melléklet Lenkefi Konrád ( ) a magyar és az európai bábművészet egyik meghatározó egyénisége, aki iskolateremtő maradandóságot teremtett korán lezárult életművével. Lenkefi Konrád báb- és iparművész november l8-án született Békéscsabán. A hatvanas évektől a világhírű Békéscsabai Napsugár Bábegyüttes vezetője volt haláláig. Nevéhez fűződik a békéscsabai nemzetközi bábfesztiválok megszervezése. Sokoldalú alkotóművész volt. Maga tervezte és készítette a bábelőadáshoz szükséges összes eszközt: bábukat, díszleteket, dekorációkat, kellékeket. S mivel rendkívüli módon értett a bábjátékhoz is, a bábut mozgó műtárgyként kezelte. Az igényes plasztikai megformálás sajátossága volt művészetének. Tájékozott volt a kosztümtörténetben, otthonosan mozgott a folklór világában. Igazi bábos képzőművész módjára mindig alkalmazkodni tudott kifejező eszközeivel az előadás tervezett karakteréhez. Fiatalabbik fia folytatja édesapja életművét.

9 4. számú melléklet Pátkai Ervin (Békéscsaba, április Párizs, június 18.) magyar szobrászművész, egyetemi tanár. Általános és középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte el ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol Borsos Miklós és Medgyessy Ferenc oktatta ban Franciaországba emigrált között Párizsban tanult től a Fiatal Szobrászok Szalonjának zsűritagja volt között a Sorbonne-on szobrászatot tanított. A párizsi Magyar Műhely alapító tagja. Alkotói területe volt a szobrászaton, monumentális szobrászaton kívül a rajz, urbanisztika is. Agyaggal, bronzzal és betonnal dolgozott. Több díj után Párizsban 1966-ban a modern szobrászat díját, 1973-ban pedig a művészetek rendjelét kapta. Mintegy 30 cm magas bronz plasztikákból áll a Katedrálisok c. sorozata. Csakhamar rátalált az öntött betonszobrok technológiájára. Az évi téli olimpiai játékok alkalmából Grenobleban szabad térre 25 méter hosszú falat komponált eltérő magasságú vasbeton elemekből, középen egy magas kúttal fehér vasbeton öntvényből. Monumentális szoborkompozíciói megtalálhatók számos francia városban, pl. Bordeaux-ban is. Több kiállítása volt Franciaországon kívül Mexikóban, Új-Zélandon, Ausztráliában és Budapesten IS.

10 5. számú melléklet Pataky László a székelyföldi Fiatfalván született 1897-ben. Apja kántortanító volt. Gyerekkorát jórészt Székelydályán és Szentábrahámon töltötte nagyszüleinél. Tizenkét évesen került a híres székelyudvarhelyi Ko llég iumb a, ahol már megismerkedett ősi írásunkkal. Az első világháború után szüleivel és testvéreivel Budapestre menekült, ahol 1925-ben elvégezte a Ferenc József Császári és Királyi Műegyetem gépészmérnöki karát. Villamosmérnökként dolgozott több nagyvárosban (Pécs, Esztergom, Gyula), végül Békéscsabán telepedett le. Megnősült, 3 leány gyermeke született. Szabadidejében egyre jobban elmerült a székely rovásírás rejtelmeiben, még nyugdíjas éveit is a rovásírás kutatásának szentelte. Pataky László évtizedeken át kutatta őstörténetünk, ősnyelvünk titkait, megfejtette rovásemlékeink (köztük a híres nagyszentmiklósi aranykincs) feliratait. Írásaiban vallotta, hogy ez a fába, fémbe, kőbe, csontba karcolt rovástechnika ősi, az ókor óta ismert, és nem hajtása, hanem eredője az eurázsiai népek írásos kultúráj ának. Kutatásaiban akkor olyan megsejtéseket tett, amelyek máig el nem döntött történeti feltevések.

11 6. számú melléklet Csabay László (Békéscsaba, december Sarasota, Florida, március 16.). Magyar operaénekes, tenor, a Metropolitan Opera volt tagja. Tanulmányait többek között Fritz Feinhalsnál végezte, ban Berlinben, majd Brünnben énekelt től a Városi Színház tagja ban egy svájci olasz operatársulat tagja lett ben a new yorki Metropolitan szerződtette. Lírai tenor, később kisebb (comprimario) szerepeket énekelt, de kiváló dal- és oratóriuménekesként is közismert volt. Toscanini híres Othello-felvételének is részese. A St. Louisi Egyetem elismert énektanára volt.

12 7. számú melléklet Id. Réthy Béla (Szarvas, Békéscsaba, 1935) családja német származású. Nagybátyja békéscsabai orvos volt. Gyermekkora óta gyógyszerésznek készült, így az ötödik gimnáziumi osztály elvégzése után Temajgó Cézár újaradi gyógyszerészmesterhez került inasnak ban gyakomoki vizsgát tett, a békéscsabai Varshágh Béla gyógyszerészhez szegődött. Az itteni fizetéséből nehezen élt meg, így visszatért Aradra, ahol Rozsnyay Mátyás patikájába állt be. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte 1882-től, ahol Than Károly tanítványa volt. A Gyógyszerészeti hetilapba írt cikkeket, és fordított német szaklapokból ben Békéscsabán telepedett le ban Kétegyházán létesítette a "Vöröskereszt" gyógyszertárat, majd 1891-ben Pásztón bérelt patikát ben megvásároita korábbi munkaadójától a "Sas" hoz címzett gyógyszertárat. Országos hírűvé vált az itt működő laboratóriuma és gyógycukorkagyára, ő készített először orvosi pemetefű cukorkát. Késő bb háztartási vegyi cikkeket készített nagy választékban. Elnöke volt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület helyi szervezetének, a Magyar Vöröskereszt békéscsabai fiókjának, a békéscsabai sakkkörnek. Továbbá tagja volt a békéscsabai képviselő-testületnek, Békés vármegye törvényhatóságának, a Békéscsabai Múzeum-Egyesület igazgatóságának. Jövedelméből alapítványokat támogatott, és továbbra is cikkei jelentek meg a Gyógyszerészeti szaklapokban és helyi lapokban is ben átadta fiának a gyógyszertárat és a gyárrá fejlesztett laboratóriumot.

13 8. számú melléklet Jelen előterjesztésben konkrét közterülethez nem rendelt személyek rövid életrajza Makai Emil, született Fischer Emil (Makó, november Budapest, augusztus 6.) magyar költő, drámaíró, újságíró, műfordító. A fiúnak öt testvére volt. 17 éves korától (1887) már verseket Írt. 23 évesen (1893) - dacára kitűnő eredményeinek - abbahagyta tanulmányait. Addigra már elsajátította a német, francia, héber, arab, perzsa, angol, olasz, és spanyol nyelveket. Új hivatásának a költészetet és az újságírást választotta ig a Pesti Naplónak dolgozott, ig a Fővárosi Lapok munkatársa lett, majd ban A Hét helyettes főszerkesztője. Kezdetben vallásos verseket Írt, Vallásos énekek c. verses kötete 1890-ben jelent meg, a fő áttörést azonban a Zsidó költők CÍmű kötete hozta meg ben, amely műfordításkötet középkori héber költők verseiből. A versírás és a műfordítás mellett egyre inkább foglalkoztatta a drámaírás, 1900-ban a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának jegyzője lett. A Petőfi Társaság tagjaként több mint száz színházi művet fordított le. Legnagyobb sikert elért drámai műve egy komédia, a Tudós professzor Hatvani, amelynek legnagyobb rajongója Jókai Mór volt. 30 évesen, hirtelen, fertőzésben halt meg, pályáját befejezetlenül hagyva. Örkény István (Budapest, április 5. - Budapest, június 24.) Kossuth-díjas író, gyógyszerész, az Újhold társszerkesztője; a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője. Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg férje. Örkény jómódú zsidó polgárcsaládban született a tízes évek elején. Édesanyja Pető Margit, édesapja Örkény Hugó patikus ban érettségizett a Piarista Gimnáziumban, majd a Műegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be ben átiratkozott gyógyszerész szakra, ahol le is diplomázott ben ben került kapcsolatba a Szép Szó körével, majd Londonba, Párizsba utazott, ahol alkalmi munkákból élt ben tért vissza Budapestre, ahol befejezte műegyetemi tanulmányait, és 1941-ben diplomázott mint vegyészmérnök. A második világháborúban munkaszolgálatos volt a Donnál, majd hadifogságba esett, s csak 1946-ban térhetett haza től az Ifjúsági Színház, 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja volt től a Szépirodalmi Kiadó lektoraként dolgozott, 1958 és 1963 között az 1956-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat róttak ki rá. Ez idő alatt az Egyesült Gyógyszergyárban (ma Egis Gyógyszergyár) dolgozott vegyészmérnökként. Első felesége Gönczi Flóra volt között. Második felesége között F. Nagy Angéla, szakácskönyvíró. Harmadik felesége Radnóti Zsuzsa irodalomtörténész, a Vígszínház dramaturgja, akivel 1965-ben kötött házasságot ben végzetes kór támadta meg, de még a halálos ágyán is dolgozott. Halála óta felesége gondozza hagyatékát és életművét. Szívelégtelenségben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Örkény a magyar abszurd dráma kitűnő képviselője. Írásait groteszk humor hatja át, nincs bennük egyértelműen jó vagy rossz ember - a tragédiák néhol komédiába fordulnak, s írásainak szereplői hol így, hol úgy reagálnak az eseményekre. Első elbeszélése a Szép Szóban jelent meg 1937-ben Tengertánc CÍmmel. A háború után 1947-ben jelent meg a Lágerek népe, amelyben a munkaszolgálat és a hadifogság időszakát dolgozta fel. Szintén ebben az időszakban írt termelési regényt is, amely színvonalában mélyen alatta maradt más műveinek ben jelent meg a Lila tinta CÍmű elbeszélése, amit az akkori kultúrpolitika ellenszenvvel fogadott után első ízben 1963-ban jelenhetett meg műve, amacskajáték CÍmű kisregény. A stílusteremtő Egyperces novellák ben látott napvilágot. N em csak Magyarországon, de a világirodalomban is újdonság volt a rendkívül rövid, tömör, filozofikus

14 vagy groteszk írásmód. Egyperceseiben azt mutatta meg, hogya hétköznap tényeit más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást kelthetnek. Örkény élete végéig csiszolgatta remekeit, ezért az egypercesek majd mindegyik kiadásában találni új darabot ben írta, s 1967-ben mutatták be a Tóték című drámáját, amit később több nyelvre is lefordítottak, s meghozta számára a világsikert. A drámából 1969-ben film is készült Fábri Zoltán rendezésében (Isten hozta, őrnagy úri). Néhány más művéből is készült filmes feldolgozás (például amacskajátékból). Passuth László (Budapest, július Balatonfiired, június 19.) író, műfordító, Passuth Krisztina művészettörténész édesapja ben családja Kolozsvárra költözött, középiskoláit is itt végezte ban került Budapestre. Jogi diplomát szerzett a szegedi egyetem jogtudományi karán és 1950 között banktisztviselőként dolgozott, majd től 1960-ig, nyugdíjba vonulásáig az Országos Fordító Iroda szakfordítója volt. Írói művei az 1920-as évek közepétől több folyóiratban (Nyugat, Szép Szó, Magyar Szemle, Jelenkor, Válasz stb.) jelentek meg. Első, Eurázia című regényét ben adták ki. Ezután számos regényt írt, alapos filológiai felkészültséggel, kivételesen kifinomult és művészi stílusban. Manapság az irodalombarátok ellentmondásosan ítélik meg, időnként fellángol a vita könyveinek olvasmányosságáról. Első nagy sikere az Esőisten siratja Mexikót című regénye volt 1939-ben ben a Magyar PEN Club főtitkárává választották. Ezt a tisztségét egészen 1960-ig töltötte be, ám 1948 és 1957 között csak formálisan, háttérbe szorítva, mivel ban kizárták a Magyar Írók Szövetségéből. Számos nyelvből fordított, 1956-ig csak fordításai jelenthettek meg. l 956-tól visszatért a magyar irodalmi életbe, de csak a "tűrt" kategóriában, viszont számos műve jelent meg külfóldön. Életrajzi, művészettörténeti írásai itthon is a legolvasottabb művek közé tartoztak. Karády Katalin, született Kanczler Katalin, (Budapest, Kőbánya, december 8. - New York, február 8.) magyar színésznő, énekesnő között a Pesti és a Vígszínházban lépett fel különböző szerepekben. Első mozifilmje a Halálos Tavasz. Kilenc év alatt húsz filmfőszerepben láthatta őt a magyar közönség. A német bevonulást követően Karádyt fokozatosan ellehetetlenített ék. Dalait letiltották a Magyar Rádióból április 18- án a szövetségeseknek való kémkedés vádjával tartóztatta le a Gestapo. A háború után fokozatosan mellőzötté vált ben végleg elhagyta Magyarországot február 8-án bekövetkezett halála után, február 19-én, Budapesten, a Szent István-bazilikában ravatalozták fel, majd a Farkasréti temető 22/l-es parcellájában helyezték örök nyugalomra ben Bacsó Péter a Hamvadó cigarettavég... című filmben emlékezett meg róla. A Knesszet 1953-as törvénye alapján a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a vészkorszak alatt tanúsított hősies, humanitárius tetteiért 2004 decemberében posztumusz a Világ Igaza kitüntetést adományozta Karády Katalinnak ben Karády Katalin Múzeum nyílt Budapesten ben a színházi világnap alkalmából bélyeget bocsátottak ki emlékére. Rejtő Jenő (született Reich Jenő, írói álnevei: P. Ho ward, Gibson Lavery) (Budapest, Erzsébetváros, március Jevdakovo, Kamenka, Voronyezsi terület, Szovjetunió, január 1.) magyar író. Látszatra ponyvaregényeket írt, azonban életművét manapság már az irodalmi körök is nagyra értékelik. Olvasottsága Jókai Móréval vetekszik. A pesti művészi élet ismert alakja volt, barátság fűzte a kor jelentős művészeihez, így például Karinthy Frigyeshez és Kabos Gyulához is. Elsősorban mint humoros témájú könyvek írója ismert. Sajátos humorú, gyakran idegenlégió s témájú kalandregényeket, kisregényeket Írt, amelyek rendszerint folytatásokban jelentek meg a lapokban, illetve a Nova kiadónál könyv formában. Stílusában tudatosan törekedett a film szerű vágások technikájára: "bementünk a

15 b akt erházba, azután elhelyeztük a baktert az ágy alatt", a felgyorsult cselekményt rövid, egykét szavas mondatokkal fejezte ki. Zilahy Lajos (Nagyszalonta, március Újvidék, december 1.) magyar Író, publicista, az MTA tagja. Az 1916-ban megjelent verseskötete nagyrészt háborúról szóló költeményeket tartalmazott. Az 1920-as Az ökör és más komédiák című kiadásban egyfelvonásos darabok találhatóak. Az 1922-ben kiadott Halálos tavasz című regénye rendkívül sikeres volt, mivel romantikus érzelmességével sikerült megragadnia a közönséget. Süt a nap című színművét az első világháború utáni falusi életéből merítette. Ezzel sikerült elnyerni e az MTA Vojnits-díját ben beválasztják a Kisfaludy Társaságba. A középosztályt Két fogoly című, 1926-ban Budapesten megjelent regényével nyeri meg ban megkapja a Corvin-koszorút. Több művét is megfilmesítették. Perlrott-Csaba Vilmos (Békéscsaba, február 2. - Budapest, január 23.) magyar festő és grafikus, a magyar avantgárd stílus egyik megteremtője és jeles képviselője. Perlrott Csaba Vilmosnak kiváló iskolái és mesterei voltak. Koszta József tanácsára 1903-tól nyaranként a nagybányai művésztelepen festett, ahol az ő munkáit Iványi-Grünwald Béla korrigálta. Nagy hatást gyakorolt stílusára Ferenczy Károly festészete ban párizsi ösztöndíjat nyert, a teleket Párizsban, a nyarak at többnyire Nagybányán töltötte. A magyar Vadak egyik legmarkánsabb képviselője volt, a nagybányai művésztelepen a neósok közé tartozott. Párizsban beiratkozott a Julian Akadémiára, majd 1908-tól Henri Matisse tanítványa lett. Paul Cézanne és Paul Gauguin festészetét is alaposan tanulmányozta. Nagy hatással voltak rá a német expresszionisták, a régiek közül El Greco spanyol manierista festő. Gertrud Stein körével került kapcsolatba, 1907-től már kiállított Párizsban a Függetlenek Szalonjában és az Őszi Szalonban, s hamarosan Európa más nagyvárosaiban is. Egyéni kiállítása volt Párizsban 1908-ban, 1909-ben és 19l2-ben. Rendkívül termékeny alkotó volt, s nagyon fogékony az új st ílu s irányz ato kra, 1910-ben Iványi Grünwald Bélával az élen a többi neós társaságában vonult N agybányáró l Kecskemétre, s megalapították ott a kecskeméti művésztelepet. Több nyáron át dolgozott Kecskeméten. Az első világháború után néhány évig Németországban, majd Párizsban élt. Itthon 1924-ben csatlakozott akut-hoz, s velük állított ki és 1934 között gyakorta Nagybányán festett nyaranként, az 1930-as évek közepétől egyre többször Szentendrén dolgozott, 1949-ben felvételt nyert a Szentendrei Festők Társaságába, és 1955-ben bekövetkezett haláláig ott festett. Művészetében az új stílusok (fauvizmus, kubizmus, Pablo Picasso) iránti fogékonyságot és a tradíciók tiszteletét (Koszta József, Ferenczy Károly) ötvözte saját életkorának, egyéniségének, ábrázolni kívánt témáinak megfelelően. Dekorativitását, expresszivitását mindvégig megőrizte, utolsó, halála előtti felszabadult természetélményeinek ábrázolása is ezt bizonyítja, például A művésztelep kertje c. festménye ből. Zsilinszky Mihály (Békéscsaba, május 1. - Budapest, október 6.) belső titkos tanácsos, államtitkár, tanár, történész, az MTA tagja (levelező: 1878, rendes: 1899), az első békéscsabai díszpolgár ben megválasztották a szarvasi főgimnázium tanárának, ahol magyar irodalmat és történelmet tanította, emellett mint egyházi szónok is sikerrel működött. A tanári hivatása mellett tankönyveket írt és ismeretterjesztő előadásokat tartott ben családi okokból lemondott tanári állásáról és idejét tudományos búvárlatoknak, valamint egyháza és megyéje ügyeinek szentelte. Előbb a csabai egyház, majd a békés-csanádi evangélikus egyházmegye választotta meg felügyelőjének és 1885 között a Békés vármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat főtitkára és évkönyveinek szerkesztője ben hét hónapig szerkesztette a Gyulán kiad ott Békés c. társadalmi hetilapot, amelyben közzétette politikai nézeteit től több ízben a Szabadelvű Párt színeiben indult mint

16 képviselő, először a gyomai kerületet képviselte két ülésszakon át, majd 1881 és 1887 között szülővárosát. Egy ideig mint a képviselőház jegyzője is működött és 1892 között Csongrád vármegyei, 1892 és 1895 között Zólyom vármegyei főispán február 20-tól 1905-ig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban volt államtitkár ban nyugalomba vonult, és ekkor a király belső titkos tanácsosi címmel tüntette ki ban ismét fóllépett képviselőnek és a békéscsabai választókerületet képviselte, 190 l-ben ismét megválasztották ban a bányai evangélikus egyházkerület világi felügyelője lett, 191 l-től pedig ugyanannak világi elnöke. A koalíció idején visszavonult a politikától, később azonban ismét fellépett munkapárti programmal és a szarvasi kerületet képviselte ben a kolozsvári és genfi egyetemek díszdoktori oklevéllel, a király pedig a Lipót-rend középkeresztjével tüntették ki. Képviselőként és államtitkári tisztségében igyekezett előtérbe helyezni megyéje és szülővárosa érdekeit. A Magyar Tudományos Akadémia 1878-ban levelező, 1899-ben rendes tagjává választotta. Réthy Zsigmond 1946-ban született Békéscsabán. Középiskolai tanulmányait Szarvason végezte, 1974-ben diplomázott a Debreceni Tanítóképző népművelő-könyvtáros szakán. Biológia tanári diplomát Szegeden szerzett. A Munkácsy Mihály Múzeumban először kö nyvt áro sként, majd természettudományos muzeológusként dolgozott. A természetvédelem ügyének népszerűsítésére minden lehetőséget megragadott. Múzeumi természetvédelmi táborokat szervezett, elsőként az országban. Fiatalon, 52 éves korában hunyt el. Sík Ferenc (Békéscsaba, március Budapest, január 16.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar rendező. Magyar-történelem-francia szakos tanárként végzett ben, a Magyar Állami Népi Együttes szólótáncosa volt, s vezette a tánckart ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakán és 1965 között az egri Gárdonyi Géza Színházban rendezett ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek rendezője, 1975-től főrendezője lett ban közreműködésével jött létre a Gyulai Várszínház, amelynek 1994-ig művészeti vezetője vo lt és 1995 között a Nemzeti Színház rendezője, 1991-től főrendezője volt. Mint vendég rendezett a szolnoki Szigligeti Színházban, a Békés Megyei Jókai Színházban, a Fővárosi Operett színházban, a veszprémi Petőfi Színházban, a Játékszínben, a Mikroszkóp Színpadon, a Thália Színházban, a Magyar Állami Operaházban, a Vígszínházban és a Rockszínházban. Rendezett külfóldön is: Helsinkiben, Aachenben, Temesváron és Szabadkán. Özvegye, Sík Veronika 1995-ben emlékére létrehozta a Sík Ferenc Alapítványt, amelynek díja a Sík Ferenc-emlékgyűrű lett.

17 9. számú melléklet 1. A Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz a Lencsési út 12. és 14. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Kengyel köz 2. A Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz a Lencsési út 24. és 26. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Hombár köz 3. A Lencsési utat a Kőmíves Kelemen sorral összekötő útszakasz a Lencsési út 42. és 44. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Fibula köz 4. A Lencsési úttól a Haán Lajos téri g vezető út. Javasolt név: Zabla köz 5. A Fövenyes utcától az Orvosi rendelőkhöz vezető útszakasz. Javasolt név: Griffköz 6. A Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő szakasz a Lencsési út 17. és 19. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Orsó köz 7. A Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő szakasz a Lencsési út és 29. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Nomád köz 8. A Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő szakasz a Lencsési út és 39. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Nyereg köz 9. A Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő szakasz a Lencsési út és 49. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Korong köz 10. A Lencsési utat a Fövenyes utcával összekötő szakasz a Lencsési út és 59. szám alatti lakóházak között. Javasolt név: Patics köz

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 30912011. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Búcsú Szakácsi Sándortól

Búcsú Szakácsi Sándortól 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Búcsú Szakácsi Sándortól Szakácsi Sándor színművész búcsúztatását csütörtökön 15-órakor tartják Budapesten,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői pályázatainak kiírása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői pályázatainak kiírása 0(6 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:v. 34512011. Előadó:dr. Mell.: Hiv. sz.: Urbán-ZsilákK. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: Nagyné Tóth Békéscsaba, Szent István tér 7. Krisztina Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. /2005 Előkészítő: Jogi Csoport Mell.: 2004. évi beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon:

Részletesebben

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail:simon.mihaly@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI. 3526 / 2004.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso t rs ággyűlés Hivatala lrom6. : 7-ÍM.45-164-4 Érkeze, 2006 DEC 12. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: III 244-15/2010. Előadó: Kissné Horváth Krisztina

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

:Oi,,~, ;>~ ;.. 7f<9) h es

:Oi,,~, ;>~ ;.. 7f<9) h es ' Hivtit :Oi,,~, ;>~ ;.. 7f

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 203-41/2013. Előadó: dr. Csernus Ibolya, Varga Tamás, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására Készült: Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-i ülésére. Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 460205. Előadó: Varga Tamás Mell.: db Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf 2. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III.376-6/2015. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa.

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Wagner Adolf? 1915/16 Anyai nagyanya Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül Apa S. (Sprerlinger) Jenő 1890 1941 Anya S. Jenőné

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 201212011. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: rendelettervezet, VAK Zrt. javaslata Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-340/2012. Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Emléktábla elhelyezésének

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben