HAZAI PÁLYA. BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT Ma már egyre kevésbé lehet manipulálni vagy relativizálni a valós kutatások eredményeit. különszám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI PÁLYA. BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT Ma már egyre kevésbé lehet manipulálni vagy relativizálni a valós kutatások eredményeit. különszám"

Átírás

1 4. III. évfolyam, 4. szám, augusztus, különszám Arcot adnak Dobó Istvánnak A Gárdonyi-emlékév alkalmából tudományos módszerekkel rekonstruálták Dobó István arcvonásait. A Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei az egri hős koponyája alapján készítették el az egykori várkapitány fejszobrát. Ingyenes közéleti lap HAZAI PÁLYA különszám BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT Ma már egyre kevésbé lehet manipulálni vagy relativizálni a valós kutatások eredményeit Eger városa és a román politika által területi egységében veszélyeztetett Székelyföld lesz az Ősök napja díszvendége, ugyanakkor Árpád nagyfejedelem, Atilla hun uralkodó és Dobó István egri várkapitány szintén kiemelt szerepet kap. 2. Harmóniát teremt az összefogás Vona Gábor szerint a turáni népek közti összefogás az összetartozás-tudaton túl jelentős politikai-gazdasági eredményeket is hozna. 3. Eltitkolt múltunk 4. Mivel az MTA Történettudományi Intézete képtelen őstörténetünk paradigmaváltására, a Jobbik egy őstörténeti intézet felállítására tett javaslatot az előbbi intézmény állami támogatásának terhére. 7. Megmaradt őshonos állataink Magyar szürke marha, racka juh, lipicai, hucul, puli, kuvasz, erdélyi kopasznyakú: számtalan őshonos, illetve helyben tenyésztett, nemesített állat él a Kárpát-medencében, sok fajta sajnos már csak turistalátványosság, olyan kevés maradt belőlük.

2 2 HAZAI PÁLYA különszám III. évfolyam, 4. szám, augusztus Az emelkedő visz felfelé Interjú Bíró András Zsolttal Az Ősök napja díszvendégei idén Eger városa és Székelyföld, ugyanakkor Árpád nagyfejedelem, Atilla hun uralkodó és Dobó István egri várkapitány szintén kiemelt szerepet kap a rendezvényen. Miért pont rájuk esett a választás? Az ünnep lényege a nemzetünk nagy őseire való közös és méltó emlékezés, amely a Kárpát-medencei magyarság minden részét összekötő nagy ünneppé kezd válni. A megemlékezés három napja alatt sok program valósul meg, de néhány kiemelt ünnepi eseménnyel szeretnénk felhívni a magyar emberek figyelmét nemzeti történelmünk néhány olyan mozzanatára, amelyeket a hétköznapok során a médiában, a közoktatásban, valamint a kulturális rendezvényeken szinte alig említenek meg. Történelmi tetteihez képest méltatlanul kevés szobra van Árpád vezérnek, a magyar nemzettudatban mélyen gyökerező Atilla (magyarul, helyesebben: Etele) hun nagyfejedelmet szinte alig említik meg a magyar történelemkönyvekben, sőt nincs emléknapja és méltó emlékhelye sem, pedig nemzetünk történetének az egyik legnagyobb, világszerte ismert alakja, és ráadásul itt nyugszik, magyar földben. A Kurultájakon és az első Ősök napja ünnepen is kiemelt szerepet kaptak a hun, avar és honfoglaló őseink. Az idei rendezvényen pedig egy későbbi, de óriási áldozatokat követelő, véres és küzdelmes, de ugyanakkor hősies korszakban élt vitéz őseink emléke előtt szeretnénk tisztelegni. Szinte alig esik szó a magyar hazát évszázadokon keresztül hősiesen védő végvári katonák ezreiről, akiknek nagy része az életét áldozta a magyar haza védelmének érdekében. Betegesen pesszimista és magyarszkeptikus történelmet oktatnak az iskoláinkban, ráadásul a saját adóforintjainkból, s ezzel a legfiatalabb generációkat is megpróbálják magyartalanítani. Így a Gárdonyi-emlékév kapcsán elhatároztuk, hogy e korszak legendás hősének, Dobó Istvánnak is emléket állítunk egy antropológiai arcrekonstrukció elkészítésével. Így lett a rendezvény díszvendége Eger városa. Az aktuális politikai helyzet pedig úgy hozta, hogy Romániában az erdélyi történelmi régiók szétdarabolásának tervével a Székelyföld közigazgatási egységét fenyegetik, valamint a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítását próbálják ellehetetleníteni. Ebben a pillanatban tehát a magyar nemzetrészek közül Székelyföld magyar népe igényli a leghatározottabb és egységes kiállást a jogos törekvéseinek támogatása mentén. Ezért lett Székelyföld az Ősök napjának díszvendége. A rendezvényen közös memorandumot fogadunk el a székelység jogos törekvéseinek és a Székelyföld területi egységének megőrzése érdekében. Az Országgyűlés még márciusban egy összpárti javaslat alapján a finnugor nyelvrokon népek napjává nyilvánította minden év októberének harmadik szombatját. Ugyanakkor nem lett Őstörténeti Intézet, és a turáni rokon népek napja sem valósult meg. Csalódott? A finnugor nyelvrokon népek napja egy kevés valós tartalommal rendelkező és még kevesebb jelentőséggel bíró kezdeményezés, a gyakorlatban nincs semmilyen jelentősége, és kevesen veszik komolyan. Talán még azok közül is kevesen, akik megszavazták valamilyen logika vagy személyes érdek, de leginkább egy zavaros politikai taktika végett. Ugyanakkor rossz üzenet az utóbbi évek természettudományos őstörténeti kutatásai alapján is jobban megfogható és a magyarság irányába erősebb rokoni szálakkal rendelkező néhány kaukázusi és közép-ázsiai népcsoport szemében. Mindemellett nem vagyok csalódott, mert az események és a tudományos kutatások is mennek a maguk útján. Ma már egyre kevésbé lehet manipulálni vagy relativizálni a valódi kutatások eredményeit és összefüggéseit, főleg a természettudományos őstörténet-kutatásokban (antropológia, genetika) és a régészetben. A Kurultáj, az Ősök napja és a valós kutatásokat bemutató tudományos fórumok és nemzetközi konferenciák hatásai folyamatosan jelennek meg a közgondolkodásban. A célokat magunknak kell kijelölnünk, és az utat is magunk kell, hogy végigjárjuk! Könnyű belenyugodni mindenbe, és a lejtőn is könnyebb járni, de az emelkedő visz felfelé!

3 III. évfolyam, 4. szám, augusztus HAZAI PÁLYA különszám 3 A finnugor elmélet tarthatatlanságáról A finnugor elmélet nem csak genetikai és antropológiai szempontból cáfolható, de még a nyelvészeti kutatások szerint is tarthatatlan. A nyelvtudomány a XIX. században kezdett a nyelvek történetére és kialakulására vonatkozóan úgynevezett elméleteket gyártani. A finnugor nyelvészek ekkor meghatározták a finnugor nyelvek csoportját, megállapították rokonságukat a szamojéd nyelvekkel, és megrajzolták az uráli nyelvek családfáját. Ezek a nyelvészek úgy találták, a magyar nyelv az uráli nyelvek közé tartozik, és a finnugor ág ugor alcsoportjában helyezkedik el. Mint tudjuk, a fenti elmélet azóta is terjed, maga alá gyűrve a Magyar Tudományos Akadémiát vagy éppen az iskolai tankönyvek anyagát, teljesen háttérbe szorítva a genetikai és antropológiai kutatások eredményeit. Sajnos a nyelv- és a néprokonság fogalmai a kezdetektől összekeveredtek, s nemhogy nyelvrokonságról, hanem rokonságról beszélt a tudomány és a közvélemény egyaránt. Finnugor rokonságot emlegetni tehát butaság, a nyelvrokonság-elméletet pedig nemcsak az antropológusok, hanem a nyelvészek is cáfolják. Marácz László nyelvész kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a finnugor elmélet nyelvészeti szempontból teljességgel tarthatatlan. A nyelvész Magyar fordulat című könyvében tételesen cáfolta a finnugor elméletet, és mint fogalmazott, bebizonyítására csak szavak alapján történt kísérlet. A nyelvészeti kutatások azonban csak a második világháború után bontakoztak ki igazából. Marácz László szerint a finnugor elmélet aluldeterminál, és nem lehet olyan lexikai párhuzamokat meghatározni, amelyek csak a finnugor nyelvekre érvényesek és más eurázsiai nyelvekre mint például az altáji nyelvekre, törökre, mongolra stb. nem. Sőt, a finnugor hangtörvények leveze- tése nem áll szilárd alapokon, hiszen az indogermanisztika, ahonnan eredetileg a hangtörvények -koncepció származik, már feladta a hangtörvényekkel való nyelvészkedést. A nyelvész arra is emlékeztetett, hogy Björn Collinder svéd nyelvész az uráli/finnugor alapnyelvekben kb. 400 alapszógyököt határoz meg, a Magyar Tudományos Akadémia állítólagos 1000 finnugor szógyöke pedig gátlástalan túlzás. Marácz László bírálatában azt is szóvá tette, hogy a finnugor nyelvről egyáltalán nem léteznek írott források. Így a finnugor alapszókincset nem lehet dokumentálni, sem az úgynevezett hangtörvényeket, sem az úgynevezett későbbi feltételezett nyelvközösségeket, mint az ugor, volga-finn stb. Emiatt az egész finnugor alapnyelv merő feltételezés, és ezt a finnugor nyelvészek maguk is beismerik. Kőrösi Csoma Sándor üzenete az utókornak Kedves Hazámfiai! Nemzetünk eredetének, és régebbi történeteinek felkeresése és kifejtése végett indultam vót ki Hazámból ( ) s indulok a mi Elejink legrégebbi Hazájába, nagy és kis Bukáriába (Buchara), deha én, Isten őrizzen, olyan szerencsés nem lehetnék, hogy ezen utamat végrehajtsam, imé ezennel meghagyom, hogy az, aki ezen Tzélban én utánam megindul, Konstantinápolyban a török nyelvet megtanulván ( ) egyenesen az említett oroszágokba menjen s onnan kezdje további vizsgálódását. Ugyanis én az eddigi valókból tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a Mi Elejink ezen vidékről szállottak le, mint cultus nemzetek, a Krisztus előtt több századokkal, és minekutánna a mai Persián, Szírián által mentek volna, onnan visszatérvén, Syrián, Assyrián, Arménián, Georgián és Russián Európába kéntelenítettek menni az ásiai sok revolutiók miatt. (Kőrösi Csoma Sándor levele Teheránból, 1821) Harmóniát teremt az összefogás Vona Gábor a turáni gondolat híve és az Ősök napja támogatója. A Jobbik elnöke a rendezvény kapcsán fejtette ki gondolatait az összefogás lehetőségeiről. Mindig nagy öröm számomra, ha ilyen rendezvényre sor kerül, az a fajta tömeg és lendület, amit a korábbi gyűléseken láttam, még engem is meglepett nyilatkozta lapunknak Vona Gábor, aki maga sem gondolta volna, hogy egy politikailag tűrt-tiltott kategóriába tartozó kulturális esemény ennyi embert képes megmozgatni. A Jobbik elnöke szerint a turáni népekkel való együttműködés Magyarország számára csak pozitívumokkal járhat, mivel az erősödő összetartozás-tudathoz politikai-gazdasági érdekek is társulnak, illetve szerencsésen egybeesnek. Arra a kérdésre, hogyan lehet életképes, tartós összefogást megvalósítani ennyire szétaprózott nemzeti közösségek esetében, Vona Gábor elmondta, ebben a sokszínű világban minden nemzetrésznek meg kell adni a más együttműködési formákban való részvétel lehetőségét. Az iszlám és keresztény vallású turáni népek békésen megférnek egymás mellett, ezeket nem kell sem abszolutizálni, sem kizáró tényezőnek tekinteni. A cél, hogy minden turáni nemzet a saját érdekeit képviselje nemzetközi viszonylatban úgy, hogy közben harmóniát tudjon teremteni fogalmazott Vona. Kérdésünkre, hogy mely országok adhatnak nagyobb nemzetközi súlyt az együttműködésnek, a Jobbik elnöke a 80 milliós Törökországot, az Oroszországgal jó kapcsolatokat ápoló Kazahsztánt, az ENSZ BT-tag Azerbajdzsánt és az európai uniós tag Magyarországot emelte ki, hangsúlyozva a népek közötti egyenlőséget és partnerséget. A Jobbik elnöke úgy látja, a mostani keleti nyitás (és ezen belül a turáni népekhez fordulás) nem volt kellően előkészítve, a kormánynak nincs meg hozzá a kellő apparátusa és talán a szíve sem. A keleti népeknél az érzelmi tényező talán ugyanolyan fontos, mint a politikai-gazdasági érdek. Ehhez komoly előkészítő munka, sok bizalomépítő találkozás szükséges. Van még min dolgozni, reméljük, hogy ezt a munkát már a Jobbik-kormány tudja befejezni mondta Vona Gábor.

4 4 HAZAI PÁLYA különszám III. évfolyam, 4. szám, augusztus Arcot adnak Dobó Istvánnak Az Ősök napján mutatják be Dobó István arcrekonstrukcióját, amelyet az idei Gárdonyi Géza-emlékév tiszteletére antropológus szakértők bevonásával készítettek el. A fejszobor az egri Dobó István Múzeumba kerül. Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényét minden magyar iskolás olvassa, Dobó István alakjáról pedig legtöbbünknek Sinkovits Imre legendás filmbeli alakítása ugrik be. Azt azonban senki sem gondolta volna a szereposztáskor, hogy a várvédő egri kapitány sokban hasonlított az őt évszázadokkal később megformáló színészre, például majdnem centire pontosan egyforma magasak voltak ban a felvidéki Dobóruszka település és az egri Dobó István Vármúzeum együttműködésével hosszas kutatás után megtalálták Dobó István sírját a dobóruszkai templomban. Most a Gárdonyi-emlékév kapcsán a Magyar Turán Alapítvány és a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tára együttműködése keretében a csontok és a koponya alapján antropológus szakértők és 3 dimenziós CT-felvételek, ezek digitális mása és a koponya 3D másolata segítségével elkészítette a híres egri várkapitány, Dobó István tudományos alapú arcrekonstrukcióját, amelyet most, az Ősök napján mutatnak be a nagyközönségnek. Mindez azért is különösen jelentős, mivel az egri várkapitányról nem maradt fenn semmilyen hiteles korabeli ábrázolás. A tudományos alapú rekonstrukciót a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának arcrekonstrukciós specialistája, Kustár Ágnes, valamint Balikó András szobrászművész készítették közösen, a jelenleg ismert legpontosabb metódussal, az úgynevezett szobrászi vagy plasztikus arcrekonstrukció módszerrel, ami azt jelenti, hogy egyenesen a koponya másolatára építették vissza az arcot. Nem volt a két szakembernek könnyű dolga, ugyanis Dobó István koponyája nem teljesen épen került elő: a koponya a nyakszirtnél benyomódott, vetemedett, az állkapocs egy része hiányzik, és az agykoponyán is találhatók kisebb csonthiányos területek. Mindezeket azonban számítógépes morfometriai elemzések segítségével sikerült korrigálni. A koponyacsont még az izmok minőségéről és fejlettségéről is árulkodik, így ezek hiteles visszaépítése az arca lehetséges, és ma már rendelkezésre állnak úgynevezett lágyszövet-vastagsági adattáblák is. A koponyacsontokból még az ajkak vastagsága is megállapítható, illetve pontosan behatárolható az orr és a szem formája is, sőt a ráncok ívére is következtetni lehet. Az arcszőrzetet és a hajviseletet a kor szokásai alapján alakították ki, így szakállat és bajszot is kapott a Dobó-fejszobor. Az alkotás eredetije Egerbe kerül a Dobó István Múzeumba, de egy-egy másolatot kap Dobóruszka és Gárdony is. Őstörténeti intézet felállítását javasolja a Jobbik A Jobbik az MTA Történettudományi Intézetének állami támogatásnak megvonását javasolja, ugyanis hosszú évek óta képtelenek őstörténetünk paradigmaváltására mondta Novák Előd, a Jobbik alelnöke. A politikus ehelyett egy új őstörténeti intézet létrehozását javasolta, ez szerinte megfelelő keretet jelenthetne az érdemi vitákra és a kutatásokra. Novák Előd emlékeztetett arra, hogy az eredeti elképzelések szerint minden év októberének harmadik szombatját a finnugor rokon népek napjává nyilvánította volna az Országgyűlés. Némi eredményként értékelhető, hogy Vona Gábornak, a Jobbik elnökének javaslatára végül a finnugor nyelvrokon népek elnevezést használták. A képviselő szerint ugyanakkor felháborító, hogy a kormánytöbbség a turáni rokon népek napjáról szóló határozati javaslatukat lesöpörte az asztalról, azt még tárgysorozatba sem voltak hajlandóak venni. A Jobbik alelnöke kiemelte: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára korábban ugyan ígéretet tett arra, hogy genetikai vizsgálatokkal is kutatni fogják a magyarok eredetét, de egyelőre ez még nem valósult meg, pedig e kutatások megcáfolhatatlan bizonyítékokat nyújthatnának őstörténetünkről. A politikus érthetetlennek nevezte, hogy nem készülnek történelmi témájú filmek Magyarországon. Példaként említette a 907-ben megvívott pozsonyi csatát, melyről véleménye szerint kiváló filmet lehetne forgatni, emellett állami megemlékezések sincsenek e korszakról. Álláspontja szerint óriási társadalmi érdeklődés van a valódi őstörténet iránt, amelyre csak a Kurultáj és az Ősök napja eseményei keretében emlékeznek. E nagyszabású rendezvények semmilyen állami támogatásban nem részesülnek hangsúlyozta képviselő. A Jobbik viszont lehetőségeihez képest igyekszik minden segítséget és támogatást megadni a rendezvények lebonyolításához.

5 III. évfolyam, 4. szám, augusztus HAZAI PÁLYA különszám 5 Török-magyar népzenei kapcsolat A magyar népzenének olyan egyedülálló kapcsolatai léteznek más népek zenéjével, amit csak a több ezer éves Kárpát-medencei helyzetével lehet magyarázni. Egy bizonyos jellegzetes dallamtípust találtam Ennek a dallamtípusnak a szerkezete meglepő rokonságot mutat a régi magyar dallamok ún. ereszkedő szerkezetével Ha tekintetbe vesszük, hogy ilyen szerkezetű dallamok nagy elterjedésben eddig csakis a magyaroknál, az Erdélyben levő mezőségi és moldvai csángók körüli románoknál, továbbá cseremiszeknél és északi török népeknél ismeretesek, akkor egyre bizonyosabbnak látszik, hogy ezek egy régi, ezer év előtti török zenei stílus maradványai írta Bartók Béla, aki 1936-ban Törökországban gyűjtött népzenét, s szoros kapcsolatot fedezett fel a magyar és az anatóliai népzene között. Bartók gyűjtését csak sok évvel halála után adták ki: 1976-ban angolul, majd 1991-ben törökül. Magyarul a mai napig nem jelent meg között Törökországban egy mintegy 1500 dallamot eredményező gyűjtést végeztem, majd azóta is folyamatosan visszajárok Magam Bartók példáit jelentősen kibővítettem, és megmutattam a legfontosabb magyar és anatóliai sirató formák, a gyermekjáték dalok, valamint egyes kisambitusú kétsoros dallamok alapvető hasonlóságát írja könyvében Sipos János töröknépzene-kutató, aki 1987-ben kezdte meg a terepmunkát. Hasonló következtetésekre jutott Juhász Zoltán kutatómérnök és népzenész, aki hatalmas nemzetközi népzenei anyag számítógépes elemzésével eredt nyomába Bartók sejtésének, mely szerint a földkerekség minden népzenéje, ha elegendő anyag és tanulmány áll majd rendelkezésünkre, alapjában véve visszavezethető lesz majd néhány ősformára, őstípusra, ős stílus-fajra. Juhász A zene ősnyelve című, 2006-ban megjelent könyvében foglalta össze tapasztalatait: a magyar népzenének olyan egyedülálló kapcsolatai léteznek más népek zenéjével, amit csak a több ezer éves Kárpát-medencei helyzetével lehet magyarázni. A kutatók ugyanakkor megállapították, hogy a magyar népzene egyetlen finnugor nép zenéjével sem rokon. Hayrullah Yigitbasi A testvériség legendája Bartók Béla mint a török komolyzene alapítója. A török néphagyományban a magyarokkal való testvériség legendája él. Az 1930-as évekig a török történelemírás egyszerűen törököknek nevezi a magyarokat mondta Hayrullah Yigitbasi török történész a magyarokról. Állítom, hogy háromezer török szó biztosan van a magyar nyelvben, a nyelvtani rendszere pedig szinte ugyanaz, mint a töröké. A török nép pedig azt érzi, hogy nyugaton van egy nép, Attila unokái, akik keresztény hitre tértek. Ha egy török Árpád történetét olvassa, azonnal ráébred a magyarokkal való közösségére hangsúlyozta Hayrullah Yigitbasi. A magyarok visszafizethetetlen szerepet játszottak Törökország modernizálásában tartják a törökök. Bartók Bélára pedig a török komolyzene alapítójaként tekintenek. Az Oszmán Birodalom három magyar államférfinak is menedékjogot adott. II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre és Kossuth Lajos emigrációs éveinek helyszínén ma emlékházak és múzeumok működnek, az Osmaniyében található Bartók Béla Múzeum pedig a világhírű magyar zeneszerző és népzenekutató törökországi gyűjtőútját, az ő útmutatásával megindult török népdalgyűjtés kezdeti szakaszát mutatja be. A magyar népzene őstörténeti vonatkozásai A magyar népzene ősrétege egyértelműen Belső-Ázsia felé vezet, a kapcsolat legfontosabb eleme a pentatonális zene egyik válfaja, amely csak a lovas népeknél mutatható ki nyilatkozta lapunknak Csajághy György népzenekutató, zenetanár. Honnan erednek a magyar népzene gyökerei? A magyar népzene ősrétege egyértelműen Belső-Ázsia felé vezet, ahol a lovas népek egymásból létrejövő láncolata kialakult. Innen származnak a szkíták, majd ezek egy részéből ötvöződő hunok, majd az avarok és mindazon türk/török, illetve iráni nyelvű népek, akik közt ott lehettek a magyarok ősei is. Ezek az egymással közelebbi-távolabbi rokonságban lévő népek több hullámban jelentek meg a Kárpátmedencében, hozva magukkal az ázsiai népzenét. Milyen kapcsolat áll fenn az európai és ázsiai, illetve a keleti népek és a magyar népzene dallamvilága között? Az egyik legfontosabb eleme ennek a pentatonális zene. A pentaton a világ számos pontján előfordul, azonban az a válfaja, amely ereszkedő dallamvonalú és gyakran kvint- vagy kvartváltó jellegű, csak a lovas népekre jellemző. Találunk ugyan pentatonális zenét a skótoknál vagy az íreknél is, de az teljesen más szerkezetű. Nem arra kell tehát következtetni, hogy ami pentaton, az mind egy tőről fakadó népzene. A hangszereket illetően ez a kapcsolat miben nyilvánul meg? Azzal nagyjából mindenki egyetért, hogy az Európában használt műzenei hangszerek ázsiai eredetűek. Tőlünk viszont elvitatják, és azt mondják, hogy hangszereinket a fejlett nyugattól vettük át. Nem kellett például az egyértelműen keleti eredetű dudát sem átvennünk nyugatról, hiszen a duda egy típusa már az avaroknál is ismert volt, s ha a dudát nyugatról vettük volna át, akkor most ez a jellegzetes Kárpát-medencei típus is nyilván valamelyik skót, német, olasz típushoz hasonlítana. A sor folytatható, a megkövült abszurd állítások hivatalosan ma is fennállnak, melyekből végső soron az derül ki, hogy a keletről érkező magyarság nem ismerte az ázsiai zeneeszközöket. Melyek a kifejezetten magyar hangszerek? Az előbb említett duda, amelyet ebben a formában sehol máshol nem lehet megtalálni, csak a történelmi Magyarország területén. De említhetjük még a citerát vagy a hatlyukú furulyát is.

6 6 HAZAI PÁLYA különszám III. évfolyam, 4. szám, augusztus Köböreviadal az Ősök napján Buszkasi, köböre, kökpar az ősi turáni lovas sport felelevenítése is szerepel az Ősök napja programjában. De mi is ennek a játéknak a lényege? Írásunkból megtudhatják. Akinek kedve és lehetősége van, próbálja ki! Betyárok, huszárok, csikósok, hagyományőrző harcosok! Most mutassátok meg, ki a legrátermettebb lovas a Kárpát-medencében! ( ) Hatalmas köböre (kökpar) viadalt (és egyéb lovas versenyeket) rendezünk, melyekhez még lehet csatlakozni szól a felhívás. Mint a szervezők írják: A lovas játékok összeállításánál az idei Ősök napján, arra törekedtünk, hogy megpróbáljuk feleleveníteni a magyar pusztai múlt ezen rendkívül szép és egyben harcos hagyományait. Ezért kiemelten nagy köböre versenyt szervezünk, hiszen ez az a nomád időkből fennmaradt tradicionális magyar sport, amelyet csikósaink még a közelmúltban is űztek. Tulajdonképpen itt, Európa közepén kuriózumnak számít, hungarikumnak is nevezhetnénk ezt a viadalt. A köböre (kökpar) névváltozatai, ősi közép-ázsiai megnevezései kekbere, kökbürü, kerej. Az elnevezések a magyar és török nyelvekben a kék bőr (kekbere, köböre) szavakból származnak, amely utalás a kékesszürke farkasbőrre, amelylyel a játékot eredetileg játszották a turáni lovasnépek. Az európai köztudatban viszont inkább buszkasi néven terjedt el a játék az afgán sportot alapul véve. Mi most ezt a kiváló emberpróbáló sportunkat próbáljuk minél erőteljesebben feléleszteni, hiszen a rovásírásunkhoz hasonlóan ez is egy ősi élő kincsünk. Ennek érdekében várjuk a csapatok, egyének jelentkezését a versenyre, hogy minél nagyobb, dicsőséges ősi múltunkat feltámasztó viadalt mutathassunk az Ősök napjára kilátogató vendégeknek. A köböre mellett számos tradicionális lovasversenyt is szervezünk (gyorsasági, ügyességi), ahol egyénileg is megmutathatja az összes lovasunk, hogy méltó utódja honfoglaló őseinknek. A köböre verseny lényege, hogy a lovasjátékban két csapat küzd egymással. Egy kezdő ponton elhelyezett kitömött bőrt (eredetileg kecsketest vagy -bőr, régebben farkasbőr) kell célba juttatni a minimum 50 x 100 méteres pályán. A köbörében a két csapat kapuja egy-egy 2-3 méter átmérőjű kör, esetleg egy darab körrel jelzett terület a pálya közepén (néha csak egy nagyobb méretű fonott kosár vagy üst). Amelyik csapatnak a megadott játékidőn belül többször sikerül a bőrt ( labdát ) a körön ( kapun ) belülre juttatni, az a nyertes. A játék egyes változataiban a kapuval szemközti oldalon egy zászló van elhelyezve (néhány játéktípusnál 2 zászló). A középkezdés után a labdát megszerzett játékosnak meg kell kerülnie a zászlót és a zászlóval szemközti körbe juttatnia a labdát (kitömött kecskeszőr). Ez a stílus leginkább Kirgíziában terjedt el. Baráti szeretettel hívjuk meg minden lovas testvérünket a versenyekre, hogy a dicső múltunkat tovább élesztve egy fényesebb jövőképet tudjunk felmutatni az eljövendő szebb magyar világnak így hívják fel a figyelmet a szervezők az eseményre.

7 III. évfolyam, 4. szám, augusztus HAZAI PÁLYA különszám 7 Őshonos állataink A honfoglaláskor itt élt állatok többsége napjainkra kihalt, viszont bőven élnek még velünk olyan hungarikumok, amelyekre méltán büszkék lehetünk. Egyik legismertebb haszonállatunk a honfoglalás óta tenyésztett magyar szürke marha, amely az 1870-es évekig az ország marhaállományának majdnem száz százalékát képezte. A második világháború után a tenyésztőmunka megszűnt, a hatvanas évek közepére pedig vészesen lecsökkent a létszáma. A magyar tarka marha népszerű: ezt a fajtát a XIX. század végén tenyésztették ki a szürke marhából. A kárpáti borzderes marha a Kárpátok karéjában és a hegylábi területeken alakult ki, eredete azonban a homályba vész. Mai formáját az 1800-as évek második felében nyerte el keresztezések révén, a Kárpát-medencében azonban őshonosnak tekinthető. A bivaly amelynek igavonó ereje ötven százalékkal nagyobb, mint a szarvasmarháé eredeti hazája Elő- és Hátsó-India. Nálunk már csak pár száz darab van belőle, jelentősebb állományai Erdélyben találhatók. A juh valószínűleg Délnyugat-Ázsia felől került Európába, a Kárpát-medencében mintegy 7000 évvel ezelőtt jelent meg. A racka fajtakörnek a hegyvidéki és az alföldi változatát különböztetjük meg. Az alföldi racka jellegzetessége, a V alakban felálló pödrött szarv valószínűleg mutáció következménye, amely mint fajtajelleg maradt meg. A cigája juh ősi juhfajtánk, s a magyar Alföldre az 1700-as évek során került, a cikta juh viszont a török uralmat követően betelepített németajkú lakossággal érkezett. Írásos emléke- Őshonos szárnyasok Magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú, magyar fodros lúd, magyar kacsa. ink bizonyítják, hogy a honfoglalás során elődeink kecskét is hoztak magukkal, amelyet az itt élő népek kecskéivel kereszteztek. Ebből jött létre az őshonos parlagi tincses kecskénk. Számos magyar lófajtánk közül a bábolnai ménesben kitenyésztett shagya arab a Monarchia utódállamaiban maradt meg. A mezőhegyesi félvér fajtát a mezőhegyesi állami ménesben két angol telivér mén alapította. Ez a lófajta magában hordja az angol vérre jellemző jó tulajdonságokat, ugyanakkor a hazai környezetben tömegesebb testű, szilárdabb szervezetű mindenes lóvá fejlődött. A kisbéri félvér az 1853-ban létesített Kisbéri Ménes Intézet célkitűzésének eredménye, s a magyar félvér egyik hagyományos típusa. Kifejezetten hátas, sport- Magyar kutyafajták Kuvasz, komondor, puli, pumi, mudi, simaszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár. célra alkalmas ló. A gidrán sárga színű, a mezőhegyesi sárga ménesből alakult ki, ahol a múlt század második felétől időnként arab, majd nagymértékben angol telivér méneket használtak. A közismert lipicai az 1580-ban Lipicán alapított udvari ménesből származik. A barokk udvari ló legkedveltebb típusa tulajdonképpen az Osztrák-Magyar Monarchia szülötte, s a magyar fogatsport sikerét is ez a fajta biztosította. A nóniusz fajtát Nonius senior anglonormann fajtájú mén alapította, amely hadizsákmányként került a kincstár kezére, s 1816-tól 1822-ig a mezőhegyesi ménesben fedezett. A hucul a Kárpátok pónija, a tarpán egyenes leszármazottjának tudják. Rendkívül igénytelen, kitartó málhás-, hátasés igásló. Sutba vágott történelmi évfordulók A Nemzeti Együttműködés mázával leöntött Fidesz KDNP ismét bizonyította, hogy mennyire álszent módon áll a magyar ügyekhez írta közleményében Baráth Zsolt Baráth Zsolt. A Jobbik országgyűlési képviselője emlékeztetett: 2011-ben beadott határozati javaslatuk II. Rákóczi Ferenc fejedelmünknek és szabadságharcának emlékév és -nap révén kíván emléket állítani. Az indítvány a bizottsági támogatást ugyan megkapta, de az orbáni kétharmad az Országgyűlésben rendre leszavazza a tárgysorozatba vételt. A Jobbik idén áprilisban a magyar történelem másik jelentős eseményét, a 907-es pozsonyi csatát szerette volna kiterjeszteni társadalmi és közéleti szintre, ahol a magyar sereg fényes győzelmet aratott a megsemmisítésükre törekvő bajor túlerővel szemben. Ezt már a bizottsági ülésen sem támogatta a Fidesz KDNP. Ha a kormánypárt számára a magyar történelem nem bír jelentőséggel a konkrét események szintjén sem, kijelenthető, hogy a jelenlegi látszatkormányzás ebből eredően sem szolgálhatja a magyar érdekeket hangsúlyozta Baráth Zsolt.

8 8 HAZAI PÁLYA különszám III. évfolyam, 4. szám, augusztus Az Ősök napja programja (Bugac, augusztus 9-11.) PÉNTEK JURTATÁBOR Ősök sátrai megnyitó KÜZDŐTÉR Lovasok próba Lovasok főpróba Fáklyás lovasbemutató SZÍNPAD Regélő Fehér Táltos Táltos zene, koncertek: Sólyomfi Nagy Zoltán, Fehérholló Öskü, Barát István, Sziránszki József TransylMania együttes koncertje, utána táncház és vigadalom ÍJÁSZPÁLYA Íjásztoborzó, gyakorlás SZOMBAT KÜZDŐTÉR Solymászbemutató Bársony Anett ostor bemutató Felföldi baranta gyalogos harci bemutató Siklósi trükklovasok Váli hunok lovas harci A szer helyszínének avatása táltosok Nagy közös dobolás: az ősök megidézése Atilla-megemlékezés Seregszemle (zászlóbehozatal) Megnyitóbeszédek Keleti vihar lovasroham, csatajelenet Kassai iskola Endzsel törzs és Horváth kánság lovasíjász Turáni ló bemutató Pusztai rókák lovas harci Mónus József íjász távlövés Lovas versenyek, lovas előadások, íjász díjátadó Fáklyás lovasbemutató SZÍNPAD Magyar népzene és néptánc Rejtező együttes Regélő Fehér Táltos Sólyomfi- Fehérholló Sziránszki-Barát táltos közös koncert Kurul dobosok Táncház ÍJÁSZPÁLYA Íjászverseny NAGY ELŐADÓSÁTOR Évinger Sándor (MTM, antropológus): Az Ősök sátrai kiállítások embertani anyagai Galina Zsolt (Ásatás Kft., régész): Az avar továbbélés kérdése, régészeti leletek alapján Kalocsai Sárköz a X-XI. században Medgyesy Pál (Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, régész): Adatok a hunok történetéhez Szünet Bernert Zsolt (MTM, antropológus): Keleti hatások a Kárpát-medence történeti embertani anyagában Z. Kárpát Dániel (Karpatia magazin, főszerkesztő): Őstörténeti kutatások megjelenítése a médiákban Rumi Tamás (Rovás Alapítvány): Steppei rovástól a székely-magyar rovásig eurázsiai írásrendszerek Suhajda Krisztián (országgyűlési képviselő): Lokálpatriotizmus a Kiskunságban VASÁRNAP KÜZDŐTÉR Solymász bemutató Bársony Anett ostor bemutató Arany János gyalogos, páncélos harci bemutató Vojnits Pál lovas szabadidomítás Pusztai rókák harci Turáni ló bemutató Seregszemle Díszbeszédek Dobó István arcrekonstrukciójának leleplezése és átadása, Dobó-megemlékezés Egri Vitézlő Oskola díszkíséret és sortűz (kanócos fegyverekből) Közös nyíllövés nyílzápor Kassai iskola Endzsel törzs és Horváth kánság harci Páncélosok párbajdöntője Díjátadás (harci szablya) Lovasversenyek döntői, közben sztyeppei lovas harci bemutató Váli hunok lovas harci Szertűz ősök megidézése SZÍNPAD Táltos zene: Regélő Fehér Táltos Magyar népzene NAGY ELŐADÓSÁTOR Dr. Boros Emil (Kiskunsági Nemzeti Park, igazgató): A kazak-magyar természetvédelmi testvérprogram Évinger Sándor (MTM, antropológus): Harcokról regélő csontok (vetítéssel 1 óra) Kertész Péter (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, igazgató): A nemzeti emlékezet jelene és jövője Szünet Rumi Tamás (Rovás Alapítvány): A rovás jelene és jövője Pörzse Sándor (országgyűlési képviselő, Bar!kád hetilap, főszerkesztő): Nemzettudat a médiában Gilli Zsolt (Kiskunsági Nemzeti Park): A Kiskunsági Nemzeti Park természeti csodái. Egy különleges világ az ország szívében Kik azok a turáni népek? Max Muller angol nyelvész 1861-ben turáni néven foglalta össze Európának és Ázsiának minden olyan nyelvét, amely nem indoeurópai és nem sémi. Osztályozásának alapjaként szolgált, hogy a nyelveket két nagy csoportra vélte feloszthatónak: a letelepült népek nyelvére és a nomád népek nyelvére, s ez utóbbit nevezte el turáninak. Maga a turán ősi iráni szó, amely az Avesztában és Firdauszinál fordul elő először, s az Irántól északra lévő területet jelölte, amelynek lakói iráni és nem iráni törzsek egyaránt állandóan támadták a letelepült déli földművelő területeket. Az európai köztudatba Abul Gazi XVII. századi török történetíró Sejere-i Türk (A törökök családfája) című munkájának lefordításával került be, s nagyjából a Kaspi-tengertől a Pamírig terjedő területet értették alatta. A nyelvészek nagy része gyorsan elvetette ennek az eredetileg földrajzi szakkifejezésnek nyelvészeti terminusként való használatát, de ennek ellenére jó ideig megmaradt mint az urál-altaji népek összefoglaló neve. A genetikai vizsgálatok eredményei Az már eddig is kiderült a honfoglalás kori koponyák vizsgálatai során, hogy ennek a népességnek az embertani karaktere nem eredeztethető csak az Ural vidékéről és Nyugat- Szibériából, hanem inkább közép-ázsiai és részben belsőázsiai régiók felé mutat kapcsolatokat erre a következtetésre jutott Bíró András Zsolt. Mint a humánbiológus-antropológus fogalmazott, ez nem azt jelenti, hogy az ősmagyarság egésze ilyen jellegű és kizárólag ázsiai eredetű, de mindenesetre jól mutatja a népesség eredetének alapkomponenseit, valamint a vándorlás lehetséges főbb irányait. A magyarságot alapvetően különbözteti meg a környező népektől, hogy igen jelentős arányban még ma is jelen vannak azon jelleg-együttesek (természetesen kombinálódva egyéb jellegekkel), amelyek döntően Közép-, illetve kisebb mértékben Belső-Ázsiából eredeztethetők, és az európai átlagot messze meghaladó arányban fedezhetők fel bizonyos kaukázusi és keleti mediterrán elemek. Az utóbbi évek genetikai vizsgálatai is ezt erősítik meg. HAZAI PÁLYA Ingyenes közéleti lap, a Jobbik aktivistái által terjesztve. Impresszum Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgyűlési Képviselőcsoport Cím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Elérhetőség, levelezési cím: 1113 Budapest, Villányi út 20/A Telefon: , Felelős kiadó: Vona Gábor frakcióvezető Főszerkesztő: Pál Gábor Művészeti vezető: Laboncz Edina ISSN X

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

Az Országgyűlés /2004. ( ) OGY határozata a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemz

Az Országgyűlés /2004. ( ) OGY határozata a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemz ORSZ 甈 GGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :.~~;u ~. H/3709/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé

Részletesebben

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult.

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult. Dr. Böő István: Őshonos nevezéktan változás Milyen gondolatokat ébreszt, milyen érzelmeket válthat ki az emberben egy tekintélyt parancsoló szürke marha gulya vagy egy békésen legelésző, nyugalmat árasztó

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a - 1 - H/3709/18. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának k i e g é s z í t ő a j á n l á s a a védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló H/3709.

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévı területek (ha) állapot szerint

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévı területek (ha) állapot szerint 1. számú melléklet Nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévı védett és védelemre tervezett természeti területek változása 2006-2007 között (2007. december 31. állapot szerint) Nemzeti park igazgatóságok

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévı területek (ha) állapot szerint

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévı területek (ha) állapot szerint Nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lı védett és védelemre tervezett természeti területek változása 28-ban (28. december 31. állapot szerint) Nemzeti park igazgatóságok Az igazgatóság vagyonkezelésében

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 2014. OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL amely készült a Gyulai vár (5700 Gyula, Várkert) Lovagtermében 2014. október 2-án 10.00 órától tartott ülésen Jelen

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Magyar óriásnyúl tenyésztésének története

Magyar óriásnyúl tenyésztésének története Magyar óriásnyúl tenyésztésének története A nyúl háziasítása és elterjedése Lepus europeus Oryctolagus cunyculus Az üregi nyúl Az üregi nyúl mintegy ezer évvel ezelőtt az Ibériai félszigetről terjedt el

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

2008.09.05. Péntek. 2008.09.06. Szombat

2008.09.05. Péntek. 2008.09.06. Szombat 2008.09.05. Péntek 14:00 Mesemondó verseny 17:00 Hahota Gyermek Színház 18:30 Tengertánc Népzenei Együttes 20:00 Hurock Együttes 2008.09.06. Szombat 06:00 Napköszöntő Táltos szertartás 10:00 Kétyi Székely

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c.

Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c. Megjelent: KAPU 2015.04, 53-56. Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c. készülő könyvből Az embertani vizsgálatok helyzete

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés 2011. AUGUSZTUS 05. - PÉNTEK 19:30 órától Augusztus 6-i Közönségcsalogató Történelmi Kavalkád programismertető ízelítője 2011. AUGUSZTUS 06. - SZOMBAT 10:00 órától Lovagok kitelepülése, harcművészeti bemutatók,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dobossy Bea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül.

JEGYZŐKÖNYV. Dobossy Bea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül. JEGYZŐKÖNYV A Magyar Biliárd Szövetség Pool Szakágának 2015. május 30. napján, 1145 Budapest, Szugló utca 65. szám alatt (Tájfun Biliárdszalon és Étterem ) 16.00 órai kezdettel megtartott közgyűléséről.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ Program Színpadi programok Június 7. szombat 10.00 Haditorna bemutató 11.00 Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ 12.00 Néptáncegyüttes 14.00 Kõbéka Zenekar 15.00 Lovagi Játék

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Bencsik Péter Borbély László A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Litér-Gödöllő, 2014. Bevezetés A Magyar Íj szimbólum! Elválaszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében letelepedett elődeink életmódjához. Mindezt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra

www.szigliget.hu Bővebb információ: Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Bővebb információ: www.szigliget.hu A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. Kapcsolattartó: Harasztiné Páros Dóra Tavaszváró

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Festetics Imre emlékének megőrzése a Bakonyerdő Zrt tevékenységében

Festetics Imre emlékének megőrzése a Bakonyerdő Zrt tevékenységében Seregi János Festetics Imre emlékének megőrzése a Bakonyerdő Zrt tevékenységében Keeping memories of Festetics Imre, activities of the Bakonyerdő Company seregij@t-online.hu Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9.

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9. Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, 2007. március 9. Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz

Részletesebben