TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült az Cg.: , a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság augusztus 18-án megtartott taggyűléséről. A Taggyűlés helye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Meghívottként: az ügyvezetői álláshelyre pályázatot benyújtók. A taggyűlést dr. Répás József polgármester vezeti, a jegyzőkönyv hitelesítést Kocsis Mihály és dr. Vancsura Tamás képviselők végzik. Ezt követően levezető elnök a taggyűlés elé terjeszti a javasolt napirendi pontot: 1., A Kunépszolg Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Előadó: dr. Répás József polgármester 2., A Kunépszolg Kft 2oo8. évi I. félévének gazdasági beszámolója Előadó: mb. ügyvezető Levezető elnök a szavazás előtt ismerteti a taggyűléssel az évi IV. törvény ait, amely a taggyűlés összehívásának szabályait tartalmazza és megállapítja, hogy a taggyűlés 1 o fővel határozatképes. Ezt követően felkéri a taggyűlést (Képviselő-testületet), hogy szavazzon, elfogadja-e a javasolt napirendet, illetőleg egyetért-e a taggyűlés/ Képviselő-testületi ülés megtartásával. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 302/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyben a Kunépszolg Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Kunépszolg Kft vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. Előadó: dr. Répás József polgármester A vezetői álláshely elbírálására felállított ad-hoc bizottság tagjai 2., A Kunépszolg Kft I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló Előadó: mb. ügyvezető A taggyűlés/ Képviselő-testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és megállapította, hogy az ülés megtartásának és a fenti napirenden szereplő kérdések vonatkozásában érvényes határozatok meghozatalának nincsen törvényes akadálya. 1

2 1. napirendi pont A Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Dr. Répás József A benyújtott pályázatok előzetes elbírálására és véleményezésére egy ad-hoc bizottságot állított fel, melynek vezetésével dr. Földváry Zsuzsanna képviselőasszonyt bízta meg. A meghallgatás lebonyolították és kialakították saját álláspontjukat. Üdvözlöm a megjelent pályázókat, szeretném megkérdezni őket, hogy nyílt vagy zárt taggyűlést kívánnak-e hogy tartsunk? A pályázók a nyílt ülés tartását kérték. dr. Répás József Rátérünk a jelöltek egyenkénti meghallgatására. Szücsné Laczi Erika pályázó A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végeztem 1996-ban, nagyvállalatoknál dolgoztam pénzügyi vezetőként, osztályvezető helyettesként, jelenleg saját vállalkozásomban dolgozom. dr. Répás József Ha van valakinek a pályázóhoz kérdése, tegye fel. Kocsis Mihály Kérdésemet minden pályázóhoz címzem: sikerült-e tájékozódniuk a Kft-ről, a belső életről számokról, elképzelésekről, tervekről? Vajon látták-e a gépparkot, ami őskori leletekből van összerakva, milyen elképzelésük van a géppark felújítására, hiszen ez határozza meg a feladatokat, mivel tudnak foglalkozni. Mit kívánnának tenni, hogy ez a Kft valóban önálló jogi személyként működhessen, ne egyfajta kézi vezérléssel az önkormányzat intézné a dolgokat? Szücsné Laczi Erika pályázó Még lehetőségem sem volt, hogy a gépparkot megnézzem, ezt nem tudom felülbírálni. Gondolom, hogy azért írták ki ezt a pályázatot, hogy egy önállóan működő Kft jöjjön létre. Valószínűleg azért keresnek vezetőt, hogy képes legyen a Kft irányítására. A gépek felújítása, újabbak beszerzése: inkább lehetőségeket látok, mint problémákat. Támogatásokat lehet igénybe venni, információim szerint a Képviselő-testület is igen pozitívan áll a Kunépszolg Kft fejlődéséhez, sok segítséget kap. Ezen az úton kell tovább haladni. A gazdasági mutatókat nem ismerem, ha ezeket látom, akkor tudok informálódni. dr. Vancsura Tamás Nagyon nívós jelöltgárda van körünkben. Ez egy nagyon komoly kihívás és feladat minden oldalról elvárások lesznek a leendő vezető felé. Gondol-e új munkatárs felvételére, aki munkáját magas színvonalon segíti? Szücsné Laczi Erika pályázó Úgy gondolom, hogy először is felmérném a humán forrást, hiányosságokról tudok, ilyen pl. az információ áramlás, nincs pénzügyi szakember a Kft-nél. Ha kell vennék fel hiszen az egyik kezem az aki az irodában dolgozik, a másik pedig az aki a műszaki oldalon. Bodnár Kálmán pályázó 2

3 Bodnár Kálmán vagyok, 43 éves, 8 éve költöztünk Kiskunlacházára, A Bio-Fungi Kft-nél dolgoztam, mint telepvezető, alapvégzettségem kertész, ezen felül mezőgazdasági szaktanácsadó szaküzemmérnök. Szakmailag úgy érzem, hogy a feladatot el tudom látni. A gépek fontos dolgok, több műszaki problémáról is tudok, beruházási problémákat is tudok, ami nem a Kft, hanem a testület feladata. Gépeket pályázati úton lehetne beszerezni, ha van önrészre keret, majd azokkal plusz bevételre is lehetne szert tenni. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen személyi feltételekkel dolgozik adott cég, rögtön nem lehet eldönteni, hogy felvesz vagy elbocsát személyeket, mert ez felelőtlenség. Ehhez több hónapi rálátás szükséges. A Kft nem profitorientált cég, hanem a lényege a lakossági szolgáltatás, amit minél nagyobb színvonalon szeretnék elvégezni. Vásárhelyi László Károly- pályázó A Délegyházi Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjeként foglalkoztam a településünkön kommunális, kötelezően elvégzendő önkormányzati és egyéb felmerült műszaki jellegű feladatokkal. Tisztában vagyok a géppark állapotával. Az önkormányzati vezérlés helyett közös munkát, egymást segítően tudom elképzelni és önállóan működtetni egy önálló céget és ehhez megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítani. Régóta ismerem Kiskunlacháza szennyvízberuházást, tisztában vagyok a gondokkal. Német Mihály pályázó Németh Mihály, 44 éves, nős, három gyermekem van, peregi származású vagyok és ott is lakom. A Bánki Donát gépipari műszaki főiskolán végeztem. A helyi Pereg Tsz-ben dolgoztam, jelenleg őstermelő-gazdálkodó vagyok. A Kunépszolg Kft gondjaival annyira vagyok tisztában, mint minden más lakos. A gépparkról: láttam, hogy milyen a géppark, kívánni valókat hagy maga után. Az, hogy milyen felújítás, beruházás valósítható meg az anyagi lehetőségek szabják meg. Annyi önállóságot szerezhet a Kft, amennyi olyan bevétele van, ami nem az önkormányzattól származik. Megismerve a dolgozókat, én nem gondolom, hogy probléma lenne ezen a részen. Bors György Bors György vagyok a Mol Rt leányvállalatánál dolgozom, nős vagyok, három gyermekem van ben végeztem a Műszaki Egyetemen, 1998-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A Kft eszköz és személyi készlete nagyon fontos, ha valamelyik is hiányzik nagyon nehéz jó munkát végezni. Nem ismerem a Kft pénzügyi helyzetét, sem az eszközállományát, de valószínűleg volna mit fejleszteni. A célok meghatározásához és eléréséhez mindenféleképpen nagy segítség kell a Képviselő-testülettől. dr. Galambos Eszter képviselő megérkezett a képviselői létszám 11 fő Kocsis Mihály Nem véletlen tettem fel a kérdést, a gépparkot érintően. A bizottság is feltette ezt a kérdést csak az úgy szólt, hogy milyen új tevékenységi köröket tudnának elképzelni. A válaszok azért sikeredtek gyöngére, mert nem is ismerik/ismerhették meg a Kft gazdasági életét, működését. A Kft elsősorban szolgáltató és jól közelítette meg Bodnár úr azt a kérdést, mi szerint a szolgáltatásokat kellene fejleszteni. Az ellátandó feladatokhoz mindenképpen szükséges a géppark felújítása. A megszokott szolgáltatásokon kívül újabb elképzelésekre is szükség van, annyi feladatot tudnának kitalálni az önkormányzatnak, amit aztán ők kapnának meg, hogy még a nyereségorientáltság is kijönne a cégből. Látnak-e ilyen lehetőséget, ha úgy adódik, látnak-e új lehetőségeket? Akár új szakembereket is fel lehetne venni, ami pl. építés 3

4 beruházást is meg lehet oldani vagy másfajta szolgáltatást végezni. Hogy látják ezeket a kérdéseket? Bors György Úgy gondolom, hogy a lakosság mindenféleképpen bejelenti az igényét mindenféle új dologra. Akár útépítésről vagy közvilágításról van szó. Ezen felül más feladatokat nyilvánvalóan keresni kell. Bodnár Kálmán Új gépek kihasználását másközségekben végzett bérmunkával lehetne kihasználni. Nem csak a gépparkot lehetne fejleszteni, vannak olyan problémát, mint a zöldkomposzt kérdésköre, ami nem megoldott a községben. Személyi kérdéskörben meg kel vizsgálni, hogy az adott feladathoz megfelelő-e az adott személyi állomány. Ha ez nem megfelelő, akkor arra többféle megoldási lehetőség van. Vásárhelyi László Károly Fel lehetne állítani egy csoportot, ami festőkből, kőművesekből stb. áll. Olyan ötletem is lenne, hogy kialakítani egy öregek otthonát, abba jelentkezhetnének azok az idősek, akik jobb körülményekre vágyva oda bemennek, házaikat pedig felújítás után eladhatná az önkormányzat. Olyan karbantartó csapatot is fel lehetne állítani, aki a lakosság részére végezne munkát. Németh Mihály A műszaki fejlesztéseket csak támogatással lehet megoldani. Ha újabb üzletág vagy tevékenység kerülne fel a palettára, bizonyára a műszaki feltételét is meg kell teremteni hozzá, ha az még nem adott. Ez csak a Képviselő-testülettől függ, hogy mi az, amit megrendel és a költségvetésben biztosít rá forrást. Szücsné Laczi Erika A Kft elsősorban azért jött létre, hogy a lakosság igényeit kielégítse. A vállalkozás szemléte nagyon fontos, de erőn felül nem lehet semmit bevállalni, elsősorban a lakosság igényeit és az önkormányzat megrendeléseit kell kielégíteni. Önkormányzati tulajdonú a Kft, ezért elsősorban az önkormányzati feladatokat kell ellátni. Fel kell mérni ezeket a dolgokat, dolgozni, tájékozódni ahhoz, hogy tisztán lássuk. Polgármester úr időközben kisidőre távozott, engedjék meg, hogy átvegyem a testületi ülés vezetését. Megkérem dr. Földváry Zsuzsanna képviselőasszonyt, hogy ismertesse az ad-hoc bizottság álláspontját ismertetni. dr. Földváry Zsuzsanna Minden bizottsági tag és pályázó megjelent a meghallgatáson. Mind az öt, határidőre beérkezett pályázat megfelelt a Képviselő-testület által tett kiírásnak: megfelelő végzettségűek és megfelelő vezetői gyakorlattal is rendelkeznek ilyen módon eredményesnek nyilvánítom a pályázatot. Az ülésen kérdéseket tettünk fel a pályázóknak, amire a válaszokat megkaptunk. Bizottságunk úgy foglalt állást, hogy a megismert pályázati anyagok, jegyzőkönyv és a meghallgatás alapján a Képviselő-testület, állítsa fel a végső rangsort. Személyi kérdésre való tekintettel zárt ülés keretében döntsön. Sári Károly képviselő úr megérkezett a képviselői létszám 12 fő 4

5 Kérem, hogy aki egyetért a pályázatok megvitatása és döntéshozatal idejére zárt ülés tartásával kérem kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. dr. Répás József polgármester nem tartózkodik a teremben a szavazáskor 11 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 303/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyben a Kunépszolg Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy határoz, hogy a pályázatok megvitatása idejére zárt ülést rendel el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Répás József polgármester Folytatjuk a nyílt üléssel, megkérem hívják be a pályázókat és más részvevő vendégeinket. megkérem dr. Földváry Zsuzsanna képviselőtársamat ismertesse a testület döntését. dr. Földváry Zsuzsanna Tisztelt pályázók. A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a pályázatok érvényesek, ugyanakkor eredménytelennek nyilvánította a testület a pályázatot, megbízását 2oo8. december 31-ig meghosszabbította. Új pályázatot ír és a feltételeken is módosítani kíván, kérem ennek szíves tudomásul vételét. Németh Mihály pályázó Miért döntött úgy a Képviselő-testület, ahogy döntött, ha nem titkos? Az elhangzottak és az ismert anyag alapján képviselő-társaim nem tudtak úgy dönteni, hogy megbízatást egyértelműen egy személynek odaítéljék. Úgy döntöttünk, hogy ismét kiírjuk a pályázatot, a feltételeket kiegészítjük. 2. napirendi pont - A Kunépszolg Kft 2oo8. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló Átadom a szót megbízott ügyvezető úrnak nak Likviditási gondjaink jelenleg nincsenek, a kiküldött anyaghoz hozzáfűzni valóm nincs. dr. Földváry Zsuzsanna Jelenleg nincs Felügyelő Bizottság, mint olyan, most a könyvvizsgálóra és a gazdasági vezetőre támaszkodunk a számszaki dolgokra. A gépjárműadó tartozás szerepel-e a kimutatásban, ennek az ütemezése, hogy lesz? Működik-e már a nyilvántartási rendszer a kintlévőségek mértékére gondolok? 5

6 A gépjárműadó tartozása a Kunépszolg Kft-nek nem áll fent. A nyilvántartási rendszer ügyében felvettük a kapcsolatot egy számítástechnikai céggel, jelen pillanatban a banki átutalással fizetőkkel kapcsolatosan folytattunk az OTP-vel egyeztetést, mely szerint a hátralékot ily módon behajthassuk. Fábián József A féléves eredményről a Pénzügyi Bizottság is tájékozódott, megnyugvással vettük tudomásul, hogy erősödik a Kft gazdaságilag, nyilván jótékony hatással van a megbízott ügyvezető tevékenysége a Kft tevékenységére. Jelentős árbevétel és költség átrendeződés is van a különböző tevékenységek között. A bevételek és a költségek a helyükre könyvelődtek, ellenben a korábbi ügyvezető általi könyveléssel. A hárommillió Ft eredményről, amit az ügyvezető úr félévkor kimutatott kértünk kiegészítéseket ehhez, mert a kimutatásban voltak olyan költségek kimutatva, amik teljes évi költségek és van több olyan ki nem számlázott árbevétel, be nem fogadott számla, mint az eszközök bérleti díja, ami millió Ft-okkal befolyásolják az eredményt. A kiegészítést részben kaptuk meg, remélem 3/4 évre ezt látni fogjuk. Az eredmény azonban örvendetes az előző évi veszteségek után. Józan Gyula A Kft számai valósak, pozitívak, némi fejlődést mutatnak. Keletkezett azonban egy biztosítási kár, amit vagy a Kunépszolg Kft-nek vagy a tulajdonosnak rendezni kell. Keletkezett ilyen minden évben és biztos lesz a jövőben is. Javaslom, hogy a biztosítási stratégiát dolgozza át, a károk, amiket ismerünk 6-7 millió Ft osak, ebből a biztosító fizet jó esetben 1 milliót, a többit a tulajdonosnak vagy a Kft-nek kell viselni. Biztos, hogy a biztosítási díj többe fog kerülni, de valami visszatérül, ha káreset adódik. Tót Imre A kockázati összeget neked kell megadni, hogy mekkora összegig álljon helyt a biztosító helyettem. Te szabod meg az összeget, a biztosító meg megmondja mennyiért fogja azt vállalni. Azt meg nem értem, hogy a tulajdonos álljon jót a Kft felelősségéért. A felelősségbiztosítás kérdésében dönteni kellene, mégpedig úgy, hogy ne mi fizessünk mindig. Az okozott kár összege egyre nagyobb lesz, főleg az elöregedett vezetékrendszer esetében. Olyan összeget kellene megszabni, ahol minimálisan fizetendő díjat, de a maximálisan biztonságot jelenti nekünk felelősségbiztosítás esetében. Az elmúlt évek tapasztalataiból lehetne kimutatást készíteni. dr. Földáváry Zsuzsanna A Felügyelő Bizottság évek óta javasolta azt, hogy vizsgáljuk felül a szerződést, mert az önkormányzat és a Kft biztosítása egy szerződésben van és a vagyontárgyak nincsenek elkülönítve. A viharkárokban a víztorony is károsodott, mint kiderült a víztorony nincs is benne a szerződés mellékletében. Szét kell választani az önkormányzatot és a Kft-t, részletesen ki kell mutatni a vagyontárgyakat a mérleg szerint. Azt kérem, hogy a következő testületi ülésre vizsgálják felül a bizottságok a jelenlegi szerződést, készüljön el a vagyonmérleg a mostani állapotnak megfelelően, kérjünk be árajánlatokat is és alakítsuk ki álláspontunkat. Tóth Imre 6

7 Fogalmazzuk meg mire szeretnénk biztosítást kötni, bízzunk egy biztosítási bróker céget, hogy erre a feltételrendszerre és költséghányadra keressen nekünk kedvező biztosítót, aki ezeket a feltételeket teljesíti és versenyeztesse őket. Jelen pillanatban 25% az önrész és 1 millió Ft az, ami után a biztosító fizet, erre a kártípusokra, de van, ami után 5 millió Ft-ig fizetne. Valamilyen oknál fogva nem jó kategóriába van sorolva ez a csőtörés kár. Kérem, hogy aki Tóth képviselőtársunk javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Kocsis Mihály képviselő és dr. Répás József polgármester nem tartózkodik a teremben szavazáskor 11 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazta nem volt. 308/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyben a Kunépszolg Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy dönt, hogy - a Kft-t érintő káreseményekre biztosítási stratégiát dolgoz ki. - Felkér egy biztosításokkal foglalkozó bróker céget, hogy a kidolgozott feltételrendszer és annak költséghányada alapján keressen a Kft-nek kedvező biztosító céget. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Répás József polgármester Ha nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a Kft 2oo8. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 11 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 309/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyben a Kunépszolg Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése elfogadja a Kunépszolg Kft évi I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: dr. Répás József polgármester Miután egyéb javaslat nem hangzott el, az Alpolgármester megköszönve a képviselők megjelenését és közreműködését, az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 7

8 Kiskunlacháza, augusztus 18. alpolgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző mb.ügyvezető Kocsis Mihály hitelesítő tag dr. Vancsura Tamás hitelesítő tag A jelen taggyűlési jegyzőkönyvben foglalt Taggyűlési Határozatok a mai napon a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek. Kiskunlacháza, augusztus 18. mb.ügyvezető Kocsis Mihály hitelesítő tag dr. Vancsura Tamás hitelesítő tag 8

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben