JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014)"

Átírás

1 Elfogadta a Megyei Közgyűlés 21/2012.(II.17.) KH számú határozatával JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( ) Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok, február 9.

2 Tartalomjegyzék Oldal I. Helyzetelemzés 3 I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai 3 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság 4 I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai 4 I.4. Összegzés 5 II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai, II.1. A évi stratégiai program módosításának okai 6 II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások 6 II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése 7 II Szórványprogram 7 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 8 II Kulturális együttműködések 8 II Szakmai együttműködések 8 II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányba 8 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 9 II Kulturális együttműködések 9 II Szakmai együttműködések 9 II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése 9 II.2.4. Hagyományos programok 10 Challenge, Festa dell amicizia 10 III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere 11 2

3 I. Helyzetelemezés I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat széleskörű és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Bár a nemzetközi kapcsolatok koordinálása és megvalósítása nem tartozik a kötelező feladatok közé, megyénk mindig kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. A megyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően számos testvérkapcsolat alakult települések, intézmények, iskolák, civil szervezetek között. Az 1989-es rendszerváltást követően megyénk nemzetközi kapcsolatai tovább bővültek, és ennek köszönhetően gazdag és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik: Együttműködési megállapodáson alapuló kapcsolatok: Partnerrégió Együttműködési megállapodás aláírásának dátuma Asti (Olaszország) 2001 Durham (Egyesült Királyság) 1999 Dordogne (Franciaország) 2007 Somme (Franciaország) 1996 Pas-de-Calais (Franciaország) 1993 Hargita (Románia) 2002 Máramaros (Románia) 1993 Maros (Románia) 2011 Häme (Finnország) 2003 Lääne-Viru (Észtország) 2006 Brandenburg (Németország) 1995 Teltow-Fläming (Németország) 1999 Suski (Lengyelország) 2003 Tarnów (Lengyelország) 1995 Bielsko (Lengyelország) 1993 Brzesko (Lengyelország) 1999 Mielec (Lengyelország) 2004 Zywiecz (Lengyelország) 2005 Shanxi (Kína) 2009 Vajdaság Autonóm Tartomány(Szerbia) 2011 Együttműködési megállapodás nélküli kapcsolatok: Régió Kapcsolat kezdete Kovászna (Románia) 2008 Yamagata (Japán) 2007 Henan (Kína) 2011 Megjegyzés: 2012.január 1-i állapot 3

4 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság Európai Régiók Gyűlése (ERGY) Jász-Nagykun-Szolnok megye három nemzetközi szervezet tagja. Az Európai Régiók Gyűlése szakmai munkájában 1992 óta vesz részt aktívan, és a többi magyar megyével együtt képviseli a magyar regionális érdekeket. Megyénk a regionális politika mellett főleg a környezetvédelem és az energiapolitika területén képviseli a megyei érdekeket, de figyelemmel kíséri az oktatási, ifjúsági és egyéb területeken zajló munkát is. Szakmai beszámolókkal és jelentésekkel járulunk hozzá a szervezet munkájához. A hatékonyabb fellépés érdekében megyénk a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) együttműködve a többi magyar megyével közös magyar állásfoglalás kidolgozásával vesz részt az ERGY 2012-ig szóló politikája kialakításában. A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégia a szervezet munkájában való részvétel erősödését és a többi magyar megyével közösen kialakított állásfoglalás mentén a regionális érdekek minél határozottabb figyelembe vételéért végzett lobbi tevékenység folytatását tartalmazza. Kárpátok Eurorégió A Kárpátok Eurorégiónak megyénk 1993-tól a tagja, de 2005-től már csak megfigyelő szerepet tölt be. Tekintettel arra, hogy megyénk nem határmenti megye, a szervezet célkitűzései és az együttműködés lehetőségei kevésbé érintik, mint az ERGY esetében. A tagok közül a romániai Máramaros és Hargita megyékkel van évek óta tartó, jól működő együttműködésünk, és 2008-tól indult el a kapcsolat Kovászna és Maros megyékkel. Ezek a kapcsolatok azonban nem a tagságból, hanem elsődlegesen a testvérmegyei együttműködésekből adódnak, hisz az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. Visegrádi Országok Fóruma (V4) A 2004-ben létrejött Fórum Jász-Nagykun-Szolnok megye és Malopolska régió kezdeményezésére alakult meg. A lengyel, cseh, szlovák partnerekkel való együttműködés alapja a kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolat. Megyénk a magyar régiók koordinátoraként vesz részt a szervezet munkájában, elsődlegesen a fenntartható turizmus területén. A stratégia abban az esetben fogalmazta meg a fórum munkájában való szakmai részvételt, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai A Megyei Közgyűlés 5/2011.(II.11.) számú határozatával évre szóló négy éves nemzetközi stratégiai programot fogadott el. A program kidolgozásának két fontos előzménye volt. Egyrészt korábban megyénknek nem volt egységes koncepciója a nemzetközi kapcsolatok kezeléséről, másrészt a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok hatékony koordinálásához és az új feladatoknak való megfeleléshez szükség volt egy korszerű, egységes koncepció mentén kialakított nemzetközi stratégiára. 4

5 A stratégiai program a jól működő és hagyományosan évek óta megrendezésre kerülő sikeres programok meghagyása mellett az együttműködésekben újabb irányokat jelölt ki, melyek igazodnak az együttműködések hatékonyságához és az aktualitásoknak megfelelő hangsúlybeli eltolódásokhoz. A stratégia átfogó célként a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését; a megye értékei európai és nemzetközi szintű megismertetésének erősítését; a megye vonzerejének növelését; az európai és uniós ismeretek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára; a nemzetközi szervezetekben való tagság hatékony felhasználását és a lobbi tevékenység erősítését a régiós politikában, valamint a nemzetközi szervezetekkel és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) való szakmai együttműködés elmélyítését tűzi ki. A célok eléréséhez, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez és hatékonyabbá tételéhez a jól működő együttműködések folytatása mellett a stratégia új irányokat jelöl ki. A fejlesztési elképzelések öt, azonos fontosságú stratégiai célkitűzés köré összpontosulnak: A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése Az együttműködés racionalizálása A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése EU-s pályázatokban való közös szereplés erősítése A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye vonzerejének növelésére és értékeinek széles körű ismertetésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a kiemelt programokra és a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. I.4. Összegzés A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai program a valós igényeknek jobban megfelelő együttműködéseket és programokat eredményez, és elősegíti a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését, megújulását. Ezt a határon túl élő magyarsággal való szorosabb és élő együttműködés; a keleti irányú kapcsolatok eredményes kiterjesztése és a már évek óta jól működő együttműködések elmélyítése is igazolja. Ezeket az irányokat továbbra is indokolt prioritásként, kiemelt területként kezelni. A stratégiai program fontos törekvése a kapcsolatok racionalizálása. Ennek jegyében továbbra is elvárás, hogy csak azokkal a partnerekkel indokolt közös programok megvalósítása, akikkel a kapcsolat élő és rendszeres, a megye számára hasznos. Ide sorolhatóak a hosszú éves hagyományra visszatekintő együttműködések keretében megvalósuló többnemzetes programok is. Az eddigieknél is nagyobb súlyt kell kapni a megye közvetítő szerepének; a megyei szervezésű programok helyett a szakmai-koordináló szerepkör kell, hogy erősödjön. Ez a testvérmegyei és a különböző megyei szervezetekkel való kapcsolatrendszer hatékony felhasználásával valósítható meg. 5

6 Az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviselete 2007 óta támogatja a régió 3 megyéjét, s biztosítja a brüsszeli jelenlétet és információkkal való ellátást. A Képviselet és az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Ügyek Csoportja szervezésében több nemzetközi program valósult meg, melyeken megyénket szakmai előadások megtartására kérték fel. Továbbra is fontos az említett szervezetekkel való kapcsolat folytatása és erősítése, a régió szakmai munkájába való bekapcsolódás a nemzetközi kapcsolatok területén. Összességében a évre szóló nemzetközi stratégiai program a célkitűzéseknek megfelelő, a nemzetközi együttműködések megújulását szolgáló koncepcióként értékelhető. Indokolt a nemzetközi szervezetekben való tagság felülvizsgálata. A Kárpátok Eurorégió munkájában évek óta nem veszünk részt, tekintettel arra, hogy az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. A Visegrádi Országok Fóruma munkájában való szakmai részvételt a stratégiai program csak abban az esetben tartja indokoltnak, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. Napjainkban ennek egyre kevesebb a realitása ig rendszeresen részt vettünk az Európai Régió Gyűlése Közgyűlésein és szakmai munkájában, 2011-ben azonban nem képviseltettük megyénket a pénzügyi nehézségek miatt. Mivel a három szervezet közül csupán ez utóbbinál van jelentős tagsági díjkötelezettség, szóba jöhet ennek felülvizsgálata. Indokolt a tagság szüneteltetésének, esetleg megfigyelői státusz lehetőségének kivizsgálása. II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai II.1. A évi stratégiai program módosításának okai A közigazgatás átalakítása és a január 1-től életbe lépett új önkormányzati törvény az önkormányzatok számára új feladatkört jelölt ki, a korábbi intézményfenntartói szerep-és feladatkör megszűnésével a területfejlesztés vált elsődleges feladattá. Ennek alapján szükségessé vált a 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai programok módosítása és az új helyzethez való kiigazítása a év közötti időszakra vonatkozóan. II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások A évi stratégiai programnak illeszkednie kell a megyei önkormányzat 2012.január 1-től életbe lépett új feladatköréhez és a nemzetközi programokra fordítható erősen lecsökkent pénzügyi keretekhez. A stratégia kiemelt célja a területfejlesztéshez kapcsolódó, azt elősegítő nemzetközi kapcsolatok erősítése. Emellett további cél a évi stratégiai program céljai közül azok folytatása, melyek elősegítik a megye vonzerejének növelését; 6

7 az európai és uniós értékek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára kiemelten a területfejlesztés területén; a megye kulturális és turisztikai értékeinek európai és nemzetközi szintű megismertetését; valamint a nemzetközi kapcsolatok hatékonyabbá tételét a társadalom és gazdaság területén a kölcsönös érdekek alapján. Mindezekre alapozva a évi stratégiai program négy, azonos fontosságú területet határoz meg: A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése Hagyományos programok Az új feladatoknak való megfelelés mellett a programok tervezésekor a korábbiaknál még hangsúlyosabban kell figyelembe venni a költségtakarékos megvalósítást. Ennek érdekében a meglévő együttműködések rendszerességét és hatékonyságát kell alapul venni, a racionalizálás ezért fontos szempont kell, hogy maradjon. Javasolt a települési szinten korábban kialakult kapcsolatok erősítése, helyi programok szervezésének ösztönzése. A stratégia a jól működő kapcsolatok terén is ésszerű tervezést tartalmaz. Azoknál a kapcsolatoknál, ahol az együttműködés mély és több területen is tartalmas, a programok hatékonyságának mérlegelésével az egy régió-egy program elvtől indokolt esetben el lehet térni. Ez főleg olyan területekre vonatkozhat, amelyekkel a kapcsolat megerősítése a stratégia új irányával egybeesik (pl. szórványprogram, magyarlakta területekkel való programok), illetve akikkel hagyományosan, évek óta rendszeresen megrendezésre kerül nagy nemzetközi program (pl. Challenge, olasz-magyar sport). A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye a területfejlesztéssel kapcsolatos és a megye vonzerejének növelésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiterjedt nemzetközi tevékenysége során évek óta kiemelt hangsúlyt helyez a határon túl élő magyar közösségek támogatására. A megyei önkormányzat elkötelezett a szórványban élő magyarsággal és a szomszédos országok magyarlakta területeivel való újabb együttműködések kialakításában, illetve a meglévő kapcsolatok további erősítésében. E célkitűzésnek megfelelően a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése a évi nemzetközi stratégiának is prioritást élvező fontos eleme marad. II Szórványprogram A székely megyékkel való szoros együttműködés a Maros megyével novemberben kötött együttműködési megállapodás következtében tovább erősödött, így Hargita megyével együtt már két székely megyével van aláírt együttműködésünk. További cél a Székelyföld egészével való kapcsolat kialakítása, ennek érdekében Kovászna megyével is folynak az egyeztetések az együttműködési megállapodás aláírásáról. A 2008-as kapcsolatfelvétel óta Kovásznával is élő és egyre erősödő a kapcsolat, és évről-évre egyre több közös programra került sor. 7

8 A székely megyékkel való együttműködés erősítése mellett a Vajdasággal kötött együttműködési megállapodás következtében újabb magyarlakta területtel gazdagodott testvérmegyéink száma. A stratégiai program továbbra is fontos eleme Kárpátalja, Dél-Erdély és a Vajdaság többségében magyarlakta területeinek támogatása. Ezt az is indokolja, hogy az itt élő magyarsággal eddig nem, vagy csak esetenkénti volt a kapcsolat. A többi szomszédos ország magyarlakta területei megyénktől földrajzilag távol esnek, így a fent említett területekkel való kapcsolat mélyítésére van reális lehetőség. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat megerősítése elsősorban szervező munkát igényel. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása Ezen a területen a székely és szomszédos magyarlakta régiók bemutatását, a gazdasági lehetőségek feltárását elősegítő projektek megvalósítására kell törekedni. Ezek lehetnek gazdasági fórumok, turisztikai programok keretében rendezett bemutatkozások, megyenapok, szakembercserék, jellemző termékek megismertetése, stb. A különböző gazdasági szervezetek, kamarák közötti kapcsolatfelvétel elősegítésével is törekedni kell az együttműködés elmélyítésére. II Kulturális együttműködések A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolatok erősítésének jó eszköze magyar nyelvű könyvek adományozása, illetve könyvgyűjtési akciók szervezése. A kapcsolatok erősítésének másik módja a testvérvárosi kapcsolatok, intézmények, civil szervezetek közötti együttműködések kialakításának segítése. Jó eszköz a kulturális együttműködés mélyítésére lehetőség szerint nemzetközi projektben való közös részvétel is, vagy két-háromoldalú közös projektek megvalósítása. A néptánc, hagyományőrzés, sport és ifjúság szintén olyan területek, ahol számos közös program szervezésére van lehetőség. II Szakmai együttműködések Törekedni kell a meglévő szakmai együttműködések elmélyítése (települések, civil szervezetek közötti kapcsolatok, stb.) mellett újabb területeken megvalósuló szakmai csereprogramok és tapasztalatcserék kialakítására (pl. idegenforgalom, környezetvédelem, közigazgatás, stb.). II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban Nemzetközi kapcsolataink főleg Nyugat-Európa és a szomszédos országok régióival alakultak ki. A jól működő, a megye és a lakosság érdekeit segítő együttműködések folytatása és erősítése mellett szükséges a kapcsolatok kibővítése keleti irányban. Ezt a globális politikai viszonyok alakulása is indokolja, ami a kínai Shanxi tartománnyal kötött együttműködésünk és Henan tartománnyal aláírt szándéknyilatkozat háttere is volt. Ezek a makrogazdasági és nemzetközi folyamatok tovább erősödtek, s az ázsiai térséggel való kapcsolat mélyítése napjainkban egyre aktuálisabbá válik. Mindezek a kínai kapcsolat valódi tartalommal való megtöltését, s az együttműködés erősítését igénylik. Ezt a megye településeinek kínai kapcsolatait feltáró felmérés is indokolja. 8

9 Ebből kiderül, hogy csak a megyeszékhely ápol kínai kapcsolatot, de a megye több települése is jelezte igényét kapcsolat kialakítására. Több helyről azt is jelezték, hogy szívesen várnának kínai befektetői csoportokat. Emellett más keleti irányú kapcsolatok kijelölése és kialakítása is fontos lehet. Ilyen lehet a megyénkben Karcagon kialakult erős kazah kapcsolat kiterjesztése és elmélyítése, aminek első megyei szintű lépése egy 2011-ben megvalósult kazah kulturális program volt. Az ázsiai térségben Kínán kívül a japán Yamagata tartománnyal is elindult korábban a kapcsolat, amit több civil szervezet és intézmény közötti kapcsolat, valamint Szolnok város japán együttműködése is elősegített. Ez a kapcsolat 2011-ben szintén új lendületet vett. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása A keleti irányú kapcsolatok egyik fontos területe a gazdaság. A gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítását kell szorgalmazni, ennek érdekében erősíteni kell a megye közvetítő szerepét a kamarák, a gazdasági élet szereplői és a települések felé, szükség szerint szakmaikoordinációs segítséget kell nyújtani gazdasági fórumok, üzletember találkozók, befektetési lehetőséget bemutató gazdasági programok elősegítéséhez. II Kulturális együttműködések A gazdasági kapcsolatok mellett a kulturális együttműködések területén lehet legnagyobb mértékben bevonni a lakosság széles körét a projektekbe. Széles körű, változatos projektek megvalósítására kerülhet sor kulturális csoportok, iskolák, ifjúsági és felnőtt zenei és tánccsoportok közreműködésével, főiskolák és egyéb intézmények közötti együttműködések kialakításával. Ezekben a megyei önkormányzat szakmai-koordinációs feladatot láthat el. II Szakmai együttműködések Szakmai együttműködés főleg a környezetvédelem, egészségügy és egyéb, kölcsönös érdekeken alapuló projektek keretében valósulhat meg. Ezek elősegítésében indokolt a megyei önkormányzat nem anyagiakhoz kötött szerepvállalása. II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése A megye testvérmegyei kapcsolatrendszere és az azok keretében rendezett nemzetközi programokon keresztül a megyei önkormányzat lehetőséget biztosít a településeknek testvérkapcsolatok kialakítására, a megyei önkormányzat által koordinált és szervezett programokban való részvételre, amire a legtöbb településnek önállóan nem lenne lehetősége. Ennek a támogatásnak az eredményeként számos település és szervezet alakított ki nemzetközi együttműködést, amiben a megyei önkormányzat továbbra is koordináló feladatot kíván ellátni. A nemzetközi stratégia tartalmazza a megye közvetítő szerepének további erősítését a megye valamennyi szereplője és azok lehetséges külföldi partnerei közötti esetleges együttműködések elősegítése érdekében. Ezt a célt szolgálja az a törekvés is, hogy minél több közös nemzetközi programra kerüljön sor települési, intézményi, szakmai szinten a megyei önkormányzat közvetlen részvétele nélkül. 9

10 A megyei önkormányzat közvetítő szerepének növelését szolgálja a különböző megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, kamarákkal és médiával való együttműködés mélyítése is (pl. különböző baráti társaságok, kamarák, stb.). A stratégiában ezek a fontos kapcsolatok és együttműködések növekvő szerepet kapnak a megye közvetítő szerepének erősítésében. II Hagyományos programok Challenge sporttalálkozó A stratégia fontos részét képezi a meghatározott új irányok mellett a hagyományokkal rendelkező, és főleg a széles részvevői körrel megvalósuló nemzetközi programok folytatása. Ezek közé tartozik a több éves hagyománnyal rendelkező Challenge sporttalálkozó. Jász-Nagykun-Szolnok megye, az angliai Durham megye és a franciaországi Somme megye részvételével 1998 óta megvalósuló program évente váltott helyszínnel kerül megrendezésre. A háromnemzetes sporttalálkozón a versengés mellett egymás kultúrájának megismerése, a nyelvismeret bővítése és baráti kapcsolatok kialakítása is cél. A kultúrák közötti párbeszéd és a fiatalok mobilitásának fontossága túlmutat a sporttevékenység fontosságán, és a program egyúttal alapját képezi annak a szoros és aktív együttműködésnek, ami megyénk és a két másik megye között jött létre. A nagy múltú és az egyik legjelentősebb többnemzetes program folytatása a stratégia része, ugyanakkor törekedni kell a program pályázati forrással történő megvalósítására. Festa dell amicizia -olasz-magyar sporttalálkozó A sporttalálkozóra az olasz Asti megyével kötött együttműködési megállapodás keretében kerül sor 2002 óta negyven-negyven diák és felkészítőik részvételével négy sportágban. A hagyományossá vált rendezvényt évente váltakozva rendezik meg megyéink. A sporttalálkozóra 2006 óta Tarnów járás diákjait is meghívja az olasz fél, mivel az Asti megyével és a lengyel Tarnów járással meglévő együttműködésünk eredményeként Asti és Tarnów is partnerkapcsolatot alakított ki, és az olasz-magyar sportverseny mintájára hasonló rendezvénysorozat indult az olasz és a lengyel fél között is ben a program tovább bővül, az angol Durham és a francia Somme megye csatlakozásával ötnemzetes programmá válik. A program újabb kibővülése részben megyénknek köszönhető, mivel Asti francia kapcsolata is megyénk partnerségi viszonyrendszeréből alakult ki. A Challenge sportrendezvényhez hasonlóan ez a program is meghatározóvá vált, az olaszmagyar kapcsolatok egyik állandó és hagyományos eleme, ami több közös projektet eredményezett (pl. iskolák közötti kapcsolatok, ifjúsági programok). Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata szeptemberében indította útjára FolkdanceNet/NéptáncHáló elnevezésű programját. A megye kiemelt rendezvényeként szereplő programsorozat a nemzetközi együttműködések meghatározó eleme, a kapcsolatok megerősítésének mérföldköve volt. A évi stratégiai program a rendezvény költségtakarékos lehetőség szerinti megrendezését javasolta, de a pénzügyi források jelentős lecsökkenése miatt a módosított stratégia nem tartalmazza a programot. 10

11 Az esemény megrendezésének lehetőségét felajánlottuk partnermegyéinknek, és szükség esetén tapasztalatunkkal, szakmai segítséggel tudjuk megvalósulását elősegíteni. III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere A stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében hatékony eszközöket kell alkalmazni. Ezek köre igen széles, s mindegyiknél a hatékonyság növelésére kell törekedni. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő eszközök alkalmazása indokolt és szükséges: -kapcsolattartás erősítése rendszeres kapcsolat az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviseletével és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel folyamatos, napi szintű kapcsolattartás( , telefon) rendszeres kapcsolat a nemzetközi és országos szervezetekkel, tanulmányok és egyéb szakmai anyagok készítése állandó kapcsolat a megyében nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekkel, civil szervezetekkel kapcsolattartás a testvérvárosi együttműködéssel rendelkező településekkel, koordinációs és szervezési segítség nyújtása -együttműködések erősítése prioritások egyeztetése és összehangolása a külföldi partnerekkel stratégia szerint megjelölt új együttműködések előkészítése -információ közvetítése célzott figyelemfelkeltés külföldi partnerektől érkező megkeresésekről a témában illetékes intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára külföldi partnereinktől érkező hírek közvetítése pályázati lehetőségekről települések, és egyéb érdekeltek részére -szakmai segítségnyújtás települések, civil szervezetek számára -felmérés aktualizálása a testvérvárossal rendelkező és azt létrehozni kívánó településekről annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat segítséget nyújthasson a kapcsolat kialakításában -megyei önkormányzat által szervezett nemzetközi programok kihasználása a megyei értékek minél szélesebb körű megismertetése érdekében. 11

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról 1.sz.melléklet Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról A megváltozott feladatokat és pénzügyi forrásokat alapul véve a korábbi évekhez képest a programok köre lecsökkent.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK ALAPÍTÓ OKIRAT SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK KÖZÉP-SZIGETKÖZI TURISZTIKAI HÁLÓZAT ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2013-1. oldal ELŐSZÓ Hálózat: több tagból álló, egymással összeköttetésben lévő együtt gondolkodó

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

I.a Fogadások Együttműködési területek

I.a Fogadások Együttműködési területek I.a Fogadások 1.Kultúra Külügyi programnaptár - 2010. Baranya Békés Heves Veszprém Zala 2-es számú melléklet a 2010/36 számú Határozathoz Testvérmegyék FR Maine-et- Loire S Värmland április 18-25 Szent

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok - külkereskedelem o 2010-ben Szerbia Magyarország kereskedelmi

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód Költségek 2009. június 21-24. Poitiers/ részvétel a SESAME Regionális Fővárosok éves közgyűlésén 2009. július 9. Tuzla/Bosznia- Hercegovina részvétel Tuzla

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP)

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben