JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014)"

Átírás

1 Elfogadta a Megyei Közgyűlés 21/2012.(II.17.) KH számú határozatával JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( ) Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok, február 9.

2 Tartalomjegyzék Oldal I. Helyzetelemzés 3 I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai 3 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság 4 I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai 4 I.4. Összegzés 5 II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai, II.1. A évi stratégiai program módosításának okai 6 II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások 6 II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése 7 II Szórványprogram 7 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 8 II Kulturális együttműködések 8 II Szakmai együttműködések 8 II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányba 8 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 9 II Kulturális együttműködések 9 II Szakmai együttműködések 9 II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése 9 II.2.4. Hagyományos programok 10 Challenge, Festa dell amicizia 10 III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere 11 2

3 I. Helyzetelemezés I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat széleskörű és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Bár a nemzetközi kapcsolatok koordinálása és megvalósítása nem tartozik a kötelező feladatok közé, megyénk mindig kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. A megyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően számos testvérkapcsolat alakult települések, intézmények, iskolák, civil szervezetek között. Az 1989-es rendszerváltást követően megyénk nemzetközi kapcsolatai tovább bővültek, és ennek köszönhetően gazdag és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik: Együttműködési megállapodáson alapuló kapcsolatok: Partnerrégió Együttműködési megállapodás aláírásának dátuma Asti (Olaszország) 2001 Durham (Egyesült Királyság) 1999 Dordogne (Franciaország) 2007 Somme (Franciaország) 1996 Pas-de-Calais (Franciaország) 1993 Hargita (Románia) 2002 Máramaros (Románia) 1993 Maros (Románia) 2011 Häme (Finnország) 2003 Lääne-Viru (Észtország) 2006 Brandenburg (Németország) 1995 Teltow-Fläming (Németország) 1999 Suski (Lengyelország) 2003 Tarnów (Lengyelország) 1995 Bielsko (Lengyelország) 1993 Brzesko (Lengyelország) 1999 Mielec (Lengyelország) 2004 Zywiecz (Lengyelország) 2005 Shanxi (Kína) 2009 Vajdaság Autonóm Tartomány(Szerbia) 2011 Együttműködési megállapodás nélküli kapcsolatok: Régió Kapcsolat kezdete Kovászna (Románia) 2008 Yamagata (Japán) 2007 Henan (Kína) 2011 Megjegyzés: 2012.január 1-i állapot 3

4 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság Európai Régiók Gyűlése (ERGY) Jász-Nagykun-Szolnok megye három nemzetközi szervezet tagja. Az Európai Régiók Gyűlése szakmai munkájában 1992 óta vesz részt aktívan, és a többi magyar megyével együtt képviseli a magyar regionális érdekeket. Megyénk a regionális politika mellett főleg a környezetvédelem és az energiapolitika területén képviseli a megyei érdekeket, de figyelemmel kíséri az oktatási, ifjúsági és egyéb területeken zajló munkát is. Szakmai beszámolókkal és jelentésekkel járulunk hozzá a szervezet munkájához. A hatékonyabb fellépés érdekében megyénk a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) együttműködve a többi magyar megyével közös magyar állásfoglalás kidolgozásával vesz részt az ERGY 2012-ig szóló politikája kialakításában. A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégia a szervezet munkájában való részvétel erősödését és a többi magyar megyével közösen kialakított állásfoglalás mentén a regionális érdekek minél határozottabb figyelembe vételéért végzett lobbi tevékenység folytatását tartalmazza. Kárpátok Eurorégió A Kárpátok Eurorégiónak megyénk 1993-tól a tagja, de 2005-től már csak megfigyelő szerepet tölt be. Tekintettel arra, hogy megyénk nem határmenti megye, a szervezet célkitűzései és az együttműködés lehetőségei kevésbé érintik, mint az ERGY esetében. A tagok közül a romániai Máramaros és Hargita megyékkel van évek óta tartó, jól működő együttműködésünk, és 2008-tól indult el a kapcsolat Kovászna és Maros megyékkel. Ezek a kapcsolatok azonban nem a tagságból, hanem elsődlegesen a testvérmegyei együttműködésekből adódnak, hisz az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. Visegrádi Országok Fóruma (V4) A 2004-ben létrejött Fórum Jász-Nagykun-Szolnok megye és Malopolska régió kezdeményezésére alakult meg. A lengyel, cseh, szlovák partnerekkel való együttműködés alapja a kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolat. Megyénk a magyar régiók koordinátoraként vesz részt a szervezet munkájában, elsődlegesen a fenntartható turizmus területén. A stratégia abban az esetben fogalmazta meg a fórum munkájában való szakmai részvételt, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai A Megyei Közgyűlés 5/2011.(II.11.) számú határozatával évre szóló négy éves nemzetközi stratégiai programot fogadott el. A program kidolgozásának két fontos előzménye volt. Egyrészt korábban megyénknek nem volt egységes koncepciója a nemzetközi kapcsolatok kezeléséről, másrészt a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok hatékony koordinálásához és az új feladatoknak való megfeleléshez szükség volt egy korszerű, egységes koncepció mentén kialakított nemzetközi stratégiára. 4

5 A stratégiai program a jól működő és hagyományosan évek óta megrendezésre kerülő sikeres programok meghagyása mellett az együttműködésekben újabb irányokat jelölt ki, melyek igazodnak az együttműködések hatékonyságához és az aktualitásoknak megfelelő hangsúlybeli eltolódásokhoz. A stratégia átfogó célként a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését; a megye értékei európai és nemzetközi szintű megismertetésének erősítését; a megye vonzerejének növelését; az európai és uniós ismeretek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára; a nemzetközi szervezetekben való tagság hatékony felhasználását és a lobbi tevékenység erősítését a régiós politikában, valamint a nemzetközi szervezetekkel és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) való szakmai együttműködés elmélyítését tűzi ki. A célok eléréséhez, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez és hatékonyabbá tételéhez a jól működő együttműködések folytatása mellett a stratégia új irányokat jelöl ki. A fejlesztési elképzelések öt, azonos fontosságú stratégiai célkitűzés köré összpontosulnak: A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése Az együttműködés racionalizálása A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése EU-s pályázatokban való közös szereplés erősítése A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye vonzerejének növelésére és értékeinek széles körű ismertetésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a kiemelt programokra és a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. I.4. Összegzés A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai program a valós igényeknek jobban megfelelő együttműködéseket és programokat eredményez, és elősegíti a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését, megújulását. Ezt a határon túl élő magyarsággal való szorosabb és élő együttműködés; a keleti irányú kapcsolatok eredményes kiterjesztése és a már évek óta jól működő együttműködések elmélyítése is igazolja. Ezeket az irányokat továbbra is indokolt prioritásként, kiemelt területként kezelni. A stratégiai program fontos törekvése a kapcsolatok racionalizálása. Ennek jegyében továbbra is elvárás, hogy csak azokkal a partnerekkel indokolt közös programok megvalósítása, akikkel a kapcsolat élő és rendszeres, a megye számára hasznos. Ide sorolhatóak a hosszú éves hagyományra visszatekintő együttműködések keretében megvalósuló többnemzetes programok is. Az eddigieknél is nagyobb súlyt kell kapni a megye közvetítő szerepének; a megyei szervezésű programok helyett a szakmai-koordináló szerepkör kell, hogy erősödjön. Ez a testvérmegyei és a különböző megyei szervezetekkel való kapcsolatrendszer hatékony felhasználásával valósítható meg. 5

6 Az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviselete 2007 óta támogatja a régió 3 megyéjét, s biztosítja a brüsszeli jelenlétet és információkkal való ellátást. A Képviselet és az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Ügyek Csoportja szervezésében több nemzetközi program valósult meg, melyeken megyénket szakmai előadások megtartására kérték fel. Továbbra is fontos az említett szervezetekkel való kapcsolat folytatása és erősítése, a régió szakmai munkájába való bekapcsolódás a nemzetközi kapcsolatok területén. Összességében a évre szóló nemzetközi stratégiai program a célkitűzéseknek megfelelő, a nemzetközi együttműködések megújulását szolgáló koncepcióként értékelhető. Indokolt a nemzetközi szervezetekben való tagság felülvizsgálata. A Kárpátok Eurorégió munkájában évek óta nem veszünk részt, tekintettel arra, hogy az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. A Visegrádi Országok Fóruma munkájában való szakmai részvételt a stratégiai program csak abban az esetben tartja indokoltnak, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. Napjainkban ennek egyre kevesebb a realitása ig rendszeresen részt vettünk az Európai Régió Gyűlése Közgyűlésein és szakmai munkájában, 2011-ben azonban nem képviseltettük megyénket a pénzügyi nehézségek miatt. Mivel a három szervezet közül csupán ez utóbbinál van jelentős tagsági díjkötelezettség, szóba jöhet ennek felülvizsgálata. Indokolt a tagság szüneteltetésének, esetleg megfigyelői státusz lehetőségének kivizsgálása. II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai II.1. A évi stratégiai program módosításának okai A közigazgatás átalakítása és a január 1-től életbe lépett új önkormányzati törvény az önkormányzatok számára új feladatkört jelölt ki, a korábbi intézményfenntartói szerep-és feladatkör megszűnésével a területfejlesztés vált elsődleges feladattá. Ennek alapján szükségessé vált a 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai programok módosítása és az új helyzethez való kiigazítása a év közötti időszakra vonatkozóan. II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások A évi stratégiai programnak illeszkednie kell a megyei önkormányzat 2012.január 1-től életbe lépett új feladatköréhez és a nemzetközi programokra fordítható erősen lecsökkent pénzügyi keretekhez. A stratégia kiemelt célja a területfejlesztéshez kapcsolódó, azt elősegítő nemzetközi kapcsolatok erősítése. Emellett további cél a évi stratégiai program céljai közül azok folytatása, melyek elősegítik a megye vonzerejének növelését; 6

7 az európai és uniós értékek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára kiemelten a területfejlesztés területén; a megye kulturális és turisztikai értékeinek európai és nemzetközi szintű megismertetését; valamint a nemzetközi kapcsolatok hatékonyabbá tételét a társadalom és gazdaság területén a kölcsönös érdekek alapján. Mindezekre alapozva a évi stratégiai program négy, azonos fontosságú területet határoz meg: A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése Hagyományos programok Az új feladatoknak való megfelelés mellett a programok tervezésekor a korábbiaknál még hangsúlyosabban kell figyelembe venni a költségtakarékos megvalósítást. Ennek érdekében a meglévő együttműködések rendszerességét és hatékonyságát kell alapul venni, a racionalizálás ezért fontos szempont kell, hogy maradjon. Javasolt a települési szinten korábban kialakult kapcsolatok erősítése, helyi programok szervezésének ösztönzése. A stratégia a jól működő kapcsolatok terén is ésszerű tervezést tartalmaz. Azoknál a kapcsolatoknál, ahol az együttműködés mély és több területen is tartalmas, a programok hatékonyságának mérlegelésével az egy régió-egy program elvtől indokolt esetben el lehet térni. Ez főleg olyan területekre vonatkozhat, amelyekkel a kapcsolat megerősítése a stratégia új irányával egybeesik (pl. szórványprogram, magyarlakta területekkel való programok), illetve akikkel hagyományosan, évek óta rendszeresen megrendezésre kerül nagy nemzetközi program (pl. Challenge, olasz-magyar sport). A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye a területfejlesztéssel kapcsolatos és a megye vonzerejének növelésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiterjedt nemzetközi tevékenysége során évek óta kiemelt hangsúlyt helyez a határon túl élő magyar közösségek támogatására. A megyei önkormányzat elkötelezett a szórványban élő magyarsággal és a szomszédos országok magyarlakta területeivel való újabb együttműködések kialakításában, illetve a meglévő kapcsolatok további erősítésében. E célkitűzésnek megfelelően a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése a évi nemzetközi stratégiának is prioritást élvező fontos eleme marad. II Szórványprogram A székely megyékkel való szoros együttműködés a Maros megyével novemberben kötött együttműködési megállapodás következtében tovább erősödött, így Hargita megyével együtt már két székely megyével van aláírt együttműködésünk. További cél a Székelyföld egészével való kapcsolat kialakítása, ennek érdekében Kovászna megyével is folynak az egyeztetések az együttműködési megállapodás aláírásáról. A 2008-as kapcsolatfelvétel óta Kovásznával is élő és egyre erősödő a kapcsolat, és évről-évre egyre több közös programra került sor. 7

8 A székely megyékkel való együttműködés erősítése mellett a Vajdasággal kötött együttműködési megállapodás következtében újabb magyarlakta területtel gazdagodott testvérmegyéink száma. A stratégiai program továbbra is fontos eleme Kárpátalja, Dél-Erdély és a Vajdaság többségében magyarlakta területeinek támogatása. Ezt az is indokolja, hogy az itt élő magyarsággal eddig nem, vagy csak esetenkénti volt a kapcsolat. A többi szomszédos ország magyarlakta területei megyénktől földrajzilag távol esnek, így a fent említett területekkel való kapcsolat mélyítésére van reális lehetőség. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat megerősítése elsősorban szervező munkát igényel. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása Ezen a területen a székely és szomszédos magyarlakta régiók bemutatását, a gazdasági lehetőségek feltárását elősegítő projektek megvalósítására kell törekedni. Ezek lehetnek gazdasági fórumok, turisztikai programok keretében rendezett bemutatkozások, megyenapok, szakembercserék, jellemző termékek megismertetése, stb. A különböző gazdasági szervezetek, kamarák közötti kapcsolatfelvétel elősegítésével is törekedni kell az együttműködés elmélyítésére. II Kulturális együttműködések A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolatok erősítésének jó eszköze magyar nyelvű könyvek adományozása, illetve könyvgyűjtési akciók szervezése. A kapcsolatok erősítésének másik módja a testvérvárosi kapcsolatok, intézmények, civil szervezetek közötti együttműködések kialakításának segítése. Jó eszköz a kulturális együttműködés mélyítésére lehetőség szerint nemzetközi projektben való közös részvétel is, vagy két-háromoldalú közös projektek megvalósítása. A néptánc, hagyományőrzés, sport és ifjúság szintén olyan területek, ahol számos közös program szervezésére van lehetőség. II Szakmai együttműködések Törekedni kell a meglévő szakmai együttműködések elmélyítése (települések, civil szervezetek közötti kapcsolatok, stb.) mellett újabb területeken megvalósuló szakmai csereprogramok és tapasztalatcserék kialakítására (pl. idegenforgalom, környezetvédelem, közigazgatás, stb.). II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban Nemzetközi kapcsolataink főleg Nyugat-Európa és a szomszédos országok régióival alakultak ki. A jól működő, a megye és a lakosság érdekeit segítő együttműködések folytatása és erősítése mellett szükséges a kapcsolatok kibővítése keleti irányban. Ezt a globális politikai viszonyok alakulása is indokolja, ami a kínai Shanxi tartománnyal kötött együttműködésünk és Henan tartománnyal aláírt szándéknyilatkozat háttere is volt. Ezek a makrogazdasági és nemzetközi folyamatok tovább erősödtek, s az ázsiai térséggel való kapcsolat mélyítése napjainkban egyre aktuálisabbá válik. Mindezek a kínai kapcsolat valódi tartalommal való megtöltését, s az együttműködés erősítését igénylik. Ezt a megye településeinek kínai kapcsolatait feltáró felmérés is indokolja. 8

9 Ebből kiderül, hogy csak a megyeszékhely ápol kínai kapcsolatot, de a megye több települése is jelezte igényét kapcsolat kialakítására. Több helyről azt is jelezték, hogy szívesen várnának kínai befektetői csoportokat. Emellett más keleti irányú kapcsolatok kijelölése és kialakítása is fontos lehet. Ilyen lehet a megyénkben Karcagon kialakult erős kazah kapcsolat kiterjesztése és elmélyítése, aminek első megyei szintű lépése egy 2011-ben megvalósult kazah kulturális program volt. Az ázsiai térségben Kínán kívül a japán Yamagata tartománnyal is elindult korábban a kapcsolat, amit több civil szervezet és intézmény közötti kapcsolat, valamint Szolnok város japán együttműködése is elősegített. Ez a kapcsolat 2011-ben szintén új lendületet vett. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása A keleti irányú kapcsolatok egyik fontos területe a gazdaság. A gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítását kell szorgalmazni, ennek érdekében erősíteni kell a megye közvetítő szerepét a kamarák, a gazdasági élet szereplői és a települések felé, szükség szerint szakmaikoordinációs segítséget kell nyújtani gazdasági fórumok, üzletember találkozók, befektetési lehetőséget bemutató gazdasági programok elősegítéséhez. II Kulturális együttműködések A gazdasági kapcsolatok mellett a kulturális együttműködések területén lehet legnagyobb mértékben bevonni a lakosság széles körét a projektekbe. Széles körű, változatos projektek megvalósítására kerülhet sor kulturális csoportok, iskolák, ifjúsági és felnőtt zenei és tánccsoportok közreműködésével, főiskolák és egyéb intézmények közötti együttműködések kialakításával. Ezekben a megyei önkormányzat szakmai-koordinációs feladatot láthat el. II Szakmai együttműködések Szakmai együttműködés főleg a környezetvédelem, egészségügy és egyéb, kölcsönös érdekeken alapuló projektek keretében valósulhat meg. Ezek elősegítésében indokolt a megyei önkormányzat nem anyagiakhoz kötött szerepvállalása. II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése A megye testvérmegyei kapcsolatrendszere és az azok keretében rendezett nemzetközi programokon keresztül a megyei önkormányzat lehetőséget biztosít a településeknek testvérkapcsolatok kialakítására, a megyei önkormányzat által koordinált és szervezett programokban való részvételre, amire a legtöbb településnek önállóan nem lenne lehetősége. Ennek a támogatásnak az eredményeként számos település és szervezet alakított ki nemzetközi együttműködést, amiben a megyei önkormányzat továbbra is koordináló feladatot kíván ellátni. A nemzetközi stratégia tartalmazza a megye közvetítő szerepének további erősítését a megye valamennyi szereplője és azok lehetséges külföldi partnerei közötti esetleges együttműködések elősegítése érdekében. Ezt a célt szolgálja az a törekvés is, hogy minél több közös nemzetközi programra kerüljön sor települési, intézményi, szakmai szinten a megyei önkormányzat közvetlen részvétele nélkül. 9

10 A megyei önkormányzat közvetítő szerepének növelését szolgálja a különböző megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, kamarákkal és médiával való együttműködés mélyítése is (pl. különböző baráti társaságok, kamarák, stb.). A stratégiában ezek a fontos kapcsolatok és együttműködések növekvő szerepet kapnak a megye közvetítő szerepének erősítésében. II Hagyományos programok Challenge sporttalálkozó A stratégia fontos részét képezi a meghatározott új irányok mellett a hagyományokkal rendelkező, és főleg a széles részvevői körrel megvalósuló nemzetközi programok folytatása. Ezek közé tartozik a több éves hagyománnyal rendelkező Challenge sporttalálkozó. Jász-Nagykun-Szolnok megye, az angliai Durham megye és a franciaországi Somme megye részvételével 1998 óta megvalósuló program évente váltott helyszínnel kerül megrendezésre. A háromnemzetes sporttalálkozón a versengés mellett egymás kultúrájának megismerése, a nyelvismeret bővítése és baráti kapcsolatok kialakítása is cél. A kultúrák közötti párbeszéd és a fiatalok mobilitásának fontossága túlmutat a sporttevékenység fontosságán, és a program egyúttal alapját képezi annak a szoros és aktív együttműködésnek, ami megyénk és a két másik megye között jött létre. A nagy múltú és az egyik legjelentősebb többnemzetes program folytatása a stratégia része, ugyanakkor törekedni kell a program pályázati forrással történő megvalósítására. Festa dell amicizia -olasz-magyar sporttalálkozó A sporttalálkozóra az olasz Asti megyével kötött együttműködési megállapodás keretében kerül sor 2002 óta negyven-negyven diák és felkészítőik részvételével négy sportágban. A hagyományossá vált rendezvényt évente váltakozva rendezik meg megyéink. A sporttalálkozóra 2006 óta Tarnów járás diákjait is meghívja az olasz fél, mivel az Asti megyével és a lengyel Tarnów járással meglévő együttműködésünk eredményeként Asti és Tarnów is partnerkapcsolatot alakított ki, és az olasz-magyar sportverseny mintájára hasonló rendezvénysorozat indult az olasz és a lengyel fél között is ben a program tovább bővül, az angol Durham és a francia Somme megye csatlakozásával ötnemzetes programmá válik. A program újabb kibővülése részben megyénknek köszönhető, mivel Asti francia kapcsolata is megyénk partnerségi viszonyrendszeréből alakult ki. A Challenge sportrendezvényhez hasonlóan ez a program is meghatározóvá vált, az olaszmagyar kapcsolatok egyik állandó és hagyományos eleme, ami több közös projektet eredményezett (pl. iskolák közötti kapcsolatok, ifjúsági programok). Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata szeptemberében indította útjára FolkdanceNet/NéptáncHáló elnevezésű programját. A megye kiemelt rendezvényeként szereplő programsorozat a nemzetközi együttműködések meghatározó eleme, a kapcsolatok megerősítésének mérföldköve volt. A évi stratégiai program a rendezvény költségtakarékos lehetőség szerinti megrendezését javasolta, de a pénzügyi források jelentős lecsökkenése miatt a módosított stratégia nem tartalmazza a programot. 10

11 Az esemény megrendezésének lehetőségét felajánlottuk partnermegyéinknek, és szükség esetén tapasztalatunkkal, szakmai segítséggel tudjuk megvalósulását elősegíteni. III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere A stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében hatékony eszközöket kell alkalmazni. Ezek köre igen széles, s mindegyiknél a hatékonyság növelésére kell törekedni. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő eszközök alkalmazása indokolt és szükséges: -kapcsolattartás erősítése rendszeres kapcsolat az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviseletével és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel folyamatos, napi szintű kapcsolattartás( , telefon) rendszeres kapcsolat a nemzetközi és országos szervezetekkel, tanulmányok és egyéb szakmai anyagok készítése állandó kapcsolat a megyében nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekkel, civil szervezetekkel kapcsolattartás a testvérvárosi együttműködéssel rendelkező településekkel, koordinációs és szervezési segítség nyújtása -együttműködések erősítése prioritások egyeztetése és összehangolása a külföldi partnerekkel stratégia szerint megjelölt új együttműködések előkészítése -információ közvetítése célzott figyelemfelkeltés külföldi partnerektől érkező megkeresésekről a témában illetékes intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára külföldi partnereinktől érkező hírek közvetítése pályázati lehetőségekről települések, és egyéb érdekeltek részére -szakmai segítségnyújtás települések, civil szervezetek számára -felmérés aktualizálása a testvérvárossal rendelkező és azt létrehozni kívánó településekről annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat segítséget nyújthasson a kapcsolat kialakításában -megyei önkormányzat által szervezett nemzetközi programok kihasználása a megyei értékek minél szélesebb körű megismertetése érdekében. 11

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására II.

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására II. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50 55/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával Készítették: Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács A Nemzetgazdasági

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben