JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014)"

Átírás

1 Elfogadta a Megyei Közgyűlés 21/2012.(II.17.) KH számú határozatával JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA ( ) Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok, február 9.

2 Tartalomjegyzék Oldal I. Helyzetelemzés 3 I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai 3 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság 4 I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai 4 I.4. Összegzés 5 II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai, II.1. A évi stratégiai program módosításának okai 6 II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások 6 II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése 7 II Szórványprogram 7 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 8 II Kulturális együttműködések 8 II Szakmai együttműködések 8 II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányba 8 II Gazdasági kapcsolatok kialakítása 9 II Kulturális együttműködések 9 II Szakmai együttműködések 9 II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése 9 II.2.4. Hagyományos programok 10 Challenge, Festa dell amicizia 10 III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere 11 2

3 I. Helyzetelemezés I.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat széleskörű és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Bár a nemzetközi kapcsolatok koordinálása és megvalósítása nem tartozik a kötelező feladatok közé, megyénk mindig kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. A megyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően számos testvérkapcsolat alakult települések, intézmények, iskolák, civil szervezetek között. Az 1989-es rendszerváltást követően megyénk nemzetközi kapcsolatai tovább bővültek, és ennek köszönhetően gazdag és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik: Együttműködési megállapodáson alapuló kapcsolatok: Partnerrégió Együttműködési megállapodás aláírásának dátuma Asti (Olaszország) 2001 Durham (Egyesült Királyság) 1999 Dordogne (Franciaország) 2007 Somme (Franciaország) 1996 Pas-de-Calais (Franciaország) 1993 Hargita (Románia) 2002 Máramaros (Románia) 1993 Maros (Románia) 2011 Häme (Finnország) 2003 Lääne-Viru (Észtország) 2006 Brandenburg (Németország) 1995 Teltow-Fläming (Németország) 1999 Suski (Lengyelország) 2003 Tarnów (Lengyelország) 1995 Bielsko (Lengyelország) 1993 Brzesko (Lengyelország) 1999 Mielec (Lengyelország) 2004 Zywiecz (Lengyelország) 2005 Shanxi (Kína) 2009 Vajdaság Autonóm Tartomány(Szerbia) 2011 Együttműködési megállapodás nélküli kapcsolatok: Régió Kapcsolat kezdete Kovászna (Románia) 2008 Yamagata (Japán) 2007 Henan (Kína) 2011 Megjegyzés: 2012.január 1-i állapot 3

4 I.2. Nemzetközi szervezetekben való tagság Európai Régiók Gyűlése (ERGY) Jász-Nagykun-Szolnok megye három nemzetközi szervezet tagja. Az Európai Régiók Gyűlése szakmai munkájában 1992 óta vesz részt aktívan, és a többi magyar megyével együtt képviseli a magyar regionális érdekeket. Megyénk a regionális politika mellett főleg a környezetvédelem és az energiapolitika területén képviseli a megyei érdekeket, de figyelemmel kíséri az oktatási, ifjúsági és egyéb területeken zajló munkát is. Szakmai beszámolókkal és jelentésekkel járulunk hozzá a szervezet munkájához. A hatékonyabb fellépés érdekében megyénk a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) együttműködve a többi magyar megyével közös magyar állásfoglalás kidolgozásával vesz részt az ERGY 2012-ig szóló politikája kialakításában. A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégia a szervezet munkájában való részvétel erősödését és a többi magyar megyével közösen kialakított állásfoglalás mentén a regionális érdekek minél határozottabb figyelembe vételéért végzett lobbi tevékenység folytatását tartalmazza. Kárpátok Eurorégió A Kárpátok Eurorégiónak megyénk 1993-tól a tagja, de 2005-től már csak megfigyelő szerepet tölt be. Tekintettel arra, hogy megyénk nem határmenti megye, a szervezet célkitűzései és az együttműködés lehetőségei kevésbé érintik, mint az ERGY esetében. A tagok közül a romániai Máramaros és Hargita megyékkel van évek óta tartó, jól működő együttműködésünk, és 2008-tól indult el a kapcsolat Kovászna és Maros megyékkel. Ezek a kapcsolatok azonban nem a tagságból, hanem elsődlegesen a testvérmegyei együttműködésekből adódnak, hisz az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. Visegrádi Országok Fóruma (V4) A 2004-ben létrejött Fórum Jász-Nagykun-Szolnok megye és Malopolska régió kezdeményezésére alakult meg. A lengyel, cseh, szlovák partnerekkel való együttműködés alapja a kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolat. Megyénk a magyar régiók koordinátoraként vesz részt a szervezet munkájában, elsődlegesen a fenntartható turizmus területén. A stratégia abban az esetben fogalmazta meg a fórum munkájában való szakmai részvételt, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. I.3. A évi stratégiai program háttere, céljai és főbb irányai A Megyei Közgyűlés 5/2011.(II.11.) számú határozatával évre szóló négy éves nemzetközi stratégiai programot fogadott el. A program kidolgozásának két fontos előzménye volt. Egyrészt korábban megyénknek nem volt egységes koncepciója a nemzetközi kapcsolatok kezeléséről, másrészt a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok hatékony koordinálásához és az új feladatoknak való megfeleléshez szükség volt egy korszerű, egységes koncepció mentén kialakított nemzetközi stratégiára. 4

5 A stratégiai program a jól működő és hagyományosan évek óta megrendezésre kerülő sikeres programok meghagyása mellett az együttműködésekben újabb irányokat jelölt ki, melyek igazodnak az együttműködések hatékonyságához és az aktualitásoknak megfelelő hangsúlybeli eltolódásokhoz. A stratégia átfogó célként a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését; a megye értékei európai és nemzetközi szintű megismertetésének erősítését; a megye vonzerejének növelését; az európai és uniós ismeretek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára; a nemzetközi szervezetekben való tagság hatékony felhasználását és a lobbi tevékenység erősítését a régiós politikában, valamint a nemzetközi szervezetekkel és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) való szakmai együttműködés elmélyítését tűzi ki. A célok eléréséhez, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez és hatékonyabbá tételéhez a jól működő együttműködések folytatása mellett a stratégia új irányokat jelöl ki. A fejlesztési elképzelések öt, azonos fontosságú stratégiai célkitűzés köré összpontosulnak: A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése Az együttműködés racionalizálása A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése EU-s pályázatokban való közös szereplés erősítése A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye vonzerejének növelésére és értékeinek széles körű ismertetésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a kiemelt programokra és a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. I.4. Összegzés A 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai program a valós igényeknek jobban megfelelő együttműködéseket és programokat eredményez, és elősegíti a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését, megújulását. Ezt a határon túl élő magyarsággal való szorosabb és élő együttműködés; a keleti irányú kapcsolatok eredményes kiterjesztése és a már évek óta jól működő együttműködések elmélyítése is igazolja. Ezeket az irányokat továbbra is indokolt prioritásként, kiemelt területként kezelni. A stratégiai program fontos törekvése a kapcsolatok racionalizálása. Ennek jegyében továbbra is elvárás, hogy csak azokkal a partnerekkel indokolt közös programok megvalósítása, akikkel a kapcsolat élő és rendszeres, a megye számára hasznos. Ide sorolhatóak a hosszú éves hagyományra visszatekintő együttműködések keretében megvalósuló többnemzetes programok is. Az eddigieknél is nagyobb súlyt kell kapni a megye közvetítő szerepének; a megyei szervezésű programok helyett a szakmai-koordináló szerepkör kell, hogy erősödjön. Ez a testvérmegyei és a különböző megyei szervezetekkel való kapcsolatrendszer hatékony felhasználásával valósítható meg. 5

6 Az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviselete 2007 óta támogatja a régió 3 megyéjét, s biztosítja a brüsszeli jelenlétet és információkkal való ellátást. A Képviselet és az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Ügyek Csoportja szervezésében több nemzetközi program valósult meg, melyeken megyénket szakmai előadások megtartására kérték fel. Továbbra is fontos az említett szervezetekkel való kapcsolat folytatása és erősítése, a régió szakmai munkájába való bekapcsolódás a nemzetközi kapcsolatok területén. Összességében a évre szóló nemzetközi stratégiai program a célkitűzéseknek megfelelő, a nemzetközi együttműködések megújulását szolgáló koncepcióként értékelhető. Indokolt a nemzetközi szervezetekben való tagság felülvizsgálata. A Kárpátok Eurorégió munkájában évek óta nem veszünk részt, tekintettel arra, hogy az eurorégió határmenti együttműködését megyénk nem tudja igénybe venni. A Visegrádi Országok Fóruma munkájában való szakmai részvételt a stratégiai program csak abban az esetben tartja indokoltnak, amennyiben olyan közös projektek megvalósítására nyílik lehetőség, ami illeszkedik a nemzetközi stratégiához és a megye érdekeit szolgálja. Napjainkban ennek egyre kevesebb a realitása ig rendszeresen részt vettünk az Európai Régió Gyűlése Közgyűlésein és szakmai munkájában, 2011-ben azonban nem képviseltettük megyénket a pénzügyi nehézségek miatt. Mivel a három szervezet közül csupán ez utóbbinál van jelentős tagsági díjkötelezettség, szóba jöhet ennek felülvizsgálata. Indokolt a tagság szüneteltetésének, esetleg megfigyelői státusz lehetőségének kivizsgálása. II. Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi céljai II.1. A évi stratégiai program módosításának okai A közigazgatás átalakítása és a január 1-től életbe lépett új önkormányzati törvény az önkormányzatok számára új feladatkört jelölt ki, a korábbi intézményfenntartói szerep-és feladatkör megszűnésével a területfejlesztés vált elsődleges feladattá. Ennek alapján szükségessé vált a 2011-ben elfogadott nemzetközi stratégiai programok módosítása és az új helyzethez való kiigazítása a év közötti időszakra vonatkozóan. II.2. A nemzetközi stratégia célja, főbb irányai, prioritások A évi stratégiai programnak illeszkednie kell a megyei önkormányzat 2012.január 1-től életbe lépett új feladatköréhez és a nemzetközi programokra fordítható erősen lecsökkent pénzügyi keretekhez. A stratégia kiemelt célja a területfejlesztéshez kapcsolódó, azt elősegítő nemzetközi kapcsolatok erősítése. Emellett további cél a évi stratégiai program céljai közül azok folytatása, melyek elősegítik a megye vonzerejének növelését; 6

7 az európai és uniós értékek minél szélesebb körű közvetítését a megye lakossága számára kiemelten a területfejlesztés területén; a megye kulturális és turisztikai értékeinek európai és nemzetközi szintű megismertetését; valamint a nemzetközi kapcsolatok hatékonyabbá tételét a társadalom és gazdaság területén a kölcsönös érdekek alapján. Mindezekre alapozva a évi stratégiai program négy, azonos fontosságú területet határoz meg: A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése Hagyományos programok Az új feladatoknak való megfelelés mellett a programok tervezésekor a korábbiaknál még hangsúlyosabban kell figyelembe venni a költségtakarékos megvalósítást. Ennek érdekében a meglévő együttműködések rendszerességét és hatékonyságát kell alapul venni, a racionalizálás ezért fontos szempont kell, hogy maradjon. Javasolt a települési szinten korábban kialakult kapcsolatok erősítése, helyi programok szervezésének ösztönzése. A stratégia a jól működő kapcsolatok terén is ésszerű tervezést tartalmaz. Azoknál a kapcsolatoknál, ahol az együttműködés mély és több területen is tartalmas, a programok hatékonyságának mérlegelésével az egy régió-egy program elvtől indokolt esetben el lehet térni. Ez főleg olyan területekre vonatkozhat, amelyekkel a kapcsolat megerősítése a stratégia új irányával egybeesik (pl. szórványprogram, magyarlakta területekkel való programok), illetve akikkel hagyományosan, évek óta rendszeresen megrendezésre kerül nagy nemzetközi program (pl. Challenge, olasz-magyar sport). A nemzetközi stratégia a szűkös költségvetési forrásokat alapul véve különösen nagy hangsúlyt fektet a megye a területfejlesztéssel kapcsolatos és a megye vonzerejének növelésére irányuló projekteknek, és az új irányok mellett a több éve hagyományosan megvalósuló projektekre épít. II.2.1. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiterjedt nemzetközi tevékenysége során évek óta kiemelt hangsúlyt helyez a határon túl élő magyar közösségek támogatására. A megyei önkormányzat elkötelezett a szórványban élő magyarsággal és a szomszédos országok magyarlakta területeivel való újabb együttműködések kialakításában, illetve a meglévő kapcsolatok további erősítésében. E célkitűzésnek megfelelően a szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat erősítése a évi nemzetközi stratégiának is prioritást élvező fontos eleme marad. II Szórványprogram A székely megyékkel való szoros együttműködés a Maros megyével novemberben kötött együttműködési megállapodás következtében tovább erősödött, így Hargita megyével együtt már két székely megyével van aláírt együttműködésünk. További cél a Székelyföld egészével való kapcsolat kialakítása, ennek érdekében Kovászna megyével is folynak az egyeztetések az együttműködési megállapodás aláírásáról. A 2008-as kapcsolatfelvétel óta Kovásznával is élő és egyre erősödő a kapcsolat, és évről-évre egyre több közös programra került sor. 7

8 A székely megyékkel való együttműködés erősítése mellett a Vajdasággal kötött együttműködési megállapodás következtében újabb magyarlakta területtel gazdagodott testvérmegyéink száma. A stratégiai program továbbra is fontos eleme Kárpátalja, Dél-Erdély és a Vajdaság többségében magyarlakta területeinek támogatása. Ezt az is indokolja, hogy az itt élő magyarsággal eddig nem, vagy csak esetenkénti volt a kapcsolat. A többi szomszédos ország magyarlakta területei megyénktől földrajzilag távol esnek, így a fent említett területekkel való kapcsolat mélyítésére van reális lehetőség. A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolat megerősítése elsősorban szervező munkát igényel. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása Ezen a területen a székely és szomszédos magyarlakta régiók bemutatását, a gazdasági lehetőségek feltárását elősegítő projektek megvalósítására kell törekedni. Ezek lehetnek gazdasági fórumok, turisztikai programok keretében rendezett bemutatkozások, megyenapok, szakembercserék, jellemző termékek megismertetése, stb. A különböző gazdasági szervezetek, kamarák közötti kapcsolatfelvétel elősegítésével is törekedni kell az együttműködés elmélyítésére. II Kulturális együttműködések A szomszédos országok magyarlakta területeivel való kapcsolatok erősítésének jó eszköze magyar nyelvű könyvek adományozása, illetve könyvgyűjtési akciók szervezése. A kapcsolatok erősítésének másik módja a testvérvárosi kapcsolatok, intézmények, civil szervezetek közötti együttműködések kialakításának segítése. Jó eszköz a kulturális együttműködés mélyítésére lehetőség szerint nemzetközi projektben való közös részvétel is, vagy két-háromoldalú közös projektek megvalósítása. A néptánc, hagyományőrzés, sport és ifjúság szintén olyan területek, ahol számos közös program szervezésére van lehetőség. II Szakmai együttműködések Törekedni kell a meglévő szakmai együttműködések elmélyítése (települések, civil szervezetek közötti kapcsolatok, stb.) mellett újabb területeken megvalósuló szakmai csereprogramok és tapasztalatcserék kialakítására (pl. idegenforgalom, környezetvédelem, közigazgatás, stb.). II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok bővítése, kiterjesztése keleti irányban Nemzetközi kapcsolataink főleg Nyugat-Európa és a szomszédos országok régióival alakultak ki. A jól működő, a megye és a lakosság érdekeit segítő együttműködések folytatása és erősítése mellett szükséges a kapcsolatok kibővítése keleti irányban. Ezt a globális politikai viszonyok alakulása is indokolja, ami a kínai Shanxi tartománnyal kötött együttműködésünk és Henan tartománnyal aláírt szándéknyilatkozat háttere is volt. Ezek a makrogazdasági és nemzetközi folyamatok tovább erősödtek, s az ázsiai térséggel való kapcsolat mélyítése napjainkban egyre aktuálisabbá válik. Mindezek a kínai kapcsolat valódi tartalommal való megtöltését, s az együttműködés erősítését igénylik. Ezt a megye településeinek kínai kapcsolatait feltáró felmérés is indokolja. 8

9 Ebből kiderül, hogy csak a megyeszékhely ápol kínai kapcsolatot, de a megye több települése is jelezte igényét kapcsolat kialakítására. Több helyről azt is jelezték, hogy szívesen várnának kínai befektetői csoportokat. Emellett más keleti irányú kapcsolatok kijelölése és kialakítása is fontos lehet. Ilyen lehet a megyénkben Karcagon kialakult erős kazah kapcsolat kiterjesztése és elmélyítése, aminek első megyei szintű lépése egy 2011-ben megvalósult kazah kulturális program volt. Az ázsiai térségben Kínán kívül a japán Yamagata tartománnyal is elindult korábban a kapcsolat, amit több civil szervezet és intézmény közötti kapcsolat, valamint Szolnok város japán együttműködése is elősegített. Ez a kapcsolat 2011-ben szintén új lendületet vett. II Gazdasági kapcsolatok kialakítása A keleti irányú kapcsolatok egyik fontos területe a gazdaság. A gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítását kell szorgalmazni, ennek érdekében erősíteni kell a megye közvetítő szerepét a kamarák, a gazdasági élet szereplői és a települések felé, szükség szerint szakmaikoordinációs segítséget kell nyújtani gazdasági fórumok, üzletember találkozók, befektetési lehetőséget bemutató gazdasági programok elősegítéséhez. II Kulturális együttműködések A gazdasági kapcsolatok mellett a kulturális együttműködések területén lehet legnagyobb mértékben bevonni a lakosság széles körét a projektekbe. Széles körű, változatos projektek megvalósítására kerülhet sor kulturális csoportok, iskolák, ifjúsági és felnőtt zenei és tánccsoportok közreműködésével, főiskolák és egyéb intézmények közötti együttműködések kialakításával. Ezekben a megyei önkormányzat szakmai-koordinációs feladatot láthat el. II Szakmai együttműködések Szakmai együttműködés főleg a környezetvédelem, egészségügy és egyéb, kölcsönös érdekeken alapuló projektek keretében valósulhat meg. Ezek elősegítésében indokolt a megyei önkormányzat nem anyagiakhoz kötött szerepvállalása. II.2.3. A megyei önkormányzat közvetítő szerepének erősítése A megye testvérmegyei kapcsolatrendszere és az azok keretében rendezett nemzetközi programokon keresztül a megyei önkormányzat lehetőséget biztosít a településeknek testvérkapcsolatok kialakítására, a megyei önkormányzat által koordinált és szervezett programokban való részvételre, amire a legtöbb településnek önállóan nem lenne lehetősége. Ennek a támogatásnak az eredményeként számos település és szervezet alakított ki nemzetközi együttműködést, amiben a megyei önkormányzat továbbra is koordináló feladatot kíván ellátni. A nemzetközi stratégia tartalmazza a megye közvetítő szerepének további erősítését a megye valamennyi szereplője és azok lehetséges külföldi partnerei közötti esetleges együttműködések elősegítése érdekében. Ezt a célt szolgálja az a törekvés is, hogy minél több közös nemzetközi programra kerüljön sor települési, intézményi, szakmai szinten a megyei önkormányzat közvetlen részvétele nélkül. 9

10 A megyei önkormányzat közvetítő szerepének növelését szolgálja a különböző megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, kamarákkal és médiával való együttműködés mélyítése is (pl. különböző baráti társaságok, kamarák, stb.). A stratégiában ezek a fontos kapcsolatok és együttműködések növekvő szerepet kapnak a megye közvetítő szerepének erősítésében. II Hagyományos programok Challenge sporttalálkozó A stratégia fontos részét képezi a meghatározott új irányok mellett a hagyományokkal rendelkező, és főleg a széles részvevői körrel megvalósuló nemzetközi programok folytatása. Ezek közé tartozik a több éves hagyománnyal rendelkező Challenge sporttalálkozó. Jász-Nagykun-Szolnok megye, az angliai Durham megye és a franciaországi Somme megye részvételével 1998 óta megvalósuló program évente váltott helyszínnel kerül megrendezésre. A háromnemzetes sporttalálkozón a versengés mellett egymás kultúrájának megismerése, a nyelvismeret bővítése és baráti kapcsolatok kialakítása is cél. A kultúrák közötti párbeszéd és a fiatalok mobilitásának fontossága túlmutat a sporttevékenység fontosságán, és a program egyúttal alapját képezi annak a szoros és aktív együttműködésnek, ami megyénk és a két másik megye között jött létre. A nagy múltú és az egyik legjelentősebb többnemzetes program folytatása a stratégia része, ugyanakkor törekedni kell a program pályázati forrással történő megvalósítására. Festa dell amicizia -olasz-magyar sporttalálkozó A sporttalálkozóra az olasz Asti megyével kötött együttműködési megállapodás keretében kerül sor 2002 óta negyven-negyven diák és felkészítőik részvételével négy sportágban. A hagyományossá vált rendezvényt évente váltakozva rendezik meg megyéink. A sporttalálkozóra 2006 óta Tarnów járás diákjait is meghívja az olasz fél, mivel az Asti megyével és a lengyel Tarnów járással meglévő együttműködésünk eredményeként Asti és Tarnów is partnerkapcsolatot alakított ki, és az olasz-magyar sportverseny mintájára hasonló rendezvénysorozat indult az olasz és a lengyel fél között is ben a program tovább bővül, az angol Durham és a francia Somme megye csatlakozásával ötnemzetes programmá válik. A program újabb kibővülése részben megyénknek köszönhető, mivel Asti francia kapcsolata is megyénk partnerségi viszonyrendszeréből alakult ki. A Challenge sportrendezvényhez hasonlóan ez a program is meghatározóvá vált, az olaszmagyar kapcsolatok egyik állandó és hagyományos eleme, ami több közös projektet eredményezett (pl. iskolák közötti kapcsolatok, ifjúsági programok). Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata szeptemberében indította útjára FolkdanceNet/NéptáncHáló elnevezésű programját. A megye kiemelt rendezvényeként szereplő programsorozat a nemzetközi együttműködések meghatározó eleme, a kapcsolatok megerősítésének mérföldköve volt. A évi stratégiai program a rendezvény költségtakarékos lehetőség szerinti megrendezését javasolta, de a pénzügyi források jelentős lecsökkenése miatt a módosított stratégia nem tartalmazza a programot. 10

11 Az esemény megrendezésének lehetőségét felajánlottuk partnermegyéinknek, és szükség esetén tapasztalatunkkal, szakmai segítséggel tudjuk megvalósulását elősegíteni. III. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének eszközrendszere A stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében hatékony eszközöket kell alkalmazni. Ezek köre igen széles, s mindegyiknél a hatékonyság növelésére kell törekedni. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő eszközök alkalmazása indokolt és szükséges: -kapcsolattartás erősítése rendszeres kapcsolat az Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviseletével és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel folyamatos, napi szintű kapcsolattartás( , telefon) rendszeres kapcsolat a nemzetközi és országos szervezetekkel, tanulmányok és egyéb szakmai anyagok készítése állandó kapcsolat a megyében nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekkel, civil szervezetekkel kapcsolattartás a testvérvárosi együttműködéssel rendelkező településekkel, koordinációs és szervezési segítség nyújtása -együttműködések erősítése prioritások egyeztetése és összehangolása a külföldi partnerekkel stratégia szerint megjelölt új együttműködések előkészítése -információ közvetítése célzott figyelemfelkeltés külföldi partnerektől érkező megkeresésekről a témában illetékes intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára külföldi partnereinktől érkező hírek közvetítése pályázati lehetőségekről települések, és egyéb érdekeltek részére -szakmai segítségnyújtás települések, civil szervezetek számára -felmérés aktualizálása a testvérvárossal rendelkező és azt létrehozni kívánó településekről annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat segítséget nyújthasson a kapcsolat kialakításában -megyei önkormányzat által szervezett nemzetközi programok kihasználása a megyei értékek minél szélesebb körű megismertetése érdekében. 11

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról 1.sz.melléklet Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2013. évi tervének végrehajtásáról A megváltozott feladatokat és pénzügyi forrásokat alapul véve a korábbi évekhez képest a programok köre lecsökkent.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

49/2015. (VI. 26.) számú határozat. A Vas Megyei Közgyűlés a június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg:

49/2015. (VI. 26.) számú határozat. A Vas Megyei Közgyűlés a június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg: 49/2015. (VI. 26.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés a 2015. június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási RECIPROCALITY pályp lyázat CItizens network to REspect and PROmote Cultural And Linguistic heritage and diversity Hálózat a kulturális lis és s nyelvi örökség g népszern pszerűsítéséért és s fenntartásáé

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK ALAPÍTÓ OKIRAT SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK KÖZÉP-SZIGETKÖZI TURISZTIKAI HÁLÓZAT ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2013-1. oldal ELŐSZÓ Hálózat: több tagból álló, egymással összeköttetésben lévő együtt gondolkodó

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

I.a Fogadások Együttműködési területek

I.a Fogadások Együttműködési területek I.a Fogadások 1.Kultúra Külügyi programnaptár - 2010. Baranya Békés Heves Veszprém Zala 2-es számú melléklet a 2010/36 számú Határozathoz Testvérmegyék FR Maine-et- Loire S Värmland április 18-25 Szent

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben