Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer"

Átírás

1 Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer A sugárvédelem nemzetközi szervezetei Nemzetközi sugárvédelmi ajánlások és szabályozások Motoc Anna Mária, Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály Hazai sugárvédelem jogszabályainak struktúrája Atomtörvény Vonatkozó rendeletek (16/2000. EüM r.) Sugárvédelmi szabványok / 190 Bővített fokozatú sugárvédelmi képző és továbbképző tanfolyam SE Elméleti Orvostudományi Központ, március 26. A sugárvédelem nemzetközi hálózatának négy oszlopa UNSCEAR Tudomány Alapelvek ICRP Nemzetközi szervezetek 1. Kormányközi szervezetek: ENSZ és kisegítő szervei: UNSCEAR (Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai Tudományos Bizottsága); IRPA Gyakorlat Normák és szabályok IAEA Feladata: rendszeresen felülvizsgálni a környezetünkben található ionizáló sugárzások természetes és mesterséges forrásainak alakulását, sugárzási szintjeinek vizsgálatát, az emberre gyakorolt ártalmas hatásainak mértékét és ezek kockázatát.

2 Nemzetközi szervezetek 2. Nemzetközi szervezetek 3. Szakosított ENSZ szervezetek: WHO (Egészségügyi Világszervezet) FAO, ILO; Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) IAEA - International Atomic Energy Agency; Nukleáris és sugárvédelmi ajánlásokat tesz Kiadványai: Biztonsági Szabványok (Safety Standards), Biztonsági Útmutatók (Safety Guides), Biztonsági Ajánlások (Safety Recommandations), Biztonsági Követelmények (Safety Requirements). Területi szervezetek: OECD-NEA (Nukleáris Energia Ügynökség), EUROATOM Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: International Commission for Radiation Protection - ICRP - (Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság) Feladata: nyomon követni a sugárvédelemben végbemenő fejlődést, ajánlásokat kidolgozni a sugárvédelem alapelveire és a sugárbiztonság szabályaira vonatkozóan; Kiadványok (Publications). Nemzetközi szervezetek 4. Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: ICRU-International Commission On Radiation Units and Measurements (sugárzásmértékegységei és mérése); IRPA-International Radiation Protection Association (szakmai kapcsolatok, együttműködések); IEC-International Electrotechnical Commission (termékre vonatkozó műszaki követelmények). Szabályozás alapjául szolgáló dokumentumok ICRP Publication 60. (1991) IAEA/IBSS International Basic Safety Standards for Protection Against Ionising Radiation and Safety of Radiation Sources (1996) Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat Az ionizáló sugárzás elleni védelem és a sugárforrások biztonsága évi CXVI. törvény az atomenergiáról

3 Sugárzási súlytényező, w R Sugárzás fajtája és energiatartománya ICRP 60 ICRP 103 Fotonok, minden energián 1 1 Elektronok és müonok, minden energián 1 1 Neutronok <10 kev 10 kev 100 kev 5 10 Folyamatos függvény, értéke: 100 kev 2 MeV 20 2,5-20, 2 MeV - 20 MeV 10 energia szerint >20 MeV 5 Protonok >2 MeV 5 2 Alfa részecskék, hasadási termékek, nehéz magok ICRP 103:2007 Egyenérték dózis H T,R =w R x D T,R Jogharmonizációs program 2212/1998.(IX. 30.) Kormány határozat Európai Unióhoz való csatlakozás Szövet Szöveti súlytényező, w T ICRP 60 ICRP 103 Ivarszervek 0,2 0,08 Csontvelő (vörös) 0,12 0,12 Vastagbél* 0,12 0,12 Tüdő 0,12 0,12 Gyomor 0,12 0,12 Hólyag 0,05 0,04 Emlő 0,05 0,12 Máj 0,05 0,04 Nyelőcső 0,05 0,04 Pajzsmirigy 0,05 0,04 Bőr 0,01 0,01 Csontfelszín 0,01 0,01 Nyálmirigyek 0,01 Agy 0,01 Maradék 0,05 0,12 Effektív dózis E= w T x H T Európa Tanács 96/29/EURATOM irányelve Európa Tanács 97/43/EURATOM irányelve Európa Tanács 90/641/EURATOM irányelve A sugárvédelem szabályozási rendszerének hierarchiája ICRP ajánlás - aktuális: ICRP Publication 103:2007 IAEA IBSS aktuális: Safety Series No. 115:1996 EU biztonsági alapszabályzat aktuális: 96/29 Euratom Nemzetközi biztonsági alapszabályzat ICRP Publication 60:1991 Magyar biztonsági alapszabályzat EüM r. Sugárvédelem jogszabályainak struktúrája Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Az atomtörvény végrehajtási rendeletei Munkahelyi sugárvédelmi szabványok Munkahelyi sugárvédelmi szabályzatok Termék szabványok Óvórendszabály, módszertani levél, végrehajtási útmutató

4 Atomtörvény 1. biztosítja: Atomtörvény évi CXVI. törvény az atomenergiáról az atomenergia békés célú alkalmazása elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását, azonban, a rendeltetéstől eltérő alkalmazása károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti környezetet az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata, a lakosságnak és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelmét a nemzetközi előírásokkal összhangban álló hazai szabályozás keretében a biztonsági követelmények betartását, az atomenergia alkalmazása csak a jogszabályban előírt módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet!! Atomtörvény fejezetei 1. Általános rendelkezések törvény hatálya; fogalmak; alapelvek Az atomenergia alkalmazásának általános szabályai: szabályozás, irányítás atomenergia alkalmazójának feladatai felelősség az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betartásáért, műszaki, anyagi és személyi feltételek biztosítása, a foglalkoztatottak megfelelő végzettsége és szakképzettsége, minőségbiztosítási rendszer létrehozása. Atomtörvény fejezetei 2. egészségügyért felelős miniszter hatásköre, engedélyezés; radioaktív anyagok engedélyezés és ellenőrzés, nem nukleáris létesítmény engedélyezés és ellenőrzés, radioaktív hulladéktároló engedélyezés és ellenőrzés, sugárvédelmi szolgálat szervezet és működés ellenőrzés, munkavállalók sugáregészségügyi ellenőrzés, országos sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, értékelése, munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normák érvényesítése, ellenőrzése, Hatósági engedélyezés, ellenőrzés, felügyelet: ügyfélre vonatkozó szabályozás, engedélyezés általános rendje

5 Atomtörvény főbb változásai Rendszeres biztonsági elemzés: nyilvánosság Ügyfél: hatásterületen ingatlan tulajdonos Biztonságra lényeges hatás: szakértő Miniszterek felügyeleti szervek OAH kormányhivatal Büntetlen előélet nagy aktivitású források Tulajdonjog írásbeli szerződés, hatóság Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI. 8.) e az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 16/2000. (VI. 8.) e A rendelet hatálya kiterjed: az atomenergia alkalmazása körébe tartozó anyagokra, berendezésekre, létesítményekre, az ezzel kapcsolatos tevékenységekre, és a tevékenységet végzőkre. nem terjed ki: a nukleáris létesítményekre, a honvédelmi ágazati feladatokra. Fontosabb fejezetek számú melléklet - alapvető sugárvédelmi követelmények - meghatározások 2. számú melléklet - dóziskorlátok, cselekvési szintek 3. számú melléklet - sugárvédelmi minősítés követelményei 4. számú melléklet - sugárvédelmi képzés és továbbképzés 5. számú melléklet - a munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai

6 Fontosabb fejezetek számú melléklet - munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 7. számú melléklet - munkahelyek / tevékenységek besorolása 8. számú melléklet - a sugárvédelmi szolgálat feladatai 9. számú melléklet - szállítás sugárvédelmi követelményei 10. számú melléklet - adatszolgáltatás engedélykérelemhez 12. számú melléklet - sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke 14. számú melléklet - nagy aktivitású zárt sugárforrások Sugárvédelmi minősítés Ionizáló sugárzást kibocsátó vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezések forgalmazása, illetve alkalmazása: CE jellel rendelkező berendezések regisztrálása/nyilvántartásba vétele; CE jellel nem rendelkező berendezések minősítése szakvéleménye alapján, ÁNTSZ OTH által kiadott minőségi bizonyítvány. A nyilvántartott és minősített berendezések jegyzékét az OTH az Egészségügyi Közlönyben évente közzéteszi. Sugárvédelmi oktatás rendje Sugárvédelmi szolgálat Az atomenergia alkalmazása körébe tartozó tevékenységet végzőket, a tevékenység jellegétől függően alapfokozatú, vagy bővített fokozatú, vagy átfogó fokozatú vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg ötévenkénti továbbképzésben kell részesíteni. A munkáltató írásos megbízása alapján, a sugárvédelmi szolgálat legalább egy sugárvédelmi megbízottból (egyszerűsített engedélyezési eljárás esetén), legalább egy sugárvédelmi megbízott és helyetteséből áll. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) előírások - 6. sz. melléklet feladatok meghatározása - 8. sz. melléklet.

7 Engedélyezés, ellenőrzés Engedélyezési eljárás esetén a területileg illetékes Sugáregészségügyi Decentrum (SD) (KH NSZSZ), illetve az OTH jár el. A területileg illetékes SD engedélyezi első fokon: A radioaktív anyag tárolását, használatát, fekhasználását, átalakítását, valamint a tevékenységet szolgáló létesítmény, berendezés létesítését, üzemeltetését, az üzemeltetés megszüntetését; Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetését, karbantartását, üzemeltetésének megszüntetését, valamint az üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítését, üzemeltetését, átalakítását, megszüntetését. Engedélyezés, ellenőrzés Engedély kiadása iránti kérelem (10. sz. melléklet) Létesítési engedély kérelemhez szakértő által készített sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet kell csatolni. Engedélyek érvényességi ideje, valamint az ellenőrzések gyakorisága a 7. számú függelékben meghatározott besorolás szerint kerül megállapításra. Dóziskorlátok (2. sz. melléklet I. 1.) Munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátok (foglalkozási sugárterhelés): az alkalmazott mesterséges és fokozott sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, külső és belső sugárterhelés együttesen, egymást követő 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 msv effektív dózis korlátot; szemlencsére évi 150 msv egyenérték dózist, bőrre, végtagokra évi 500 msv egyenérték dózist. (2. sz. melléklet I ) Dóziskorlátok Tanulókra, gyakornokokra vonatkozóan: (16. életévüket betöltött, de 18 év alatti) évi 6 msv effektív dózis, szemlencsére évi 50 msv egyenérték dózis, bőrre és végtagokra évi 150 msv egyenérték dózis. Lakosság tagjaira vonatkozóan: évi 1 msv effektív dózis szemlencsére évi 15 msv egyenérték dózis, bőrre évi 50 msv egyenérték dózis.

8 Személyi dozimetriai ellenőrzés A sugárterhelés ellenőrzése Külső röntgen- és γ-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata végzi. A meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték (HP(10), amely a sugárterhelés kiértékelésekor a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalói: "A" besorolásúak, akiknél fennáll a lehetősége annak, hogy az évi effektív dózis meghaladja a 6 msv értéket, vagy a szervdózis a korlátok 3/10 részét, személyi dozimetriai ellenőrzés kötelező (2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez) - Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat "B" besorolású minden egyéb munkavállaló. 16/2000. EüM r. főbb változásai Gazdátlan sugárforrások Sugársérülés kezelés Nagy aktivitású zárt források Szakhatóságok köre Szállító gépjármű engedélyezés Új díjszabályozás Külföldi sugárvédelmi képesítés Külföldi tevékenységek Dózis összegzés Sugáregészségügyi Decentrumok jogköre 47/2003. (VIII.8.) ESZCSM r. a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugáregészségügyi kérdései Átmeneti tárolás engedélyezése: Létesítési engedély Üzemeltetési engedély Átalakítási engedély Megszüntetési engedély - inaktívvá nyílvánítás

9 A MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM HATÓSÁGI FELADATAI Feladat (jellemző példák, nem teljes körű) Radioaktív anyag tárolása, felhasználása, átalakítása Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítása, átalakítása, üzemeltetése Ionizáló sugárzást felhasználó létesítmény létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése Kis és közepes aktivitású radioaktív anyag szállítása Radioaktív hulladékok végleges, ill. átmeneti tároló létesítményeinek létesítése, üzemeltetése, stb. Radioaktív anyag előállítása, termelése, forgalmazása Hatósági felügyelet alóli felszabadítás Dózismegszorítás Régiós engedélyek területi hatályának országos kiterjesztése Hatóság SD SD SD SD SD OTH OTH OTH Jogszabály 14/1997.(IX.3.) KHVM rendelet 47/2003.(VIII.8.) ESZCSM Háttér intézmény 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről A közigazgatási és igazságügyi miniszter (KIM) a miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében: ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését, Az emberi erőforrások minisztere (EMI) az egészségügyért való felelőssége körében: irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (EEKH), Sugárzó berendezések típus regisztrációja At. hatálya alóli mentesítési igazolások kiadása OTH 362/2006. (XII.28.) Korm. r. az ÁNTSZ szolgálatról (OTH, országos intézetek, ÁNTSZ Regionális Intézetei) 362/2008. (XII. 31.) Korm. R. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 323/2010. (XII.27.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról Sugáregészségügy hatósági rendszere (múlt!) Egészségügyi tárca: Szociális és Egészségügyi Minisztérium (SZEM) Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Minisztérium (ESzCsM) Egészségügyi Minisztérium (EüM) Elsőfokú hatóság: A területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Regionális Intézetei Sugáregészségügyi Decentruma; Másodfokú hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Bázis intézete: (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet)

10 Sugáregészségügy új hatósági rendszere A sugáregészségügyi ellátás új szervezete Kormány Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Miniszteri irányítás alá tartozó intézmények Közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Kormányhivatalok Fővárosi és 19 megyei kormányhivatal (KH) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (NSzSz) Magyar Szabadalmi Hivatal Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Magyar Energia Hivatal Orsz. Rendőr-főkapitányság Orsz. Atomenergia Hivatal Megyei Földhivatalok Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet () Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) Borsod-A.-Z. Csongrád Sugáregészségügyi Decentrumok (SD) Fővárosi Veszprém Győr-M.-S. Tolna Hajdú-Bihar 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet illetékességi rendelkezések (hatáskörök) Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (NeSzSz), Budapest és Pest megyére; Hajdú-Bihar Megyei KH NeSzSz : Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH NeSzSz : Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére; Csongrád Megyei KH NeSzSz : Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére; Győr-Moson-Sopron Megyei KH NeSzSz : Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére; Tolna Megyei KH NeSzSz: Baranya, Somogy és Tolna megyére; Veszprém Megyei KH NeSzSz : Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére. Sugáregészségügyi Decentrumok (SD) A SD-k területi illetékessége Győr-Moson-Sopron Győr Vas Zala Veszprém Veszprém Komárom- Esztergom Baranya Fejér Tolna Somogy Szekszárd Tolna Nógrád Budapest Pest Bács-Kiskun Szeged Borsod-Abaúj-- Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Jász-Nagykun- Szolnok Csongrád Csongrád Miskolc Békés Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Debrecen Szabolcs-Szatmár- Bereg

11 Atomtörvény végrehajtási rendeletei 124/1997. (VII.18.) Korm. r. az atomtörvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről 23/1997. (VII.18.) NM rendelet a radionuklidok mentességi aktivitáskoncentrációja és mentességi aktivitása szintjének meghatározásáról ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 31/2001. (X. 3.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 30/2001. (X. 3.) EüM r. a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről 112/2011. (VII. 4.) Korm. r az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 47/1997. (VIII. 26.) BM r. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 72/2000. (V.19.) Korm.r. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjogának megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről 15/2001. (VI.6.) KÖM r. az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 11/2010. (III.4.) KHEM r. a radioaktív anyagok nyilvántartási és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról 7/2007.(III.6.) IRM r. a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól 17/1996. (I.31.) Korm. r. a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 118/2011. (VII. 11.) Korm. r. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 14/1997. (IX. 3.) KHVM r. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 213/1997. (XII. 1.) Korm. r. a nukleáris létesítmény és radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről 8/2002. (III.12.) EüM r. az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről; 275./2002. (XII.21.) Korm. r. az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről

12 Egyéb törvények évi CLIV. tv. az egészségügyről - 51., /1998. (VI.24.) NM r. alkalmasság, orvosi vizsgálat - 40/2009. (XI.20.) EüM r. szakértői tevékenység évi XI. tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről - 1/2009. (I.30.) EüM r. ÁNTSZ igazgatási, szolgáltatási díjak - 362/2008. (XII.31.) Korm. r. Szakhatóságok kijelölése - 323/2010. (XII.27.) Korm. r. Népegészségügyi Szakig. Szerv, ÁNTSZ OTH évi. LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól - 314/2005.(XII.25.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Szabványok MSZ 824:1999 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken MI 62/ Béta-, gamma-, és röntgensugárzás elleni védelem MSZ 836: Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken MSZ 14349:1999 Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken MSZ : Radioaktív hulladékok. Fogalom meghatározások és osztályozás MSZ 62-4:1999 Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor MI 62-3: A neutronsugárzás elleni védelem MSZ 62-6: Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachy-terápia) MSZ 62-7: Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor MSZ 62-5 Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor (*) MSZ ISO 6205 Honosított európai szabvány telepített ipari mérő- és szabályozó berendezések izotópos munkatartóira vonatkozó sugárvédelmi előírások

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEM ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁSA ÉS A MEGVÁLTOZOTT HATÓSÁGI RENDSZERREL KAPCSOLATOS

A SUGÁRVÉDELEM ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁSA ÉS A MEGVÁLTOZOTT HATÓSÁGI RENDSZERREL KAPCSOLATOS A SUGÁRVÉDELEM ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁSA ÉS A MEGVÁLTOZOTT HATÓSÁGI RENDSZERREL KAPCSOLATOS EDDIGI TAPASZTALATOK Vincze Árpád Országos Atomenergia Hivatal 1 Megváltozott hatósági rendszer Az atomenergiáról

Részletesebben

Salik Ádám Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI)

Salik Ádám Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI) Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer (atomtörvény, rendeletek) Hazai sugárvédelmi hatósági rendszer Salik Ádám Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Csepura György PhD Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ Ballay László A SUGÁRVÉDELEM ÉS A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG JELENLEGI HATÓSÁGAI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ÉS MŰSZAKI

Részletesebben

SUGÁRFORRÁSOK FIZIKAI VÉDELME. 190/2011. (IX.19) Korm. Rendelet. 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

SUGÁRFORRÁSOK FIZIKAI VÉDELME. 190/2011. (IX.19) Korm. Rendelet. 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet ORVOSI MUNKAHELYEK SUGÁRVÉDELMÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE RENDELETEK A sugárvédelem hazai biztonsági alapszabályzata 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet A páciensek védelmére vonatkozó előírások 31/2001. (X.3.)

Részletesebben

Sugárvédelemhez kapcsolódó jogszabályok Bővített sugárvédelmi tanfolyam október 12.

Sugárvédelemhez kapcsolódó jogszabályok Bővített sugárvédelmi tanfolyam október 12. Sugárvédelemhez kapcsolódó jogszabályok Bővített sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 12. Kalászi Pál OSSKI Int. Sug.véd. Szolgálat 06-20-936-4847 Nemzetközi ajánlások Sugárvédelem jogi struktúrája Az

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei Bővített sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 12. Kalászi Pál OSSKI Int. Sug.véd. Szolgálat 06-20-936-4847 Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának

Részletesebben

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Vincze Árpád, Stefánka Zsolt Országos Atomenergia Hivatal 2013.04.24. XXXVIII. Sugárvédelmi

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

Sugárvédelmi jogszabályváltozások a Nukleáris Medicina Osztályok szempontjából, Preambulum...2

Sugárvédelmi jogszabályváltozások a Nukleáris Medicina Osztályok szempontjából, Preambulum...2 , 2016 Tartalomjegyzék Preambulum...2 1. Az OAH a Hatósági felügyelete...2 1.1 Az engedélyköteles tevékenységek...2 1.2 A korábban kiadott engedélyek...3 1.3 Bejelentési kötelezettség...3 1.4 Útmutatók...3

Részletesebben

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a 16/2000. (VI. 8.) EÜM RENDELET AZ ATOMENERGIÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Sugárvédelmi minősítés

Sugárvédelmi minősítés 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben. Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter

A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben. Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter A Duna Medical Center megalakulása A tervek szerint 2016 második felében nyitja

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ALARA-elv A sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott személyek sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani a gazdasági

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Dóziskorlátozási rendszer

Dóziskorlátozási rendszer Dóziskorlátozási rendszer Dr. Voszka István 4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez Sugárvédelmi képzés és továbbképzés Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 1. oldal 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl 1. oldal 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (1) bekezdésének b)

Részletesebben

Juhász László, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter. ELFT SVSZCS Hajdúszoboszló 2013. április 23-25.

Juhász László, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter. ELFT SVSZCS Hajdúszoboszló 2013. április 23-25. Hatósági útmutató: Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagy mennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadításához szükséges jogi háttér műszaki megalapozása Juhász László, Pázmándi Tamás,

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI A sugárvédelem alapelvei dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI A sugárvédelem célja A sugárvédelem célkitűzései: biztosítani hogy determinisztikus hatások ne léphessenek fel, és hogy a sztochasztikus

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér OSSKI-MSO XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2011

Részletesebben

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás A sugáregészségtan célkitűzése A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok A sugáregészségtan célja az ionizáló és nemionizáló sugárzások hatásának megismerése az emberi szervezetben - annak érdekében, hogy

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Radioaktív anyagok alkalmazásával összefüggő engedélyezési és bejelentési kötelezettség

Radioaktív anyagok alkalmazásával összefüggő engedélyezési és bejelentési kötelezettség SV-1. útmutató Radioaktív anyagok alkalmazásával összefüggő engedélyezési és bejelentési kötelezettség Verzió száma: 1. 2016. január Kiadta: ---------------------------------------------------------------

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN A Nemzetközi Sugárbiztonsági Normák megfogalmazása szerint BALESETNEK tekinthető: Bármely nem szándékos esemény, beleértve az üzemeltetési

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK MSSZ_V15.1_M2 ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK ALARA-elv A sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott személyek sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani a gazdasági

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési engedélykérelmének összeállítása

Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési engedélykérelmének összeállítása SV-2. sz. útmutató Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési engedélykérelmének összeállítása Verzió száma: 1. 2016. január Kiadta: ---------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet)

Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet) Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet) Zagyvai Péter [MTA EK], Juhász László [OSSKI], Pázmándi Tamás [MTA

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban Sugárvédelem az orvosi képalkotásban Elek Richárd +36-1 482-2000/191 elek.richard@osski.hu Ionizáló sugárzások Sugárzás: Elektromágneses ~: energiaáramlás Részecskesugárzás: energia- és tömegáramlás Sugárzás

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata

Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban Bencsics Attila Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály főosztályvezető Balatonfüred, 2016. május 19. Miről

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÚJ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA ÉS A HELYI NYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE

RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÚJ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA ÉS A HELYI NYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÚJ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA ÉS A HELYI NYILVÁNTARTÁSOK ELLENŐRZÉSE Sáfár József, Katona Tünde Országos Atomenergia Hivatal PROLÓGUS A radioaktív anyagok hazai hatósági

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben