Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer"

Átírás

1 Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer A sugárvédelem nemzetközi szervezetei Nemzetközi sugárvédelmi ajánlások és szabályozások Motoc Anna Mária, Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály Hazai sugárvédelem jogszabályainak struktúrája Atomtörvény Vonatkozó rendeletek (16/2000. EüM r.) Sugárvédelmi szabványok / 190 Bővített fokozatú sugárvédelmi képző és továbbképző tanfolyam SE Elméleti Orvostudományi Központ, március 26. A sugárvédelem nemzetközi hálózatának négy oszlopa UNSCEAR Tudomány Alapelvek ICRP Nemzetközi szervezetek 1. Kormányközi szervezetek: ENSZ és kisegítő szervei: UNSCEAR (Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai Tudományos Bizottsága); IRPA Gyakorlat Normák és szabályok IAEA Feladata: rendszeresen felülvizsgálni a környezetünkben található ionizáló sugárzások természetes és mesterséges forrásainak alakulását, sugárzási szintjeinek vizsgálatát, az emberre gyakorolt ártalmas hatásainak mértékét és ezek kockázatát.

2 Nemzetközi szervezetek 2. Nemzetközi szervezetek 3. Szakosított ENSZ szervezetek: WHO (Egészségügyi Világszervezet) FAO, ILO; Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) IAEA - International Atomic Energy Agency; Nukleáris és sugárvédelmi ajánlásokat tesz Kiadványai: Biztonsági Szabványok (Safety Standards), Biztonsági Útmutatók (Safety Guides), Biztonsági Ajánlások (Safety Recommandations), Biztonsági Követelmények (Safety Requirements). Területi szervezetek: OECD-NEA (Nukleáris Energia Ügynökség), EUROATOM Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: International Commission for Radiation Protection - ICRP - (Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság) Feladata: nyomon követni a sugárvédelemben végbemenő fejlődést, ajánlásokat kidolgozni a sugárvédelem alapelveire és a sugárbiztonság szabályaira vonatkozóan; Kiadványok (Publications). Nemzetközi szervezetek 4. Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: ICRU-International Commission On Radiation Units and Measurements (sugárzásmértékegységei és mérése); IRPA-International Radiation Protection Association (szakmai kapcsolatok, együttműködések); IEC-International Electrotechnical Commission (termékre vonatkozó műszaki követelmények). Szabályozás alapjául szolgáló dokumentumok ICRP Publication 60. (1991) IAEA/IBSS International Basic Safety Standards for Protection Against Ionising Radiation and Safety of Radiation Sources (1996) Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat Az ionizáló sugárzás elleni védelem és a sugárforrások biztonsága évi CXVI. törvény az atomenergiáról

3 Sugárzási súlytényező, w R Sugárzás fajtája és energiatartománya ICRP 60 ICRP 103 Fotonok, minden energián 1 1 Elektronok és müonok, minden energián 1 1 Neutronok <10 kev 10 kev 100 kev 5 10 Folyamatos függvény, értéke: 100 kev 2 MeV 20 2,5-20, 2 MeV - 20 MeV 10 energia szerint >20 MeV 5 Protonok >2 MeV 5 2 Alfa részecskék, hasadási termékek, nehéz magok ICRP 103:2007 Egyenérték dózis H T,R =w R x D T,R Jogharmonizációs program 2212/1998.(IX. 30.) Kormány határozat Európai Unióhoz való csatlakozás Szövet Szöveti súlytényező, w T ICRP 60 ICRP 103 Ivarszervek 0,2 0,08 Csontvelő (vörös) 0,12 0,12 Vastagbél* 0,12 0,12 Tüdő 0,12 0,12 Gyomor 0,12 0,12 Hólyag 0,05 0,04 Emlő 0,05 0,12 Máj 0,05 0,04 Nyelőcső 0,05 0,04 Pajzsmirigy 0,05 0,04 Bőr 0,01 0,01 Csontfelszín 0,01 0,01 Nyálmirigyek 0,01 Agy 0,01 Maradék 0,05 0,12 Effektív dózis E= w T x H T Európa Tanács 96/29/EURATOM irányelve Európa Tanács 97/43/EURATOM irányelve Európa Tanács 90/641/EURATOM irányelve A sugárvédelem szabályozási rendszerének hierarchiája ICRP ajánlás - aktuális: ICRP Publication 103:2007 IAEA IBSS aktuális: Safety Series No. 115:1996 EU biztonsági alapszabályzat aktuális: 96/29 Euratom Nemzetközi biztonsági alapszabályzat ICRP Publication 60:1991 Magyar biztonsági alapszabályzat EüM r. Sugárvédelem jogszabályainak struktúrája Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény Az atomtörvény végrehajtási rendeletei Munkahelyi sugárvédelmi szabványok Munkahelyi sugárvédelmi szabályzatok Termék szabványok Óvórendszabály, módszertani levél, végrehajtási útmutató

4 Atomtörvény 1. biztosítja: Atomtörvény évi CXVI. törvény az atomenergiáról az atomenergia békés célú alkalmazása elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását, azonban, a rendeltetéstől eltérő alkalmazása károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti környezetet az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata, a lakosságnak és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelmét a nemzetközi előírásokkal összhangban álló hazai szabályozás keretében a biztonsági követelmények betartását, az atomenergia alkalmazása csak a jogszabályban előírt módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet!! Atomtörvény fejezetei 1. Általános rendelkezések törvény hatálya; fogalmak; alapelvek Az atomenergia alkalmazásának általános szabályai: szabályozás, irányítás atomenergia alkalmazójának feladatai felelősség az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betartásáért, műszaki, anyagi és személyi feltételek biztosítása, a foglalkoztatottak megfelelő végzettsége és szakképzettsége, minőségbiztosítási rendszer létrehozása. Atomtörvény fejezetei 2. egészségügyért felelős miniszter hatásköre, engedélyezés; radioaktív anyagok engedélyezés és ellenőrzés, nem nukleáris létesítmény engedélyezés és ellenőrzés, radioaktív hulladéktároló engedélyezés és ellenőrzés, sugárvédelmi szolgálat szervezet és működés ellenőrzés, munkavállalók sugáregészségügyi ellenőrzés, országos sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, értékelése, munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normák érvényesítése, ellenőrzése, Hatósági engedélyezés, ellenőrzés, felügyelet: ügyfélre vonatkozó szabályozás, engedélyezés általános rendje

5 Atomtörvény főbb változásai Rendszeres biztonsági elemzés: nyilvánosság Ügyfél: hatásterületen ingatlan tulajdonos Biztonságra lényeges hatás: szakértő Miniszterek felügyeleti szervek OAH kormányhivatal Büntetlen előélet nagy aktivitású források Tulajdonjog írásbeli szerződés, hatóság Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI. 8.) e az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 16/2000. (VI. 8.) e A rendelet hatálya kiterjed: az atomenergia alkalmazása körébe tartozó anyagokra, berendezésekre, létesítményekre, az ezzel kapcsolatos tevékenységekre, és a tevékenységet végzőkre. nem terjed ki: a nukleáris létesítményekre, a honvédelmi ágazati feladatokra. Fontosabb fejezetek számú melléklet - alapvető sugárvédelmi követelmények - meghatározások 2. számú melléklet - dóziskorlátok, cselekvési szintek 3. számú melléklet - sugárvédelmi minősítés követelményei 4. számú melléklet - sugárvédelmi képzés és továbbképzés 5. számú melléklet - a munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai

6 Fontosabb fejezetek számú melléklet - munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 7. számú melléklet - munkahelyek / tevékenységek besorolása 8. számú melléklet - a sugárvédelmi szolgálat feladatai 9. számú melléklet - szállítás sugárvédelmi követelményei 10. számú melléklet - adatszolgáltatás engedélykérelemhez 12. számú melléklet - sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke 14. számú melléklet - nagy aktivitású zárt sugárforrások Sugárvédelmi minősítés Ionizáló sugárzást kibocsátó vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezések forgalmazása, illetve alkalmazása: CE jellel rendelkező berendezések regisztrálása/nyilvántartásba vétele; CE jellel nem rendelkező berendezések minősítése szakvéleménye alapján, ÁNTSZ OTH által kiadott minőségi bizonyítvány. A nyilvántartott és minősített berendezések jegyzékét az OTH az Egészségügyi Közlönyben évente közzéteszi. Sugárvédelmi oktatás rendje Sugárvédelmi szolgálat Az atomenergia alkalmazása körébe tartozó tevékenységet végzőket, a tevékenység jellegétől függően alapfokozatú, vagy bővített fokozatú, vagy átfogó fokozatú vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg ötévenkénti továbbképzésben kell részesíteni. A munkáltató írásos megbízása alapján, a sugárvédelmi szolgálat legalább egy sugárvédelmi megbízottból (egyszerűsített engedélyezési eljárás esetén), legalább egy sugárvédelmi megbízott és helyetteséből áll. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) előírások - 6. sz. melléklet feladatok meghatározása - 8. sz. melléklet.

7 Engedélyezés, ellenőrzés Engedélyezési eljárás esetén a területileg illetékes Sugáregészségügyi Decentrum (SD) (KH NSZSZ), illetve az OTH jár el. A területileg illetékes SD engedélyezi első fokon: A radioaktív anyag tárolását, használatát, fekhasználását, átalakítását, valamint a tevékenységet szolgáló létesítmény, berendezés létesítését, üzemeltetését, az üzemeltetés megszüntetését; Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetését, karbantartását, üzemeltetésének megszüntetését, valamint az üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítését, üzemeltetését, átalakítását, megszüntetését. Engedélyezés, ellenőrzés Engedély kiadása iránti kérelem (10. sz. melléklet) Létesítési engedély kérelemhez szakértő által készített sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet kell csatolni. Engedélyek érvényességi ideje, valamint az ellenőrzések gyakorisága a 7. számú függelékben meghatározott besorolás szerint kerül megállapításra. Dóziskorlátok (2. sz. melléklet I. 1.) Munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátok (foglalkozási sugárterhelés): az alkalmazott mesterséges és fokozott sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, külső és belső sugárterhelés együttesen, egymást követő 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 msv effektív dózis korlátot; szemlencsére évi 150 msv egyenérték dózist, bőrre, végtagokra évi 500 msv egyenérték dózist. (2. sz. melléklet I ) Dóziskorlátok Tanulókra, gyakornokokra vonatkozóan: (16. életévüket betöltött, de 18 év alatti) évi 6 msv effektív dózis, szemlencsére évi 50 msv egyenérték dózis, bőrre és végtagokra évi 150 msv egyenérték dózis. Lakosság tagjaira vonatkozóan: évi 1 msv effektív dózis szemlencsére évi 15 msv egyenérték dózis, bőrre évi 50 msv egyenérték dózis.

8 Személyi dozimetriai ellenőrzés A sugárterhelés ellenőrzése Külső röntgen- és γ-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata végzi. A meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték (HP(10), amely a sugárterhelés kiértékelésekor a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalói: "A" besorolásúak, akiknél fennáll a lehetősége annak, hogy az évi effektív dózis meghaladja a 6 msv értéket, vagy a szervdózis a korlátok 3/10 részét, személyi dozimetriai ellenőrzés kötelező (2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez) - Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat "B" besorolású minden egyéb munkavállaló. 16/2000. EüM r. főbb változásai Gazdátlan sugárforrások Sugársérülés kezelés Nagy aktivitású zárt források Szakhatóságok köre Szállító gépjármű engedélyezés Új díjszabályozás Külföldi sugárvédelmi képesítés Külföldi tevékenységek Dózis összegzés Sugáregészségügyi Decentrumok jogköre 47/2003. (VIII.8.) ESZCSM r. a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugáregészségügyi kérdései Átmeneti tárolás engedélyezése: Létesítési engedély Üzemeltetési engedély Átalakítási engedély Megszüntetési engedély - inaktívvá nyílvánítás

9 A MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM HATÓSÁGI FELADATAI Feladat (jellemző példák, nem teljes körű) Radioaktív anyag tárolása, felhasználása, átalakítása Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítása, átalakítása, üzemeltetése Ionizáló sugárzást felhasználó létesítmény létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése Kis és közepes aktivitású radioaktív anyag szállítása Radioaktív hulladékok végleges, ill. átmeneti tároló létesítményeinek létesítése, üzemeltetése, stb. Radioaktív anyag előállítása, termelése, forgalmazása Hatósági felügyelet alóli felszabadítás Dózismegszorítás Régiós engedélyek területi hatályának országos kiterjesztése Hatóság SD SD SD SD SD OTH OTH OTH Jogszabály 14/1997.(IX.3.) KHVM rendelet 47/2003.(VIII.8.) ESZCSM Háttér intézmény 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről A közigazgatási és igazságügyi miniszter (KIM) a miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében: ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését, Az emberi erőforrások minisztere (EMI) az egészségügyért való felelőssége körében: irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (EEKH), Sugárzó berendezések típus regisztrációja At. hatálya alóli mentesítési igazolások kiadása OTH 362/2006. (XII.28.) Korm. r. az ÁNTSZ szolgálatról (OTH, országos intézetek, ÁNTSZ Regionális Intézetei) 362/2008. (XII. 31.) Korm. R. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 323/2010. (XII.27.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról Sugáregészségügy hatósági rendszere (múlt!) Egészségügyi tárca: Szociális és Egészségügyi Minisztérium (SZEM) Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Minisztérium (ESzCsM) Egészségügyi Minisztérium (EüM) Elsőfokú hatóság: A területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Regionális Intézetei Sugáregészségügyi Decentruma; Másodfokú hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Bázis intézete: (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet)

10 Sugáregészségügy új hatósági rendszere A sugáregészségügyi ellátás új szervezete Kormány Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Miniszteri irányítás alá tartozó intézmények Közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Kormányhivatalok Fővárosi és 19 megyei kormányhivatal (KH) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (NSzSz) Magyar Szabadalmi Hivatal Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Magyar Energia Hivatal Orsz. Rendőr-főkapitányság Orsz. Atomenergia Hivatal Megyei Földhivatalok Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet () Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) Borsod-A.-Z. Csongrád Sugáregészségügyi Decentrumok (SD) Fővárosi Veszprém Győr-M.-S. Tolna Hajdú-Bihar 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet illetékességi rendelkezések (hatáskörök) Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (NeSzSz), Budapest és Pest megyére; Hajdú-Bihar Megyei KH NeSzSz : Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH NeSzSz : Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére; Csongrád Megyei KH NeSzSz : Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére; Győr-Moson-Sopron Megyei KH NeSzSz : Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére; Tolna Megyei KH NeSzSz: Baranya, Somogy és Tolna megyére; Veszprém Megyei KH NeSzSz : Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére. Sugáregészségügyi Decentrumok (SD) A SD-k területi illetékessége Győr-Moson-Sopron Győr Vas Zala Veszprém Veszprém Komárom- Esztergom Baranya Fejér Tolna Somogy Szekszárd Tolna Nógrád Budapest Pest Bács-Kiskun Szeged Borsod-Abaúj-- Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Jász-Nagykun- Szolnok Csongrád Csongrád Miskolc Békés Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Debrecen Szabolcs-Szatmár- Bereg

11 Atomtörvény végrehajtási rendeletei 124/1997. (VII.18.) Korm. r. az atomtörvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről 23/1997. (VII.18.) NM rendelet a radionuklidok mentességi aktivitáskoncentrációja és mentességi aktivitása szintjének meghatározásáról ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 31/2001. (X. 3.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 30/2001. (X. 3.) EüM r. a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről 112/2011. (VII. 4.) Korm. r az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 47/1997. (VIII. 26.) BM r. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 72/2000. (V.19.) Korm.r. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjogának megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről 15/2001. (VI.6.) KÖM r. az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 11/2010. (III.4.) KHEM r. a radioaktív anyagok nyilvántartási és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról 7/2007.(III.6.) IRM r. a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól 17/1996. (I.31.) Korm. r. a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI 118/2011. (VII. 11.) Korm. r. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 14/1997. (IX. 3.) KHVM r. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 213/1997. (XII. 1.) Korm. r. a nukleáris létesítmény és radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről 8/2002. (III.12.) EüM r. az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről; 275./2002. (XII.21.) Korm. r. az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről

12 Egyéb törvények évi CLIV. tv. az egészségügyről - 51., /1998. (VI.24.) NM r. alkalmasság, orvosi vizsgálat - 40/2009. (XI.20.) EüM r. szakértői tevékenység évi XI. tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről - 1/2009. (I.30.) EüM r. ÁNTSZ igazgatási, szolgáltatási díjak - 362/2008. (XII.31.) Korm. r. Szakhatóságok kijelölése - 323/2010. (XII.27.) Korm. r. Népegészségügyi Szakig. Szerv, ÁNTSZ OTH évi. LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól - 314/2005.(XII.25.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Szabványok MSZ 824:1999 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken MI 62/ Béta-, gamma-, és röntgensugárzás elleni védelem MSZ 836: Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken MSZ 14349:1999 Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken MSZ : Radioaktív hulladékok. Fogalom meghatározások és osztályozás MSZ 62-4:1999 Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor MI 62-3: A neutronsugárzás elleni védelem MSZ 62-6: Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachy-terápia) MSZ 62-7: Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor MSZ 62-5 Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor (*) MSZ ISO 6205 Honosított európai szabvány telepített ipari mérő- és szabályozó berendezések izotópos munkatartóira vonatkozó sugárvédelmi előírások

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április 56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám (2014. április) ISSN 1417-8257 Felelős kiadó: Bujtás

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI

16/2015. (III. 30.) EMMI Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2015. évi 24 60. számai alapján MK 2015/42 16/2015. (III. 30.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek módosításáról A jogszabály 13 et módosít. A lényegi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

Juhász László, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter. ELFT SVSZCS Hajdúszoboszló 2013. április 23-25.

Juhász László, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter. ELFT SVSZCS Hajdúszoboszló 2013. április 23-25. Hatósági útmutató: Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagy mennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadításához szükséges jogi háttér műszaki megalapozása Juhász László, Pázmándi Tamás,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

Intézményi struktúrák I.

Intézményi struktúrák I. Intézményi struktúrák I. 2014.10.11. 13:45 14:30 Csordás Anita referens GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály Tartalom I.Emberi Erőforrások Minisztériuma II.Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség-

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Köszöntő OTH Hírlevél Hírlevél

Köszöntő OTH Hírlevél Hírlevél Köszöntő Beszámoló az ÁNTSZ EU csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs munkájáról Magyarország képviseletében a brüsszeli multi- és bilaterális tárgyalásokon részt vett ÁNTSZ munkatársak Hírek 1 5

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése Kátai-Urbán Lajos Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.57 A 2012. évben hatályba

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat

Részletesebben

A nukleáris üzemanyagciklus

A nukleáris üzemanyagciklus Zagyvai Péter Kókai Zsófia Hózer Zoltán Breitner Dániel Fábián Margit Török Szabina Börcsök Endre A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai Egyetemi jegyzet Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben