SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998.

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány évi közhasznú tevékenységéről Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998. A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg legkésőbb május 31-ig közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének a kuratóriumnak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Alapítvány évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el a évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem. 2

3 I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFt-ban év év 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás a / alapítótól b / központi költségvetéstől c / helyi önkormányzattól d / társadalombiztosító e/ egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) Értékcsökkenési leirás ( 517) Egyéb ráfordítások (52,86) Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráforditások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 D. Továbbutalt támogatás 3

4 Az eredmény kimutatás összevont sorainak részletezése: 1. Bevételek Közhasznú működésre kapott támogatás a központi költségvetéstől: Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona normatív támogatás: e Ft Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona normatív t: e Ft Támogató Szolgálat normatív támogatása: e Ft Szociális foglalkoztatás normatív támogatása e Ft Szociális továbbképzés és szakvizsga: 19 e Ft Közhasznú működésre kapott támogatás a központi költségvetésből: e Ft. Helyi önkormányzattól közhasznú működésre kapott támogatás: e Ft Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása: 143 e Ft Pályázati úton elnyert támogatás: NCA-Ea számú évi működési pályázata: Helyi önkormányzat pályázata fejlesztő eszközök beszerzésére: Helyi önkormányzat pályázata karácsonyi ünnepség rendezésére: Normatíva kiegészítő pályázat Pályázati úton elnyert támogatás összesen: e Ft 150 e Ft 100 e Ft 399 e Ft e Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételek: Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona térítési díj bevételei: Fogyatékosok Rehabilitációs Célú Lakóotthona térítési díj bevételei: Támogató Szolgálat térítési díj bevételei: Szociális foglalkoztatásban készült termék értékesítése: Közhasznú tevékenységből származó bevételek összesen: 735 e Ft e Ft 34 e Ft 52 e Ft e Ft Egyéb bevételek: Adományok Bértámogatás a Munkaügyi Központtól Bankkamat Biztosítói kártérítés Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen: 50 e Ft 653 e Ft 487 e Ft 127 e Ft 374 e Ft e Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: E Ft 4

5 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok Vásárolt alkatrész Egyéb anyagok Közüzemi díjak Nyomtatvány, irodaszer Posta, internet, telefon Üzemanyag Anyagjellegű ráfordítások összesen: 558 e Ft e Ft e Ft e Ft 329 e Ft 724 e Ft 902 e Ft e Ft Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség e Ft 13. havi juttatás és egyszeri keresetkiegészítés e Ft Megbízási díj 115 e Ft Munkarehabilitációs díj e Ft Étkezési utalvány e Ft Reprezentáció, ajándék 192 e Ft Egyéb személyi jellegű kifizetés 634 e Ft Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék e Ft Egészségügyi hozzájárulás 281 e Ft Munkaadói járulék 636 e Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: e Ft Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti értékcsökkenés Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékcsökkenési leírás összesen: e Ft 778 e Ft e Ft Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen: e Ft 730 e Ft 366 e Ft e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: 191 e Ft 43 e Ft 234 e Ft Rendkívüli ráfordítás összesen: RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 331 e Ft E Ft 5

6 I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: e Ft-ban 2007.év 2008.év 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék - - V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény váll.tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2008-ban A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona után kapott normatív támogatás összege Ft, a Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona után Ft, a Támogató Szolgálat után Ft támogatás járt, összesen ,-Ft, melyet működési költségekre használtunk fel. 6

7 Kiutalás ideje Éano normatív támogatása (Ft) Lakóotthon normatív támogatása Ft) Támogató Szolgálat normatív támogatása (Ft) Támogatási időszak (hónap) Összesen: A Szent Kamill Rehabilitációs Központban 2008-ban 15 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Erre a tevékenységre a Magyar Államkincstártól ,-Ft normatív támogatást kapunk foglalkoztatásra az alábbiak szerint. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Támogatási időszak (hónap)

8 Összesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától évben támogatási szerződés alapján Ft-ot kaptunk, melyet szerződés szerint használtunk fel, munkabérek és étkezési rászorultsági támogatás kifizetésére. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Összesen: Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltségétől a án létrejött, időtartamra vonatkozó, OD-G-00709/002. számú hatósági szerződés alapján évben egy fő regisztrált munkanélküli alkalmazása után ,-Ft járuléktámogatást kaptunk az alábbiak szerint: 8

9 Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Támogatási időszak , , , Összesen: A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben szociális szakvizsgára és továbbképzésre ,-Ft támogatást folyósítottak. Szja 1 % felhasználás évi szja 1% felajánlásokból Ft-ot utalt át részünkre az Apeh, melynek teljes összegét évi működési költségeinkre fordítottunk. Pályázatok A évi NCA-EA működési pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet közötti időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatunk fel évi költségekre ,-Ft-ot használtunk fel. Az elszámolás határideje: A Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól 2008-ban összesen Ft-ot nyertünk pályázaton, ebből ,-Ft-ot fejlesztő eszközök vásárlására, ,-Ft-ot pedig a karácsonyi ünnepség megrendezésére fordítottunk. Az elszámolások megtörténtek évi normatíva kiegészítő pályázaton ,-Ft-ot nyertünk, mely átutalása ben történik. A pályázati időszak költségeire használható fel, évi költségekre Ft-ot költöttünk. Az elszámolás határideje március 31. 9

10 A évi NCA-EA működési pályázaton ,-Ft nyertünk 2007-ben, melyből Ft-ot 2007-ben oktatás, továbbképzés költségére, évben ,-Ft-ot pedig tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk. Az elszámolás megtörtént. A 2007 évi Szoc-Itkr 07 B015. számú pályázaton elnyert összeg ,-Ft volt, ebből évi költségekre ,-Ft ot, évi költségekre ,-Ft-ot költöttünk. Az elszámolás megtörtént. III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya december 31-én e Ft, mely tárgyi eszközökből tevődik össze évben kisértékű tárgyi eszközöket 778 e Ft értékben vásároltunk, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése pályázati forrásból nyílt lehetőségünk 705 e Ft. összegben, a vásárolt tárgyi eszközöket az alábbi táblázat mutatja: Tárgyi eszköz megnevezése Nagyértékű t.eszköz pályázatból (Ft) Nagyértékű t.eszköz pályázatból el nem sz. része Nagyértékű t. eszköz összesen (Ft) Kisértékű t. eszköz pályázatból (Ft) Kisértékű t. eszköz normatívából (Ft) Kisértékű t. eszköz összesen (Ft) 2 db egér mobiltelefon db hamuzó spirálozógép bútorgyártás pavilon sörpad garnitúra vasaló fúrógép fejlesztő eszköz GPS Billentyűzet háti permetező talicska masszírozó ágy db tárgyalószék db fali adagoló multifax db mosógép ÖSSZESEN:

11 Az Alapítvány forgóeszköz állománya december 31-én e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Követelések Fizetési előleg (2 fő dolgozó) Követelések összege összesen Pénzeszközök: e Ft, ebből: K&H bank főszámla záróegyenlege: K&H bankszámla lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank Pénztár záróegyenlege: Pénzeszközök összesen: KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: 43 e Ft 43 e Ft, 495 e Ft e Ft e Ft 676 e Ft 1 e Ft 234 e Ft e Ft, e Ft. (Megjegyzés: - a pénzeszközök között szereplő ,-Ft lekötött betét jelenleg nem a Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány tulajdona. Az Oszták Kamilliánus Rendtől érkezett a fenti összeg, melyet pályázati önerőként kapjuk meg, amennyiben egy évben benyújtott pályázatunk sikeres lesz. Amennyiben a pályázatunk nem nyer, ezt az összeget vissza kell utalni Ausztriába, ezért ez a pénzösszeg a kötelezettségek között szerepel évben Inter-Európa Banknál vezetett Huf és Euro bankszámla megszüntetés történt kihasználatlanság miatt) Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolásaként 507 e Ft került beállításra a mérlegbe, mely összeg az alábbiakból tevődik: vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás, casco, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, általános- és munkáltatói felelősségbiztosítások I. negyedéves díjai, valamint a évi normatíva kiegészítő pályázat évi költségekre elszámolt része. Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege évben eft, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység összes bevétele: e Ft Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: e Ft 11

12 Rövid lejáratú kötelezettségként e Ft került a mérlegbe, melyből: - a Kamilliánus Renddel szemben e Ft a kötelezettségünk ( az ezzel kapcsolatos megjegyzés a pénzeszközöknél szerepel) december 31-én 509 e Ft szállítói tartozást tartottunk nyilván, melyek az alábbi szállítói számlákból állnak: - általános és munkáltatói felelősségbiztosítás I. negyedévre, értéke: ,-Ft., (Uniqa) - vagyonbiztosítás I. negyedévre, értéke: ,-Ft, (Uniqa) - Casco, kgfb I. negyedévre, ,-Ft, (Uniqa) - 2 db gyógyszerszámla 7.803,-Ft értékben, (Ernyei Gyógyszertár) - 2 db havi étkezés összesen ,-Ft. értékben, (Tar és Társa) ,-Ft-os internet előfizetés számla,(enternet-2001 Kft) ,-Ft-os telefonszámla. (T-Com) A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként 287 e Ft. került a mérlegbe. IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Az alapítvány fenntartásában működő intézmény profilja január 01-től 2 új szolgáltatással bővült, egy 13 férőhelyes rehabilitációs célú fogyatékos személyek lakóotthonával és egy támogató szolgálattal június 01-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munkarehabilitáció, mely 15 fő ellátottunknak biztosít munkalehetőséget. A 4 szolgáltatás a Szent Kamill Rehabilitációs Központ szervezeti keretei között működik. A Lakóotthonban olyan, 16 életévüket betöltött értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek élnek, akik fejlesztése, rehabilitációja csak intézményes keretek között valósítható meg. A Támogató Szolgálat az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak. A Támogató Szolgálat egy 9 fős kisbusszal rendelkezik, mellyel a nappali otthonunk ellátottjainak beszállítását is megoldják. Az Értelmi Akadályozottak Nappali Otthona értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt nappali ellátást. A szociális foglalkoztatás keretében 15 fő ellátottunk vesz részt munka-rehabilitációban, melynek keretében divatékszereket készítenek valamint zöldség-, dísznövénytermesztéssel foglalkoznak. 12

13 V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról e Ft-ban 1/ Magyar Államkincstár normatív támogatása működésre / Magyar Államkincstár támogatása szociális foglalkoztatásra / Magyar Államkincstár támogatása továbbképzésre 19 4/ Nyíregyháza MJV támogatása működésre / APEH (1 % közcélú adomány) 143 6/ Nyíregyháza MJV pályázati támogatásai 150 7/ NCA pályázati támogatás / Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása 653 9/ Adományok 50 Összesen: VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. Deme Dóra részére január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 177 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre. VII./ Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány által fenntartott Szent Kamill Rehabilitációs Központ tevékenységeiről szóló szöveges beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Nyíregyháza, február 24. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 13

14 1. számú melléklet: Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A évben nyújtott szolgáltatások Alaptevékenységek o A szociális gondozás két résztvevője a szociális segítő és a gondozott fiatal egyenrangú félként vesz részt a folyamatban - közöttük aktív kölcsönhatás jön létre. o Az ellátás folyamán elősegítjük a kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával a társadalomba való integrálódást. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségűnek tekintjük az ellátottak társadalomba való beilleszkedésének elősegítését, értékeink, hagyományaink ápolását, az egészséges életmódra nevelést. Nagy gondot fordítunk a közösség kialakítására, fejlesztésére, a gondozottak öntevékenységének kibontakoztatására. o Folyamatosan mérjük a gondozottak képességeit a megfelelő egyénre szabott fejlesztési és gondozási tervek kialakítása érdekében. o Biztosítjuk a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztésüket a teljes személyiség fejlődésüket. o Együttműködünk szülőkkel és más partnerekkel, a nyitottság elvét követjük tevékenységünkben. A lakóotthon, szakmai programját úgy alakítottuk, hogy a fiatalok biztonságban, megbecsülve, önálló személyiségként, de mégis közösségben éljenek, így kialakul egyéni kezdeményezőkészségük, felelősségérzetük és készek új tapasztalatok szerzésére. Az ellátási forma keretében otthont nyújtunk, erősítjük a lakók önbecsülését lehetővé tesszük a függetlenséget, fejlesztjük a képességeket, ismereteket, kreativitást, rugalmasságot. Szükség esetén biztosítjuk az ápolást, gondozást, megadjuk a választás szabadságát. A nappali otthon, szakmai programját úgy alakítottuk, hogy az otthonában élő értelmi sérült ellátottaknak segítséget nyújtsunk, társas kapcsolatok biztosításával, egyéni fejlődésüket előmozdító terápiás foglalkoztatással, programszervezéssel, normalizált feltételek kialakításával, hogy életmódjuk a lehető leginkább hasonlítson ép társaikéhoz. Mindkét esetben az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtunk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk. Biztosítjuk a gondozottak szükséglete szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, és elősegítjük a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségének biztosítását. Hivatalos ügyek intézésében, az 14

15 ügyfelek nappali otthonba történő szállításában, krízishelyzetekben segítség nyújt Támogató Szolgálatunk a sérült ember és családja számára is. A foglalkozások célja A szociális, kulturális háttér miatt hiányosságot mutatók felzárkóztatása (pl. önkiszolgálás hiánya, társas érintkezési formák, elvárt magatartás hiánya, stb.). Praktikus ismeretek nyújtásával, helyzetgyakorlatokkal pótoljuk a hiányosságokat, segítjük elfogadásukat, befogadásukat. Személyiségkorrekció: az értelmi fogyatékos fiatalok többsége küzd magatartásproblémákkal. Az okok kiderítésére, a magatartászavar enyhítésére próbáljuk meg a frusztrációs helyzetek oldását, a konfliktuskezelés helyes módjának megtanítását. Minden gondozottnak vannak, lehetnek egyéni problémái, amelyek szorongást, félelmet, bizonytalanságot váltanak belőlük. A meghallgatás, az odafigyelés, a támasznyújtás segítse át a fiatalokat a nehézségeken. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges szervezet harmonikus fejlődését az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a megfelelő táplálkozás biztosításával és a gondozottak rendszeres sportolási lehetőség biztosításával segítjük elő. Az egészség megőrzéséhez alapvető egészségügyi ismereteket nyújtunk, gyakoroltatjuk és rögzítjük a helyes szokásokat, a személyi higiénia szabályainak következetes megtartására nevelünk. Az egészség megőrzése mellett figyelmet fordítunk a betegségek megelőzésére és a balesetek elhárítására. Tudatosítjuk fiatalokban, hogy az egészség érték, arra vigyázni kell. Óvják saját és a másik ember testi - lelki épségét, segítsék a gyengébbeket és fogadják el a különbözőségeket. Az egészségmegőrzést segíti az a Jade köves masszázságyunk is melyet egy januárjában vásároltunk egy pályázati forrásból. Az ágyat az ellátottak és dolgozók térítésmentesen vehetik igénybe. Szabadidős tevékenység A szabadidős tevékenységek a személyiségfejlődés elősegítését, a pihenés, a játék, a művelődés, az élmények, az érzelmi élet fejlődését, a társas kapcsolatok gazdagítását biztosítják. Ide sorolható, minden olyan foglalkoztatásunk, aminek hatására megváltozik a 15

16 gondozott aktivitása, fejlődik önbizalma, sikerélményt él meg, megtanulja a szabadidő kulturált eltöltését. A szervezés során az önkéntes részvételt, a szabad választást biztosítjuk. A szabadidős tevékenységek szervezése havonként készített foglalkozási tervek alapján történik. Főbb részei: manuális foglalkozás, a játék, a közösségi hagyományok szervezése. A közösségi hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet, erősíti az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmagunk megmérettetésében, önbizalmuk fokozásában. A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk jellemző apró mozzanatokkal, intimitással bírnak. Az ünnepek is a hagyományépítést szolgálják. Ezek egy része a csoportban történik, mások nyilvánosan, szülők/vendégek előtt, számot adva arról, hogy mit tanultak a fiatalok, mennyit változott beszédállapotuk, kifejező készségük, mennyire lettek magabiztosak, mennyit ügyesedtek. Ilyen hagyományok a születésnapok, névnapok, sport vetélkedők, ÉFOÉSZ által szervezett Miénk ez a nap, farsang, jótékonysági bál, Húsvét, Mikulás, Karácsony. Ide sorolnám az először megrendezett Nyílt napunkat is, ahol bemutattuk az intézmény sajátosságait, szolgáltatásait, a fiatalok tánccsoportjának műsorát. A vendégeket Babgulyással kínáltuk évben többször szerveztünk autóbuszos kirándulást, melynek részvételi költségét az ellátottak és hozzátartozóik, illetve a dolgozók is maguk fizették. Ezek a költségek minimálisak voltak, hiszen egy magán vállalkozás biztosít buszt számunkra, és mindenhová 90% kedvezménnyel juthatunk el. Az év első felében Aggtelekre látogattunk, majd Ópusztaszerre, és Egerbe. A Júniusban egy hetet töltöttünk Szarvason, ahol nemcsak az Arborétumot csodálhattuk meg, hanem sétahajóztunk a Holt Körösön, többször ellátogattunk a város fürdőjébe. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás évben munka-rehabilitációs foglakoztatásban 15 fő ellátott vett részt, napi négy órában, bruttó forint/nap díjazásért. A 15 főből 4 fő lakóotthoni ellátott, 11 fő pedig a nappali otthon ellátottja. A foglalkoztatás a nappalai otthoni részlegben történik, egy munkateremben. Jelenleg végzett tevékenységek: zöldség- és dísznövény termesztése (TEÁOR 01.12), divatékszer gyártás (TEÁOR: 30.61) A divatékszer gyártás keretében, gyöngyből fűzött ékszereket (láncokat, fülbevalókat, karkötőket) készítenek a fiatalok. A kész termékeket különböző rendezvényeken, szülők által, értékesítjük, illetve a Down Egyesület vásárol meg havonta több terméket, majd a saját üzletében értékesíti. Az ebből származó bevételt a fiatalokra fordítjuk. 16

17 Az intézmény kertjét áprilistól-októberig a zöldség és dísznövény termesztés keretében hasznosítjuk. A dolgozók segítségével és ellenőrzésével folyik a kerti munka. A megtermelt zöldségféléket saját fogyasztásra használjuk. Az intézmény parkosított udvarát is részben az ellátottak tartják rendben: locsolnak füvet nyírnak, virágokat ültetnek és gondoznak. A csoport munkáját a foglalkoztatás koordinátor szervezi, irányítja. Alapvető feladat: szociális foglalkoztatás működtetése, biztosítása, termékértékesítés. Egyéb térítés köteles szolgáltatások évben először indítottuk el a talp és testmasszázs szolgáltatást, melyet a Fehér Bot Alapítvány látássérült és egyéb munkaképesség csökkenéssel rendelkező munkatársai végeznek. A szolgáltatás díja sérült személyeknek 500 forint/30 perc. Minden hét szerdáján óráig vehető igénybe a szolgáltatás saját költségen. Havonta egy alkalommal, de igény szerint többször is fodrászat is biztosított, szintén saját költségen. Nyíregyháza, február 24. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 17

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

Ifjúságért Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Ifjúságért Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011. -1- Ifjúságért Egyesület Közhasznúsági Jelentés 211. A. Számviteli beszámoló B. A költségvetési támogatás felhasználása C. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás D. Cél szerinti juttatások kimutatása

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 11:29:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 Település: Hatvan Közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tér Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról Misina Néptáncegyüttes Egyesület H 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Tel: + 36 72 240 280 Fax: + 36 72 538 002 www.misinadance.hu info@misinadance.hu A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS 2008 ÉVROL A t"rsadalmi szervczet ncvc: Székhclye:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 22198107-8532-571-05 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2008. január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben