SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998.

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány évi közhasznú tevékenységéről Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: Pk /1998. A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg legkésőbb május 31-ig közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének a kuratóriumnak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Alapítvány évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el a évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem. 2

3 I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFt-ban év év 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás a / alapítótól b / központi költségvetéstől c / helyi önkormányzattól d / társadalombiztosító e/ egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) Értékcsökkenési leirás ( 517) Egyéb ráfordítások (52,86) Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráforditások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 D. Továbbutalt támogatás 3

4 Az eredmény kimutatás összevont sorainak részletezése: 1. Bevételek Közhasznú működésre kapott támogatás a központi költségvetéstől: Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona normatív támogatás: e Ft Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona normatív t: e Ft Támogató Szolgálat normatív támogatása: e Ft Szociális foglalkoztatás normatív támogatása e Ft Szociális továbbképzés és szakvizsga: 19 e Ft Közhasznú működésre kapott támogatás a központi költségvetésből: e Ft. Helyi önkormányzattól közhasznú működésre kapott támogatás: e Ft Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása: 143 e Ft Pályázati úton elnyert támogatás: NCA-Ea számú évi működési pályázata: Helyi önkormányzat pályázata fejlesztő eszközök beszerzésére: Helyi önkormányzat pályázata karácsonyi ünnepség rendezésére: Normatíva kiegészítő pályázat Pályázati úton elnyert támogatás összesen: e Ft 150 e Ft 100 e Ft 399 e Ft e Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételek: Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona térítési díj bevételei: Fogyatékosok Rehabilitációs Célú Lakóotthona térítési díj bevételei: Támogató Szolgálat térítési díj bevételei: Szociális foglalkoztatásban készült termék értékesítése: Közhasznú tevékenységből származó bevételek összesen: 735 e Ft e Ft 34 e Ft 52 e Ft e Ft Egyéb bevételek: Adományok Bértámogatás a Munkaügyi Központtól Bankkamat Biztosítói kártérítés Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen: 50 e Ft 653 e Ft 487 e Ft 127 e Ft 374 e Ft e Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: E Ft 4

5 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok Vásárolt alkatrész Egyéb anyagok Közüzemi díjak Nyomtatvány, irodaszer Posta, internet, telefon Üzemanyag Anyagjellegű ráfordítások összesen: 558 e Ft e Ft e Ft e Ft 329 e Ft 724 e Ft 902 e Ft e Ft Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség e Ft 13. havi juttatás és egyszeri keresetkiegészítés e Ft Megbízási díj 115 e Ft Munkarehabilitációs díj e Ft Étkezési utalvány e Ft Reprezentáció, ajándék 192 e Ft Egyéb személyi jellegű kifizetés 634 e Ft Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék e Ft Egészségügyi hozzájárulás 281 e Ft Munkaadói járulék 636 e Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: e Ft Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti értékcsökkenés Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékcsökkenési leírás összesen: e Ft 778 e Ft e Ft Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen: e Ft 730 e Ft 366 e Ft e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: 191 e Ft 43 e Ft 234 e Ft Rendkívüli ráfordítás összesen: RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 331 e Ft E Ft 5

6 I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: e Ft-ban 2007.év 2008.év 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék - - V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény váll.tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2008-ban A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona után kapott normatív támogatás összege Ft, a Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona után Ft, a Támogató Szolgálat után Ft támogatás járt, összesen ,-Ft, melyet működési költségekre használtunk fel. 6

7 Kiutalás ideje Éano normatív támogatása (Ft) Lakóotthon normatív támogatása Ft) Támogató Szolgálat normatív támogatása (Ft) Támogatási időszak (hónap) Összesen: A Szent Kamill Rehabilitációs Központban 2008-ban 15 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Erre a tevékenységre a Magyar Államkincstártól ,-Ft normatív támogatást kapunk foglalkoztatásra az alábbiak szerint. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Támogatási időszak (hónap)

8 Összesen: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától évben támogatási szerződés alapján Ft-ot kaptunk, melyet szerződés szerint használtunk fel, munkabérek és étkezési rászorultsági támogatás kifizetésére. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Összesen: Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltségétől a án létrejött, időtartamra vonatkozó, OD-G-00709/002. számú hatósági szerződés alapján évben egy fő regisztrált munkanélküli alkalmazása után ,-Ft járuléktámogatást kaptunk az alábbiak szerint: 8

9 Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Támogatási időszak , , , Összesen: A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján évben szociális szakvizsgára és továbbképzésre ,-Ft támogatást folyósítottak. Szja 1 % felhasználás évi szja 1% felajánlásokból Ft-ot utalt át részünkre az Apeh, melynek teljes összegét évi működési költségeinkre fordítottunk. Pályázatok A évi NCA-EA működési pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet közötti időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatunk fel évi költségekre ,-Ft-ot használtunk fel. Az elszámolás határideje: A Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól 2008-ban összesen Ft-ot nyertünk pályázaton, ebből ,-Ft-ot fejlesztő eszközök vásárlására, ,-Ft-ot pedig a karácsonyi ünnepség megrendezésére fordítottunk. Az elszámolások megtörténtek évi normatíva kiegészítő pályázaton ,-Ft-ot nyertünk, mely átutalása ben történik. A pályázati időszak költségeire használható fel, évi költségekre Ft-ot költöttünk. Az elszámolás határideje március 31. 9

10 A évi NCA-EA működési pályázaton ,-Ft nyertünk 2007-ben, melyből Ft-ot 2007-ben oktatás, továbbképzés költségére, évben ,-Ft-ot pedig tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk. Az elszámolás megtörtént. A 2007 évi Szoc-Itkr 07 B015. számú pályázaton elnyert összeg ,-Ft volt, ebből évi költségekre ,-Ft ot, évi költségekre ,-Ft-ot költöttünk. Az elszámolás megtörtént. III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya december 31-én e Ft, mely tárgyi eszközökből tevődik össze évben kisértékű tárgyi eszközöket 778 e Ft értékben vásároltunk, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése pályázati forrásból nyílt lehetőségünk 705 e Ft. összegben, a vásárolt tárgyi eszközöket az alábbi táblázat mutatja: Tárgyi eszköz megnevezése Nagyértékű t.eszköz pályázatból (Ft) Nagyértékű t.eszköz pályázatból el nem sz. része Nagyértékű t. eszköz összesen (Ft) Kisértékű t. eszköz pályázatból (Ft) Kisértékű t. eszköz normatívából (Ft) Kisértékű t. eszköz összesen (Ft) 2 db egér mobiltelefon db hamuzó spirálozógép bútorgyártás pavilon sörpad garnitúra vasaló fúrógép fejlesztő eszköz GPS Billentyűzet háti permetező talicska masszírozó ágy db tárgyalószék db fali adagoló multifax db mosógép ÖSSZESEN:

11 Az Alapítvány forgóeszköz állománya december 31-én e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Követelések Fizetési előleg (2 fő dolgozó) Követelések összege összesen Pénzeszközök: e Ft, ebből: K&H bank főszámla záróegyenlege: K&H bankszámla lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank Pénztár záróegyenlege: Pénzeszközök összesen: KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: 43 e Ft 43 e Ft, 495 e Ft e Ft e Ft 676 e Ft 1 e Ft 234 e Ft e Ft, e Ft. (Megjegyzés: - a pénzeszközök között szereplő ,-Ft lekötött betét jelenleg nem a Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány tulajdona. Az Oszták Kamilliánus Rendtől érkezett a fenti összeg, melyet pályázati önerőként kapjuk meg, amennyiben egy évben benyújtott pályázatunk sikeres lesz. Amennyiben a pályázatunk nem nyer, ezt az összeget vissza kell utalni Ausztriába, ezért ez a pénzösszeg a kötelezettségek között szerepel évben Inter-Európa Banknál vezetett Huf és Euro bankszámla megszüntetés történt kihasználatlanság miatt) Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolásaként 507 e Ft került beállításra a mérlegbe, mely összeg az alábbiakból tevődik: vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás, casco, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, általános- és munkáltatói felelősségbiztosítások I. negyedéves díjai, valamint a évi normatíva kiegészítő pályázat évi költségekre elszámolt része. Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege évben eft, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység összes bevétele: e Ft Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: e Ft 11

12 Rövid lejáratú kötelezettségként e Ft került a mérlegbe, melyből: - a Kamilliánus Renddel szemben e Ft a kötelezettségünk ( az ezzel kapcsolatos megjegyzés a pénzeszközöknél szerepel) december 31-én 509 e Ft szállítói tartozást tartottunk nyilván, melyek az alábbi szállítói számlákból állnak: - általános és munkáltatói felelősségbiztosítás I. negyedévre, értéke: ,-Ft., (Uniqa) - vagyonbiztosítás I. negyedévre, értéke: ,-Ft, (Uniqa) - Casco, kgfb I. negyedévre, ,-Ft, (Uniqa) - 2 db gyógyszerszámla 7.803,-Ft értékben, (Ernyei Gyógyszertár) - 2 db havi étkezés összesen ,-Ft. értékben, (Tar és Társa) ,-Ft-os internet előfizetés számla,(enternet-2001 Kft) ,-Ft-os telefonszámla. (T-Com) A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként 287 e Ft. került a mérlegbe. IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Az alapítvány fenntartásában működő intézmény profilja január 01-től 2 új szolgáltatással bővült, egy 13 férőhelyes rehabilitációs célú fogyatékos személyek lakóotthonával és egy támogató szolgálattal június 01-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munkarehabilitáció, mely 15 fő ellátottunknak biztosít munkalehetőséget. A 4 szolgáltatás a Szent Kamill Rehabilitációs Központ szervezeti keretei között működik. A Lakóotthonban olyan, 16 életévüket betöltött értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek élnek, akik fejlesztése, rehabilitációja csak intézményes keretek között valósítható meg. A Támogató Szolgálat az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak. A Támogató Szolgálat egy 9 fős kisbusszal rendelkezik, mellyel a nappali otthonunk ellátottjainak beszállítását is megoldják. Az Értelmi Akadályozottak Nappali Otthona értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt nappali ellátást. A szociális foglalkoztatás keretében 15 fő ellátottunk vesz részt munka-rehabilitációban, melynek keretében divatékszereket készítenek valamint zöldség-, dísznövénytermesztéssel foglalkoznak. 12

13 V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról e Ft-ban 1/ Magyar Államkincstár normatív támogatása működésre / Magyar Államkincstár támogatása szociális foglalkoztatásra / Magyar Államkincstár támogatása továbbképzésre 19 4/ Nyíregyháza MJV támogatása működésre / APEH (1 % közcélú adomány) 143 6/ Nyíregyháza MJV pályázati támogatásai 150 7/ NCA pályázati támogatás / Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása 653 9/ Adományok 50 Összesen: VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. Deme Dóra részére január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 177 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre. VII./ Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány által fenntartott Szent Kamill Rehabilitációs Központ tevékenységeiről szóló szöveges beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Nyíregyháza, február 24. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 13

14 1. számú melléklet: Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A évben nyújtott szolgáltatások Alaptevékenységek o A szociális gondozás két résztvevője a szociális segítő és a gondozott fiatal egyenrangú félként vesz részt a folyamatban - közöttük aktív kölcsönhatás jön létre. o Az ellátás folyamán elősegítjük a kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával a társadalomba való integrálódást. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségűnek tekintjük az ellátottak társadalomba való beilleszkedésének elősegítését, értékeink, hagyományaink ápolását, az egészséges életmódra nevelést. Nagy gondot fordítunk a közösség kialakítására, fejlesztésére, a gondozottak öntevékenységének kibontakoztatására. o Folyamatosan mérjük a gondozottak képességeit a megfelelő egyénre szabott fejlesztési és gondozási tervek kialakítása érdekében. o Biztosítjuk a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztésüket a teljes személyiség fejlődésüket. o Együttműködünk szülőkkel és más partnerekkel, a nyitottság elvét követjük tevékenységünkben. A lakóotthon, szakmai programját úgy alakítottuk, hogy a fiatalok biztonságban, megbecsülve, önálló személyiségként, de mégis közösségben éljenek, így kialakul egyéni kezdeményezőkészségük, felelősségérzetük és készek új tapasztalatok szerzésére. Az ellátási forma keretében otthont nyújtunk, erősítjük a lakók önbecsülését lehetővé tesszük a függetlenséget, fejlesztjük a képességeket, ismereteket, kreativitást, rugalmasságot. Szükség esetén biztosítjuk az ápolást, gondozást, megadjuk a választás szabadságát. A nappali otthon, szakmai programját úgy alakítottuk, hogy az otthonában élő értelmi sérült ellátottaknak segítséget nyújtsunk, társas kapcsolatok biztosításával, egyéni fejlődésüket előmozdító terápiás foglalkoztatással, programszervezéssel, normalizált feltételek kialakításával, hogy életmódjuk a lehető leginkább hasonlítson ép társaikéhoz. Mindkét esetben az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtunk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk. Biztosítjuk a gondozottak szükséglete szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, és elősegítjük a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségének biztosítását. Hivatalos ügyek intézésében, az 14

15 ügyfelek nappali otthonba történő szállításában, krízishelyzetekben segítség nyújt Támogató Szolgálatunk a sérült ember és családja számára is. A foglalkozások célja A szociális, kulturális háttér miatt hiányosságot mutatók felzárkóztatása (pl. önkiszolgálás hiánya, társas érintkezési formák, elvárt magatartás hiánya, stb.). Praktikus ismeretek nyújtásával, helyzetgyakorlatokkal pótoljuk a hiányosságokat, segítjük elfogadásukat, befogadásukat. Személyiségkorrekció: az értelmi fogyatékos fiatalok többsége küzd magatartásproblémákkal. Az okok kiderítésére, a magatartászavar enyhítésére próbáljuk meg a frusztrációs helyzetek oldását, a konfliktuskezelés helyes módjának megtanítását. Minden gondozottnak vannak, lehetnek egyéni problémái, amelyek szorongást, félelmet, bizonytalanságot váltanak belőlük. A meghallgatás, az odafigyelés, a támasznyújtás segítse át a fiatalokat a nehézségeken. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges szervezet harmonikus fejlődését az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a megfelelő táplálkozás biztosításával és a gondozottak rendszeres sportolási lehetőség biztosításával segítjük elő. Az egészség megőrzéséhez alapvető egészségügyi ismereteket nyújtunk, gyakoroltatjuk és rögzítjük a helyes szokásokat, a személyi higiénia szabályainak következetes megtartására nevelünk. Az egészség megőrzése mellett figyelmet fordítunk a betegségek megelőzésére és a balesetek elhárítására. Tudatosítjuk fiatalokban, hogy az egészség érték, arra vigyázni kell. Óvják saját és a másik ember testi - lelki épségét, segítsék a gyengébbeket és fogadják el a különbözőségeket. Az egészségmegőrzést segíti az a Jade köves masszázságyunk is melyet egy januárjában vásároltunk egy pályázati forrásból. Az ágyat az ellátottak és dolgozók térítésmentesen vehetik igénybe. Szabadidős tevékenység A szabadidős tevékenységek a személyiségfejlődés elősegítését, a pihenés, a játék, a művelődés, az élmények, az érzelmi élet fejlődését, a társas kapcsolatok gazdagítását biztosítják. Ide sorolható, minden olyan foglalkoztatásunk, aminek hatására megváltozik a 15

16 gondozott aktivitása, fejlődik önbizalma, sikerélményt él meg, megtanulja a szabadidő kulturált eltöltését. A szervezés során az önkéntes részvételt, a szabad választást biztosítjuk. A szabadidős tevékenységek szervezése havonként készített foglalkozási tervek alapján történik. Főbb részei: manuális foglalkozás, a játék, a közösségi hagyományok szervezése. A közösségi hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet, erősíti az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmagunk megmérettetésében, önbizalmuk fokozásában. A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk jellemző apró mozzanatokkal, intimitással bírnak. Az ünnepek is a hagyományépítést szolgálják. Ezek egy része a csoportban történik, mások nyilvánosan, szülők/vendégek előtt, számot adva arról, hogy mit tanultak a fiatalok, mennyit változott beszédállapotuk, kifejező készségük, mennyire lettek magabiztosak, mennyit ügyesedtek. Ilyen hagyományok a születésnapok, névnapok, sport vetélkedők, ÉFOÉSZ által szervezett Miénk ez a nap, farsang, jótékonysági bál, Húsvét, Mikulás, Karácsony. Ide sorolnám az először megrendezett Nyílt napunkat is, ahol bemutattuk az intézmény sajátosságait, szolgáltatásait, a fiatalok tánccsoportjának műsorát. A vendégeket Babgulyással kínáltuk évben többször szerveztünk autóbuszos kirándulást, melynek részvételi költségét az ellátottak és hozzátartozóik, illetve a dolgozók is maguk fizették. Ezek a költségek minimálisak voltak, hiszen egy magán vállalkozás biztosít buszt számunkra, és mindenhová 90% kedvezménnyel juthatunk el. Az év első felében Aggtelekre látogattunk, majd Ópusztaszerre, és Egerbe. A Júniusban egy hetet töltöttünk Szarvason, ahol nemcsak az Arborétumot csodálhattuk meg, hanem sétahajóztunk a Holt Körösön, többször ellátogattunk a város fürdőjébe. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás évben munka-rehabilitációs foglakoztatásban 15 fő ellátott vett részt, napi négy órában, bruttó forint/nap díjazásért. A 15 főből 4 fő lakóotthoni ellátott, 11 fő pedig a nappali otthon ellátottja. A foglalkoztatás a nappalai otthoni részlegben történik, egy munkateremben. Jelenleg végzett tevékenységek: zöldség- és dísznövény termesztése (TEÁOR 01.12), divatékszer gyártás (TEÁOR: 30.61) A divatékszer gyártás keretében, gyöngyből fűzött ékszereket (láncokat, fülbevalókat, karkötőket) készítenek a fiatalok. A kész termékeket különböző rendezvényeken, szülők által, értékesítjük, illetve a Down Egyesület vásárol meg havonta több terméket, majd a saját üzletében értékesíti. Az ebből származó bevételt a fiatalokra fordítjuk. 16

17 Az intézmény kertjét áprilistól-októberig a zöldség és dísznövény termesztés keretében hasznosítjuk. A dolgozók segítségével és ellenőrzésével folyik a kerti munka. A megtermelt zöldségféléket saját fogyasztásra használjuk. Az intézmény parkosított udvarát is részben az ellátottak tartják rendben: locsolnak füvet nyírnak, virágokat ültetnek és gondoznak. A csoport munkáját a foglalkoztatás koordinátor szervezi, irányítja. Alapvető feladat: szociális foglalkoztatás működtetése, biztosítása, termékértékesítés. Egyéb térítés köteles szolgáltatások évben először indítottuk el a talp és testmasszázs szolgáltatást, melyet a Fehér Bot Alapítvány látássérült és egyéb munkaképesség csökkenéssel rendelkező munkatársai végeznek. A szolgáltatás díja sérült személyeknek 500 forint/30 perc. Minden hét szerdáján óráig vehető igénybe a szolgáltatás saját költségen. Havonta egy alkalommal, de igény szerint többször is fodrászat is biztosított, szintén saját költségen. Nyíregyháza, február 24. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 17

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH

Részletesebben

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben