Afrikai-Magyar Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Afrikai-Magyar Egyesület"

Átírás

1 Afrikai-Magyar Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV Keltezés: Budapest, 2012.május 31. 1

2 TARTALOM 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. Cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. AZ EGYESÜLET ALAPADATAI Elnevezése: Afrikai-Magyar Egyesület Képviselő: Balogh Sándor Székhely: 1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. Levelezési cím: 1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma: Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 9.Pk /2006/2., Az egyesület céljának rövid leírása: az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség óvása. 3

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az egyéb szervezet megnevezése: Afrikai-Magyar Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1. A.Befektett eszközök (-5.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10 sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ/JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTAVÉKENYÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23.sorok) I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, május 31. T.1715/D.r.sz.-1-AB nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 4

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Afrikai-Magyar Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a)alapítótól b)központi költségvetéstől 5. c)helyi önkormányzattól 6. d)társadalombiztosítótól 7. e)egyéb, ebből 1% SZJA Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások T.1715/D.r.sz.-2s-AB nyomtatvány 5

6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Afrikai-Magyar Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 1583 Keltezés: Budapest, május 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány 6

7 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az egyesület 2011-ben - a központi költségvetési szervtől: Nemzeti Civil Alap Országos Kollégiumától nyertünk ,-Ft-ot a Szegények és tehetségesek című pályázaton, melyből ,-Ft került 2010.évben folyósításra, ,-Ft-ot pedig 2011.évben folyósítottak. Az egyesület 2011-ben - elkülönített állami pénzalaptól, - helyi önkormányzattól, - kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől NEM KAPOTT támogatást. Az egyesület vezető tisztségviselőinek ( kuratórium, felügyelő bizottság) semmiféle támogatást vagy juttatást (sem pénzben, sem természetben) nem adott. 7

8 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Bevételek: Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Pályázati úton elnyert támogatás SZJA 1%-os bevétel 732 e Ft e Ft e Ft e Ft Más vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatás e Ft Összesen: e Ft Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás e Ft 65 e Ft e Ft e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 e Ft Összesen: e Ft 8

9 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az egyesület 2011-évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen: ,-Ft. Ezen juttatások magánszemélyeknek, más szervezeteknek kerültek átadásra. 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Az Afrikai-Magyar Egyesület 2011-ben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült. 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA Az Afrikai-Magyar Egyesület 2011-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. 9

10 8.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Az Afrikai Magyar Egyesület (AHU) a Budapest-Bamako Rally 2011 Humanitárius Partnereként gyűjtötte, koordinálta, majd a több száz kiló segélyszállítmányt Marokkó, Mauritánia, Szenegál és Bissau-Guinea iskoláiba, kórházaiba valamint szociális intézményeibe juttatta el. Március 2-án a Józsefvárosi Zászlómúzeumban nagy sikerű kiállítás nyílt Mali bemutatkozik címmel. A két hónapon át tartó kiállításon az AHU VI. önkéntes orvosi missziójában készült fotókat lehetett megtekinteni. Március 4-én az AHU újabb gyermektámogatási programot indított ezúttal Etiópiában. Partnerszervezetünkkel, a Yohannes Érsek Alapítvánnyal közös szervezésben megvalósuló projektben magyar távtámogató szülők segítségével támogatjuk az etióp kisgyermekeket. A madagaszkári önkéntes orvosi misszió egyik tagja, dr. Farkas Gabriella az utazás során összegyűlt élményeiből Madagaszkári misszió c. írt könyvet írt, melynek bemutatója az AHU székházában került megrendezésre. Az VIII. önkéntes orvosi misszió március 29-én indult el Guineába, hogy a Los-szigeteken ingyenes orvosi ellátást biztosítson az ott eltöltött egy hónap alatt. A két doktornő beteg gyermeket és felnőttet látott el és gyógyított meg az egy hónap során. Az immár hagyományosnak tekinthető Kongó Klub áprilisban is várta a Kongó iránt érdeklődő és kötődő embereket (itt élő kongóiak és Kongóban élő, dolgozó magyarok, missziót teljesítő katonák, humanitárius dolgozók és kutatók). Az estén a Kongó könyv bemutatójára is sor került. Április án a Kijiji Afrika Expón egyesületünk az önkéntes missziók során készült kisfilmek vetítésével, fotókiállítással, a gyermektámogatási programunk ismertetésével, afrikai tárgyak árusításával, gyerekeknek tartott kézműves foglalkozással vettünk részt. Májusban az AHU és a Magyarfalu Alapítvány által közösen szervezett I. Csángó Túra (május 5-8.) keretében adományokat juttattunk el Csángóföld több magyarok lakta települések olyan intézményeibe, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelkednek. 10

11 A Magyar Afrika Platform egyik tagjaként,a hazai afrikai NGO szervezetekkel közösen az AHU május 15-én rendezte meg az Afrika Ünnepe fesztiválját a fővárosi Gödör Klubban. A rendezvényen kerekasztal-beszélgetésekkel, fotókiállítással, filmvetítéssel, kézműves foglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket. Május én az AHU várakozáson felüli érdeklődés közepette tartotta meg két napos Africa Summit VI. rendezvényét, melynek ezúttal a Zsigmond Király Főiskola adott otthont. A konferencia napirendjén az élelmiszer, a víz és az energia volt a három meghatározó témakör. A Kihívások és Válaszok Magyarország Afrika sikeréért alcímet viselő nemzetközi konferencián számos szakértő, nagykövet, nemzetközi és magyar vendég vett részt, díszvendége Olusegun Obasanjo korábbi nigériai elnök volt. A konferenciát a szintén Budapesten tartott 21. ACP- EU (az Európai Unió és az Afrikai-Karibszigeteki-Csendes-óceáni térség államai) közös parlamenti ülésének hivatalos programjába is felvették. A Szépművészeti Múzeumban május 27-én megrendezett Africa Day 2011 eseményen az AHU társszervezőként standdal és büfével várta a 800 vendéget. Az Afrikai Unió megalakulásának évfordulóját világszerte ezen a napon ünneplik, amikor mindenki betekintést nyerhet Afrika sokszínű történelmébe, kultúrájába. A Hajógyári szigeten kreatív gyerekprogramokat kínáltunk a kilátogató családoknak. A gyerekek többek között részt vehettek a Rajzolj afrikai gyermekeknek, szerezz afrikai barátokat! c. rajzpályázaton, természetes alapanyagokból ékszereket készíthettek és afrikai dobon is tanulhattak a két napos rendezvényen. Júliusban Afrika Kecskemétre költözött. A Vadasparkban megtartott tematikus rendezvényen az AHU afrikai dobokkal, tánccal, afrikai állatsimogatással mutatkozott be az érdeklődőknek. Augusztusban ünnepelte 5. születésnapját az AHU. A jeles esemény alkalmából megrendezett találkozón az egyesület elnöke, Balogh Sándor összegezte az elmúlt öt év sikereit, eredményeit. A rendezvényen további célkitűzéseket is megfogalmazott az immár 55 főre bővült tagság. Augusztus 25-én partnerszervezetünk, a Village Ventures vezetője Pam Young előadást tartott Budapesten a két alapítvány közös önkéntes programjáról és magyar jelentkezők részvételére is buzdított az Északnyugat-Maliban folyó fejlesztési projektekben. 11

12 Szeptember 2-4. között került megrendezésre a Nyelvparádé, amelynek társrendezvényeként zajlott az Afrikaparádé a Millenárison. Az AHU bemutatkozó előadással, nagy sikerű Torday Kongó könyvbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal vett részt az eseményen. Az egyiptomi látássérült lányokból álló zenekar, az Al Nour Wal Amal (Fény és Remény) különös hangulatú koncertet adott szeptemberben Budapesten. A közép-európai turné nagy sikerű magyarországi előadását többek között az AHU is támogatta. A Youth in Action szervezésében szeptember elején, Romániában megtartott nyolc napos konferencia és workshop központi témája a (többek között Afrikát is súlyosan érintő) víz, vízszennyezés és vízgazdálkodás volt. Az eseményen az AHU négy fővel képviseltette magát. Az AHU szeptember között több (a zimbabwei helyzetet érintő) találkozón és értekezleten vett részt Brüsszelben. Befejeződött a HAND Elnökségi Projekt Afrika-pályázata. Az Afrikával foglalkozó civil szervezetek (köztük az Afrikai-Magyar Egyesület), gazdasági, politikai és akadémiai szereplők fél éves összehangolt szakmai munkájának eredményeként megszületett a Stratégiai Ajánlások Magyarország leendő afrikai fejlesztési stratégiájához c. dokumentum. Vivát Benyovszky! nagy sikerrel rendezték meg a Benyovszky Emléknapot szeptember 30-án a Széchényi Könyvtár dísztermében, melyen a világhírű 18. századi magyar utazónak állítottak emléket. A szeptember végi eseményt mások mellett az Afrikai-Magyar Egyesület is támogatta. Az októberben a Műszaki Egyetemen megrendezett Külügyi Börzén az AHU is részt vett, melyen önkéntes projektjeit és gyermektámogatási programjait népszerűsítette. Novemberben Szomáliföldről, Eritreáról, Dzsibutiról és Etiópiáról láthattakhallhattak fotókkal illusztrált élménybeszámolót az AHU-székházába látogató érdeklődők. Afrika három napra a Nagyvásárcsarnokba költözött novemberben. Az AHU afrikai dobosokkal, információs standdal várta az érdeklődő vendégeket. November 24-én az AHU etióp gyermektámogatási program egyik résztvevője, Békefi Anna dél-afrikai, oroszlánfarmon szerzett élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel. Az élménybeszámoló társszervezője az Afrikai-Magyar 12

13 Egyesület volt, amely autentikus zenével, szobrokkal, maszkokkal varázsolt afrikai hangulatot a hideg téli estébe. A Szőke nő Kelet-Afrikában c. könyv az AHU támogatásával jelent meg. A könyv bemutatójára december 1-jén került sor az AHU Visegrádi utcai székházában. December 6-án az AHU székházában rendezték meg a Migráció a 21. században Afrika és Európa között elnevezésű konferenciát. Decemberben Gróf Almásy László Afrika-kutató az AHU támogatásával emléktáblát kapott Budapesten, a XI. kerületben. Az AHU által első ízben meghirdetett, nagy sikerű médiapályázatára a mintegy 120 jelentkező 200-nál is több pályázatot nyújtott be három kategóriában: újságcikk, fotó és film. Az Afrikai Magyar Egyesület a Tunéziai-Magyar Üzleti Tanács tagjává vált. Az AHU tagfelvételt hirdetett, többek között Al Ghaoui Hesna és Novák András lépett be az egyesületbe. Rádióműsoraink a radiocafén (AfriCafé) és a Gazdasági Rádión (Business Class) egész évben futottak, az atv-n a Világ arcai műsort támogattuk. A hírportálunk folyamatosan bővült, az afriport és az AHU hírleveleket heti/kétheti rendszerességgel küldtük. Egyre több mali, etióp kisgyereknek és madagaszkári diáknak találtunk támogatót a távtámogatási programjaink keretében. Könyvfesztiválon (Millenáris), könyvbemutatókon (Libri, Alexandra, Solymár) vettünk részt valamint iskolákban folytattunk szemléletformáló tevékenységet (Balassi Gimnázium, Gimnázium Hajdúböszörmény) ben is több tízezer emberhez jutottunk el Afrika hat országában, akik egészségügyi ellátásban, oktatási támogatásban vagy adományban részesültek programjaink által. Keltezés: Budapest, május 31. Egyesületi elnök 13

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

2010. évi közhasznúsági jelentése

2010. évi közhasznúsági jelentése 2011.03.22. közgyűlés 2.sz. melléklete Guriga Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezet 5471 Tiszakürt, Rózsa Ferenc u. 4-6. statisztikai számjele: 18832141-9319-521-9 nyilvántartási szám: 1571 bírósági

Részletesebben