EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS!"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 4. szám 2013 MÁJUS EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM - SZÉPÜL A VÁROS! KÉSZÜL A PAP KÚTJA Hamarosan elkészül a padokkal és ivókúttal ellátott pihenőpavilon. Egy újabb gyöngyszem városunkban! (bővebben a 6. oldalon) A POSTA MELLETTI ÁTJÁRÓK IS MEGÚJULTAK 3 Tájékoztatás a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatban 10 A Hevesy György Általános Iskola hírei 14 Programajánló: Nyáresti Népzenei Koncertsorozat 4 Önkéntesek a helyi közbiztonság közösségi védelméért 12 "Az vagy, amit kiadsz a kezedből!" 17 Az Úrnapi körmenet üzenete 8 A hétköznapok játékos csoportja 14 Programajánló: XI. Turai Népzenei és Kórustalálkozó 20 Sporthírek U7 - "Családi nap" meghívó

2 2013/04 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület április 30-án 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (V.2.) rendeletet fogadott el az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról. az Önkormányzat évi bevételeit eft-ban hagyta jóvá, a kiadások főösszegét eft-ban állapította meg. 77/2013.(IV.30.) határozatával a Képviselő-testület az önkormányzat évi előzetes költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az előterjesztett tartalommal elfogadta. A évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével. Határidő a költségvetési koncepció felülvizsgálatára októberi képviselő-testületi ülés, a évi költségvetés elkészítésére február havi képviselő testületi ülés. 78/2013. (IV.30.) határozattal a Testület Tura Város éves belső ellenőri összefoglaló jelentését fogadta el. Tura Város Képviselő-testülete 11/2013.(V.2.) rendeletet fogadott el a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 25/2004.(XII.15.) rendelete módosításáról. A módosítás szerint a évtől a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan a kibocsátó 90 %-os díjkedvezményben részesül. A kedvezmény január 1-jétől érvényes, mely azt jelenti, hogy az a január 1-ét követő kibocsátásokra vonatkozik, így az a március 31-ig, a helyi adóhatósághoz benyújtandó bevallásokat és talajterhelési díjfizetéseket fogja érinteni. A Képviselő-testület 79/2013.(IV.30.) számú határozatával módosította a Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. A módosítás a Hivatal szakfeladatait érintette, s azt a jogszabályok változása indokolta. 80/2013.(IV.30.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP számú, Nevelési Intézmények fejlesztése Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projektben a módosított vállalkozói szerződést elfogadta. A Képviselő-testület 81/2013.(IV.30.) határozata szerint : 1) Tura Város Képviselő-testülete a Polgármester szóbeli előterjesztését, tájékoztatását, valamint a Turawell Kft márius 26- án kelt emlékeztetőjét megismerte, s mindezek alapján 7/2011..(I.19.) számú határozatának 2.pontjával, a turai 5679/3 hrsz alatti ingatlan hasznosítása (cseréje) ügyében létrejött cserét megalapozó megállapodást közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. 2) A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg kijelentette, hogy a termálvíz hasznosítását továbbra is önként vállalt önkormányzati feladatként fenntartja, annak hasznosítását elsődleges önkormányzati érdeknek tartja. 3) Tura Város gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5679/3 hrsz alatti thermálkút (TU4-es kút) és védőterülete megjelölésű ingatlanát bérbeadás útján kívánja hasznosítani az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve alapján. 4) A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy amennyiben a Turawell Kft május 15. napjáig írásbeli nyilatkozata szerint a költségviselési megállapodás alapján még fennálló és Tura Város Önkormányzatát kisajátítási és útlejegyzési kártalanítás jogcímeken terhelő fizetési köztelezettségét megtéríti, a Pest Megyei Kormányhivatal jogerős határozataival megállapított Ft-ot és annak a jogosultakat megillető kamatait az önkormányzat számlájára megfizeti, úgy haladéktalanul intézkedjék az 5679/3 hrsz alatti ingatlannak az önkormányzat vagyonrendelete szerinti eljárásrend alapján a bérbeadásra irányuló pályáztatásáról és erre vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület felé tegye meg. Turai Hírlap Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 17/2013.(I.30.) határozata 4.pontjának végrehajtására meghatározott időpontot február 15. napjáról május 15. napjára módosította. 5) A Képviselő-testület kijelentette, hogy a 7/2011. (I.19.) számú határozatának 1. pontjával jóváhagyott, majd 59/2011.(IV.13.) valamint 172/2011.(XI.30.) számú határozataival módosított 5679/7 hrsz alatti ingatlanának bérbadására kötött szerződés 9.pontját az alábbiak szerint módosította: 9. A bérleti díjat a Bérlő negyedévente a negyedév első hónapjának 15. napjáig fizeti meg a Bérbeadó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámla javára, számla ellenében feltéve, hogy a Bérbeadó számláját a Bérlő a negyedév első hónapja 5.(ötödik) naptári napjáig megkapja. Amennyiben a Bérlő nem kapja meg a Bérbeadó számláját a negyedév első hónapja 5.(ötödik) napjáig, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári nap. A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének kezdő időpontja a Tura 15 Ha Zöldségkertészet Településfejlesztési szerződést alátámasztó Tanulmányterv január elnevezésű tanulmányterv szerint megvalósuló építmények jogerős használatba vételi engedélye(i) kiadásának időpontja (több jogerős használatba vételi engedély esetén az utolsó kiadásának időpontja, de) legkésőbb május 15. napja." Bérbeadó a fentiek szerint esedékes bérleti díjba beszámítja a bérbeadót jogerős hatósági határozat alapján terhelő, nem a kiszolgáló út céljára való kisajátítási kártalanítási összeget, Ft-ot, azaz huszonötmillió-egyszázharminckettőezer-hatszázhatvanöt forintot. Ezen összeg a hatályos HÉSZ-nek történő megfelelés miatt az útlejegyzéssel érintett ingatlanok azon területeiért fizetendő összeg, mely nem a közút kialakításának céljára került kisajátításra. 82/2013.(IV.30.) határozatával Tura Város Képviselőtestülete mint a települési víziközmű szolgáltatás ellátás felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rendelkezése alapján átvette az üzemeltetőtől a december 31-én tulajdonában lévő víziközmű vagyont, jóváhagyta Tura Város Önkormányzat (székhelye: Tura, Petőfi tér 1.), statisztikai számjele: , adószáma: , valamint a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3., cégjegyzékszám: , adószáma: ) megállapodás -át a víziközmű vagyon átadás-átvételéről és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 83/2013.(IV.30.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a települési víziközmű szolgáltatás ellátás felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rendelkezése alapján átvette az üzemeltetőtől a december 31-én tulajdonában lévő, a telekkönyvi nyilvántartásban a jogelőd Galgamenti Víziközmű Kft. nevén nyilvántartott alábbi ingatlanok 2080/10000 tulajdoni hányadát (a tulajdoni hányad a Galgamenti Víziközmű Kft-ben fennállt tulajdoni arány szerint került meghatározásra): - Bag belterület 1710/2 hrsz. - Domony külterület 029/1 hrsz. - Domony külterület 026/5 hrsz. - Domony külterület 026/6 hrsz. Hozzájárult, hogy az ingatlanok az alábbi tulajdoni hányadban kerüljenek felosztásra az érintett önkormányzatok között: Önkormányzat megnevezése Aszód Város Önkormányzat 1510/10000 Bag Nagyközség Önkormányzat 1080/10000 Domony Község Önkormányzat 580/10000 Galgahévíz Község Önkormányzat 750/10000 Galgamácsa Község Önkormányzat 540/10000 Hévízgyörk Község Önkormányzat 830/10000 Iklad Község Önkormányzat 620/10000 Kartal Nagyközség Önkormányzat 1450/10000 Tulajdoni hányad

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /04 Tura Város Önkormányzat 2080/10000 Vácegres Község Önkormányzat 320/10000 Váckisújfalu Közsgé Önkormányzat 240/ /2013.(IV.30.) számon határozatot hozott a Képviselő-testület, mellyel a Gödöllői Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a rendőrségnek áldozatos munkájáért. 85/2013.(IV.30.) határozattal a Testület módosította a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. A módosítással kiegészült az ellátott feladatok köre, megnevezésre kerültek az intézmény jogelődjei és a vezető személyében történt év elejei változás. 86/2013.(IV.30.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pálinkás Sándor 2194 Tura, Tüzér u. 45. szám alatti lakosnak a Tura 4862, 4863, 4866 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló kérelmét elutasította, tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanokat már haszonbérbe adta. A Tura 4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4875, 4876, 4877, 4878 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló kérelmét elutasította, tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanok nem képezik az Önkormányzat tulajdonát. 87/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura 4872, 4873, 4874 hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására Tura város nemzeti vagyonáról szóló rendelete, valamint a rendelet mellékletét képező "Versenyeztetési Szabályzat alapján zártkörű (meghívásos) pályázatot ír ki, melyre az alábbi ajánlattevőket hívta meg: Pálinkás Sándor 2194 Tura, Tüzér u. 45. Galgamenti Szövetkezet 2194.Tura, Régivásártér 6/A. Lelik Tamás Tura, Aradi vértanúk útja /2013.(IV.30.) határozata szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura 542 hrsz. alatti, belterületi, kivett beépítetlen megnevezésű, 1754 m2 területű ingatlannak 855/864 tulajdoni hányadát kérelmező Szilágyi József 2194 Tura, Nyárfa u. 4. szám alatti lakos részére 20 évre bérbeadja Ft + ÁFA/ év bérleti díj ellenében termelői és állattartási munkákra. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 89/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Tibor 2194 Tura, Délibáb u. 32. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést hagyott jóvá. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 90/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Tamásné 2194 Tura, Zsámboki út 35. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést hagyott jóvá. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 91/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lelik Tamás 2194 Tura, Aradi vértanúk útja 94. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 92/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lelik Ákos 2194 Tura, Aradi vértanúk útja 94. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 93/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gólya József Tura, Galgahévízi u. 32. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 94/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete István Tura, Honvéd u. 3. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a Polgármestert a szer-ződés aláírására. 95/2013.(IV.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Sándor Boldog, Honvéd u. 21. szám alatti lakossal kötendő termőföld haszonbérleti szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a Polgármester a szerződés aláírására. 96/2013.(IV.30.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új utakon Tura városában KMOP-2.1.1/B projekt összegző jelentését elfogadta. 97/2013.(IV.30.) határozatával a Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) rendelete 10. (4) bekezdése alapján Szűcs Dávid Tura, Lehel u. 3. szám alatti lakos kérelmét támogatta, és hozzájárult augusztus 24-én (szombaton) órától augusztus óráig a Piac téren (hrsz.:2377/1) tervezett TURAKENDROLL2" szabadtéri koncert kulturális rendezvény díjmentes közterület használatának engedélyezéséhez. A rendezvény teljes körű előkészítéséért, lebonyolításáért, szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért kérelmező tartozik felelősséggel. 98/2013.(IV.30.) határozatával a Testület úgy döntött, hogy a Többsincs Óvoda és Bölcsőde játszóudvar bővítéséhez a turai 2414 hrsz.-ú telekből 1000 m2-t megvásárol Ft-ért. A telekalakítási eljárás lefolytatásához a Képviselőtestület Ft-ot biztosított. Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző TÁJÉKOZTATÁS SZABADTÉRI TŰZESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Tura Város Önkormányzatának a település tisztasá- (4) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőgáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002. berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s ve- (XII.10.) rendelete alapján az avar és kerti hulladékok nyílt- szély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet téri égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak: azonnal el kell oltani. (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűz- (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi helyén olyan eszközöket és felszereléseket kell kéegészséget és a környezetet ne károsítsa, és az szenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Vasárnap megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. és ünnepnapokon a nyílttéri égetés tilos! (6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más alól a rendelet nem ad felmentést. kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, A 259/2011.(XII.7.) Kormány rendelet kimondja, hogy ha veszélyes hulladék) valaki tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére szükséges Ft tűzvédelmi bírsággal tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. sújtható.

4 2013/04 4 CIVIL OLDALAK Turai Hírlap Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület ÖNKÉNTESEK A HELYI KÖZBIZTONSÁG KÖZÖSSÉGI VÉDELMÉÉRT A Polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezete. Célja az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése a határőrizetben, a környezetés természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme. A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 2002-ben alakult korábbi és újonnan csatlakozott polgárőrökből. Létrejöttének elsődleges célja a szervezett körülmények között történő bűnmegelőzés volt. Városunkban is, és országos szinten is tények és talányok lengik körül a szervezet létjogosultságát, hasznosságát. A Turai Hírlap áprilisi számában elindított, civil szervezeteket bemutató cikksorozatunk ezúttal városunk polgárőreinek tevékenységébe nyújt betekintést, bízva abban, hogy eloszlat néhány tévhitet, megválaszol néhány kimondott, vagy kimondatlan kérdést. Kajtor Péter, az Egyesület alelnöke örömmel válaszolt munkatársunk kérdéseire. 11 éve működik Turán a Polgárőrség. Kitől eredt a kezdeményezés, hány fővel alakult meg az Egyesület? Hatvani Zsolttól indult a kezdeményezés, több rendőrtársával, valamint néhány turai önkéntessel, 8-12 fővel alakult meg az Egyesület. Jelenlegi taglétszámunk 28 fő. A vezetőség 9 fős, 3-an etikai bizottsági feladatokat, 3 fő ellenőrző bizottsági feladatokat lát el, Lukács István az elnök, én alelnökként, Ötvös Márta pénzügyi alelnökként tevékenykedünk. Hogy lesz valakiből polgárőr? Alapfeltétel a nagykorúság, vagyis a 18 évet betöltött életkor és az erkölcsi bizonyítvány. Van valamennyi szolgálati próbaidő. Ha ezt az akadályt a jelentkező sikeresen teljesítette, jöhet a kötelező szolgálat a beosztás alapján. Havonta tartunk gyűlést, ezen kötelező részt venni. A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek részt, az OPSZ által előírt rendszerességgel frissítő vizsgát tesznek. Bizonyos felmérések szerint a lakosság 16%-a azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, megyei és az országos vezetők, így természetesen a turai polgárőrök is munka mellett, a szabadidejüket feláldozva, térítés nélkül végzik önként vállalt cseppet sem veszélytelen - tevékenységüket. A hatékony feladatellátáshoz milyen jellegű eszközpark áll a polgárőrök rendelkezésére? A legszembetűnőbb a POLGÁRŐRSÉG feliratú láthatósági mellény. Van formaruhánk, ami a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre nem lehet alkalmas, hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzés, cím, vagy rangjelzés sem használható. Technikai szempontból nézve rendelkezünk saját kézi rádiókkal, valamint egy polgárőr autóval, utóbbi szintén nem lehet alkalmas megtévesztésre, legfeljebb POLGÁRŐRSÉG feliratot lehet rajta elhelyezni. Van két 24 órában hívható - mobil telefonszámunk. Minden megyében megtalálható a megyei szövetség, amely Szolgálat közben érdekképviseleti szerve a településeken működő polgárőrségeknek. Ez utóbbi nem kifejezetten eszköz, de ugyanúgy szükséges. Hivatalosan ez év február 1-én kezdte meg működését a Gödöllői Rendőrkapitányság Tura Körzeti Megbízott Alosztálya. Elméletben és gyakorlatban is más eszközök állnak az ő rendelkezésükre, mint a polgárőröknek, de a cél mégis ugyanaz. Sikerült kialakítani a hatékony együttműködést a rendőrség és a polgárőrség között? Polgárőrség = Bűnmegelőzés, Rendőrség = Bűnüldözés. Így tudom a legjobban megfogalmazni. Örömmel mondhatom az eltelt pár hónap után, hogy maximálisan tudunk együttműködni. Nagy szükség volt a KMB Alosztályra, hiszen a polgárőrség a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelmi szervek nélkül értelmetlen, működésképtelen lenne. Az éjszakai rendőri járőrszolgálathoz rendszeresen csatlakozunk mi, polgárőrök is, emellett a saját autónk is kint van a városban. Milyen feladatokat lát el a polgárőrség a bűnmegelőzésen kívül? A hatályos jogszabályok szerint a polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak, közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Ptv.-ben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban. A polgárőri tevékenység során - a gázspray kivételével - nem tarthatunk magunknál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhetünk lőfegyvert. A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. Közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosultak vagyunk jelzőőri feladatok ellátására, a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatjuk a jelzőőri tevékenységet. A rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehetünk a körözött gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a rendőrséget az azonosítást követően haladéktalanul tájékoztatjuk.

5 Turai Hírlap CIVIL OLDALAK /04 A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE Jogelődje, az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége (ÖSZOSZ) 1991-ben jött létre, mely megalakulásának évében nevét Országos Polgárőr Szövetségre változtatta, 223 egyesületet tömörített mintegy 10 ezer taggal. Az egyesületek a közbiztonság és az akkori rendőrség kritikájaként alakultak meg. Az OPSZ élén akkor dr. Kopácsi Sándor ny. r. vezérőrnagy állt (Budapest rendőrfőkapitánya volt ban). Vezetése alatt kezdett kiteljesedni a mozgalom, a polgárőrök megszerezték a szakmai alapokat. Azóta a mozgalom tovább erősödött. A szituációs bűnmegelőzés mellett, vagyis a járőrözés mellett kibővült a tevékenységi kör. A civil bűnmegelőzők a rendőrség mellett a határőrség feladatainak ellátását is segítették. Részt vesznek a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, a rendezvények, sportversenyek biztosításában, szervezik a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalmat, segítenek a tanyasi embereknek a tanyaprogram keretében. Részt vesznek a közlekedés biztosításában, a helyes közlekedési magatartás oktatásában. Együttműködési szerződést kötöttünk a környékbeli településekkel Pest és Heves megyében, ez nagyban hozzájárul a hatékony bűnmegelőzéshez, illetve rendezvények alkalmával a helyszín biztosításában is segítséget nyújtunk egymásnak. Az egyesület működése hogyan finanszírozható? Több helyről kapunk segítséget, de elsősorban önkéntes alapon működik a támogatás. Mindenki rendelkezhet az adója 1%-áról a mi javunkra. Vannak alkalmi, eseti támogatóink például rendezvények alkalmával, évente rendezünk jótékonysági bált, illetve néhány képviselőnk a tiszteletdíját ajánlotta fel az Egyesület részére. Legfőbb támogatónk az Önkormányzat, illetve kiemelném még a Galgamenti TSZ, az ÁFÉSZ és a helyi vállalkozók nagylelkű adományait. Milyennek látja a közbiztonságot városunkban? Történtek-e az utóbbi időszakban kiemelkedő jelentőséggel bíró események? Például március 2-án volt egy komolyabb elfogásunk a rendőrséggel együttműködve. Molnár Sándorné, Ica polgárőr társunk civil emberként figyelt fel az eseményekre, így arra kérem, mondja el ő a történteket: A vácszentlászlói úton történt az eset. A fiam jött hozzánk vendégségbe, ő szólt, hogy két idegen ember megy be a szomszédban lakó idős nénihez. Mire én kiértem, a harmadik társuk is bent volt a házban. Telefonon hívtam az idős néni fiát, hogy vár-e az édesanyja valamilyen szállítmányt. Nemleges választ kaptam, rögtön tudtam, hogy baj van, azonnal riasztottam Pétert is. A három férfi már bent kutatott a lakásban. Nem tudtam mit csinálni, mert én nem mehetek be, de valahogy vissza kellett tartanunk őket a segítség kiérkezéséig. Közben kijött a három férfi, civil érdeklődő szomszédként próbáltam feltartani, beszéltetni őket. Az idős asszony fia és Péter is pár percen belül megérkezett. Sikerült feltartóztatnunk a teherautót, a három férfi nem tudott elmenekülni. Péter azonnal riasztotta a rendőrséget, a szolgálatban lévő rendőr perceken belül kiért a helyszínre. A három férfit a hely-színen őrizetbe vették, mi, polgárőrök pedig csak ekkor fedtük fel kilétüket vettük magunkra a láthatósági mel-lényt - a tetten ért tolvajok legnagyobb megdöbbenésére. Igazi csapatmunka volt, a rendőrség villámgyors kiérkezése nélkül hiába tartottuk volna vissza őket, mást nem tudtunk volna csinálni. Gratulálok! Ica bátorsága és talpraesettsége több kitüntető címet eredményezett. Tőlünk kapott egy elsimerő oklevelet, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség egy gyönyörű emlékplakettel köszönte meg helytállását, Dr. Bozsó Zoltántól, r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány Úrtól pedig köszönőlevél érkezett. Az eset hamarosan megjelenik a polgárőr újságban is - tette hozzá Kajtor Péter. T.A. Kérjük, adója 1%-ával Ön is segítsen, hogy segíthessünk! Adószámunk: Köszöjük! Összefoglalva az eseményeket, levonva a tanulságot, az emberek sokszor látják az autót cirkálni a város útjain. Gondolhatják, hogy elvannak. Gondolhatják: minek vannak? És azt gondolják-e vajon, hogy mekkora bátorság kellett polgárőr hölgynek egy szál maga szemben állni három megtermett férfival az idős szomszédasszonyát megmentve? Gondolják-e vajon, hogy a polgárőröket is hazavárja a családja? És belegondolnak-e abba... hogy biztosan hazaérnek minden önként vállalt szolgálat után? T.A. TISZTELT TURAI LAKOSOK! Közbiztonsággal kapcsolatos problémáikkal, bejelentéseikkel az alábbi telefonszámokat hívhatják: h Tura járőrszolgálat 0-24 : h Gödöllői Rendőrkapitányság ügyelete 0-24 : Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Gödöllő, Tura Körzeti Megbízott Alosztály

6 2013/04 6 RÖVID HÍREK - INFORMÁCIÓK Turai Hírlap EGY ÚJABB GYÖNGYSZEM VÁROSUNKBAN! Hamarosan elkészül a padokkal és ivókúttal ellátott pihenőpavilon, a Pap Kútja. Juhász Sándor alpolgármester Úr lapunk kérdésére elmondta, hogy vége felé közelednek a munkálatok. Két pad kerül elhelyezésre, a pavilon bejárata a járda felől kerül kialakításra. Felújítják, rendbe teszik a járdát, illetve egészen a Köztársaság útig tervezik a parkosítást díszcserjékkel, pázsittal. Április május hónapokban felújították a posta melletti utcában a gyalogos és autós átjárókat. Kicserélték az átereszeket és kijavították a burkolatot. Új, a réginél jóval szélesebb hídon lehet bekanyarodni az üzletház előtti parkolóba. A gyalogos és az autós átjárók korlátjait igyekeztek a park hangulatához, illetve a városképhez illeszteni. Néhány finomítás még hátra van, de ez a funkcionalitást nem érinti. T.A. Fotó: Tóth Anita KOMMENTÁR NÉLKÜL Buszmegálló a Kastélynál Buszmegálló a Magtárnál KÖSZÖNET A GALGÁNAK Megdöbbentő híreket hallottunk, képeket láttunk az elmúlt hetekben az időjárás alakulásáról. Sajnos nem egy településen kellett a lakosságot evakuálni, a járműforgalmat leállítani, a folyók környékét figyelemmel kísérni, a védekező munkálatokat folyamatosan szervezni. Őszintén szólva egy kis folyócskánk nekünk is van, amely a múltban sok gondot okozott, legutóbb is két alkalommal kilépett medréből, s csak a szervezett és megfeszített munkának köszönhetően nem okozott tragédiát. Talán most is sokat gondoltunk arra, mi is számíthatunk szörnyű dolgokra. Nagyon boldogan észleltük, hogy ez alkalommal nem történt ilyen, a mi Galgánk nagyon tisztességesen viselkedett a partjain, gyöngysorként sorakozó településekkel. Amikor már országosan csökkent egy kissé a veszély, fotókörös barátaimmal elindultunk megtekinteni folyócskánkat és környékét. A képek mutatják a kialakult helyzetet, amiért köszönettel tartozunk a mi Galgácskánknak. Takács Pál Buszmegálló a Körforgalomnál Fotó: Tóth Anita Fotó: Takács Pál

7 Turai Hírlap RENDŐRSÉGI HÍREK /04 M a j á l i s TURA VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS A TURAI CIGÁNY FOCICSAPAT KÖZÖS RENDEZÉSÉBEN mentumfilm került levetítésre, amit az MTV készített. Ez a film Szénási Gáborról szólt, akit beválasztottak Magyarország 50 legte- hetségesebb fiatalja közé, tamburakészítő- ként. A film után került sor a Küzdelem a Turai Cigányságért díj ünnepélyes átadására, amit ebben az évben Farkas Zsolt, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vehetett át. A díjátadót követően Farkas Gergő, ifjú tehetséges hegedűművész játékával varázsolta el a közönséget. Szénási Réka népszerű slágerekkel és gitárjátékával szóra- koztatta a nézősereget. Rácz Jenő anyák napi versével köszöntötte az egybegyűlteket. Szendrei Ferenc városunk polgár- mestere mondta el ezek után beszédét. Örö- mét fejezte ki, hogy ennyien megjelentek a rendezvényen. Elmondta, hogy Kárpát medencében élő nemzetiségek sokszínűsége teszi ilyen izgalmassá a régiónkat. Sok magyar ember ereiben csörgedezik más nem- zet vére is a magyaron kívül, de nem ez szá- mít, hanem az, hogy ki milyen ember. Beszédében kiemelte, hogy a turai cigányság felemelkedésének záloga a munka. Ehhez minden segítséget megad, hogy helyben is munkát kapjanak a lehetőségek szerint. Emellett rendkívül fontosnak tartotta, hogy elmondja: ahol ilyen közösség van, ott nem lehetnek akadályok. Ez a közösségi erő kell, hogy előre vigyen mindenkit. A polgármester beszéde után a helyi fiatalokból álló zenekar a Lashi Vojakerasz (Jó kedvet csinálunk) debütáló fellépése következett. A zenekar tagjai: Kátai Erik ének, Kállai Richard dob, Szénási Dezső gitár, Kókai József gitár, Szénási Gábor nagybőgő, Szénási Réka ének, vokál, Vidák Viktor szintetizátor. A fiatalok feldolgozásokat és egy saját számot is előadtak amit Szénási Dezső (Simi) írt és hangszerelt. A fi- atalok elsöprő sikert arattak a csordultig megtelt teremben. Ezt követően Szénási Béla Jackson zenés táncos produkciójával szórakoztatta a közönséget. Az este záró felében a Galábos zenekar lépett fel Unger Balázs vezetésével. A nagyterem záró fellépője Farkas Zsolt volt, aki az új Cd-jéről énekelt magyar nótákkal köszönte meg közönségnek a részvételt. Az est hátralévő részében Szambó és barátai szórakoztatták a vendégeket mulatós nótáikkal. A szervezők köszönik mindenkin- ek az önzetlen segítségét, hiszen nélkü- lük ez rendezvény nem jöhetett volna létre. Cikk és fotók: Szénási J. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Május 1.-i ünnepség a Baranyi család vendéglátó helyén. Az immár hagyománnyá váló ünnepség a helyi nemzetiségi önkor- mányzat és a turai cigány focicsapat szervezésében került megrendezésre. A rendezvény és műsorok megtekintése ingyenes volt. A hivatalos programok délután egy órakor kezdődtek, de már reggel elkezdődtek az előkészületek, hiszen a külső fedett helyszínen a focicsapat tagjai és a család- tagok jófajta ételek sokaságával készültek a vendégek fogadására. A délutáni kezdésre zsúfolásig megtelt a nagyterem. A nemzeti himnusz eléneklése után Farkas Zsolt a turai Nemzetiségi Önkor- mányzat elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Beszédében kiemelte, hogy a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzet ellenére fontosnak tartja az ünnepség megtartását. Ezek olyan rendezvények, amikor az emberek leülnek a rég nem látott ismerőseikkel, családtagjaikkal beszélgetni. A rengeteg munka után pe- dig megérdemelik az emberek a kikapcso- lódást. Kiemelten hangsúlyozta, hogy a fellépők is helyiek lesznek, akik szívesen és in- gyen vállalták el a felkérést. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatának érzi, hogy a kul- túrát támogassa és a fiataloknak bemutatkozási lehetőséget nyújtson. Ünnepi beszé- dében elmondta, hogy május elseje nem csak a munka ünnepe, de az Európai Unió- hoz való csatlakozásunk évfordulója is. Fel- hívta a figyelmet arra, hogy jobban figyel- jenek oda és segítsék egymást az emberek ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Jótékonysági focimérkőzésekkel segítenek a baj- ba jutott családokon. A végére maradt még egy fontos bejelenteni való, az édesanyák köszöntése, hiszen azon a hétvégén tartot- ták az anyák napját. A programok sorát a Kastélykerti óvodások műsora nyitotta meg. A színpadon mondókákkal, játékokkal és az édesanyák köszöntésével érdemelték ki a közönség tapsát. Az ovisok után Kálna Tibor, a Kultu- rális Bizottság elnöke mondta el beszédét. Ebben kiemelte a magyarság és a cigányság több évszázados együttélését, a történelmi hagyományokat, a kultúra jelentőségét, a tu- dás - a tanulás fontosságát és azt, hogy csak és kizárólag közös erővel érhet el az ember sikereket. A beszéd után Oláh Izabella és Szénási Mónika mondott szép verset a szín- padon. Őket követte Szitai Dániel és Szénási János zenés produkciója. A sorban egy doku-

8 2013/04 8 CIVIL OLDALAK A hétköznapok játékos csoportja A TURAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZ CSOPORT ISMÉT MEGMÉRETTETTE MAGÁT Anyák napján az érző emberek ünneplik az életet adót, a felnevelőt és a családot összefogót. Édesanya nélkül nincs élet, nincs család. Ilyenkor sok-sok Anyák napi vers kerül elő, a virágok színes kavalkádja teszi vidámmá a szobákat, a temetőket és a szíveket. Mi is ünnepeltünk, igaz másként, de tiszta szívvel. Az Országos Batsányi- Cserhát Művész Társaság Budapesten az Erzsébetligeti Színházban tartotta tavaszi fesztiválját. Erre a napra készültünk már hónapok óta. A Kör Turai Képző és Iparművész Csoportja ismét megmérettette magát. Szakmai zsűri elé tettük le csoportunk festményeit, fotóit és a hagyományőrző ruhát. Zöld hajnalban indultunk, Sándor István festőtársunk, Sáráné Blaskovics Judit hagyományőrző ruhákat készítő csoporttársunk autóval biztosította, hogy mind a hatan eljussunk az ünnepre alkotásainkkal. A művészeti ágak tág köre volt látható, a szépséges festmények, grafikák, népi szőttesek, fotók, gyöngyök, és sorolhatnám tovább. Judit asszony színpompás ruháját - melyet erre a napra készített - felvette és így mutatta be Dáma Ihász-Kovács Éva dr. a Kör főtitkára, költő, és esztéta. A szigorú, de mindenkor segítő szándékú szakmai zsűri elvonult, mi pedig az Anyák napi műsorra beültünk több mint százan a nagyterembe. Az ünnepség kezdetén bevonultak a koronaőrök a Magyar Szent Korona és Koronázási Ékszerek másolatával. Lovag Bornemisza Attila a Művészkör elnöke, a Történelmi Szent Lázár Lovagrend parancsnoka köszöntője, a művészkör tevékenységének sokoldalúsága, elismertsége, és méltatásakor elmondta, hogy ezen tevékenységgel erősítik a magyar kulturális szellemet az elődökre, az alapítókra emlékezésen túl, a művészetet szerető emberek összefogását. A műsor, a program szívet melengető volt, a teljesség igénye nélkül említeném Bacsa Ferenc operaénekes anyák napi dalait, Dáma Semes-Bogya Eszter népi énekes és gitáros produkcióit. Könnyet csaltak a szemünkbe a versek, énekek, színdarabok bemutatása és a program szépsége. Szomorú emlékezés is volt a hiányzó űrt hagyó elhunyt tagokra. A szünetben átvettük a Délibáb folyóiratot, amelyben mindannyian megjelentünk, Éliás Marcsi, Hazadi Mária, Sándor Irén, Sándor István, Takács Pál képekben, Sáráné Blaskovics Judit ruhájának fotójával. Két vers is olvasható Sándor Irén gondolataiként. Jó visszaemlékezni a kalandra, a nevetésre, a kedves időtöltés értékelésének hangulatára. A szürke hétköznapokba fény és derű lopakodik be, persze csak ha hagyjuk, ez is rajtunk múlik. A SZERETET összefogása, tisztelete a legnagyobb érték, ezt meg kell látnunk, és terjesztenünk. Tegyük a dolgunkat ott, ahol ki tudunk teljesedni. Takács Pál M a j á l i s Ő s z i r ó z s á é k n á l Majális itthon Május elsején reggel a nyugdíjas egyesület hagyományőrző csoportja és segítőik hozzáfogtak a délutáni rendezvény előkészítéséhez. Felépítették a sátrakat, takarítottak, főztek, megterítettek. Móré Lászlónét, az egyesület egyik vezetőjét kérdeztem: Mikor érkeztek meg a vendégek? Kettőre voltak hivatalosak. Akkor már ott voltak a zenészek is. Ki üdvözölte az egybegyűlteket? Marinka Sándorné klubelnök, aki néhány kedves mondat után jó étvágyat kívánt az ebédhez, majd a színpadon a Sára Ferenc Ifjúsági Néptánccsoport műsorral kedveskedett, egyben köszöntötték az anyukákat és a nagymamákat is a közelgő másik ünnep alkalmából. A továbbiakban kezdetét vette a táncmulatság. Köszönet a szervezőknek! Megemlítem, hogy május 4-én a hagyományőrzők a megyei majálison szerepeltek nagy sikerrel, 11-én pedig a kartali nyugdíjas klubot köszöntötték. Takács Pál Turai Hírlap Fotó: Takács Pál Majális itthon Vendégszereplés a megyei Majálison

9 Turai Hírlap 9 Turai Pünkösdi Vigasságok A nemrég alakult Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület nagy lendülettel kezdte meg hagyományápoló tevékenységét, ennek ékes bizonyítéka az első alkalommal megrendezett Pünkösdi Vigasságok. Munkatársunk Szokolik Szabolcsot kérdezte a rendezvény tapasztalatairól. KÖZÉLETI HÍREK 2013/03 Honnan jött az ötlet? Az első rendezvényünk az a februári batyusbál volt, ahol az együttes az egyéves fennállását is ünnepelte egyben. A pünkösdi rendezvény ötletét az alakuló egyesület elnöksége gondolta ki, hagyomány teremtő céllal. A hagyományőrzés tekintetében mit jelent a pünkösd? A pünkösd elég sokrétű ünnep volt a paraszti világban. Régen ezen a napon a nyár kezdetét és a termékenységet ünnepelték. Ehhez kapcsolódott a környékünkön a májusfa állítás is, melyet a legények pünkösd vasárnap estéjén állítottak kedvesüknek. A pünkösdi király és királyné választás is ekkor történt. Különböző ügyességi vetélkedők alapján nyerhette el valaki a címet, mely egy évre szólt. A legények körében igen nagy megtiszteltetés volt ez, amolyan legénybírói szerepkör. Minden kocsmában ingyen szolgálták ki, övé volt az első tánc a bálokban.. Sikerült-e a "pont úgy, mint rég" érzést elővarázsolni? A vigaságot most elsősorban gyerekeknek szerveztük, ezért a felnőtt hagyományokat csak egy műsor erejéig láthatta a közönség. Törekszünk arra, hogy jövőre bővítsük a palettát több felnőtteknek szóló programmal is. A program jellege miatt most kicsit hétköznaplós viseletben voltunk, így könnyebb volt a gyerekekkel foglalkozni. A népi hangszerek bemutatója milyen hangszereket foglalt magába? A hangszer bemutatót Unger Balázs szervezte és vezette le. Hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom hangszerek vonultak fel, valamint bemutatásra került egy tambura is, amit egy turai hangszerkészítő készített. (a Szénási Gábor hangszerkészítő mesterrel készített interjút a oldalon olvashatják. a szerk.) Egy új rendezvényt létrehozni, vagy akár egy régi hagyományt feléleszteni mindig rejt magában valamennyi kockázatot. Sikerült megvalósítani az elképzeléseiteket? Milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztetek a nap során? Elég bátor dolog volt ez tölünk valójában, de úgy gondoltuk kisebb rendezvénnyel nem érdemes megjelenni. Tudtuk, hogy sok a kockázat, de nagyon sok lelkes, kreatív hagyománytisztelő ember segítette a munkánkat. A várakozásainkat felülmúló siker bizonyítja, hogy a városnak szüksége van még sok ehhez hasonló programra, és ami tölünk telik, meg is tesszük ennek érdekében. Szeretnénk megköszönni, hogy ennyien megtiszteltek jelenlétükkel a Pünkösdi Vigasságok rendezvényünkön. Nagyon jó volt látni a sok boldog arcot körülöttünk. Gratulálunk a főzőversen díjazottainak, és a Kis Pünkösdi Király és Királynénknak! Hosszú még a 2013-as esztendő. Vannak-e az egyesületnek hasonló tervei, elképzelései? Van pár program a tarsolyunkban még az idénre. Népzenei koncertek a Fő téri zenepavilonban, egy nagyszabású szüreti felvonulás és bál vendég együttesekkel. Sok szeretettel várunk mindenkit az év folyamán további rendezvényeinkre, az összefogás teremtő erejének jegyében. Pünkösdölhetünk jövőre is az egyesülettel? Ha rajtunk múlik, mindenképpen! T.A. Rendezvényfotók: Csilla Fotó Támogatók: Domoszlai Pékség, 100 ft-os bolt, Diós papírbolt. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek a sok fáradságos munkát az előkészületekben és a program lebonyolításban: Köszönet a Bartók Béla Művelődési Ház csapatának a szervezésben és eszközökben nyújtott segítségért, a Falumúzeumnak a helyszín biztosításáért. Köszönet a Galgamenti Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezetnek és a Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesületnek, hogy eszközeivel támogatta rendezvényünket. Köszönet a Turai Többsincs Óvoda és Bölcsőde és a Turai Kastélykerti Óvoda dolgozóinak önzetlen segítségét a kézműves foglalkozásoknál. Köszönjük Pálinkás Ildikónak, hogy hangját nem kímélve közvetítette a nap eseményeit, Kántor Szilviának a díjak elkészítését és a kézműves foglalkozásban való munkáját. Köszönjök Sára Gábornak a hangosítást, a Zagyva Bandának a talpalávalót, Unger Balázsnak és tanítványainak a színvonalas hangszer- és népzenei bemutatót, valamint a gyermek táncházat. A Galábos zenekar gyermek tagjai: Petrovics Anna, Gólya Eszter, Unger Anna, Farkas Gergő, Solymosi Simon, Solymosi Vince, Gólya Péter, Szénási Gábor, Takács Tamás. És végül de nem utolsósorban köszönet a TURAI FELNŐTT TÁNCCSOPORTNAK, hogy fáradhatatlanul, idejüket nem kímélve adták hátterét az egész rendezvény megvalósulásának. Továbbra is várjuk a jelentkezőket a tánccsoportba (korosztálytól, és tánctudástól függetlenül). És amint bejegyzésre kerül az egyesület, a tagok közé is várjuk a TURAI hagyománytisztelőket.

10 2013/04 10 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Versenyeztünk, túráztunk KISTÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY Április 11-én Hévízgyörkre, a művelődési házba vártak minket szeretettel a kistérségi szavalóversenyre. Iskolánkat Csillag Vivien (2.o.), Földes Lilla (4.o.), Deák Anna (5.o.) és Gáspár Virág (8.o.) képviselték. Nagyon szépen helytálltak a lányok, Csillag Vivien III. helyezett lett, gratulálunk! A kísérők Pászti Éva és Heine Éva voltak. TÚRA A Tekergők áprilisban két túravonalat teljesítettek, az egyik a Zöld Ház teljesítménytúra volt, 25 fő barangolt a Gödöllőidombságban, majd a Karancs - Medves túra következett, ahol 22 fő tette meg a 21 km-t, megcsodálva Salgótarján gyönyörű vidékét. (Kis Gábor) ÚJABB SIKER A BENDEGÚZ LEVELEZŐS TANULMÁ- NYI VERSENYEN! Szívből gratulálunk azoknak a tanulóinknak, akiknek sikerült az országos döntőbe jutni: Magyar Donát (8.d) irodalom, szövegértés, Mekes Cintia (8.d) rátermettség, irodalom, szövegértés. (Felkészítő: Jónás Sándorné) K I S T É R S É G I I N F O RM A T I KA V E R S E N Y A HEVESYBEN Április 25-én került megrendezésre a kistérségi informatikaverseny, amelyen 23 tanuló mutathatta meg jártasságát Power Point, Word, Excel programok alkalmazásában. Saját diákjaink mellett Aszódról, Ikladról, Kartalról, Galgamácsáról, Hévízgyörkről és Galgahévízről is érkeztek versenyzők. Tusor Erzsébet köszöntő beszéde után egy rövid műsor keretében Mátrai Bettina 7.c osztályos tanuló és Kis Anita tanárnő furulyaelőadását, Máté Gábor 6.c osztályos tanuló és egy régi diákunk, Gólya Ádám zongorajátékát élvezhette a közönség. A zenei vonal mellett Sima Franciska 8.c osztályos tanulónk egy humoros hangvételű verssel derítette jókedvre a versenyzőket. Eredmények: 7. évf: I. hely: Selmeczi Barbara (7.a) Tura, II. hely: Gyetván Dominik (7.b) Tura, III. hely: Dicse Gábor Iklad 8. évf. I. hely: Mekes Cintia (8.d) Tura, II. hely: Meleg Eszter (8.d) Tura, III. hely: Molnár Patrik Aszód Minden tanuló emléklapot kapott, gratulálunk a szép eredményhez! Köszönet a szervezőknek, Demeter Dórának és Tóth-Sebes Péternek, valamint az őket segítő kollégáknak, Hegedűsné Görbe Magdolnának és Berente-Hódos Eszternek. Turai Hírlap KÖRZETI ATLÉTIKAI TÖBBPRÓBA GÖDÖLLŐN Május 5-én a III-IV. korcsoportos fiú csapatok versenyeztek. A rendezvényen a turai Hevesy iskola volt az egyetlen vidéki intézmény, amely nevezett az öt gödöllői iskola mellett. Mindkét korcsoportban 6-6 csapat indult, itt is nagyon szép eredmények születtek: III. korcsoport csapatban III. hely (Baranyi Krisztofer 6.o., Kiszely Tibor 6.o., Szabó Bence 6.o. Szénási Gergő 6.o., Kakucska Kevin 5.o., Németh Arnold 5.o., Szabadka János 5.o.) III. korcsoport egyéni összetett I. hely Szabadka János továbbjutott a május 15-ei megyei döntőbe, amely Albertirsán lesz. IV. korcsoport csapatban IV. hely (Farkas Róbert 7.o., Solymosi Vince 8.o., Szabó László 8.o., Toto Lóránt 8.o., Zahari Benjámin 8.o.). II. korcsoport csapatban II. hely (Bottyán Dániel 4.a., Gólya Ádám 4.b., Lukács Adrián 4.e., Kürti Csaba 4.a., Tóth János Viktor 4.c., Tóth-M. Tamás 4.b., Dolányi Csaba 4.b.). II. korcsoport egyéni összetett II. hely Gólya Ádám továbbjutott a májusi megyei döntőbe, továbbá egyéni III. hely Lukács Adrián. Kísérők: Csighyné Szota Katalin és Hubert Zoltánné Május 9-én a lányok is megmérettethették magukat, a III. korcsoportban sikerült is megszerezni a III. helyet (Makó Viktória 6.o., Csorba Zsanett 6.o., Pócs Réka 6.o., Tóth Petra 6.o., Vidák Viktória 6.o., Maczó Laura 6.o.), a II. korcsoportban pedig a IV. helyig ügyeskedték fel magukat versenyzőink (Tóth Nikolett 4.d., Ancsa Rita 4.d., Kóta Marianna 4.d., Kis Titanilla 4.d., Menyhért Zsuzsanna 4.b., Kakucska Petra 4.a., Csörgi Andrea 4.c.). Egyéni dicsőség is született, Tóth Nikolett I. helyezést ért el, továbbjutva a megyei döntőbe! Kísérők: Hubert Zoltánné és Kovács Tibor. Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját és gratulálunk a versenyen résztvevő tanulóinknak! TAVASZI HEVESY KUPA Április 9-én és 11-én rendeztük meg a tavaszi Hevesy kupát. Sokan drukkoltak a pálya széléről a focistáinknak. A bírók és rendezők Csighyné Szota Katalin és Kovács Tibor voltak. Az eredmények: V-VI. évfolyam I. 5.a, II. 6.a, III. 5.c. VII-VIII. évfolyam I. 8.b, II. 7.b, III. 8.d 28. TELEKOM VIVICITTÁ VÁROSVÉDŐ FUTÁS A 28. Telekom Vivicittán, ami én vasárnap volt, iskolánkból idén 70 fővel voltunk jelen. A vidéki iskolák közül ezen a rendezvényen már 4. alkalommal hoztuk el a legtöbb tanulót mozgósító iskola címét, amelyért most is forint sportszervásárlási utalvány volt az ajándék. Nagyon szép napos időben, jól megszervezett programban hasznosan és kellemesen töltöttük szabadidőnket. Örültünk a szép eredménynek és az élményeknek. Köszönet az Iskolánk alapítványának az anyagi támogatásért, és a szervezőknek az információk továbbításáért, valamint azoknak, akik eljöttek futni és hozzájárultak a közös sikerhez. Várok mindenkit ősszel a Spar Maratonkán! (Kovács Tibor) Kistérségi Informatika verseny 2013 KISTÉRSÉGI ÚSZÓVERSENY Április 25-én Bagra látogattunk el, hogy bebizonyítsuk: bár nincs saját uszodánk, a Hevesy diákjai úszásban is megállják a helyüket. A verseny turai résztvevői Mekes Cintia (8.o.), Gyetván Dominik (7.o.), Benke Andrea (7.o.), Benke Dorottya (6.o.), Makó Viktória (6.o.), Sápi Réka (6.o.), Leichtner Balázs (5.o.), Mészáros Áron (5.o.) és Németh Arnold (5.o.) voltak. Gratulálunk minden versenyzőnek, kiemelve a két dobogós helyezettet: Benke Andrea gyorsúszás III. hely Makó Viktória gyorsúszás III. hely

11 Turai Hírlap VESD BELE MAGAD! A Vesd bele magad! programjának lényege az, hogy 6-10 éves gyerekek egy vetőmagokkal teli kis csomagot kapnak, benne 6 zöldség vetőmagjával (zöldborsó, hónapos retek, hagyma, sárgarépa, csemegekukorica, kapor). A gyerekektől azt kérjük, hogy otthon vessék el a magokat, a termést pedig fogyassza el a család. A cél a szemléletformálás, hogy megmutassuk, kevés munka befektetésével egy család meg tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss zöldségeket. Az ültetés és a gondozás folyamatáról képeket készítenek a gyerekek, melyet kiegészíthetnek pár mondatos beszámolóval. (Benedekné Fekete Hajnalka) KIEMELKEDŐ EREDMÉNY AZ IDEGEN NYELV TERÜLETÉN! London Bridge Angol Nyelvi Tesztverseny Országos döntő Az országos döntőt május 12-én, vasárnap óráig rendezték a Budapesti Műszaki Egyetem központi épületében. Iskolánkból 4 tanuló jutott be a döntőbe, közülük hárman vállalták végül a megmérettetést. Az ötödik évfolyamos Tóth Eszter 4. helyezett lett. Lajtos Laura a hetedik évfolyamosok között a 3. helyezést érte el. A nyolcadikos Takács Tamás 5. helyezett lett. Gratulálunk a kiváló eredményhez, s köszönjük a felkészítő nyelvtanárok lelkiismeretes munkáját! KI MIT TUD? Nagy izgalommal készültek a diákok a felső tagozaton, hogy május 8-án délután megmutassák tehetségüket mese, próza, vers, dal kategóriákban. Az idei esemény megszervezését és lebonyolítását Kovács Tibornak köszönhettük, aki Heine Éva és Lakatos Gyula mellett a zsűrit is erősítette. Kovács Tibor köszöntő beszéde után Kis Anita és az iskolai énekkar kedveskedett nekünk egy dalcsokorral, majd Szitai Dániel(8.d) szólószáma következett. A komolyabb hangulatú dalok és versek mellett jókat nevettünk egy-egy humorosabb előadáson. Az egyik versmondó például saját költeménnyel készült. A döntés nehéz volt, hiszen mindenki a maximumot próbálta kihozni a produkciójából. Az idei verseny eredményei: próza: I. hely Horváth Mercédesz 6.b. mese: I. hely Pápai Gergő 7.b., II. hely Radics Amanda 6.b., III, hely Mohácsi Ilona 5.a. vers: I. hely Radics Amanda 6.b., II. hely osztott Vidák Viktória 6.b. Pócs Réka 6.b., III.hely Sára Soma 6.a. dal: I. hely Vidák Anita 8.c., II. hely Szitai Dániel 8.d. (ének) Szénási János 8.a. (gitár), II. hely Kiss Virág 8.b. Sima Franciska 8.c. (duett), III.hely Gáspár Virág 8.d. Minden versenyző emléklapot kapott, gratulálunk és köszönjük a felkészítő tanárok munkáját! EGRI CSILLAGOK KICSIT MÁSKÉPP Az egyik hatodikos diákunk, Szilágyi Norbert említette tanárának, Heine Évának, hogy az apukája nagy rajongója az Egri csillagok c. regénynek. Ez még önmagában nem lenne olyan különös, csakhogy az édesapa szinte kívülről tudja az egész regényt. Mi sem kellett több, Heine Éva óralátogatásra hívta az édesapát, Szilágyi Józsefet, aki csupán annyit kért a gyerekektől, hogy üssék fel a könyvet egy szabadon választott oldalon és olvassanak fel pár sort a gyerekek megdöbbentek, amikor József szóról-szóra tudta folytatni a történetet. Sőt, arra is volt példa, hogy az egyik kislány félreolvasott egy szót, amit Szilágyi úr rögtön kijavított. Az édesapa nem tudta megmondani, hogy hányszor olvasta el a Gárdonyi-művet, de mindig volt miért a kezébe venni és belemélyedni. A nagy sikerre való tekintettel nemcsak a 6.a osztályban, hanem a 6.b. osztályban is volt lehetőség a gyerekeknek megtapasztalni ezt a nem hétköznapi tudást. Köszönjük szépen Szilágyi Józsefnek a lehetőséget! MATEMATIKA TANULMÁNYI VERSENY - ORSZÁGOS DÖNTŐ Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7 Határon gyermeklap által hirdetett 7 fordulós MATEMATIKA levelezős tanulmányi verseny országos döntőjét május 7-én rendezték meg Budapesten. Iskolánkból MIKLÓS EDINA 2.c osztályos tanuló jutott be. A középmezőnyben végzett. Gratulálunk teljesítményéhez! (Pászti Éva felkészítő tanító) A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI április 19-én, az aszódi kistérségben első ízben került sor rajzverseny megszervezésére, melynek lebonyolítását a Hevesy György Általános Iskola kezdeményezte. Iskolánként nyolc tanuló nevezésére volt lehetőség. Az idei évben negyvenhét ifjú alkotó tette próbára tehetségét. Az ötödik évfolyam Benedek Elek meséjéhez készített illusztrációt. A hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyam különböző nehézségi fokozatú csendéleti beállításokról, tanulmányrajzokon keresztül mutathatta meg felkészültségét. A zsűri tagjai: Tarcsi Anna, rajz vizuális kommunikáció szakos tanár, Tóth Viktória, grafikusművész, tanár és a Kék c. útikönyv írója valamint Vörös Máté grafikusművész. Az alkotások gyémánt, arany, ezüst és bronz fokozatok alapján kerültek értékelésre. Tanulóink kiemelkedően szerepeltek. 7 alkotás gyémánt és egy arany fokozatot ért el, melynek köszönhetően iskolánk az első helyen végzett a kistérség települései közötti megmérettetésben. Iskolánk tanulói: Deák Anna (5. a) - gyémánt fokozat, Tóth Maja (5. a) - gyémánt fokozat, Maczó Laura (6. b) - gyémánt fokozat, Petióki Hajnalka (6. b) - gyémánt fokozat, Csörgi Szilvia (7. b) - gyémánt fokozat, Lajtos Laura (7. a) - gyémánt fokozat, Kronovetter Sára (8. d) - gyémánt fokozat, Meleg Eszter (8. d) - arany fokozat Kálnáné Ádám Anita, földrajz rajz szakos tanár, szervező Miklós Edina, 2.c. Turai gyémánteső a rajzversenyen Az általános iskolai beszámolót összeállította: Heine Éva Fotók és bővebben: /04 Rajzverseny fotók: Kálnáné Ádám Anita

12 2013/04 12 A MA ÍGÉRETETI - A JÖVŐ NAGYJAI Turai Hírlap A La Femme magazin a tavalyi évben közzétett egy felhívást, melyben Magyarország 50 legtehetségesebb fiatalját keresték. Szénási Gábor jelentkezett erre a felhívásra. El is felejtette már a jelentkezését, amikor jött a meglepetés, hogy beválasztották Magyarország 50 legtehetségesebb fiatalja közé. A La Femme magazin 50 tehetséges magyar fiatal programjával a jövő nagyjait, vagyis a ma ígéreteit kereste. Közel 1400 fiatal jelentkezett 274 településről, ebből választottak ki ötvenet. Szénási Gábor hangszerkészítéssel pályázott ahol elnyerte a szakmai stáb bizalmát. Viszi a prímet, ezzel a szlogennel mutatta be a magazin Gábort. Hangszereket, főként prím tamburákat készít, javít és újít fel, néhány éve autodidakta módon sajátította el a szakmai fogásokat. Az az álma, hogy főállásban is ezzel foglalkozhasson. Gáborra a Magyar Televízióban is felfigyeltek, április 12.-én a P amende című magazinműsorban számoltak be egy 25 perces kisfilmben a tehetségéről. A fiatalok mentort kaptak segítségül az álmaik megvalósításához. A mentorok értékes szakmai tudás és gazdag élettapasztalat birtokosai. Példaképek, akik nemcsak szakterületükön elért eredményeik, hanem az ifjú tehetségek iránti elkötelezettségük alapján kaptak felkérést a pártfogói feladatra. Gábor mentora Kósa Erika lett, a Consequit pénzügyi tanácsadó cég tulajdonosa, aki Magyarország 100 leggazdagabb embere között van jelen egyedüli nőként. A siker tudásának birtokában van, hiszen ő is lentről kezdte óvónőként és innen lett egy sikeres cég vezető-tulajdonosa. Gábornak nem anyagiakkal, hanem okos tanácsokkal, tartalmas beszélgetésekkel segít. Hiszek abban, hogy ő egy talentum,- mondja Kósa Erika a fővárosi irodájában - Látom benne az emberséget, a szakmája iránti alázatot, a türelmet, a tanulás vágyát, és azt, hogy ezt az utat ő komolyan csinálja. Hiszek abban, hogy ő ezt meg is tudja valósítani. Vannak céljaim, vannak álmaim, amit meg szeretnék valósítani és küzdeni fogok érte. Akármilyen akadály lesz, le fogom győzni. Mindent meg fogok tenni, hogy megvalósuljon az álmom. Ezt szeretném csinálni egész életemben, ebben tudom kiélni magam teljesen, ebbe tudom bele tenni szívem-lelkem - mondja Gábor. Szénási Gábor a lakásukban kialakított kis műhelyében beszélt az álmairól. Abban az alkotó helyiségben, ahol a fantasztikus tamburák készülnek. Érettségi után gazdasági informatikát tanultam. Sajnos ebben nem sikerült elhelyezkednem, és mint a romák közül nagyon sokan, én is az építőiparba kerültem. Honnan jött az ötlet, hogy tamburát készíts, hiszen ez hatalmas váltás az építő ipar után? Pál István Szalonnának készült hangszer Oláh Józsinak készített tambura Az, vagy, amit kiadsz a kezedből. SZÉNÁSI GÁBOR TAMBURAKÉSZÍTŐ MESTER Vásároltam egy tamburát pár évvel ezelőtt egy jászberényi fiútól. Maga készítette el, hozzám hasonlóan neki sem volt előképzettsége. Elmentem hozzá, beszélgettünk, aztán elkezdtem törni a fejem, hogy mi lenne, ha én is megpróbálnám. Éreztem, hogy össze tudnék hozni egy hangszert. Bújtam az interneten az ehhez kapcsolódó témákat, asztalos és faipari dolgozóktól gyűjtöttem az információkat. Az egyik rokonommal egy asztalos műhelyben dolgoztam, ő sokat segített elmesélte a fa tulajdonságait, ragasztásokat, illesztéseket. Belevágtam. Mondtam a szűkebb környezetemben mindenkinek, hogy mit szeretnék! Erre megmosolyogtak, hogy mit akarsz te hangszert, tamburát, készíteni? Az egy szakma, nem úgy van, hogy csak belevág az ember semmi nélkül, azt sok évig tanulják. Én nem foglalkoztam vele, elkezdtem hangszert készíteni. Három évvel ezelőtt készítettem az első tamburát. Persze ez még hagyott kívánni valót maga után. Lassan rájöttem minden olyan dologra, hogy mitől lesz kitűnő a hangszer nem csak külsőleg, hanem a hangja alapján is. A régi hangszerkészítők is a legkülönlegesebb fákat használták fel ahhoz, hogy amikor megszólal a zeneszerszám, tökéletesen szóljon. Te milyen fákat használsz ehhez? Nem mindegy, hogy milyen fából készül a hangszer. Juhar, jávor, hárs, gyümölcs és keményfákból lehet megalkotni. A fedlapot kizárólag lucfenyőből lehet elkészíteni. Nagyon sokat kellett utána olvasnom, hogy melyik az a faanyag, amiből a legjobb tamburát lehet elkészíteni. Sokat segített, hogy régóta az építőiparban dolgozom és ott mindent megtanultam. Kellett a kézügyesség, a precíz munka. Apu kitűnő szakember, a szakmája egyik legjobbja, tőle is sokat tanultam. 12 éves koromtól dolgoztam vele a nyári szünetekben. Más gyerekek játszottak, nyaraltak én pedig keményen dolgoztam. Nem tudtam, hogy ez mire lesz jó, de látod, a befektetett energia sosem vész kárba. Az interneten sok dolognak utána néztem. Egy darab fa egy tárgy, és abból egy csillogó villogó hangszer lesz, ez fantasztikus dolog. Ahogy jöttek a sikerek, egyre motiváltabbá váltam én is. A sikerélmény rendkívül fontos. Ameddig nem érzem tökéletesnek a hangszert, nem adom ki a kezemből, szerkesztgetem. Nem hiába mondják, hogy egy hangszernek lelke van, azt egyszer megtölti a zenész lélekkel és én is beleteszem a lelkem. Ahogy mondani szokták: az vagy, amit kiadsz a kezedből! Gábor sikerét az is jelzi, hogy a fővárosi A-Folk Népzenei Hangszerboltba is készít tamburát. Itt kapta ez egyik visszaigazolást arról, hogy jó úton jár! Folyamatosan fejlődik, mindig talál valami finomítani valót. Ez a jó lelkű-jó szívű hangszerkészítők ismérve, hogy nem nyugszik bele addig, ameddig minden egyes rész nem lesz tökéletes. Folyamatosan arra törekszik, hogy egyre jobb és jobb hangszerek kerüljenek ki a kezei közül. Victor Hugo mondja, hogy a zene kifejezi mindazt, amit nem tudunk elmondani, de elhallgatni sem. Ezért jó fülű, jó lelkű hangszerkészítőkre szükség van. Olyanokra, mint Gábor. - mondta Hollókői Lajos, a hangszerbolt tulajdonosa. A zeneboltok mellett, felfigyeltek rád egy tehetségkutató programban is! Ide, hogyan kerültél be? Bújtam az internetet pályázatokat keresve, hogy a hangszerkészítő szakmában egyre jobb legyek, de ehhez plusz anyagi források kellenek. Ekkor láttam meg a La Femme hirdetését az 50 tehetséges fiatalról. 30 év volt a felső korhatár, emellett megfeleltem a többi kritériumnak is. Bármely tehetséggel megáldott embernek lehetett jelentkezni. Leadtam a jelentkezést hangszerkészítőként. December elején, amikor már lemondtam az egészről, kaptam az t, hogy bekerültem. El sem hittem! Csak akkor tudatosult bennem, amikor Budapest legelegánsabb szállodájában bemutattak bennünket a nagy nyilvánosság előtt.

13 Turai Hírlap 13 A Parno Graszt vezetője a legjobb tamburakészítőként beszélt Gáborról: CIVIL OLDALAK Teljes mértékig meg vagyok elégedve a hangszerrel. Nekem nagyon furcsa, hogy ő ezt nem tanulta, hanem ráérzett a hangszerkészítésre. Teljesen tiszta a hangszer gyönyörűen kidolgozott. Én még ilyen gyönyörű hangszeren nem játszottam, aminek még kitűnő a hangja is. Gábor a hangszerkészítés mellett zenei tanulmányokat is folytat Turán, Unger Balázsnál. Turán én népzenét oktatok - mondja Balázs, a Cimbaliband vezetője. Egyszer csak bejelentkezett nálam, hogy népzenét szeretne tanulni és fél év alatt olyan szintre ért, hogy már zenekarban is tudott játszani. Bőgőn játszik, mint a nagyapja. 2013/ január - La Femme magazin Egy újság lapjain lehetett először látni Gábort a többi tehetséges fiatal között. Profi fotósok, tévéstábok, sminkesek, szakmai tanácsadók között születtek meg az újságban látható fotók és interjúk a La Femme magazinban. A La Femme, a Silver kiadó vezetője Barta Zsolt azt mondja, az a feladatuk, hogy ezeket tehetséges embereket bemutassa és felkarolja. Ezek a fiatalok és köztük Gábor a jelen ígéreteiként a jövő meghatározó személyiségei lesznek. Az ötven fiatal egy mentort kapott maga mellé, akik az ország ismert és sikeres embereiként tudják segíteni az ötven tehetséges fiatalt. Kósa Erika üzletasszony a Consequit csoport elnöke jól választott, amikor Gábor mellett döntött. Amikor először találkoztunk, megkérdeztem tőle, hogy mi a célja, mit szeretne elérni? - mondja Kósa Erika. Azt mondta, szeretne mesterré válni. Erre azt válaszoltam neki, hogy ez egy utazás. Ahhoz, hogy ő mester legyen, lent - fönt - mindent meg kell élnie és egyet ígérjen meg nekem, ezt a célját tűzön-vízen át keresztülviszi és ragaszkodjon a célkitűzéséhez. A mentorok nem pénzzel segítenek, hanem azzal a tapasztalattal, amivel ők rendelkeznek. Kósa Erikától minden egyes találkozással, minden egyes beszélgetéssel tanulok. - mondja Gábor. Szeretném a cigányzenét is fellendíteni, szeretnék példát mutatni a fiataloknak, a roma fiataloknak, hogyha valamit akar az ember, azért tenni kell és el is lehet érni. A roma zenészek szeretik a tamburát, hiszen ezzel díszítik a zenéjüket. A hazai zenekarok, akik tamburán is zenélnek hallottak már rólad? A tamburakészítés ezer éves múltra tekint vissza. Mezopotámiában, Egyiptomban használták ennek az elődjét. Lassan hozzánk is elért a Balkánon át a 19. század elején. Itthon inkább a roma zenészek használják a prím tamburát. Egy éve készítettem már tamburát, amikor Oláh Józsi a Parno Graszt együttes vezetője felhívott, hogy kell neki egy tambura, az interneten látta, hogy milyen hangszereket készítek és neki ez megtetszett ben felvettek egy lemezt, amin az én tamburámmal játszott. Nagyon jó érzés volt ez! Éppen az MTV készített rólad filmet amikor elkészültél az Oláh Józsinak gyártott új tamburával! A forgatás előtt készítettem neki egy új hangszert az ő ízlése szerint. Amikor meglátta a szava is elállt, csak annyit tudott kimondani, hogy Jézusom ez gyönyörű szép. Beleírtam a zenekar nevét, a Parno Grasztot, a hangszer nyakában pedig a becenevem látható, amit gyerekkoromban adtak, ez a Déda és benne a violin kulcs. Ki is próbáltátok egy alkalmi zenekarral a hangszert! A Baranyi család vendéglőjében Unger Balázs cimbalmon, Oláh Józsi tamburán, az ő fia Erik harmonikán, Nagy István a P amande című műsor szerkesztője, aki civilben a Karaván Família családi zenekar vezetője, gitáron játszott, én bőgőztem így állt össze az alkalmi zenekar a tévé felvételre. Dusko Rajkovic mesterrel A papám Szénási Károly, brácsán és nagybőgőn játszott, Kulacs volt a beceneve - mondja Gábor.- Nagyon sokan ismerték és szerették. A papám két éve meghalt, a bőgő ott maradt. Gondoltam egyet, hogy senki nem viszi tovább a családban a cigányzenét, majd megtanulok én bőgőzni. Unger Balázs tanít engem. Több ünnepségen is felléptem már bőgősként, de sokat kell még tanulnom. Szeretnék ösztönözni minden fiatalt. Sosem késő elkezdeni, megtanulni hangszeren játszani. Itt vagyok 28 évesen, nem maradtam le még semmiről sem. A hangszert nem csak elkészíted, de meg is tudod már szólaltatni. Mi a legnehezebb a hangszerkészítésben? A bundozás a legnehezebb, ez a nyakrészen lévő érintők felhelyezése. Ezt, ha kb. 0.1 tized milliméterrel is csak odébb rakom, az már nem úgy szól. Itt nagy türelemre és pontosságra van szükség. Itt nem lehet rontani, mert a legszebb hangszer is rosszul szól, ha ezek nincsenek a helyükön. Ezen már hangolással sem lehet segíteni. Lenne annyi megrendelésed, hogy a tamburakészítésből becsületesen megéljél? Most is építőiparban dolgozom, és munka mellett készítek hangszereket. Tehát most még nem. Alig várom, hogy munkából hazaérve tovább szépítgessem a hangszert. Volt úgy, hogy egy 12 órás műszak után még 3-4 órát dolgoztam este a tamburán. De reggel is ugyanez van, nem indulok el otthonról úgy, hogy ne nézzem át, mit tudok még rajta finomítani. Észre sem veszem, úgy elszalad az idő felettem. Európában talán egykét nagynevű mester tud ebből megélni. A mentorod Kósa Erika segítségével sikerült egy ilyen mesterhez eljutnod! Erikának meséltem egy tamburakészítő mesterről, ő pedig megszervezett egy találkozót vele. Így volt szerencsénk ellátogatni egy szerb tamburakészítő mesterhez. Dusko Rajkovic mesterről van szó, elmentünk hozzá Szerbiába, teáztunk, beszélgettünk. Vittem egy hangszert, amit én készítettem. Megnézte, megpengette, kérdezte, hogy hányadik darab hangszerem ez,- mondom kb. a 25. Azt mondta a hangszerkészítő legenda, hogy le a kalappal, én már most mester vagyok! Nagyon kikerekedett a szemünk! Úr Isten ez fantasztikus, hiszen ez az úr több mint ezer tamburát készített már. Majd ránk mutatott, és azt mondta: Nézze, tamburát készíteni megtanítom egy hónap alatt Önöket, de olyan tamburát, aminek lelke van, csak a mesterek tudnak készíteni és ennek a hangszernek lelke van. Ez nagy élmény volt számunkra, és fontos volt, hogy egy mester igazolta vissza Gábor tehetségét. Személyét megismerve közösen felvállalt célunk, hogy családjától örökölt muzikalitása és ösztönös tehetsége tanult tudással párosuljon. Ennek megvalósulását rendszeres konzultálással és kitartó támogatással teszem lehetővé számára. - mondja Kósa Erika. Nagyon jó érzés, hogy megcsinálok egy tamburát egy darab fából, felmegy vele a zenész a színpadra és szívét-lelkét beleteszi, ahogyan én is a munkámba - folytatja Gábor. Nagyon elkeserít, hogy szinte kihalóban van felénk a cigányzene. Tenni szeretnék azért is, hogy újraéledjen, ne vesszen el, ami már időtlen idők óta a miénk, amit mi képviselünk, amiben a legjobbak vagyunk. Szeretném ezt a szép szakmát főállásban végezni. Hangszert készíteni szerintem a világ egyik legszebb tevékenysége. Az az álmom, hogy egy gyönyörű, jól felszerelt műhelyben készíthessek tamburákat, aminek az ajtaja felett egy cégtábla van, amin ez áll: Szénási Gábor hangszerkészítő mester. Ezért mindent megteszek, mert erre vágyom. És mindannyian tudjuk, ha nagyon akarjuk az Álmok Valóra Válnak! Szénási J.

14 2013/04 14 PROGRAMAJÁNLÓ Turai Hírlap NYÁRESTI NÉPZENEI KONCERTSOROZAT P R O G R A M A J Á N L Ó KIÁLLÍTÁS - A KÉK Tóth Viktória turai grafikus nemrégiben kiadott könyvének képanyagából nyílt kiállítás megtekinthető a művelődési ház nagytermében! A könyv a szerző Országos Kéktúráról készített diplomamunkájának felhasználásával készült. Nyitva: 2013 június 2-ig, h- p 9-16 óráig A szerző könyve és különféle ajándéktárgyak megvásárolhatók a helyszínen. TURAI MOZGÓ VIDEOFILMKLUB Helyszín: Bartók Béla Műv. Ház és Könyvtár Időpont: június 23. vasárnap, 15 óra Műsoron: Válogatás Benke István filmarchívumából: - Harangszentelés Szent István ünnepén Hagyományőrzők batyusbálja Szép tavaszi zsongás 1998 Belépődíj: ingyenes. TURAI ALKOTÓ MŰHELY (TAM) Ifjúsági és felnőtt rajzszakkör foglalkozásain várják az érdeklődőket! Basa Anikó és Katona Zoltán - műhelyvezetők szombatonként óráig. Kezdő felszerelés: rajzlapok, igény szerint ceruza, szén vagy kréta Részvételi díj: 500 Ft/fő/óra (2000 Ft/alkalom) NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE! Nyugdíjas olvasó- és színházbarát klub! Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: minden hónap utolsó keddjén 10 órától Klubvezető: Diligens Károlyné Takács Jutka Érdeklődni: Minden nyugdíjas érdeklődőt szeretettel vár a klubvezető! NYÁRESTI NÉPZENEI KONCERTSOROZAT Helyszín: Tura, Piac tér Zenepavilon Időpontok: június Zagyva Banda, július Tarsoly zenekar, augusztus 30. Galga zenekar 20 éves jubileumi koncert, szeptember 20. Fix-Stimm zenekar A rendezvények ingyenesek!

15 Turai Hírlap 15 PROGRAMAJÁNLÓ NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2013 A SZIENNA Grafikai Műhely JÚNIUS ig NYÁRI ALKOTÓTÁBORT szervez, immár hetedik alkalommal. A tartalmas kikapcsolódás mellett tanulmányrajzokon (pl.: csendélet, portré, alakrajz) és illusztrációkon keresztül lehetőség nyílik a rajztudás, kreativitás fejlesztésére, valamint hagyományos és különleges képzőművészeti technikák megismerésére, elsajátítására, mint pl.: ceruzarajz, szénrajz, akvarell, diófapác és nyomat készítés, valamint mintázás, agyagozás. 2013/04 Fotó: Kálnáné Ádám Anita Helyszín: Hevesy György Ált. Isk. Tura Foglalkozások: Részvételi díj: Ft Jelentkezés: Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kálnáné Ádám Anita (foglalkozásvezető) F E L H Í V Á S! Ezúton kérjük a tisztelt idős korú lakosságot, semmilyen körülmények között ne engedjenek be idegeneket az udvarukba, lakóingatlanukba! Szolgáltatóra hivatkozó személyek esetén mindig kérjék el annak igazolványát! Amikor az ember egészséges, ezer dologra vágyik. Amikor nem, már csak egyre. (Goethe) FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA A Turai Takarékszövetkezetnél betétszámla került megnyitásra, melyre adakozni tudnak a segíteni tudók, szándékozók. A számla megnevezése: Sára Tamásné A számla száma: A közlemény rovatba : Regina gyógyulásáért A számlára készpénz is befizethető. Tisztelt turai emberek, turai vállalkozók! Fogjunk össze Regina gyógyulásának segítésében. Sok kicsi sokra megy és sokat jelent a családnak! Ezúton szeretném tolmácsolni Cserényi Regina családjának köszönetét mindazon magánszemélyek, vállalkozások és intézmények felé, akik adományaikkal ezidáig hozzájárultak Regina gyógykezelésének költségeihez. Horák Mária HÁZTÁJI TEJ és tejtermékek boltja Turán. Kapható Nyers tej (160Ft/L!), Pasztőrözött 2,8% és 1,5 %-os tej, túró, tejföl, juhtúró, nagyon finom friss sajtok, érlelt sajtok, igazi gyümölcsjoghurtok különböző ízekben és még egyéb finomságok. Emellett termelői tojás, termelői méz, hagyományos készítésű húskészítmények sertés, valamint vadhúsból (kolbászok, szalámik, szalonna, tepertő, stb.), tésztafélék, friss pékáru, lisztek, stb. 10% AKCIÓ! kedvezmény a joghurtokból és a gomolyákból Június ig z s a l o Nyitva tartás: H-P: 6-18 Szo: 6-12 V: Zárva Cím: 2194 Tura Rákóczi út 116. csavart krémf a g y i

16 2013/04 16 TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS Turai Hírlap A RÁK 2. MEGELŐZÉS FOGGAL ÉS KÖRÖMMEL Az előző cikk fogadtatása érdekes, talán törvényszerű is. nagyobb a rizikófaktor. Anyánknál másfélszeres, ha Mindenki helyesli az IDŐBEN, MIELŐBB, IDŐFAK- mindkettőnek volt háromszoros a hajlam. Nem biztos, hogy TORT! De abban a pillanatban, amikor önmagán kellene kialakul a rák, de nagyobb odafigyelést igényel, mint az alkalmazni, megretten, sokkot kap, elfut önmaga elől. Ne! átlagembereknél. ÖNVIZSGÁLAT! Az emlődaganat még Gyorsan felocsúdni, és cselekedni AZONNAL! öregen sem fáj (1,5cm) és ekkor már 5-8 éve nől!!! IRÁNY A KÖRZETI ORVOS, MERT NAGY A TÉT: AZ ÉLET! Bélrák: Akinek a családban volt, ajánlott a fel- és Mindenki testében naponta töménytelen ráksejt képződik. De lemenőket is megvizsgálni, legalább egy széklet és vérvizsgálat az egészséges szervezet védőrendszere észrevétlenül megsem- erejéig (vizsgáló doboz gyógyszertárban) misíti ezeket a ráksejteket. Méhnyakrák: Leánygyermek, kinek anyai vagy mamai HOGYAN ELŐZZÜK MEG A RÁKOT? szülője megbetegedett, megelőző injekciót kaphat a szexuális 1. HELYES TÁPLÁLKOZÁS élet megkezdése előtt! (Gyermekorvos beoltja, önköltséges, bár A rák cukorfaló. A rákos sejt a cukrot tejsavvá erjeszti. A tej- már vannak önkormányzatok, akik átvállalják az összes fiatal sav, elsavasítja a szervezetet, ami gátolja a saját védekező rend- lány oltóanyag költségét.) szer működését, fokozza az áttétképződést! Ha egyre kevesebb 5. DOHÁNY ÉS ALKOHOL MÉRTÉKKEL! cukrot fogyasztunk, a fiatal rákos sejtek éhenhalnak, nincs Tüdőrák: Nálunk, Európában vezető az elhalálozások több tejsavtermelés. között. Fele még operálható, a késői gyógyulásarány alacsony, FELADAT: nagy fájdalommal járó, lassú, de biztos elsorvadás, senyvedés, Kevesebb szénhidrát fogyasztás (cukor, keményítő). kín. Főleg ha időben nem eszmélünk, és mielőbb egyre keve- Túlhevített zsír helyett egészséges olajok. sebbet cigizünk, majd abbahagyjuk! De nem 50 év után, mert Sok zöldség, gyümölcs, vitamin (különösen C-vitamin). A nem marad tüdő, ami felvegye az éltető oxigént. Irány a tüdővitamin gátolja a rossz anyagok aktivitását, közömbösíti a szűrés, főleg annak, aki cigizik, pótcselekvésként, stresszrákkeltőket, segíti a májat a méregtelenítésben. oldóként. Alkohol: Ne ez legyen a szorongásoldó! Lebontásakor Füstölés, pácolás helyett fagyasszunk. károsodik a DNS örökítő anyag és leég lemaródik az Kerüljük az adalékanyagokat (E-betűsök), mesterséges éde- emésztőrendszer összes nyálkahártyája (száj, nyelőcső, sítőszereket, ízfokozókat, állományjavítókat, térfogatnöve- gyomor, belek, máj). lőket, konzerváló anyagokat Fő a mértékletesség kevés vörösbor pedig gyógyír is lehet. Ne együk ételeinket túl forrón. Az odakozmált penészes 6. A RÁK A LÉLEK BETEGSÉGE IS! ételt dobjuk ki és bánjunk csínján a fűszerekkel! Égetett pirítós Ezzel kellett volna kezdenem! Mert meggyőződésem! kenyér is tilos! A megborult lelki egyensúly titkos féreg fogaként kezd emész- Vörös húsok helyett (ami rostban szegény, de zsírban gaz- teni. Még hozzájárul valami sokkoló trauma, mérhetetlen dag) próbáljunk a szárnyas húsra, halra, áttérni! stressz és ahol a testben van egy meggyengült láncszem, ott Együnk sok tejsavval erjesztett élelmiszert (ivó, savó, jog- fékezhetetlenül lecsap a RÁK! A test a lélek tükreként képezi le hurt, kefír natúr, savanyú káposzta stb.) a betegséget (pszicho (lélek) szomatikus (test) és testi kórként 2. SAVKÖZÖMBÖSÍTÉS = LÚGOSÍTÁS jeleníti meg. Felismeréséhez önmagunkhoz való teljes őszin- INNI! INNI! INNI! napi 2l minimum FELTÖLT! teség és bátorság kell. De a gyógyuláshoz is elengedhetetlen a ÁTMOS! MÉREGTELENÍT! LÚGOSÍT! (A lúgosítás a savat vízzé mentális energia. Mondhatni a gyógyulni akarás elengedközömbösíti.) Szénsavmentes innivalók (rózsaszín kupakos), hetetlen fél siker! Hinni, hogy meggyógyulok és mindent csapvíz, gyógytea, levesek, frissen facsart levek stb. Nekem sza- megtenni érte. bad reklámozni. AZ ABC -ben van egy szénsavmentes, lúgo- KÖTELEZŐ: sított, csökkentett deutérium tartalmú ásványvíz. (Ha kevés a Lelki dolgainkat rendben tartani. deutérium a ráksejtek anyagcseréje csökken, nem tudnak osz- Örömre, boldogságra törekedni. tódni.) Ismerek olyan embert, akit a deutérium szegény víz kúra Megadni a testnek és léleknek a gyógyírt (pihenni, felvisszahozott az elmúlásból bár ez elég drága. Létezik elér- töltődni) hetőbb csökkentett deutérium tartalmú víz is, PERIDOT a neve, Beszélgetni energiát adó emberekkel (kibeszélni a bánatot enyhén sós az íze (akinek tilos a só, ne igya!). Lúgosít még a azzal, aki nem él vissza őszinteségünkkel, kerülni az energia szódabikarbóna, a Salvus víz stb. (pl. a Salvust használják sav- vámpírokat ) visszafolyás gyógyítására is kúraszerűen). Írjuk le egy nap dl - Kötelező emelt fővel mosolyogni. re lebontva mennyit ittunk! Este kiderül az önbecsapás. Nem Kötelező a lelket oxigénnel feltölteni. volt meg a 2 liter. Mozogni, sétálni, gyalogolni, úszni, biciklizni, minden test- 3. VÉDJÜK A TESTET A NAP KÁROS SUGARAITÓL részt megmozgatni. Ez a rákfajta a legjobban megelőzhető, mert jól látszik (nem elég hogy mozogtam, reggeltől estig kapáltam) a bárminemű változás a bőrön. Kalap, hosszú ujjú pamuting, 50 Lélektöltő helyekre járni (templomba, kirándulni) faktoros naptej és 50 faktoros arckrém (télen-nyáron)! Délidő- TILOS: ben napra ne ha lehet! Az összes rák közül a MELANÓMA Önsajnálatban tunyulni, mert az a biztos vég! (bőrrák) képezi a leggyorsabban az áttétet! A legnagyobb orvos Saját szervezetünket bűntelenül kizsákmányolni, MERT A gyógyított engem, gyermekemet, szedte le megmozdult szemöl- SZERVEZET EGYSZER BENYÚJTJA A SZÁMLÁT! cseinket. Személyesen kísértem, három embert (egy rákos szemölcsöst, egy teljes arcplasztikást, és egy műtét utáni arcduzza- A cikk hosszúra sikeredett, de remélem megérte. (Lesz natost). Ma, ha rájuk nézek, boldog a lelkem, mivel teljesen még egy a GYÓGYULÁS-ról). Reggelente Koncz Zsuzsa: Meglámeggyógyultak és azt gondolom Jól van Teri, ők voltak az tod, rendbe jönnek majd a dolgaink, Lesznek még szép napjaokosak, meghallgattak és most már képesek irányítani saját ink zenéjére töltődöm. Csak megéljük! fejezi be Koncz Zsusorsukat. De kudarcom is van, levedző, bőrrákos, fél-arcú zsa. bácsi -nak írtam, a fiának megadtam az orvos címét, telefon- Én magamról biztosan tudom, hiszem, akarom, és naszámát, mégsem vitték el. A látvány szörnyű, a kín biztos. De ponta teszek érte a családomért és másokért, hogy megélnincs lelkiismeret furdalásom, az ő döntésük hessem, megélhessék. Jó sorsomtól, jutalomként sokszorosan 4. ÖRÖKLŐDŐ RÁKOK visszakapom az emberek szeretetén keresztül! Emlőrák: Ha anyáinknak, nagyanyáinknak volt, akkor Kövessetek. Lendvai Mártonné

17 Turai Hírlap Templom előtt játszadozó gyermekek találgatták: mit jelez az örök mécses. Vélemények: b e l é p n i t i l o s riasztóberendezés közlekedési lámpa piros fénye A pap megmagyarázta: Nem tilosat jelez, nem elkergetni akar. Inkább hívogatja a látogatókat. Úrnapján az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztust ünnepeljük. A körmenet útvonalán négy oltárt állítunk fel. Mindegyik az Oltáriszentség egy-egy hatását domborítja ki. Valamennyinek közös üzenete az, hogy Jézus hív: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és én megenyhítlek titeket. A négy oltár az Eucharisztia alapításának négyes célja: 1. Jézus azért alapította az Oltáriszentséget, hogy jelenlétét állandósítsa. A modern technika képes a mobil videó-telefon segítségével a beszélő partner hangját és képét közvetíteni. Az az érzésünk, mintha barátunk ott lenne mellettünk. A távoli személy jelenlévővé válik. Persze tudjuk, hogy ez svindli, csalás. Jézus azonban az Oltáriszentségben állandósította jelenlétét. Nem technikai trükk, hanem személyes valóság! Ő maga maradt köztünk istenségével, emberségével, testével, lelkével, egész személyiségével. Ezt igazolja az első körmeneti oltár evangéliuma, az utolsó vacsorai alapító szavak: Mt Ha partner után vágyódik szívünk, akkor ránk szakad a magány, és nekilátunk keresni valakit, aki meghallgat, aki szeret és akit én is szerethetek. A keresztény ember számára ez az eucharisztiában jelen lévő, köztünk élő Krisztus. Keressük hát imádságainkban, templomlátogatásainkban, szentmisénken a Vele való személyes találkozást! 2. Az alapítás másik célja: hogy Jézus áldozata állandóvá váljék. Erre emlékeztet a második evangélium a gyilkos szőlőművesekről: Mk 12,1-11. Nagypénteken az emberiség bűne az egekig csapott: kivetette magából a Fiút! De ebben a pillanatban a Fiú engedelmessége is csúcspontjára érkezett. Jézus szeretetét az Atya elfogadta elégtételül, a megváltás megtörtént. Az Úr állandósítani akarta áldozatát a történelemben. Nem magnóra, filmre vette, hanem egy cselekménybe foglalta bele: a szentmisébe. Így a szentmise Krisztus keresztáldozatának és feltámadásának a megjelenítése. 3. Jézus táplálékként is hagyta itt magát az Eucharisztiában. A harmadik evangélium a pusztai mannához hasonlítja az Oltáriszentséget: Jn 6,48-59: egyétek és igyátok az Emberfia testét és vérét. Menekülése közben Illés próféta éhezve bujdosott a pusztában. A teljes kiúttalanság mélypontján hamuban sült lepényt és korsó vizet kap az Istentől egy angyal által. A titokzatos étel és ital képessé teszi az erején felüli út megtételére: 40 nap vándorol az Isten hegyég, a Hórebig. Visszaadja életkedvét. A mi életutunk is telve van csüggedéssel, kiúttalansággal. Jézus ezért ígér és ad égi kenyeret, hogy tudatosítsa: Isten nem feledkezik meg rólunk. 4. Az Eucharisztia erőforrásként is szolgál számunkra. A negyedik oltár Evangéliumában Jézus felsorolja, hogy milyen segítségeket akar nyújtani a szenvedőknek: Lk 4, A világháború alatt egy sziklabarlangban mérhetetlen sok kincset rejtettek el. Aki tudta a négyszeres sziklaajtó nyitószerkezetének kódját, hozzájuthatott. Jézus a kereszten gyűjtött ajándékait az Egyház kincstárába helyezte. Titkos varázskulcs nyitja: az Eucharisztia. Részesedjünk belőle! Szentséglátogatás, szentmise, áldozás alkalmával ne szégyelljük gondjainkra a Mester segítségét kérni, kincstárából feltöltekezni. EGYHÁZI ÉLET Az úrnapi körmenet üzenete Forduljunk bizalommal az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus felé és kiáltsuk: Ó, Krisztus! Szükségünk van Rád. Csak Rád és senki másra. Szükségük van azoknak, akik tudják, még inkább azoknak, akik nem tudják! Tudtán kívül is feléd sóvárog az éhes, a szomjas, a beteg, és az is, aki a szépséget, igazságot, békét keresi. Jézus az utolsó vacsorán veszi a kenyeret és nekünk adja testeként. Ez olyan ajándék, amelyet megkaptunk és teljesen befogadtunk. Az étel az ajándék őstípusa, mert testünk részévé válik. Azok vagyunk, amit megeszünk attól kezdve, hogy a magzat anyja testéből táplálkozik. Jézus nemcsak ételnek, hanem kenyérnek adta magát, hogy mindennapi táplálékunk lehessen. Jézus azért maradt itt közöttünk az Eucharisztiában, hogy ne csak testünket táplálja, hanem betöltse szívünket végtelen szeretetével. Ezért mi Aquinói Szent Tamással imádjuk és kérjük az eucharisztikus Jézust: Rejtőző istenség, hittel áldalak, Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Sebeid Tamással, nem szemlélhetem, Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek Teneked Tebenned reméljek és szeresselek. Program: érkezés a Hevesy úti iskolába Közös próba a templomban Énekkarok bemutatkozása 10 percben. Utána közösen énekeljük Bárdos L.: Azt hirdeti a Nap (kánon) Ünnepi szentmise Bevezető ének: Sz.V.U.230. Zsoltár (helyett): Halmos: Minden földek Alleluja Felajánlás: Bárdos L.: Ó, Mária Szent Szíve Áldozás: Sz.V.U.114. majd orgonajáték (Bartl Erzsébet) Beethoven: Isten dicsősége (zenekarral) Postcommunio után: Werner: Te Deum (a turai és a szolnoki kórus együtt) Áldás után: Himnuszok majd Varga L.: Millenniumi himnusz Közös ordinárium: Kodály: Magyar mise Külön meghívott vendégeink: Lukács András, apát-kanonok Úr, érsekvadkerti (volt turai) plébános Tardy László Liszt-díjas karnagy Úr, az OMCE társelnöke, a Mátyás templom karnagya Bartl Erzsébet orgonaművész Meghívott énekkarok: Váci Székesegyház kórusa (Vezeti: Varga László kanonok-karnagy Úr) Szolnoki "Jubilate" kórus (Vezeti: Kómár István plébános-karnagy Úr) Dányi Templom kórusa (Vezeti: Melis Mihály karnagy Úr) Vácszentlászlói Templom kórusa (Vezeti: Tóth Péter László karnagy Úr) Kartali Templom kórusa (Vezeti: Utschalott László kántor Úr) 17 Palya János plébános MEGHÍVÓ a Turai Templom Magyarok Nagyasszonya kórusának 25 éves ünnepségére június 8. (Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe) 2013/04

18 2013/04 18 KÖZÖSSÉGI ÉLET Turai Hírlap Jótékonysági Bál a Turai Gyerekfociért A szülők kezdeményezésére és összefogásával május 11-én 18 órától került megrendezésre az a Jótékonysági bál, amelynek bevétele a 7-13 éves gyerekfocisták (jelenleg 53 fő) további fejlődéséhez szükséges sportszerek, sporteszközök vásárlását, sportrendezvények költségeinek finanszírozását fogja szolgálni. Fotó: Tóth M. Imre A köszöntő után Szendrei Ferenc focipálya torta (Gólyáné Erika néni remek- Tura Város Polgármestere nyitotta meg a bált, műve) majd a vonatozás után a gyerekek amelynek műsoros részében a focista gye- mézeskalács focistákkal (Többsincs Óvoda jórekek is részt vettek. Előbb a szülők ajándék- voltából) a kezekben és szomorúan (mert még kal köszöntötték az edzőket (Sallai Zoltán, szívesen maradtak volna) vonultak haza, átad- Szabó Ádám, Tóth M. Imre), majd Maczkó va ezzel a táncteret a felnőtteknek. A hajnal 4- Ádám a stand up comedy jeles képviselője ig tartó mulatást csak a vacsora és a tombola után az U11 A csapat egy rövid táncbemutatót sorsolás szakította meg. is tartott. Ezt követően Varjú Balázs kísérletet Köszönjük minden jegyet váltó tett arra, hogy mindenkinek betanítsa azt a bálozónak a részvételt. Bátran állíthatom, táncot, amit bemutatott az U11. Gyorsan hogy a bál remek hangulatban és rendben elfogyott a gyerekeknek készített hatalmas zajlott le. A hatalmas torta és készítője PSY - Tóth M. Tamás Az edzők és feleségeik köszöntése PSY és a tánccsoport Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, mindazoknak akik hozzájárultak a bál sikeréhez: Pártolójegy vásárlással segítőknek: Maros Épker, Elmotech Kft., Rajzinger Mihály, Győri Zoltán, Dr. Tóth Mária, Benke Sándorné, Mészáros Attila, Szécsényi István, Hubert Norbert, Molnár Sándor, Nagy Józsefné, Varjú Zoltánné, Abért Zsolt, Szaszkó József, Turamobil Bt., Újvári Tünde, Sima Zoltán, Seres Sándor, Lajtos Attila, AQUA Fontis Patika, Hajdú Csaba, Lukács István, Szendrei Ferenc, Flamingó Büfé, Gödör Kocsma, Temetői Virágstúdió, Horváth György, Új Lebúj, Hot Csili, Szénási János, Pintér Zsolt, Ifj. Varjú József, Csörgi Katalin, Nagy Gábor, Seres Sándorné, özv. Tóth Mihályné, Gólyáné Demény Mária, Szabó Dezső, Barabás Máté, Vidák Péter, Vidák József, Barsi Mihály, Tóth M. Sándor, Bilisánczki Márk, Deák Csaba, Matejka László, Hubert Zoltánné, Dr. Dobos Zoltán, Galga Park Kft. Ifj. Diós István, Kővágó József, Erjági Bt., Garczik Zoltán, Szilágyi Józsefné, Saska Gumi, Balla Mihályné, Szabó Krisztina, Kis Balázs, Baranyi Miklós, Guldys Gym Fittnes, Nagy Gábor, Lipcsei Gábor, Krekács Mihály, Nagy István, Szabó József, Buborék József, Király Gyöngyi, Kékpáfrány Virágbolt, Zséli Istvánné, Gólya István, Bakos István, Horák Mária, Kis Andrásné, Csapó András, Kovács Hajnalka, Sára Péterné, Tellér János, Bagó Mihályné,Mayer László, Tóth István, Szabó Attila, Vasas András, Kiss László, Barabás mama, Szépkuti Éva, Tóth Ákos, Juhászné Balogh Krisztina, Géczi István, Lukács Krisztián, Kókai Imre László, Dr. Lévai Mária, Varjú József, Szemerédi Lászlóné, Szilágyi László, Sára Lászlóné, Szél Jánosné, Csordás Gáborné, Pető Istvánné, Bognárné K. Magdolna, Tóth József, Sára János és neje, Lajtos Péter, Péli Attila, Többsincs Ovi dolgozói ( Fercsikné Bágyoni Rita, Hajdú Tibor, Nyilas Mihályné, Tóth Zoltánné, Tóth Anikó, Boda Mihályné, Surányi Istvánné, Ötvös Márta, Petrovicsné Bódi Mariann, Farkas Ildikó, Szilágyi Tiborné) Tombola ajándékot felajánlóknak: Szent András Dombi Vadásztársaság, Kajtor Péter, Lapu Andrásné, Anita kozmetika, Szelektív Kft., Timsport, Demény Étterem, Székely Éva, Virágtrend Hévízgyörk, Tóthné Marika (Tupperware), Király Cukrászda, Gyógynövény Bolt, 2000 Mester Bolt, Csilla Fotó, Fürdőszoba Textil, Palóc CBA, Virganc Festékbolt, Orchidea Illatszer, Swing Kisárúház, Libra Könyvesbolt, 100 Forintos Bolt, Nagy Erika, Univill Villamossági szaküzlet, Tamás Gyógyszertár, Fortuna Büfé, Póló Divat, Trincsi Totózó, Unger Balázs, Számítástechnikai Bolt, Terrani Cukrászda, Tura Metal Bt., Hatalyák Optika, Gála Divat, Kastély Üzletház, Nefertiti Virágbolt, Költő Aladár, Ramszesz Pizzéria, Kastélykerti Óvoda III. csoport, Molnárné Bíró Katalin, Szilágyi Józsefné és Gólya Balázs, Fantázia Bútorbolt Gödöllő, Szilka Szalon, Csoma Gábor, Sára Péter Gazdabolt, Nelli Szépségpont, Sima Ildikó Ha a legnagyobb gondosság mellett elkészített listából mégis ki maradt volna valaki, attól elnézést (és egy jelzést) kérek. Remek volt megtapasztalni, hogy ha értelmes a kitűzött cél, akkor annak megvalósításához sokan csatlakoznak. Még egyszer KÖSZÖNÖM mindenkinek! Tóth M. Imre Maczkó Ádám Az egyéb módon segítőknek: Gólyáné Erika torta készítés, Seres Tünde meghívók, jegyek grafikai munkái, Többsincs Óvoda mézeskalácsai, Grafit Papír Bolt tombola jegyek, Dusa József asztalok virág díszítése, Domoszlai pékség pogácsa biztosítása. A röviditalokat biztosító apukák, a süteményt készítő a- nyukák és nagymamák. Továbbá a szervezést végző, tombola ajándékot begyűjtő anyukáknak. Végezetül a fellépő Maczkó Á- dámnak és az U11 A csapatnak: a táncot betanító Varjú Balázs, a PSY-t megszemélyesítő Tóth M. Tamás és a tánccsoport tagjainak: Dolányi Csaba, Gólya Balázs, Oszoli Dominik, Gólya Ádám, Szabó Norbert, Bilisánczki Márk, Sallai Gergely, Szilágyi Szabolcs.

19 Turai Hírlap Jótékonykodás a turai játszótérért A Szép Turáért Egyesület elnöke, vevőt a belépőjegy megvásárlásával nyúj- Jenei Csabáné és pénztárosa, Kis tott segítségéért. Gábor szervező munkája nyomán került A jótékonysági est keretein belül megrendezésre április 20-án a művelődési nyílt meg a turai képzőművész, Tóth Viktóházban egy jótékonysági retro diszkó, ria kiállítása a saját fotókkal és grafikákkal melynek 176ezer forint bevételét a illusztrált A kék c. könyvéből válogatva. A művelődési ház udvarán felállításra kerülő Kék Túra két év alatt bejárt, Írott-kőtől játszótér és parkosított udvar szépítésére Hollóházáig tartó 1118 km-es útvonalán fordítja az Egyesület. Padok, árnyékoló szerzett élményanyagát dolgozza fel az pergolák, virágládák elhelyezését terve- Underground Kiadó által megjelentett, a zik, s emellett a füvesítendő terület fásítá- turisztikai kiadványok kínálatában a Masát és sziklakert kialakítását. gyar Természetjáró Szövetség elnöke által Ezúton mond különös köszönetet a is kuriózumnak számító könyv. A kiállítás civil a szervezet Sára Sándor operatőr- június 2-án tekinthető meg utoljára Turán, filmrendezőnek, Tura Díszpolgárának, aki a könyv és a hozzá kapcsolódó praktikus a 2009-es rendezvényhez hasonlóan eb- emléktárgyak (kitűző, könyvjelző, notesz, ben az esztendőben is vállalta a fővédnök- napló) pedig megvásárolhatók a könyvtárséget, személy szerint is fontos ügynek ban. érezve Tura jelenleg egyetlen városi A jótékonysági esten indította játszóterének megvalósítását, a családok- útjára a Szép Turáért Egyesület azt az ö- ban és a gyerekekben való játékos kedv rökbefogadási akciót, melynek keretében megőrzését. Köszönet illeti továbbá a az egyes kerti berendezési tárgyak és az szervezet egyik tagját, Győri Lászlót a le- ültetendő fák az adott összeg felajánlása bonyolításban való aktív közreműkö- ellenében névtáblával jegyezhetők az utódéséért, a Bartók Béla Művelődési Ház és kor számára. Eddigi örekbefogadók: Sára Könyvtárat a terem és felszereltségének Sándor (Tura Díszpolgára), Pázmándi Ilbiztosításáért, Pászti Zoltánt az ingyenes dikó aerobic csoportja, Pázmándi Ildikó jójó hangulatú zeneszolgáltatásért, a Hot ga csoportja, Jenei Csabáné baráti kosár- Csilit és a Ramszesz Pizzériát a fogyasz- csapata. További sok sikert a játszótér tási kedvezményekért és minden részt- megvalósításához! S.T. KÖZÖSSÉGI ÉLET 19 JÁTSZÓTÉRI PÁRTOLÓJEGY ÉS ÖRÖKBEFOGADÁSI AKCIÓ Minimális örökbefogadási összeg: Virágláda: Ft Fa: Ft Pergola: Ft Ülőpad: Ft 500 Ft-os pártolójegyek egész évben vásárolhatók a Szép Turáért Egyesület elnökénél, Jenei Csabánénál és a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban. 2013/04 KERÉKPÁROS FELVONULÁS A FÖLD NAPJÁN Immáron negyedik alkalommal került sor a Hevesy György Általános Iskola szervezésében a már hagyományossá vált kerékpáros kivonulásra. A nagyszerűen sikerült rendezvény két főszervezője Jenei Csabáné és Kis Gábor, az iskola két pedagógusa. Velük beszélgetek a sikeres programról. Az idén hány kilométert tettek meg a résztvevők? A fő és mellékutakon 13,415 kilométert bicikliztünk. Mennyien vállalkoztak erre a feladatra? Összesen 117 kerékpáros tartott velünk, közülük a legfiatalabb egy 2 és fél éves kislány volt, akit édesanyja a gyermekülésen hozott magával, de több óvodás korú gyermek is végig-járta a túrát. A legidősebb résztvevő 56 éves volt. Mi a fő célja ennek a parádés rendezvénynek? Szerettük volna tudtára adni a gépkocsival közlekedőknek, hogy mi, kerékpárosok is az utakon vagyunk. A legtöbb autós óvatosan hajtott el a hosszú sor mellett, de sajnos más viselkedést is tapasztaltunk. A türelmetlenkedés korunk jellemző tünete, pedig a kerékpározás ezen is segíthetne, u- gyanis Tura településén belül az új utakon mindenhová el lehet jutni gyorsan és a parkolás sem jelent gondot. Nem szennyezi a levegőt, tehát környezetbarát, ugyanakkor kitűnő sportolási lehetőség is. Mi történt még a hosszú túra után? A város főterén magasba emeltük a bicajokat, majd tombolasorsolás következett. Kik segítették a felvonulás szervezését és lebonyolítását? Köszönet a Polgárőrségnek, hogy biztosította az útvonalat, és a támogatóknak, a Hevesy György Általános Iskolának, a Szép Turáért Egyesületnek, a Turai Tekergőknek, valamint a Virgancz Festékboltnak. Nagyon egyetértek a rendezvény zárógondolatával: Jövőre újra ugyanitt! Cikk és fotó: Takács Pál

20 2013/04 20 SPORT - LABDARÚGÁS Turai Hírlap 1929 Tura VSK hírei 7. forduló Úri, május 14. Egy várt győzelem és egy váratlan vereség az A csapattól. Tura A - Úri 6 1 Gólok: Kis K. 3, Vágány B., Szél V., Öngól, Tura A - Tápiószentmárton 1 2 Gól: Sára P. Versenyen kívül: Tura B Tápiószentmárton 0 9, Tura B Úri 1 1 Gól: Morvai M. Kiemelkedően játszott: Vágány Benedek, Kis Kornél, Sára Péter Összesítésben eddig: 15 mérk., 10 gy, 2 d, 3 v, es gólarány, 32 pont. Még egy forduló (3 mérkőzés) van hátra a rájátszásig. Jelenleg a 3. helyen állunk. U-7-es csapatunk a Bozsik tornán U-7 Az április 28-i Bozsik torna az U-7 csapat számára Gödöllőn került megrendezésre a Telekom labdarúgó diákolimpia Pest megyei döntője miatt. A csoport: Vácszentlászló, Kóka, Tura U7 B csoport: Dány, Hévízgyörk, Tura U6 Csapattagjaink a mai napon: Tura U-6: Horváth Dániel,Vidák Szabolcs,Maczali Bence,Farkas Áron, Kurucz Vince. Tura U-7: Tóth Csaba, Sukaj Dominik, Bilisánczki Bence, Horváth Marcell Csoport eredmények: Tura U6 - Dány 1-10 Gólszerző: Kurucz Vince. Tura U6 - Hévízgyörk: 2-1 Gólszerző: Horváth Dániel, Kurucz Vince. Tura U7 - Kóka 3-11 Gólszerzők: Horváth Marcell,Tóth Csaba, Sukaj Dominik. Tura U7 - Vácszentlászló 9-3 Gólszerzők: Sukaj Dominik 3, Bilisánczki Bence 5, Tóth Csaba 1. A 3. helyért az A és B csoport 2. helyezettjei vívtak egymással. Tura u6- Tura u7 5-5 Gólszerzők: Farkas Áron 3, Maczali Bence, Horváth Dániel illetve Tóth Csaba 4, Bilisánczki Bence 1. A legjobb turai játékos címért járó oklevelet Kurucz Vince és Vidák Szabolcs kapták. Folyamat torna, Sülysáp Tura-Szentmártonkáta 2:7 Gólok:Tóth Csaba 1, Horváth Dani 1 Tszecső-Tura 4:11 Gólok: Horváth Dani 1, Vidák Szabi 3,Sukaj Domi 1, Bilisánczki Bence 1, Tóth Csabi 3, Kátai Krisztián 2 Tura-Sülysáp 1:14 Gól: Tóth Csabi U-9 Bozsik Torna A tavaszi 2. forduló Turán került megrendezésre. Mérkőzéseink: Tura U9 - Dány 10 1 Gólok: Vágány B. 4,Sára P. 3, Sima L. 2, Baranyi R. Tura U9 Vácszentlászló 8 0 Gólok: Újvári L. 3,Vágány B. 2, Sára P., Ancsa B, Sima L. Tura U9 Kóka 1-0 Gól: Vágány B. Tura U8 Vácszentlászló 4 0 Gólok: Győri D.2, Kis K., Barsi M. Tura U8 - Kóka 1 3 Gól: Kis K. Tura U8 - Dány 1 2 Gól: Kis K. Csapattagok: U9 Szél Viktor, Sára Péter, Újvári Lajos, Ancsa Botond, Vágány Benedek, Nagy Kristóf, Baranyi Richárd, Sima Levente, U8 Vidák Péter, Szilágyi Ákos, Kis Kornél, Győri Dominik, Barsi Mihály, Morvai Máté, Barabás Máté, Deák Benjámin. A csapat legjobbjának járó oklevelet kapta: U9- Vágány Benedek, U8-Győri Dominik Folyamat Torna 6. forduló - Tápiószecső, április 20. A nap mérlege: A csapat 2 győzelem, B csapat 1 döntetlen, 1 vereség. Tura A - Szentmártonkáta 3 1 Gólok: Sára P., Vágány B., Kis K. Tura A - Tápiószecső 6 0 Gólok: Sára P., Újvári L., Vágány B., Szél V., Kis K., öngól. Versenyen kívül: Tura B - Tápiószecső 1 1 Gól: Baranyi Richárd. Tura B - Szentmártonkáta 0 1, Tura - Tura 4 1 Gól: Kis K. 2,Vágány B. 2, ill. Szél V. Kiemelkedően játszott: Vidák Péter, Sára Péter, Vágány Benedek, Szél Viktor, Újvári Lajos, Barsi Mihály 4. forduló Sülysáp, május 1. A rossz tavaszi időjárás miatt többször elmaradt 4. forduló került pótlásra. Tura A - Sülysáp A 1 2 G: Sára P. Tura A - Gyömrő B 5 0 G: Kis K. 2,Sára P., Szél V., Vágány B., Tura A - Gyömrő A 1 1 G: Vágány B. Versenyen kívül: Tura A - Sülysáp B 3 0 G: Sára P. 3, Tura B - Gyömrő B 0 5, Tura B - Gyömrő A 0 4, Tura B - Sülysáp A 2 2 G: Szilágyi Á., Nagy K., Tura B - Sülysáp B 3 1 Gólok: Morvai M. 2, Győri D. Vágány Benedek és Sára Péter nyújtotta a legjobb teljesítményt. U-11 Bozsik Torna - Tavasz 2. forduló Tura, Ez alkalommal csak 1 csapatot szerepeltettünk, mert az A csapatunk ugyanebben az időpontban a Diákolimpia megyei döntőjén vett részt. Mérkőzéseink: Tura B - Dány 4-1 G: Vidák J., Szilágyi B., Matejka Zs., Tóth Zs. Tura B Vácszentlászló 0 5, Tura B - Kóka 2 4 G: Tóth Zs., Szilágyi B. Csapatunk tagjai: Tihanyi Áron, Matejka Zsombor, Tóth Zsolt, Horváth Péter, Zadravecz Tamás, Kovács Richárd, Vidák József, Szilágyi Bence. A csapat legjobbjának járó oklevelet Vidák József érdemelte ki. Folyamat Torna 7. forduló Üllő, 2013.május 5. Mivel a Jászberény csapata nem jelent meg, így csak egy-egy mérkőzése volt mindkét csapatunknak. Tura A - Üllő 6 1 G: Gólya B. 3, Gólya Á., Sára P., öngól, Tura B Üllő 1 4 G: Szilágyi Sz. 8. forduló Sülysáp, május 18. Mérkőzéseink: Tura A - Gyömrő A 2 2 G: Gólya B. 2, Tura A - Gyömrő B 5 1 G: Dolányi Cs. 2,Gólya B., Tóth M. T., Gólya Á., Tura A - Sülysáp A 1 0 G: Gólya Á. Versenyen kívül: Tura A - Sülysáp B 3 0 G: Szabó N. 3, Tura B - Gyömrő B 3 1 G:Szilágyi B. 2,Zadravecz T., Tura B - Gyömrő A 1 7 G: Matejka Zs., Tura B - Sülysáp A 0 2, Tura B - Sülysáp B 2 4 G: Sára P., Matejka Zs., Tura - Tura 4 3 G: Sára P., Horváth P. 2, Vidák J., ill. Matejka Zs., Szél V., Gólya Á. Összesítésben: 16 mérk., 12 gy, 2 d, 2 v, gólarány 59-14, 38 pont. Még két elmaradt mérkőzésünk van a rájátszás előtt. A2. helyről várjuk a folytatást. U-13 U-11-es csapat Bronzérem a as ¾ pályás bajnokságban. Mérkőzéseink: Tura Kistarcsa 0-3 (0-1) A 0-1-nél kimaradt büntető mély nyomokat hagyott a csapatban Tura Vácszentlászló 16 1 (10-1) G: Barta Zs. 3, Kakucska K. 3, Kiszely T. 3, Szénási G. 2, Gólya Á. 2, Braun Á., Gólya B., öngól. Az előző fordulóbeli bánatunkat Vácszentlászlóba fojtottuk, pedig félidőben még sort is cseréltünk. U-13-as csapatunk

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. február 08-i nyílt és zárt ülésén

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben