ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG"

Átírás

1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon : Fax: Internet: Budapest Király u A i elnökségi ülésre: JAVASLAT A POLGÁRŐRÖK ÁLTAL ALKALMAZHATÓ GÁZSPRAY ALKALMAZÁSÁNAK, TÁROLÁSÁNAK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL A polgárőr gázspray használati jogosultsága: 1. Jogalap: A Pötv.-t módosító évi LXXXIV. törvény 37. (1) bekezdése iktatta be ezt a jogintézményt. Az hatályos szabályozás szerint: A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert. (Tehát a polgárőr szolgálatának teljesítése során - a feltételek megléte esetén - csak gázspray-t tarthat magánál, más, a közbiztonságra veszélyes eszközt nem!) 2. A gázspray viselésének indokai A polgárőrségről szóló törvény alapján eddig a polgárőr nem tarthatott magánál tevékenysége során közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, és nem viselhetett lőfegyvert. Az éjszakai járőrözéseik során különösen vidéken, városi külterületeken, tanyákon a polgárőröket gyakran érték és a jövőben is érhetik fenyegetések és támadások. Testi épségük megóvása érdekében biztosítani kell, hogy a polgárőrök feladataik jogszerű teljesítése során jogos védelmi helyzetben alkalmazható eszközökkel hatékonyan megvédhessék magukat. 3. A gázspray-használat szabályai A gázspray használatának vannak általános és különös szabályai. Általános szabályok alatt azokat a szabályokat értjük, amelyek az alkotmányosság, az emberiesség és a demokratizmus elveinek, követelményeinek érvényre juttatását szolgálják. A gázspray használatának különös szabályai azok a szabályok, amelyek a különböző konkrét jogszabályokból vezethetők le. A gázspray alkalmazásának elvei, általános szabályai Jogszerűség; Szakszerűség; Szükségesség; Arányosság, fokozatosság. A jogszerűség azért fontos követelmény, mert a gázspray alkalmazása az érintett személy valamely alapjoga érvényesülésének korlátozásával jár, így különösen az egészséghez, a testi épséghez, valamint a személyes szabadsághoz és mozgásszabadsághoz fűződő jogok sérelmével járhat. Általános jogelv, hogy az említett alapjogok a legmagasabb jogszabálynak minősülő törvények rendelkezései szerint korlátozhatók. A polgárőr által alkalmazható gázspray használatát a Pötv. szabályozza. E szabályokat a gázspray alkalmazásának különös szabályai alcím alatt részletezzük.

2 A szakszerűség követelményének akkor felel meg a gázspray használata, ha az alkalmazás végrehajtásának minden mozzanata szakmailag megalapozott és a vonatkozó elméleti és gyakorlati elvárásoknak megfelel, továbbá minden személyes, anyagi, szociális vagy politikai befolyástól mentesek legyenek. A szakszerűség követelménye ugyanakkor nemcsak a beavatkozás mikéntjére, hanem a mértékére is vonatkozik. A szükségesség azt jelenti, hogy a polgárőrnek az adott helyzetben nincs más lehetősége a törvényes cél elérésére, mint a gázspray alkalmazása, vagyis elkerülhetetlenné válik a gázspray használata a jogtalan támadás elhárítása érdekében. Amennyiben más, enyhébb fokozatú megoldás is választható, a polgárőrnek ez utóbbi megoldást kell választania. Az arányosság és fokozatosság elvének betartása akkor valósul meg, ha az alkalmazott eszköz, jelen esetben a gázspray alkalmazása arányban áll a jogtalan támadással, az elkövetett cselekmény súlyával. Így figyelembe kell venni az elkövető fizikai erejét, életkorát, nemét, számát, az esetlegesen általa használt eszközt. Mérlegelni kell azt is, hogy a polgárőr számára rendelkezésre álló intézkedési fajták közül melyiket alkalmazza az adott helyzetben. A gázspray alkalmazásának különös szabályai Gázspray-t kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál, és használhat. A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, aktív támadás leküzdésére használhat gázspray-t. A gázspray alkalmazására a saját vagy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás elhárítására miatt, vagy ha a polgárőr úgy ítéli meg, hogy a támadónál mutatkozó jelentős erőfölény miatt a testi erővel történő elhárítás nem vezet eredményre. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását. A polgárőr a gázspray használata során megsérült személy részére - amint ez lehetséges - köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa. Tilos gázsprayt alkalmazni: - magatehetetlen (idős) emberrel; - súlyos beteggel, nyomorékkal, rokkanttal; - terhes nővel, ha az szemmel látható, vagy tudomásunk van róla; - gyermekkorúval szemben. A gázspray megtorlásként nem alkalmazható. A polgárőr gázspray-t saját elhatározásából vagy járőrvezetője - járőrvezető lehet magasabb beosztású polgárőr vagy rendőr, illetőleg más fegyveres testület tagja, ha közösen teljesítenek szolgálatot - felszólítására használhat. A polgárőr az intézkedés megkezdésekor, amennyiben a körülmények megkívánják, a gázspray-t helyezze készenlétbe, és készüljön fel a támadás elhárítására, az ellenszegülés megtörésére. A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal. 4. A gázspray használatának metodikája (módszertana) 2 A spray használata előtt a polgárőröknek elméleti és gyakorlati képzést kell kapniuk. Egyrészt arról, hogy milyen helyzetben használható jogszerűen, másrészt azért, hogy a gáz ne okozhasson maradandó károsodást vagy sérülést. Meg kell tanulni a szakszerű használatát, azt, hogy mikor, milyen irányba kell tartani ahhoz, hogy csak arra a személyre kerüljön belőle, akinek valóban szánjuk, aki arra okot adott (a jogtalan támadóra).

3 Először is, tudnunk kell, hogy mit használunk. A gázspray is olyan, mint egy fegyver, amelyet meg kell tanulnunk használni, sőt gyakorolni kell az alkalmazását. Először is tapogassuk, nézegessük kicsit, próbálgassuk a stabil fogását. A gázspray gyakorlatban történő alkalmazása 3 A gázsprayt csak olyan támadás elhárítására alkalmazzuk, amikor a támadó testközelben van, és nincs olyan tényező, amely az eredményes alkalmazását meghiúsítaná. Alapvető feltétel tehát, hogy a gázpermet viszonylag kis távolságról érje a támadó személyt. Nagyobb távolságról (2-3 méter) nem tud kiváltani kellő hatást a nagy szóródás miatt. Erősen ittas, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyeknél, vagy szemüveget viselővel szemben a gázspray alkalmazása csak mérsékelt eredménnyel járhat. A gázsprayt éles helyzetben úgy kell megfogni, hogy a kezünkből ne lehessen ütéssel, rúgással kitaszítani, tehát szorosan, marokban tartva, minden ujjunkkal átkarolva tartsuk úgy, hogy a hüvelykujjunk közben a gombon van rajta. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem tévesztjük el az irányt, mivel a gázspray gombja körül kialakított perem megakadályozza ezt. Miután biztosan fogjuk a kezünkben a flakont, célozzunk vele a támadó arcára, lehetőleg a személy orr- és szájnyílásától cm távolságból, és azonnali gombnyomással aktiváljuk. Tapasztaljuk ki, mekkora erő kell a gomb lenyomásához, mennyi permet távozik belőle és milyen sebességgel. A gázspray használatát gyakorolni kell, és a készség szintjén kell elsajátítani! A gázsprayt tegyük be a zsebünkbe, vagy csíptessük az övünkre, nadrágunkra, de semmiképpen nem javasolt a táskában történő elhelyezése, mert onnan nincs idő elővenni a hirtelen előállt szükséghelyzetben. Lehetőleg a derékszíjon jobb oldalon rögzített hordtáskában, derékszíj hiánya esetén zsebbe rejtetten, de könnyen hozzáférhető helyen érdemes tartani. Használatát lehetőleg mindig előzze meg a tevékenység abbahagyására vonatkozó felszólítás, illetve a gázspray használatára vonatkozó figyelmeztetés. Amennyiben a gázspray támadáselhárító eszközként történő használatának feltételei fennállnak, az alkalmazó polgárőr köteles a támadó személyt előzetesen felszólítani cselekvése, tevékenysége abbahagyására. Ha a felszólítás hatástalan maradt, következnie kell a figyelmeztetésnek, hogy gázspray alkalmazására kerül sor. A figyelmeztetés rövid, határozott és jól érthető legyen. Lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy a közelben tartózkodók is jól akkor mellőzhetők, ha a figyelmeztetéssel, illetve a felszólítással járó késedelem veszéllyel járna. A figyelmeztetés elhangzása után a polgárőr a könnygázszóró palackot hirtelen vegye elő, és a személy arcára irányítva egy- másfél méteres távolságból folyamatos nyomással fél, maximum egy másodpercig alkalmazza. Felesleges hosszú másodpercekig, s főleg legyező mozdulatokkal nyomni a szórófejet. Amennyiben a körülmények azt lehetővé teszik, a használat előtt, célszerű szabad térben a spray működőképességének ellenőrzését elvégezni, mert látható lesz a permetfelhő nagysága, terjedési távolsága, és érzékelhető a működtetéshez szükséges erő. Minden esetben figyelembe kell venni a jelenlévő légáramlatot, elkerülendő, hogy a könnygáz a saját vagy más személy arcába kerüljön. Szembe fújó szélben a polgárőr ne alkalmazza a gázsprayt. Egy jól irányzott, kiadós fújás kb percre teszi harcképtelenné a támadót. Ez az idő általában elegendő arra, hogy sor kerüljön további intézkedés foganatosítására. A polgárőr a gázspray használata után meg kell győződni arról, hogy az a sze-

4 4 mély, akivel szemben a gázspray használata történ, megsérült-e. Ha igen a sérült személy részére a polgárőr köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa. Ha sérülés nem következett be, és a jogtalan támadás abbamaradt, a polgárőr a kívánt célt elérte, az érintett személy figyelmét fel kell hívna arra, hogy ne dörzsölje a szemeit, és szükség esetén vízzel semlegesíthető a gázspray további hatása. A gázspray alkalmazásáról minden esetben a szolgálati kézikönyv előírásainak megfelelően írásbeli jelentést kell tenni, amelyhez csatolni kell az esetleges támadó eszközöket, a bűnjeleket, és az esetlegesen felvett látleletet. A jelentésben a polgárőr térjen ki, milyen körülmények között vált szükségessé a védelmi eszköz használata, okozott e sérülést, a sérült vagy sérültek részére milyen segítséget kellett nyújtania. (kiérkező orvos neve, mentő rendszáma, hova történt a sérült szállítása). A használat után az írásbeli jelentésen az egyesület elnöke igazolja a használat jogszerűségét, valamint jelenti a megyei és az Országos Polgárőr Szövetség felé írásban. 5. A polgárőrök által használható gázspray nyilvántartásának és tárolásának rendje A gázspray igénylésének rendjét, a térítés módját, átvételének, valamint visszavételének szabályait a rendészetért felelős miniszter szabályozza. A gázsprayt minden esetben a megyei szövetségek igénylik a megyei főkapitányságoktól, és a megyei szövetségek adják át az egyesületeknek. Az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a Polgárőr Egyesületek- az átvett gázsprayt - az alábbi eljárási rendnek megfelelően tárolják és vezessék a nyilvántartást. a) A polgárőr egyesület elnöke által darab szám szerint átvett gázspray tárolása a helyi polgárőrség által használt épület helyiségében biztonsági zárral ellátott szekrényben történjen. b) A kulcs tárolása úgy történjen, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. c) Azoknál a polgárőr egyesületeknél, ahol állandó diszpécser szolgálat vagy szolgálatszervező működik, célszerű a tárolásra szolgáló szekrény kulcsát részükre átadni. Ők lesznek jogosultak a gázspray kiadásáról, leadásáról nyilvántartást vezetni - milyen időpontban kinek vagy kiknek adták ki az eszközt. Az átvevők ezt aláírásukkal igazolják. A nyilvántartó füzetbe a leadás időpontját és az átvevő személyét, annak aláírásával vezetni kell. d) Ahol nincs állandó diszpécser szolgálat az egyesület elnöke jelöljön ki olyan személyt vagy személyeket, akitől a tároló szekrény kulcsa felvehető és a nyilvántartó füzet vezetését végzi a c) pont szerint. e) Az átvevő nyilatkozata a munkavédelmi szabályokra történt kioktatásról. f) A nyilvántartó füzet tartalmazza:- sorszám, név, aláírás, azonosító okmány száma (polgárőr igazolvány száma), a kiadás időpontja, a leadás időpontja. A gázspray tárolására vonatkozóan fontos tudni, hogy 60 C felett nem tárolható. Tűzbe, szemétbe még üres állapotban sem dobható. Felnyitni nem szabad. Használata közben dohányozni és nyílt lángot használni tilos. Jelen szabályozás az OPSZ elnökségének. számú határozata alapján jétől lép hatályba. Budapest,

5 5 Dr. Túrós András elnök

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 23 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 23 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata. A Szolgálati Szabályzat hatálya. A hivatásos vadász A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata Az előkészítő bizottság egyhangú véleménye, hogy a tervezet a jogszabályok várható változására tekintettel véglegesnek nem tekinthető. A jogi környezet módosulásával

Részletesebben

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a

Részletesebben

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrádi Önkormányzat 14/2004. (IX. 16.) ör. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE?

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? Tájékoztató füzet a rendőri intézkedésekről, kényszerítő eszközökről és a hivatalos eljárásban való bántalmazásról S z e r k e s z t e t t e dr. Gyôzô Gábor Magyar Helsinki Bizottság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964. HK19/1982min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK 1. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964.

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról Az Országgyűlés - kiindulva

Részletesebben

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza

A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza EURÓPA TANÁCS CPT/Inf. (2010) 17 A magyar kormány és igazságügyi hatóságok válasza a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Európai Bizottság (CPT) küldöttségének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok 1 1. A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya a köztulajdont és a magántulajdont egyenjogúnak ismeri el és egyenlı védelemben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nagy József. Önvédelem és kényszerítőeszköz alkalmazás II. A kényszerítő eszközök alkalmazása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Nagy József. Önvédelem és kényszerítőeszköz alkalmazás II. A kényszerítő eszközök alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Dr. Nagy József Önvédelem és kényszerítőeszköz alkalmazás II. A kényszerítő eszközök alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ajánlása. I. Az ajánlás kibocsátásának körülményei

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ajánlása. I. Az ajánlás kibocsátásának körülményei A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről I. Az ajánlás kibocsátásának körülményei A Nemzeti Adatvédelmi

Részletesebben

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki.

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki. A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók még tanulmányaik idején hivatásos állományba kerülnek, míg a rendészeti szakközépiskolák tanulói jogviszonyban töltik el az első iskolai éveiket, és ezek után

Részletesebben

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása.

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. 1. Modul: Általános vagyonvédelmi ismeretek A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. JOGRENDSZER, JOGÁG, JOGFORRÁS A jogrendszer fogalma: adott állam jogszabályainak

Részletesebben

Ha ön bűncselekmény sértettje

Ha ön bűncselekmény sértettje Ha ön bűncselekmény sértettje Amennyiben Önt bűncselekmény érte hívja a 112-es vagy a 107-es segélyhívó számot, ahol a rendőrség ügyeletesei ellátják a megfelelő információkkal. A helyszínre kiküldött

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányának és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, valamint a jogállamiság követelményeinek megfelelően működő Rendőrség kialakítása

Részletesebben

Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára

Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK NÉBIH 1. JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK... 5 1.1. JOGI ALAPFOGALMAK... 5 1.2. A MAGYAR

Részletesebben