11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak mutatója. 52/2012 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 53/2012 Napirend elfogadásáról 54/2012 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 55/2012 Az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről 56/2012 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet A évi gazdálkodás zárszámadásáról 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 57/2012 Folyószámla-hitel igénybevételéről 58/2012 Munkabérhitel igénybevételéről 59/2012 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 60/2012 Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 61/2012 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 62/2012 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről 63/2012 Testvértelepülési megállapodás megkötéséről 64/2012 A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 65/2012 Nyilatkozat kivett községháza megnevezésű ingatlan hasznosításáról 66/2012 Fotópályázat kiírásáról

2 Jegyzőkönyv Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén. Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester, Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester, Dömők Istvánné, Jakusné Vámos Mária, Kátai Lajos, Szilágyi Péter önkormányzati képviselők, Gál Zoltán, Zsoldi Lajos bizottsági tagok, Tokaji Gábor őrsparancsnok, Tarnai Mihály intézményvezető, Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintéző, Palotainé Kormos Erika családgondozó, dr. Kovács Kornél jegyző, Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Koczka László képviselő jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos képviselők személyét javasolja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 52/2012. (IV.26.) KT határozat Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 2.) Jegyző, Helyben 3.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban kéri, hogy a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló 2. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, továbbá új napirendi pontok felvételére tesz javaslatot. 12. napirendi pontként kéri megtárgyalni a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 13. napirendi pontként pedig az egyebek napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Dömők Istvánné: zárt ülésen kéri megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, átmeneti segély ügyében.

3 Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű pályázat kapcsán önerő megfizetéséről Előterjesztés testvértelepülési megállapodás kötéséről Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Egyebek Zárt ülés: Előterjesztés átmeneti segély kérelemről 53/2012. (IV.5.) KT határozat Napirend elfogadásáról A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Szarvák Imre: a tájékoztatót szóban kívánom előterjeszteni. Április 19-én kaptuk meg az értesítő levelet, hogy a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című pályázatunk elbírálása megtörtént. A bírálat eredményeképpen tartaléklistára került a pályázatunk. Ezt azzal indokolták, hogy a pályázat ugyan szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet, így forráshiány miatt egyenlőre sajnos nincs lehetőségük a pályázatunkat támogatni. Jász-Nagykun-Szolnok Megyéből egyetlen pályázat sem részesült támogatásban. Amennyiben a későbbiekben

4 rendelkezésre áll további forrás, akkor talán támogatásban részesülhetünk. Véleményem szerint ez ebben az évben el fog dőlni. Az oktatási intézményeink Egyház részére történő fenntartó jogának lehetséges átadásával összefüggésben elvégeztük a soron következő teendőket. Bekértük a pedagógus, illetve szülői közösség nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e egyházi iskolában munkát vállalni, illetve gyermeküket szeretnék-e beíratni az intézménybe. A munkavállalói közösség egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy egyházi fenntartású intézményben munkaviszonyt kíván létesíteni. A szülők szándéknyilatkozatai a következőképpen alakultak, 318 db nyilatkozat lett kiküldve, ebből 293-an nyilatkoztak úgy, hogy egyházi fenntartású intézményben gyermeke tanulmányait folytatni kívánja, 1 db nyilatkozat érkezett nemleges válasszal, 6 db volt érvénytelen és 18 db nem érkezett vissza. Összességében tehát megállapítható, hogy a település érintett részének egésze szeretné, hogy egyházi fenntartású legyen hamarosan a helyi iskola. A szándéknyilatkozatokról készült jegyzőkönyvet és a nyilatkozatokat egyaránt megküldtük az Egyház részére, jelenleg a visszajelzésüket várjuk arra vonatkozóan, hogy milyen végleges döntés született az iskola fenntartásának átvételével kapcsolatban. Az MVH 3 napos helyszíni ellenőrzést tartott a Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön elnevezésű EMVA pályázatunkkal kapcsolatban. Minden egyes tételt megvizsgáltak, felmértek. Az ellenőrzés eredményeként a beadott kifizetési kérelemből kb. 2-3% kerül levonásra. Köszönti Tokai Gábor őrsparancsnokot, megkérdezi, hogy kíván-e valamiről beszámolni? Tokaji Gábor: köszönt mindenkit, elmondja, hogy azt az ígéretét próbálja betartani, hogy minden képviselő-testületi ülésen jelen legyen. Szarvák Imre: én arról tájékoztatnám az őrsparancsnok urat, hogy sok probléma van a túlsúlyos járművekkel. A súlykorlátozás ellenére is közlekednek a településen belül, amivel óriási károkat okoznak útjainkban. Kérném, hogy az ilyen járművel ellenőrzésére jobban figyeljen oda a rendőrség. Továbbá a főtéren és a piactéren kialakított új forgalmi rend betartatásában is kérjük a rendőrség segítségét. Tokaji Gábor: természetesen megtesszük a szükséges intézkedéseket és abban az esetben ha valaki nem ért a szóból, élni fogunk az új szabálysértési helyszíni bírság kiszabásával, amely 5-50 ezer forintig terjedhet. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás: Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 54/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben

5 Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről Szarvák Imre: köszönti Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintézőt és Palotainé Kormos Erika családgondozót. Megkérdezi, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a beszámolót? Palotainé Kormos Erika: nem kívánjuk szóban kiegészíteni a beszámolót. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. 55/2012. (IV.26.) KT határozat Az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) Palotaink Kormos Erika családgondozó, Helyben 5.) Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintéző, Helyben 6.) Irattár, Helyben Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat. A beszámoló összegzéseként elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk a törvény által előírt feladatait ellátta, valamint az önként vállalt feladatait is teljesítette. Pályázati források bevonásával jelentős beruházásokat, felújításokat eszközölt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 56/2012. (IV.26.) KT határozat Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

6 Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) Irattár, Helyben Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet A évi gazdálkodás zárszámadásáról (A 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Szarvák Imre: a rendelet módosítására azért van szüksége, mert az iskola dolgozói létszáma 1 fővel bővült. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (A 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről Szarvák Imre: önkormányzatunk először 2011-ben vett igénybe folyószámlahitelt, amelyet a következő években meghosszabbított. A évtől kezdődően 2010-ig nem vettük igénybe a folyószámla hitelt, azonban 2010 óta újra folyószámlahitel felvételére kényszerültünk. Ebben az

7 évben szükséges a lejáró folyószámlahitelkeret szerződésünk és ezzel együtt a munkabérhitel szerződésünk meghosszabbítása, amely májusában jár le. Megjegyzem munkabérhitel felvételére eddig nem kényszerültünk, remélhetőleg erre a továbbiakban sem kerül sor. Figyelemmel az ez évi várható feladatokra javaslom, hogy az önkormányzat 20 millió Ft összegben határozza meg az igénybe vehető folyószámla hitel összegét. A hitel visszafizetését a havonta érkező SZJA, valamint a folyamatosan keletkező helyi adó és gépjárműadó engedményezése biztosítja. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja először a folyószámla-hitel igénybevételét. 57/2012. (IV.26.) KT határozat Folyószámla-hitel igénybevételéről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. A hitel végső lejárata: december 21. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a munkabér-hitel igénybevételéről szóló előterjesztésben foglaltakat.

8 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 58/2012. (IV.26.) KT határozat Munkabérhitel igénybevételéről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat alkalmanként maximum Ft összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. A hitel végső lejárata: december 21. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabér-, valamint folyószámlahitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Jászboldogháza Község Önkormányzata Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő havi, a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

9 Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról Szarvák Imre: március 1-jén lett kihirdetve a belügyminiszter 4/2011(III. 1.) BM rendelete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásáról. A pályázatot 3 ütemben lehet benyújtani: az első ütem április 30., a második ütem szeptember 10., a harmadik ütem november 5. Az önkormányzat költségvetési hiányának egy részét finanszírozná a fenti pályázatból elnyert forrás, amennyiben támogatásban részesül a pályázati kérelmünk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja előterjesztésben foglaltakat. 59/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési IV. rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidő: május 2. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) MÁK Szolnoki Igazgatóság, Szolnok, Magyar út 8. 2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

10 Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 60/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az At-Ro' 21 Bt. által elkészített éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. Határidő: április 30. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 5100 Jászberény, Szabadság tér ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Szarvák Imre: a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa január 27. napján tartott ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában. A Társulási megállapodás módosításának indoka, hogy a Társulás hulladékgazdálkodási projekt 2. fordulós pályázata támogatást nyert, amely pályázat feltételei között szerepel a társulási megállapodás módosítása. Ennek megfelelően többek között szükséges a rendelkezések között szerepeltetni a hulladékgazdálkodási projekt útján megszerzett eszközöket és a felépített létesítményeket. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

11 61/2012. (IV.26.) KT határozat A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács január 27. napján hozott 6/2012.(I.27.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, és az eljárásban jogi képviselet ellátására. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér ) Dr. Knorr János Ügyvédi Iroda (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) 3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 5.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 6.) Irattár, Helyben Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű pályázat kapcsán önerő megfizetéséről Szarvák Imre: a Társulás A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP /2F/ azonosító számú projektjének II. fordulóra való pályázatát már megnyerte, azonban az EU Önerő Alaphoz történő pályázatunk pozitív elbírálásához szükséges még egy, a tagönkormányzatok által megtett nyilatkozatra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és mivel a társulás tagönkormányzatai részéről külön költséggel, befizetéssel nem jár, elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 62/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP /2F/ azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről

12 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz, melyben rögzíti, hogy A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt II. fordulós pályázat összköltségéhez a vállalt önerőt a pályázó REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás biztosítja, amely önerő biztosítása a társulás tagönkormányzatai részéről külön költséggel, befizetéssel nem jár. A projekt pénzügyi ütemezését, valamint a pénzügyi források évenkénti megoszlását a mellékletben szereplő összegekkel tekintjük elfogadottnak. Határidő: május 31. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér ) Szarvák Imre polgármester, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben Előterjesztés testvértelepülési megállapodás kötéséről Szarvák Imre: Jászkarajenő település és községünk múltja szorosan összefonódik, hiszen egykor Jászalsószentgyörgy pusztája volt a mostani Jászkarajenő területének egy jelentős része, illetve Jászfényszarué. Érdekes és kicsit nehezen érthető módon az utóbbi időszakban a sokféle rokoni szálak ellenére települési szintű kapcsolat nem volt a két település között, mely 2007-ben Palya István polgármester úr érdeklődése, megkeresése után változott. Azóta a két önkormányzat a községek rendezvényein képviseltették magukat minden évben. Ilyen előzmények után a jászkarajenői polgármester úrral közösen javasoljuk a kapcsolat további ápolását és úgy gondoljuk, hogy van értelme megerősíteni a kapcsolatot és testvértelepülési megállapodást kötni, ami a közös múlt figyelembe vételével egyfajta újabb, értelemszerű, fontos állomás a két település történetében, tekintettel arra, hogy - bár okait nem ismerjük -, de a települési szintű hivatalos kapcsolat az utóbbi időszakban nem működött. Polgármester úr kérte, hogy április 28-án az általuk szervezett Jász Hagyományőrző Napon kerüljön sor ünnepélyes testvértelepülési megállapodás megkötésére. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 63/2012. (IV.26.) KT határozat Testvértelepülési megállapodás megkötéséről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza, hogy Jászkarajenő Község Önkormányzatával testvértelepülési megállapodást köt a mellékelt megállapodás tervezet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megállapodás aláírásárára. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: április 28.

13 Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Palya István polgármester, 2746 Jászkarajenő, Rákóczi u ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról Szarvák Imre: a Jászsági Többcélú Társulás a Társulási Megállapodás módosítását kezdeményezte, melyet a tagönkormányzatok képviselő-testületének is szükséges megtárgyalni. A megállapodás módosítása kiküldésre került, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 64/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás 23/2012. (III.27.) sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiaknak megfelelően: A Társulási Megállapodás első bekezdéséből a..valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv) mondatrész törlésre kerül. A 2.8. pontban az elnökhelyettesek száma átvezetésre kerül a 140/2011 (XI.29.) sz. Társulási határozat értelmében, mely szerint 3-ról 2-re módosul. A 4.4. Alapvető szakfeladatok ponton belül a január 1.-től hatályban lévő alapvető szakfeladatok mondat törlésre kerül szakfeladat számhoz kapcsolódó Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége megnevezés helyébe az Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége megnevezés lép. A Területpolitikai támogatások és tevékenységek szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok szakfeladat lép. A Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek szakfeladat lép. A Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások szakfeladat törlésre kerül. A szakfeladat számhoz kapcsolódó Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai megnevezés helyébe az Önkormányzatok és társulások elszámolásai megnevezés lép Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel szakfeladat rögzítésre kerül A Számítógép, -periféria javítása szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Számítógép, személyi, háztartási cikkjavítása szakfeladat lép

14 A Kommunikációs eszköz javítása szakfeladat törlésre kerül Az Területfejlesztés pont teljes szövegezése törlésre kerül, s helyébe az alábbi szövegrész lép: a) Kistérségi szereplők közötti együttműködés erősítése, elsősorban közös projektekben való tapasztalatcsere, összefogás. b) A kistérség kulcsprojektjeit figyelembe véve kistérségi, mikro-térségi projektek előtérbe helyezése. c) A Jászság turizmusának élénkítésére reálisan kitűzhető cél a településkép javítása, természeti környezet szépítése, marketing eszközök bővítése, turisztikai infrastrukturális beruházások, valamint komplex turisztikai fejlesztések a térség egészét tekintve. A év elején befejeződött CADSES projektre épülve folytatni e fejlesztéseket a jász kulturális tradíciót előtérbe helyezve a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület égisze alatt a tematikus utak felélesztése. d) Lehetőségekhez mérten a Jászsági kalendárium és a Tematikus utak térképeinek újranyomása, bővítése. e) A kulturális vidékfejlesztést összefogó Közkincs program fenntartásának biztosítása. f) Kiemelt térségi rendezvényen a Jászok Világtalálkozóján, valamint megrendezése esetén, a Régiós Napon való részvétel biztosítása. g) Civilszféra szerveződések, kezdeményezések szakmai támogatása. h) Folyamatos pályázatfigyelés, meglévő projektötletek azonosítása, esetleges projektgenerálás (kistérségi, mikro-térségi programoknál). projekt megvalósítás, lebonyolítás. i) Összehangolt munka szükséges a fejlődés eléréséhez. Együttműködés a Széchenyi Programirodával, továbbá a Helyi Vidékfejlesztési Irodával, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülettel, Helyi Akciócsoporttal közös feladatok megvalósítása. j) A korábbi időszakokban benyújtott pályázatok monitoringja, Stratégiai és Operatív Programmal való összevetés. k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyével, és az Észak-Alföldi Régióval, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal folyamatos kapcsolattartás, segítségnyújtás; továbbá az általuk szervezésre kerülő előadásokon, fórumokon és képzéseken való részvétel. l) A területfejlesztési feladatok ellátásában résztvevő munkatársak képzése, EU-s tanulmányokban, tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása. m) A Jászság honlapjának folyamatos működtetése; Jászsági Vendégcsalogató Programok papír alapú és Jászsági Tudósító elektronikus kiadvány megjelentetése. n) Nemzeti együttműködések erősítése. A pont alábbi (utolsó) mondata törlésre kerül: A Társulási tanács jelen megállapodás pontjában rögzítetteknek megfelelően ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. A 6.7. pont alábbi (utolsó) bekezdése törlésre kerül: A Társulás Munkaszervezete ellátja a Tftv. 10/F. 1. bek. szabályozott feladatokat. A munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben ellátó munkatársai. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága Jászberény, Szabadság tér ) Képviselő-testület tagjai, Helyben

15 Egyebek Szarvák Imre: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy Ft-ról szóló kötbér terhelő levelet küldött, melyben arra hivatkoznak, hogy a tavalyi évben megkötött állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás V.4 pontjában vállalt kötelezettségünknek nem tettünk eleget. Ez a pont arról szól, hogy a megállapodás aláírásától számított 15 évig nem idegeníthetjük el az ingatlant és a szerződésben megjelölt feladatra használjuk, vagyis Polgármesteri Hivatalnak. A képviselő-testületnek tehát nyilatkoznia kell, hogy az ingatlant Polgármesteri Hivatalként használja. Javaslom az erről szóló nyilatkozat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 65/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal épületének hasznosításáról az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás V.5.) alapján Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és az MNV Zrt. között június 16-án SZT/35892 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés alapján a képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Jászalsószentgyörgyi 887 hrsz.-ú, természetben 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A szám alatti kivett községháza megnevezésű ingatlan polgármesteri hivatalként hasznosítja. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) MNV Zrt Budapest, Pozsonyi út ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Szarvák Imre: március 16-án megalakult a Helytörténeti kör. A mellékelt tájékoztatón jól látszik a tervezett tevékenységük, feladatuk, célkitűzésük. Vállalták, hogy a Jászfelsőszentgyörgyön megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozón a településünk pavilonját felállítják és képviselik községünket, ehhez csatoltak egy költségvetést. Továbbá támogatásra nyújtottak be egy fotópályázati anyagot. Itt a díjak megvásárlásában kérnek elsősorban segítséget. Én támogatom a pályázat kiírását és javaslom, hogy Ft-ot fordítsunk a kétkörös fotópályázat 1-3. helyezett fotós díjazására. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

16 66/2012. (IV.26.) KT határozat Fotópályázat kiírásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Helytörténeti Körrel közösen Az én Szentgyörgyöm címmel fotópályázatot hirdet a mellékelt pályázati kiírás alapján. A kétkörös fotópályázat 1-3. helyezett fotós díjazására fordítható összeg Ft. Felelős: Szarvák Imre polgármester és Simon Károly Helytörténeti Kör elnöke. Pályázat kiírásának határideje: azonnal Pályázat beadásának határideje: október 31. és április 15. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Simon Károly HK elnöke, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. Szarvák Imre polgármester dr. Kovács Kornél jegyző Feketéné Laczlavik Ildikó önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő Kátai Lajos önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 6/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

3/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 3/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2016 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 16/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 16/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 16/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

17/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

8/2009. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés határozatainak

8/2009. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. 8/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

22/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

22/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv

14/2010. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Jegyzőkönyv Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 14/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 30/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 120/2013. (VI. 12.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 4/2010

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 4/2010 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 4/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

27/2010. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 17-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

27/2010. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 17-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 27/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 17-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

16/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

16/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 16/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

15/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

10/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

10/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 10/2016 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1/2015. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

1/2015. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 1/2015 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/43/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 13. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

19/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

19/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 19/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 21-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

9/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

9/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 9/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

11/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben