11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak mutatója. 52/2012 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 53/2012 Napirend elfogadásáról 54/2012 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 55/2012 Az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről 56/2012 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet A évi gazdálkodás zárszámadásáról 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 57/2012 Folyószámla-hitel igénybevételéről 58/2012 Munkabérhitel igénybevételéről 59/2012 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 60/2012 Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 61/2012 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 62/2012 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről 63/2012 Testvértelepülési megállapodás megkötéséről 64/2012 A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 65/2012 Nyilatkozat kivett községháza megnevezésű ingatlan hasznosításáról 66/2012 Fotópályázat kiírásáról

2 Jegyzőkönyv Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén. Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester, Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester, Dömők Istvánné, Jakusné Vámos Mária, Kátai Lajos, Szilágyi Péter önkormányzati képviselők, Gál Zoltán, Zsoldi Lajos bizottsági tagok, Tokaji Gábor őrsparancsnok, Tarnai Mihály intézményvezető, Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintéző, Palotainé Kormos Erika családgondozó, dr. Kovács Kornél jegyző, Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Koczka László képviselő jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos képviselők személyét javasolja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 52/2012. (IV.26.) KT határozat Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 2.) Jegyző, Helyben 3.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban kéri, hogy a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló 2. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, továbbá új napirendi pontok felvételére tesz javaslatot. 12. napirendi pontként kéri megtárgyalni a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 13. napirendi pontként pedig az egyebek napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Dömők Istvánné: zárt ülésen kéri megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, átmeneti segély ügyében.

3 Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű pályázat kapcsán önerő megfizetéséről Előterjesztés testvértelepülési megállapodás kötéséről Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Egyebek Zárt ülés: Előterjesztés átmeneti segély kérelemről 53/2012. (IV.5.) KT határozat Napirend elfogadásáról A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Szarvák Imre: a tájékoztatót szóban kívánom előterjeszteni. Április 19-én kaptuk meg az értesítő levelet, hogy a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című pályázatunk elbírálása megtörtént. A bírálat eredményeképpen tartaléklistára került a pályázatunk. Ezt azzal indokolták, hogy a pályázat ugyan szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet, így forráshiány miatt egyenlőre sajnos nincs lehetőségük a pályázatunkat támogatni. Jász-Nagykun-Szolnok Megyéből egyetlen pályázat sem részesült támogatásban. Amennyiben a későbbiekben

4 rendelkezésre áll további forrás, akkor talán támogatásban részesülhetünk. Véleményem szerint ez ebben az évben el fog dőlni. Az oktatási intézményeink Egyház részére történő fenntartó jogának lehetséges átadásával összefüggésben elvégeztük a soron következő teendőket. Bekértük a pedagógus, illetve szülői közösség nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e egyházi iskolában munkát vállalni, illetve gyermeküket szeretnék-e beíratni az intézménybe. A munkavállalói közösség egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy egyházi fenntartású intézményben munkaviszonyt kíván létesíteni. A szülők szándéknyilatkozatai a következőképpen alakultak, 318 db nyilatkozat lett kiküldve, ebből 293-an nyilatkoztak úgy, hogy egyházi fenntartású intézményben gyermeke tanulmányait folytatni kívánja, 1 db nyilatkozat érkezett nemleges válasszal, 6 db volt érvénytelen és 18 db nem érkezett vissza. Összességében tehát megállapítható, hogy a település érintett részének egésze szeretné, hogy egyházi fenntartású legyen hamarosan a helyi iskola. A szándéknyilatkozatokról készült jegyzőkönyvet és a nyilatkozatokat egyaránt megküldtük az Egyház részére, jelenleg a visszajelzésüket várjuk arra vonatkozóan, hogy milyen végleges döntés született az iskola fenntartásának átvételével kapcsolatban. Az MVH 3 napos helyszíni ellenőrzést tartott a Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön elnevezésű EMVA pályázatunkkal kapcsolatban. Minden egyes tételt megvizsgáltak, felmértek. Az ellenőrzés eredményeként a beadott kifizetési kérelemből kb. 2-3% kerül levonásra. Köszönti Tokai Gábor őrsparancsnokot, megkérdezi, hogy kíván-e valamiről beszámolni? Tokaji Gábor: köszönt mindenkit, elmondja, hogy azt az ígéretét próbálja betartani, hogy minden képviselő-testületi ülésen jelen legyen. Szarvák Imre: én arról tájékoztatnám az őrsparancsnok urat, hogy sok probléma van a túlsúlyos járművekkel. A súlykorlátozás ellenére is közlekednek a településen belül, amivel óriási károkat okoznak útjainkban. Kérném, hogy az ilyen járművel ellenőrzésére jobban figyeljen oda a rendőrség. Továbbá a főtéren és a piactéren kialakított új forgalmi rend betartatásában is kérjük a rendőrség segítségét. Tokaji Gábor: természetesen megtesszük a szükséges intézkedéseket és abban az esetben ha valaki nem ért a szóból, élni fogunk az új szabálysértési helyszíni bírság kiszabásával, amely 5-50 ezer forintig terjedhet. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás: Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 54/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben

5 Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről Szarvák Imre: köszönti Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintézőt és Palotainé Kormos Erika családgondozót. Megkérdezi, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a beszámolót? Palotainé Kormos Erika: nem kívánjuk szóban kiegészíteni a beszámolót. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. 55/2012. (IV.26.) KT határozat Az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) Palotaink Kormos Erika családgondozó, Helyben 5.) Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintéző, Helyben 6.) Irattár, Helyben Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat. A beszámoló összegzéseként elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk a törvény által előírt feladatait ellátta, valamint az önként vállalt feladatait is teljesítette. Pályázati források bevonásával jelentős beruházásokat, felújításokat eszközölt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 56/2012. (IV.26.) KT határozat Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

6 Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) Irattár, Helyben Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet A évi gazdálkodás zárszámadásáról (A 6/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Szarvák Imre: a rendelet módosítására azért van szüksége, mert az iskola dolgozói létszáma 1 fővel bővült. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (A 7/2012. (IV.26.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről Szarvák Imre: önkormányzatunk először 2011-ben vett igénybe folyószámlahitelt, amelyet a következő években meghosszabbított. A évtől kezdődően 2010-ig nem vettük igénybe a folyószámla hitelt, azonban 2010 óta újra folyószámlahitel felvételére kényszerültünk. Ebben az

7 évben szükséges a lejáró folyószámlahitelkeret szerződésünk és ezzel együtt a munkabérhitel szerződésünk meghosszabbítása, amely májusában jár le. Megjegyzem munkabérhitel felvételére eddig nem kényszerültünk, remélhetőleg erre a továbbiakban sem kerül sor. Figyelemmel az ez évi várható feladatokra javaslom, hogy az önkormányzat 20 millió Ft összegben határozza meg az igénybe vehető folyószámla hitel összegét. A hitel visszafizetését a havonta érkező SZJA, valamint a folyamatosan keletkező helyi adó és gépjárműadó engedményezése biztosítja. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja először a folyószámla-hitel igénybevételét. 57/2012. (IV.26.) KT határozat Folyószámla-hitel igénybevételéről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. A hitel végső lejárata: december 21. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a munkabér-hitel igénybevételéről szóló előterjesztésben foglaltakat.

8 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 58/2012. (IV.26.) KT határozat Munkabérhitel igénybevételéről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat alkalmanként maximum Ft összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. A hitel végső lejárata: december 21. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabér-, valamint folyószámlahitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Jászboldogháza Község Önkormányzata Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő havi, a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

9 Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról Szarvák Imre: március 1-jén lett kihirdetve a belügyminiszter 4/2011(III. 1.) BM rendelete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásáról. A pályázatot 3 ütemben lehet benyújtani: az első ütem április 30., a második ütem szeptember 10., a harmadik ütem november 5. Az önkormányzat költségvetési hiányának egy részét finanszírozná a fenti pályázatból elnyert forrás, amennyiben támogatásban részesül a pályázati kérelmünk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja előterjesztésben foglaltakat. 59/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési IV. rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidő: május 2. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) MÁK Szolnoki Igazgatóság, Szolnok, Magyar út 8. 2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

10 Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 60/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az At-Ro' 21 Bt. által elkészített éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. Határidő: április 30. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 5100 Jászberény, Szabadság tér ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Szarvák Imre: a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa január 27. napján tartott ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában. A Társulási megállapodás módosításának indoka, hogy a Társulás hulladékgazdálkodási projekt 2. fordulós pályázata támogatást nyert, amely pályázat feltételei között szerepel a társulási megállapodás módosítása. Ennek megfelelően többek között szükséges a rendelkezések között szerepeltetni a hulladékgazdálkodási projekt útján megszerzett eszközöket és a felépített létesítményeket. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

11 61/2012. (IV.26.) KT határozat A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács január 27. napján hozott 6/2012.(I.27.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, és az eljárásban jogi képviselet ellátására. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér ) Dr. Knorr János Ügyvédi Iroda (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) 3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 5.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 6.) Irattár, Helyben Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű pályázat kapcsán önerő megfizetéséről Szarvák Imre: a Társulás A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP /2F/ azonosító számú projektjének II. fordulóra való pályázatát már megnyerte, azonban az EU Önerő Alaphoz történő pályázatunk pozitív elbírálásához szükséges még egy, a tagönkormányzatok által megtett nyilatkozatra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és mivel a társulás tagönkormányzatai részéről külön költséggel, befizetéssel nem jár, elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 62/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP /2F/ azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről

12 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz, melyben rögzíti, hogy A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése nevű és KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt II. fordulós pályázat összköltségéhez a vállalt önerőt a pályázó REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás biztosítja, amely önerő biztosítása a társulás tagönkormányzatai részéről külön költséggel, befizetéssel nem jár. A projekt pénzügyi ütemezését, valamint a pénzügyi források évenkénti megoszlását a mellékletben szereplő összegekkel tekintjük elfogadottnak. Határidő: május 31. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér ) Szarvák Imre polgármester, Helyben 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben Előterjesztés testvértelepülési megállapodás kötéséről Szarvák Imre: Jászkarajenő település és községünk múltja szorosan összefonódik, hiszen egykor Jászalsószentgyörgy pusztája volt a mostani Jászkarajenő területének egy jelentős része, illetve Jászfényszarué. Érdekes és kicsit nehezen érthető módon az utóbbi időszakban a sokféle rokoni szálak ellenére települési szintű kapcsolat nem volt a két település között, mely 2007-ben Palya István polgármester úr érdeklődése, megkeresése után változott. Azóta a két önkormányzat a községek rendezvényein képviseltették magukat minden évben. Ilyen előzmények után a jászkarajenői polgármester úrral közösen javasoljuk a kapcsolat további ápolását és úgy gondoljuk, hogy van értelme megerősíteni a kapcsolatot és testvértelepülési megállapodást kötni, ami a közös múlt figyelembe vételével egyfajta újabb, értelemszerű, fontos állomás a két település történetében, tekintettel arra, hogy - bár okait nem ismerjük -, de a települési szintű hivatalos kapcsolat az utóbbi időszakban nem működött. Polgármester úr kérte, hogy április 28-án az általuk szervezett Jász Hagyományőrző Napon kerüljön sor ünnepélyes testvértelepülési megállapodás megkötésére. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 63/2012. (IV.26.) KT határozat Testvértelepülési megállapodás megkötéséről A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza, hogy Jászkarajenő Község Önkormányzatával testvértelepülési megállapodást köt a mellékelt megállapodás tervezet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megállapodás aláírásárára. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: április 28.

13 Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) Palya István polgármester, 2746 Jászkarajenő, Rákóczi u ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról Szarvák Imre: a Jászsági Többcélú Társulás a Társulási Megállapodás módosítását kezdeményezte, melyet a tagönkormányzatok képviselő-testületének is szükséges megtárgyalni. A megállapodás módosítása kiküldésre került, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 64/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás 23/2012. (III.27.) sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiaknak megfelelően: A Társulási Megállapodás első bekezdéséből a..valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv) mondatrész törlésre kerül. A 2.8. pontban az elnökhelyettesek száma átvezetésre kerül a 140/2011 (XI.29.) sz. Társulási határozat értelmében, mely szerint 3-ról 2-re módosul. A 4.4. Alapvető szakfeladatok ponton belül a január 1.-től hatályban lévő alapvető szakfeladatok mondat törlésre kerül szakfeladat számhoz kapcsolódó Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége megnevezés helyébe az Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége megnevezés lép. A Területpolitikai támogatások és tevékenységek szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok szakfeladat lép. A Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek szakfeladat lép. A Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások szakfeladat törlésre kerül. A szakfeladat számhoz kapcsolódó Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai megnevezés helyébe az Önkormányzatok és társulások elszámolásai megnevezés lép Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel szakfeladat rögzítésre kerül A Számítógép, -periféria javítása szakfeladat törlésre kerül, s helyébe a Számítógép, személyi, háztartási cikkjavítása szakfeladat lép

14 A Kommunikációs eszköz javítása szakfeladat törlésre kerül Az Területfejlesztés pont teljes szövegezése törlésre kerül, s helyébe az alábbi szövegrész lép: a) Kistérségi szereplők közötti együttműködés erősítése, elsősorban közös projektekben való tapasztalatcsere, összefogás. b) A kistérség kulcsprojektjeit figyelembe véve kistérségi, mikro-térségi projektek előtérbe helyezése. c) A Jászság turizmusának élénkítésére reálisan kitűzhető cél a településkép javítása, természeti környezet szépítése, marketing eszközök bővítése, turisztikai infrastrukturális beruházások, valamint komplex turisztikai fejlesztések a térség egészét tekintve. A év elején befejeződött CADSES projektre épülve folytatni e fejlesztéseket a jász kulturális tradíciót előtérbe helyezve a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület égisze alatt a tematikus utak felélesztése. d) Lehetőségekhez mérten a Jászsági kalendárium és a Tematikus utak térképeinek újranyomása, bővítése. e) A kulturális vidékfejlesztést összefogó Közkincs program fenntartásának biztosítása. f) Kiemelt térségi rendezvényen a Jászok Világtalálkozóján, valamint megrendezése esetén, a Régiós Napon való részvétel biztosítása. g) Civilszféra szerveződések, kezdeményezések szakmai támogatása. h) Folyamatos pályázatfigyelés, meglévő projektötletek azonosítása, esetleges projektgenerálás (kistérségi, mikro-térségi programoknál). projekt megvalósítás, lebonyolítás. i) Összehangolt munka szükséges a fejlődés eléréséhez. Együttműködés a Széchenyi Programirodával, továbbá a Helyi Vidékfejlesztési Irodával, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülettel, Helyi Akciócsoporttal közös feladatok megvalósítása. j) A korábbi időszakokban benyújtott pályázatok monitoringja, Stratégiai és Operatív Programmal való összevetés. k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyével, és az Észak-Alföldi Régióval, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal folyamatos kapcsolattartás, segítségnyújtás; továbbá az általuk szervezésre kerülő előadásokon, fórumokon és képzéseken való részvétel. l) A területfejlesztési feladatok ellátásában résztvevő munkatársak képzése, EU-s tanulmányokban, tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása. m) A Jászság honlapjának folyamatos működtetése; Jászsági Vendégcsalogató Programok papír alapú és Jászsági Tudósító elektronikus kiadvány megjelentetése. n) Nemzeti együttműködések erősítése. A pont alábbi (utolsó) mondata törlésre kerül: A Társulási tanács jelen megállapodás pontjában rögzítetteknek megfelelően ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. A 6.7. pont alábbi (utolsó) bekezdése törlésre kerül: A Társulás Munkaszervezete ellátja a Tftv. 10/F. 1. bek. szabályozott feladatokat. A munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben ellátó munkatársai. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága Jászberény, Szabadság tér ) Képviselő-testület tagjai, Helyben

15 Egyebek Szarvák Imre: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy Ft-ról szóló kötbér terhelő levelet küldött, melyben arra hivatkoznak, hogy a tavalyi évben megkötött állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás V.4 pontjában vállalt kötelezettségünknek nem tettünk eleget. Ez a pont arról szól, hogy a megállapodás aláírásától számított 15 évig nem idegeníthetjük el az ingatlant és a szerződésben megjelölt feladatra használjuk, vagyis Polgármesteri Hivatalnak. A képviselő-testületnek tehát nyilatkoznia kell, hogy az ingatlant Polgármesteri Hivatalként használja. Javaslom az erről szóló nyilatkozat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 65/2012. (IV.26.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal épületének hasznosításáról az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás V.5.) alapján Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és az MNV Zrt. között június 16-án SZT/35892 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés alapján a képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Jászalsószentgyörgyi 887 hrsz.-ú, természetben 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A szám alatti kivett községháza megnevezésű ingatlan polgármesteri hivatalként hasznosítja. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) MNV Zrt Budapest, Pozsonyi út ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Szarvák Imre: március 16-án megalakult a Helytörténeti kör. A mellékelt tájékoztatón jól látszik a tervezett tevékenységük, feladatuk, célkitűzésük. Vállalták, hogy a Jászfelsőszentgyörgyön megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozón a településünk pavilonját felállítják és képviselik községünket, ehhez csatoltak egy költségvetést. Továbbá támogatásra nyújtottak be egy fotópályázati anyagot. Itt a díjak megvásárlásában kérnek elsősorban segítséget. Én támogatom a pályázat kiírását és javaslom, hogy Ft-ot fordítsunk a kétkörös fotópályázat 1-3. helyezett fotós díjazására. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

16 66/2012. (IV.26.) KT határozat Fotópályázat kiírásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Helytörténeti Körrel közösen Az én Szentgyörgyöm címmel fotópályázatot hirdet a mellékelt pályázati kiírás alapján. A kétkörös fotópályázat 1-3. helyezett fotós díjazására fordítható összeg Ft. Felelős: Szarvák Imre polgármester és Simon Károly Helytörténeti Kör elnöke. Pályázat kiírásának határideje: azonnal Pályázat beadásának határideje: október 31. és április 15. Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Simon Károly HK elnöke, Helyben 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. Szarvák Imre polgármester dr. Kovács Kornél jegyző Feketéné Laczlavik Ildikó önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő Kátai Lajos önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 15/2012.(IV.27.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 30/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

1/2011. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 1/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. augusztus 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben