30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 30/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak mutatója. 175/2012 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 176/2012 Napirend elfogadásáról 177/2012 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 178/2012 Az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi terve III. negyedéves végrehajtásáról 179/2012 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi pénzügyi tervének koncepciójáról 12/2012. (XII.2.) Önkormányzati Rendelet A helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 180/2012 A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó volt viziközmű-társulati kölcsön előtörlesztésének kezdeményezéséről 181/2012 Együttműködési megállapodás elutasításáról 182/2012 Megállapodás megkötéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel könyvtár szolgáltatás igénybevételéről

2 Jegyzőkönyv Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén. Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester, Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester, Jakusné Vámos Mária, Kátai Lajos, Koczka László Szilágyi Péter önkormányzati képviselők, Dr. Tóth-Daru Péter, Vigh Miklós, Zsoldi Lajos, Gál Zoltán bizottsági tagok, Hegedűs Gábor körzeti megbízott, Sándor Erzsébet intézményvezető, Hadi Andrea, Raiffeisen Bank Zrt. ügyfélreferens, Túróczi Judit, Juttat-mix Kft. LTP szakértő, dr. Kovács Kornél jegyző, Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Dömők Istvánné jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kátai Lajos és Koczka László képviselő személyét javasolja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 175/2012. (XI.29.) KT határozat Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kátai Lajos és Koczka László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. 1.) Képviselő-testület, Helyben 2.) Jegyző, Helyben 3.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: új napirendi pont felvételére tesz javaslatot, zárt ülés előtt, 7. napirendi pontként kéri megtárgyalni a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodást. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Jakusné Vámos Mária: zárt ülésen kéri megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, átmeneti segély ügyében. Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

3 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Tájékoztató az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi terve III. negyedéves végrehajtásáról Előterjesztés a községi önkormányzat képviselő-testületének évi pénzügyi tervének koncepciójáról Előterjesztés a helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó volt viziközmű-társulati hitel esedékességi időpontjának újabb felülvizsgálatáról Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről Előterjesztés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodásról Zárt ülés: Előterjesztés Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János programban való részvételről Előterjesztés községi piac üzemeltetésére kiírt pályázatok elbírálásáról Előterjesztés benyújtott Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról Előterjesztés ingatlan vételre történő felajánlásáról Előterjesztés fogászati szolgálat kérelméről Előterjesztés civil szervezet kérelméről 176/2012. (XI.29.) KT határozat Napirend elfogadásáról A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta. 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 177/2012. (XI.29.) KT határozat Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

4 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Tájékoztató az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi terve III. negyedéves végrehajtásáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat és elfogadásra javasolja. Az önkormányzat a törvény által előírt feladatait ellátta és önként vállalt feladatait is teljesítette, és pályázati források bevonásával jelentős beruházásokat, felújításokat eszközölt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 178/2012. (XI.29.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban Az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi terve III. negyedéves végrehajtásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi pénzügyi terve III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Előterjesztés a községi önkormányzat képviselő-testületének évi pénzügyi tervének koncepciójáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. A évtől az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 179/2012. (XI.29.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat évi pénzügyi tervének koncepciójáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepció főirányelveként határozza meg: - A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása

5 - a közös önkormányzati hivatal költséghatékony megalakítása - A folyamatos feladat ellátás finanszírozásának biztosítása - Az intézmények biztonságos működtetése - Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé. - A kintlévőségek behajtására évben is kiemelt figyelmet kell fordítani - A működési saját bevételeket legalább az infláció mértékével emelni - Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit, akár szervezeti változtatás árán is. - A dologi kiadások tervezését úgy kell tervezni, hogy az az előző év teljesítési adatait nem haladhatja meg - Csak indokolt felújítás és beszerzés lehetséges - A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű átszervezés) - Továbbra is hatékonyan részt kell venni az elnyert támogatás felhasználásával - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. - A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. Határidő: december 31. Felelős: Szarvák Imre polgármester 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben, 2.) JMSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth út 2. 3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben, 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben, 5.) Irattár, Helyben Előterjesztés a helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja. A kommunális adó mértéke jelenleg Ft 50 m²-nél nagyobb lakás ingatlanra, Ft ennél kisebb lakás és telek ingatlanra. A szemétdíj mértéke Ft negyedévente, ami évente jelenleg Ft-ot jelent. A szemétdíj azon részét melyet a szemétszállító vállalkozás nem tud beszedni, átadja az önkormányzatnak és amennyiben az önkormányzat sem tudja behajtani a REGIO-KOM társulás szabályzata alapján az önkormányzatnak kell ezt az összeget megfizetni, mely éves szinten több millió Ft-os nagyságrend. Annak idején amikor a szemétdíj bevezetésre került sokak számára igazságtalannak tűnt az a rendszer, hogy mindenki számára kötelező, de van olyan aki nem gyűjt szemetet, főleg az idősebb korosztály közül. A járási hivatalok létrehozásával átalakul az önkormányzatai hivatal is, így formai szempontból mindenképpen indokolt az, hogy összevonjuk a szemétdíj és a kommunális adó fizetésének mértékét, és így a szemét díjat az előbbiek miatt is az önkormányzat fizesse meg a szolgáltatónak. A mellékelt rendelet-tervezet módosítás ezt tartalmazza, másrészt azt, hogy lakatlan lakásokra is kiterjed ez az összeg, mely Ft, mely úgy gondolom, hogy azokkal szemben akik itt laknak vagy egy lakás után fizetnek egy időszerű, és igazságos lépés, mármint az, hogy akik nem laknak ingatlanjukban, vagy több ingatlannal rendelkeznek, azok is vállaljanak részt a közös infrastruktúrák fejlesztésből. További adó növelési tétel telek után kivetendő Ft értékű kommunális adó. Összefoglalva tehát aki eddig szemétdíjat és kommunális adót fizetett lakása után az gyakorlatilag ugyanannyit fog fizetni (jövő évi szemétdíj emelés is bele van kalkulálva Ft) számára esetleg változás az, hogy két részletben kell ezt megfizetni nem negyedévente, aki további lakás ingatlannal az Ft, aki pedig telek ingatlannal rendelkezik Ft kommunális adót fizet a jövőben. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelettervezetben foglaltakat.

6 12/2012. (XII.2.) Önkormányzati Rendelet A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: A helyi adókról szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (A 12/2012. (XII.2.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó volt viziközmű-társulati hitel esedékességi időpontjának újabb felülvizsgálatáról Szarvák Imre: köszönti Hadi Andreát a Raiffeisen Bank Zrt. képviselőjét, valamint Túróczi Judit LTP szakértőt. A képviselő-testület 213/2011. (XI.30.) KT határozatával elhatározta, hogy a megszűnt Viziközmű-Társulat által felvett, az Önkormányzat részére átadott 602 millió forint összegű kölcsönből fennmaradt 601 millió forint összegű kölcsönt a kölcsönszerződésben meghatározott július 31-ei határidő előtt, áprilisában visszafizetni szándékozik a kölcsönt nyújtó Raiffeisen Bank részére a határozathoz mellékelt lakás-előtakarékossági szerződések betét befizetésére vonatkozó, a szakértő által elkészített fizetési ütemterv alapján. A döntéseknek megfelelően a szakértő az elfogadott ütemtervet és intézkedési javaslatot legyeztette a Raiffeisen Bankkal, amit a Bank elfogadott, és az ütemtervnek megfelelően elkezdődtek a befizetések a lakossági LTP- számlákra. A mellékelt szakértői jelentésben és a 3 -féle variációt megjelenítő táblázatban foglaltakra való tekintettel már nem javasoljuk, hogy további befizetések történjenek az LTP számlákra, mivel a törtévi állami támogatás nem fedezné a hitel kamat kiadásait, a hitel visszafizetéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll, ezért célszerű minél hamarabb megszüntetni az LTP számlákat, amit a Raiffeisen Banknál, mint finanszírozó banknál kell kezdeményezni. Hadi Andrea: köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az Ő véleménye alapján is most a legideálisabb az LTP számlák egyenlege, mely álláspontot a Bank vezetői előtt is képviselni fogja amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy kezdeményezi a Banknál az LTP számlák megszüntetését. Abban az esetben, ha mégsem lenne meg a teljes hitel visszafizetéséhez szükséges összeg az LTP számlák megszüntetésével, akkor az önkormányzat előtörlesztést fog végrehajtani, a fennmaradó összeg befizetése pedig elhúzódhat 2014-ig. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 180/2012. (XI. 29.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó volt viziközmű-társulati kölcsön előtörlesztésének kezdeményezéséről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó volt viziközmű-társulati hitel előtörlesztésének időpontjaként március 31-ét jelöli

7 meg, ezért kezdeményezi a Raiffeisen Banknál, mint a megtakarításokról rendelkezni jogosult engedményesnél, hogy a Bank az LTP szerződéseket úgy mondja fel, hogy a 3 hónapos kiutalási időszakot figyelembe véve az Önkormányzat a kölcsönszerződésből származó, az LTP-ből kiutalt összegből és az óvadéki betétből fedezett tartozását legkésőbb március 31-én előtörleszteni tudja. Határidő: március 31. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Hadi Andrea ügyfélreferens, Raiffeisen Bank Zrt Kecskemét, Kisfaludy út 5. 4.) Turóczi Judit LTP- szakértő, 3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. 32. B. ép. 1 lp 3/13. 5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Pf ) Képviselő-testület tagjai, Helyben 7.) Irattár, Helyben Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről Szarvák Imre: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az együttműködési megállapodásban foglaltakat és elutasításra javasolja. A képviselők egyetértenek az elutasítással. Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 181/2012. (XI.29.) KT határozat Együttműködési megállapodás elutasításáról A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy elutasítja a FANS TV Kft. által felajánlott együttműködési megállapodás megkötését. 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben, 2.) FANS Tv Kft Budapest, Podmaniczky utca 57. II./14. 3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben, 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben, 5.) Irattár, Helyben Előterjesztés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodásról dr. Kovács Kornél: a könyvtárunkat törölték a nyilvános könyvtárak jegyzékéből, mert szakfeladaton működtetett könyvtár nem szerepeltet ezen a jegyzéken. A település könyvtári ellátás biztosítása viszont a helyi önkormányzat kötelező feladata. Ezt a kötelező feladatot a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével tudnánk teljesíteni. A megállapodás tervezetet mellékeltük a tisztelt képviselőknek.

8 Szarvák Imre: javaslom a megállapodás megkötését. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 182/2012. (XI.29.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban Megállapodás megkötéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel könyvtár szolgáltatás igénybevételéről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy megállapodást köt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel könyvtári szolgáltatás igénybevételéről az CXL. törvény 64. és 66. -a alapján. Ezzel a megállapodással az önkormányzat biztosítja a település könyvtári ellátását. Határidő: december 15. Felelős: Szarvák Imre polgármester. 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) JNSZ Megyei Vershegy Ferenc Könyvtár 5000 Szolnok, Pf ) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 4.) Községi Könyvtár, Helyben 5.) Képviselő-testület tagjai Helyben, 6.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. Szarvák Imre polgármester dr. Kovács Kornél jegyző Kátai Lajos önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő Koczka László önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 2/2009 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 21-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben