ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM /2012. A évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés szerint NEM NYILVÁNOS. Készült én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, készítette: látta: jóváhagyta: Brassói Sándor főov. Tel.: Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatáspolitikai Jogi Osztály Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Lövei Tünde sajtófőnök Marosán Enikő Tel: Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Külügyminisztérium Alapvető jogok biztosa nem adott véleményt 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek Társadalmi szervezet Alapítványi, Egyesületi és Magániskolák Egyesülete egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 3 Magyar Pedagógiai Társaság Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Szülők Egyesülete a Gyermekekért Független Pedagógus Fórum ESHA Hungary Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda

4 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség Jegyzők Országos Szövetsége Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Budapesti Kerületek Szövetsége Bolgár Országos Önkormányzat Országos Roma Önkormányzat 4

5 Görög Országos Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Országos Lengyel Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Örmény Önkormányzat Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Országos Ruszin Önkormányzat Szerb Országos Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat Országos Szlovén Önkormányzat Országos Ukrán Önkormányzat 5

6 6 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az előterjesztés egyik célja az érettségi vizsga rangjának növelése, a vizsgateljesítmény ösztönzése a vizsgarendszer minőségi elvekre épülő racionalizálása révén. A 2005-től napjainkig lebonyolításra került érettségi vizsgák adatai alapján a jelen előterjesztés keretében javasolt módosítások egyrészt a május-júniusi érettségi vizsgaidőszak óta fennálló, az előrehozott érettségi vizsga letételi lehetőségének a korlátozásával, másrészt az egyedileg akkreditált érettségi vizsgatárgyak és a művészeti vizsgatárgyak helyzetének felülvizsgálatával, továbbá az idegen nyelv vizsgatárgyak fajtáinak, számának ésszerű csökkentésével számolnak. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A módosítás legfőbb oka, hogy az érettségi vizsga rendszere a rendelkezésre álló igen nagyszámú adat alapján felülvizsgálatra kerüljön, a vizsgarendszer társadalmi szerepe erősödjön, a vizsgateljesítmény ösztönzése a költséghatékonyság jegyében már rövidtávon megtörténhessen. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat már meglévő közfeladat költséghatékonyabb ellátására irányul. A közfeladat megnevezése: érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás A módosítás a kormányrendelet egyes bekezdéseinek módosítására, illetve hatályon kívül helyzésére irányul Egyéb intézkedés 2.3. Alternatívák A jogszabály módosítása az érettségi vizsgarendszer keretei között letehető érettségi vizsgatárgyak számának racionalizálására, csökkentésére, továbbá költséghatékonnyá tételére irányul. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés közvetlen összefüggésben van a kormányprogrammal a versenyképesség javítása és a közigazgatási feladatok egyszerűsítése miatt. 4. Előzmények, kapcsolódások a) Milyen korábbi kormánydöntésekhez kapcsolódik az előterjesztés? A módosítás előzményei: az érettségi vizsga fejlesztésének, szervezésének és lebonyolításának irányításában és szervezésében érdekeltek, így a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága, az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet több egyeztetés lefolytatását követően foglalta össze javaslattervezetét, melyeknek megfelelően az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) jelenleg hatályos rendelkezéseinek módosításával az ésszerűség, továbbá a költséghatékonyság növelésére kerülhet sor.

7 7 További előzmény, hogy a Kormány a január 31-ei ülésén a 4.6. napirendi pontban megtárgyalta a Vizsgaszabályzat módosításának főbb irányaival kapcsolatos NEFMI jelentést, amely a 3211/2012. iktatószámon került benyújtásra. A Jelentés már tartalmazta a jelen előterjesztésben összefoglalt NEFMI javaslatokat. A Jelentést a Kormány megtárgyalta és tudomásul vette. b) Milyen rendkívüli események váltották ki az előterjesztés benyújtását? Nem rendkívüli esemény váltotta ki az előterjesztés benyújtását. c) Milyen előkészítés alatt álló kormánydöntésekhez kapcsolódik az előterjesztés? Az előterjesztés nem kapcsolódik előkészítés alatt álló kormánydöntésekhez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós jogi vonatkozásokkal. 6. Társadalmi egyeztetés A társadalmi egyeztetésbe az Egyeztetési lap 2.3. pontjában foglalt társadalmi szervezeteket javasoljuk bevonni. 7. Vitás kérdések

8 8 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: /2012. Dátum: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: 1 óra Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek: Oktatáspolitikai Jogi Osztály Vizsgált időtáv: Előterjesztés címe: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása Előterjesztő: Oktatásért felelős államtitkár Intézkedés megnevezése: Előterjesztés szükségessége: Utolsó módosítás dátuma: Előzmények: Az érettségi vizsgarendszer változtatása az ésszerűség és a költséghatékonyság jegyében. Költséghatékonyságra és ésszerűségre törekvés Következő módosítás várható dátuma: Az érettségi vizsga fejlesztésében, szervezésében és lebonyolításában érdekelt két intézmény (Oktatási Hivatal és Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) több egyeztetés lefolytatását követően foglalta össze javaslattervezetét, melynek beépítésével a Vizsgaszabályzat jelenleg hatályos rendelkezéseinek módosítására az ésszerűség, továbbá a költséghatékonyság jegyében kerülhet sor. Az intézkedés alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak? igen Végrehajtás feltétételei A jelenleg hatályos érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján biztosított sokszínű és a választható vizsgatárgyak széles körét felsorakoztató vizsgarendszer feltételei a legtöbb esetben nem kerültek az érintettek, így a vizsgázók, és pedagógusaik, iskoláik által kellő mértékben kihasználásra, ezért költséghatékonysági és ésszerűségi szempontok szerint ezen szabályozási keretek felülvizsgálata vált szükségessé. I. VERSENYKÉPESSÉG 1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének javításához? Nem változtatja jelentős mértékben, ugyanakkor az elégséges teljesítmény alsó határának megemelése több tanulásra ösztönzi a vizsgát tenni szándékozókat, ami javítja a versenyképességet. 2. Az intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez? 3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata? Nem befolyásolja jelentős mértékben. Hány fővel? igen 2 0. o k t

9 9 Piaci szereplők esetén Növekednek 0 Ft mértékben Csökkennek 0 Ft mértékben Közigazgatási szereplők esetén Növekednek Csökkennek Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén Növekednek Csökkennek II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS 1. Érintett csoportok Csoport megnevezése Csoport mérete (fő) várhatóan vizsgázók pedagógusok Előny - Hátrány 2. Hatások összefoglalója A módosítás kisebb mértékben csorbítja a vizsgázók jelenlegi vizsgatárgy választási lehetőségeit. Viszont a lehetőség eddigi kihasználása pontosabban a lehetőségekkel történő nem élés azt mutatja, hogy a lehetőség fenntartását a nemzetközi összehasonlításban is kirívóan sokféle tárgyválasztási lehetőséget biztosító magyar vizsgarendszerben tovább nem indokolt fenntartani, továbbá az államháztartásra nehezedő költségeit figyelembe véve szükségessé vált a vizsgatárgyak számának csökkentése. III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS 1. Költségvetési hatások A vizsgált A további két Az aktuális évben időszakban évben Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása 0 Ff 0 Ft 0 Ft Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása ~ 50 millió Ft 0 Ft ~ 50 millió Ft Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben 0 Ft 0 Ft 0 Ft Teljes hatás - 50 millió Ft 0 Ft - 50 millió Ft Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest - 50 millió Ft 0 Ft - 50 millió Ft IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? Hatások összefoglalója nem

10 10 Nincsenek erre vonatkozó hatások. V. EGYÉB HATÁSOK Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? Nincsenek erre vonatkozó hatások. nem Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? Nincsenek. nem Jóváhagyta: Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár. Költségvetési hatások részletező Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása minimum maximum érték folyó áron jelenérté k (PV0) A vizsgált időszakban 0 Ft 0 Ft Az aktuális évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft azonnali 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft későbbi 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft További kettő évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A főbb egyenlegrontó tételek listája Jogcíme Gyakoriság Mennyiség Érték folyó áron Időpont 1. 0 Ft 2. 0 Ft 3. 0 Ft n. 0 Ft A tételkészítés költségei az Oktatási Hivatal részéről kerülnek kifizetésre. Egyéb megjegyzések Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben A vizsgált időszakban 0 Ft 0 Ft Az aktuális évben 0 Ft 0 Ft Átcsoportosítás más kiadási előirányzatról Bevételi előirányzat terhére (pl. EUtámogatások) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 11 Bevételnövelő intézkedés Egyéb egyenlegjavító intézkedések 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A további kettő évben Egyéb megjegyzések 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft A vizsgált időszakban Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása minimum maximum érték folyó áron ~ 50 millió Ft jelenérté k (PV0) ~ 50 millió Ft Az aktuális évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft azonnali 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft későbbi 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A további kettő évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A főbb egyenlegjavító tételek listája Jogcíme Gyakoriság Mennyiség Érték folyó áron Időpont 1. 0 Ft 2. 0 Ft 3. 0 Ft 4. 0 Ft n. 0 Ft Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben Az éves költségvetés már számolt az intézkedés egyenlegnövelő hatásával? Az éves költségvetésben szereplő összeg 0 Ft 0 Ft nem Az intézkedés elmaradásának hatásai Az intézkedés elmaradása esetében az államháztartás nem tudná megtakarítani az érettségi vizsgatárgyak jelenlegi számának csökkentésével járó összeget. Becsült költség cselekvés/beavatkozás hiánya esetén Megközelítőleg 50 millió Ft Egyéb megvalósítási javaslatok, opciók

12 12 Felvázolásra kerültek-e egyéb opciók az intézkedés megvalósításával kapcsolatban? A legésszerűbb javaslatok kerültek beépítésre a rendelet módosításába, ettől eltérő, az érettségi vizsgarendszert alapjaiban, átfogóan érintő módosításra jelen módosítással még nem kívánunk kísérletet tenni. Felvázolt opciók 1. számú opció tartalma, költségei 2. számú opció tartalma, költségei 3. számú opció tartalma, költségei nem Tartalom (max. 8 mondat) Miért került elvetésre (max. 8 mondat) Becsült egyenleg 0 Ft Tartalom (max. 8 mondat) Miért került elvetésre (max. 8 mondat) Becsült egyenleg 0 Ft Tartalom (max. 8 mondat) Miért került elvetésre (max. 8 mondat) Becsült egyenleg 0 Ft Adminisztratív teher részletező Piaci szereplők esetén Növekednek 0 Ft mértékben Érintett piaci szereplők megnevezése Csökkennek 0 Ft mértékben Érintett piaci szereplők megnevezése Igazgatók, pedagógusok. A választható érettségi vizsgatárgyak számának csökkentésével a jelen szereplők részére csökkennek a munkaterhek. (max. 8 mondat) Nem változnak Közigazgatási szereplők esetén Növekednek Érintett közigazgatási szereplők megnevezése Csökkennek Érintett közigazgatási szereplők megnevezése Kormányhivatalok, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársai

13 13 A választható érettségi vizsgatárgyak számának csökkentésével a jelen szereplők részére csökkennek a munkaterhek. (max. 8 mondat) Nem változnak Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén Növekednek Érintett lakossági és egyéb nem piaci szereplők megnevezése Az intézkedés mely eleme okozza az adminisztratív terhek növekedését? (max. 8 mondat) Csökkennek Érintett lakossági és egyéb nem piaci szereplők szereplők megnevezése Az intézkedés mely eleme okozza az adminisztratív terhek csökkenését (max. 8 mondat) Nem változnak Igazgatási hatások Az állami szervekre hárít-e az előterjesztés új kötelezettségeket, jelentkeznek-e többletfeladatok? A kötelezettségek, többletfeladatok rövid kifejtése nem További hatások Egészséghatások Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? Az intézkedés befolyásolja-e az alábbi tényezőket? Rizikó viselkedések (pl.: alkohol, dohányzás, drogok, szerencsejáték, stb.) Táplálkozás Testmozgás (vagy annak hiánya) Stressz nem Közlekedési morál Utazás, és külföldön szerzett betegségek Az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége Az egészségügyi szolgáltatások megléte Az egészségügyi szolgáltatások megfizethetősége Az egészségügyi szolgáltatások minősége Egyéb:

14 A kijelölt hatások az érettségi vizsgázás esetében felmerülő hatások, melyek nem tekinthetők a jelen esetben módosításra kerülő bekezdések egyedi hatásainak. 14 Környezeti és természeti hatások Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem Vannak-e az előterjesztésnek egyéb hatásai? nem UTÓLAGOS HATÁSVIZSGÁLAT Javasolt-e az intézkedés utólagos hatásvizsgálata (ha igen, mikor) Amennyiben igen, milyen módszertan alapján, ki végzi el? nem A hatásvizsgálati lap kitöltéséért felelős személyek: A hatásvizsgálati lapot kitöltötte: Látta: Jóváhagyta: Név Elérhetőség ( , telefonszám) Marosán Enikő - Brassói Sándor főosztályvezető Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Előnyök, hátrányok, kockázatok összegző bemutatása Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívumként jelentkezhetnek) A választható érettségi vizsgatárgyak körének szűkítésével jelentős költségeket takaríthat meg az állam. Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak) Az intézkedéssel a vizsgázók számára kisebb hátrányok állapíthatók meg, azonban azok a vizsgatárgy választási lehetőségek eddig is nagyrészt kihasználatlannak bizonyult, vagy kis mértékben kihasznált lehetőségeket érint a jelenlegi módosítás. Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét) Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok Nincsenek ilyenek. Megvalósítás után jelentkező kockázatok Az érettségi vizsga rendszerét alapjában nem érinti a jelenlegi módosítás, ezért a meglevő lehetőségek kisebb mértékű szűkítésével kockázati elemek fellépésével nem kell számolni.

15 15 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

16 16 INDOKOLÁS Jelen előterjesztés a Vizsgaszabályzat szerinti előrehozott érettségi vizsgák körének szűkítésére, továbbá az előrehozott vizsgákkal kapcsolatos jelentkezési szabályok változtatására tesz javaslatot, mely szerint a 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától kezdve előrehozott érettségi vizsgát akkor lehetne tenni, amikor az adott iskola helyi tantervében az adott vizsgatárgyra felkészítő tantárgy oktatása a helyi tanterv szerint befejeződik. Mindez egy esetleges későbbi érettségi reformot megelőzve, de első lépésben is a lehetőség szűkítése és egységesítése felé mutat. A szabályozás a továbbiakban az idegen nyelvek és az informatika kivételével, - melyek előrehozott érettségi vizsgáját a módosítás a középiskolai végzős évfolyamot egy, vagy két évvel megelőző évfolyamokban engedélyezi -, nem fog számolni más vizsgatárgyból az előzetes vizsgalehetőséggel. A változtatás célja az érettségi vizsga tantárgyankénti értékelése helyett a szó és a vizsga eredeti értelmezése szerinti felfogás érvényesítése, vagyis a középiskolai tanulmányok végeztével a tanuló érettségének mérése. Ennek alapján módosításra kerülne az előrehozott érettségi vizsga sikertelen letétele esetén a javítóvizsga letételi lehetőségének szabályozása is, melyek alapján előrehozott érettségi vizsga javítóvizsgájára csakis a rendes érettségi vizsga alkalmával kerülhetne sor a jövőben. A Vizsgaszabályzat módosítása jelen javaslat szerint érinti az érettségi vizsgák eredményes/elégséges letételéhez szükséges határ 20%-ról 25%-ra emelését, közép- és emelt szinten egyaránt. A javaslat nem érinti szervesen a vizsgaszervezést, ezért hatályba léptetése már a év október-novemberi érettségi vizsgaidőszakától megtörténhet. Az előterjesztés javaslatot tesz továbbá az egyedileg akkreditált érettségi vizsgatárgyak, a művészeti érettségi vizsgatárgyak, valamint az idegen nyelven letehető érettségi vizsgatárgyak sokféleségének, és így azok számának csökkentésére is. Az előterjesztés szerint az Oktatási Hivatal által nyilvántartott 23 egyedileg akkreditált érettségi vizsgatárgy közül a pszichológia vizsgatárgy kivételével 22 érettségi vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától kezdődően nem lehet érettségi vizsgát tenni, A 2014/2015. tanév május-júniusi vizsgaidőszakot megelőzően e tárgyakból lehet érettségi vizsgát tenni, hogy azok a tanulók, akik a rendelet hatályba lépése előtt már jelentkeztek ilyen vizsgatárgyakra felkészítő tantárgyak kereti közötti foglalkozásokra, illetve akik már felkészültek a vizsgákra, ne szenvedjenek hátrányt. A művészeti vizsgatárgyak, közöttük a hangtani és akusztikai ismeretek, a hangkultúra, az ábrázoló és művészeti geometria, a magyar népzene alapjai, a népművészet és a művészettörténet vizsgatárgyak közül a hangtani és akusztikai ismeretek, a hangkultúra, az ábrázoló és művészeti geometria, valamint a magyar népzene alapjai vizsgatárgyakból május-júniusi vizsgaidőszakától a javaslat szerint nem lehet érettségi vizsgát tenni, ezzel párhuzamosan a művészettörténet és a népművészet vizsgatárgy a közismereti vizsgatárgyak körében kerül felsorolásra. Az utazás és turizmus választható közismereti érettségi vizsgatárgyból csak hatodik vizsgatárgyként lehetne a módosítás alapján érettségi vizsgát tenni. A javaslat szerint az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez közvetlenül ötödikként válaszható vizsgatárgyként

17 17 nem, hanem csak hatodik vizsgatárgyként lehet a vizsgatárgyból érettségi vizsgát tenni a május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól. Az előterjesztés javaslatot tesz továbbá az idegen nyelvi érettségi vizsgatárgyak számának csökkentésére is. A jövőben is a Vizsgaszabályzat határozná meg de a korábbi évekhez képest jobban korlátozná, hogy az idegen nyelvek közül melyekből lehetne érettségi vizsgát tenni, figyelemmel arra, hogy a választás lehetőségével jellemzően nem éltek a korábbi években a vizsgázni szándékozók. Az emelt szintű érettségi vizsgák esetében ez a szabályozás már jelenleg is hatályban van, amelynek értelmében a jövőben középszinten is csak az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin nyelvből, továbbá a nemzetiségek által használt nyelvek közül azon nyelvekből lenne tehető érettségi vizsga, amelyeket magyarországi középiskolában tanítanak. Ez számszerűsítve az idegen nyelveket azt jelenti, hogy a jelenlegi 24 idegen nyelvből letehető érettségi vizsgák nyelvi sokfélesége mindösszesen hat világnyelvre, egy klasszikus nyelvre és a nemzetiségek által használt nyelvek közül a magyarországi középiskolában oktatott nyelvekre redukálódik. A javaslat érinti továbbá a három nemzetiségi nyelv (horvát nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, valamint szlovén nemzetiségi nyelv) külön nemzetiségi nyelvként történő vizsgázási lehetőségének a megszüntetését, hiszen mindhárom nyelvből élő idegen nyelvi érettségi vizsga is tehető (különös tekintettel a nemzetiségi oktatásban résztvevők esetében) és ez utóbbi megszervezése az állam feladata lenne a jövőben is, így is biztosítva a nemzetiségek idegen nyelven történő vizsgázáshoz való jogát. A javasolt módosítás hatályba lépését követően a évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiség nyelvének megfelelő élő idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkezhetnek tehát érettségi vizsgára a fentiekben is jelzett nemzetiségi nyelv helyett. Annak érdekében, hogy a nemzetiségi oktatásban részt vevő diákok a középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiség által használt nyelvi érettségi vizsga során az adott nemzetiségre vonatkozó ismereteikről is számot adjanak, a középszintű szóbeli tételsorok a Vizsgaszabályzat 31. (1) bekezdésének a) pontja szerint a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismeretekre vonatkozó ismereteket is számon kérik majd a javaslatunk alapján. Az előterjesztés tekintettel kíván lenni a Vizsgaszabályzat módosításakor a nemzetiség szó egységes használatára, ezért a Vizsgaszabályzat egészében átvezetésre kerül az eddig használt nemzeti, etnikai kisebbség megnevezés a nemzetiség megnevezésre.

18 18 /2012. ( ) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, illetve az Nkt. 56. (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 2. (1) Az R. 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a jelentkezőre vonatkozó helyi tanterv alapján a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre élő idegen nyelvből, latin nyelvből, informatikából kerülhet sor. Előrehozott vizsga továbbá a 12. (15)-(16) bekezdésben meghatározott vizsga. (2) Az R. 9. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát élő idegen nyelvből, latin nyelvből és informatikából lehet tenni kizárólag a jelentkezőre vonatkozó helyi tanterv alapján a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző tanév május-júniusi vizsgaidőszakában. 3. (1) Az R. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

19 19 (1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból idegen nyelv esetében angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin nyelvekből, továbbá a magyarországi nemzetiségek nyelvei (továbbiakban: nemzetiségi nyelvek) közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvekből tehető, amelynek a vizsgakövetelményeire való felkészítés helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, illetve a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból idegen nyelv esetén angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin nyelvekből, továbbá a nemzetiségi nyelvek közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvekből tehető érettségi vizsga. (2) Az R. 12. (5) bekezdése egy új első mondattal egészül ki: (5) A sikertelen előrehozott, vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. (3) Az R. 12. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezéskor, amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll, be kell mutatnia annak igazolását, hogy az adott vizsgatárgy követelményeire vonatkozó oktatás az iskola helyi tanterve szerint a vizsgára jelentkező tanuló számára befejeződött. Az igazolást annak a középiskolának az igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A kiegészítő és az ismétlő, valamint a tanulói jogviszony megszűnése után a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszűnése után a jelentkezési lap benyújtásakor a jelentkezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást. A pótló-, javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben, ha az érettségi vizsga külön jogszabályban foglaltak szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot működtető intézmény, az emelt szintű vizsgák, valamint a kormányhivatalnál történő jelentkezés esetén a Hivatal számlájára befizetett térítési díj, tandíj, vizsgáztatási díj befizetésének igazolását. (4) Az R. 12. (8) bekezdése egy új második mondattal egészül ki: A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi értesítési címet, értesítési cím hiányában magyarországi lakcímet kell tartalmazni. (5) Az R. 12. (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (16) Előrehozott érettségi vizsgára kizárólag a május-júniusi vizsgaidőszakban, a kormányhivatalnál jelentkezhet az is, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azonban

20 20 a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható. 4. Az R. 41. (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tíz százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Több vizsgarész esetén az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámot az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhető pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minősítését. A vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a (3) (4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson. (3) Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60 79% elérése esetén jó (4), c) 40 59% elérése esetén közepes (3), d) 25 39% elérése esetén elégséges (2), e) 0 24% elérése esetén elégtelen (1). (4) Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 47 59% elérése esetén jó (4), c) 33 46% elérése esetén közepes (3), d) 25 32% elérése esetén elégséges (2), e) 0 24% elérése esetén elégtelen (1). 5. (1) Az R. 60/B. -a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki: (4) Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a év október-novemberi vizsgaidőszakban lehet utoljára érettségi vizsgát tenni. A pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév májusjúniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559 III. Kormányrendeletek A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek Tartalomjegyzék 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 109/2012.

Részletesebben

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma:

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma: H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: Dátum: 2013. február A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: 2 nap Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: 5 Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek:

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 1. oldal 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Sajtóiroda. Tájékoztató a évi május-júniusi érettségi vizsgákról

Sajtóiroda. Tájékoztató a évi május-júniusi érettségi vizsgákról Sajtóiroda Tájékoztató a 2008. évi május-júniusi érettségi vizsgákról 2008. május 5-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal megkezdődik a 2007/2008.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről 2013.01.17. Jelentkezés Az egyes tanulók jelentkezésével kapcsolatos adminisztrációt az adott osztályhoz tartozó jegyző látja el. A diákok személyre

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható)

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható) A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (jogszabálytervezet, amelynek a Magyar

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 1., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 1., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek Tartalomjegyzék 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 109/2012.

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa Kétszintű érettségi 2016. A továbbtanulás kulcsa Miért kétszintű? Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten A felkészülés szintjétől függetlenül lehet jelentkezni felvi.hu-n a szak ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉRETTSÉGI 2016. MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA Gyors elemzés 10 tantárgy összehasonlító elemzése: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, fizika, informatika,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály Az érettségi rendszere Közoktatás-fejlesztési főosztály. Az előadásban érintett kérdések Az érettségi alapelvei A szabályozás kérdései A felkészülés szervezési és pedagógiai feladatai Az érettségi rendszer

Részletesebben

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak Átszámítás A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak

A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak Információk az érettségi vizsgára történő jelentkezésről JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. február 15. A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: H A T Á S V I Z S G Á L A T I VIII/695/2013. 1 nap Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: L A P 2013. április 15. nincs Hatásvizsgálatba bevont

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal honlapján található tájékoztató (Országos vizsgaelnöki névjegyzékben történő meghosszabbítás feltételeiről 2013. január 8.

Az Oktatási Hivatal honlapján található tájékoztató (Országos vizsgaelnöki névjegyzékben történő meghosszabbítás feltételeiről 2013. január 8. Tájékoztató vizsgaelnököknek. április Szűcs Attila főosztályvezető Tel.: 06/88/6-011, 06//330-4744 Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 80 Veszprém, Megyeház tér 1. fax: 06/88/6-010 oktatas@vemkh.gov.hu

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 2010. október-novemberi vizsgaidőszak: 2010/2011. tanév Érettségi eredmények: 94 fő tanuló jelentkezett be az

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként A 2005. évi őszi érettségi vizsgaidőszakban: 2005/2006. tanév - 30 fő angol nyelvből emelt szintű érettségi jeles eredménnyel +2 fő német

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Nemzeti Erőforrás Minisztérium OK-103033-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2011. április 2 E G Y E Z T E T É

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12.

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12. Jelentkezem! Szülői tájékoztató 2017. január 12. Amit körbejárunk Fakultációk Osztályozóvizsgák Érettségi vizsga Felvételi Fakultáljunk 11-12. évfolyam A, B, C sáv 10.évfolyam: informatika Jelentkezés

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 1. Jelentkezési lap és mellékletei A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Budapest, július

Budapest, július OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 17037-5/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009. július 23-án. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok. 4.

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év. 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok. 4. 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 2013.07.06 2013.08.31 2 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TERVEZET - A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET - A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

Érettségi statisztika május-június

Érettségi statisztika május-június Érettségi statisztika 2014. május-június Vizsgacsoportok összetétele vizsgajelentkezés típusai szerint (109 fő) 12.A 12.F 12.B Összesen Rendes érettségi tevő 24 9 31 64 Bukás miatt előrehozott érettségit

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

A 2015/2016. tanév munkarendje

A 2015/2016. tanév munkarendje Időpont A 2015/2016. tanév munkarendje Események 2015.08.24 A tanév első összejövetele 2015.08.24 és 08.25 Írásbeli és szóbeli javító vizsgák 2015.08.27 2015.08.28 2015.09.01 Tanévnyitó ünnepség Szombathelyi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI 2015.

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI 2015. ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÉRE Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet érettségi 2011. évi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály

Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály Kötelező vizsgatárgy a szakgimnáziumokban Nkt. 6. (2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

w w w. w a r d m a r i a. h u

w w w. w a r d m a r i a. h u Budapesti Ward Mária Iskola PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ 2016. október 18. w w w. w a r d m a r i a. h u ÉRETTSÉGI SZINTEK Középszint - itt az iskolában, saját tanárok előtt - középszintű követelmények

Részletesebben