Kivándorolni hazafias?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivándorolni hazafias?"

Átírás

1 Nyíri Pál Kivándorolni hazafias? Peking szerepe a kínai diaszpóra identitásépítésében 1 A Kínai Magyar Barátságot Előmozdító Egyesület június elején Kollokvium a Kínai Magyar barátságról néven jó légkörű rendezvényt szervezett magyar tisztviselők és emberjogi aktivisták részére. Wang Iván, egy magyarországi kínai publicista írta az Új mérföldkő című cikkében: Végre kijöttünk saját elzárt világunkból. [ ] A kínaiak hangja eljutott az ENSZ, különböző európai szervezetek, a magyar Országgyűlés, a Belügyminisztérium, a rendőrfőkapitányság, a menekültügyi hivatal, a kultuszminisztérium, a budapesti és más önkormányzatok képviselőinek füléig. A magas rangú magyar hivatalnokok meglepve észlelték: lám, a kínaiak ilyenek, teljes mértékben képesek arra, hogy kulturált, értelmes, erényes embereket állítsanak ki soraikból. A kínaiak is meglepve észlelték: lám, ilyen sok magyar hivatalnok hajlandó barátkozni a kínaiakkal, de legalábbis hajlandó megérteni őket. A kollokvium sikerén felbátorodva, október én a Magyarországi Kínai Szervezetek Együttműködési Konferenciája a Fővárosi Önkormányzat kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottságával, valamint a Menedék Egyesülettel közösen konferenciát szervezett a Városházán, A magyarországi kínaiak és Magyarország címmel. A legbefolyásosabb magyarországi kínai szervezet, a Magyarországi Kínaiak Egyesülete (MKE) azonban bojkottálta a konferenciát, mert vezetői nem kívántak részt venni a rivális egyesület által szervezett rendezvényen. Nem hagyományos kisebbség először szervezett Magyarországon ilyen jellegű, politikai érdeklődést kiváltó eseményt. A konferencián a kínai szónokok azt hangoztatták, hogy a kínai közösség pozitív szerepet játszik a magyar társadalomban és gazdaságban. A beszédek amelyeket egy kivételével Wang Iván írt hangsúlyozták, hogy Magyarország a kínai áruforgalom regionális központjává vált. a kínai boltok és a kínai áruk a magyar nép életének szerves részévé váltak, az olcsó, minőségileg is megbízható különféle árukat családok százezrei vásárolják, és a kínai cégek több ezer magyarnak adnak munkát, mert ha csak kínaiakat alkalmaznak, a társaságok nehezebben tudják 1 Írásom a magyarországi kínaiak körében 1992 óta folytatott megfigyeléseimen és a Kínában 1999 nyarán központi, tartományi és helyi szintű kormányzati tisztviselőkkel készített interjúkon, valamint az új emigrációról két kínai szaklapban megjelent cikkek elemzésén alapul. 82

2 megoldani a lakáskérdést, a tartózkodási engedély meghosszabbítását és a nyelvtanulást. Hu Yiren megemlítette a jótékony célú gyűjtéseket, amiért a Mozgássérültek Szövetsége oklevelet adott nekem. Állampolgárságon alapuló diszkriminációval vádolták az idegenrendészeti hatóságokat, mivel a kínaiaktól olyan iratokat követelnek a tartózkodási engedélyek meghosszabbításához, amilyeneket senki mástól, és hiányolták a magyar kormány érdeklődését a kínai tőke által felkínált befektetési lehetőségek iránt. Hu Yiren és Sun Ping azt javasolta, hogy a magyar társadalomba való integrálódás első lépéseként az értelmiségiek és szakemberek kapjanak lehetőséget arra, hogy a kínai gazdaságot, politikát érintő tudásukat magyar kormányhivatalok és nagyvállalatok munkatársaiként vagy tanácsadóiként használják. Egy másik előadó arról beszélt, hogyan lehetne vonzóbbá tenni Magyarországot a külföldi tőke számára. Wang, az egyik budapesti kínai nyelvű lap, az Európába Vezető Újság egyik szerkesztőségi cikkében arra figyelmeztetett: A hazaszeretet, a nagyszerű nemzeti hagyományok és a büszkeség megőrzése természetesen erény, de túlzott fölfúvása, annyira, hogy ezen az alapon lenézzünk másokat, kétségtelenül szűk látókörű, különösen most, amikor másoktól elvárjuk, hogy ne legyenek rasszisták [ ] Ha hosszú távon Magyarországon akarunk élni, először ennek a társadalomnak a részévé kell tennünk magunkat, és ekként kell látnunk és kezelnünk a problémákat. Nem követelhetjük csak mástól, hogy ugyanúgy kezeljenek, mint egy helyi lakost, míg mi magunkat más státusba soroljuk. [ ] A különbözőség nemcsak ellentét, hanem egyfajta szépség is lehet. Már ez a fölfogás is igencsak különbözött a Kínai Népköztársaság iránti hazaszeretetet előtérbe helyező és a magyar társadalom iránt lényegében közömbös MKE véleményétől, de a Magyarországi Kínai Szervezetek Együttműködési Konferenciája sajtótájékoztatóján ennél is tovább mutató vélemények hangzottak el. Egyesek azt javasolták, hogy a kínaiaknak nemzeti kisebbségi státusra kell törekedniük Magyarországon. Erre mind a magyarok, mind a kínaiak idegesen reagáltak. A magyar lapok rámutattak, hogy a törvény szerint ehhez legalább százéves magyarországi múlt és ezer magyar állampolgárságú személy ilyen kérelme kell. Ezzel szemben Wang a sajtótájékoztatón azt mondta: esélyt lát arra, hogy a kínaiak idővel meg tudnak felelni a törvény követelményeinek. A konferencia társszervezőjének, a főváros kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottság képviselőjének megtiltották a nyilatkozást, minisztériumi tisztviselők pedig kijelentették, hogy a kérdés jelenleg nem időszerű, és ha törvényben ismernék el kisebbségnek a kínaiakat, az nemzetközi téren is feszültségeket okozna. Ezt a kijelentést csak úgy lehet értelmezni, hogy a magyar hatóságok konzultáltak a Kínai Népköztársaság nagykövetségével, amely helytelenítette az MKE-nek és a követségnek a kínai közösség fölötti ellenőrzését gyengítő javaslatát. A kínai közösség nagy részét a Wang Iván által jegyzett szervezetet támogatókat is fölháborította a javaslat. A kínaiak sohasem válhatnak kisebbséggé! mondta Wang egyik egyesületi tagtársának felesége. Ezt a reakciót egyrészt a kisebbség kifejezéshez fűződő negatív asszociációk okozhatták. A Kínai Népköztársaságban ugyanis a kisebbség fogalom mint korábban a 83

3 barbár, az elmaradott a tibetieket, az ujgurokat és más határ menti népeket jelöli. Másrészt a kisebbségi azonosságtudat elutasítása egy mozgékony, globális többséghez való tartozás vágyát is tükrözheti, ami fontosabb, mint egy idegen nép által lakott országban a kisebbségi pozíció megszerzésének esélye. Li Yiyuan szerint a kínai diaszpóra különböző nyelvjárásokhoz tartozó közösségeinek azonosságtudata és a külvilággal való kapcsolatrendszere háromfajta modellre épül (Li Yiyuan, 1970): a közvetlen modell a csoport saját kulturális jellemzőire épül; a belső szemlélő modell a csoportot más kínai közösségektől különbözteti meg; az ideológiai modell a csoportot egy pánkínai kulturális közösség részeként azonosítja. Amikor a befogadó társadalom felől jövő hatás korlátozott, az ideológiai modell jelentősége csekély. Ám ha a külső hatás intenzív, akkor a különböző kínai közösségek az ideológiai modellt használják, hogy egyesítsék a kínaiakat, illetve vezető szerepet vívjanak ki maguknak a többi csoporttal szemben. A magyarországi kínai közösség azonosságtudatát az ideológiai modell szabja meg. A hagyományos qiaoxiang-migráción (a szűkebb szülőföldhöz, egy régióhoz való kötődésen) alapuló közösségek esetében ilyen például a nyugat-európai kínai diaszpóra ez nincs így. Annak ellenére, hogy az ideológiai modell a XX. század során többször fontos szerepet játszott Kína és a diaszpóra kapcsolatában, a hagyományos qiaoxiang-migrációban a két másik modell legalább ugyanolyan fontos. Ugyanis a qiaoxiangon, a szűkebb szülőfölddel való kapcsolaton keresztül viszonyul az anyaországhoz, és ez egyben megkülönbözteti egymástól a különböző térségekből Kantonból, Dél-Fujianből vagy Wenzhouból származó migránsokat. Az új kínai transznacionális közösséghez tartozás alapja egy pánkínai azonosságtudat, nem pedig a regionális vagy etnikai identitás, amely a kínai diaszpóra régebben keletkezett, Kína egészét és a hivatalos nyelvjárást gyakran gyengén ismerő közösségeket jellemzi. A legtöbb magyarországi kínai vállalkozó számára a Kínai Népköztársaság állami vállalatai jelentik a gyors és olcsó hozzáférést áruhoz, tőkéhez és piaci információhoz, a qiaoxiang-migránsok hagyományos hálózatai kevésbé fontosak. A qiaoxiang politikaigazdasági elitjével ápolt kapcsolatok ily módon ugyan gazdasági tőkévé átalakítható politikai tőkét jelentenek, de csak a nagyváros (például Wenzhou) vagy a tartomány (például Zhejiang) szintjén jelentősek. Nincs előnyük a qiaoxiangon kívüli más nagyvárosi és tartományi elitekhez fűződő kapcsolatokkal szemben, és nem versenyezhetnek a pekingi, országos elitekkel fönntartott jó viszonnyal. Az új transznacionális kínai közösség szimbolikus magja tehát nem a qiaoxiang, hanem Peking. A Kínai Népköztársaság politikai intézményei és status quója központi részét képezik a hovatartozás közös diskurzusának. A magyarországi kínai szervezetek különösen az MKE az ideológiai modellt használják fel a közösség egészének képviseletére irányuló ambíciójukban, az erre irányuló legitimációs és hatalmi harcban. Fő tevékenységük abban áll, hogy a Kínából érkező küldöttségek látogatásakor nyomást gyakorolnak a kínai éttermekre: rendezzenek ebédeket, vagy járuljanak hozzá pénzzel a vendéglátáshoz. De mit nyernek mindebből azok a kínaiak, akik fejenként egy-két millióval hozzájárulnak mindehhez? A követséggel való jó viszonyt nyerhetik, guanxit, vagyis nexuso- 84

4 kat. Aazok, akik tejelnek, számíthatnak rá: ha segítségre van szükségük, a követség segítőkészebb lesz velük, mint egy közönséges kínaival. Emellett ha az MKE támogatói eljutnak Pekingbe, hogy részt vegyenek a világ minden tájáról jövő kínai diaszpóraszervezetek találkozóin, talán sikerül lefényképezkedniük a legmagasabb vezetőkkel, így közelebb érezhetik magukat a hatalomhoz. Ezt igazolja az MKE korábbi elnökének példája is, aki amellett, hogy ben az Európai Kínai Szervezetek Szövetségét is vezette viszonylag magas tisztségeket visel négy kínai tartomány állami szerveiben, és rendszeres vendége a legmagasabb kínai állami szerveknek, sőt maga Jiang Zemin, a Kínai Népköztársaság államfője is fogadta. ERŐSÍTENI AZ ÚJ KIVÁNDOROLTAK KÖRÉBEN FOLYTATOTT MUNKÁT Miután a Kínai Magyar Barátságot Előmozdító Egyesület nem tudott látványos támogatást és sikert fölmutatni a konferenciával, újabb presztízsveszteséget szenvedtek el a közösségben, és fenyegetve érezték magukat az MKE-től. A konferencia után Wangot fölmentették főtitkári tisztségéből, és ezt szokatlan módon a sajtóban ráadásul nem is saját lapjukban közölték. Fölmentését azzal indokolták, hogy pazarló volt a konferencia előkészítése során. A nyitás veresége azt tanúsítja, hogy bár az erre való törekvés spontán jelentkezett a közösségben a magyar intézmények és politika, valamint a civil társadalom értékei egyelőre nem játszanak fontos szerepet a magyarországi kínaiak közös identitásában, továbbá nem szolgálhatnak a szervezeti legitimáció forrásaként. Amikor 1996-ban egy piaci őr megvert egy kínai árust, az Európa Hangja (az MKE újságja) egész oldalon számolt be erről az esetről, csakúgy, mint később egy másik kínai elleni skinheadtámadásról, illetve egy harmadik kínai sérelmére elkövetett rablásról. Az újság minden alkalommal rámutatott, hogyan húzódozik a rendőrség az esetek érdemi földerítésétől. Azt sugallta, hogy a kínaiaknak az egyesület és a követség köré tömörülve kell megvédeniük magukat az ellenséges, előítéletekkel teli hatóságoktól körülvéve: A tények azt mutatják, hogy a haza mindörökre a kínai diaszpóra erős támasza marad. Valóban ezt mutatnák a tények? Mennyire mozgatják a magyarországi kínai elitet pusztán saját hatalmi és gazdasági érdekei, amikor az ők és a mi közötti, elmosódott határt igyekszik megszilárdítani (Prasenjit, 1997)? Mennyiben része ez az identitásformálás a Kínai Népköztársaság törekvéseinek? Kína történelmének nagy részében az állami diskurzus vagy nem tudott mit kezdeni a kivándorlókkal, vagy egyenesen ellenségesen kezelte őket. A Ming- és a Qing-dinasztia alatt, azaz a tizennegyedik századtól a huszadik század elejéig (papíron) végig érvényben voltak a kivándorlást megtiltó és azt szankcionáló törvények, amelyek azonban nem akadályozták meg a múlt század közepétől, Kína erőszakos nyugati megnyitása után elkezdődött tömeges emigrációt. A Kínai Köztársaság kikiáltására irányuló nacionalista szervezkedésben nagy szerepet töltött be és ennek megfelelő megbecsüléshez, sőt politikai szerephez jutott a diaszpóra. A kommunista hatalomátvétel után azonban nemcsak a határok zárultak le (ha nem is teljesen hermetikusan), de a külföldön élők hazai rokonaira is rájárt a rúd mint gyanús, osztályidegen elemekre és potenciális kémekre. 85

5 1978, de főleg 1984 után a pekingi kormány visszaállította a kulturális forradalom előtt létezett diaszpórával foglalkozó szerveket, illetve újabbakat állított föl. A külföldön élő kínaiak tőkéjének odavonzása érdekében a nyolcvanas évek végétől kezdve rendszeresen küldenek delegációkat a diaszpóra szervezeteihez, illetve vendégül látták őket Kínában. A külföldön élő rokonsággal rendelkező kínaiakat újból megbecsülték, sőt a kilencvenes évek eleje óta törvény védi a külföldről hazatért kínaiak, valamint a végleg külföldön letelepedett kínaiak családtagjai különleges előjogait. Ezek között ma a legfontosabb a felsőoktatási intézményekben számukra biztosított kvóta, amely a rendkívül kompetitív kínai felsőoktatásban komoly előnyt jelent. Ugyanakkor számottevővé vált az új migráció. Ez kezdetben a külföldön tanuló állami ösztöndíjas diákokra és a külföldön élőkhöz kiutazó kínai rokonok egy részére vonatkozott. Az 1986-ban életbe lépett kiutazási könnyítések után munkavállalóként, önköltséges diákként, turistaként, vállalkozóként migránsok újabb hulláma indult meg ben egy diaszpórával foglalkozó országos konferencián az illetékes hatóságok kijelentették, hogy fejleszteni kell az új kivándorlók körében folytatott munkát ben az Államtanács a külügyminisztériumon keresztül körlevelet intézett e tárgyban a kínai külképviseletekhez. Ezen belül a fő hangsúly az anyaországgal való kapcsolatok elősegítésén, a kínai külföldi együttműködésben betöltött hídszerep erősítésén volt. A Fujian tartományi diaszpóra ügyeivel foglalkozó hivatal lapja 1997-ben egy olyan megyéről (Mingxi) közölt cikket, amelyből korábban nem volt kivándorlás, de az utóbbi évtizedben a helyi hatóságok adatai szerint a száztizenötezres lakosságból több mint kétezren Európába, elsősorban Magyarországra és Olaszországba mentek. A cikk a kivándorlókat olyan emberekként írja le, akik modernné akarnak válni ( a világ felé menetelnek ) és hozzájárulnak szülőföldjük fejlődéséhez. A Mingxi megye által biztosított befektetési kedvezmények hatására az Európába menő új migránsok napról napra növekvő serege fontos szerepet játszik a szülőföld építésében. [ ] Minden évben több millió jüan [több százezer dollár Ny. P.] értékű valutát küldenek haza; Mingxinek a ma Sanming város közigazgatásához tartozó tizenkét megye, város és körzet közül a legmagasabb a valutabevétele. A városi pártbizottság találkozókat szervez a magyarországi lakosokkal, amikor azok hazatérnek a holdújévre, meglátogatja őket, meghallgatja véleményeiket és javaslataikat. (Zhang, 1997) KEDVEZMÉNYEK ÉS DIASZPÓRAKÍNAIAK Az üzletkötésért, befektetésért külföldről hazatérő kínaiak a hatályos jogszabályok értelmében csak akkor élveznek kedvezményes elbánást, ha állandó jelleggel telepedtek le külföldön. Ám a jelentős kibocsátó térségek zömében a kedvezmények nagy részét megkapják az a jogi követelménynek meg nem felelő új kivándorlók is. Fujian tartomány 2 Az 1978 óta külföldön letelepedett kínaiak számáról nincs pontos adat, de a becslések néhány százezer és másfél millió között ingadoznak. Hivatalos becslések szerint egyedül a külföldön letelepedett diákok és hozzájuk csatlakozott rokonok száma meghaladja a négyszázezret (Cheng, 1999). 86

6 Putian megyéjében ahol egy Magyarországon élő kínainak ezer embert foglalkoztató cipőgyára van a külkereskedelmi hivatal elnöke úgy tájékoztatott, hogy náluk minden külföldről érkező tőke megkapja a külföldieket illető befektetési kedvezményeket. Sanghaj kormányzata 1993-ban külön rendelkezett a külföldön újonnan, esetleg jogilag még nem, de ténylegesen már letelepedett kínaiakat illető befektetési kedvezményekről (Zhu, 1995). Az új kivándorlókat a diákként kiutazókat is ideértve a hivatalos diskurzus hasznos erőforrásnak tekinti Kína gazdasági építése szempontjából, mert általuk külföldi befektetők és üzleti partnerek kerülnek az ország vonzásában. Továbbá segítségükkel a kínai diaszpóra Japánban, az Egyesült Államokban és Európában élő közösségei szorosabbra fűzhetik kapcsolatukat az anyaországgal, a kínai kultúrával. Zhao Hongying, a Hazatért Diaszpórakínaiak Országos Egyesületének és a diaszpóra történetét kutató intézet igazgatóhelyettese, valamint kutatótársa kiemeli az új migránsok lelkesedését az anyaországuk, illetve származási országuk iránt, tiszteletét és annak érdekei védelmét. Közeli kapcsolataik vannak Kínával, és fontos szerepet játszanak Kína gazdasági, kulturális, tudományos-technikai fejlesztésében. Ugyanakkor úgy vélik: integrálódtak a [bevándorlási ország] társadalmába, részt vesznek a helyi politikai, gazdasági és kulturális életben, miközben igyekeznek erősíteni szervezeti erejüket és védeni jogos érdekeiket. Ezt a gondolkodást tükrözi sok új kivándorló szervezet megalakulása. [ ] Ezeknek egyedülálló szerepük van az anyaország egységének és a világban kialakuló, kedvező Kína-kép védelmében. Az Államtanácsnak Az új kivándorlók körében folytatott munka erősítéséről szóló álláspontjában a következők szerepelnek. A reform és nyitás óta, a kínai szárazföldet a külföldi letelepedés céljából elhagyott emberek (röviden új kivándorlók ) száma szüntelenül növekszik. Jelenleg ők a kínai diaszpóra közösségeiben fontos erőt kezdenek képviselni. A jövőben, az irányunkban baráti erők gerincévé fognak válni Amerikában és néhány más fejlett nyugati országban. [ ] Az új kivándorlók körében folytatott munka erősítésének fontos, valódi jelentése és mély, messzemenő jelentősége van hazánk modernizációs építésének elősegítése, az anyaország egyesítésének megvalósítása, hazánk befolyásának növelése és a bevándorlási országokkal való kapcsolatok fejlesztése szempontjából. (Sanghaji, é. n.). A második világháború előtt elsősorban Délkelet-Ázsiába kivándorló kínaiaktól a kínai kormány nem várta el ilyen magasröptű célok teljesítését. Pedig akkor is jelentős összegeket utaltak haza, sőt az utóbbi két évtizedben ők adták a Kínában befektetett tőke túlnyomó többségét. Az ő kivándorlásukat a hivatalos diskurzus semlegesen vagy elítélően fogadta, bár évtizedek vagy akár egy nemzedék elmúltával a szülőföldön elindított befektetésekkel, jótékonykodással kiérdemelhették a hazafias diaszpórakínai megjelölést. Ez érvényes azokra a hatvanas-hetvenes években Hongkongba, Amerikába vagy Európába kiutazott kínaiakra is, akik a kilencvenes évek elején tértek haza befektetőként, 87

7 vagy adtak pénzt iskolára, útépítésre, netán az árvízkárosultaknak. Az utóbbi évtizedben már inkább pozitív a hatóságok hozzáállása a külföldi letelepedéshez. Ez azonban azt is jelenti, hogy nagyobb nyomás nehezedik a távozókra: nem évtizedek, hanem évek múltán kell sikert elérniük külföldön, hogy segíthessenek szülőföldjüknek. Ez egyre inkább érvényes azokra is, akik menekültként maradnak külföldön. Az 1989-es Tienanmen téri leszámolás után külföldön maradt diákokat Peking egy ideig gyanakvással szemlélte, a nekik menekültstátust vagy különleges védelmet biztosító Egyesült Államokat, Kanadát, Ausztráliát pedig kritizálta. A kilencvenes években Magyarországon élő, a pekingi kormánnyal szemben kritikus kínaiaktól azt hallottam, hogy menekültstátusért azért nem folyamodnak, mert nem akarják elvágni a hazautazás lehetőségét. Ezzel szemben az utóbbi években a fenti három országban, valamint Nyugat-Európában több mint százezer illegálisan belépő kínai folyamodott menekültstátusért. 3 A kínai hatóságok rendszeresen kijelentik, hogy e kérelmeknek nincs semmiféle politikai vagy vallási oka, a befogadó országok engedékenységükkel ösztönzik az embercsempészetet, amelyet egyébként Kína üldöz. Ugyanakkor a diaszpórával foglalkozó tisztviselők elismerték, hogy létezik egy belső ajánlás arra nézve, hogy ha egy kiutazó külföldön már tartózkodási engedélyt kapott, kiutazása körülményeit ne vizsgálják. Több kivándorló elmondása szerint, amennyiben megkapja a menekültstátust, nem számít retorziókra a Kínába való visszatérése esetén. Mindenkinek világos ugyanis, hogy az üldöztetésre való hivatkozás csak a tartózkodási engedély megszerzésére szolgál; ám ha a kérelmét elutasítják, otthon valamiféle felelősségre vonás valószínű. A Hazatért Diaszpórakínaiak Országos Szövetségének kutatója szerint a migránsok ezt ugyan a diákokról írta gyakran többet tudnak segíteni az országnak külföldön, mint ha otthon maradtak volna. Országos, területi (tartományi) és helyi szinten a diaszpórával legalább öt szerv: az Államtanács, a kormány diaszpóraügyi és külügyi hivatala, a párt Egyesült Front osztálya, a Népi Gyűlés és a Népi Politikai Tanácskozó Testület diaszpóraügyi bizottsága foglalkozik. Mindegyiknek van egy társadalmi megfelelője. A diaszpórával foglalkozó hivatalok tartományi szinttől lefelé igyekeznek nyomon követni a fennhatóságuk alá tartozó területről elszármazott migránsok egyesületeit, fontosabb személyiségeit; egyeseknek névleges hivatalos pozíciókat is adományoznak. Magyarországon legalább két, itt élő kínai visel tartományi szintű politikai tisztséget, ami jutalomnak fogható föl a kínai befektetésekért vagy jótékonyságért. A kapcsolatot azonban általában maguk a migránsok keresik, amikor hazalátogatnak Kínába, részben üzleti terveikkel kapcsolatos kijárás, részben egyszerűen megbízható üzleti partnerek felkutatása céljából. 3 Nagy-Britanniában például a BM Kutatási, Fejlesztési és Statisztikai Igazgatóságának adatai szerint 1995 és 1998 között 3880 kínai nyújtott be kérelmet. Magyarországon a Menekültügyi és Migrációs Hivatal (ma Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) szerint 1999 előtt szinte nem nyújtottak be menekültstátus iránti kérelmet kínaiak, ám 1999 első nyolc hónapjában már 107 volt a kérelmezők száma. 88

8 KIVÁNDOROLNI HAZAFIAS DOLOG? A hivatalos kínai publikációk azt mutatják, hogy a migrációval foglalkozó szervek a migránsokat a kínai gazdaság és politika részének tekintik: erősítik a diaszpóra és Kína közötti kapcsolatokat, képzett szakemberekként, sikeres üzletemberekként javítják a kínaiak megítélését a letelepedés országában. Mivel e diskurzussal rendszeresen találkozik az új kivándorlók elitje (és rajtuk, valamint egyesületeiken és sajtójukon keresztül a többi kivándorló is), ez kétségtelenül hatással van a kínai diaszpóra identitásszerkezetére, gazdasági-politikai viselkedésére. Ez elősegíti a globális többség diskurzusát, miközben természetesen alternatív hovatartozási diskurzusokkal kell versenyeznie. A kivándorlóknak a Kínában megjelenő és a politikai elemzéseket átvevő kínai nyelvű sajtó azt üzeni, hogy ha sikerrel járnak külföldön, akkor nemcsak gazdasági kedvezményekre számíthatnak otthon, hanem hazafiként is elismerést nyernek. Az a tény, hogy a Kínát elhagyók úgy érezhetik: terveik nem sértik a kínai identitás hivatalosan elfogadott diskurzusát, mert az összhangban van vele, valószínűleg befolyásolja hovatartozási diskurzusukat és politikai viselkedésüket. Ugyanakkor mind a hivatalos szervek, mind társaik tovább fokozzák a kivándorlóval szemben a siker igényét éppúgy, mint azt, hogy sikerének gyümölcseit belátható időn belül ossza meg a szülőfölddel. 89

9 IRODALOM CHENG XI L. (1999): Liuxuesheng di dailiu yu Zhongguo zhengfu di duice [A külföldön tanuló diákok kinnmaradása és a kínai kormánypolitika válasza]. Overseas Chinese History Studies, 2, o. LI YIYUAN (1970): Yi ge Yizhi di shizhen: Malaiya huaren sizhen shenghuo di diaocha yanyiu [Egy átültetett város: Kínai élet egy malájföldi városban]. Academia Sinica Néprajzi Intézete, Tajpej. PRASENJIT DUARA, L. (1997): Nationalists Among Transnationals: Overseas Chinese and the Idea of China, In AIHWA ONG DONALD NONINI (eds.): Ungrounded Empires. Routledge, New York London, 1997, o. Sanghaji Új Kivándorlók Kutatási Projekt Csoport: Shanghai shi xin yimin yanjiu [Kutatás Sanghaj új kivándorlóiról]. Zhongguo renkou kexue, é. n., 3, , 52. o. ZHANG ZHONGBIN (1997): Mingxi lü Ou xin yimin chengwei jiaxiang jianshe di xin sheng liliang [A mingxii új kivándorlók Európában a szülőföld építésének új hajtóerejévé válnak]. Fujian Qiaobao, december 21. ZHU HUILING (1995): Dangdai Zhongguo liu Ri xueren ji qi zuoyong [A Japánban tanuló kínai diákok és szerepük ma]. Overseas Chinese History Studies, 2, o. 90

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

Európa Hongkongja? Kínai magyar akkulturáció Magyarországon 1

Európa Hongkongja? Kínai magyar akkulturáció Magyarországon 1 Nyíri Pál Európa Hongkongja? Kínai magyar akkulturáció Magyarországon 1 ARANYÁSÓK: KÍNAIAK MAGYAROK KÖZÖTT A Magyarországra érkező kínai úttörők a kilencvenes évek legelején úgy találták, hogy ott a politika

Részletesebben

Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban

Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban Nyíri Pál Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban A harmincas évek egy amerikai szenátora arról beszélt, hogy Amerikának magasabbra, egyre magasabbra kell emelnie Kínát, egészen Kansas

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 13. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 13. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 13 3. Dél-Amerika

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. ROMA MIGRÁCIÓ HOlDa. ~. ~ raeio Budapest, 2002 Sorozatszerkesztő: A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A Budapesten élő kínai közösség

A Budapesten élő kínai közösség Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 1 2. füzet, pp. 469 484. A Budapesten élő kínai közösség Irimiás Anna 1 Wherever the Ocean waves touch, there are overseas Chinese. 2 Abstract Chinese communes in Budapest

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG F. Tóth András Nagy Ádám I. Előzmények Jelen tanulmányunkban a humán erőforrás fogalmát hármas értelemben használjuk, három, szorosan összetartozó

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2.

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET?

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? A SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, A POLICY SOLUTIONS, A FRIEDRICH EBERT ALAPÍTVÁNY ÉS A NÉMET NAGYKÖVETSÉG KÖZÖS KIADVÁNYA

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 17 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Nemzedékváltás az amerikai magyarságnál. Tarján Gábor

Nemzedékváltás az amerikai magyarságnál. Tarján Gábor Nemzedékváltás az amerikai magyarságnál Tarján Gábor A magyar nyelv és kultúra megőrzésének kérdései a 21. század elején A statisztikák alapján másfél millióra tehető amerikai magyarsággal kapcsolatban

Részletesebben

Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1

Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1 NYÍRI PÁL (Macquarie University) Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1 A kínaiak Magyarország egyik legfontosabb bevándorló kisebbségét alkotják. Nem mintha

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában *

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KOVÁCS ÉVA MARGIT A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * A 2008. harmadik negyedévében

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése Tóth Miklós Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése Az UNHCR tevékenységének korlátai a kenyai szomáli menekültprobléma tükrében GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A tanulmány

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben