Kivándorolni hazafias?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivándorolni hazafias?"

Átírás

1 Nyíri Pál Kivándorolni hazafias? Peking szerepe a kínai diaszpóra identitásépítésében 1 A Kínai Magyar Barátságot Előmozdító Egyesület június elején Kollokvium a Kínai Magyar barátságról néven jó légkörű rendezvényt szervezett magyar tisztviselők és emberjogi aktivisták részére. Wang Iván, egy magyarországi kínai publicista írta az Új mérföldkő című cikkében: Végre kijöttünk saját elzárt világunkból. [ ] A kínaiak hangja eljutott az ENSZ, különböző európai szervezetek, a magyar Országgyűlés, a Belügyminisztérium, a rendőrfőkapitányság, a menekültügyi hivatal, a kultuszminisztérium, a budapesti és más önkormányzatok képviselőinek füléig. A magas rangú magyar hivatalnokok meglepve észlelték: lám, a kínaiak ilyenek, teljes mértékben képesek arra, hogy kulturált, értelmes, erényes embereket állítsanak ki soraikból. A kínaiak is meglepve észlelték: lám, ilyen sok magyar hivatalnok hajlandó barátkozni a kínaiakkal, de legalábbis hajlandó megérteni őket. A kollokvium sikerén felbátorodva, október én a Magyarországi Kínai Szervezetek Együttműködési Konferenciája a Fővárosi Önkormányzat kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottságával, valamint a Menedék Egyesülettel közösen konferenciát szervezett a Városházán, A magyarországi kínaiak és Magyarország címmel. A legbefolyásosabb magyarországi kínai szervezet, a Magyarországi Kínaiak Egyesülete (MKE) azonban bojkottálta a konferenciát, mert vezetői nem kívántak részt venni a rivális egyesület által szervezett rendezvényen. Nem hagyományos kisebbség először szervezett Magyarországon ilyen jellegű, politikai érdeklődést kiváltó eseményt. A konferencián a kínai szónokok azt hangoztatták, hogy a kínai közösség pozitív szerepet játszik a magyar társadalomban és gazdaságban. A beszédek amelyeket egy kivételével Wang Iván írt hangsúlyozták, hogy Magyarország a kínai áruforgalom regionális központjává vált. a kínai boltok és a kínai áruk a magyar nép életének szerves részévé váltak, az olcsó, minőségileg is megbízható különféle árukat családok százezrei vásárolják, és a kínai cégek több ezer magyarnak adnak munkát, mert ha csak kínaiakat alkalmaznak, a társaságok nehezebben tudják 1 Írásom a magyarországi kínaiak körében 1992 óta folytatott megfigyeléseimen és a Kínában 1999 nyarán központi, tartományi és helyi szintű kormányzati tisztviselőkkel készített interjúkon, valamint az új emigrációról két kínai szaklapban megjelent cikkek elemzésén alapul. 82

2 megoldani a lakáskérdést, a tartózkodási engedély meghosszabbítását és a nyelvtanulást. Hu Yiren megemlítette a jótékony célú gyűjtéseket, amiért a Mozgássérültek Szövetsége oklevelet adott nekem. Állampolgárságon alapuló diszkriminációval vádolták az idegenrendészeti hatóságokat, mivel a kínaiaktól olyan iratokat követelnek a tartózkodási engedélyek meghosszabbításához, amilyeneket senki mástól, és hiányolták a magyar kormány érdeklődését a kínai tőke által felkínált befektetési lehetőségek iránt. Hu Yiren és Sun Ping azt javasolta, hogy a magyar társadalomba való integrálódás első lépéseként az értelmiségiek és szakemberek kapjanak lehetőséget arra, hogy a kínai gazdaságot, politikát érintő tudásukat magyar kormányhivatalok és nagyvállalatok munkatársaiként vagy tanácsadóiként használják. Egy másik előadó arról beszélt, hogyan lehetne vonzóbbá tenni Magyarországot a külföldi tőke számára. Wang, az egyik budapesti kínai nyelvű lap, az Európába Vezető Újság egyik szerkesztőségi cikkében arra figyelmeztetett: A hazaszeretet, a nagyszerű nemzeti hagyományok és a büszkeség megőrzése természetesen erény, de túlzott fölfúvása, annyira, hogy ezen az alapon lenézzünk másokat, kétségtelenül szűk látókörű, különösen most, amikor másoktól elvárjuk, hogy ne legyenek rasszisták [ ] Ha hosszú távon Magyarországon akarunk élni, először ennek a társadalomnak a részévé kell tennünk magunkat, és ekként kell látnunk és kezelnünk a problémákat. Nem követelhetjük csak mástól, hogy ugyanúgy kezeljenek, mint egy helyi lakost, míg mi magunkat más státusba soroljuk. [ ] A különbözőség nemcsak ellentét, hanem egyfajta szépség is lehet. Már ez a fölfogás is igencsak különbözött a Kínai Népköztársaság iránti hazaszeretetet előtérbe helyező és a magyar társadalom iránt lényegében közömbös MKE véleményétől, de a Magyarországi Kínai Szervezetek Együttműködési Konferenciája sajtótájékoztatóján ennél is tovább mutató vélemények hangzottak el. Egyesek azt javasolták, hogy a kínaiaknak nemzeti kisebbségi státusra kell törekedniük Magyarországon. Erre mind a magyarok, mind a kínaiak idegesen reagáltak. A magyar lapok rámutattak, hogy a törvény szerint ehhez legalább százéves magyarországi múlt és ezer magyar állampolgárságú személy ilyen kérelme kell. Ezzel szemben Wang a sajtótájékoztatón azt mondta: esélyt lát arra, hogy a kínaiak idővel meg tudnak felelni a törvény követelményeinek. A konferencia társszervezőjének, a főváros kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottság képviselőjének megtiltották a nyilatkozást, minisztériumi tisztviselők pedig kijelentették, hogy a kérdés jelenleg nem időszerű, és ha törvényben ismernék el kisebbségnek a kínaiakat, az nemzetközi téren is feszültségeket okozna. Ezt a kijelentést csak úgy lehet értelmezni, hogy a magyar hatóságok konzultáltak a Kínai Népköztársaság nagykövetségével, amely helytelenítette az MKE-nek és a követségnek a kínai közösség fölötti ellenőrzését gyengítő javaslatát. A kínai közösség nagy részét a Wang Iván által jegyzett szervezetet támogatókat is fölháborította a javaslat. A kínaiak sohasem válhatnak kisebbséggé! mondta Wang egyik egyesületi tagtársának felesége. Ezt a reakciót egyrészt a kisebbség kifejezéshez fűződő negatív asszociációk okozhatták. A Kínai Népköztársaságban ugyanis a kisebbség fogalom mint korábban a 83

3 barbár, az elmaradott a tibetieket, az ujgurokat és más határ menti népeket jelöli. Másrészt a kisebbségi azonosságtudat elutasítása egy mozgékony, globális többséghez való tartozás vágyát is tükrözheti, ami fontosabb, mint egy idegen nép által lakott országban a kisebbségi pozíció megszerzésének esélye. Li Yiyuan szerint a kínai diaszpóra különböző nyelvjárásokhoz tartozó közösségeinek azonosságtudata és a külvilággal való kapcsolatrendszere háromfajta modellre épül (Li Yiyuan, 1970): a közvetlen modell a csoport saját kulturális jellemzőire épül; a belső szemlélő modell a csoportot más kínai közösségektől különbözteti meg; az ideológiai modell a csoportot egy pánkínai kulturális közösség részeként azonosítja. Amikor a befogadó társadalom felől jövő hatás korlátozott, az ideológiai modell jelentősége csekély. Ám ha a külső hatás intenzív, akkor a különböző kínai közösségek az ideológiai modellt használják, hogy egyesítsék a kínaiakat, illetve vezető szerepet vívjanak ki maguknak a többi csoporttal szemben. A magyarországi kínai közösség azonosságtudatát az ideológiai modell szabja meg. A hagyományos qiaoxiang-migráción (a szűkebb szülőföldhöz, egy régióhoz való kötődésen) alapuló közösségek esetében ilyen például a nyugat-európai kínai diaszpóra ez nincs így. Annak ellenére, hogy az ideológiai modell a XX. század során többször fontos szerepet játszott Kína és a diaszpóra kapcsolatában, a hagyományos qiaoxiang-migrációban a két másik modell legalább ugyanolyan fontos. Ugyanis a qiaoxiangon, a szűkebb szülőfölddel való kapcsolaton keresztül viszonyul az anyaországhoz, és ez egyben megkülönbözteti egymástól a különböző térségekből Kantonból, Dél-Fujianből vagy Wenzhouból származó migránsokat. Az új kínai transznacionális közösséghez tartozás alapja egy pánkínai azonosságtudat, nem pedig a regionális vagy etnikai identitás, amely a kínai diaszpóra régebben keletkezett, Kína egészét és a hivatalos nyelvjárást gyakran gyengén ismerő közösségeket jellemzi. A legtöbb magyarországi kínai vállalkozó számára a Kínai Népköztársaság állami vállalatai jelentik a gyors és olcsó hozzáférést áruhoz, tőkéhez és piaci információhoz, a qiaoxiang-migránsok hagyományos hálózatai kevésbé fontosak. A qiaoxiang politikaigazdasági elitjével ápolt kapcsolatok ily módon ugyan gazdasági tőkévé átalakítható politikai tőkét jelentenek, de csak a nagyváros (például Wenzhou) vagy a tartomány (például Zhejiang) szintjén jelentősek. Nincs előnyük a qiaoxiangon kívüli más nagyvárosi és tartományi elitekhez fűződő kapcsolatokkal szemben, és nem versenyezhetnek a pekingi, országos elitekkel fönntartott jó viszonnyal. Az új transznacionális kínai közösség szimbolikus magja tehát nem a qiaoxiang, hanem Peking. A Kínai Népköztársaság politikai intézményei és status quója központi részét képezik a hovatartozás közös diskurzusának. A magyarországi kínai szervezetek különösen az MKE az ideológiai modellt használják fel a közösség egészének képviseletére irányuló ambíciójukban, az erre irányuló legitimációs és hatalmi harcban. Fő tevékenységük abban áll, hogy a Kínából érkező küldöttségek látogatásakor nyomást gyakorolnak a kínai éttermekre: rendezzenek ebédeket, vagy járuljanak hozzá pénzzel a vendéglátáshoz. De mit nyernek mindebből azok a kínaiak, akik fejenként egy-két millióval hozzájárulnak mindehhez? A követséggel való jó viszonyt nyerhetik, guanxit, vagyis nexuso- 84

4 kat. Aazok, akik tejelnek, számíthatnak rá: ha segítségre van szükségük, a követség segítőkészebb lesz velük, mint egy közönséges kínaival. Emellett ha az MKE támogatói eljutnak Pekingbe, hogy részt vegyenek a világ minden tájáról jövő kínai diaszpóraszervezetek találkozóin, talán sikerül lefényképezkedniük a legmagasabb vezetőkkel, így közelebb érezhetik magukat a hatalomhoz. Ezt igazolja az MKE korábbi elnökének példája is, aki amellett, hogy ben az Európai Kínai Szervezetek Szövetségét is vezette viszonylag magas tisztségeket visel négy kínai tartomány állami szerveiben, és rendszeres vendége a legmagasabb kínai állami szerveknek, sőt maga Jiang Zemin, a Kínai Népköztársaság államfője is fogadta. ERŐSÍTENI AZ ÚJ KIVÁNDOROLTAK KÖRÉBEN FOLYTATOTT MUNKÁT Miután a Kínai Magyar Barátságot Előmozdító Egyesület nem tudott látványos támogatást és sikert fölmutatni a konferenciával, újabb presztízsveszteséget szenvedtek el a közösségben, és fenyegetve érezték magukat az MKE-től. A konferencia után Wangot fölmentették főtitkári tisztségéből, és ezt szokatlan módon a sajtóban ráadásul nem is saját lapjukban közölték. Fölmentését azzal indokolták, hogy pazarló volt a konferencia előkészítése során. A nyitás veresége azt tanúsítja, hogy bár az erre való törekvés spontán jelentkezett a közösségben a magyar intézmények és politika, valamint a civil társadalom értékei egyelőre nem játszanak fontos szerepet a magyarországi kínaiak közös identitásában, továbbá nem szolgálhatnak a szervezeti legitimáció forrásaként. Amikor 1996-ban egy piaci őr megvert egy kínai árust, az Európa Hangja (az MKE újságja) egész oldalon számolt be erről az esetről, csakúgy, mint később egy másik kínai elleni skinheadtámadásról, illetve egy harmadik kínai sérelmére elkövetett rablásról. Az újság minden alkalommal rámutatott, hogyan húzódozik a rendőrség az esetek érdemi földerítésétől. Azt sugallta, hogy a kínaiaknak az egyesület és a követség köré tömörülve kell megvédeniük magukat az ellenséges, előítéletekkel teli hatóságoktól körülvéve: A tények azt mutatják, hogy a haza mindörökre a kínai diaszpóra erős támasza marad. Valóban ezt mutatnák a tények? Mennyire mozgatják a magyarországi kínai elitet pusztán saját hatalmi és gazdasági érdekei, amikor az ők és a mi közötti, elmosódott határt igyekszik megszilárdítani (Prasenjit, 1997)? Mennyiben része ez az identitásformálás a Kínai Népköztársaság törekvéseinek? Kína történelmének nagy részében az állami diskurzus vagy nem tudott mit kezdeni a kivándorlókkal, vagy egyenesen ellenségesen kezelte őket. A Ming- és a Qing-dinasztia alatt, azaz a tizennegyedik századtól a huszadik század elejéig (papíron) végig érvényben voltak a kivándorlást megtiltó és azt szankcionáló törvények, amelyek azonban nem akadályozták meg a múlt század közepétől, Kína erőszakos nyugati megnyitása után elkezdődött tömeges emigrációt. A Kínai Köztársaság kikiáltására irányuló nacionalista szervezkedésben nagy szerepet töltött be és ennek megfelelő megbecsüléshez, sőt politikai szerephez jutott a diaszpóra. A kommunista hatalomátvétel után azonban nemcsak a határok zárultak le (ha nem is teljesen hermetikusan), de a külföldön élők hazai rokonaira is rájárt a rúd mint gyanús, osztályidegen elemekre és potenciális kémekre. 85

5 1978, de főleg 1984 után a pekingi kormány visszaállította a kulturális forradalom előtt létezett diaszpórával foglalkozó szerveket, illetve újabbakat állított föl. A külföldön élő kínaiak tőkéjének odavonzása érdekében a nyolcvanas évek végétől kezdve rendszeresen küldenek delegációkat a diaszpóra szervezeteihez, illetve vendégül látták őket Kínában. A külföldön élő rokonsággal rendelkező kínaiakat újból megbecsülték, sőt a kilencvenes évek eleje óta törvény védi a külföldről hazatért kínaiak, valamint a végleg külföldön letelepedett kínaiak családtagjai különleges előjogait. Ezek között ma a legfontosabb a felsőoktatási intézményekben számukra biztosított kvóta, amely a rendkívül kompetitív kínai felsőoktatásban komoly előnyt jelent. Ugyanakkor számottevővé vált az új migráció. Ez kezdetben a külföldön tanuló állami ösztöndíjas diákokra és a külföldön élőkhöz kiutazó kínai rokonok egy részére vonatkozott. Az 1986-ban életbe lépett kiutazási könnyítések után munkavállalóként, önköltséges diákként, turistaként, vállalkozóként migránsok újabb hulláma indult meg ben egy diaszpórával foglalkozó országos konferencián az illetékes hatóságok kijelentették, hogy fejleszteni kell az új kivándorlók körében folytatott munkát ben az Államtanács a külügyminisztériumon keresztül körlevelet intézett e tárgyban a kínai külképviseletekhez. Ezen belül a fő hangsúly az anyaországgal való kapcsolatok elősegítésén, a kínai külföldi együttműködésben betöltött hídszerep erősítésén volt. A Fujian tartományi diaszpóra ügyeivel foglalkozó hivatal lapja 1997-ben egy olyan megyéről (Mingxi) közölt cikket, amelyből korábban nem volt kivándorlás, de az utóbbi évtizedben a helyi hatóságok adatai szerint a száztizenötezres lakosságból több mint kétezren Európába, elsősorban Magyarországra és Olaszországba mentek. A cikk a kivándorlókat olyan emberekként írja le, akik modernné akarnak válni ( a világ felé menetelnek ) és hozzájárulnak szülőföldjük fejlődéséhez. A Mingxi megye által biztosított befektetési kedvezmények hatására az Európába menő új migránsok napról napra növekvő serege fontos szerepet játszik a szülőföld építésében. [ ] Minden évben több millió jüan [több százezer dollár Ny. P.] értékű valutát küldenek haza; Mingxinek a ma Sanming város közigazgatásához tartozó tizenkét megye, város és körzet közül a legmagasabb a valutabevétele. A városi pártbizottság találkozókat szervez a magyarországi lakosokkal, amikor azok hazatérnek a holdújévre, meglátogatja őket, meghallgatja véleményeiket és javaslataikat. (Zhang, 1997) KEDVEZMÉNYEK ÉS DIASZPÓRAKÍNAIAK Az üzletkötésért, befektetésért külföldről hazatérő kínaiak a hatályos jogszabályok értelmében csak akkor élveznek kedvezményes elbánást, ha állandó jelleggel telepedtek le külföldön. Ám a jelentős kibocsátó térségek zömében a kedvezmények nagy részét megkapják az a jogi követelménynek meg nem felelő új kivándorlók is. Fujian tartomány 2 Az 1978 óta külföldön letelepedett kínaiak számáról nincs pontos adat, de a becslések néhány százezer és másfél millió között ingadoznak. Hivatalos becslések szerint egyedül a külföldön letelepedett diákok és hozzájuk csatlakozott rokonok száma meghaladja a négyszázezret (Cheng, 1999). 86

6 Putian megyéjében ahol egy Magyarországon élő kínainak ezer embert foglalkoztató cipőgyára van a külkereskedelmi hivatal elnöke úgy tájékoztatott, hogy náluk minden külföldről érkező tőke megkapja a külföldieket illető befektetési kedvezményeket. Sanghaj kormányzata 1993-ban külön rendelkezett a külföldön újonnan, esetleg jogilag még nem, de ténylegesen már letelepedett kínaiakat illető befektetési kedvezményekről (Zhu, 1995). Az új kivándorlókat a diákként kiutazókat is ideértve a hivatalos diskurzus hasznos erőforrásnak tekinti Kína gazdasági építése szempontjából, mert általuk külföldi befektetők és üzleti partnerek kerülnek az ország vonzásában. Továbbá segítségükkel a kínai diaszpóra Japánban, az Egyesült Államokban és Európában élő közösségei szorosabbra fűzhetik kapcsolatukat az anyaországgal, a kínai kultúrával. Zhao Hongying, a Hazatért Diaszpórakínaiak Országos Egyesületének és a diaszpóra történetét kutató intézet igazgatóhelyettese, valamint kutatótársa kiemeli az új migránsok lelkesedését az anyaországuk, illetve származási országuk iránt, tiszteletét és annak érdekei védelmét. Közeli kapcsolataik vannak Kínával, és fontos szerepet játszanak Kína gazdasági, kulturális, tudományos-technikai fejlesztésében. Ugyanakkor úgy vélik: integrálódtak a [bevándorlási ország] társadalmába, részt vesznek a helyi politikai, gazdasági és kulturális életben, miközben igyekeznek erősíteni szervezeti erejüket és védeni jogos érdekeiket. Ezt a gondolkodást tükrözi sok új kivándorló szervezet megalakulása. [ ] Ezeknek egyedülálló szerepük van az anyaország egységének és a világban kialakuló, kedvező Kína-kép védelmében. Az Államtanácsnak Az új kivándorlók körében folytatott munka erősítéséről szóló álláspontjában a következők szerepelnek. A reform és nyitás óta, a kínai szárazföldet a külföldi letelepedés céljából elhagyott emberek (röviden új kivándorlók ) száma szüntelenül növekszik. Jelenleg ők a kínai diaszpóra közösségeiben fontos erőt kezdenek képviselni. A jövőben, az irányunkban baráti erők gerincévé fognak válni Amerikában és néhány más fejlett nyugati országban. [ ] Az új kivándorlók körében folytatott munka erősítésének fontos, valódi jelentése és mély, messzemenő jelentősége van hazánk modernizációs építésének elősegítése, az anyaország egyesítésének megvalósítása, hazánk befolyásának növelése és a bevándorlási országokkal való kapcsolatok fejlesztése szempontjából. (Sanghaji, é. n.). A második világháború előtt elsősorban Délkelet-Ázsiába kivándorló kínaiaktól a kínai kormány nem várta el ilyen magasröptű célok teljesítését. Pedig akkor is jelentős összegeket utaltak haza, sőt az utóbbi két évtizedben ők adták a Kínában befektetett tőke túlnyomó többségét. Az ő kivándorlásukat a hivatalos diskurzus semlegesen vagy elítélően fogadta, bár évtizedek vagy akár egy nemzedék elmúltával a szülőföldön elindított befektetésekkel, jótékonykodással kiérdemelhették a hazafias diaszpórakínai megjelölést. Ez érvényes azokra a hatvanas-hetvenes években Hongkongba, Amerikába vagy Európába kiutazott kínaiakra is, akik a kilencvenes évek elején tértek haza befektetőként, 87

7 vagy adtak pénzt iskolára, útépítésre, netán az árvízkárosultaknak. Az utóbbi évtizedben már inkább pozitív a hatóságok hozzáállása a külföldi letelepedéshez. Ez azonban azt is jelenti, hogy nagyobb nyomás nehezedik a távozókra: nem évtizedek, hanem évek múltán kell sikert elérniük külföldön, hogy segíthessenek szülőföldjüknek. Ez egyre inkább érvényes azokra is, akik menekültként maradnak külföldön. Az 1989-es Tienanmen téri leszámolás után külföldön maradt diákokat Peking egy ideig gyanakvással szemlélte, a nekik menekültstátust vagy különleges védelmet biztosító Egyesült Államokat, Kanadát, Ausztráliát pedig kritizálta. A kilencvenes években Magyarországon élő, a pekingi kormánnyal szemben kritikus kínaiaktól azt hallottam, hogy menekültstátusért azért nem folyamodnak, mert nem akarják elvágni a hazautazás lehetőségét. Ezzel szemben az utóbbi években a fenti három országban, valamint Nyugat-Európában több mint százezer illegálisan belépő kínai folyamodott menekültstátusért. 3 A kínai hatóságok rendszeresen kijelentik, hogy e kérelmeknek nincs semmiféle politikai vagy vallási oka, a befogadó országok engedékenységükkel ösztönzik az embercsempészetet, amelyet egyébként Kína üldöz. Ugyanakkor a diaszpórával foglalkozó tisztviselők elismerték, hogy létezik egy belső ajánlás arra nézve, hogy ha egy kiutazó külföldön már tartózkodási engedélyt kapott, kiutazása körülményeit ne vizsgálják. Több kivándorló elmondása szerint, amennyiben megkapja a menekültstátust, nem számít retorziókra a Kínába való visszatérése esetén. Mindenkinek világos ugyanis, hogy az üldöztetésre való hivatkozás csak a tartózkodási engedély megszerzésére szolgál; ám ha a kérelmét elutasítják, otthon valamiféle felelősségre vonás valószínű. A Hazatért Diaszpórakínaiak Országos Szövetségének kutatója szerint a migránsok ezt ugyan a diákokról írta gyakran többet tudnak segíteni az országnak külföldön, mint ha otthon maradtak volna. Országos, területi (tartományi) és helyi szinten a diaszpórával legalább öt szerv: az Államtanács, a kormány diaszpóraügyi és külügyi hivatala, a párt Egyesült Front osztálya, a Népi Gyűlés és a Népi Politikai Tanácskozó Testület diaszpóraügyi bizottsága foglalkozik. Mindegyiknek van egy társadalmi megfelelője. A diaszpórával foglalkozó hivatalok tartományi szinttől lefelé igyekeznek nyomon követni a fennhatóságuk alá tartozó területről elszármazott migránsok egyesületeit, fontosabb személyiségeit; egyeseknek névleges hivatalos pozíciókat is adományoznak. Magyarországon legalább két, itt élő kínai visel tartományi szintű politikai tisztséget, ami jutalomnak fogható föl a kínai befektetésekért vagy jótékonyságért. A kapcsolatot azonban általában maguk a migránsok keresik, amikor hazalátogatnak Kínába, részben üzleti terveikkel kapcsolatos kijárás, részben egyszerűen megbízható üzleti partnerek felkutatása céljából. 3 Nagy-Britanniában például a BM Kutatási, Fejlesztési és Statisztikai Igazgatóságának adatai szerint 1995 és 1998 között 3880 kínai nyújtott be kérelmet. Magyarországon a Menekültügyi és Migrációs Hivatal (ma Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) szerint 1999 előtt szinte nem nyújtottak be menekültstátus iránti kérelmet kínaiak, ám 1999 első nyolc hónapjában már 107 volt a kérelmezők száma. 88

8 KIVÁNDOROLNI HAZAFIAS DOLOG? A hivatalos kínai publikációk azt mutatják, hogy a migrációval foglalkozó szervek a migránsokat a kínai gazdaság és politika részének tekintik: erősítik a diaszpóra és Kína közötti kapcsolatokat, képzett szakemberekként, sikeres üzletemberekként javítják a kínaiak megítélését a letelepedés országában. Mivel e diskurzussal rendszeresen találkozik az új kivándorlók elitje (és rajtuk, valamint egyesületeiken és sajtójukon keresztül a többi kivándorló is), ez kétségtelenül hatással van a kínai diaszpóra identitásszerkezetére, gazdasági-politikai viselkedésére. Ez elősegíti a globális többség diskurzusát, miközben természetesen alternatív hovatartozási diskurzusokkal kell versenyeznie. A kivándorlóknak a Kínában megjelenő és a politikai elemzéseket átvevő kínai nyelvű sajtó azt üzeni, hogy ha sikerrel járnak külföldön, akkor nemcsak gazdasági kedvezményekre számíthatnak otthon, hanem hazafiként is elismerést nyernek. Az a tény, hogy a Kínát elhagyók úgy érezhetik: terveik nem sértik a kínai identitás hivatalosan elfogadott diskurzusát, mert az összhangban van vele, valószínűleg befolyásolja hovatartozási diskurzusukat és politikai viselkedésüket. Ugyanakkor mind a hivatalos szervek, mind társaik tovább fokozzák a kivándorlóval szemben a siker igényét éppúgy, mint azt, hogy sikerének gyümölcseit belátható időn belül ossza meg a szülőfölddel. 89

9 IRODALOM CHENG XI L. (1999): Liuxuesheng di dailiu yu Zhongguo zhengfu di duice [A külföldön tanuló diákok kinnmaradása és a kínai kormánypolitika válasza]. Overseas Chinese History Studies, 2, o. LI YIYUAN (1970): Yi ge Yizhi di shizhen: Malaiya huaren sizhen shenghuo di diaocha yanyiu [Egy átültetett város: Kínai élet egy malájföldi városban]. Academia Sinica Néprajzi Intézete, Tajpej. PRASENJIT DUARA, L. (1997): Nationalists Among Transnationals: Overseas Chinese and the Idea of China, In AIHWA ONG DONALD NONINI (eds.): Ungrounded Empires. Routledge, New York London, 1997, o. Sanghaji Új Kivándorlók Kutatási Projekt Csoport: Shanghai shi xin yimin yanjiu [Kutatás Sanghaj új kivándorlóiról]. Zhongguo renkou kexue, é. n., 3, , 52. o. ZHANG ZHONGBIN (1997): Mingxi lü Ou xin yimin chengwei jiaxiang jianshe di xin sheng liliang [A mingxii új kivándorlók Európában a szülőföld építésének új hajtóerejévé válnak]. Fujian Qiaobao, december 21. ZHU HUILING (1995): Dangdai Zhongguo liu Ri xueren ji qi zuoyong [A Japánban tanuló kínai diákok és szerepük ma]. Overseas Chinese History Studies, 2, o. 90

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése 3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése Az alábbi táblázat alapján a 2. lépésben foglalt vízum típus szerint készítse elő a szükséges dokumentumokat: Típus Szükséges dokumentumok 1 A retúr repülőjegy

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr!

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr! Bimbó István Elnök Úr részére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Tárgy: Kínai nyelvű baranyai prospektus kiadásának támogatása Tisztelt Elnök Úr! A Baranya

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról 2014.10.15. El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról A kivándorlók 80 százaléka fiatal, az értelmiség, a magasan képzettek jó része búcsút int Magyarországnak. Nem igazán akarnak visszajönni.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója:

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az Állami Számvevőszék elnöke, a napirendi pont előadója: Ülésnap Napirend Felszólaló 2007. április 24. (66. ülésnap) Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés, valamint az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

- Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől

- Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől Klímavédelem és alkalmazkodás civil eszközökkel Boda Andrásné 2015. 01. 21. - Az Egyesület Megalakulása: 2009.01.05. (12 alapító taggal) - Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla krisztb@pte.hu Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően

Részletesebben

Egyoldalú vagy kölcsönös függés?

Egyoldalú vagy kölcsönös függés? Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. február (163 183. o.) JORDÁN GYULA Egyoldalú vagy kölcsönös függés? Tajvan és a Kínai Népköztársaság gazdasági kapcsolatai Tajvan és Kína gazdasági kapcsolatai mind

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4 ÉVES JELENTÉS ÉS CSELEKVÉSI JAVASLATOK A 2009/2010-ES GAZDASÁGI VÁLSÁGRA VONATKOZÓ EZA PROJEKT KERETÉBEN ÉRINTETT DOLGOZÓK SZERVEZETEI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI TANÁCS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOM I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben