DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanári, oktatói pályafutás: 1966: diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar-orosz szakos középiskolai tanár : általános iskolai tanár (III. ker. Csillaghegy) : gimnáziumi tanár (III. ker. Árpád gimnázium) : gimnáziumi tanár (XIV. ker. Teleki Blanka gimnázium) : a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője : külső vezetőtanár : vezetőtanár ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola : a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője : megbízott előadó ELTE BTK (az irodalomtanítás módszertana) : megbízott előadó Miskolci Bölcsészegyesület (a magyar nyelv és a magyar irodalom módszertana) 1992-től több alkalommal az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom, pedagógia államvizsga-bizottság tagja Tudományos fokozatok: 1988: egyetemi doktor 1991: az irodalomtudomány kandidátusa Kitűntetések, díjak: 1977: Kiváló pedagógus 1989: Művelődési Minisztérium pályázat Az Oktatás Megújításáért I. díj 1998: Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Emléklap kimagasló egyetemi tevékenységéért 2000: Emlékplakett 10 éves a Fővárosi Közgyűlés 2006: Kovács Csongor Emlékplakett a gyengénlátó gyermekekért (Kovács Csongor Alapítvány) 2006: Pro Educatione (Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága) 2009: Németh László díj (az oktatási miniszter által adományozott szakmai díj) 2009: Pro Scholis Urbis díj (Pro Scholis Urbis Közalapítvány Kuratóriumának díja)

2 Szakmai és civil szervezetek MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottság tagja (2002-ig) Magyar Olvasási Társaság tagja (1998-ig) Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja ( ) Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság alapító tagja ADDETUR (Mozgássérültek) Közalapítvány kurátora ( ) Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány kuratóriumának tagja (2005 ) Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kurátora ( ) Kezdeményezett és gondozott projektek: 1. Roma-mentorprogram 2. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatását elősegítő mentorprogram 3. Diákszínjátszó csoportok munkáját segítő program (adaptált klasszikus és modern drámák szövegének összegyűjtése és közzététele CD-n) 4. Az iskolai ünnepélyek műsorait segítő program (a műsorok összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele a közalapítvány honlapján) 5. Az oktatás módszertanának megújítása: projektmódszer-pályázat 6. Az emlékezés kultúrája I. Emlékező macskakövek. A holokauszt áldozataira emlékező projekt 7. Az emlékezés kultúrája II. Iskolatörténeti projekt az 1956-ban középiskolás korú diákok sorsáról Fővárosi oktatáspolitika Budapest Főváros Közgyűlés Oktatási Bizottság alelnöke ( ) Budapest Főváros Közgyűlés Oktatási és Ifjúsági Bizottság megválasztott szakértő tagja ( ) Budapest Zugló Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottság megválasztott szakértő tagja ( ) Fővárosi Oktatási Érdekegyeztető Tanács elnöke ( ) A Fővárosi Diákösztöndíjat elbíráló grémium elnöke ( ) Közép-Magyarországi Régió Tanácsának tagja (az önkormányzatok, majd az Oktatási Minisztérium delegáltja) ( ) Pedagógiai tárgyú kutatások, szakmai projektek : IMEN (International Mother Tongue Education Network) európai szervezetének magyar levelezője, egy közös angol-magyar iskolaszociológiai kutatás résztvevője, konferenciák, előadások, publikációk angol nyelven 1992-től Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság alapító tagja A Társaság által készített NAT munkatársa (a magyar nyelv és irodalom c. fejezet szerzője) 2003: A Nemzeti Alaptanterv Magyar Nyelv és Irodalom szakmai műhelyének egyik vezetője

3 Fontosabb publikációk: Irodalomtudományi tárgyú tanulmányok, cikkek, előadások Egy költői magatartás változatai. Az 1945 utáni magyar költészet néhány problémája. Szakdolgozat. ELTE BTK Prózaértelmezés prózatanítás. Doktori disszertáció ELTE BTK A Mester és Margarita műfaja. In: Műhely 1988/ A figuraalkotás poétikája Bulgakov A Mester és Margarita című regényében. Tanulmány Kézirat A hatodik bizonyíték. A Mester és Margarita etikai és értékszerkezete. Tanulmány Kézirat Lengyel József: Szembesítés. In: Célok 1989/ Egy gyötrelem története. Sinkó Ervin: Egy regény regénye. In: Új Írás 1989./ Hol az Ígéret földje? Arthur Koestler: Sötétség délben. In: Műhely 1989/ George Orwell: Hódolat Katalóniának. In: Kapu 1989/ Bulgakov: A Mester és Margarita című regényének multidiszciplináris értelmezése. Kandidátusi disszertáció Budapest, A vezérmotívumok és a szimbolikussá emelt valóságelemek szerepe Bulgakov A Mester és Margarita című regényében. In: Filológiai Közlöny 1990./ Állatmese a baloldali totalitarianizmusról. George Orwell: Állatfarm. In: Kapu 1990./ A hermeneutikai elemzés. Bulgakov A Mester és Margarita. In: Műelemzés műértés. Medicina, Budapest, l. Író a börtönben. Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka. In: Új Írás 1990./ Nagy Lajos: Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén. In: Új Írás 1990./ Válasz az opponensi véleményekre. Elhangzott a nyilvános kandidátusi védésen június 6-án az MTA Nagytermében. Bulgakov és Bergyajev. Előadás. Elhangzott a Pécsi JPTE Orosz Tanszéke által rendezett Bulgakov-konferencián március God, Devil and the Savior: Hermeneutics and the Reconstruction of a Character in Bulgakov s The Master and Margarite. In: Tibor Fabiny (ed.): Literary Theory and Biblical Hermeneutics. Acta Universitas Szegediensis de Attila József Nominate. Papers in English and American Studies, Volume IV. Szeged, l. Szilágyi Domonkos Héjjasfalva felé című költeményének hermeneutikai értelmezése Irodalomtörténet 1992/ l. Isten, ördög, megváltó. Bulgakov egy figurájának hermeneutikai rekonstrukciója. In: Fabiny Tibor (szerk.): Szeged (Az angol nyelvű tanulmány magyar változata) Tibor Déry s Der unwollendete Satz als Politiserung des polyhistorischen Romans. In: Verdraengter Humanismus Verzögerte Aufklaerung. Szerk.: Michael Bendikt - Endre Kiss - Reinhold Knoll. Klaussen -Leopoldsberg und Klausenburg

4 Nemzetközi pedagógiai tárgyú tanulmányok, cikkek, előadások Methodology of an International Comparative Analysis of Mother Tongue Education. In: Papers Prepared for the 1986 IMEN Conference in Antwerp IMEN VALO-M, Enschede A Comparative Analysis of Three Portraits of Classroom Teaching, the Dutch, the English and the Hungarian In: Papers Prepared for the 1988 Conference in Antwerp. IMEN VALO-M Enschede Elite Culture, Subculture, Mass Culture - the Role of the Kodály Method in Teaching Literature. Előadás a Reading and Response c. Norwich-i Nemzetközi Konferencián április 3-7. Form 3F of Hellesdon High School Norwich on 14 of April An Attempt of Interpretation. In: Tiswildeleje Papers. IMEN VALO-M Enschede Recent Changes in Stratagies of Reading and Writing in Secondary Schools in Hungary Előadás a Language and Literature IV. International Convention, University of East England Norwich 6-10 April (8th April) Reflection on Values. An Axicological Analysis of some IMEN Documents. In: Resy Delnoy, Eduard Haueis and Sjaak Kroon (eds.): Comparative Analyses of Case Studies on Mother Tongue Education VALO-M Enschede. pp England and Hungary. A Report from the Hungarian Perspctive on the Comparative research Study England and Hungary April In: Resy Delnoy, Eduard Haueis and Sjaak Kroon (eds.): Comparative Analyses of Case Studies on Mother Tongue Education VALO-M Enschede The Role of European Culture in the Hungarian Secondary Schools. Előadás Aalborgban, Dániában az International Society for Study of European Ideas III. konferencián augusztus The role of the European Culture in the Hungarian Curricula. Előadás a Nijmegeni Katolikus Egyetemen az ötödik Dutch Conference on Literary Education konferencián 1992 szept. 30. október 1. In: Wam de Moor (ed.): Een zoen van Europa. Liretaruuronderwijs in Europees perspectief. Katolieke Universiteit Nijmegen,

5 Hazai pedagógiai tárgyú könyv, tanulmányok, cikkek, előadások, szakmai anyagok Az osztály iskolát kerül. Pedagógiai esszé, Kézirat. Készült a Magvető Kiadó Gyorsuló Idő sorozata számára. Szerkesztő: Vekerdi László, Sík Csaba. Kézirat. Olvasható: Adalékok az olvasásra és műértésre nevelés Kodály-módszerének kidolgozásához In: Magyartanítás 1988/ Az anyanyelvi oktatás ma Európában. In: Pedagógiai Szemle1987/ Híradás az anyanyelvi oktatás helyzetéről Európában egy nemzetközi kutatás tükrében. In: Magyartanítás 1987/ Megbízható szövegismeret - az egyéni olvasás előkészítése. Az Odüsszeia olvasása az első gimnáziumban In: Az irodalomközvetítés mestersége. Tantárgypedagógiai tanulmányok. Budapest Találkozások Hollandiában In: Magyartanítás 1989./ Kodály-módszer az irodalomtanításban Országos Tantervi pályázat I. díj. Letétbe helyezve az Országos Pedagógiai Könyvtárban A regénytanítás problémái. Előadás az Irodalomtanárok I. Országos Konferenciáján. Nagykőrös október Az irodalomtanár személyisége tanulmány In: Magyartanítás 1989./ Semprun: A nagy utazás. Egy modern regény feldolgozása a gimnáziumban. In: Az irodalomtanítás gyakorlata. I-II. Szerk.: Sipos Lajos. Tankönyvkiadó II.kötet A Miskolci Bölcsész Egyesület Az Irodalomtanítás Módszertana c. stúdiumának programja. Készült az Egyesület és a Művelődésügyi Minisztérium számára. MBE Miskolc Kézirat. Pedagógiánk gyökerei, a jelen kihívásai, avagy az új hermeneutika és az irodalomtanítás. In: Bernát Árpád (szerk.): A műértelmezés helye az irodalomtudományban. Studia Poetica 9. Szeged Az irodalomtanítás nálunk és más nemzeteknél. Komparatív didaktikai tanulmány In: Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, a Szovjetunióban és Magyarországon. Szerk.: Sipos Lajos. Honffy Kiadó, Budapest Az irodalomtanítás Belgiumban. In: i.m Az irodalomtanítás Hollandiában. In: i.m József Attila: Bánat. Műközpontú vagy gyermekközpontú irodalomtanítás? A readerresponse elmélet az oktatásban. A tanulmány rövidített szövege In: Irodalomtanítás I. Szerk.: Sipos Lajos Pauz Kiadó Budapest, Műközpontú és/vagy gyermekközpontú irodalomtanítás. In: A többkönyvű oktatás felé. Szerk.: Nagy Attila. OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest, (A fenti tanulmány teljes szövege)

6 Kompetenciák, készségek, képességek, a kreativitás fejlesztésének fontossága az irodalomtanításban a nemzetközi felmérések tükrében. Előadás a Magyartanárok Egyesülete Anyag rendszer módszer. Alternatívák az irodalomtanításban konferenciáján november 29. Berzsenyi Gimnázium Jubileumi évkönyv (szerk.) Trefort Ágoston Gyakorlóiskola kiadásában. Budapest, Bulgakov: A Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal. In: Az irodalomtanítás az ezredfordulón. Szerk.: Sipos Lajos. Pauz-Westerman Könyvkiadó, Celldömölk Beszámoló a magyar munkaközösség éves munkájáról. In: A Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyve 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Az irodalomtanítás aktuális problémái. Előadás a Magyartanárok Országos Egyesülete október 14-i ülésén Az értékek változása és a pedagógia. Kiss Árpád Archívum I. Debrecen Nemzeti Alaptanterv Magyar nyelv és irodalom c. fejezet 1-12 évfolyam. Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság szeptember In: Új pedagógiai Szemle december, Melléklet l. Előadás a Magyartanárok Egyesülete konferenciáján a NAT megújításának koncepciójáról február 15. Budapest. Nemzeti Alaptanterv Magyar nyelv és irodalom c. fejezet (Társszerzők: Arató László, Cserhalmi Zsuzsa, Fenyő D. György, Pála Károly, Palkó Gábor, Kugler Nóra) OM. kiadványa l Nemzeti Alaptanterv. Országos Konferencia az OM rendezésében Budapest szept. 27. szekcióvezetés (magyar nyelv és irodalom) A Nemzeti Alaptanterv Magyar nyelv és irodalom fejezetéről. Előadás. Kazincbarcika dec. 5. VIII. Közoktatási és Vezetésfejlesztési Konferencia május 5-6. Szekció-raportőr (a tanulók értékelése és az intézményvezetés) Képzési és kimeneti követelmények az óvodapedagógusi, tanítói és konduktorképzésben a véleményező grémium tagja (2005) Bevezető az Adaptált klasszikus és modern drámák diákszínjátszók számára c. CD-hez. Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány A tanórán kívüli munka: új kihívások a korszerű magyartanításban és tanárképzésben. Előadás a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének III. Országos Módszertani Konferenciáján. Budapest, október 6-7. Bulgakov A Mester és Margarita In: Az irodalomtanítás a harmadik évezredben. Főszerk.: Sipos Lajos. Szerk.: Fűzfa Balázs. Budapest, Krónika Nova (Az 1998-as tanulmány átdolgozása) Szövegértés, szövegalkotás tanítása a hatosztályos gimnáziumban. Előadás a Némettanárok Egyesülete Konferenciáján november 17. ELTE BTK A épület Tanácsterem)

7 Pedagógiai tárgyú könyvek, tankönyvek, oktatási segédkönyvek lektorálása: Arató László, Pála Károly: A szöveg vonzásában III. Kitérők. Műszaki Könyvkiadó Fábián László - Osztroluczky Sarolta: Magyar nyelv és irodalom. Érettségi tudástár közép- és emelt szintre készülőknek. Budapest: Bölcselet Egyesület, Vass Judit: Verselemző érettségizőknek. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Fővárosi oktatáspolitika Lemorzsolódás a középfokú oktatásban és a megoldási lehetőségek. Előadás a Fővárosi Közoktatási Tanácskozás c. konferencián április 20. In: Kihívások és válaszok a fővárosi közoktatásban. Szerk.: Balogh László. Okker Kiadó, Budapest Előszó. Bevezető az őszi Fővárosi Pedagógiai Napok előadásait összegző kötethez. In: Fővárosi Pedagógiai Intézet l. Felzárkóztatás és hátránykompenzáció a fővárosban. In: Budapesti Nevelő 2001./ A szakképzés és a pályakezdő munkanélküliség megelőzése. Előadás a Diplomás munkanélküliség problémái c. fővárosi konferencián június 1. Újvárosháza. A Fővárosi Pedagógiai Napok évente megrendezett eseményének előkészítésében és a plenáris ülés vezetésében való részvétel ( ) Az intézményvezetők szerepe és feladatai az oktatás és nevelés korszerű módszereinek általánossá válásában tantestületük munkájában. Előadás a Fővárosi Önkormányzat és a Mérey Ferenc Pedagógiai Intézet által rendezett Intézményvezetők Szakmai Napjai rendezvénysorozat 1. napján, február 16. Idén is emlékeznek a macskakövek In: Zuglói Lapok XIX. évf. 12. sz. (2009. június 23.) 16.l. Európai kapcsolatok várospolitika, oktatáspolitika The city s approach to the education of its multicultural population- Migrants and Minorities in Budapest. Előadás a Cities and Education témájú, az Európa Tanács szervezésében rendezett konferencián (Congress of Local and Regional Authorities of Europe ) Bologna február IAEC (International Association of the Educating Cities) vezetőségének tagja ( ) Past and Future. The New Education Plan of Budapest. Előadás az IAEC V. Nemzetközi Konferenciáján márc. 20. Jeruzsálem Évenként konferencia szervezése és a levezető elnöki feladatok ellátása: Az IAEC I. Közép-Európai Regionális konferencia május In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének I. Közép-európai Találkozója. Fővárosi Pedagógiai Intézet 2001, Az IAEC II. Közép-Európai Regionális konferencia szeptember In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének II. Közép-európai Találkozója. Fővárosi Pedagógiai Intézet 2002.

8 Az IAEC III. Közép-Európai Regionális konferencia október In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének III. Közép-európai Találkozója. Fővárosi Pedagógiai Intézet Az IAEC IV. Közép-Európai Regionális konferencia október In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének IV. Közép-európai Találkozója. Fővárosi Pedagógiai Intézet Az IAEC V. Közép-Európai Regionális konferencia október In: Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének V. Közép-európai Találkozója. Fővárosi Pedagógiai Intézet Szépirodalom Hold utca és más elbeszélések novellák Esszék Felhorkanások, elmélázások, lapszéli jegyzetek - mini-esszék Budapest, december 15.

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

2006. november 21-2007. január 20-ig

2006. november 21-2007. január 20-ig 2006. november 21-2007. január 20-ig 1. A budapesti Tinta Könyvkiadó "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozatának 57. köteteként megjelent dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docensének angol

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA IV. FEJEZET SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK, SAJTÓBESZÉLGETÉSEK 1 Megjegyzések a IV. fejezethez Ebben a fejezetben a sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések anyagait gyűjtöttem

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail.

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) MÁRTONFI György Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) E-mail(ek) martonfi.gyorgy@ofi.hu

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben Baja, 2013 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben