AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JÚLIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom a tisztelt lakosságot tájékoztatni. Az április- május- június hónapok fő feladatai a Szerep községgel megkötött közös hivatal szervezeti formáinak kialakítása, az előttünk álló pályázati és településfejlesztési feladatok kezelése, a közmunkaprogram szervezése, intézményhálózatunk működtetése, a településüzemeltetés mindennapi feladatai, és a falunap megrendezése köré összpontosultak. A március 2-án létrejött közös önkormányzati hivatal új kivívások elé állította mindkét települést, hiszen a hivatal és az önkormányzatok állományában maradt dolgozókkal új munkarendet kellett kialakítanunk, el kellett végezni a pénzkezelés szabályainak, a helyi adók beszedésének és az anyakönyvi feladatok elvégzésének szabályozását, biztosítanunk kell az egységes törvényességi felügyeletet, s működőképessé kellett formálni a mindennapi munkakapcsolatot. Ez a feladat természetesen nem volt könnyű, nagyon sok egyeztetésen és tárgyaláson vagyunk túl, elkészült és elfogadásra került a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata, így a két település közös hivatal általi működtetése biztosított. A település fejlesztési feladataink tekintetében a már megnyert pályázataink kezelése és az új pályázati lehetőségek kihasználása jelenti a legfőbb feladatokat. A belterületi csapadékvízelvezető árkok korszerűsítése pályázatunk lassan a kivitelezés fázisába fordul. Mint ismeretes 12 km-s szakaszon van lehetőségünk az árkok és átereszek korszerűsítésére, melynek kivitelezési feladataira 224 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk. A pályázat beadásakor azok az utcák kerültek betervezésre, amelyek a csapadékvíz elvezetésében fő szerepet játszanak, az elmúlt 5 év távlatában a legbelvizesebbnek számítottak, illetve a rendezett utcakép is megkívánja fejlesztésüket. Az utcák számának meghatározásakor anyagi korlátok szabtak határokat. A pályázat az alábbi utcákon tartalmaz fejlesztést: Kossuth, József Attila, Kölcsey, Feszty, Radnóti, Széchenyi, Vasút, Költő Nagy Imre, Petőfi, Jókai. Azokon az utcákon, ahol e pályázattal nem tudjuk a csapadékvíz elvezetését ily módon megvalósítani, közmunkaprogramon belül próbálunk hasonló tartalmú munkálatokat végezni. A legutóbbi Udvari Hírek hasábjain szóltam arról, hogy kezdeményezem a munkálatok elvégzését összhangba hozni a szennyvízkiépítéssel, ami az árkok felújítási munkálatainak kitolását jelentette volna a szennyvíz megépítése utáni időpontra. Ehhez viszont a Közreműködő Szervezet nem járult hozzá, tartanunk kell magunkat a pályázatban megszabott határidőkhöz. Ennek megfelelően el kellett indítani a különböző intézkedéseket, így a kivitelezési munkálatokra hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. Egy ajánlat érkezett be, a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattól, akiknek ajánlata alkalmassági és tartalmi szempontból is érvényes volt. A képviselő-testület a társulatot nyertesként hirdette ki. A kivitelezővel a cikk írásakor még nem kötöttük meg a szerződést, de várhatóan július végén-augusztus elején elkezdődhetnek a munkálatok. A kivitelezés előtt -előre meghirdetett időpontban és helyszínenminden érintett utcaszakaszon lakossági tájékoztatót fogunk tartani. Jelenleg a már megépített, jó állapotban levő kapubejárókon történő átalakítást, azoknak a megfelelő szinten behelyezett átereszcső miatti megbontását (természetesen az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás a kivitelező feladata),

2 illetve az új árkok kialakítását akadályozó fák kérdését tartom szükségesnek alaposan egyeztetni. Máris kérem a lakosok megértését és együttműködését! Az ivóvízminőség javító programunk is új szakaszához érkezett. A megvalósítási feladatokra a Sárrétudvari-Biharnagybajom-Szerep községekből álló társulás 204 millió Ft-ot nyert. Ezen a területen most van kiírásra a közbeszerzési eljárás, melynek lezárása után elkezdődhetnek a munkavégzések. A pályázati kiírás értelmében megtörténik a vízműtelepünk teljes korszerűsítése, valamint hálózati rekonstrukció valósul meg a Kölcsey utcán. (Sajnos ezen pályázati konstrukció nagyobb arányú hálózatcserét nem tett lehetővé.) Településünk legnagyobb beruházása, a szennyvízelvezetés tekintetében várjuk a megvalósítási szakasz támogatásáról szóló okiratot. Az előkészítő szakasz feladatait elvégeztük, készen állunk azokra az eljárásokra, közbeszerzésekre, amelyek a kivitelezés megindításához szükségesek. A pályázati kategóriák tekintetében nagy gondot fordítunk az intézményrendszert érintő fejlesztésekre június 30-i határidővel átadásra került a felújított iskolai tornaterem és a Kossuth utcai óvodában beépítésre került a biomassza kazán. Tudva és érzékelve az iskolai ebédlő és konyha nagy kihasználtságát, és sajnos nagyon leromlott állapotát, pályázatot adtunk be a helyiségek teljes felújítására. 33 millió Ft. összegben pályáztunk, melyből az iskola ezen épületrészének tetőjavítása, külső szigetelése, nyílászárok cseréje és belső munkálatok valósulhatnának meg. Sajnálattal kell leírnom, hogy a fogorvosi épület felújítására beadott pályázatunk az elbírálásakor nem nyert, s tartaléklistára lett helyezve, Ez azt jelenti, hogy formailag és tartalmilag megfelelő volt, de forráshiány miatt el lett utasítva. A tartaléklista azért adhat bizonyos reményre okot! Örömmel számolok be viszont arról, hogy nyertesként lett elbírálva a 2012-ben beadott pályázatunk, melynek címe Egészségrenevelő és szemléletformáló programok Sárrétudvari lakossága számára. Különböző tematikus programokra, előadásokra, tanfolyamokra és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre közel 10 millió Ft- nyertünk. A LEADER pályázatokon is indult önkormányzatunk. A jövő évi Falunapra, illetve évfordulós rendezvényekre pályázunk, valamint önkormányzati kezdeményezésre a Sárrétért és Sárrétudvariért Alapítvány pályázatot nyújt be Helytörténeti Múzeum kialakítására. A múzeum a művelődési ház udvarán lenne felépítve, s méltó helyet adhatna a jelenlegi helytörténeti gyűjteménynek. A LEADER pályázatokon aktívan indultak a település egyesületei és alapítványai is, remélem siker koronázza törekvéseiket. Jelentős szegletét képezik önkormányzati munkánknak a közmunkaprogramok. A START munkaprogramoknak köszönhetően 111 főnek tudunk munkát biztosítani egész évben. A mezőgazdasági program keretén belül szépen rendezettek a területeink, három belterületi és két külterületi területet művelnek a dolgozók. A közút és belvízelvezetésben résztvevők munkája nagyban hasznosul településünkön, egyre kevesebb a gond nagy esőzésekkor. A szociális területen dolgozók nagy segítséget jelentenek az idősek házi gondozásában. A két biomassza kazánunk működéséhez szükséges fűtőanyagot a megújuló energiafelhasználás programban foglalkoztatottak gyűjtik be második negyedévének testületi ülésein több beszámolót is megtárgyalt a képviselőtestület. Így került napirendre a Közrend és Közbiztonság kérdése, a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ gyermekvédelmi, családsegítő és az idősek klubjában folytatott tevékenysége, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény munkája, a védőnői munka értékelése, valamint az Orvosi Ügyelet Kht. beszámolója. A képviselő-testület minden érintett kérdésben és intézmény esetében jónak értékelte az elvégzett munkát és a beszámolókat elfogadta. Sokrétű település üzemeltetési feladataink közül az alábbiakról számolok be. Egyre fejlődő gépparkunknak köszönhetően (traktor, pótkocsi, fűnyírók, fűkasza, tolólap, vonólap, árokásó, nemrég érkezett szippantó tartálykocsi) biztosítani tudjuk az önkormányzati területek rendezését. A lakossági

3 építési törmelék lerakóhelyet (Rákóczi u. vége) bekerítettük, szervezett a kiszállítás, a területet rendben tudjuk tartani. Sajnos elég sok önkormányzati utunkon jelentkeztek kisebb-nagyobb kátyúk. Ezek kijavítása 1-2 héten belül meg fog történni. A változó és fejlődő gazdasági körülmények miatt a településrendezési tervünket felül kellett vizsgálni. Három területen, így a jelenlegi Kontakta épület, a volt Malom épület, valamint telekméretekre vonatkozó előírások módosításának tekintetében támogatjuk a helyi vállalkozások jövőbeni fejlesztéseit. A szemétszállítás jelenlegi rendszere sokszor megosztja a lakosságot. Tájékoztatóm végén az e területet érintő néhány új információról szólok. Azt máris leszögezem, hogy a szemétszállítás kötelező jellege megmarad, az továbbra is térítés ellenében végzett kötelező közszolgáltatás marad. Változás következett be azonban a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi körében, ugyanis az önkormányzatokat magába foglaló Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás megvásárolta az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. kisebbségi (49%-os) tulajdonrészét, így a Hulladékgazdálkodási Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonba kerül át. Ez azért is lényeges, mert az önkormányzati érdekek jobban megvalósíthatók a későbbiekben. További lényeges változás következik be július 1-vel, ugyanis a kormány rezsicsökkentési intézkedéseinek hatására változik a szemétszállítás díja. Az eddigi nettó 325 Ft-ról, nettó 279 Ft-ra csökken a 120 literes edényzet heti ürítési díja. Tisztelt Sárrétudvariak!Ennyiben kívántam tájékoztatást adni április-május-június hónapok önkormányzati munkájáról, a nyárra minden lakostársamnak kellemes pihenést, vagy jó munkát kívánok! Kiss Tibor polgármester A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltéséről A Helyi Választási Bizottság tájékoztatja a Tisztelt Lakostársakat, hogy Pusztai Márta önkormányzati képviselő önkormányzati képviselői tisztségéről lemondott. A Helyi Választási Bizottság április 2-án megtartott ülésén megvizsgálta a október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét, majd megállapította, hogy szavazatszám szerinti sorrendben, 315 szavazatot két jelölt kapot Bojtor József Független jelölt, és Faragó Attila Független jelölt. A szavazategyenlőség miatt a HVB a jelen lévő jelöltek egyetértésével, sorsolással állapította meg, melyik jelölt szerzi meg a mandátumot. A Helyi Választási Bizottság a sorsolást követően az 1/2013. (IV. 2.) számú határozatával megállapította, hogy a megüresedett helyre Faragó Attila Független képviselő szerzett mandátumot. Munkájához jó erőt és egészséget kívánunk! Helyi Választási Bizottság

4 2013 Falunap A településünk falunapja idén a mezőgazdaság jegyében telt el, előadásait, kiállításait e téma köré szerveztük. A rendezvény előestéjén Kiss Tibor polgármester úr és Bácsó Balázs falugazdász a helység mezőgazdasági helyzetét mutatta be a gazdanapon. Az est további részében a vendégek láthattak birkakörmözést és nyírást, lópatkolást, valamint megtekinthették az erre az alkalomra berendezett látványos kiállítást. További jó hangulatról a helyi néptáncos gyerekek, Simonyi Ferenc előadóművész, valamint a Született feleségek gondoskodtak. A napot táncházzal zárták. Szombaton kora reggel kakasszóra ébredt a falu. Az egész napos színvonalas rendezvényt lovasok, csikósok, hintók, pusztabusz, a testvértelepülés, Tordaszentmihály küldöttsége, néptáncosok és a polgármesteri hivatal dolgozói vezették fel. A falunapot polgármester úr nyitotta meg, ezt követően köszöntőt mondott Kiss Zoltán, a Földművelésügyi Igazgatóság Igazgatója, Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat elnöke és Zeng János Tordaszentmihály polgármestere. A rendezvényre Hézser Tímea református lelkész adta áldását. Délelőtt főként gyerekeknek szóló műsorokat láthattak a nézők. Színpadra léptek a Napsugár Óvoda napcsoportosai, a debreceni Pergő együttes, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 4. számú Idősek Klubja dolgozói, az általános iskola művészeti tagozatának tanulói, a Lolita mozgásstúdió növendékei és a nemrégiben alakult Református Egyházi Ifjúsági Kórus. A korábbi évekhez hasonlóan 26 sátorban készültek a hagyományos sárréti ételek, emellett igazi magyaros hangulatot teremtett a 100 tagú cigányzenekar kisegyüttese Suki András vezetésével. A színpad környékén egészségügyi mérések és szituációs gyakorlatok, belgyógyász, zeneterápiás masszázs, népi játszóház, arcfestés, kirakodóvásár, jósnő, a Szittyák Íjász Egyesület bemutatója, ugrálóvár, mezőgazdasági gépkiállítás, valamint a Hangás Vendégház udvarán rajzverseny várta a vendégeket. A délután folyamán a vihar és a nagy esőzés ellenére a hálás közönség az ifjú tehetségeinket, helyi nótaénekeseinket, civil szervezeteinket, néptáncosainkat és mezgazdasági divatbemutatót láthatták a színpadon. A polgármesteri hivatal udvarán elfogyasztott vacsorát követően a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a Képviselő-testület tagjai, vállalkozó kedvű hölgyek, a művelődési ház dolgozói, rendkívül tehetséges balett táncosaink, valamint az általános iskola pedagógusai zenés-táncos produkciókkal gondoskodtak a kitűnő hangulatról. Az est további részében a meghívott vendégek között láthattuk Szeredy Krisztina énekművészt, Bangó Margit Kossuth díjas művésznőt, Kocsis Tibort és a Copacabana Brazil Szamba tánccsoportot. A jól sikerült nap zárásaként tűzijátékot láthattak a sokáig kitartók. Guba Péterné

5 Tisztelt lakostársak! Településünk évek óta nagy sikerrel rendezi meg falunapi rendezvényét. Ezek az alkalmak a helyi összefogás nagyszerűségéről mutatnak példát. Ezennel tisztelettel szeretném megköszönni minden támogatónknak az anyagi és természetbeni hozzájárulást, a polgármesteri hivatal, az intézményeink és civilszervezeteink áldozatos munkáját. Településünk honlapján a rendezvénynaptár év rendezvényei menüpont alatt kerülnek felsorolásra támogatóink és segítőink. Ismételten köszönöm meg a település nevében a felajánlásokat, remélem a falunapunkon mindenki jól szórakozott! Kiss Tibor polgármester

6 HAGYOMÁNYÖRZŐ LOVAS TALÁLKOZÓ A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata május 25-én rendezte meg a 13. Hagyományőrző Lovas találkozót. Rendezvényünknek, mint minden évben a régi sportpálya adott helyet, ahová egész nap vártuk a ló szerető-, a lovas spotot kedvelő embereket. Lovas találkozót Kiss Tibor polgármester nyitotta meg, majd köszöntötte a jelenlévő versenyzőket, fogatosokat, lovasokat és nézőket Dr. Fülöp Enikő alpolgármester asszonnyal. A 6 kategóriában zajló versenyt Nagy Sándor vezényelte le, melyen mintegy 70 versenyző vett részt. Az egész napos rendezvényen a megjelent vendégeket kirakodó vásár, a gyermekeket ugrálóvár, csillám tetoválás, fagyi, lovagoltatás és büfé várta. Délben az ízletes ebéd elfogyasztása után folytatódott a résztvevők megmérettetése. A finom ebédet elkészítette Dombi Imre és a művelődési ház dolgozói. A nap végén értékelték a résztvevők teljesítményét. A következő percekben Kiss Tibor polgármester megköszönte a részvételt és gratulált az elért eredményekhez. A helyezetteknek a kupát, az emlékszalagot és emléklapot átadta Kiss Tibor polgármester, Nagy Sándor bíró, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester asszony és Guba Péterné művelődésszervező. Elmondhatjuk, hogy a lovas találkozónk elérte célját. Rendezvényünkkel két célunk volt, egyik hogy a környező településen élő szép számú hobbilovasok bemutatkozhassanak, valamint aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk a kilátogató közönségnek. Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mindazoknak, akik a sikeres rendezvény lebonyolításához hozzájárultak.

7 Külön köszönjük a támogatást: Hangás-Rét Kft-nek, Bere Imrének és családjának, Földesi Imrének, Nagy Sándornak, Szabó Lajosnak és Szabó Andrásnak, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező Vége a tanévnek E tanévben elhangzott az utolsó iskolai csengőszó. Iskolánk, a sárrétudvari Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 299 tanulója számára megkezdődik a nyári vakáció, a várva várt nyári vakáció. Pihenhet tanár és diák egyaránt, hiszen nehéz és eseményekben gazdag tanév áll mögöttünk! Iskolánk, mint a ma iskolái általában, folyamatosan változnak. A legutóbbi nagy változás tavaly ősszel történt. Elfogadásra került a Nemzeti Alaptanterv, mely oktatáspolitikánk irányvonalát határozza meg. Megjelent a Köznevelési Törvény, ami leszabályozta az oktatási folyamatot. Kiadásra került a Kerettanterv, amely megfogalmazza a tanítási tartalmat. A felsorolt szabályzók megismerése és alkalmazásba vétele nem kis munkát jelentett tantestületünk számára, s a java még hátra van! Szeptembertől lépnek életbe a jelentősebb szabályok, szeptembertől lesznek láthatóak a főbb változások. Az említett reformok önmagukban is jelentős átalakulást eredményeztek, ill. eredményeznek. Ezzel egy időben megtörténtek az iskolák államosításai, az iskolák állami fenntartásúvá váltak. Már ahol az önkormányzat úgy döntött! A mi képviselő testületünk fájó szívvel ugyan, de tekintettel az anyagi szempontokra, iskolája működtetését január 1-jétől állami kézbe adta. Azóta az állam fizeti a dolgozói bérek mellett a működés számláit is. Minden kezdet nehéz ez egy frázis, de mint minden frázis, ez is igaz. Kell egy kis idő, mire eldől, hogy jó döntés született-e. Mindenesetre bíznunk kell, és bízunk is benne, hogy sorsunk jobbra fordul, és tanulóifjúságunk nevelésének és oktatásának feltételrendszere javulni fog, illetve pedagógiai munkánk eredményesebb lesz. Merthogy épp ideje volna már! Be kell látnunk, hogy hiába az eddigi sok-sok jogszabály, közoktatásunkban soha nem látott negatívumok jelentek meg. Soha nem látott problémák előtt állunk, gyakran tehetetlenül, mert a megoldáshoz nincs eszköz a kezünkben. A tanulási morál gyengeségei, igénytelen feladatmegoldás, felszerelés hiánya, motiválatlan tanulók, mulasztások magas száma, stb! A felsorolást még lehetne folytatni. Vissza kell állítanunk a tanulás és a tudás presztízsét, a jólneveltség példaértékét. Talán a mostani, nagy horderejű változások majd segítenek ebben. A jogszabályokat folyamatosan figyeljük, és a változásokat követjük. Ez most iskolai munkánk egyik fő jellemzője. Nagyobb szülői odafigyelés szükséges, és ha a szülő-tanár nevelőhatás egy irányba mutat, nagyobb eredményeket érhetünk el. Talán ha lényegesen kevesebbet, lassabban és alaposabban lehetne tanítanunk, és jobban tudnánk diákjainkat motiválni, sikeresebbek lehetnénk. Időnként eszembe jut az a néptanítói bölcsesség, hogy a lovat oda lehet vezetni az itatóhoz, a fejét bele lehet dugni a vízbe, de ha nem szomjas nem fog inni. Magunk részéről megkülönböztetett figyelmet fordítunk a közösségi fegyelem megtartására, a közösségi nevelés hatékonyságára. Kétség kívül vannak eredményeink, hiszen némi elfogultsággal kijelenthetjük, hogy iskolánk népszerű iskola, tanulóifjúságunk szívesen jár iskolánkba, jól érzi magát közösségében. Még azt is ki merem jelenteni, hogy a sárrétudvari gyerekek viszonylag jól neveltek. Hallhatjuk a médiákban, hogy mi történik más iskolákban. Nálunk is vannak rendbontó diákok. Még rendőrségi esetünk is volt az elmúlt időszakban. De őszintén elmondhatjuk, hogy tanulóink túlnyomóan nagy többségének magatartásával nincs gond. Ezt egyébként külső megfigyelők, több esetben megfogalmazott, garantáltan független véleményével tudjuk bizonyítani. Iskolánk tanulóbarát iskola, sokak véleménye szerint még nagyon is. Megpróbálunk minél színesebb,

8 eseménydúsabb tanévet megvalósítani. Visszatekintve az elmúlt tíz hónapra, úgy gondolom, hogy feladatainkat megvalósítottuk. Az általános iskola tantervi követelményei továbbra is rendkívül komolyak. A jelenlegi tantervek továbbra is túlzott leterhelést jelentenek tanulóifjúságunk számára, s meglátjuk számíthatunk-e a jövőben könnyebbségre. Biztatást jelent számunkra, hogy tanulóink csökkenő mértékű, de még mindig jelentős része, képességeinek megfelelően teljesítette a tantárgyi követelményeket, megfelelő szorgalmat tanúsított a tanév során. Eredményességi mutatónk határozottan jó. Elismerésünk azon a tanulóinknak, akik a követelményeket jól, sőt sok esetben kitűnően teljesítették. Tanulóink közel 10 %-a, 28 diák három vagy több tantárgyból nemcsak, hogy jeles (5), hanem külön dicséretes teljesítményt nyújtott, kitűnő eredményt ért el. Ez figyelemreméltó statisztikai adat. 2. a osztály 2. b osztály 3. a osztály 3. b osztály Horváth Dóra Katona Hanga Keserű Tamás Kiss Dániel Nádházi Péter 4. a osztály Duleba Anna Nagy Sándor Patrik Szabó Teodor László Vas Mihály 4. b osztály Németh László Levente Nyiri Csaba Szabó Attila Zsombor 5. a osztály Horváth Norman Szabó Viktória Tóth Tamás 5. b osztály Balogh Réka Dan Anita Lendvai Levente Szabó Fanni 6. a osztály Bodó Anna Jenei Bence 6. b osztály Madar Ákos Nagy Zsuzsa Szőke Dominika Leila 7. évfolyam Mészáros Lilla 8. évfolyam Nagy Katrin Dzsenifer Györfi Natália Szőke Noémi A versenyeztetés során alig szelektálunk, arra érdemes tanulóinkat szinte minden jónak ítélt tanulmányi és sportversenybe be szoktuk nevezni. Több olyan versenyen is részt vettünk, ahol a környék úgynevezett kis iskolái közül jószerével csak mi vettünk részt, és derekasan helyt álltunk. Sikeresek voltak tanulóink alsó és fölső tagozatban egyaránt. Ez a munka dicsér tanárt és tanítványt, iskolát és szülői házat egyaránt. Több tanulónk is kiemelkedő eredményt ért el. Kiss Hedvig Zsófia 8. osztályos tanuló, nekünk csak Hédi, idén is szép versenyeredményeket produkált. Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztiválon, Debrecenben arany minősítés szerzett. A Veres Péter vers- és prózamondó verseny, Balmazújvárosban I. helyezést ért el. Debrecen, Balmazújváros nagy városok nagy versenyek nagy eredmények! Hédi az iskolai élet minden területén rengeteget dolgozott, ritkán találunk ilyen értékes diákot. Iskolai tevékenységéért külön jutalomban részesült. Bodó Anna 4. b osztályos tanuló szintén kiemelkedően teljesített. A Benedek Elek megyei népmeseolvasó versenyen, Debrecenben I. helyezést ért el. A Mesél a Sárrét megyei népmesemondó versenyen, Püspökladányban I. helyezett lett. A Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezésre került Arany János magyar verseny országos döntőjében 104 tanuló közül az 5. helyezést nyerte el. Ahol csak megjelent, öregbítette iskolánk hírnevét, amiért külön jutalomban részesült. Sólyom Sára 6. b osztályos tanuló 4 éve jár kick-boksz edzésekre a debreceni Báthori SE. Püspökladányi Szakosztályába. Akaratereje, bátorsága, kitartása meghozta az eredményeket. Tavaly októberben Nyílt Országos Bajnokságon 2. helyezést szerzett, míg ez év áprilisában Baján megrendezésre került Európa

9 Bajnokságon Sári kick-light kategóriában II. helyezést érte el. Reméljük a jövő tanévben már Sárrétudvariban fog edzésekre járni. Sporteredményeit értékes könyvjutalommal ismertük el. Lendvai Levente 4. osztályos tanuló szintén kiemelkedő sporteredményeket ért el. A Debrecenben megrendezésre kerülő atlétikai verseny 600 m-es síkfutásában ezüstérmet szerzett, míg a 4 x 50 m-es váltófutásban III. helyezést ért el. Ezen kívül számtalan atlétikai versenyen szerepelt az élmezőnyben. További sikereket kívánunk Leventének! Intézményünkben harmadik éve kerül megrendezésre a Számítástechnika vetélkedő, melyen a felső tagozatos diákok vesznek részt. Idén is nagy volt az érdeklődés, összesen 51 tanuló vállalta a megmérettetést, melyet oklevelekkel, emléklapokkal és DVD lemezekkel jutalmaztuk. Nagy Patrik 7.a osztályos tanulót külön megdicsérjük, mert mindhárom évben, saját évfolyamában, magas pontszámmal nyerte meg a versenyt. Képtelenség felsorolni minden versenyeredményt, ezért azokat településünk helyi újságában jelentetjük meg. Gratulálunk minden tanulónak és a felkészítő nevelőnek az elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk! A legtöbbet javító 8. osztály Ft alapítványi pénzjutalomban részesült. Osztályfőnök: Bodóné Kiss Annamária A legjobb tanulmányi eredményt a 6.a érte el (4,08), jutalmuk: Ft. Osztályfőnök: Kiss Tibor A nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányért járó serleget idén legnagyobb sajnálatunkra nem tudtuk kiadni. Több mint bosszantó, hogy tanulóink másik, szintén jelentős része, képességein alul teljesít. Nem sikk a tanulás és a tudás, megelégszenek az átlagos és éppen elégséges eredménnyel. Annyit tanulnak, illetve annyi ragad rájuk, hogy ne legyen baj, de nem erőltetik meg magukat. Nos, itt vannak még nagy faladataink és jó lehetőségeink. Megfelelő motivációval és szakmai hozzáértéssel, nem utolsó sorban rendíthetetlen kitartással eredményeket érhetünk el. Sajnos negatív statisztikánk is van. Néhány tanulónk nem vette komolyan a tanulmányi munkát, így év végi teljesítményük elégtelennek minősül. 6 tanuló bukott, ők javítóvizsgát tehetnek augusztusban. Mint már említettem tanulóink általános fegyelmével, magatartásával - eltekintve néhány kirívó esettől - általában nincs nagy gond. Gyermekeink lényegesen jobban neveltek, mint az országos átlag. De egyre több a kirívó eset, és egyre súlyosabbak az esetek! Vannak kezelhetetlen problémáink! Többször gondunk volt a diákok egymás közötti agresszivitásával. Az elmúlt tanévben már megnövekedtek a testnevelés óraszámai. Első és ötödik osztályokban minden tanítási napon volt testnevelés óra, és a jövőben ez évről-évre megvalósul fölmenő rendszerben. Tanulóink sportsikereiről is beszámolhatok. Az előző évekhez hasonlóan sporteseményekben és sporteredményekben gazdag évet tudhat maga mögött intézményünk diáksportköre. Két sportágban versenyeztek tanulóink: lánycsapataink kézilabda, míg fiúcsapataink labdarúgás sportágban mérték össze tudásukat a szomszédos települések diákjaival. Kiemelkedő kézilabda esemény volt iskolánkban a Húsvét kupa kézilabdatorna, ahol közel 100 kézilabdázni szerető lányt sikerült megmozgatnunk a felújítás előtt álló tornatermünkben. Labdarúgásban több megyei szintű diákolimpiai versenyen vettünk részt, ahol két korcsoportban egészen a megyei döntőig meneteltek tanulóink. Intézményünk rendezésében került sor hagyományosan a Jókai kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítása is, ahol mindkét korosztályos csapatunkkal az első helynek örülhettünk. Ezen túl immáron ötödik éve folyamatosan zajlanak suli bajnoki mérkőzéseink: két korcsoportban, nagy lelkesedéssel és izgalommal. A tanév során tovább fejlesztettük iskolánkat. Folyamatosan bővítjük oktatási szemléltetőeszközállományunkat, hiszen ezen a területen mindig vannak tennivalók. Ezek a fejlesztések természetesen oktató-nevelő munkánkra is jó hatással vannak. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, bár az egyre kevesebb. Kevesebb a pályázat, de egyre nagyobbak. Idén zártunk le egy 9 millió forintos pedagógus

10 továbbképzést támogató pályázatot. A napokban pedig értesítést kaptunk, hogy újabb uniós pályázatot nyertünk. Ennek keretében az elkövetkező 2 évben összesen köze 30 millió forintot költhetünk tanulóink esélyegyenlőségének biztosítására. Ez rengeteg pénz, iskolai programokra ennyit még sohasem költöttünk. A mögöttünk lévő tanév mindenki számára jelentett élményt. Gondolok itt a sportnapokra, az ünnepségekre, az osztálykirándulásokra, a Jókai napokra és a Szülők báljára, valamint az emlékezetes hagyományőrző disznótorra. Az osztálykirándulásokat pénzügyi okok miatt egyre nehezebb megszervezni, pedig ezek tanulóifjúságunk nagyobb csoportjait mozgatják meg, formálják iskolánk közösségeit, javítják az iskola és a szülők kapcsolatát, szélesítik tanulóink látókörét tehát segítik oktatónevelő munkánkat. Ezért alapítványunk segítségével iskolai kirándulást szerveztünk gyermeknapon a Szalajka völgybe, külön vonattal, díjmentesen. Felemelő érzés volt látni, amint 270 nebuló föl és leszáll a szerelvényre, s fölszabadultan birtokba veszi az idegen tájat. Maga a vonatozás is nagy élmény volt, nemhogy a látottak! Tanulóink minden szempontból jól vizsgáztak, mint ahogy nevelőink is, így rendkívüli esemény nem történ. Köszönet érte! Idén is tartottunk diákfórumot! Egyre kevesebb az ésszerű igény, de megígérjük, hogy diákjaink használható ötleteit a továbbiakban is megvalósítjuk. Mint említettem, iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény is. Az oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések megfelelőek. A hiányzó eszközöket folyamatosan pótoljuk. A tantermek az előírtaknak megfelelően vannak kialakítva. A 2012/2013-as tanévben 140 tanulónk vett részt a művészeti oktatásban, négy művészeti ágban. Zenei tagozaton zongora, szintetizátor, furulya tanszakot, tánctagozaton 3 néptánccsoportot, képző- és iparművészeti tanszakon 2 kézműves csoportot, színjáték tagozaton 1 színjátszó csoportot működtetünk. A művészeti iskolás növendékek kötelező foglalkozásokon teljesítik a tantervi követelményeket, félévkor és év végén tanszaki hangversennyel, bemutatóval, kiállítással zárnak. Ezen kívül részt vesznek szinte valamennyi iskolai és községi rendezvényen, a környező települések rendezvényein, ahol szerepléseikkel nagy sikereket aratnak. A szorgalmi időnek vége, de az iskolai élet nem áll meg. Szokásainknak megfelelően tanulóifjúságunk számára úszásoktatást szervezünk Füzesgyarmatra. Az oktatásra 23 tanuló jelentkezett, a tanfolyamot Németh Tibor kollegám vezette. A nyári vakációra táborozási lehetőséget az elmúlt évek tapasztalataira építve meg sem próbáltunk szervezni, így tábor idén sem indul. Lesz azonban kézműves tábor, és hittanos gyermekeink számára is szervez programot református egyházunk. Az iskola működésével kapcsolatos nagy tervünk az emeletes épület felújítása, ami egyre inkább halaszthatatlan. A soha eddig nem tapasztalt mértékű beázás miatt volt olyan időszak, amikor a számítástechnika tantermünket hetekig nem tudtuk használni, mert életveszélyes volt. Pályázati forrás nélkül a felújítás eléggé reménytelen. Immár megújul a testnevelés tanrész, melyet szeptembertől vehetnek birtokba diákjaink. Idén csupán kisebb, állagmegóvó karbantartási munkálatok lesznek. Az új tanév szeptember másodikán kezdődik. Jó pihenést kívánva ezúton is köszönöm az iskola valamennyi dolgozójának munkáját, mellyel hozzájárult a sikeres tanévhez! Külön köszönöm a szülők és az iskolabarát munkahelyek, vállalkozók és szervezetek segítségét, amely nélkül nem lenne eredményes iskolája településünknek! Sárrétudvari, június 26. Nádházi Zoltán igazgató

11 Tanulmányi versenyek A pedagógiai munkában kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melynek része a tanulmányi versenyrendszer, amelyek országos, megyei, területi és helyi rendezésűek lehetnek. Ezek a versenyek egyéni és csapatverseny formájában kerülnek megrendezésre (levelezős, internetes vagy személyes jelenlétet igénylő). Végződhetnek kudarccal vagy sikerrel, csak tanulhatunk belőle, hiszen a felkészülés során szerzett ismeretek felbecsülhetetlen értékűek a további tanulmányainkban. Gratulálunk az elért eredményekhez. Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevő tanulónak, szüleiknek, pedagógusoknak. A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói az alábbi versenyeken vettek részt: Püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény Olvasom, Értem! megyei szövegértő versenye november 9. Résztvevő tanulók: Dan Csenge 4. a, Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a. Eredmények: Madar Ákos 5. a IX. helyezés, Bodó Anna 4. b X. helyezés. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária Benedek Elek Általános Iskola Helyesíró versenye november 19. Résztvevő tanuló: Bodó Anna 4. b. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztivál Debrecen november 22. Résztvevő tanuló: Kiss Hedvig Zsófia - Arany minősítést ért el. Felkészítője: Bodóné Kiss Annamária. Arany János Magyarverseny országos döntő Budapesti Műszaki Egyetem december 9. Résztvevő tanulók: Balogh Réka 4. a, Bodó Anna 4. b, Jenei Bence László 4. b, Szabó Fanni 4. a, Madar Ákos 5. a, Erdei Anita 6. a, Györfi Natália 6. b, Juhász Gréta 6. a, Kiss Anita 6. a,, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a, Földesi Enikő 7. a, Kiss Zsanett 7. a. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária, Mile Gézáné Eredmény: Bodó Anna az országos döntőn 5. helyezést ért el (104 tanuló közül). Felkészítője: Galiné Mile Marianna Megyei vers- és prózamondó verseny Veres Péter születésének 116. évfordulója alkalmából Versenyző neve: Kiss Hedvig Zsófia 8. o osztályosok kategóriájában I. helyezett. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Zrínyi Ilona Matematikaversenye Püspökladány február 15. Résztvevő tanulók: 3. évfolyam: Tóth Tamás, Nyiri Csaba, Horváth Norman, Balogh Szilveszter, Mogyorósi Attila, Szabó Attila Zsombor. 4. évfolyam: Jenei Bence, Lendvai Levente, Csák Ádám. 5. évfolyam: Madar Ákos, Láposi Tibor, Dan László.

12 6. évfolyam: Nagy Katrin Dzsenifer, Györfi Natália, Szőke Noémi, Kiss Anita, Zagyva Ildikó, Rácz László, Erdei Anita, Juhász Gréta, Szabó Bence, Szabó Lajos Mátyás, Horváth Ádám Tamás. Felkészítő nevelők: Gálné Nagy Andrea, Bagdi Katalin, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Nagy Diána. Eredmény: Tóth Tamás 3. b osztályos tanuló iskolánk legeredményesebb versenyzője. Felkészítő nevelője: Bagdi Katalin Számítástechnika vetélkedő Sárrétudvari március 13. Résztvevő tanulók: 5. évfolyam: Bogár Balázs, Balogh Henrik Ivó, Bognár Dávid, Bökönyi Levente, Csák Attila, Dezső Barnabás, Garabuczi Abigél, Horbász Emese Beáta, Kalmár Viktória, Madar Ákos, Mező Zoltán Gusztáv, Nagy László, Patai Erik. 6. évfolyam: Bökönyi Dóra, Csézi Nikolett, Erdei Anita, Hegedűs Szamanta, Horváth Annabella, Juhász Gréta, Kiss Anita, Nemes Vivien, Papp Violetta, Tóth Katalin. 7. évfolyam: Fábián Mihály Károly, Garabuczi Rebeka, Kántor Dominik, Nagy Patrik, Petrezselyem Ferenc, Szabó László. 8. évfolyam: Balogh Klaudia, Dan Sára, Domokos Fruzsina, Farkas Sarolta Katalin, István Bence András, Kiss Hedvig Zsófia, Kiss Kitti, Kiss Tímea, Kovács Gabriella, Madar Krisztina, Mezei Gyula, Nádházi Noémi Anikó, Nemes Milán, Novák Anita, Pataki Dávid, Szabó Sára Anna, Szekrényesi Gabriella, Szűcs Alexandra, Toldi Miklós, Török László, Vígh Dániel, Vígh Tibor. Eredmény: 5. évfolyam: Madar Ákos I. hely, Balogh Henrik Ivó és Nagy László II. hely, Bogár Balázs III. hely. 6. évfolyam: Hegedűs Szamanta I. hely, Horváth Annabella II. hely, Juhász Gréta és Papp Violetta III. hely. 7. évfolyam: Nagy Patrik I. hely, Fábián Mihály és Szabó László II. hely, Petrezselyem Ferenc III. hely. 8. évfolyam: Nemes Milán I. hely, Szabó Sára Anna II. hely, Szekrényesi Gabriella III. hely. Felkészítő nevelő. Nyíri Lívia. Sárréti barangolások vetélkedő Szűcs Sándor író és néprajzkutató születésének 110. évfordulója tiszteletére március 19. Résztvevő tanulók: Földesi János 4. a, Lendvai Levente 4. a, Bodó Anna 4. b, Jenei Bence 4. b. Eredmény: Bodó Anna III. helyezés, Jenei Bence V. helyezés. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna Tündérolvasók regionális szövegértő verseny Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Gyermekkönyvtára, Püspökladány március 20. Résztvevő csapatok: 1.: Erdei Anita 6., Horváth Annabella 6. a. 2.: Nagy Katrin Dzsenifer 6. a, Kiss Anita 5. a, Juhász Gréta 6. a. 3.: Szőke Noémi 6. b, Hegedűs Szamanta 6. b. Csapatvezető: Bodóné Kiss Annamária. Mesél a Sárrét Megyei Népmesemondó Verseny Füzesgyarmat március 23. Résztvevő tanulók: Tóth Viktória 1. a, Gál Soma Gyula 1. 5, Bodó Anna 4. b, Fekete Banka 6. a. Eredmény: Fekete Blanka I. helyezett. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária

13 Földünk és környezetünk természetismereti vetélkedő Sárrétudvari március 27. Résztvevők: 1. csapat: Kiss Hedvig Zsófia, Madar Krisztina, Nemes Milán, Szabó Sára Anna II. helyezés. 2. csapat: Balogh Márk, Bodnár István Rudolf, Kiss Ákos, Nagy Patrik IV. helyezés. Felkészítő nevelők: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. Költészet napi Versmondó verseny Sárrétudvari április 16. Résztvevők: 1. a: Herczig Szidónia, Mile Lara, Nagy Réka, Rostás Rikárdó, Tóth Viktória. 1. b: Balogh Tamás István, Cseh Márton Dávid, Farkas Milán, Gál Soma Gyula, Kiss Nikolett, Komóczi Dorina Katrin, Nagy Roxána Réka, Nyüsti István, Styán Szimonetta, Vígh Ákos. 2. a: Bodó Imre, Horváth Dóra, Horváth Martin, Katona Hanga, Keserű Tamás. 2. b: Dan Erika, Duleba Anna, Juhász Stefánia, Nagy Sándor, Szabó Tamás, Turai András. 3. a: Kiss Regina, Mogyorósi Attila, Oláh Janka, Szabó Leila, Vass Vivien, Zsurka Viktória. 3. b: Domokos Norbert, Horváth Norman, Kerekes Lilla, Mező Kinga, Nagy Attila, Petrov-Todorov Pál, Petrov-Todorov Péter, Rákosi Viktória. 4. a: Balogh Réka, Dan Anita, Dan Csenge, Lendvai Levente, Dan Tibor, Győri Gábor, Kiss László, Kovács Bálint, Styán Dzsenifer, Szabó Klaudia, Szabó Norbert, Vígh László. 4. b: Balogh Márió, Csák Dorina, Horváth Laura, Jenei Bence, Tóth Alexandra, Tóth Roland. 5. a: Szabó Emese, Szőke Dominika, Varga Tímea, Varga Vivien. 5. b: Kalmár Viktória, Mező Zoltán, Szabó Csilla. 6. a: Bökönyi Dóra, Horváth Annabella, Juhász Gréta, Kiss Anita, Papp Violetta. 7. a: Bodnár István, Komóczi Krisztián, Kozák Viktória. 7. b: Garabuczi Rebeka, Komóczi Márk, Petrezselyem Ferenc. Eredmények: 1-2. osztály: I. helyezett Gál Soma Gyula. II. helyezett: Horváth Dóra. III. helyezett: Mile Lara. Különdíj: Nagy Réka, Keserű Tamás, Nagy Sándor osztály: I. helyezett: Horváth Norman, II. helyezett: Balogh Márió, III. helyezett: Kerekes Lilla. Különdíj: Oláh Janka, Dan Csenge, Styán Dzsenifer osztály: I. helyezett Szabó Emese, II. helyezett Kozák Viktória, III. helyezett Garabuczi Rebeka. Különdíj: Juhász Gréta, Komóczi Krisztián, Petrezselyem Ferenc. Felkészítő nevelők: Györfi Imre, Némethné Nagy Edit, Nyíriné Slifka Gabriella, Madarné Décsei Zsuzsa, Gálné Nagy Andrea, Bagdi Katalin, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária, Mile Gézáné. Sárrét kis mesemondója területi verseny Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - Füzesgyarmat, április 19. Résztvevő tanuló: Tóth Viktória 1. a. Felkészítő nevelő: Györfi Imre Varázsceruza helyesírási verseny - Kövy Sándor Általános Iskola - Nádudvar, április 19. Résztvevő tanulók: Györfi Réka 3. a, Tóth Rebeka 3. b, Szabó Fanni 4. a, Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a. Felkészítő nevelők: Bagdi Katalin, Gálné Nagy Andrea, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária Eredmény: Bodó Anna 4. b - VI. helyezett. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna.

14 Szervezetünk étkei és vétkei vetélkedő Jókai Mór Általános és AMI május 24. Résztvevő tanulók és eredményeik (csapatverseny): 1. helyezett: Vígh Dániel, Nemes Milán, Kiss Tímea, Novák Anita, Kiss Kitti, Szabó Sára Anna, Szűcs Alexandra, Kiss Hedvig Zsófia, Madar Krisztina 8. évfolyam. 2. helyezett: Juhász Gréta, Dan Réka, Török Tamás, Bökönyi Dóra, Papp Violetta, Horváth Annabella, Bartha Márk, Nagy Katrin Dzsenifer, Kiss Anita 6. a osztály. 3. helyezett: Szabó Ágnes, Szabó László, Kovács Kitti, Fábián Mihály, Mártonyik Szilvia, Garabuczi Rebeka, Hegedűs Kitti, Madar Andrea 7. b osztály. 4. helyezett: Styán Vanessza, Kalmár Tímea, Petrezselyem Tünde, Balogh Friderika, Balogh Dóra, Komóczi Krisztián, Földesi Enikő 7. a osztály. 5. helyezett: Gali Dzsenifer, Szőke Noémi, Horváth Ádám, Toldi Tamás, Nagy Máté, Sólyom Sára, Györfi Natália, Zagyva Zsuzsa, Szabó Lajos 6. b osztály. 6. helyezett: Nemes Bence, Varga Vivien, Pál Rella, Horbász Emese, Madar Ákos, Andróczki Gergő, Szőke Dominika, Nagy Zsuzsa, Garabuczi Abigél, Nyíri Zsanett, Csák Attila, Tóth László, Nagy László, Rostás Gusztáv 5. a osztály. 7. helyezett: Dan Viktória, Mészáros Lilla, Rácz Alexandra, Györfi Valéria, Balogh Henrik Ivó, Bökönyi Levente, Szabó Csilla, Mező Zoltán Gusztáv 5. b osztály. Felkészítő nevelők: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. Benedek-napok: Megyei népmeseolvasó verseny Debrecen Versenyező: Bodó Anna 4. b I. helyezés. Felkészítője: Galiné Mile Marianna. XIII. Csenki Sándor Roma Mesemondó Verseny Résztvevő tanulók: Rostás Rikárdó 1. a, Farkas Milán 1. b, Juhász Stefánia 2. b, Balogh Márió 4. b, Eredmény: Farkas Milán I. helyezés. Felkészítő nevelők: Györfi Imre, Némethné Nagy Edit, Madarné Décsei Zsuzsa. A képzelet varázspálca rajzpályázat Nagyrábé Résztvevő tanulók: Takács Dávid 1. a, Tóth Viktória 1. a, Gál Soma Gyula 1. b, Nagy László 1. b, Nagy Sándor, Vas Mihály, Duleba Anna, Szabó Nikolett, Hajdu Norbert 2. b osztályos tanulók, Tóth Tamás 3. b, Tóth Rebeka 3. b. Eredmény: Gál Soma Gyula 1. b I. helyezés. Felkészítő nevelő: Madarné Décsei Zsuzsa A képzelet varázspálca versmondóverseny Nagyrábé Résztvevő tanulók: Gál Soma Gyula 1. b, Keserű Tamás 2. a, Nagy Sándor 2. b, Eredmény: Gál Soma Gyula 1. b különdíj. Felkészítő nevelők: Némethné Nagy Edit, Nyíriné Slifka Gabriella, Madarné Décsei Zsuzsa Bendegúz Akadémia Országos Levelező Tanulmányi Verseny Verseny résztvevői és eredményei: Bodó Anna 4. b arany fokozat, Juhász Gréta 6. a ezüst fokozat, Kiss Anita 6. a ezüst fokozat, Gali Dzsenifer 6. b ezüst fokozat, Hegedűs Szamanta 6. b ezüst fokozat. Kapcsolattartó tanár neve: Bodóné Kiss Annamária és Gálné Nagy Andrea.

15 Jonatán Első Országos Könyvmolyképző Levelezős Verseny Versenyző tanulók: Horváth Norman és Petrov-Todorov Péter 3. b osztályos tanulók. Eredmény: Mindkét tanuló a Könyvmolyok kiváló mestere fokozatot kapta. Kapcsolattartó tanár neve: Bagdi Katalin Nyelvész Nemzetközi anyanyelvi Tanulmányi Verseny (levelezős) Résztvevő tanulók: Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Pál Rella 5. a, Hegedűs Szamanta 6. b. Eredmény: Megyei döntőn Bodó Anna 10. hely, Madar Ákos 11. hely. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária MOZAIK Tanulmányi levelezős verseny: Természetismeret. Résztvevő tanulók: Erdei Anita, Nagy Katrin Dzsenifer. Eredmény: 1047 főből Nagy Katrin Dzsenifer a 126. helyen, Erdei Anita a 263. helyen végzett. Felkészítő nevelő: Kiss Gréta Vigyázz az egészségedre! levelezős verseny Versenyzők: Erdei Anita, Nagy Katrin Dzsenifer, Gali Dzsenifer, Sólyom Sára, Szőke Noémi. Felkészítő nevelő: Kiss Gréta. KRESZ-verseny Alsós csapat: Horváth Laura, Nyíri Csaba, Vas Mihály, Gál Soma. Eredmény: Területi V. helyezés. Felsős csapat: Horváth Ádám, Nagy Máté, Nagy Katrin, Hegedűs Szamanta. Eredmény: Területi I. helyezés, Megyei VII. helyezés. A lányok között Nagy Katrin, a fiúk között Horváth Ádám lett a legjobb versenyző. Felkészítő nevelő: Németh Tibor. Baranyai Lajosné szervezésében meghirdetett Könyvtárhasználati vetélkedő című olvasópályázatra 77 gyermek adta be munkáját. A 80 % feletti teljesítményt elért tanulók könyvjutalomban részesültek. A versenybe benevezett tanulók 92 %-a könyvjutalomban részesült. Nincs több gondom, ha a hulladékot kidobom? Hulladékkezeléssel kapcsolatos program keretén belül egy vetélkedőn vettek részt a tanulók, melynek része volt egy vetélkedő és egy projekt elkészítése. Szőke Dominika Leila munkája bizonyult a legjobbnak, ezért ő nyerte a társasjátékot. A versenyen résztvevő gyerekek látogatást tehettek Berettyóújfaluba a hulladék feldolgozó telepre. A program nagyon tanulságos volt, sok új ismerettel gazdagodtak tanulóink. Kapcsolattartó tanár neve: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK Lendvai Levente 4. a osztályos tanuló sporteredményei Nemzetközi atlétikaverseny Debrecen m-es síkjutás 2. helyezés ezüstérem, - 4 x 50 m-es váltófutás 3. helyezés bronzérem, Nyírerdő futás 1500 m Debrecen 4. helyezés, Mezei futóverseny őszi forduló Püspökladány 6. helyezés, Megyei duatlon verseny (kerékpár és futás) Hajdúböszörmény 4. helyezés,

16 Országos duatlon verseny (diákolimpia) Szekszárd 34. helyezés több mint 120 főből, Országos kerékpárverseny Mosonmagyaróvár 5. helyezés időmérésben, 6. helyezés összesítésben (ezzel a sárrétudvari iskolának pontot szerzett a kerékpáros listán). Mezei futóverseny tavaszi forduló Püspökladány 4. helyezés. Megyei mezei futóverseny Debrecen 5. helyezés (kb. 65 főből). Sólyom Sára 6. b osztályos tanuló sporteredményei 4 éve jár kick-boksz edzésekre a debreceni Báthori SE. püspökladányi szakosztályába. Az akaratereje, bátorsága, kitartása meghozta a sikeres eredményeket. Tavaly októberben Nyílt Országos Bajnokságon 2. helyezést szerzett. Ez év áprilisában a WTKA Világszervezet Baján rendezte meg Európa Bajnokságát. Sári kick-light kategóriában II. helyezést érte el. Reméljük a jövő tanévben már Sárrétudvariban fog járni az edzésekre. Kiss Hedvig Zsófia 8. osztályos tanuló versenyeredményei 2010/2011. tanév 1. Veres Péter megyei vers- és prózamondó verseny, Balmazújváros I. hely 2. Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny, Püspökladány I. hely 3. Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny, Püspökladány I. hely 2011/2012. tanév 1. Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny, Püspökladány I. hely Országos döntő: Bronzminősítés. 2012/2013. tanév 1. Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztivál, Debrecen arany minősítés. 2. Veres Péter vers- és prózamondó verseny, Balmazújváros I. hely Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária. Bodó Anna 4. b osztályos tanuló versenyeredményei 1. Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny Püspökladány I. helyezés. 2. Benedek Elek megyei népmeseolvasó verseny Debrecen I. helyezés. 3. Bendegúz Nemzetközi Anyanyelvi levelezős verseny Arany minősítés. 4. Sárrét kis mesemondója népmesemondó verseny Füzesgyarmat III. helyezés. 5. Szűcs Sándor Szépolvasó verseny Biharnagybajom III. helyezés. 6. Arany János Magyarverseny országos döntő Budapest Műszaki Egyetem V. helyezés (104 tanuló közül). 7. Varázsceruza megyei helyesíró verseny Nádudvar VI. helyezés. 8. Megyei szövegértő verseny Püspökladány IX. helyezés. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna. Iskolai sportkör Az előző évekhez hasonlóan sporteredményekben és sporteseményekben gazdag évet tudhat maga mögött intézményünk diáksportköre. Két sportágban versenyeztek tanulóink: lánycsapataink kézilabda, míg fiúcsapataink labdarúgás sportágban mérték össze tudásukat a szomszédos települések diákjaival.

17 Kiemelkedő kézilabda esemény volt iskolánkban a Húsvét kupa kézilabdatorna, ahol közel 100 kézilabdázni szerető lányt sikerült megmozgatnunk a felújítás előtt álló tornatermünkben. Labdarúgásban több megyei szintű diákolimpiai versenyen vettünk részt, ahol két korcsoportban egészen a megyei döntőig meneteltek tanulóink. Intézményünk rendezésében került sor hagyományosan a Jókai kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítása is, ahol mindkét korosztályos csapatunkkal az 1. helynek örülhettünk. Ezen túl immáron ötödik éve folyamatosan zajlanak suli bajnoki mérkőzéseink két korcsoportban, amelynek végén a következő osztályok vehetik át a bajnoki címért járó kupákat és okleveleket: - kézilabda sportágban: bajnoki címet szerzett a 6.a és a 8.évfolyam - labdarúgás sportágban: bajnoki címet szerzett a 6.a és a 7.a osztály Nemcsak csapatban, hanem egyéni versenyben is díjazzuk tanulóinkat, nevezetesen a legeredményesebb góllövőket. Gólkirályi címet szereztek a következő tanulók: Hegedűs Szamanta 6. b, Mezei Veronika 7. b, Szabó Lajos 6. a, István Bence 8. évf. Edzőjük: Kiss Tibor testnevelő. Gratulálunk minden tanulónak és a felkészítő nevelőknek az elért eredményekhez! Tantestület TÁJÉKOZTATÁS Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzetben július augusztus 2-ig szabadság miatt a rendelés szünetel. Tisztelettel: Dr. Kovács Petronella Köszönet a véradóknak Köszönjük véradóink önzetlenségét - a június 17-i véradás alkalmából mellyel hozzájárultak beteg embertársaink gyógyulásához. Nagyközségi Önkormányzat Vöröskereszt szervezet Művelődési ház Zagyva László Vegyes Kar Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni a Zagyva László Vegyes Kar munkájáról. Az előző lap megjelenés óta kórusunk folyamatosan készül újabb művek tanulásával, június 2-án a Hajdú-Bihari Felnőtt kórusok találkozóján Hajdúnánáson lépetünk fel, színvonalas, szép műsorral járult hozzá kórusunk is a találkozó sikeréhez. A zsűri értékelésében kiemelte a szép hangzást, a kórus hanganyagához nagyon jól illeszkedő műsorválasztást. Június 22-én a falunapon a kórustagok részére ebédet készítettünk,

18 két kórustagunk délután szóló énekével, a kórus férfi tagjai pedig este "balett" előadásával szórakoztatta a falunapon résztvevőket. Június 23-án Püspökladányba az ÁFÉSZ Kórus meghívásának eleget téve a Katolikus Templomban adott koncerten léptünk fel, ahol nagyon szép műsornak lehettünk méltó résztvevői. A rendezvény után közös vacsorával ünnepeltük meg a két kórus évek óta tartó barátságát. A kórus megtartotta az évadzáró közgyűlését, és a tisztújító közgyűlését is. A vezetőség tagjainak sorából Dan Kálmán kórus szervezőtitkára kérte a felmentését a vezetőségi munkavégzés alól, egészségi állapotára, elfoglaltságára hivatkozva. Itt szeretném megköszönni Kálmánnak, hogy sok éven keresztül mint elnök, később mint szervezőtitkár tevékenyen segítette a kórus munkáját. Reméljük, az egészsége engedi, és még sokáig számíthatunk rá, hogy részt vesz a kórus művészeti munkájában, és ötleteivel, tanácsaival támogatja a vezetőség munkáját is. A kórust 2013-tól három éves időtartamra választott vezetőség irányítja, elnök: Szabó Lajosné, elnökhelyettes Vígh Lászlóné, gazdaságvezető: Zagyva Gyuláné, szervezőtitkár: Lukács Márton, titkár: Földesi Jánosné. Az ellenőrző bizottság tagjai: Madar Gyuláné, Csíbi Sándorné, Láposi Lajosné. Munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánok. A kórus tavalyi évi munkájáról készült közhasznúsági jelentésébe, és beszámolójába a kórus próbatermében előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. A Kórus a nyári időszakban a próbáit szünetelteti, a legközelebbi fellépésünk a Gazdakör szervezésében megrendezésre kerülő Aratónapon lesz Biharnagybajomban. Mindenkinek kívánok kellemes nyaralást, jó időt, jó kikapcsolódást, az elkövetkező feladatok végzéséhez jó egészséget. Szabó Lajosné SZÜLŐFALUM Szülőfalum tornya messzire ellátszik Ha feltűnik az úton, szívem kivirágzik. Harangja zúgása ott él a szívemben, Hol templomba mentem zsoltárral kezemben. Itt teltek a legszebb gyermeki évek. Mit nem adnék érte, ha visszatérnének! Hol nyíltak az ibolyák, szép piros muskátlik, Ha rájuk gondolok, szívem is virágzik. Hófehér kisházak, muskátlis ablakok, Ennél szebbet szemed sehol sem láthatott! Tégy érte, amit tudsz, hogy szebb legyen, mint bármelyik másik, Magasztos harangtól lelkünk is virágzik. Cs. Szabó Piroska

19 Tisztelt megemlékező közönség! Madarné Kurtán Anna ünnepi beszéde a június 04-én, református templomban megrendezett ünnepi istentiszteleten. Trianonról még ma is megoszlanak a vélemények. A kommunista időszak alatt folytatott tudatos elhallgatás és a megfelelő háttérismeretek hiánya miatt ugyanis az álláspontok végletesen eltérnek egymástól. Ezek egy pólusán a teljes tagadás és beletörődés áll, míg a másik oldalán a történelmi Magyarország újjáélesztése található. Napjainkra a köztudatban a legelfogadottabbá a határon túli magyar kisebbségek hatékony érdekvédelme vált. A többség az között lezajlott eseményeket a magyar múlt szerves részének tekinti, amiről nem kíván megfeledkezni. Ma a legfőbb feladat a magyar közösségek kapcsolatainak ápolása és megszilárdítása. A parlament ezen szándékának demonstrálására 2010 májusában a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét. Megemlékező beszédemben a továbbiak során rövid történelmi emlékeztetőt szeretnék felvázolni. A XX. Sz. elején az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai és vallási szempontból Európa legszínesebb állama volt ben az 51,3 millió fős összlakosságból mintegy 10 millió volt a németek és ugyanannyi a magyarok száma, azaz a lakosság kétharmadát nem az államalkotó etnikumok tették ki. A kiegyezés eredményeként megszületett Magyar Királyság Nagymagyarország történelmi határai 300 évnyi visszaszorítottság után éledtek újjá. Közel 50 évig tartott a boldog békeidők kora, amikor sok tekintetben megközelítettük Európa fejlett régióit. A boldog békeidők aranykora 1914-ben hazánk számára véget ért. Kikerülhetetlenül belekeveredtünk egy háborúba, amelyet a Habsburg Birodalom és Magyarország elvesztett. Ezzel a Monarchia sorsa végérvényesen megpecsételődött. Sokan úgy vélik még napjainkban is, hogy az az óriási területveszteség, mely hazánkat az első világháború elvesztése után sújtotta, a trianoni békekötéssel vált ténylegesen hatalmas országvesztéssé. Tulajdonképpen az elvesztett területek 80 %-át 1919 júliusában Kun Béla északi hadjárata következményeként csatolták el tőlünk. Amikor ugyanis a magyar csapatok elfoglalták Kelet-Szlovákia jelentős részét, Benes sikerrel fellármázta a Versaillesban döntéseket hozó konferenciát, ahol elérte, hogy meghúzták Csehszlovákia végleges határait. Két nappal e döntés után a békekonferencia hasonló gesztust tett Románia felé. Pontosította Románia területét és határait, amellyel megkapta Erdélyt, a Partiumot a Vix-jegyzékben tervezett semleges zóna közepéig. Hasonló módon Ausztria megkapta a követelt burgenlandi területeket. Az ekkor kialakított határok váltak később automatikusan Csonka-Magyarország határaivá. Tehát az ország óriási területvesztése gyakorlatilag részben Károlyi megszállást elősegítő, de döntően Kun Béla hibás politikája és katonapolitikája miatt már 1919 nyarán közel harmadára csökkentette Magyarország területét. A trianoni békekötés így valójában csupán a déli határ, Jugoszlávia vonatkozásában hozhatott újat. Az június 4-én hazánkkal aláírt trianoni békekötéskor a magyar békeküldöttség már semmit sem tehetett. Az antant hatalmak úgy döntöttek, hogy ezek a területek már egy éve jogilag és gyakorlatilag is Csehországhoz és Romániához tartoznak. Ezért újból megismétlem, hogy nem Trianon az egyedüli hely, ahol elvesztettük az országot. Tehát Trianon nem az országvesztés bűnbakjának, hanem a nemzeti emlékezet napjának tekinthető.

20 A magyar társadalom egységesen tiltakozott az ország megcsonkítása ellen, mindhiába. Az olyan széles politikai látókörrel rendelkező politikusok, mint Appony vagy Teleki Pál, világosan látták, hogy hazánk számára az egyetlen alternatíva a beletörődés és az elfogadás lehet hangsúlyozták azonban, hogy ezt ideiglenes álláspontnak tekintik. Az ünnepélyes alkalom lebonyolítására Millerand francia miniszterelnök június 4-ét jelölte ki. A megalázó dokumentum ellenjegyzése magyar részről dr. Bernárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszter, és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter által történt. A magyar közvéleményt sokkolták a trianoni békeszerződésben megszabott feltételek. Június 4-én az egész magyar társadalom gyászba borulva, egységesen emlékezett meg az elfogadhatatlan dokumentum aláírásáról. A lapok gyászkerettel jelentek meg, az országzászlót félárbocra engedték. Az iskolák, szórakozóhelyek zárva maradtak. A nemzetgyűlésben ekkor hangzott el Rakovszky István házelnök beszéde, aki hangsúlyozta a magyar nemzetre erőszakolt diktátum igazságtalanságát, annak átmeneti jellegét, valamint a testvéri szeretet és kötődés jelentőségét a mesterségesen meghúzott határokon kívül rekedt magyarokkal. A trianoni békeszerződés értelmében hazánk területének 2/3-a és lakosságának 3/5-e került kényszerből valamelyik szomszédos állam fennhatósága alá. - A történeti Magyarország km2-ről km2-re zsugorodott Lélekszáma: főről lakosra zsugorodott - Összesen 6 állam részesedett a Magyar Királyságból, ezek közül Románia tett szert a legnagyobb területre km2 Csehszlovákia km2 Szerbia km2 - Ezenkívül területet csatoltak Ausztriához, Lengyelországhoz és Olaszországhoz is. Az új határokkal ugyanakkor a csonka Magyarország homogén nemzetállammá vált, mivel a kisebbségek aránya 45,6 %-ról 11,6 %-ra csökkent. A gazdasági veszteségek talán ugyanilyen fájóak voltak. Dinamikusan fejlődő, népes városhálózatok kerültek a határ túloldalára, de város kettévágására is sor került. Elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt a vértanúk városát, Aradot. A közlekedést gyakorlatilag megbénította, hogy le kellett mondani a közutak 65 %-ról, valamint a vasútvonalak 62 %-áról a legjelentősebb csomópontokkal együtt. Legszebb tájaink és pótolhatatlan nyersanyagforrásaink vesztek el: - az arany-, ezüst rézérc és kősóbányák, - bauxitlelőhelyek és kőolajmezők - az erdők közel 90%-a - mezők, legelők ¾-e - szántóföldek közel 2/3-a - a nehézipari termelés fele Szétesett a térség egységes piaca, és megszűnt a munkaerő, illetve a tőke szabad áramlása. Az elszakított régiókkal magyar került kisebbségi helyzetbe. A legszomorúbb és legtragikusabb az ő kiszolgáltatott sorsuk a következő évtizedekben. A kitelepítettek, menekültek, jogfosztottak, emberi méltóságukban megalázottak életéről hosszan lehetne mesélni. A rendszerváltozás után ismét szabadon, kötöttségek nélkül lehet a trianoni békeszerződést és annak következményeit elemezni, megvitatni. Boross Péter volt miniszterelnök írta Trianonról 2004-ben.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. május XIV. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A feltétlen szeretet A hónap első vasárnapján szerettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat (Fotó: Dr. Sutus Lenke)

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 3. évfolyam 3. szám, 2009. július Iskolafelújítás Aki mostanában elhalad az iskola elôtt, már láthatja az immár több hónapja zajló felújítási

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben