AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JÚLIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom a tisztelt lakosságot tájékoztatni. Az április- május- június hónapok fő feladatai a Szerep községgel megkötött közös hivatal szervezeti formáinak kialakítása, az előttünk álló pályázati és településfejlesztési feladatok kezelése, a közmunkaprogram szervezése, intézményhálózatunk működtetése, a településüzemeltetés mindennapi feladatai, és a falunap megrendezése köré összpontosultak. A március 2-án létrejött közös önkormányzati hivatal új kivívások elé állította mindkét települést, hiszen a hivatal és az önkormányzatok állományában maradt dolgozókkal új munkarendet kellett kialakítanunk, el kellett végezni a pénzkezelés szabályainak, a helyi adók beszedésének és az anyakönyvi feladatok elvégzésének szabályozását, biztosítanunk kell az egységes törvényességi felügyeletet, s működőképessé kellett formálni a mindennapi munkakapcsolatot. Ez a feladat természetesen nem volt könnyű, nagyon sok egyeztetésen és tárgyaláson vagyunk túl, elkészült és elfogadásra került a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata, így a két település közös hivatal általi működtetése biztosított. A település fejlesztési feladataink tekintetében a már megnyert pályázataink kezelése és az új pályázati lehetőségek kihasználása jelenti a legfőbb feladatokat. A belterületi csapadékvízelvezető árkok korszerűsítése pályázatunk lassan a kivitelezés fázisába fordul. Mint ismeretes 12 km-s szakaszon van lehetőségünk az árkok és átereszek korszerűsítésére, melynek kivitelezési feladataira 224 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk. A pályázat beadásakor azok az utcák kerültek betervezésre, amelyek a csapadékvíz elvezetésében fő szerepet játszanak, az elmúlt 5 év távlatában a legbelvizesebbnek számítottak, illetve a rendezett utcakép is megkívánja fejlesztésüket. Az utcák számának meghatározásakor anyagi korlátok szabtak határokat. A pályázat az alábbi utcákon tartalmaz fejlesztést: Kossuth, József Attila, Kölcsey, Feszty, Radnóti, Széchenyi, Vasút, Költő Nagy Imre, Petőfi, Jókai. Azokon az utcákon, ahol e pályázattal nem tudjuk a csapadékvíz elvezetését ily módon megvalósítani, közmunkaprogramon belül próbálunk hasonló tartalmú munkálatokat végezni. A legutóbbi Udvari Hírek hasábjain szóltam arról, hogy kezdeményezem a munkálatok elvégzését összhangba hozni a szennyvízkiépítéssel, ami az árkok felújítási munkálatainak kitolását jelentette volna a szennyvíz megépítése utáni időpontra. Ehhez viszont a Közreműködő Szervezet nem járult hozzá, tartanunk kell magunkat a pályázatban megszabott határidőkhöz. Ennek megfelelően el kellett indítani a különböző intézkedéseket, így a kivitelezési munkálatokra hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. Egy ajánlat érkezett be, a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattól, akiknek ajánlata alkalmassági és tartalmi szempontból is érvényes volt. A képviselő-testület a társulatot nyertesként hirdette ki. A kivitelezővel a cikk írásakor még nem kötöttük meg a szerződést, de várhatóan július végén-augusztus elején elkezdődhetnek a munkálatok. A kivitelezés előtt -előre meghirdetett időpontban és helyszínenminden érintett utcaszakaszon lakossági tájékoztatót fogunk tartani. Jelenleg a már megépített, jó állapotban levő kapubejárókon történő átalakítást, azoknak a megfelelő szinten behelyezett átereszcső miatti megbontását (természetesen az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás a kivitelező feladata),

2 illetve az új árkok kialakítását akadályozó fák kérdését tartom szükségesnek alaposan egyeztetni. Máris kérem a lakosok megértését és együttműködését! Az ivóvízminőség javító programunk is új szakaszához érkezett. A megvalósítási feladatokra a Sárrétudvari-Biharnagybajom-Szerep községekből álló társulás 204 millió Ft-ot nyert. Ezen a területen most van kiírásra a közbeszerzési eljárás, melynek lezárása után elkezdődhetnek a munkavégzések. A pályázati kiírás értelmében megtörténik a vízműtelepünk teljes korszerűsítése, valamint hálózati rekonstrukció valósul meg a Kölcsey utcán. (Sajnos ezen pályázati konstrukció nagyobb arányú hálózatcserét nem tett lehetővé.) Településünk legnagyobb beruházása, a szennyvízelvezetés tekintetében várjuk a megvalósítási szakasz támogatásáról szóló okiratot. Az előkészítő szakasz feladatait elvégeztük, készen állunk azokra az eljárásokra, közbeszerzésekre, amelyek a kivitelezés megindításához szükségesek. A pályázati kategóriák tekintetében nagy gondot fordítunk az intézményrendszert érintő fejlesztésekre június 30-i határidővel átadásra került a felújított iskolai tornaterem és a Kossuth utcai óvodában beépítésre került a biomassza kazán. Tudva és érzékelve az iskolai ebédlő és konyha nagy kihasználtságát, és sajnos nagyon leromlott állapotát, pályázatot adtunk be a helyiségek teljes felújítására. 33 millió Ft. összegben pályáztunk, melyből az iskola ezen épületrészének tetőjavítása, külső szigetelése, nyílászárok cseréje és belső munkálatok valósulhatnának meg. Sajnálattal kell leírnom, hogy a fogorvosi épület felújítására beadott pályázatunk az elbírálásakor nem nyert, s tartaléklistára lett helyezve, Ez azt jelenti, hogy formailag és tartalmilag megfelelő volt, de forráshiány miatt el lett utasítva. A tartaléklista azért adhat bizonyos reményre okot! Örömmel számolok be viszont arról, hogy nyertesként lett elbírálva a 2012-ben beadott pályázatunk, melynek címe Egészségrenevelő és szemléletformáló programok Sárrétudvari lakossága számára. Különböző tematikus programokra, előadásokra, tanfolyamokra és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre közel 10 millió Ft- nyertünk. A LEADER pályázatokon is indult önkormányzatunk. A jövő évi Falunapra, illetve évfordulós rendezvényekre pályázunk, valamint önkormányzati kezdeményezésre a Sárrétért és Sárrétudvariért Alapítvány pályázatot nyújt be Helytörténeti Múzeum kialakítására. A múzeum a művelődési ház udvarán lenne felépítve, s méltó helyet adhatna a jelenlegi helytörténeti gyűjteménynek. A LEADER pályázatokon aktívan indultak a település egyesületei és alapítványai is, remélem siker koronázza törekvéseiket. Jelentős szegletét képezik önkormányzati munkánknak a közmunkaprogramok. A START munkaprogramoknak köszönhetően 111 főnek tudunk munkát biztosítani egész évben. A mezőgazdasági program keretén belül szépen rendezettek a területeink, három belterületi és két külterületi területet művelnek a dolgozók. A közút és belvízelvezetésben résztvevők munkája nagyban hasznosul településünkön, egyre kevesebb a gond nagy esőzésekkor. A szociális területen dolgozók nagy segítséget jelentenek az idősek házi gondozásában. A két biomassza kazánunk működéséhez szükséges fűtőanyagot a megújuló energiafelhasználás programban foglalkoztatottak gyűjtik be második negyedévének testületi ülésein több beszámolót is megtárgyalt a képviselőtestület. Így került napirendre a Közrend és Közbiztonság kérdése, a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ gyermekvédelmi, családsegítő és az idősek klubjában folytatott tevékenysége, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény munkája, a védőnői munka értékelése, valamint az Orvosi Ügyelet Kht. beszámolója. A képviselő-testület minden érintett kérdésben és intézmény esetében jónak értékelte az elvégzett munkát és a beszámolókat elfogadta. Sokrétű település üzemeltetési feladataink közül az alábbiakról számolok be. Egyre fejlődő gépparkunknak köszönhetően (traktor, pótkocsi, fűnyírók, fűkasza, tolólap, vonólap, árokásó, nemrég érkezett szippantó tartálykocsi) biztosítani tudjuk az önkormányzati területek rendezését. A lakossági

3 építési törmelék lerakóhelyet (Rákóczi u. vége) bekerítettük, szervezett a kiszállítás, a területet rendben tudjuk tartani. Sajnos elég sok önkormányzati utunkon jelentkeztek kisebb-nagyobb kátyúk. Ezek kijavítása 1-2 héten belül meg fog történni. A változó és fejlődő gazdasági körülmények miatt a településrendezési tervünket felül kellett vizsgálni. Három területen, így a jelenlegi Kontakta épület, a volt Malom épület, valamint telekméretekre vonatkozó előírások módosításának tekintetében támogatjuk a helyi vállalkozások jövőbeni fejlesztéseit. A szemétszállítás jelenlegi rendszere sokszor megosztja a lakosságot. Tájékoztatóm végén az e területet érintő néhány új információról szólok. Azt máris leszögezem, hogy a szemétszállítás kötelező jellege megmarad, az továbbra is térítés ellenében végzett kötelező közszolgáltatás marad. Változás következett be azonban a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi körében, ugyanis az önkormányzatokat magába foglaló Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás megvásárolta az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. kisebbségi (49%-os) tulajdonrészét, így a Hulladékgazdálkodási Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonba kerül át. Ez azért is lényeges, mert az önkormányzati érdekek jobban megvalósíthatók a későbbiekben. További lényeges változás következik be július 1-vel, ugyanis a kormány rezsicsökkentési intézkedéseinek hatására változik a szemétszállítás díja. Az eddigi nettó 325 Ft-ról, nettó 279 Ft-ra csökken a 120 literes edényzet heti ürítési díja. Tisztelt Sárrétudvariak!Ennyiben kívántam tájékoztatást adni április-május-június hónapok önkormányzati munkájáról, a nyárra minden lakostársamnak kellemes pihenést, vagy jó munkát kívánok! Kiss Tibor polgármester A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltéséről A Helyi Választási Bizottság tájékoztatja a Tisztelt Lakostársakat, hogy Pusztai Márta önkormányzati képviselő önkormányzati képviselői tisztségéről lemondott. A Helyi Választási Bizottság április 2-án megtartott ülésén megvizsgálta a október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét, majd megállapította, hogy szavazatszám szerinti sorrendben, 315 szavazatot két jelölt kapot Bojtor József Független jelölt, és Faragó Attila Független jelölt. A szavazategyenlőség miatt a HVB a jelen lévő jelöltek egyetértésével, sorsolással állapította meg, melyik jelölt szerzi meg a mandátumot. A Helyi Választási Bizottság a sorsolást követően az 1/2013. (IV. 2.) számú határozatával megállapította, hogy a megüresedett helyre Faragó Attila Független képviselő szerzett mandátumot. Munkájához jó erőt és egészséget kívánunk! Helyi Választási Bizottság

4 2013 Falunap A településünk falunapja idén a mezőgazdaság jegyében telt el, előadásait, kiállításait e téma köré szerveztük. A rendezvény előestéjén Kiss Tibor polgármester úr és Bácsó Balázs falugazdász a helység mezőgazdasági helyzetét mutatta be a gazdanapon. Az est további részében a vendégek láthattak birkakörmözést és nyírást, lópatkolást, valamint megtekinthették az erre az alkalomra berendezett látványos kiállítást. További jó hangulatról a helyi néptáncos gyerekek, Simonyi Ferenc előadóművész, valamint a Született feleségek gondoskodtak. A napot táncházzal zárták. Szombaton kora reggel kakasszóra ébredt a falu. Az egész napos színvonalas rendezvényt lovasok, csikósok, hintók, pusztabusz, a testvértelepülés, Tordaszentmihály küldöttsége, néptáncosok és a polgármesteri hivatal dolgozói vezették fel. A falunapot polgármester úr nyitotta meg, ezt követően köszöntőt mondott Kiss Zoltán, a Földművelésügyi Igazgatóság Igazgatója, Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat elnöke és Zeng János Tordaszentmihály polgármestere. A rendezvényre Hézser Tímea református lelkész adta áldását. Délelőtt főként gyerekeknek szóló műsorokat láthattak a nézők. Színpadra léptek a Napsugár Óvoda napcsoportosai, a debreceni Pergő együttes, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 4. számú Idősek Klubja dolgozói, az általános iskola művészeti tagozatának tanulói, a Lolita mozgásstúdió növendékei és a nemrégiben alakult Református Egyházi Ifjúsági Kórus. A korábbi évekhez hasonlóan 26 sátorban készültek a hagyományos sárréti ételek, emellett igazi magyaros hangulatot teremtett a 100 tagú cigányzenekar kisegyüttese Suki András vezetésével. A színpad környékén egészségügyi mérések és szituációs gyakorlatok, belgyógyász, zeneterápiás masszázs, népi játszóház, arcfestés, kirakodóvásár, jósnő, a Szittyák Íjász Egyesület bemutatója, ugrálóvár, mezőgazdasági gépkiállítás, valamint a Hangás Vendégház udvarán rajzverseny várta a vendégeket. A délután folyamán a vihar és a nagy esőzés ellenére a hálás közönség az ifjú tehetségeinket, helyi nótaénekeseinket, civil szervezeteinket, néptáncosainkat és mezgazdasági divatbemutatót láthatták a színpadon. A polgármesteri hivatal udvarán elfogyasztott vacsorát követően a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói és a Képviselő-testület tagjai, vállalkozó kedvű hölgyek, a művelődési ház dolgozói, rendkívül tehetséges balett táncosaink, valamint az általános iskola pedagógusai zenés-táncos produkciókkal gondoskodtak a kitűnő hangulatról. Az est további részében a meghívott vendégek között láthattuk Szeredy Krisztina énekművészt, Bangó Margit Kossuth díjas művésznőt, Kocsis Tibort és a Copacabana Brazil Szamba tánccsoportot. A jól sikerült nap zárásaként tűzijátékot láthattak a sokáig kitartók. Guba Péterné

5 Tisztelt lakostársak! Településünk évek óta nagy sikerrel rendezi meg falunapi rendezvényét. Ezek az alkalmak a helyi összefogás nagyszerűségéről mutatnak példát. Ezennel tisztelettel szeretném megköszönni minden támogatónknak az anyagi és természetbeni hozzájárulást, a polgármesteri hivatal, az intézményeink és civilszervezeteink áldozatos munkáját. Településünk honlapján a rendezvénynaptár év rendezvényei menüpont alatt kerülnek felsorolásra támogatóink és segítőink. Ismételten köszönöm meg a település nevében a felajánlásokat, remélem a falunapunkon mindenki jól szórakozott! Kiss Tibor polgármester

6 HAGYOMÁNYÖRZŐ LOVAS TALÁLKOZÓ A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata május 25-én rendezte meg a 13. Hagyományőrző Lovas találkozót. Rendezvényünknek, mint minden évben a régi sportpálya adott helyet, ahová egész nap vártuk a ló szerető-, a lovas spotot kedvelő embereket. Lovas találkozót Kiss Tibor polgármester nyitotta meg, majd köszöntötte a jelenlévő versenyzőket, fogatosokat, lovasokat és nézőket Dr. Fülöp Enikő alpolgármester asszonnyal. A 6 kategóriában zajló versenyt Nagy Sándor vezényelte le, melyen mintegy 70 versenyző vett részt. Az egész napos rendezvényen a megjelent vendégeket kirakodó vásár, a gyermekeket ugrálóvár, csillám tetoválás, fagyi, lovagoltatás és büfé várta. Délben az ízletes ebéd elfogyasztása után folytatódott a résztvevők megmérettetése. A finom ebédet elkészítette Dombi Imre és a művelődési ház dolgozói. A nap végén értékelték a résztvevők teljesítményét. A következő percekben Kiss Tibor polgármester megköszönte a részvételt és gratulált az elért eredményekhez. A helyezetteknek a kupát, az emlékszalagot és emléklapot átadta Kiss Tibor polgármester, Nagy Sándor bíró, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester asszony és Guba Péterné művelődésszervező. Elmondhatjuk, hogy a lovas találkozónk elérte célját. Rendezvényünkkel két célunk volt, egyik hogy a környező településen élő szép számú hobbilovasok bemutatkozhassanak, valamint aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk a kilátogató közönségnek. Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mindazoknak, akik a sikeres rendezvény lebonyolításához hozzájárultak.

7 Külön köszönjük a támogatást: Hangás-Rét Kft-nek, Bere Imrének és családjának, Földesi Imrének, Nagy Sándornak, Szabó Lajosnak és Szabó Andrásnak, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező Vége a tanévnek E tanévben elhangzott az utolsó iskolai csengőszó. Iskolánk, a sárrétudvari Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 299 tanulója számára megkezdődik a nyári vakáció, a várva várt nyári vakáció. Pihenhet tanár és diák egyaránt, hiszen nehéz és eseményekben gazdag tanév áll mögöttünk! Iskolánk, mint a ma iskolái általában, folyamatosan változnak. A legutóbbi nagy változás tavaly ősszel történt. Elfogadásra került a Nemzeti Alaptanterv, mely oktatáspolitikánk irányvonalát határozza meg. Megjelent a Köznevelési Törvény, ami leszabályozta az oktatási folyamatot. Kiadásra került a Kerettanterv, amely megfogalmazza a tanítási tartalmat. A felsorolt szabályzók megismerése és alkalmazásba vétele nem kis munkát jelentett tantestületünk számára, s a java még hátra van! Szeptembertől lépnek életbe a jelentősebb szabályok, szeptembertől lesznek láthatóak a főbb változások. Az említett reformok önmagukban is jelentős átalakulást eredményeztek, ill. eredményeznek. Ezzel egy időben megtörténtek az iskolák államosításai, az iskolák állami fenntartásúvá váltak. Már ahol az önkormányzat úgy döntött! A mi képviselő testületünk fájó szívvel ugyan, de tekintettel az anyagi szempontokra, iskolája működtetését január 1-jétől állami kézbe adta. Azóta az állam fizeti a dolgozói bérek mellett a működés számláit is. Minden kezdet nehéz ez egy frázis, de mint minden frázis, ez is igaz. Kell egy kis idő, mire eldől, hogy jó döntés született-e. Mindenesetre bíznunk kell, és bízunk is benne, hogy sorsunk jobbra fordul, és tanulóifjúságunk nevelésének és oktatásának feltételrendszere javulni fog, illetve pedagógiai munkánk eredményesebb lesz. Merthogy épp ideje volna már! Be kell látnunk, hogy hiába az eddigi sok-sok jogszabály, közoktatásunkban soha nem látott negatívumok jelentek meg. Soha nem látott problémák előtt állunk, gyakran tehetetlenül, mert a megoldáshoz nincs eszköz a kezünkben. A tanulási morál gyengeségei, igénytelen feladatmegoldás, felszerelés hiánya, motiválatlan tanulók, mulasztások magas száma, stb! A felsorolást még lehetne folytatni. Vissza kell állítanunk a tanulás és a tudás presztízsét, a jólneveltség példaértékét. Talán a mostani, nagy horderejű változások majd segítenek ebben. A jogszabályokat folyamatosan figyeljük, és a változásokat követjük. Ez most iskolai munkánk egyik fő jellemzője. Nagyobb szülői odafigyelés szükséges, és ha a szülő-tanár nevelőhatás egy irányba mutat, nagyobb eredményeket érhetünk el. Talán ha lényegesen kevesebbet, lassabban és alaposabban lehetne tanítanunk, és jobban tudnánk diákjainkat motiválni, sikeresebbek lehetnénk. Időnként eszembe jut az a néptanítói bölcsesség, hogy a lovat oda lehet vezetni az itatóhoz, a fejét bele lehet dugni a vízbe, de ha nem szomjas nem fog inni. Magunk részéről megkülönböztetett figyelmet fordítunk a közösségi fegyelem megtartására, a közösségi nevelés hatékonyságára. Kétség kívül vannak eredményeink, hiszen némi elfogultsággal kijelenthetjük, hogy iskolánk népszerű iskola, tanulóifjúságunk szívesen jár iskolánkba, jól érzi magát közösségében. Még azt is ki merem jelenteni, hogy a sárrétudvari gyerekek viszonylag jól neveltek. Hallhatjuk a médiákban, hogy mi történik más iskolákban. Nálunk is vannak rendbontó diákok. Még rendőrségi esetünk is volt az elmúlt időszakban. De őszintén elmondhatjuk, hogy tanulóink túlnyomóan nagy többségének magatartásával nincs gond. Ezt egyébként külső megfigyelők, több esetben megfogalmazott, garantáltan független véleményével tudjuk bizonyítani. Iskolánk tanulóbarát iskola, sokak véleménye szerint még nagyon is. Megpróbálunk minél színesebb,

8 eseménydúsabb tanévet megvalósítani. Visszatekintve az elmúlt tíz hónapra, úgy gondolom, hogy feladatainkat megvalósítottuk. Az általános iskola tantervi követelményei továbbra is rendkívül komolyak. A jelenlegi tantervek továbbra is túlzott leterhelést jelentenek tanulóifjúságunk számára, s meglátjuk számíthatunk-e a jövőben könnyebbségre. Biztatást jelent számunkra, hogy tanulóink csökkenő mértékű, de még mindig jelentős része, képességeinek megfelelően teljesítette a tantárgyi követelményeket, megfelelő szorgalmat tanúsított a tanév során. Eredményességi mutatónk határozottan jó. Elismerésünk azon a tanulóinknak, akik a követelményeket jól, sőt sok esetben kitűnően teljesítették. Tanulóink közel 10 %-a, 28 diák három vagy több tantárgyból nemcsak, hogy jeles (5), hanem külön dicséretes teljesítményt nyújtott, kitűnő eredményt ért el. Ez figyelemreméltó statisztikai adat. 2. a osztály 2. b osztály 3. a osztály 3. b osztály Horváth Dóra Katona Hanga Keserű Tamás Kiss Dániel Nádházi Péter 4. a osztály Duleba Anna Nagy Sándor Patrik Szabó Teodor László Vas Mihály 4. b osztály Németh László Levente Nyiri Csaba Szabó Attila Zsombor 5. a osztály Horváth Norman Szabó Viktória Tóth Tamás 5. b osztály Balogh Réka Dan Anita Lendvai Levente Szabó Fanni 6. a osztály Bodó Anna Jenei Bence 6. b osztály Madar Ákos Nagy Zsuzsa Szőke Dominika Leila 7. évfolyam Mészáros Lilla 8. évfolyam Nagy Katrin Dzsenifer Györfi Natália Szőke Noémi A versenyeztetés során alig szelektálunk, arra érdemes tanulóinkat szinte minden jónak ítélt tanulmányi és sportversenybe be szoktuk nevezni. Több olyan versenyen is részt vettünk, ahol a környék úgynevezett kis iskolái közül jószerével csak mi vettünk részt, és derekasan helyt álltunk. Sikeresek voltak tanulóink alsó és fölső tagozatban egyaránt. Ez a munka dicsér tanárt és tanítványt, iskolát és szülői házat egyaránt. Több tanulónk is kiemelkedő eredményt ért el. Kiss Hedvig Zsófia 8. osztályos tanuló, nekünk csak Hédi, idén is szép versenyeredményeket produkált. Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztiválon, Debrecenben arany minősítés szerzett. A Veres Péter vers- és prózamondó verseny, Balmazújvárosban I. helyezést ért el. Debrecen, Balmazújváros nagy városok nagy versenyek nagy eredmények! Hédi az iskolai élet minden területén rengeteget dolgozott, ritkán találunk ilyen értékes diákot. Iskolai tevékenységéért külön jutalomban részesült. Bodó Anna 4. b osztályos tanuló szintén kiemelkedően teljesített. A Benedek Elek megyei népmeseolvasó versenyen, Debrecenben I. helyezést ért el. A Mesél a Sárrét megyei népmesemondó versenyen, Püspökladányban I. helyezett lett. A Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezésre került Arany János magyar verseny országos döntőjében 104 tanuló közül az 5. helyezést nyerte el. Ahol csak megjelent, öregbítette iskolánk hírnevét, amiért külön jutalomban részesült. Sólyom Sára 6. b osztályos tanuló 4 éve jár kick-boksz edzésekre a debreceni Báthori SE. Püspökladányi Szakosztályába. Akaratereje, bátorsága, kitartása meghozta az eredményeket. Tavaly októberben Nyílt Országos Bajnokságon 2. helyezést szerzett, míg ez év áprilisában Baján megrendezésre került Európa

9 Bajnokságon Sári kick-light kategóriában II. helyezést érte el. Reméljük a jövő tanévben már Sárrétudvariban fog edzésekre járni. Sporteredményeit értékes könyvjutalommal ismertük el. Lendvai Levente 4. osztályos tanuló szintén kiemelkedő sporteredményeket ért el. A Debrecenben megrendezésre kerülő atlétikai verseny 600 m-es síkfutásában ezüstérmet szerzett, míg a 4 x 50 m-es váltófutásban III. helyezést ért el. Ezen kívül számtalan atlétikai versenyen szerepelt az élmezőnyben. További sikereket kívánunk Leventének! Intézményünkben harmadik éve kerül megrendezésre a Számítástechnika vetélkedő, melyen a felső tagozatos diákok vesznek részt. Idén is nagy volt az érdeklődés, összesen 51 tanuló vállalta a megmérettetést, melyet oklevelekkel, emléklapokkal és DVD lemezekkel jutalmaztuk. Nagy Patrik 7.a osztályos tanulót külön megdicsérjük, mert mindhárom évben, saját évfolyamában, magas pontszámmal nyerte meg a versenyt. Képtelenség felsorolni minden versenyeredményt, ezért azokat településünk helyi újságában jelentetjük meg. Gratulálunk minden tanulónak és a felkészítő nevelőnek az elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk! A legtöbbet javító 8. osztály Ft alapítványi pénzjutalomban részesült. Osztályfőnök: Bodóné Kiss Annamária A legjobb tanulmányi eredményt a 6.a érte el (4,08), jutalmuk: Ft. Osztályfőnök: Kiss Tibor A nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányért járó serleget idén legnagyobb sajnálatunkra nem tudtuk kiadni. Több mint bosszantó, hogy tanulóink másik, szintén jelentős része, képességein alul teljesít. Nem sikk a tanulás és a tudás, megelégszenek az átlagos és éppen elégséges eredménnyel. Annyit tanulnak, illetve annyi ragad rájuk, hogy ne legyen baj, de nem erőltetik meg magukat. Nos, itt vannak még nagy faladataink és jó lehetőségeink. Megfelelő motivációval és szakmai hozzáértéssel, nem utolsó sorban rendíthetetlen kitartással eredményeket érhetünk el. Sajnos negatív statisztikánk is van. Néhány tanulónk nem vette komolyan a tanulmányi munkát, így év végi teljesítményük elégtelennek minősül. 6 tanuló bukott, ők javítóvizsgát tehetnek augusztusban. Mint már említettem tanulóink általános fegyelmével, magatartásával - eltekintve néhány kirívó esettől - általában nincs nagy gond. Gyermekeink lényegesen jobban neveltek, mint az országos átlag. De egyre több a kirívó eset, és egyre súlyosabbak az esetek! Vannak kezelhetetlen problémáink! Többször gondunk volt a diákok egymás közötti agresszivitásával. Az elmúlt tanévben már megnövekedtek a testnevelés óraszámai. Első és ötödik osztályokban minden tanítási napon volt testnevelés óra, és a jövőben ez évről-évre megvalósul fölmenő rendszerben. Tanulóink sportsikereiről is beszámolhatok. Az előző évekhez hasonlóan sporteseményekben és sporteredményekben gazdag évet tudhat maga mögött intézményünk diáksportköre. Két sportágban versenyeztek tanulóink: lánycsapataink kézilabda, míg fiúcsapataink labdarúgás sportágban mérték össze tudásukat a szomszédos települések diákjaival. Kiemelkedő kézilabda esemény volt iskolánkban a Húsvét kupa kézilabdatorna, ahol közel 100 kézilabdázni szerető lányt sikerült megmozgatnunk a felújítás előtt álló tornatermünkben. Labdarúgásban több megyei szintű diákolimpiai versenyen vettünk részt, ahol két korcsoportban egészen a megyei döntőig meneteltek tanulóink. Intézményünk rendezésében került sor hagyományosan a Jókai kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítása is, ahol mindkét korosztályos csapatunkkal az első helynek örülhettünk. Ezen túl immáron ötödik éve folyamatosan zajlanak suli bajnoki mérkőzéseink: két korcsoportban, nagy lelkesedéssel és izgalommal. A tanév során tovább fejlesztettük iskolánkat. Folyamatosan bővítjük oktatási szemléltetőeszközállományunkat, hiszen ezen a területen mindig vannak tennivalók. Ezek a fejlesztések természetesen oktató-nevelő munkánkra is jó hatással vannak. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, bár az egyre kevesebb. Kevesebb a pályázat, de egyre nagyobbak. Idén zártunk le egy 9 millió forintos pedagógus

10 továbbképzést támogató pályázatot. A napokban pedig értesítést kaptunk, hogy újabb uniós pályázatot nyertünk. Ennek keretében az elkövetkező 2 évben összesen köze 30 millió forintot költhetünk tanulóink esélyegyenlőségének biztosítására. Ez rengeteg pénz, iskolai programokra ennyit még sohasem költöttünk. A mögöttünk lévő tanév mindenki számára jelentett élményt. Gondolok itt a sportnapokra, az ünnepségekre, az osztálykirándulásokra, a Jókai napokra és a Szülők báljára, valamint az emlékezetes hagyományőrző disznótorra. Az osztálykirándulásokat pénzügyi okok miatt egyre nehezebb megszervezni, pedig ezek tanulóifjúságunk nagyobb csoportjait mozgatják meg, formálják iskolánk közösségeit, javítják az iskola és a szülők kapcsolatát, szélesítik tanulóink látókörét tehát segítik oktatónevelő munkánkat. Ezért alapítványunk segítségével iskolai kirándulást szerveztünk gyermeknapon a Szalajka völgybe, külön vonattal, díjmentesen. Felemelő érzés volt látni, amint 270 nebuló föl és leszáll a szerelvényre, s fölszabadultan birtokba veszi az idegen tájat. Maga a vonatozás is nagy élmény volt, nemhogy a látottak! Tanulóink minden szempontból jól vizsgáztak, mint ahogy nevelőink is, így rendkívüli esemény nem történ. Köszönet érte! Idén is tartottunk diákfórumot! Egyre kevesebb az ésszerű igény, de megígérjük, hogy diákjaink használható ötleteit a továbbiakban is megvalósítjuk. Mint említettem, iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény is. Az oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések megfelelőek. A hiányzó eszközöket folyamatosan pótoljuk. A tantermek az előírtaknak megfelelően vannak kialakítva. A 2012/2013-as tanévben 140 tanulónk vett részt a művészeti oktatásban, négy művészeti ágban. Zenei tagozaton zongora, szintetizátor, furulya tanszakot, tánctagozaton 3 néptánccsoportot, képző- és iparművészeti tanszakon 2 kézműves csoportot, színjáték tagozaton 1 színjátszó csoportot működtetünk. A művészeti iskolás növendékek kötelező foglalkozásokon teljesítik a tantervi követelményeket, félévkor és év végén tanszaki hangversennyel, bemutatóval, kiállítással zárnak. Ezen kívül részt vesznek szinte valamennyi iskolai és községi rendezvényen, a környező települések rendezvényein, ahol szerepléseikkel nagy sikereket aratnak. A szorgalmi időnek vége, de az iskolai élet nem áll meg. Szokásainknak megfelelően tanulóifjúságunk számára úszásoktatást szervezünk Füzesgyarmatra. Az oktatásra 23 tanuló jelentkezett, a tanfolyamot Németh Tibor kollegám vezette. A nyári vakációra táborozási lehetőséget az elmúlt évek tapasztalataira építve meg sem próbáltunk szervezni, így tábor idén sem indul. Lesz azonban kézműves tábor, és hittanos gyermekeink számára is szervez programot református egyházunk. Az iskola működésével kapcsolatos nagy tervünk az emeletes épület felújítása, ami egyre inkább halaszthatatlan. A soha eddig nem tapasztalt mértékű beázás miatt volt olyan időszak, amikor a számítástechnika tantermünket hetekig nem tudtuk használni, mert életveszélyes volt. Pályázati forrás nélkül a felújítás eléggé reménytelen. Immár megújul a testnevelés tanrész, melyet szeptembertől vehetnek birtokba diákjaink. Idén csupán kisebb, állagmegóvó karbantartási munkálatok lesznek. Az új tanév szeptember másodikán kezdődik. Jó pihenést kívánva ezúton is köszönöm az iskola valamennyi dolgozójának munkáját, mellyel hozzájárult a sikeres tanévhez! Külön köszönöm a szülők és az iskolabarát munkahelyek, vállalkozók és szervezetek segítségét, amely nélkül nem lenne eredményes iskolája településünknek! Sárrétudvari, június 26. Nádházi Zoltán igazgató

11 Tanulmányi versenyek A pedagógiai munkában kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melynek része a tanulmányi versenyrendszer, amelyek országos, megyei, területi és helyi rendezésűek lehetnek. Ezek a versenyek egyéni és csapatverseny formájában kerülnek megrendezésre (levelezős, internetes vagy személyes jelenlétet igénylő). Végződhetnek kudarccal vagy sikerrel, csak tanulhatunk belőle, hiszen a felkészülés során szerzett ismeretek felbecsülhetetlen értékűek a további tanulmányainkban. Gratulálunk az elért eredményekhez. Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevő tanulónak, szüleiknek, pedagógusoknak. A Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói az alábbi versenyeken vettek részt: Püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény Olvasom, Értem! megyei szövegértő versenye november 9. Résztvevő tanulók: Dan Csenge 4. a, Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a. Eredmények: Madar Ákos 5. a IX. helyezés, Bodó Anna 4. b X. helyezés. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária Benedek Elek Általános Iskola Helyesíró versenye november 19. Résztvevő tanuló: Bodó Anna 4. b. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztivál Debrecen november 22. Résztvevő tanuló: Kiss Hedvig Zsófia - Arany minősítést ért el. Felkészítője: Bodóné Kiss Annamária. Arany János Magyarverseny országos döntő Budapesti Műszaki Egyetem december 9. Résztvevő tanulók: Balogh Réka 4. a, Bodó Anna 4. b, Jenei Bence László 4. b, Szabó Fanni 4. a, Madar Ákos 5. a, Erdei Anita 6. a, Györfi Natália 6. b, Juhász Gréta 6. a, Kiss Anita 6. a,, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a, Földesi Enikő 7. a, Kiss Zsanett 7. a. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária, Mile Gézáné Eredmény: Bodó Anna az országos döntőn 5. helyezést ért el (104 tanuló közül). Felkészítője: Galiné Mile Marianna Megyei vers- és prózamondó verseny Veres Péter születésének 116. évfordulója alkalmából Versenyző neve: Kiss Hedvig Zsófia 8. o osztályosok kategóriájában I. helyezett. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Zrínyi Ilona Matematikaversenye Püspökladány február 15. Résztvevő tanulók: 3. évfolyam: Tóth Tamás, Nyiri Csaba, Horváth Norman, Balogh Szilveszter, Mogyorósi Attila, Szabó Attila Zsombor. 4. évfolyam: Jenei Bence, Lendvai Levente, Csák Ádám. 5. évfolyam: Madar Ákos, Láposi Tibor, Dan László.

12 6. évfolyam: Nagy Katrin Dzsenifer, Györfi Natália, Szőke Noémi, Kiss Anita, Zagyva Ildikó, Rácz László, Erdei Anita, Juhász Gréta, Szabó Bence, Szabó Lajos Mátyás, Horváth Ádám Tamás. Felkészítő nevelők: Gálné Nagy Andrea, Bagdi Katalin, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Nagy Diána. Eredmény: Tóth Tamás 3. b osztályos tanuló iskolánk legeredményesebb versenyzője. Felkészítő nevelője: Bagdi Katalin Számítástechnika vetélkedő Sárrétudvari március 13. Résztvevő tanulók: 5. évfolyam: Bogár Balázs, Balogh Henrik Ivó, Bognár Dávid, Bökönyi Levente, Csák Attila, Dezső Barnabás, Garabuczi Abigél, Horbász Emese Beáta, Kalmár Viktória, Madar Ákos, Mező Zoltán Gusztáv, Nagy László, Patai Erik. 6. évfolyam: Bökönyi Dóra, Csézi Nikolett, Erdei Anita, Hegedűs Szamanta, Horváth Annabella, Juhász Gréta, Kiss Anita, Nemes Vivien, Papp Violetta, Tóth Katalin. 7. évfolyam: Fábián Mihály Károly, Garabuczi Rebeka, Kántor Dominik, Nagy Patrik, Petrezselyem Ferenc, Szabó László. 8. évfolyam: Balogh Klaudia, Dan Sára, Domokos Fruzsina, Farkas Sarolta Katalin, István Bence András, Kiss Hedvig Zsófia, Kiss Kitti, Kiss Tímea, Kovács Gabriella, Madar Krisztina, Mezei Gyula, Nádházi Noémi Anikó, Nemes Milán, Novák Anita, Pataki Dávid, Szabó Sára Anna, Szekrényesi Gabriella, Szűcs Alexandra, Toldi Miklós, Török László, Vígh Dániel, Vígh Tibor. Eredmény: 5. évfolyam: Madar Ákos I. hely, Balogh Henrik Ivó és Nagy László II. hely, Bogár Balázs III. hely. 6. évfolyam: Hegedűs Szamanta I. hely, Horváth Annabella II. hely, Juhász Gréta és Papp Violetta III. hely. 7. évfolyam: Nagy Patrik I. hely, Fábián Mihály és Szabó László II. hely, Petrezselyem Ferenc III. hely. 8. évfolyam: Nemes Milán I. hely, Szabó Sára Anna II. hely, Szekrényesi Gabriella III. hely. Felkészítő nevelő. Nyíri Lívia. Sárréti barangolások vetélkedő Szűcs Sándor író és néprajzkutató születésének 110. évfordulója tiszteletére március 19. Résztvevő tanulók: Földesi János 4. a, Lendvai Levente 4. a, Bodó Anna 4. b, Jenei Bence 4. b. Eredmény: Bodó Anna III. helyezés, Jenei Bence V. helyezés. Felkészítő nevelők: Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna Tündérolvasók regionális szövegértő verseny Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Gyermekkönyvtára, Püspökladány március 20. Résztvevő csapatok: 1.: Erdei Anita 6., Horváth Annabella 6. a. 2.: Nagy Katrin Dzsenifer 6. a, Kiss Anita 5. a, Juhász Gréta 6. a. 3.: Szőke Noémi 6. b, Hegedűs Szamanta 6. b. Csapatvezető: Bodóné Kiss Annamária. Mesél a Sárrét Megyei Népmesemondó Verseny Füzesgyarmat március 23. Résztvevő tanulók: Tóth Viktória 1. a, Gál Soma Gyula 1. 5, Bodó Anna 4. b, Fekete Banka 6. a. Eredmény: Fekete Blanka I. helyezett. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária

13 Földünk és környezetünk természetismereti vetélkedő Sárrétudvari március 27. Résztvevők: 1. csapat: Kiss Hedvig Zsófia, Madar Krisztina, Nemes Milán, Szabó Sára Anna II. helyezés. 2. csapat: Balogh Márk, Bodnár István Rudolf, Kiss Ákos, Nagy Patrik IV. helyezés. Felkészítő nevelők: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. Költészet napi Versmondó verseny Sárrétudvari április 16. Résztvevők: 1. a: Herczig Szidónia, Mile Lara, Nagy Réka, Rostás Rikárdó, Tóth Viktória. 1. b: Balogh Tamás István, Cseh Márton Dávid, Farkas Milán, Gál Soma Gyula, Kiss Nikolett, Komóczi Dorina Katrin, Nagy Roxána Réka, Nyüsti István, Styán Szimonetta, Vígh Ákos. 2. a: Bodó Imre, Horváth Dóra, Horváth Martin, Katona Hanga, Keserű Tamás. 2. b: Dan Erika, Duleba Anna, Juhász Stefánia, Nagy Sándor, Szabó Tamás, Turai András. 3. a: Kiss Regina, Mogyorósi Attila, Oláh Janka, Szabó Leila, Vass Vivien, Zsurka Viktória. 3. b: Domokos Norbert, Horváth Norman, Kerekes Lilla, Mező Kinga, Nagy Attila, Petrov-Todorov Pál, Petrov-Todorov Péter, Rákosi Viktória. 4. a: Balogh Réka, Dan Anita, Dan Csenge, Lendvai Levente, Dan Tibor, Győri Gábor, Kiss László, Kovács Bálint, Styán Dzsenifer, Szabó Klaudia, Szabó Norbert, Vígh László. 4. b: Balogh Márió, Csák Dorina, Horváth Laura, Jenei Bence, Tóth Alexandra, Tóth Roland. 5. a: Szabó Emese, Szőke Dominika, Varga Tímea, Varga Vivien. 5. b: Kalmár Viktória, Mező Zoltán, Szabó Csilla. 6. a: Bökönyi Dóra, Horváth Annabella, Juhász Gréta, Kiss Anita, Papp Violetta. 7. a: Bodnár István, Komóczi Krisztián, Kozák Viktória. 7. b: Garabuczi Rebeka, Komóczi Márk, Petrezselyem Ferenc. Eredmények: 1-2. osztály: I. helyezett Gál Soma Gyula. II. helyezett: Horváth Dóra. III. helyezett: Mile Lara. Különdíj: Nagy Réka, Keserű Tamás, Nagy Sándor osztály: I. helyezett: Horváth Norman, II. helyezett: Balogh Márió, III. helyezett: Kerekes Lilla. Különdíj: Oláh Janka, Dan Csenge, Styán Dzsenifer osztály: I. helyezett Szabó Emese, II. helyezett Kozák Viktória, III. helyezett Garabuczi Rebeka. Különdíj: Juhász Gréta, Komóczi Krisztián, Petrezselyem Ferenc. Felkészítő nevelők: Györfi Imre, Némethné Nagy Edit, Nyíriné Slifka Gabriella, Madarné Décsei Zsuzsa, Gálné Nagy Andrea, Bagdi Katalin, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária, Mile Gézáné. Sárrét kis mesemondója területi verseny Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - Füzesgyarmat, április 19. Résztvevő tanuló: Tóth Viktória 1. a. Felkészítő nevelő: Györfi Imre Varázsceruza helyesírási verseny - Kövy Sándor Általános Iskola - Nádudvar, április 19. Résztvevő tanulók: Györfi Réka 3. a, Tóth Rebeka 3. b, Szabó Fanni 4. a, Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Nagy Katrin Dzsenifer 6. a. Felkészítő nevelők: Bagdi Katalin, Gálné Nagy Andrea, Bodóné Madar Edit, Galiné Mile Marianna, Bodóné Kiss Annamária Eredmény: Bodó Anna 4. b - VI. helyezett. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna.

14 Szervezetünk étkei és vétkei vetélkedő Jókai Mór Általános és AMI május 24. Résztvevő tanulók és eredményeik (csapatverseny): 1. helyezett: Vígh Dániel, Nemes Milán, Kiss Tímea, Novák Anita, Kiss Kitti, Szabó Sára Anna, Szűcs Alexandra, Kiss Hedvig Zsófia, Madar Krisztina 8. évfolyam. 2. helyezett: Juhász Gréta, Dan Réka, Török Tamás, Bökönyi Dóra, Papp Violetta, Horváth Annabella, Bartha Márk, Nagy Katrin Dzsenifer, Kiss Anita 6. a osztály. 3. helyezett: Szabó Ágnes, Szabó László, Kovács Kitti, Fábián Mihály, Mártonyik Szilvia, Garabuczi Rebeka, Hegedűs Kitti, Madar Andrea 7. b osztály. 4. helyezett: Styán Vanessza, Kalmár Tímea, Petrezselyem Tünde, Balogh Friderika, Balogh Dóra, Komóczi Krisztián, Földesi Enikő 7. a osztály. 5. helyezett: Gali Dzsenifer, Szőke Noémi, Horváth Ádám, Toldi Tamás, Nagy Máté, Sólyom Sára, Györfi Natália, Zagyva Zsuzsa, Szabó Lajos 6. b osztály. 6. helyezett: Nemes Bence, Varga Vivien, Pál Rella, Horbász Emese, Madar Ákos, Andróczki Gergő, Szőke Dominika, Nagy Zsuzsa, Garabuczi Abigél, Nyíri Zsanett, Csák Attila, Tóth László, Nagy László, Rostás Gusztáv 5. a osztály. 7. helyezett: Dan Viktória, Mészáros Lilla, Rácz Alexandra, Györfi Valéria, Balogh Henrik Ivó, Bökönyi Levente, Szabó Csilla, Mező Zoltán Gusztáv 5. b osztály. Felkészítő nevelők: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. Benedek-napok: Megyei népmeseolvasó verseny Debrecen Versenyező: Bodó Anna 4. b I. helyezés. Felkészítője: Galiné Mile Marianna. XIII. Csenki Sándor Roma Mesemondó Verseny Résztvevő tanulók: Rostás Rikárdó 1. a, Farkas Milán 1. b, Juhász Stefánia 2. b, Balogh Márió 4. b, Eredmény: Farkas Milán I. helyezés. Felkészítő nevelők: Györfi Imre, Némethné Nagy Edit, Madarné Décsei Zsuzsa. A képzelet varázspálca rajzpályázat Nagyrábé Résztvevő tanulók: Takács Dávid 1. a, Tóth Viktória 1. a, Gál Soma Gyula 1. b, Nagy László 1. b, Nagy Sándor, Vas Mihály, Duleba Anna, Szabó Nikolett, Hajdu Norbert 2. b osztályos tanulók, Tóth Tamás 3. b, Tóth Rebeka 3. b. Eredmény: Gál Soma Gyula 1. b I. helyezés. Felkészítő nevelő: Madarné Décsei Zsuzsa A képzelet varázspálca versmondóverseny Nagyrábé Résztvevő tanulók: Gál Soma Gyula 1. b, Keserű Tamás 2. a, Nagy Sándor 2. b, Eredmény: Gál Soma Gyula 1. b különdíj. Felkészítő nevelők: Némethné Nagy Edit, Nyíriné Slifka Gabriella, Madarné Décsei Zsuzsa Bendegúz Akadémia Országos Levelező Tanulmányi Verseny Verseny résztvevői és eredményei: Bodó Anna 4. b arany fokozat, Juhász Gréta 6. a ezüst fokozat, Kiss Anita 6. a ezüst fokozat, Gali Dzsenifer 6. b ezüst fokozat, Hegedűs Szamanta 6. b ezüst fokozat. Kapcsolattartó tanár neve: Bodóné Kiss Annamária és Gálné Nagy Andrea.

15 Jonatán Első Országos Könyvmolyképző Levelezős Verseny Versenyző tanulók: Horváth Norman és Petrov-Todorov Péter 3. b osztályos tanulók. Eredmény: Mindkét tanuló a Könyvmolyok kiváló mestere fokozatot kapta. Kapcsolattartó tanár neve: Bagdi Katalin Nyelvész Nemzetközi anyanyelvi Tanulmányi Verseny (levelezős) Résztvevő tanulók: Bodó Anna 4. b, Madar Ákos 5. a, Pál Rella 5. a, Hegedűs Szamanta 6. b. Eredmény: Megyei döntőn Bodó Anna 10. hely, Madar Ákos 11. hely. Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária MOZAIK Tanulmányi levelezős verseny: Természetismeret. Résztvevő tanulók: Erdei Anita, Nagy Katrin Dzsenifer. Eredmény: 1047 főből Nagy Katrin Dzsenifer a 126. helyen, Erdei Anita a 263. helyen végzett. Felkészítő nevelő: Kiss Gréta Vigyázz az egészségedre! levelezős verseny Versenyzők: Erdei Anita, Nagy Katrin Dzsenifer, Gali Dzsenifer, Sólyom Sára, Szőke Noémi. Felkészítő nevelő: Kiss Gréta. KRESZ-verseny Alsós csapat: Horváth Laura, Nyíri Csaba, Vas Mihály, Gál Soma. Eredmény: Területi V. helyezés. Felsős csapat: Horváth Ádám, Nagy Máté, Nagy Katrin, Hegedűs Szamanta. Eredmény: Területi I. helyezés, Megyei VII. helyezés. A lányok között Nagy Katrin, a fiúk között Horváth Ádám lett a legjobb versenyző. Felkészítő nevelő: Németh Tibor. Baranyai Lajosné szervezésében meghirdetett Könyvtárhasználati vetélkedő című olvasópályázatra 77 gyermek adta be munkáját. A 80 % feletti teljesítményt elért tanulók könyvjutalomban részesültek. A versenybe benevezett tanulók 92 %-a könyvjutalomban részesült. Nincs több gondom, ha a hulladékot kidobom? Hulladékkezeléssel kapcsolatos program keretén belül egy vetélkedőn vettek részt a tanulók, melynek része volt egy vetélkedő és egy projekt elkészítése. Szőke Dominika Leila munkája bizonyult a legjobbnak, ezért ő nyerte a társasjátékot. A versenyen résztvevő gyerekek látogatást tehettek Berettyóújfaluba a hulladék feldolgozó telepre. A program nagyon tanulságos volt, sok új ismerettel gazdagodtak tanulóink. Kapcsolattartó tanár neve: Baranyai Lajosné és Kiss Gréta. KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK Lendvai Levente 4. a osztályos tanuló sporteredményei Nemzetközi atlétikaverseny Debrecen m-es síkjutás 2. helyezés ezüstérem, - 4 x 50 m-es váltófutás 3. helyezés bronzérem, Nyírerdő futás 1500 m Debrecen 4. helyezés, Mezei futóverseny őszi forduló Püspökladány 6. helyezés, Megyei duatlon verseny (kerékpár és futás) Hajdúböszörmény 4. helyezés,

16 Országos duatlon verseny (diákolimpia) Szekszárd 34. helyezés több mint 120 főből, Országos kerékpárverseny Mosonmagyaróvár 5. helyezés időmérésben, 6. helyezés összesítésben (ezzel a sárrétudvari iskolának pontot szerzett a kerékpáros listán). Mezei futóverseny tavaszi forduló Püspökladány 4. helyezés. Megyei mezei futóverseny Debrecen 5. helyezés (kb. 65 főből). Sólyom Sára 6. b osztályos tanuló sporteredményei 4 éve jár kick-boksz edzésekre a debreceni Báthori SE. püspökladányi szakosztályába. Az akaratereje, bátorsága, kitartása meghozta a sikeres eredményeket. Tavaly októberben Nyílt Országos Bajnokságon 2. helyezést szerzett. Ez év áprilisában a WTKA Világszervezet Baján rendezte meg Európa Bajnokságát. Sári kick-light kategóriában II. helyezést érte el. Reméljük a jövő tanévben már Sárrétudvariban fog járni az edzésekre. Kiss Hedvig Zsófia 8. osztályos tanuló versenyeredményei 2010/2011. tanév 1. Veres Péter megyei vers- és prózamondó verseny, Balmazújváros I. hely 2. Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny, Püspökladány I. hely 3. Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny, Püspökladány I. hely 2011/2012. tanév 1. Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny, Püspökladány I. hely Országos döntő: Bronzminősítés. 2012/2013. tanév 1. Szabó Magda emlékére rendezett VI. Megyei Prózamondó Fesztivál, Debrecen arany minősítés. 2. Veres Péter vers- és prózamondó verseny, Balmazújváros I. hely Felkészítő nevelő: Bodóné Kiss Annamária. Bodó Anna 4. b osztályos tanuló versenyeredményei 1. Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny Püspökladány I. helyezés. 2. Benedek Elek megyei népmeseolvasó verseny Debrecen I. helyezés. 3. Bendegúz Nemzetközi Anyanyelvi levelezős verseny Arany minősítés. 4. Sárrét kis mesemondója népmesemondó verseny Füzesgyarmat III. helyezés. 5. Szűcs Sándor Szépolvasó verseny Biharnagybajom III. helyezés. 6. Arany János Magyarverseny országos döntő Budapest Műszaki Egyetem V. helyezés (104 tanuló közül). 7. Varázsceruza megyei helyesíró verseny Nádudvar VI. helyezés. 8. Megyei szövegértő verseny Püspökladány IX. helyezés. Felkészítő nevelő: Galiné Mile Marianna. Iskolai sportkör Az előző évekhez hasonlóan sporteredményekben és sporteseményekben gazdag évet tudhat maga mögött intézményünk diáksportköre. Két sportágban versenyeztek tanulóink: lánycsapataink kézilabda, míg fiúcsapataink labdarúgás sportágban mérték össze tudásukat a szomszédos települések diákjaival.

17 Kiemelkedő kézilabda esemény volt iskolánkban a Húsvét kupa kézilabdatorna, ahol közel 100 kézilabdázni szerető lányt sikerült megmozgatnunk a felújítás előtt álló tornatermünkben. Labdarúgásban több megyei szintű diákolimpiai versenyen vettünk részt, ahol két korcsoportban egészen a megyei döntőig meneteltek tanulóink. Intézményünk rendezésében került sor hagyományosan a Jókai kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítása is, ahol mindkét korosztályos csapatunkkal az 1. helynek örülhettünk. Ezen túl immáron ötödik éve folyamatosan zajlanak suli bajnoki mérkőzéseink két korcsoportban, amelynek végén a következő osztályok vehetik át a bajnoki címért járó kupákat és okleveleket: - kézilabda sportágban: bajnoki címet szerzett a 6.a és a 8.évfolyam - labdarúgás sportágban: bajnoki címet szerzett a 6.a és a 7.a osztály Nemcsak csapatban, hanem egyéni versenyben is díjazzuk tanulóinkat, nevezetesen a legeredményesebb góllövőket. Gólkirályi címet szereztek a következő tanulók: Hegedűs Szamanta 6. b, Mezei Veronika 7. b, Szabó Lajos 6. a, István Bence 8. évf. Edzőjük: Kiss Tibor testnevelő. Gratulálunk minden tanulónak és a felkészítő nevelőknek az elért eredményekhez! Tantestület TÁJÉKOZTATÁS Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzetben július augusztus 2-ig szabadság miatt a rendelés szünetel. Tisztelettel: Dr. Kovács Petronella Köszönet a véradóknak Köszönjük véradóink önzetlenségét - a június 17-i véradás alkalmából mellyel hozzájárultak beteg embertársaink gyógyulásához. Nagyközségi Önkormányzat Vöröskereszt szervezet Művelődési ház Zagyva László Vegyes Kar Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni a Zagyva László Vegyes Kar munkájáról. Az előző lap megjelenés óta kórusunk folyamatosan készül újabb művek tanulásával, június 2-án a Hajdú-Bihari Felnőtt kórusok találkozóján Hajdúnánáson lépetünk fel, színvonalas, szép műsorral járult hozzá kórusunk is a találkozó sikeréhez. A zsűri értékelésében kiemelte a szép hangzást, a kórus hanganyagához nagyon jól illeszkedő műsorválasztást. Június 22-én a falunapon a kórustagok részére ebédet készítettünk,

18 két kórustagunk délután szóló énekével, a kórus férfi tagjai pedig este "balett" előadásával szórakoztatta a falunapon résztvevőket. Június 23-án Püspökladányba az ÁFÉSZ Kórus meghívásának eleget téve a Katolikus Templomban adott koncerten léptünk fel, ahol nagyon szép műsornak lehettünk méltó résztvevői. A rendezvény után közös vacsorával ünnepeltük meg a két kórus évek óta tartó barátságát. A kórus megtartotta az évadzáró közgyűlését, és a tisztújító közgyűlését is. A vezetőség tagjainak sorából Dan Kálmán kórus szervezőtitkára kérte a felmentését a vezetőségi munkavégzés alól, egészségi állapotára, elfoglaltságára hivatkozva. Itt szeretném megköszönni Kálmánnak, hogy sok éven keresztül mint elnök, később mint szervezőtitkár tevékenyen segítette a kórus munkáját. Reméljük, az egészsége engedi, és még sokáig számíthatunk rá, hogy részt vesz a kórus művészeti munkájában, és ötleteivel, tanácsaival támogatja a vezetőség munkáját is. A kórust 2013-tól három éves időtartamra választott vezetőség irányítja, elnök: Szabó Lajosné, elnökhelyettes Vígh Lászlóné, gazdaságvezető: Zagyva Gyuláné, szervezőtitkár: Lukács Márton, titkár: Földesi Jánosné. Az ellenőrző bizottság tagjai: Madar Gyuláné, Csíbi Sándorné, Láposi Lajosné. Munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánok. A kórus tavalyi évi munkájáról készült közhasznúsági jelentésébe, és beszámolójába a kórus próbatermében előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. A Kórus a nyári időszakban a próbáit szünetelteti, a legközelebbi fellépésünk a Gazdakör szervezésében megrendezésre kerülő Aratónapon lesz Biharnagybajomban. Mindenkinek kívánok kellemes nyaralást, jó időt, jó kikapcsolódást, az elkövetkező feladatok végzéséhez jó egészséget. Szabó Lajosné SZÜLŐFALUM Szülőfalum tornya messzire ellátszik Ha feltűnik az úton, szívem kivirágzik. Harangja zúgása ott él a szívemben, Hol templomba mentem zsoltárral kezemben. Itt teltek a legszebb gyermeki évek. Mit nem adnék érte, ha visszatérnének! Hol nyíltak az ibolyák, szép piros muskátlik, Ha rájuk gondolok, szívem is virágzik. Hófehér kisházak, muskátlis ablakok, Ennél szebbet szemed sehol sem láthatott! Tégy érte, amit tudsz, hogy szebb legyen, mint bármelyik másik, Magasztos harangtól lelkünk is virágzik. Cs. Szabó Piroska

19 Tisztelt megemlékező közönség! Madarné Kurtán Anna ünnepi beszéde a június 04-én, református templomban megrendezett ünnepi istentiszteleten. Trianonról még ma is megoszlanak a vélemények. A kommunista időszak alatt folytatott tudatos elhallgatás és a megfelelő háttérismeretek hiánya miatt ugyanis az álláspontok végletesen eltérnek egymástól. Ezek egy pólusán a teljes tagadás és beletörődés áll, míg a másik oldalán a történelmi Magyarország újjáélesztése található. Napjainkra a köztudatban a legelfogadottabbá a határon túli magyar kisebbségek hatékony érdekvédelme vált. A többség az között lezajlott eseményeket a magyar múlt szerves részének tekinti, amiről nem kíván megfeledkezni. Ma a legfőbb feladat a magyar közösségek kapcsolatainak ápolása és megszilárdítása. A parlament ezen szándékának demonstrálására 2010 májusában a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét. Megemlékező beszédemben a továbbiak során rövid történelmi emlékeztetőt szeretnék felvázolni. A XX. Sz. elején az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai és vallási szempontból Európa legszínesebb állama volt ben az 51,3 millió fős összlakosságból mintegy 10 millió volt a németek és ugyanannyi a magyarok száma, azaz a lakosság kétharmadát nem az államalkotó etnikumok tették ki. A kiegyezés eredményeként megszületett Magyar Királyság Nagymagyarország történelmi határai 300 évnyi visszaszorítottság után éledtek újjá. Közel 50 évig tartott a boldog békeidők kora, amikor sok tekintetben megközelítettük Európa fejlett régióit. A boldog békeidők aranykora 1914-ben hazánk számára véget ért. Kikerülhetetlenül belekeveredtünk egy háborúba, amelyet a Habsburg Birodalom és Magyarország elvesztett. Ezzel a Monarchia sorsa végérvényesen megpecsételődött. Sokan úgy vélik még napjainkban is, hogy az az óriási területveszteség, mely hazánkat az első világháború elvesztése után sújtotta, a trianoni békekötéssel vált ténylegesen hatalmas országvesztéssé. Tulajdonképpen az elvesztett területek 80 %-át 1919 júliusában Kun Béla északi hadjárata következményeként csatolták el tőlünk. Amikor ugyanis a magyar csapatok elfoglalták Kelet-Szlovákia jelentős részét, Benes sikerrel fellármázta a Versaillesban döntéseket hozó konferenciát, ahol elérte, hogy meghúzták Csehszlovákia végleges határait. Két nappal e döntés után a békekonferencia hasonló gesztust tett Románia felé. Pontosította Románia területét és határait, amellyel megkapta Erdélyt, a Partiumot a Vix-jegyzékben tervezett semleges zóna közepéig. Hasonló módon Ausztria megkapta a követelt burgenlandi területeket. Az ekkor kialakított határok váltak később automatikusan Csonka-Magyarország határaivá. Tehát az ország óriási területvesztése gyakorlatilag részben Károlyi megszállást elősegítő, de döntően Kun Béla hibás politikája és katonapolitikája miatt már 1919 nyarán közel harmadára csökkentette Magyarország területét. A trianoni békekötés így valójában csupán a déli határ, Jugoszlávia vonatkozásában hozhatott újat. Az június 4-én hazánkkal aláírt trianoni békekötéskor a magyar békeküldöttség már semmit sem tehetett. Az antant hatalmak úgy döntöttek, hogy ezek a területek már egy éve jogilag és gyakorlatilag is Csehországhoz és Romániához tartoznak. Ezért újból megismétlem, hogy nem Trianon az egyedüli hely, ahol elvesztettük az országot. Tehát Trianon nem az országvesztés bűnbakjának, hanem a nemzeti emlékezet napjának tekinthető.

20 A magyar társadalom egységesen tiltakozott az ország megcsonkítása ellen, mindhiába. Az olyan széles politikai látókörrel rendelkező politikusok, mint Appony vagy Teleki Pál, világosan látták, hogy hazánk számára az egyetlen alternatíva a beletörődés és az elfogadás lehet hangsúlyozták azonban, hogy ezt ideiglenes álláspontnak tekintik. Az ünnepélyes alkalom lebonyolítására Millerand francia miniszterelnök június 4-ét jelölte ki. A megalázó dokumentum ellenjegyzése magyar részről dr. Bernárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszter, és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter által történt. A magyar közvéleményt sokkolták a trianoni békeszerződésben megszabott feltételek. Június 4-én az egész magyar társadalom gyászba borulva, egységesen emlékezett meg az elfogadhatatlan dokumentum aláírásáról. A lapok gyászkerettel jelentek meg, az országzászlót félárbocra engedték. Az iskolák, szórakozóhelyek zárva maradtak. A nemzetgyűlésben ekkor hangzott el Rakovszky István házelnök beszéde, aki hangsúlyozta a magyar nemzetre erőszakolt diktátum igazságtalanságát, annak átmeneti jellegét, valamint a testvéri szeretet és kötődés jelentőségét a mesterségesen meghúzott határokon kívül rekedt magyarokkal. A trianoni békeszerződés értelmében hazánk területének 2/3-a és lakosságának 3/5-e került kényszerből valamelyik szomszédos állam fennhatósága alá. - A történeti Magyarország km2-ről km2-re zsugorodott Lélekszáma: főről lakosra zsugorodott - Összesen 6 állam részesedett a Magyar Királyságból, ezek közül Románia tett szert a legnagyobb területre km2 Csehszlovákia km2 Szerbia km2 - Ezenkívül területet csatoltak Ausztriához, Lengyelországhoz és Olaszországhoz is. Az új határokkal ugyanakkor a csonka Magyarország homogén nemzetállammá vált, mivel a kisebbségek aránya 45,6 %-ról 11,6 %-ra csökkent. A gazdasági veszteségek talán ugyanilyen fájóak voltak. Dinamikusan fejlődő, népes városhálózatok kerültek a határ túloldalára, de város kettévágására is sor került. Elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt a vértanúk városát, Aradot. A közlekedést gyakorlatilag megbénította, hogy le kellett mondani a közutak 65 %-ról, valamint a vasútvonalak 62 %-áról a legjelentősebb csomópontokkal együtt. Legszebb tájaink és pótolhatatlan nyersanyagforrásaink vesztek el: - az arany-, ezüst rézérc és kősóbányák, - bauxitlelőhelyek és kőolajmezők - az erdők közel 90%-a - mezők, legelők ¾-e - szántóföldek közel 2/3-a - a nehézipari termelés fele Szétesett a térség egységes piaca, és megszűnt a munkaerő, illetve a tőke szabad áramlása. Az elszakított régiókkal magyar került kisebbségi helyzetbe. A legszomorúbb és legtragikusabb az ő kiszolgáltatott sorsuk a következő évtizedekben. A kitelepítettek, menekültek, jogfosztottak, emberi méltóságukban megalázottak életéről hosszan lehetne mesélni. A rendszerváltozás után ismét szabadon, kötöttségek nélkül lehet a trianoni békeszerződést és annak következményeit elemezni, megvitatni. Boross Péter volt miniszterelnök írta Trianonról 2004-ben.

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS. Az önkormányzat munkájáról-önkormányzati hírek

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS. Az önkormányzat munkájáról-önkormányzati hírek Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról-önkormányzati hírek A 2012-es év második negyedévének fő feladatait, s a település életét leginkább

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Versenyeredmények

Versenyeredmények Az április 26-ai iskolagyűlés alapján Versenyeredmények 2012-2013 Nemzetközi verseny április Sipos László 2.b Judó bajnokság 1. hely Judó bajnokság Sipos Dorina Judó bajnokság Szentkirályi Kupa Ritmuscsapatok

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely Beszámoló a 2015/2016-os tanév tanulmányi versenyeiről Rábatamási, 2016. június 10. TANULMÁNYI VERSENYEK verseny neve tantárgy tanár Mozaik földrajz Rátz Ottó Vörös Dávid online IV. Nemzetközi Benedek

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Sporteredmények (december-január)

Sporteredmények (december-január) Sporteredmények (december-január) Országos verseny Zolván Barbara 3.c 7. hely gyorskorcsolya Országos gyorskorcsolya bajnokság Mahler Gergő Bernát András 3.c 1. hely labdarúgás Shlimberger kupa Bakos Zsófia

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Idő Verseny - versenyző Helyezés Felkészítő 1. 2014.09.26. Papírgyűjtés / alsó/ 3.o. 2. 2014.09.26. Papírgyűjtés /felső/ 8.o. Ress Brigitta 3. 2014.11.06.

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve 1 VERSENYEREDMÉNYEK 2014-2015 Rajzversenyek Iskolatej rajzpályázat Tervezd meg a láthatósági mellényedet országos rajzpályázat Móra Ferenc Általános Iskola rajzpályázata Ólomkatona nemzetközi rajzpályázat

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben