Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR. Alap- és középfokú szókincs-minimum. A 2. javított kiadás utánnyomása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR. Alap- és középfokú szókincs-minimum. A 2. javított kiadás utánnyomása"

Átírás

1

2 Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR Alap- és középfokú szókincs-minimum A 2. javított kiadás utánnyomása PAGINARUM KIADÓ-LIBROTRADE KFT. Budapest, 1999

3 Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna Paginarum Kiadó-Líbrotrade Kft. A 2. javított kiadást lektorálta: Szollás Krisztina A KIADVÁNY OKTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL A könyv kizárólagos terjesztője a Librotrade Kft. A könyv egészének vagy részletének bármilyen módon történő másolása, sokszorosítása a kiadók és a szerzők együttes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző cselekedet, ezért tilos! ISBN X ISSN Kedves Olvasó! E könyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az angol nyelv tanulása során. A könyv két fő részből és egy függelékből áll. Az alap- és középfokú szószedet kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első - alapfokú - részben megtalálható szókészletre épül a középfokú, s ezen szavak nagytöbbsége (legalábbis ilyen formában) nem szerepel a középfokú részben. A két szógyűjtemény összesen kb általunk legfontosabbnak tartott - szót és kifejezést tartalmaz. Könyvünket haszonnal forgathatja bárki, aki az angollal barátkozik, tanulgatja, ismerkedik, kacérkodik vagy éppen érettségizni, nyelvvizsgázni készül. Igyekeztünk a mindennapokban használatos alap ill. középszinten tudniillik" szavakat felölelni, s mindezt ABC- rendben tálalni", mintegy megkönnyítve táskájuk súlyát. Természetesen nem helyettesíti ez a könyv a kis, közepes vagy nagy angol-magyar szótárt, inkább arra jó, hogy Ön ellenőrizhesse, ill. bővíthesse már meglévő angol szókészletét. Könyvünk előkészítésénél tekintetbe vettük a középiskolákban ill. nyelviskolákban leggyakrabban használatos tankönyvek szóanyagát és persze sokéves tapasztalatunkat a nyelvoktatás különböző területein. Reméljük szívesen és eredményesen forgatja majd könyvünket és hasznát veszi nem csak a nyelvvizsgára való felkészülés során, hanem a mindennapi életben is. Jó tanulást és sok sikert kívánnak: A kiadásért felel a Paginarum Kiadó elnöke és a Librotrade Kft. ügyvezetője A sorozat fedéltervét készítette: Bélák Béla A szerzők 3

4

5 A abroad [a'broid] accident(s) ['aeksident, -s] accommodation(s) [akoma'deijan, -z] account(s) [a'kaunt, -s] act [aakt] active fasktiv] actor(s) ['aikta, -z] actress(es) ['asktris, -iz] add (ed) [aed, -id] address(es) [a'dres, -iz] in advance [in ad'vams] advertisment(s) [ad'va:tismant, -s] afraid of sg [a'freid] afternoon(s) [a:fta'nu:n, -z] afterwards f'arftawadz] again [a'gen] age [eid 3 ] agency (ies) ['eid3ensi, -z] ago [a'gau] agree(d) [a'gri:, -d] air [ea] air force(s) feafb:s,-iz] air-hostess(es) feahaustes, -iz] airport(s) ['eapo:t, -s] all [o:l] almost ['o:lmaust] alone [a'laun] külföld, külföldön, külföldre baleset elszállásolás számla (pl. bankban) szerepel tevékeny, aktív színész színésznő hozzáad lakcím»előre, előnyben hirdetés fél vmitől délután utána/azután újra, ismét kor (kora vkinek) ügynökség ezelőtt, azelőtt egyetért levegő légierő légikisasszony repülőtér mind(annyian), összes, egész majdnem egyedül 7

6 already [o:l'redi] also foilsau] altogether [o:lte'geőe] always f o:lweiz] a.m. [ei em] and [asnd] angry Orjgri] anniversary (ies) [asni'va:sari, -z] announce (d) [a'nauns, -t] another [a'naöa] annual f asnjual] answer(s) ['a:nsa, -z] answer(ed) ['a:nsa, -d] answering machine(s) f a:nsarirj ma ji:n, -z] any feni] anybody f enibodi] anything f enigirj] anyway ['eniwei] anywhere feniwee] appearance(s) [a'piarans, -iz] apple(s) [aspl, -z] application(s) [aspli'keijan, -z] application form(s) [aepli'keijan 'fo:m, -z] appointment(s) [a'pointmant, -s] appropiate [a'praupriat] már is, szintén összesen mindig éjjel 12-től déli 12-ig és mérges évforduló kihirdet, bejelent másik évenkénti, éves válasz válaszol üzenetrögzítő bármelyik bárki bármi bárhogy bárhol, bárhová megjelenés alma jelentkezés igénylőlap (előzetes) bejelentés, (megbeszélt) találkozó «megfelelő approximately körülbelül [a'proksimatli] area(s) f earia, -z] terület arm(s) [a:m, -z] kar armchair(s) [a:m'tjea, -z] karosszék army(ies) ['a:mi, -z] hadsereg arrange(d) [a'reind3, -d]»rendez, szervez arrival(s) [a'raival, -z] érkezés arrive (d) [a'raiv, -d] megérkezik arrow(s) f asrau, -z] *nyíl article(s) f a:tikl, -z] cikk as... as [asz...asz] olyan... mint as [asz] mint, mivel, amint as well [asz 'wel] is, szintén ashtray(s) ['asjtrei, -z] hamutartó ask(ed) [a:sk, -t] kérdez ask for kér ask(ed) for information tájékoztatást kér valamiről about sg. fa:sk far infa'meijan a'baut] ask sy for sg. kér vkitől vmit at least [ast' li:st] legkevesebb at the same time [ast ugyanakkor öa'seim'taim] atmosphere f astmasfia] légkör, hangulat attack(ed) [a'task, -t] megtámad attend(ed) [a'tend, -id] részt vesz attend sg [a'tend] jár vhova, látogat vmit audio casette(s) fo:diau audiokazetta ka'set, -s] aunt(s) [a:nt, -s] nagynéni autumn(s) fo:tam, -z] ősz 8 9

7 available [a'veilabl] average ['a2vrid3] avoid(ed) [e'void, -id] * rendelkezésre álló, kapható átlagos elkerül back [bask] bad [baed] bag(s) [basg, -z] baggage p>sgid3] baker('s) ['beika, -z] balcony(ies) ['baslkani, -z] banana(s) [ba'nama, -z] bank(s) [basrjk, -s] bank account(s) [basrjk a'kaunt, -s] basic ['beisik] basin(s) ['beisan, -z] bath(s) [ba:0, -dz] bathroom(s) ['ba:8rum, -z] beach(es) [bi:tj, -iz] beard(s) [biad, -z] beautiful ['bju:tifal] because of sg [bi'koz av] because [bi'koz] become, became, become [bi'kam, bi'keim, bi'kam] bed(s) [bed, -z] bed and breakfast fbed-an-'brekfast] bedroom(s) ['bedru:m, -z] beef [bi:f] beer [bia] begin, began, begun [bi'gin, bi'gasn, bi'gan] beginher(s) [bi'gina, -z] B 1. vissza, 2. hát (testrész) rossz táska poggyász pék(üzlet) erkély banán bank bankszámla alap (mn) mosdó kád fürdőszoba tengerpart, strand szakáll gyönyörű, szép vmi miatt (azért) mert válik vmivé ágy panzió, magánszállás hálószoba marhahús sör kezd, elkezd kezdő 10 11

8 belong(ed) to [bi'lorj, -d] belt(s) [beit, -s] bend(s) [bend, -z] benefit(s) ['benifit, -s] best [best] bestseller(s) ['bestsela, -z] better ['beta] bicycle(s) ['baisikal, -z] big [big] bill(s) [bil, -z] birth [ba:6] (a) bit [bit] black [blask] block letter(s) [blok 'leta, -z] block(s) of flats [blok, -s av flaets] blonde [blond] blouse(s) ['blauz, -iz] blue [blu:] boat(s) ['baut, -s] board(s) fbo:d] boarding pass(es) ['bo:ditj pa:s, -iz] boil(ed) ['boil, -d] bone(s) ['baun, -z] book sg [buk] book(s) [buk, -s] book-keeper(s) ['buk ki:pa, -z] bookshelf(ves) ['bukjelf, -vz] bookshop(s) ['bukjop, -s] boot(s) [bu:t, -s] tartozik vkihez, vmihez öv kanyar»támogatás/segély legjobb sikerkönyv jobb kerékpár nagy számla születés egy kicsit fekete nyomtatott nagybetű bérház szőke blúz kék csónak, hajó fedélzet hajón, repülőgépen beszállókártya főz, forral csont lefoglal vmit könyv * könyvelő könyvespolc könyvesbolt»csomagtartó (autóé) boring ['bo:rirj] borrow(ed) ['borau, -d] boss(es) [bos, -iz] both... and [baug... aínd] both [bau9] bottle(s) ['boti -z] bottom ['botam] box(es) [boks, -iz] boyfriend(s) ['boifrend, -z] brake(s) [breik, -s] brand(s) [braend, -z] bread [bred] break(s) [breik, -s] break, broke, broken [breik, brauk, 'braukn] breakfast(s) ['brekfast, -s] bride(s) [braid, -z] bridge(s) ['brid3, -iz] briefcase(s) ['bri:fkeis, -iz] bright [brait] bring, brought, ~ [brirj, bro:t, ~] brochure(s) ['brauja, -z] brother(s) ['braőe, -z] brother(s)-in-law ['braőa, -z inlo:] brown [braun] brush(es) ['braí, -iz] build, built, ~ [bild, bilt, ~] built-in ['bilt in] bullet(s) ['bulit, -s] burglar(s) ['ba:gla, -z] unalmas kölcsönöz, kölcsönvesz főnök mind... mind mindkettő üveg alja vminek doboz barát, udvarló fék márka kenyér (rövid) szünet tör reggeli menyasszony (esküvőn) híd 'aktatáska 1. okos, 2. csillogó hoz tájékoztató fiútestvér sógor barna kefe épít beépített (puska)golyó betörő 12 13

9 burn, burnt, ~ ég, éget [ba:n, ba:nt, ~J bus(es) [bas, -iz] busz bus stop(s) ['bas stop, -s] buszmegálló business fbiznis] üzlet (átv. ért.) on business üzleti ügyben busy ['bizi] elfoglalt but [bat] de, hanem butcher('s) ['but/a, -z] hentes(üzlet) butter ['bata] vaj button(s) ['batan, -z] gomb buy, bought, ~ [bai, bo:t, ~] vásárol vmit bye [bai] viszlát, szia (búcsúzáskor) cable television ['keibl'telh^n] cake(s) ['keik, -s] calendar(s) ['kaelinda, -z] call(ed) [ko:l, -d] calm f'ka:m] camera(s) ['kaemra, -z] cancel(led) ['kajnsel, -d] car(s) [ka:, -z] car insurance ['ka:r in'juarans, -iz] car licence(s) ['ka.laisans, card(s) [ka:d, -z] career(s) [ka'ria, -z] careful ['keafal] carpet(s) ['ka:pit, -s] carrot(s) ['kaerat, -s] carry(ied) ['kaeri, -d] case (s) [keis, -iz] in case of sg. cash desk(s) ['ka?jdesk, -s] cashier(s) [kasj'ia, -z] casserole(s) ['kaesaraul, -z] casette-recorder(s) [ka'set ri'ko:da, -z] casual ['ka23ual] castle(s) ['ka:sl, -z] cat(s) [kait, -s] catch, caught, ~ [kaetj, ko:t, ~] c kábeltelevízió torta, sütemény naptár hív nyugodt fényképezőgép * eltöröl autó személygépkocsi biztosítás iz] autóvezetői engedély kártya, igazolvány pályafutás, karrier óvatos, gondos szőnyeg sárgarépa visz, cipel ügy, eset vmi esetén pénztár pénztáros 1. tűzálló edény, 2. ragu magnetofon, magnó hétköznapi, sportos vár, kastély macska elkap, elér 14 15

10 centre(s) ['senta, -z] century(ies) ['sentjari, -z] certainly ['sa:tanli] chain(s) [tjein, -z] chair(s) [tjea, -z] champion(s) ['tjaempian, -z] chance(s) [tja:ns, -iz] change(s) [tjeind3, -iz] change(d) [tjeind3, -d] change(d) to changing room(s) ['tíeind3írj ru:m, -z] channel(s) ['tjaenal, -z] cheap [tji:p] check(ed) [fjek, -t] cheese [iji:z] chef(s) [Jef, -vz] chemist's fkemists] cheque(s) [tjek, -s] ehess [tjes] chest(s) [tjest, -s] chewing gum ['tju:irj gam] chicken(s) ['tjikin, -z] child, children [tjaild, 'tjildran] chocolate ftjoklat] choose, chose, chosen [tju:z, tjauz, 'tjauzn] közép, középpont (év)század természetesen lánc szék bajnok»lehetőség 1. visszajáró pénz, apró 2. változás 1. cserél, 2. változik, változtat, 3. vált (pénzt) átszáll vmire próbafülke csatorna olcsó ellenőriz sajt főszakács gyógyszertár csekk sakk mellkas rágógumi csirke gyerek csokoládé választ church(es) [tja:tj, -iz] templom cigar(s) [si'ga:, -z] szivar cigarette(s) [siga'ret, -s] cigaretta cinema(s) ['sineme, -z] mozi class(es) [kla:s, -iz] osztály classical ['klsesikal] klasszikus clean ['kli:n] tiszta clerk(s) [kla:k, -s] tisztviselő climb(ed) ['klaim, -d] mászik clock(s) [klok, -s] óra (fali) close(d) [klauz, -d] bezár closing date ['klauzirj 'deit] beküldési határidő cloud(s) [klaud, -z] felhő club(s) [klab, -z] klub coach(es) [kautj, -iz] 1. távolsági busz, 2. edző coat(s) [kaut, -s] nagykabát cocoa fkaukau] kakaó coffee ['kofi] kávé coin(s) [koin, -z] érme cold [kauld] hideg college(s) ['kolid3, " iz ] főiskola colleague(s) ['koli:g, -z] kolléga collect(ed) ['kalekt, -id] gyűjt collection(s) [ka'lekjn, -z] gyűjtemény colour(s) ['kala, -z] szín colour TV(s) ['kalati:vi:, -z] színes TV column(s) ['kolam, -z] 1. oszlop, 2. rovat (újságban) combine(d) [kam'bain, -d] kombinál come, came, come jön [kam, keim, kam] comfortable ['kamfatabl] common ['komán] kényelmes közös 16 17

11 complaint(s) [kam'pleint, -s] panasz cough(ed) [kof, -t] köhög complete [kam'pli:t] teljes cough [kof] köhögés composer(s) [kam'pauza, -z] zeneszerző country(ies) ['kantri, -z] ország composition(s) * fogalmazás couple(s) [kapl, -z] házaspár [kompa'zijn, -z] coupon(s) fku:pon, -z] szelvény, kupon comprehensive» átfogó, teljeskörű course(s) [ko:s, -iz] 1. tanfolyam, [kompri'hensiv] 2. fogás (étkezésnél) concert(s) ['konsa:t, -s] koncert cousin(s) ['kazn, -z] unokatestvér condition(s) [kan'dijan] 1. állapot, 2. feltétel cover(ed) ['kava, -d] befed, betakar conductor(s) [kan'dakta, -z] kalauz crash(es) [krasj, -iz] * (össze)ütközés conference(s) konferencia crash(ed) [krasj", -t] (össze)ütközik ['konfarans, -iz] cream [kri:m] 1. krém 2. tejszín connect(ed) [ka'nekt, -id] összeköt credit fkredit] hitel consist(ed) of sg. áll vmiből crime story(ies) krimi [kan'sist, -id] ['kraim sto:ri, -z] consultant(s) [kan'saltant, -s] kezelő orvos, konzultáló cross(ed) [kros, -t]. keresztez, átmegy orvos crossword(s) ['kroswa:d, -z] keresztrejtvény contact lens(es) kontaktlencse crowd [kraud] tömeg ['kontaekt lenz, -iz] crowded fkraudid] zsúfolt contain(ed) [kan'tein, -d] tartalmaz cry(ied) [krai, -d] sír conversation(s) beszélgetés, társalgás cup(s) [kap, -s] csésze [konva'seijan, -z] cupboard(s) ['kabad, -z] szekrény cook(ed) [kuk, -t] főz curtain(s) ['ka:tn, -z] függöny cook(s) [kuk, -s] szakács customer(s) ['kastama, -z] vevő co-operative(s) szövetkezet [kau'oparativ, -z] corner(s) ['ko:na, -z] sarok correct [ka'rekt] helyes correspondence levelezés [koris'pondans] cost(s) [kost, -s] költség cost, ~, ~ [kost, ~, ~] kerül vmibe 18 19

12 daily paper(s) napilap ['deili'peipa, -z] dance(d) [da:ns, -t] táncol dancer(s) ['da:nsa, -z] táncos dangerous ['deind3eras] veszélyes dark [da:k] sötét darling ['da:lirj] drágám date(s) [deit, -s] 1.időpont 2. randevú daughter(s) ['do:ta, -z] lánya vkinek daughter(s)-in-law meny ['do:ta, -z ink>:] day(s) [dei] nap dead [ded] halott deal(t) with sg [di:l, delt, ~] ' foglalkozik vmivel dealer(s) ['di:la, -z] ' kereskedő deaf [def]» süket dear [dia] kedves, drága death [deo] halál decide(d) [di'said, -id] dönt, határoz deduct(ed) [di'dakt, -id] levon, kivon deep [di:p] mély delete [di'lkt] töröl delicious [di'li: as] ízletes, finom delivery [di'livari] szállítás, kézbesítés demand(s) [di'mamd, -z] kér, követel dentist(s) ['dentist, -s] fogorvos depart(ed) [di'pa:t, -id] indul department(s) osztály, részleg [di'pa:tmant, -s] D department store(s) [di'paitmant sto:, -z] departure [di'pa:tje] depend(ed) on sg [di'pend, -id] deposit [di'pozit] design(s) [di'zain, -z] design(ed) [di'zain, -d] desk(s) [desk, -s] destination(s) [desti'neijan, -z] detach(ed) [di'tastj, -t] detail(s) ['di:teil, -s] detailed ['dkteild] develop(ed) [di'velap, -t] development(s) [di'velapment, -s] dial(led) ['daial, -d] diary(ies) ['daieri, -z] dictionary(ies) ['dikjanri, -z] die(d) [dai, -d] diet [daiat] difference(s) ['difarans, -iz] difficult ['difikalt] difficulty(ies) ['difikalti, -z] dinner(s) ['dina, -z] director(s) [di'rekta, -z] discover(ed) [dis'kova, -d] dish(es) [dij, -iz] display(ed) [di'splei, -d] áruház indulás függ vmitől * előleg terv tervez íróasztal ' rendeltetési hely, célállomás leválaszt részlet részletes 1. kifejleszt 2. előhív (filmet) fejlesztés, fejlődés tárcsáz napló szótár meghal étrend, diéta különbség nehéz nehézség ebéd vagy vacsora (a nap főétkezése) rendező,igazgató felfedez 1. edény 2. (egytál) étel ' kirak, kitesz 20 21

13 distance(s) ['distans, -iz] disturb(ed) sy [dis'ta:b, -d] divide(d) [di'vaid, -id] divorce(d) [di'vo:s, -t] do, did, done [du:, did, dan] do some exercise(s) do the shopping do-it-yourself (DIY) doctor(s) ['dokta, -z] dog(s) [dog, -z] door(s) [do:, -z] double room(s) ['dabl ru:m, -z] downstairs ['daunsteez] dozen(s) ['dazn, -z] draw, drew, drawn [dro:, dru:, dro:n] drawing(s) ['dro:irj, -z] dress(es) [dres, -iz] dressing ['dresirj] drink, drank, drunk [drink, drasnk, drank] driver(s) ['draiva, -z] driving licence(s) ['draivirj 'laisans, -iz] due [dju:] to sg dust [dast] dusty fdasti] távolság zavar vkit kettéoszt elválik (házastárstól) csinál, tesz gyakorol, tornázik bevásárol csináld magad orvos kutya ajtó kétágyas szoba lent, a földszinten tucat rajzol rajz ruha (női) salátaöntet, köret iszik vezető, sofőr jogosítvány ' vminek köszönhető, tulajdonítható f por * poros each [i:tj] minden egyes each other ['i:tj Vőa] egymás, egymást ear(s) [ia, -z] fül early ['a:li] korán earn(ed) [a:n, -d] (pénzt) keres ear ring(s) ['iarirj, -z] fülbevaló easily fi:zili] könnyen easy ['i:zi] könnyű eat, ate, eaten eszik [i:t, et(eit), i:tn] economics [i:ka'nomiks] közgazdaságtan economist(s) [i'konamist, -s] közgazdász edge(s) [ed 3, -iz]» szél, perem edition(s) [i'dijn, -z] kiadás (íd'xm^ education [edju'keijn] oktatás egg(s) [eg, -z] tojás elbow(s) ['elbau, -z] * könyök elderly ['eldali] időssé election(s) [i'lekjan, -z] választás (pl. elnök) electricity [ilek'trisiti] elektromosság elephant(s) ['elifant, -s] elefánt else [els] más egyéb emergency [i'ma:d3ansi] vészhelyzet employee(s) [emploi'i:, -z] alkalmazott empty ['empti] üres enclose(d) [in'klauz, -d] * mellékel end(s) [end, -z] vége in the end a végén, végül end(ed) [end, -id] véget ér E 22 23

14 engaged [in'geid^d] engine(s) ['eikbjin, -z] enjoy(ed) [in^oi, -d] enough [i'naf] enquiry [in'kwaiari] enroll(ed) [in'raul, -d] enter(ed) ['enta, -d] entrance(s) ['entrans, -iz] envelope(s) ['envilaup, -s] equipment [i'kwipmant] error(s) ['era, -z] escalator(s) feskaleita, -z] escape(d) [i'skeip, -t] especially [is'pejali] estimate(d) ['estiméit, -d] evening(s) ['kvnirj, -z] in the evening ever f'eva] every ['evri] everybody ['evribodi] everyday ['evridei] everything [evriöirj] everywhere ['evriwea] exact [ig'zaakt] exam(s) [ig'zsem, -z] examination(s) [igzasmi'neifan, -z] example(s) [ig'za:mpl, -z] excellent feksalant] except [ik'sept] excercise(s) ['eksesaiz, -iz] 1. foglalt (pl. telefonvonal) 2. eljegyzett (személy) motor élvez elég (vmiből) * felvilágosítás * beiratkozni belép bejárat boríték felszerelés, berendezés hiba mozgólépcső (el)menekül különösen, főleg felbecsül este este (időhatározó) valaha minden mindenki mindennapi/napi minden mindenhol pontos vizsga (rövid alak) vizsga, vizsgálat példa kifogástalan, kitűnő kivéve gyakorlat exchange(d) [iks'tjeind^, -d] excitement [ik'saitmant] exciting [ik'saitin] excursion(s) [iks'ka:jn, -z] Excuse me! [iks'kjurz mi:] exhibition(s) [eksi'bijan, -z] expensive [iks'pensi:v] expiry date [ik'spaiari 'deit] explain(ed) [iks'plein, -d] explanation(d) [ekspla'neijan, -z] exposure(s) [ik'spairja, -s] expression(s) [iks'prejan, -z] eye(s) [ai, -z] kicserél, átvált (pénzt) izgalom izgalmas kirándulás elnézést! kiállítás drága 'érvényesség lejárta magyaráz magyarázat 1. expozíció, felvétel 2. filmkocka 1 kifejezés szem 24 25

15 face(s) [feis, -iz] factory(ies) ['faekteri, -z] faculty(ies) ['fekaltí, -z] fail(ed) [feil, -d] fair ['fee] fall, fell, fallen [fo:l, fel, 'fo:lan] fall asleep ffo:l a'sli:p] fall in love ['fo:l in *bv] family(ies) ['fasmili, -z] famous ['feimas] far [fa:] fare(s) [fea, -z] fashion [fejn] fast [fa:st] fat [fart] father(s) ['fa:őe, -z] father(s)-in-law ['fa:őa,-z in'lo:] fault(s) [fo:lt, -s] favourite ['feivrit] fee(s) [fi:, -z] feel, felt, ~ [fí:l, felt, ~] female ['fí:meil] ferry(ies) ['féri, -z] (a) few ffju:] field(s) [fí:ld, -z] fight [fait] file(s) [fail, -z] arc gyár kar, fakultás megbukik (pl, vizsgán) 1. világos (pl, haj) 2. tisztességes esik elalszik beleszeret vkibe család híres messze, távol viteldíj divat gyors 1. kövér 2. zsiradék apa após meghibásodás, hiba kedvenc díj érez nőnemű komp kevés, néhány(at) mező, föld, terület harc, küzdelem irattartó, akta, irat fill(ed) in [fii, -d] kitölt film(s) [film, -z] film film-director(s) [film filmrendező di'rekta, -z] finally ffainali] végül find, found, ~ talál [faind, found, ~] find out 'megtud, rájön fine(s) [fain, -z] pénzbírság, bírság flnish(ed) ['finij -t] befejez fire(s) ['faia, -z] tűz flrm(s) [fa:m, -z] cég first [fa:st] első first name(s) ['fa:st neim, -z] utónév fish [fij] hal flag(s) [flajg, -z] zászló flat(s) [flaet, -s] lakás flight(s) [fiait, -s] repülőjárat floor(s) [flo:, -z] emelet florist's ['florists] virágüzlet flour ['flaua] liszt flower(s) ['flaua, -z] virág fluently ['flu:antli] folyékonyan fly, flew, flown száll, repül [fiai, flu:, flaun] fog [fog] köd follow(ed) ['folau, -d] követ food [fu:d] étel foot (feet) [fu:t, fi:t] láb on foot gyalog football(s) ['futbo:l, -z] futball, futball labda for example [forig'za:mpl] például 26 27

16 forecast(s) ['fo:ka:st, -s] foreign ['foran] foreigner(s) ['forina, -z] forget, forgot, forgotten [fa'get, fa'got, fa'gotn] forgive, forgave, forgiven [fa'giv, fa'geiv, fa'givn] fork(s) [fo:k, -s] form(s) [fo:m, -z] fortunately ['fo;tjanafli] fourth [fo:6] free [fri:] free time ['fri:taim] freezer(s) ['fri:za, -z] fresh [frej] fridge(s) [frid3, -iz] friend(s) [frend, -z] friendly ['frendli] frightened ['fraitand] fruit [fru:t] fry(ied) [frai, -d] full board [ ful bo:d] full of sg function(s) ['fankjan, -z] funny ffani] furniture ['famitja] future ['fju:tja] előrejelzés külföldi, idegen külföldi elfelejt megbocsájt villa kérdőív, formanyomtatvány szerencsére negyedik szabad, ingyenes szabadidő mélyhűtő, fagyasztó friss hűtőszekrény barát, barátnő barátságos ijedt, rémült gyümölcs zsírban süt * teljes ellátás tele (vmivel) * tisztség, szerep, funkció mulatságos, vicces bútor jövő gallery(ies) ['gaelari, -z] galéria, képtár gamble(d) ['gsembl, -d] s szerencsejátékot játszik game(s) [geim, -z] játék garden(s) ['ga:dn, -z] kert gas heating ['gaes 'hi:tirj] gázfűtés gate(s) [geit, -s] kapu general check up általános kivizsgálás [^enaral'tjek Ap] genius(es) ['d3í:nias, -iz] zseni, lángész genius ['d3í:nias] tehetséges get, got, ~ [get, got, ~] kap, szerez get dressed felöltözik get into sg * beszáll get married megházasodik get off leszáll get on with sy jól kijön vkivel get ready elkészül get somewhere eljut valahova get to... somewhere odaér vhová get up felkel gift-wrap(ped) ['gift-rasp, -t] ' szépen becsomagol girlfriend(s) ['garlfrend, -z] barátnő give, gave, given ad [giv, geiv, 'givn] give up felad, abbahagy (pl. dohányzást) glass(es) [gla:s, -iz] pohár glasses ['gla:siz] szemüveg glove(s) [glov, -z] kesztyű glue [glu:] ragasztó 28 29

17 go abroad [gau'abro:d] go bankrupt ['gau'basnkrapf] go home ['gau 'haum] go shopping go to bed go to work gold [gauld] golf [golf] good [gud] good-bye [gud'bai] good-looking [gud'lukirj] gram(s) [graem, -z] grandchild (-children) ['grasndtjaild, -tjildran] grandfather(s) ['grasndfaiőa, -z] grandmother(s) ['graendmaőa, -z] grandparent(s) ['grasndpearant, -s] grape(s) [greip, -s] gravy f greivi] great [greit] green [gri:n] greengrocer's [gri:ngrausaz] greet(ed) sy [gri.t, -id] grey/gray [grei] grill(ed) [gril, -d] grocer's ['grausaz] (bride)groom(s) [(braid)gru:m, -z] group(s)[gru:p, -s] külföldre utazik csődbe megy hazamegy bevásárolni megy lefekszik eljár dolgozni arany golf (játék) jó viszontlátásra! jóképű gramm unoka nagypapa nagymama nagyszülő szőlő szaft, szósz nagy zöld zöldségüzlet üdvözöl vkit szürke grillsütőben sütni fűszerbolt vőlegény (esküvőn) csoport guess(ed) [ges, -t] guest(s) [gest, -s] guide(s) [gaid, -z] guitar(s) [gi'ta:, -z] guitarist(s) [gi'ta:rist, -s] gun(s) [gan, -z] gymnasium(s) [d3ím'neiziam, -z] találgat, kitalál vendég 1. tájékoztató 2. idegenvezető gitár gitáros fegyver tornaterem 30 31

18 hair[hea] haírdresser(s) ['headrese, -z] halffvcs) [ha:f, -vz] hali(s) [ho:l -z] ham [hsern] taandbag(s) fhaendbasg, -z] h an dkerchief(ves) ['heerjketjúf, -vz] handsome ['haensam] happen (ed) ['haepan, -d] happy fhsepi] hard [ha:d] hardly [*ha:dli] hat(s) [ha?t, -s] hatc(d) [heit, -id] have, had, ~ [hasv, haed, ~] have breakfast [hcev 'brekfest] head(s) [hed, -z] hear, heard, ~ [hie, ha:d, ~] heart(s) [ha:t, -s] heavy [lieví] heavy smoker(s) ['hevi smauka, -z] hello [helau] help, helped, ~ [help, lielpt, ~] help sy with sg here [hía] fi haj fodrász fél előszoba sonka retikül, kézitáska zsebkendő csinos történik boldog kemény, nehéz alig kalap gyűlöl, utál valakinek/valaminek van valamije reggelizik fej hall vmit szív nehéz (súly) erős dohányos szervusz segít segít vkinek vmiben itt hide, hid, hidden [haid, hid, 'hidn] high [hai] high season(s) [hai' si:zan, hiking(s) ['haikirj, -z] hill(s) [hil, -z] history ['histari] hit, hit,-[hit, ~,~] hitchhike(d) ['hitjhaik, -t] hold, held, ~ [hauld, held, - holiday(s) ['holidei, -z] holidays ['holideiz] home(s) [haum, -z] homework ['haumwa:k] honey ['hani] honeymoon(s) ['hanimu:n, hoover(s) [hu:va, -z] hope(d) [haup, -t] horrible ['horabl] hospital(s) ['hospital, -z] hot [hot] hotel(s) [hau'tel, -z] hour(s) [aua, -z] house(s) [haus, -ziz] housewife(ves) ['hauswaif, -vz] how [hau] how many how much how often hungry ['harjri] elbújik, elrejt magas -z] főszezon gyalogtúra, hegymászás domb történelem üt stoppol (járművet) -] tart (kézben) ünnepnap, szabadság szünet, vakáció otthon házi feladat méz -z] mézeshetek, nászút porszívó remél szörnyű, borzasztó kórház forró szálloda óra (időtartam) ház háziasszony hogy, hogyan hány, hányat mennyi, mennyit milyen gyakran éhes 32 33

19 hurry(ied) ['hari, -d] hurt, hurt, ~ [ha:t, ~, ~] husband(s) ['hazband, -z] siet megsért, megsérül férj 34 ice [ais] ice-cream(s) ['ais-kxirm, -z] ice-skating ['ais skeitin] idea(s) [ai'dia, -z] identify(ied) [ai'dentifai, -d] identity card(s) [ai'dentiti ka:d, -z] if [if] ill[il] image(s) ['imid3, -iz] immediately [i'mi:djatli] impolite [impa'lait] important [im'po:tant] improve(d) [im'pru:v, -d] inch(es) [intj, -iz] incident(s) ['insidant, -s] include(d) sg [in'klu:d, -id] including [in'klu:dirj] income(s) ['inkam, -z] indeed [in'di:d] independence ['indipendans] independent ['indipendant] indicate(d) ['indikeit, -id] information [infa'meijn] inherit(ed) [in'herit, -id] initial(s) [i'nijal, -z] ink [ink] insist [in'sist] on sg inspector(s) [in'spekta, -z] I jég fagylalt korcsolyázás ötlet azonosít személyazonossági igazolvány ha beteg kép(más), arcmás azonnal udvariatlan fontos javul, javít, fejleszt hüvelyk (hosszmérték: 2,54 cm) kellemetlen eset benne van, magába foglal beleértve jövedelem valóban, tényleg függetlenség független jelez, mutat tájékoztatás örököl (név) kezdőbetű tinta ragaszkodik vmihez ellenőr 35

20 instead [in'sted] helyette institute(s) ['institju:t, -s] intézet instruction(s) utasítás [in'strakfan, -z] insurance company(ies) biztosító társaság ['in'juerans 'kampani, -z] intelligent [in'telid3ant] intelligens, értelmes intend(ed) to do sg szándékozik tenni vmit [in'tend, -id] intensive [in'tensiv] intenzív interested in sg. ['intrestid] érdeklődik vmi iránt interesting ['intristirj] érdekes international [inta'naejnal] nemzetközi interpreter(s) [in'ta:prita, -z] tolmács interview(s) ['intavju: -z] interjú interview(ed) sy interjút készít vkivel ['intavju: -d] investigation(s) nyomozás [investi'geijn, -z] invite(d) [in'vait, -id] meghív involve(d) [in'volv, -d] magába foglal iron [aian] vas iron(s) [aian, -z] vasaló iron(ed) [aian, -d] vasal jacket(s) ['d33ekit, -s] jeans [d3í:nz] jelly fd 3 eli] jewel(s) ['d3u:el, -z] jeweller's ['d3u:alaz] job(s) [d3ob, -z] joke(s) [d3euk, -s] journalist(s) ['d 3 amalist, -s] journey(ies) ['d3a:ni, -z] juice(s) [d3u:s, -iz] junction(s) ['d 3 AnkJan, -z] just [d3ast] J dzseki, zakó farmernadrág zselé (cukor), lekvár ékszer ékszerész (üzlet) munka, állás vicc, tréfa újságíró utazás lé, dzsúz csomópont éppen,csak 36 37

21 keep, kept, ~ [ki:p, kept, key(s) [ki:, -z] kill(ed) [kii, -d] kilo(s) ['ki:lau, -z] kilometre(s) ['kilami;ta, kind [kaind] king(s) [kitj, -z] kiss(es) [kis, -iz] kitchen(s) ['kitjin, -z] kit (s) [kit, -s] knife(ves) ['naif, -vz] know, knew, known [nau, nju:, naun] K tart, megtart kulcs öl, megöl kiló kilométer kedves király csók, puszi konyha egységcsomag kés tud, ismer ladder(s) ['lasda, -z] létra lady(s) ['leidi, -z] hölgy lake(s) [leik, -z] tó lamb(s) [laem, -z] bárány land(s) [lasnd, -z] föld, földterület language(s) ['laengwid3 -iz] nyelv language school(s) nyelviskola large [la:d 3 ] nagy last [la:st] utolsó last night [la:st nait] tegnap este late [leit] késő, késői, későn laugh(ed) at sy/sg. [la:f, -t] nevet vkin/vmin law(s) [k>:, -z] törvény lead, led, ~ [li:d, led, ~] elvezet vhová leaflet(s) ['li:flet] tájékoztató learn, learnt, ~ [la:n, la:nt, ~] tanul least [li:st] legkevesebb leave, left, ~ [li:v, left, ~] elmegy, elhagy vmit leave for sg. [li:v] elindul vhova lecture(s) ['lektja, -z] előadás left [left] bal leg(s) [leg, -z] láb lemon(s) ['leman, -z] citrom lend, lent, ~ [lend, lent, ~] kölcsönad less [les] kevesebb lesson(s) ['lesn, -z] lecke, tanóra let, ~, ~ [let, ~, ~] hagy, enged let me see [let mi: si:] lássuk csak! letter(s) ['leta, -z] levél, betű level(s) ['levl, -z] szint L 38 39

22 library(ies) ['laibrari, -iz] könyvtár lie, lay, lain [lai, lei, lein] fekszik lie(s) [lai, -z] hazugság lie(d) [lai, -d] hazudik life(ves) [laif, -vz] élet lift(s) [lift, -s] lift lift(ed) [lift, -id] emel light [lait] világos, könnyű light(s) [lait, -s] fény lighter(s) ['laita, -z] öngyújtó like(d) [laik, -t] kedvel line(s) [lain, -z] vonal lion(s) ['laian, -z] oroszlán list(s) [list, -s] lista listen(ed) to sg. ['lisn, -d] hallgat vmit literature ['litratja] irodalom litre(s) ['li:ta, -z] liter (a) little flitl] (egy) kicsi(t) living room(s) ['livirj ru:m, -z] nappali szoba local ['laukal] helyi lock(s) [tok, -s] zár (fn.) lock(ed) [tok, -t] bezár lonely flaunli] magányos long [Ion] hosszú look(ed) [luk, -t] néz look after gondoskodik vkiről, vigyáz rá look at néz vmit look for keres vmit look into belenéz look up kikeres (szótárból) lorry(ies) ['tori, -z] teherautó lose, lost, ~ [lu:z, tost, ~] elveszít lose one's way eltéved lose weight [lu:z weit] fogyni (a) lot (of) [tot] sok love [IAV] szeretet love(d) sy [IAV, -d] szeret lovely ['Uvli] szép, aranyos, bájos low [lau] alacsony low season(s) ['lau 'si.zn, -z] utó, ill. előszezon luck [Ük] szerencse lucky paki] szerencsés luggage flagid3] csomag lunch(es) [UntJ, -iz] ebéd lunchtime ['Unt/taim] ebédidő luxury ['lakjari] luxus 40 41

23 madam ['maedam] magazine [maega'zi.n] mail [meil] main course(s) [mein ko:s, -iz] main entrance(s) [mein 'entrans, -iz] main road(s) [mein 'raud, -z] make, made, ~ [meik, meid, ~] make-up ['meik Ap] male [meil] man (men) [msen, men] manager(s) ['maenid^a, -z] manufacturer(s) [maenju'faektfara, -z] many [meni] map(s) [maep, -s] marital status ['maerital 'steites] mark(ed) [ma:k, -t] married ['maerid] marry(ied) ['mseri, -d] marvellous ['ma.valas] match(es) [maetj, -iz] meal(s) [mi:l, -z] mean, meant, ~ [mi:n, ment, ~] M 42 asszonyom (megszólítás) képes folyóirat (napi) posta főfogás főbejárat főút készít, csinál smink hímnemű férfi igazgató gyártó cég sok (megszámlálható főnevekkel) térkép családi állapot jelöl házas (férjes, nős) hozzámegy vkihez, elvesz vkit csodálatos 1. meccs 2. gyufa étkezés jelent meat [mi:t] mechanic(s) [mi'kaenik, -s] mechanical engineer(s) [mi'kaenikal end3í'nia, -z] medium ['mi.diam] medicine [medsan] meet, met, ~ sy [mi:t, met, ~] meet sy at the airport member(s) ['memba, -z] mend(ed) [mend, -id] menu(s) ['menju:, -z] mess [mes] message) s) ['mesid3, -iz] metre(s) ['mi:ta, -z] microphone(s) ['maikrafaun, -z] middle [midi] middle-aged ['midleid3d] midnight fmidnait] mile(s) [mail, -z] milk [milk] millimetre(s) ['milami:ta, -s] million(s) ['miljan, -z] millionaire(s) [milja'nea, -z] miner(s) ['maina, -z] mineral water ['minaral 'wo.ta] miserable ['mizarabl] miss(ed) sg [mis, -t] mirror(s) ['mira, -z] modern fmodan] moment(s) ['maumant, -s] 43 hús autószerelő gépészmérnök közepes gyógyszer találkozik vkivel kimegy vki elé a repülőtérre tag javít, szerel étlap rendetlenség üzenet 1. méter 2. mérőóra mikrofon közép középkorú éjfél mérföld tej milliméter millió milliomos bányász ásványvíz szörnyű, szerencsétlen hiányol vmit tükör modern pillanat

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 New English File Elementary A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet További

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill

Részletesebben

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben

ANIMALS WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Everyday activities. Information technology, computers

ANIMALS WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Everyday activities. Information technology, computers WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Animals 1. oldal Christmas 4. oldal Cities 4. oldal Clothes, fashion 5. oldal Describing people 6. oldal Everyday activities 8. oldal Family 9. oldal Family celebrations

Részletesebben

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31.

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31. INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI SEGÉDLET ANGOL NYELV TANTÁRGY 2014. január 31....... Boros Tibor Fodorné Baráth Zsuzsanna jóváhagyta készítette Oktatási segédanyag (Szakiskola

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

New English File Intermediate

New English File Intermediate New English File Intermediate A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet

Részletesebben

New English File Intermediate

New English File Intermediate New English File Intermediate A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet

Részletesebben

ENGLISH PLUS 1 WORDLIST / SZÓSZEDET

ENGLISH PLUS 1 WORDLIST / SZÓSZEDET Starter April április August augusztus bad rossz bag táska between között big nagy board tábla boring unalmas boy fiú car autó CD player CD-lejátszó chair szék cheap olcsó class osztály classroom osztályterem

Részletesebben

Oxford Exam Excellence

Oxford Exam Excellence Oxford Exam Excellence 1 Family life (Család) Stages in life (Életszakaszok) adolescence serdülőkor, adoleszcencia adolescent serdülő ifjú, kamasz adult felnőtt adulthood felnőttkor, felnőttség age group

Részletesebben

21 English Topics, Part 1

21 English Topics, Part 1 Dr. Németh Ervin 21 English Topics, Part 1 World English School LLC, Delaware, USA http://www.worldenglishschool.com AngolSuli kiadó http://www.angolsuli.com 3 English Reader, Positive English series edited

Részletesebben

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian "Fight and Victory of Harmony over the Chaos" Szerény kísérlet az elvesztett harmónia megtalálására Modest attempt to find the lost harmony YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

THE FASHIONABLE ISSUE

THE FASHIONABLE ISSUE ALWAYS INGYENÉS BUDAPEST LIVING THE FASHIONABLE ISSUE (THE LATEST IN TRENDS, HABITS, AND OTHER ANNOYING THINGS...) (Mi a menő?) Trendek, szokások, és irritáló dolgok... A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING

Részletesebben

dolog pràghma dolog (tennivaló) dhuljà döntés apòfaszi drága (pénzben) akrivòsz-ì-ò drót szìrma dudál kornàri dzseki bufàn

dolog pràghma dolog (tennivaló) dhuljà döntés apòfaszi drága (pénzben) akrivòsz-ì-ò drót szìrma dudál kornàri dzseki bufàn A másfélezer szavas magyar-görög miniszószedet azoknak készült, akik nyelvtanulásuknak még csak az elején járnak, illetve azoknak, akik görögországi tartózkodásuk ideje alatt szeretnék a hétköznapi társalgáskor

Részletesebben

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek ... csak 5 perc naponta Letölthető videók és hanganyagok Hasznos párbeszédek a mindennapokra SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek Hogyan írjunk üzleti levelet? Ingyenesen letölthető

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

ENGLISH-HUNGARIAN THEMATIC DICTIONARY

ENGLISH-HUNGARIAN THEMATIC DICTIONARY ENGLISH-HUNGARIAN THEMATIC DICTIONARY by László Ragoncsa 2011 László Ragoncsa, English-Hungarian Thematic Dictionary. ALL RIGHTS RESERVED. TABLE OF CONTENTS / TARTALOMJEGYZÉK PEOPLE / EMBEREK 5 Personal

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24.

XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24. XX. évfolyam 3. szám - 2010. november 24. 2 Emlékeztető az Iskolatanács 2010. október 26-i üléséről Jelen voltak: osztályok diákok szülők JOKER Pataki Dániel L-ME Szabad Zsuzsanna Horváth Anna NOVA Ruzsa

Részletesebben

XX. évfolyam 2. szám - 2010. október 20.

XX. évfolyam 2. szám - 2010. október 20. XX. évfolyam 2. szám - 2010. október 20. 2 Kedves Iskolapolgárok, Érdeklődők, Olvasók! Májusban a tantestület három évre bizalmat szavazott számomra. Tizennyolc évvel korábban mint jövendő óraadó léptem

Részletesebben

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE.

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE. DO YOU RELATE? HU/EN BUDAPEST LIVING What Stereotype are you? Melyik sztereotípia jellemez téged? SZERELMEK ÉS EGYÉB PISZKOS ÜGYEK; LOVE AND OTHER DIRTY WORDS; The Relationship Issue A kapcsolatok hava

Részletesebben

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008/3. Ősz / Autumn Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Golfos színész

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben