Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR. Alap- és középfokú szókincs-minimum. A 2. javított kiadás utánnyomása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR. Alap- és középfokú szókincs-minimum. A 2. javított kiadás utánnyomása"

Átírás

1

2 Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna ANGOL-MAGYAR Alap- és középfokú szókincs-minimum A 2. javított kiadás utánnyomása PAGINARUM KIADÓ-LIBROTRADE KFT. Budapest, 1999

3 Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna Paginarum Kiadó-Líbrotrade Kft. A 2. javított kiadást lektorálta: Szollás Krisztina A KIADVÁNY OKTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL A könyv kizárólagos terjesztője a Librotrade Kft. A könyv egészének vagy részletének bármilyen módon történő másolása, sokszorosítása a kiadók és a szerzők együttes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző cselekedet, ezért tilos! ISBN X ISSN Kedves Olvasó! E könyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az angol nyelv tanulása során. A könyv két fő részből és egy függelékből áll. Az alap- és középfokú szószedet kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első - alapfokú - részben megtalálható szókészletre épül a középfokú, s ezen szavak nagytöbbsége (legalábbis ilyen formában) nem szerepel a középfokú részben. A két szógyűjtemény összesen kb általunk legfontosabbnak tartott - szót és kifejezést tartalmaz. Könyvünket haszonnal forgathatja bárki, aki az angollal barátkozik, tanulgatja, ismerkedik, kacérkodik vagy éppen érettségizni, nyelvvizsgázni készül. Igyekeztünk a mindennapokban használatos alap ill. középszinten tudniillik" szavakat felölelni, s mindezt ABC- rendben tálalni", mintegy megkönnyítve táskájuk súlyát. Természetesen nem helyettesíti ez a könyv a kis, közepes vagy nagy angol-magyar szótárt, inkább arra jó, hogy Ön ellenőrizhesse, ill. bővíthesse már meglévő angol szókészletét. Könyvünk előkészítésénél tekintetbe vettük a középiskolákban ill. nyelviskolákban leggyakrabban használatos tankönyvek szóanyagát és persze sokéves tapasztalatunkat a nyelvoktatás különböző területein. Reméljük szívesen és eredményesen forgatja majd könyvünket és hasznát veszi nem csak a nyelvvizsgára való felkészülés során, hanem a mindennapi életben is. Jó tanulást és sok sikert kívánnak: A kiadásért felel a Paginarum Kiadó elnöke és a Librotrade Kft. ügyvezetője A sorozat fedéltervét készítette: Bélák Béla A szerzők 3

4

5 A abroad [a'broid] accident(s) ['aeksident, -s] accommodation(s) [akoma'deijan, -z] account(s) [a'kaunt, -s] act [aakt] active fasktiv] actor(s) ['aikta, -z] actress(es) ['asktris, -iz] add (ed) [aed, -id] address(es) [a'dres, -iz] in advance [in ad'vams] advertisment(s) [ad'va:tismant, -s] afraid of sg [a'freid] afternoon(s) [a:fta'nu:n, -z] afterwards f'arftawadz] again [a'gen] age [eid 3 ] agency (ies) ['eid3ensi, -z] ago [a'gau] agree(d) [a'gri:, -d] air [ea] air force(s) feafb:s,-iz] air-hostess(es) feahaustes, -iz] airport(s) ['eapo:t, -s] all [o:l] almost ['o:lmaust] alone [a'laun] külföld, külföldön, külföldre baleset elszállásolás számla (pl. bankban) szerepel tevékeny, aktív színész színésznő hozzáad lakcím»előre, előnyben hirdetés fél vmitől délután utána/azután újra, ismét kor (kora vkinek) ügynökség ezelőtt, azelőtt egyetért levegő légierő légikisasszony repülőtér mind(annyian), összes, egész majdnem egyedül 7

6 already [o:l'redi] also foilsau] altogether [o:lte'geőe] always f o:lweiz] a.m. [ei em] and [asnd] angry Orjgri] anniversary (ies) [asni'va:sari, -z] announce (d) [a'nauns, -t] another [a'naöa] annual f asnjual] answer(s) ['a:nsa, -z] answer(ed) ['a:nsa, -d] answering machine(s) f a:nsarirj ma ji:n, -z] any feni] anybody f enibodi] anything f enigirj] anyway ['eniwei] anywhere feniwee] appearance(s) [a'piarans, -iz] apple(s) [aspl, -z] application(s) [aspli'keijan, -z] application form(s) [aepli'keijan 'fo:m, -z] appointment(s) [a'pointmant, -s] appropiate [a'praupriat] már is, szintén összesen mindig éjjel 12-től déli 12-ig és mérges évforduló kihirdet, bejelent másik évenkénti, éves válasz válaszol üzenetrögzítő bármelyik bárki bármi bárhogy bárhol, bárhová megjelenés alma jelentkezés igénylőlap (előzetes) bejelentés, (megbeszélt) találkozó «megfelelő approximately körülbelül [a'proksimatli] area(s) f earia, -z] terület arm(s) [a:m, -z] kar armchair(s) [a:m'tjea, -z] karosszék army(ies) ['a:mi, -z] hadsereg arrange(d) [a'reind3, -d]»rendez, szervez arrival(s) [a'raival, -z] érkezés arrive (d) [a'raiv, -d] megérkezik arrow(s) f asrau, -z] *nyíl article(s) f a:tikl, -z] cikk as... as [asz...asz] olyan... mint as [asz] mint, mivel, amint as well [asz 'wel] is, szintén ashtray(s) ['asjtrei, -z] hamutartó ask(ed) [a:sk, -t] kérdez ask for kér ask(ed) for information tájékoztatást kér valamiről about sg. fa:sk far infa'meijan a'baut] ask sy for sg. kér vkitől vmit at least [ast' li:st] legkevesebb at the same time [ast ugyanakkor öa'seim'taim] atmosphere f astmasfia] légkör, hangulat attack(ed) [a'task, -t] megtámad attend(ed) [a'tend, -id] részt vesz attend sg [a'tend] jár vhova, látogat vmit audio casette(s) fo:diau audiokazetta ka'set, -s] aunt(s) [a:nt, -s] nagynéni autumn(s) fo:tam, -z] ősz 8 9

7 available [a'veilabl] average ['a2vrid3] avoid(ed) [e'void, -id] * rendelkezésre álló, kapható átlagos elkerül back [bask] bad [baed] bag(s) [basg, -z] baggage p>sgid3] baker('s) ['beika, -z] balcony(ies) ['baslkani, -z] banana(s) [ba'nama, -z] bank(s) [basrjk, -s] bank account(s) [basrjk a'kaunt, -s] basic ['beisik] basin(s) ['beisan, -z] bath(s) [ba:0, -dz] bathroom(s) ['ba:8rum, -z] beach(es) [bi:tj, -iz] beard(s) [biad, -z] beautiful ['bju:tifal] because of sg [bi'koz av] because [bi'koz] become, became, become [bi'kam, bi'keim, bi'kam] bed(s) [bed, -z] bed and breakfast fbed-an-'brekfast] bedroom(s) ['bedru:m, -z] beef [bi:f] beer [bia] begin, began, begun [bi'gin, bi'gasn, bi'gan] beginher(s) [bi'gina, -z] B 1. vissza, 2. hát (testrész) rossz táska poggyász pék(üzlet) erkély banán bank bankszámla alap (mn) mosdó kád fürdőszoba tengerpart, strand szakáll gyönyörű, szép vmi miatt (azért) mert válik vmivé ágy panzió, magánszállás hálószoba marhahús sör kezd, elkezd kezdő 10 11

8 belong(ed) to [bi'lorj, -d] belt(s) [beit, -s] bend(s) [bend, -z] benefit(s) ['benifit, -s] best [best] bestseller(s) ['bestsela, -z] better ['beta] bicycle(s) ['baisikal, -z] big [big] bill(s) [bil, -z] birth [ba:6] (a) bit [bit] black [blask] block letter(s) [blok 'leta, -z] block(s) of flats [blok, -s av flaets] blonde [blond] blouse(s) ['blauz, -iz] blue [blu:] boat(s) ['baut, -s] board(s) fbo:d] boarding pass(es) ['bo:ditj pa:s, -iz] boil(ed) ['boil, -d] bone(s) ['baun, -z] book sg [buk] book(s) [buk, -s] book-keeper(s) ['buk ki:pa, -z] bookshelf(ves) ['bukjelf, -vz] bookshop(s) ['bukjop, -s] boot(s) [bu:t, -s] tartozik vkihez, vmihez öv kanyar»támogatás/segély legjobb sikerkönyv jobb kerékpár nagy számla születés egy kicsit fekete nyomtatott nagybetű bérház szőke blúz kék csónak, hajó fedélzet hajón, repülőgépen beszállókártya főz, forral csont lefoglal vmit könyv * könyvelő könyvespolc könyvesbolt»csomagtartó (autóé) boring ['bo:rirj] borrow(ed) ['borau, -d] boss(es) [bos, -iz] both... and [baug... aínd] both [bau9] bottle(s) ['boti -z] bottom ['botam] box(es) [boks, -iz] boyfriend(s) ['boifrend, -z] brake(s) [breik, -s] brand(s) [braend, -z] bread [bred] break(s) [breik, -s] break, broke, broken [breik, brauk, 'braukn] breakfast(s) ['brekfast, -s] bride(s) [braid, -z] bridge(s) ['brid3, -iz] briefcase(s) ['bri:fkeis, -iz] bright [brait] bring, brought, ~ [brirj, bro:t, ~] brochure(s) ['brauja, -z] brother(s) ['braőe, -z] brother(s)-in-law ['braőa, -z inlo:] brown [braun] brush(es) ['braí, -iz] build, built, ~ [bild, bilt, ~] built-in ['bilt in] bullet(s) ['bulit, -s] burglar(s) ['ba:gla, -z] unalmas kölcsönöz, kölcsönvesz főnök mind... mind mindkettő üveg alja vminek doboz barát, udvarló fék márka kenyér (rövid) szünet tör reggeli menyasszony (esküvőn) híd 'aktatáska 1. okos, 2. csillogó hoz tájékoztató fiútestvér sógor barna kefe épít beépített (puska)golyó betörő 12 13

9 burn, burnt, ~ ég, éget [ba:n, ba:nt, ~J bus(es) [bas, -iz] busz bus stop(s) ['bas stop, -s] buszmegálló business fbiznis] üzlet (átv. ért.) on business üzleti ügyben busy ['bizi] elfoglalt but [bat] de, hanem butcher('s) ['but/a, -z] hentes(üzlet) butter ['bata] vaj button(s) ['batan, -z] gomb buy, bought, ~ [bai, bo:t, ~] vásárol vmit bye [bai] viszlát, szia (búcsúzáskor) cable television ['keibl'telh^n] cake(s) ['keik, -s] calendar(s) ['kaelinda, -z] call(ed) [ko:l, -d] calm f'ka:m] camera(s) ['kaemra, -z] cancel(led) ['kajnsel, -d] car(s) [ka:, -z] car insurance ['ka:r in'juarans, -iz] car licence(s) ['ka.laisans, card(s) [ka:d, -z] career(s) [ka'ria, -z] careful ['keafal] carpet(s) ['ka:pit, -s] carrot(s) ['kaerat, -s] carry(ied) ['kaeri, -d] case (s) [keis, -iz] in case of sg. cash desk(s) ['ka?jdesk, -s] cashier(s) [kasj'ia, -z] casserole(s) ['kaesaraul, -z] casette-recorder(s) [ka'set ri'ko:da, -z] casual ['ka23ual] castle(s) ['ka:sl, -z] cat(s) [kait, -s] catch, caught, ~ [kaetj, ko:t, ~] c kábeltelevízió torta, sütemény naptár hív nyugodt fényképezőgép * eltöröl autó személygépkocsi biztosítás iz] autóvezetői engedély kártya, igazolvány pályafutás, karrier óvatos, gondos szőnyeg sárgarépa visz, cipel ügy, eset vmi esetén pénztár pénztáros 1. tűzálló edény, 2. ragu magnetofon, magnó hétköznapi, sportos vár, kastély macska elkap, elér 14 15

10 centre(s) ['senta, -z] century(ies) ['sentjari, -z] certainly ['sa:tanli] chain(s) [tjein, -z] chair(s) [tjea, -z] champion(s) ['tjaempian, -z] chance(s) [tja:ns, -iz] change(s) [tjeind3, -iz] change(d) [tjeind3, -d] change(d) to changing room(s) ['tíeind3írj ru:m, -z] channel(s) ['tjaenal, -z] cheap [tji:p] check(ed) [fjek, -t] cheese [iji:z] chef(s) [Jef, -vz] chemist's fkemists] cheque(s) [tjek, -s] ehess [tjes] chest(s) [tjest, -s] chewing gum ['tju:irj gam] chicken(s) ['tjikin, -z] child, children [tjaild, 'tjildran] chocolate ftjoklat] choose, chose, chosen [tju:z, tjauz, 'tjauzn] közép, középpont (év)század természetesen lánc szék bajnok»lehetőség 1. visszajáró pénz, apró 2. változás 1. cserél, 2. változik, változtat, 3. vált (pénzt) átszáll vmire próbafülke csatorna olcsó ellenőriz sajt főszakács gyógyszertár csekk sakk mellkas rágógumi csirke gyerek csokoládé választ church(es) [tja:tj, -iz] templom cigar(s) [si'ga:, -z] szivar cigarette(s) [siga'ret, -s] cigaretta cinema(s) ['sineme, -z] mozi class(es) [kla:s, -iz] osztály classical ['klsesikal] klasszikus clean ['kli:n] tiszta clerk(s) [kla:k, -s] tisztviselő climb(ed) ['klaim, -d] mászik clock(s) [klok, -s] óra (fali) close(d) [klauz, -d] bezár closing date ['klauzirj 'deit] beküldési határidő cloud(s) [klaud, -z] felhő club(s) [klab, -z] klub coach(es) [kautj, -iz] 1. távolsági busz, 2. edző coat(s) [kaut, -s] nagykabát cocoa fkaukau] kakaó coffee ['kofi] kávé coin(s) [koin, -z] érme cold [kauld] hideg college(s) ['kolid3, " iz ] főiskola colleague(s) ['koli:g, -z] kolléga collect(ed) ['kalekt, -id] gyűjt collection(s) [ka'lekjn, -z] gyűjtemény colour(s) ['kala, -z] szín colour TV(s) ['kalati:vi:, -z] színes TV column(s) ['kolam, -z] 1. oszlop, 2. rovat (újságban) combine(d) [kam'bain, -d] kombinál come, came, come jön [kam, keim, kam] comfortable ['kamfatabl] common ['komán] kényelmes közös 16 17

11 complaint(s) [kam'pleint, -s] panasz cough(ed) [kof, -t] köhög complete [kam'pli:t] teljes cough [kof] köhögés composer(s) [kam'pauza, -z] zeneszerző country(ies) ['kantri, -z] ország composition(s) * fogalmazás couple(s) [kapl, -z] házaspár [kompa'zijn, -z] coupon(s) fku:pon, -z] szelvény, kupon comprehensive» átfogó, teljeskörű course(s) [ko:s, -iz] 1. tanfolyam, [kompri'hensiv] 2. fogás (étkezésnél) concert(s) ['konsa:t, -s] koncert cousin(s) ['kazn, -z] unokatestvér condition(s) [kan'dijan] 1. állapot, 2. feltétel cover(ed) ['kava, -d] befed, betakar conductor(s) [kan'dakta, -z] kalauz crash(es) [krasj, -iz] * (össze)ütközés conference(s) konferencia crash(ed) [krasj", -t] (össze)ütközik ['konfarans, -iz] cream [kri:m] 1. krém 2. tejszín connect(ed) [ka'nekt, -id] összeköt credit fkredit] hitel consist(ed) of sg. áll vmiből crime story(ies) krimi [kan'sist, -id] ['kraim sto:ri, -z] consultant(s) [kan'saltant, -s] kezelő orvos, konzultáló cross(ed) [kros, -t]. keresztez, átmegy orvos crossword(s) ['kroswa:d, -z] keresztrejtvény contact lens(es) kontaktlencse crowd [kraud] tömeg ['kontaekt lenz, -iz] crowded fkraudid] zsúfolt contain(ed) [kan'tein, -d] tartalmaz cry(ied) [krai, -d] sír conversation(s) beszélgetés, társalgás cup(s) [kap, -s] csésze [konva'seijan, -z] cupboard(s) ['kabad, -z] szekrény cook(ed) [kuk, -t] főz curtain(s) ['ka:tn, -z] függöny cook(s) [kuk, -s] szakács customer(s) ['kastama, -z] vevő co-operative(s) szövetkezet [kau'oparativ, -z] corner(s) ['ko:na, -z] sarok correct [ka'rekt] helyes correspondence levelezés [koris'pondans] cost(s) [kost, -s] költség cost, ~, ~ [kost, ~, ~] kerül vmibe 18 19

12 daily paper(s) napilap ['deili'peipa, -z] dance(d) [da:ns, -t] táncol dancer(s) ['da:nsa, -z] táncos dangerous ['deind3eras] veszélyes dark [da:k] sötét darling ['da:lirj] drágám date(s) [deit, -s] 1.időpont 2. randevú daughter(s) ['do:ta, -z] lánya vkinek daughter(s)-in-law meny ['do:ta, -z ink>:] day(s) [dei] nap dead [ded] halott deal(t) with sg [di:l, delt, ~] ' foglalkozik vmivel dealer(s) ['di:la, -z] ' kereskedő deaf [def]» süket dear [dia] kedves, drága death [deo] halál decide(d) [di'said, -id] dönt, határoz deduct(ed) [di'dakt, -id] levon, kivon deep [di:p] mély delete [di'lkt] töröl delicious [di'li: as] ízletes, finom delivery [di'livari] szállítás, kézbesítés demand(s) [di'mamd, -z] kér, követel dentist(s) ['dentist, -s] fogorvos depart(ed) [di'pa:t, -id] indul department(s) osztály, részleg [di'pa:tmant, -s] D department store(s) [di'paitmant sto:, -z] departure [di'pa:tje] depend(ed) on sg [di'pend, -id] deposit [di'pozit] design(s) [di'zain, -z] design(ed) [di'zain, -d] desk(s) [desk, -s] destination(s) [desti'neijan, -z] detach(ed) [di'tastj, -t] detail(s) ['di:teil, -s] detailed ['dkteild] develop(ed) [di'velap, -t] development(s) [di'velapment, -s] dial(led) ['daial, -d] diary(ies) ['daieri, -z] dictionary(ies) ['dikjanri, -z] die(d) [dai, -d] diet [daiat] difference(s) ['difarans, -iz] difficult ['difikalt] difficulty(ies) ['difikalti, -z] dinner(s) ['dina, -z] director(s) [di'rekta, -z] discover(ed) [dis'kova, -d] dish(es) [dij, -iz] display(ed) [di'splei, -d] áruház indulás függ vmitől * előleg terv tervez íróasztal ' rendeltetési hely, célállomás leválaszt részlet részletes 1. kifejleszt 2. előhív (filmet) fejlesztés, fejlődés tárcsáz napló szótár meghal étrend, diéta különbség nehéz nehézség ebéd vagy vacsora (a nap főétkezése) rendező,igazgató felfedez 1. edény 2. (egytál) étel ' kirak, kitesz 20 21

13 distance(s) ['distans, -iz] disturb(ed) sy [dis'ta:b, -d] divide(d) [di'vaid, -id] divorce(d) [di'vo:s, -t] do, did, done [du:, did, dan] do some exercise(s) do the shopping do-it-yourself (DIY) doctor(s) ['dokta, -z] dog(s) [dog, -z] door(s) [do:, -z] double room(s) ['dabl ru:m, -z] downstairs ['daunsteez] dozen(s) ['dazn, -z] draw, drew, drawn [dro:, dru:, dro:n] drawing(s) ['dro:irj, -z] dress(es) [dres, -iz] dressing ['dresirj] drink, drank, drunk [drink, drasnk, drank] driver(s) ['draiva, -z] driving licence(s) ['draivirj 'laisans, -iz] due [dju:] to sg dust [dast] dusty fdasti] távolság zavar vkit kettéoszt elválik (házastárstól) csinál, tesz gyakorol, tornázik bevásárol csináld magad orvos kutya ajtó kétágyas szoba lent, a földszinten tucat rajzol rajz ruha (női) salátaöntet, köret iszik vezető, sofőr jogosítvány ' vminek köszönhető, tulajdonítható f por * poros each [i:tj] minden egyes each other ['i:tj Vőa] egymás, egymást ear(s) [ia, -z] fül early ['a:li] korán earn(ed) [a:n, -d] (pénzt) keres ear ring(s) ['iarirj, -z] fülbevaló easily fi:zili] könnyen easy ['i:zi] könnyű eat, ate, eaten eszik [i:t, et(eit), i:tn] economics [i:ka'nomiks] közgazdaságtan economist(s) [i'konamist, -s] közgazdász edge(s) [ed 3, -iz]» szél, perem edition(s) [i'dijn, -z] kiadás (íd'xm^ education [edju'keijn] oktatás egg(s) [eg, -z] tojás elbow(s) ['elbau, -z] * könyök elderly ['eldali] időssé election(s) [i'lekjan, -z] választás (pl. elnök) electricity [ilek'trisiti] elektromosság elephant(s) ['elifant, -s] elefánt else [els] más egyéb emergency [i'ma:d3ansi] vészhelyzet employee(s) [emploi'i:, -z] alkalmazott empty ['empti] üres enclose(d) [in'klauz, -d] * mellékel end(s) [end, -z] vége in the end a végén, végül end(ed) [end, -id] véget ér E 22 23

14 engaged [in'geid^d] engine(s) ['eikbjin, -z] enjoy(ed) [in^oi, -d] enough [i'naf] enquiry [in'kwaiari] enroll(ed) [in'raul, -d] enter(ed) ['enta, -d] entrance(s) ['entrans, -iz] envelope(s) ['envilaup, -s] equipment [i'kwipmant] error(s) ['era, -z] escalator(s) feskaleita, -z] escape(d) [i'skeip, -t] especially [is'pejali] estimate(d) ['estiméit, -d] evening(s) ['kvnirj, -z] in the evening ever f'eva] every ['evri] everybody ['evribodi] everyday ['evridei] everything [evriöirj] everywhere ['evriwea] exact [ig'zaakt] exam(s) [ig'zsem, -z] examination(s) [igzasmi'neifan, -z] example(s) [ig'za:mpl, -z] excellent feksalant] except [ik'sept] excercise(s) ['eksesaiz, -iz] 1. foglalt (pl. telefonvonal) 2. eljegyzett (személy) motor élvez elég (vmiből) * felvilágosítás * beiratkozni belép bejárat boríték felszerelés, berendezés hiba mozgólépcső (el)menekül különösen, főleg felbecsül este este (időhatározó) valaha minden mindenki mindennapi/napi minden mindenhol pontos vizsga (rövid alak) vizsga, vizsgálat példa kifogástalan, kitűnő kivéve gyakorlat exchange(d) [iks'tjeind^, -d] excitement [ik'saitmant] exciting [ik'saitin] excursion(s) [iks'ka:jn, -z] Excuse me! [iks'kjurz mi:] exhibition(s) [eksi'bijan, -z] expensive [iks'pensi:v] expiry date [ik'spaiari 'deit] explain(ed) [iks'plein, -d] explanation(d) [ekspla'neijan, -z] exposure(s) [ik'spairja, -s] expression(s) [iks'prejan, -z] eye(s) [ai, -z] kicserél, átvált (pénzt) izgalom izgalmas kirándulás elnézést! kiállítás drága 'érvényesség lejárta magyaráz magyarázat 1. expozíció, felvétel 2. filmkocka 1 kifejezés szem 24 25

15 face(s) [feis, -iz] factory(ies) ['faekteri, -z] faculty(ies) ['fekaltí, -z] fail(ed) [feil, -d] fair ['fee] fall, fell, fallen [fo:l, fel, 'fo:lan] fall asleep ffo:l a'sli:p] fall in love ['fo:l in *bv] family(ies) ['fasmili, -z] famous ['feimas] far [fa:] fare(s) [fea, -z] fashion [fejn] fast [fa:st] fat [fart] father(s) ['fa:őe, -z] father(s)-in-law ['fa:őa,-z in'lo:] fault(s) [fo:lt, -s] favourite ['feivrit] fee(s) [fi:, -z] feel, felt, ~ [fí:l, felt, ~] female ['fí:meil] ferry(ies) ['féri, -z] (a) few ffju:] field(s) [fí:ld, -z] fight [fait] file(s) [fail, -z] arc gyár kar, fakultás megbukik (pl, vizsgán) 1. világos (pl, haj) 2. tisztességes esik elalszik beleszeret vkibe család híres messze, távol viteldíj divat gyors 1. kövér 2. zsiradék apa após meghibásodás, hiba kedvenc díj érez nőnemű komp kevés, néhány(at) mező, föld, terület harc, küzdelem irattartó, akta, irat fill(ed) in [fii, -d] kitölt film(s) [film, -z] film film-director(s) [film filmrendező di'rekta, -z] finally ffainali] végül find, found, ~ talál [faind, found, ~] find out 'megtud, rájön fine(s) [fain, -z] pénzbírság, bírság flnish(ed) ['finij -t] befejez fire(s) ['faia, -z] tűz flrm(s) [fa:m, -z] cég first [fa:st] első first name(s) ['fa:st neim, -z] utónév fish [fij] hal flag(s) [flajg, -z] zászló flat(s) [flaet, -s] lakás flight(s) [fiait, -s] repülőjárat floor(s) [flo:, -z] emelet florist's ['florists] virágüzlet flour ['flaua] liszt flower(s) ['flaua, -z] virág fluently ['flu:antli] folyékonyan fly, flew, flown száll, repül [fiai, flu:, flaun] fog [fog] köd follow(ed) ['folau, -d] követ food [fu:d] étel foot (feet) [fu:t, fi:t] láb on foot gyalog football(s) ['futbo:l, -z] futball, futball labda for example [forig'za:mpl] például 26 27

16 forecast(s) ['fo:ka:st, -s] foreign ['foran] foreigner(s) ['forina, -z] forget, forgot, forgotten [fa'get, fa'got, fa'gotn] forgive, forgave, forgiven [fa'giv, fa'geiv, fa'givn] fork(s) [fo:k, -s] form(s) [fo:m, -z] fortunately ['fo;tjanafli] fourth [fo:6] free [fri:] free time ['fri:taim] freezer(s) ['fri:za, -z] fresh [frej] fridge(s) [frid3, -iz] friend(s) [frend, -z] friendly ['frendli] frightened ['fraitand] fruit [fru:t] fry(ied) [frai, -d] full board [ ful bo:d] full of sg function(s) ['fankjan, -z] funny ffani] furniture ['famitja] future ['fju:tja] előrejelzés külföldi, idegen külföldi elfelejt megbocsájt villa kérdőív, formanyomtatvány szerencsére negyedik szabad, ingyenes szabadidő mélyhűtő, fagyasztó friss hűtőszekrény barát, barátnő barátságos ijedt, rémült gyümölcs zsírban süt * teljes ellátás tele (vmivel) * tisztség, szerep, funkció mulatságos, vicces bútor jövő gallery(ies) ['gaelari, -z] galéria, képtár gamble(d) ['gsembl, -d] s szerencsejátékot játszik game(s) [geim, -z] játék garden(s) ['ga:dn, -z] kert gas heating ['gaes 'hi:tirj] gázfűtés gate(s) [geit, -s] kapu general check up általános kivizsgálás [^enaral'tjek Ap] genius(es) ['d3í:nias, -iz] zseni, lángész genius ['d3í:nias] tehetséges get, got, ~ [get, got, ~] kap, szerez get dressed felöltözik get into sg * beszáll get married megházasodik get off leszáll get on with sy jól kijön vkivel get ready elkészül get somewhere eljut valahova get to... somewhere odaér vhová get up felkel gift-wrap(ped) ['gift-rasp, -t] ' szépen becsomagol girlfriend(s) ['garlfrend, -z] barátnő give, gave, given ad [giv, geiv, 'givn] give up felad, abbahagy (pl. dohányzást) glass(es) [gla:s, -iz] pohár glasses ['gla:siz] szemüveg glove(s) [glov, -z] kesztyű glue [glu:] ragasztó 28 29

17 go abroad [gau'abro:d] go bankrupt ['gau'basnkrapf] go home ['gau 'haum] go shopping go to bed go to work gold [gauld] golf [golf] good [gud] good-bye [gud'bai] good-looking [gud'lukirj] gram(s) [graem, -z] grandchild (-children) ['grasndtjaild, -tjildran] grandfather(s) ['grasndfaiőa, -z] grandmother(s) ['graendmaőa, -z] grandparent(s) ['grasndpearant, -s] grape(s) [greip, -s] gravy f greivi] great [greit] green [gri:n] greengrocer's [gri:ngrausaz] greet(ed) sy [gri.t, -id] grey/gray [grei] grill(ed) [gril, -d] grocer's ['grausaz] (bride)groom(s) [(braid)gru:m, -z] group(s)[gru:p, -s] külföldre utazik csődbe megy hazamegy bevásárolni megy lefekszik eljár dolgozni arany golf (játék) jó viszontlátásra! jóképű gramm unoka nagypapa nagymama nagyszülő szőlő szaft, szósz nagy zöld zöldségüzlet üdvözöl vkit szürke grillsütőben sütni fűszerbolt vőlegény (esküvőn) csoport guess(ed) [ges, -t] guest(s) [gest, -s] guide(s) [gaid, -z] guitar(s) [gi'ta:, -z] guitarist(s) [gi'ta:rist, -s] gun(s) [gan, -z] gymnasium(s) [d3ím'neiziam, -z] találgat, kitalál vendég 1. tájékoztató 2. idegenvezető gitár gitáros fegyver tornaterem 30 31

18 hair[hea] haírdresser(s) ['headrese, -z] halffvcs) [ha:f, -vz] hali(s) [ho:l -z] ham [hsern] taandbag(s) fhaendbasg, -z] h an dkerchief(ves) ['heerjketjúf, -vz] handsome ['haensam] happen (ed) ['haepan, -d] happy fhsepi] hard [ha:d] hardly [*ha:dli] hat(s) [ha?t, -s] hatc(d) [heit, -id] have, had, ~ [hasv, haed, ~] have breakfast [hcev 'brekfest] head(s) [hed, -z] hear, heard, ~ [hie, ha:d, ~] heart(s) [ha:t, -s] heavy [lieví] heavy smoker(s) ['hevi smauka, -z] hello [helau] help, helped, ~ [help, lielpt, ~] help sy with sg here [hía] fi haj fodrász fél előszoba sonka retikül, kézitáska zsebkendő csinos történik boldog kemény, nehéz alig kalap gyűlöl, utál valakinek/valaminek van valamije reggelizik fej hall vmit szív nehéz (súly) erős dohányos szervusz segít segít vkinek vmiben itt hide, hid, hidden [haid, hid, 'hidn] high [hai] high season(s) [hai' si:zan, hiking(s) ['haikirj, -z] hill(s) [hil, -z] history ['histari] hit, hit,-[hit, ~,~] hitchhike(d) ['hitjhaik, -t] hold, held, ~ [hauld, held, - holiday(s) ['holidei, -z] holidays ['holideiz] home(s) [haum, -z] homework ['haumwa:k] honey ['hani] honeymoon(s) ['hanimu:n, hoover(s) [hu:va, -z] hope(d) [haup, -t] horrible ['horabl] hospital(s) ['hospital, -z] hot [hot] hotel(s) [hau'tel, -z] hour(s) [aua, -z] house(s) [haus, -ziz] housewife(ves) ['hauswaif, -vz] how [hau] how many how much how often hungry ['harjri] elbújik, elrejt magas -z] főszezon gyalogtúra, hegymászás domb történelem üt stoppol (járművet) -] tart (kézben) ünnepnap, szabadság szünet, vakáció otthon házi feladat méz -z] mézeshetek, nászút porszívó remél szörnyű, borzasztó kórház forró szálloda óra (időtartam) ház háziasszony hogy, hogyan hány, hányat mennyi, mennyit milyen gyakran éhes 32 33

19 hurry(ied) ['hari, -d] hurt, hurt, ~ [ha:t, ~, ~] husband(s) ['hazband, -z] siet megsért, megsérül férj 34 ice [ais] ice-cream(s) ['ais-kxirm, -z] ice-skating ['ais skeitin] idea(s) [ai'dia, -z] identify(ied) [ai'dentifai, -d] identity card(s) [ai'dentiti ka:d, -z] if [if] ill[il] image(s) ['imid3, -iz] immediately [i'mi:djatli] impolite [impa'lait] important [im'po:tant] improve(d) [im'pru:v, -d] inch(es) [intj, -iz] incident(s) ['insidant, -s] include(d) sg [in'klu:d, -id] including [in'klu:dirj] income(s) ['inkam, -z] indeed [in'di:d] independence ['indipendans] independent ['indipendant] indicate(d) ['indikeit, -id] information [infa'meijn] inherit(ed) [in'herit, -id] initial(s) [i'nijal, -z] ink [ink] insist [in'sist] on sg inspector(s) [in'spekta, -z] I jég fagylalt korcsolyázás ötlet azonosít személyazonossági igazolvány ha beteg kép(más), arcmás azonnal udvariatlan fontos javul, javít, fejleszt hüvelyk (hosszmérték: 2,54 cm) kellemetlen eset benne van, magába foglal beleértve jövedelem valóban, tényleg függetlenség független jelez, mutat tájékoztatás örököl (név) kezdőbetű tinta ragaszkodik vmihez ellenőr 35

20 instead [in'sted] helyette institute(s) ['institju:t, -s] intézet instruction(s) utasítás [in'strakfan, -z] insurance company(ies) biztosító társaság ['in'juerans 'kampani, -z] intelligent [in'telid3ant] intelligens, értelmes intend(ed) to do sg szándékozik tenni vmit [in'tend, -id] intensive [in'tensiv] intenzív interested in sg. ['intrestid] érdeklődik vmi iránt interesting ['intristirj] érdekes international [inta'naejnal] nemzetközi interpreter(s) [in'ta:prita, -z] tolmács interview(s) ['intavju: -z] interjú interview(ed) sy interjút készít vkivel ['intavju: -d] investigation(s) nyomozás [investi'geijn, -z] invite(d) [in'vait, -id] meghív involve(d) [in'volv, -d] magába foglal iron [aian] vas iron(s) [aian, -z] vasaló iron(ed) [aian, -d] vasal jacket(s) ['d33ekit, -s] jeans [d3í:nz] jelly fd 3 eli] jewel(s) ['d3u:el, -z] jeweller's ['d3u:alaz] job(s) [d3ob, -z] joke(s) [d3euk, -s] journalist(s) ['d 3 amalist, -s] journey(ies) ['d3a:ni, -z] juice(s) [d3u:s, -iz] junction(s) ['d 3 AnkJan, -z] just [d3ast] J dzseki, zakó farmernadrág zselé (cukor), lekvár ékszer ékszerész (üzlet) munka, állás vicc, tréfa újságíró utazás lé, dzsúz csomópont éppen,csak 36 37

21 keep, kept, ~ [ki:p, kept, key(s) [ki:, -z] kill(ed) [kii, -d] kilo(s) ['ki:lau, -z] kilometre(s) ['kilami;ta, kind [kaind] king(s) [kitj, -z] kiss(es) [kis, -iz] kitchen(s) ['kitjin, -z] kit (s) [kit, -s] knife(ves) ['naif, -vz] know, knew, known [nau, nju:, naun] K tart, megtart kulcs öl, megöl kiló kilométer kedves király csók, puszi konyha egységcsomag kés tud, ismer ladder(s) ['lasda, -z] létra lady(s) ['leidi, -z] hölgy lake(s) [leik, -z] tó lamb(s) [laem, -z] bárány land(s) [lasnd, -z] föld, földterület language(s) ['laengwid3 -iz] nyelv language school(s) nyelviskola large [la:d 3 ] nagy last [la:st] utolsó last night [la:st nait] tegnap este late [leit] késő, késői, későn laugh(ed) at sy/sg. [la:f, -t] nevet vkin/vmin law(s) [k>:, -z] törvény lead, led, ~ [li:d, led, ~] elvezet vhová leaflet(s) ['li:flet] tájékoztató learn, learnt, ~ [la:n, la:nt, ~] tanul least [li:st] legkevesebb leave, left, ~ [li:v, left, ~] elmegy, elhagy vmit leave for sg. [li:v] elindul vhova lecture(s) ['lektja, -z] előadás left [left] bal leg(s) [leg, -z] láb lemon(s) ['leman, -z] citrom lend, lent, ~ [lend, lent, ~] kölcsönad less [les] kevesebb lesson(s) ['lesn, -z] lecke, tanóra let, ~, ~ [let, ~, ~] hagy, enged let me see [let mi: si:] lássuk csak! letter(s) ['leta, -z] levél, betű level(s) ['levl, -z] szint L 38 39

22 library(ies) ['laibrari, -iz] könyvtár lie, lay, lain [lai, lei, lein] fekszik lie(s) [lai, -z] hazugság lie(d) [lai, -d] hazudik life(ves) [laif, -vz] élet lift(s) [lift, -s] lift lift(ed) [lift, -id] emel light [lait] világos, könnyű light(s) [lait, -s] fény lighter(s) ['laita, -z] öngyújtó like(d) [laik, -t] kedvel line(s) [lain, -z] vonal lion(s) ['laian, -z] oroszlán list(s) [list, -s] lista listen(ed) to sg. ['lisn, -d] hallgat vmit literature ['litratja] irodalom litre(s) ['li:ta, -z] liter (a) little flitl] (egy) kicsi(t) living room(s) ['livirj ru:m, -z] nappali szoba local ['laukal] helyi lock(s) [tok, -s] zár (fn.) lock(ed) [tok, -t] bezár lonely flaunli] magányos long [Ion] hosszú look(ed) [luk, -t] néz look after gondoskodik vkiről, vigyáz rá look at néz vmit look for keres vmit look into belenéz look up kikeres (szótárból) lorry(ies) ['tori, -z] teherautó lose, lost, ~ [lu:z, tost, ~] elveszít lose one's way eltéved lose weight [lu:z weit] fogyni (a) lot (of) [tot] sok love [IAV] szeretet love(d) sy [IAV, -d] szeret lovely ['Uvli] szép, aranyos, bájos low [lau] alacsony low season(s) ['lau 'si.zn, -z] utó, ill. előszezon luck [Ük] szerencse lucky paki] szerencsés luggage flagid3] csomag lunch(es) [UntJ, -iz] ebéd lunchtime ['Unt/taim] ebédidő luxury ['lakjari] luxus 40 41

23 madam ['maedam] magazine [maega'zi.n] mail [meil] main course(s) [mein ko:s, -iz] main entrance(s) [mein 'entrans, -iz] main road(s) [mein 'raud, -z] make, made, ~ [meik, meid, ~] make-up ['meik Ap] male [meil] man (men) [msen, men] manager(s) ['maenid^a, -z] manufacturer(s) [maenju'faektfara, -z] many [meni] map(s) [maep, -s] marital status ['maerital 'steites] mark(ed) [ma:k, -t] married ['maerid] marry(ied) ['mseri, -d] marvellous ['ma.valas] match(es) [maetj, -iz] meal(s) [mi:l, -z] mean, meant, ~ [mi:n, ment, ~] M 42 asszonyom (megszólítás) képes folyóirat (napi) posta főfogás főbejárat főút készít, csinál smink hímnemű férfi igazgató gyártó cég sok (megszámlálható főnevekkel) térkép családi állapot jelöl házas (férjes, nős) hozzámegy vkihez, elvesz vkit csodálatos 1. meccs 2. gyufa étkezés jelent meat [mi:t] mechanic(s) [mi'kaenik, -s] mechanical engineer(s) [mi'kaenikal end3í'nia, -z] medium ['mi.diam] medicine [medsan] meet, met, ~ sy [mi:t, met, ~] meet sy at the airport member(s) ['memba, -z] mend(ed) [mend, -id] menu(s) ['menju:, -z] mess [mes] message) s) ['mesid3, -iz] metre(s) ['mi:ta, -z] microphone(s) ['maikrafaun, -z] middle [midi] middle-aged ['midleid3d] midnight fmidnait] mile(s) [mail, -z] milk [milk] millimetre(s) ['milami:ta, -s] million(s) ['miljan, -z] millionaire(s) [milja'nea, -z] miner(s) ['maina, -z] mineral water ['minaral 'wo.ta] miserable ['mizarabl] miss(ed) sg [mis, -t] mirror(s) ['mira, -z] modern fmodan] moment(s) ['maumant, -s] 43 hús autószerelő gépészmérnök közepes gyógyszer találkozik vkivel kimegy vki elé a repülőtérre tag javít, szerel étlap rendetlenség üzenet 1. méter 2. mérőóra mikrofon közép középkorú éjfél mérföld tej milliméter millió milliomos bányász ásványvíz szörnyű, szerencsétlen hiányol vmit tükör modern pillanat

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat Shopping Vásárlás to buy to go shopping to do the shopping venni bevásárolni menni vásárolni to do somebody's daily shopping elintézni a napi bevásárlást (I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS Lecke (Kezdő 1. / 3.) A TÖBBES SZÁM Az alábbi listák meg fogják mutatni Neked, hogy az angol nyelvben a többes számot hogyan képzik. A magyar nyelvben is többféleképpen ragozzuk

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet A leírt angol mondatban többnyire az ige után álló mondatrész a leghangsúlyosabb. Ezért, mivel a kötött

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Angol nyelv 7-8.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus formában tilos. Minden visszaélés polgári keresetet von maga

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME

ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME ELJÖTT AZ IDŐ... Lecke (Középhaladó 2. / 4.) IT S ABOUT TIME A lazításnak egy kicsit vége. Ez a nyelvtani szerkezet hasonlatos az előzőhöz, de van benne egy figyelemreméltó csavar. Ahogyan azt majd a példákban

Részletesebben

A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA

A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA A többes szám jele és kiejtése A többes szám jele az angolban: -s (némely esetben es), melyet az adott főnév után kell illeszteni. Ennek kiejtése az adott főnév utolsó kiejtett hangjától

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA Szeged, 2015. május 21-24. Összes pénzdíj: 12.700 EUR! A VERSENY RENDEZŐJE: Magyar Kick-box Szakszövetség Tigers Kick-box Szabadidő és Sportegyesület Szeged HELYSZÍN: Szeged, Városi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK Amikor valaminek meghatározzuk a helyét, a magyarban a legtöbbször ragokat vagy névutókat illesztünk a főnév után. Az angolban NINCSENEK RAGOK. Helyettük a főnév ELÉ tett ELÖLJÁRÓSZÓVAL

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2013. december 20. MEGOLDÓLAP

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2013. december 20. MEGOLDÓLAP Név:. Neptun kód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat 1. 2. 4. 5. 3. Elért pontszám:.

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben