Makó és Térsége. A makói résztvevõk emlékezete. Vállalkozói adatbázis készül. Dombormû tiszteleg a makói születésû médiacézár elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó és Térsége. A makói résztvevõk emlékezete. Vállalkozói adatbázis készül. Dombormû tiszteleg a makói születésû médiacézár elõtt"

Átírás

1 Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p november 3. II. évfolyam 43. szám A makói résztvevõk emlékezete Az elmúlt hét csütörtökén, október 26-án az 50 évvel ezelõtti makói eseményekre emlékezett a város és a hajdani történések résztvevõi. Délelõtt kiállítással, délután emléktábla-avatással és filmvetítéssel tisztelegtek a makói hõsök emléke elõtt. Október 26-án délelõtt a Városházán dr. Tóth Ferenc, Makó díszpolgára irányította azt a beszélgetést, amelyen Institoris Ildikó alakját, személyiségét elevenítették fel a kortársak (családtagok, osztálytársak, tanárok). Õ volt az a diák, aki október 26-án, Makón elszavalta a Nemzeti dalt a Kossuth-szobornál. Tiszteletére emlékkiállítás is nyílt a Városház Galériában. Délután emléktábla-avatással emlékeztek a Korzó kaszinó épületénél a Forradalmi Ifjúsági Szövetség egykori tagjai, ez után egy másik emléktáblánál, a JAG falánál mondott avató beszédet Fazekas Lajos filmrendezõ, aki ezt követõen bemutatta makói témájú kisfilmjeit a gimnáziumban. A filmkészítés mikéntjérõl dr. Halmágyi Pál beszélgetett a rendezõvel. Dombormû tiszteleg a makói születésû médiacézár elõtt Emléktábla avatással emlékezett a makói Pulitzer József Kollégium a sajtómágnás halálának 95. évfordulójára október 25-én. A Kiss Jenõ szobrászmûvész által készített dombormûnél Csillag András, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) fõiskolai tanára tartott avatóbeszédet. A megemlékezést a kollégium egyik diákjának, Kovács Katalinnak az alkalomra készített számítógépes prezentációja nyitotta. Molnár László, a kollégium igazgatója köszöntõ beszédében kiemelte a pulitzeri örökség, a médiacézár szellemiségének csorbítatlanságát, amely mentén a ma újságírói is tudnak dolgozni. Makó büszke lehet híres szülöttére, és nem véletlen, hogy már a rendszerváltás elõtt megkezdõdött emlékének ápolása. Ugyan csak 8 éves koráig volt városunkban, ennek ellenére Makó külön fejezetet kap James Norris, amerikai kutató, újságíró most készülõ és sok szempontból páratlan Pulitzermonográfiájában. Az emléktábla avató kapcsán elismerésben részesült a Pulitzer-kollégium két diákja, Kovács Katalin és Kenyeres Rudolf. Csillag András, az SZTE fõiskolai tanára azt hangsúlyozta, hogy a Pulitzer-díj tekintélye összemérhetõ a Nobel-díjéval, így Pulitzer az Makónak, ami Szent-Györgyi Albert Szegednek. Csillag felidézte Pulitzer unokájának makói látogatását, majd epizódokat emelt ki a médiamágnás életébõl. Hangsúlyozta, Magyarországon mindössze négy köztéri alkotás ábrázolja Pulitzer Józsefet, ami voltaképpen azt jelenti, hogy szinte csak Makó ápolja itthon Pulitzer emlékét. A makói születésû, az Egyesült Államokban 95 éve elhunyt üzletember emléktáblája elõtt az emlékezés koszorúját a város nevében dr. Siket István és Varga Zoltán alpolgármesterek, a fenntartó nevében pedig Széll Sándor iskolaigazgató és Gazdag János, a megyei közgyûlés bizottsági elnöke helyezték el. (Csillag Andrással a Pulitzer-ünnepség kapcsán készített interjúnkat lapunk 5. oldalán olvashatják) Vállalkozói adatbázis készül Az önkormányzat és intézményei beszerzései lebonyolításának elõsegítése érdekében vállalkozói adatbázist kíván a makói polgármesteri hivatal felállítani. Az adatbázisba valamennyi makói, illetve Makó térségi vállalkozó kérheti felvételét, aki érdekeltnek tarja önmagát önkormányzati megrendelések teljesítésében. Az adatbázisban tevékenységi körök szerint (építés, árubeszerzés, szolgáltatás és ezek alcsoportjai), folyamatosan történik a nyilvántartás. Milyen elõnyökkel jár az adatbázisba történõ bejelentkezés? Az önkormányzat és intézményei ezen adatbázis alapján fogják beszerzéseik nem nyilvános közbeszerzésre kötelezett részét (szabadkézi beszerzések illetve egyszerû, közzététel nélküli közbeszerzések) megrendelni tehát elsõsorban ezen adatbázisban szereplõ cégektõl fognak ajánlatot kérni, Az önkormányzathoz érkezõ, alvállalkozót keresõ megkeresésekre ezen adatbázisból lehet a késõbbiekben partnereket közvetíteni. Mi a teendõ az adatbázisba történõ bejelentkezéshez? Az adatbázis egy, az interneten keresztül (www.mako. hu) kitölthetõ adatlapból áll, melybe a vállalkozás adatainak rögzítését követõen, azon ágazatokat kell bejelölni, melyekben az adott vállalkozás érdekelt. Minden vállalkozót (a már meglévõ partnereinket is) tisztelettel kérünk tehát az üzleti együttmûködés reményében, hogy az interneten keresztül regisztrálják magukat a vállalkozói adatbázisba!

2 2. Makó és Térsége november 3. Városi rendezvények November 4.: IV. Önkormányzati Futball Kupa (Helyszín: Városi Sportcsarnok, szervezõ: Makó Város Önkormányzata, Kovács Gábor, 30/ ). November 11.: 19 óra Óvodai buli a Belvárosi Óvodaház szervezésében a Pulitzer Kollégium ebédlõjében. (Belvárosi Óvoda, Kálvin tér 6., ) Térségi Események November 18.: órakor Alapítványi óvodaest Apátfalván a helyi Mûvelõdési Házban. Taekwondo sikerek Debrecenben Kiválóan szerepelt az október 28-án, Debrecenben megrendezésre került XVII. Felnõtt és Ifjúsági XIV. Gyermek WTF Taekwondo Magyar Bajnokságon a számos makói és térségi versenyzõt soraiban tudó Hódmezõvásárhelyi WTF Taekwondo Egyesület. Az egyesület bemutatócsapata szakmai közönség elõtt bemutatót tartott, ezzel szóbeli meghívást kapott a Taekwondo Szövetség Elnökétõl a 2007-es Magyarországon, Budapesten megrendezésre kerülõ Kadet Európa Bajnokságra a Taekwondo bemutatók szereplésére. Eredmények: gyermek kategória: Huszár Richárd -50kg II. helyezés; Zubánics Zsolt: -35kg I. helyezés; Szabó András: -38kg I. helyezés; Nagy Gergõ: -55kg III. helyezés; Nagy György Tamás: +50kg I. helyezés; Papp Szabolcs: -29kg III. helyezés; Aszalai Dániel: -32kg III. helyezés. Ifjúsági Kategória: Máté Zsolt -63kg III. helyezés; Hegyi Dénes -68kg III. helyezés. Felnõtt Kategória: Ocsák Zoltán -72kg III. helyezés. Összesítve az egyesület eredményeit: 3 aranyérem, 1 ezüstérem és 6 bronzérem gyûlt össze a debreceni versenyen. Alapítványi 1% közlemény Az Alapítvány a Makói Almási Utcai Általános Iskola támogatására köszöni mindazoknak a támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát számukra ajánlották fel. A befolyt 233 ezer 221 forinttal hozzájárultak a tanulóknak ajándékozott hátizsákok megvásárlásához. Digitális eszközök a Kertvárosiban Újabb mérföldkõhöz érkezett a Kertvárosi Általános Iskola a kompetenciaalapú oktatás megvalósítása során. Az új tartalmak, módszerek mellett a legmodernebb prezentációs eszközök kerültek a pályázat eredményeként az intézménybe. Ezekkel az eszközökkel (projektorok, digitális táblák, multimédiás számítógépek) eredményesebben, élményszerûbben valósulhat meg a kulcskompetenciák szövegértés, szövegalkotás, matematika eszközszerû alkalmazása, angol nyelv fejlesztése. Ezek közül az eszközök közül a legmodernebb technikát biztosítja az interaktív tábla, amely egy olyan jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel és projektorral, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve táblára került tartalmak háttértárolóra menthetõvé válnak. Ezekkel az kellékekkel olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített internet, multimédiás CD-k kínálta lehetõségekkel, melyekben a diákok és a tanár alkotókedvét kihasználva igazi problémamegoldás jöhet létre. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagot. Az interaktív tábla nagy segítséget nyújt a tanulók motiválásában, ezáltal a diákok érdeklõdését folyamatosan fenntartva fokozza a tantermi munka hatékonyságát. A tábla használatával lehetõvé válik a diákok egyidejû vizuális és tevékeny részvétele a tanulásban. A tanulók nagy, látványos képeken dolgozva saját kezükkel mozgathatnak szöveget, szavakat, számokat. Az ilyen tábla segítségével a tanulók többet és jobban képesek tanulni. Az eszköznek egyébként kétféle típusa létezik. Egyik, amikor a vásárláskor egy valóságos táblát kapunk, a másik pedig amikor egy kiegészítõ eszközt, amely bármilyen fehér felületbõl varázsol interaktív táblát. Az iskola mindkét fajtával rendelkezik. Ezen felül a kompetencia-alapú oktatást folytató pedagógusok hordozható számítógépekhez jutottak, amelyen elkészíthetik óravázlataikat, felkészülhetnek a tanórákra. A város és a térség pedagógusainak a bemutató órákon, mûhelyfoglalkozásokon alkalmuk lesz megismerkedni az eszközök tanórai alkalmazásával. Nyílt napok a JAG-ban Két nyílt napot is tart november elején a makói József Attila Gimnázium az érdeklõdõ diákoknak és szüleiknek, hogy alaposan bemutathassa nekik az intézményt. Szüleikkel együtt hívja az általános iskolai 8. osztályukat végzõ tanulókat november 7-én a makói József Attila Gimnázium nyílt napra. Program: : Tanítási óra nézhetõ meg a gimnáziumban : Az iskola tanárai tájékoztatnak a fakultációs lehetõségekrõl: angol nyelvi, biológia, matematika-informatika, mozgókép- és médiaismeret, humán fakultációról és az általános tantervrõl, az intézménybe való jelentkezés módjáról. Nyílt napot tart a József Attila Gimnázium a 4. osztályos tanulók és szüleik részére november 14-én. Program: : Tanítási órák látogatása : Közös program a nyolcosztályos gimnázium tanulóival játék, meglepetés : Tájékoztató szülõk részére a nyolcosztályos gimnáziumi oktatási forma elõnyeirõl, jellegérõl, céljáról és a felvétel módjáról, valamint a kollégiumi elhelyezésrõl. Ezen kívül kiállítást is láthatnak az érdeklõdõk a gimnázium tanulóinak életérõl, alkotásaiból. Mindenkit szeretettel várnak!

3 2006. november 3. MAKÓ és TÉRSÉGE 3. Csúcstechnika állhat az önkormányzatiság szolgálatába Makó Város Önkormányzata önálló projekt pályázatot nyújtott be az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében meghirdetett magyar pályázati felhívás ( ) 4. kiemelt területére (Humánerõforrás-fejlesztés, oktatás). Pályázatunk témája E-önkormányzati integrált informatikai rendszer bevezetése Makó Város Önkormányzatánál. Makó Város Önkormányzatának célja a jelen pályázati projekttel kapcsolatban az, hogy bevezetésre, adaptálásra kerüljön egy már referenciával rendelkezõ integrált e-önkormányzati informatikai rendszer, és kiépüljön az ehhez szükséges informatikai és intranetes hálózati infrastruktúra. A rendszer bevezetésével egy olyan integrált megoldás kerül kialakításra, amely összefogja, és hatékonyan támogatja az önkormányzat belsõ adminisztratív folyamatait, a közigazgatási tevékenységek elvégzését, és olyan webfelületet biztosít, amelyen keresztül az önkormányzat e-ügyintézési szolgáltatásokat nyújthat ügyfelei részére. A projekt megvalósulása új alapokra helyezi az önkormányzat munkáját, gyorsítja az ügyintézést, átláthatóvá, követhetõvé, visszakereshetõvé teszi a belsõ folyamatokat, növeli az önkormányzat adminisztratív kapacitását, növeli annak kompetenciáit, hiszen így jobban meg tud felelni a jogszabályokban elõírt kötelezettségeinek. Az önkormányzat különbözõ partnerei (a lakosság, kis-és középvállalkozások, társintézmények, egyéb partnerek) folyamatosan különbözõ csatornákon adnak visszaigazolást az önkormányzat mûködésére vonatkozóan. Állandó jellegû észrevétel, hogy az ügyintézést túlságosan körülményesnek, idõigényesnek, lassúnak, és feleslegesen bonyolultnak találják. Ezeknek a problémáknak a gyógyírét is látjuk egy új integrált rendszer bevezetésében. Az alkalmazás hatékony megoldást kínál a hatósági ügyek intézésére, jelentõs anyag-, energia- illetve idõben jelentkezõ megtakarítást biztosít. Emiatt mind az önkormányzatnál, mind pedig a külsõ felhasználóknál: lakosságnál, vállalkozásoknál, szervezeteknél fontos tényezõje lesz a költséggazdálkodás, költségoptimalizálás eszköztárának, így a hosszú távú fenntarthatóságnak is. A rendszer bevezetése javítja az információk megszerzésének esélyeit, egyúttal biztosítja a külsõ felhasználók számára is az információs vérkeringésbe történõ bekapcsolódást. Hozzájárul az üzletszerzési lehetõségeik javításához, pályázati kiírások megismeréséhez, kihasználásához. A hatékony, korszerû, takarékos ügyintézési mód vonzóvá teszi a várost az üzleti élet szereplõi számára, így hosszú távon újabb vállalkozások megjelenésével számolunk, azok munkahelyteremtõ pozitív hatásával együtt. Az információk gyorsabb, korszerûbb, szervezettebb megszerzésének kedvezõ hatásai társadalmi téren is érezhetõk. A társadalmi rétegek egyenlõ eséllyel érhetnek el információkat, juthatnak hozzá lehetõségekhez, intézhetik ügyeiket; egyenlõ eséllyel szólhatnak bele a mindennapjaikat érintõ fontos kérdések kezelésébe, megoldásába. Mivel a rendszer átláthatóbb önkormányzást biztosít, így közvetlenül, szervezett keretek között juthatnak hozzá az önkormányzat gazdálkodásáról, tevékenységérõl, céljairól szóló adatokhoz, ismerhetik meg a hatóság mûködését, döntéshozatali rendszerét. A köz vagyonával való gazdálkodás szélesebb nyilvánosságot kap, a korrupció lehetõsége is szûkül. Mindez erõsíti a közszféra iránti bizalmat, javítja a morált és az együttmûködést a hatósággal, javítja az adófizetési hajlandóságot. A projekt tervezett kezdési idõpontja május 1., míg a befejezésére a tervek szerint február 29-én kerül sor. A rendelkezésre álló 10 hónapos idõszak megfelelõ idõkeretet biztosít az informatikai rendszer bevezetésére. A projekt teljes költségvetése 275 Ft/EUR árfolyamon számolva 1 millió 90 ezer 909 euró (EUR), azaz 299 millió 999 ezer 975 Ft, melybõl a kért támogatás összege 85 %-os támogatási intenzitás mellett 927 ezer 272 EUR. Az önkormányzat vállalt önereje 163 ezer 637 EUR, melybõl 54 ezer 545 EUR-t természetbeni hozzájárulásként, míg 109 ezer 92 EUR-t pénzbeni hozzájárulásként kíván biztosítani. A pénzbeli hozzájárulás 40 százalékára, tehát EUR-ra az önkormányzat pályázatot nyújt be az EU Önerõ Alap kormányzati forrására. Bemutatjuk a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzõ Iskolát Az iskola 40 éves történetében az egészségügyi szakközépiskolai képzésnek jutott a legnagyobb szerep, de kedveltté lett a rendvédelmi orientációs gimnáziumi, valamint humán szakmacsoportos szakközépiskolai osztálya is. Hogy mi vonzza mintegy általános iskolából a diákokat hozzájuk? Bizonyára az érdekes tantárgyak: a rendvédelmi orientációs gimnáziumi osztályban két idegen nyelvet tanulhatnak a diákok (angol vagy német vagy francia); önvédelem-oktatásban részesülnek; rendvédelmet, kommunikációt, jogi ismereteket, hit- és erkölcstant tanulnak. Informatika oktatásban négy éven keresztül részesülnek; belügyi rendészeti ismeretekbõl érettségi vizsgát tehetnek. Alkalmanként szakirányú programokat biztosít számukra a rendõrség és rendvédelmi táborban vehetnek részt. A humán szakmacsoportos (egészségügy/mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció/oktatás) szakközépiskolai osztályában tanulhatnak sok hasznosat a humánszféra területérõl, tantárgyaik például: mentálhigiéne, kommunikáció, általános lélektan, pszichológia, ön- és társismeret, életmód, gondozástan, emberi test, szociálpszichológia, pedagógia, néprajz, kézmûves gyakorlatok. Tanulásmódszertant, valamint hit- és erkölcstant is tanulnak, informatika oktatásban négy éven keresztül részesülnek. Pályaorientáció keretében megismerhetik az egészségügyi és szociális intézményeket. Egészségügyi alapismeretekbõl, mûvelõdési és kommunikációs alapismeretekbõl vagy oktatási alapismeretekbõl érettségit tehetnek. Továbbtanulási lehetõséghez jutnak egészségügyi szakirányban közép- és felsõfokon. Piacképes szakmát adnak a tanulók kezébe, OKJ-s képzéseik: biztonságszervezõ (1 éves középfokú szakképzés); ápoló (3 éves felsõfokú); csecsemõ- és kisgyermeknevelõ gondozó, bébiszitter (2 éves felsõfokú). Az utóbbi két szakma uniós elhelyezkedési lehetõséget is adhat. Kollégiumi elhelyezést minden tanuló részére tudnak biztosítani. Vonzó lehet a sok szép iskolai hagyomány, és az, hogy az iskolában nyitott, barátságos a légkör. Felnõttek részére érettségi bizonyítványt nyújtó négy éves esti gimnáziumi képzés is folyik. Az esti tagozaton közismereti tárgyakat, idegen nyelvet, informatikát, kommunikációt tanítanak. Az intézmény november 16-án, 15 órakor tartja a Nyitott kapuk rendezvényét, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

4 4. Makó és Térsége november 3. Felajánlásokat vár a testület A szeptemberi testületi ülésen dr. Nagy Lajos képviselõ százezer forintos felajánlást tett Szekeres István Makói triptichon címû munkája elkészítéséhez. Három alkotás adja ki ezt a Triptichont: a város és Csanád megye történelmi jelképe, valamint a hagyma elsõ ábrázolása azonos anyagból és technikával elkészítve. A Triptichon a városháza dísztermébe kerülne (egyik eleme, a makói címerkép már most is díszíti). Az alkotás ára a mûvészi tiszteletdíjjal és az anyagárral együtt 1,5 millió forint. A mûalkotás elkészítéséhez mindenfajta felajánlást szívesen vesz a város. A jóakaratú mûvészetpártolók csekken, vagy átutalással segíthetik a nemes célt. Számlaszám: Makó Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számla, Hozzájárulás Szekeres István Makói triptichon elkészítéséhez Irány a Vadaspark! A Természetbarát Sport Egyesület szervezésében a szegedi Vadasparkba látogathatnak a természetszeretõ makóiak és térségiek november 11-én, szombaton. A délutánig tartó programra a gyülekezés a makói Nagyállomáson lesz, 7:45 perckor. Minden érdeklõdõt tisztelettel vár az egyesület! Alapítványi 1% Az Istók Margit Alapítvány lapunkon keresztül is köszöni a támogatóknak és a szülõknek a felajánlásokat. A kapott összegbõl alapítványi díjat kapott az igen tehetséges Szánkár Gergõ, fafúvós növendék; kifizették az alapítványi koncert terembérét, illetõleg hozzájárultak a korábbi év októberében beszerzett marimba árához, amely 720 ezer forint volt. Nyílt nap a szakképzõben A makói Galamb József Szakképzõ Iskola (6900 Makó, Szép u. 2-4.) nyílt napokat rendez november 8-án, szerdán és november 9-én, csütörtökön 15 órától az iskolában. A nyílt napon az érdeklõdõk megismerhetik a mezõgazdasági, informatikai és gépészeti szakmacsoportos érettségire felkészítõ oktatást, valamint tájékoztatást kaphatnak a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül folyó új típusú gépészeti, építészeti, könnyûipari és mezõgazdasági képzésekrõl. Az iskola szeretettel vár minden érdeklõdõ 8. osztályos tanulót, és természetesen szüleiket. A bátrabb végzõsök levizsgázhatnak már õsszel A mostani, 2006/2007-es tanév során elõször az októberi-novemberi vizsgaidõszakban tehetnek érettségi vizsgát a középiskolás tanulók. Ebben a vizsgaidõszakban közép- és emelt szinten rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ, ismétlõ, pótló és javító érettségi vizsgák megszervezésére kerül sor a kijelölt középiskolákban. Makón több mint százhúsz tanuló él a lehetõséggel, legnépszerûbb a középszintû angol vizsga, de sokan maturálnak matematikából és földrajzból is. Makón két középiskolában, a József Attila Gimnáziumban és a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzõ Iskolában zajlanak az õszi érettségik. A 2006/2007. tanévben a vizsgákra való jelentkezés határideje szeptember 5-e volt. Eddig az idõpontig lehetett eljuttatni az erre a célra szolgáló jelentkezési lapot az OKÉV által vizsgaszervezésre kijelölt intézmények igazgatójához. A tanulói jogviszonnyal rendelkezõ diákok közül érettségi vizsgát csak az tehet, aki az adott vizsgatárgyból az írásbeli vizsgaidõszak kezdetéig teljesíti a középiskola helyi tanter-vében meghatározott követelményeket, és megszerzi ebbõl a vizsgatárgyból az ott elõírt összes év végi osztályzatot. A 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet alapján az októberi-novemberi vizsgaidõszak kezdete október 20., a vége pedig november 30. A két makói középiskolában az alábbi tantárgyakra jelentkeztek a vizsgázók: angol nyelv (közép szintû) 26 fõ; biológia (közép szintû) 19 fõ; ének-zene (közép szintû) 1 fõ; fizika (közép szintû) 8 fõ; földrajz (közép szintû) 21 fõ; francia nyelv (közép szintû) 1 fõ; informatika (közép szintû) 5 fõ; magyar nyelv és irodalom (közép szintû) 10 fõ; matematika (közép szintû) 22 fõ; német nyelv (közép szintû) 3 fõ, valamint történelem (közép szintû) 6 fõ. Spórolhat, aki módosítja téves adóbevallását Idén még pótlékmentes az önellenõrzés Az Országgyûlés döntése nyomán az év végéig lehetõsége nyílik az adófizetõknek arra, hogy külön pótlék megfizetése nélkül, önellenõrzéssel módosítsák a korábban esetlegesen nem a jogszabályoknak megfelelõen megállapított adójukat, így például az önkormányzatoknak fizetendõ iparûzési adót. A évi LXI. törvény lehetõséget ad arra, büntetlenül módosítsák az adófizetõk elõzõ bevallásaikat. A jogszabály kimondja, a június 9-ét megelõzõen bevallott és ez év december 31-éig helyesbített adó különbözete után önellenõrzési pótlék nem terheli az adózót, ha az önkormányzati adóhatóság ellenõrzését megelõzõen, önként feltárja, hogy az adó alapját, vagy magát az adót nem a jogszabálynak megfelelõen állapította meg, és bevallását önellenõrzéssel módosítja. A törvény hatálya minden adó- és járuléknemre kiterjed, amely az adózás rendjérõl szóló tövény alapján önellenõrzéssel helyesbíthetõ így az önkormányzatoknak befizetendõ iparûzési adóra is. A fizetési kötelezettséget egy összegben, vagy kérelemre részletfizetési kedvezmény alkalmazásával, havi részletekben lehet befizetni az adóhatóságnak.

5 2006. november 3. MAKÓ és TÉRSÉGE. kedvezményes komposztálóedények az önkormányzattól Ön is újrahasznosíthatja a kerti és konyhai zöldhulladékot Mint arról már lapunkban olvashattak, Makó Város Önkormányzata pályázaton nyert komposztáló edényeket, amelyeket a makói porták hasznos eszközének szán. A házi komposztálási program keretén belül minden makói lakosnak lehetõsége van kedvezményesen házi komposztáló edényzet beszerzésére. A program keretén belül a polgármesteri hivatal 4000 forint egyszeri bérleti díj ellenében komposztáló edényzetet biztosít a lakosoknak, valamint folyamatos tanácsadással, komposztálási bemutatókkal segíti a szakszerû komposztálást. A komposztálóedény egyébként egy új és korszerû módszert kínál a házak elõtti terület, az udvar tisztántartására, a növények tápanyagigényének pótlására. A 400 literes, másfél méter magas, ellenálló mûanyagból készült edény befogad mindenfajta zöldhulladékot, legyen az konyhai szemét, vagy levágott fû. A tömörítés nélküli anyagokból a földdel kapcsolatot tartva az edény 8-10 hónap alatt érett komposztot, elõtte pedig mulcsot ad a gazdának (a mulcs olyan talajtakaró, elõkészítõ anyag, amely nem zárja el a nedvességet a földtõl, de nem engedi szárba szökkeni a gyomnövényeket). A komposzt elõnyei közé tartozik, hogy a természet által egyszer már megtermelt szervesanyagot hasznosítja újra, Pulitzer a független, hiteles médiát pártolná Csillag András, a Szegedi Tudományegyetem fõiskolai tanára régi vendége a makói Pulitzer ünnepségeknek. Az amerikanisztika szakon oktató Pulitzerkutató legutóbb október 25-én járt Makón. A médiamágnás halálnak 95. évfordulója kapcsán beszélgettünk vele. Nem kérdés, hogy szinte mindenki hallott már valamit Pulitzerrõl, ugyanakkor alig akad olyan ember, aki tudná, Pulitzer makói születésû. Ön szerint mit tehetne a város, hogy ez a tény közismertebb legyen? Kétfelé bontanám a választ, ha megengedi. Hazai vonatkozásban egyszerû lenne: el kellene érni, hogy a magyarországi Pulitzer-emlékdíjat ne a fõvárosban, hanem itt, Makón adják át évente. Értem én, hogy a zsûri és a díjaztottak nagy része Pesten él, így egyszerûbb ott tartani az ünnepséget, de Makónak minden jogalapja megvan arra, hogy ilyen kéréssel éljen. Külföldön nehezebb áttörést elérni. Szerintem Pulitzer-emlékkiállításokat kellene szervezni olyan alkalmakkor, amikor a városban külföldi vendégek, például testvérvárosi delegációk vannak. Ez nem vágyálom, a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak már volt Pulitzer-tárlata, és tudom, hogy az itteni múzeumnak is van anyaga. Bár többször átépítették, az alapjai megvannak annak az épületnek, ahol Pulitzer felnõtt Makón. Lehetne ott egy állandó emlékszoba is például. Persze kellenek más szolgáltatások is: csak Pulitzer végett nyilván nem fognak a tengerentúlról idezarándokolni az emberek. Kuriózumnak érzem egyébként az új kollégiumot is, amelyet róla neveztek el, és amelynek igazgatója véletlenül szintén újságíró. Lendíthet Makó nemzetközi ismertségén az is, hogy a most készülõ, új amerikai monográfia külön fejezetet szentel a városnak. Lehet, hogy történelmietlen a kérdés, de érdekel a véleménye: mit szólna Pulitzer a mai médiához? azaz környezetkímélõ. A talaj szerkezetét javítja, segíti annak levegõzését, ugyanígy javítja a föld vízháztartását is, mert a komposzt vízmegkötõ képessége jelentõs. A komposzt hatására egyenletesebben jutnak a növények a talajban lévõ ásványi anyagokhoz, mikroelemekhez, és így növekszik a növények kártevõkkel, betegségekkel szembeni ellenállóképessége. Komposzt használata esetén sokkal kevesebb mûtrágyát, egyéb tápanyagot kell kijuttatni a kertbe. A makói képviselõ-testület döntése nyomán a pályázati úton nyert, egyenként 10 ezer forint értékû komposztáló edényt mindössze 4 ezer forintért, azaz az önerõ megfizetésével adja át az önkormányzat tartós bérletbe a makóiaknak. A bérleti díj egyszer, az edényzet átvétele elõtt, egy összegben fizetendõ. A tartós bérlet 5 évig tart (ezalatt az edényzet bérlõjének nem kell fizetnie), majd ezen idõszak leteltével a bérlõ tulajdonába kerül az edényzet. Érdemes tehát hamar dönteni, hiszen mindössze 450 darab áll a makói érdeklõdõk rendelkezésére. További információ a programmal és a komposztálóedény beszerzésével kapcsolatban a makói polgármesteri hivatal (Széchenyi tér 22.) 125. számú irodájában, illetve az es telefonszámon dr. Gruber Katalin ügyintézõnél ( cím: Elõször is nagyon örülne annak, hogy a nyomtatott sajtó fennmaradt az elektronikus médiumok világában is, és ma is népszerû forrása az információszerzésnek. Azt gondolom, Pulitzer csak azokat a médiumokat támogatná a mai lappiacon, amelyek a kormánytól és a pártoktól teljesen függetlenek. A függetlenség az amerikai sajtó egyik legfontosabb alapelve lett Pulitzer tevékenysége óta. Közismert Pulitzer József magas színvonal iránti igényessége is, lapjainak szerkesztõségében a jelmondat a hitelesség volt az objektivitás mellett mindig. A mai újságokban elõforduló pontatlanságokat, felszínességeket, gyakran tárgyi tévedéseket nyilván megengedhetetlennek tartaná. Sokakat bánthat, de Pulitzernek nem volna semmi problémája a bulvárral, sõt! Õ a hatalmas hírversenyben a színes pletykalapokra mint fõ megélhetési forrásra tekintett. Színvonalas lapjának, a The Worldnek is megvolt az amerikai társasági élet eseményeire és a különbözõ pletykákra koncentráló esti kiadása.

6 6. Makó és Térsége november 3. Bemutatkozik... a makói Galamb József Szakképzõ Iskola A makói iparostanonc iskolát 1882-ben alapították, a képzés azóta folyamatos. A jelenlegi épületében 1952 óta mûködik. Kezdetben csak hagyományos szakképzést folytatott, majd 1978 szeptemberétõl megindult a szakközépiskolai képzés is: a mezõgazdasági gépszerelõ, az es tanévtõl pedig a technikusképzés mezõgazdasági gépész szakon szeptember 1-jétõl megkezdõdött a mezõgazdasági áruforgalmazó képzés. A 90-es évek közepétõl az iskola képzési profiljába bekerült az informatika oktatás, és a felnõttképzés november 30-án az iskola felvette az amerikai Ford autógyár makói születésû, világhírû konstruktõrének, Galamb Józsefnek a nevét. Az iskola személyi és tárgyi feltételei alkalmasak az oktatás feladatainak megvalósítására. Ezt bizonyítják az eredményes érettségi-, és technikus vizsgák, az országos szakmai és tanulmányi versenyeken elért kimagasló helyezések és a sikeres, fõiskolai, egyetemi felvételik. Tanáraik felkészültsége garancia arra, hogy az itt végzett tanulók megfelelõ tudásalapot kapjanak, amely elegendõ munkába álláshoz illetve továbbtanuláshoz. A képzés szerkezete SZAKKÖZÉPISKOLA: Az iskola a képzés négy éve alatt az általános mûveltség elsajátítása mellett a szakmai alapozást és a felsõfokú tanulmányokra való felkészítést egyaránt fontosnak tartja mind a mezõgazdasági, az informatikai és a gépészeti szakmacsoportban. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a tanulók az iskola technikus évfolyamain, vagy felsõoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat. A szakközépiskolai osztályokba járó tanulók rendészeti fakultációs képzésre jelentkezhetnek, ahol 9., 10. évfolyamon önvédelmet, 11., 12. évfolyamon rendészeti szakmai tantárgyakat tanulnak. SZAKISKOLA: Az iskola sikeresen pályázott a Szakiskolai Fejlesztési Program II-ben. A szakiskola 9. és 10. évfolyamán e program alapján folyik az általános mûveltséget megalapozó oktatás-nevelés gépészeti, építészeti, könnyûipari-mezõgazdasági szakterületen, ami pályaorientációval és szakmai elõkészítõ ismeretek oktatásával egészül ki. A 10. évfolyam befejezése után lehetõség van szakképzésbe való bekapcsolódásra, illetve érettségi bizonyítvány megszerzésére a felnõttek középiskolájának nappali és esti tagozatán. SZAKKÉPZÉSEK: Az iskolában megszerezhetõ szakképesítések: 1-8. általános iskolai végzettséghez és 16. életév betöltéséhez kötött szakmák: épületburkoló, kõmûves, fémforgácsoló, géplakatos, hegesztõ, szobafestõ-mázoló és tapétázó; osztály elvégzéséhez kötött szakmák: mezõgazdasági gépész, karosszérialakatos, villanyszerelõ, ács-állványozó, asztalos, szerszámkészítõ, nõiruhakészítõ, dísznövénykertész. 3. Érettségi bizonyítványhoz kötött szakmák: számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, autószerelõ, agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus, mezõgazdasági gépésztechnikus, számítástechnikai programozó, informatikus (rendszerinformatikus) FELNÕTTOKTATÁS: A felnõttek középiskolájának nappali tagozatán 3 év alatt a 10. évfolyam befejezése után vagy szakmai végzettséggel érettségi bizonyítvány szerezhetõ. Feltétel: a vizsga idõpontjáig be nem töltött 23. életév. Az esti tagozaton érettségi vizsgára történõ felkészítés folyik. FELNÕTTKÉPZÉSEK: A tanfolyami képzéseket igény szerint indítják meg. Feltétel a legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség, vagy a betöltött 16. életév, illetve esetenként az érettségi bizonyítvány. Minden tanfolyam OKJ-s végzettséget ad. Szünnap az Okmányirodán Értesítjük a makói Okmányiroda ügyfeleit, hogy közlekedési igazgatási területen november 16-án, csütörtökön szakmai továbbképzés miatt nem lesz ügyfélfogadás. A kellemetlenségért ezúton is szíves elnézésüket kérjük! Önkormányzati labdarúgó torna zajlik a hétvégén Meghívásos labdarúgó tornát szervez Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete november 4-én, 13 órától a Városi Sportcsarnokban és a Sátorcsarnokban. A mérkõzések nyilvánosak, azokra minden sportbarátot hívunk, várunk! A fociviadal résztvevõi: 1. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatal, 2. Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, 3. Makó Városi Rendõrkapitányság, 4. Nagylak Határrendészeti Kirendeltség, 5. Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség, 6. Nagylaki Vámhivatal, 7. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet (egészségügyi dolgozók), 8. Makói Vállalkozók. A meccsek menetrendje a következõ: A csoport: Önkormányzat-Rendõrség (sportcsarnok); Nagylaki Vámhivatal-Makói Kórház (sátorcsarnok); Önkormányzat-Nagylaki Vámhivatal (sportcsarnok); Rendõrség-Makói Kórház (sportcsarnok); Önkormányzat-Makói Kórház (sátorcsarnok); Nagylaki Vámhivatal-Rendõrség (sátorcsarnok). B csoport: Tûzoltóság-Nagylaki HRK (sátorcsarnok); Kiszombori HRK -Makói Vállalkozók (sportcsarnok); Tûzoltóság-Kiszombori HRK (sátorcsarnok); Makói Vállalkozók-Nagylaki HRK (sátorcsarnok); Kiszombori HRK -Nagylaki HRK (sportcsarnok); Tûzoltóság-Makói Vállalkozók (sportcsarnok). Helyosztók: Sátorcsarnok: helyért A4-B4 (a csoportok 4. helyezett csapatai); helyért A3-B3 (a csoportok 3. helyezett csapatai). Sportcsarnok: Helyért A2-B2 (a csoportok 2. helyezett csapatai); helyért A1-B1 (a csoportok 1. helyezett csapatai) Eredményhirdetés. A mérkõzések kétszer 10 percesek, csapatonként 5+1 játékos tartózkodhat a pályán. Minden résztvevõnek sportszerû, gólzáporos mérkõzéseket kívánunk!

7 2006. november 3. MAKÓ és TÉRSÉGE. Tájékoztató a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumról Az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium évfolyamonként 2 osztályt indít fõvel. A tanulóinak száma így fõ. A viszonylag alacsony diáklétszám miatt barátságos légkör uralkodik az iskolában. Bemutatkozik a Pápay Alábbiakban a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.) tájékoztatóját olvashatják a 2007/2008-as tanév szakiskolai beiskolázásáról. Szakiskolai képzés I. Általános képzés (8. évfolyam után) Az ide kerülõ tanulók tanulmányaik során felkészülnek az érettségi vizsgára, amely lehetõvé teszi számukra, hogy bármely felsõoktatási intézményben folytathassák tanulmányaikat, illetve elkezdik elsajátítani választott szakmájuk alapjait. A teljes szakmai tananyag megismerése érettségi utánra marad. A képzési idõ a kereskedelmi szakmacsoportban 4+2 év, a közgazdaságiban 4+1 év. A évfolyamon döntõen az érettségire készülnek fel. A bizonyítvány megszerzése után a tanulóknak, ha nem akarnak egyetemre, fõiskolára menni, akkor két lehetõségük van: vagy maradnak a KERI -ben és itt szereznek OKJ-s képesítést, vagy egy másik középiskolában tanulnak tovább, esetleg akkreditált felsõfokú szakképesítést szereznek. Az iskola tanulóinak százaléka az érettségi vizsgát követõen a felsõoktatásban tanul tovább, míg a többiek középfokon döntõen ebben az iskolában folytatják tanulmányaikat. A szakmai vizsga után kereskedelmi technikus, illetve pénzügyi-számviteli ügyintézõ képesítést szereznek. A szakmai képzés mellett természetesen lehetõség van egyéb készségek kialakítására is. Elsõsorban a nyelvi képzéseket kell megemlíteni, mivel ennek szerepe ma egyre inkább felértékelõdik. Az angol és német nyelvek oktatása mellett igény esetén a román és az orosz nyelv oktatását is biztosítják. Hasonlóan fontos a számítástechnikai képzés. Lehetõség van ingyenes felkészülésre az OKJ, illetve ECDL vizsgákra. A KERI-ben alkalmazott szigorú követelményrendszer eredményeképpen az érettségi vizsgákon a tanulók szinte kivétel nélkül eredményesen szerepelnek. Figyelemre méltó a történelem, a matematika és a német nyelv érettségi átlaga. Ezekbõl a tárgyakból átlagosan három tizeddel vannak az országos átlag felett a szakközépiskolák között. A magas követelménytámasztás révén mind a közismereti, mind a szakmai, illetve sportversenyeken nagyon szép sikereket könyvelhetnek el. A diákjaik közül többen is versenyeredményeik révén felvételi nélkül jutottak be a felsõoktatási intézményekbe. Az OM 2003-ban és 2004-ben országos méréseket végeztetett szövegértésbõl és matematikából, amelyben az iskola akkori 10. évfolyamos tanulói vettek részt. A tanulók teljesítményeit az OKÉV értékelte. A KERI-s diákok mindkét évben, mindkét területen az országos átlagok felett teljesítettek. Ugyanakkor legalább annyi tanulójuk teljesít a legmagasabb A jelentkezõ tanulók a évfolyamon az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás mellett angol és informatikai alapismereteket szereznek. A pályaválasztás megkönnyítése érdekében pályaorientáció, mezõgazdasági, textilipari, fémipari, és faipari szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, amelyben bepillantást nyerhetnek a tanulók az oktatott szakmák elméletébe és gyakorlatába. II. Szakképzés (11-12 évfolyam) A jelentkezõ tanulók 2 év alatt OKJ-s szakmai szakképesítést szerezhetnek az alábbi szakmákban: kerti munkás OKJ: ; varrómunkás OKJ: ; asztalosipari szerelõ OKJ: Az oktatott szakmákban az elmélet aránya 40% (4 nap), a gyakorlat aránya 60% (6 nap). Az elméleti képzés az iskolában folyik. A gyakorlati képzést kerti és varrómunkás tanulóiknál az iskola korszerûen felszerelt gyakorlókertjében és varrómûhelyeiben biztosítják. Az asztalosipari szerelõ tanulók gyakorlati oktatása a Baustudium Kft. makói tanmûhelyében tanulószerzõdés alapján történik. A szakképzõ (11-12.) évfolyamokra jelentkezés feltétele: általános iskolai végzettség és a tanév kezdetére (aug. 31-ig ) a 16. életév betöltése. A jelentkezéshez általános iskolai bizonyítvány és pályaalkalmassági orvosi vizsgálat szükséges. A nevelõtestület legfõbb törekvése, hogy a gondjaikra bízott gyerekek képessé váljanak a társadalom életébe beilleszkedni és sikeres életutat tudjanak befutni. Az intézmény az oktató-nevelõ munka mellett széleskörû szolgáltatást kínál: napközit, szakköröket, sportkört, logopédiai ellátást, rehabilitációs fejlesztést, hitoktatást, mûvészeti oktatást, korrepetálást, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés programokat, gyógytestnevelést, informatikai ismereteket internet hozzáférési lehetõséggel. Minden tanuló számára kollégiumi elhelyezést, kedvezményes étkezést, és ingyenes tankönyvet biztosítanak. Jelentkezés: Makó, Vásárhelyi u személyesen, vagy a 62/ ös telefonon Beérné Knapec Anita igazgatóhelyettesnél. Határidõ: február. szinten, mint az országos átlag (sõt, matematikából 2004-ben kétszer annyian). A mérési szakértõk vizsgálták az ún. hozzáadott értéket is. Az iskola azok között az iskolák között szerepel, akik jóval többet kihoznak diákokból, mint az szakmailag elvárható lenne. A legutóbbi méréskor több mint 10%-kal fölötte teljesítettek tanulóink. Azok közé az iskolák közé tartozunk, ahol a hozzáadott pedagógiai érték igen magas. A szabadidõ hasznos eltöltésében segít az elmúlt évben felújított tornaterem és sportpálya is. A nem makói tanulóiknak az iskolai élet nehézségeinek kipihenésében a Pulitzer József Kollégium igen modern épülete segít.

8 . Makó és Térsége november 3. Külföldön vendégszerepeltek a magyarcsanádi táncosok Nemzetközi körúton járt nyáron és õsz elején a magyarcsanádi Csanád Táncegyüttes. A táncosok Németországban, Belgiumban és a szomszédos Romániában mutatták be tudásukat. A magyarcsanádi Csanád Táncegyüttes július 28. és augusztus 6-a között Salzkottenben, Németországban, különbözõ országok táncegyütteseivel együtt vendégszerepelt egy fesztiválon, amelyet a helyi néptáncegyüttes 30 éves fennállása alkalmából rendeztek meg. A tánccsoport tagjai színvonalas elõadást tartottak, bemutatva ezzel a község és Magyarország nemzeti értékeit, hagyományait. Ugyancsak nagy sikerrel léptek fel a magyarcsanádi táncosok Romániában, szeptember 1-3. között a testvértelepülés, Szõkefalva társtelepülésén, Vámosgálfalván megrendezett Bornapokon. Szeptember végén a dél-belgiumi Tournai városában, az ott megrendezett XXIII. Nemzetközi Folklórfesztiválon jártak a táncosok, ahol a magyar népviseletet, néptáncot a magyarcsanádi Csanád Táncegyüttes, valamint a Búzavirág (Detta) és Csürdöngölõ (Végvár) hagyományõrzõ együttesek közösen képviselték. A fesztiválon felléptek még többek között Dagesztánból, Bulgáriából, Oroszországból és Csehországból érkezett együttesek is. A Csanád néptáncegyüttes október én a romániai Temesvárra és Végvárra látogatott el, ahol Belgiumban jártunk címmel adott elõt mûsort. A magyarok néztek fel a legtöbb helyrõl az égre Európa-szerte október 7-8-án tartották a Madármegfigyelõ Napokat. Magyarországon nagy hagyományai vannak a madarak megfigyelésének, sokan kedvtelésbõl is ûzik a természet megfigyelésének ezt a módját. Az Európai Madármegfigyelõ Napok egy verseny keretében került megrendezésre. Az országok egymással versengenek például a megfigyelt madarak, a helyszínek számában. Magyarország a helyszínek (204) tekintetében az elsõ helyen végzett, míg a résztvevõk számát (4881) tekintve Spanyolország mögött a második helyen található. A megfigyelt madarak számának versenyében is az élmezõnyben van hazánk. Ezek a számok azt mutatják, hogy nagyon népszerû nálunk a természet, és ezen belül a madarak megfigyelése. Megyénkben 12 helyszínen volt megfigyelés, 1028 résztvevõvel (ezzel megyénk az elsõ idehaza) 19 ezer 327 megfigyelt madárral. Hazánkban a leggyakrabban megfigyelt fajok a seregély, a tõkés réce és a dankasirály volt, de igazi ritkaságok is elõkerültek, mint például a pusztai ölyv, vagy a pehelyréce. Összességében elmondható, hogy a kellemes idõben megtartott szabadtéri rendezvények sok látogatóval (és nem utolsósorban sok látnivalóval) zajlottak, csaknem 5000 ember kirándult a természetbe, és mindezzel hazánknak is dicsõséget szereztek az európai versenyben. Térségi hírmondó Gazdagabb idén a tanévkezdés Apátfalván A nyári fûtéskorszerûsítési munkák elhúzódása miatt valóban az utolsó pillanatban készült el a tantermek rendezése az apátfalvi általános iskolában. Szeptember elsején természetesen rendezett körülmények fogadták a diákokat, akik új szakkörökkel és délutáni képzésekkel találkoztak. Az idõ rövidsége miatt feszített ütemben voltak kénytelenek elvégezni az elõkészítõ munkákat: termek rendezése, szükséges tisztasági meszelés, javító és felújító festés. A lelkiismeretes munkáért mindenkit köszönet illet. A tanév elején megkezdõdtek azok a már megígért délutáni foglalkozások, amelyek kedvezõ fogadtatásra találtak a gyerekek és szülõk körében egyaránt. E foglalkozások, új szakkörök munkáiból a késõbbiekben kiállítást rendeznek. A már szokásos nyílt napok keretében idén is szeretettel várnak mindenkit, aki betekintést kíván nyerni az iskolában folyó egész napos munkába. Az intézmény életét érintõ jelentõs eseményekrõl továbbra is honlapukjon (www.dgyamk.fw.hu) kaphatnak szöveges, képes információt az érdeklõdõk. Pályázat diákoknak Az apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ Szolgálata pályázatot hirdet óvodás, általános iskola 1-4. osztályos, valamint általános iskola 5-8. osztályos korcsoportban. A pályázat témája: Nagyszüleim és én. E fenti témában várnak esszéket, vagy szabadon választott technikával készített alkotásokat (színes ceruza, szénrajz, vízfesték, tempera, kollázs, montázs, térplasztika: szobor, kerámia) Az esszé témája az idõskorról, a nagyszülõkrõl szóljon. Bõvebb információ: Vári Gabriella családsegítõ, tel: 06-20/ Beadási határidõ: november 30., helye: a családsegítõ szolgálat irodája. A beadott mûvekbõl, alkotásokból kiállítást rendeznek és a legjobbakat jutalomban részesítik. Nemzetiségi találkozó a magyarcsanádi iskolában Szeptember végén került megrendezésre Magyarcsanádon a Marosmenti nemzetiségek találkozója a szerb nyelvet oktató iskolák tanulói számára. A magyarcsanádiak meghívására deszki, újszentiváni és battonyai diákok jöttek el. Délelõtt a Mûvelõdési Házban a tanulók szerb nyelven adták elõ összeállításaikat, délután pedig különbözõ kézmûves foglalkozásokon és játékos sportversenyen vehettek részt. A rendezvényt támogatta a Csongrád Megyei Közgyûlés Mûvelõdési Bizottsága, az Országos Szerb Önkormányzat és makói magánszemélyek.

9 2006. november 3. MAKÓ és TÉRSÉGE. Ökotech kiállítás volt Budapesten Idén hatodik alkalommal rendezték meg október között az Ökotech környezettechnológiai szakkiállítást és konferenciasorozatot. Az idei kiállítás is fõként a környezetvédelemrõl és a hulladékgazdálkodásról szólt. Tíz országból kétszázötven kiállító (minden második külföldrõl), valamint négynapnyi zsúfolt konferenciaprogram várta az idei Ökotech látogatóit. A vásáron minden jelentõsebb környezetvédelemmel kapcsolatban álló szolgáltató, beszállító cég képviseltette magát. A környezetvédelmi kármentesítési tervezés menetét szimulációs modellen lehetett végigkövetni, de ki lehetett próbálni a mûanyag palackot összepréselõ berendezést is. A kiállításon megtalálható volt többek között cseh, német, osztrák, svájci kiállító is. Érdekes volt egy hazai hulladék-hasznosító cég kiállítása, mely azt mutatta be, hogy kínai gyártók a többek között hazánkból vásárolt mûanyag hulladékból milyen termékeket állítanak elõ. Ezen termékek legnagyobb része mindenki számára ismert, köznapi életünk része (ásványvizes flakon, tojástartó, tetrapack doboz, stb.). Számos konferencia is helyet kapott a szakkiállításon: a hazai szakminisztériummal együttmûködve német, angol, cseh, francia környezetvédelmi hatóságok képviselõi tartottak elõadást többek között a fenntartható fejlõdésrõl, a hulladékkezelés jövõbeni lehetõségeirõl, az európai uniós források segítségével megvalósítható beruházásokról. Mindezek mellett természetesen számos elõadás szólt a megújuló energiaforrások kiaknázásáról, a szennyvízkezelés, ivóvíz-minõségi problémák megoldásáról. A minden évben megrendezésre kerülõ konferencia és szakkiállítás segítséget nyújt a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak hogy az elérhetõ lehetõ legjobb, legkorszerûbb technológiákat megismerjék, és a gyakorlati életben alkalmazhassák. Ezért volt természetes, hogy Makó önkormányzatának szakemberei is megtekintették a kiállítást október elején. Még látható a makói múzeum 1956-os tárlata Még ebben a hónapban biztosan megtekinthetõ a makói József Attila Múzeum 1956-ot bemutató, az 50. évforduló tiszteletére létrehozott tárlata. A kiállítás létrejöttéhez lapunk is hozzájárult, hiszen hasábjain számos esetben olvashatták a múzeum felhívását. Szeptember végén, a Honvéd Emléknapon, a Kocsis Imre 56-os munkáit bemutató tárlattal párhuzamosan nyílt, és november végéig még egészen biztosan megtekinthetõ a József Attila Múzeum azon idõszaki kiállítása, amely 1956 makói és térségi vonatkozásait, valamint annak tárgyi emlékeit gyûjti össze és mutatja be. Bizonyára nem kerülte el a figyelmüket a lapunk hasábjain is megjelent felhívás, amelyben a múzeum kérte az ilyen típusú rekvizítumok gazdáit, hogy ajánlják fel az idõszaki kiállítás számára azokat. Ezek is láthatóak most a makói múzeum tárlatán. Térségi Hírmondó Makón fogad A nép ügyvédje A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata A nép ügyvédje program keretében a hónap minden elsõ keddjén, legközelebb november 7-én 9 órától 12 óráig rendkívüli kihelyezett jogi segítségnyújtási ügyfélfogadást tart szociálisan rászorultak részére Makón, a Széchenyi tér 7. II. em. 10. szám alatti Pártfogó Felügyelõi irodában. Jogi segítségnyújtásként tanácsadásra, iratok, beadványok elkészítésére van lehetõség peren kívüli ügyekben vagy peres eljárás elindításához például birtokvitákban, lakhatási, hagyatéki, családjogi, munkaügyi, jogvitákban, végrehajtási ügyekben. Közgyógyellátásban és rendszeres szociális segélyben részesülõk jövedelmüktõl függetlenül, annak igazolása nélkül is ingyenesen vehetik igénybe a jogi segítséget. A hivatal állandó elérhetõsége változott, új címe: Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata, 6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. szám I. em., telefonszám: 62/ , fax: 62/ Ügyfélfogadási ideje: hétfõ 9-13 óra, szerda óra. Makón segít az Áldozatsegítõ Szolgálat A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata a bûncselekmények áldozatainak segítése és az állami kárenyhítés hatósági szolgáltatás keretében november 7-én, kedden 9-12 óráig kihelyezett ügyfélfogadást tart Makón, a Széchenyi tér 7. II. emelet 8. számú irodában A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló törvény szerint a január 1. napja után elkövetett bûncselekmények áldozatai részére az állam a tájékoztatási tevékenységen túl az alábbi támogatásokat nyújtja: 1. Érdekérvényesítés elõsegítése (A bûncselekmény elkövetésétõl számított 6 hónapon belül igényelhetõ.) 2. Azonnali pénzügyi segély (legmagasabb összege forint, a bûncselekmény elkövetésétõl számított 3 munkanapon belül igényelhetõ.) 3. Szakjogászi segítségnyújtás (A bûncselekmény elkövetésétõl számított 6 hónapon belül igényelhetõ.) 4. Kárenyhítés: csak rászorulóknak (jövedelemhatár: havi nettó forint/fõ. A bûncselekmény elkövetésétõl számított 3 hónapon belül igényelhetõ.) Hol lehet az áldozatsegítõ támogatásokat kérni? A kihelyezett ügyfélfogadásokon, vagy bármelyik (megyeszékhelyen mûködõ) Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ szolgálatánál (Csongrád megyében: 6721 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. I. em. (tel.: 62/ ; 62/ ) Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ, Csütörtök: 9 13 óra; Kedd: óra; Szerda: óra. Munkaidõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: 8-16 óra; Szerda: 8-18 óra; Péntek: 8-14 óra. A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton.

10 10. Makó és Térsége november 3. Utolsó lehetõséget kaptunk most a felzárkózásra Új sorozatot indított az önkormányzati választások után lapunk. A kistérség most megválasztott polgármestereinek ugyanazt a három kérdést tettük fel, amelyet mindannyian közel azonos idõben, egymás gondolatainak ismerete nélkül válaszoltak meg. A körkérdésre adott feleleteket egymás után adjuk közre. Bízunk benne, érdekes és tanulságos összeállítás alakul ki abból, hogy hogyan látják október elsõ heteiben a települések elsõ emberei a községek helyzetét Ambrózfalvától Pitvarosig. Magyarország felé jelentõs fejlesztési tõke áramlik, amely jövõ januártól a tervek szerint már lehívható. Az Ön településén melyek azok a fejlesztési célok, amelyeket uniós támogatással tervez végrehajtani? Ön szerint milyen lehetõsége van egy kisebb településnek megszerezni ezeket a forrásokat? A jövõ évtõl lehívható fejlesztési támogatások igénybevételével településünkön az infrastruktúra (út- és járdahálózat, belvízelvezetõ csatorna) fejlesztését, a középületek korszerûsítését, a piactér rekonstrukcióját, az iskola bõvítését, korszerûsítését és a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtését tervezzük feleli Kovács Sándor, Csanádpalota polgármestere. Megítélésem szerint az Európai Unió által az elkövetkezendõ hét évben biztosított forrásokból elnyerhetõ támogatások jelentik a kisebb települések szempontjából az utolsó lehetõséget a korszerûsítésre, a felzárkóztatásra, a lakhatóbb település megteremtésére. Számtalanszor elhangzik, hogy az Interjú Európai Unió lyukas vödörbe nem önt vizet. Van-e az Ön településén ilyen lyukas vödör, azaz tervez-e valamilyen átalakítást, reformot az önkormányzatnál, vagy annak intézményeinél? A évi költségvetést látva, annak ismeretében fogjuk áttekinteni ezt a kérdéskört. Az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi források fogják meghatározni, hogy az önkormányzatnál, az intézményeknél milyen intézkedések megtétele válik szükségessé. Mit tart a település legfõbb értékének, és hogyan kívánja azt megõrizni? Mi a legnagyobb gond a községben, és mit tesz azért, hogy orvosolja? Sokra tartom az emberi értékeket. Számítok mind a 3300 ember munkájára. Szükség van a múlt megismerésére, ápolására, mert ezáltal fogjuk tudni jövõnket biztosítani. Legnagyobb gond településünkön a munkahelyteremtés és az élhetõbb falu megteremtése. Fontos, hogy tudjunk együttgondolkodni Sorozatunkban ezúttal egyszerre két térségi polgármester véleményét is elolvashatják. A rovatban csak ennyi a változás, egyébként minden feltétel maradt: a település elsõ embereinek ugyanazt a három kérdést tettük fel, amelyet közel azonos idõben, egymás gondolatainak ismerete nélkül válaszoltak meg. Bízunk benne, érdekes és tanulságos összeállítás alakul ki abból, hogy hogyan látják októberben a települések elsõ emberei a községek helyzetét Ambrózfalvától Pitvarosig. Magyarország felé jelentõs fejlesztési tõke áramlik, amely jövõ januártól a tervek szerint már lehívható. Az Ön településén melyek azok a fejlesztési célok, amelyeket uniós támogatással tervez végrehajtani? Ön szerint milyen lehetõsége van egy kisebb településnek megszerezni ezeket a forrásokat? Földeák fejlesztési céljai a következõ pontokban foglalhatók össze kezdi válaszát Vass Imre, Földeák polgármestere Makó és a környezõ 5 település szennyvízhálózatának, szennyvíztisztításának megvalósítása, utak pormentesítése. Ivóvízjavítóprogram és vízhálózat rekonstrukció végrehajtása. Orosházi hulladékégetõ közös létrehozása, helyi szeméttelep rekultivációja. Tornacsarnok vagy tornaterem építése. Településközpont rehabilitációja, épülethomlokzatok felújítása, nyílászárók cseréje. ÖNO épület akadálymentesítése, felújítása. Könyvtár, Teleház áthelyezése, bõvítése, valamint az óvoda irodaépület, raktár kialakítása, építése. Hadd mondjam el, az EFOG pályázatgeneráló programban összesen mintegy 21 projekttel szerepel Földeák. Ezeket az uniós forrásokat véleményem szerint csak kistérségi, megyei, vagy régiós szinteken koordinálva, települések hasonló projektjeit összefogva, együtt pályázva lehet megszerezni. Nagyon fontos tehát az együttgodolkozás, az együttmûködés ezen a téren is. Számtalanszor elhangzik, hogy az Európai Unió lyukas vödörbe nem önt vizet. Van-e az Ön településén ilyen lyukas vödör, azaz tervez-e valamilyen átalakítást, reformot az önkormányzatnál, vagy annak intézményeinél? Az elmúlt 16 év is folyamatos változtatásokat, átalakulásokat igényelt az önkormányzatoktól mind az intézménymûködtetés, mind a település, mind a területfejlesztés tekintetében. Természetesen az ágazati, költségvetési és egyéb törvények, jogszabályok változtatása is folyamatos korrigálásokat esetenként változtatásokat igényelnek, tesznek szükségessé az önkormányzati gazdálkodásban, feladatellátásban. A képviselõ-testület ezután állítja össze munkaprogramját. Jelenleg elõreláthatólag az oktatási törvény változtatásának lehet hatása az óvoda és az Iskola mûködésére, mûködtetésére. Mit tart a település legfõbb értékének, és hogyan kívánja azt megõrizni? Mi a legnagyobb gond a községben, és mit tesz azért, hogy orvosolja? A település legfõbb értéke maga a település: az itt élõ emberekkel, vállalkozóival, intézményeivel, civil szervezeteivel, egyházközségeivel, hagyományaival, fejlõdõ infrastruktúrájával. A legfontosabb feladat a önkormányzat intézményeinek zökkenõmentes mûködtetésén, fejlesztésén, a település fejlesztésén fölül az itt élõk biztos megélhetésének segítése, munkahelyek, munkalehetõségek keresése.

11 2006. november 3. MAKÓ és TÉRSÉGE 11. Rábólintott a legalább félköbméternyi dokumentációra minden érintett Elkészültek a térségi szennyvíz-nagyprojekt engedélyes tervei Elmúlt hét péntekjén, október 27-én a szennyvízprojektben érintett települések képviselõi, a tervezést végzõ Kövite-Plusz Kft. és alvállalkozóinak tervezõi, valamint a Projekt Menedzsment Egység tagjai találkoztak a vízmû Tinódi utcai irodaházában. A találkozónak az adott különös jelentõséget, hogy a tervezõk befejezték az engedélyes tervek elkészítését. Ha nem is ilyen széleskörû részvétellel, de ez a szakmai kör a tervezés megkezdése (április) óta minden hónap utolsó péntekjén találkozott, hogy értékelje a havi tervezési munka elõrehaladását, elhárítsa a folyamatos tervezési tevékenység útjába kerülõ akadályokat, hogy biztosítsa a tervezési munka megfelelõ lefutását. Ennek a legutóbbi találkozónak az adott különös jelentõséget, hogy a tervezõk befejezték az engedélyes tervek elkészítését, így az engedélyezési eljárás megkezdése elõtt az érdekeltek még egyszer áttekinthették, áttekintették a komplex tervdokumentáció rájuk vonatkozó részeit. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy meg lehetett nézni, a tervek mennyiben felelnek meg az elmúlt egy-két hónapban esetlegesen újonnan felvetett kérdéseknek, illetve ilyeneknek hogyan lehetne meg jobban megfeleltetni õket. Ennél sokkal több lehetõséget ez a nap nem kínálhatott, hiszen az agglomeráció szennyvízprojektjének engedélyes tervdokumentációja, ha a térfogatát nézzük, mintegy bõ fél köbmétert tesz ki, tehát ennek a tételes ellenõrzésérõl, vagy akár csak végigkövetésérõl sem lehet szó egyetlen délelõtt alatt. Erre viszont nincs is szükség, hiszen a tervezési tevékenység meglehetõsen alapos és széles információs bázisról indult, sõt ilyenen bonyolódott le az eddigiekben is. A községek jórésze, és Makó város is rendelkezett korábbi pályázati lehetõségekhez kapcsolódóan szennyvízkezelésre vonatkozó tervekkel. Ezeknek a terveknek és készítésüknek az összes információja felhasználásra került. A legváltozatosabb módon, több csatornán keresztül is megszólította a társulat a lakosságot a szükséges információk megszerzése céljából. Ezzel igyekeztek a szervezõk és tervezõk a tervek testre szabottságát és lehetõség szerinti mind magasabb, hibamentes igénykielégítési színvonalát biztosítani. Részletes talajmechanikai és geodéziai vizsgálatok is készültek a kivitelezési meglepetések elkerülése érdekében. Többlépcsõs egyeztetések folytak a leendõ üzemeltetõvel, más közmûvek kezelõivel, a szakhatóságokkal, az önkormányzatokkal. Ezek után érzékelhetõ, hogy az október 27-én lezajlott tervzsûrizés tulajdonképpen egy nagyon alapos munkafolyamat végét deklaráló találkozó volt, az esetleges módosítás (módosítgatás) lehetõségét megtartva, ugyanakkor a korábbi alapos munka kapcsán erre érdemi feladatot nem hagyva. Jó hír tehát, hogy elkészültek az engedélyes tervek Makó és az agglomeráció szennyvízelvezetésére, valamint a szennyvíztisztító bõvítésére. Ezek november 2-án kerülnek benyújtásra az engedélyezési eljáráshoz. A következõ két hónapban fognak elkészülni az ajánlati tervek, melyek alapján fog a kivitelezés majdan bonyolódni, a vállalkozók versenyeztetésétõl a mûszaki munkák végigvitelén keresztül a környezet helyreállításáig. Az eddigi tapasztalatok alapján biztosak lehetünk benne, hogy az eddigi lendületes, határidõket tartó, tartalmas tervezõi munka hasonlóan fog folytatódni és 2007 március elejére a szükséges engedélyek, hiányzó tervrészek birtokában a kivitelezés mikéntjének tervezésével kezdhetünk meg foglalkozni. Apátfalvi meghívó Szeretettel hívnak minden kedves érdeklõdõt az apátfalvi alapítványi jótékonysági óvodai bálra, amely a Mûvelõdési Ház nagytermében lesz november 18-án, szombat este 19 órától. A rendezvény belépõdíjas, valamint a szervezõk kérik, egy tombolatárgyat mindenki hozzon magával (a bevételbõl származó összeget az óvodás gyermekek játszóudvarainak korszerûsítésére fordítják). Belépõk kaphatók: Fodorné Kerekes Anna (Hunyadi u.-i fodrászüzlet), Kardosné Vári Gabriella; a Dózsa Gy u-i óvoda: Herczegné Csala Anikó; a Rákóczi u-i óvoda: Papp Józsefné; a Maros u-i óvoda: Jakabovics Anett, Czigeldrom Üzletház. Mindenkit szeretettel várnak! Térségi hírmondó Sportnap Magyarcsanádon Idén október 8-án tartotta a magyarcsanádi általános iskola a hagyományos õszi sportnapot. A nap akadályversennyel kezdõdött, amelynek a végállomása a Maros folyó árterében lévõ, a népnyelv körében csak fácánosnak nevezett hatalmas füves terület volt. Az apátfalvi rendõrõrs két rendõre bemutatta a rendõrség autóját, melyet a gyermekek ki is próbálhattak minden tartozékával együtt. Az ebédre elfogyasztott bográcsos paprikás krumplit a gyerekek szülei készítették el. A rendezvény játékos sorversennyel zárult, amelyen különbözõ vidám feladatokat oldottak meg a gyerekek. Focieredmények A hétvégén lejátszott bajnoki labdarúgó mérkõzések eredményei a következõk: NB II. Kecskemét-Makó FC 3:0, edzõ: Takács Zoltán. U/19.: Makó FC-HLC B 1:3, góllövõ: Faragó, edzõ: Botlik Róbert. U/17.: Makó FC-HLC B 1:3, góllövõ: Balla, edzõ: Kolozsvári János. U/15.:Makó FC-HLC A 1:2, góllövõ: Almási P., edzõ: Simon Szilveszter. U/13.: Makó FC-HLC A 7:0, góllövõk: Kristó 1, Lakatos 1, Szabó N. 2, Nagy R. 2, Faragó 1, edzõ: Bárány Mihály. Elõkészítõ mérkõzésen: Szentes-Makó FC 8:0, edzõ: Méhes Tibor. A megyei nõi amatõr bajnokságban Makó Trevor Amazonok néven nõi csapat harcol: lányok, asszonyok közösen meghozott döntésének köszönhetõ a léte. Hétrõl hétre jó eredményeket érnek el a bajnokságban, ahol az élmezõny nyomában tanyáznak. Legutóbbi eredményük: Makó-Szeged RTE 4:0, góllövõk: Kádár Szimonetta 2, Pósa Enikõ 1, Vári Judit 1, edzõ: Szeles József.

12 12. Makó és Térsége november 3. Aktuális információk Fogászati ügyelet A hétvégén, azaz november 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap a Kórház-Rendelõintézet fogorvosi rendelõje ügyel Makón 8-tól 11 óráig. Gyógyszertári ügyelet A Makón ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje a következõ: november 5-ig Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi tér 8.); november között Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.) Gazdit keresünk A gyepmesteri telepen 5 keverék kutya található, ebbõl 1 fiatalabb. Az ebek várják gazdáikat munkaidõben, hétfõtõl péntekig 7-15 óra között. Mivel két hét után elaltatják az ebeket, kérjük, ha tud, minél hamarabb segítsen rajtuk! A gyepmester tel. száma: 06-30/ A gyepmesteri telep az állati tetemeket ingyen átveszi, de a háztartási szemetet kérjük ne vigyék a telepre, mert az kommunális hulladék! Több egészséges és szép kutya várja reménykedve leendõ gazdáját a Makói Természetvédõ és Állatvédõ Egyesületnél (telefon: 30/ , naponta 15 és 18 óra között.). Cégképviseletek Makón Dégáz ZRt. minden szerdán 8 és 15 óra között (tel: ) tart cégképviseletet a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Démász NyRt. minden pénteken 8 és 16 óra között ügyfelez a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Invitel Rt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat partnerén keresztül, a makói ESC Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.): legközelebb november 10-én, 8 és 14 óra között. T-Kábel Kft. minden szerdán 8 és 12 óra között (tel: , ) fogad a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Adófigyelõ November 13.: A havi adóbevallásra kötelezettek elõzõ havi adóinak bevallása, ideértve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, az üzemben tartási díjat is. Befizetések: az elõzõ havi kifizetésekbõl munkáltató által levont jövedelemadó-elõleg, kifizetõ által levont jövedelemadó és jövedelemadó-elõleg; kifizetõ által levont osztalékadó; kifizetõ által külföldi személytõl levont adó; kifizetõ által a termõföld bérbeadásából származó jövedelembõl levont adó; a munkáltató és a kifizetõ által levont egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék; a munkáltató és a kifizetõ társadalombiztosítási járuléka; társas vállalkozás baleseti járuléka; a munkáltató és a kifizetõ tételes, illetve százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulása; a kifizetõt, valamint a magánszemélyt terhelõ, a kifizetõ által megállapított, levont százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás, továbbá az egyéni vállalkozó százalékos egészségügyi hozzájárulása; nem biztosított belföldi személy egészségbiztosítási járuléka; munkaadói, munkavállalói járulék; vállalkozói járulék; egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás; üzemben tartási díj. Anyakönyvi hírek Született: Veszelovszki Sándornak és Neparáczki Gabriellának (Óföldeák, Rózsa u. 2.) Lilla, Hajdu Szilárdnak és Szabó Ildikó Magdolnának (Wekerle u. 21.) Enikõ Ildikó utónevû gyermeke. Elhunyt: Vancsó Mátyásné Kerekes Margit (Magyarcsanád), Dávidné Brem Gabriele (Királyhegyes), Oláh József, K. Kis Imre József, Dr. Szabó György Árpádné Tóth Julianna, Dudás Istvánné Gyémánt Margit Mária, Gera Jánosné Hajdú Julianna makói lakosok. Az intézmény az oktatási jogszabályok szerint mûködik. Van hat-, és négy évfolyamos gimnáziumuk, a tanulók számára igény szerint tanulószobát, illetve kollégiumot biztosítanak. Céljuk olyan emberek nevelése, akik: rendelkeznek értékrenddel és megfelelnek a kor követelményeinek; felsõfokú intézményekbe felvételt nyernek és ott helyt is állnak (diákjaik 95%-át felvették); akik érettségihez kötött szakmát tanulnak majd; akik életreszóló döntéseiket, vagy a katolikus, vagy a református, vagy az evangélikus hit szempontjai szerint tudják meghozni. Az iskolában két idegen nyelvet heti 4-4 órában kötelezõ tanulni, az angol vagy német nyelvhez francia vagy latin nyelvet választhatnak a diákok. Kérésre nyelvvizsgára felkészítõ foglalkozásokat is indítanak. Számítástechnika oktatás 9. és 10. évfolyamon heti 2-2 órában, 11. és 12. évfolyamon heti 2-2 fakultációs órában van. Mozgókép- és médiaismeretet 11. és 12. évfolyamon heti 1-1 órában tanítanak, a 11. és 12. évfolyamon 2 választott fakultációs tantárgy tanulása kötelezõ heti 2-2 órában. Ezek Makó és Térsége Kiadja: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Felelõs kiadó: A Makói Kistérség Többcélú társulása Szerkesztõség: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 62/ Ingyenes Zöld szám: 06-80/ Felelõs Szekresztõ: Dr. Bánfi Margit Jegyzõ ISSN: Nyomás: Makói Nyomda Kézbesíti: Magyar Posta Zrt. Néprajzi tárlat a könyvtárban Börcsök Attila néprajzi gyûjtõnek nyílik tárlata Vesszõ, gyékény, szalma címmel november 3-án, pénteken 17 órakor a József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák F. u. 2.) olvasótermében. A tárlatot Nagy Vera néprajzkutató, a hódmezõvásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója nyitja meg. A kiállítás megtekinthetõ: december 5-ig. Asztma Klub A Makói Asztma Klub soron következõ közgyûlését november 7-én, kedden 16 órakor tartja a Civil Szervezetek Hajnal utcai székházában. A klub kéri a tagtársak szíves megjelenését ezen a közgyûlésen. Tájékoztató a makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthonról célja felvételire és érettségire való felkészítés, ahol emelt és középszinten érettségizhetnek a diákok. Az öt kötelezõ tárgyon kívül biológiából és földrajzból, illetve fizikából készítenek fel emelt szintû érettségire. Az iskola egész embert nevel: fontos az értelmi, érzelmi, akarati nevelés, a heti két hittanórán a hitismeretek átadására, értékrendszer kialakítására törekszenek. Van osztályfõnöki óra: hiszen a serdülés következtében robbanásszerû testi-lelki-tudati változások mennek végbe a gyermekekben és mindez a nagykorúságig tart. Fontos, hogy helyes Isten- és emberképük legyen, valamint megtalálják helyüket ebben a világban. A hagyományos módszerek mellett korszerû, új ismereteket, technikákat alkalmaznak. Arra törekszenek, hogy életre szóló alapokat adjanak hitben, kultúrában és a tudományokban. Az iskola nyílt napot november 10-én, 9 órától tart, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel vár. (Elérhetõség: 6900 Makó, Szent István tér , telefon: (62) , fax: (62) , sulinet.hu;

Makó és Térsége. Térségi jelentõségû hûtõház nyílt a makói Ipari Parkban. 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám

Makó és Térsége. Térségi jelentõségû hûtõház nyílt a makói Ipari Parkban. 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám Elõnyei is lesznek a határmentiségnek Orvosszállóval bõvült a makói kórház Az aradi kórházzal

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. hanyagoltak. Makó mellett a márciusi rendezvényen Szekszárd és Törökszentmiklós

MAKÓI HÍREK. hanyagoltak. Makó mellett a márciusi rendezvényen Szekszárd és Törökszentmiklós MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. március 30. X. évfolyam 13. szám MAKÓ VÁROS HÍREI FÓKUSZBAN A TURIZMUS ÉS A TERMÁLENERGIA Vonzó ajánlattal várjuk a befektetõket Budapesten

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. április 28. II. évfolyam 16. szám Április 28. (péntek) 10.00 A világ gyermekszemmel Nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Hagymaházban.

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok 1 Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) 2009 A SULIMIX iskola- és pályaválasztási kiállítás megrendezése, valamint a katalógus elkészítése a Fővárosi Közoktatásfejlesztési

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6.

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. február 9. X. évfolyam 6. szám Zárva tart a DÉMÁSZ Az ügyfélszolgálati munkatársainak képzése miatt a DÉ- MÁSZ makói ügyfélszolgálata február

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes 138. BESZÁMOLÓ a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012.. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes Tisztelt Képviselőtestület! A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Félidő 2 éves az önkormányzat

Félidő 2 éves az önkormányzat 2012. október 26. IV. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Ajánló A tánc mindig a lélekből fakad Írja Alabán Péter cikkében, amelyben nemcsak a néptáncról, népi játékokról olvashatnak, hanem megismerhetik

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18.

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. június 9. II. évfolyam 22. szám V. Makói Operettfesztivál ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Szeretettel invitálom

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám II. Makói Muzsika 2. Makó és Térsége 2006. július 21. Városi rendezvények Július 22. Veterán-jármû

Részletesebben

ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA

ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA XII. évfolyam 3. szám 2007. február 9. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. Fotók: Kari

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. Fotók: Kari Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 4. szám 2010. február 26. bhirlap@freemail.hu Alapjaiban változott meg az oktatás

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI

MAKÓI HÍREK. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. április 6. X. évfolyam 14. szám Tisztelt Makóiak! Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok!

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben